Gebrekkige taalkennis MBO

Mbo-leerlingen lezen zo gebrekkig dat velen hun opleiding nooit op het vereiste niveau zullen afronden. Ruim de helft van de mbo’ers blijft bij het begin van de opleiding steken op het lezen van slechts korte eenvoudige teksten. (Volkskrant)

Dit heeft alles te maken met de vooropleiding zoals het VMBO, dat al tijden te maken heeft met problemen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 08 oktober 2007 :: 12.54 uur

80 Comments

80 reacties

 1. Maar goed dat SP inhoudelijk, korte en duidelijke teksten publiceert.
  Stel je voor dat Mbo-leerlingen niet zouden begrijpen waar de SP voor staat.

  Reactie door Joop — maandag 8 oktober 2007 @ 13.27 uur

 2. Niet alleen op MBO maar eigenlijk Nederland heeft taal en ook identiteitsprobleem. Ik bedoel wij hoeven alleen maar de kranten open te slaan of de officiële brieven door te nemen. Ik wil niet zelfgenoegzaam te zijn en mijn beheersing van Nederlandse taal is ver van perfect, maar op universiteit moet ik vaak de betekenis van sommige woorden aan aantal van mijn klasgenoten uitleggen. Dat vind ik niet erg, want leren gaat gewoon door. Wij Leren samen van en met elkaar.

  Maar wat ik erg vind is de continue verwijzende vinger naar de MBO-ers. Daarbij wordt het vaak niet vermeld dat MBO-ers krijgen les van onbevoegde docenten en dat ze vaak te kampen hebben met lesuitval en heel veel andere zaken waaronder zondebokstempel.

  Als wij het over in stand houden van segregatie en tweedeling hebben, dan moeten wij niet verder kijken dan hoe onderwijs in dit land van A tot en met Z ingericht is.

  Op universiteiten bieden ze nu tweetalige onderwijs. Dit doen ze om meer buitenlandse studenten te trekken. Want dat betekent meer buitenlandsgeld in hun la. Dat is op zich niet erg, maar jammer genoeg dat gaat altijd ten koste van kwaliteit van andere vlakken. Bovendien de engels van de zogenaamde docenten laat veel te wensen over.

  Zig zag beleid is orde van de dag in het onderwijs. Ene dag is dit, de volgende dag is weer iets anders. Mensen durven niet eens vragen te stellen, uit angst dat ze misschien al bij voorbat gediskwalificeerd worden. Hier en daar zijn er docenten die met hart en ziel studenten altijd te woord staan(aan twee honderd studenten tegelijk les bezorgen, vragen per e-mail beantwoorden,,) maar die zijn er heel weinig over. Als die na hun 65ste gaan stoppen met werk, dan worden ze vervangen met haastige opgeleide docenten die slechts op hun hoorloge opletten. Bovendien hebben die mensen niet de knowhow van die de oudere docenten wel in huis hebben.

  Mijn kritiek is niet gericht aan goed willende en hard werkende docenten, maar aan het feit dat in dit land er wordt te veel verwacht en te inefficiënt geïnvesteerd. De geld die geïnvesteerd wordt gaat niet naar de onderwijs zelf maar vooral aan de woud van tegenstrijdige regels en bureaucratie en ongekwalificeerde krachten.

  Goedkoop, goedkoop= uiteindelijk duurkoop. Wij worden allemaal de dupe van dit soort goedkope beleidsvoering(schuiven van de middelen naar draaiende waan/ politieke wind van de dag)

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 13.38 uur

 3. Taalachterstand begint al op jonge leeftijd, overigens niet alleen voor allochtonen, maar ook autochtonen in de laagste klassen van de maatschappij. In het basisonderwijs wordt de achterstand helaas niet verkleind. Dat heeft verschillende oorzaken, o.a. het taalniveau, dat dalende is bij de onderwijsgevenden. PABO-studenten hebben niet alleen problemen met rekenen, maar ook met taalvaardigheid. Het onderwijs is teveel versnipperd geraakt in allerlei vakken, waardoor de aandacht voor rekenen en taal steeds minder is geworden. In het VMBO moet de aandacht eveneens verdeeld worden over veel aandachtsgebieden. Het vak Nederlands gaat meestal op in het competentiegerichte leren, als onderdeel van het projectmatig onderwijs, waar leerlingen veelal zelfstandig aan de slag moeten. De leraar is geen docent meer, maar een tutor, een begeleider, een google-assistent zo je wil, geassisteerd door onderwijsassistenten, die groepen van 50 of meer leerlingen moeten handelen. Het kostenplaatje ziet er dan interessant uit voor de vele managementleemlagen in het onderwijs. Maar het echte onderwijs is helaas achter de coulissen van het nieuwe leren verdwenen.
  Vroeger gingen de zwakkere leerlingen op 16-jarige leeftijd met een LTS-diploma of dat van de Huishoudschool aan de slag. Nu worden ze veelal dropout in het MBO, als ze niet al eerder op een zijspoor zijn geraakt.
  We moeten, denk ik, weer terugkeren naar de fundamentals. Er is ontzettend veel werk in de technische sector. Ook transport en logistiek schreeuwt om mensen. Laat leerlingen al vanaf hun 15e beroepskwalificaties halen. Maak de grens tussen VMBO en MBO niet absoluut. Doe ook op het MBO veel meer aan begeleiding van zwakke leerlingen, net als op het VMBO. Laat ze niet aan hun lot over, omdat ze toevalligerwijze ouder dan 16 zijn en niet meer leerplichtig. Deze leerlingen kunnen de luxe van al te veel zelfstandigheid niet aan. Maak ook de MBO’s veel kleinschaliger. Die grote leerfabrieken zijn juist voor zwakkere leerlingen fataal.

  Reactie door Tiny Romme — maandag 8 oktober 2007 @ 14.10 uur

 4. Dat is niet vreemd. Jeugd krijgt meer MSN taal voorgeschoteld dan taalles. Er zijn zelfs leerkrachten die MSN/SMS taal toleren bij een schriftelijke toets.

  Verder zitten we vol met one-liners. En laten we wel wezen. We helpen er allemaal aan mee. Ook d.m.v. deze weblog.

  Reactie door Ton Sijm — maandag 8 oktober 2007 @ 14.15 uur

 5. Goedemiddag allemaal,

  Als je een volk zijn taal ontneemt, ontneem je het uiteindelijk zijn identiteit, zelfvertrouwen en meer…

  Amerika weet dit zeer goed en zo is o.a. “C*oca C*ola” a.h.w. zijn zeer opdringerige en wereldwijd opererende “taalleraar” geweest.

  Waarschijnlijk zal in bepaalde kantoren van de C*I*A -als het over Nederland ging- allang en meermaals vastgesteld zijn: “mission accomplished”!! (je bent per slot van rekening niet voor niets de bezetter van Europa!)

  Kijk eens om je heen en hoor vooral de jeugd praten: die zijn eigenlijk al “ingelijfd” en bijna verloren…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 8 oktober 2007 @ 14.16 uur

 6. …en nu we het toch over taal hebben, zal ik mezelf -bij uitzondering- ook maar corrigeren: “die zijn eigenlijk al “ingelijfd” moet natuurlijk zijn: “die IS eigenljk…”!

  Het valt mij telkens weer op dat een beeldscherm meer spelfouten over het hoofd doet zien dan “ouderwets” geschreven woord.
  Maar, om dat alsmaar te corrigeren vind ik onnodig, als de bedoeling maar niet mis te verstaan duidelijk is.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 8 oktober 2007 @ 14.34 uur

 7. Reeds op de basisschool lopen leerlingen een achterstand op in taal. Als je eens bekijkt waar basisschoolkinderen allemaal mee bezig moeten zijn dan schrik je. De basisschool hoort alleen de basis te onderwijzen, met de nadruk op lezen en rekenen. Het moest niet mogen dat basisscholen een propagandapakket over Afghanistan moeten gaan behandelen. Natuurlijk moeten die kinderen ook sport etc. krijgen, maar ik krijg toch stellig de indruk dat het gewone “stampwerk” (tafels, etc.) niet meer gedaan wordt.

  Reactie door Irma — maandag 8 oktober 2007 @ 14.44 uur

 8. @Khosrow(2)

  Hmm…. Begrijp me niet verkeerd, maar ik vind uw mailtje toch wel vreemd. Uw link verwijst naar een HBO-instelling, en u zegt dat u aan een universiteit studeert, maar uw taalgebruik (en misschien ook uw naam) verraadt dat het Nederlands zeker niet uw eerste taal is. Een basiseis voor een universitaire studie zou toch allereerst een voldoende voor een VWO-examen of een HAVO-examen moeten zijn. Ik moet wel eens teksten en afstudeerscripties beoordelen van studenten, maar als ik er een zou krijgen in de taal waarin u schrijft… laat ik het zo zeggen; ik zou er niet vrolijk van worden. Ik merk dat het algemene taalniveau (maar zeker ook het rekenniveau) van studenten minder wordt, en ik vind het een teken aan de wand dat u blijkbaar ook ergens een studie volgt. (Tenzij u een internationale studie volgt, waar Engels de voertaal is. Dan ga ik ervan uit dat uw Engels beter is).

  Het is een lastig probleem. Vanuit mijn eigen omgeving zie ik dat het een beweging is die ‘zelfversterkend’ is, in de zin dat er minder op gelet wordt door docenten, en dat daardoor studenten zelf minder aandacht besteden aan hun taal, enz.

  Reactie door Martijn — maandag 8 oktober 2007 @ 15.13 uur

 9. Volgens mij wordt er ook al jaren lang geen dictee meer gegeven. Dat kan ook niet, want er is geen onderwijzer meer, die dat soort werk nog corrigeren kan. En een opstel schrijven? Homaar, want dan moet je ook nog op andere zaken letten dan alleen de spelling.

  Reactie door Dik Evertse — maandag 8 oktober 2007 @ 15.20 uur

 10. kinderen die tot hun vierde jaar geen woord nederlands spreken en daarna alleen op school.

  ouders die liever achter de tv zitten als met hun kinderen te praten.

  snoepjes worden niet in een potje verkocht maar in een bottle

  in het openbare leven wordt alleen nog maar gesproken in afkortingen, die bij voorkeur ook nog elk jaar veranderen.

  leerlingen die geen les krijgen maar zelfwerkzaam moeten zijn.

  snapt er nog iemand hoe je een taalachterstand kan krijgen?

  Reactie door ipuntje — maandag 8 oktober 2007 @ 15.34 uur

 11. Wat lees de jeugd tegenwoordig nog?

  Weet nog dat mijn twee belhamers werden uitgelachen omdat ze niet buiten wilde spelen daar zij een boek aan het lezen waren.

  Wie van de jeugd kent tegenwoordig nog de namen zoals Arendsoog, Old Shatterhand, Bob Evers, De kameleon, Het Bittere kruid?

  Tegenwoordig is het bij de jeugd, ff smsen, ff goooglen, ff w8ten, of n1, naar 3nelo, enz.

  Ach en ook hier komt wel weer een eind aan, denk ik.

  Reactie door TT — maandag 8 oktober 2007 @ 15.41 uur

 12. TT — maandag 8 oktober 2007 @ 15.41:

  Goedemiddag,

  En met jouw voorbeelden geef je ook aan dat zo’n culturele “discontinuiteit” of breuk tussen opeenvolgende generaties heel wreed is voor vooral de oudsten onder ons:
  Die hebben, ondanks al hun levenservaring en kennis, steeds vaker het onbehaaglijke gevoel dat deze wereld niet meer de hunne is.
  Schokkend feit: deskundigen zijn van mening dat zo’n 25 % (!!!!!) van onze bejaarde medemensen naar psychiatrische normen depressief te noemen is….

  Bot egoistisch materialisme heeft bij velen de fijnzinnigheid en fijngevoeligheid doen afsterven (zo die er overigens al was) om de wreedheid van dit Amerikaanse cultuurimperialisme zelfs maar te beseffen.
  (en dit is nog maar 1, treurig gevolg daarvan)

  Ik denk dan ook dat vragen om terechte verontwaardiging en zelfs woede dat dat allemaal maar kon gebeuren en nog steeds gebeurt te veel gevraagd is: velen kunnen zo’n oprecht gevoel niet eens hebben omdat e.e.a. hun volledig ontgaat!

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — maandag 8 oktober 2007 @ 15.57 uur

 13. Sinds de invoering van het school-managers-(graaiers)gilde is het mis gegaan.De Leraar heeft in een reeks van jaren geen fatsoenlijke salaris verhoging gehad.Ook werden ze betutteld door de managers.Daardoor vertrokken goede krachten naar het bedrijfsleven.Dat is de schuld van Maria van der Hoeven/CDA.Dit netwerk figuur bakt er op Economische Zaken ook niets van.
  Door deze miskleun zitten wij straks opgescheept met minderwaardige arbeidskrachten.Wij hebben wel goede arbeidskrachten nodig ter vervanging van de afvloeiing door de vergrijzing.Dit stomme kabinet ziet onvoldoende in,dat werknemers straks in bedrijven gkwalifideerde krachten nodig heeft.

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 8 oktober 2007 @ 16.27 uur

 14. Als dit zo is,dan staat de minister van onderwijs wat te doen.
  Anderzijds kan men een taal vereenvoudigen,door meer algemene bewoording te gebruiken.Dit heeft als voordeel dat belangrijke teksten,zoals polissen,niet meer dubbelzinnig kunnen worden uitgelegd.
  Het zou zelfs voor sommige politici een verademing zijn, om uitspraken niet in twee verschillende vertalingen te verantwoorden.

  Reactie door tom — maandag 8 oktober 2007 @ 16.44 uur

 15. @12 Harrie V.

  Ik denk dat dit nog wel meevalt.
  Het zal vaker aan de oudere liggen of zij het contact met de jeugd en de buitenwereld heeft verloren, door welke oorzaak dan ook.
  Als ik mijn moeder ziet (74 jaar jong) kan best overweg met deze termen, zoals die vaak worden gebruikt op msn/sms.
  Zij is dan ook nog actief in diverse organisatie’s op het maatschappelijk gebied.
  En inderdaad zijn de invloeden van andere talen, zeker door internet een debet aan de gesteldheid van de Nederlandse taal.
  Maar dit fenomeen is niet nieuw gezien de franse, duitse en engelse woorden die hier al voorkomen in onze taal.

  Reactie door TT — maandag 8 oktober 2007 @ 17.07 uur

 16. …dat al tijden te maken heeft met problemen is. Zo luid de laatste zin van het stuk waar ik bij deze op reageer, mijzelf afvragend wie er nu precies een taalprobleem heeft….:)

  Reactie door @win — maandag 8 oktober 2007 @ 17.11 uur

 17. @16
  Haha… te makkelijk. Over de pot en de ketel…. “Zo luidT de laatste zin…”.

  Topics over taal vragen gewoon om dit soort ‘aftroeven’. Laten we het weer over het inhoudelijke punt hebben…. :)

  Reactie door Martijn — maandag 8 oktober 2007 @ 17.20 uur

 18. TT — maandag 8 oktober 2007 @ 17.07:

  Goedemiddag,

  Wat jij opsomt zijn de min of meer natuurlijke invloeden van buitenaf waaraan een cultuur blootstaat. (hoewel, “natuurlijk”, ik ben daar in een aantal gevallen eigenlijk ook niet zeker van)

  Wat ik benoemde is bijna te vergelijken met een aanranding, zoals onze cultuur en taal werden en worden overweldigd (en, neem maar aan, via een bewuste strategie!)

  Tenslotte, iedereen kan wel eens uitzonderingen op een min of meer geconstateerde regel waarnemen: die wordt -zoals het spreekwoord zegt- daardoor dan ook bevestigd!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 8 oktober 2007 @ 17.31 uur

 19. @Martijn

  Ik vind het een beetje flauw om op het taalgebruik van iemand die heir schrijft af te geven.

  Je constateert zelf dat de tekst afkomstig is van iemand die niet Nederlands als moedertaal heeft. Bij het doorlezen meende ik een Slavische afkomst te detecteren (op basis van het gebruik van lidwoorden). Dan vind ik het eigenlijk fantastisch dat iemand zich zo goed in het Nederlands kan uitdrukken en schrijven!

  Ik heb vaak genoeg geconstateerd dat mensen die wel Nederlands als moedertaal hebben aanmerkelijk slechter Nederlands schrijven. En dat is waar het om gaat. Mensen die in Nederland geboren zijn en Nederlands met de paplepel ingegoten krijgen, daarvan mag je verwachten dat ze na de lagere school goed Nederlands schrijven.

  Ik ben zelf met een historisch onderzoek bezig. Ik heb nogal wat afscheidsbriefjes gelezen van mensen die ter dood veroordeeld waren. Vaak hadden ze alleen lager school gehad. Maar aan hun schrijven kan menig hedendaagse academicus een puntje zuigen.

  De totale verloedering van hetonnderwijs: niet kunnen schrijven, geen geschreven tekst kunnen begrijpen, niet kunnen rekenen, geen kennis van de historie en ga maar door, zijn een gevolg van decenia bezuinigingsbeleid.

  Er is mijns inziens maar een redding mogelijk. Haal gepensioneerde leraren terug. Lok ze met banen van tien uur en betaal ze met een tarief dat ze gedurende hun werkzame leven verdiend zouden meoten hebben (ze hadden het verdiend, maar dat betekent wat anders). Dit kan respijt geven om nieuwe leraren op te leiden.

  Een eerste eis moet zijn dat mensen die van de lagere school komen, kunnen lezen, schrijven en rekenen. Kunnen ze dat niet dan blijven ze maar een, twee of drie jaartjes langer, maar beloon ze niet met een academische titel. Ik vrees dat we met zo een maatregel een tekort aan bouwvakkers krijgen om al die extra benodigde scholen te bouwen.

  Reactie door Drob — maandag 8 oktober 2007 @ 17.45 uur

 20. @win
  luidt met dt graag. taalprobleem?

  Reactie door ipuntje — maandag 8 oktober 2007 @ 17.53 uur

 21. @9 Dik

  Dik, ik denk dat je toch maar eens moet kijken in een basisschool of er nog dictee wordt afgenomen en wat daar aan spelling wordt gedaan…..

  Reactie door Gerrit — maandag 8 oktober 2007 @ 18.06 uur

 22. Als ik zo de “redactionele” kwaliteiten van al deze commentaren zie , begrijp ik het probleem volkomen !

  Reactie door Teun — maandag 8 oktober 2007 @ 18.06 uur

 23. het is nog erger , dat heel veel ROC’s een beetje corrupt gaan worden ; de overheid wil dat veel leerlingen worden afgeleverd met een diploma , …dus …..

  Ze hebben ook een nieuw leersysteem ingevoerd , het z.g.n PGO project gestuurd onderwijs , wat zorg draagt dat een docent de rol krijgt van tutor ; dat wil zeggen een soort speelleider : een aantal leerlingen vormen samen een vergadering aan de hand van een opdrachten boek en moeten kennis zichzelf eigen maken ; de tutor geeft geen kennis : de kennis moet verkregen worden via hun studieboeken , internet en mogelijk , via een afspraak een les gedoceerd door een docent ; de z.g.n. vakdocent : doel is dat de leerling zelfstandig gaat leren en dat zij leren omgaan met mede-leerlingen , bovendien zijn de opdrachten praktijk gericht op grond van klachten uit het bedrijfsleven , dat een leerling zijn kennis niet kan gebruiken , bij een parktijkgeval : naar mijn menig is dat klare nonsens ! Ik heb zelf het oude klassensysteem gevolgd !

  Een ander probleem is de aansluiting van een VMBO-leerling naar een MBO-leerling : dat zelfstandig leren wordt dus ingevoerd op het MBO ; op het VMBO wordt het oude klassensysteem toegepast .Indien men verder wil leren op een HBO zal blijken , dat er een tweede probleem optreedt , want daar is het PGO al een aantal jaren werkzaam .Dus ook daar ondervinden leerlingen een probleem :het PGO is een leer-systeem waar het niet direct om diepgaande kennis gaat , maar kennis nodig , om in de praktijk te kunnen gebruiken .

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.18 uur

 24. De kreten bij de leerling ” we worden in de steek gelaten ” een kreet die terecht is . op een MBO zijn de vakdocenten vaak niet te vinden : een vakdocent ; die de rol van tutor krijgt raakt gefrusteerd omdat deze graag bezighoudt met KENNIS-overdracht en om problemen die ontstaan , op de juiste manier met de leerlingen op te lossen ;daar is nu bijna geen tijd meer voor .

  We krijegn dus beroepsonderwijs met veel minder theoretische diepgang : kijken we in andere landen : daar wordt het oude leersysteem nog steeds gehanteerd .

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.22 uur

 25. Veel MBO’s zijn in de middag vaak geheel leeggestroomd ;d.w.z. de klassen zijn leeg !

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.36 uur

 26. @drob(19)
  “Ik vind het een beetje flauw om op het taalgebruik van iemand die heir schrijft af te geven.”

  Als je goed leest, dan kun je zien dat ik dat ook (juist) niet deed. (zie ook 17). Mijn punt gaat ook veel meer over de eisen die we stellen bij opleidingen. Die eisen staan ook vaak onder druk van o.a. prestatiecijfers van de school, maar ook de studenteninstroom is belangrijk. (De zogeheten “outputfinanciering”-problemen.) En dat begint al bij de CITO-toets.

  Reactie door Martijn — maandag 8 oktober 2007 @ 18.38 uur

 27. het is zelfs zo erg , dat bevoegde docenten , bij sollicitatie het bos in worden gestuurd ! In de solliciatie-gesprekken zitten namelijk vaak veel onbevoegde docenten en voor hen vormt dat een bedreiging ( vaak hebben deze het niveau van instructeur met een mbo achtergrond )

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.50 uur

 28. De taal- en reken- vaardigheden beginnen al bij het basis0nderwijs ! daarna zorgt de CITO-toets voor de rest .

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.51 uur

 29. ntulijk,als mbo,er bn j gn nrlandicus.
  mbo is tgnwrdig meer op d prktijk gricht.

  Reactie door che — maandag 8 oktober 2007 @ 19.08 uur

 30. Voordat je iets gaat doen in opdracht van de baas , ga je eerst met een aantal collega’s vergaderen ;een daarvan is de voorzitter , een andere is de bordschrijver en een notulist en aantal andere collega’s ga je de eisen (opdarcten ) van je baas bestuderen , je zoekt er de kennis bij en dan….YES inmiddels heeft je Baas al een Pool ingeschakeld ,die het werk uitvoerd : dat is praktijkgericht onderwijs : FUNNY ?

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 19.15 uur

 31. Wad is dad nu voor fluawekul het gaad er om dat iemant het begreipt wat je schreift.
  Een baar idieoten hebben de taal ook zoo mooeileik gemaakd waarom nied een stuk eenfoudiger.
  ik heb med het hacken de taal nied nodich ik kreig de boom zoo ook wel om.
  De een kan meoileik de taal en de ander kan noch cheen sgroef in een balk draien.
  mein manacher kan niet tellen maar vedient 100000 Euro in het jar.
  Je kunt tog niet alles kunnen.

  Reactie door De Hakker — maandag 8 oktober 2007 @ 19.40 uur

 32. @ 8

  Geachte Martijn,

  Ik volg een academische studie met vakken zowel in Nederlands als Engels. Daarnaast, wanneer mogelijk volg ik keuze vakken bij een HBO instelling. Ik stond ooit op de lijst voor Nederlands als een bijspijkervak, maar het ging niet door vanwege roosterconflict. Bovendien de mensen die dat bijspijkervak gevolgd hadden waren niet zo tevreden. Trouwens ondanks de taal, heb ik ook aantal 8 en zelfs een paar 9 op mijn cijferlijsten staan.

  Ik ben niet hier geboren, niet hier opgevoed en in tegenstelling tot VWO studenten(met tenminste 12 jaar basis en voortgezet onderwijs in Nederlands)heb ik mijn basis en middelaarschool niet in Nederland maar in het buitenland in een andere taal gevolgd. Een deugdelijke taalonderwijs heb ik hier niet gehad. Maar desondanks, heb ik op eigen initiatief en op eigen kracht, staatsexamen afgelegd en bij de eerst poging voldoende gehaald voordat ik toegelaten werd tot hoger onderwijs. Het rare is dat in mijn klas die voornamelijk uit ex VWO- ers bestaat, zijn er ook aantal die eigen moedertaal niet goed kennen. Soms moet ik de betekenis van bepaalde woorden aan hen uitleggen. Dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Het is ook niets om zich over te schamen noch over zelfgenoegzaam te doen, want leren doen mensen altijd onder elkaar, van elkaar en met elkaar. Af en toe leer ik ook van ze.

  Wanneer een van u benen wat zwakker blijkt te zijn dan de andere, gaat u toch niet alle uw fysieke activiteiten staken???. Hetzelfde geldt voor leren. Niemand kan alles even zo goed. Maar leren en werken en leven gaan gewoon door. Het tekort op ene gebied(een vak)mag niet de rest van de leerproces van mensen verhinderen. Want dat zou de achterstand en segregatie verder in de hand werken. Het middel(taal) en het doel(communiceren van betekenissen), de vorm en de inhoud worden vaak door elkaar gehaald. Het is dus verkeerd om ene op grond van andere te gaan beoordelen. Dat is juist een maatschappelijke probleem, want wij kopen een schijn(de vorm/glossy teksten) i.p.v de inhoud(de betenkennis van de tekst). Wij kopen glossy leugens, zowel op de CV van mensen als op de beleidsnota’s van de regering. Maar hoe competent zijn die zogenaamde “talige” mensen eigenlijk? Hoe talig zijn ze eigenlijk. Want desondanks mijn Nederlands, kan ik in zeer korte tijd een niet kloppende tekst ontkleden(in het jargon heet dat zinsontleding). Kijk naar de beleidsnota’s van dit kabinet waarin de woordenvolgorde wel kloppen maar de inhoud ontbreekt. Ik hecht meer belang aan een kloppende betoog dan een glossy geformuleerde tekst die op de inhoudsniveau veel te wensen over laat.

  Wist u dat veel van de glossy teksten die in omloop zijn worden niet door mensen als Macro Pastors of Balkenende opgesteld maar door PR medewerkers en MBO secretaressen? Wat mij opvalt is dat de ‘gouden lepel mensen’ staan altijd klaar met verwijzende fingeer jegens allochtonen, gewone burgers, VMBO-ers, autochtone arbeiders en de zo gelabelde “lagere klassen”, terwijl ze kijken nooit naar de tekortschietende aanbod. Kortom het is allemaal een kwestie van eenzijdige beoordelingen, eenzijdige verwachtingen, denigrerende houding van sommigen jegens de zo gelabelde “Lagere klassen” in de samenleving. Het is zo makkelijk om de altijd de MBO-ers te gaan diskwalificeren en als zondebok neerzetten. De kern van de probleem wordt altijd onder de tafel geschoven.

  1- Een taal leer je deels door een deugdelijke taalonderwijs.(dus niet in de taalschool getto’s/gemeentelijk taalprojecten)
  2- Een taal leer je in het relevante praktijk.(dus niet achter de lopende band in de slavernijveld)
  3- Een taal leer je in de sociale sfeer.(dus niet in de woongetto’s)

  Wanneer een of meerdere elementen ontbreekt, dan mogen wij geen onredelijke eisen aan mensen gaan stellen. Want dat werkt averechts.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 21.41 uur

 33. Dagelijks moet ik veel glossy en jargon teksten gaan lezen. Ik vind ze leuk maar de teksten van de gewone burgers op dit site vind verruit levendiger en interessanter. Hier constateer veel bezield en betroken teksten die gebaseerd zijn op ervaring, hart en verstand. Mensen die het allemaal mee gemaakt hebben. Ja ze noemen de zaken vaak bij de juiste naam. Maar dat vind ik juist mooi aan hun teksten. Ik zal waarschijnlijk afhaken als ze hun eigen unieke schrijfstijl inruilen voor iets anders. Want lord knows, er is genoeg glossy en leugenachtig tekstreproductie. Daar heb ik geen behoefte aan.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 22.00 uur

 34. Onderwijs is een zaak voor ons allen. Er is veel te veel mis in het onderwijs op alle niveaus. Onderwijs is een zoek het maar zelf uit iets geworden. Goedkoop, goedkoop= uiteindelijk duurkoop. MBO-ers zijn kinderen uit uw en mijn buurt. Die zijn de toekomst van dit land/\ onze toekomst. Ze verdienen veel beter dan wat ze nu krijgen. Ze moeten een stevige kennis van taal en rekenen mee krijgen. Onze normen en waardeloze overheid moet zijn glossy beloftes waarmaken.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 22.13 uur

 35. @De Hakker

  Je hebt gelijk. Ik krijg geen boom en kan geen schroef indraaien. En desondanks maak ik zo nu en dan type-fouten.

  Reactie door Drob — maandag 8 oktober 2007 @ 22.18 uur

 36. Khosrow (32)

  Dank voor uw gedetailleerde antwoord. Gegeven uw achtergrond kan ik u slechts complimenteren met uw beheersing van de Nederlandse taal. Dat meen ik opracht. Ik denk niet dat de ‘gouden lepel mensen’ zo denigrerend zijn ten opzichte van de groepen die u noemt. Het probleem is veel algemener dan taal. Mijn eigen indruk van iemand wordt ook meestal niet ingegeven door zijn of haar taalgebruik. Ook denk ik niet dat er ‘lagere klassen’ zijn, zoals u zegt, of dat ‘MBO-ers worden gediskwalificeerd’. De discussie gaat (en moet gaan) over de structuur van het onderwijs. Als mensen iets zeggen over het (V)MBO, dan bedoelen ze (hopelijk) de opleiding zelf. Wel vind ik dat ‘men’ tegenwoordig nogal slordig omgaat met de Nederlandse taal. Reclamefolders, kranten, websites en brieven lijken steeds meer taalfouten te bevatten. Aangaande ‘stijl’ zijn er natuurlijk verschillen tussen mensen. Niet iedereen is een Godfried Bomans. Maar ik heb het nu vooral over gewone ‘correctheid’ van taal.

  Het echte punt (waar dit topic ook over gaat) is natuurlijk het niveau van taal in opleidingen. Ik meen in uw reactie te lezen dat het minder belangrijk is als je andere dingen wel kunt. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Als iemand erg goed is in bepaalde vakken (inhoudelijk dan), dan kun je misschien volhouden dat het niet zoveel uitmaakt als die persoon dat niet zo goed kan communiceren. Maar dan is het hek een beetje van de dam. Dan is er dus geen ‘absoluut’ niveau meer te toetsen. Ik denk zelf dat je op een universiteit mag verwachten dat een afgestudeerde een redelijk tot vrij goed taalniveau heeft. Dat heeft te maken met het niveau van banen waarvoor zo een opleiding de studenten opleidt. In die banen mag verwacht worden dat dit in orde is. Het essentiele punt is natuurlijk ook dat er (meer) aandacht moet worden besteed aan dit punt, vanaf de lagere school. Natuurlijk, iedereen mag een foutje maken, maar er moet een basisniveau zijn. En natuurlijk mag dat op een VMBO, een MBO of welke opleiding dan ook weer anders zijn, maar er is een minimum. Bij een VMBO mag je dat niveau veel lager definieren. Niet alle mensen ‘hebben iets’ met taal. Sommige mensen pleiten dan ook (terecht) voor de terugkeer van de ambachtsschool. Het is ook de reden dat men bij de PABO tegenwoordig ook strenger is bij de reken- en taaltoetsen aangezien er in de banen waarvoor deze mensen worden opgeleid, iets mis ging.

  Reactie door Martijn — maandag 8 oktober 2007 @ 22.40 uur

 37. Input is responsible for the output.

  Er is niks rechtvaardig aan de huidige onderwijssysteem. Buitenschoolse cultuurparticipatie van kinderen is deels verantwoordelijk voor hun rijping en schoolloopbaan succes. De kinderen van arbeidersklassen groeien vaak in de portieken en in de slechte buurten en moeten blij zijn als ze een keer per zoveel jaar naar een museum mogen. Ik vind de verwijzende vingers van de zichzelf hoger geachte dames en heren belachelijk, schaamteloos en schandaaaaaaaaalig. Want die zichtzelf hoger geachte dames en heren zijn zelf de oorzaak van het probleem.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 22.49 uur

 38. @ 32 Martijn,

  Alles is relatief en subjectief. Zelfs ‘goed’ en ‘slecht’ zijn relatief. Als u verder kijkt komt u zelf achter dat de onderwijssysteem is bedacht, in stand gehouden en van generatie tot generatie overgedragen door zichzelf hoger geachte dames en heren die zich willen differentiëren van de rest van de bevolking(arbeiders klasse). Mijn doel met het volgen van onderwijs was niet om zich te differentiëren, want ik voel me niet meer of minder dan de anderen. Maar ik ging onderwijs volgen alleen door nieuwsgierigheid en de behoefte om de ware gezicht van de goudenlepel heren te ontdekken en bloot stellen.

  Taal is slechts een middel om tot verstand te komen. Maar het rare is dat onder de zogenaamde taaligen is er zo weinig verstand te vinden. Ze hebben alleen maar verstand van eigen zakken en beeldprojectie naar buiten toe. Ik zag universiteit als een plek van uitvinden(wetenschap bedrijven/ tot verstand te komen) en niet zo zeer een plek van glossy tekstreproductie noch de reproductie van de zakkenvullende establishment.

  Het is geen kunst om door goudenlepel en heel veel jaknikken en liegen minister president van Nederland te worden. Maar het is wel een grote prestatie voor iemand als Helen Keller(een gehandicapte en verwaarloosde mesje uit de Amerikaanse achterhoek) om een sociale wetenschapper te worden door zijn gebarentaal.

  Laat maar eerlijk zijn, Nederland is een ‘verwijzende vinger land’. Het is hoog tijd voor de mensen in dit land om wakker te worden en om de ware gezicht van hun heersers te leren kennen en ter verantwoording roepen. Daarbij is er geen ruimte voor glossy geformuleerde teksten volgens algemeen gehanteerde(maar in feit opgelegd en ge- aanwaarde) richtlijnen.

  Goede onderwijs begint van geboorte, in de gezin, in de wijk, in het praktijk, mensen die elkaar steunen, corrigeren en stimuleren, in de ouderwetse klassenlokalen met deskundige docenten voor de klas.

  Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de huidige onderwijsellende van A tot Z. Want it takes a village to raise a child.

  Het kan dit kabinet geen worst schelen waar de kinderen van arbeiders en werkloze allochtonen in opgroeien, noch onderwijs volgen. Zolang dat hun eigen gouden lepel kinderen het goed hebben.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 23.45 uur

 39. Volgens mij Dhr Marijnissen is in a league of his own, qua communiceren en tegelijkertijd met beide voeten op de grond. Naast hem staan ook zijn SP collega’s. Maar voor de rest zijn er minder dan handvol mensen in Nederlandse parlement die echt goed communiceren de rest zijn technocraten in geest, in woord en in geschrift. Hun mechanische en zielloze taal is evenzo waardeloos als hun beleidsnota’s.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 23.57 uur

 40. In een land waar de kinderen worden naar huis gestuurd met een zoek het maar zelf uit CD ROM, moggen we niet veel beter verwachte.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.04 uur

 41. het was een tikfout: MOGEN we niet te veel verwachten.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.05 uur

 42. @khosrow

  Samen met Drob en Martijn (2e reactie) wil ik je complimenteren met je kennis van de Nederlandse taal.
  Dat niet alleen, dat brein van jou werkt de goede kant op. Tenslotte is spreken of schrijven het verwoorden van gedachten.
  Die gedachtenwereld is essentieel voor een gezonde samenleving. Als ik jouw gedachtenwereld zo hier en daar volg binnen de door jou goed verwoorde en bovenal bezielde teksten ben ik blij dat je bestaat.
  Aan jou zal het niet liggen dat onze wereld naar de knoppen gaat door onbezielde roekeloze desgeinteresseerde lapzwanszen die over lijken gaan.

  Enne… nu maar hopen dat de Dikke van van Dale mee heeft gelezen destijds en ons nieuwe woordje inplaatst voor de volgende editie.
  Groet!

  Reactie door Gloria — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.07 uur

 43. Waar blijft alle die onderwijsgeld????

  In de zakken van ministers, hun incompetente ambtenaars en zakkenvullende managers.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.08 uur

 44. Sorry = lapzwansen.

  Reactie door Gloria — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.10 uur

 45. Bedankt.

  Soms de zaken zitten niet zo ver van huis. Het is de kwestie van kunnen/ willen zien. Een creatieve uitdrukking die ik op dit site tegenkwam was “de normloze waarden en waardeloze normen” ik vond het zo prachtig en toepassen. Want binnen de instituties en organisaties loop ik vaak tegen ‘de normloze waarden en waardeloze normen’.

  Er is een oceaan van discrepantie tussen beleid en praktijk, tussen beeld, de werkelijkheid en de mogelijkheid, tussen input en output, tussen aanbod en verwachting. Er is niks tegen praktische beroepen en hardwerk. Die hebben we ook nodig. Maar het is wel een probleem, wanneer kinderen op grond van een eenmalige cito toets ingedeeld worden in hokjes waar ze voor de rest van hun leven moeten genoeg nemen met dingen die ze eigenlijk niet hebben gekozen. Er zijn heel veel getalenteerde kinderen in MBO, maar jammer genoeg door de toegekend stempel/ stigma en gebrek aan middelen kunnen ze hun potentie nooit bereiken.

  Ja “het gaat goed in Nederland” , met de kinderen van gouden lepel heren Balkenende en Bos dat is. Onderwijs in Nederland is niet zo veel beter dan in de Banaan republieken. In sommige situaties is het zelfs slechter aan toe. De MBO-ers worden niet klaar gemaakt voor een constructiever arbeidsmarkt maar ze worden klaar gestoomd voor de toekomstige slavernijvelden en productie lijnen van Amerikaanse multinationals. Ook bij MBO-ers taal ontwikkelt zich tijdens het onderwijs. Wanneer de onderwijs die ze krijgen niet deugd, dan zal de taalontwikkeling ook niet deugen.

  Onze overheid dient zich te schamen voor hun systematisch nalatigheid in onderwijs zorg en welzij. Want die drie dingen hebben met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Meer dan 500000 kinderen in dit land groeien in armoede. Voor hen deelname aan sport en cultuur activiteiten is niet vanzelfsprekend. Ze moeten blij zijn ALS ze de kosten van hun schoolmateriaal kunnen opbrengen. Politiek en met name de rechtse politiek in dit land is een doofpot.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 9.26 uur

 46. @18 Harrie V,

  Ben het gedeeltelijk met u eens, maar is internet, mobiele telfoon en de snelheid waarmee wij momenteel de informatie binnen krijgen niet de oorzaak van de vervreemding van de Nederlandse taal?
  Neem nou een simpel woord als E-Mail had ook gewoon E-Post kunnen zijn of Delete –> Verwijderen, misschien dat er ooit nog eens een bedrijf een nederlands toetsenbord (keybord) op de markt brengt.
  Maar momenteel ligt inderdaad het hele internet gebeuren in de handen van de Amerikanen, simpel omdat het een Amerikaanse uitvinding is, “big brother is watching you” (and me too)

  Reactie door TT — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.11 uur

 47. Taalontwikkeling van de MBO-ers is niet los van hun leer, werk en belevingswereld.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.24 uur

 48. Hun belevingswereld bestaat uit, een verwaarloosde omgeving, hangen rond de metro stations, scooters, MP3 spelers, vroegtijds beginnen aan seks en drugs, rap muziek, merkleren, afwezige ouders, zoek het maar zelf uit onderwijs,,,,,

  CDA, PvdA, VVD, PVV, Leerbaar, D66 zijn onderdeel van het probleem dus ze kunnen nooit een onderdeel van de oplossing zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor de onverantwoorde keuzes die ze hebben gemaakt.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.31 uur

 49. De kinderen worden als consumenten opgevoed. Consumenten die merk en schijnrepresentatie nastreven en om snel aan die beeld te voldoen gaan ze vroegtijdig Bij meneer albert hijn, vakken vullen om vervolgens de haardverdiende centen weer uit te geven. In hun consumerende belevingswereld is er geen tijd meer voor het zoeken naar diepgang en het aanleren van fatsoen en communicatie.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 11.34 uur

 50. Opvallend is ook, dat men via de media ook elke dat geconfronteerd wordt met slecht Nederlands. Bij de kranten zijn er waarschijnlijk geen correctoren meer in dienst vanwege kostenbesparing. En wat je via TV te horen en te lezen krijgt is ook niet altijd correct. Dus we kunnen niet het Onderwijs alleen de schuld geven van slecht taalgebruik. Men krijgt ook niets anders te horen en te lezen.

  Reactie door Dik Evertse — dinsdag 9 oktober 2007 @ 13.44 uur

 51. @Dik Evertse

  Dat je via de kranten en de TV ook slecht Nederlands te lezen en te horen krijgt is ook een gevolg van het absurd slechte onderwijs. Tenminste, we mogen verwachten dat de journalisten en presentatoren toch ook enig onderwijs hebben ‘genoten’. Dat ‘genot’ zal dan in de afgelopen drie decennia van Christelijk-liberaal bezuinigings beleid hebben plaats gevonden.

  Het wordt langzaam aan tijd dat de achtergeblebven Nederlanders op de knieen bij de Vlamingen smeken of we ons bij hun weldadige en ontwikkelde koninkrijk mogen aansluiten.

  Reactie door Drob — dinsdag 9 oktober 2007 @ 16.43 uur

 52. Als het een overheidswens wordt om zoveel mogelijk leerlingen met een diploma van school te krijgen , waarop een subsidie wordt gebaseerd leidt gewoon tot CORRUPTIE ,d.w.z. dat zo’n diploma zijn waarde verliest ,als je de eisen naar beneden afstelt .

  Reactie door fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 18.51 uur

 53. Khosrow , ik kan u teksten prima lezen en begrijpen ; er zijn altijd muggenzifters !

  er zijn vele acteurs met hoge opleidingen , die ook hun teksten laten scannen door taalkundige , dus …

  Reactie door fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.08 uur

 54. Wanneer de boodschap de intentie draagt, uitdraagt, is het muggenzifterij om over de vorm te vallen.
  Je kunt op de fiets ook je doel bereiken.
  Het is aanmatigend over vorm te vallen en hiermede de intentie willen tenietdoen.
  In feite is muggenzifterige kritiek op vorm diskwalificatie.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.43 uur

 55. Beste Fred, Ik weet zeker dat in dit land er veel mensen zijn die heel veel vakmanschap kennis en kunde hebben maar door ontbrekende diploma worden ze onterecht bevooroordeeld. Dit zegt eigenlijk heel veel over onze overheid en de werkgevers die niet verder kunnen zien dan hun neus lang is. Daardoor is het juist belangrijk om te zorgen dat alle kinderen in dit land met een juiste diploma van school gaan. Met ‘juiste diploma’, heb ik het niet over de richting of niveau maar bedoel ik vooral, een diploma die recht doet aan hun individuele talenten en individuele kwalificaties. Maar om tot die kwalificatie te komen moeten de leerlingen wat mee krijgen. Er moet in hen geïnvesteerd worden.

  Wat ik zeer krom vind is, dat sommige mensen vanuit hun eigen geprivilegieerde(goudenlepel)situatie, de anderen gaan diskwalificeren en demoraliseren. Als ik naar tekortschietende onderwijs en opvoedingsaanbod in dit land en vooral naar de MBO kijk, dan denk ik dat zo slecht doen die MBO-ers het ook niet.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 21.57 uur

 56. Eerst:
  Dag Martijn, @ 8.

  Wat heb ik, Haras dus, naar jouw mening voor schoolopleiding “genoten”

  Al eens gehoord van wittevoetentaal?
  Dat zal wel niet. Want dat naamwoord heb ik zelf bedacht.

  Het Nederlands was altijd al onderhevig aan wittevoetentaal. De taal die in ons stukje op de aarde werd gesproken, onderging al een grote vervuiling, toen de Romeinen er de baas waren komen spelen.

  Dan waren er naast verschillende taalinfitranten, ook nog de Spanjaarden, de Fransozen en de Duitsers.
  Morgen komen de Chinezen!

  Het waren vooral handelaars en collaborateurs, die door hun taalgebruik aan te passen, bij bezetters in het gevlei wilden komen. Om de winst en voor goede baantjes: Om witte voetjes te kunnen halen.

  Wittevoetentaal is de taal van verraders, lafbekken en slijmjurken en oplichters.

  Nederlandse scholen geven in hun vakken vaak les in de wittevoetentaal het Engels, om maar buitenlanders te kunnen aantrekken,
  Dat veroorzaakt bij geboren Nederlanders, slechte resultaten!

  Ik ben van mening, dat wie in Nederland wil komen studeren, dat die ook eerst maar moeite moet doen om de Nederlandse taal te leren.

  Wil of kan hij dat niet, dan moet hij maar ergens ander gaan studeren.

  In Nederland is veel te weinig taaltrots. Het is nergens voor nodig om onze kinderen kids te noemen en een papierklemmetje om te dopen tot paperclip.

  Het gebruik van buitenlandse woorden in kranten en bij andere media in een Nederlandse tekst, dat zou bij wet mogen worden verboden.

  En niet te vergeten: ook in de reclametaal! Producten, die hoeven echt geen buitenlandse naam te dragen. Gewoon aanpassen aan het Nederlands, waar dat maar mogelijk is.

  Om buitenlandse en vooral Engelse woorden te vermijden, daarvoor zouden wij best een taalpolitie mogen installeren.

  In Vlaanderen is men zuiniger op de taal dan bij ons Nederlanders. Vlamingen kunner er soms om worden uitgelachen.

  Maar zij hebben in ieder geval nog altijd heel wat meer taaltrots, dan wij Nederlanders.

  Wittevoetentaal komt voort uit gebrek aan zelfvertrouwen. Die is een uiting van slaafsheid.

  Een land waar het volk zijn eigen taal verwaarloost — en die taal volhangt met buitenlandse woorden en die woorden steeds meer laat overheersen, eigenlijk alleen maar om de poeha — is rijp voor onderdrukking. bezetting en de ondergang.

  Een goede Raad, koop niet bij bedrijven die hun producten en hun reclame overladen met WITTEVOETENTAAL!

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.16 uur

 57. Er zijn heel veel glossy sites met gestandaardiseerde teksten op het internet. Maar een ding zet de SP site apart van de rest. Ik vind de taal dat hier gebruik wordt, laat zich niet bedwingen of vermatigen door de vormkaders. Het gaat niet om het handhaven van standaard maar juist om ontkleden en blootleggen van de standaarden die eeuwen lang over ons heersen. Mensen op dit site hebben het goed door dat om de zaken tot beweging te krijgen moeten ze de misstanden bij de juiste naam noemen. Een taal wordt niet rijk door standaard, maar juist door de uitdrukkingen en de gevoelens die daarmee gepaard gaan.

  Ik heb mijn Van Dale woordenboek geraadpleegd maar kwam nergens tegen de termen zoals: zakkenvullers, ons kent ons, waardeloze normen en normenloze waarden. De afwezigheid van zulke belangrijke woorden en uitdrukkingen zegt eigenlijk iets over de mensen die dat boek tot stand hebben gebracht. Maar hoe anders kunnen we de misdaden van dit kabinet gaan beschrijven zonder die woorden? Of wilden de voorouders van de hoge heren voorkomen dat wij die woorden tegen hen gaan gebruiken?

  Wat ik jammer vind is dat onderwijs in dit land is grotendeels gericht om onzinreproductie. Nadenken hoort niet in de curriculum. Wie wilt denkende mensen in de buurt? Niemand. In de reproductiemaatschappij wordt je afgerekend op wat je reproduceert en niet wat je denkt of wat van jezelf komt. De notulen of verslagen moeten niet gebaseerd zijn op de waarheden, want waarheden hebben geen waarden meer. Verkeerde voorstelling van zaken in een glossy en aangenaam klinkende foldertaal wel.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.43 uur

 58. Cultuur en zijn subcomponenten waaronder de identiteitsvorming en de taal zijn doorlopende processen. Daar zit weinig vast aan. De officiële Nederlandse taal en identiteit nu zit heel anders uit dan twee eeuwen geleden.

  Cultuur en zijn componenten zijn niet oplegbaar noch afdwingbaar. Als wij Nederlandse cultuur en zijn componenten daadwerkelijk waarderen en de overdracht daarvan belangrijk vinden, dan moet er een deugdelijke taalonderwijs zijn. Bovendien moet de taaloverdragende mediums zoals TV en Media, goede voorbeeld geven.

  Het zou ook goed zijn om naar andere cultuur producten te gaan kijken. De merendeels van de film en muziekproducten zijn afkomstig uit het buitenland en met name VS. Dat hebben we langdurig toegelaten. De taal verspreid zich niet alleen via onderwijs maar vaak ook indirect via andere cultuurproducten.

  Reactie door Khosrow — woensdag 10 oktober 2007 @ 0.45 uur

 59. Beste Haras (56)

  Wittevoetentaal… hoe kom je erop :) Ik ben bang dat ik u toch niet helemaal begrijp. Wel ben ik het met u eens dat we meer aandacht moeten besteden aan onze taal. Dan winnen we ook eens van die Belgen bij “10 voor taal”… Maar, de toenemende invloed van ‘buitenlandse woorden’ is toch ook meer een cultureel probleem (en heeft misschien minder te maken met het taalniveau van het onderwijs). Ik ben een voorstander van zo veel mogelijk Nederlandse woorden voor allerlei dingen. Maar toch… je ontkomt er vaak niet aan. Ik heb een hekel aan een Nederlandse versie van Windows omdat dingen (zeker ‘computertermen’) raar vertaald worden. Zelfs het ‘topic’ waarbinnen we hier bezig zijn, zou een Nederlandse naam kunnen hebben (maar welke dan?).

  Een ding is zeker: taal is altijd aan verandering onderhevig. Dat is een gegeven. Ik denk bijvoorbeeld dat ‘dan’ en ‘als’ (als ik kijk hoe vaak dat nu fout gaat) over een tijd inwisselbaar zijn. Blijkbaar ‘accepteren’ we dat. Het meeste recente voorbeeld (vooral in de sportwereld; let maar eens op interviews) is het vervagen van het verschil tussen ‘verantwoording’ en ‘verantwoordelijkheid’.

  Allemaal verschrikkelijk, maar taal is nu eenmaal een redelijk democratisch fenomeen… Als er maar genoeg mensen dezelfde fout maken, dan wordt het vanzelf de standaard. Misschien moeten we daar minder dogmatisch over doen op de lange termijn. Op de korte termijn moeten we toch echt werken aan een consistente aandacht voor (en niveau van) de taal ‘zoals die nu is’.

  Reactie door Martijn — woensdag 10 oktober 2007 @ 1.08 uur

 60. Kinderen worden geacht in 6 jaar de Neder-
  landse taal te beheersen. Hoe vaak zijn er de
  afgelopen 50 jaar taalvernieuwingen ingevoerd
  die het alleen maar ingewikkelder maakten?
  Als ik hen vertelde, dat het woord ‘strakjes’
  niet bestond, maar ‘straks’ moet zijn, dan
  bleek de maatstaf voor Van D. te zijn, dat als het woord jaar en dag gebezigd werd men
  het automatisch aan de woordenlijst zag toe-
  gevoegd. Ook het woord ‘tuurlijk’ (afgeleid
  van oorspronkelijk NAtuurlijk) is er ‘n voor-
  beeld van. Maar zoals niveau en cadeau tot
  respectievelijk nivo en kado werden vermaakt
  en het wachten nog is op meerdere fonetische
  aanpak v.w.b. ook trottoir in trottwaar!

  Hoe lang gaan we nog door met dit soort nieuwe spelling en bij welke woorden mag een
  ‘s’ aan het eind gebruikt worden of moet het
  absoluut ‘sch’ zijn?

  Hoe lang blijven we ontkennen, dat onze taal
  voortkomt uit talloze ándere talen en dia-
  lecten? WIE van wélke lichting geeft intussen
  les aan onze jongeren?

  Waarom moeten we de per ongeluk gemaakte taal
  fouten, op die manier via tv-reclame ‘door’-
  geven, want ‘elk voordeel héb z’n nadeel’ is
  ‘t niet soms? Maar daar hadden we het al eer-
  der over gehad, en ook een nieuwe stijl van
  schrijven, die menigeen een ‘dijk’ van een om
  zet bezorgde, lukte dat door zoveel mogelijk
  ‘gesproken’ taal ‘schriftelijk’ zo eenvoudig
  mogelijk te doen bereiken.

  Zet een echte Neerlandicus hier aan het werk
  met de laatste spelling en begrijp dan dat
  nog vele verplichte leesboeken voor de jeugd
  niet werden ‘aangepast’. Ook dat het voor hen
  enorm lastig gemaakt wordt de verbanden te
  leggen en de herkenning te vereenvoudigen vwb
  de van origine ‘vreemde woorden’, zoals bijv.
  attaqueren in attackeren, attack, attaquer,
  (aanvallen), of attacheren, attach, attacher
  (hechten).

  Ook alle meervoudsvormen leveren vaak een sig
  nificant verschil op in het aanvoelen van de
  taal, en de Neerlandicus die met een collega
  op stap gaat heten samen Neerlandici, maar
  vervangen zij de ‘c’ voor ‘k’ wed ik dat ook
  zij in de toekomst om te ‘zoenen’ zijn in de-
  ze tijd van ‘doodknuffelen’.

  Overigens noch in mijn ‘Kramers’, noch in m’n
  Prisma woordenboek van 2003 is het werkwoord
  ‘doodknuffelen’ te vinden, dus laat de jonge-
  lui er met het examen van 2008 ook niét hun
  nek over breken, ‘wél of niét aan elkaar ge-
  schreven, jongens en meisjes?’, immers offi-
  ciëel BESTAAT dit werkwoord NIET!

  Dan ben je 13 en moet ineens 3 vréémde talen
  erbij leren, tja daar heeft niet iedereen
  kaas van gegeten of voldoende letters gevre-
  ten! Heb je er dan ook nog geen ‘knobbel’ voor, die zitten doorgaans op andere plekjes,
  ben je wel in de aap gelogeerd, zonder nog één stap in de dierentuin gezet te hebben.

  Tel uit je winst als je voor één cent nog
  geen liedje weet te zingen! Adieu, ook dat nog!

  Slechts m.b.v. een personal computer is het
  mogelijk de nieuwste woorden in de nieuwste
  spelling ‘Van Dale, digitaal’ op te zoeken en
  hoeveel onderwijskrachten die zelfs nog geen
  pensioen hebben zijn ‘bij’ op dat punt, en
  als in de woordenboeken ‘thuis’ zelfs in die
  van 2003 de nieuwste werkwoorden niét voor-
  komen, dan wordt het dus nu de hoogste tijd
  om alle ouders een WOORDENBOEK in hánden te
  teven bij het aanvangen van het 4e leerjaar,
  zodat zijzelf één jaar eerder in dat leerboek
  kunnen neuzen, en álle neuzen dezelfde kant
  op staan! Niet erover práten, maar doén!
  Als kinderen van jongs af aan, niet ‘voorge-
  daan’ wordt, hoe woorden te leren opzoeken en
  vaak ongemerkt, al bladerende, hun oog ook valt op ándere woorden, zullen zij zich die
  ‘gewenning’ niét eigen maken, ‘lui’ worden en
  is het patroon van léren niet te vervangen
  door ‘handen aan de knoppen’ !

  Reactie door Madelief — woensdag 10 oktober 2007 @ 8.33 uur

 61. De HRM’s bij bedrijven zoregn voor de selectie van personeel :daar ligt het probleem : deze mensen zijn vaak totaal niet op de hoogte van wat matching inhoudt .men kikt slechts op CV’s met opleidingsnamen , daar in het onderwijs de benaming van opleidingen elke keer verandert , komt het voor dat iemand met een iets oudere opleiding niet aan de bak komt , omdat de HRM-personeelslid deze niet kan plaatsen in “het profiel” .Natuurlijk is ook de indicatie “leeftijd” , “naam” verneukend .

  Reactie door fred — woensdag 10 oktober 2007 @ 9.38 uur

 62. Als “Lamburger” heb ik ook grote moeite met dan en als. En, al kan ik mij redelijk goed uitdrukken in de Nederlandse taal: wanneer men mij iets zou vragen over de grammatica, dan sta ik met de mond vol tanden.
  Bij een proefwerk over dat onderwerp, zou ik dan nog geen vier halen.

  Als iemand, die zichzelf heeft geleerd, om een muziekinstrument te bespelen, schrijf ik puur op mijn gevoel. Dat werkt beter dan een correctieprogramma van Windows.

  Van schoolse grammatica, snap ik niets.
  Daar heb ik geen kaas van gegeten.

  Een verzachtende omstandigheid kan zijn, dat ik gedurende mijn jeugd in de oorlogsjaren, alleen maar de lagere school heb gevolgd.

  Gelukkig liep men in de school al vooruit op een nieuwe spelling, die naar ik meen, nog niet officieel was. Die werd in in 1940 nog niet overal gebruikt.

  Maar het onderwijs reikte toen bij mij niet verder, dan tot wat er in de vijfde klas kan worden geleerd.

  Het is niet erg om nieuwigheden te benoemen in de taal van het land waar zij hun oorsprong vinden. Maar dat kan dikwijls ook heel goed in het Nederlands worden gedaan.

  Maar allang bestaande en geïntregeerde woorden, die moet men niet gaan omzetten in een andere taal.

  Omdat de Franse taal zo deftig scheen en beschaafd scheen te zijn, was die taal omwille van de poeha in hoge kringen zowat de voertaal.

  Onder andere Ons Koningshuis heeft zich daar tot lang na het begin van de vorige eeuw aan bezondigd.

  In principe was dat een uiting van minachting van de mensen waarover het mocht regeren.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — woensdag 10 oktober 2007 @ 10.42 uur

 63. Beste HARAS , u heeft toch een taalknobbel !

  groetjes .

  Reactie door fred — woensdag 10 oktober 2007 @ 11.31 uur

 64. @ 62 Haras,

  Prachtig, die zal ik zeker onthouden: “Wittevoetentaal” en “lamburger” .

  Volgens mij bieden uw gevoelens meer houvast, dan meneer Van Dale en eeuwig opgelegde taalconventie die oorspronkelijk gebruikt werd door zichzelf hoger geachte dames en heren als een zelfdistinctie maatregel. Ze wilden daarmee zich apart en boven de gewone volk opstellen.

  Haras, gezien uw zelfreflectie en creatieve taalgebruik bent u zeker geen lamburger. Ik vind de term Lamburger is meer passend voor mensen die zich laten domineren en uitschakelen door diegenen die het doel(communicatie) en het middel(taal) door elkaar halen.

  Sinds mijn aankomst in Nederland heb ik meerdere versies van Nederlandse grammatica en woordenboek gekocht. Uiteindelijk moest ik willekeurig een behouden en de rest in een doos in kelder zetten. Want blijkbaar zijn er geen een versie die definitief is. Het is natuurlijk goed om een uniforme taalconventie te hanteren, te verspreiden en waar mogelijk te handhaven. Want anders zou nog meer mensen langs elkaar communiceren dan nu het geval is. Maar het middel moet geen heilige doel worden. Het middel(taalconventies) mogen niet als de enige beoordeelcriteria/ uitsluiting en diskwalificatiemiddel misbruikt worden. Want het gaat toch om conventies. En in tegenstelling tot heiligenregels, zijn de conventies per definitie veranderbaar.

  Reactie door Khosrow — woensdag 10 oktober 2007 @ 11.36 uur

 65. Fred,

  De HRM incompetentie klopt inderdaad. En wanneer die HRM-ers incompetent zijn mogen wij geen goede werving en selectiebeleid verwachte. De bedrijven in Nederland hebben die term overgenomen van VS. Maar ze hebben verzuimd om de betekenis van het woord over te nemen och implementeren.

  In Nederland is er van Human resources management helemaal geen sprake van. Wel van slavenhandel en goedkope werving en selectiepraktijken gebaseerd op leeftijddiscriminatie, wijziging van opleidingsnamen,,,,,,,. Mensen worden niet als human gezien nog behandeld en als ze het over resources hebben, dan bedoelen ze slaven resources(reïntegratie subsidies, goedkope en rechteloze arbeidsplaatsen in de draaideur slavernijsfeer).

  Reactie door Khosrow — woensdag 10 oktober 2007 @ 11.52 uur

 66. @63 en 64.

  Ik dank jullie voor de complimenten aan mijn adres, beste Fred en Khosrow.
  En degenen, die ook behoefte voelen om mij te prijzen, die bedank ik daarvoor alvast op voorhand.

  Mijn hart zwelt nu van trots.
  En vol bewondering voor mij zelf, heb ik mijn stukjes nog eens nagelezen.

  Toch durf ik niet goed een compliment aan mij zelf te geven, omdat ik al te vreemde woorden tracht te vermijden, zelf goede woorden weet te bedenken en ook niet wil (en zelfs niet kan) schrijven in gangbare ABN-clichetaal.

  Met behulp van mijn taalknobbel, mijn creatieve taalgebruik, en niet te vergeten de door Khosrow genoemde en geroemde zelfreflectie in dit rijtje, heb ik een boek geschreven: HET MEISJE VAN DE KERMIS.

  De vorige week heb ik de de laatste zinnen van het boek nagekeken. En eergisteren heb ik het digitaal naar een uitgever gestuurd.

  Ik ben zelf van mening, dat het een gouden boek is wanneer het er eenmaal is.

  En al berust wat ik opschreef voor het grootste deel op de werkelijkheid: Een menigte grote schrijvers, dood of nog levend, ook van sprookjes en mythologie en zelfs Godgeleerden: (POEH!) die kunnen daar een puntje aan zuigen.

  De reclame voor mijn boek, wil ik verder overlaten aan andere mensen.

  Het kan worden uitgegeven in eigen beheer of op een op een manier waardoor ik 10 procent van de opbrengst krijg.

  In eigen beheer kan ik beginnen met een oplage van maar een paar boeken. Waarbij ik ook door de uitgever zal worden gesteund.

  Het proefexemplaar exemplaar kan ik op bedeltochten bij de gemeente. de boekhandel en anderen gebruiken, om geld en e mail adressen los te peuteren.

  Neem ik genoegen met een percentage van de omzet, Dan moet ik misschien veertig e-mail adressen verzamelen. Maar dat vind ik veeeeel moeilijker, dan een boek schrijven.

  Gelukkig heb ik al een adres.
  Ik hoef er nog maar 39 te vinden.

  Een eerste proefexemplaar waar ik nog iets aan kan veranderen, dat is in ieder geval gratis.

  Ik ben nu 75 jaar jaar. En misschien zal ik arm sterven. Maar ik gun aan anderen na mij, die mijn boek verkopen, daardoor uiterlijke rijkdom en weelde.

  En aam toekomstige lezers gun innerlijke rijkdom, die zij kunnen verwerven, dank zij HET MEISJE VAN DE KERMIS.

  Welterusten en een prettige dag morgen wenst jullie het exemplaar:

  Haras.

  Reactie door Haras — woensdag 10 oktober 2007 @ 21.38 uur

 67. “HET MEISJE VAN DE KERMIS”

  Het leven is een kermis, maar de titel van het boek klinkt wel spicy(sexy)en ook nostalgisch. Nostalgie naar de tijd waar leven wat minder op kermis leek; waar kermis was een plek om even anders te zijn, anders te doen dan dagelijkse leven, een plek om los te komen. Hedendaagse levenskermis is smakeloos(doorlopend veel te veel water bij de wijn) ik wordt moe van. Voor een voorbeeld van hedendaagse kermis hoeft u niet verder te kijken dan politiekkermis in dit land.

  Reactie door Khosrow — donderdag 11 oktober 2007 @ 9.11 uur

 68. @ Haras,

  Ik ben zeer benieuwd. Als de boek gepublished wordt laat ons weten. Ik ga zeker een exemplaar kopen. Onder welke genre zal het vallen?

  Reactie door Khosrow — donderdag 11 oktober 2007 @ 11.05 uur

 69. Beste Khosrow,

  Ik weet niet of je mijn boek een roman mag noemen. Het heeft een autobiografische basis.
  Feiten, fantasie, waarheid, werkelijkheid en droom worden er in verweven.

  Het loopt van de jeugd tot aan de oude dag.

  De enige die precies weet, hoe alles in elkaar steekt, dat ben ik: de schrijver(t)

  Tijdens het schrijven gebeurde iets raars. Maar het is voor de meeste mensen toch wel heel normaal, als en dat zoiets gebeurt.
  Dat komt in het dagelijkse leven bij iedereen, bij ons allemaal dus, wel eens voor.

  Wat ik zelf bedacht, aanvulde of overdreef, dat ging ik verdorie op het laatst allemaal zelf geloven. En dat komt, doordat ik daarvan wel iets aan andere mensen vertel.

  De liefde loopt er als een rode draad door heen. Vrouwen worden miskend en gemeen behandeld. Er is door ontrouw voortdurend een zoektocht naar de ware. Ongeweten was die toch altijd in de buurt.

  Het meisje van de kermis, die de geliefde had kunnen zijn word nooit herkend en telkens weer verstoten.

  Op het laatst, wil de hoofdpersoon toch met haar omgaan.

  Maar dan is “Het meisje van de Kermis” overleden.

  Dan blijft er nog alleen over de vrouw met wie hij jarenlang is getrouwd, En die hem, net als het meisje van de kermis, altijd alles heeft vergeven.

  Zij wordt dan na vele jaren, zijn nieuwe en echte meisje van de kermis.

  Ik eigenlijk te veel verteld. Er zijn nu toch niet meer veel ogen die dit zien.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 11 oktober 2007 @ 12.17 uur

 70. @69 Haras

  Dag lief natuurtalent!
  Prachtige reis van binnen, naar buiten en weer terug naar binnen.
  Het leven zelf! De mens buitenom zoekende naar de schat die verborgen lag in hemzelf.
  Door die liefdesogen herkent de mens de geliefde.

  Tenslotte: is de ontrouwe mens meer dan de naarstige zoeker naar diens Eerste Liefde?

  Reactie door Gloria — donderdag 11 oktober 2007 @ 16.03 uur

 71. De meest interessante verhalen zijn de verhalen met onverwachte improvisaties en twist and turn.

  De saaiste zijn de beleidsnota’s in dit land. Die zijn wel systematisch volgens witvoetentaal normen maar ondanks systematischheid blijven die beleidsnota’s onzin van A tot Z. Die zijn opgesteld door bestuurskundigen die zelf stuurloos zijn, wetgeleerden die lang geen rechtsgeleerden zijn, Politicologen die eigenlijk bedrogelogen zijn.

  Het rare is dat uitgeverijen staan altijd klaar om de onzin van beleidsmakers te publiceren maar zijn terughoudend met het uitbrengen van de interessante verhalen van de volk.

  Reactie door Khosrow — donderdag 11 oktober 2007 @ 17.53 uur

 72. Beste Haras , in uw verhalen zit ook een stuk geschiedenis , inderdaad was het zuiden voor de Oranje en consorten een niet in hun Atlas opgenomen deel van het land ; te wijten aan het katholieken geloof , de armoede en socialistische milieu’s en ; die de Orange , welke protestant zijn liever niet vernoemende , zelfs bestreden .
  (U heeft iets van Boudewijn Buch ).

  Met vriendelijke groet

  Reactie door Fred — donderdag 11 oktober 2007 @ 18.07 uur

 73. Ik ben al eens vergeleken met Godfried Bomans. Hij viel geloof ik, nooit in de prijzen.

  Het litteraire Wittevoetenvolk, waardeerde zijn manier van schrijven niet.

  En dat personages uit de oudheid in een andere vorm opnieuw uit zijn pen werden geboren, daar haalde dat volkje ook zijn neus voor op.

  Pa Pinkelman en Tante Pollewop, die na de oorlog het levenslicht mochten zien in de Volkskrant, haddden te veel met de politiek van toen te maken, om ooit de oorzaak te kunnen zijn, voor een litteraire schouderklop en een bijpassende beloning.

  Via de radio hoorde ik dat hij was overleden. Toen leek het of er een stukje van zijn zijn geest in mij wilde dringen.
  In die tijd begonnen de vingeroefeningen voor mijn geschrijf.

  Het wordt door de cultuur bepaald of ontrouw in relaties verkeerd is. Of meer dan een relatie als ontrouw wordt gezien.

  Bij mannen werd dat meestal met de mantel der liefde bedekt en zelfs normaal gevonden.
  Bij vrouwen werd dat altijd een gote schande gevonden.

  Hoe men daarover denkt en er mee omgaat, dat ligt vooral aan cultuur en de aard van godsdiensten.

  Toch hoeft bij wederzijds begrip, “ontrouw” in een relatie helemaal geen belemmering zijn, om elkaar te blijven liefhebben.

  De echte ontrouw, die vinden wij bij regeerders en staatshoofden, die de relatie met hun Volk bezoedelen.

  En zoals bij ons gebeurt: de smerigste hoererij bedrijven met Mevrouw: (ook wel Mijnheer) de Europese Unie.

  Daarmee en daarbij gaan zij de hoer op, terwijl het volk de liefde krijgt ontzegt, waar het recht op heeft.

  Wie in een relatie tussen twee mensen ontrouw is, die zal altijd in staat blijven en de mogelijkheden hebben, om wie echt bij hem horen, de liefde en de zorg te blijven geven, die zij behoeven.

  Maar aan heel wat mensen in dit land wordt dat door onze hoerige regering, niet gegund!

  Die loopt zijn eigen pik na.
  Die laat door de EU haar kut vullen

  Welterusten en groeten van Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 11 oktober 2007 @ 22.11 uur

 74. Ik DACHT dat Balkenende liet Bush het vullen, nu doet hij het weer met de EU. Wat een vullende bende. Dankzij de verrader meneer Balkenende worden de gewone Nederlanders leegzuigt,hahahaha in hun portemonnees dat is.

  Reactie door Khosrow — donderdag 11 oktober 2007 @ 23.17 uur

 75. Inderdaad , Haras , dit is geen Wittevorenvolkstaal !, maar toch door een behoorlijk aantal mensen zeer gewaardeerd , dus ga door ,Het zit niet in de aantallen mensen , maar in de mens opzich .
  Met vriendelijke groet

  Reactie door Fred — zaterdag 13 oktober 2007 @ 16.27 uur

 76. Wittevoetenvolkstaal = ?

  Reactie door Fred — zaterdag 13 oktober 2007 @ 16.28 uur

 77. Even denken Wittevoetenvolkstaal is eh:

  Balkenende, het CDA en de PvdA prijzen.
  Dat mondt uit, dat er onterecht op hun wordt gestemd.

  Slijmen bij de baas.

  En misschien of onder omstandigheden ook nog:
  Gebeden in een zwartekousenkerk en bij andere Christenen en Godsdiensten.

  Er knn nog meer bij.

  Het bovemste is wittevoetenvolkstaal in een negatieve vorm.

  Positieve en GEOORLOOFDE wittevoetenvolkstaal, vind ik zelf de meeste gedichten die ik ooit voor vrouwen en meisjes heb geschreven.

  Hier volgt een klein gedichtje:

  Mijn Heks

  Zij is gemaakt van Liefde
  Van Parels en van Goud
  Van al het Moois der Aarde
  En van een beetje Stout

  Zij is gemaakt van Jalouzie
  Van Vuur, van IJs en Haat
  Als zij gelooft:
  Hij komt niert meer
  Maar ik ben gewoon te laat

  Nu ik endelijk bij Haar ben
  Is Zij van Gras en Wol
  Van Bloemen en van Maneschijn
  Mijn Geliefde is een Toverkol

  Dit is “Volkswittevoetentaal” in een positieve vorm.

  Groeten van Haras.
  Slaap zacht en droom mooi.
  Dat ga ik ook doen.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — zaterdag 13 oktober 2007 @ 21.50 uur

 78. Wittevoetentaal is de taal die niemand van het gewone volk verstaat.

  Het is de taal die door gevallen onderkruipsels wordt gebezigd. Die door de Haagse polonaise van pestilente wormen luidkeels wordt gezongen.
  Zij overschreeuwen door hun inconsequent zijn zichzelf en elkaar.

  Onschendbaar achten zij zichzelve, resistent, immuun.
  Gelijk een virus waartegen geen serum schijnt te bestaan zaaien zij dood en verderf.
  Eigenbelang is wat voor deze lieden geldt.
  Onverschillig staan zij tegenover de mens en de aarde.

  Het pluche heeft hun perceptie vertekent.
  Zij kijken slechts omhoog, zien niet de regenboog, maar wel de daarachter vermeende pot met goud.
  Zij zien niet langer de gewone man.
  Zij voelen zich in hun val verheven.

  Oogsten is hun ambitie, maar dan wel voor hen zelve en voor hun vrínden.
  Want voor elkaar overschreeuwen heb je immers elkaar nodig.
  Zielig zijn zij zonder principes, nog ziellozer zij die deze hebben verkwanselt.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 14 oktober 2007 @ 5.18 uur

 79. Goed gezegd Wattenstaafje.

  Welkom, bij de Zwartevoetenvolksclub.

  Haras.

  ZVVC of: PvdZV: Partij van de Zwartvoeten.

  Groeten.

  Reactie door Haras — maandag 15 oktober 2007 @ 9.05 uur

 80. Ich bin ein Black Fooss.
  I am —.
  Ik heb —.

  Nog eens Haras

  Reactie door Haras — maandag 15 oktober 2007 @ 9.07 uur