Nieuwe druk

Uruzgan

De actiekrant ‘Troepen terug uit Afghanistan’ die vanaf begin september wordt verspreid, is inmiddels door zijn eerste oplage heen. 250.000 exemplaren vonden gretig aftrek. Er worden er 100.000 bijgedrukt. In de krant staan de argumenten waarom wij tegen een verlenging van de missie in Uruzgan zijn. We kunnen en moeten de Afghanen echt op een andere wijze helpen.

Steun Afghanistan; STOP de oorlog!

Nog niet gelezen?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 17 oktober 2007 :: 23.57 uur

33 Comments

33 reacties

 1. Mooi, mooi, mooi. Ook een prima moment, gegeven de gebeurtenissen vandaag in Argos.

  Ik zit nog wel met een klein probleempje. Ik zat te denken… stel nu dat dit (opzettelijk of per ongeluk) uitdraait op een uitkomst ala “het leger is gewoon een beetje te happig geweest. de minister wist er niets vanaf. eigenlijk de hele politiek niet. we zijn misleid door het leger’. Dan blijft de politiek erbuiten, en dan gaan we gewoon door in Afganistan. Misschien stapt de minister dan op (die neemt dan zijn spreekwoordelijke verantwoordelijkheid), maar daar blijft het dan bij. Ik verdenk ‘de politiek’ (in het klein of in het groot) ervan dat ze wel degelijk wisten dat we dit soort dingen gingen doen. Indien DAT aangetoond kan worden, dan is de kans veel groter dat we daar ook daadwerkelijk weg gaan.

  Dus — hoe goed ik de resultaten van Argos ook vind — vraag ik me af… is dit een Phyrrus-overwinning straks, of eindelijk een echte? En zullen we dan gewoon maar eens Irak+Afganistan uitzoeken met een parlementaire enquete?! In ieder geval moeten we vrijdag maar weer naar Argos luisteren. Misschien moet van Middelkoop dat ook maar doen. Z’n “canard” was wel ERG voorbarig, gegeven de duizenden foto’s, het rapport, de verklaringen etc die Argos heeft.

  Reactie door Martijn — donderdag 18 oktober 2007 @ 1.42 uur

 2. Nee, nog niet gelezen (ging iets mis met Adobe Reader) en nog niet ontvangen ergens on the way.
  Maar applaus! Wat een goede aktie SP!
  Nu nog alle Nederlanders een krant in de bus om duidelijk te maken waarom we in AKTIE moeten komen als het referendum na de handtekeningenaktie weer wordt afgewezen.
  Daar gaan wij (vast!) met z’n allen voor lopen!

  Reactie door Gloria — donderdag 18 oktober 2007 @ 1.56 uur

 3. Oh ja… ook zeer goed van Argos dat ze sommige stukjes informatie al hadden in 2004, maar dat ze gewoon tot nu hebben gezocht om een goed verhaal te bouwen. Koenders zat bij de Wereld draait door al meteen de reputatie van Argos te beschadigen (2x in 5 minuten) terwijl het er erg op lijkt dat ze zeer degelijk te werk zijn gegaan.

  Reactie door Martijn — donderdag 18 oktober 2007 @ 1.59 uur

 4. Ok… nog eentje dan…. Hoe ERG is het wel niet dat het (geheime) bezoek van ‘het bedrijfsleven’ aan Afganistan op het journaal wordt besproken als “en ze gingen kijken hoe de Afganen en hun economie KUNNEN HELPEN”….

  Reactie door Martijn — donderdag 18 oktober 2007 @ 2.05 uur

 5. Goeden morgen vrienden SP.

  Een oorlogsmisdaad is het om soldaten op onoplosbare missies uit te sturen.
  Ik geef dan ook niet de soldaten de schuld van oorlogsmisdaden maar de partijen die er toestemming voor geven.
  En erger nog, de motivering die ze gaven om er aan deel te nemen.
  Ik zie de drugsbaronnen nog zitten die ze uit Afganistan gehaald hadden om te betogen dat Nederland nodig was om de Taliban uit te schakelen.
  En de productie van papaver is verdubbeld t.o.v. het vorige jaar, hoe kan dat?
  Ik weet het wel, de gehele politie macht is in handen van die drugsmaffia.
  De corruptie is van ouds her in handen van benden die het land besturen, waar wij mee onderhandelen.
  Daarover krijgen wij gesensoreerde berichten te horen, hoe betrouwbaar.

  Een verontwaardige…

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 18 oktober 2007 @ 10.26 uur

 6. Ik denk dat wij ons eerst eens moeten afvragen of wij onze militairen wel kunnen terug roepen uit afghanistan?
  Wij zitten daar net als alle andere Navo landen met onze eenheden.

  Reactie door TT — donderdag 18 oktober 2007 @ 11.18 uur

 7. @6 TT daar zijn toch duidelijke afspraken
  over gemaaktd en nu ‘t ‘publiek’ langzaamaan
  wijs maken dat ‘wij’ daar niet gemist kunnen
  worden? De publieke opinie tot binnen de Ka-
  mer proberen te kennen op emotionele gronden?
  Laten we eerst eens even grondig op een rij
  zetten wat Arnold Karskens en collegae te
  melden hebben, áls zij er al de káns toe kré-
  gen of krijgen!
  In slecht georganiseerde verenigingen, die op
  vrijwilligersbasis geënt zijn, is men door-
  gaans gemakshalve ook van mening, dat de zit-
  tende ‘funktionaris’ eerst zelf maar voor
  ‘opvolging’ dient te zorgen, waarna deze dan
  ‘mag’ en ‘kán’ vertrekken, en het tekent dus
  de ZWAKTE van de organisatie!

  Reactie door Madelief — donderdag 18 oktober 2007 @ 12.04 uur

 8. @5. GOED ZO én bedankt en onderschrijf gaarne
  ook déze gedachtengang die eveneens in duide-
  lijkheid niets te wensen overlaat!
  Fijne dag gewenst en tot lezens! Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 18 oktober 2007 @ 12.13 uur

 9. @7 Madelief,

  Er zijn inderdaad afspraken gemaakt, maar zijn deze niet gemaakt door een overheid die ons al jaren bedriegd en beliegd?

  De missie in Afghanistan is een NAVO missie, die toen de Afghaanse regering er om vroeg, is ondertekend door alle NAVO partners.
  Dus is het onmogelijk je troepen terug te roepen als je bondgenoten daar om vragen.

  Aan de andere kant als zij terug komen uit afghanistan, zullen onze troepen worden ingezet in Dafur.
  En als ik dan moet kiezen, laat ik ze liever in Afghanistan waar het relatief veilig is.

  Reactie door TT — donderdag 18 oktober 2007 @ 12.38 uur

 10. Martijn Helpen? Ze gingen kijken hoe ze aan de afghanen kunnen verdienen

  Reactie door Dik Evertse — donderdag 18 oktober 2007 @ 13.27 uur

 11. @10 TT IK laat ze nérgens heen gaan waarbij
  eerst betoogt wordt dat het ABSOLUUT een
  vredesmissie zou betreffen (en pas veel later
  door Dik Berlijn wordt ‘geroepen’ dat het ie-
  dereen bekend was dat óvergave aan deze ‘mis-
  sie’ ook ‘slachtoffers’ zou meebrengen en ons
  aanvankelijk werd gesuggereerd, dat het om
  ‘zelfverdediging’ zou gaan, maar dát punt is
  inmiddels gepasseerd en tonen ‘buitenlanders’
  ons de hárde bewijzen, dat e.e.a. toch wel
  even ánders is gelopen dan ons, maar toch ken
  nelijk de missie ook, is voorgehouden.
  Het ooit genoemde percentage van 5 voor de te
  maken ‘bedrijfsongevallen’ is tweeërlei over-
  schreden en hoogst bedenkelijk, als ‘onze
  jongens en meisjes’ zich ten tijde van die
  akties, de verantwoordelijkheid niet langer
  konden/wilden dragen, maar het zonder pardon
  in handen mochten leggen van de Amerikanen,
  zodat ogenschijnlijk ‘handen aan het werk’
  geen bloedsporen in directe zin zouden bevat-
  ten.
  Als je ook hoort en leest en ziet hoe in het
  verleden werd omgegaan met de door Nederland
  verscheepte hulpgoederen is er nu nog maar 1
  vraag, nl. of wij álle levensmiddelen uit
  Zuid-Afrika komend 4dubbel willen betalen,
  zodat de boeren dáár er ook nog wat aan over
  houden en zélf hun hándelswinsten kunnen aan-
  wenden t.b.v. het, hun, eigen volk.
  Ik kiés dus voor een ministerie van Ontwikke-
  ling die structureel aanpakt wat er mis is
  met het westen en daar uitspraken over doet.
  De coördinatie met het ministerie van econo-
  mische zaken lijkt er dus al jaren niet, of
  ruimschoots onvoldoende te zijn geweest.
  Natuurlijk willen wij de mensen dáár niét la-
  ten creperen, en natuurlijk willen wij socia-
  listisch de héle wereld laten meedelen, maar
  dat kan helaas maar op één manier, nl. op
  alle TOP- nivo’s en bijeenkomsten hierover te
  keer te gaan. Zo ook de Europese Unie, die
  aan alle kanten zal hechten aan een algemeen
  stelsel voor invoer- en uitvoerbelasting, zo-
  dat “Regeringen” niets tekort komen.
  Echter door die op te heffen, zoals meen ik
  Frankrijk wil, kan een stuk misere voor Ont-
  wikkelingslanden worden opgeheven.
  Al eerder werd op dit log gemeld, dat de kringloop die ook onze Regering met produkten
  maakt uiterst a-sociaal genoemd moet worden
  en de camera, desnoods privévideo’s, maken dat snoeihard duidelijk.
  Al eerder werd gepleit voor een veel betere
  coördinatie op Kabinetsnivo, maar uiteinde-
  lijk weet men deze klus niet te klaren, anders dan zich te verschuilen achter reeds
  gemaakte ‘afspraken’ die niet voordien in de
  openbaarheid werden prijs gegeven.
  Al eerder werd ook op dit log gemeld, dat het
  ‘doordraaien’ van produkten op veilingen alleszins verwerpelijk is en een gruw in de
  ogen van hen die ‘honger’ hebben meegemaakt
  in hun leven, en indien deze beelden over de
  wereld zworven is het niet zo verwonderlijk
  dat men ver weg op andere continenten meenden, dit ziende, dat het in Holland wel
  echt een Walhalla moet zijn en er op af kwa-
  men als vliegen op stroop!
  Simpele voorbeelden, niet nader uitgelegd,
  zorgen in groot en klein verband voor heel
  vér strekkende gevolgen, ook op verre afstan-
  den, waar men onze taal niét kent!
  Het is werkelijk ook onmenselijk om de nabe-
  staanden van Dutchbatters en de laatste 11
  gevallen slachtoffers naar hun bevindingen te
  vragen, die uit piéteit een antwoord dienen
  te geven, dat overeenkomt met wat de ‘nazorg’
  wil ‘horen’, maar kijk hen eens récht in het
  hart! De druk opvoeren is een kwestie van op-
  nieuw langzame manipulatie, oftewel, hóórt en
  zégt het voort, in door het Kabinet gepleegde
  ‘gebiedende wijs, enkel- én meervoud’!
  De van oorsprong pacifistische partijen die-
  nen hun roots weer opnieuw te tonen en met
  grote spoed!
  Madelief!

  Reactie door Madelief — donderdag 18 oktober 2007 @ 14.47 uur

 12. waren er geen twee raporten?
  1 van het ahum leger,,nee wij zorgen niet voor meer burger slachtoffers aldus een ahum leger raport? leger en eerlijk met het geweer in de rechterhand?onmogelijk.
  net als opbouwen en of democratie brengen op de manier hoe het christendom is versprijd?
  en het leger die praat over een democratie,dat is bleep onmogelijk,het leger is immers zelf een dictatuur.

  Reactie door ad — donderdag 18 oktober 2007 @ 22.17 uur

 13. @12 ad

  “Het leger is immers zelf een dictatuur” Precies! En wat dacht je van hun gezinnen en gekochte bloedgeldhuizen? Zij zorgen er wel voor dat ‘de zaak’ in stand blijft.
  Maakt niet uit over hoeveel lijken. Iedere oorlog is een winstgevend bedrijf en voorziet de samenleving van goede economie.
  Je moet er toch niet aan denken dat zij met een gebroken geweertje gaan rondlopen…
  daar zijn VREDESmissies niet voor!!

  En ad, had jij ook nog onthouden dat Pool met zijn zoons op herfstvakantie is in zijn dacha? Vandaag zou hij vertrekken.
  Daar gaatie: Goede aankomst Pool en een behouden terugkomst! Ondertussen geniet maar van St. Petersburg en de groeten aan de Oekraine.
  Dag Pool en tot wederziens alhier!

  Reactie door Gloria — vrijdag 19 oktober 2007 @ 1.15 uur

 14. @11 Madelief,

  Ik weet het meisje, maar ook ik kan er weinig aan veranderen.
  En inderdaad het werd verkocht als een vredes-missie, maar een beetje weldenkende mens kan het aanvoelen dat je in een land waar oorlog heerst en je een leger heen zend die bewapend is met de modernste wapens er meer is dan alleen een vredes missie.
  Aan de andere kant vind ik dat Nederland het tot op heden het goed doet, ondanks de berichten die we zo nu en dan horen in de media.
  Als je alleen al de foto bekijkt die “‘Troepen terug uit Afghanistan’ ” gebruikt, zie je kinderen buiten lopen terwijl een NL-peleton daar gewapend rondloopt, waaruit blijkt dat de burgers echt vertrouwen hebben in onze jongens.
  Aan de andere kant is deze foto zeer slecht gekozen voor een actie als deze.

  Maar wat ik eigelijk wil zeggen dat wij als navo-land eigelijk buitenspel staan en we gebonden zijn aan het verdrag tussen onze bondgenoten.
  En een verbond die al meer als 60 jaar de vrede garandeerd in europa en Nederland in het bijzonder, zou ik als Nederland niet graag verlaten.
  Het is voor mij wel een gevoel van veiligheid, terwijl ik geweld verfoei.
  Dus eigelijk van het kwaad het minst kwalijk.

  Reactie door TT — vrijdag 19 oktober 2007 @ 1.29 uur

 15. TT De organisatie mag als zodanig een afschrik wekkend karakter dragen om interna-
  tionaal indruk te maken.

  Echter inhoudelijk is er natuurlijk wel wat
  mis mee, als wij die jás niet gebruiken om er
  ons mee te laten bijstaan als ons land zou
  worden aangevallen, maar dan moet die aanval
  natuurlijk niet door een evt. ondergronds
  Nederland in beweging zijn gezet.

  Wij daarentegen hebben dus nu bewust meege-
  holpen, zonder dat óns een oorlog verklaard
  werd, met moordwapens de voorgehouden ideolo-
  gieën van andere naties uit te voeren en dat
  is gewoon niet met elkaar te rijmen.

  In het verleden bleek al eerder dat ‘uitwis-
  selingprogramma’s’ eerder doel treffen dan
  een schot (Jan Peter Balkenende) hagel!

  Bewust man-tegen-man gevechten uitvoeren is
  iets uit de vorige eeuwen en behoort gewoon
  niet meer aan de orde te zijn, maar een andere voorbeeldfunktie.

  Het is ook al meer dan 40 jaar bekend hoé
  Nederland ‘ontwikkelingsbijdragen’ invulde,
  nl. met een flinke link naar ‘economische
  zaken’ en door het betreffende ministerie
  goedgekeurd voor het bedrijfsleven, ooglui-
  kend en langdurig.

  T.V. en p.c. betekent het nu eenvoudig door
  de burger op de vingers van de Overheid nog
  wat sneller mee te kunnen kijken en daarop
  heeft de Overheid, dit Kabinet incluis, zich
  zwaar op verkeken.

  De uitwerking van zaken komt aan het licht,
  maar verdráágt het daglicht op veel punten dus absoluut niet en ‘schuttert’ inmiddels op
  alle mogelijk denkbare fronten van techniek!

  Voor mij is de NAVO geen gevoel van veilig-
  heid en zeker niet als je niet weet hoe de
  ‘partners’ evt. de volgende keer zullen hel-
  pen ons land te verdedigen. Weet je eigenlijk
  wel hoeveel bommen er alleen al rond de oude
  luchthaven Schiphol verkéérd werden gericht?

  Ook het dan weer opnieuw inzetten van ‘onze
  jongens en meisjes’, van rond de 20 mede de
  dupe laten worden van het nog niet getrainde
  vermogen om te kunnen ‘overzien’ en gewend te
  zijn aan diplomatiek communiceren zal hen uit
  angst ook de verkeerde handelingen doen ple-
  gen….al zou de opleiding nog zo aardig zijn
  geweest.
  Direct al bij de eerste discussies op dit log
  nog voor jouw tijd hier, eind 2005, is ook
  duidelijk gesteld dat de taalbarrière moge-
  lijk ook onnodig en ongewenste slachtoffers
  zal gaan maken, hetgeen dus ook kortgeleden
  in de pers werd bevestigd. Veilig TT ?? Nee!

  We moeten het met ons allen niet goed vinden
  dat we pleisters op schaafwonden gaan plakken
  terwijl we die hadden kunnen voorkomen als we
  de weg waarop gevallen werd hadden kunnen
  ontdoen van stenen, gruis, obstakels en grote
  scheuren: first things first!

  Structureel FORCEren is never de oplossing,
  vrede integreer je niét met wapens maar pro-
  beert eerst de taal van de andersdenkenden te
  leren verstaan waarna begrip kan ontstaan en
  feitelijk weten ook zendelingen en uitgezon-
  denen daar wel degelijk de methoden van, maar
  passen die niet toe! Goede morgen!

  Reactie door Madelief — vrijdag 19 oktober 2007 @ 5.03 uur

 16. @15 Madelief,

  Goedemorgen trouwens.

  Was het maar zo makelijk als jij het zegt.

  Wat natuurlijk meespeeld is natuurlijk het spanningsveld in die hele regio, denk maar eens aan landen zoals Irak, Iran, Israel, Noord Korea, Pakistan enz.
  Complete bevolkings groepen worden in deze landen onderdrukt, vermoord of gevangen gezet zonder vorm van proces.

  Inhoudelijk ben ik het volledig met je eens en zou het ook zo moeten zijn dat de NAVO alleen een verdedigingsleger is zoals hij altijd was.
  Maar aan de andere kant moeten wij ook de rust in Europa en de grensen van europa kunnen garanderen.

  En volgens mij willen wij daar geen westense structuur opleggen, omdat er steeds overleg is met de stamhoofden en krijgsheren van de Taliban, althans Nederland heeft regelmatig overleg met deze heren.
  Verder is het natuurlijk een feit dat als wij er niet zouden zitten er een ander leger eenheid daar zou huishouden misschien met alle gevolgen van dien.

  Maar grondtechnisch heb jij gelijk een NAVO leger hoort niet thuis in een land die niet onze bondgenoot is en is aangevallen door een vijandige staat, zoals het staat vermeld in het grondvest van de NAVO.

  Reactie door TT — vrijdag 19 oktober 2007 @ 10.02 uur

 17. Koloniesatie mag dat nog wel ?

  Reactie door Fred — vrijdag 19 oktober 2007 @ 10.17 uur

 18. Nog een aanvulling op mijn reactie (3). De tweede uitzending van Argos vandaag refereerde nog aan die idiote uitspraken van Koenders. Daar hadden ze bij de Wereld Draait Door wel even over door mogen vragen, wat mij betreft.

  Reactie door Martijn — vrijdag 19 oktober 2007 @ 20.22 uur

 19. Nou hier zit toch wel vooruitgang in hoor Georgie gaat de Nederlanders helpen en er wordt naar meer hulp gezocht om het aantal Nederlandse militairen te verminderen. Oke er zal dan nog wel een verlenging in zitten maar ik vind toch dat het zo wel een heel ander verhaal wordt.

  Reactie door J Vrolijk — vrijdag 19 oktober 2007 @ 21.37 uur

 20. @ Martijn (1 en 3):

  Het VPRO-radioprogramma “Argos” staat erg sterk. Men heeft bevestiging uit meerdere bronnen dat Nederlandse militairen hebben meegedaan (wat niet was toegestaan) aan de Amerikaanse actie “Anaconda”(als onderdeel van de “Operation Enduring Freedom”). Zo bestaat o.a. een Amerikaans “after action report” heirover, en een bevestiging van een Amerikaanse auteur van een boek over Afghanistan. (Ik heb de naam en de titel nu vene niet bij de hand).
  Boveniden is uit een geschreven notitie gebleken dat de commandanten in Afghanistan bepaalde zaken NIET aan de toenmalige minister van defensie Frank de Grave mocht zeggen.
  Minister Van Middelkkoop zal t.z.t. ongetwijfeld moeten inbinden.

  Hoe groot de kring is geweest, die van de verboden inzet van de Nederlandse militairen afwist, is natuurlijk nog maar de vraag.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 20 oktober 2007 @ 2.02 uur

 21. Sorry: typwerk vergeten te checken.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 20 oktober 2007 @ 2.04 uur

 22. @20 Olav Meijer,

  Operation Enduring Freedom wie waren de eerste die deze overeenkomst met Amerika tekende?
  Wie heeft er voor gezorgd dat zelfs Rusland in deze een partner werd van de Navo?
  Wie stond er naast Bush op het podium toen de inval in Irak werd aangekondigd en de strijd tegen terroristme?

  Maak je niet druk Olav, wij Nederland steken er net zover in als Engeland en Amerika.
  Alleen hebben wij 1 voordeel dat onze legers bestaan uit vrijwilligers en het leger van Amerika en Engeland voor 60/70% bestaan uit personen die moesten kiezen tussen enkele jaren achter de tralies of het leger.

  Reactie door TT — zaterdag 20 oktober 2007 @ 14.18 uur

 23. Het aantal Nederlanders dat zegt trots te zijn op de Nederlandse militairen in Afghanistan is de afgelopen maand gestegen. Dat bleek zaterdag uit de maandelijkse meting door het ministerie van Defensie.

  Nu zegt 63 procent trots te zijn, vorige maand was dat 52 procent. Verder geeft 39 procent aan (sterk) voorstander te zijn van de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan, 37 procent is (sterk) tegenstander.
  …………………….
  Wie meet,die weet,maar voor zo peiling en door wie laat ik toch een dikke scheet.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 20 oktober 2007 @ 23.26 uur

 24. Net op het nieuws, dat koerden uit Irak Turkije is binnen gevallen en daar 15 militairen heeft gedood.
  Ben benieuwd naar de acties van turkije en de gevolgen voor deze actie?

  Reactie door TT — zondag 21 oktober 2007 @ 13.31 uur

 25. Het stink als jiet,Iran zal wel eens z’n word toezegen,inmidels worden US nuclear missils verplaats(via b 52.s)…
  Het stinkt van allen kant.

  Reactie door gaf — zondag 21 oktober 2007 @ 15.52 uur

 26. Aanvulling op nr. 20:

  De auteur en titel die ik niet bij de hand had:
  Sean Naylor: “Not a good day to die”.

  @ TT (22):

  Citaat: “Maak je niet druk Olav, wij Nederland steken er net zover in als Engeland en Amerika.”

  Ik maak me hierover wel degelijk, en terecht, druk, TT. Zo kan immers nieuw bewijs ervan worden verkregen hoezeer de Nederlandse bevolking door het kabinet wordt voorgelogen. Dit moet, waar het even kan, worden blootgelegd. Alleen op deze manier zullen de schellen van de ogen vallen bij veel mensen, die (nog) op de hand van de regering zijn.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 21 oktober 2007 @ 18.26 uur

 27. @26 Olav Meijer,

  Waar zit je dan op te wachten, welke verklaring moet de overheid geven ter zake Irak?
  Dat ze nog geen grote hoeveelheden massavernietigings wapens hebben gevonden?
  Of dat Nederland/Frankrijk/Duitsland en Amerika in de jaren ’70/80/90 zelfs materiaal en grondstoffen hebben geleverd om massavernietigings-wapens te kunnen fabriceren?
  Zover ik weet is de inval in Irak ook geen inval geweest of zij deze wapens had, maar meer een inval van waar deze wapens gebleven zijn.
  Verder heeft Nederland altijd met zijn neus vooraan gestaan als het ging over internationale conflicten en dit zal ook altijd wel zo blijven.
  De overheid hoeft voormij niet meer te komen met een verklaring, want de conclusie’s heb ik zelf al getrokken.

  Reactie door TT — zondag 21 oktober 2007 @ 19.01 uur

 28. Deze week vindt in Noordwijk een NAVO-top plaats. Daar zal voortzetting van de Nederlandse krijgsmacht gedicteerd worden aan onze minister Middelkoop, en aan hem is dan weer de opgave om dit te “verkopen” aan het parlement.

  Hoe?

  “Natuurlijk wil niemand oorlog. Waarom zou een gewone sukkel in een kantoor, een fabriek, winkel of boerderij zijn leven riskeren terwijl het beste wat er voor hem te krijgen is dat hij het er heelhuids vanaf brengt? De gewone man wil geen oorlog. Dat is duidelijk.
  Maar niet hij, maar wij bepalen de politiek en het is altijd simpel om de gewone mens mee te krijgen, of ze nu een stem hebben of niet. Het is gemakkelijk. Het enige wat je moet doen is ze vertellen dat het nodig is omdat je informatie hebt die zij niet hebben. En dat iedereen die tegen oorlog is niet achter de troepen staat of onverschillig is of gewoon onvaderlandslievend. Het werkt altijd en overal”. Hermann Göring.

  En:

  “De leugen kan worden volgehouden zolang de Staat het volk onwetend kan houden van de politieke, economische en militaire gevolgen van deze leugen. Het is dus van wezenlijk belang dat het volk de waarheid niet kent, omdat de waarheid de vijand is van de leugen en daarmee de grootste vijand is van de Staat”. Dr. J.M. Goebbels

  “Een meerderheid staat achter onze troepen”… dankzij een zorgvuldig propaganda-offensief van Middelkoop en Defensie.

  Wij zijn mede de bezetters van een land dat ons nooit iets in de weg heeft gelegd. Wij bombarderen gewone mensen, en wanneer het uitkomt mensen die net als wij een verzetsbeweging hadden in 40-45.

  Wat doen wij daar in Godsnaam? Schooltjes bouwen? Waterleidingen aanleggen? Ziekenhuizen bemannen?
  De opiumoogst zekerstellen en de PNAC ten uitvoering brengen, dat doen we daar, en anders niets.

  Wie tijd en zin heeft: hier is een 4 uur en 45 minuten lange uitleg van hoe dit soort politieke spelletjes werken:
  http://www.archive.org/details/secrets_of_matrix . Hoogst interessant…

  Reactie door Olav ten Broek — maandag 22 oktober 2007 @ 0.08 uur

 29. @ 28 Goede tekst Olav.
  Noordwijk aan zee dat ik ken van mijn laatste zomervakantie, is vredig en uniek voor de Randstad. Het ademt bijna de sfeer van de Waddeneilanden waar ik vlakbij woon.

  Je mag er niet aan refereren volgens sommigen, (zie de TON-topic) maar helaas ziet het er vandaag door de Navotop in dat congrescentrum precies net zo uit als de Germaanse Atlantikwall in Scheveningen `40-`45: (waar ik archiefbeelden van zag) wachttorens, tanks, bommenwerpers, prikkeldraad, troepen met munitie op scherp. Alleen de mijnen ontbreken nog. Tja en de betonbunkers lagen er toch al. En het gaat immers om hetzelfde als toen: Een sterk Europa, lees Xenofobië, tegen de zondvloed van Aparten met een goddeloos geloof.
  Het Neocon Washington van de Nieuwe Wereldorde grijnst besmuikt, alleen al omdat het Hitler imiteert in machiavellisme en fascistoïde ideologie. (de faschistische fasces, roedenbundel met geïmplementeerde strafbijl, sieren immers ook de zalen van het Capitool)
  Ja, en Jaap de Hoop Scheffer heeft het laatste woord, hij heeft een lustrum geleden Balkenende als pion voortgeschoven op zijn bord om zijn positie als wereldordevoorman
  gegund door Pentagonminkukels waar te maken.
  Soms moet ik denken aan Napoleon in dit verband, die was zo megalomaan om de kalender te hervormen in wereldvreemde brumaires met onbegrijpelijke seizoenen en jaarindelingen, ik acht de clique achter de moronberseker Bush daartoe ook in staat.

  Reactie door Haq — woensdag 24 oktober 2007 @ 16.42 uur

 30. Steun Afghanistan; STOP de oorlog!
  Van het verre front geen nieuws, nou ja geen nieuws? Er sterven een paar van onze kinderen de materiele kosten zijn gigantisch en onze politieke kopstukken zijn verzekerd van hun baantje. De gewone man noet zijn bek houden omdat dit zijn intelligentie te boven gaat. En maar lullen over democratie!!!
  Christof

  Reactie door Chris Sandee — woensdag 24 oktober 2007 @ 20.59 uur

 31. @29 HAQ

  Ja Noordwijk aan zee… rustig en vredig voor de randstad. Mijn lievelingsplek om naar de kust te gaan. Maar ook omdat familie van mij daar woont!
  En verder? WOW! Ovatie voor jouw @29! Het zoveelste hoogstandje!

  Reactie door Gloria — donderdag 25 oktober 2007 @ 3.42 uur

 32. Slecht gesteld met het NL volk….Zelfs een dode van 81 trekt meer reacties dan deze oorlog…..

  Reactie door Johan Kivits — zaterdag 27 oktober 2007 @ 23.48 uur

 33. Trek de troepen terug uit afghanistan

  Reactie door Daniël — maandag 12 november 2007 @ 14.03 uur