Oh, maar 10%

PvdA-minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken stelt voor de salarissen van ministers (158.000 euro) met maar 10% te verhogen.

Hou je er wel rekening mee dat dat nog altijd 20% MINDER is dan een ‘onafhankelijke commissie’ onder leiding van oud-minister Dijkstal had voorgesteld. Dus, nu niet zo cynisch doen svp…

Oh ja, er komt weer een nieuwe commissie die gaat onderzoeken of toch niet 30% extra moet zijn…

Update: Zie ook de stelling op Stand.nl: Een verhoging van het ministerssalaris met 10% is voldoende. Jan de Wit is te gast in de uitzending. 13.00 uur, radio 1. Voorlopige stand: 67% eens, 33% oneens.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 11 juli 2007 :: 0.12 uur

176 Comments

176 reacties

 1. PvdA laat maar weer eens haar ware gezicht zien.
  Het is een slimme manier van “klantenbinding”.
  Een verhoging van de minister salarissen houdt immers ook een verhoging provinciaal en lokaal in.

  ik heb begrepen dat wethouders lokaal al aan het morren zijn over hun volstrekt niet ” markt-conforme” inkomen.
  Tja, zo regel je dat he?!

  Even een stokje voor steken SP en wees even eerder dan Wilders!!

  Reactie door kaatje — woensdag 11 juli 2007 @ 2.20 uur

 2. arrogantie van de macht,marktconform,hoezo
  er is toch niemand verplicht,om een politiek baantje te accepteren.
  het kan wel de springplank zijn voor een toekomstige carriere.
  er zitten vast wel stro mannetjes van werkgevers zijde,die straks na het klaren van de klus probleemloos doorsluizen.
  ik stel voor om prestatie beloning in te voeren,een onafhankelijke commissie van mensen,die onder dit geweldige beleid zijn afgezakt tot de voedselbank in stellen als commissie leden.

  Reactie door hw.rademaker — woensdag 11 juli 2007 @ 3.37 uur

 3. Wat is er nu toch feitelijk veranderd in het
  vergelijken van arbeid die gelijkelijk kan
  zijn vwb overheid en bedrijfsleven?
  Vroeger heette het, dat het Bedrijfsleven DE
  winst maakte en dat uit de belastingen van het bedrijfsleven de Overheid al de eigen za-
  ken betaalde, dat aangevuld met de belasting
  die bij elke burger in rekening wordt ge-
  bracht over inkomen, bezit, of uitkering.

  De ‘winst’ die de ‘ambtelijke wereld’ maakt, is bijv. het tijdrovende, energieverspillen-
  de en kostbare (loon) gescharrel in bijv. de
  grondverkopen, tussen, gemeente, provincie en
  rijk….dat ‘landverkopen’-winkeltje spelen onder auspiciën van de overheid is pure geld-
  verspilling al zeker 40 jaar. Dat had al lang struktureel veranderd moeten worden.

  Hoe meer individuele zeggenschap er voor bur-
  gervaders en -moeders gaat bestaan, hoe meer
  ook feitelijk rechtsongelijkheid dat gaat op-
  leveren voor de burger, die straks dé ge-
  meente van zijn voorkeur zal willen bewonen
  en dat zorgvuldig zal uitkienen. Puur péch
  is dat dan voor die evt. resterende 15 milj.
  overige Nederlanders, die wel met eenzelfde
  eenheidsworst van uitkeringen wordt gecon-
  fronteerd, en voor wie het afwachten is/wordt
  wélke de voorzieningen zijn in noodgevallen
  als van de pláátselijke Bijstandswet moet wor
  den gebruik gemaakt. Ook dat zou door de di-
  verse (ook Reken-) Kamers doorgelicht moeten
  worden, en niet binnenskamers gehouden moeten
  worden.
  Conclusie is dus deze:
  De stress die er is bij grote ondernemers om
  verantwoordelijk te zijn voor bedrijfsinkom-
  sten en werkgelegenheid tevens is ook een fak
  tor die zich mag laten uitbetalen, alhoewel
  ook daar topinkomens in redelijkheid bekeken
  moeten worden.

  De stress echter die er zou moeten zijn om
  ons aller belasting naar behoren en uiterste
  zorgvuldigheid uit te geven en in redelijk-
  heid te verdélen is een volstrekt andere ver-
  antwoordelijkheid.

  De kiezer/belastingbetaler heeft in goed ver-
  trouwen dié opdracht daartoe uit eigen handen
  in handen van élke vorm van óverheid gegéven
  en verwacht daarvan dus ook een grondige
  verklaring hoe en waaraan het geld werd uit-
  gegeven en hoe men denkt de volgende jaren te
  budgetteren.

  De ‘dienst’ verlenende overheid kan zichzelf
  dus nooit en te nimmer vergelijken met een
  ‘wintst’ mákend (bewérkstelligend) bedrijfs-
  leven en moet die ambitie dus houden bij het
  tot en met zorgvuldig uitgeven van de door de
  samenleving opgebrachte belastingen.

  De democratie kan niet ten doel hebben, dat de ‘politiek’ alle inkomstenverantwoordelijk-
  heden doet privatiseren en onttrekt aan de
  eigen verantwoordelijkheid om vervolgens ook
  nog eens ‘opslag’ te eisen voor dat UIT han-
  den geven van zaken, welke als éérste verant-
  woordelijkheid gelden voor de Overheid zelf in het ondersteunen van de géld (lees:
  belastinginkomsten t.b.v. het Rijk) mákende belastingbetáler, zákelijk én partikulier.

  Over calculaties gesproken:
  hoeveel ambtenaren hebben nu een pensioen
  waarbij zij zelf pas laat in de carrière ook
  een aandeel in de aow-premie dienden te beta-
  len, vertel me maar in wélk jaar dat werd in-
  gevoerd en laten we de rekensommetjes ons even opnieuw laten voorzetten.

  Geen praatjes wil ik horen over de ‘vergrij-
  zing’ die niet ‘betaald’ zou kunnen worden.
  Laten we eens kijken hoeveel ambtenaren er nu een pensioen hebben, waarbij zij destijds
  de eigen premie aow niét hoefden te betalen
  en derhalve zelf inderdaad nog wel wat jaren
  kunnen doorwerken, om ook alsnog aan die
  voorwaarde tot het rechtmatig verkrijgen van
  pensioen kunnen voldoen.
  Veertig jaar dienstverband en nog een maand
  jubileumuitkering extra? Hoé bestaat dat?

  Reactie door Madelief — woensdag 11 juli 2007 @ 4.40 uur

 4. In de Grafische sector hebben ze bijna 8% in 3 jaar tijd erbij. Regenten gedrag is het en niet anders. De PVDA laat zo goed zien wat voor partij ze zijn PVZV kan hun nieuwe naam worden Partij Voor Zakken Vullers.

  Reactie door Harry Sangers — woensdag 11 juli 2007 @ 6.17 uur

 5. Goeden morgen vrienden SP.

  Hoe diep moet je zakken om als PvdAer zo’n voorstel te doen?
  Zonder blikken of blozen dan maar 10% erbij, maar die ambtenaren verdienen toch 30% meer?
  Dan ga je niet dat salaris verlagen nee dan draai je de zaak om en verhoog je met 10%.
  Dat zijn die volksverlakkers die eerst verkondigen dat de arbeiders te veel eisen en we in een loon spiraal dreigen terecht te komen, en dan met dit verhaal naar voren komen.
  Ze hebben ze achter de ellebogen, ik wil niet over schoften spreken, maar het zit er dicht tegen aan.
  Van de week hoorde ik in het Afganistan debat een ander randfiguur van de VvD (Boekestein) zich uitlaten over Harry van Bommel met onwaarheden (dus leugens) die hij produceerde en waar hij zelfs niet het lef had om dat terug te trekken, ondanks de eis van Onze gewaardeerde en beleefde Harry.
  Ik had het over een randfiguur, maar het zou beter zijn hem randdebiel te noemen.
  Wanneer je op deze manier denkt om je woorden te staven moet je verwachten dat je op dezelfde wijze teruggeslagen wordt.

  Een gebelgde…..

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 11 juli 2007 @ 7.58 uur

 6. Schandalig € 15.800 euro erbij dat is toch bijna 44 euro per dag… Sommige mensen moeten daar een hele week van rondkomen, met wat zij er per dag bij krijgen…

  Reactie door Cyb — woensdag 11 juli 2007 @ 8.30 uur

 7. @ 3 Madelief,

  “De ‘winst’ die de ‘ambtelijke wereld’ maakt, is bijv. het tijdrovende, energieverspillen-
  de en kostbare (loon) gescharrel in bijv. de
  grondverkopen, tussen, gemeente, provincie en
  rijk….dat ‘landverkopen’-winkeltje spelen onder auspiciën van de overheid is pure geld-
  verspilling al zeker 40 jaar. Dat had al lang struktureel veranderd moeten worden”.

  Had je nog gelezen wat ACE en ik gisteren nog onder “Laten we zwijgen” debiteerden?
  Ik ben zo vrij om het hier even te herhalen want wanneer het onderwerp van de eerste pagina is verdwenen kijkt er waarschijnlijk niemand meer na.

  “Wanneer Den Uyl niet was gesloopt door de KVP en ARP (met hulp van VVD) en wanneer de winnaar van de verkiezingen van 1977 werkelijk in de regering was gekomen dan was het met de grondpolitiek anders gegaan en waren de prijzen bij lange na niet zo hoog geweest.
  Het zijn dus CDA en VVD geweest die de landeigenaren veel geld hebbe gegeven en de nieuwbouwwoningen zo duur hebben gemaakt omdat ze de prijs van de te onteigenen grond voor huizenbouw niet qua gebruikswaarde vast wilden stellen maar volgens de vrije markt. Maar we weten allemaal dat boerenland 3 euro per m2 kost en bouwgrond al gauw ruim honderd keer meer. Daar komen dus de aasgieren speculanten op af. En zo is het gegaan. DUS NU ONMIDDELIJK de speculanaten aanpakken en CDA en VVD naar de philistijnen helpen door dit aan de grote klok te hangen. Iedereen heeft na 1977 veel te veel betaald voor nieuwbouwwoningen omdat de grond veel te duur was doordat Van Agt en Wiegel niet toegaven. Verder hebben we het nog niet gehad over de veel te hoge overdrachtskosten die in Duitsland nog geen 4% zijn en hier 10%!
  Bijgaande zeer algemene verslaggeving van het gebeuren over de grondpolitiek, http://www.parlement.com/9291000/modulesf/g1wbsnlz

  ACE:
  “De grondpolitiek en de daarmee gepaard gaande crisis was in de politiek geschiedenis dermate richtingbepalend voor de intrinsieke politieke identiteit van groeperingen dat ik er vanuit ben gegaan dat iedereen daarmee bekend was.

  Voor of tegen de grondpolitiek en de achterliggende argumentatie bepaalde in die jaren wezenlijke je politieke identiteit. Feitelijk zou dat nog zo zijn.

  Enkele keren per jaar en deze maand nog werd ik benaderd door speculatiebedrijfjes om in grond te investeren. Daarbij wordt in percentages aangegeven hoe groot de kans en binnen welke termijn vrije gronden een woningbouwbestemming zullen krijgen. Men is dan uiterst open over de lobbykansen, de dwang- en manipulatiemogelijkheden om het juiste bestemmingsplan erdoor te kunnen krijgen. Ook de opbrengst en winsten tussen landbouwgronden en bosgronden ten opzichte dezelfde grond maar dan met woningbouwbestemmingen worden accuraat in beeld gebracht. Zelfs referentiekaders voor afkoop door projectontwikkelaars worden financieel nauwkeurig geduid. De waarde vermeerdering bij tussentijdse voortijdige doorverkoop worden gekwalificeerd.

  Ik heb het dan over gronden die over tien, vijftien jaar en later pas aan bod zullen komen. De gronden die de komende vijftien jaar in aanmerking komen zijn lettelijk allemaal al in het bezit van projectontwikkelaars. Dit soort commerciele activiteiten worden bewust door projectontwikkelaars op touw gezet omdat zelfs zij niet alle gronden kunnen voorfinancieren. Op deze manier zitten de projectontwikkelaars goedkoop op de voorhand en kunnen ze over tien jaar redelijk goedkoop controleren en zonodig inkopen.

  Den Uyl wilde dit alles voorkomen, toegegeven het is hem niet gelukt”.

  Den Uyl zal zich in zijn graf omdraaien hoe die tipsy Van der Horst zich zo schijnheilig opstelt. Ze zou er goed aan doen net als haar partijgenoten al die loonsverhogingen te storten in de kas van de SP zodat we eindelijk werk kunnen maken van de grondpolitiek en Wiegel een klapsigaar kunnen geven.
  We willen geen tweede commissie die opnieuw gaat onderzoeken of er toch geen 30% loonsverhoging kan komen maar iets parlementairs zoals een ONAFHANKELIJKE commissie die gaat onderzoeken hoe en door wie precies we de oorlog in Irak zijn ingerommeld en hoe en door wie precies ons Europa ‘nee’ naar een ‘ja’ wordt gefrommeld.
  Maar dat is volksvertegenwoordiging en daar wordt steeds minder aan gedaan. Stelletje egoïstische graaiers en volksnaaiers.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 8.34 uur

 8. De rode haan kraait van plezier de kakelende volkskippetjes gouden eieren belooft en het blijken legen dooiers te zijn.
  Goede zet PVDA de oudjes laten inleveren op hun zeldzame pleziertjes en nu je eigen wat meer pleziertjes gunnen.
  Maar we krijgen nu een commissie met hele wijzen mannen ,een ding moet je haar nageven dat ze hiermee aangeeft dat de vorige commissie onder leiding van Dijkstal met hun 30% natuurlijk onwijze waren maar dat wist het hele Nederlandse volk al natuurlijk.
  Leve de PVDA Hoera!!

  Reactie door De Hakker — woensdag 11 juli 2007 @ 9.03 uur

 9. Geachte Kabinet,

  Wat ik me afvraag in de hele discussie om u eigen salarisverhoging heen die u nu verkapt toch probeert in te voeren ondanks eerder gedane beloften.
  Is of u zich met de zelfde ijver zult in gaan zetten voor al die zieken en gehandicapten die door de WMO niet meer de zorg krijgen die ze kregen of helemaal geen zorg meer krijgen of veel minder dan voor heen.
  Of u zich met de zelfde ijver zult in zetten voor al die mensen in de bijstand die graag willen werken maar de kans niet krijgen omdat ze een handicap hebben of psychische problemen hebben.
  Of u zich met de zelfde ijver zult inzetten voor al die mensen boven de 50 jaar en die niet of nauwelijks meer aan de slag komen om dat ze simpelweg te oud zijn zonder dat ze voor veel minder aan de slag moeten dan ze ooit verdiend hebben.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten voor al die mensen die door regelgeving en wetten telkenmale tussen de wal en het schip vallen en door bureaucratie ten onder gaan.
  Gaat u zich met zelfde ijver inzetten voor de mensen die een bijstands of ww Uitkering aanvragen en vaak 3 maanden of nog langer moeten wachten voor dat ze hun eerste uitkering ontvangen.
  Gaat u zich met de zelfde ijver inzetten voor de 100.000 slachtoffers van kindermishandeling,misbruik en verwaarlozing per jaar in dit land.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten om ervoor te zorgen dat voedselbanken in dit land niet meer nodig zijn en tot het verleden gaan behoren.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten om het ontslagrecht te behouden of gaat u dat helemaal gaat uitkleden.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten voor al die mensen die in een verpleeg of verzorgingstehuis wonen en die vaak door geld of personeelsgebrek niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten voor de problemen bij Jeugdzorg en de wachtlijsten daar zonder ze kunstmatig weg te werken.
  Gaat u zich met dezelfde ijver inzetten voor al die jongeren die nu in een jeugdgevangenis zitten omdat er voor hen geen plaats is in de reguliere instellingen en daardoor niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
  Het zijn zomaar wat vraagjes die in me opkomen en waarvan er nog veel meer zijn ik zou willen dat u zich in al deze zaken met dezelfde ijver zou inzetten dan u nu doet om via een achterdeur u salaris toch met 30 procent omhoog te krijgen.
  Het zou wel zo eerlijk zijn tegenover al die mensen die u als politiek vertegenwoordigd zonder mooie praatjes en draaikonterij gewoon doen opkomen voor deze mensen dingen goed regelen.
  Maar u vindt het belangrijker om eerst voor uzelf alles te regelen en misschien dat daarna al die mensen aan de beurt komen maar wellicht is dat ijdele hoop.
  Ik vraag me dan af hoe moeten we u als politiek ooit vertrouwen als u telkenmale eerst goed voor u zelf zorgt en vele mensen in dit land zo het lijkt aan hun lot overlaat.
  Ik zou willen dat u op mijn schrijven een antwoord gaf maar ook dat zal wel ijdele hoop wezen en als er dan een antwoord komt is het een antwoord waar alleen maar om de hete brij heen wordt gedraait.
  Ik hoop dan ook dat u gelukkig wordt met u salaris verhoging van hoeveel dan ook en dat u als u deze salarisverhoging erdoor heeft nog eens zult denken aan al die mensen die ik hierboven heb beschreven.
  En zich net dezelfde ijver zult inzetten voor hen maar ik ben bang dat ook dit ijdele hoop is!!

  Reactie door Kobus Kuch — woensdag 11 juli 2007 @ 9.03 uur

 10. Inderdaad weer een commissie, kost weer geld en de uitkomst en dat weet de PvdA ook, althans daar rekenen ze op, zal niet anders zijn.

  De PvdA wil hier voor het oog van de kiezer een partij lijken die er ‘echt’ wat aan doet terwijl de verhoging toch doorgaat.
  Ze zullen dan zeggen ;” Kijk daar kunnen WIJ niets aan doen we hebben alles gedaan om.”

  Wat een onzin, net als van Middelkoop. Hoe dik ligt het er niet bovenop dat alles in het werk gesteld wordt de Nederlanders rijp te maken voor verlenging.
  De PR ‘spat’ van het scherm af.

  PvdA en van Middelkoop!
  Nederlanders ZIJN NIET GEK

  Het predik en indoctrineergedrag van de oude cleris WERKT NIET MEER ANNO 2007.

  Reactie door Henny — woensdag 11 juli 2007 @ 9.16 uur

 11. Laten we met z’n allen de PVDA bestoken met boze mailtjes, het helpt wel niet maar je hebt dan toch een beetje het idee dat je er wat aangedaan hebt.

  Reactie door Dromer — woensdag 11 juli 2007 @ 9.28 uur

 12. Dit corrupte gedrag is een uitvloeisel van de marktwerking,welk door het E.U.groot-kapitaal clan geindoctorineerd is.Deze netwerk-clan zorgt voor uitbuiting van de arbeidende klasse,vrijlaten van opkopen van grote bedrijven met woekerwinsten,oorlogsvoering en het inkapselen van grondrechten van de bevolking via steeds meer koppelingen van bestanden,klik-informaties en spionage.Door dit gedrag belanden wij in een spiraalvormige hebzucht en een ziekelijke geldwolverij.Orwell zou zich meer dan eens in zijn graf omdraaien.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 11 juli 2007 @ 10.06 uur

 13. maar tien procent
  Er zijn chronisch zieken en gehandicapten die als ze geen bijzondere bijstand hadden niet meer te eten zouden hebben.dus moeten ze al schooiend door het leven.
  1980 had een chronisch zieke / gehandicapt F1100,- netto per maand kwam in de WAO terecht.
  2007 heeft deze persoon E835,- per maand!
  Deze persoon krijgt nu 5% verhoging van de WAO.
  Maar verhoging van de WAO kan ongunstig uitvallen, verhoging WAO , kan betekenen verlaging van huursubsidie, bijzondere bijstand, zorgtoeslag OZB, waardoor mensen in de armoede kan geraken .
  Maar dit zal eerst moeten blijken en dan wordt er over gesproken om er vervolgens weer iets mee te moeten doen!
  Ja, voor zichzelf weten ze goed te zorgen ,maar tien procent! stelletje hypocrieten

  Reactie door joepie — woensdag 11 juli 2007 @ 10.22 uur

 14. @ 12 Maan,

  Het is onverantwoordelijk zoals CDA, VVD en PvdA zich gedragen. Wanneer het zo doorgaat dan kan ik maar niet van mijn netvlies afkrijgen dat er dan miljoenen Nederlanders over een paar jaar in de ellende zitten: armoede, geen werk, geen toekomst meer. Dan zal blijken dat in de voorafgaande periode alles is afgeroomd door speculanten geholpen door opportunistische politici zonder ruggengraat.
  Waneer het volk dan in verzet komt (zou het?) zal het een fascistoide vuist vinden gesteund door Vaticaan en White House. Het zal dan opnieuw hard tegen hard gaan, tenminste wanneer er dan voldoende solidariteit en eendracht is.

  Maar wellicht zie ik het allemaal veel te donker in en zit iedereen dan in de dienstverlening heeft iedereen een baan en een eigen huis en zicht op een goed pensioen net als onze ministers.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 10.26 uur

 15. tien procent is in feitte niets als je het vergelijkt met wat een topbestuurder krijgt als hij de boel verkoopt ongeveer tachtig miljoen wat ik hier mee wil zeggen dat we goed de weg kwijt zijn de minder bedeelde worden steeds armer ;misschien dat de pvda eens na gaat denken over wat rechtvaardig is

  Reactie door theunissen — woensdag 11 juli 2007 @ 10.31 uur

 16. tien procent is in feitte niets als je het vergelijkt met wat een topbestuurder krijgt als hij de boel verkoopt ongeveer tachtig miljoen wat ik hier mee wil zeggen dat we goed de weg kwijt zijn de minder bedeelde worden steeds armer ;misschien dat de pvda eens na gaat denken over wat rechtvaardig is

  Reactie door theunissen — woensdag 11 juli 2007 @ 10.31 uur

 17. Die salarisverhoging van 15.800 euro is voor veel mensen het totale jaarinkomen.
  Leuk gebaar PvdA maar 0% was beter geweest, net als de gehandicapten al 20 jaar krijgen.

  Reactie door Irma — woensdag 11 juli 2007 @ 10.50 uur

 18. Van deze regering kun je alles verwachten. Na eerst de gymnasia van achterstandsgelden voorzien te hebben, beginnen ze nu met hun eigen inkomen. Zelf werkzaam op een VMBO-school zie ik de mogelijkheden om goed te werken verslechteren en ons inkomen niet stijgen. Een collega had ontdekt, dat zijn netto salaris in 2001 het zelfde is als nu in 2007 , en hij is een salarisschaal gestegen in die tijd. De rest is dus gewoon achteruit gegaan. Afgelopen maand kwam ook nog de pensioenopbouw van het ABP binnen, daarop stond al de leeftijd van 67jaar waarop je met pensioen mag gaan (eerder is wel mogelijk, maar dan lever je behoorlijk in).
  Ik vind dat we in het onderwijs (en ook de zorg) recht hebben op een verhoging van 10% , maar daar zie ik bond nog niet op inzetten, als de PvdA in de regering zit , maken ze nooit echt een vuist.

  Reactie door Charlotte — woensdag 11 juli 2007 @ 11.29 uur

 19. Nou die 10% vloeit toch maar mooi in de kas van de SP.
  Des te harder kunnen we er tegen aan. Ja toch?

  Reactie door Johan — woensdag 11 juli 2007 @ 11.49 uur

 20. Ik neem aan dat het volk maar gewoon het goede voorbeeld moet gaan volgen.

  Stelen en graaien waar je kan.

  Zij zijn toch de volksvertegenwoordigers?

  Dit kan 2 dingen in houden:

  Of het volk steelt en graaide al waardoor de vertegenwoordiging dit nu ook is gaan doen…

  Of de vertegenwoordiging doet dit dus mag het volk dit nu ook….

  Reactie door Jwalk — woensdag 11 juli 2007 @ 11.52 uur

 21. schandalig, zie je nou wel, dat dit kabinet aan zelfverrijking doet. voor andere belangrijke projecten is er geen geld. en voor die nietsnutten wel. waar halen ze het geld vandaan? hier moet gewoon een stokje voor gestoken worden.

  Reactie door maayke jong-doppen — woensdag 11 juli 2007 @ 12.21 uur

 22. Ik zou die 10 procnet met veel bombarie aan een goed doel zoals bijvoorbeeld stichting Kika geven…gewoon als statement!

  Reactie door cynthia — woensdag 11 juli 2007 @ 12.24 uur

 23. Het zoveelste bewijs. Een grote corrupte regeringsbende in Den Haag. Liegen en bedriegen is de slogan. En het volk maar toekijken?

  Reactie door rens brugman — woensdag 11 juli 2007 @ 12.25 uur

 24. los van dat die sal. verhoging idd. voor velen ‘n jaar-ink. is, los van de ”bennink”bonussen, etc.,

  ?!!!is er zgn. geen geld in nederland…?!?!!

  om bijv. solar energy grootschalig in te voeren…om onderwijs en zorg…noem alle urgenties maar op!

  en die particuliere geld-als-water-stroom mag, vergiftigd en vergiftigend en wel, maar onbedijkt/ongekanaliseerd stromen? => mainstream = solistisch ipv. socialistisch

  ik vind kritiek van de sp hierop juist niet cynisch; de moneyfacts zo ze er liggen zijn cynisch; vergl. etym. verw. kunikos; honds!

  Reactie door numi !! — woensdag 11 juli 2007 @ 12.32 uur

 25. En altijd weer die idiote vergelijking met de salarissen uit het bedrijfsleven: een Ella Vogelaar of Guusje ter Horst zullen nooit en te never niet de top van bedrijven als Shell of Philips bereiken.

  Een publiek baantje als minister is het het hoogst haalbare voor deze lieden, want gelukkig voor hen is compententie in de publieke sector geen vereiste.

  Reactie door Wim — woensdag 11 juli 2007 @ 12.37 uur

 26. @7 L’écologiste, so sorry, zat die dag in het
  ziekenhuis voor een onderzoek – overigens met een voorlopig redelijk bevredigend resul-
  taat- in het ziekenhuis, en pak dan af en toe
  eens een item, en lees het nooit elke keer
  volledig door, ook afhankelijk van mijn per-
  soonlijke interesse over verlóóp van de samen
  spraak.
  Ja, nu ben ik er dus net geweest en goed dat
  je er nogmaals ook mij op wijst en anders was
  ik het zeker op andere momenten tegengekomen.
  Je begrijpt dat ik dus ook vind dat de ‘poli-
  tiek’ traag is, maar ook met name heeft de SP
  al verschillende keren op dit soort ‘praktij-
  ken’ gewezen en sommige figuren en instanties
  krijgen het voorelkaar om vrolijk glimlachend
  te zeggen: ‘kan ik effe vangen’ en tot een ie
  ders verbazing, vángen ze dan ook nog.
  Soms is een ambtstermijn van vier jaar tekort
  om er de echte verbeteringen in aan te breng-
  en en lang genoeg om er in te kunnen marchan-
  deren. Een termijn van ZES jaar zou misschien
  nog niet eens zo gek zijn, zodat de TWEEDE Ka
  mer, meer de kans heeft de puntjes op de ‘i’ te zetten en te corrigeren. Nu worden er be-
  slissingen genomen door een Kabinet, dat hard
  lachend afscheid kan nemen en een volgend Ka-
  binet opzadelen met de uitvoering van die ge-
  nomen belissingen of aangenomen wetten.
  Niet voor niets dat het Kabinet intussen wat
  mensen ‘kwijt’ geraakt is, die de bui al za-
  gen hangen en vrolijk elders verder gaan met
  ‘dealen’. Zo sukkelen we met z’n allen zoet-
  sappig door en voor te veel mensen ZUURsappig
  tot vomeren aangezet! Praten en nog eens pra-
  ten, voor zich uitschuiven, en nar cie’s ver-
  wijzen, op de plank leggen, en het volk ant-
  woorden: daar hebben we het volgende op ge-
  vonden, danwel: daar wordt aan gewerkt, of:
  het Kabinet is voornemens en het hééft de vol
  le aandacht van de Regering…..wie bedenkt er ná Prinsjesdag eens iets origineels en ziet kans die opties uit te voeren met ver-
  bluffende resultaten?
  Hoeveel dagen is het feitelijk werken tot het
  Kerstreces? Foei, foei en nog eens foei, en
  dát al jaar en dag! Dat we dat toch met z’n
  allen blijven accepteren!
  Ja volgende week, lees ik me wel weer bij als
  het weer méé zit, dat het weer tégen zit!
  Uiteindelijk is ‘de politiek’ en de ‘media’
  grotendeels ook met groot, langdurig verlof,
  behalve dan onze ‘jongens en meisjes’ die
  precies gaan meemaken wat al lang tevoren was
  voorzien en voorzegd en we de belevenissen
  van hen wel eerst te weten komen van paricu-
  lieren, danwel ándere ‘zenders’, foei, foei!

  Reactie door Madelief — woensdag 11 juli 2007 @ 12.37 uur

 27. eerst 100 dagen “het land in”.
  na deze 100 dagen met de zelfde plannen op de proppen komen, maar nu met plaatjes.
  nog 100 dagen wachten op de uitwerking van deze plannetjes, want dat kon niet in de origenele 100 dagen.

  maar wel komen met een salaris verhoging?, moet ik eens doen bij mijn baas.
  die lacht me recht in mijn gezicht uit en vraagt me en passant of ik eens zou willen gaan werken voor mijn geld.

  voor de heer bos heb ik nog een advies: als je zo graag geld wilt verdienen, moet je je baantje bij shell niet opgeven.

  is dit geen onderwerp voor een referendum?

  Reactie door rutger — woensdag 11 juli 2007 @ 12.37 uur

 28. Leuker kunnen we het voor ons zelf niet maken : een echte opstekker hebben we wel verdiend : dan kunnen we al vast wennen aan een leuker baan , nadat we het arbeidersvolk weer een poets hebben gebakken : waar kunnen we nog meer PLUNDEREN ? ( Oh Ja : mmmnn het is in landsbelang hoor ! )

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 12.39 uur

 29. @21, Maayke! Stokje? Wat dacht je van een
  balk hout dat zoiets zou moeten weten tegen te houden? Het ende is werkelijk zoek!
  Ergerlijk in alle opzichten, dat ‘ouderen’,
  bejaarden, en hoogbejaarden hiermee worden
  geconfronteerd, die aktief niets meer kunnen
  ondernemen, anders dan met de handen de grij
  ze haren uit het hoofd trekkend. Overigens
  is dus káálslag al lang ingetreden, en enige
  eerbied voor ‘grijze haren’ lijkt met het in-
  zetten van de nieuwe eeuw er niet meer toe te
  doen! Blijven schrijven Maayke, dat je/we het
  er niét mee eens zijn, zoals er met grote be-
  volkingsgroepen wordt omgegaan, in déze, onze
  democratie! Fijne dag gewenst, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 11 juli 2007 @ 12.44 uur

 30. @ Madelief,

  O, die ambtenaren, zij kunnen alles zo goed regelen, behalve de pensioenen en AOW voor de kleine ambtenaar.
  Ik heb het eens een paar jaar, die inkomens explosies voor de gepensioneerden bij gehouden voor de ongelovige Thomassen.
  Hier kun je het zien en geloven.
  http://members.home.nl/h.hiensch/AOW-Pens.rtf

  Hier in het Noorden is het een natte boel, wij zijn aan het werk voor een nieuwe afdeling. De jongens en meiden hebben er echt zin in. Een afdeling van een Partij die streeft naar “Menschlichen Würde, Gleichheit und Solidarität” met andere woorden de ‘gewone mensen’-partij.

  Reactie door d'olle Henk — woensdag 11 juli 2007 @ 12.44 uur

 31. MANIPULATIEF standpunt bij stand.nl:

  “Een verhoging van het ministerssalaris met 10% is voldoende”

  Gezien het EENS/ONEENS wordt hier geen rekening gehouden met mensen die de ministerssalarissen ZONDER verhoging voldoende vinden.

  Schande een dergelijke

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 13.07 uur

 32. @30

  …een dergelijke vraagstelling!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 13.09 uur

 33. APPLAUS JAN DE WIT!!!!!
  You are a gentleman.
  Hoor, hoor bij stand.nl.
  Een echter SP-er!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 13.14 uur

 34. echter, echter, echter…
  Een ECHTE SP-er!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 13.18 uur

 35. Als die Wouter Bos bij de eerste de beste verkiezingen in aantocht weer onze plaats aandoet dan staat er geen zeepkist meer voor hem klaar maar wel een schavot en een mand vol met rotte eieren en hopelijk rotte SP tomaten. De volgende keer kan hij beter geraniums uitdelen inplaats van rozen kunnen de minima en ouderen daar nog achter gaan kruipen. Het is weer vies en vunzig, geen schaamte en geen enkele greintje geweten en gevoel naar de mensen die nog steeds bedelen bij de voedselbanken, de ouderen die zoals al aangekondigd volgend jaar fors moeten bezuinigen, jan modaal mag volgend jaar ook weer volop bezuinigen zonder ook nog maar iets van het beloofde zoet geproefd te hebben. Tsja, we wisten het allang dat het met dit kabinet er ook niet beter op zou worden, alleen maar slechter.

  Reactie door Mystery Guest — woensdag 11 juli 2007 @ 13.20 uur

 36. Ministers hebben al 12 jaar geen loonsverhoging gekregen, bij elk ander beroep was meneer Marijnissen soep komen uitdelen op de stakingsbijeenkomst.

  Reactie door Maarten — woensdag 11 juli 2007 @ 13.24 uur

 37. Het zou edel zijn en bovenal CHRISTELIJK als dit kabinet zich eens druk ging maken om de 10% verhoging voor de armsten!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 13.25 uur

 38. 25 @Wim

  En wat dacht je van die Sharon Dijksma, die heeft zelf niet eens een diploma en is nu gewoon staatssecrtaris van onderwijs hehe.
  Wat een zootje.
  Van mij mogen ze het hele kabinet naar Siberie sturen, die belastinggeld verkwisters.

  Reactie door William2 — woensdag 11 juli 2007 @ 13.31 uur

 39. Euro 72.500.000 gedeeld door het aantal Tweede Kamerleden maakt van de SP ineens een interessante partij om Feyenoord over te nemen…..

  Reactie door Timbo — woensdag 11 juli 2007 @ 13.39 uur

 40. Ach, zo los je het probleem van de “hoge” salariëring van personen in de publkieke sector toch op??.
  Niet hun salaris korten, maar dat van de ministers en minister-president op datzelfde “hoge” niveau brengen. Worden mensen als Hoogervorst vanzelf niet meer “overbetaald”.

  Reactie door Leftfoot — woensdag 11 juli 2007 @ 13.45 uur

 41. Beste Gloria : Dit kabinet is niet Christelijk : dat heeft Donner toch al gezegd : “de overheid komt niet in den hemel ” .
  het is gewoon een Ambitie BV : rovers op zoek naar een hoger gelegen , leuke baan : de politiek als stringplank : sommige ex-politici waren Prof Dr Ir ….Mr Drs …en zij zochten een leuke politieke baan : waarom ? ……YES …. het geld en de fluit !

  Reactie door fred — woensdag 11 juli 2007 @ 13.49 uur

 42. De regering danst met de pijpen van de zwaar overbetaalde directeuren in het bedrijsleven!
  Ben benieuwd welke baantjes J.P. Balkenende, W. Bos en A. Roubroek en alle ministers krijgen? Zeker zwaarbetaalde! De graaiers.

  Reactie door Els — woensdag 11 juli 2007 @ 13.49 uur

 43. Tja, er was een tijd dat we geregeerd werdendoor mensen die van zichzelf genoeg geld hadden, en het dienen van de openbare zaak als een zaak beschouwden die ze aan hun stand verplicht waren. Noblesse oblige, heette dat.

  Dat was niet erg democratisch, want de belangen van het grootste deel van de mensen werden daardoor niet altijd even goed behartigd.

  Dank zij invoering van het algemeen kieswet werd het ook voor “normale” mensen mogelijk hun belangen te laten behartigen door zelfgekozen vertegenwoordigers.

  Wie gekozen werd beschouwde dat als een uitverkiezing, waar je best trots op mocht zijn. Geld speelde daarbij maar een secundaire rol.

  De SP mag er trots op zijn dat (een enkele renegaat daargelaten) dit bij hun gekozenen nog steeds zo is. Houden zo!

  Want het is natuurlijk een gotspe als iemand zegt dat hij als volksvertegenwoordiger meer moet verdienen, omdat hij/zij in het bedrijfsleven ook meer kan vangen.

  Dat moet hij (of zij) dan toch gewoon doen?

  Maar ze kijken wel uit. Wat is er nou leuker dan na beëindiging van je politieke loopbaan lekker te gaan relaxen, als burgemeester of CDK of zo, en als je het slim speelt pak je zo hier en daar ook nog wat leuke commissariaten mee, of spreekbeurtjes, en zo.

  En ja: zij die bepalen wat hun collega’s mogen vangen zitten met die collega’s in hetzelfde zangkoortje. En in een zangkoortje moet je niet iets anders zingen dan de rest, want dan vlieg je er uit. Da’s logisch toch?

  Reactie door Jan Kijlstra — woensdag 11 juli 2007 @ 13.56 uur

 44. Als een koninghuis met louter nietsnutten al minstens Euro 100.000.000,- kost en hier ook nog geen cent belasting van binnenkomt, zie ik niet in waarom ministers, staatssecretarissen en tweede kamerleden er geen extraatje bij krijgen. En dat dan ten koste van van die E. 100.000.000,- En dan durf ik te beweren dat het overgrote deel volksvertegenwoordigers tenslotte door ons gekozen zijn en dus onze ……. zijn.

  Reactie door Johan — woensdag 11 juli 2007 @ 14.03 uur

 45. Dat er nog geen volksopstand is uitgebroken….
  Toen in de middeleeuwen de 10e penning werd ingevoerd stond het land op z’n kop.

  Reactie door Joop — woensdag 11 juli 2007 @ 14.18 uur

 46. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt………..Laat Boesj en de Bilderbergclub dat salaris dan ook betalen. JPB!!!! Kom op man, laat je je zo slecht betalen dat je bij je arme onderdanen moet gaan bedelen…..shame on jou!

  Reactie door Elsemie — woensdag 11 juli 2007 @ 14.26 uur

 47. @ 31 Gloria,

  Vind ik ook. Heb tegen gestemd en dat wordt natuurlijk uitgelegd dat ik voor een nog grotere verhoging ben. NEE dus. NCRV is ook al aan het manipuleren of ze zijn gewoon dom daar.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 14.35 uur

 48. Bos zegt
  Het vorige kabinet was nog van plan de salarissen met 30 procent te verhogen, maar dat plan is voorlopig van de baan. De huidige coalitiepartner PvdA verzette zich als oppositiepartij al tegen de hogere stijging. ‘Een verhoging met 10 procent is gerechtvaardigd’, zei PvdA-leider Bos ruim een jaar geleden. ‘Maar aan die andere 20 procent heb ik geen enkele behoefte.’
  ………….
  Maar Bos hoe is het met al die uitkeringen is dat ook rechtvaardig om die laag te houden.
  En die mensen Bos die hebben wel behoefte aan verhoging want voor deze mensen telt elke Euro.
  En de min verdieners Bos maar enkel procent erbij ook gerechtvaardigd
  En de mensen in de AOW ook gerechtvaardigd Bos die geringe verhoging.

  Reactie door De Hakker — woensdag 11 juli 2007 @ 14.38 uur

 49. Ik wil ook 10%!

  Reactie door Bob Schoute — woensdag 11 juli 2007 @ 14.57 uur

 50. 10% erbij voor ministers lijkt me niet onredelijk, zoveel verdienen ze niet voor zo’n verantwoordelijke baan. Wat echt niet kan zijn alle (semi) ambtenaren die meer verdienen dan de Minister-president. Waarom wordt hier niet paal en perk aan gesteld?

  Reactie door Ketelbinkie — woensdag 11 juli 2007 @ 15.31 uur

 51. CREATIEF REKENEN VOOR PVDA’ers

  Men neme: € 158.000,- Tel daar 10% bij op, en vraag vervolgens nog eens dertig % over het met 10% verhoogde salaris van € 158.000,-. Zo komen we aan de 33% van de ondervraagden die het niet met de stelling eens waren (15.20 uur) :).

  Erik Sc

  Reactie door erik — woensdag 11 juli 2007 @ 15.33 uur

 52. Na de troonrede moet je pleiten voor een loonsverhoging van minstens 15% voor alle Nederlanders.

  De ministers zijn immers slechts de dienaren van het volk en het is gebruikelijk dat die minder verdienen dan hun meesters…

  Reactie door Karel Koning — woensdag 11 juli 2007 @ 15.43 uur

 53. Dom arbeidersvolkje U heeft ons partij gekozen : Nu kan u op de blaren zitten !

  “Sterk en Sociaal “is de bedonderkreet van de PvdA .
  “Fatsoenlijk rechts “is de bedonderkreet van de rechtse tak van de VVD .

  “Samen leven en werken ” is de bedonderkreet van CDA BV .

  “Samen leven en graaien “is de strijdkreet van het VNO …

  Wij bedonderen u arbeidsvolk en u keek erna en maakt u kwaad ?

  Wat krijgt u “Gemakkelijk ontslag , “Work First “………..slaap lekker door !

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 16.06 uur

 54. Volgens mij is louter cynisme hier niet op zijn plaats… 10% is heel redelijk als 30% in eerste instantie is voorgesteld.. je kan tenslotte geen ijzer met handen breken..

  Reactie door Thijs — woensdag 11 juli 2007 @ 16.07 uur

 55. Het is heel redelijk dat arbeiders er 5% bij krijgen ! Dat is toch minder dan 10 % en minder dan 30 % ?

  In Duitsland is het al zo ver : STAKEN !

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 16.22 uur

 56. o’n vijfhonderd donoren hebben besloten geen bloed meer af te staan. Ze zijn boos over de – in hun ogen – hoge beloning van het bestuur van Sanquin, de organisatie achter de bloedbanken.

  “Bloedgeld, bloedzuigers”, dat zijn de woorden die bloeddonoren gebruiken nu ze het salaris kennen van de bestuurders van Sanquin. Sanquin runt de bloedbanken en is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. De driekoppige raad krijgt samen acht ton aan beloning.

  Absurde bedragen, zeggen de donoren, die zelf sinds dit jaar geen reiskosten meer krijgen vergoed. Ze hebben zich verenigd in het platform Bloed -en Plasmadonoren en willen dat minister Klink (Volksgezondheid) ingrijpt.

  Reactie door De Hakker — woensdag 11 juli 2007 @ 16.25 uur

 57. @47 l’ecologiste

  Dat was de reden dat ik niet heb gestemd.
  Zo laat ik mij niet om hun vinger winden.
  Jouw ‘oneens’ wordt idd verkeerd gebruikt.

  Ik word misselijk van zulke uitgekiende sjoemelaars. Die NCRV is een Balkenendekliek!
  Wat een lafbekken die journalisten! Ze zijn medeschuldig aan de verloedering van ons land door het volk bewust te misleiden.
  Nee, ze zijn niet dom maar sluw. Ala Balkenende en die hele vastberaden ‘wij blijven zitten’ kabinetskliek!
  Daarbij hebben ze teveel macht bij radio 1.
  IEDERE DOORDEWEEKSE NACHT van 12.00-2.00 Casa Luna… ofwel de CDA-zender!
  Geloof mij: CENSUUR! Heb hier ervaring mee.

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 16.25 uur

 58. Schijnbaar wel geld voor zichzelf, maar helaas geen dekking voor de probleemwijken ving ik vandaag op!!

  40 gemeentes blij gemaakt met een dooie mus ???

  Reactie door Sinne — woensdag 11 juli 2007 @ 16.36 uur

 59. minima nada nothing,uitkeringen nagegenoeg niets,,
  en hun uitkering,zonder de zorgkompensatie,zonder de bmw,zonder het lantefanten,,
  het wordt zoals ik al vaker gepoppert heb tijd voor grof geweld,oo u bent balkeneinde,bermbom,,jaha want als straks de oorlog in irak beijdigt is,loopt nl de kans dat er bevrijdings soldaten hier even een rekening komt vereffenen,,jaha een bermbom..
  tip voor de irak immigrant,(hoe zou die het land ingevoert worden,een komplete berm + bom?)
  naast een bmw,of een oude opa fiets,
  onderdak nodig?geen probleem,

  Reactie door ad — woensdag 11 juli 2007 @ 16.54 uur

 60. Totaal offtopic maar daarom niet minder schocking en opmerkelijk.

  Bos wil graag een keer met SP regeren.
  Bron: HTTP://www.telegraaf.nl/binnenland/

  Reactie door Mystery Guest — woensdag 11 juli 2007 @ 16.54 uur

 61. De Telegraaf : mmmm ?

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 17.04 uur

 62. Als je alleen al rekent wat er per jaar bijkomt aan verhogingen (eten, energie,werkelijk op alles)is dat op een WAO uitkering al veel meer dan 10 procent, waar we al jaren niet voor gecompenseerd worden.
  Dus leveren we elk jaar een heleboel in.
  Op het salaris van een minister bedragen die verhogingen maar een beetje, vergeleken met de uitkering van een WAO-er.

  Ik vraag me weleens af hoe een minister s nachts kan slapen wanneer onder zijn/haar beleid mensen nog steeds honger hebben.

  Eerst de minima compenseren over de laatste jaren en dan pas de ministers en het bedrijfsleven.

  En die lange zomervakantie mag ook weleens genormaliseerd worden tot 3 a 4 weken.

  Reactie door G. — woensdag 11 juli 2007 @ 17.08 uur

 63. @61 Fred
  Ok, ik doe het anders.
  Bos wil ooit met SP in de regering.
  Bron: HTTP://rtl.nl/actueel/rtlnieuws/

  Reactie door Mystery Guest — woensdag 11 juli 2007 @ 17.11 uur

 64. De nutricia/numicovoorman krijgt vele miljoenen als manager/directeur. Omgerekend verdienen ze gauw 1000x wat een hardwerkende bejaardenverzorger ontvangt.
  Daar mag je volgens het CDA niets van zeggen want daar wordt niemand minder van. Merkwaardige rekenerij.

  Reactie door nico — woensdag 11 juli 2007 @ 17.13 uur

 65. wat moet je nu invullen?
  even cda/cu/pvd# denkend he.
  eens? met dat het gelukkig maar 10% is.
  of oneens dat het geen 10% is/wat dan?
  of oneens dat het 10% is?wat bedoelen ze daar mee even weer das cda standpunt in nemen,had het 30 moeten zijn?
  is dit door die draaikont bos neergezet?

  Reactie door ad — woensdag 11 juli 2007 @ 17.13 uur

 66. Correctie schocking = shocking

  Reactie door Mystery Guest — woensdag 11 juli 2007 @ 17.17 uur

 67. Nog niet bij vermeld , zijn de VREET- en ZUIP -partijen van de leiders , ze zijn altijd onderweg en kunnen op kosten van der Staat declareren !

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 17.21 uur

 68. ooiT , doet Bos aan PR-verbetering : hoe was het ook weer voor de verkiezingen : wat waren de uitspraken van jongheer Bos ?

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 17.23 uur

 69. 58 @Sinne

  Die problemwijken kunnen het ook wel schudden Sinne, want die woningcorporatie’s moeten een deel van hun door ons betaalde reserve miljarden kapitaal in gaan zetten voor dit plan.
  Nou, dan weet je het wel, die gaan zich met hand en tand verzetten om dat geld niet te hoeven investeren.

  Of ze moeten zelf de hele regie over dit plan kunnen voeren,zodat ze weer een zooitje geld achterover kunnen drukken.
  Het is allemaal toch zo doorzichtig, alleen niemand doet er wat tegen.

  Reactie door William2 — woensdag 11 juli 2007 @ 17.32 uur

 70. OK maar een goed id zou zijn om dan een link te leggen naar het modale inkomen die dus ook 10 procent er bij. Uit fatsoen natuurlijk anders kan je geen enkele offer meer vragen aan de burgers.

  Reactie door Henk — woensdag 11 juli 2007 @ 17.37 uur

 71. 62 @G
  Quote
  Ik vraag me weleens af hoe een minister s nachts kan slapen wanneer onder zijn/haar beleid mensen nog steeds honger hebben.

  Re
  Die slapen s’nachts prima G, de meesten zijn half autistisch,die hebben helemaal niks met de laagbetaalden of uitkeringsgerechtigden op.
  Als ze al wakker liggen, dan is het van het plannetjes maken, hoe ze zich nu weer kunnen profileren ten koste van de zwakste groepen in de samenleving, die toch niks terug kunnen doen.
  Want dat is zo lekker makkelijk scoren hé.

  Reactie door William2 — woensdag 11 juli 2007 @ 17.40 uur

 72. @ 57 Gloria,

  Je hebt gelijk. Het is dat er hier gewezen werd op standpunt.nl
  Normaal ontwerp ik mijn eigen programma’s.
  Ik surf op het net en luister naar mijn eigen muziek.
  Op dit moment: Canciones de la Guerra Civil española.
  Ay Carmela!

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 17.44 uur

 73. @ 60 Mystery Guest

  Bos gaat door het bos de bomen zien?
  Hakker waar ben je? We willen alleen bos waar we trots op kunnen zijn en anders niet. Dan maar de hei op. Geen plastic nepbomen van de Pvda! Ze branden sowieso af bij de volgende verkiezingen. Hun hout is eenvoudigweg niet duurzaam.
  Dit was brandhout goedenavond. Of hoe heette dat KRO actualiteitenprogramma ook weer?

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 17.48 uur

 74. PUBLICEER AFDRACHT SP-SALARISSEN
  Teveel Nederlanders weten niet dat de SP-politici een substantieel deel van hun salaris afstaan aan de partij en daarmee aan het algemeen belang.

  Ik denk dat de SP nog meer stemmen zou behalen als dat feit veel veel duideljker zou worden vermeld op de website en andere media dan nu het geval is. Daarbij zouden volgens mij ook de precieze afdrachtpercentages moeten worden gepubliceerd en voor wie die precies gelden.

  WANTROUWEN
  Deze extra publicering lijkt me belangrijk omdat veel burgers denken dat veel politici alleen uit zijn op pesoonlijk gewin.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — woensdag 11 juli 2007 @ 18.18 uur

 75. Tja, wat een zakkenvullers. Ik vertrouw mensen niet die zich 10% salarisverhoging geven. Laat staan 30%. Bovendien met ons geld. Wat een tuig.

  Ik heb ooit (12 jaar geleden) een keer pvda gestemd maar daar ben ik nu vergoed van genezen. Stelletje hypocrieten!
  Ik stel een salarisverlaging voor, voor alle topsalarisen. Dat geld geven we dan aan de armen.
  Dan is het weer eerlijk verdeeld.

  Reactie door stan — woensdag 11 juli 2007 @ 18.19 uur

 76. 10% er bij?Vaseline inbegrepen,het val niet meer te discuteer met vampires,die moeten op en pal gennaien worden,zo als een jacques roux zei 1793
  “For the last four years the rich alone have profited from the advantages of the Revolution. The merchant aristocracy, more terrible than the nobiliary [sic] and sacerdotal aristocracy, has made a cruel game of invading individual fortunes and the treasury of the republic; we still don’t know what will be the term of their exactions, for the price of merchandise rises in a frightful manner, from morning to evening. Citizen Representatives, it is time that the combat unto death that the egoist carries out against the hardest working class of society come to an end. Pronounce against speculators and monopolists: either they’ll obey your decrees or they won’t. In the first hypothesis you will have saved the fatherland; in the second case you will still have saved the fatherland, for we will have been able to identify and strike the bloodsuckers of the people.”
  and Kropotkine
  “Liberty is no more than an empty shell when one class of men is allowed to condemn another to starvation without any measures being taken against them. & equality is also an empty shell when the rich, by exercising their economic monopolies, have the power of life or death over other members of the community”

  Reactie door gaf — woensdag 11 juli 2007 @ 19.01 uur

 77. Als je écht gewild bent en niemand zonder je kan omdat het werk ook echt als dienst wordt ervaren, dan stond men vanzelf wel met het geld te leuren om hun diensten zo graag af te nemen, maar deze loser van een minister moet er zelf om bedelen omdat hij door niemand gewild is, de zielige sukkel. Niet bepaald een topvoetballer of een popster. En dan meteen maar 10% zeg, je houdt van je werk zelf of niet, is dit nou motivatie?

  Reactie door W6969 — woensdag 11 juli 2007 @ 19.09 uur

 78. @ Gloria (31 en 32):

  Precies, Gloria. Een soortgelijke vraagstelling ben ik vrij vaak tegengekomen in dergelijke programma’s. De vraag is niet echt neutraal en vooronderstelt al een deel van het antwoord. Soms is het bewuste manipulatie, soms gewoon onbenul.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 11 juli 2007 @ 19.09 uur

 79. By the way: de presentatrice van “standpunt.nl” vandaag bestond het te zeggen, dat de ministerssalarissen toch op basis van 36 uur p/w waren vastgesteld, en werden al die overuren dan wel betaald?
  (Verder commentaar overbodig).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 11 juli 2007 @ 19.16 uur

 80. @60/63 Mystery Guest

  Bedankt voor de links van de roddelpers!
  De PvdA-roddelaar heeft zijn kans weer schoon gezien!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 19.42 uur

 81. @72 L’ecologiste

  Klopt! Ik had erop gewezen, maar juist om te waarschuwen!
  Music in the air? Muziek spreekt vaak van hoop en liefde… het wil de mens maar niet lukken om de wereld tot een heerlijke tuin te maken!
  Lieve ecoloog, aan jou zal het niet liggen.
  Don’t be sad. Ik blijf erin geloven:

  A LAS BARRICADAS!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 19.58 uur

 82. @78 Olav Meijer

  Ik kies voor manipulatie. Onbenul is een te gemakkelijke vrijbrief voor zoveel onrecht.
  We worden geregeerd door sluwheid, censuur en openlijke volksmisleiding.
  ONBENULLIG is een volk dat zich het zwijgen op laat leggen.

  En ja Olav, ik heb ‘haar’ gehoord.
  Idd commentaar overbodig!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 20.07 uur

 83. 11-07-2007
  Links lullen, rechts zakken vullen
  Voormalig SP-Statenlid Hanny Palmen moet ruim veertigduizend euro terugbetalen aan de provincie Friesland. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vandaag bepaald. Ze had zich geld toegeëigend dat was bedoeld voor het inhuren van ondersteunend personeel voor de Statenfractie.

  Palmen was van maart 2003 tot mei 2005 voor de SP Statenlid in Friesland. Nadat ze was vertrokken, ontdekte de provincie dat Palmen geld achterover had gedrukt. Ze sprak vervolgens af om het verschuldigde bedrag in termijnen terug te betalen, maar hield zich niet aan deze belofte. De rechter heeft haar nu verplicht het bedrag tot de laatste cent terug te betalen.

  Reactie door schalkwijk — woensdag 11 juli 2007 @ 20.09 uur

 84. Wat ik me afvraag is, of de ministerssalarissen elk jaar stijgen met de gemiddelde loonstijging (bv van ambtenaren).
  Als dat niet zo is zou het kunnen zijn dat er een achterstand van jaren is en dan is 10% niet zo veel. Wie weet dit ?

  Reactie door simbro — woensdag 11 juli 2007 @ 20.10 uur

 85. 78. Olav.

  Dat is al zolang als het programma bestaat. De stellingen op zich kloppen niet. Indien je tegen bent kun je net zoals in dit geval evengoed zijn voor 2,25% als voor 30% en andersom.

  Gloria.

  Die opmerkingen worden meer dan eens gemaakt ook bij andere programma’s op ned 1.

  Ja maar mensen hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid, ja maar.
  Het zijn de lifestyle porogrammamakers die zo intervieuwen en reageren. Het moet ook nog ‘leuk’ klinken.
  Vele beroepen kennen een salaris waarbij is inbegrepen dat je vele uren meer maakt en dit niet declareert, dat je dag en nacht paraat moet zijn. Dat is bij het vak en het salaris inbegrepen, zo ook bij ministers.
  Ze worden er al voor betaald. Bovendien wordt veel gecompenseerd door de riante vergoedingen en de vele recesssen in dit land. Minister, krijg het bijna mijn bek niet uit, Eurlings ging met een helicopter om bij een feestje te zijn van een vriend, recht vanaf live earth. Wat kwam hij daar eigenlijk doen, weet je wel hoeveel CO2 uitstoot hij daar aan het volk gaf. De hypocriet.
  Ministers maken graag gebruik van helicopters van de Staat als vervoer werd er gezegd, kunnen we niet meer zeggen dat ze een dure auto met chauffeur gebruiken om naar feestjes te gaan. Dus volgende keer, kijk een keer omhoog en spotten maar…..

  Reactie door Henny — woensdag 11 juli 2007 @ 20.11 uur

 86. Nu zijn salarisverhoging is geregeld wil Wouter Bos heeeel graag nog eens regeren met de SP. Beste Jan, laat die draaikont weten dat jij daar niets van wil weten. Please?

  Reactie door Harry Scheltema — woensdag 11 juli 2007 @ 20.19 uur

 87. 86. Harry Scheltema

  Maar dan moeten ze wel fiscale solidariteit vertonen. A la Balkenende natuurlijk bottom up. Kok zal zeer tevreden op zijn leerling-zoon neerkijken. Goh die Wouter heeft het NOG EERDER voor elkaar dan ik.
  Met Bos is het slecht koffiedrinken.

  Reactie door Henny — woensdag 11 juli 2007 @ 20.55 uur

 88. @ 81 Gloria,

  Ay..
  De stalinisten schijnen meer anarchisten dan franco-aanhangers te hebben gedood.
  A las barricadas!
  Je kent de link waarschijnlijk wel?

  http://drapeaurouge.free.fr/

  Ik zal nooit ophouden om van deze wereld een mooie tuin te maken in samenwerking met de planten en de dieren wel te verstaan. Onkruid is welkom! Mij sprak de blomme een tale.
  Leve de wilde planten.
  On va continuer Gloria! C’est à toi cette chanson!

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 20.59 uur

 89. @ 74 Jaap Veldkamp (alias j),

  En dat wilde die gluiperige Remkes, ooit ook sloper bij VROM, nog ongedaan maken ook. Hij was erop tegen dat SP-ers een groot deel van hun salaris in de partijkas storten en wilde dit verbieden!!

  Reactie door L'écologiste — woensdag 11 juli 2007 @ 21.03 uur

 90. @54
  Thijs jij moet naar de vakbond.
  Niet zeuren over 2,2 of 2,3 % of een loonmatiging.
  Nee 30% en dan tevreden zijn met 10%.

  Reactie door De Hakker — woensdag 11 juli 2007 @ 21.07 uur

 91. Politici worden gekozen door de kiezers.
  en worden daardoor ambtenaar.
  Topfiguren uit het bedrijfsleven worden benoemd door een raad van bestuur.
  Politici die menen dat hun i.q,interlectuele en of bestuurlijke capaciteiten onderbetaald worden en daarom misbruik maken van het vertrouwen van de kiezers door zichzelf een salarisverhoging toe te kennen deugen niet.
  Partijprogramma,s en beloften met verborgen salariseisen iets om rekening mee te houden bij de volgende verkiezingen.!!!!!

  Reactie door che — woensdag 11 juli 2007 @ 21.11 uur

 92. Bos wil helemaal niet met de SP regeren, dan had hij dat immers nu gedaan. Hij, en hij alleen had immers de kans het CDA te blokkeren, maar hij deed niks.
  Hij gebruikt dit interview heel slinks om de SP een sneer toe te dienen. Zijn opmerkingen over dat de SP niet solidair is met de belastingbetaler etc is je reinste stemmingmakerij! Alsof SP-ers geen belasting betalen!!

  Lees maar: PvdA-leider Wouter Bos hoopt ,,van harte nog mee te maken dat de SP met de PvdA in de regering stapt. Dat zou hartstikke goed zijn, ook voor ons”, zegt hij deze week in een interview met Vrij Nederland.

  Bos wil dat de verhoudingen met de partij van Jan Marijnissen worden genormaliseerd. ,,In de toekomst zullen we moeten zoeken naar normale vormen van samenwerking, zonder elkaar te sparen. Ook voor de SP zal dat wennen zijn. Wij krijgen direct schichtige reacties uit hun hoek als we ze een keer hard aanpakken. Dan roept Marijnissen dat we leugenaars zijn.”

  Het essentiële verschil tussen PvdA en SP is volgens Bos dat zijn partij ook solidair wil zijn met de belastingbetaler, die ervoor moet zorgen dat solidariteit betaalbaar blijft. ,,Bij de SP zie ik daar te weinig begrip voor, noch voor de positie van het bedrijfsleven als contribuant van de kosten van solidariteit. En evenmin voor het vraagstuk dat de jonge generaties meer betalen dan de oude en dat de betalende groep steeds witter is en de ontvangende zwarter.”

  Reactie door Irma — woensdag 11 juli 2007 @ 21.33 uur

 93. Naarmate incompetente des de groter salaris. Over normen en waarden gesproken?

  Waardeloos waardeloos de Haagse schijn christelijk en schijn sociale bende = normen en waardeloos.

  Dit is niets anders dan gelegaliseerde diefstal. Zakkenvullers regeren over ons. Democratie en rechtstaat is al lang dood.

  Reactie door khosrow — woensdag 11 juli 2007 @ 21.39 uur

 94. @82 Gloria

  Wat denk je hier van:
  http://members.home.nl/h.hiensch/El001.jpg

  Reactie door d'olle Henk — woensdag 11 juli 2007 @ 21.43 uur

 95. @ 86
  Precise.

  Als SP zich duidelijker/ harder tegen Wouter Draaikont Bos uitspreekt, dan pas gaan we once and for all met de PvdA afrekenen.

  Reactie door khosrow — woensdag 11 juli 2007 @ 21.50 uur

 96. Tjonge, wat een zuurpruimerig gehuilebalk hier. Altijd maar dat gemeut en geschreeuw over haagse ‘zakkenvullers’. Wie dat woord nog durft te gebruiken is wel zo enorm fantasieloos.

  Het ministerssalaris is jaren gelijk gebleven en vergeleken met de ministerssalarissen uit de jaren 70 enorm achtergebleven ten opzichte van andere salarissen etc. Ook in vergelijking met andere Europese landen zitten we helemaal onderaan qua salarissen voor ministers. Wat is er mis mee om ministers goed te betalen?

  Reactie door arjan — woensdag 11 juli 2007 @ 21.57 uur

 97. @92 Irma

  Ja, de PvdA in voortdurende roddelcampagne!
  Als Bos zo graag met de SP wil regeren staat hem EEN ding te doen:
  OPBLAZEN DIT KABINET!

  Kijk Bos, dan heb je tenminste je ruggengraat weer teruggevonden!
  En de ruime meerderheid van het volk zal JUBELEN!

  Reactie door Gloria — woensdag 11 juli 2007 @ 22.17 uur

 98. Schalkwijk, Helaas heeft die Palmen dit gedaan maar gelukkig moet ze het geld terug betalen. Ze was vast vergeten dat ze niet bij de PVDA zat? Zulke mensen schaden de SP..maar gelukkig moet ze alles terugbetalen!

  Reactie door cynthia — woensdag 11 juli 2007 @ 22.27 uur

 99. Een fles wijn is ook maar 10 %, toch wordt dat onderschat aan rechtse borreltafels.

  Reactie door Haq — woensdag 11 juli 2007 @ 22.28 uur

 100. Gelukkig is het offensief begonnen tegen de bollenboerenmaffia, en men is ook al een actie aan het voorbereiden om de erbarmelijke omstandigheden waar Polen, Tjechen en Roemenen moeten werken voor 3 euro p/u grootschalig aan te pakken

  …..Twintig mensen uit het Westland zijn gearresteerd op verdenking van grootschalige fraude. Vier van hen staan vrijdag voor de rechter, de zaak tegen de andere verdachten dient later. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

  Enkele tuinders worden ervan verdacht dat ze een groot deel van hun handel zwart verkochten aan twee groothandels. Die zouden daarvoor valse facturen hebben opgesteld. De fiscus zou daardoor tientallen miljoenen zijn misgelopen.

  Justitie is van plan 9,5 miljoen euro terug te vorderen en heeft met het oog daarop al beslag gelegd op auto’s, boten en bankrekeningen van de verdachten….

  Mischien is het beter en gezonder om de hele bollenteelt naar China te verhuizen incl. de Keukenhof en de Floriade.
  Je gaat nu ook niet meer met je kinderen naar zo’n actractie zonder erbij te vertellen dat dit opgezet is met geld van de maffia.

  Reactie door Pool — woensdag 11 juli 2007 @ 23.34 uur

 101. Dit is jullie van harte gegund hoor, nobele bestuurders! Per slot van rekening zijn wij er óók fors op vooruit gegaan!
  Vanaf juli vorig jaar kregen mijn vrouw en ik elk 25 cent per dag méér te besteden, per 1 januari nogmaals 25 cent en warempel(!) per 1 juli alwéér 25 cent.
  Bedankt!

  Reactie door Adrie — woensdag 11 juli 2007 @ 23.38 uur

 102. ‘k Ben eerlijk gezegd niet zo ondersteboven van die 10%. Misschien zijn die ministerssalariissen inderdaad al heel lang niet meer verhoogd, zoals sommige reaguurders al eerder veronderstelden. Zoiets zou toch ook mee moeten tellen in je beoordeling.

  Bekijk het van de zonnige kant. Als de vakbonden nu eindelijk ook eens met een volwassen looneis komen, mist dit kabinet toch wel een beetje het morele gezag om daar al te heftig tegen in te gaan.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 11 juli 2007 @ 23.45 uur

 103. @ 101 Ad

  Kijk dan wel uit dat jullie dat extraatje niet meteen weer verbrassen met allerlei dure uitspattingen.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 11 juli 2007 @ 23.48 uur

 104. @ 97 Gloria

  Kontje Bos loert op een topfunctie bij de Duisenberg School of Finance, of hij wil Docters van Leeuwen opvolgen als toezichthouder AFM

  Reactie door Pool — donderdag 12 juli 2007 @ 0.02 uur

 105. @ 101 Adrie

  Nu met december ook nog eens 25 cent dan kan je met de Kerst toch nog een pak melk extra kopen.

  Reactie door Pool — donderdag 12 juli 2007 @ 0.06 uur

 106. @94 d’olle Henk

  Ja, wat te denken…
  Waar zijn de vrouwen gebleven? Zijn zij het niet die hun moederziel hebben verkocht aan de “BOEMAN’?
  Je kent ‘hem’ wel Henk: dat zgn feminisme dat met de mannelijke scepter wil zwaaien en van de thuiswerkende moeders domme ganzen hebben gemaakt en van hun kinderen opbergspul. De zweep erover!
  Mannen zouden het ze NIET na hebben gedaan! Deze heersters staan op zich: gefrustreerde penisnijdsters die hun vrouwzijn bekleden met de dress van ‘de broek aan’ en behangen zijn met de parelketting om er ‘ons’ de das ermee om te doen!
  De viswijven hengelen in de vijver van de economie en brengen moeders en kinderen het water tot aan de lippen.
  Wie weet Henk, zijn de ECHTE vrouwen nog eens in staat om de straat op te gaan en te vechten voor een samenleving waar plaats wordt gemaakt voor het GEZINSWERK dat niet ontbreken kan en mag!!… in het land waar normloze waarden en waardeloze normen troef is geworden.

  Reactie door Gloria — donderdag 12 juli 2007 @ 0.20 uur

 107. belasting op m.n loon.
  belasting op m,n eten.
  belasting op m,n wonen.
  belasting op m,n natuurlijke behoefte.
  belasting op vrijuitzicht
  waarom niet gewoon een belasting bij de geboorte dan ben je overal gelijk vanaf.

  Reactie door che — donderdag 12 juli 2007 @ 6.00 uur

 108. In ’94,toen de SP met 2 kamerzetels erin kwam, stelde de SP voor om de salarissen van de kamerleden te halveren.
  Dat had je moeten horen wat zij bijna allemaal zeiden:Het was ongehoord en het kon niet, het is schande!
  Ze stonden op hun achterste poten.
  Toen zei Remi Poppe:Ik heb ‘n modaal salaris, ik lijd geen honger en zie er goed
  uit, kijk maar?

  Reactie door Ben tarici — donderdag 12 juli 2007 @ 8.52 uur

 109. Een gemiddelde werknemer gaat er misschien per jaar in goed tijden 2 a 4% op voorruit.
  Waarom een minister ineens 10% of zelfs als is vorogetseld 20%?

  Reactie door Klaas — donderdag 12 juli 2007 @ 11.10 uur

 110. @29. nou madelief, ik ben het er zeker niet mee eens, dat de salarissen van ministers met 10% omhoog gaat. als je kijkt, dat er er geen salarisverhoging mogelijk is voor de gewone burger, waarom dan wel voor die ministers, die nog niets gedaan hebben. er is geen geld voor gehandicaptenbeleid, geen geld voor de gezondheidszorg, of onderwijs.e.a, want er is zogenaamd geen geld. dan blijf ik me steeds afvragen, waar dit kabinet het geld vandaan haalt om zichzelf te verrijken. het is net, wat jij zegt: “Er moet een flinke balk hout voor gestoken worden.” balkenende laat weer zien, hoe hij aan het plunderen is. als zij het voorbeeld willen geven, dat burgers moeten bezuinigen, dan MOET dit kabinet het voorbeeld geven en bij zichzelf beginnen en dat wordt nou net niet gedaan. als de gewone burgers nog geen 1% salarisverhoging kunnen krijgen, waarom dit kabinet dan wel 10%, of wat eerder gepland was 30%. dat gaat er bij mij niet in. burgers moeten er eerst voor in staking gaan, willen ze loonsverhoging krijgen en kabinet balkenende schrijft die 10% zo bij hun rekening. “niets ervan”, zeg ik dan. dat geld kan beter besteed worden aan datgeen, waar zogenaamd geen geld voor was. laat dit kabinet maar eerst iets presteren. zo wordt dat ook bij de burgers verwacht. dan mogen wij dat ook van dit kabinet verwachten.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 12 juli 2007 @ 13.16 uur

 111. Jawel beste Che ; dat betekent dat de arbeider nooit op een eerlijke manier rijk wordt !
  Op alles wat je maar kan bedenken staat direct of indirect belastingheffing op ; dat is een groot probleem voord ehhogte van het loon en daarmee een probleem voor de werkgever ; dat betekent steeds meer werkloosheid t.g.v. overheidskosten .

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 15.10 uur

 112. Is het niet opgevallen dat de hoogste bazen van politiek “sociale “partijen het hoogt in topfuncties van banken belande : zie maar in Frankrijk , daar wensen een socialist in de top van het IMF , Duis was top EU-bank ….

  Merkwaardig niet dat socialisten zo hoog vallen ?

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 15.13 uur

 113. Normen en waarden zijn relatieve begrippen !

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 15.14 uur

 114. Zou die 10 % zijn voor het pensioen-gat ? Of kunnen zij de zorgpremie niet betalen ?

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 15.23 uur

 115. @114 Fred.

  Niets aan de hand, de oudjes boven de 65 jaar
  volgen de ministersalarissen, als men dat voor elkaar krijgt, dan is het gekerm uit den Haag niet van de lucht. Kijk hier maar eens naar.
  http://members.home.nl/h.hiensch/AOW-Pens.rtf

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 12 juli 2007 @ 16.39 uur

 116. Bedank dólle Henk !

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 18.17 uur

 117. @27 rutger.
  Ho even, 100 dagen het land in en dan 100dagen op reces resteert 165dagen minus de weekenden 104dagen resteert 61 dagen.
  Nog een paar feestdagen eraf dan resteert er slechts +- 1 dag per week om politiek te bedrijven en het land te bestieren.

  Reactie door che — donderdag 12 juli 2007 @ 18.23 uur

 118. @ Che (91):

  Citaat: “Politici worden gekozen door de kiezers.
  en worden daardoor ambtenaar.”

  Dit is een nogal wijd verspreid misverstand, Che. Volksvertegenwoordigers zijn GEEN ambtenaren, en hebben dus bv. ook geen 36- of 38-urige werkweek.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 12 juli 2007 @ 18.42 uur

 119. Rechts lullen links zakkenvullen

  Reactie door W6969 — donderdag 12 juli 2007 @ 18.42 uur

 120. iedereen heeft het nu over die 10- procent,
  maar hoe zat het ook weer vorig jaar en het jaar daarvoor?

  zijn we dat al weer vergeten,

  Reactie door anna — donderdag 12 juli 2007 @ 19.57 uur

 121. ik doe het wel voor 158.000 eoro.
  ik hoef die opslag niet.

  weet ik zeker dat nederland er een beetje beter uit komt te zien.

  misschien heeft de sp nog wel een vacature

  Reactie door anna — donderdag 12 juli 2007 @ 19.59 uur

 122. Ik zou die 10 procnet met veel bombarie aan een goed doel zoals bijvoorbeeld stichting Kika geven…gewoon als statement!

  Reactie door Johan — donderdag 12 juli 2007 @ 20.22 uur

 123. Ze moeten salarissen van de minsters niet verhogen maar de top salarissen verlagen tot een normaal inkomen, zo duur zijn die danoontjes toch niet.

  Reactie door lapper — vrijdag 13 juli 2007 @ 7.06 uur

 124. zal wel moeten van de EU !

  Reactie door DickV — vrijdag 13 juli 2007 @ 11.12 uur

 125. Arjan, wat is er mis mee als ministers nou eindelijk wel eens gingen werken in plaats van 200 dagen door het land en achter een bureau? Niet werken en toch loonsverhoging! Dat vind ik best raar! Dat moeten wij eens proberen! Heb je niet door dat dit alleen maar is om de oppositie die sterk staat de mond te snoeren? welterusten Arjan en veel plezier met je fantasie

  Reactie door cynthia — vrijdag 13 juli 2007 @ 11.51 uur

 126. Afgunst !?

  Het extraatje van 10 % is slechts een duizendje of drie meer dan een minimum uitkeringstrekker per jaar verdient.

  Het extraatje van 10 % is slecht dik de helft van wat jan modaal per jaar vedient.

  Het extraatje van 10 % is nog niet eens 35.000 gulden per jaar.

  Het extraatje van 10 % is maar krap aan genoeg om een Mercedes van te kopen.

  Voordeel is ook nog eens dat waar we nu onbevlogen beperkte carriëremakers op die ministerposten hebben zitten, je straks veel betere onbevlogen carriëremakers zult krijgen.

  SP’ers zijn toch niet afgunstig ?

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 12.05 uur

 127. Juist Cynthia!
  De gehele opzet van die 100 dagen landloperij gecombineerd met de wetenschap van het daarop volgende zomerreces is niets anders dan bewuste obstructie gepleegd door die arrogante pro-Europa regeringsmaffia.
  Dat CU hieraan meedoet als eerder verklaard tegenstander van EU-grondwet die bouwt aan een groot-macht Europa is helemaal een gotspe!

  http://www.christenunie.nl/l/library/download/22857

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 13 juli 2007 @ 12.29 uur

 128. Dit is typisch bureau-piepeltjes gedoe. Hoe durven ze. De bouwvakker moet zich tevreden stellen met 7.5% verspreid over meerdere jaren, waarbij het grootste deel in een paar bonussen komt te zitten en dus geen vaste salarisverhoging wordt.
  Waar er ook salarisverhogingen plaatsvinden, altijd weer krijgt de kantoorman er, met gemak, meer bij, dan wie met zijn handen werkt.

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 12.47 uur

 129. @128
  Juiste conclusie Rob, zorg er voor dat je kinderen niet in de techniek komen ze worden een opgejaagde slaaf.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 13 juli 2007 @ 12.51 uur

 130. Het zakken vullen gaat door.
  http://www.ad.nl/binnenland/article1504599.ece#reactie

  Reactie door De Hakker — vrijdag 13 juli 2007 @ 15.21 uur

 131. Of de ministers salarissen wel of niet omhoog zijn gegaan de laatste jaren, is niet van belang. Het salaris dat zij nu hebben is ruim voldoende (ze hebben ook nog eens een goede pensioenopbouw en een prima wachtgeld regeling). Salarissen moeten stijgen als ze te laag zijn en niet omdat ze jaren geleden inverhouding hoger waren.
  Met de helft van wat een minister verdient, kun je al heerlijk leven.
  En hard werken? Ga eens een dag achter de vuilniswagen lopen, of demente bejaarde wassen, dat is hard werken.

  Reactie door Monique — vrijdag 13 juli 2007 @ 16.53 uur

 132. @ 131
  Gedachte: Als ik het salaris van een minister zou kunnen vangen als vuilnisman, zou ik nog mijn huidige baan houden; als ik het ving, zou ik tenminste een paar mensen in dienst nemen om al die rijkdom wat te spreiden.
  En van die 10% zou ik 100 mensen een jaar lang te eten kunnen geven. In een ander deel van de wereld dan…

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 17.33 uur

 133. @ 130
  Er is toch wel iemand bij de uitkeringsinstantie die meneer van Baal zoek kan maken in de administratie? Of kan dat alleen met kleine uitkeringen?

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 17.37 uur

 134. ACE, wil je mij een plezier doen a.u.b.? namelijk naar het weblog van de VVD gaan? Oh nee die heeft geen weblog!
  Vandaar je uitstapje naar de SP natuurlijk. Wie nu nog het woord afgunst in de mond neemt hoef ik niet meer te lezen en te horen..waar zit je hoofd als ik vragen mag? ACE heeft dit kabinet dan wel gewerkt al die tijd? En lange dagen maken is niet hetzelfde als werken ACE..ik kan ook heel creatief zijn met cijfers op papier. Een goed loon is een goed loon en goed genoeg of geef niet idiote bonussen en de zogenaamde afgunst is verdwenen als sneeuw voor de zon en de mensen die nooit genoeg hebben: ga naar Amerika en verlos ons a.u.b. van uw gebrek aan liefde

  Reactie door cynthia — vrijdag 13 juli 2007 @ 17.53 uur

 135. De NULLIJN hier is zeer wenselijk, ze zitten er toch al en zijn akkoord gegaan met het huidige salaris. De SP levert de volgende kabinetsperiode de ministers en vindt dit meer dan genoeg dus geen enkele noodzaak tot aanpassing.

  Balkenende is bovendien gek op de nullijn zei hij eens. En vooral in GOEDE ECONOMISCHE TIJDEN moet er NIETS bij dat moet je alleen doen in SLECHTE ECONOMISCHE TIJDEN om de economie te stimuleren, alhoewel dat is zijn verhaal alnaargelang het hem uitkomt en naargelang de aard van de werker.
  Zijn voorspellingen en statements blijken meer dan eens niet te kloppen met de werkelijke cijfers achteraf maar dat is inherent aan zijn kracht, want dat moet je hem meegeven tot manipulatie.
  Zoals iemand al schreef als je erg veel eist lijkt veel, veel minder.
  Maar 3 jaar achterelkaar 10 % ‘lijkt’ minder maar IS wel meer nl. 4889 euro EXTRA.
  En ACE 35.000 euro wordt momenteel gezien als een modaal salaris.
  Ik zou zeggen ministers probeer eens een dubbele boterham al la Zalm.
  Houd je aan je eigen relativiteitstheorie m.b.t. inkomen. Tekort van politici is wel heel erg relatief vergeleken met die van de onderkant. Het kan haast niet relatiever.
  Dus relatief gezien kunnen jullie altijd nog heel veel minder zonder een gram af te hoeven vallen. Kijk maar eens naar de mensen in Afrika zou ik zeggen, dat is echt te weinig toch? In verhouding tot hen hebben jullie hier een meer dan ‘vorstelijk’ salaris terwijl je maar gewoon ‘minister’ bent. Of kijk eens naar je vader en je moeder in de jaren vijftig……
  Ik bedoel maar. Het zijn niet MIJN woorden.

  Reactie door Henny — vrijdag 13 juli 2007 @ 17.55 uur

 136. Zie voor mijn reactie op http://www.devrijecultureleruimte.nl onder actualiteit en dan Salarissen van Ministers

  Reactie door jan sterenborg — vrijdag 13 juli 2007 @ 18.24 uur

 137. Gedachte: Als ministers vanaf morgen het minimumloon krijgen uitbetaald, wordt nog overmorgen niemand meer onderbetaald.

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 18.50 uur

 138. @137 Rob
  Ik wil mijn woning dan wel beschikbaar stellen voor een ‘gratis’ vakantie in een toekomstige prachtwijk, uiteraard in ruil voor een passende residentiële ministerswoningwoning.

  Reactie door Elsemie — vrijdag 13 juli 2007 @ 20.35 uur

 139. @ 134 cynthia

  Wel eens van ironie gehoord, cynthia ?.

  10 % van € 158.000,- = € 15.800,-, ik wil schrijnend duidelijk maken hoeveel dat bedrag in keiharde euro’s wel niet is.

  Een minister is een door het volk betaalde vertegenwoordiger van de overheid. Een ambt dat naar mijn mening een roeping behoord te zijn. Een ambt waarbij je wat voor de medemens mag doen, je medemens mag helpen.

  Die roeping om te helpen is inherent verbonden met onzelfzuchtigheid.
  € 158.000,- afnemen van de medemens die je wil helpen is tegenstrijdig. Bovendien is een dermate zwaar betaald beroep aanlokkelijk voor gewetenloze carriëremakers en dit beroep kan juist geen gewtenloze mensen gebruiken.

  Minister zijn moet een erebaan zijn, waarbij de beoefenaar zich juist zeer bescheiden en terughoudend opstelt ten gunste van het volk.

  Door de salarissen nog meer te verhogen bereik je juist het tegenovergestelde van wat je op zo’n positie nodig hebt.

  Het volk heeft ook het meest vertrouwen in een minister als 100 % duidelijk is dat hij/zij niets maar dan ook niets doet uit eigen belang, waarvan men zeker weet dat hij/zij zich volledig voor het volk op offert.

  Je hebt integere bezielde mensen nodig op zo’n positie !.

  Het zou dus precies andersom moeten; de ministersalarissen zouden met 30 % moeten worden verminderd. De logica toont aan dat er van afgunst geen sprake kan zijn.

  Toch moet je eens bij jezelf te raden gaan ; waarom denk jij zo in en in slecht over mij.

  zie jij alleen het slechte in de mens ?,
  zie jij alleen wat je wilt zien ?,
  ligt het aan mij of jou ?,

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 20.47 uur

 140. @ 135 Henny

  Jan modaal verdient net iets meer dan
  € 30.000,-.

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 20.49 uur

 141. @ 138 Elsemie

  De gemiddelde ministerswoning is voorzien van een hypotheekrenteaftrekpost in de orde van € 50.000,- per jaar( gemiddelde hypotheek € 700.000,-).
  52 % daarvan = € 26.000,- wordt door jou en mij betaald.

  Leuk hè, hypotheekrenteaftrek.

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 20.52 uur

 142. Waar het toch eigenlijk allemaal om gaat beste mensen, is: wanneer zijn ze nou eindelijk eens tevreden?
  Ik verdien samen met mijn man, eigen bedrijf, soms 60 uur werk in een week soms 20, en dan lig je wakker, nog niet een derde van een minster (n dan moet je je ziektekosten en persioen zelf betalen) en och, mensen wat zijn we rijk. We eten vers brood, hebben een prima dak boven het hoofd, kopen op vrijdag een bloemmetje en op zaterdag verse kaas op de markt, altijd m’n dakloze krantje en genoeg voor het een goed doel. Rijk en gelukkig.

  Reactie door Monique — vrijdag 13 juli 2007 @ 21.01 uur

 143. @141
  Voor een hele hoop mensen is het niet leuk maar noodzakelijk om het hoofd boven water te houden.
  Maar elke subsidie betalen we met ze allen niets is gratis,vervoer,schoolboeken,opvang,zorg verzekering kinderen,huur subsidie allemaal betalen we er aan mee.
  Ja,die hoge hypotheken voor kastelen daar moet de beuk erin.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 13 juli 2007 @ 21.06 uur

 144. @ 143 De Hakker

  Juist jij met een relatief kleine hypotheek, redelijk hoge WOZ-waarde en een gemiddeld inkomen bent meer kwijt aan je eigen huis dan de hypotheekrenteaftrek je aan belastingvoordeel biedt. Juist jij betaalt lekker mee aan de hoge hypotheken in de 52 % klasse.

  Ooit aan mijn motieven getwijfeld ?;
  gewoon afgunst : als ik met mijn kasteel de hypotheekrente niet mag aftrekken dan gun ik het jou ook niet.

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 22.28 uur

 145. @ 142 Monique

  Mensen die zonodig moeten zeggen dat ze hard werken, doen dat meestal niet. Meer een egotripje dan wat anders.

  Wil je niet op een eerlijke manier rijker en gelukkiger zijn, wil jij zonodig dat andere met ordinair veel van jouw geld gaan slepen. Als dat zo is mail ik je mijn bankrekening wel, no problem.

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 22.31 uur

 146. Ik had wel zo’n vreemde droom:

  Ik denk dat ik maar een uniek soort uitzendbureau moet gaan starten, waar uitsluitend gediplomeerde en gehersenscande ministers aan het werk kunnen. Ze worden elke 2 maanden vervangen, zodat ze geen vast contract krijgen. Om een democratische gang van zaken te waarborgen elke twee maanden een referendum om de nieuwe minister te kiezen. Mag echter nooit de zittende zijn. Als beloning krijg ik als directeur van dit bijzondere uitzendbureau de 10% tot 30%, welke de dames/heren bovenop hun al vorstelijke salaris zouden krijgen….

  Plots schrik ik wakker en loop met een slaperige kop al hoofdschuddend over die rare droom naar de koude douche…..

  Reactie door Peter — vrijdag 13 juli 2007 @ 22.54 uur

 147. @141 Hakker

  Bij nader inzien toch maar niet, ik zou ook niet weten wat ik daarmee moet. Moet de platnjes van de buren nog water geven!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 13 juli 2007 @ 22.58 uur

 148. @ 145
  Ik weet zeker dat Monique niet minder hard werkt dan veel ministers. Toch is ze tevreden met zoveel minder als ze heeft. Blij voor jou Monique, maar sorry, dat is nu juist de pest. Omdat de meesten het hoofd boven water kunnen houden en daar gelukkig mee zijn, of al hun tijd kwijt zijn aan dat hoofd en dat water zien ze over het hoofd dat ze op legale wijze bestolen worden.

  Eens met ACE, dat politiek een erebaan hoort te zijn. Tenslotte is de bedoeling van een democratie, dat de volksvertegenwoordiging het volk vertegenwoordigt, niet besteeld. Toch beschamen zij ons vertrouwen keer op keer.

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 23.11 uur

 149. @ 148 Rob

  Hear, Hear, to the point, kernachtig de essentie weergegeven, grandioze rake laatste alinea.

  Dit is nogal wat beter dan mijn hartvochtig gepriegel.

  Reactie door ACE — vrijdag 13 juli 2007 @ 23.37 uur

 150. Voor alle:
  Het is recess tijd/vacantie,
  Zulen wij met z’n alle, naast het buiten hof campeeren,in plaats van zeuren,zonder flag maar voor ons!!!!
  Kom op, wij gaan het doen ,als een tweede tent komt ga ik ook mee!!!

  Reactie door gaf — zaterdag 14 juli 2007 @ 0.28 uur

 151. Olav@ 118
  Je heb gelijk er is een verschil.
  Ministers lopen achter met hun salarissen t.o.v van de ambtenaren en die lopen op hun beurt weer achter bij het bedrijfsleven.
  Lees dit maar eens.
  Let vooral op hoe dit gebracht wordt door jawel JPB.

  http://msn.anp.nl/msn/nieuws.do?action=article&id=4482426

  Vooral een van de laatste zinnen boeide mij enorm
  Het salaris moet maatgevend zijn voor de publiekesector.
  Ik concludeer daaruit dat mijn salaris volgend jaar zeker met 10% omhoog gaat.
  Zo is in het regeerakkoord afgesproken.

  Reactie door che — zaterdag 14 juli 2007 @ 7.57 uur

 152. Een denkfout die velen maken is dat het geld voor Bennink te erkennen als beloning. In mijn beleving is voorbij een rationele beloningsgrens en ik vind dat het OM hier moet ingrijpen.

  Dit incident staat wat mij betreft los van de salarisverhoging voor politici.

  Reactie door Harry — zaterdag 14 juli 2007 @ 13.58 uur

 153. Het kabinet is VOOR…..met een goed gevoel de vakantie in..
  Bloedzuigers.

  Reactie door Henny — zaterdag 14 juli 2007 @ 20.23 uur

 154. @150 Gaf

  Aan je zijde! Nu de rest van het LINKSE volk nog…
  Maar voor de meesten is LINKS stemmen al genoeg en ondertussen genieten ze de voordelen van rechts. Zo gaat het al jaren in dit land!

  Reactie door Gloria — zondag 15 juli 2007 @ 0.16 uur

 155. Kom op SP de tijd is rijp voor je voorstel in het verkiezingsprogramma om de uitkeringen 10 % omhoog te doen nu lanceren dit voorstel in de kamer.

  Reactie door De Hakker — zondag 15 juli 2007 @ 9.50 uur

 156. 155. Hakker.

  Precies hooien als de zon schijnt!
  En maar eens laten horen wat ze destijds te melden hadden over 10%.

  Alhoewel…10% van weinig is niks 10% van heel veel is een (bijna) modaal jaarsalaris. Als er ergens iets te relativeren is in het nodig hebben van dan is het hier wel……
  Maar ja Zalm is nu bezig te relativeren dat de kredietverstrekker DSB schade berokkent met misleidende dus schadelijke reclamespotjes.
  Ministers zouden eens moeten inzien hoe relatief ze zelf zijn m.b.t. het landbelang, zeker op de lange termijn en m.b.t. duurzaamheid. Het is even variabel als de beurs en schommelt mee op emotie i.p.v. de rede.

  Reactie door Henny — zondag 15 juli 2007 @ 12.44 uur

 157. 155 De Hakker

  nee 30% dan krijgen ze misschien ook wel 10%
  hoog inzetten aub…

  Reactie door iew — zondag 15 juli 2007 @ 13.41 uur

 158. Ace, ik kan me al je reacties voor de geest halen..juist jij bent niet altijd het goede. Je haalt graag mensen naar beneden en dat is niet mijn stijl omdat ik ervan overtuuigd ben dat ieder mens in wezen goed is.Je hebt vast niets van mij gelezen want dan had je niet die vragen neergezet…

  Reactie door cynthia — maandag 16 juli 2007 @ 15.45 uur

 159. Misschien kun je in plaats van zogenaamd ironisch want hoe moet je dat lezen? Ik zie je hoofd niet voor me ACE! Gewoon duidelijk zijn? dat voorkomt een hoop heen en weer getyp

  Reactie door cynthia — maandag 16 juli 2007 @ 15.47 uur

 160. Wie bekostigd die 10 % ? en geld die ook voor ex-ministers met een rianten wachtgeldregeling zonder verplicht soliciteren ?

  Hoeveel gaat dat kosten : … X …. + terugwerkende kracht = ….
  Ook de staatssecretarissen ?

  Worden die betaalt door werkgevers , voor de voor hen doorgedreven voordeeltjes ?

  Reactie door Fred — maandag 16 juli 2007 @ 15.56 uur

 161. 160

  Goede vragen Fred!
  Overigens mijn complimenten hoe je hier bezig bent.
  Groet!

  Reactie door Gloria — dinsdag 17 juli 2007 @ 0.07 uur

 162. 159. Cynthia.

  Ik weet wat je denkt. Echter ik had de bijdrage van ACE toch echt ‘ironisch’ opgepakt. Inderdaad is bij deze vorm van communicatie het afwezig zijn van de non-verbale, stembuigingen en ‘direct kunnen reageren’ factor vaak van doorslaggevend belang, een bijhoorlijke handicap.
  Maar soms is het precies ongekeerd weergeven een zeer sterke manier om de absurditeit weer te geven.

  Reactie door Henny — dinsdag 17 juli 2007 @ 9.29 uur

 163. ACE in 139 is duidelijk, en ik hoop voor geen
  meter ironisch, als hij zich de positie in-
  denkt die de Overheid dient in te nemen tot
  de te bekleden plaats t.o.v. ‘de burger’.
  Zo was het ook altijd en zo zou het ook al-
  tijd moeten blijven, met dien verstande dat
  het natuurlijk niet zo moet zijn, dat de ‘die
  naar’ zijn hand bij de ‘kark’ moet ophouden
  om zijn inkomsten ook op (een gerespecteerd)
  ‘peil’ te kunnen houden.
  ACE zal en zou er mogelijk met miljoenen in
  het land ook moeite mee kunnen hebben, dat
  de ‘diakenen binnen de div. kerkgenootschap-
  pen’ na het tellen van de inkomsten en het
  verdelen ervan onder de zich soms schaamte-
  loos meldende ‘nood(d)ruftigen’ een ‘vergoe-
  ding’ te eisen voor hun ‘liefdewerk/vrijwil-
  ligerswerk’ en een vraagteken zetten als dat
  afgemeten moet worden aan het rekenwerk van
  een accountantsburo! M.b.t. beider ambt kan
  men niet – zoals dus nu gebeurt, nl. behoor-
  lijk jaloers op het bedrijfsleven – ineens
  (reeds ingeslopen) ándere ethiek gaan beogen!

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 juli 2007 @ 15.57 uur

 164. @150 Heb je wel een kampeervergunning?
  Zo niet behelp je dan met een telescoop
  driepoot, gooi er een klamboe van X..s over-
  heen, plastic afdek folie van Bl….r, en ‘n
  visstoeltje met voetensteun ook van X…s en
  het wordt een doorzichtige, met iedereen ge-
  makkelijk te communiceren kransje sympathi-
  santen, ik zie het letterlijk voor me…oh
  ja…nog vergeten, thermoskannetje rode soep!
  Een uurtje passen op de ‘tent’ van een ander
  belonen met 5 euro’s en doneren voor ‘t goede
  doel dat de SP nastreeft: solidariteit!
  GAF ik toch véél voor als ik mee kon doen!

  Reactie door Madelief — dinsdag 17 juli 2007 @ 16.02 uur

 165. Minister Bos van Financiën vindt het niet wenselijk een maximumnorm in te voeren voor bonussen en opties voor bestuurders van grote bedrijven. Volgens de PvdA’er kunnen bonussen nuttig zijn om leidinggevenden extra te belonen voor goede prestaties.

  Een wettelijk maximum, zo vreest hij, zal ervoor zorgen dat de bestuurders gewoon een hoger vast salaris krijgen. ‘Dat zou slecht bestuur juist extra belonen’, schrijft de bewindsman in antwoord op Kamervragen van de SP. Ook denkt Bos dat Nederlandse bedrijven bij een maximumnorm een buitenlandse rechtsvorm kiezen, zodat de Nederlandse wet niet meer op hen van toepassing is. Daarnaast hekelt de vicepremier het idee om de ondernemingsraden instemmingsrecht te geven met de bonussen en optieregelingen. Bos: ‘Dat zou betekenen dat werknemers over de beloning van hun baas beslissen. Dat is een onwenselijke situatie.’

  Sdu – Overheidsinformatie (17 juli 200

  Reactie door De Hakker — dinsdag 17 juli 2007 @ 22.19 uur

 166. Het is schandalig zoals er steeds meer mensen op straat belanden doordat ze niet meer rondkomen. Terwijl ministers en ambtenaren zoveel loonsverhoging krijgen. En de arbeiders moeten vechten om er ook maar 1 % bij te krijgen. Vandaag voor mijn counter een dame die er zo armoedig bij liep, drie maal op de prijzenkaart ging kijken, wegging met twee boterhammetjes en een doosje hagelslag zegge € o,40
  Ik zag haar treurig kijken naar mijn overheerlijke kroketjes de droevenis was van haar gezicht af te lezen. Ze moest keihard werken in de distrubitie. Die kroket heb ik haar gratis meegegeven. Waarom? Omdat ik het hardverscheurend vind dat er zovele mensen in deze armoede leven. Shame on you ministers

  Reactie door Betty — dinsdag 17 juli 2007 @ 22.51 uur

 167. jongens, jongens, wat wordt ik hier toch droevig van… Kortzichtigheid en jaloezie vormen blijkbaar een krachtige combinatie…

  Al dat gemauw over dat vuilnismannen en timmermannen en wassers van bejaardenbillen zo enorm hard werken en ministers een beetje de hele dag achter een bureau zitten te patiencen… dat zijn toch echt volstrekt absurde en belachelijke cliches. Tuurlijk, veel mensen moeten hard werken. Maar de gemiddelde minister zal toch snel 70-90 uur per week werken, en draagt toch iets meer verantwoordelijkheid dan in veel andere beroepen gebruikelijk is. Dat ze niet altijd beslissingen nemen waar iedere Nederlander het mee eens is doet daar niets aan af.

  En als je niet tevreden bent over je salaris, dan word je toch ook gewoon minister?! Of nog beter, topman van een multinational. Dan kan je ook lekker miljoenen vangen met uit je neus eten.

  En wat is dat toch voor onzin dat je het uit een soort vaderlandsliefde – en dan liefst ook nog gratis – zou moeten doen. We zeggen toch ook niet dat bejaardenverzorgsters het allemaal voor niets moeten doen?

  Reactie door arjan — woensdag 18 juli 2007 @ 0.40 uur

 168. Ja, maar klopt dat nou wel? “Deze kabinetsperiode” gaan ze dan van 4 jaar uit en ieder jaar 2% ofzo, houdt dan net de inflatie bij toch. Of is dat cirkelredenering en komt inflatie juist door die verhogingen? Een geluk is dat het meeste direct naar de belasting gaat want ze zitten toch in een 60% tarief. Erger is die commissie met topsalarissen die weer een onderzoek moet doen, wat een flauwekul, wordt er weer vergaderd tot en met, met dure luxe broodjes. Allemaal poppekast.

  Reactie door Els — woensdag 18 juli 2007 @ 1.16 uur

 169. nu we toch met geld aan het smijten zijn zou dan ook mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering dan ook werkelijk 5% mogen stijgen wat is beloofd,ipv de 6 euro verhoging waar ik nu per 1 juli mee wordt afgescheepd

  Reactie door joram — woensdag 18 juli 2007 @ 8.28 uur

 170. @167 Arjan
  Je zegt:
  “En als je niet tevreden bent over je salaris, dan word je toch ook gewoon minister?! Of nog beter, topman van een multinational. Dan kan je ook lekker miljoenen vangen met uit je neus eten.”

  Met deze uitspraak ontkracht je de rest van je ‘gewauwel” wat op zich een cliché is van het gemauw van de ons kent ons zakkenvullers!

  Wat zijn jou normen en waarden?
  Ben je zo hobbyloos dat je alleen nog maar kunt papegaaien?
  Die ministers vertegenwoordigen alleen nog maar de belangen van het bedrijfsleven, laat deze ministers zich maar de kont wassen door door de aandeelhouders!

  Reactie door Elsemie — woensdag 18 juli 2007 @ 12.10 uur

 171. @170 vervolg

  Als Alpha-hulp moet je geld bijleggen om je werk te kunnen doen!

  Reactie door Elsemie — woensdag 18 juli 2007 @ 13.42 uur

 172. Het ergste vind ik waar ik niemand nog over lees, zie, hoor: een uitkeringsgerechtigde krijgt per juli 5% meer (van70% naar 75%); 10 %!!! is precies de korting op deze maatregel van een uitkeringsgerechtigde die technisch 80-100 % is afgekeurt ná de zonodige herkeuring, probeert zichzelf aan het werk te krijgen via een (WSW) werkverband waaraan diegene wel verdient maar normaliter word verrekend. Kortom eerst mensen aan het werk krijgen die nog geheel of half in een arbeidsongeschiktheidsituatie zitten want dat was sociaal volgens Balkenende 1 1/2 en mooi een verhoging beloven, maar voor mensen in volgens mij heel veel situaties, erop uitkomen wederom dat de zwakkeren die moesten dus inleveren.
  En hiervoor zich denken te kunnen veroorloven een eigen verhoging aan te meten die deze mensen lijken te betalen zo (laatste kan ik niet staven maar wel toevallig 10%!!!)

  Reactie door Thom K — woensdag 18 juli 2007 @ 14.21 uur

 173. 171. Elsemie.

  Indien iemand Arja ooit moet optillen om zijn kont te wassen en zijn zakken zijn te zwaar, gewoon laten vallen. Eens kijken hoe snel hij bij de rechter staat en de verantwoordelijkheid van dat onverantwoordelijke werk op de hulp probeert af te schuiven. Laten we hem niet in handen krijgen.

  Reactie door Henny — woensdag 18 juli 2007 @ 16.11 uur

 174. @173 Henny

  Waar kan ik me verzekeren tegen zakkenvullers?

  Reactie door Elsemie — woensdag 18 juli 2007 @ 17.32 uur

 175. 174. elsemie.

  in ieder geval NIET bij de DSB bank.

  Reactie door Henny — donderdag 19 juli 2007 @ 1.08 uur

 176. En altijd weer die idiote vergelijking met de salarissen uit het bedrijfsleven: een Ella Vogelaar of Guusje ter Horst zullen nooit en te never niet de top van bedrijven als Shell of Philips bereiken.

  Reactie door Johan — zondag 29 juli 2007 @ 22.14 uur