Steun aan Jeugdzorg nodig

De vraag naar Jeugdzorg is het afgelopen kwartaal met 20% gestegen, dat meldt de MOgroep, de brancheorganisatie voor de Jeugdzorg. ‘Het beroep dat op de Bureaus Jeugdzorg wordt gedaan is nog veel groter dan iedereen dacht. De Bureaus Jeugdzorg kunnen de spectaculair toegenomen hulpvraag niet aan. Structurele oplossingen zijn daarom dringend gewenst’, aldus SP-Kamerlid Marianne Langkamp.

Landelijk steeg het aantal hulpvragen bij de Bureaus Jeugdzorg in het eerste kwartaal van dit jaar met 20 procent. Bureau Jeugdzorg Rotterdam had zelfs te maken met 30 procent meer aanmeldingen. Dat staat gelijk aan een extra duizend hulpvragen. De medewerkers wordt nu gevraagd vrijwillig over te werken om de extra vraag aan te kunnen. Ook bij bureau Jeugdzorg Groningen is de vraag explosief toegenomen. Het bureau heeft daarom een cliëntenstop moeten instellen, terwijl er nog 200 kinderen op de wachtlijst staan. Volgens de Bureaus Jeugdzorg is er €23 miljoen extra nodig om de toegenomen hulpvraag aan te kunnen.

Langkamp: ‘Vanuit alle windstreken komen de signalen dat de Bureaus Jeugdzorg de toegenomen vraag niet aankunnen. Het water staat ze tot aan de lippen. Een cliëntenstop zoals in Groningen is begrijpelijk vanuit hun kant, maar het is absoluut onwenselijk. Ook de tijdelijke maatregel van jeugdzorg Rotterdam zal geen zoden aan de dijk zetten. Ik heb minister Rouvoet daarom ook gevraagd nu meteen aanvullende maatregelen te nemen zodat de bureaus de toegenomen hulpvraag blijvend kunnen opvangen.’

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 24 juli 2007 :: 0.03 uur

164 Comments

164 reacties

 1. De echte Jeugdzorg is THUIS, Jan!
  Ga eens voorstellen om DAAR drastisch in te investeren, zodat moederschap weer mag en kinderen weer een veilig nest hebben.
  Nee, niet de overheid die zichzelf werk verschaft! Maar NU werkverschaffing aan alle thuiszorgenden! Daar is de werkplek!!
  STOP DE OVERHEID om de kinderen van het volk in de kou te laten staan om ze vervolgens te laten bevriezen in de handen van die zgn deskundigen.
  Forget it! En je zult zien dat dit land weer gezond wordt. KinderEn horen niet in tehuizen!
  ZE HOREN THUIS!

  Reactie door Gloria — dinsdag 24 juli 2007 @ 2.40 uur

 2. Cliëntenstop en ook nog een wachtlijst en dat alleen al in Groningen terwijl iedereen weet dat er juist snel gehandeld moet worden. Problemen in de jeugdzorg lijken onoplosbaar toenemende bureaucratie weer een tussenstation er bij dat is de oplossingsgerichtheid tegenwoordig.. Het moet anders efficiënter korte lijnen en hulp geen wachtlijst geen beloftes. Geen managers maar mensen die oplossingen zoeken en vinden.

  Reactie door Harry Sangers — dinsdag 24 juli 2007 @ 5.59 uur

 3. Van waar de toename van de hulpvraag?
  Zou het kunnen komen dat veel ouders eindelijk hun problemen onderkennen?
  Mislukte opvoeding, veelal het gevolg van de eigen houding t.o.v. het kind en de maatschappij.

  Nee is nee, is allang geen leidraad meer en consequenties blijven uit. Met als gevolg machteloze ouders die dan uiteindelijk naar het laatste middel grijpen, huiselijk geweld.

  Puber die het huis uitvlucht en zich meldt op de hangplek om aldaar samen te spannen tegen de rest van de wereld.

  Of komt de toename omdat het vakantie is en heel veel gezinnen geen rooie cent hebben om iets te gaan doen? Een pretpark is al lang niet meer te betalen, laat staan 2 weken naar de zon of iets dergelijks.

  Rouvoet dient daarom ook per direct financiële maatregelen te treffen om de jeugdhulpverlening aan de aanvragen voor hulp te kunnen laten voldoen.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 24 juli 2007 @ 7.22 uur

 4. Niet om heen draaien Jan we hebben een geweldige geforceerde instroom in dit land en een botsing van culturen.
  Hoop ouders en hun kinderen zijn de weg kwijt.
  De komenden jaren krijgen we hiervan de rekening nog meer gepresenteerd.
  Het is de vraag of we met dit land al die bijkomenden lasten kunnen dragen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 8.13 uur

 5. Je kunt je afvragen, wat is er mis met de generatie die tegenwoordig begint een gezin te stichten. Om me heen zie ik leuke ouders die zorgzaam met hun kroost omgaan, maar er zijn kennelijk plaatsen in steden waar het helemaal mis gaat. Als er nu eerst eens een opvang in de wijk zelf kwam,ook een plek voor kinderen om veilig te spelen en daar deskundigen neerzetten, Nu speelt zich alles af achter een voordeur en komt het pas tot uiting als het kwaad al is geschied. En kun je kinderen maar met tv en computer om laten gaan zonder toezicht? Wie weet wat ze leren daar; waardoor en door wie worden ze verpest?

  Reactie door anne hilverda — dinsdag 24 juli 2007 @ 8.51 uur

 6. Zou je ipv kinderbijslag eens over een kindbelasting moeten nadenken? Zou je mensen die 1,2,3,4 en soms nog wel meer kinderen, moeten eisen dat ze nooit meer kinderen mogen krijgen, als ze allemaal uit huis geplaatst worden? Zou je……….

  Reactie door piet — dinsdag 24 juli 2007 @ 8.54 uur

 7. ps Jan: misschien moet je de mensen even uitleggen dat Jeugdzorg niet Jeugdhulp is, maar dat ze allemaal wel onder Juegdhulpverlening vallen. Snap je het nog.

  Reactie door piet — dinsdag 24 juli 2007 @ 9.00 uur

 8. ter illustratie: Pleegzorg in Friesland heeft een opname stop van juli tot en met oktober 2007…… (dat is dan weer Jeugdhulp)
  dus je hebt aan de ene kant wachtlijsten maar aan de andere kant ook nog!!!

  Reactie door piet — dinsdag 24 juli 2007 @ 9.41 uur

 9. tsja als je geen kind meer mag zijn,en verplicht opgevoed [nou ja opgevoed...?] moet worden door anderen [vreemden] die eigenlijk alleen maar “verzorgen” omdat je ouders verplicht moeten werken.

  @4 De Hakker

  “Niet om heen draaien Jan we hebben een geweldige geforceerde instroom in dit land en een botsing van culturen.”

  u heeft daar niet helemaal ongelijk maar hoe is dat zo gegroeid?!
  toen ik jong was waren er ook groepjes jongeren,maar de groepjes die er toen waren, waren een mengeling van alle culturen en was dit absoluut geen probleem.
  toen waren jongeren nog SAMEN jongeren.
  dit was nota bene in het Janmaat tijdperk!

  ik blijf dus ook vinden dat we uit de EU moeten en onze rug naar de VS moeten keren,maak van Nederland weer Nederland!

  @1 Gloria

  ik ben het helemaal met u eens!

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.01 uur

 10. Wordt het niet eens tijd de oorzaak van de toename te onderzoeken, want dit heeft lijkt me nog steeds niet plaats gevonden, of is men te bang voor de uitkomst van zo’n een onderzoek.

  Reactie door L.Verduijn — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.08 uur

 11. Tweeërlei intensieve begeleiding bij een aan-
  tal gratis te verstrekken sporten, het liefst
  gekoppeld aan een vorm van multicultureel in-
  zetbaar wijk(gebouw)werk;
  messcherpe contrôle bij gratis zwemmen;
  openstelling en begeleiding (vernieuwd !) in
  bibliotheken;
  hardloop/wandeltochten;
  annex ‘praatruimte’ met alc.vrij café’tje en
  gesubsidieerde prijsjes (ook nuttig voor on-
  opgevangen ouderen, die alleen met bingo van
  de straat gehouden worden in bejaardenhuizen
  kunnen een vrijblijvende opvang inhouden en
  tot ‘binding’ leiden, op een ontspannen ma-
  nier.
  Zelfs achter een koffiebar kan men, al dan
  niet in opleidingsstagevorm, een hulpverlener
  a.s. psycholoog of welzijnswerker doen parti-
  ciperen, die er desgewenst de ‘tijd’ voor kan
  nemen, om ‘even iemand apart te spreken’.
  In de privésfeer wordt men er, als buiten de deur werkende verzorgende ouder, waakzaam voor jongelui thuis te weten met de door hun
  niét zorgvúldig genoeg uitgekozen gásten.
  Alle door trieste omstandigheden alléén staan
  de ‘verzorgende’ ouders helpen een zesurige
  werkdag in de eigen buurt te bezorgen zou een
  grote vooruitgang betekenen, waarbij de ove-
  rige (2) uren gesubsidieerd zouden kunnen wor
  den en eveneens meetellen voor een pensioen.
  Preventief werken loont eerder dan ‘schade’
  die op alle mogelijke manieren ontstaat en
  ergens van betaald moeten worden: verzekering
  en belastinginkomsten.
  De Bewust Alleenstaande Ouder, (betreft dus
  de ‘baas in eigen buik’-moeder) zal zich dit
  tevoren hebben gerealiseerd en reeds tijdig
  ‘maatregelen’ hebben genomen, voorgefinan-
  cierd of gesponsord, om die leemte ook geheel
  zelfstandig op te vangen…als voor de hand
  liggende consequentie van haar keuze en zal
  dus al uit principe daarvoor niet al a priori
  naar de Bijstand willen gaan.
  Echter kinderen zouden ‘buiten de eigen voor-
  deur’ wel dezelfde rechten in sociaal contakt
  moeten kunnen hebben.
  Naschoolse opvang zou bereikbaar moeten zijn
  voor ‘een groep in nood’, maar het gaat er
  naar uitzien, dat die ‘vrijgekomen’ uren door
  een aantal ouders héél ánders zullen worden
  ingevuld, als de Staat een gratis opvang gaat
  leveren en dáár is niét of nauwelijks aan ge-dacht, maar wordt wel door ook de minst ver-
  mogende belastingbetaler meegefinancier.
  Steun aan Jeugd zal eraan tekort komen als
  ook tweeverdieners er royaal mee worden tege-
  moet gekomen die dan hun ‘handen vrij’ krij-
  gen en zeker niet allemaal een 8-urige werk-
  dag hebben met gemiddeld 2 uur reistijd om de
  búiten de deur ‘werkplék’ te bereiken.
  Ook zal een flink aantal van buiten aangetrok
  ken ‘interieurverzorgsters’ – tegen meer be-
  loning – verzocht worden de werkzaamheden te
  combineren met de privé ‘thuisopvang’, het-
  geen neerkomt op het FEIT dat veel vrouwen
  zich meer in aanzien weten met een ‘buiten de
  eigen voordeur’ betáálde baan, en sommigen
  zelfs alleen werken voor, de auto, de extra
  vakantie, een dure hobby, de h.h.hulp etc….
  maar ten kóste van het kind, dat er zo nodig
  moest komen en nadien een statussymbool bleek
  te zijn.
  Wáár zijn vrouwen mee bezig als ze kinderen
  en báán niet kunnen combineren op ‘n toelaa-t
  bare wijze?
  Wáár zijn mannen mee bezig als ze méér dan
  50 uur per week werken en hun kinderen niét
  zien, juist in de basisvorming van hún léven?
  Wát willen tegenwoordig ouders eigenlijk zelf
  nog bijdragen aan de opvoeding van hun koters
  of inleveren aan strikt eigen geneugten ná de bewuste keuze voor kinderen gemáákt te hebben?
  Kinderen krijg je tegenwoordig niet meer,
  want je wilt ze zo graag en doet er werkelijk
  alles voor om ze ter wereld te mogen brengen!
  Ongewild zwanger geworden zijn moet de moge-
  lijkheid hebben úitstekend begeleid te worden
  zodat er niet één baby meer te ‘vondeling’
  wordt gelegd uit schaamte of de ‘weg niet als
  vanzelfsprekend te kunnen vinden’.
  Status Als Samenlevingssymbool:ik ben er niet
  mee in mijn S.A.S., absoluut niet, never!!

  Reactie door Madelief — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.26 uur

 12. de enige zorg van veel ouders is slechts de keuze tussen een 2 of 4 deurs auto.persoonlijk zou ik een 4 deurs nemen kun je nl in de auto blijven zitten als je je kind(eren)uit de auto flikkert bij de kinderopvang fabriek .we zijn bezig een complete generatie kinderen slechts te kweken tot een monddode prozac slikkende meute en dat komt de grootkapitalisten goed uit .tenslotte is een monddode werknemer het ideaal voor deze gasten .toch?

  Reactie door h.verbeek — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.44 uur

 13. Mensen hebben gewoon een natuurlijke behoefte aan vrije aandacht in plaats van overdreven controle en repressie.

  Mensen hebben gewoon een natuurlijk behoefte aan kleine sociale groepen in plaats van overdreven massa’s en vervreemding.

  Mensen hebben gewoon een natuurlijke behoefte aan vrijheid in plaats van betutteling.

  Reactie door Lezer — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.45 uur

 14. OVERHEID MOET DELEGEREN NAAR BURGERS VIA MEDIAVOORLICHTING
  De overbelasting van de thuiszorg is ontstaan door een fundamenteel verkeerde houding van de overheid. De overheid delegeert namelijk te weinig aan burgers en geeft veel te weinig voorlichting via de media. Die huidige aanpak is geldverslindend en weinig effectief.

  Er zijn veel ernstige problemen in onze maatschappij. Veel burgers voelen zich niet meer betrokken bij de samenleving en gedragen zich egoïstisch, asociaal en onverantwoordelijk. Veel jongeren gedragen zich heel problematisch en/of kampen met emotionele stoornissen. Huiselijk geweld is een stille epidemie. De etnische spanningen lijken toe te nemen. En de overheid voelt zich vaak overbelast en door de burgers in de steek gelaten.

  Voor die situatie zijn veel oorzaken aan te wijzen. Een van die oorzaken is het feit dat de overheid veel te weinig delegeert, vooral op het niveau van wijk en straat.

  Als een bedrijf niet goed delegeert naar haar werknemers zullen die werknemers emotioneel afhaken, passief worden en mogelijk zelfs opstandig. Omdat ze zich niet betrokken voelen en niet het gevoel hebben dat ze invloed kunnen hebben op de organisatie. Ze voelen zich machteloos en onzeker. De bedrijfsleiding probeert dan teveel zelf te doen en voelt zich daardoor overbelast en in de steek gelaten door de werknemers.

  En door dit alles stapelen de problemen zich vaak op, wat kan leiden tot een negatieve spiraal. Dat proces speelt in ons land al ongeveer dertig jaar tussen de overheid en de burgers.

  De overheid moet dus veel meer overheidstaken gaan delegeren aan burgers. Daarmee bedoel ik: de burgers er actief bij betrekken. Dat betekent zeker niet dat de overheidsbegroting moet worden verlaagd. Maar wel dat de overheid de burgers moet motiveren en voorlichten om zich opbouwend en doelmatig in te zetten voor hun directe leefomgeving.

  Daarbij is het cruciaal dat die burgers uitgebreid worden voorgelicht via de media, zodat ze die taken met succes kunnen uitvoeren.

  En als mensen eenmaal bepaalde kennis hebben, hebben ze vaak vanzelf zin om die kennis toe te passen! Omdat veel mensen het leuk vinden om succes te hebben in hun activiteiten en daarvoor gewaardeerd te worden.

  Elke burger moet bijvoorbeeld een EHBO-diploma hebben, en weten hoe hij kan helpen bij brand, geweld, overlast, verkeersongelukken, sociale, financiële, technische, huishoudelijke en andere problemen. En hij moet kennis hebben over opvoeding en bemiddeling bij conflicten.

  Dan zullen de burgers elkaar eerder helpen bij een calamiteit en zich meer identificeren met de slachtoffers en hulpverleners. Ook de oprichting van burgerwachten en ‘woonclubs’ per straat kunnen hierbij helpen. En burgers kunnen ook leren hoe je zieken, gehandicapten en eenzame mensen kunt ondersteunen. En hoe je tieners kunt helpen om niet verzeild te raken in probleemgedrag, enz….

  Met voorlichting bedoel ik dat er in totaal duizenden praktische informatiefilms beschikbaar zouden moeten zijn op deze gebieden via internet. Voorzien van een Nederlandse ondertiteling. En dat ook radio en tv daaraan permanent aandacht besteden op meerdere kanalen, liefst in de vorm van heel aantrekkelijke amusementsprogramma’s. Die kunnen goedkoop worden ondertiteld en uitgewisseld met andere landen.

  De overheid zou dus beter moeten leren delegeren aan de burgers. Ook de overheid kan dat leren via uitgebreide cursusfilms op internet. Managementcursussen dus. Liefst door iedereen gratis te bekijken. Delegeren is een techniek die je kunt leren door gerichte studie en training. Managers van grote bedrijven doen dat al tientallen jaren.

  1. http://www.leren.nl/cursus/management/delegeren

  2. http://www.google.com.au/search?hl=nl&rls=RNWE%2CRNWE%3A2005-04%2CRNWE%3Aen&q=delegeren+tips+checklist

  3. http://management.startpagina.nl

  4. http://bestuurskunde.startpagina.nl

  5. http://www.google.com.au/search?q=proces+delegeren+management+verantwoordelijkheid+informatie+leiding+succes+techniek+methode+leidinggevende+organisatie+taak+taken+betrokkenheid&hl=nl&lr=&rls=RNWE,RNWE:2005-04,RNWE:en&start=0&sa=N

  6. http://66.249.93.104/search?q=cache:mEonMu_1s-0J:www.whittierlegal.com/archives/issuejune03.html+%22delegating+process%22+information&hl=nl&gl=au&ct=clnk&cd=4

  7. http://www.google.com.au/search?hl=nl&rls=RNWE%2CRNWE%3A2005-04%2CRNWE%3Aen&q=%22delegating+process%22+information+motivation+techniques

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — dinsdag 24 juli 2007 @ 10.57 uur

 15. CORRECTIE

  @12 Oeps. Eerste alinea, eerste zin onder de kop. ‘thuiszorg’ moet zijn: ‘jeugdzorg’.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — dinsdag 24 juli 2007 @ 11.02 uur

 16. De vorige regering kunnen we het niet vragen maar vraag het dan aan de regering van dit moment en vooral aan het CDA.
  Hoe zou het toch komen dat onze jeugd nu zoveel hulp en begeleiding nodig heeft?
  Wat hebben jullie toch gedaan?

  Reactie door H.v.Schijndel — dinsdag 24 juli 2007 @ 11.39 uur

 17. Waarom heeft de SP het niet over onderzoeken hoe het geld besteed wordt? Ik hoop dat de SP er niet intrapt! Er is geld genoeg!Ook de zorg kent fusies en het wegtrappen van mensen en dus is het niet vreemd dat er nu een tekort aan personeel is…En dit personeel kan niet eens haar werk doen zoals het hoort omdat er een maximum aan het aantal gesprekken zit en er zoveel verslagen geschreven “moeten” worden. Hebben wij wel logge instanties nodig? Dit geld kan ook gebruikt worden ter preventie van opvoedproblemen door ouders een opvoedcursus te geven en als het nodig is begeleiding. Zowel de raad van de Kinderbescherming als jeugdzorg ogen wat mij betreft op de schop..ooh ja en ook het maatschappelijk werk

  Reactie door cynthia — dinsdag 24 juli 2007 @ 11.43 uur

 18. Helemaal eens met Gloria (1)Toen mijn kinderen ‘s middags uit school kwamen werden ze door hun MOEDER opgewacht met Thee en iets lekkers. Maar moeder was dan ook de heledag thuis om alles in het huishouden te regelen en de boel schoon te houden. Nu werken alle moeders en de staat moet voor de kinderopvang zorgen. oh Brave New World. (lees di boek er nog maar eens op na, Of kunnen we niet meer lezen?
  Aad Sweep

  Reactie door Aad Sweep — dinsdag 24 juli 2007 @ 12.17 uur

 19. @ 14

  MANAGEMENTKENNIS VOOR POLITICI

  1. Video’s
  Hier kun je video’s bekijken over management en delegeren, die heel nuttig zijn voor politici.

  A. Sidney Finkelstein, ‘Why Smart Executives Fail’ Deze informatie is opvallend goed, de spreker ook. Na één minuut wordt het geluid beter en begint Finkelstein.

  http://video.google.com/videoplay?docid=8562160660287197858&q=communication+is%3Afree+duration%3Along&time=1270000

  http://www.google.co.uk/search?num=100&hl=en&q=%22Sidney+Finkelstein%22+management&meta=

  B. ‘Setting Limits and Delegating’ Spreker begint na anderhalve minuut.

  http://videocast.nih.gov/Summary.asp?File=10785

  2. Teksten over management
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Management

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — dinsdag 24 juli 2007 @ 12.23 uur

 20. Ik ben het met @17 van Cynthia eens.
  Laat de SP eerst grondig onderzoeken als zij dat al niet heeft gedaan en dan zelf met een
  plan van aanpak komen.
  Maatschappelijke investeringen van kabinetten Balkenende deugen meestal bij voorbaat niet.
  Dus niet naar Rouvoet, hoe schrijnend de nood, maar ZELF svp!
  Naast alles heb ik er ook een probleem mee dat Rouvoet boegbeeld van de CU is.
  De partij groeit in de peilingen terwijl ze als oplossing diende om JPB4 in het zadel te houden. Ik vrees dan ook dat christelijke dogmatiek en verwante beleids uitvoerders voorkeur zullen krijgen. Er door een gekleurde bril naar hulp en oplossingen zal worden gekeken.

  Reactie door Maria — dinsdag 24 juli 2007 @ 12.37 uur

 21. @ 10 L. Verduijn
  @ 16 H. v. Schijndel

  Het probleem is dat ouders/ouder voor de zonodige luxe samen een baan nemen en dan hun kind(eren) dumpen in de naschoolse kinderopvang en andere kinderdumpplaatsen, en als het met de opvoeding misgaat hebben ze nog de gore moed om die kinderdumpplaatsen de schuld te geven, terwijl het een gebrek aan kinderliefde is van de ouders/ouder zelf.
  Want immers heeft men het kind(eren) van 7:00 tot 23:00 uur in zo’n dumpplaats, want dan hebben ze de handen vrij, anders is het alleen maar lastig, boodschappen doen eten koken huiswerk en niet vergeten eens naar de problemen van je kind(eren) te luisteren.

  Ik weet zeker dat bijna alle kinderen die op deze dumpplaatsen gebracht gaan worden, dat die later in opvoedingskampen van deze regering terecht komen als crimineel onhandelbaar, mischien dat dan de ogen van de mensen opengaan en zelf weer de opvoeding ter hand nemen en het financieel gewin niet meer als heilig gaan beschouwen.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 12.40 uur

 22. @17 Cynthia e.a.

  Gedeeltelijk met je eens, onderzoek naar de oorzaak van probleemkinderen/ouders zou voorrang moeten krijgen. Maar bij mijn weten zijn er altijd al probleemgevallen geweest, zij het in mindere mate dan nu.

  Opvallend ook is dat er mensen zijn die hun mening over dit soort instanties doen gelden vaak ZONDER kennis van zaken en veelal nadat er negatieve berichtgeving in de media was. Zaken kritisch bekijken kan geen kwaad.

  Veelal wordt er met de vinger gewezen naar de instanties. Het is tevens ook een feit dat er een tekort is aan pleeggezinnen en met name voor crisisopvang. ( overigens alle lof voor al die mensen die onbaatzuchtig dag en nacht klaarstaan om in crisissituaties een veilig onderkomen bieden). Je wilt niet weten wat een drama’s zich afspelen en is uithuisplaatsing de echt enige optie. Maar daar moeten wel de mogelijkheden voor zijn. Dus meer pleeggezinnen. Wie durft? Alleen maar mopperen is voor mij géén optie.

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 24 juli 2007 @ 12.44 uur

 23. 18 Aad.

  Fijn weer eens iets van je te horen. In ons gezin ging het ook zo. Ik heb me overigens rotgesjeesd.

  Vier keer per dag met het fietsje op en neer naar school, tussen de middag de tafel gedekt en SAMEN eten en dan na school nog eens indien ze ergens wilden spelen op en neer naar desbetreffend adres of andere kinderen ontvangen om te spelen. Helpen op school tijdens schooltijd en dan ook nog je gehele bedoeninkje thuis. Voor mij waren het toch echt veelal, met liefde dat wel, tropenjaren. Tel daarbij nog de zwemlessen de sporten etc…..
  Volgens mij is het een stuk gemakkelijker om te gaan werken en je kinderen naar een ander wat dat dan ook moge zijn te doen. Je huis blijft ook nog eens schoon denk ik dan maar. Of het voor die kinderen goed is, daar heb ik reeds vaak over gesproken. En omdat je ‘toch’ thuis was kon je ook nog wel even inspringen bij alle noden…. werd verondersteld en dat deed je dan ook maar.
  Het is op zich al zeer vreemd dat indien iemand anders dit voor je doet het een volledig geaccepteerde betaalde BAAN is WERK dus waarvoor betaald wordt, pensioen opgebouwd etc..etc.. ook door de overheid. Beetje rare gedachtenkronkel om dan te doen alsof het geen werk is als je het zelf doet. Eigenlijk ben je dus in de versie van de overheid gewoon een zelfstandige maar je wordt niet als dusdanig beloond danwel gewaardeerd, integendeel. Wat moet er nog meer ‘uitbesteed’ worden tegenwoordig.

  Reactie door Henny — dinsdag 24 juli 2007 @ 13.18 uur

 24. @ 22 Gandalf

  Goedemiddag

  Ik zal de laatste zijn die zal schelden op de Jeugdzorg, pleeggezinnen of de crisisopvang, gewoon omdat er best wel eens een schreinende situatie zich kan voordoen.
  Maar wat zien we nu opkomen,…. de miskleuntjes van de tweeverdieners.
  Jeugdzorg heeft de handenvol om deze golf van kinderen te begeleiden terwijl de ouders/ouder zich uit de naad werken voor de nieuwe jacuzzi, of nog grotere auto dan de buren.
  Niet alleen alle lof voor al die mensen die onbaatzuchtig dag en nacht klaarstaan om in crisissituaties een veilig onderkomen bieden, maar ook respect en waardering.
  Deze mensen weten wat liefde voor een kind is, deze mensen weten dat een kind geborgenheid en bescherming nodig heeft.

  Buiten de echte schreinende situaties die zich kunnen voordoen waarbij een kind uit huis geplaats wordt, is het volgens mij gewoon een luxe probleem.
  Ik zou als stelregel hanteren dat dan de ouders/ouder de kosten van dit luxefenomeen dus de kosten van de jeugdzorg e.d. ook zelf maar moeten ophoesten, per slot van rekening hoeven wij toch niet voor hun jacuzzi op te draaien.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 13.20 uur

 25. Minder offtopic dan het lijkt (gaat over psychische zorg): De Gouden Kooi. Er is nu een internetactie ertegen.

  http://www.stopgoudenkooi.nl.

  Twee bewoners zijn ook aangevallen en zowat aangerand, door een groep! Dat dit kán! De programmamakers doen niets; hebben het niet meer in de hand of vinden het wel best.

  In feite worden de deelnemers kapotgemaakt voor geld. Ze zullen op zijn minst het Riagg nodig gaan hebben vrees ik. Maar de mentale terreur sleept zich té lang voort en moet nu echt stoppen. Het is gewoon ziek, gestoord, om dit als ‘amusement’ op de buis te gooien.

  Reactie door Ellen — dinsdag 24 juli 2007 @ 13.32 uur

 26. @10
  Natuurlijk is men daar bang voor,de afleidings manoeuvres zijn door diversen al hier gemaakt.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.06 uur

 27. Ouders die incapabel zijn om hun kinderen groot te brengen en op te voeden zijn er altijd al geweest. Grondige begeleiding van deze ouders op eigen werkvloer is noodzakelijk. Dagelijkse begeleiding en successievelijke overdracht naar zelfstandigheid kan het gezin redden om uit elkaar te vallen.

  In en intriest… maar als al deze middelen mislukken dan blijft er niets anders over dan kinderen van ouders te scheiden. Het zullen altijd gebroken kinderen blijven en nemen dit hun hele leven mee!
  Waarom? Omdat zij van hun eigen ‘plant’ losgescheurd zijn en overgestekt zijn naar vreemde grond waar het moeizaam wortelen is.
  Het is onnatuurlijk!

  Dit is waar iedere samenleving mee te kampen heeft. Het is vaak schreiend voor beide partijen: ouders en kind(eren). Met de grootste aandacht en zorg zal er met de ontwortelde kinderen omgegaan moeten worden, zodat zij langzaamaan gaan wennen aan de grond die hen niet eigen is.

  Opstandige kinderen bestaan niet! Zij reageren van binnenuit op de uiterlijke omstandigheden. Juist door sancties, te strakke regels van de ‘deskundigen’ en het altijd maar in groepen te moeten functioneren is reden om in verzet te komen.
  Helaas loopt het ‘opstandige’ kind tegen de muur. Isoleerruimten en opvoedingskampen zullen het gebroken kind nog verder afbreken.
  Het is klaargestoomd om de wereld op te blazen!

  WAS DIT AL NIET VOLDOENDE?
  Nee! Zegt de regering!! Wij willen meer!!!
  Wij willen de ‘hulpverleners’ zijn van alle kinderen, want zij voorzien ons in WERK.
  Ouders worden ontouderd en naar de arbeidsmarkt gedicteerd. De alleenstaande ouders worden net zolang uitgeknepen totdat zij vanzelf overstag gaan. Repressie!
  Het eurotijdperk zo duur maken dat EEN inkomen niet meer reikt om de zorgouder thuis het broodnodige werk te laten doen:
  de PERSOONLIJKE opvoeding en begeleding van kinderen. Ieder kind heeft OP Z’N MINST recht op EEN ouder!

  Het zal de regering een zorg zijn! En zie wat zich aan het ontpoppen is:
  Een land vol met in de steek gelaten kinderen die ROEPEN om aandacht en zorg in de vorm van: ONHANDELBAARHEID!
  VOER VOOR DE REGERING. Zij duiken met z’n allen op de ontredderde kinderen en voeren ‘deskundigen’ in. De deuren van de zorgverlening staan wijd open en de baantjes worden verdeeld en uitgedeeld.
  En zie het kind: uitgeleverd en overgeleverd aan de staat.

  NIEMAND IS DESKUNDIGER DAN DE OUDER ZELF!
  Een regering die haar plaats niet weet zal brokken achterlaten. Gebrokenheid op gebrokenheid is de som die dit land gaat betalen. Een gebroken land, met gebroken kinderen en inherent hieraan: een gebroken toekomst!

  EEN ONVERANTWOORDELIJKE REGERING kweekt een ontredderd volk!
  Zullen zij luisteren? Nee! Zij zijn VOC-doof!
  Vervuld van marktwerking en de heilige economie denderen zij door in het land waar het voor niemand meer goed toeven is.
  Want wat kan een land met een gebroken toekomst? Zich in de armen geven van het Verdrag der Vereningde Staten van Europa!
  Verder steeds verder van huis… ALLEN zullen we stiefkinderen zijn van een land dat de OERSCHREEUW van het verlaten kind niet wilde horen.

  Het zal niet lang meer duren:
  Een gekneveld volk dat hun kinderen baart voor de overheid en hun Godverlaten leiders.
  Kinderen voor de economie en de heilige oorlogen.
  Schuldig? Ja! Zolang we ernaar kijken en NIETS doen kunnen we onze handen NIET in onschuld wassen.
  Er is maar EEN weg:
  HET WORDT TIJD OM NAAR HUIS TE GAAN.

  Reactie door Gloria — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.09 uur

 28. @ 25 Ellen

  Waarom maakt men zich zo druk om de gouden kooi, men zou zich druk moeten maken over het programma “het torentje van Den Haag” daar wordt beslist dat mensen tot armoede en nog erger veroordeeld worden.
  Ze zullen op zijn minst het Riagg/schulhulpverlening nodig gaan hebben vrees ik. Maar de mentale terreur sleept zich té lang voort en moet nu echt stoppen. Het is gewoon ziek, gestoord, om dit als ‘coalitie amusement’ op de buis te gooien.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.11 uur

 29. @25
  Totale onzin om dit programma te stoppen.
  Juist dit programma is heel leerzaam en geeft aan hoe walgelijk diep de mens kan zakken.
  Geef je kinderen een stuk begeleiding om aan te geven wat er aan walgelijk is enz.
  Wegdrukken van de mens in zijn volle slechtheid is geen op lossing het is nu eenmaal zo.
  En hou eens op met de wittenlaken strategie veel toegepast door gelovigen.
  Zie het als een zeer leerzame live documentaire.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.31 uur

 30. @Gloria nr, 1

  Daar zit hem dus het probleem, vroeger, ik heb het over de tijd van VOOR DOLLE MINA,waren kinderen gewoon thuis bij hun moeder.
  Als de school uitging was moeder er altijd.
  Noem het maar ouderwets maar de ouders wisten toen ook vaak wat de kinderen uitspookten, dus ook de sociale controle in een buurt was beter, men kende elkaars kinderen en sprak ze op hun gedrag aan, nu durf je dat niet meer.

  Zelf heb ik me nooit laten beinvloeden door die rooie vrouwen dus heb lekker mijn kinderen zelf grootgebracht, had ik dat niet kunnen doen dan waren er beslist ook dingen foutgegaan want als ze een half uur te laat uit school kwamen wilde ik wel even weten wat daar de rede van was en het gebeurde niet meer.

  Ik wil niet zeggen dat het altijd goed gaat want ook in die tijd stonden er kinderen onder jeugdzorg omdat de ouders er niet voor konden zorgen maar dat waren uitzonderingsgevallen en niet te vergelijken met heden ten dagen.

  Reactie door Carla — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.39 uur

 31. @24 Pool
  Hoe kan je nu stellen dat kinderleed hoofdzakelijk een luxe- en jacuzzi probleem zou zijn?
  @ Gandalf
  Er zijn geen zijfers noch bekendheid of het nu in meerdere mate voorkomt, dit weten wij niet. Er wordt m.i. gelukkig meer aandacht aan besteed en melding van gemaakt.
  Waarna een interdisciplinaire expertise, onderderzoek en weg hoe hulp, opvang het beste gerealiseerd kan worden.
  Waarin pleeggezinnen m.i. zeker een plaats als niet een 1ste plaats kunnen krijgen.

  Reactie door Maria — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.43 uur

 32. @18
  Nu willen moeders dat ook wel maar er moet knikkers(salaris enz) op tafel komen althans volgens sommige.
  Gewoon een Job dus.
  Want kinderen zijn omgezet in een Euro.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.48 uur

 33. Onderzoek naar hulpverleningskwaliteit is noodzakelijjk. Als kindertherapeut in een vrijgevestige praktijk krijg ik de dumpgevallen van jeugdzorg. Gemiddeld hebben de cliënten die daar al ‘hulp’ hebben gekregen al 4-9 jaar(!!!) hulpverlening achter de rug zonder resultaat (!!!!). Ouders die ten einde raad buiten het reguliere circuit gaan zoeken en bij mij terecht komen. Niet dat ik zo alternatief werk, maar ik ben niet opgeleid volgens de methode, ‘lees een hele stapel boeken, doe een onderzoek en wordt psycholoog’ Kinderhulpverleners die nota bene binnen de opleiding niet eens leren om met kinderen te communiceren (!!!!!). Er gaat zoveel geld verloren aan slechte hulpverlening. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Maar ja, wie daar zijn vingers aan gaat branden zal ontdekken dat er vanuit een hele andere visie moet worden gewerkt. De visie van waaruit nu wordt gewerkt is zó achterhaald en blijkt in de praktijk ook niet voldoende antwoord te geven op de vragen die nu binnen de jeugdzorg liggen. Hoe is het mogelijk dat dáár niets aan wordt gedaan. Meer geld is echt niet de oplossing. Het verdwijnt in een bodemloze put van te weinig adequate hulpverlening!
  En inderdaad. Preventie. Aan de ene kant moet iedereen werken. Dat wordt door de overheid gestimuleerd. En aan de andere kant moeten ouders hun kinderen opvoeden. Mijns inziens moeten ouders en kinderen dan in dezelfde ruimte aanwezig zijn en omdat een ouder niet op het werk kan zijn en tegelijkertijd thuis is het óf het één óf het andere. Kwestie van prioriteiten stellen. Maar ja, hier in Nederland wordt ons van jongs af aan geleerd om geld (economie) centraal te stellen. Dat gaat ten koste van mensen en ook van kinderen. Moeten we niet gek staan te kijken als die kinderen beginnen te stuiteren.

  Reactie door Susanne — dinsdag 24 juli 2007 @ 14.50 uur

 34. @27 Gloria

  Amen!

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 15.07 uur

 35. @ Gloria

  Voor mij geenszins een Amen op je stellling.
  Kinderen horen thuis ja, maar dan wel om daar zonder kindermisbruik en leed te kunnen verblijven!
  Een kind te mogen zijn dus!

  Reactie door Maria — dinsdag 24 juli 2007 @ 15.13 uur

 36. goeie reactie gloria

  Reactie door krawanga — dinsdag 24 juli 2007 @ 15.36 uur

 37. Suzanne: Zie jij kinderen van ouders die bv. die niet alletwee werken?
  M.a.w. waar is het disipliniair, objectief onderzoek over kindermisbruik,en dat door de eeuwen heen, en los dan wel gekoppeld aan het ouderlijk en bijbehorend regime beleid.
  Dat je terug overwegend terugkomt bij de armen, leek mij eerder dan bij de jacuzzi’s.
  Dat er genoeg geld is, staat buiten kijf.
  Vandaar ook mijn roep aan de SP zelf gigantisch te ageren en vooral niet naar Rouvoet te gaan!

  Reactie door Maria — dinsdag 24 juli 2007 @ 15.48 uur

 38. @ 31 Maria

  Maria, ik beweer niet alle kinderleed, maar wel heel veel, omdat ouders geen tijd hebben voor de kinderen, en zich druk maken om die nieuwe auto en jacuzzi enz. enz.

  Ga hier in Utrecht maar eens vragen bij jeugdzorg hoeveel ouders/ouder van alle kinderen (die op dit moment onder jeugdzorg vallen) samen werken en dat deze kinderen meestal sleutelkinderen of dumpkinderen zijn, met 10 euro om eten en snoep van te kopen.
  Ik heb uit vertrouwelijke bron vernomen dat dit bijna 73% van al hun clientjes zijn.
  Daarom moet de kosten die jeugdzorg maakt in dit soort gevallen op de ouders/ouder verhaald moet kunnen worden, dan is het niet meer zinvol om samen te werken, en kan een ouder haar of zijn eigen kind(eren) groot brengen, daar is niks mis mee.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.01 uur

 39. Beste mensen,

  Vader Cats had er ook al moeite mee, van hem de woorden kinderen zijn hinderen.
  Zoekend op het net kwam ik de volgende tegen.

  http://www.sargasso.nl/archief0104/index.php?p=1985@more=18c=1

  klikken op schreeuwen.

  Gelukkig heb hele lieve moeders kinderen.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.01 uur

 40. @ 31 Maria

  Ik vergeet nog een voorbeeld te geven….

  Stel… dat m’n vrouw en ik samen gaan werken om een groter huis te kopen… en dat onze kinderen bij jou droppen om hun problemen op te lossen om dat wij daar geen tijd voor hebben met ons werk.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.06 uur

 41. Hahahaha, hij is hartsikke leuk Henk

  Goeie reclame

  Reactie door Carla — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.12 uur

 42. @ 33 Susanne

  INFORMEER VIA FILMS
  De kwaliteit van hulpverleners, ambtenaren en veel andere beroepsbeoefenaars moet en kan enorm verbeteren, zeker als we de ambitie hebben van een kenniseconomie. Dat kan door mijn voorstellen in bericht 14 hierboven.

  Onderwijsfilms op internet kunnen bovendien worden gebruikt als onderdeel van het reguliere onderwijs en worden nagesynchroniseerd of ondertiteld voor ontwikkelingshulp aan arme landen.

  Dit plan is volgens mij buitengewoon effectief en multifunctioneel. Het kost weinig als we al onze bestaande Nederlandse voorlichtingsfilms en onderwijsfilms ruilen met buitenlandse voorlichtingsfilms. Als zo honderd landen samenwerken, heeft elke land talloze voorlichtingsfilms die kunnen worden ondertiteld in de eigen taal.

  Iedere Nederlander zou o.a. ook elementaire coachingsvaardigheden moeten leren. Ook dat kan via de media en films op internet.

  Ook de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg zou aan cliënten veel vaker voorlichting moeten geven via teksten en films op internet. Dat kan kan in het kader van preventie, begeleiding en therapie.

  Het ‘real live’ overdragen van informatie (via fysieke aanwezigheid) is in veel gevallen niet doelmatig en te duur. Het gebruik maken van buitenlandse voorlichtingsfilms kan nog veel makkelijker als Nederland zou overschakelen op het Engels als voertaal.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.23 uur

 43. maria, daar heb je gelijk in maar ik denk niet dat alle problemen door incest of misbruik komen, ik weet het niet want ben niet thuis in die materie maar heel veel kinderen worden onhandelbaar door gebrek aan toezicht en positieve aandacht.

  vergeet ook niet dat er een hele groep allochtone kinderen bij jeugdzorg terecht komt doordat opvoeden in een ander cultuur moeilijk is voor deze veelal stardenkende conservatieve vaak analfabete ouders en wat mij ook opval bij deze groep dat het meestal jongens zijn waar het helemaal mis mee gaat

  .

  Reactie door Carla — dinsdag 24 juli 2007 @ 16.24 uur

 44. @35-37 Maria

  u gaat totaal voorbij aan éénoudergezinnen.
  lekker makkelijk.

  juist deze kinderen moeten worden gedumpt,omdat men verplicht word te gaan werken.

  en een ander krijgt er dan geld voor om jouw kind te verzorgen,van opvoeden is geen sprake daar heeft men het veel te druk voor en men kan niet ieder kind in de opvang [kinderdump] de persoonlijke opvoeding geven die de ouder voor ogen heeft.

  en als je niet aan het werk gaat word je gekort op je uitkering of hij word zelfs stopgezet!
  wat nou vrije keuze?
  ook niet iedere alleenstaande ouder heeft er voor gekozen om kind[eren] alleen op te voeden.

  we betalen ons allemaal wel scheel aan belastingen,maar mogen geen minimaal inkomen verwachten als een man of vrouw de benen neemt uit een gezin?
  wat stelt u voor om de weggelopen van de verantwoording ouder die wel werkt er voor te laten betalen?
  lijkt me ook geen optie.

  u heeft het over kindermisbruik,dat komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft meer te maken met een ziekelijke geest m.i. dan waar je vandaan komt of wat je problemen zijn.

  @38 Pool

  ik ben het voor een groot deel met u eens,maar hoe zit dat tegenwoordig met de salarissen?
  verdient iemand met bv de functie productiemedewerker en een gezin met 2 kinderen,waarvan de vrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen, meer dan een alleenstaande in dezelfde functie?

  ik bedoel is het haalbaar? gezien de hoge kosten voor zeg maar “alles” tegenwoordig [euro] u weet zelf ook wel dat het verschrikkelijk veel kost tegenwoordig en zeker als je al meerdere kinderen hebt.
  maar er zijn inderdaad erg veel ouders tegenwoordig die kinderen zeg maar als statussymbool hebben gekregen,en de luxe niet willen weerstaan,méér willen dan ze nodig hebben…

  ik vind het een moeilijk onderwerp.

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 17.13 uur

 45. Als ik het bovenstaande goed begrepen heb vraagt men hulp voor de hulpverleners. De hulpverleners zijn hier dus de doelgroep en NIET de kinderen.

  Dat is natuurlijk te verwachten in een liberaliserende markt. Men wil de rol van de overheid terug dringen. De vrije markt alle ruimte geven. Balkenende wil de zorg voor ouderen of kinderen op de burger afwentelen onder de mom van vrijheid. Hij vind het vast nog sociaal ook. Feit is wel dat ieder er voor zichzelf staat en dat de gemeenschap in de vorm van een overheid uit elkaar valt. Met alle gevolgen van dien.

  Dus wanneer we als burgers elkaar opvangen en het vooral zelf doen, zal Balkenende dit als een excuus zien om de rol van de overheid verder terug te draaien.

  De sociale samenhang valt weg wanneer men de rol van de overheid laat vervallen. Een gemeenschap kan niet bestaan op de schouders van enkel individualisten. Dan is er geen sociale cohesie meer.

  Deze samenleving is reeds uit elkaar aan het vallen.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 24 juli 2007 @ 17.17 uur

 46. vergeet ook niet dat er een hele groep allochtone kinderen bij jeugdzorg terecht komt doordat opvoeden in een ander cultuur moeilijk is voor deze veelal stardenkende conservatieve vaak analfabete ouders en wat mij ook opval bij deze groep dat het meestal jongens zijn waar het helemaal mis mee gaat
  ………..
  Ook zeer veel meisjes als er een groep moeilijk heeft in de westerse culuur dan is deze het wel.
  Nog veel verborgen leed maar het komt wel steeds meer naar buiten maar nog mondjes maat.
  Angst is een hele grote factor bij deze groep.
  Iemand zei het al een keer Jan verwoorde we kunnen landen niet de 21 Eeuw in bombarderen.
  Maar het maak niet uit we gooien nu deze mensen als bommen hier neer.
  En nu leven we hier op een niet meer te blussen kruitvat.
  Nederland is reddeloos verloren.

  Reactie door DeHakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 17.42 uur

 47. Een een inkomen gezin kan inderdaad geen droog brood eten,misschien nog van de voedselbank.Dankzij de euro moet iedereen meedoen.Wat is nu de kortste en goedkoopste klap: geef de zorgouder een inkomen b.v.half minimumloon met bijbehorende verzekering en een beetje pensioenopbouw. Mits deze zorgouder er geen bijbaantjes bij neemt.
  Voor de kinderen komt de gezellige tijd van vroeger terug;altijd een warm en opgeruimd huis, thee met koekjes etc. iemand om je hart uit te storten.
  Voor de overheid: van die uitkering of salaris: het zorgloon dus, komt toch weer 60% bij de overheid terecht.
  Want het geld is nodig voor voedsel,kinderkleding,abonnementen etc. alles met het 19% btw tarief.
  En bedenk inderdaad nog eens dat we op moeten houden over die staatsschuld te zeuren,want die is meer dan gehalveerd dankzij de euro.De staat profiteert daarvan niet de burger.
  Kortom pleidoo i.

  voor zorgloon voor l ouder, want het is een zware,verantwoordelijke hondenbaan

  Reactie door anne hilverda — dinsdag 24 juli 2007 @ 17.50 uur

 48. Juist Ja Rob de Kuster! Dus niks om SP Rouvoet, hulverleners te laten steunen en aansporen!
  Verder heeft dit niets met lieve vader moeders, die lieve kinderen zouden voortbrengen, alleenstaande ouders of niet, maar om kindermisbruik.
  Dat is dan ook het enige uitgangspunt.
  SP geen politieke gemakswegen wegen hierin!
  Laat je echte tanden zien! Het gaat om kinderen!

  Reactie door Maria — dinsdag 24 juli 2007 @ 18.36 uur

 49. @ 44 iew

  Ik begrijp je en ben het ook met je eens, zeker als alleenstaande ouder zou je ontheffing moeten krijgen van sollicitatie of werkplicht, uberhaupt moet er een gelegenheid geboden worden om zelf je kind(eren) op te voeden zonder dat dit financiele consequenties met zich meebrengt.
  Er is niets mooiers dan je eigen grut zien opgroeien, en dat je later met trots naar je eigen kind(eren) kan kijken.

  En voor wat betreft die twee verdieners, bedoel ik echt die luxemaniakken mee, niet de mensen die uit pure noodzaak samen de schouders eronder moeten zetten om aan hun maandelijkse lasten te kunnen voldoen, laten we daar maar eens naar gaan kijken zodat er ook voor hen een mogelijkheid gecreeerd kan worden dat ook deze mensen hun kind(eren) zelf kunnen grootbrengen zonder dat deze naar een over het algemeen peperdure kinderdump gebracht moeten worden.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 18.45 uur

 50. @44
  Een ouder gezin.
  We moeten natuurlijk wel reëel blijven een week bestaat uit 148 uur daar gaat vanaf 36 uur werkweek dan hou je nog 112 uur over voor je kind.
  Over de hele week is dat elke dag 7,2 uur.
  Kind zit op school 6,5 uur.
  Dat betekent dat je het kind 0,7 uur per dag minder opvoeding kan geven.
  De vraag die bij mijn toch wel rijst gaat daarmee het kind naar de knoppen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 18.58 uur

 51. Hakker, je denkt iets te simpel.

  ‘s ochtend 7 uur gaat de wekker, pa en ma moeten werken, vlug kind wakker maken want om 8 uur moet iedereen weg zijn.

  Eten naar achteren proppen, snel snel want het is bijna tijd.
  Kind wordt naar school of dagverblijf gebracht met de auto en dan als de sodemieter naar de baas.

  tussen de middag kan het kind niet naar huis en moet op school blijven, reken maar dat zo’n dag voor een kind lang duurt.
  Na school kan het kind nog steeds niet naar huis want pa en/of ma is nog niet thuis van het werk, kind moet tot 6 uur weer ergens anders verblijven.

  6 uur komt pa of ma kind halen, gauw nog wat boodschappen doen, eten koken, kind begint te zeuren en wil zn. verhalen kwijt, pa of ma heb daar geen zin in wat er moet nog zo veel gebeuren en ze zijn moe.

  Kind wordt nog lastiger want hij krijgt geen aandacht, er is niemand die naar hem luistert.

  7 uur aan tafel en eten, o er moet ook nog afgewassen en gestofzuigd worden dus kind moet niet zeuren.

  8 uur gaat de tv aan pa en ma zijn moe en hebben nog steeds geen zin om de problemen van het kind aan te horen, misschien is er wel iets gebeurt op school ofzo maar nu even niet.

  9 uur, kind wordt naar bed gebracht want pa en ma willen ook wel iets aan hun avond hebben.

  De volgende dag het zelfde concept.

  Hoezo nog genoeg tijd voor je kind?

  Reactie door Carla — dinsdag 24 juli 2007 @ 19.30 uur

 52. @ 33 Susanne schreef: “Onderzoek naar hulpverleningskwaliteit is noodzakelijk. Als kindertherapeut in een vrijgevestige praktijk krijg ik de dumpgevallen van jeugdzorg. Gemiddeld hebben de cliënten die daar al ‘hulp’ hebben gekregen al 4-9 jaar(!!!) hulpverlening achter de rug zonder resultaat (!!!!). (…)

  Er gaat zoveel geld verloren aan slechte hulpverlening. Daar moet echt iets aan gedaan worden.(…)
  En inderdaad. Preventie.”
  ……………………………

  Ik spreek niet namens de SP, maar je professionele inzichten op het gebied van jeugdzorg lijken me heel belangrijk en kunnen mogelijk het SP-beleid op dit gebied ondersteunen.

  Als je meer aandacht wilt vragen voor je inzichten, zou je contact kunnen opnemen met bijvoorbeeld de SP-Tweede Kamerleden Marianne Langkamp (woordvoerder kinderen), Renske Leijten (woordvoerder jongeren) of Agnes Kant (woordvoerder zorg en preventie.) Ik schat voorzichtig dat Agnes Kant het het drukst heeft van deze drie.

  Hun email-adressen vind je via deze weblink door op het envelopje te klikken bij hun naam:
  http://www.sp.nl/interact/contact/index.stm#fractie

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — dinsdag 24 juli 2007 @ 19.46 uur

 53. @50 De Hakker en aanvullend op @51 Carla

  ik sluit me aan bij de bijdrage van Carla,maar de dag die Carla hier schetst is wel zonder vertraging van OV en zonder File.

  want dan blijft er helemaal niets meer overeind staan van die dag…

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 19.52 uur

 54. @ 59 De Hakker

  Zeker geen kinderen…

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 20.30 uur

 55. Mieke Een kind zonder moeder

  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  ‘t Is eenzaam, stil, en alleen
  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  Een moeder is voor een kind nummer een

  Als een kindje slapen gaat,
  en mammie is d’r niet die even praat
  Dan huilt het zacht,
  soms heel de nacht, om haar
  Een moeder kijkt, een moeder lacht,
  een kind is blij, de hele nacht
  Zij vormen, toch samen, een paar

  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  ‘t Is eenzaam, stil, en alleen
  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  Een moeder is voor een kind nummer een

  Een klein verdriet, dat niemand telt,
  dat wordt alleen toch maar aan haar verteld
  Ze luistert dan, geduldig en, geeft raad
  Een moederhart, dat echt bemint,
  waar een kind een antwoord vindt
  ‘t Moeder toch, die ‘n kind nooit verlaat

  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  ‘t Is eenzaam, stil, en alleen
  Een kind zonder moeder,
  is als een vaas zonder bloemen
  Een moeder is voor een kind nummer een
  Een moeder is voor een kind nummer een

  Speciaal opgedragen aan Gloria,

  Reactie door gonda — dinsdag 24 juli 2007 @ 20.45 uur

 56. @54 Gonda

  “‘t Moeder toch, die ‘n kind nooit verlaat”

  de moeder van mijn dochter liet ons 1,5 jaar na de geboorte toch echt zo achter…

  het is een mooi stukje dat u daar neer heeft gezet,maar van mij had het mogen gaan over een “echte ouder”

  een moeder is niet per defenitie het enige waar een kind op zou moeten kunnen vertrouwen,dit is nu precies het ouderwetse stramien dat er bij de kinderhulp instanties nog steeds ingebakken zit en dat ook vaak genoeg tot ellende lijdt.

  “een kind is het beste af bij de moeder omdat het daaruit geboren is”
  dat is dat ouderwetse stramien en waar Nederland heel erg achter loopt als het om kinderrecht gaat.

  een kind is het best af bij de OUDER die er het best voor kan zorgen,in al zijn facetten,dat is mijn mening.

  nogmaals ik vind het best een mooi geschreven stukje,maar het doet ook een beetje zeer.

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 20.56 uur

 57. @ 42 Jaap Veldkamp

  Jij schrijft,….

  … Het ‘real live’ overdragen van informatie (via fysieke aanwezigheid) is in veel gevallen niet doelmatig en te duur. Het gebruik maken van buitenlandse voorlichtingsfilms kan nog veel makkelijker als Nederland zou overschakelen op het Engels als voertaal ….

  Ik weet niet waar ze jou hebben losgelaten maar laten we nou eerst eens op een hollandse manier hier de problemen oplossen voor dat we ons ook in zo’n Belgische taalstrijd begeven.
  Nederlands voor de Nederlanders en wil je perse een ander taal spreken dan kun je beter emigreren.
  Vergeet niet dat elk volk zijn eigen inzicht en uitleg van bepaalde situaties heeft en een andere mentaliteit hebben hoe zij daar mee omgaan met die bepaalde situaties.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.02 uur

 58. Nou misschien 1,5 uur minder opvoeding per dag nog oorzaak van de stijging bij jeugdzorg?
  Ik zou er niet van opkijken als de stijging mede hierdoor enigszins kan komen.
  Maar ben bang dat we de vinger te eenzijdig leggen.
  Misschien en dat zou de SP wel weten of moeten weten wat is nu de oorzaak van die stijging.
  Dus keiharde cijfers waar liggen de risico groepen geen suggesties maar de cijfers.
  Want overal maar geld bij zonder de wortel aan te pakken of de verkeerde wortels is natuurlijk dweilen met de kraan open.
  En verder zijn hier hele mooie wensen maar wie betaalt dat.
  Moeder moet salaris hebben en pensioen opbouw.
  Buiten dramatische gebeurtenissen dat wordt dan feest in dit land met alleenstaande moeders zonder de gevlogen Prinsen.
  Bij een moeder met partner moet moeder ook salaris met pensioen opbouw.
  Het is allemaal prachtig en zijn wensen van mensen die al in sprookjes geloven maar zijn we nog wel met de realiteit bezig.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.05 uur

 59. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
  Maar heeft de jeugd wel een toekomst?
  Ons kapitalistisch (markt)denken heeft ons van alle vrijheden beroofd door bergen schulden waaraan voldaan moet worden.
  De grote strijd moet gevoerd worden tegen het verdeel en heers systeem. Mensen worden tegen elkaar opgezet, jaloerse blikken waar doen zij het van. Het opschroeven van de kosten levensonderhoud lopen uit de de hand.
  Nog eventjes en het hele gezin moet werken om het hoofd boven het water te houden. Niet voor de luxe, maar om het productiesysteem te dienen met hun aanbod van goedkope arbeidskosten. Marx worstelde met die zelfde problemen in de 19e eeuw. Hij is in de tweede helft van de 20e eeuw zijn graf in vervloekt door die krachten die nu het functioneren van een normaal gezin met kinderen onmogelijk maakt. Hoe hier verandering in te brengen?, ik denk dat het volk in zijn algemeenheid, dat na de tweede wereldoorlog heeft laten liggen, door hun idialen te verkwanselen voor het slijk der aarde.
  Een strijd tegen details haalt niets uit, zolang de macht bij de bezitters ligt.
  Marx noemde niet voor niets zijn schrijven
  “Het Kapitaal” en niet “De Arbeid”.
  Het verheerlijken van arbeid is heel gevaarlijk, het legt een verplichting bij de werkers neer zodat een verslechtering van de economie voor hem aanvaarbaar dient te zijn maar de bezittende klasse heeft geen pijn.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.07 uur

 60. @55
  Wat dacht je van de Batman club leuke moeders.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.09 uur

 61. Is in verkapte vorm een hang naar eenheid in de maatschappij. Je kunt ook Engelssprekende doerakken hebben, daarom gaat het eerder om een zelfde set normen en waarden voor iedereen zodat het ook niet zo’n warboel van dubbele (foute vs goede) signalen wordt die allemaal maar kunnen en mogen van de overheid die zich zo christelijk of de volgende keer weer socialistisch noemt. Dáár ligt het probleem. Dat alles maar kan en mag want dat geeft spanning a.g.v. dubbele signalen.

  Reactie door W6969 — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.11 uur

 62. @51
  Wat een lamlendige ouders.
  Eerst na het werk aandacht voor het kind andere werkzaamheden als het kind op bed lig.
  Dus schuld ouders hadden geen kinderen moeten nemen totaal geen opoffering of liefde voor het kind niet in staat om zich weg te cijferen.
  De vraag die bij mijn opkomt, ouders met zo instelling wordt het nooit wat met kinderen ook niet als de moeder thuis is.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.27 uur

 63. @ 59 Henk H

  Perfect.

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.35 uur

 64. @ 58 De Hakker

  Natuurlijk zijn we nog met de realiteit bezig,… waarom zouden we dan wel een ander moeten betalen die jou kind opvoed, terwijl je als ouder het zelf ook kan.
  Het is niet meer dan solidair dat een ieder die thuis zijn kind(eren) zelf groot brengt daar ook een salaris voor krijgt en pensioenrechten opbouwt.
  Nou niet zo flauw gaan doen dat vroeger het normaal was kinderen onbetaald opvoeden… maar sinds de christen regeeert en alleen werk werk werk belangrijk is, is alles in 1 klap weggevaagd en met de hoeksteen van de maatschappij gooien ze tegenwoordig een gat mee in je hoofd.

         OPVOEDEN IS OOK WERK

  Reactie door Pool — dinsdag 24 juli 2007 @ 21.45 uur

 65. iew, dat liedje van Gonda is van mieke ofzo, geschreven door Vader Abraham.

  Maar het had net zo goed de vader kunnen zijn hoor, maar meestal is het de moeder die voor kind zorgt, de vaders die dat doen zijn voor mij hele goede ‘moeders’

  Hakker 62 , ben ik het gedeeltelijk mee eens maar de praktijk wijst uit dat de bubbele baan meer druk met zich meebrengt.

  Reactie door Carla — dinsdag 24 juli 2007 @ 22.21 uur

 66. @64 Carla

  u weet dat,ik ook.
  maar bij de instanties word daar nog steeds niet op die manier mee omgegaan.

  dat is “waarom” moeders meestal voor de kinderen zorgen,in ieder geval als we het over scheiden van ouders hebben.

  daar overheerst nog steeds dat ouderwetse stramien.
  een moeder heeft vaak nog steeds meer “vanzelfsprekende” rechten dan een vader.

  en liedjes over moederende vaders zijn er bij mijn weten nog steeds niet ;)

  Reactie door iew — dinsdag 24 juli 2007 @ 22.37 uur

 67. @64
  Prachtige wens Pool maar even realistisch waar haal jij de centen vandaan.
  Wel eens uitgerekend wat het kost moeder 18 jaar thuis met kind aan opbouw pensioen en salaris.
  Ik neem aan dat je die solidariteit ook bij de mensen haalt die een gewone uitkeringen AOW enz hebben anders is het niet solidair.
  Want steeds de kreet haalt het maar bij de hoge salarissen is een beetje flauw aan het worden als ik al zie wat we daar voor wensen parket neerleggen dan houden die ook niet zoveel meer over.
  Verder is het zo als de moeder werkt hoef niemand die kinderen te betalen dat doet zij zelf met een normaal salaris of de baas met kinderopvang.
  Wel eens uitgerekend Pool hoeveel moeders zijn er 1 miljoen ? maal min loon +pensioenopbouw zeg maar 20000 Euro=20 miljard Euro in het jaar Pool.
  Dat is Pool 1250 Euro per inwoner kinderen, volwassenen, ouderen.
  Verder ban ik bang dat opa ook weer in actie gaat komen omdat oma ook weer wil gaan bevallen want de centen liggen voor het oprapen.
  Volgens mijn mogen we ook wel met zo regeling de Berlijnse muur gaan ophalen voor dat ons Hans en Grietje huisje opgegeten is.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 23.25 uur

 68. @64
  Ik ga nu naar bed Pool ik heb de knup er uit gehaalt en tegen mijn vrouw gezegd jij wordt mijn goudmijntje

  Reactie door De Hakker — dinsdag 24 juli 2007 @ 23.36 uur

 69. kinderen hebben een hogere trilling dan de ouders, daarom alleen al hoor je er voor hen te zijn; zie! het onzichtbare-onzegbare!!!
  kijk bijv. naar de 4 temperamenten van steiner; sanguïnisch, flegmatisch, melancholisch, cholerisch,; vallen daar de chemisch symptoom bestrijdende diagnostisch ”reparerende” psychopharmaca (los van min. & vit. adds. en/of gewoon home cooked healthy meals eaten in comfortable communication-situations)aan gederailleerde kidz niet aan te metaforen; bi-polaire stoornissen, van hypomanie t/m manisch-depressieve zuständen ad sanguinisch,carriëre weigerend=> boulimia/anorexia ad flegmatisch, de depri’s, selbstmörderischen; ontevre(t)en,delay rook/zuip/blow/escape jeugd ad flegmatisch, de woeste, vulcaniserende, vernietigende, angermanagement probs. ad cholerisch, met crosslinks intralaminair, niet te ”snappen”??

  Reactie door !numi — woensdag 25 juli 2007 @ 0.20 uur

 70. sterkte, mede opvoeders!!!
  in deze ouder”bijdragen” (goldworth) denying
  samen?
  leving?
  hup, jan!

  Reactie door !numi — woensdag 25 juli 2007 @ 0.26 uur

 71. @ 67 De Hakker

  Je komt al een heel eind met de financiering als je het geld wat voor de kinderdump bestemd zou zijn al zou gebruiken, stoppen missie in Afghanistan, ontwikkelingshulp beperken hypotheekrenteaftrek indammen en daarnaast zijn er nog genoeg mogelijkheden om geld over te houden zonder direct de hogere inkomens extra te belasten dat zou in dit geval ook niet terecht zijn.
  Je zou een leeftijdsgrens moeten stellen dat er een salaris betaald wordt totdat het kind of kinderen 16 jaar zijn, daarna kunnen ze zich best zelf redden, en heeft de ouder nog alle gelegenheid en de keus om te willen gaan werken of niet.

  In ieder geval Hakker ,… jou nacht kan niet meer stuk…welterusten, ahum.. denk je wel aan de buren.

  Reactie door Pool — woensdag 25 juli 2007 @ 1.17 uur

 72. Laat a.u.b. problemen omtrent jeugdzorg niet op de schouders van de moeders.

  Met pragmatische vlakke visies ‘moeders thuis’kunnen deze problemen niet meer opgelost worden.

  Er zijn te veel kinderen die hun moeders thuis zijn, toch ontsporen.

  Mijns inziens hebben de huidige jeugd te weinig motivatie en nemen geen genoegen met huis, tuin en keuken leven.

  Kinderen willen voldoening maar weten niet hoe en wat. Zij zijn niet meer nieuwsgierig. Omdat zij zich vervelen richten zich alleen maar om hun verveling af te komen.

  Niet meer denken, alleen maar tijd doden met allerlei amusementen, spelletjes.

  Praat met de jeugd.

  Ze hebben geen toekomst perspectief. Alleen geld verdienen, vakantie gaan, carriere maken geven aan hen geen voldoening.

  Wij volwassenen geven ook geen goede voorbeeld.

  Penguens doen het heel goed.

  Bekijk hun aanpak goed. En als het fout gaat met jeugd spring niet met de oplossing om moeders thuis te sturen.

  Tijd is veranderd, mensen ook.

  Kijk meer dan je neus lang is.

  Jeugd is van ons allen. Ook van vaders.

  Wat een ouderwetse oplossingen worden naar voren geschoven hier.

  Ik ben weer teleurgesteld van het niveau van de achterban van de SP.

  In plaats van emancipatie van vaders en/of mannen te bevorden stelt men voor om vrouwen emancipatie terugdraiien.

  Jezus!

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 25 juli 2007 @ 9.36 uur

 73. Trouwen kijk naar het niveau van de gemiddelde studenten, snap je beter waarom jeugdproblematiek toeneemt.

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 25 juli 2007 @ 9.37 uur

 74. In het verleden hadden de arme gezinnen veel kinderen waarvan er in dat gezin slechts een werkte , de kostwinner : het aantal kinderen dat een gezin moest hebben werd veel gepredikt door kerkvorsten : als een gezin het niet kon bolwerken , werden de kinderen onderbracht in GESTICHTEN , vaak onder regie van Kerkvorsten . De kinderen kregen alle een opleiding : jongens werden opgevoed om lage functies te doen in de industrie , de meisjes werden opgevoed voor huisvrouw .
  tegenwoordig , vooral gepredikt door de PvdA : de vrouw moet ook cariere kunnen maken door te gaan werken : Duis bedacht invoeren van de Euro ; wat het inkomen ( koopkracht ) halveerde ( deed dat om geld-politieke redenen ) ; Nu zijn man en vrouw VERPLICHT te werken ; dus deze hebben weinig aandacht voor opvoeding van hun kinderen ( nu in aantal , veel minder ) , deze kinderen worden kinderen van de straat en komen vaak snel in aanraking met politie en dergeljke . Het is zelfs al zo datt de politiek ; een aantal kinderen gaat groeperen met het label TUIG ; en deze moeten maar in een kamp gestopt gaan worden , voor heropvoeding : Dus eigenlijk een GESTICHT in wording …. zit de politiek werkelijk al die tijd met hun ballen te spelen of gaat het slechts om verantwoording afschuifspelletejes : Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen . Wat moet er gedaan worden omdat te bewerkstelligen ?

  Reactie door Fred — woensdag 25 juli 2007 @ 10.11 uur

 75. Birten Lostar — woensdag 25 juli 2007 @ 9.37

  “Ze hebben geen toekomst perspectief. Alleen geld verdienen, vakantie gaan, carriere maken geven aan hen geen voldoening.”

  En als ze wel een perspectief hebben dan wordt dat op school in een paar maanden al om zeep geholpen. Het zijn de competenties van “zoek alles zelf maar uit”, die jeugd al veel te jong op zochzelf terug werpen.
  Daarnaast krijgen ze mega-veel prikkels via de media hoe je aan het dagelijkse leven kunt ontsnappen en wat “gaaf en cool” is en wat is “saai”. Als je dan de leeftijd hebt om zelf’bewust de wereld te veroveren kun je kiezen uit twee; de eenzame gepeste nerd of de popie jopie club die elkaar opzwepen tot experimenten buiten het gezichtsveld van de opvoeders. Birten, ik ben het helemaal met je eens, er is geen gezonde uitdaging voor de jeugd, uitdagingen die aansluiten bij het temperament van de jeugd. Veel opvoeders gaan uit van hun eigen jeugd in een tijd waar nog andere normen en waarden als geld verdienen ingebed waren en vergeten naar de harde werkelijkheid van NU te kijken. Veel collega-opvoeders hebben wel hun uiterste best gedaan om hun part-time werk te doen
  aansluiten bij de schooltijden van de kinderen, maar het breekpunt, “de citotoets”, waarna kinderen te horen krijgen dat ze zelf een school mogen kiezen is voor velen een valse start. De relatief veilige basisschool wordt ingeruild voor de brugklas en als ouder verlies je dan al snel de grip en mag je in je handjes klappen als je een zodanige vertrouwensband met je kind hebt opgebouwd dat je er ook echt voor ze kunt zijn. En ondanks de zieke sfeer in de samenleving en ignorante instellingen een weg uit de jungle zoekt. Een kruistocht in spijkerbroek!

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 10.38 uur

 76. @72 Birten Lostar

  ik ben het niet met u eens.
  welke moeders zijn er dan nog thuis?
  doordat de tijden zijn verandert is dat nog maar een hele kleine groep moeders die daadwerkelijk thuis is,uw stelling klopt van geen kanten.

  perspectief,ja dat ben ik met u eens maar dat is voor een kind ook “het mee kunnen doen” in bv een sportclub,het hebben van een clubhuis, zeg maar bezigheden na school ipv verplicht ergens te moeten zijn omdat je ouders niet thuis zijn [werken]

  alternatieven dus.

  “Ze hebben geen toekomst perspectief. Alleen geld verdienen, vakantie gaan, carriere maken geven aan hen geen voldoening.”

  ze zien niets anders van de ouders,die zijn namelijk enkel en alleen nog [verplicht]bezig met die carriere,geld verdienen en hopen op vakantie.

  “praat met de jeugd”
  daar moet dan wel tijd voor zijn.

  moeders thuis zijn juist nodig om te voorkomen dat de jeugdzorg er aan te pas moet komen,u draait de boel gewoon om.

  vroeger was heus niet “alles” beter,maar zeker niet slechter.
  het feminisme is veel te ver doorgeschoten,en is voor een behoorlijk deel nu juist de oorzaak van die problemen.

  een kind moet thuis kunnen komen na school en kunnen bouwen op een ouder [moeder of vader] en niet op een vreemde in een KDV of NSO,dat vaak nog zelf pubers zijn ook die daar aangenomen worden.

  vele stagieres in de leeftijd van 16 tm 20 lopen er rond in die opvang.
  ga maar eens een kijkje nemen,ik heb dat allang gedaan.

  de emancipatie van vaders is inderdaad altijd achtergebleven op dit vlak,maar de emancipatie van vrouwen is veel te ver doorgeschoten.

  kinderen vervelen zich zegt u, dat komt omdat ze zichzelf maar moeten bezighouden,ook op de KDV’s en NSO’s.
  iedereen heeft het te druk druk druk voor ze.

  de jeugdzorg is er voor kinderen die al in de problemen zijn geraakt,laten we dit voorkomen,DAAR zijn dus ouders voor nodig!
  maar die zijn er tegenwoordig niet meer,druk druk druk….

  Reactie door iew — woensdag 25 juli 2007 @ 10.39 uur

 77. Birten, op veel punten geef ik je gelijk, en natuurlijk is het niet alleen de moeder die alles op de schouders moet nemen, en er zijn zeker 2 verdieners die het heel goed doen maar het is wel 1 van de oorzaken dat het wel eens fout gaat, hetzelfde met mijn voorbeeld van veel allochtone ouders die eigenlijk altijd thuis zijn en daar ontsporen ook veel kinderen maar dan weer om een heel andere reden.

  Maar zelf blijf ik erbij dat kinderen onder de 16 positieve aandacht en toezicht nodig hebben en ze moeten niet de hele dag bij andere of instanties doorbrengen.

  En of dat een vader of moeder is maak mij ook niet uit, en nog iets, als iedereen weer een-verdiener wordt worden de huizen en de levensmiddelen ook weer betaalbaar want men houd het op deze manier wel in stand.

  Tot 16 jaar zijn ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en niet de gemeenschap.

  Reactie door Carla — woensdag 25 juli 2007 @ 10.48 uur

 78. Beste Carla,

  Ik kijk naar het probleem vanuit een andere invalshoek:

  Ik ben zelf alleenstaande en werkende moeder geweest. Als de verantwoordelijke ouder voor je kind voel je vaak machteloos hoe je kind wordt beninvloed door allerlei externe invloeden.

  Zijn probleem was niet het feit dat ik werkte, maar het feit dat hij wat thuis had vergekregen -socialisme- niet in de samenleving terug kon vinden.

  naar mate de jeugd door de samenleving wordt beinvloed, is de samenleving ook degelijk veranwoordelijk voor de jeugd.

  Als samenleving moet je daadwerkelijk – niet allen met woorden- signalen geven dat mensen , kinderen en de jeugd zonder meer centraal staan dan de economische ontwikkelingen.

  Deze samenleving blijft in gebreke en gedraag zich onverschillig wat met de jeugd en de kinderen gebeuren.

  Je kan een marookaanse jongen niet kunnen overtuigen dat criminaliteit slecht is als de lokale overheid grote marokaanse mafia boefen bewust op hun gang laten gaan omdat hun activiteiten ekonomisch voordelig is. Dit is de werkelijkheid in Rotterdam.

  Vis begint bij de kop te stinken. Zolang de samenleving en de overheid zich niet voorbeeldig gedragen, voelen ouders zich machteloos.

  De oplossing ligt buiten proporties van de moeders, ook de vaders. Dus laten wij geen schin houden dat het probleem binnen gezin kan worden opgelost.

  Ik heb niet voor niets gezegd dat wij moeten kijken hoe penguens opvang van kinderen oplossen.

  Oudere penguens vormen een soort kinderopvang en de jonge penguens op zoek gaan naar eten.

  Zodoende wordt het opvangproblematiek kollektief aangepakt en geen kern gezien aan zijn lot overgelaten.

  Ik vind betreurensvaardig dat SP-aanhangers moeders weer naar huis willen sturen.

  Ik kan niet helpen: ik vind het achterlijk….

  Jeugd heeft warmte en veiligheid niet alleen thuis

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 25 juli 2007 @ 11.12 uur

 79. Liefde

  Goede morgen schrijvers op dit log.

  Een sprongetje vooruit, wel eens gedacht aan het nageslacht van deze ergens tekort-geschoten jeugd.
  Was het altijd niet zo wie geen liefde ontvangt ook nooit geen liefde kan geven.
  Of was dit ook verlakkerij vroeger van een christelijke opvoeding?????
  Want er wordt nu voornamelijk alleen over economy, geld, goud, voc, werken, werken, werken, gepraat!!!. En hoor je niets meer over opvoeden, zelfs de christelijkste partijen praten over opvoedingscentra (wordt dit de vervanger van onze huis-moeders en/of vaders.
  Was eigenlijk niet het allerbelangrijkste werk het opvoeden van het nageslacht (het allerminst gewaardeert, althans in beloning!!!!)

  Reactie door gonda — woensdag 25 juli 2007 @ 11.18 uur

 80. @ 76 Iew,

  “ik ben het niet met u eens.
  welke moeders zijn er dan nog thuis?”.

  Ik kan je geen cijfer geven maar wat ik met zekerheid kan zeggen dat de meeste Marookaanse moeders werken niet. Zij zijn hele dag thuis.

  Iew, ken je de gegevens van de jeugdzorg? Komen hupvragen van gezinnen waarvan de ouders, met name moeders buitenshuis werken?

  Ik geloof dat niet, maar als jij met de feiten komt, ben ik bereid mijn mening ter discussie te stellen.

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 25 juli 2007 @ 11.22 uur

 81. iew — woensdag 25 juli 2007 @ 10.39

  Alleen onderzoek kan precies uitwijzen waar de oorzaken liggen en daar kunnen we niet op wachten. Na de berichten over het Vmbo, Hbo en Mbo is dit het zoveelste signaal dat de jeugd niet past in het systeem dat hen moet vorbereiden op de toekomst. Het wordt allemaal heel mooi en gestyled gepresenteerd, maar er wordt voorbij gegaan aan de harde werkelijkheid. Het is een gezamenlijke taak van opvoeders om de jeugd te steunen, maar ja, dat “SAMEN” werkt nog steeds niet!
  Hele dagen werken en kindern in de dump is een eindstation van de beschaving, zijn we al zover?

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 11.31 uur

 82. @78
  Volgens mij draai je door we gaan liefde en zorg geven aan dierbare om zetten in beloning.
  Hoever gaat dit door geld bezeten land nog.
  We willen alles gratis vervoer,school maar de liefde geven aan kinderen moet betaald worden.
  Wat een gevoel voor die kinderen als betaalt product op de schap.

  Reactie door De Hakker — woensdag 25 juli 2007 @ 11.48 uur

 83. Hakker

  Inderdaad Hakker: om jouw woorden te gebruiken enig idee wat het heropvoeden van het “tuig” in euro’s gaat kosten??

  Reactie door gonda — woensdag 25 juli 2007 @ 12.26 uur

 84. @ 78 Birten Lostar

  Ik weet niet uit welke cultuur jij komt, maar van deze problematiek snap je werkelijk heel weinig.

  Een kind is net een brood,….

  Na het zorgvuldige en liefdevolle samenstellen van alle ingredienten, kan je met het kneden beginnen.
  Daarna geef jij er de vorm aan, en wedden als je dit recept volgt dat je na het bakken, beslist een heerlijk lekker en fijn brood krijgt.

  M.a.w.
  Jij bepaald hoe je kind later in het leven staat,
  Jij heb de plicht een kind te leren wat goed en wat slecht is,
  Jij blijft verantwoordelijk voor je kind(eren) geen overheid, geen opvangmiep, niemand anders dan alleen jij.

  Reactie door Pool — woensdag 25 juli 2007 @ 12.55 uur

 85. Hakker

  ps. En het gevoel voor die kinderen mochten ze misschien honger krijgen, door ONDERBETAALDE OPVOEDERS.

  Reactie door gonda — woensdag 25 juli 2007 @ 12.58 uur

 86. Het verhoogde aantal meldingen bij het meldpunt voor kindermishandeling heeft in Brabant tot een acute crisis geleid. Leerkrachten, huisartsen, politiemensen, buren, steeds meer mensen wenden zich tot het advies- en meldpunt aldus de regionale krant. Het groeiende aantal meldingen wordt ook veroorzaakt doordat er meer aandacht is voor huiselijk geweld en de drempel om jeugdhulp in te roepen wordt lager.

  Ik denk dat het wegvallen van struktuur in de vakantie een extra probleem is voor veel gezinnen en escalatie is het gevolg.
  Omdat er geen sociaal vangnet is worden gezinnen in het vangnet van de overheid gedreven. Gandalf heeft een punt, waar zijn de spontane op oproep beschikbare pleegouders?

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 13.02 uur

 87. Birten, dank voor je antwoord, je hebt zeker een paar hele goede punten en natuurlijk hoeft het niet fout te gaan bij 2 verdieners, er zijn er genoeg die het goed doen maar ik blijf erbij dat de wortels van de opvoeding thuis liggen, helaas zijn er schrijnende voorbeelden van ouders die juist wel thuis waren, maasmeisje, meisje van nulde, jessica, maar dit zijn de gevallen die altijd al zich hebben voorgedaan, ook in mijn jeugd hoorde je daar wel eens van.

  dit is toch een hele moeilijke materie en ik denk niet dat we zover komen dat heel nederland zn. kinderen niet meer slaat of verwaarloos, dat is een utopie maar er valt wel heel wat te verbeteren en dat begint toch echt thuis in een warm en welkom gezin

  groeten Carla.

  Reactie door Carla — woensdag 25 juli 2007 @ 13.11 uur

 88. @ 86 Elsemie

  Ik ben het helemaal met jou en Gandalf eens, maar we kunnen veel ellende voorkomen als vanaf de babytijd de opvoeding goed gebeurd en niet door inhuurmiepen of iets dergelijks.

  Huiselijkgeweld is er altijd al geweest, net zo als ontspoorde jongeren maar er is nog nooit zo’n explosie van problemen geweest als de afgelopen jaren sinds het fenomeen tweeverdieners.

  Reactie door Pool — woensdag 25 juli 2007 @ 13.17 uur

 89. @84
  Toekomst
  Leg batterij voor kinderen waarbij de kip voor zich zelf een gouden ei gaat leggen.
  Liefdeloos geproduceerd voor inkomen.
  Wat voor kinderen komen uit dit gouden ei.
  Propagandeert door de gelovige hier waar is hun god tikt hij zijn engelen niet op de vingers.

  Reactie door De Hakker — woensdag 25 juli 2007 @ 13.17 uur

 90. Pool — woensdag 25 juli 2007 @ 13.17

  Mijn moeder heeft grotendeels in haar eentje negen kinderen opgevoed, zij was moeder én vader in een tijd dat het huishouden op maandagochtend om 4.00 uur begon met het ‘koken’ van de witte was en mijn oudste zus mee hielp met het slingeren. Een driedubbele full-time baan! Daarbij waren vrienden en vriendinnen ook nog welkom en hoe meer zielen hoe meer vreugd was het motto, waar veel leeftijdgenoten dankbaar gebruik van maakten en zo was mijn nest een zoete inval of ook nog een naschoolse opvang. Veel tijd had ze niet voor ons, maar ze was er altijd en ik weet zeker dat het hele dorp nog van haar wijsheden profiteert. Waar maken jullie je toch druk om zijn haar woorden als de discussie over de prijs en kwaliteit van wegwerpluiers ging!

  Met de huidige techniek is er toch een stuk werk uit handen genomen voor de thuiswerkers en ook mijn moeder had nog de energie toen bijna iedereen uit huis was om notabene vrijwilligerswerk buitenshuis te gaan doen, puur voor de ‘lol’ of voor haar persoonlijke ontplooiing, want zeg nou zelf, iedereen zoekt erkenning en waardering, niet alleen binnen de context van een gezin.

  Waar wil ik nu naar toe, euh, het sociale vangnet, misschien een buurt’huis voor iedere wijk, met ondersteuning? Een gezin op zich kan niet bestaan, is in de huidige maatschappij te geïsoleerd en teveel op zichzelf terug geworpen. Hoe lijmen we en verbinden? Kinderopvang zou een toegevoegde waarde kunnen hebben als er meer op kwaliteit wordt gestuurd en vééél minder op kwantiteit en zeker geen full-time vervanging van de ouder die van zijn verantwoordelijkheden wegloopt. Deze sector heeft heel veel kansen laten liggen en erger, is door de regeringen de markt opgestuurd en heeft de rechten van het kind verkocht! Meer ouders die zich sterk willen maken voor het ouderschap en ook vreemde vogels onder hun vleugels willen warmen en daar ook ruiterlijk voor beloond worden is misschien een manier om de neerwaartse spiraal te doorbreken.

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 14.09 uur

 91. @79 Het wás niet zo, nee, GONDA, het IS nog
  steeds zo, daar waar liéfde héérst gebiedt de
  Almacht een zégen daarop.
  Ongeacht de aandacht en energie die je in een
  zo’n gewénst kind steekt kunnen evengoed in-
  vloeden van buitenaf meewerken ten goede maar
  ook ten kwade en zelfs nadelig zijn, hoewel
  men vaak denkt het beste met het kind voor te
  hebben. Het verwachtingspatroon voldoet dan
  ook niet aan de wensen van de ouder/s, opvoe-
  denden. Het zit ‘m zelfs soms in heel kleine
  dingen, een tóón, een oogopslag, een gebaar!
  Doorgaans worden kinderen uit liefde geboren
  en eisen dan ook bij hun komst een levens-
  groot aandeel daarin op, zo afhankelijk als ze van volwassenen zijn.
  De meeste ouders ontvangen ook terug in aan-
  dacht en respect wat ze er zelf ooit in sta-
  ken aan energie, en dan moeten ook keuzes ge-
  maakt worden door ouders, voor zichzelf, en
  ook ten behoeve van het kind, dat niet voor
  niets rekent op een stabiele vorm van bege-
  leiding en de meesten hebben dat dan ook abso
  luut nodig.
  Welke aanleg en reden het kind kan hebben, al
  dan niet ingebakken zijn, zonder toedoen van
  de ouders, en te maken hebben met ‘heimwee’
  zijn niet zelden al slachtoffer van een situ-
  tie, waarbij het niet de nalatigheid van op-
  voedende is, maar er een medische oorzaak kan
  zijn, die dit ‘gevoel’ versterkt, vaak nog
  meer dan het kind ‘de verzorgers’ eigenlijk
  wil doen weten. Feitelijk heeft elk kind een
  opvoeding nodig op ‘maat’ gesneden, en leert
  daarnaast tevens met andere leeftijdsgenoten
  rekening te houden. De oudsten onder hen, met
  de meeste kinderváring zijn dan ook een voor-
  beeld, maar kunnen niét verantwoordelijk ge-
  houden worden voor de jóngeren in diezelfde
  groep, hetzij op de thuisbasis, hetzij bij
  uithuisgeplaatsten kindergemeenschappen.
  Ouders zijn meen ik tot het 18e jaar verant-
  woordelijk voor kinderen, maar mogen hen (ten
  zij de Wet veranderd zou zijn) tot het 21ste
  financieel bijstaan, als het om bijzondere
  zaken gaat, bijv. een niet zelfstandig te fi-
  nancieren opleiding, maar kunnen ook aanspra-
  kelijk gesteld worden voor ‘schaden aan der-
  den toegebracht’ en daarvan moeten kinderen
  al heel vroeg doordrongen worden, en dat is
  nu niét het geval als je ziet welke vernie-
  lingen er willens en wetens worden aange-
  richt.
  Een kind mag trouwen op het 16e jaar, met
  dispensatie, is kiesgerechtigd op het 18e
  jaar en zélf verkiesbaar op het 21ste jaar.
  Thuiswonend vallen kinderen onde de W.A. ver-
  zekering van de ouders, maar tot hoelang kan
  inmiddels wél veranderd zijn.
  Buiten de deur, op kamers, studerend, wordt
  de jongere van 18 al direct een eigen W.A.-
  verzekering te zijn aangegaan.
  Afhankelijk van de lesuren bij certificaten
  halen, ná voor een examen gezakt te zijn, kan
  het gebeuren dat ouders niet langer voor
  Kinderbijslag in aanmerking komen of de ‘ge-
  zakte’ leerling voor Studiefinanciering.
  Dan dienen de ‘verzorgenden’ de kosten over
  zo’n leerjaar geheel uit eigen zak te finan-
  cieren, dan vallen ouders nergens op terug,
  daar waar zij volgens het Inkomenplaatje wel
  réchten zouden hebben, als bijv. het kind
  er wat schoollesuren bij zou hebben. Triest
  is het dan als een kind opgaat voor 2 certifi
  caten en er zo’n jaar niet het vak Spaans bij
  mag doen, want het kind er dan volgens de
  regels, alléén om die ‘twee gezakte vakken’
  alsnog opnieuw te komen doen.
  Regeltjes Gonda, niet te geloven, hoe ineffi-
  ciënt die soms werken in de praktijk en voor
  een aantal leerlingen nog eens extra gemiste
  kansen opleveren.
  Op de achtergrond is dan die fulltime bege-
  leiding niet zelden een ‘must’ als de leer-
  ling dan ook nog zelf een ‘bijbaantje’ zoekt
  om de financiële leemten op te vullen.
  Het schema van zo’n leerling ziet er in de
  week heel gevarieerd uit en dan is het zelfs
  úitstékend als er iémand thuis is die de
  zaken, op de achtergrond, helpt begeleiden
  tot het te verwachten resultaat is bereikt.
  Het resultaat waar in éérste instantie de
  leerling zelf zo intens naar uitkijkt.
  Als er nu in de zakenpraktijk allerlei georga
  niseerd wordt met leuke stimulansen om het
  personeel ‘aan de gang’ te houden, met werke-
  lijk van álles, workshops, entertainavondjes,
  dinertjes, weekenduitstapjes, ontspannings-
  cursussen etc. dan mag toch wel op zijn minst
  het nog niet volwassen kind ook rekenen op ‘n
  KINDVRIENDELIJKE begeleiding.
  Mensen die zonder ‘loopbaanbegeleiding’ de top moesten zien te bereiken, hebben het be-
  hoorlijk zwaar gehad in hun leven en diegenen
  die het in de avonduren moesten zien te be-
  reiken, naast hun dagbaan, nog veel zwaarder.
  Het is dus voor mij onbegrijpelijk dat de
  Overheid zelfs meent aan die groep te dúrven
  vragen er nog twee jaartjes dienstverband aan
  toe te voegen, na het 65ste. Totaal anders
  ligt dat voor de destijds ‘eeuwige student’,
  zónder bijbanen, die pas rond hun 30ste be-
  gonnen…die mogelijk echt wel wat extra doen
  voor wat de samenleving hen mogelijk maakte,
  met soms wel 3xK.B. voor één kind!
  Kinderen hélpen ‘maatschappij-klaar’ te maken
  is een heel dankbare taak en niets zo gecom-
  pliceerd als het werken met lévend materiaal,
  als ik dat even oneerbiedig mag zeggen.
  Gelukkig het kind dat de káns van ‘léren lé-
  ven’ kreeg, de voorbeeldfunktie kreeg, en dat
  zelf ook nastreeft.
  Intussen zie ik ze al weer opstaan, één voor
  één, ouders die de ‘taken binnen een gezin’
  in goed overleg met elkaar délen en regelen
  en niét ánders zouden willen, dan dat de van
  hen afhankelijke kinderen alléén door hén wor
  den opgevoed….de natuur in polders en water
  doen het ons glansrijk, met overgave, vóór!
  Je hebt ook helemaal gelijk Gonda, en dé we-
  tenschap heeft dat al bevestigd en toegegeven
  nl., dat kinderen die ‘contact-arm’ worden op
  gevoed en op de bonnefooi gestuurd worden,
  met elke keer de voeten onder andermans tafel
  léren daar niets of álles door:
  a. zij hébben niets ontvangen, en wéten der-
  halve niet hoé en wat uit te delen (kopen
  op latere leeftijd vaak iemands vriend-
  schap);
  b. ze doen het béregoed met hun eigen gezin
  als zij zelfstandig zijn, met vooral de
  achterliggende gedachte, dat ‘die kindjes
  van hun niet hetzelfde LOT als zijzelf
  zouden te hoeven ondergaan, en dat worden
  niet zelden de meest goede gezinnetjes!
  Een bekende firma in Apeldoorn, nadien daar
  gefuseerd, het goed centraal onder beheer en
  lieten de weduwen van hun pensioengerechtigde
  werknemers met een keurig pensioentje leven,
  boven de geréchtigde a.o.w. !
  Dat zouden we opnieuw moeten propageren en
  voor de ‘gratis nieuwe generatie-opvoedsters’
  een extra toeslag verlenen, want zij waren
  wel het schaap met de vijf poten in een gezin
  en zijn nooit betaald voor hun mantelzorg etc
  in de samenleving en stonden er doorgaans al-
  leen voor wat betreft het ‘runnen’ van een
  huishouding met álle facetten die daarbij ko-
  men en tijd vragen, veelal méér dan 8 uur per
  dag en op tijden, dat iedereen zich aan de
  eigen geneugten of hobby gaat wijden, altijd
  inzetbaar zijn is de volle verantwoordelijk-
  heid willen dragen die je als individu bent
  aangegaan binnen die totale gemeenschap!
  Het is geen luxe als een kind zich thuis opge
  vangen weet door één van de eigen ouders, het
  zou gewoon STANDAARD moeten zijn !

  Reactie door Madelief — woensdag 25 juli 2007 @ 14.17 uur

 92. @90…Elsemie, zulke verhalen, waar gebeurd,
  ken ik ook, maar voeg nog even toe, dat het
  helpen met ‘slingeren’ AAN DE WRINGER, bete-
  kende, maar ik zag beginjaren vijfti mensen
  nog met de hoovermachine op wieltjes uit de
  schuur rollen en electrisch draaien via een
  geaard stopcontact vanuit de keuken.
  In het sop werd dan ook nog regelmatig een
  origineel wasbord toegevoegd om er met de hand nog extra werk van te maken.
  De witte was werd eerst gedaan en bekeken werd of de bonte was er nog doorheen kon of
  niet en als kind was je echt ook nieuwsgierig
  waar de ‘buren’ verderop nu toch zo mee bezig
  waren in de tuin. Rook je daarna bleekwater
  of azijn, wist je dat de was aan de lijn te
  drogen hing, écht iets nostalgisch van de vo-
  rige eeuw en je kunt je dat haast niet meer
  indenken. Tja die wasketel die op het fornuis
  werd gezet, werd met het op de markt komen
  van de Zaanse halfautomaten-wasmachines, die
  je zelf moest vullen met heet leidingwater,
  verleden tijd, en had men slechts nog een
  heel oude grote kookpan, die men gebruikte om
  een aantal kleine dingetjes in op te koken,
  ha ha ha, wéét je die lúcht nog Elsemie?
  De puur granieten aanrechten konden toen eea
  nog wel baas, maar dat kan nu op geen enkel
  gewoon keukenaanrecht nog worden gedaan!
  Er is nog genoeg oudere ‘jeugd’ onder ons die
  het verschil én de overeenkomsten zien met
  wat ‘thuiswerkers’sters’ aan aktiviteiten die
  nen te ontplooien.
  Maar ook in die tijd, de vrouwen, die een
  dagmeisje hadden, 5 dagen per week, of al-
  thans een ‘hulp’ die er 2 volle dagen werk
  had. Ook in 3 persoonsgezinnen, zonder medi-
  sche indicatie voor verplichte assistentie.
  Tijden zijn veranderd, maar op zich zouden
  kinderen in de normale zin van het woord niet
  voor elkaar moeten hoeven onderdoen, dwz in
  broodbeleg op school of noodzakelijk goed
  schoeisel en sportkleding. Zodra men van de
  gekte van ‘merkjeskleding’ etc.wordt afgezien
  verbétert de wereld al weer een klein stukje!
  Nederland is nog steeds aan alle kanten niét
  ‘núchter’ genoeg, blijkt dagelijks in de div.
  kranten en op Internet. Groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 25 juli 2007 @ 14.34 uur

 93. @88
  Huiselijkgeweld is er altijd al geweest, net zo als ontspoorde jongeren maar er is nog nooit zo’n explosie van problemen geweest als de afgelopen jaren sinds het fenomeen tweeverdieners.
  ……….
  Of?En?

  Reactie door De Hakker — woensdag 25 juli 2007 @ 15.12 uur

 94. @55 Gonda

  Bedankt hele lieve lieverd.
  Het heeft me ontroerd, want ik ken zelf die verstilde kindertranen…
  Waarschijnlijk toen al had ik mij voor later voorgenomen mijn kinderen niet te verlaten en helemaal voor ze te gaan. Nooit gedacht dat ik er alleen voor kwam te staan…
  Maar so be it. En ik ben trouw op mijn post gebleven.
  Want ja, wat is nou een vaas zonder bloemen? Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit.

  Ook onze Jan Marijnissen zal dit als geen ander weten…

  Pak het aan Jan! Kinderen horen thuis en niet klaargestoomd te worden voor een TEhuis.
  De alleenstaande ouders hebben deze politieke hand bitter hard nodig. Geef de kinderen terug aan deze ouders! En geef deze ouders wat ze verdienen: een (bescheiden)inkomen en (bescheiden) pensioenopbouw voor later.

  Reactie door Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 15.24 uur

 95. @78 Birten Lostar

  Doe zelf niet zo achterlijk…
  De SP wil geen moeders naar huis sturen!
  Dat is weer zo’n verdraaiing van feiten.
  Het gaat om VRIJE keuze! Maar beide keuzes blijven WERK.

  Reactie door Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 15.33 uur

 96. @76 Iew

  Hele goeie Iew en zo is het:

  “Moeders thuis zijn juist nodig om te VOORKOMEN dat de jeugdzorg eraan te pas moet komen.”

  Reactie door Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 15.40 uur

 97. Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 15.24:

  Goedemiddag,

  Beste Gloria,

  Toen ik 20 jaar was had ik daarvan bijna 13 jaar in internaten en tehuizen doorgebracht.

  Ik ben ervan overtuigd dat toen meestal met de beste bedoelingen getracht werd om “er het beste van te maken”:
  Maar, desondanks heb ik er eigenlijk VOORNAMELIJK onprettige herinneringen aan, juist waarschijnlijk vanwege de feiten die jij keer op keer TERECHT benadrukt:
  Bij de eigen ouders, en vooral de moeder, dient het zwaartepunt van de opvoeding te liggen.

  Zeker als je dan de doldwaze werkelijkheid ziet dat- omdat er nu eenmaal niet valt te ONTKOMEN aan kinderzorg (ja, TRIEST HE, DAT is de insteek!!) NOODGEDWONGEN anderen (ook weer vrouwen!) voor ANDERMANS kinderen moeten gaan zorgen, omdat veel moeders het “nest” verlaten hebben! (net als de vaders, trouwens!)

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 25 juli 2007 @ 15.51 uur

 98. @57 Pool

  Helemaal eens!
  Lekker gewoon onze taal en alle landen hun eigen taal.
  Wel wordt het tijd dat ALLE informatieve berichten op internet in alle talen gelezen moeten kunnen worden, dmv een taalkeuze-link.

  Men kan niet alle talen van de wereld leren.
  Wordt ook tijd dat we via een ‘apparaatje’ in Arabie/China zeg maar met elkaar kunnen spreken, door directe omzetting van elkaars taal.
  Uitvinders? GO!
  Het is tijd voor iets nieuws.

  Reactie door Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 16.02 uur

 99. @97 Beste Harrieke, ik kan niet nalaten toch even hierop te reageren.
  “Toen ik 20 jaar was had ik daarvan bijna 13 jaar in internaten en tehuizen doorgebracht.”
  Bij mij exact het zelfde. Misschien wel in de zelfde internaten. In de meeste gevallen heel slechte ervaringen. Van eenzame opsluiting ( Paedologisch Instituut in Amsterdam) als 8 jarig kind, tot aan pedofiele groepsleiders elders. Dat vormt je als kind. Nu heel veel jaren later ben ik zelf voogd en pleegvader ( dus niet alleen vrouwen.) Het besef dat kinderen afhankelijk zijn van hen die ze verzorgen, doet je keer op keer beseffen wat de verantwoordelijkheid van de verzorger is. Ik heb dus beide kanten meegemaakt.

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 25 juli 2007 @ 16.33 uur

 100. @98.Gloria
  Men heeft dit reeds gedaan. Ga naar de site van Altavista Babbelfish. Hier kan u tekst of zelfs hele webpagina’s vertalen.

  http://babelfish.altavista.com/

  Werkt niet perfect, maar toch. Het is een begin.

  Op sommige webbrowsers zoals Mozilla Firefox zit spellingscontrole en kan u diverse woordenboeken installeren. Ik gebruik NL, UK Engels en Russisch als spellingscontrole in Mozilla Firefox. Aleen, tja….., ik gebruik nog te vaak Windows Explorer 7. Daar zit voor zover ik weet geen spellingscontrole op.
  Ik heb zoals u weet twee browsers geinstalleerd zodat ik op de ene browser live videostreams kan volgen terwijl ik op de andere browser me op andere bezigheden kan concentreren.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 25 juli 2007 @ 16.51 uur

 101. Gandalf — woensdag 25 juli 2007 @ 16.33:

  Beste Gandalf, goedemiddag,

  Ik herken het merendeel van wat jij schrijf.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 25 juli 2007 @ 16.56 uur

 102. Gewoon alle kinderen nma hun geborte inde STAATS-opvang , want er moet geproduceerd worden met minimum kosten .

  Reactie door Fred — woensdag 25 juli 2007 @ 17.32 uur

 103. Gloria — woensdag 25 juli 2007 @ 16.02:

  Beste Gloria,

  Aan z.g. “vertaalsoftware” wordt al vele jaren, met slechts moeizaam voortschrijdende verbeteringen, gewerkt.
  Waarom is het voor computers zo moeilijk om goed te vertalen: JUIST vanwege het feit dat taal het ultieme instrument is om de meest ingewikkelde gedachten te kunnen uiten.
  Ik heb daar -toevallig!- de laatste dagen in een discussie over wetenschap en m.n. het “evolutionisme” al het nodige over gezegd:
  Wij zijn vaak al niet eens in staat om, ALTIJD de juiste woorden kiezend in de dan geldende CONTEXT, ons EENDUIDIG, laat staan PERFECT, uit te drukken.
  Voeg daarbij dat we, al sprekend, ons eigenlijk niet bewust zijn dat we, terwijl we de informatie van onze gesprekspartner(s) verwerken en interpreteren, vaak al genoeg hebben aan “een half woord”, omdat we de rest uit ervaring en INZICHT aanvullen.
  En, we verkrijge dan tevens veel nonverbale informatie die de computer moet ontberen.
  Vraag je trouwens maar eens af hoe een computer DAAR (NONVERBAAL dus!) mee om zou moeten gaan.
  Als je daar een reeks goede algorithemen voor zou kunnen schrijven dan impliceert dat dat je eigenlijk ZELF dat hele fenomeen PERFECT begrepen hebt, en: is DAT zo…??

  Vervolgens zijn er ook nog de talloze dubbelzinnigheden in elke taal, die met name cabaretiers een dikke boterham bezorgen!

  Misschien zou wel de beste definitie van een computer “met bewustzijn” (een volgens mij volslagen onmogelijkheid!) als volgt kunnen luiden:
  dat deze in staat is om werkelijk “geestig”, “humoristisch” en “spitsvondig” te zijn, naast ALLE voor mensen zo karakteristieke geestelijke en emotionele en -in hun totaliteit- eigenlijk VERBAZINGWEKKENDE gaven…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 25 juli 2007 @ 17.59 uur

 104. Madelief — woensdag 25 juli 2007 @ 14.34

  De wringer had een slinger, klopt! Én opletten voor de vingers. Goed dat je even ‘nuchter’ uit de doeken doet wat er allemaal bij komt kijken als de jeugd gaat studeren. Voor veel potentiële pleegouders een schrikbeeld in een tijd dat ook de kosten voor levensonderhoud de pan uit rijzen. Zo ondertussen is er toch een generatie zwaar de klos door dit ontmoedigingsbeleid.
  Jan heeft het over positivisme, maar ik denk dat er velen zijn die eerst weer nuchter moeten worden, is het niet van de drank en drugs, dan toch wel van hoogmoedige ideeën die er de oorzaak van kunnen zijn dat als je terug van je werk weer thuis, geconfronteerd met chaos en problemen, wild in het rond gaat slaan. Ik hoop dat op de werkvloer, in het onderwijs en de zorg de hollandse nuchterheid weer een kans krijgt en de menselijke maat als norm wordt verheven!

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 21.28 uur

 105. Ouderschap is niet alleen kinderen op de wereld schoppen maar ook voor die kinderen verantwoording nemen en voor hun opvoeding.
  Als we daar nou allemaal eens mee beginnen.
  Tweeverdienen is prima maar wanneer de kinderen geen toezicht meer hebben omdat pa en ma moe zijn na een dag werken is het beter wanneer een van de twee minder uren gaat werken en wel toezicht kan houden.
  Kinderen onder de 16 die volop blowen en alcohol drinken, het is van de gekke.
  Kinderen van 15 die s avonds om 12 uur nog buiten lopen.
  Kinderen van 11 die lopen te blowen, middelbare scholen waar kinderen stoned in de klas zitten.
  Kinderen die stelen als de raven en dat nog normaal vinden ook.
  Voorbeelden te over.
  Ouders luister eens naar de verhalen van jongeren. Schrijnend hoe veel jongeren zich in de steek gelaten voelen door ouders.
  Luister naar hen en hoor hoe je dingen kunt veranderen.
  Van wat ik zelf gehoord heb van 14, 15, 16, 17 en 18-jarigen verwaarlozen ontzettend veel ouders hun kinderen.
  Op allerlei manieren.
  Ouders, durf ouder te zijn en jeugdzorg hoeft veel minder vaak bij te springen.

  Reactie door G. — woensdag 25 juli 2007 @ 22.44 uur

 106. Daarvoor heb je als ouder overigens ook zeggenschap nodig en moet het niet zo zijn, zoals nu,
  dat een 16-jarige in feite al onder het ouderlijk gezag uitkan wanneer hij/zij dwarsligt.
  Daar zit een grote fout. In de wet moet terugkomen dat je pas volwassen bent wanneer je 21 bent.
  Want je kunt pas serieus goed gedrag af proberen te dwingen als je de wet achter je hebt.

  Reactie door G. — woensdag 25 juli 2007 @ 22.58 uur

 107. G. — woensdag 25 juli 2007 @ 22.58

  Dat lijkt mij zoiets als het paard áchter de kar spannen! Nu zijn er mensen die een vraag hebben die misschien goed geholpen kunnen worden en waar je geen extra motivatie nodig hebt. De wetgeving is gecompliceerd. Madelief heeft al een en ander uitgelegd en volgens mij is 21 jaar nog steeds de leeftijd dat je helemaal zeg maar, volwassen bent. Met 18 jaar heb je al stemrecht, rijbewijs etc. Met voogdij heb je weer andere wetten die heel gecompliceerd zijn. De aandacht zou in eerste instantie uit moeten gaan naar de leefwereld van de jeugd in al zijn facetten met veel meer persoonlijke aandacht.

  Reactie door Elsemie — woensdag 25 juli 2007 @ 23.51 uur

 108. @106
  En ouders tot die leeftijd aansprakelijk stellen voor al die rotzooi die hun kinderen aan richten.(vernielingen enz.)

  Reactie door De Hakker — donderdag 26 juli 2007 @ 0.12 uur

 109. @ 95 Gloria,

  Niemand verdedigt hier om kinderen naar internaat of kostschool te sturen. Haal a.u.b. twee dingen niet door elkaar. Anders klinkt je voorstel – ook je slechts de vrouwelijke ouders noemt- echt achterlijk.

  De jeugdzorgproblematiek ligt in het feit dat de jeugdzorg of door de foute werkwijze of capaciteitsproblemen de schrijnende gevallen niet aankan.

  Schrijnende gevallen wil zeggen: huiselijk geweld, sexueel misbruik, ouders wegens verslaving of psyschische ziekte of door andere redenen niet in staat om kinderen te zorgen e.d.

  Dus het gaat niet om de kinderen die hun moeders werken en daardoor in problemen komen.

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 juli 2007 @ 8.28 uur

 110. Nog iets wil ik toevoegen.

  Omdat de mannen in de samenleving de dienst uitmaken bepalen zij ook de norm.

  Jongens worden ermee opgevoed en geen een lievemoeder kan daaraan helpen.Een jongen moet stoer zijn en worden het volgende boodschaap meegegeven:
  Geweld is kwalik maar helaas onvermijdelijk

  Dus de mannenrol heeft meer gevaarlijke kanten dan gebrekkige moederschap.

  Dus moeten meer vrouwen de dienst uitmaken in de maatschappij en mannen moeten zich richten op eigen emancipatie.

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 juli 2007 @ 8.46 uur

 111. @107 vervolg

  Beste G.

  De oproep die je doet in je reactie van @105 vind ik super! Ik begrijp het zo dat je die ouders die nu hun verantwoordelijkheid niet nemen een duwtje in de rug wil geven via wetgeving, maar nogmaals, eenmaal 16 jaar geworden werkt dwang niet meer en kan het zelfs averechts werken.
  Kinderen voorbereiden op hun rol in de maatschappij begint al met 8 jaar, wanneer zij zich meer en meer open stellen voor de wereld buiten het gezinsleven. (Als ik het onderwerp t.v. erbij betrek begint het al met 0 jaar). Het is belangrijk dat ouders van meet af aan in gesprek blijven over hoe kinderen die samenleving ervaren en waar nodig bij sturen op normen en waarden. Met 10 jaar gaan kinderen al meer zelfstandig activiteiten ondernemen bij clubs en met vrienden en samen op ontdekkingsreis in de jungle van het leven. Ik ben bang dat veel ouders te makkelijk de teugels laten vieren. Kinderen gaan ook niet alles meer vertellen, hebben geheimen enz. Deze leeftijd wordt erg onderschat en legt de basis voor gedrag van later. Op de achterkant van een t.v.gids las ik het verhaal van een ‘tiener’ van 10 jaar, die schreef dat hij zo bang was op straat. de reactie van een ander kind was dat het een heel ‘normaal’ gevoel is. Ik bedoel maar, als je dit rechtstreeks aan een kind vraagt zal hij/zij het altijd ontkennen, maar je maakt wel een opening voor het kind om daar op een ander moment op terug te komen. Zoiets!

  Reactie door Elsemie — donderdag 26 juli 2007 @ 10.28 uur

 112. @110 Birten Lostar

  “Dus de mannenrol heeft meer gevaarlijke kanten dan gebrekkige moederschap.

  Dus moeten meer vrouwen de dienst uitmaken in de maatschappij en mannen moeten zich richten op eigen emancipatie.”

  ik vind dit echt een “tuinbroeken opmerking”
  ten eerste scheert u hier alle jonge jongens over 1 kam,hoe komen we dan aan zoveel homosexueele mannen? alsof iedere vader verantwoordelijk zou zijn voor dat geweld van al de ontspoorde jongens,beseft u wel wat u hier zegt?!

  en eigen emancipatie daar moet dan wel ruimte voor zijn en die is er wettelijk gezien nog steeds niet als het gaat om kinderen en gescheiden ouders,in 9 van de 10 gevallen worden de kinderen altijd in eerste plaats aan de moeder toegewezen,ook al ziet men van te voren al in dat dit in bepaalde gevallen mis zal gaan.

  het ouderwetse stramien dat men hanteerd in de instellingen zoals jeugdzorg en kinderbescherming is door de jaren heen nog geen barst verandert.
  in vele andere landen is het al een heel normaal gegeven dat een vader net zo goed alleen kinderen groot kan brengen/op kan voeden.

  dat is hier in Nederland nog steeds niet geaccepteerd,nog dagelijks valt de mond van mensen open als ze horen dat ik een alleenstaand vader ben met het volledige gezag en verantwoording over mijn kind.
  een kind heeft een “moederende” ouder nodig en dat is echt niet per defenitie altijd de moeder zelf.

  een kind is het best af bij de ouder die er het best voor kan zorgen,punt.
  en als het mogenlijk is dan wel het liefst één van de biologische ouders.
  dat neemt niet weg dat beide ouders even belangrijk zijn.

  en leest u hier de eerste 2 artikelen eens van: http://www.conseo.nl/kindindeknel/2005_04_01_archief.php

  dan word u wellicht wel duidelijk dat een kind echt niet altijd beter af is bij “per defenitie” de moeder.

  Reactie door iew — donderdag 26 juli 2007 @ 10.54 uur

 113. GEEF VOORLICHTING OVER ANTICONCEPTIE
  Veel opvoedingsproblemen zijn aanvankelijk ontstaan door ongewenste zwangerschap, bijvoorbeeld bij tienermoeders.

  Daarom vind ik het erg belangrijk dat er ook over anticonceptie veel meer voorlichting wordt gegeven in amusementsprogramma’s op radio en tv en via films op internet. Over anticonceptie valt veel meer belangrijke informatie te vertellen dan de meeste mensen weten.

  Bovendien kan die voorlichting het aantal abortussen sterk terugdringen.

  Reactie door Jaap Veldkamp — donderdag 26 juli 2007 @ 10.55 uur

 114. Birten Lostar

  en deze ook nog even aub:
  http://www.conseo.nl/kindindeknel/2007/04/mannen-agressief-kijk-ook-eens-naar.php

  Reactie door iew — donderdag 26 juli 2007 @ 10.58 uur

 115. bedankt @ 112 iew. Ik zal het stuk zeer zorgvuldig lezen.

  Maar een sluit de ander niet uit. Het is al hogste tijd dat ‘mannenlijke mentaliteit’onder de loep genomen worden door mannen zelf.

  Mannen moeten zich niet vergelijken met agressieve vrouwen en niet hun probleem bagataliseren.

  Dus zich emanciperen…..

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 juli 2007 @ 11.08 uur

 116. Nogmaals bedankt iew dat je het adres van deze site hier heeft geplaatst.

  “Geweld moet aangepakt worden, het maakt niet uit van welke kant het geweld komt. Onze wens is dat vrouwen, mannen en kinderen zich veilig en vertrouwd bij elkaar kunnen voelen”.

  Bron: http://www.conseo.nl/kindindeknel/2007/04/mannen-agressief-kijk-ook-eens-naar.php

  Dus moederschap moet ook onder de loep genomen worden en het vertekend beeld dat alleen de vaders geweldplegers zijn moet worden rechtgezegd.

  Dus er is een geweldprobleem, niet een geslachtsprobleem.

  Ik raad iedereen – voornamelijk Gloria- om die site even te bekijken.

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 juli 2007 @ 11.21 uur

 117. @114 Iew

  Echtscheidingen en doorgeschoten feminisme worden als belangrijke oorzaak genoemd.

  Het kan bij een echtscheidingsbemiddeling wel drie maanden duren voordat het tot de vechtende partijen doordringt dat de kinderen ook rechten hebben! Als het uberhaupt ooit tot doorgeschoten mannen én vrouwen doordringt, denk ik wel eens. Het toezien op de naleving van gemaakte afspraken en een gelijkwaardige rolverdeling van mannen én vrouwen in diverse opvoedingssituatie’s is volgens deze website de weg die bewandeld moet worden. Ik heb alleen mijn bedenkingen over co-ouderschap, ik vraag me af of het voortdurend op en neer ‘huizen’ van vader naar moeder wel echt in het belang van het kind is.

  Reactie door Elsemie — donderdag 26 juli 2007 @ 11.57 uur

 118. @111 vervolg

  Kan het niet laten om door te gaan met ‘preken’. Voor kinderen is het heel, heel erg belangrijk dat je zelf ook doet wat je zegt.
  Het goede voorbeeld geven dus!

  Een goede daad stellen is honderdduizend keer krachtiger dan ‘zeuren’ over…!

  Reactie door Elsemie — donderdag 26 juli 2007 @ 12.05 uur

 119. Jaap heeft een management tik ?

  Reactie door Fred — donderdag 26 juli 2007 @ 12.11 uur

 120. Zijn chefs , bazen ,… uitgestorven ?

  Reactie door Fred — donderdag 26 juli 2007 @ 12.11 uur

 121. @117 Elsemie

  ik heb ook mijn bedenkingen bij co ouderschap,het is vaak ook niet mogenlijk.
  er zijn ook erg veel gescheiden ouders die erg ver van elkaar weg wonen.

  een kind heeft ook stabiliteit nodig,één van de belangrijkste zaken voor een kind.
  het co ouderschap is in mijn ogen meer een instrument om beide ouders tijdens de bemiddeling zoet te houden,zeg maar voor een deel het ontlopen van een verantwoordelijke beslissing nemen door de instanties.

  vaak ziet men ook wel dat het bij een moeder niet goed zal gaan “duidelijke signalen” maar dan nog beslist men vaak om het kind bij moeder te laten.
  het is namelijk zo dat de andere ouder aan moet tonen dat de andere ouder niet voor het kind kan zorgen,of bv te onverantwoordelijk is.

  pas dan adviseert men om het kind bij de vader te plaatsen,dit is dat ouderwetse stramien waar ik over spreek.
  normaal gesproken gaat het wel goed bij de moeder,zegt men dan.
  dat is in de praktijk dus wel anders gebleken.
  en gaat het fout, pas dan kan het alsnog naar vader.

  wij lopen hier in Nederland verschrikkelijk achter op het vlak gelijke rechten voor gescheiden ouders met kinderen.

  nog even een ander voorbeeld wat betreft wetten.
  2 mensen die een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een samenlevingscontract hebben,daarvan krijgt de moeder automatisch het volledige gezag bij de geboorte van het kind[eren].
  ook al erkend de vader het kind[eren] netjes,dan nog moeten beide ouders eerst naar het kantongercht en moet de moeder toestemming geven om de vader het gedeelde gezag te geven,wil de moeder dit inneens niet om wat voor reden dan ook dan is de vader wel alimentatieplichtig maar heeft geen enkel wettelijk gezag over zijn eigen kind[eren]

  heel veel mensen weten dit niet eens!
  ook dit is vaak een “wapen” dat sommige moeders niet schuwen,en dat draagt natuurlijk alleen maar bij aan nog grotere en meer conflicten als ouders uit elkaar gaan.

  de wetten hier in ons land zijn ook voor een groot deel de oorzaak van veel kinderleed en conflicten tussen ouders in die zin.

  @Birten Lostar

  graag gedaan!

  Reactie door iew — donderdag 26 juli 2007 @ 12.40 uur

 122. iew — donderdag 26 juli 2007 @ 12.40

  Ik begrijp dat er constant gehamerd wordt op de rechten van ‘beide’ ouders, terwijl ik ervoor wil pleiten om uit te gaan van de rechten van het kind, dit uitgangspunt dwingt beide ouders om die afspraken te maken die in het belang van het kind zijn. De rechten van de ouders zijn dus ondergeschikt aan de rechten van het kind in mijn opinie. Dit is een punt waar ook de jeugdzorg op vastloopt als het gaat om b.v. bezoekrecht van een ouder die uit de ouderlijke macht is ontzet en ondanks cursussen en begeleiding een schadelijke vorm van omgang met het kind voortzet en zelfs therapiëen kan blokkeren via de rechter. Hopeloze situatie!

  Reactie door Elsemie — donderdag 26 juli 2007 @ 13.59 uur

 123. @122 Elsieme

  uit de ouderlijke macht onzetten,dat gaat echt niet zomaar even,dat kan soms echt nodig zijn uitgaande van het kind.
  ik geef u daar gelijk op dat punt!

  maar mijn bijdrage gaat eigenlijk ook uit van de rechten van het kind,namelijk het hebben van 2 ouders die ook beiden gezag dragen vanaf de geboorte,zodat niet 1 ouder [in dit geval altijd de moeder] dit “wapen van rechtsongelijkheid” kan hanteren.

  ik vind dat een ouder die jarenlang een kind beschadigd [en aangetoond is] dan ook maar echt definitief in de wacht gezet moet worden totdat het kind wettelijk volwassen is.
  dan kan het kind zelf [vanaf 18/21 jaar] beslissen of het de andere ouder wil zien.
  dit is in sommige gevallen nodig vind ik en enkel in het belang van het kind.

  zoals het nu vaak gaat is het enige recht wat een kind in zo’n situatie het recht van zeg maar een “boksbal” die er maar tussen hangt en de klappen vangt.

  Reactie door iew — donderdag 26 juli 2007 @ 15.21 uur

 124. @97 Harrie V.
  @99 Gandalf

  Bedankt voor jullie openheid. Jullie weten er dus alles van! Dat zullen niet de beste jaren geweest zijn…
  In die zin weet ik er ook een heleboel van, maar dan van de andere kant gezien. Vlak na de geboorte van mijn eerste kindje werd ik mij bewust van de enorme verantwoordelijkheid die dit volkomen afhankelijke wezentje van mij vroeg zonder het te vragen…
  Vanaf dat moment droeg ik ongeveer het leed van de hele wereld op mijn schouders en had ongebreideld verdriet vanwege hongerige, in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen all over the world. Mijn God hoe moest dat nou? Ook huilen van een babietje spreekt een taal en stil zijn en bepaalde geluidjes… zouden ouders wel de tijd nemen om te LUISTEREN naar hun babietje? Het zal vast wel iets met postnatale overgevoeligheid te maken hebben gehad.
  Enfin, het liep tegen Kerst en via via hoorde ik dat een kindertehuis in Den Haag nog EEN jongetje niet kon uitbesteden met die dagen. Zijn vader was spoorloos en zijn moeder had geen kracht en zin in het bedplassertje van 10… zij was aan alle kanten gemangeld.
  Dat kind wilde ik hebben! Heeft bij ons de Kerstvakantie doorgebracht samen in ons kersverse gezin. Daarna alle vakanties en tussendoor week-enden en met regelmaat deed het kindertehuis een beroep op mij voor kinderen die graag af en toe binnen het familieleven wilden functioneren.

  Ik wil hiermee zeggen dat ik begrijp wat voor impact dit op jullie jonge leven heeft gehad. Wat een verdriet zo’n tehuis met in de steek gelaten kinderen. Ik voel het met terugwerkende kracht nu op dit moment.
  Lieve Harrie en Gandalf: dikke pakkerd!

  Reactie door Gloria — donderdag 26 juli 2007 @ 15.57 uur

 125. @103 Harrie V.

  Dat ben ik met je eens. Taal is het allerlaatste middel om gevoelens naar buiten te brengen en schiet maar al te vaak tekort.
  Kunst is wel om jezelf zo goed mogelijk te verwoorden. En zo te zien heb jij daar geen problemen mee!
  Ik ga zeker die evolutie-discussie lezen in dat item. Ben benieuwd hoe je hieruit gekomen bent. Ik had al met je te doen toen ik zag waar dit heenging! Maar dat zal vast niet nodig geweest zijn.
  Sorry, ik had het heel erg druk en moet nog alles hier doorlopen.
  ‘See’ you somewhere!

  Reactie door Gloria — donderdag 26 juli 2007 @ 16.07 uur

 126. @123 Iew

  Die procedure’s en onderzoeken blijven zich maar herhalen, omdat het recht van de ouder als uitgangspunt wordt genomen. Foute boel.

  “zoals het nu vaak gaat is het enige recht wat een kind in zo’n situatie het recht van zeg maar een “boksbal” die er maar tussen hangt en de klappen vangt.”

  Maar al te waar en dat is nu juist het meest schadelijk voor kinderen! Ook in situatie’s die op het oog niet schadelijk of bedreigend zijn is de meest simpele ruzie en touwtrekkerij om de kinderen zelf en het afgeven op de andere ouder desastreus voor het kind zelf! Ik hoop dat meer ouders dat gaan beseffen.

  Groet!

  Reactie door Elsemie — donderdag 26 juli 2007 @ 16.17 uur

 127. @116 Birten Lostar

  Wat een vreemde redeneertrant houd je er bij mij opna!
  Lees je eigen @78 door:
  “Ik kan niet helpen: ik vind het achterlijk”.
  Hiermee deed je de boude bewering dat de SP-aanhangers vrouwen terug naar huis wilden sturen.
  Waarop ik jou attendeerde dat ik dit ‘achterlijk’ gelezen vond, want er zou vrije KEUZE moet zijn. En NIET verplicht vrouwen UIT HUIS sturen.
  En dan verwijs je expliciet in @116 op een link die speciaal ik moet lezen… waarom?

  Als je beter gelezen had heb ik het juist vaak over EEN ouder gehad waar een kind recht op heeft. De vader OF de moeder.
  Ik ken genoeg vrouwen die hartstikke agressief zijn en mannen de klos. Die mannen worden als slaven behandeld en het hele gezin loopt via lijsten en regels… en als het niet naar ma’s zin is, is het huis te klein. Dat zijn de UIT-werkende vrouwen tegenwoordig. Geef vrouwen geen vinger want ze nemen de hele hand! Zie wat het gefrustreerde feminisme tot stand heeft gebracht: kinderen in de kou en de tehuizen lopen vol.
  De enige echte JEUGDZORG is THUIS!
  Daar moest de regering ALLE geld voor uittrekken. Persoonlijke begeleiding op de werkvloer THUIS.

  By the way: Dat vrouwen steeds meer geweld gebruiken komt omdat vrouwen gefrustreerd raken vanwege schuldgevoelens. Zij weten maar al te goed dat de kinderen bij HAAR geboren zijn. Dit impliceert dat het kind een beroep doet op EEN van de ouders. Zij behoren zich aangesproken te voelen. Als zij dit gevoel niet meer voelen zijn ze te ver afgedwaald van hun zo belangrijke wortels.
  Vrouwen wordt wijs gemaakt dat ze IEMAND zijn als ze het gezin verruilen voor ander WERK. Kinderen komen daardoor in NIEMANDSLAND. Nou, wat ben je dan voor IEMAND?
  Juist de alleenstaande ouders zouden zich dit beter moeten realiseren. Een regering HELEMAAL! Kinderen persoonlijk begeleiden en opvoeden is GOUD waard. Pas dan ben je als regering: een slimme meid die op haar toekomst is voorbereid!
  En als je het zonodig toch wilt hanteren:
  Moeders terug naar huis. Ja! Want wat is daar mis aan? Haal jij je neus op voor dit werk? Dat doen die feministes nou juist!
  Ik was er trots op: eenouder-management. Weliswaar tropenjaren!!
  Het wordt hoog tijd dat THUIS weer mag! Want DAAR begint de aloude EERSTE PROFESSIE:
  WERK AAN DE WINKEL!

  Het wordt tijd dat MANNEN ‘de zaak’ weer eens in de hand gaan nemen. Zij zijn tot watjes omgevormd door die-hard feminites. Er is niets vrouwelijks meer aan. Nogal logisch als je je OER uit handen geeft en verruild hebt voor de aktetas.
  Dan heb ik meer respect voor stellen die besluiten geen kinderen te ontvangen. Je kunt maar niet alles willen.

  Reactie door Gloria — donderdag 26 juli 2007 @ 16.52 uur

 128. @123 Iew

  Ik vind jou een toffe gast! Een echte VADER!!
  Heerlijk voor je kind dat jij ervoor zorgt.
  Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar GA ervoor.

  Ja, dat touwtrekken. Doet mij denken aan dat (Bijbelse?) verhaal van 2 moeders die allebei beweerden dat het kind van hun was. Zij werden bij de koning gebracht en hij ondervroeg hen. Beiden bleven beweren dat het hun kind was. Wie was nou de echte moeder? De koning kwam er niet meer uit. Hij besloot het kind door midden te snijden.
  Waarop de ECHTE moeder uitriep:
  Geef mijn kind maar aan haar!

  Reactie door Gloria — donderdag 26 juli 2007 @ 17.05 uur

 129. Het wordt tijd dat MANNEN ‘de zaak’ weer eens in de hand gaan nemen. Zij zijn tot watjes omgevormd door die-hard feminites. Er is niets vrouwelijks meer aan.
  ……………..
  Is dat niet iets voor jou om een moslim vrouwtje te worden.
  Of waarom ga je niet na de sekten op de Veluwe.

  Reactie door De Hakker — donderdag 26 juli 2007 @ 17.36 uur

 130. #42 (DI 16.23)

  Het gebruik maken van buitenlandse voorlichtingsfilms kan nog veel makkelijker als Nederland zou overschakelen op het Engels als voertaal.

  Welnu, landen als Griekenland (niet gelukt), Israël (wel gelukt), en Servië staan misschien bekend om hun taalbehoud, dat kán nationalistisch uitpakken, en nu heb ik ook wel het idee dat we in tijden van ‘toenadering’ (aanval) heel erg aan onze taal vast (blijven) klampen, houden, en vijandig naar buiten keren. Van de andere kant; De engelse taal is ook een beetje nederlands, en kan met een natuurlijk verloop worden ‘ingevoerd’. (‘Ingevoerd’ wordt vaak gezien als een rigoreuse maatregel, maar ik denk dat het ook als maatwerk kan worden ingevoerd, bij voorkeur per generaties. Dan krijgen we uiteindelijk ‘één grote rijke taal’, zonder een ander daartoe te benadelen.) Een suggestie om mee te nemen, hoeft geen draconische maatregel te zijn. Je kunt ook spreken van draagkracht van woorden. Ik vind het nu wel ongepast om engelse termen her en der te gebruiken, als er nederlandse voorhanden zijn, waar eer aangedaan kan worden, en van te houden. In ieder geval, we hoeven onze taal niet zoals de grieken en joden te preserven, dat lijkt me niet nodig.

  Nou, det took me aen deser dagen toe localize, om het maar even dr. a. comisch* taalkundig uit te drukken, en verstaanbaar te maken. (Took me one day.)

  .
  Vul maar in. Het Nederlands heeft een rijke historie, maar we moeten het wel in perspectief zien. En die perspectief hebben we. Eigenlijk moeten we gewoon maar kijken waar het handig is om engels te gebruiken; als het een goed idee is, dan zullen we achteraf zeggen dat we het eigenlijk zo wel willen houden. Ik denk dat we nog erg verknocht zijn aan het nederlands, en terecht. Je moerstaal is de taal die je het meest verstaat, waar je het meest mee hebt, en waar je ook een hele hoop mee kunt .. De constatering die hierboven staat is dan ook helemaal juist. Maar voor de emotionele band die we met het nederlands hebben is dat dan nog niet im frage, of van toepassing. Deze nemen we mee, maar ik denk dat we dat pas werkelijkheid zien worden als we een paar jaartjes (een paar decenia misschien) verder zijn. Tenzij we onze kinderen gelijk engels leren? Het is maar net hoe je opgroeit.. ik weet wel dat er nu vele dichters en nederlandse leraressen in de bres zullen springen voor hun vak, voor het nederlands, als ze al niet gestuikeld zijn over mïjn taalgebruik.

  * draconisch betekent overigens ‘zeer streng’, en niet ‘over the top’, zoals ik dacht dat het betekende. Draconisch zou dus kunnen worden ingevoerd als er geen andere mogelijkheid (meer) mogelijk is. En als dat dan het beste is.. vind ik het een interessant voorstel.

  Even iets anders; veel mensen (in de grote steden) lijken hun strijd verloren te hebben gft afval apart in te zamelen. Dat is jammer, maar ik denk, met GL in Amsterdam, dat nu veel mensen hun gerieven weer krijt kunnen, op de plek daar waar het hoort. In de GFT bak.

  Off topic, ik merk dat het de afgelopen tijd aanzienlijk drukker is bij Action. (Magazijn.) Behalve dat we veel spul uit China krijgen, wist u dat ze zeer zeker de ‘R’ wel goed uit kunnen spreken, maar dat ze ons simpelweg hebben gecopiëerd, en het hebben overgenomen? Ze hebben zelfs een woordteken ‘r’ (a suffix, diminutive). Wordt vervolgd. Hao wánr, #42 (DI 16.23)

  Het gebruik maken van buitenlandse voorlichtingsfilms kan nog veel makkelijker als Nederland zou overschakelen op het Engels als voertaal.

  Welnu, landen als Griekenland (niet gelukt), Israël (wel gelukt), en Servië staan misschien bekend om hun taalbehoud, dat kán nationalistisch uitpakken, en nu heb ik ook wel het idee dat we in tijden van ‘toenadering’ (aanval) heel erg aan onze taal vast (blijven) klampen, houden, en vijandig naar buiten keren. Van de andere kant; De engelse taal is ook een beetje nederlands, en kan met een natuurlijk verloop worden ‘ingevoerd’. (‘Ingevoerd’ wordt vaak gezien als een rigoreuse maatregel, maar ik denk dat het ook als maatwerk kan worden ingevoerd, bij voorkeur per generaties. Dan krijgen we uiteindelijk ‘één grote rijke taal’, zonder een ander daartoe te benadelen.) Een suggestie om mee te nemen, hoeft geen draconische maatregel te zijn. Je kunt ook spreken van draagkracht van woorden. Ik vind het nu wel ongepast om engelse termen her en der te gebruiken, als er nederlandse voorhanden zijn, waar eer aangedaan kan worden, en van te houden. In ieder geval, we hoeven onze taal niet zoals de grieken en joden te preserven, dat lijkt me niet nodig.

  Nou, det took me aen deser dagen toe localize, om het maar even dr. a. comisch* taalkundig uit te drukken, en verstaanbaar te maken. (Took me one day.)

  .
  Vul maar in. Het Nederlands heeft een rijke historie, maar we moeten het wel in perspectief zien. En die perspectief hebben we. Eigenlijk moeten we gewoon maar kijken waar het handig is om engels te gebruiken; als het een goed idee is, dan zullen we achteraf zeggen dat we het eigenlijk zo wel willen houden. Ik denk dat we nog erg verknocht zijn aan het nederlands, en terecht. Je moerstaal is de taal die je het meest verstaat, waar je het meest mee hebt, en waar je ook een hele hoop mee kunt .. De constatering die hierboven staat is dan ook helemaal juist. Maar voor de emotionele band die we met het nederlands hebben is dat dan nog niet im frage, of van toepassing. Deze nemen we mee, maar ik denk dat we dat pas werkelijkheid zien worden als we een paar jaartjes (een paar decenia misschien) verder zijn. Tenzij we onze kinderen gelijk engels leren? Het is maar net hoe je opgroeit.. ik weet wel dat er nu vele dichters en nederlandse leraressen in de bres zullen springen voor hun vak, voor het nederlands, als ze al niet gestuikeld zijn over mïjn taalgebruik. Ik heb er ontzettend veel mee, kan ik je wel vertellen.

  * draconisch betekent overigens ‘zeer streng’, en niet ‘over the top’, zoals ik dacht dat het betekende. Draconisch zou dus kunnen worden ingevoerd als er geen andere mogelijkheid (meer) mogelijk is. En als dat dan het beste is.. vind ik het een interessant voorstel.

  Even iets anders; veel mensen (in de grote steden) lijken hun strijd verloren te hebben gft afval apart in te zamelen. Dat is jammer, maar ik denk, met GL in Amsterdam, dat nu veel mensen hun gerieven weer krijt kunnen, op de plek daar waar het hoort. In de GFT bak.

  Off topic, ik merk dat het de afgelopen tijd aanzienlijk drukker is bij Action. (Magazijn.) Behalve dat we veel spul uit China krijgen, wist u dat ze zeer zeker de ‘r’ wel goed uit kunnen spreken, maar dat ze ons simpelweg hebben gecopiëerd, en het hebben overgenomen? Ze hebben zelfs een woordteken ‘r’ (a suffix, ‘diminutive’). Wordt vervolgd. Håowánr, 好玩儿, have fun.

  Reactie door Bas Schoutsen — donderdag 26 juli 2007 @ 18.17 uur

 131. @113, Jaap Veldkamp,

  Anticonceptie. Ik moet zeggen, ik ben daar voor (niet getrouwd, hoho, maar, niet bezwaarlijk), maar ik vind het wel een interessante discussie die in de kerk gevoerd wordt. Ik kan me er wel in vinden, in het standpunt van de kerk (rk, paus), al ben ik niet in die zin gelovig, en ook al ben ik nog steeds voorstander voor voorlichting over anticonceptie.

  Haha! Geen misverstanden hoor, anticonceptie mag (van mij), en ik ben blij te horen dat u daarover begint. Ik zie het nut er wel van in, het kan zelfs ellende voorkómen. Ook blijkt uit uw verhaal dat ook daar gericht wetenschappelijk onderzoek nodig is, de kerk is niet voor niets nog zo conservatief, dat moet doorbroken worden. En kunnen er gelukkige stelletjes ontstaan.

  Reactie door Bas Schoutsen — donderdag 26 juli 2007 @ 18.35 uur

 132. 18.35

  Lijkt wel moeilijk.. in alinea 1 staat: Ik maak geen bezwaar tegen anticonceptie (en de voorlichting), al kan ik me de bezwaren wel indenken. Al zijn ze nobel en onverschrokken. Die kunnen doorbroken worden. Op de achtergrond zit dan nog steeds de moeder die wellicht abortus heeft laten uitvoeren, meestal wordt zij er daar niet vrolijker op. Die ingreep is het niet waard, om de facade in stand te houden.

  Reactie door Bas Schoutsen — donderdag 26 juli 2007 @ 18.43 uur

 133. @129 De Hakker

  Tja, hoe kan ik dit aan jouw bevooroordeelde brein duidelijk maken? Laat ik op z’n minst een poging doen.

  Misschien komt het omdat jij altijd patroonsmatig geleefd hebt? Ik niet! Ik heb daar ‘n te vrije geest voor en heb geen ervaring met onderdrukking. Mijn vader liep ook achter de kinderwagen in die tijd!! Was een vooruitstrevende man en wilde pertinent niet dat mijn moeder zei: die jas/jurk/schoenen heb ik van mijn man gekregen. Want hij vond dat zij het geld mede had verdiend. Door haar kon hij tenslotte zijn werkzaamheden buitenshuis verrichten. SAMENWERKEN heet dit.
  Ook in mijn latere leven trok ik geen onderdrukker aan. Heb mij binnen partnerschap nooit Assepoester gevoeld. WEL DOOR DE REGERING! Gezien hun ordinaire fooitje voor dit eerzame werk en gezien mijn ervaringen heb ik VROUWEN ervaren als boemannen en onderdrukkers. ZIJ waren het die vonden dat ik mijn kinderen moest verruilen voor ander werk. De wethoudster van de Sociale Dienst was een verbitterde moeder/oma achter het bureau. Zij week geen strobreed en stond faliekant achter de razzia om de alleenstaande ouders te scheiden van hun kinderen. En vele vrouwen met haar!!
  Het zijn juist MANNEN die hier veel meer moeite mee hebben en de bereidheid hebben daar beter over na te denken. Zij evolueren sneller dan vrouwen. Vrouwen zijn nog steeds bezig IEMAND te worden doordat zij zich hebben laten aanpraten dat zij NIEMAND zijn vanwege het ‘aanrechtwerk’. Zij willen de ‘domme gans’ ontstijgen door voor meneer de uil te spelen.

  All in: zowel vrouwen als mannen zijn domme ganzen als ze het werk van de ouder op de werkvloer THUIS onderschatten. Het is een ouderwetse manier van denken en dat staat evolutie niet toe!
  Jij kan blijkbaar ook alleen maar in oude plaatjes denken en komt dan met dit soort vergelijkingen.

  Geen KERK heeft ooit ons werk gesteund en de alleenstaande ouder is vaak gescheiden! Dat alleen al verdraagt de kerkleer niet! Dus waar praat jij nou over? Wij worden als ‘zondigen’ gezien en genegeerd.
  De ‘KERK’ heeft ons alleen maar via een bisschop aangezet tot STELEN, maar heeft zich nooit hard gemaakt om ons daadwerkelijk te steunen… door binnen de politiek aan te kaarten dat dit WERK broodnodig is en ook BROOD MET BELEG verdient!!!
  Die wereldvreemde vrijgezellen hebben zich hun hele leven laten verzorgen! Van moeders schoot naar de seminarie en daarna levenslang een huishoudster! Het VOLK betaalt! En met een beetje goede wil kan je het zelfs tot PAUS brengen en je laten verzorgen in ROME. Het neusje van de zalm en wat een rijkdom!! Het VOLK betaalt!!!
  Maar ondertussen laten zij vrouwen en kinderen in de kou staan.
  Nonnen idem dito! Maar hoe anders kunnen zij hun ‘goede werken’ verrichten? NIET als er geen verwaarloosde kinderen meer zijn!! Dus houden zo!

  En nu jouw denigrerende: ‘moslimvrouwtjes’.
  Dit soort opmerkingen komen alleen maar uit kortzichtige mannenbreintjes met oogklepjes op. Hersencelletjes die lekker vertrouwd in het veilige oersoepje willen gaarkoken en kans op kans laten liggen om op te groeien.
  Wie zal ons vertellen dat zij naar ‘ons’ zijn gekomen om ‘ons’ te herinneren aan de taken waar de Nederlandse goegemeente haar neus voor heeft opgetrokken?
  Kijk eens goed om je heen: je zou van andere culturen kunnen leren!
  Maar “Bei uns ist alles besser” is wat jou maakt tot wat je bent: Hakker die alles weghakt wat hem niet zint.

  Het lijkt mij nu wel genoeg na die 2 onbenullige oneliners van jou.

  Reactie door Gloria — donderdag 26 juli 2007 @ 21.28 uur

 134. Als kenner van jeugdzorg heb ik maar een ding te zeggen opdoeken die organisatie in zijn huidige vorm. Jeugdzorg behandeld geen kinderen in een benarde positie maar nummers levert zo’n nummer geen geld op is het kind onmiddellijk een slachtoffer en overgeleverd aan misdadigers.
  Gewoon erkennen dat kinderen slachtoffer zijn is best moeilijk vanwege tegenstand van ouders maar vaak ook een probleem omdat er geen budget meer is om het kind te benaderen dat wil dus niet zeggen dat er een wil is om te helpen maar juist om niet te helpen. Vervolgens blijft die jeugdbende maar budgets aanvragen om externe bureaus in te kopen om er hun advies van af te laten hangen. De moeilijke beslissingen vinden plaats op de tennis vereniging (anoniem dus) en dat noemen ze bij de zorg dan vervolgens hun eigen medewerkers. Maar het zijn wel mijn belasting centen en dat steekt mij. Er is van af 1970 alleen maar afbreuk gepleegd op de middelen die toen ter besschikking waren en er is niets voor terug gekomen dan alleen maar jeugdgevangenissen.
  Ik zou voorstellen om weer de ouderwetse internaten te hanteren en weer met die mensen te gaan werken welke er ook verstand van hebben dus er is dan geen jeugdzorg nodig die bureaucratie in de hand werkt maar gewoon de raad voor kinderbescherming een klein onderzoekje via de gemeente en klaar.

  Reactie door Henk — donderdag 26 juli 2007 @ 23.37 uur

 135. @133
  Wat een frustratie en de vraag van erkenning in geld.
  Wat een verbittering.
  Wat een werk met de wijsvinger.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 27 juli 2007 @ 0.01 uur

 136. @133
  Een verhaal van de frustratie en de eigen ik waar iedereen schuld aan heeft.
  De wijsvinger naar iedereen gericht.
  Maar kom nu eens met iets concreets wat wil je nu eigenlijk.
  Want zo demagogisch verhaal kan iedereen op zetten.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 27 juli 2007 @ 8.02 uur

 137. 133. Gloria.

  Ik moet zeggen ik heb niet alles gelezen maar losstaand is dit een prima vetaling.
  Ik moest denken aan mijn verloskundige vroeger. Die had er zo genoeg van dat eenieder zich maar liet bedruipen in het gezin dat ze eenmaal gestaakt heeft en zich enkel als ‘mede-kostwinner’ heeft gedragen, ze heeft haar taken (verantwoord m.b.t. de kinderen dat wel) voor enige weken gestaakt en zich gedragen zoals de anderen deden.Ze heeft ze om zo maar te zeggen hun eigen verantwoordelijkheid gegeven.
  Toen kwamen alle gezinsleden zichzelf bijhoorlijk tegen en werden zich voor het eerst bewust wat en hoeveel dat inhield.
  Vanaf dat moment werd alles anders.

  Reactie door Henny — vrijdag 27 juli 2007 @ 8.42 uur

 138. @135/136 De Hakker

  Meer kan je niet ophoesten. Altijd hetzelfde liedje. Altijd tegen!
  Man ga eens wat anders doen dan iedere dag achter dat pc-tje te zitten vuilspuiten.
  Je wordt zo langzaamaan meelijwekkend en door niemand meer serieus genomen.

  Reactie door Gloria — vrijdag 27 juli 2007 @ 14.05 uur

 139. @137 Henny

  Ja, ik geloof dat je dit eerder hebt laten weten.
  Geweldige actie! Ik weet het van mannen door mijn leven heen als hun vrouw in het ziekenhuis kwam te liggen… zij schrokken zich te pletter van al dat werk in hun eentje!
  Vanaf dat moment werd zij op handen gedragen.

  Zie de regering: zij gedragen zich tegenover dit werk als de ouderwetse primitieve ‘man’.
  Er zullen zich nog heel wat ‘schadegevallen’ moeten aandienen, Henny, alvorens hun ogen open gaan. Nu zitten ze pas op het level van symptoombestrijding via Jeugdzorg. Armzalig!Het geslachtofferde kind dat dood is aangetroffen in de auto heeft geen signaal af kunnen geven. Iedereen jumpt lustig verder en is bezig met ‘eigen’ ontwikkeling tot de dood erop volgt.
  Deze regering gaat over lijken!

  Reactie door Gloria — vrijdag 27 juli 2007 @ 14.21 uur

 140. @138
  Dat is niet erg ,maar kom nu eens met wat concreets wat wil je nu eigenlijk want die privé verhalen kennen we nu wel.
  Het is allemaal erg zielig en rot maar kom nu eens met voorstellen.
  Want wijzen en dat iets fout gaat is makkelijk maar hoe lossen we het op.
  Wel met haalbare voorstellen ,want je oplossend vermogen is met alle reacties hier 0,0.
  @139
  Onzin de meeste mannen dragen hun vrouw op handen jullie zijn misschien uitzonderingen.
  Ik heb die verhalen nog nooit gehoord meestal heeft de man het dan wat zwaarder omdat hij ook nog moet zorgen dat er brood op de plank komt.
  Je hoort wel vaak verhalen en die hoor ik dan weer als de man een tijd weg is dat er een hoop klusjes bleven liggen,

  Reactie door De Hakker — vrijdag 27 juli 2007 @ 14.54 uur

 141. ‘Juliie’ Hakker, wie zijn dat nu weer jullie Gloria is nog steeds een persoon, ga je dubbelzien.

  Reactie door Henny — vrijdag 27 juli 2007 @ 15.31 uur

 142. Dat die “opgeloste wachtlijsten” een farce waren dat wist ik (en niet alleen ik) al langer. Mijn scriptieonderzoek ging over de wachtlijsten waarbij vaak blijkt dat jeugdigen en hun ouders wel “in behandeling” worden genomen maar vervolgens geparkeerd worden in een volgende vergaarbak vlak achter de voordeur. Technisch gezien zijn jeugdigen dan van de wachtlijst af maar moeten dan alsnog wachten op daadwerkelijke hulp. Resultaat: grote krantenkoppen dat wachtlijsten in jeugdzorg opgelost zijn. Er moet tweeledig gewerkt worden: 1.Er moeten meer gelden vrijkomen om jeugdzorgers aan te nemen. 2.De overheid moet zich heel ernstig af vragen hoe het kan dat er zo’n enorme behoefte is aan hulp van jeugdzorg. Daar moet dan op ingespeeld worden om problemen als deze in de toekomst te kunnen voorkomen.
  Zou misschien het tweeverdienersacpect (G. 105) hier iets mee te maken kunnen hebben? Hoera voor al die ouders die tegen de maatschappelijke norm in is niet zichzelf al dat moeten (leuk werk, leuke kinderen, leuk sociaal leven, leuke qualitytime, alles leuk)opleggen en zich gewoon afvragen wat het beste is voor hun kind. Als je tegenwoordig vertelt dat je thuis bij de kinderen bent en niet werkt wordt je in deze maatschappij bijna als ‘niet normaal’ gezien. Alsof je één of andere psychiatrische stoornis hebt. Onzin. Ouders luister naar je kinderen, luister naar je hart en zoek mensen die je serieus nemen als je hulp zoekt.
  Silke
  een pas afgestudeerd orthopedagoog die raar maar waar nog steeds geen baan heeft terwijl ze het gevoel heeft dat ze morgen om de hoek fulltime aan het werk kan.

  Reactie door silke — vrijdag 27 juli 2007 @ 21.03 uur

 143. @142
  Het is een beetje voorbarig om het op tweeverdieners te gooien onderzoeken geven veel andere belangrijke oorzaken aan.
  http://www.jeugdengezin.nl/kamerstukken/2007/aard-en-omvang-van-kindermishandeling-in-nederland.asp

  Reactie door De Hakker — vrijdag 27 juli 2007 @ 22.04 uur

 144. @111 Elsemie,
  ben het helemaal met je eens.

  Met die wetgeving bedoelde ik, dat het buiten dat je praat met je kinderen en hen
  verantwoordeljkheidsgevoel enz. bijbrengt ook belangrijk is dat je gesteund wordt door wetgeving.
  Wanneer een kind 16 is, wordt nauwelijks nog iets gedaan wanneer zo’n kind (puber) zich niet aan regels houd.
  Dan wordt gezegd: over een jaar is het kind
  17, in een jaar valt weinig te doen en met 18 jaar zijn ze volwassen.
  Kinderen van 16 weten dat over het algemeen ook wel en maken daar gebruik van.

  Reactie door G. — vrijdag 27 juli 2007 @ 22.26 uur

 145. de jeugdzorg krijgt z’n handen nog veel voller de komende jaren:

  http://www.nu.nl/news/1173494/10/%27Geen_opvang_voor_tienduizend_kinderen%27.html

  wie zorgt er nu niet goed voor onze kinderen,of beter gezegd hoe kunnen we voor onze kinderen blijven zorgen?

  waneer valt dit onchristelijke kabinet?

  Reactie door iew — zaterdag 28 juli 2007 @ 0.02 uur

 146. G. — vrijdag 27 juli 2007 @ 22.26

  “in een jaar valt weinig te doen”,

  Als een hulpverlener deze woorden in de mond neemt dan zou je zo zijn jaarsalaris willen vorderen. Wat een lapzwanzerij.
  Het lijkt wel of ze doelbewust de problemen voor zich uitschuiven om hun eigen onkunde te verbloemen. Wáááardeloos.

  Ook Goedemorgen, daarmee bevestig je het verhaal van Silke (@142) en Henk (134).

  De bezem door de jeugdzorg!

  Reactie door Elsemie — zaterdag 28 juli 2007 @ 10.59 uur

 147. Elsemie, goedenavond inmiddels,
  zo’n uitspraak komt ook voort uit frustratie en/of machteloosheid.
  Dezelfde mensen die deze uitspraak deden spraken ook hun zorg uit hierover en erkenden gefrustreerd te zijn doordat de wet steeds minder toestaat.
  Ik ben bang dat alleen de bezem door jeugdzorg halen niet voldoende is.
  Fijn weekend allemaal.

  Reactie door G. — zaterdag 28 juli 2007 @ 20.37 uur

 148. G. — zaterdag 28 juli 2007 @ 20.37

  Het is een dagelijkse gewoonte van hulpverleners geworden om problemen van de organisatie op het bordje van de hulpvrager te leggen. Dat is niet meer professioneel. Zij moeten zelf hun problemen aanpakken en zich niet achter wetgeving verschuilen, dan gaan ze maar bij het betreffende ministerie op de stoep liggen tot er aandacht is voor hun problemen. Het is de wetgever die de ontwikelingen in de maatschappij volgt en niet andersom! De jeugdzorg moet ontwikkelen, en samen met de ouders en andere opvoeders naar oplossingen zoeken en ik vind een jaar niets doen echt een gemiste kans. Waarschijnlijk is deze hulpverlener ook niet enthousiast over de beschikbare middelen om jeugdigen bij te sturen en moet ze daar mee aan de slag!
  Ook een fijn weekend.

  Reactie door Elsemie — zaterdag 28 juli 2007 @ 22.41 uur

 149. Het was niet alleen de mevrouw van Jeugdzorg die dit zei, ook politieagenten zeiden hetzelfde en de leerkrachten op school vertellen een verhaal dat op hetzelfde neerkomt.
  Het is hetzelfde type verhaal als dat ze mensen die overlast bezorgen hooguit een nacht vast kunnen houden op het politieburo.
  Ben met je eens dat ze moeten roeien met de riemen die er zijn maar dan moeten er voldoende riemen zijn.

  Reactie door G. — zondag 29 juli 2007 @ 1.55 uur

 150. Nogmaals bedankt iew dat je het adres van deze site hier heeft geplaatst.

  “Geweld moet aangepakt worden, het maakt niet uit van welke kant het geweld komt. Onze wens is dat vrouwen, mannen en kinderen zich veilig en vertrouwd bij elkaar kunnen voelen”.

  Bron: http://www.conseo.nl/kindindeknel/2007/04/mannen-agressief-kijk-ook-eens-naar.php

  Dus moederschap moet ook onder de loep genomen worden en het vertekend beeld dat alleen de vaders geweldplegers zijn moet worden rechtgezegd.

  Reactie door Johan — zondag 29 juli 2007 @ 2.12 uur

 151. G. — zondag 29 juli 2007 @ 1.55

  Wat je zegt bedoel ik dus ook in feite.
  Roeien met riemen die je hebt betekent voor mij meestal kijken naar mogelijkheden en kansen.
  Repressieve maatregelen als een nacht in de cel of jeugd detentie in internaten zijn noodmaatregelen, tegelijkertijd moet er een tweede spoor zijn om de jeugd weer in het gareel te krijgen. Een van de belangrijke oorzaken is armoede, op de volgende site wat verhalen en hoe kinderen een manier zoeken om aan die armoede te ontsnappen.

  http://armoe.web-log.nl/

  Reactie door Elsemie — zondag 29 juli 2007 @ 14.02 uur

 152. Dramatisch.
  http://www.ad.nl/rotterdam/stad/article1546527.ece

  Reactie door De Hakker — zondag 29 juli 2007 @ 22.43 uur

 153. heb het armoe weblog bekeken, verschrikkeljk maar wel realiteit. die zalm moet zich kapotschamen dat hij zulke uitspraken doet.
  het geeft overigens wel heel goed aan hoe veel rijke nederlanders denken.
  daar ligt ook nog wel een voorlichtingstaak bij de politiek.

  Reactie door G. — zondag 29 juli 2007 @ 23.28 uur

 154. over de link die de hakker plaatste:
  het barst in nederland van de kinderen die
  zo terecht komen.
  die komen er niet beter uit maar voor het leven (extra) beschadigd.
  wanneer jeugdzorg niet weet wat ze met een kind aanmoeten, is dit hun oplossing.
  je hart breekt als je het verhaal van deze kinderen hoort.

  Reactie door G. — zondag 29 juli 2007 @ 23.33 uur

 155. G, en dat is precies wat ze niet willen..onwetendheid is een zege en laat de rijke vooral maar naar beneden trappen dan kan de Bilderberg groep en dus de multinationaqls hun gang gaan. Wie zijn er nou eigenlijk dom? De rijken of de armen..ik denk dat ik het antwoord weet..

  Reactie door cynthia — maandag 30 juli 2007 @ 8.50 uur

 156. Elsemie, het breekt je hart …
  Geef mensen meer vrijheid om hun leven in te delen en dus moet er begonnen worden met het creeeren van gelijke kansen en dat betekent veel meer opleidingsmogelijkheden en begeleiding van kinderen/jongeren die het zwaar hebbenm. Dit maakt mij nog het meeste boos!!! Juist kinderen/jongeren die veel te veel hebben meegemaakt in hun jonge leven zijn de dupe. Hoe kun je goed functioneren als je het psychisch zo zwaar hebt? Deze kinderen/jongeren hebben iemand nodig die in ze gelooft, iemand die ze een knuffel geeft, iemand die met ze praat. En jeugdzorg en de kinderbescherming? Te koud !

  Reactie door cynthia — maandag 30 juli 2007 @ 8.53 uur

 157. jeugdzorg waar? jeugdmishandeling zul je bedoelen.
  Ken een kind die helemaal wordt opgejaagd door dat klote jeugdzorg, die in een tehuis wordt gedumpt met daklozen en drugsverslaafden en in de tuin hun peuken mag gaan op rapen, zijn zus (in ander tehuis) krijgt bezoek, mag weekje op vakantie, mag gezellige dingen doen met begeleiding maar die knul mag niks, NEE het is geen crimineel, het is de meest welgemanierde puber die ik ooit heb ontmoet en ik heb er zelf 3.
  zoek eens op internet naar alle klachten over machtsmisbruik door jeugdzorg en geef die k****zakken geen enkel geld meer.

  Reactie door andrea — woensdag 1 augustus 2007 @ 0.59 uur

 158. Hoezo jeugdzorg. Dat organisatie heeft zelf zorg nodig. De toestand van de jeugdzorg is meer zorgwekkend.

  Reactie door khosrow — vrijdag 3 augustus 2007 @ 17.12 uur

 159. het probleem ligt niet bij jeugdzorg maar in de haag.
  mensen worden gek van die bureaucratie en daarbij nog de armoe.
  hoe kun je een kind structuur geven als je die zelf niet hebt.
  niets wordt er gedaan om de jeugd bezig te houden.
  sport is niet te betalen, buurtcentras wordt weinig of niets mee gedaan.
  sportkantines worden gesloten.
  moeders moeten gaan werken, terwijl hun kind op straat rondhangt.
  mensen zoeken door deze problematiek een uitvlucht met alle gevolgen vandien.
  drugs, drank, gokken op hoop eens een meevaller te krijgen, criminaliteit om hun kind met de maatschappij mee te latten doen.
  jan, neem van mij aan de dierenbescherming is sneller dan de kinderbescherming.
  jonge kinderen va 12j die al aan de drugs zitten, maar ook hele gezinnen.
  schandal;ig dat ze zich wel druk maken om de tekorten bij jeugdzorg, maar niet om de oorzaken.

  Reactie door sjan van rooij — maandag 6 augustus 2007 @ 11.22 uur

 160. Sjan, van Rooij..je slaat de spijker op zijn kop in mijn ogen! Door bezig te zijn met syptoombestrijding laat je zien iets te doen maar eigenlijk is het volstrekt onvoldoende..maar dat krijg je als je gelooft in het recht van de sterkste. We worden al jaren geregeerd door rechts, daar waar het grote geld zit en een groep machthebbers die drastisch bezig is hun macht te vergroten en te behouden en de politiek? Die staat in dienst van multinationals! Ik heb al vaker geopperd of het een idee is als de SP buiten de politiek om mensen gaat benaderen want politiek staat voor velen gelijk aan corrupt en ik denk dat dit de waarheid is. Er is hier geen democratie meer en de moord op Pim is daar het duidelijkste signaal van

  Reactie door cynthia — zondag 26 augustus 2007 @ 13.27 uur

 161. jeugdzorg =geen hulpverlenings instantie,maar subsidie geilers die kinderen en ouders psychisch mishandelen,en geestelijk helemaal kapot maken,vuile vieze leugenaars zijn het die geen gevoel in hun donder hebben.

  Reactie door sandra — maandag 15 oktober 2007 @ 21.09 uur

 162. Het uitgangspunt van de medewerkers van jeugdzorg zou niet productiematig moeten liggen bij het aantal kinderen (gezinnen) die ze moeten begeleiden, onderzoeken enz. maar hoeveel tijd er nodig is om dit naar behoren te kunnen doen.

  Het hoort niet te gaan over de uitgave die beschikbaar is voor kinderen in nood. Maar de nood /node van een kind. Deze is op meerdere punten de benaderen. Het kind in het algemeen, het kind in het bijzonder ( daar waar zich meer nood ontwikkeld).

  Ten eerste zijn kinderen in principe niet veranderd. De volwassenen veranderen de leefomstandigheden. Niet de ouder als geïsoleerd deel van het geheel. Ondanks dat de ouder de eerste aangewezen personen zijn om over de welzijn van hun kinderen te zorgen, kunnen zij zich ook niet onttrekken aan de maatschappelijke bewegingen .

  Kinderen gaan naar school, dat is verplicht. Op school zijn de volwassenen daar dan ook weer verantwoordelijk voor deze kinderen. En ook deze groep volwassenen is niet te isoleren van het geheel. Ook zijn hebben te maken met algemene richtlijnen.

  Ouders werken. Beide vaak. Dit is niet voor hen alle een doel van meer luxe, sommige werken om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Dit is niet aan hen te wijten, de ene baan heeft een grotere verdienstenbron dan de andere. Ook de input op de persoonlijke belevenis kan per baan verschillen. Die zeker ook doortikt in het gezinsleven.

  Verder zie ik een stijgende lijn in het opvoeden tussen aanhalingstekens. Opvoeden leg ik niet geheel en alleen bij de ouders neer dus, al vervullen zij een belangrijke rol. Een kind van nu lijkt haast wel niet begeleid te worden maar te leiden. Dit is een grote valkuil van de “ontwikkelingen “van deze tijd. Van de ene kant is er een grote druk ontstaan vanuit de maatschappij om ouders flink aan het werk te zetten, de school heeft veel invloed die niet altijd een gunstige invloed heeft. Verder zie ik kinderen los , verdwaald zijn.

  Een kind heeft het nodig om begeleid te worden naar de grenzen , die grenzen moeten ze vaak veelal tegenwoordig zelf bepalen. Verder is er nauwelijks controle op het gedrag van het kind. Als volwassenen weet je vaak niet eens welk kind je voor je neus hebt (massa) verder, is mijn ervaring dat ,een kind buiten zicht van ouders , om globaal twee redenen niet te corrigeren is. Eén welke ouder moet ik aanspreken, waar woont het kind ? twee als ik het kind corrigeer loop ik dan niet tegen de vuist van één der ouderen op.

  Ook politiek heeft de neiging om de regels op te stellen niet naar opvoeden maar naar weghalen. Hier bedoel ik niet uit huis plaatsen mee maar dat wat het kind verleidelijk maakt weg halen, uh gedeeltelijk dan. In plaats van investeren in hoe het kind met verleiding kan omgaan.

  Lang verhaal maar toch zeer summier door mij vertelt.

  Het bijzondere gesitueerde kind volgt J)

  Reactie door Mary — vrijdag 19 oktober 2007 @ 23.55 uur

 163. Het kind in uitzonderlijke situaties.
  Een kind hoort niet in een tehuis, maar helaas soms ook niet thuis.

  Wat gebeurd er met een kind in dit geval?
  Van alles en soms gaat het naar een tehuis.

  Wat heeft een kind in het algemeen nodig ? Weten we best zelf te bedenken, dus daar wijk ik niet over uit. Merkwaardig genoeg is het een heel gepuzzel om te bedenken wat kinderen in een tehuis nodig hebben. Men voorziet in de eerste levensbehoefte, ten minste het minimale ervan. Eten, een bed , dak boven het hoofd, zakgeld, recht op twee sporten, kleedgeld, naar school. En soms krijgt het bezoek, zelfs als het , het niet wil. Soms mag het naar huis. Soms moet het mee op vakantie en kan ff niet naar huis dan. Zo en verder krijgt het regels.

  Goh best veel he J) maar weet niet ondanks de lange lijst heb ik het idee dat er nog een hoop aan ontbreekt. Hmmm

  Hmmm waar laat dit kind zijn/haar trauma’s eigenlijk ? Hoe komt het nauw eigenlijk dat merendeel van deze kinderen laag scoort op school? Zouden ze allemaal gewoon minder intelligent zijn? Aan wie vertellen ze eigenlijk wat ze hebben meegemaakt, leuke dingen niet leuke dingen ? Goh opvoeden is eigenlijk niet echt nodig hoor, afwassen , strijken, boodschappen doen, telefoneren, eten koken dat zit toch in de gene? Tja enzo nog meer……

  Het recht van het kind ?…….

  Mogelijke consequenties : laag geschoold, onaangepast, boos, zoekend zonder einde enz…..mogelijk, mogelijk heeft het kracht. Zonder bovengemiddelde kracht , wijsheid en intelligentie …… gaat het ons een hoop kosten ook geld.

  Deze kinderen hebben nodig wat andere kinderen nodig hebben, ze hebben daarbij meer nodig dan andere kinderen. Maatschappij zeur niet als deze kinderen later ontsporen, of anderszins , hoe komt het ? tja geeen ideeee !!!!

  Durf in kinderen te investeren , en men zal zien de piek zal dalen. En men houd een klein deel over waar men dan aandachtig de node kan trachtte te horen. Ook voor de meer economisch ingestelde mensen ,op langer termijn haal je er je koste uit !!!!!

  Reactie door Mary — zaterdag 20 oktober 2007 @ 0.27 uur

 164. Ik wil ook nog even reageren,als moeder van een loverboy slachtoffertje,die in een jeugdgevangenis zit te wachten op een behandelplek,al 2 jaar is mijn dochter onder ots en staat zei onder een gezinsvoogd van jeugdzorg rotterdam blaak,al 2 jaar en nog steeds geen behandeling,2 jaar van haar leven weg,waarvoor voor niks,als je beld ,bellen ze terug maar niet heus,ik zeg u het is een klote organisatie die meer gezinnen kapot maakt dan helpt.
  mia groen.
  rotterdam

  Reactie door mia groen — vrijdag 16 november 2007 @ 20.42 uur