Nationaal Geluk

Wat is welvaart? Maakt alleen geld gelukkig? In opdracht van het kabinet ontwikkelen de vier Nederlandse planbureaus en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dit moment een heuse monitor voor duurzaamheid.

Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en geluk, uiteindelijk maakt iedereen zelf zijn of haar keuzes, maar de overheid heeft de plicht om de omstandigheden te creëren waarin mensen, álle mensen tot hun recht kunnen komen.

Ons Bruto Binnenlands Product is belangrijk, maar niet zo belangrijk als ons Bruto Binnenlands Geluk. Ons nationaal inkomen is hoog, maar ons nationaal geluk?

Uit mijn toespraak op Festival Tomaat 2003.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 04 januari 2008 :: 18.06 uur

42 Comments

42 reacties

 1. Je hebt zo volkomen gelijk Jan. Materiele zaken, zekerheden kunnen je ontnomen worden echter een zekerheid die niemand je afpakt is de wetenschap dat je wezenlijk niet verandert mét je inkomen, de wetenschap dat je kunt genieten. Het gevoel bij een schilderij, muziek, het spreekt.. maar een andere taal, het boort aan… wat niet zegbaar is. Dat mag mensen niet onthouden worden. Het bewustzijn als je staat op historische gronden en bouwwerken aanschouwt uit andere tijden, daar op die plaats waar jij staat toen en toen en dat bijna voelen….

  Reactie door Henny — vrijdag 4 januari 2008 @ 20.41 uur

 2. Geld alleen maakt niet gelukkig. Je kunt er geen gezondheid mee kopen. Maar geen geld hebben of weinig zorgt er wel degelijk voor dat je minder gelukkig bent. Natuurlijk zie je het geluk in de dingen die je wel hebt, juist in de onbetaalbare dingen zoals liefde. Maar er blijven altijd zaken die je eigenlijk nodig hebt en die je gewoon niet kunt betalen. En dan ben je wel degelijk minder gelukkig dan iemand die bijvoorbeeld wel die noodzakelijke reparatie aan de auto kan betalen of hulpmiddelen kopen die niet vergoed worden door WMO ofzo.
  Veel mensen met een modaal inkomen moeten zoveel afdragen aan belastingen en premies dat ze netto op het minimum zitten maar geen recht hebben op regelingen die er voor de minima zijn. Zij moeten dus wel ‘nee’verkopen aan hun kinderen als het gaat om sportscholen of clubjes. En dat maakt zéker ongelukkig!

  Reactie door Monique — vrijdag 4 januari 2008 @ 21.05 uur

 3. In de eerste plaats is de taak van de overheid te voorzien in de basisbehoeften.
  In onze tijd: voedsel, kleding, onderdak, zorg voor hulpbehoevenden en zieken, onderwijs. In principe moet men met een minimum inkomen over deze behoeften kunnen beschikken. Indien iemand niet in staat is om te werken moet de overheid de basisbehoeften beschikbaar stellen (b.v. door een uitkering) Pas nadat dit alles geregeld is op een acceptabel niveau kan er geld besteed worden aan kunst en cultuur. Mensen kunnen hun vrije tijd heel goed actief besteden, ze vinden daar creatieve oplossingen voor.Helaas wordt er op dit moment nog niet voldaan aan genoemde basisbehoeften. Onderdak is er lang niet voor iedereen, net zo min als goede zorg (bejaarden !) Wat mij betreft heeft dat prioriteit boven subsidie van opera’s, musicals, theater. Daar kan pas geld naar toe als er iets over is.

  Reactie door simbro — vrijdag 4 januari 2008 @ 21.41 uur

 4. Het rijke gedeelte in de wereld heeft wel een manier bedacht zodat het armzalige gedeelte zich ook gelukkig gaat voelen.
  Men heeft daar het geloof voor uit gevonden.
  Je zou zeggen dat wijsheid met al die jaren er toch wel moet zijn gekomen.
  Maar helaas,het gaat wel wat beter want de gelukskastelen lopen steeds minder vol.
  ……………….
  Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en geluk.
  ..
  Deze bovenste bewering is meest onzinnige wat ik lange tijd heb gelezen als ik zie hoeveel mensen buiten deze verantwoordelijkheid in elkaar getrapt worden en de vernieling in gejaagd worden.
  Hoe moet je dan de verantwoordelijkheid nemen nemen.
  Over welke keuzes praten we dan.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 4 januari 2008 @ 22.53 uur

 5. Natuurlijk, gezondheid en dat alles is zeer belangrijk…maar niet rond kunnen komen is ook niet echt goed voor je gezondheid. Ben het eens met de vorige reactie (Monique). Er kan nml ook zoiets bestaan als sociale armoede!!!

  Reactie door Johan Kivits — vrijdag 4 januari 2008 @ 23.17 uur

 6. Dit doet erg denken aan het boek
  ‘Ethics for the New Millennium’,
  door de Dalai Lama.
  Hij stelt daarin o.a.:

  ‘… dat het belangrijkste voor ons is om ons leven te leiden met liefde en compassie voor de ander en dat onze samenlevingen krachtiger ideeën moeten ontwikkelen over universele verantwoordelijkheid en van onze onderlinge afhankelijkheid’.

  Ach, de meesten van ons weten dat diep in hun hart al lang.
  We worden alleen geregeerd door foute types.

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 4 januari 2008 @ 23.53 uur

 7. Er kan heel wat ongeluk zijn als je zit te barsten van de kou doordat de energierekening steeds meer onbetaalbaar wordt en je de laatste week van de maand op een droog broodje moet teren.
  Laten we niet zo hypocriet doen! Dit komt voor in dit land!!
  Dus bruto nationaal produkt of bruto nationaal geluk… wat een luxewoorden voor mensen die moeten zien te overleven in dit peperdure land en de armen alleen belangrijk zijn tegen verkiezingstijd!
  Om ze daarna weer aan hun financiele lot over te laten!
  Geloof maar dat dat beetje meer… nou net een beetje meer gewicht legt in de geluksschaal.
  Toch Balkenende? Jij was ook niet vies van je ongegeneerde opslag!

  Reactie door Gloria — zaterdag 5 januari 2008 @ 0.21 uur

 8. Wakker worden in de realiteit van elke dag.

  Kijk, wat veranderde er ten goede sinds
  2003, vandaag 2008.
  Genieten van ‘cultuur’ kan alleen als ook sport én ontspanning voor iedereen toe-
  gankelijk en bereikbaar wordt (via OV !).

  Passief mogen meegenieten, terwijl ook mijn
  belasting voor subsidies wordt gebruikt kan
  alleen als er privé nogmaals flink geld bij
  komt. Eerder betoogde ik dat eerst ‘prio’s’
  aan de orde zijn:DE Nederlander moet kunnen
  rekenen op inkomen, liefst door werk, huis-
  vesting (zo nodig: aangepast), zorg (in vele gradaties) + minimaal budget waaruit door de Overheid OPGELEGDE kosten betaald
  kunnen worden en energie prijzen redelijk
  zijn. Veel gezinnen kunnen noch een auto, noch vervoersbewijzen voor 5 pers.betalen.

  Klein aantal mensen heeft een eenvoudige auto met mogelijkheid die te combineren met
  reiskostenvergoeding waardoor ‘n vakantie in Nederland of wat ‘dagjes uit’ mogelijk
  is, maar het tankratsoen wordt wekelijks
  vastgesteld.

  Véél eenvoudige huishoudens liggen wakker van standaardrekeningen die iedereen moet
  betalen. Ook flats, waar energierekeningen
  worden ‘ómgeslagen’ over bewoners is fout!
  Tweeverdieners die hoog wonen, de radiators
  op volle kracht laten loeien, de onbereik-
  bare ramen open latend naar hun werk vertrekken,…..maar de flatgeméénschap be-
  táált! Talloze zaken moeten gecoördineerd worden aangepakt.

  Géén fatsoenlijk mens die geniét van kunst
  als allerlei basisbehoeften niet gefinan-
  cierd kunnen worden en normale, sociale,
  gastvrijheid onmogelijk werd gemáákt.
  Logé’s hebben is dan ‘n nood-’geval’.

  Als continu bij de burger wordt aangestuurd
  op ‘mantelzorg’-verlening dient die burger er fatsoenlijk en redelijk wárm bij te kun-
  nen zitten.
  De burger afstraffen voor verdediging van eigen have en goed,soms zelfs met invalidi-
  teit bekopen door ondergaan onrecht, is ‘n
  nauwelijks gesignaleerde, evenwel misplaat
  ste ‘cultuur’ geworden.

  Mits men kunst in áándacht én aanpak inves-
  teert is misschien écht ‘recreëren’ weer mogelijk, ook via betaalbare sporten kunst-
  uitingen – gratis/méébetaalbaar -, waarna men heel misschien zou kunnen spreken van:
  WELZIJNSGEVOELEN.

  Reactie door Madelief — zaterdag 5 januari 2008 @ 9.19 uur

 9. Mensen met geldzorgen zijn niet gelukkig. Je leeft dan voortdurend onder druk en het leven [of overleven] is een strijd. Daarentegen denk ik dat ook mensen met veel geld daar niet gelukkiger door zijn. Het zorgt ervoor dat je de kleine dingen niet meer waardeert en je hoeft nergens voor te vechten [financieel dan]. Dit maakt mensen onverschillig en saai. Ik denk dat de meeste kans op geluk ligt bij die mensen die gewoon iedere maand hun lasten kunnen betalen en daarnaast nog wat geld overhouden om iets leuks van te doen zo nu en dan. Je hebt dan geen geldzorgen en je weet alles wat je extra krijgt nog te waarderen. Laat dit nu net de groep zijn waar het kabinet zijn pijlen op heeft gericht. De tegenstelling tussen arm en rijk wordt alleen maar groter doordat de groep er tussen kleiner wordt. Het Bruto Binnenlands Geluk zal alleen maar dalen.

  Reactie door J Vrolijk — zaterdag 5 januari 2008 @ 10.08 uur

 10. Ik sluit me aan bij J. Vrolijk en Gloria : een mens moet een basisinkomen hebben om aan de eerste levensbehoeften te kunnen komen zonder zorgen. Ook de mensen die door omstandigheden of tegenslag dat niet zelf kunnen verdienen.
  Ik denk dat die grootschalige vernielingen,brandstichting,idioterie en geweld voortkomen uit onvrede, ook bij de zogenaamde nette burger. Mensen voelen zich bedreigd in hun bestaan.Dankzij de euro, hyperinflatie (wie durft dat nog te ontkennen) vallen zekerheden weg.En die heb je nodig voor innerlijke rust en ontspanning.En zonder die twee mogelijkheden kan een mens niet gelukkig zijn, zich ontplooien etc.
  Welzijn moet er zijn voor iedereen.
  En de uitwassen van miljonairs en miljardairs moeten worden bestreden en tot een eind komen.
  Als de SP zich daar veel sterker en feller voor gaat inzetten,dan zal de partij groeien.
  Benoem het luid en duidelijk en besteed geld uit de welgevulde kas om met een manifest te komen, elke maand! In alle grote kranten.

  Dat is mijn wens en mijn advies voor 2008!
  Stuur de regentenkliek naar huis,zij hebben al te lang geprofiteerd.

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 5 januari 2008 @ 12.29 uur

 11. Zo’n “monitor” is volgens mij al bij voorbaat een methode om indringende vragen over en kritiek op de basis van onze “samen”levingen te vermijden:
  “Samen”levingen van door kapitalistische methoden gestuurde economieën en de uitstraling en doorwerking daarvan op de gehele maatschappij, wat voegt zo’n monitor dan toe aan WEZENLIJKE verbetering van het levenslot van heel veel mensen?
  Aanhangers van die monitor zullen zich dan verdedigen met verwijzing naar de gekozen indicatoren, die volgens hen dan wel degelijk kritiek “van binnen uit” op tal van zaken binnen onze “samen”leving mogelijk maken.

  Zolang zeer onrechtvaardige verdeling van kansen en inkomen in feite impliciet wordt aanvaard en dus niet voortvarend en krachtig bestreden, voegt zo’n monitor niets wezenlijks toe aan datgene wat we allang wisten en weten.

  Maar…omdat deze monitor door wetenschappers wordt samengesteld, zullen conclusies hiervan waarschijnlijk verregaande gevolgen kunnen hebben voor toekomstige politiek: zo’n monitor is dan -net als andere regeringsadviesinstanties- de zoveelste “verontschuldiging” om beleid te rechtvaardigen: en omdat deze zich dan “diepgaand” heeft beziggehouden met zaken die eigenlijk altijd wel door weldenkende mensen belangrijk worden gevonden, “klemt” zo’n excuus van politici des te meer!
  (Want “de monitor heeft een en ander grondig bestudeerd en kwam tot deze conclusie…”)

  De enige monitor die er echt toe doet is er een die begint met de vaststelling dat de wereld FUNDAMENTEEL moet veranderen en dat tal van (vaak zeer grote) onrechtvaardigheden wortelen in op kapitalistische leest geschoeide economieën… ontstaan als die zijn als gevolg van uit grof egoïsme voortkomende menselijke onvolmaaktheid!

  Maar… die kennis is al volop voorhanden en bepaald niet nieuw, in die zin suggereert de “monitor” ook nog eens dat al die door haar te ontdekken feiten nieuw zullen zijn, een “waarheid” die er bij veel -in (sociale) geschiedenis slecht geschoolden- “wel in zal gaan…”

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 5 januari 2008 @ 16.21 uur

 12. Voorbeeldje: wij hebben een modaal inkomen. Fijn toch? Maar door de stijgende kosten en het feit dat je nergens kwijtschelding voor krijgt zitten we netto na betaling van de vaste lasten op hetzelfde inkomen als een minima die ik ken.
  Nu heb ik sinds een jaar een aandoening waardoor ik definitief in een rolstoel ben beland. Gelukkig gaat WMO wat aanpassingen doen aan de woning en heb ik een rolstoel gekregen. Maar hulp in de huishouding? Tuurlijk niet, je hebt toch een man! (die 40 uur per week werkt en nu ook het hele huishouden + koken moet doen). Invalidenparkeerkaart? Kost hier 92 euro voor de eerste kaart (6 maanden) die je na 4 maanden weer moet verlengen voor 52 euro. Kassa! En ga zo maar door. Onkosten stapelen zich op onkosten en nergens heb je recht op een tegemoetkoming want je hebt een modaal inkomen.
  Begrijp me goed, ik ben NIET zielig. Maar ik geef dit voorbeeld omdat ik echt niet de enige ben.
  En als straks mijn man het niet meer vol kan houden en in de ziektewet raakt dan moppert iedereen dat een gezonde vent moet kunnen werken. VOORKOM dat zulke mensen overbelast raken!

  Reactie door Monique — zaterdag 5 januari 2008 @ 16.58 uur

 13. Monique, je hebt helemaal gelijk.
  En dan heb je het niet eens over de reacties en smoelwerken die jij en je man te verwerken krijgen tijdens,bijv het winkelen.
  Of dat als je alle hulp aanvaart waar jullie recht ophebben en vervolgens je gehele inkomen naar eigenbijdragen kunnen loodsen.
  En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat diegene met een handicap en wil werken ,zich suf solliciteerd,gek wordt van alle traagwerkende organisaties,en bijna overal buiten wordt geplaatst.

  Jan ,een hoopgevende toespraak.

  Reactie door taardje — zaterdag 5 januari 2008 @ 21.23 uur

 14. Nationaal geluk,duurzaamheid,milieu en milieu bewuste energie zijn items welke het nu goed doen.Daar profiteerd,zo lang het duurt,vooral groen links van.De SP zal (nog) meer aandacht moeten besteden aan deze onderwerpen en er de boer mee op moeten,zodat anderen er niet mee weglopen.Er zijn te veel zwevende kiezers welke de waan van de dag volgen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 5 januari 2008 @ 23.20 uur

 15. Gloria…..dat bedoel ik nu!!!!! Prima beschreven!

  Reactie door Johan Kivits — zondag 6 januari 2008 @ 0.34 uur

 16. Het was geen onzin in 2003. En het is nog steeds geen onzin.

  Weet je wát onzin is? Geluk afmeten aan wat dan ook.

  Reactie door Wilbert — zondag 6 januari 2008 @ 0.42 uur

 17. Nou Jan, we mogen over ‘duurzaamheid’ op zondag niets lezen van de gggrrrristelijke hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad.
  Maandag zijn ze weer present.

  @Wilbert
  Natuurlijk staat geluk op zich. Kan zelfs in de kou met een droog broodje. Je hebt levenskunstenaars!!
  En het was zeker geen onzin in 2003!Het is zeer te waarderen dat Jan dit belicht.
  Maar die ‘welvaart’ is er voor velen niet! Laten we eerst maar zorgen voor een overheid die niemand in de kou laat staan.
  En verbaas je dan niet Wilbert… zal toch meer bruto nationaal geluk worden afgemeten. Want oa geldzorg kan de zon van het geluk bewolken.

  Reactie door Gloria — zondag 6 januari 2008 @ 3.26 uur

 18. 16. Wilbert

  Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat een mens niet gelukkig of ongelukkig is maar momenten kent van geluk en ongeluk en dat geld niet de doorslaggevende factor is. Dat aannemen benadert aardig de illusie van het kapitalisme. Ik denk ook dat dat niet gestuurd kan worden anders dan de wereld om je heen te veranderen die aan oppervlakkigheid, leegheid, onmenselijkheid en geweld ten onder gaat.In een wereld van betrokkenheid zou niemand aan tekort tenondergaan.

  Reactie door Henny — zondag 6 januari 2008 @ 6.41 uur

 19. @10 Anne Hilverda.
  Leg ons een uit wat een basisinkomen is.
  De huur/gas,water,electr/verzekeringen/
  voeding.schoolgeld voor de kids/kleding we zullen niet duur doen dus wordt het een een wibra’tje,zeeman,hans,ed.schoenen,niet van leder,van de schoenenreus,etc.etc.
  Absoluut geen schoolmelk,geen schoolfruit,geen snoepje voor in de schoolpauze.Er wonen in onze buurt kinderen die niet met een schoolreisje mee
  mogen omdat er niet betaald is,er zijn kinderen die nimmer een koe in de wei hebben gezien,er zijn kinderen van tien/twaalf jaar die de efteling en disneyland alleen kennen van de reclame.
  Wat is nou een basisinkomen ??????
  Nou moet je niet aankomen dat pappie moet gaan werken,Anne de pappies werken allemaal,en toch kunnen zij niet doen
  wat zij graag zouden willen doen met het gezinnetje.
  Anne,wij herhalen het nog maar eens,wij hier zijn uit de late twintiger jaren,Anne
  een armoe,niet te geloven,wij hadden toen ook een fijn gereformeerde regering , die hebben we nu weer en INDERDAAD ER IS GEEN ENE TERING VERANDERD!!!!!!!!!Anne er is maar een oplossing, de breekijzers uit het vet halen.
  Afsluitend Anne de werkendepappies/mamma’s
  die wij kennen hebben geen auto,geen mobieltje en dergelijk ongein.
  Prettige zondag en tot lees.

  Reactie door Henk c.s. — zondag 6 januari 2008 @ 10.21 uur

 20. Wat mensen geluk kan geven als je al heel vermogend bent,is bij winst van aandelen deze zelf naar je toetrekken en bij verlies dit uit de belasting pot trekken.
  Geluk is verslavend het is drugs je kunt er niet genoeg van krijgen.
  Op deze wereld is er een hoeveelheid geluk maar dit geluk komt steeds meer op een hoopje te liggen door macht en corruptie en natuurlijk door het stomme volk wat steeds maar blind op de uitvoerders blijft stemmen.

  Reactie door De Hakker — zondag 6 januari 2008 @ 12.14 uur

 21. @ 19 Henk c.s.

  Precies Henk, elke keer dat wij werden opgezdeld met een christelijk kabinet was het voor de burger zwaar klote, je werd uitgebuit en alle sociale/maatschappelijke voorzieningen tot ver beneden het minimum terug gebracht, zie de verloedering van ons land en zijn inwoners die is begonnen ten tijde van de CHU en daarin werden ze later gesteund door de VVD.
  Nu zitten we weer in het zelfde schuitje en INDERDAAD ER IS GEEN ENE TERING VERANDERD!!!!!!!!!

  Henk, doe de groeten aan de rest van het team, want als we het over naasteliefde hebben dan verdienen jullie een plaats in heaven, of op z’n minst in de VIP room van Feijenoord.

  Reactie door Pool — zondag 6 januari 2008 @ 13.43 uur

 22. Citaat: “Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en geluk…”

  Sorry Jan, maar wat een onzin. Als je geen kansen krijgt om iets beters van je leven te maken, als je simpelweg de middelen niet hebt om zelf de regie te nemen… Hoe kan een mens dan zelf verantwoordelijk zijn voor zijn geluk? Het leven is wat je overkomt terwijl je bezig bent plannen te maken, niets is maakbaar! En als je elke dag zorgen hebt, wakker ligt omdat je de elementaire levensbehoeften niet kunt opbrengen, dan kan een schilderij nog zo mooi wezen maar dan ben je wel met andere dingen bezig. Kijk verder dan je eigen wereldje, loop eens een stukje in de schoenen van een ander. Soms wil je niets liever dan verantwoordelijkzijn en zelf je geluk bepalen maar kun je het gewoon niet.

  (‘Zelf je geluk bepalen’ is iets anders. Wat je omstandighedenheden ook zijn, je zult er zelf iets van moeten maken. Natuurlijk heeft de een meer dingen mee dan de ander, maar dat hoeft niet beslissend te zijn voor de mate van ‘geluk’. En er is veel meer maakbaar dan jij denkt. ‘Loop eens een stukje in de schoenen van een ander’, inderdaad.
  Voor de volledigheid hier de hele passage uit de speech: Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven en geluk, uiteindelijk maakt iedereen zelf zijn of haar keuzes, maar de overheid heeft de plicht om de omstandigheden te creëren waarin mensen, álle mensen tot hun recht kunnen komen. JM)

  Reactie door Chantal P — zondag 6 januari 2008 @ 16.36 uur

 23. @22 Chantal P

  Chantal, dat heb je super en zo wáár verwoord:

  ‘Het leven is wat je overkomt terwijl je bezig bent plannen te maken, niets is maakbaar’

  Inderdaad, en zeker tegenwoordig. Uiteraard wil niemand afhankelijk zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen voorstellingen van een onbezorgde toekomst. Niemand wil soebatten! Niemand wil ziek of werkloos worden of andere rampspoed.
  Natuurlijk wil iedereen eigen verantwoordelijkheid dragen maar het leven steekt zo niet voor iedereen in elkaar. Eigen verantwoordelijkheid dragen betekent in een maatschappij als de onze je verplichtingen na kunnen komen. Eén van die verplichtingen is inderdaad ook kansen niet onbenut laten. Maar wanneer deze kansen door welke oorzaak dan ook niet op je levenspad verschijnen ben je mooi in de aap gelogeerd. Wanneer als gevolg hiervan je de elementaire levensbehoeften niet of nauwelijks meer kan betalen, niet of nauwelijks aan de hele berg financiële verplichtingen kan voldoen, hoe kan men dit dan nog afdoen als eigen verantwoordelijkheid?

  Natuurlijk zit geluk niet in het er financieel warmpjes bij zitten. Maar wanneer de financiële eindjes die je aan elkaar wilt knopen telkens te kort blijken, elke maand weer en dit jaar na jaar, dan wordt je daar zeker niet gelukkiger van. Dit gaat alles overschaduwen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 6 januari 2008 @ 18.25 uur

 24. NATIONAAL GELUK.

  Mag het iets meer zijn, zoals INTERNATIONAAL GELUK.

  Geld maakt niet gelukkig, maar als ik toch ongelukkig moet zijn dan liever met geld.
  Van wie is deze uitspraak ook weer.

  Laten wij bij het begin beginnen, de kerk heeft altijd de vooruitgang tegengehouden.
  Waaom? Ik geloof, dat het een overduidelijke zaak is.

  Na de Franse revolutie kwamen de reacties los, ik heb hier de twaalf geboden van weleer. (nornen moet normen zijn)

  http://members.home.nl/h.hiensch/Kerk.jpg

  Reactie door Boze Henk — zondag 6 januari 2008 @ 20.47 uur

 25. Exact Wattenstaafie, goeden avond!
  Mensen voelen zich continu geobsedeerd
  en beseffen onvoldoende geobsesrveerd te
  worden, een vaststelling die de achtereen-
  volgende Kabinetten niet lijken te beseffen
  en er luchtigjes overheen walsen.
  Als we hier voor ons allen moeten uitgaan
  van ‘standaard’ VERPLICHTE uitgaven is het
  ook schrijnend dat men op DAT ogenblik de
  levensstandaard vooral positief wil afzet-
  ten tegen HOE groot de WELVAART HIER voor
  ALLEN wel zou zijn. We léven hier en nu en
  hebben er althans récht op om of ‘werk’ te
  krijgen, danwel een ‘uitkering’ waarmee men
  alle VERPLICHTE sociale lasten, door de WET
  verplichte verzekeringen, Belastingafdrach-
  ten kan voldoen.
  Een nieuw boek van mevrouw Pool uit Almelo
  -vandaag op TV besproken- zou de situatie
  schetsen, maar over wie het gaat, kunnen
  het boek niet kopen of de Bibliotheek niet
  betalen waar het boek te lenen zou moeten
  zijn, voor belanghebbenden.
  Normale mensen zullen zich niet continu wil
  len vergelijken met de zeer welvarenden,
  maar geacht worden zich (RIJK) te moeten
  doen verhouden tot nog ARMER, is een grove,
  grove belediging voor hen die al jaar en
  dag door de Overheid voor wordt gehouden
  gewoon ‘allemaal mee te kunnen doen’.
  Het Haagse prolongeert de film keer op keer
  en wie koopt er zendtijd op om e.e.a. eens
  onomwonden uit de doeken te doen, in plaats
  de problemen zwijmelzacht te blijven inba-
  keren, in boeken gebonden!
  Mensen cijferen zich weg tot en met het terminale stadium er (voor hen logisch) op
  volgt en we lezen het elke weer in de krant
  als iedereen voorzichzelf de balans in alle
  opzichten aan het opmaken is en de passiva
  de aktiva zwaar overschrijden! Schande!

  Reactie door Madelief — zondag 6 januari 2008 @ 21.47 uur

 26. in wezen kan je wel degelijk veranderen als je inkomen daalt,zo heb je alles en zo niks,
  kijk maar naar de mensen die ziek worden , en in de wao belanden, en de wao die zegt , je moet gaan werken, niemand neemt je aan, en dan moet je je huis verkopen, je spaargeld opeten, enzovoort, eigelijk kan je dan wel zeggen dat je leven voor niets geweest is, alles wat je hebt opgebouwd word onder je voeten weer afgebroken,

  volgens mij maakt geld wel degelijk gelukkig.

  maar ik denk ook dat te veel geld ook ongelukkig kan maken.
  vooral omdat dat soort mensen eigelijk nooit genoeg hebben,
  en alleen maar voor geld leven,
  en dan leef je niet maar word je geleefd

  Reactie door anna — zondag 6 januari 2008 @ 22.34 uur

 27. Henk c.s. Wat ik onder een basisinkomen versta is: nou toch wel de tijd van het kabinet den Uyl.Toen had iedereen het redelijk. Ook als je op het minimum zat. Het maakt wel uit waar je woont, op het platteland is het altijd iets gemakkelijker. Goedkoper wonen, je kunt wat meer rommelen met een tuintje e.d.
  Ik denk dat de inkomens tot een bepaald bedrag nu wel verdubbeld zouden moeten worden om weer tot diezelfde levensstandaard te komen als in de jaren 70.
  Maar natuurlijk wel voor de lagere inkomens. Alleenstaanden,ouderen zonder pensioen, gehandicapten.
  Families waar al 2000 netto binnenkomt,ja die kunnen zich heel wat permitteren.Ik neem aan dat die ook niet zeuren.
  De euro is nu een gulden. dus een uitkering van 800 euro is nu 800 gulden.Daar kon je in de jaren 70 ook niet van leven.
  Overigens zou deze verdubbeling de economie zeer ten goede komen en dus zich zelf weer terugverdienen door groter aanbod van banen e.d. ook voor mensen die nu aan de kant staan.
  Economisch niet haalbaar? Natuurlijk wel, het is maar net hoe je het nationaal inkomen verdeelt.
  Troepen terug uit Uruzgan b.v.

  En zo weet ik nog wel een paar posten.

  Reactie door anne hilverda — zondag 6 januari 2008 @ 22.40 uur

 28. Boze Henk — zondag 6 januari 2008 @ 20.47 uur:

  Op de allereerste plaats wil ik hier vaststellen –jij weet dat inmiddels wel- dat ik, Christen, mijn geloof individueel beleef, zonder lid te zijn van welk kerkgenootschap dan ook.
  Daarin ligt voor mij een belangrijke bron van blijdschap en HOOP.

  Op de tweede plaats gaat het mij wat ver om te suggereren dat het VOORAL de christelijke kerk is geweest die de oorzaak is van al datgene waar wij SP-ers zo tegen strijden, want:
  Als je eigenlijk heel goed weet dat het menselijke onvolmaaktheid (helaas geen door wetenschappers gehanteerd begrip!) en daaruit voortkomende hoogmoed en egoïsme zijn die de werkelijke wortels zijn van alle kwaad, dan moet je die ook als zodanig benoemen en dan mag voor wat mij betreft VERVOLGENS worden vastgesteld dat de kerk medeplichtig is aan heel veel kwaad.

  Ik durf zelfs de stelling aan dat zonder de invloed van het christendom we nu in een nog hardere en onbarmhartiger wereld zouden zijn beland, mogelijk zou ik niet eens in staat zijn om kritiek –zoals nu- “wereld”kundig te maken.

  Overigens ben ik het met je eens –en heb daarvan al vaak hier getuigd- dat een religie puur opportunistisch MISbruiken voor egoistisch eigenbelang (jezelf, familie en “vriendjes”) en zelfs deze aanwenden ter ONDERDRUKKING van vrije mensen, MISDADIG is.
  Zeker als men ook nog BEREKENEND te goeder trouw zijnde mensen in al hun ellende daarmee ook nog valse hoop geeft (want wat moeten die eigenlijk wel denken??!).

  Ik bevind me hier op een socialistisch weblog, maar schroom niet om te zeggen dat de God waarin ik rotsvast geloof dit alles voorzag en de daders ter verantwoording zal roepen:
  Ik raad je aan om de diepzinnige gedachten van Sören Kierkegaard over ONBESTRAFTE misdaden en Gods rol daarin te lezen!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 6 januari 2008 @ 22.53 uur

 29. @ Monique (2), Simbro (3) e.v.a.:

  Helemaal met jullie eens. Een voldoende materiële basis en geluksgevoel kunnen niet van elkaar worden losgemaakt. Daar komen nog basale zaken bij als veiligheid, vrijwaring van (oorlogs)geweld e.d.

  Ieder mens heeft bovendien meer en minder gelukkige periodes en momenten in zijn leven (zoals Henny zegt). En zal uiteindelijk beseffen dat het delen van warme gevoelens voor en van medemensen, die gevoelens blijven koesteren en vernieuwen en eraan vorm geven toch het meest essentiële in het leven is en blijft. Althans, zo zie ik het.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 7 januari 2008 @ 1.16 uur

 30. Geld is een basisvoorwaarde voor geluk. Om te eten moet je geld verdienen.
  Dat is prima maar dan moet er wel werk zijn. In vroegere tijden kon men te allen tijde inkomsten vangen uit werk, door zelf te handelen, te ondernemen of door voor een baas te werken.
  Vandaag de dag wordt in Nederland zulks door een geschifte bureaucratie belemmerd: voor de simpelste mogelijkheid tot genereren van eigen inkomen moet men nog een vergunning, diploma, certificaat of verklaring hebben. En voor een werkgever telt veelal jongzijn, en selectie op gezondheid, sexe en uiterlijk vertoon.

  Fatsoenlijk inkomen, dús koopkracht, uit normale arbeid zou niet zo moeilijk moeten zijn voor grote groepen in een welvarend land als Nederland. Waarom is het dat wel? Het is omdat de beschikbare arbeid niet rechtvaardig wordt verdeeld, de overheid zou regulerend moeten optreden. Eenpersoonshuishoudens met voorrang aan het werk helpen ipv. bovenmodale 2-verdieners begunstigen. Fiscale en administratieve regelgeving vereenvoudigen om een snelle succesvolle start mogelijk te maken als nieuw ondernemer.

  Geen groter geluk dan zelfverdiend geld.
  Maar in dit land belemmert en controleert men liever op ambtenaarlijke wijze mensen die niet aan het burgerlijk ideaalbeeld voldoen in plaats van hen werk en inkomen te gunnen. En als natrap zadelt men zulken ook nog op met een armoe- en schuldgevoel, en stigmatiseert men hen als lui zodat er plichten worden bedacht voor deze groep. Het is de dictatuur van de zg. `maatschappelijk geslaagden’, het is de immoraliteit van de geestelijk ontwrichte consumptieverslaafde die het gelijk van het grote ego bevestigd ziet door de regenten van de graaicultuur die de geldstromen en baankansen binnen eigen netwerken houden en zodoende een machtig middel hebben om moreel zuivere mensen te knechten want die zijn bedreigend voor hun geweten. Eist werk en welvaart!

  Reactie door Haq — maandag 7 januari 2008 @ 2.02 uur

 31. Het leven is niet altijd maakbaar m.b.t. je inkomen en zekerheden zijn er niet. De uitkomst van de keuzes die je maakt zijn niet altijd voorspelbaar. Maar je hebt wél de keuze mét de omstandigheden goed om te gaan en je innerlijke verworvenheid raak je niet kwijt met het geld, het bezit.
  Dát is mijn conclusie. Ik weet maar al te goed hoe het kan lopen ook al heb je keihard gewerkt. Gelukkig nieuwjaar betekent voor ons het ophouden van de gedeeltelijke WW-uitkering dit jaar en terugzakken tot het minimum. Ik kon en kan twee dingen doen, in de put gaan zitten,gefrustreerd zijn door de handelwijze van de medeschuldige hieraan, of accepteren en er een sport van maken, om er het beste van te maken. Het eerste kan ik niet veranderen het laatste is aan mezelf.
  Zou dit alles niet gebeurd zijn en zou ik de wereld om me heen bezien, zou ik dan gelukkiger zijn?
  Er is bekend dat stammen in andere landen die geen bezit kennen, van elkaar afhankelijk zijn elkaar helpen, een sociale structuur hebben waar veel mensen mét geld van zouden dromen. Ik kom op in deze niet voor mezelf maar voor jonge gezinnen met kinderen, ouderen in nood in een land waar het geld wel is…. de toekomst van hen, Nederland én de wereld m.b.t. solidariteit, aandacht voor… etc… Ik red me wel.Ik héb een keuze, de mensen in Birma niet. Het grote verschil vroeger en nu is de solidariteit tussen mensen en dát is m.i. een levensvoorwaarde m.b.t. geluksgevoel en dát is Nederland uit en het grootste probleem. Dáár word ik pas ongelukkig van, de leegheid, de oppervlakkigheid…..het alles afmeten aan het consumptief vermogen…..

  Reactie door Henny — maandag 7 januari 2008 @ 7.59 uur

 32. Harrie V.

  Ik ben wel boos,nee sterker nog ik heb telkens als ik aan önze fijne regering denk de #$%^&* in.
  Maar even voor de goede orde, Henk d. en
  of de BOZE HENK van @26 ben IK NIET hoor.
  Dit even om misverstandjes te voorkomen.

  Reactie door Henk c.s. — maandag 7 januari 2008 @ 8.49 uur

 33. het is makkelijker om arm te zijn in een arm land, dan arm te zijn in een rijk land.
  (jerina)ik zeg wel eens nederland is net 1 grote snoepwinkel, waarvan de 1 alles mag eten, en de ander alleen maar mag staan kijken. en lukt dat niet, en je pikt een snoepje, dan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Reactie door anna 2 — maandag 7 januari 2008 @ 14.25 uur

 34. “maar de overheid heeft de plicht om de omstandigheden te creëren waarin mensen, álle mensen tot hun recht kunnen komen.”

  Oja, en wie bepaalt dat? U? De SP? De koningin? Om dan maar eens concreet te zijn, wat heeft de overheid de laatste 20 jaar om gedaan om dit geluk te bewerkstelligen?

  Om maar eens wat te noemen, de teloorgang van de zieken en gezondheidszorg, de absurde stijging accijnzen op brandstof en tabak, de teloorgang van het onderwijs? Moet ik nog doorgaan?

  Vraag aan de Heer Marijnissen, als een bedrijf u al 20 jaar beterschap beloofd, maar al die tijd een negatief rendement draait, bent u dan bereid om de helft van uw budget in hun handen te geven? Ik niet, maar ik kan me helaas niet aan het geweldsmonopolie van die overheid ontrekken.

  Reactie door Sjors Pals — maandag 7 januari 2008 @ 17.04 uur

 35. Zullen wij hier over nationale onzin hebben,Shell is ook nederlands en ben ik zeker veel anderen militaire producten zijn zo.maar ja ben ik ook niet eens met het corporatism monopolie van dit overheid.
  Liberalize geweld,daar hebben wij wat aan.
  Het gedachten is dan goed bevestigt.

  Reactie door gaf — maandag 7 januari 2008 @ 18.10 uur

 36. ik heb het al eens eerder verteld hier: ik ben getrouwd geweeest met een zeer rijke man. het kon niet op. nu ben ik chronisch ziek en teruggevallen op een magere wao-uitkering.
  ik zeg niet dat de aanpassing niet moeilijk is geweest, ik ben zeker niet blij met op elke cent moeten letten. met een hogere uitkering zouden we het makkelijker hebben. wanneer ik niet ziek zou zijn kon ik werken en bij werken voel ik me wel en gewaardeerd.
  maar afgemeten in geluk denk ik dat ik nu gelukkiger ben dan toen.

  geluk is geen staat van zijn, geluk is een moment dat vervliegt terwijl je het probeert vast te houden.

  Reactie door G. — maandag 7 januari 2008 @ 20.34 uur

 37. De afbraak van geluk en het opbouwen van pech gaat verder met de PVDA
  ,,,,,,,,,,,,,,,
  Ze zei dit omdat PvdA-staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) wil experimenteren met het niet verzekeren van mensen met kleine baantjes voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

  Reactie door De Hakker — maandag 7 januari 2008 @ 22.07 uur

 38. @G-36: Geld is geen garantie om gelukkig te zijn. Er zijn heel wat mensen met een flinke bankrekening die doodongelukkig zijn. Maar helaas zijn er ook heel wat mensen wiens levens worden verpest door de bezuinigingen op de gezondheidszorg enzo.
  Geluk is vluchtig. Ik ben gelukkig, ondanks dat ik in een rolstoel zit en geen thuishulp heb. Ik heb een lieve man, een mooi huisje en lieve kinderen. Dat maakt mij heel gelukkig! Maar als ik diezelfde lieve man dan overbelast zie door de dubbele taak, als ik zie dat bepaalde huishoudelijke dingen niet gedaan kúnnen worden omdat hij er gewoonweg de tijd niet voor heeft. En dat dat ‘mijn schuld’ is omdat ik in een rolstoel zit en dolgraag aan de gang zou willen met spons en sop maar het eenvoudigweg niet kán…dan word ik wel eens droevig ja.
  Het geld kan me niks schelen. Maar dat je geen hulp krijgt en dat je kind niet op een clubje of sport kan omdat je nét niet binnen de minima-criteria valt (bruto!!!) dan is dat toch een domper.

  Reactie door Monique — maandag 7 januari 2008 @ 22.51 uur

 39. Sjors Pals — maandag 7 januari 2008 @ 17.04 uur :

  Ik ben het met je eens dat in veel van de door jou opgesomde zaken de overheid in gebreke is gebleven.
  Maar…ik acht dit vooral het gevolg van de obsessieve wens, uit neoliberale begeerte en dwang geboren, van een “terugtredende overheid”:
  Overheidsmacht afstaan, vooral ten gunste van het bedrijfsleven.
  Overheden die dus steeds vaker met letterlijk “lege handen” komen te zitten…en niet meer voldoende sanctiemiddelen bezitten om o.a. jouw observaties teniet te doen…!
  “Terugtredende overheid”: met deze vergoeilijkende woorden wordt de daaruit resulterende HARDE sociale werkelijkheid letterlijk “afgedaan”…

  Daar waar jij de overheid gebrekkig of slecht functioneren verwijt, moet je wel beseffen dat zulks dus veelal het gevolg is vanwege (of, voor jou, ondanks?!) die gekrompen overheidsmacht…!
  Een overheid die regulerend en sanctionerend moet kunnen optreden, dient bepaalde zaken dan ook niet aan “de markt” over te laten.

  Op dit weblog is -en niet alleen door mij!- herhaaldelijk gewezen op de gevaren van een toenemende machtsconcentratie bij vooral grote multinationale ondernemingen:
  Als het kiesproces eerlijk verloopt, kun je een met MACHTSmiddelen toegeruste overheid nog KIEZEN, grote bedrijven onttrekken zich in dat opzicht nagenoeg geheel aan democratische -en broodnodige!- controle.
  Dat dat een zeer gevaarlijke en verontrustende ontwikkeling is, blijkt zeer zeker ook uit het feit dat er al (vooral Amerikaanse) multinationals zijn waarvan de jaaromzet groter is dan de totale begroting van menig LAND…!

  Dus, Sjors…het socialisme, dat -o.a.- zulke gevaarlijke ontwikkelingen signaleert en wil bestrijden, is zo slecht nog niet…!
  Temeer daar leugenachtige indianenverhalen over inkomstennivellering tot een niveau waarop ieder -ongeacht zijn INZET- dan hetzelfde zal gaan verdienen, slechts dienen om de huidige rampzalige ontwikkelingen, waarvan UITEINDELIJK slechts een kleine elite met wat slaafse meelopers profiteren, te rechtvaardigen.

  Aan jou de keus!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 7 januari 2008 @ 22.53 uur

 40. @ 34 Sjors Pals
  Volgens mij maak jij een denkfout. Omdat we nu 20 jaar een overheid hebben die weinig goede dingen heeft gedaan ben jij alle vertrouwen in de overheid verloren. Zie ook de prima reactie van Harrieke.Maar: gelukkig bestaat nog steeds de mogelijkheid voor een andere overheid te zorgen. En er zijn gelukkig nog partijen die het anders willen, waaronder de SP. Er zal toch op een of andere manier een landsbestuur moeten zijn, of heb jij een alternatief ? Nou dan, aan de kiezers de plicht om ervoor te zorgen dat er nu eens wel een goede regering wordt gekozen.Helaas zijn er wel belangrijke randvoorwaarden waar we mee te maken hebben, zoals onze kapitalistisch georganiseerde economie. Daardoor kan er alleen maar een beetje bijgestuurd worden in socialistische richting (b.v. terugdringen van de privatisering). Echt fundamentele veranderingen zie ik voorlopig niet van de grond komen. Op deze site mis ik wel een discussie over wat verder gelegen socialistische doelen (grote ondernemingen in eigendom van de staat met werknemerszelfbestuur om maar eens wat te noemen).

  Reactie door simbro — dinsdag 8 januari 2008 @ 13.46 uur

 41. Uit deze serie reacties is de mooiste arm (het is makkelijker om arm te zijn in een arm land, dan arm te zijn in een rijk land)
  Voor de Euro ging het veel beter in vele gezinnen. Na de invoering van de zieketekosten verzekering is het helemaal hollende achteruit gegaan. Dit gaat betekenen dat we naar een samenleving gaan als in de USA. Kijk naar films van M Moore en je ziet de excessen. Beiden moeten werken fuck banen en amper genoeg om alles te betalen. Kinderen en de maatschappij zijn de dupe. De winst is voor manegers, raden van bestuur, verzekeringsmaatschappijen en banken. De Tweeedeling groet steeds verder. 10 jaar was dat een SP actie, maar we zijn nu misschien wel verder van huis.

  Reactie door Harry Sangers — dinsdag 8 januari 2008 @ 15.04 uur

 42. De”"politici”zijn redeloos, het land reddeloos en de bevolking radeloos.
  Er is niet veel veranderd sinds l672.

  Reactie door anne hilverda — dinsdag 8 januari 2008 @ 15.29 uur