De regering geeft les over Afghanistan

Scholen die de komende weken weer opengaan, vinden bij de post een lespakket van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat over de militaire missie in Afghanistan en het is kant en klaar: factsheets, docentenhandleiding, ‘stappenplan’ voor een ‘themaweek’. (NRC)

De 12-jarige scholier krijgt van zijn docent straks keurig uitgelegd waarom wij door middel van militaire inzet – met alle bijbehorende ellende – een arm land in Azië helpen bij de ‘wederopbouw’.

Ik vind het linke soep: een regering die lesmateriaal ontwerpt. En dan nog wel over een onderwerp dat politiek zeer omstreden is. Zó omstreden zelfs, dat het kabinet de beslissing over de verlenging van de missie in Uruzgan vooruitgeschoven heeft naar oktober.

Oordeel zelf. Het lespakket is hier te vinden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 18 augustus 2007 :: 0.10 uur

189 Comments

189 reacties

 1. ‘tsja aan kinderen van 12 kan men makkelijk een leugen kwijt ;-)

  Reactie door Henk van S tot S — zaterdag 18 augustus 2007 @ 0.55 uur

 2. @Jan Marijnissen,

  Ja, ik ben het met je eens, dat is zeker linke soep om de regering lesmateriaal te laten maken. Zelfs een willekeurige politieke partij hoort zo iets niet te doen, iets voorschotelen als feiten aan kinderen.

  Polieke partijen moeten enkel hun mening en kijk geven en het is aan de mensen/kiezers om die te beoordelen en te bepalen wat zij als feiten beschouwen en niet.

  Wat de regering nu doet is propaganda verspreiden op scholen en de geesten van de toekomstige kiezers rijp maken voor hun programma. Of te wel, cda,pvda, etc stemmers kweken.

  Zou goed zijn als je de scholen zou oproepen om de boel retour afzender te sturen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 18 augustus 2007 @ 1.03 uur

 3. Ik neem aan dat de ouders en docenten van de kinderen, die aan deze stasi-propaganda worden bloot gesteld, deze shit niet zullen tolereren. Na de propaganda voor de EU-grondwet alweer een misser

  Reactie door Johan — zaterdag 18 augustus 2007 @ 1.28 uur

 4. propaganda het beinvloeden van meningen.
  nee dit is informatie,voor kinderen.
  geestelijke indoctrinatie.
  deze kinderen komen straks met grote verhalen thuis.
  laat de kinderen in vredesnaam met rust.
  mijn zoontje zat op een school met de bijbel,komt thuis met een plaatje van jezus aan het kruis,hij kijkt mij ernstig aan en zegt couwboy,s hebben hem dood geschiet.
  ik heb een tekortkoming ik heb de bijbel nog nooit gelezen.
  en over afghanistan heb ik een andere mening en informatie.
  en met mij velen

  Reactie door hw.rademaker — zaterdag 18 augustus 2007 @ 1.39 uur

 5. Als wij met ons allen, de lesstof op school in twijvel trekken, waarom laten wij onze kinderen nog naar school gaan, kunnen jullie dan nog vertrouwen hebben in het diploma die je gehaald hebt?

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 18 augustus 2007 @ 2.37 uur

 6. Ik vind dit ongelofelijk. Een missie die zoveel vragen en twijfels oproept om daar een lespakket over te maken. Kan maar een doel achter zitten: goodwil kweken voor het standpunt van de Nederlandse regering voorals de missie straks nog verlengd gaat worden misschien en er misschien nog meer Nederlandse slachtoffers gaan vallen. De opbouwmissie is een volledige vechtmissie geworden.

  Alle onafhankelijke journalisten die er tot nu toe zijn geweest spreken over de meest bizarre taferelen die je daar kunt meemaken. Het nieuws dat wij op tv zien is 100 keer gefilterd in opdracht van Den Haag en defensie tot een paar leuke shots van het Hollandkamp en wat woestijnzand dat opwaaid door verplaatsende voertuigen.

  Laat Den Haag maar eens laten zien wat er zich echt afspeelt in Afghanistan. Wij horen de waarheid te weten en niet verdraaide feiten die nu worden uitgegeven in een lespakket. Over de rug van de kinderen moet er nu een maatschappijlijk draagvlak worden gecreeerd??? Welk educatief bureau heeft hier zijn medewerking aan verleend vraag ik mij af?

  IK ROEP ALLE SCHOLEN OP OM HET LESPAKKET ONMIDDELIJK TERUG TE ZENDEN NAAR DEN HAAG.

  Reactie door Gerrit — zaterdag 18 augustus 2007 @ 2.56 uur

 7. Propaganda…..dat is het juiste woord! Propaganda….wat klinkt het onschuldig he….prooo…pa..gandaaaaaa…..niks aan de hand!

  En @Tukkersterror: Propaganda! Ja, heb jij ook ondergaan in je schooltijd…zoals wij allemaal….

  Reactie door daisy_layzee — zaterdag 18 augustus 2007 @ 3.49 uur

 8. Ik roep alle scholen op om met hun leerlingen naar Docs At The Docks te gaan…

  http://docsatthedocks.nl/

  En dit lespakket te boycotten. Of in ieder geval dit artikel er aan toe te voegen, over de links tussen de Taliban en Pakistaanse en westerse geheime diensten en politici:

  http://www.globalresearch.ca/articles/CHO111A.html

  Reactie door Johnito — zaterdag 18 augustus 2007 @ 4.06 uur

 9. EN o jah: de Taliban vingen in 2001 43 miljoen dollar uit Washington.

  http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3556

  Reactie door Johnito — zaterdag 18 augustus 2007 @ 4.17 uur

 10. Ja dat lijkt me een erg vreemde zaak. Zelf ben ik geen tegenstander van de aanwezigheid van Nederlandse troepen en wat mij betreft wordt de Taliban van de aarde weggeveegd, maar een onderwerp waarover zoveel maatschappelijke onduidelijkheid en ook discussie is, kan je nooit in een door de regering samengevat lespakket gaan brengen. Soms zijn de dingen achteraf niet zoals ze zijn. Ik ken erg veel SP-ers die net als JM een raar soort adoratie hadden (en hebben) voor de dictator Chavez en die laat nu ook zien dat hij een schaap in wolfskleren is. Altijd voorzichtig omgaan met de lopende geschiedenis.

  Reactie door hemelaar — zaterdag 18 augustus 2007 @ 6.47 uur

 11. Beangstigde ontwikkeling.
  Ik neem aan dat het pakket Iran ook al klaar lig.
  Wat een laffe bende in den Haag die de waarheid en gerechtigheid van deze oorlog tegenover neem ik aan al vol geestelijke ontwikkelde volwassenen dreigt te verliezen nu zijn heil gaat zoeken bij kleuters.
  En deze zo te hersenspoelen voor de toekomst.
  Walgelijk.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 18 augustus 2007 @ 7.00 uur

 12. Volgens mij deden de Duiters dat in de 2e wereldoorlog ook en maar aan het volk en de jonge jeugd ophemelen hoe goed ze bezig waren.
  Kunnen scholen dit niet weigeren, zoals bijvoorbeeld hele strenge christelijke scholen boeken over heksen en tovenarij weigeren uit te delen aan hun leerlingen?

  Reactie door Rob — zaterdag 18 augustus 2007 @ 8.30 uur

 13. Hier ligt een taak voor de ouders.

  Alles terug sturen naar Den Haag!

  Reactie door helldriver — zaterdag 18 augustus 2007 @ 8.32 uur

 14. Het zou een geweldige actie zijn als alle ouders dat leugenachtige lesmateriaal terug sturen naar waar het vandaan komt, misschien met een begeleidende brief met een verzoek om op te hoepelen er bij?

  DOENNN !!!

  Reactie door Koen — zaterdag 18 augustus 2007 @ 8.40 uur

 15. Het zijn 12 jarigen, net groep 8 verlaten van
  een basisschool, die hun interesses moeten
  gaan verdelen over veel vakken, zodra zij dan
  tot brugpiepers gaan behoren.
  Ze dienen wegwijs in het leven te worden ge-
  maakt, en kennis (van alles wat !) op te doen
  en zouden dan voor het vak Geschiedenis en
  Maatschappijleer extra zwaar belast worden
  met aktuele politiek?
  Zij zijn tevens op weg naar het vinden van
  ‘zichzelf’, dromen over hun toekomst en moe-
  ten hun energie zo zorgvuldig mogelijk zien
  te gebruiken en toch een ontspannen voortge-
  zet onderwijs te volgen, gefocust op alle vak
  ken afzonderlijk!
  Te veel 18jarigen, die op eigen benen moeten
  staan, kunnen nog geen pasta koken, want zelf
  koken om in leven te blijven, als onderdeel
  van het vak Biologie wordt ook niét aktueel
  aangepakt, noch gewezen op allerlei gevaren
  van nitraten, kleurstoffen, giften etc.
  Als we nu eerst eens zouden beginnen met een
  officiële les voedingsleer die hen zo moge-
  lijk lánger in het leven op de been kan houden dan nu het geval is…..en de jeugd
  pas meer betrekken bij Defensiebeleid als zij
  18 zijn en de vólgende opleiding kiezen, dan
  is mogelijk ook veel meer een dialoog moge-
  lijk ná het v.o. waarin men eerst leerde le-
  zen en nádenken, alvorens een mening over het
  reilen en zeilen van dit Kabinet te hebben.
  De kiesgerechtigde leeftijd is ook vervroegd
  naar 18 jaar, maar mogelijk dat juist die veel beter 21 had kunnen blijven en het pas-
  sief kiesrecht pas op het 25ste jaar, waar-
  aan dan idd een gehele ‘leerschool’ is vooraf
  gegaan.
  Het lijkt dus nu al zo, dat als partijen hun
  meerderheid weten in grote groepen scholieren
  die lang niet allen écht politiek geïnteres-
  seerd zijn, daarmee wel aan de ‘macht’komen,
  maar niet voldoende ‘volwassen’ onderbouwd
  zijn, een uitzondering op die régel is er na-
  tuurlijk wel in een aantal procenten te vin-
  den van ‘kiesgeréchtigd Nederland’.

  Laat de Regering vooral lessen geven, maar
  dan in Gezondheidsleer, die jeugd tussen
  12 en 18 jaar léért te leven en een levenlang
  te léven, dat niet bekort wordt door gebrek
  aan kennis van voedingsleer en laat men ak-
  tief gaan werken aan een gééstelijke (in mind) volks (mentale) gezondheid, want pas
  daarna zijn zij werkelijk ontvankelijk voor
  politiek en kunnen de materie enigszins áán!

  Hoe dacht de Regering eigenlijk dat de prille
  middelbare scholierenjeugd zich zou moeten
  concentreren op álle ándere vakken, als zij
  de bloederige onlusten en sfeer van Afghani-
  stan-(maar dan ook álle andere missies !!)
  wanordelijkheden in hun hoofd op de achter-
  grond zien? Welke ruzies worden hiermee op
  het schoolplein uitgelokt als zijn we niet
  in een Westsidestory beland, maar direct al
  multicultureel gebekvecht kunnen verwachten?
  T.b.v. bijvoorbeeld ‘de krant’ lezen en moe-
  ten interpreteren is al een kluif genoeg en
  vermag hun verbeeldend vermogen 100 % aan het
  werk te zetten!.
  Wáár ook al weer werd in Europa in de der-
  tiger jaren ook getracht de jeugd éénzijdig
  te beïnvloeden, wáár?
  Laat de jeugd dan althans nog trachten een
  enigszins ontspannen schooltijd te mogen
  doormaken, er komt via TV en plaatselijke, of persoonlijke depressies al méér dan genoeg
  op hen af, helaas!

  Reactie door Madelief — zaterdag 18 augustus 2007 @ 9.30 uur

 16. Jeminee zeg, dit moet echt niet mogen.
  Met een beetje doorskimmmen van de stof is het al snel duidelijk dat het een week propaganda over de Ned.deelname aan deze NAVO missie beslaat.
  Het materiaal en plaatjes roepen veel empathie op voor de hulp aan de arme Afghaanse bevolking.
  Daar pak je de onderbouw van de bovenbouw, en de meeste VMBO ers alleen al makkelijk mee in.
  Het zal afhangen van de scholen of docenten het gaan gebruiken enof ze er meer diepgang aan zullen verlenen.
  Dit is inderdaad een en al linke soep.
  Ik vind het naast alles honds brutaal om een thema in de vorm van een week lespakket, lees een week B4 propaganda, in de brievenbus van scholen te stoppen.
  Terwijl de aandacht naar herstel van kwaliteit en docenten tekort moet gaan.
  Lekker makkelijk zo’n all-in pakketje, daar kan een lesassistent ook mee voor de klas.
  Hopelijk houden de media het niet bij een kennisgeving hierover maar komt hier een stevige rel over!
  Fijne dag verder allemaal!

  Reactie door Maria — zaterdag 18 augustus 2007 @ 9.44 uur

 17. Niks nieuws onder de zon.
  Sinds er scholen bestaan is de kennis die overgedragen wordt, altijd ‘gekleurd’.

  Dat de overheid rechtstreeks de leerstof bepaald is nieuw.

  Reactie door Bas — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.06 uur

 18. Met terugwerkende kracht ook nog een lespakket m.b.t. onze hulp aan bijv. Libanon,
  Irak, Bosnië, etc. ?
  Nee, het is niét vér gezocht, maar wel dege-
  lijk lijkt nu ook de Verkiezingscampagne voor
  de e.v. keer gestart te zijn.
  Kinderen van 12 en 16 die thuis hun ouders
  even komen vertellen wat de school hen er wel
  van geleerd heeft te zien en te begrijpen.
  Kom ouders, nu gaan jullie toch wel stémmen
  op wat de teeners van hun docent voor ‘waar’
  moeten gelóven hé? Kom ouders, ondersteunen
  hoor die teeners en de school vooral niet
  tegenwerken, laat staan de reeds begonnen cam
  pagne van dit Kabinet….dat is nog eens echt
  ‘zieltjes winnen’….
  Wie in der Vrede heeft aan dit pakket mee
  willen werken door te veronderstellen dat bij
  uitgerekend dit onderwerp alleen de Vrede ter
  discussie zou staan en de andere kant van de
  medaille niét getoond zou behoeven te worden!
  Zie onze teeners vrolijk thuiskomen, gelopen
  op het ‘rechte pad’ der ‘Kabinetsvoorlich-
  ting’, tja en een volgend Kabinet zou de in-
  houd van dit lespakket wel eens kunnen aan-
  vechten of verwerpen. Wat een pech dan weer
  voor die jongelui en tja krijgen we dan ook
  nog verdere richtlijnen, nl. of zowel de
  CDA als de SP deze lessen mogen geven ja of
  nee?
  ‘t Wordt tijd dus voor weer een extra ‘ge-
  schillencommissie’ dan is er weer brood op de
  plank voor overtollig geworden ambtenaren.
  De tredmolen aan de gang houden anders gaat
  die kraken!
  Tja vergat ik nog Darfur etc. en dan maar
  hopen dat de nieuwe man bij de PvdA er echt
  de bezem weet door te halen, zou dat lukken?
  The Lords overthere kunnen wel wat extra
  power in the ring gebruiken nu ook de ver-
  meende zwaargewichten blijken er te zwaar aan
  getild te hebben en zich een breuk zijn ge-
  vallen….die hen door schade en schande nu
  hoop ik wijzer weet te maken dan voorheen!
  De SP zal de puntjes op de ‘i’ blijven zetten
  om ‘wakker’ aan te treden, daar waar men ver-
  zandt in afleidingsmanoeuvres en jan publiek
  nog té goéd gelóvig in handen van ‘derden’
  dénkt te kunnen leggen, maar die tijd is nu
  wérkelijk voorbij: THINK !

  Reactie door Madelief — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.09 uur

 19. `Beste mensen.

  Dirk Troelstra heeft in het verre verleden een mooi vers geschreven.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Moeder.tif
  Of de tijd stil gestaan heeft.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.14 uur

 20. Arg,nix nieuws onder de zon,zeker kuifje in congo bied meer perpective:
  “Onderbouw:
  1. Waarom besloot de VN in 2001 om Afghanistan hulp te bieden?
  2. Sinds wanneer is Afghanistan een partnerland van Nederland?
  3. Wat is het voordeel dat landen die hulp verlenen (de donoren) , afspraken maken over hoe die hulp uitgevoerd
  gaat worden?
  4. Wat houdt de Nederlandse missie in Uruzgan in?
  5. Verklaar waarom het bouwen van een school onderdeel uitmaakt van het veilig maken van een gebied.
  6. “Alle aanhangers van de Taliban zijn terroristen.” Geef kort je mening over deze stelling.
  Tweede fase:
  1. Wat wordt verstaan onder de inktvlekbenadering?
  2. Welke taken vallen onder ISAF?
  3. Geef van iedere D uit Defence, Development en Diplomacy enkele voorbeelden vanuit de Nederlandse missie in
  Afghanistan.
  4. Verklaar wat een kaasfabriek in Baghlan te maken heeft met stabiliteit.
  5. “De Nederlandse missie in Afghanistan is zo belangrijk dat we moeten accepteren dat daar Nederlandse
  slachtoffers bij vallen.” Geef kort je mening over deze stelling.”
  nu ga ik dat lezen….

  Reactie door gaf — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.25 uur

 21. ‘CIA en FBI schrijven over zichzelf op Wikipedia’

  les 2:
  http://www.nu.nl/news/1199350/50/%27CIA_en_FBI_schrijven_over_zichzelf_op_Wikipedia%27.html

  het kabinet heeft les gehad van de VS…

  Reactie door iew — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.27 uur

 22. In ÉÉN woord BELACHELIJK!

  Het ‘gewone’ onderwijs is al een zootje vanwege het tekort aan goede leraren en kennis.
  Dan nu de kinderen deze shit ook nog eens door de strot proberen te duwen?
  En wat moet deze oorlogspropaganda kosten?
  Eerst maar eens orde op zaken stellen, zodat het onderwijs weer op een fatsoenlijk normaal peil terecht komt zoals het behoort te zijn, dat lijkt mij een heel wat betere investering in onze jeugd.

  Reactie door Anja (B) — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.28 uur

 23. Volgens mij noemden ze dit vroeger ook wel indoctrinatie….

  Reactie door kinkel — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.33 uur

 24. PS:”* Hebben armoede en terrorisme wat met elkaar te maken? Licht je antwoord toe.”
  “Gebruik hierbij de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, http://www.minbuza.nl“….
  “Zoek op http://www.isonline.nl naar de artikelen: Militair is een prima hulpverlener en Bouwen aan Uruzgan .”….

  Reactie door gaf — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.37 uur

 25. @17 Moeder, ga voor je kindje staan.

  Voor wie het lied (met muziek) wil horen:
  Het staat op de elpee Dubbelzout van het Luiaerdsgild.

  Reactie door Bas — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.41 uur

 26. Dit verdient een portie Kamervragen!
  Alleen al om wat het ongevraagd kost!
  Het is godgeklaagde propaganda! Gelukkig zal de school van mijn zoon, 13, dit pakket weigeren want hij kwam dit jaar al met pacifistisch lesmateriaal thuis. Maar er komt natuurlijk een dag dat pacifisme niet meer mag van de schoolinspectie.

  Na dit Afghanistanpakket is het hek van de dam als niet wordt ingegrepen: Op last van gristenfundo Amerika krijgen we ook op openbare scholen straks lespakketten over het scheppingsverhaal en de onaantastbaarheid van Israël, en de satanische dreiging van het Communisme. Ja, met dit alles ben ik op de School met den Bijbel opgevoed, tot mijn twaalfde geloofde ik deze bullshit, aangevuld door een abonnement van mijn ouders op het Amerikaanse gristenfundoblaadje `Readers Digest’ ofwel `Het Beste’. En het duurde tot mijn zestiende dat me duidelijk werd dat `ons’ voormalig Indië een eeuwenlange koloniale bezetting bleek vanwege VOC-uitzuigdoctrine.

  Reactie door Haq — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.52 uur

 27. Ik ga in ieder geval bezwaar aantekenen bij de scholen van mijn 12-jarige tweeling en de directies vragen de lespakketten retour te sturen.

  Reactie door Irma — zaterdag 18 augustus 2007 @ 10.57 uur

 28. en zogaat de nieuwe wereld orde stapje voor stapje zich verder met ons?/mijn leven bemoeien,,en zo wordt ik/wij stapje bij stapje exstremer,
  zo nu naar de hema kijken of ze daar een paar geblokte theedoeken hebben,die ik heb is veel te groot,me kinderen vallen om met zo’n lap,ja.
  ps wie heeft er nog levens grote afdrukken op kartonnen sokkeltjes van de leiders van de nieuwe wereld orde,zeg maar rouw,voet,balk/bos en vooral von baalen en niet te vergeten boes.,ze moeten wel iets hebben om naar te gooien, met eieren,
  je das mijn les aan mijn kinderen,
  wat is een terrorist?hoe is die ontstaan,wie heeft ze opgeleid,
  en ze mogen zelf kiezen die pdf stukken lezen,of met eieren gooien naar de nieuwe wereld orde,nouw dat hat ik niet moeten zeggen..
  WAT ik hoor je niet jongens,pap zit even op de site van de sp,,JA,,vraag maar even aan mama,,
  wat zeg je schat,de vierde doos al??
  oo mijn bleep ze zijn al aan het gooien naar g kerk gangers,,
  tjee ze hebben de link zelf al gelegt,,de tranen springen mij in de ogen,van ontroering,jaha,,die schatten van mij,
  een slimme jongen is op zijn toekomst voorberijd.

  Reactie door ad — zaterdag 18 augustus 2007 @ 11.01 uur

 29. Hartstikke mooi. We moeten trots zijn op onze mannen en vrouwen die zich daar voor vrijheid uit de naad werken voor ondankbare woestijnbewoners.

  Reactie door USNL — zaterdag 18 augustus 2007 @ 11.07 uur

 30. Ik verwacht wel van de SP dat ze hier kamervragen over gaan stellen!!!

  Reactie door Petra — zaterdag 18 augustus 2007 @ 11.24 uur

 31. @usnl”ondankbare woestijnbewoners”
  moet jij eerste vragen om hulp,dat deed zij niet,eigen schulden dikke b>>>>>>>>
  Vriijheid is zo ondankbare als onzin….
  get your gun

  Reactie door gaf — zaterdag 18 augustus 2007 @ 11.50 uur

 32. Wat belachelijk,dat lespakket..hoorde gisteren Pronk bij NOVA zeggen,dat de Taliban nooit verslagen kan worden,alleen als je ze gedeelde politieke verantwoordelijkheid geeft..klopt,diplomatie eerst…en dit LESPAKKET..dus belachelijk,we voeren daar gewoon oorlog..punt. Opbouw,ammehoelah..het is daar oorlog,en diplomatie MOET altijd !
  Trouwens Pronk is de “mini-SP” binnen de PvdA,en wil de kiezers van SP weer teruglokken..heb een ander voorstel..Pronk kom naar Jan toe…is beter !!!

  Reactie door eric — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.05 uur

 33. @29 USNL

  Laat die ondankbare woestijnbewoners zelf hun shit opruimen! Wat moeten onze mannen en vrouwen daar?

  Reactie door helldriver — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.06 uur

 34. @31..specifieker,omdat als Taliban verliest,er van elders weer nieuwe Talibaantjes het stoute Westen (zo zien zij dat) komen pesten in Afghanistan..dus overleg!!

  Reactie door eric — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.07 uur

 35. Het is een hachwlijke zaak. Indroctrinatie. Ik hoop dat de scholen zo verstandig zijn hierop negatief te reageren naar de Regering. Iknderen horen hier niet op deze manier mee bezig te zijn.

  Reactie door Nel Petiet — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.13 uur

 36. Ik denk dat het helemaal niet erg is als er objectieve informatie in de vorm van les-pakketten wordt aangeboden aan scholen.

  Alleen heb ik hier het gevoel (ik heb het materiaal niet gelezen!) dat de objectiviteit hier niet gewaarborgd is, de overheid is namelijk partij in deze kwestie.

  Zelfs als zou de informatie compleet en objectief zijn dan nog blijft het feit dat de bron “dubieus” is.
  Vergelijk het met Rasmussen en doping, het is (nog) niet bewezen, maar vrijwel iedereen denkt dat hij het gedaan heeft.

  Dit informatie offensief van de overheid geeft het zelfde idee als de voormalige studies die gefinancierd werden door de tabak industrie naar de schadelijke gevolgen van roken.

  Nogmaals, ik heb het materiaal niet gelezen, maar het zou beter zijn als niet de overheid als direct betrokkene met deze informatie zou komen, maar een onafhankelijk instituut dat geen partij is in deze Afghanistan kwestie.

  Reactie door Janneman — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.31 uur

 37. Als de regering kloten heeft ,dan beslissen ze nu maar over voortzetting van de missie.
  Door uitstel,en dit lespakket ,zetten ze zich voor schut.
  De partij waar we het voor doen,de Afghaan,heeft behoefte aan snelle beslissingen en steun. Een lespakket voor de navo-top lijkt mij beter geschikt.

  Reactie door tom — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.51 uur

 38. ter aanvulling van 37

  Zal de nazorg voor de uitgezonden militair ook deze omvang hebben??????????

  Reactie door tom — zaterdag 18 augustus 2007 @ 12.54 uur

 39. O,gij klagende bevolking, heeft één van u het lespakket reeds gezien?
  Is uw vertrouwen in de scholen waar uw kinderen heengaan zo laag dat u zelf de lessen op school wilt gaan bepalen.

  Ben benieuwd wie haar kind van school haalt als deze lessen worden gegeven.

  Maar ben nog benieuwder wat er in deze lesstof staat en in hoever dit de waarheid benaderd, voordat ik moord en brand schreeuw!

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 18 augustus 2007 @ 13.35 uur

 40. Ah, de zalvende werking van een flinke dosis overheidspropaganda…

  <begin sarcasm mode>
  Ik ben benieuwd, wanneer er lesmateriaal beschikbaar komt die onze norm- en zedeloze jeugd onderricht en de waarheid verteld over het uitmuntende en benevolente beleid van onze grote roerganger, Jan Peter ‘fatsoen moet je doen’ Balkenende. Dan kan de jongere generatie alvast leren hoe, bij elk probleem, het Groene Boekje van deze CDA verlosser ter hand te nemen om te citeren uit de schier onuitputtelijke wijsheid van onze verlichte leider.

  We kunnen dan ook in Nederland van die fraaie parades houden waarbij het volk, in dankbare onderdanigheid, aan hun heersers voorbijtrekt. Ik ben er zeker van dat alle goede burgers, met graagte en dankbaarheid, vrije dagen zullen opnemen om hiervoor te oefenen.

  Heil en zegen aan onze grote leider!
  <end sarcasm mode>

  Als je al zoveel mensen, d.m.v. propaganda, ervan kunt overtuigen dat Al-CIAda een concreet gevaar is, dan kun je de jeugd vast wel wijsmaken dat wij Nederlanders in het moeras van Afghanistan zitten om de mensen daar te helpen het land weer op te bouwen. We moeten vooral niet negatief gaan zitten doen en geloven dat we daar enkel zitten om de Amerikaanse ‘meester’ te dienen en te behagen. Misschien kunnen we de jeugd ook alvast leren hun ouders bij het wettig gezag aan te geven als deze er zulke negatieve en rebelse gedachten op nahouden…

  Ananga

  Reactie door Ananga — zaterdag 18 augustus 2007 @ 13.46 uur

 41. @32 Eric.

  Jij schreef, Pronk, komt S.V.P. naar de SP toe.
  Ik schreef afgelopen week, dat de PvdA deze regering Balkenende gaat opblazen, puur om de grootste partij te worden.
  Jan Pronk wordt het boegbeeld van de vernieuwde PvdA, een sterk linkse partij, die stemmers en leden bij de SP gaat weg halen.
  Letwel Jan Pronk kon de SP in het verleden wel afschieten. Een linkse PvdA duldt geen duidelijker linkse partij aan hun linkerkant.
  Ik ben benieuwd of mijn gevoelens waarheid worden.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 18 augustus 2007 @ 13.50 uur

 42. Is dit niet de reinste vorm van oudere gezags ondermijning : Eeen oude kiest VERKKERT ( politiek ) en dan moeten de kinderen “gehersenspoelt”worden om het Goed te vinden , dat nederland meedoet aan de VS kolonisatie ?

  Worden kinderen dadelijk ook geleerd , om hun ouders aan te geven als zij niet politiek “Correcte “uitspraken doen over de huidige politiek ? Dit heeft wel iets weg , zoals in de ex-oostbloklanden en in de tijd van het national Socialistme in Duitsland !

  SP ik zou het niet bij laten ,om de verantwoordelijke minister op het matje te roepen !

  Reactie door Fred — zaterdag 18 augustus 2007 @ 14.00 uur

 43. VERKKERT = VERKEERT

  Reactie door Fred — zaterdag 18 augustus 2007 @ 14.00 uur

 44. Wat ?

  Reactie door Fred — zaterdag 18 augustus 2007 @ 14.47 uur

 45. jong geleerd is oud gedaan ??????????

  Reactie door Teun — zaterdag 18 augustus 2007 @ 14.56 uur

 46. @39 Tukkersterror
  Je kan het al het lesmateriaal zelf bekijken en de gegeven link.

  Reactie door Maria — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.04 uur

 47. Vroeger moest de jeugd omgevormd worden tot hoeksteentjes voor het cda, nu tot modelbalkjes om de tien toekomstige kabinetten balkenende te stutten.Want wanneer zal dit principeloze griezeltje verdwijnen?
  Als het nog een tijdje doorsuddert vechten wouter en jan direkt om het balkenbeen en wilde geert gaat er mee heen.
  En dan is balk wel weer bereid om met wilde geert in zee te gaan, al trekt hij nu een minachtend pruimenmondje in diens richting.

  Ik vind het ook al heel verdacht dat eerst de bezuinigingen weer moeten worden uitgesproken door h.m.bea ,even wat rumoer en dan een maand later uruzgan er voor de tweede keer door heen jassen.

  En daarna is dan de weg vrij voor het de europese “grondwet”zonder refendum vooraf.

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.05 uur

 48. Off topic en on-topic.

  Men heeft het hier over de hypotheek crisis.
  Ik hou wat dat betreft echter mijn ogen gericht op China. Wat als zij hun geld uit de westerse financielen markten terug trekken?

  Men speelt nu al een tijdje met Poetin, wat als Poetin nu eens met u gaat spelen?

  Vreemd hoe dit systematisch uit het nieuws gefiltert wordt, alsof de regering filtert wat wel en niet getoont wordt.
  Rusland is deze week weer met strategische vluchten begonnen met bommenwerpers die in staat zijn nucleaire wapens af te gooien in reactie op het US missile defense system.
  Maar daar hoor je hier niets over. Dat deze Russische toestellen in staat zijn om nucleaire wapens af te gooien bedoel ik.

  Wat dacht u van dat overduidelijke onzin verhaal over de bewering dat Russische vliegtuigen het luchtruim van Georgie schonden en een raket afgeschoten op Georgie. Die vervolgens niet ontplofte.

  In zo’n geval zet men de omgeving niet af met een lintje op…..wat was het…..2 a 3 meter afstand. Een niet ontplofte conventionele warhead op een 700kg zware raket vereist een afstand van 500 a 800 meter.

  Propaganda neemt overduidelijk toe. Is de oorlog soms uitgebroken en heeft iemand vergeten ons in te lichten??? Men doet er alles aan om Rusland in een negatief daglicht te stellen, Russische neo-nazi’s bijv. Maar over Nato’s operatie Gladio hoor je niets. 15000 infiltreerde Rusland om precies dat te doen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.08 uur

 49. De meest grote eikel is het duidelijk dat ieder grootmacht de wereld kan vernietigen , waarom dan toch steeds opnieuw weer iets opnieuw bedenken om dat te willen doen ?

  Reactie door Fred — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.37 uur

 50. Bij de ‘algemene taken’ zie ik allerlei leuke dingen staan. Maar de spannendste staan er niet bij: lekker schieten en bombarderen en onderdelen van mensen bij elkaar rapen. Toch jammer dat ze die kindertjes die leuke verhaaltjes niet vertellen.

  Reactie door Drob — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.40 uur

 51. @29 Geweldig USNL, dan ga je toch zeker zèlf ook naar Afghanistan om wat je oplepelt als: `onze mannen en vrouwen die zich daar voor vrijheid uit de naad werken voor ondankbare woestijnbewoners’ een handje te helpen, en dan niet alleen met gebral hier op een pacifistisch log maar met een schep in je poten om landmijnen en resten van Navo clusterbommen op te ruimen.

  Reactie door Haq — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.40 uur

 52. Krijgen de kinderen van Balk ook informatie ; hoe grote OEN hun vader is en dat deze zeker geen standbeeld krijgt als grondlegger van de Nederlandse Heilstaat ?

  Reactie door Fred — zaterdag 18 augustus 2007 @ 15.50 uur

 53. Je kunt het ook zo analyseren:
  Een kat in het nauw maakt vreemde sprongen.
  Nog even en het onderzoek komt er.

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 18 augustus 2007 @ 16.07 uur

 54. Wat is hier nu weer mis mee.
  Ik vind het goed dat kinderen hierover leren, het is een wederopbouw missie, wij voeren daar geen oorlog.

  Hierover een lespakket kan geen kwaad, horen ze ook eens hoe het eraan toegaat en hoe het allemaal zover is gekomen dat er nederlandse militairen in dit land zitten.

  Ik vind het trouwens lullig dat er zo over deze militaire wordt gedacht, heel veel Afghanen zijn blij met ze en zien al op tegen de dag dat ze weg zullen gaan.

  Waarom zouden we onze kinderen hierover niet mogen voorlichten.

  Deze jongens zijn deze oorlog niet begonnen maar zijn er juist om het tot een goed einde te brengen, de bevolking van Afghanistan is hier blij mee.

  Vergeet niet dat de Taliban het volk weer onder de knoet wil krijgen, willen we echt terug naar dat verderfelijke regime?

  Schoolkinderen worden met deze lessen dus voorgelicht en niks meer of minder.

  Reactie door Carla — zaterdag 18 augustus 2007 @ 16.18 uur

 55. @Carla

  De Russen vochten tegen de Taliban en toen was het niet goed.

  En nou moet Nederland voor de Amerikanen tegen de Taliban vechten en is het wel goed.

  Tegen de Russen gebruikte de Taliban wapens die ze van de Amerikanen kregen en nu gebruiken ze wapens die ze van de Amerikanen pakken.

  De Russen gaven ontwikkelingshulp en bouwden scholen en toen was het niet goed en nu wordt er veel minder ontwikkelingshulp gegeven en is het wel goed.

  Leg het maar eens uit aan die kindertjes.

  Reactie door Drob — zaterdag 18 augustus 2007 @ 16.27 uur

 56. Hoe ver zit deze regering nog af van het totalitaire systeem zoal o.a.NOORD KOREA of andere dictaturen, ik denk zelf heel dicht bij met als hoofd de autistische grootheidswaandenker balk elende

  Reactie door kebe — zaterdag 18 augustus 2007 @ 16.44 uur

 57. @41 d’olle Henk — zaterdag 18 augustus 2007 @ 13.50,

  Dat de pvda de grootste weer wil worden klopt denk ik wel, maar of ze daar wel ruimte voor hebben binnen het huidige kabinet is maar de vraag.
  De pvda moet vroeger een active partij zijn geweest maar is nu niks meer dan een partij die enkel vriendjes politiek bedrijft.
  Er moet heel wat gebeuren om van de pvda een sterke linkse partij te maken.
  Vooral omdat er nu er meer concurentie is aan de linker kant (SP).

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zaterdag 18 augustus 2007 @ 17.30 uur

 58. @48 Rob
  De Russische bommenwerpers zijn de zelfde als die in de koude oorlog deel uitmaakten van de strategische kernwapens (naast de kernraketten): geschikt om kernbommen op steden en industriële gebieden af te werpen. Ook de VS hadden een aantal van dit soort bommenwerpers permanent in de lucht. Dat ze kernwapens af kunnen werpen is wel degelijk in het nieuws geweest. Het rondvliegen met deze oude toestellen is inderdaad een beetje terugpesten maar ook om te laten zien, dat Rusland weer zelfvertrouwen heeft. Dit mede door de riante energiepositie van het land. Er tekent zich langzamerhand een samenwerking met China af, wat voor China gunstig is met het oog op die energie. Europa zou er m.i. goed aan doen de banden met de VS losser te maken en toenadering te zoeken tot Rusland. Misschien zou dat Rusland in een meer democratische richting, want nu is het weinig democratisch en bovendien een beetje eng-nationalistisch aan het worden.

  Reactie door simbro — zaterdag 18 augustus 2007 @ 17.31 uur

 59. 48 Rob de Kuster. van generatie op generatie worden wij verkeerd voorgelicht door iedere keer andersoortige kluifjes nieuws in het publiek te strooien.
  De grote zaken worden verzwegen: inderdaad had Lubbers heel gauw dat Gladio weer van de agenda. Zoals wij ook niet weten dat onder het nieuwe prov.huis Den Bosch een hele stad is voor belangrijke burgers,om daar lang te kunnen vertoeven in geval van oorlog etc.En alleen de proms gaan daar naar toe,met een handjevol bekende nederlanders uit omroepersland om met hun vertrouwde stemmen de meute koest te houden.
  Het volk leeft bij de waan van de dag en de grote spelers op het wereldtoneel gaan onverdroten door.China gaat Rusland wel helpen met bewapening etc. Ze hebben een wederzijds belang bij elkaar.
  Niet dat wij daar een anti-raketschild tegenover moeten plaatsen, nee op een eerlijke manier economisch samenwerken daar zouden we verder mee komen.

  maar het westen is niet eerlijk en de Navo wel allerminst.

  En de massa wordt gekneed en geïndoctrineerd en dat gaat zelfs zo ver dat ze op scholen al met valse propaganda komen.

  Doublespeak alom zoals George Orwell voorzag.

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 18 augustus 2007 @ 17.43 uur

 60. @54
  a we voeren daar wel oorlog,of zijn de propaganda berichten van weer 10 of 25 talliban strijders gedood(en 30 burgers) geen oorlogs berichten,,weer inzet met wentelteven en f16 stofzuigers en minder zware bommen (nog steeds 30 dode burgers)geen oorlog?
  b horen ze de halve waarheid,dat eerst toen de russen daar zaten ze bevooraad werden door TRING usa via pakistan ,stiekem,en de rest van de westerse wereld enz.
  c de afganen zien er tegen op dat ze weg gaan,tja als de de stamhoofden niet meer betaald worden,om te lachen.
  d om dat dat soort voorlichting half is er wordt niet onpartijdig geschreven,wie gaat als echte cu/cda/vvdér nu zijn eigen heilige oorlog afkraken.,en er geprobeert wordt on der de vleugels van de tegen zijnde ouders te schieten,zoals van de mijne.,zie voorbeelden van de cu/bloemencorso/te bloot fototje en het homo zijn is een ziekte volgens hun.,en dat verdervelijke cda soort.kunnen we het niet winnen dan pakken we gewoon de kinderen,de laagste vorm van leven op deze planeet.
  e tot een goed einde brengen alleen de burgers van zo’n land,dit wordt het zoveelste vietnam gebed.
  f zie johnito nr9,er is meer tussen hemel en aarde dan lucht.er zijn ook achter de schermpjes
  en de mijne worden voorgelicht niet op school met pro propaganda alla cda/cu normen,die normen zijn verdervelijk en gevaarlijk en smakeloos.

  Reactie door ad — zaterdag 18 augustus 2007 @ 18.21 uur

 61. Les in democratie en volkerenrecht.

  Schandalig dat onze regering het helpen creëren van democratie en inzicht in volkerenrecht durft te onderwijzen.
  Het is net zo iets als indirecte kritiek uiten op het China van Mao en regeringen zoals die van Pol Pot/Rode Khmer.
  Onze Leider kan en mag dit nooit accepteren.

  Weg met onze regering, weg met de democratie, weg met de mensenrechten.
  Leve de genocide
  Leve de Taliban
  Leve de onderwerping

  Leve het Socialisme, dat bewezen heeft dat kinderbeperking niet nodig is op deze aarde want zij zorgen wel voor de balans in de wereldbevolking.

  Reactie door Timbo — zaterdag 18 augustus 2007 @ 18.29 uur

 62. De scholen brengen het nauwelijks op om voor de gewone lessen: taal, rekenen en maatschappijleer(mensen en verhoudingen in deze samenleving) te zorgen, nu willen ze over (missie) Afghanistan les geven. Ik heb al een tijdje de indruk dat het onderwijs in dit land gaat niet meer over de kernzaken maar vooral over draaibaar houden van de dubieuze industrieën met snel en goedkoop opgeleide krachten en ook het objectiveren van kromme Haagse beleid(indoctrineren van de burgers om de burgers aan de touw te kunnen houden.

  Reactie door khosrow — zaterdag 18 augustus 2007 @ 18.59 uur

 63. Hoezo christelijk? Hoezo sociaal? Hoezo ethisch? Waardeloos waardeloos, Haagse zakenvullende beleidsmakers en ministers zijn normen en waardeloos.

  Reactie door khosrow — zaterdag 18 augustus 2007 @ 19.02 uur

 64. laat ze ook ff een wat lesmateriaal over nederlands indonesie (politieonele aktie) erbij doen dan begrijpen ze het beter .toch? begind echt eng te worden dit landje!

  Reactie door h.verbeek — zaterdag 18 augustus 2007 @ 19.17 uur

 65. Vreemd

  Mag het ministerie van Buitenlandse zaken dit wel, behoort dit tot hun mandaat ?

  Ik ga er van uit dat een school mag weigeren dit lespakket toe te passen.

  Wat overigens erger is dat de staat 13 en 14 jarige ronselt voor het leger die met
  20 jaar zullen sterven in Afghanistan waarvan de terugtrekking van de troepen over een jaar of drie vier verklaard zal gaan worden dat het een onmogelijke missie was.

  Kinderen onder de 18 mogen geen sex, geen alcohol, niet autorijden, niet roken omdat ze nog niet verantwoordelijk voldoende zijn om zulke beslissingen te nemen.

  Maar ze mogen wel beslissen te gaan sterven met de 20 jaar in een onmogelijke missie.

  De staat zou hiervoor voor de rechter moeten worden gesleept.

  Reactie door ACE — zaterdag 18 augustus 2007 @ 19.33 uur

 66. Kinderen onder de 18 jaar mogen niet stemmen.

  Reactie door ACE — zaterdag 18 augustus 2007 @ 19.34 uur

 67. Voor leren zijn boeken erg handig.

  Zo stelde ik eerder voor om voor Agnes Kant een boekenfonds op te richten met de naam;
  “Socialisme in de praktijk”.
  Duidelijk is natuurlijk dat wij onze Leider niet mogen vergeten.
  Dus stel ik ook voor om voor hem ook een boekenfonds op te richten;
  Een goede naam weet ik ook al voor dit fonds;

  “Leren van de geschiedenis”.

  Beter zou natuurlijk zijn;
  “Schaamte geen schande”.

  Maar ik denk dat we daarvoor nog enige jaren nodig hebben in onze SP.

  Reactie door Timbo — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.01 uur

 68. @61 Timbo.

  Mijn god Timbo, wat ben ik blij dat jij er bent, anders zag het voor deze wereld het er niet goed uit.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.08 uur

 69. @ 20 Gaf,

  1. Wat wordt verstaan onder de inktvlekbenadering?
  ” Vanuit het basiskamp gebieden veiligstellen en deze behouden.”

  2. Welke taken vallen onder ISAF?
  “International Security Assistance Force (ISAF)is in eerste instantie bedoeld om de Afghaanse interimregering te ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid. Onder auspiciën van de NAVO moet Afghanistan opnieuw worden opgebouwd tot een veilig en stabiel land.
  Het belangrijkste doel van ISAF was in eerste instantie de interimregering van Afghanistan, die zich op 22 december 2001 in Kabul vestigde, te ondersteunen bij het handhaven van de veiligheid.
  Op grond van een nieuwe VN-resolutie uit oktober 2003 is die taak uitgebreid tot andere delen van Afghanistan. Daarnaast zijn de militairen op verschillende manieren betrokken bij de wederopbouw van het land. Zo assisteert ISAF bij de wederopbouw van het leger en de politie. Maar ook helpen militairen van de genie bij het herstel van belangrijke wegen en bruggen. ”

  3. Geef van iedere D uit Defence, Development en Diplomacy enkele voorbeelden vanuit de Nederlandse missie in
  Afghanistan.
  Verdedigen, Het basis kamp en tot 45Km erom heen veiliggesteld.
  Ontwikkeling, In deze zone diverse waterputten geslagen, scholen herbouwt, ziekenhuizen herbouwt etc.
  Diplomatiek, gesprekken zijn gaande met leiders van de Taliban, Regering Afganistan, Dorpshoofden en Ontwikkelings organisatie’s.
  4. Verklaar wat een kaasfabriek in Baghlan te maken heeft met stabiliteit.
  Werk en dus een inkomen, voeding voor deze mensen, geeft een positief effect op de bevolking.
  5. De Nederlandse missie in Afghanistan is zo belangrijk dat we moeten accepteren dat daar Nederlandse
  slachtoffers bij vallen.
  “Ja, uit belang voor stabiliteit en vrede in de wereld kunnen er slachtoffers vallen en als de Nederlandse militair daarvoor kiest, weet deze ook dat er voor hem/haar de mogelijkheid bestaat dat zij deze missie niet overleven en mogen we alleen maar dankbaar zijn dat de slachtoffers aan Nederlandse zijde laag zijn.”

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.16 uur

 70. @68 Timbo

  Goed idee, leren van de geschiedenis. Laten wij beginnen met het werk “TYPEN”, karakter-studies door F. Domela Nieuwenhuis.
  Ik kan zijn werk niet allemaal op het net zetten maar wel zijn voorwoord:
  http://members.home.nl/h.hiensch/Typ.rtf

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.25 uur

 71. Dat deze CDA/PvdA/C.U.regering overgaat tot een vorm van hersenspoeling toegepast op kinderen,geeft aan tot welk laag moraal deze regereing gezonken is.In de VOPO tijd was dat heel normaal.Terwijl de scholen door onderbetaalde en onbevoegde leraren kampem met achterstanden,gebruikt deze regering belastinggeld om kononenvlees te recruteren.De tot nu toe ver over de 500 miljoen euro van het mislukte Afghanistan avontuur had beter besteed kunnen worden voor goede en voldoende opgeleide leraren.De Bush doctrine gaat vooral bij het CDA voor eigen volksbelang!!

  Reactie door Maan arkenbosch — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.32 uur

 72. @ 46 Maria,

  Dank je voor de aanwijzing heb ondertussen het lesmatriaal gelezen.
  Het interesante gedeelte was voor mij toch wel de leraren bijdrage en de personen die dit geschreven hadden.
  Verder is er een voorstelling aan verbonden van een groep kunstenaars die in de optredens op school hun ervaring verwerken van wat zij hebben meegemaakt in Afganistan.
  Link; http://www.minbuza.nl/binaries/pdf___documenten/lespakket-vv/bz-docentenhandleiding.pdf

  Verder blijkt dat het gaat om pakket vrede & veiligheid voor vmbo groep 3 en 4, dus niet om kinderen van 12 jaar, maar om 15/16 jarigen.

  Ik zie hierin niet het probleem mits het maar op een eerlijk en objective manier word gebracht.

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.36 uur

 73. Wie van jullie heeft de moeite genomen om het lesprogramma te lezen, dit gezien uw reactie’s?

  Reactie door Tukkersterror — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.38 uur

 74. “timbo zeg:
  Leve het Socialisme, dat bewezen heeft dat kinderbeperking niet nodig is op deze aarde want zij zorgen wel voor de balans in de wereldbevolking.”
  Timbo,tomatje erbij?

  Reactie door gaf — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.43 uur

 75. a hoeveel oorlogen zouden er zijn
  en b hoe lang zou een oorlog duren,als de heren cda cu cdu de boesjes en al die rijke dikkoppen,er zelf stonden,hun eigen gestarte oneinigheden moesten verdedigen??,
  a geen,
  b twee seconden dan rende die lafaardt alle kanten op,hun incontinentie luiers vol.
  ik roep elke soldaat op ,,eis dat de leiers voorop lopen,en niet zoals nu met 3 wentelteefjes er heen en het voltallige leger als bescherming(levend schild)er om heen,,dat geeft toch duidelijk weer hoe een bange wezens het zijn.
  wijger dienst als je niet dezelfde bescherming krijgt,
  vecht niet om de hebberigheid uit van de rijke minderheden,met macht.de enigsten die er beter van worden,jij krijgt een kunstbeen,en een purpel hard meer niet.en als het tegen zit niet met pensioen op je 55,maar door tot je 70,
  daar komt het nl leger aan,piep rollator,pssst lekke band,en even rusten naar 30 meter,reken er op dat het zwaar is met een rollator en volle bepakking door het zand.
  manne er komt een vliegtuig aan,van de vijand,dus dekking manne
  oo henk heb jij hem gehoordt?
  WAT??
  of jij hem gehoordt heb henk
  WAT,de sergeant,ja die heb ik gehoord,wat zij die nog meer dan?
  dat er een vliegtuig aan komt van de vijand!
  en dat we schuilen moeten,en doe %^$% nieuwe batterijen in je KLABOOM (een bom niet te zwaar anders heb je burger slachtoffers)
  affijn het stof trekt op veel gekug,
  henk HENK
  JAHA
  gelukkig je leeft nog,
  ja en jij alles nog heel?
  ja,gelukkig had ik geen nieuwe batterijen in me oorstukje,anders was ik nu doof geweest.

  Reactie door ad — zaterdag 18 augustus 2007 @ 20.51 uur

 76. De piraat die niet meer weet waar hij heen vaart

  Eerst slechts de rebel tussen de bemanning. Maar daarna zelfs de kapitein.
  Overboord de scheepjongens die hem niet wilden volgen.
  Kielhalen voor een betere positie bovendeks.
  Hij wist toen niet alleen hoe zijn schip moest varen maar eigenlijk wist hij het voor de hele vloot.
  Een vloot van duizenden schepen waarop iedereen gelijk was onder enkelen die echt wisten waarheen te varen. Dat waren zijn idolen, zijn voorbeeld.
  Wat genoot hij van de vlootschouw.
  Maar ondertussen alle gelijken beter geketend benedendeks….

  De kleine commandeur zag echter zijn ondersteunende vloot langzaam ten ondergaan omdat de gekozen koers stuk liep op de ijsschotsen van de werkelijkheid.
  Veel bemanningsleden latend in de koude golven.
  Scheurbeuk niet de enige ziekte benedendeks en zelfs bovendeks, maar toch;
  liever de lijken over de reling.

  Als kapitein bleef slechts de macht en de harde discipline over om gezag bovendeks te handhaven. Het commando zonder tegenspraak hoewel de ketens nu iets minder zichtbaar.
  De vloot langzaam gedecimeerd tot slechts een smaldeel.

  Oh ja, er kwamen nieuwe bemanningsleden aan boord.
  En enkele scheepjes wilden wel met hem meevaren. Men wilde niet zien dat het nog alleen maar ging om piraterij.

  De goedbedoelende kapitein en commandeur wist best dat de koers niet goed meer was en ook eigenlijk nooit was geweest, maar kon zijn schip niet meer keren. Hij vond dat een goede kapitein en commandeur vecht zelfs tegen beter weten in want voelt dit als verplichting tegenover zijn volgelingen die liefst niet begrijpen.
  Zijn gezondheid teruglopend terwijl het steeds kouder wordt en het einde van een onmogelijke expeditie nadert. De rand van de aarde die werkelijkheid wordt.

  Van bemanning tot kapitein en commandeur en nu slechts piraat.
  Een piraat inmiddels die niet meer weet waar hij heen vaart.

  Reactie door Timbo — zaterdag 18 augustus 2007 @ 21.03 uur

 77. tukerterror : i did,it stink.

  Reactie door gaf — zaterdag 18 augustus 2007 @ 21.10 uur

 78. wie de jeugd heeft heeft de toekomst wordt er wel een gezegd.
  Binnenkort moet nederland de antillen verdedigen tegen chavez.
  dan worden de boekjes weer aangepast.

  Reactie door che — zaterdag 18 augustus 2007 @ 21.38 uur

 79. @76 Timbo
  Toch vind ik de sprookjes van Moeder de Gans beter.

  Reactie door simbro — zaterdag 18 augustus 2007 @ 22.25 uur

 80. In het voormalige oostblok schreef de staat ook de schoolboeken.

  Verschil is alleen dat daar iedereen wist dat het propaganda was en dat hier (bijna) iedereen alles slikt voor zoete koek.

  Reactie door marek — zaterdag 18 augustus 2007 @ 23.37 uur

 81. Wat verstaat het ministerie van buitenlandse zaken onder wederopbouw?
  “- ontwapening illegale gewapende groepen en zorgen dat deze groepen weer in de samenleving worden gereïntegreerd
  - wederopbouw van de veiligheidssector: meehelpen aan de vorming van een effici ënt Afghaans leger, opleiding en vorming van de politie
  - het bevorderen van de rechtsstaat: herstel van onpartijdige rechtspraak
  - het bevorderen van goed bestuur: het betrekken van de lokale leiders en de diverse bevolkingsgroepen in het bestuursproces in Uruzgan, in goede afstemming met de centrale autoriteiten in Kabul.
  - wederopbouw van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur, al zal dit gezien de situatie in de regio in eerste instantie bescheiden zijn.”
  http://www.minbuza.nl/nl/themas,humanitaire-hulp/afghanistan/Veelgestelde-vragen.html#q1_6

  Op de laatste na is het niet wat de meeste nederlanders verstaan onder wederopbouw. Het gaat meer om stabilisatie.

  Reactie door maon — zaterdag 18 augustus 2007 @ 23.41 uur

 82. Met de meesten hierboven ben ik het eens. Dit nieuwbakken lespakketje waarvan de ingrediënten nog niet eens hebben kunnen gisten en rijzen kan alleen maar een misbaksel zijn, en loopt onvermijdelijk uit op schandelijke staatspropaganda en indoctrinatie. Bij de huidige stand van zaken kan het niet anders dan zeer gekleurd zijn: het kabinet bakt het weer verkeerd bruin!
  Ik hoop dat de docenten en betrokken ouders het er niet bij laten zitten.
  Het is zeker wel zo, dat met 12-jarigen en ouder al actuele, maatschappelijke en politieke kwesties kunnen worden besproken onder leiding van een deskundige docent. Maar dat is heel wat anders dan van regeringswege een verdediging van de zg. “opbouwmissie” in Afghanistan naar alle scholen sturen.

  @ Carla (54):

  Citaat: “…het is een wederopbouw missie, wij voeren daar geen oorlog.”
  Hoe kan je zulke onzin nog geloven, na bv. de slag om Chora en alle andere militaire acties? Hoe naïef kan je zijn! Zelfs de regering heeft af en toe tussen de regels schoorvoetend moeten toegegeven dat door alle militaire geweld tot nu toe maar weinig “opbouw” heeft kunnen plaatsvinden.

  @ Eric (32):

  Nee, het lijkt me juist een uitstekende zaak als Pronk partijvoorzitter van de PvdA wordt. Het is niet ongunstig als binnen de PvdA een beetje een wat links geluid klinkt.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 19 augustus 2007 @ 1.17 uur

 83. het word lesmateriaal met als inhoud: je mag het niet zien zoals het er in staat,maar je moet het zien zoals wij[kabinet]het uitleggen…
  blablabla en het word tóch verspreid!
  en men gaat weer over tot de orde van de dag.
  bout aan iedereen en je zal het slikken zoals het word voorgekauwd!!!

  Reactie door iew — zondag 19 augustus 2007 @ 2.18 uur

 84. Een smerig zaakje kinderen van 12 jaar die geconfronteerd worden met oorlogs handelingen
  van nederlanders in het buitenland.
  Waar hebben wij nog minsteries voor als buitenlandse zaken zich bemoeit met onderwijs.
  Een voorbode van verdwijnende democratie en indoctrinatie van de wieg tot het graf.
  En in de tijd die er tussen ligt moet je productief zijn zolang je gezondheid het toelaat(dat ontdekken ze zelf wel als het te laat is)

  Reactie door che — zondag 19 augustus 2007 @ 6.41 uur

 85. nou ik ben helemaal om hoor,,ik ben voor,,ik wist dit al een 9 maanden,en ik was er kwaad om,ooo(met de hand schuin voor me voorhoofd) wat een ge bemoei,
  maar toen kwam balkeinde even 1 min praten met mij,,en eureka wat een aardige man,en zo knahap,zwijmel zwijmel.
  zie voorbeeld herdenking theo,,daar was ik ook met een bordje te draaien richting camera’s.en echt hoor dat was echt niet gepland,ik zweer het op de bijbel,die van hun dan he,

  Reactie door ad — zondag 19 augustus 2007 @ 7.56 uur

 86. Zo’n lespakket komt in de praktijk terecht bij de docenten geschiedenis en/of maatschappijleer. Die beslissen dan of ze daar wat mee doen. Omdat de meeste docenten inmiddels hun buik meer dan vol hebben van wat uit Den Haag komt (dat is ongeveer van alles behalve geld voor meer salaris)denk ik dat alleen daarom al weinig docenten geneigd zijn het lespakket te gebruiken. Bovendien hebben ze vaak al moeite om de leerstof van het programma af te krijgen (geldt vooral voor de bovenbouw). (Helaas kan ik niet inhoudelijk reageren, want de link werkt niet bij mij, waarom weet ik niet)

  Reactie door simbro — zondag 19 augustus 2007 @ 10.05 uur

 87. Oorlog en wapens zijn goed voor de economie.
  Morgen komt er daarom, ergens anders, nog meer oorlog dan vandaag.

  Vroeger werden kinderen er voorbereid om ooit naar de hemel te kunnen gaan.

  Dat was toen al mogelijk door gewoon maar voor God, Vlag, Koning en Vaderland een heldendood te sterven in een oorlog met bijvoorbeeld ooit door Nederland bezette landen.

  Zonder soldaten en vooral diegenen die geheel vrijwillig en zelfs voor vermeend nobele doelen een heldendood willen ondergaan, zou ook onze nationale wapenhandel failliet kunnen gaan.

  Maar door lessen op school kan men fantastische robotkinderen kweken.
  Soldaten in de dop.

  Die naast oude, hergeimplateerde waarden, ook nog veel liefde kunnen opbrengen, om morgen, meer dan nu, bereid zijn om als Helden dood te gaan.

  Voor Bush, olieboeren, de handel en onze regering.

  En op termijn scheelt dat een heleboel werkloosheidsuitkeringen, bijstand en pensioenen in eigen land.

  Wie wil er in de vreemde sterven voor:
  Haras Mormolus?

  Reactie door Haras. — zondag 19 augustus 2007 @ 10.24 uur

 88. @82 Olav Meijer.

  Dat kan spannend worden, lespakketten vallen onder de verantwoordelijkheid van OCW, het Ministerie van Onderwijs, met de politieke leider Plasterk (PvdA). Jan Pronk versus Plasterk. Wat het Ministerie van Buitenlandse zaken met lespakketten te maken heeft is een intressant onderwerp, al met al Nederland op zijn smalst. Voor mij genoeg reden om deze club, die er nu zit met groot verlof te sturen zonder recht op wachtgeld. Zij hebben al 100 dagen betaald verlof gehad, zonder zich te verdiepen staatskunde.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 19 augustus 2007 @ 10.25 uur

 89. LIMBURG

  Laat Maxime die pakketjes lekker in Limburg uitdelen, en doe er dan ook maar een boekje over de ‘gevaren’ van paddo’s bij. Ik weet echt niet hoe die man zo smart is geworden.

  Erik Sc

  Reactie door erik — zondag 19 augustus 2007 @ 10.54 uur

 90. Er wordt nog aleens doorverwezen op dit topic naar internetsites. Maar of die de waarheid verkondigen?
  Zie Telegr. 18-8-07. “Instanties censureren de internetencyclopedie Wikipedia.org. Dat beweert de Amerikaanse wetenschapper Virgil Griffith. Zo werd op 7 maart 2007 met een computer van het Nederlandse ministerie van Vrom een heel stuk tekst weggehaald van een Engelstalige pagina over koningin Beatrix.”
  Ja, Balkenende is niet mis.

  Reactie door Johan — zondag 19 augustus 2007 @ 10.58 uur

 91. Ik had me ook al afgevraagd of het OCW hiervan op de hoogte was.
  Minsteries kunnen nu eenmaal volledig langs elkaar heen werken.

  Reactie door Maria — zondag 19 augustus 2007 @ 11.18 uur

 92. Goeden morgen Vrienden SP.

  Henk Hiensch, ook goeden morgen, met interesse lees ik altijd jouw reactie’s.
  Het voorwoord van Domela Nieuwenhuis is dat zeker.
  Dat met Pronk kunnen we wel linkse woorden verwachten maar geen linkse daden, hij zal Plasterk nooit voor de voeten lopen, die door Rottenberg een pluim op de hoed wordt gestoken omdat hij gezegd heeft dat hij de gouden handdruk die hij krijgt om aan de universiteit te komen exorbitant te hoog vind.
  Maar doet hij er wat aan? NIETS. Nee hoor, praatjes voor de vaak wat bij W.Bos precies zo toe gaat, met het betalen bij overheids functionarissen.
  Dat hoor ik zo vaak op de straat,”Links lullen maar rechts handelen.” Het PvdA motief ten voeten uit.
  Ik ben er echter van overtuigd dat wij er beter van worden, want het volk is nooit zo dom wat zij veronderstellen.
  De SP gaat winnen, ondanks ondermijnende krachten die op kapitalistische manier denken.

  Een overtuigde ….

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 19 augustus 2007 @ 11.33 uur

 93. Ik bedoel het geval Jo Ritzen bij Plasterk.

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 19 augustus 2007 @ 11.34 uur

 94. @92 Ouwe Dirk.

  Ik heb veschillende werken van Domela op de plank staan. Het was een man met visie en overtuiging. Jammer dat zeer vele van linkse
  partijen geen weet van hem hebben. In het begin van de vorige eeuw waren meerdere schrijvers, die in hun schrijven diepgang hadden en dat mis ik tegenwoordig.
  Je ziet het op deze web, bij het minste veschil vliegen de uitwerpselen je om de oren(figuurlijk). Zolang ik mij beweeg op politiek terrein geldt voor mij stelling nr.1, “Ik ben voor geen één belediging vatbaar, anders wordt het je dood”.
  Groeten Henk.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 19 augustus 2007 @ 12.56 uur

 95. 90. Johan, bedankt voor de tip;inderdaad is er een pagina (engelstalig) over beatrix vanuit Den Haag verwijderd,Wij mogen nl. niet weten dat onze degelijke ING en ABN Amro Bank in wapenindustrie beleggen en hoeveel aandelen beatrix wel heeft in de betreffende banken.
  En dan onze kindertjes op de onschuldige leeftijd van nog maar l2 jaar opvoeden tot degelijke burgertjes,die ooit weer voor Koningin en Vaderland ten strijde kunnen trekken.
  Bedenk dat dienstplicht nooit officieel is afgeschaft en dus zo weer nieuw leven in kan worden geblazen.Als er niet genoeg vrijwilligers meer zijn, ja dan ……

  Reactie door anne hilverda — zondag 19 augustus 2007 @ 13.58 uur

 96. Krijgen die kinderen ook onderwijs over de IRAK-oorlog of wordt dat door JP geboycot en ook op school onder de mat geschoven ?.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.12 uur

 97. Moet lesmateriaal op school niet op zijn minst van een zekere mate van objectiviteit getuigen ?.

  Is het niet alleen daarom al belangrijk dat de lesmateriaalverstrekker geen belang heeft ?.

  Als het Ministerie van Buitenlandse zaken lesmateriaal verstrekt, is dat dan zowieso inherent subjectief ?.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.17 uur

 98. @d’olle Henk. Er is net een boek verschenen dat over Domela. Constandse en links en dus ook de SP gaat. Lees hier maar eens, dit stukje gaat over de SP:
  http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/08/fragment_1_blz_.html

  Reactie door Wilma — zondag 19 augustus 2007 @ 14.19 uur

 99. Ik ben benieuwd wat D66 hiervan vindt, die wilde wegens uitzending naar Afghanistan het kabinet naar huis sturen.

  Nu heet het een vredesmissie die arme mensen helpt, wie zou daar nou tegen zijn.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.25 uur

 100. @ 95 anne hilverda

  Het is de taak en verantwoordelijkheid van elke ouder hun kinderen te behoeden voor een zinloze dood.

  Veel ouders van kinderen in Afghanistan hebben deze taak veel te lchtvaardig opgepakt.

  We leven niet meer in de “middeleeuwen” waar de overheid allesoverheersend was.

  De overheid dat zijn wij. Als men de dienstplicht zou herinstellen, is het de plicht inzake Afghanistan van een ieder om massaal en soldair hun kinderen te laten weigeren op grond van gewetensbezwaren. Elke andere reactie maakt ons tot minder dan beesten.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.35 uur

 101. Vechten voor God en vaderland behoort door bezieling uit het hart geinitieerd te zijn.

  Vredesmissies trouwens ook.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.36 uur

 102. De kabinetten onder JPB worden gekenmerkt door haast dictatoriale gewetenloosheid.

  Het ronselen van kinderen van 13 en 14 jaar voor het leger en de indoctrinatie middels lesmateriaal is slechts het begin.

  Het vrijdenkend en tolerante Nederland verwordt langzaam in een bedekte oligarchie van stiekeme tirannie.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 14.59 uur

 103. Wat ik mis in alle commentaren hier op het log, is de verantwoodelijkheid van de PVDA in deze.

  Ethisch is alles zowat fout wat ze doen in deze regering ook aan de hand van hun eigen normen, waarden en politieke overtuiging.

  Of het nu subectief lesmateriaal, de Jami discussie, de Irak-oorlogverzwijging of de koopkrachtevrmindering voor de armlastigen in 2008 betreft. Overal staan ze fout in, ook naar eigen bezieling.

  Waarom wordt dit niet van de daken geschreeuwd, juist de houding van de PVDA zal ernstige onherstelbare en onomkeerbare gevolgen hebben.

  Reactie door ACE — zondag 19 augustus 2007 @ 15.08 uur

 104. @98 Wilma.

  Bedankt voor de link, ik zal mij zeer zeker in verdiepen. Ik kwam het woord Paules tegen. Het was Paules die zei “onderzoekt de geschriften en behoudt het goede”.
  Hij wees er niet op wat goed of slecht was, want dat weet eenieder.
  Prettige zondag.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 19 augustus 2007 @ 15.24 uur

 105. @ 77 Gaf,

  Ok zo te zien zijn wij de enigste geweest die de moeite hebben genomen om het te lezen.

  Maar waar zit bij jou het probleem dan?

  De groep breekbaar doet er aan mee en die staan toch bekend als een betrouwbaar als het gaat om dingen aan de kaak te stellen.
  Kan me nog herinderen dat zij ooit voor de SP een straat theater hielden om de armoede aan de kaak te stellen.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 19 augustus 2007 @ 15.59 uur

 106. @95
  Natuurlijk mogen we wel weten hoe arm ze zijn. Wat we niet mogen weten, is dat hun “adviseurs” met voorwetenschap aandelen in- en verkopen voor het armlastige huis. Voor een lintje wil je wel je best doen, niet?
  Verder denk ik, dat de intelligentie van een twaalf-jarige zwaar onderschat wordt door vele schrijvers op dit forum. En in elk geval ook door Balkenende & cs. Op die leeftijd heb je de oogkleppen al wel af. Weggegooid geld.

  Reactie door Johan — zondag 19 augustus 2007 @ 16.16 uur

 107. tukkersterror,met een lees geven ben ik met jij eens,maar om aan kinderen leren dat een oorlog een straat theater is, gaat mij te ver.
  een oorlog legitimerren,vind jij niet in lessen,maar echter in geschiedenis ,die zul door kinderen geschreven worden daar in Afghanistan,niet in Den haag…
  The show must go on

  Reactie door gaf — zondag 19 augustus 2007 @ 16.53 uur

 108. Tja, gezien Bralkenende gaat het (in het zog van US & Israël)de kant uit dat als je er wat van zegt je door het Rijk wordt beticht van Anti-Nederlandisme.

  Reactie door Haq — zondag 19 augustus 2007 @ 17.10 uur

 109. Inderdaad smerige zaken worden bedacht in de ministeriele achterkamers. Dit is een tip van de ijsberg.

  Reactie door Khosrow — zondag 19 augustus 2007 @ 19.06 uur

 110. @98 Wilma.

  Wilma en anderen die in dit onderwerp geintresseerd zijn. Ik kan een goed boek aanbevelen geschreven door Sam de Wolf met de titel “En Toch…!” driekwart eeuw socialisme, geschreven in 1951.
  Dit staat op de omslag text.
  http:/members.home.nl/h.hiensch/SDW.tif

  Reactie door d'olle Henk — zondag 19 augustus 2007 @ 19.54 uur

 111. @110 foutje.
  http://members.home.nl/h.hiensch/SDW.tif

  Reactie door d'olle Henk — zondag 19 augustus 2007 @ 20.29 uur

 112. @ 107 Gaf,

  Gedeeltelijk ben ik het met je eens, indien het inderdaad zou gaan om kinderen.
  Maae als je de docenten werkboek bekijkt zie je dat het gaat om leerstof voor het VMBO 3&4 en dan praat je toch al snel over de jeugd van 16/17 jaar en ouder.
  En dat een oorlog geen straat-theater is ben ik het natuurlijk met je eens.
  Maar aan de andere kant heb ik vaker meegemaakt dat het theater word gebruikt om iets duidelijk te maken aan de mensen.
  De groep Breekbaar heeft zelf in Afganistan hun materiaal verzameld, met de mensen gesproken daar wat zij willen tonen op het podium met beeld en geluid.
  Ik zie daar geen gevaar in mits dit gebeurd op objective basis.
  Ik heb geprobeerd om contact te krijgen met iemand van deze groep, om van hun de mening te horen, maar helaas.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 19 augustus 2007 @ 20.29 uur

 113. Wat me op valt in Afghanistan is dat het stikt van de christelijke zendelingen.

  Reactie door De Hakker — zondag 19 augustus 2007 @ 21.34 uur

 114. Ik ben het volledig met je eens. De regering zou een controversiële missie als deze, waar héél veel mensen het niet mee eens zijn, niet op een dergelijke eenzijdige wijze aan jongeren moeten opdringen. Ik vraag me af of ze er bij vertellen hoeveel burgerslachtoffers er bij deze missie vallen (incl. kinderen) en wat de belangen zijn van de VS om zich in deze regio te mengen (olie!)
  Ook ik roep de scholen op om dit lesmateriaal te boycotten en ik stel voor dat wij zelf een objectief informatiepakket samenstellen!

  Reactie door Rik Pennartz — zondag 19 augustus 2007 @ 22.27 uur

 115. @ 113 De Hakker,

  Wat ben jij een laag bij de gronds persoon om zulke dingen te sugereren.
  Je bent gewoon dom, praat over zaken waar je de ballen verstand hebt en op de koop toe noem jij meer als 100.000 hulpverleners zendelingen, omdat het in jouw bekrompen brein opkomt.
  Maar misschien is dit geschreeuw jou enigste mogelijkheid om jou angst te verdoezelen.

  Reactie door Tukkersterror — zondag 19 augustus 2007 @ 22.45 uur

 116. @115
  Ik weet niet of dat laag bij de grond is er zijn pas 23 Christelijke Koriaanse zendelingen gegijzeld en de laatste Duitser die ontvoert is was ook een Christelijke zendeling.
  Ik vind dat opvallend.
  Het lijkt wel of die mensen hun hoofd in een wespen nest willen steken.
  De vraag aan jou is,wat ik wil suggereren.

  Reactie door De Hakker — zondag 19 augustus 2007 @ 23.01 uur

 117. @ 116 De Hakker,

  Omdat je weer valt over het geloof en het uit jou brein ontspruit dat het zendelingen moeten zijn zogauw het met een kerk te maken heeft.
  Kom er zelf net weg, ik ben Christenen, maar neem van mij aan dat ik meer heb lopen vloeken, dan iets anders.
  En misschien ter informatie van jou, bij deze groep Korianen zaten twee collega’s van mij, die net als ik er heen ging om deze mensen te helpen.
  Maar misschien moet je Christelijk zijn om je medemens in nood te helpen of te willen helpen.
  Vandaar mijn commentaar op jou uitlating van “zendelingen”.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 20 augustus 2007 @ 0.59 uur

 118. @ 117 aanvulling:

  Dus als hier een gek roept dat de koran moet worden verboden mag dit niet volgens jou.
  Maar als ze Christenen oppakken, mishandelen en vermoorden, is dit hun eigen schuld.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 20 augustus 2007 @ 1.02 uur

 119. Een ieder die een beetje zakelijk verstand heeft, weet dat wij daar zitten om strategisch een pijplijn te verdedigen, wat vooral voor de Bilderberggroep Shell ten goede komt. Ook nog een paar anderen trouwens.

  Zo hebben zij hun eigen prive-legertje op onze kosten.
  Dumm, dumm, dutch people!

  Jullie zouden dit al lang moeten weten, onder de waddenzee is zelfs een knik in de pijpleiding gemaakt, omdat men eerst Nederland helemaal buiten wilde sluiten (vanuit Noorwegen).
  Den-Uil heeft dat in ieder geval nog gerepareerd.
  Dacht hij…, in ’77 is alles onder de Waddenzee verkocht aan de Amerikanen en gedeeltelijk aan de Fransen.
  We vechten een verloren slag.

  Reactie door kaatje — maandag 20 augustus 2007 @ 1.05 uur

 120. Bij de weg, we worden niet alleen overspoeld door achterlijk moslim fundamentalisme, maar net zo goed door achterlijk christenfundalisme.
  Wat mij betreft wordt religie gedoogd, maar afgeschaft in de wet.
  Vrijheid van meningsuiting moet ten aller tijden onderhavig zijn aan onze wetgeving.

  Religie is de oorzaak van bijna alle grote oorlogen geweest.
  Laten we wel wezen als je de bijbel en de koran letterlijk neemt, mag je homo’s afslachten en vrouwen die vreemdgaan.
  Kom op man, die religie moet verre van ons blijven!

  Andere meningen; prima, maar rot dan maar mooi een eind op, ga maar met z’n allen op de Veluwe zitten Moslim’s en gerefo’s, maar laat ons met rust.

  Reactie door kaatje — maandag 20 augustus 2007 @ 1.15 uur

 121. Als toegift; persoonlijk verhaaltje.
  Ik ken veel mensen, ben toevallig wat met in Nederland mooi noemt, maar ben ook getraind.

  Grote Discotheek, Moslim eigenaar.
  Ik kende hem, mijn vrienden ook, wij betalen helemaal niets op zo’n avond.
  Eigenaar wil wat van mij, ik vraag hem hoe hij zijn vrouw behandelt.
  Die heeft een hoofddoek om en zorgt voor de kinderen;” Tja, dat is mijn geloof, zegt hij.”
  ” Oh, ok, maar jouw geloof schrijft je klaarblijkelijk wel voor dat je mij mag versieren.”

  Tja, dat mag dan allemaal wel he?

  Ik vond het wel grappig om even te handje drukken met hem.
  Ik had iedereen opgetrommeld, zijn hele familie stond er ook omheen.
  Hij trok het niet, beetje jammer, maar ik heb 100 euro op de grond gegooid voor zijn voeten, erop gespugd en ben de zaak uitgelopen.

  Hij had de destijds beste advocaat van Nederland (dan snap je wel om watvoor iemand het gaat) en was nogal kwaad dat hij door een vrouw was vernederd.
  Ik ben twee weken niet thuis geweest, heb het laten oplossen door een andere vriend maar heb wel gewonnen.

  Moraal van het verhaal; wil je winnen van fundamentalisme (moslim of christen) dan moet je sterk zijn !

  Reactie door kaatje — maandag 20 augustus 2007 @ 1.34 uur

 122. Na de donatie van 500 miljoen Engelse ponden van T. Blair, heeft nu ook de Bush regering miljarden dollars belooft aan de big Taliban terroristen chief Pervez Musharraf.
  Dan weten we tenminste zeker dat de oorlog in Irak en Afghanistan nog een fors aantal jaren door kan gaan.
  We kunnen nu eenmaal niet hebben dat in een oorlog je vijanden het opgeven uit geld gebrek. Stel je voor.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 20 augustus 2007 @ 2.45 uur

 123. http://www.tenaris.com/en/NewsMedia/Interviews/rbalkenende.asp

  Misschien weer eens tijd voor wat kamervragen waar Balkenende op zal weigeren te antwoorden ofwel zich Orwelliaans uitkletst…kamer neemt wederom genoegen met de antwoorden…en de illusie die democratie heet hobbelt weer voort…
  Vandaag nog herhaling van Zembla gezien over de bouwfraude….zelfde laken een pak…en wat een ontluisterende reactie van Annemarie Jorritsma…beloond met een burgemeesterspost…ik vrees dat de echt belangrijke vragen niet meer gesteld (mogen) worden in het Nederlandse parlement.

  Reactie door daisy_layzee — maandag 20 augustus 2007 @ 3.40 uur

 124. @118
  Eigen schuld is wat anders maar het geloof ligt daar gevoelig.
  De vraag die altijd bij mijn opkomt is men nu daar om het geloof te versprijden of is de doelstelling om te helpen.
  Het heeft toch een beetje ouderwets karakter, als we jaren terug een nieuwe stam ondekt werd dat de zendelingen er als bijen op honing op af kwamen.
  Die smaak heb ik toch in de mond.
  Natuurlijk val ik over het geloof waarom dacht je dat we daar zaten ik begreep dat het geloof van de Taliban extreem over kwam en dat landen daar moeite mee hadden.
  Of heb ik me laten beet nemen en zitten we daar ergens anders om.
  En waarom gaan jullie als zendeling pas nu er een leger zit als je moed had gehad was je gegaan toen de Taliban nog de dienst uit maakte.
  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er gebruik wordt gemaakt van kanon vuur om jullie woord te verspreiden.
  Het is een indruk ook ik kan me vergissen natuurlijk.

  Reactie door De Hakker — maandag 20 augustus 2007 @ 8.14 uur

 125. nu nog een lespakket over de misstanden van dit kabinet en hun crimineel gedrag.

  Reactie door mcniel — maandag 20 augustus 2007 @ 9.09 uur

 126. Wat gaat dat de burger weer kosten : hoeveel scholen zijn er in Nederland en wat kost een lespakket ?
  Weer paar miljoen euro ?

  Reactie door Fred — maandag 20 augustus 2007 @ 10.32 uur

 127. Mooi zeg , het slaat nergens op : paar mooie foto’s hoe de boel is kapotgeschoten , maar geen bewijs van OPBOUW .

  hun lot is dat “wij”met hen bemoeien ;d.w.z. we gaan ze een nieuw geloof opdringen : de Marktwerking ; dan wouden de Indianen in Amerika ook niet aan voldoen : toen hebben ze deze maar praktisch volledig uitgemoord .

  Reactie door Fred — maandag 20 augustus 2007 @ 11.04 uur

 128. wouden = wilden

  Reactie door Fred — maandag 20 augustus 2007 @ 11.05 uur

 129. Waarom staat er niet in dat de Nederlanders ook geweld gebruiken en hun wapens testen ?

  Reactie door Fred — maandag 20 augustus 2007 @ 11.18 uur

 130. Pakket ziet er mooi uit, goed verzorgd.
  Ik mis alleen het inschrijfformulier van Defensie. Voor mensen die twijfelen aan de waarheden die politici onze jeugd voorleggen: Bouwfraude anyone?

  Reactie door Deejay — maandag 20 augustus 2007 @ 12.32 uur

 131. @119, 120, 121 Kaatje,

  De pijpleiding die jij bedoeld is geen eigendom van Shell en ook nooit geweest.
  Deze pijpleiding is eigendom van Stat Oil de Noorse staatsolie maatschappij.
  De enigste pijpleidingen die daar liggen zijn de leidingen van Iran naar China en zuid/oost Azie.
  Dus als anti-Christ wel een beetje bij de les blijven.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 20 augustus 2007 @ 12.58 uur

 132. @ 124 De Hakker,

  Ten eerste is het voor de ontwikkelingswerkers die door diverse kerken worden uitgezonden naar Afganistan verboden om welke vorm van religie dan ook uit te dragen het is zelfs verboden om onze kruisjes te dragen en moeten worden achtergelateen op onze thuisbasis in Nederland.

  Citaat;
  Natuurlijk val ik over het geloof waarom dacht je dat we daar zaten ik begreep dat het geloof van de Taliban extreem over kwam en dat landen daar moeite mee hadden.
  Of heb ik me laten beet nemen en zitten we daar ergens anders om.
  “Het is vreemd dat hier in Nederland nog steeds de mensen denken dat de Taliban iets te maken heeft met het extreem geloof.
  De Taliban is niet meer en niet minder een groep misdadigers die met geweld de bevolking onderdrukt, vergelijkbaar met de Mafia in de jaren 30.”

  Citaat;
  En waarom gaan jullie als zendeling pas nu er een leger zit als je moed had gehad was je gegaan toen de Taliban nog de dienst uit maakte.

  “Het Rode Kruis, artsen zonder grensen, Dorcas en anderen zaten daar al voor dat er het leger daar zat.
  Alleen hebben deze moeten vluchten voor het geweld van de Taliban en liet de taliban alleen de halve maan nog toe als hulp organisatie, vandaar ook het ingrijpen van de VN/UN die met een rresolutie kwam.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 20 augustus 2007 @ 13.12 uur

 133. Door afwezigheid wegens vakantie heb ik enige tijd de weblog van Jan Marijnissen niet kunnen lezen. Gisteren weer thuis, vandaag de weblog geopend en wat lees ik er zijn plannen om op scholen onze kinderen te indoctrineren met geestelijk vervuilende kretelogie over het Nederlandse militaire “welzijnswerk” in Afghanistan.
  Afghanistan, ons in de schoenen geschoven door leugenaar Bush, die aldaar op zoek was naar Osama Bin Laden. Weten we het nog? Irak en Afghanistan hebben onze Jaap de Hoop Scheffer aan zijn NATO-baantje geholpen en daar ging het tenslotte ‘onze’ regering om.
  Balkenende ging hiervoor destijds een knieval
  maken bij Bush in het Witte Huis. Bush, die zich toen afvroeg: “Hoe heet die man ook al weer?”
  Jaap mocht nadien als beloning voor zijn inzet een nachtje slapen op de ranche van zijn idool.
  Het CDA en de baantjesjacht van zijn in het parlement gesjeesde volgeling gaat boven het landsbelang

  Reactie door André Vermeulen — maandag 20 augustus 2007 @ 13.28 uur

 134. Niet te geloven, we wonen toch niet in Noord-Korea ??

  Maarja, als je later dezelfde leerlingen op school wilt gaan rekruteren, zul je ze toch eerst even voor moeten weken.

  Zal wel weer Amerikaans voorbeeld zijn wat hier gevolgd is. Nu nog wachten op de wervings-spotjes waar “echte beelden” zijn vervangen door computer-beelden, zodat oorlog net een spelletje alá “Battlefield” lijkt.

  Of wachten op nieuw materiaal, ik heb wel enkele titel-suggesties:
  - G.W. Bush, held van de democratie
  - De V.S., vrienden in nood
  - O.B. Laden, superschurk
  - Het gevaar Islam, geen mythe

  Ik hoop dat docenten wijs genoeg zijn om hun leerlingen niet bloot te stellen aan indoctrinatie door de staat.

  Reactie door R.J. — maandag 20 augustus 2007 @ 14.47 uur

 135. @132
  Beste Tukker
  Maar waarom zitten we nu daar of wel waarom zijn we tot bezetting over gegaan.
  Ik begrijp nu volgens jou omdat zeg maar de Maffia voor het zeggen had.
  Maar hoe kan het dan dat onder de Taliban opium verbouwen naar beneden ging en dat het nu met de bezetting enorm stijgt.
  En ze nu de top zijn op dit gebied in de wereld.
  Is het dan niet de ene Maffia vervangen door een nog betere Maffia.

  Reactie door De Hakker — maandag 20 augustus 2007 @ 14.52 uur

 136. @132
  Best Tukker.
  Die organisatie halve maan deden die het werk niet goed?

  Reactie door De Hakker — maandag 20 augustus 2007 @ 14.58 uur

 137. De missie is een grote flop.En dan nog lesmateriaal geven aan kinderen, van hoe goed we zijn en hulpvaardig? “kijk kindertjes daar staat een pz 2000 die schiet zo 1000talibanetjes naar de hemel” Wat een onzin zeg.

  Reactie door cor — maandag 20 augustus 2007 @ 15.53 uur

 138. @ 133, 134, 137 (raken spijker op zijn kop).

  Het ging nooit om wat onze kinderen nodig hebben maar vooral om zakken van CDA bewindsmanen zie ook reactie van André Vermeulen 133; “Irak en Afghanistan hebben onze Jaap de Hoop Scheffer aan zijn NATO-baantje geholpen en daar ging het tenslotte ‘onze’ regering om”.

  Reactie door Khosrow — maandag 20 augustus 2007 @ 16.40 uur

 139. Er Staan geen statistiekjes in , voor de wiskunde , over het aantal doden , verdeeld over het aantal landen die daar de democratie brengen ?

  Reactie door Fred — maandag 20 augustus 2007 @ 17.55 uur

 140. @ 135 & 136 Hakker,

  Natuurlijk deed de halve maan het goed daar, alleen in een uitgestrekt gebied als Afganistan kun je als instelling niet alleen af, daar heb je te weinig mensen voor.
  Sommigen van andere organisatie’s gingen ook voor de halve maan werken in afganistan.
  En het is zeker niet aan mij om deze zuster organisatie van het Rode Kruis te becritiseren dat zij het werk niet aan konden of met handen en voeten gebonden waren aan regeltjes.
  Vandaar dat de VN/UN kwamen met de resolutie 1441 en 1386 om de burgers te beschermen.
  De Papaverteelt is inderdaad na het verbod van de taliban van 4000 naar 380 ton gegaan om na een jaar weer op 4000 ton te komen wat neer komt op 80kg per hectare.
  Na de hulpvraag en de gestuurde hulpgroepen is dit terug gebracht 25Kg per hectare en momenteel slechts 15kg per hectare.
  Maar in het zuiden waar de taliban nog steeds zijn invloeden heeft is het moeilijk om deze velden te vernietigen, omdat platbranden met brandbommen niet meer mogelijk is daar dit teveel burgerslachtoffers eiste.

  Reactie door Tukkersterror — maandag 20 augustus 2007 @ 18.10 uur

 141. Als Tukkerterror iets goed vindt, of verdedigt, is het per definitie fout. Omdat ik al 43 jaar in Tukkersland verblijf kan in zijn toonzetting niet plaatsen. Tukkers zijn kat uit de boom kijkers, maar hij heeft zijn antwoord al klaar als de vraag nog gesteld moet worden. Tukkersterror, wie gaat er schuil onder dat pseudoniem?

  Reactie door Harry Scheltema — maandag 20 augustus 2007 @ 18.50 uur

 142. Is alles geen propaganda tegenwoordıg meer.
  De grıstenclubje promoten hun bıjbel als het ware boek.
  De Islam promoot hun Koran als het laatste boek.
  het enıgste wat ık zıe ıs dat deze wereld veranderd ıs een egoıstısche samenlevıng met lıst en bedrog.
  Er zıt nergens een dıaloog meer ın.
  logısch ook,want als de ene club zıjn waarden en normen verlıest,dat degene nıet meer betrouwbaar ıs.
  ook de polıtıek heeft zıjn handen vol eraan om schapen achter zıch te krıjgen.
  allemaal bleren als een schaap en achter de herder aanlopen.
  Maar wee o wee als je nıet meer wıl bleren als een schaap.
  Dan word je verstoten uıt de groep.

  In de grısten unıe en de CDA zıtten wolven ın schaapskledıng.
  Ik snap echt nıet hoe het mogelıjk ıs dat bakellende nog steeds aan de troon zıt.
  Heeft bakellende aandelen ın de medıa of zo,dat nıemand hem en zıjn fanatıeke zendelıngenclubje eens goed onder de loep neemt.
  Ik zag een tıjdje geleden waar de broer van bakellende mee bezıg houd.
  Dıe zıt ın de pıjpleıdıngen bussınes.
  Geloof dat hıj onderdelen verkoopt om pıjpleıdıngen aanlegt.
  Toevallıg dat er net een pıjpleıdıng loopt van turkmenıstan door afghanıstan heen.
  Naar ındıa en pakıstan toe.
  Toeval bestaat nıet.
  We worden gewoon dom gehouden en volgestopt met leugens.

  Laat ze op school eens les gaan geven hoe de talıban ıs onstaan,samen met osama en al-quıda.
  Dat zıjn en ıs een huurleger ın dıenst van het westen.
  net zoals saddam eens een goede steun was destıjds voor de VS en het westen om van Irak een huurleger te maken om Iran aan te vallen.
  Blıjf vooral naar de TV en krant kıjken en lezen en je breın word vanzelf pulp.
  De meeste dıe het verhaaltje gelooft dat osama en de talıban de VS hebben aangevallen zıjn al pulp geworden.
  We zıjn al verloren.
  Overgenomen door een clubje rıjkaards dıe geld stopt ın mensen om er chaos te creeren.
  Om daarna als held naar voren te komen.
  Ik geef bv het voorbeeld hoe hıtler aan de macht ıs gekomen.
  Nog steeds gelooft de hele wereld dat de Vs als redder ıs gekomen.
  Verdeel en heers noem ık het.

  Reactie door fake-ıt — maandag 20 augustus 2007 @ 18.53 uur

 143. 31 tukkersterror.

  Jaren geleden voordat 9-11 was gebeurt was er al een plan.
  shell heeft verregaande gesprekken gehad om het gas te vervoeren van kazachstan en turmenıstan.
  Het probleem was ıran.
  Denk je dat de VS zomaar geld ınversteerd ın al-quıda en de talıban om de russen te verjagen.
  Ik ga geen schurkenland als Rusland verdedıgen,maar ze zıjn een mındere schurkenland als de VS.
  Ik vınd ze allebeı 1 pot nat,alleen heeft de de VS meer conflıcten veroorzaakt als rusland.
  Wees maar blıj dat ın de wo2 de russen terugvochten,want anders spraken we nu allemaal duıts.
  de enıgste reden dat de VS hıelp,was het feıt dat de russen terugsloegen en land terug nam wat de moffen hadden ıngenomen.
  Zoek google naar preston Bush.
  Of IBM wat hun rol was ın wo2.
  Of ford motoren.
  Dezelfde freaks zıtten er nu ook destıjds.
  Vraag je eens af wat shell te maken heeft met de bılderbergvergaderıngen.
  Geld ıs macht.
  Voor de rotshılds of rockefeller maakt het geen drol uıt wıe er op de troon zıt.
  Als de geldzaken maar door hun geregeld word.
  Het zıjn puppets dıe op de troon zıtten,dıe naar de pıjpen van de geldschıeters moeten dansen.

  Ander voorbeeld ıs de ısraelıelobby.
  Alle presıdentkandıdaten steunen de ısraelısche lobby,omdat zıj nu eenmaal het meeste geld hebben.
  Zonder de lobby ben je nergens.
  met 10 mınuten zendtıjd bereık je nıet veel kıezers.

  Reactie door fake-ıt — maandag 20 augustus 2007 @ 19.12 uur

 144. @140
  Maar Tukker waarom zijn we nu met een leger binnen gevallen want de echte rede kan ik niet vinden.
  Je heb het over de Maffia enz maar dan kunnen we Italie of de USA ook wel binnen vallen.
  Je geeft vind ik echt weinig onderbouwing om toch maar wat niet mis is een oorlog te beginnen.
  Als ik jou motivatie leest dan kunnen we er nog wel 50 beginnen.
  Ik moet zeggen het is allemaal vaag.

  Reactie door De Hakker — maandag 20 augustus 2007 @ 21.33 uur

 145. En wat gaan we nu doen?

  Reactie door Marcel Jongmans — maandag 20 augustus 2007 @ 23.10 uur

 146. @ 141 Harrij Scheltema,

  Is het niet een beetje dogmatisch om er van uit te gaan dat een tukker per definitie de kat uit de boom kijkt?
  Ook tukkers kunnen wereldburgers zijn.
  En mijn naam is geen geheim die heb ik hier al meerdere malen geplaatst.

  @ 143 Fake It,

  Jou woorden waren dat Rusland alleen terug namen wat de duitsers hadden afgenomen?
  Dus jij ziet Afghanistan ook als provincie van Rusland?

  @144 Hakker,

  Met het woord Maffia, bedoelde ik de werkwijze die de Taliban uitoefende op de bevolking van Afghanistan in een land waar de regering geen vat heeft op deze vorm van criminaliteit.
  En dan kun je de vraag stellen of de regering van Afghanistan het recht heeft om hulp te vragen van buitenlandse eenheden om het recht te herstellen?
  Aan de andere kant kan een ieder zich afvragen of wij deze ergste vorm van onderdrukking mogen toloreren in landen als Afghanistan en wat is het ons waard dat deze mensen kunnen leven.
  De ellende is al begonnen in de jaren 60 toen er wapens werden geleverd om strijd te leveren tegen de Russen (USSR) toen bestempeld als het kwaad van de wereld.

  Misschien ligt daar ook wel het probleem dat je deze fouten niet kunt terug draaien en alleen kunt proberen om de schade te beperken.

  Reactie door Tukkersterror — dinsdag 21 augustus 2007 @ 1.46 uur

 147. 146 tukker

  Als je ıets beter leest wat ık bedoel over de russen,dat je zıet dat ık ook tegen de russen ben met hun ınvasıe.
  Door de ınzet van de vs en het westen ın afghanıstan,ıs het erger geworden dan voorheen.
  Ik geef alleen al het voorbeeld met de explosıeve stıjgıng van de opıum nadat de talıban ıs verdreven.
  Maar blıjf jıj maar dromen dat de VS democratısch ıs.
  Ja de TV propagandeert het dat de VS zo een democratısch land ıs.
  Dat de VS helden zıjn.
  Held op sokken.
  Dıe gasten geven nıks om mensenlevens.
  Bussınes as usual.
  Ik versta nıet de burger ın de VS als vıjand,maar het leger met hun polıtıek.

  Reactie door fake-ıt — dinsdag 21 augustus 2007 @ 13.43 uur

 148. Zoals beloofd geeft ik hier even de reactie weer van “Breekbaar nieuws”

  Wij hebben vol afschuw gekeken naar de reacties op de link die u ons gaf.
  Natuurlijk willen wij hierop reageren!

  Onze voorstelling is een samenstelling van fragmenten van gesprekken die wij gehad hebben met de mensen in Afghanistan en vluchtelingen hier in Nederland.
  http://www.breekbaarnieuws.nl/meer.html op deze link ziet u enkele van onze gesprekken die ook verwerkt zijn in onze “show”.
  De aandacht voor het verre land laat zich verklaren: Nederland heeft er een missie met militairen en hulpverleners, en die is niet zonder risico’s. Elke Nederlander weet hoe de hoofdstad heet, wie de verdreven machthebbers waren, dat Uruzgan een stoffige provincie in het zuiden is. Maar er is méér dan geweld. In de schaduw van dit nieuws leven ook mensen, de Afghanen. Wie zijn het? Wat bepaalt hun denken en doen? Wat verwachten ze van de toekomst? Daarover gaat Breekbaar Nieuws.

  Gijs Wanders

  Reactie door Tukkersterror — dinsdag 21 augustus 2007 @ 13.50 uur

 149. @ 117 Tukkersterror,

  Kijk eens even hier:
  US Funnels Aid to Coptic Christians, Documents Show
  By Emad Mekay
  Inter Press Service

  Tuesday 14 August 2007

  Washington – The United States has quietly funnelled millions of dollars of its annual aid to Egypt to groups among the country’s increasingly restless Christian Coptic community and to areas with large Christian populations as part of an effort to “empower” the religious minority in a little-noticed multi-year aid programme, according to a review of several recent congressional documents.

  lees verder
  http://www.truthout.org/docs_2006/082007T.shtml

  M.a.w. dat idee van De Hakker is niet geheel uit de lucht gegrepen. De Moslims doen vermoedelijk hetzelfde hier.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 21 augustus 2007 @ 14.10 uur

 150. @ 119 120 121 kaatje

  Ik geloof niet dat je mooi bent maar ja, dat is ook slechts maar een geloof.

  Ik geloof je verhaal over de discotheekeigenaar wel maar dat geloof wil je blijkbaar verre van je houden.

  Ik geloof overigens ook dat wereld rond is ondanks dat ik dat niet kan bewijzen.

  Je hebt meer gelijk dan je weet als je zegt dat de vrijheid van geloof niet in onze grondwet thuishoort. In de middeleeuwen was dit wellicht nodig maar sinds het non-discriminatie artikel in onze grondwet staat en de rechten van de mens, niet meer. Ethisch omhelst het non-discriminatie artikel alles wat een gelovige zou kunnen vrezen.

  Het uit de grondwet schrappen van de vrijheid van geloof is noodzakelijk en de enige mogelijkheid de westerse beschaving te redden.

  Overigens gun ik iedereen zijn geloof en denk ik dat mensen daaraan veel troost en rust aan kunnen ontlenen. Het is niet sociaal anderen dit te willen ontnemen of onthouden.

  Vreemd, ik dacht altijd dat vrouwen niet vreemd gingen, zijn er vrouwen die dat doen?, vreemd gaan is, binnen de relatie, toch even verwerpelijk van mannen als vrouwen.

  Je hebt niet van gewonnen van het fundamentalisme maar van een geile weergaloze man, je weet toch hoe wij zijn. Dus zo spectaculair is het allemaal niet.

  Een gelovige al is het dan niet in een of andere God.

  Reactie door ACE — dinsdag 21 augustus 2007 @ 14.12 uur

 151. De enige manier om als werkelijk ‘mens’ te kunnen leven is jezelf te verloochenen en je zo vrij te maken van de driften in je. Ik denk dat het beter is deze filosofie te onderwijzen op de scholen, dat is pas een opbouwmissie.
  De lessen zouden dan naastenliefde, vredelievendheid, geweldloosheid, eerlijkheid, rechtvaarigheid, vergevingsgezindheid en andere deugden onderwijzen.

  Reactie door Francis — dinsdag 21 augustus 2007 @ 15.05 uur

 152. Typisch weer zo’n actie van het christelijk kabinet eerst de VOC maentaliteit aanpraten en navolgen, dan door de eeuwen heen dood en verderf zaaien en last but not least dood en verderf onderwijzen… hoe zat dat ook weer met andere religies die hier zo afgekraakt werden ?????

  Waarom worden er geen lessen naasteliefde / ouderliefde gegeven of nog wat relevanter EERT UW VADER EN MOEDER zoals op het item waar kinderen het verdommen om hun bejaarde ouder(s) te bezoeken.

  Is dit nu de toekomst van christelijk nederland, mischien is het dan toch beter om moslim te zijn die geven nog om hun ouders.

  Reactie door Pool — dinsdag 21 augustus 2007 @ 15.14 uur

 153. afganistaninval was natuurlijk terecht gezien 9/11 de taliban en Osama Bin laden. (ik heb het niet over Irak wat niet terecht was)
  Ik heb liever het democratisch gekozen regeringsstandpunt in een lesboeke dan de zoveelste linkse indoctrinatie in een schoolboek.(meerdere keren bewezen)

  Reactie door Klaas — dinsdag 21 augustus 2007 @ 16.07 uur

 154. Hoorde ik nu onlangs dat Balkenende de eind regie heeft over alle landelijke media???
  Tegen vriendje Bush zeggen dat Chavez een gevaar is en zelf nog vele malen erger zijn dan Fidel Castro.
  Welkom in communistische Nederland, met zijn schijn democratie, waar (voor dat iew ingrijpt) de stemcomputers gemanipuleerd worden.

  Zoals ik al eerder ergens op dit weblog stelde Wilders is niet het gevaar voor ons land, maar Balkenende die de kloof steeds verder vergroot!
  Is Balkenende niet de man die jaren geprofiteerd heeft van onze oudere generatie, met studies en zo en die ze nu het liefst uithongerd ???
  Is hij niet van de generatie die doorstudeerde om zich zo van de dienstplicht te kunnen onttrekken ??

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 21 augustus 2007 @ 16.59 uur

 155. @146
  Tukker over een ding zijn we het denk ik wel eens elk geloof of mensen die zeggen dat ze namens dat geloof handelen en een vrouw als een te onderdrukken wezen zien,moeten in mijn beleving onder het Hakmes.(bij wijze van spreken dan)
  Maar laten we oppassen met deze stelling want dan moet er ook in ons eigen land nog rijkelijk wat bloed vloeien.(bij wijzen van spreken dan).

  Reactie door De Hakker — dinsdag 21 augustus 2007 @ 17.22 uur

 156. Het zou een geweldige actie zijn als alle ouders dat leugenachtige lesmateriaal terug sturen naar waar het vandaan komt, misschien met een begeleidende brief met een verzoek om op te hoepelen er bij?

  Reactie door Peter — dinsdag 21 augustus 2007 @ 18.04 uur

 157. @ 156 Peter

  Dan tegelijk erbij schrijven dat Irak en Afghanistan niet onze oorlog is en dat we alle steun moeten intrekken en de troepen direct naar huis laten komen, en dat met dat weggegooide geld al die miljarden de levenstandaard van de zwakkeren in onze samenleving een beetje te verzachten, niet alleen de vaste lasten stijgen enorm, nu ook al de prijzen in de supermarkt zie de de stijging van de prijs van melk en andere zuivelprodukten.
  Ik denk dat in ons land straks meer alcoholverslaafden heeft als niet alcoholverslaafden, gezien de melkprijs… een liter bier is stukken goedkoper dan een liter melk en het eind is nog niet inzicht we zitten pas aan het begin van de prijsstijgingen.

  Reactie door Pool — dinsdag 21 augustus 2007 @ 19.44 uur

 158. Misschien kunnen leraren het lespakket gebruiken, om de kinderen aanschouwelijk onderwijs te geven over de subtiele en slinkse wijze waarop machthebbers proberen de bevolking te indoctrineren. Ze kunnen de kinderen dan uitleggen wat de precieze reden is dat er wel een pakket over afghanistan is, maar bijvoorbeeld niet over de onvoorwaardelijke Nederlandse steun aan het Amerikaanse imperialistsch avontuur in Irak. Ook de dubieuze rol van Jan Peter ‘fatsoen moet je doen’ Balkenende kan dan nader worden toegelicht. Waarom wil hij bijvoorbeeld dat hier geen onderzoek naar wordt gedaan.

  Ze leren dan ook een historisch verband te leggen met de modus operandus ten tijde van de politionele acties in Indonesië en het gecultiveerde beeld van de moedige en vriendelijke Nederlandse soldaat, die ons vaderland in den vreemde verdedigde tegen al die opstandige oorspronkelijke bewoners.

  Ananga

  Reactie door Ananga — dinsdag 21 augustus 2007 @ 19.53 uur

 159. @ 158 Anaqnga

  Laat Nederland eerst zijn schuld en achterstallig soldij aan die Indonesie gangers maar eens uitbetalen, ongeveer 50 jaar later en nog steeds hebben veel militairen uit die tijd geen soldij ontvangen.

  Reactie door Pool — dinsdag 21 augustus 2007 @ 20.14 uur

 160. Klaas — dinsdag 21 augustus 2007 @ 16.07 schrijft:

  afganistaninval was natuurlijk terecht gezien 9/11 de taliban en Osama Bin laden. (ik heb het niet over Irak wat niet terecht was)

  Waarom is Afghanistan terecht? Is het vanwege de overduidelijk vervalste video (zoals door meerdere onafhankelijke experts is aangetoond) waarin een zeer slecht gelijkende ‘dubbelganger’ van Osama Bin Laden de verantwoordelijkheid voor de aanslagen van 9/11 op zich neemt.

  Is het vanwege het door de media doodzwijgen van de bijna onomstotelijk vaststaande betrokkenheid van de regering Bu$h bij de aanslagen van 11 september, waardoor er nog steeds mensen zijn die denken dat Al-CIAda hiervoor verantwoordelijk was. Zelfs een grote meerderheid van de destijds USA, USA scanderende Amerikanen is hier ondertussen van doordrongen.

  Is het vanwege het feit dat Amerika, zoals bekend en bewezen, al lange tijd voor de aanslagen van 9/11 de aanvalsplannen tegen Afghanistan en Irak had klaarliggen. Ze moeten daar helderzienden in dienst hebben. Dan is het natuurlijk ook te verklaren dat ze binnen enkele dagen wisten dat Afghanistan en Al-CIAda hiervoor verantwoordelijk waren.

  Is het vanwege het feit dat de Taliban van die afschuwelijke lieden zijn die er andere, dan onze Westerse, normen en waarden op na houden? Waarom heeft George W. Boef deze Taliban dan naar Washington uitgenodigd en uiterst vriendelijk bejegend toen deze nog bereid bleken om een strategisch belangrijke oliepijpleiding over hun grondgebied te dulden. Toen de Taliban uiteindelijk besloot om zich hiertegen uit te spreken waren ze ineens geen vriendjes van Bu$h meer maar gevaarlijke fundamentalisten

  Ananga

  Reactie door Ananga — dinsdag 21 augustus 2007 @ 20.35 uur

 161. @ 156 Peter

  Kunnen ze ook schrijven van een nederlandse generaal in Srebrenica die niet durfde te vechten met als gevolg 7000 duizend vermoorde mannen en jongens, onze generaal noemde zichzelf een pianospeler zichzelf op de borst slaan met de uitdrukking …. * dont f#ck with the pianoplayer ” dat deze uitspraak tot zoveel doden moest leiden is voor mij nog steeds onbegrijpelijk, en dat deze pianospeler ook nog cadeau’s en bloemen aannam van Mladic bij het vertrek van onze manschappen is niet uit te leggen aan de nabestaanden van die duizenden doden.

  Nederland betaalt 216.000 euro mee aan de uitbreiding van een team dat in Sarajevo werkt aan de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers. Het geld is onder meer voor onderzoek naar de rol van 36 politiemensen voor en na de val van Srebrenica in 1995.

  Na de val doodden Bosnisch-Servische militairen en politiemensen zo’n 7000 Moslims. De politiemensen werkten in die tijd in de omgeving van Srebrenica.

  Het parket van Sarajevo opent voor onderzoek en vervolging in Srebrenica zelf een kantoor. Van het Nederlandse geld worden onderzoekers aangetrokken, die al eerder in het gebied werkten.

  m

  Reactie door Pool — dinsdag 21 augustus 2007 @ 20.35 uur

 162. Toch maak ik me er niet zoveel zorgen over, als ex-participant in het onderwijswereldje weet ik dat 90 % van de leerkrachten in het openbaar onderwijs deze nationalistische bullshit gnuivend met het oud papier meegeven, alleen al omdat voor een beetje sociaal projectonderwijs nooit geld te krijgen is. Men haalt zijn gram.
  De onderwijsministeries in de jaren tachtig waren wat budgetten betreft voor humanistische vorming echt klasse, zelfs
  durf ik hierbij iemand als Pronk nog een pluim in zijn derrrière te steken.

  Op Gristelijke scholen zal deze militairistische kost uiteraard wèl zwaar serieus worden genomen, op voorspraak van de Rector, (vooral op scholen op de Veluwe, bv. traditioneel militaire dienstplichtgemeenten als het gereformeerde Harskamp en Ede) maar ja, daar moet je als simpele en aan God & Balkenende onderworpen leerkracht ook nog bídden voor en na de leerdag, plus samen met je pupillen de Hollandsche Vlag groeten en eren. En natuurlijk wordt daar de kinderen bijgebracht de Amerikanen eeuwig dankbaar te moeten zijn voor de Bevrijding van `44 “45, met alle geschiedvervalsing vandien.

  Reactie door Haq — dinsdag 21 augustus 2007 @ 21.22 uur

 163. @162
  Kruidvat heeft er al op in gespeeld en heeft de papier versnipperaar in de aanbieding.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 21 augustus 2007 @ 23.38 uur

 164. @Hag
  De christelijke scholen zullen het m.i. gebruiken als de 2e kamer het niet voor elkaar krijgt het materiaal te bannen.
  Was precies mijn gedachte.

  Reactie door Maria — woensdag 22 augustus 2007 @ 1.25 uur

 165. @ 155 Hakker,

  Dat is het hem nu juist, dat vele mensen dingen zeggen om hun eigen fouten te verbergen.
  Bij mij en in mijn overtuiging is een ieder gelijk, waarom zou mijn vrouw minder zijn dan mij?
  Ze schenk mij kinderen, zij respecteer me en boven alles ze is mijn maatje.
  Maar dat geld voor mij ook met veel andere zaken, waarom zou een zwerver minder zijn dan iemand met geld, waarom zou een dier minder wezen als wij mensen?
  Ik probeer me te houden aan het goede wat het leven ons bied en JA soms is de bijbel mijn leidraad, maar dat is dan puur en alleen om mijzelf te wijzen op mijn fouten.
  En dat is ook meestal de fout in een geloof, dat de gelovigen hun goede wil projecteren op een ander of dat ze in hun misklunen zich beroepen op God/Allah.
  En waarom? Ik weet het niet?

  Reactie door Tukkersterror — woensdag 22 augustus 2007 @ 2.44 uur

 166. @ 147 Fake It,

  Nogmaals, ik ben het niet eens met Amerika, dit heb ik al vaker aangegeven in de stukjes die ik schrijf.
  Maar ik doe ook niet mee om hen iedere keer te veroordelen voor de onrust in de wereld.
  Ik probeer objectief te blijven.
  En in de laatste zin zeg je een goed ding het zijn niet de burgers maar de regering die de beslissingen neemt.

  Reactie door Tukkersterror — woensdag 22 augustus 2007 @ 2.52 uur

 167. @ 149 Eco,

  Ten eerste dank voor de links, maar het heeft voor mij weinig nut.
  Ik ga heel weinig af op meningen die worden weergegeven op internet, omdat ik voor ieder stukje via google wel 10 stukjes kan vinden die het tegenspreken.
  Dat is namelijk ook de grote kracht van internet dat mensen zoeken op hun eigen idee en gedachten en zo ook vinden wat zij wensen te vinden.
  Ik behaal mijn informatie liever via kanalen en mensen die ik persoonlijk ken en vertrouw.
  En zelfs dan ga ik nog wel eens kijken of deze antwoorden kloppen met de werkelijkheid.
  Want ieder mens heeft zijn eigen werkelijkheid.

  Reactie door Tukkersterror — woensdag 22 augustus 2007 @ 2.59 uur

 168. 160 ananga.

  goed gesproken en volledıg met je eens.

  Reactie door fake-ıt — woensdag 22 augustus 2007 @ 9.43 uur

 169. Weer een nieuwe actie van de overheid ! docenten en overige onderwijspersoneel moet naar cursus om radicla jongeren beter te leren herkennnen : De maat is vol in het onderwijs : geheime diensten in het onderwijs ?

  Reactie door Fred — woensdag 22 augustus 2007 @ 16.47 uur

 170. @ 167 Tukkersterror,

  OK. Is ook wat voor te zeggen.
  Heb diverse bijdragen geleverd maar die verdwenen ineens weer.
  He je de nieuwe clip van Manu Chao van album Radiolina al gezien?
  Kwam vanochtend voorbij op de TVE.
  Dit is een andere clip, Rainin’in PAradize.
  http://www.youtube.com/watch?v=D977uOHVxYA

  Reactie door L´écologiste — donderdag 23 augustus 2007 @ 10.03 uur

 171. 19. d”olle Henk

  Alsof de tijd stilgestaan heeft inderdaad. Dat dacht ik gisteren nog toen ik in mijn boekenkast een boekje tegenkwam 6e herdruk in 1975 uitgegeven door het socialistisch onderwijs front, geschreven door Paul Offermans en Bernt feis, getiteld; Geschiedenis van het gewone volk.
  Je houdt het toch niet voor mogelijk anno 2007, ik houd mijn hart vast.

  Reactie door Henny — donderdag 23 augustus 2007 @ 10.07 uur

 172. @ 170 L’écologiste,

  Nee nog niet gezien of gehoord, maar zal straks eens kijken.

  En het klopt, er worden diverse keren zaken eraf gehaald van internet, zo ook hier.

  Maar waar ik wel eens nieuwsgierig naar ben, is hoe de mensen omgaan met de informatie, voor dat zij het herpubliceren of er commentaar opgeven.
  Aangezien er veel onzin op internet staat is internet ook een fantastie’s medium om de waarheid te achterhalen.
  Zo kun je op diverse .gov site’s diverse agenda’s vinden van onze wereld “leiders”.
  Ook chat-site’s van militairen geven vaak andere informatie dan de media.
  Vaak is het even puzzelen, maar als je het hebt gevonden is de informatie die je hebt opgebouwd vaak 100% betrouwbaar.
  In iedergeval betrouwbaarder dan de media en de overheden ons doen wil geloven.
  En soms is deze informatie nog fout ondanks een netwerk van personen die dicht bij het vuur zitten.

  Reactie door Tukkersterror — donderdag 23 augustus 2007 @ 10.47 uur

 173. @160 Ananga,

  U geloof wel erg in complot-theorieen, gezien uw stelling hier.

  Wat is uw volgende, dat de 600.000.000 die moet worden bezuinigd eigelijk een verkapte deal is om de oudjes uit de weg te ruimen?
  Of komt u ook met het verhaal dat tijdens het instorten van de twin-towers diverse explosie’s te zien waren.

  Reactie door Tukkersterror — donderdag 23 augustus 2007 @ 10.56 uur

 174. @ 172 Tukkersterror,

  Inderdaad.
  Trouwens laatst zag ik iets over bedrijfjes die negatieve info over een persoon die bijv. wil solliciteren kunnen wegfilteren tegen betaling.
  In de toekomst zal de vrije nieuwsgaring wel in het geding komen. Het establishment zal er tzt helemaal vat op gaan krijgen.

  Reactie door L´écologiste — donderdag 23 augustus 2007 @ 11.48 uur

 175. Buitenlandse Zaken (BuZa) moet meer moeite doen om te achterhalen of in Irak christenen worden gekruisigd. Dat stelt de ChristenUnie in reactie op uitspraken van BuZa-minister Verhagen, die begin deze week stelde dat hij maar niet bevestigd kan krijgen of zulke praktijken plaatsvinden.

  Wel schreef de bewindsman in antwoord op schriftelijke vragen van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, dat het wel duidelijk is dat christenen in Irak het moeilijk hebben en dat er sprake is van ‘gerichte intimidatie van en aanvallen op christenen’. Volgens CU’er Voordewind heeft BuZa niet bij de juiste organisaties navraag gedaan. Zelf kreeg het Kamerlid begin juli in Syrië de kruisigingspraktijken van verschillende kanten bevestigd. Een andere bron, iemand bij de VN die hem expliciet vroeg de kwestie wereldkundig te maken, kan hij evenwel niet noemen. ‘Wel heb ik een ambtenaar van het ministerie wat specifieker ingelicht over mijn eigen bevindingen’, aldus Voordewind. ‘Het gaat me niet om mijn eigen gelijk, maar om de positie van christenen in Irak
  ………………………….
  Kijk dit nu gelovig politiek denken het gaat hem om de christen hoe andere is dat land afgeslacht worden is niet zo belangrijk.

  Reactie door De Hakker — donderdag 23 augustus 2007 @ 12.57 uur

 176. @160 Natuurlijk was de inval terecht.
  Bin Landen zat daar en de Taliban verantwoordelijk voro de aanslag.
  Bin Laden heeft dat zelf toegegeven.
  Je kan wel aankomen met allerlei rare complot theorien. Maar denk je nu werkelijk dat er mensen van de CIA vrijwillig hun leven zouden opofferen door in een vliegtuig tegen de twintowers te vliegen?

  Reactie door Klaas — donderdag 23 augustus 2007 @ 13.28 uur

 177. Ik heb pasgeleden ik dacht op canvas nog een documentaire gezien m.b.t. Indonesie en christenen en moslims. Hele moslimgezinnen waren uitgeroeid mensen durfden niet meer buiten te komen, jongens werden gekleed als meisjes om te ontsnappen aan de moordpartijen terwijl het eerst eigenlijk helemaal niet slecht ging tussen de geloofsgroepen.
  De christenen zijn daar even erg als de moslims in het de ander naar het leven staan.
  Echter wij horen hier enkel het verhaal van de vervolging van christenen m.n. de christenmeisjes.
  Dat krijg je als je als landen met een bepaalde herkomst haat gaat zaaien daar waar het niet aanwezig was en vanwege je geloof een onderscheid gaat maken tussen het belang van het ene en het andere leven. Polarisatie en het uitvechten van de gevolgen van die bewust gevoede polarisatie geeft iedereen een motief hun sociale economische of anderszins geschillen of achterstanden even uit te vechten in naam van de godsdienst en wij werken daar als zogenaamd democratische land geend op een christelijk joodse achtergrond eerst christelijk en pas heel veel later na de tweede wereld oorlog joods zou ik dan maar zeggen aardig aan mee in naam van…..wat eigenlijk de politiek geloof of het geloof van de politicus… Wie het weet mag het zeggen.
  Verhagen is erop uit. Als een imam iemand geen hand wil geven staat hij voorop in het uiten van zijn ongenoegen naar die imam toe maar als Van Bommel een compliment maakt en niet meer dan dat maar dat vanuit die cultuur niet op prijs gesteld wordt dan staat hij ook voorop om Van Bommel de les te lezen. Het gaat er wederom om wie iets doet en niet wat blijkbaar. Zijn politieke spel is zo doorzichtig zelfs een blinde ruikt hem op afstand.
  in Gaza worden overigens nog steeds mensen vermoord ook kinderen maar dat moet je op buitenlandse zenders lezen daar hoor je Verhagen niet over. Wel de electriciteit uitschakelen en mensen in nog meer ellende storten. Bah….Verhagen is op kruistocht op alle fronten. Als er iemand gekruisigd moet worden is het buiten de Palestijnen nu even de SP volgens Verhagen dan.
  En wat daarboven staat is hier een uitvloeisel van want komt uit dezelfde koker.
  Levensgevaarlijk en vooral ongelooflijk, terug naar de middeleeuwen en daarvoor.

  Reactie door Henny — donderdag 23 augustus 2007 @ 13.38 uur

 178. Tukkersterror,

  Ik bedoelde eigenlijk deze clip die ook nu pas beschikbaar is:
  Henny,
  Het betreft eigenlijk een soort glazen bol… aardbol breekbaar…

  http://www.youtube.com/watch?v=pGyZHgRFQNY

  Reactie door L´écologiste — donderdag 23 augustus 2007 @ 15.31 uur

 179. Tukkersterror — donderdag 23 augustus 2007 @ 10.56 schrijft:

  U geloof wel erg in complot-theorieen, gezien uw stelling hier.

  Wat is uw volgende, dat de 600.000.000 die moet worden bezuinigd eigelijk een verkapte deal is om de oudjes uit de weg te ruimen? Of komt u ook met het verhaal dat tijdens het instorten van de twin-towers diverse explosie’s te zien waren.

  Je bedoelt net zoals de ‘complottheorie’ over het Tonkin incident dat later de waarheid bleek te zijn. Moet ik nog meer voorbeelden geven?

  Als je de afgelopen jaren jezelf daadwerkelijk objectief in deze materie had verdiept, dan had je begrepen wat ik zeg. Doe maar eens onderzoek naar bijvoorbeeld die Osama Bin Laden video’s die toevallig net altijd opduiken op een voor George W. Boef opportuun moment. Zoals Osama die, enkele dagen voor de verkiezingen, het Amerikaanse volk aanraadt toch vooral op John Kerry te stemmen. Maar afijn, ik heb wel iets beters te doen dan met jouw in een oeverloze discussie te vervallen. Je geloofd maar fijn wat je wilt. de tijd zal het ons leren…

  Die opmerking over die ‘oudjes’ is uiteraard een goedkope, niet effectieve truc om te proberen hetgeen ik zeg in het belachelijke te trekken. Erg goedkoop…

  Ananga

  Reactie door Ananga — donderdag 23 augustus 2007 @ 16.16 uur

 180. Klaas — donderdag 23 augustus 2007 @ 13.28 schrijft:

  Natuurlijk was de inval terecht. Bin Landen zat daar en de Taliban verantwoordelijk voro de aanslag. Bin Laden heeft dat zelf toegegeven.

  Bewijs graag… of is het woord van de regering Bu$h, met een historie van aantoonbare leugens, afdoende bewijs? Ken je Osama Bin Laden misschien persoonlijk, dat je zo zeker weet dat hij verantwoordelijk is? Je kunt op het internet tientallen publicaties vinden waarin niet Amerikaanse veiligheidsdiensten en onafhankelijke experts hebben aangetoond dat de meeste video’s met Osama Bin Laden falsificaties zijn. Er is nota bene recentelijk m.b.v. nieuwe software onomstotelijk bewezen dat deze video’s gemanipuleerd zijn. Ze kunnen tegenwoordig een hoop op het gebied van beeldbewerking.

  Je kan wel aankomen met allerlei rare complot theorien. Maar denk je nu werkelijk dat er mensen van de CIA vrijwillig hun leven zouden opofferen door in een vliegtuig tegen de twintowers te vliegen?

  Waarom een rare complottheorie? Enkel omdat jij het niet gelooft. Ik vind het bijvoorbeeld raar dat er nog steeds mensen zijn die, ten overstaand van een enorme berg bewijs die het tegendeel aantoont, nog steeds geloven dat Al-CIAda voor de aanslagen van 9/11 verantwoordelijk was en dat George W. Boef daarentegen een goed Christen is die nooit een vlieg kwaad zou doen.

  Al-CIAda (de database) is trouwens een oorspronkelijk door de CIA opgerichte organisatie, met als doel tegen de Russen in Afghanistan te vechten. Ook Osama Bin Laden stond op de CIA loonlijst. De naam van deze organisatie is een verwijzing naar de CIA database die toentertijd was aangelegd.


  Bin Laden was, though, a product of a monumental miscalculation by Western security agencies. Throughout the 80s, he was armed by the CIA and funded by the Saudis to wage jihad against the Russian occupation of Afghanistan. Al-Qaida, literally “the database”, was originally the computer file of the thousands of mujahideen who were recruited and trained with help from the CIA to defeat the Russians. – The Guardian (july 2005)

  Uiteraard hoeft niet een lid van de CIA zelf de aanslag uit te voeren. Je hoeft alleen maar een stel idioten te vinden die dit voor je willen doen omdat ze niet beseffen dat de ‘terroristisch organisatie’ waarvoor ze werken eigenlijk een CIA dekmantel is. Verder hoef je er alleen maar voor te zorgen dat de aanslag succesvol verloopt. Zoals bijvoorbeeld dat de, normaal uiterst effectieve, Amerikaanse luchtverdediging die dag toevallig niet goed functioneert.

  Ananga

  Reactie door Ananga — donderdag 23 augustus 2007 @ 16.47 uur

 181. @177 De moslims zijn daar begonnen niet goed te praten maar wel te begrijpen dat de christen daar uiteindelijk ook naar de wapenen grepen. Daarnaast 99% in Indonesie is moslim dus wie zal begonnen zijn?

  Reactie door Klaas — donderdag 23 augustus 2007 @ 16.51 uur

 182. @177 Daarnaast gaat de hand geven van de Imam over nederland en je mag verwachten dat zo iemand zich enigszins aan de cultuur heeft aangepast. Het verhaal van Bommel speelt zich daar af terwijl hij geen rekening houdt met wat daar als norm geld.
  Toch wel humor dat hem dat moet overkomen gezien een aantal SP corifeen zoals Meulenbelt die nog net niet de Islam normen en waarden als norm in nederland willen zien.

  Reactie door Klaas — donderdag 23 augustus 2007 @ 16.53 uur

 183. 182. Klaas

  Verhagen heeft duidelijk een missie, een zeer persoonlijke achterliggende geloofsagenda, en die is niet de mijne.

  Reactie door Henny — vrijdag 24 augustus 2007 @ 9.24 uur

 184. @ 179 & 180 Ananga,

  De Tokin theorie is mij bekend, en ik meende ook zelf door Amerika toegegeven dat het een fout was.
  Krijgen we straks dan ook de Afganistan theorie, waarbij een NL-F16 een convooi beschoot van een bevriende eenheid?
  En die oudjes was geen truc door deze bezuinigingen zullen zeker oudere mensen die de hulp hard nodig hebben eerder sterven dan nodig is.

  Iets verder kopel jij de naam al-Qā‘idah aan de naam CIA, terwijl deze naam in het arabisch, betekend “Basis” of “Fundament”.
  En is in 1988 opgericht tussen twee strijdende partijen om de USSR beter te kunnen bestrijden.
  De strijd tussen Afganistan was al aan de gang vlak na de WO2 (1946)en de CIA is opgericht in 1948 meende ik uit de oude CIG.
  De sponsering van de USA begon in 1968 met levering van wapens om het op te nemen tegen de toen gemeenschappelijke vijand de USSR.
  De levering van deze wapens is in 1998 door de USA gestopt toen bleek dat de groep ze gebruikte tegen hun landgenoten en is pas gestopt in Nederland in 2002.

  Reactie door Tukkersterror — vrijdag 24 augustus 2007 @ 15.08 uur

 185. @ Henny (171):

  Als ik mij niet vergis, wordt in dat boekje nog gerefereerd aan mijn kandidaatsscriptie sociologie over de onmnogelijkheid van “waardenvrije” wetenschap! (1974).(Of was het een ander boekje van Bernt Feis?).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 24 augustus 2007 @ 17.14 uur

 186. Om hem even bij zijn juiste naam te noemen, Verhagen = een van de meest onchristelijk en onethische ministers ooit. Hij maakt een grote schandaal van een compliment door SP kamerlid richting een medewerkers, terwijl hij was opvallend still toen Rud Lubbers zich schuldig had gemaakt aan aanranding van een VN personeel. Meten met twee maten is de norm bij dit waardeloos kabinet.

  Reactie door Khosrow — zaterdag 25 augustus 2007 @ 13.48 uur

 187. 186. Khosrow

  Je hebt volkomen gelijk. De media worden betaald door de overheid met exorbitante salarissen zoals je de RTL man wel hebt horen vertellen. Vooral de NOS is een complete staatsomroep geworden zeker na de veranderingen waar je ze niet meer over hoort omdat hun salarissen vooral de NOS bestuurders flink gestegen zijn met die veranderingen. Ze zijn gewoon gekocht.Met corriveeen op de achtergrond die de opkomst van de SP willen stuiten. Het is haast belachelijk duidelijk. Ik weet niet hoe vaak per jaar er iemand in een van de zeer vele gemeenten uitstapt uit de gemeenteraad maar nooit was dit BENOEMENSWAARDIG landelijk nieuws en dat is het natuurlijk feitelijk nog steeds niet voor het zogenaamd grote HMMMMM NOS journaal maar nu wel. Iedereen die geen soep in de ogen heeft en geen oordopjes in de oren kan van verre zien dat dit politiek gestuurd is maar ze denken daar bij dat NOS en de diverse omroeppartijen nog steeds dat Nederlanders dom zijn omdat ze zelf nog steeds in hierachische structuren denken. De vreselijke ijdeltuiten die met de meest onbenullige keuvelrogramma’s de kost verdienen en denken progressief of intellectueel bezig te zijn. Ooit gezien hoe zuinig en stijf ze het nieuws verkondigen, de spanning vliegt er vanaf niet van het onderwerp overigens integendeel dat is altijd oud onbelangrijk en vooral geinterpreteerd nieuws. Echt het is om je rot te lachen te zeggen dat het sensationele nieuws van de commerciele sector komt. Het journaal in Nederland stelt helemaal niets voor evenmin de keuvelprogrammatjes van de Vara met die Joost Eerdmand etc….het moet vooral allemaal leuk zijn en het liefst hebben we het over de gay-parate, het bloemencorso etc.. en ieder onbenul mag in vijf minuten zijn zegje doen over een onderwerp.Nova is verworden tot een grote herhaler stelt helemaal niets meer voor zoveel mogelijk onderwerpen die al geweest zijn in het journaal, eenvandaag netwerk etc.. herhalen met zonodig nog minder achtergrond in zo kort mogelijke tijd. Het is een gotspe. De leukheids en keuvelcultuur in Nederland wint het nog steeds van de toestand in de wereld. Ik mis de jaren zestig enorm met mensen als Constandse, Van Thijn, Brugmans etc…..de lange altijd weer op te verheugen uitgediepte programma’s van de VPRO op vrijdag zonder gelal ertussendoor van muziek en een radio kassa die er allang niet meer schijnt te zijn voor de consument maar voor het bedrijfsleven. Het MN magazine of weet ik hoe het heet met de altijd vrolijke leukheidsstem alsof we aan de borreltafel zitten en andere oppervlakkige onzin waarin niet een kritisch geluid of tegenwicht meer te vinden is enkel naar de mond praterij waar ze vooral zichzelf zo belangrijk vinden en overal tussendoorpraten als iemand wel net even iets belangrijks dreigt te zeggen. Lessen over Afghanistan door het ministerie van Verhagen ingevoerd, indoctrinatie alom in de klas op radio en TV. terug naar de middeleeuwen, de kloosters de onderworpenen, de heren de adelen en de horigen en roepen dat het gespuis nu eindelijk eens opgevoed moet worden of onder de guillotine gelegd.
  Verhagen is overigens katholiek, die zijn al lang blij dat ze er sinds een honderd jaar bijhoren en nu ook in Leiden mogen studeren.

  Reactie door Henny — zaterdag 25 augustus 2007 @ 15.31 uur

 188. Correctie ;hierarchische

  Reactie door Henny — zaterdag 25 augustus 2007 @ 15.34 uur

 189. Ik ben diep geschokt. Ik probeer dit te relativeren maar hou toch het vage gevoel dat ik mijn kinderen in bescherming moet nemen tegen onze regering?! Ik vind echt dat alle ouders die hierop tegen zijn gezamenlijk in actie moeten komen.

  Reactie door J Vrolijk — dinsdag 4 september 2007 @ 8.46 uur