Samen staan we sterk

Steeds vaker wordt een logge cao die voor een hele bedrijfstak geldt opgesplitst en toegesneden op een specifieke groep werknemers. Maatwerk lijkt het nieuwe toverwoord voor het komende cao-seizoen. (Telegraaf)

De ontwikkeling naar steeds specifiekere cao’s lijkt in sommige gevallen logisch. Het ene werk, is het andere niet. Gevolg daarvan is wel dat het de onderlinge solidariteit tussen werknemers verbreekt. Immers, waarom je druk maken over de ander, als het bij jezelf toevallig net wel geregeld is?

Er dreigt een reëel gevaar dat met een versplintering van de Collectieve(?) ArbeidsOvereenkomst het moeilijker zal worden een gezamenlijke vuist te maken bij onderhandelingen. Werkgevers kunnen dan wel erg makkelijk mensen tegen elkaar uitspelen. Niet doen dus, is mijn advies. Differentiatie binnen één CAO is hier de oplossing. Welke dat moet zijn, is aan de vakbeweging.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 07 januari 2008 :: 14.36 uur

41 Comments

41 reacties

 1. Ja dit is niet goed voor de solidariteit natuurlijk. Men kan toch de bestaande CAO’s ook wel uitbreiden. Alleen als je samen staat sta je sterk. Dit is slecht voor alle werknemers.

  Reactie door J Vrolijk — maandag 7 januari 2008 @ 14.59 uur

 2. Alleen het woord maatwerk al. Dit hoor je overal de kop opsteken. Alleen jammer dat ‘maatwerk’ steeds vaker veel geld kost, maar weinig vooruitgang oplevert. Neem nu de thuiszorg. Onder gebracht in de Wmo. Maatwerk wordt er geleverd, maar de cliënt is de dupe..

  Het versplinteren van de collectieve arbeids overeenkomst is een naar alle waarschijnlijkheid goed doordacht plan, van de slimme managers die goed zitten aan de top..

  Reactie door Redstar — maandag 7 januari 2008 @ 15.21 uur

 3. LOONMATIGING is de moeder van de Collectieve Arbeids Overeenkomst, niet SOLIDARITEIT.

  Als er wordt gesleuteld aan de CAO, is dat puur om de loonkosten verder omlaag te brengen.
  Recht en macht van de werknemer is helaas lege huls, en wordt vooral in stand gehouden omdat met die idee nog lekker geld te verdienen valt.

  Reactie door kameraad donner — maandag 7 januari 2008 @ 15.33 uur

 4. Het is een verdomd slechte ontwikkeling. Helaas vaak door de vakbond zelf ontarmt, het is al langer dat de bonden de collectieve solidairiteit loslaten. In de Grafische sector gold de CAO voor iedereen die werkete in die bedrijfstak van drukker tot chauffeur, maarnu is alles losgekoppeld.

  Reactie door Harry Sangers — maandag 7 januari 2008 @ 16.06 uur

 5. maatwerk in cao,s is een manier om het algemeen verbindend verklaren van cao,s te ondervangen,te beinvloeden en of op den duur te vervangen.
  het a.v.v van cao,s is bij werkgevers reeds jaren onderwerp van discussie,de roep om hervorming neemt toe,mede om het feit dat het ontslagrecht “voorlopig”van de baan is?????
  werknemers en bonden:let op uw saeck!!!

  Reactie door visgert — maandag 7 januari 2008 @ 16.32 uur

 6. Jaren geleden al ergerde ik mij aan deze nu steeds meer “logisch” lijkende ontwikkeling die nu een trend is en gangbaar dreigt te worden.

  De argumenten daarvoor lijken ook zo voor de hand te liggen: “want dan kan per bedrijfstak en zelfs per bedrijf “maatwerk”worden geleverd,

  Deze argumenten –omdat ze in wezen waar zijn – zijn hierom zo gevaarlijk voor “gewone” werknemers omdat deze dan WEL resulteren in “contractuele” overeenkomsten die nogal eens slechts voor een zeer beperkt aantal mensen zullen gaan gelden: als er conflicten dreigen tussen de leiding en de werkvloer, zal deze laatste dan op veel minder steun (uit solidariteit) kunnen rekenen.

  Een ontwikkeling die haast “geruisloos” gemeengoed dreigt te worden, perfect als deze past in het geheel van individualisering en afbraak van alles wat maar enigszins naar solidariteit riekt: een solidariteit die immers de werkvloer de “vuist”moet verschaffen om nog met enige kracht te kunnen slaan…!

  Met alle macht bestrijden dus deze voor werknemers gevaarlijke ontwikkeling en de dan voor de hand liggende tegenargumenten van “maatwerk” en “niet toegesneden op ons bedrijf…”tegemoet treden met overtuigende argumentatie dat ook binnen “confectiewerk” (“kleren” voor de massa!) heel wel perfecte “maat”oplossingen mogelijk zijn.

  Vergelijk algemene CAO’s ook eens met een spreadsheet of in goed Nederlands, rekenblad:
  Haast iedereen kan zijn vaak heel specifieke wensen vertalen in een concept dat binnen het ALGEMENE concept “rekenblad” past:
  De beschikbare formules en rekengereedschappen bieden dan in alle gevallen ruim voldoende om te voorzien in “voor elk wat wils…”!

  Tenslotte: ook “vroeger” hadden bedrijven vaak uiteenlopende wensen en mogelijkheden: men vond die heel goed realiseerbaar BINNEN het geheel van de voor de betreffende bedrijfstak geldende COLLECTIEVE CAO.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 7 januari 2008 @ 16.54 uur

 7. Maatwerk is een truc,welke er voor moet zorgen dat alle werknemers met een lagere opleiding (waar veel aanbod in is),zeg maar minima en lage modaal,gaan concurreren met buitenlandse EU werknemers,dus marktwerking binnen de CAO.Daar bovenop stijgt reeds enige tijd,het aantal ZZP-ers explosief.Ook hier zitten o.m.veel Polen bij.Dat zet zo-wie-zo de vangnet-solidariteit onder druk.Jan Marijnissen/SP:de link is gauw gelegd.De spreekbuis van het groot-kapitaal heeft het goed uitgelegd.Ik hoop niet dat de arbeidende klasse zich laat uitspelen met deze(Donner/CDA) stiekeme verdeel en heers politiek.De financieele markten,hebben op korte termijn al flinke klappen gehad,hetgeen ik voorpeld heb.En de Chineesche,Arabische en Russische hedgefunds-gieren cirkelen al weer boven het (Nederlandse)bedrijfs-landschap.Jan,toekomstig kun je wel weer uitrekenen,wie aan het kortste eind trekt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 7 januari 2008 @ 16.57 uur

 8. “Werkgevers kunnen dan wel erg makkelijk mensen tegen elkaar uitspelen.”

  Onzin natuurlijk, want het is altijd de werknemer die de prijs bepaald, immers als de baas dat niet wil betalen, dan is hij vrij om ergens anders zijn looneis & voorwaarden neer te leggen. Daarom zijn CAO’s ook niet goed voor het bedrijfsleven, en al helemaal niet voor de arbeidsmoraal en dito verdiensten. Immers als ik weet dat je als “productiemedewerker” in de vleesfabriek toch hetzelfde krijg als mijn collega die half zo hard werkt, waarom zou ik dan nog harder gaan werken?

  Uw woorden klinken goed op papier, maar bedenk ook de andere kant van het verhaal. Ik zou liever zien dat werknemers en werkgevers goede afspraken maken (eventueel collectief), maar we
  l met de mogelijkheid van een duidelijke differentiatie en vooral prestaties belonen, ik zie dat in huidige CAO’s zelden tot nooit terug.

  Reactie door Sjors Pals — maandag 7 januari 2008 @ 16.57 uur

 9. Die z g n werkverspreiding in verschil van beloning voor het soort werk wat men doet is de bedoeling om de werknemers tegen elkaar uit te spelen Dat is hun macht van de werkgevers en zodoende maken ze nog veel meer winst en daar gaat het de werkgevers om .En iemand die meer verdient als de ander die denkt het zal mij een zorg zijn dat de ander minder verdient ( egoïsme )dus de solidariteit tussen de werknemers onderling is weg en wat in de jaren na de tweede oorlog is opgebouwd wordt zodoende afgebroken. Ik wens de vakbonden veel succes met hun actie,s tegen die asociale plannen van deze regering en de werkgevers nu het z g n ontslagrecht is afgeketst door de Partij van de Afbraak . Deze partij voelt de hete adem van de SP in de rug

  Reactie door Dirk Schuit — maandag 7 januari 2008 @ 17.00 uur

 10. Harrie Sangers reactie 4

  Ja en dat is terecht want een drukker heeft een andere opleiding genoten dan een chauffeur en doet dus ook totaal ander werk! En zo kan je nog heel veel beroepen uitsplitsen . Dat geeft dus een rechtvaardiger Cao voor elke beroepsgroep .

  Reactie door teun — maandag 7 januari 2008 @ 17.06 uur

 11. Met bovenstaande commentaren ben ik het eens, behalve natuurlijk dat van Sjors Pals (8).
  Zo “vrij” zijn werknemers ook niet om elders hun “looneis & voorwaarden neer te leggen”. Alsof zij ondernemers zijn die offertes kunnen doen!
  Volgen we Pals’ visie dan zijn we snel terug bij stukloon, willekeurige loonverschillen (ook bv. tussen mannen en vrouwen), vriendjespolitiek, voortrekkerij, klikkersgedrag, enz. De 19e eeuw ligt echt achter ons.

  De term “maatwerk” is gewoon een nieuwe vondst op het pad naar verdere ondergraving van solidariteit en bevordering van individualisering. Van de vroegere strijdbaarheid van de vakbonden is nog bitter weinig over.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 7 januari 2008 @ 17.26 uur

 12. Dan toch maar een reactie van een cao-onderhandelaar. Het artikel in de telegraaf spreekt over twee soorten diffrentatie. De ene om de pompbedienden uit de cao voor de metaal en techniek te halen. Dat is een afsplitsing die ik nog wel kan volgen. Je bent als pompbediende anderrs bezig met het andere vak -verkopen- dan monteurs in de garage. Je concurreert om het zo te zeggen met winkel-personeel en hebt ook de zelfde onregelmatigheid.
  De andere is de beweging van de collega’s van de unie om voor studenten in de horeca een aparte cao af te sluiten. En die snap ik niet. Het is logisch dat er in een cao afspraken worden gemaakt voor mensen die het werken in die sector als nevenactiviteit doen. Andere wensen ten aanzien van werktijden/vakantiedagen allemaal waar en goed binnen de cao op te lossen. Maar een aparte cao? Dat is gekke werk. Waarom dan geen aparte cao voor ……….. vul maar in. In mijn ogen gaan de collega’s daar te ver in. Ik ben benieuwd hoeveel leden de unie onder studenten in de horeca heeft.
  Dan nog even een reactie op S. Pals die cao’s maar niks vind, gelukkig denkt 70% van de werkgevers -ook de ongeorganiseerden- daar heel anders over. Die maken graag met de vakbonden afspraken en daarom kan in Nederland voor zo’n 90% van de werknemers een cao worden afgesloten terwijl maar 20% van de werknemers de moeite neemt om lid te worden van een vakbond. Dan nog even een korte reactie op harry Sangers en de grafische cao. Hij wordt volgens mij nog steeds afgesloten en geldt nog steeds voor alle werknemers in dienst van de drukkers, alleen zijn dat er door de automatisering maar heel weinig mensen. Dus moest ook die bond zich richten op de nieuwe werkgelegenheid, maar dan met groepen werknemers die zich niet meer solidair met elkaar voelde.
  Tot slot maar komt waarschijnlijk omdat ik zelf over 6 cao’s onderhandel, niet de fucntie die iemand uitoefent is belangrijk, maar of werkgevers ook met elkaar in de zelfde markt opereren en concurreren. Het laatste dat we willen is dat de loonkosten bepalend worden in de concurrentieslag want dan krijgen we echt een race to the bottom.

  Reactie door coen van der veer — maandag 7 januari 2008 @ 17.55 uur

 13. Klinkt beter dan:

  Samen sterk, handen ineen.

  Zou zelf zeggen:
  SAMEN STAAN WE STERKER!!!

  Dit houdt een belofte in. En als toegift de overtreffende trap.

  Reactie door Roodkapje — maandag 7 januari 2008 @ 18.54 uur

 14. De meeste cao’s zijn al een zooitje.
  Men heeft functie groepen waarbij de aard van je werk bepaalt hoe hoog je zit,
  Met het gevolg dat de pennenlikkers hoog zitten en de vakman op de vloer in een lage functie groep.
  Vakmanschap, vies en zwaar werk blijven achter en verdienen dus minder.
  Ga nooit de techniek in,je wordt op alle mogelijke manier onderuit geschoffeld.

  Reactie door De Hakker — maandag 7 januari 2008 @ 19.09 uur

 15. Olav Meyer @ 11
  Olav,er is echt niets veranderd sinds de negentiende eeuw hoor,
  In bepaalde bedrijven wordt nog steeds aan
  stukloon gewerkt.
  Willekeurige loonverschillen zijn er ook nog en vrouwen verdienen in sommige sectoren nog steeds minder,dikwijls veel minder dan mannen.
  Vriendjespolitiek,voortrekkerij,klikkersge-drag en seksuele intimidaties,pesterijen op de werkvloer bestaan nog steeds.
  Er is echt niets veranderd c.q. verbeterd,beste Olav.
  Je hoeft het niet met Pals eens te zijn maar hij zit er niet helemaal naast maar
  hij weet helaas niet hoe de CAO in elkaar
  zit.
  Prettige voortzetting van deze avond en tot lees.

  Reactie door Rinus c.s. — maandag 7 januari 2008 @ 20.24 uur

 16. Aan de vakbeweging; dus de FNV….moet je niks overlaten, die zijn dikke vriendjes met Bos en de PvdA, wiens verkeizingspartijkas ze elke 4 jaar spekken.

  Ja Ja u hoort het goed hoor. DAt was de reden dat ik mijn lidmaat na 1 jaar al heb opgezegd. Maar ik kan er heus nog wel meer verzinnen.

  SP nogmaals, laten we een SP vakbond oprichten. Dan weten we tenminste dat het lidmaatschaps geld voor een goed doel wordt gebruikt.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — maandag 7 januari 2008 @ 20.29 uur

 17. Sinds de oprichting van de eerste vakbond is er van werkgeverskant verdeeldheid gezaaid. Hun handlangers waren geestelijkeleiders en politici. Vijfentwintig jaar geleden was ik nog een gedreven FNV kaderlid en was ik getuige van een politiekspelletje. Mijn toenmalige werkgever kreeg 15 miljoen steun van het ministerie van Economische Zaken, maar dan moesten er wel 750 arbeidsplaatsen geschrapt worden. Ik was de enige die tegen stemde. De OR en de vakbonden gingen akkoord. De betaalde vakbondbestuurders en de grote politieke partijen hadden het op een akkoordje gegooid zonder de betrokkenen werknemers te informeren. Die mochten op eigen kosten nog wel stoomafblazen op het Binnenhof. Dat was het begin van het einde van Stork Ketels.
  Wij, de kaderleden, mochten het slechte nieuws brengen. Na vier jaar loonmatigen voor behoud van werk vlogen 750 laag- en middelgeschoolde arbeiders er als nog uit. Weer twee jaar later werden ze uitgemaakt voor luie donders en kregen ze te horen: rot op naar je geboorte land.
  Dat was voor mij de reden om te kappen met die zooi. In die tijd was ongeveer 30% van het personeel georganiseerd. In het bedrijf waar ik werkte had je vijf vakbonden. Drie van die bonden voerden geen actie. Het CNV deed wel eens mee, maar als het er echt op aan kwam gaven ze niet thuis. Het waren de al wat oudere FNV-ers die het strijdlustigst waren, maar die inmiddels afgenokt. Dat is een van de redenen waarom de mensen zich als makke schapen naar de slachtbank laten leiden.

  Reactie door Harry Scheltema — maandag 7 januari 2008 @ 21.26 uur

 18. Heb het al vaker geroepen hier, De bonden moeten ZELF eerder met voorstellen komen, en wel net de andere kant op dan de werkgevers.Dus meer vrije dagen, vut met 60 jaar, meer cao’s voor meerdere takken enz…Nu staan we weer in de hoek hard schande te roepen en moet je weer gaan compromissen.

  Reactie door Lambert — maandag 7 januari 2008 @ 21.34 uur

 19. ik ben maar een eenvoudig communist ( mag dat nog tegenwoordig????????? ). ik begrijp het dus niet meer.

  de straat op. dat begrijp ik wel, de stomme massa niet. zover zijn wij gedaald.

  Wladimir Iljitsj

  Reactie door wladimir iljitsj — maandag 7 januari 2008 @ 22.32 uur

 20. Er was een tijd dat de vakorganisatie een gerespecteerde organisatie was. Helaas dat is een long long time ago. De tijd van Arie Groenenveld en Herman Bode, kerels die het begrepen. Met de oprichting van het FNV hebben wij te maken met een gecastreerde organisatie, kwam Wim Kok daar ook niet uit?
  Ik herinner nog een van de acties, toen werd Wim onwel. Maar dat is verleden tijd, toen had je “Breien met de rode draad” en “Fijn is anders”.
  Over Fijn is anders gesproken eventjes de web-site bezoeken
  http://www.fijnisanders.web-log.nl
  Er zijn zware tijden op komst voor de vakorganisaties, wie praat hen de moed en kracht in? Ik ben benieuwd

  Reactie door d'olle Henk — maandag 7 januari 2008 @ 22.48 uur

 21. Fokus heeft ook een Cao,64 uur betekenk 80 flex uren,laat mij niet lachen

  Reactie door gaf — maandag 7 januari 2008 @ 23.35 uur

 22. Wat een gebakkenlucht voor een motto. Het is genoeg om duizelig van te worden. Wie gelooft daar in?

  De motto hebben ze waarschijnlijk overgenomen van de toespreken van OBAMA.

  Alleen de context hier is belachelijk anders. Slavernij leeft nog in Nederland. Zoalng dat slavernij in dit land mag bestaan, dan kunnen wij nergens samen staan.

  Als u goed kijkt, ziet u dat apartheid en slavernij is hier en nu en zelfs sterker dan sterker dan ooit. Vroeger hadden ze geen wet nodig om slavernij te plegen. Nu is de slavernij wettelijk geregeld in dit land. Ze plekken alleen verschillende labels daarop.

  Reactie door khosrow — dinsdag 8 januari 2008 @ 0.26 uur

 23. De CAO wordt steeds verder ontdaan van zijn waarde doordat zaken die eerder goed geregeld waren telkens onder een een nieuw
  regiem komen te vallen zoals de arbeidtijdenwet(de werknemer kan weer als slaaf behandelt worden.)
  Zo ook het ontslagrecht.
  Ander zaken nu nog redelijk geregeld.
  Zijn en binnenkort aan de beurt daar zijn al geheime afspraken over gemaakt vlg voorzitter Wientjes van de werkgevers.

  Reactie door che — dinsdag 8 januari 2008 @ 6.20 uur

 24. Olle Henk @ 20.
  Ik ben 50 jaar lid geweest van NVV/FNV,ik
  was kaderlid , secretaris van de OR en de COR bij een van de grootste rederijen ter wereld aan CAO gesprekken meegedaan.intern 3 % willen, 4.5 % vragen en na “ïnspannende” discussies,je kent
  dat wel met de z.g.sociale partners,accoord
  gaan met de 3 %.De “tegenpartij”dacht dat zij gewonen hadden maar wij kregen gewoon waar we om vroegen.Toen de grootste vergeler van het socialisme Wimmie Kok de
  voorzitershamer moest overnemen ging hij
  bijna plat,wij waren erbij,toen hij ingewikkeld ging lopen doen kwamen er veel opzeggingen ,trouwens later ook bij de PvdA. die grijze sluier heeft voor wat ons betreft geen enkele bijdrage geleverd aan
  het welzijn van de arbeiders in het algemeen.Henk, Arie Groeneveld MOEST ook
  weg,zeer tegen de zin van de leden,ach onze eigen Herman Bode,goeie man,veel te goed voor die bond,kon dikwijls zijn emoties niet bedwingen aardige socialist!!
  Nou is het zo dat de hotemetoten bij de bond een aardig netwerk konden opbouwen,
  zo was er een,Hans,zijn achternaam ben ik gelukkig vergeten, die shuffelde zomaar even naar het ministerie van Binnenlandse zaken en liet zijn achterban bij de bond in
  de stront zakken….maar beste Henk, dat kwam ook bij de andere bonden en politieke partijen voor,hoor,don’t worry.Big mouth Rosenmoller heeft in en voor de Rotterdamse haven NIETS maar dan ook NIETS betekend,die jongen is toch ook nog “lekker en goed” terechtgekomen???
  Als er mensen zijn die een SP vakbond o.d.
  zouden willen opzetten kunnen toch de krachten bundelen en eens contact zoeken
  met de partij? Wij hier zijn in de herfst
  van ons leven maar,indien nodig,willen wij
  die pioniers in alles helpen, zelfs op de
  barricade!
  Olle Henk enorme groet!

  Reactie door Henk c.s. — dinsdag 8 januari 2008 @ 10.28 uur

 25. bij het instellen van de SER, met”erkende”en “niet erkende”vakbonden is de arbeidersbeweging al monddood gemaakt.
  Ik ben blij dat ik nooit lid van zo’n erkende bond ben geweest.

  Reactie door Aad Sweep — dinsdag 8 januari 2008 @ 13.22 uur

 26. Zo, zo, en wat vinden de heren ervan dat nu
  Agnes van de FNV gaat bepleiten, dat mensen
  vrij moeten zijn in hun sollicitaties en er
  niet langer het BEDING mag zijn, ‘niet te
  mogen solliciteren bij de concurrent’.
  Hoewel ik niet lid ben van die bond, vraag
  ik me af of zij voor haar goede punten niet
  wat meer hulp en bijstand zou moeten krij-
  gen, desnoods van ex-leden.
  Hoeveel mensen hebben intussen de ‘boot’
  moeten missen in hun carrière, juist van-
  wege dat BEDING? Hoeveel WERKGEVERS hebben
  de opbrengst van hun VLOER naar zichzelf
  toe weten te vegen, en positieve loopbaan-
  begeleiding van de werkende klasse behoor-
  lijk in de weg gestaan? Waar exact wrong de
  schoen die de afgelopen 30/40 jaar alleen
  voor bedrijfseigenaren op MAATwerk werd ge-
  leverd? Wie heeft waar gefaald? Moet er dan
  weer een Enquêtecie aan de slag om eens
  de zaken, haarfijn uit te pluizen? De bena-
  deelde werkNEMER wordt nog steeds benadeeld
  is het niet financieel, dan wel moreel en
  sommigen kwamen door dat ‘concurrentiebe-
  ding’ nooit meer goed uit de verf of aan ‘n
  verdiénd pensioen toe.
  Maar idd. een SP-vakbond van direct zo’n 50
  duizend personen lijkt me wel ‘n goed idee.

  Reactie door Madelief — dinsdag 8 januari 2008 @ 14.26 uur

 27. Het concurentie beding was altijd aan te vechten, heb het zelf ook 2 keer moeten doen, geen olifant van een mug maken.

  Reactie door Ach ja — dinsdag 8 januari 2008 @ 15.34 uur

 28. @26
  Om het ontslagrecht te versoepelen dus mensen er sneller er uit donderen is het noodzakelijk om ze ook weer snel aan het werk te krijgen.
  Dus de werknemers moeten gedwongen kunnen wisselen en dan steeds met slechtere beloning.
  Ik zou deze opmerking van het FNV maar in die context zien.
  Dus deze regel is als belemmering al weg.
  Vast een mooi voorzetje van die mevrouw.
  Als ex lid zie ik die opmerking van haar met wantrouwen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 8 januari 2008 @ 16.34 uur

 29. Ik voel mij als in mijn voet geschoten door d’olle Henk toen ik de naam Arie Groeneveld las in zijn bijdrage. Dezelfde Arie was de waakhond van de BVD in de NVV. Hij heeft jarenlang de deur dichtgehouden voor oud-EVC-ers als ik en leden van Arbeidersmacht. Goh, wat had die man een hekel aan oprechte linkse mensen. Dat Wim Kok nog rechtser was doet er nu even niet toe. Ene Henk c.s. kan zich de naam van ene Hans niet meer herinneren. Was het misschien Hans Beenhakker, de broer van… Wat betreft Paul Rosenmoller heeft Henk c.s. volkomen gelijk. Die heeft nooit zijn smoel laten zien toen het erop aankwam. Die is gebracht om de actieleiders van de haven- en sleepbootacties af te schilderen als oproerkraaiers.

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 8 januari 2008 @ 17.02 uur

 30. Hoi d’olle/boze henk en henk c.s. Hoe zou ik daarbij kunnen helpen?

  liefs,

  Reactie door Roodkapje — dinsdag 8 januari 2008 @ 17.19 uur

 31. Wat ik in zeer verontrustend vind is de ergerlijke onwetendheid (ongeinteresseerdheid?!) van mensen, n.b. zelfs met betrekking tot fundamentele en dus zeer belangrijke zaken betreffende hun leef- en werksituatie en vooral hun toekomst.

  Alleen al het feit dat rechts maar zijn gang lijkt te kunnen gaan in de ene verslechtering na de andere: desondanks “vreet” en consumeert men zich kapot, laat zich overdreven voorstaan over “de kindertjes” (SCHULDGEVOEL ??!!), kortom knus “huisje boompje beestje” en vervolgens, of tegelijkertijd, nergens een mening over…!

  Maar ja, heel wat Nederlanders vinden het blijkbaar niet zo erg dat er steeds meer medelanders “in de stront zakken”…. (en de rest van de wereld doet er dan al helemaal niet meer toe) zolang het HUN maar niet overkomt, de mogelijk wel aanwezige, maar helaas LATENTE, angst voor de toekomst baant zich dan wel agressief een weg door middel van haatzaaiende “borrelpraat”, waarbij nog eens onderstreept wordt hoe “goed” men zelf wel is.
  De media zijn dan overigens vaak willige en behulpzame bondgenoten daarin…

  Een goed voorbeeld vind ik de wat langer geleden nogal hyperig in het nieuws aanwezige Mei Li Vos (pvda!!) met haar AVV (alternatief voor vakbond), een clubje dat feitelijk gewoon schaamteloos te koop liep met slogans die in feite er op neer kwamen dat de arbeidsrechten van gewone werknemers verder mogen worden ondermijnd en afgebroken:
  Voor zover ik weet is niemand, ook vakbonden niet, daartegen te hoop gelopen…ze hadden dit egoistische verwendejuppenclubje meteen moeten afbranden, argumenten genoeg!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 8 januari 2008 @ 17.29 uur

 32. De massa reallisserd niet dat zij meer macht hebben .

  Reactie door fred — dinsdag 8 januari 2008 @ 17.46 uur

 33. @24 Henk c.s.

  Ijzersterke reactie van jou! Jij weet van wanten!!
  Een oude rot in het linkse vak en jouw bijdragen zijn onmisbaar hier.
  Hoe is het toch met de anderen? Ik mis wat mensen van “Klauwen uit de Mouwen”.
  Hoop dat het goed met iedereen gaat en dat de borrel nog wekelijks met elkaar gedronken wordt?
  Lieve groet voor jou en al die andere ‘klauwen’!

  Reactie door Gloria — dinsdag 8 januari 2008 @ 18.07 uur

 34. Differentiatie binnen één CAO is hier de oplossing. Welke dat moet zijn, is aan de vakbeweging

  Dat bestrijd ik.

  CAO’s en vakbewegingen zijn oude maniertjes om oude probleempjes op te lossen. Wat zich NU afspeelt kan alleen maar op de manier van NU worden opgelost.

  M.i. is “mentaliteitsverandering” het sleutelwoord. En daar los je dan tegelijkertijd nog een hoop meer problemen mee op.

  Zoek naar de doelen, die we allemaal op de wereld gemeenschappelijk hebben. Zo moeilijk lijken die mij niet te vinden.

  En vervolgens: ‘go for it’, eveneens met z’n allen.
  Duh..

  Reactie door Wilbert — dinsdag 8 januari 2008 @ 20.53 uur

 35. De solidariteit is ver te zoeken. De maatschappij zijn we met zijn allen. In de ene sector wordt nou eenmaal meer verdient dan in de ander! Maar we kunnen niet zonder die ander.gelijke loonstijgingen zouden eerlijker zijn.

  Reactie door Robert rb — dinsdag 8 januari 2008 @ 22.38 uur

 36. @29 Harry Scheltema.

  Beste Harry, ik zou maar snel een pleistertje plakken op jouw voet. Ik noemde, in de tijd van Arie Groeneveld als tijds aanduiding. De tegenstellingen van het EVC en het NVV waren mij volkomen duidelijk, in die tijd was ik lid van de industriebond NVV maar ook van de vereniging Ned-USSR, en daar zaten vele socialisten in. In mijn familiestamboom zit ook een Gerben Wagenaar dat was de Amsterdamse tak. Ik heb in de begin jaren 80 weleens een reisje gemaakt naar de USSR en China om te zien hoe men daar nog dacht over het socialisme.
  Mijn gedachten over het socialisme is het zelfde zoals Rein van der Horst het verwoorde in zijn opschrijvingen.
  Dat het NVV/FNV in ledental met een noodgang afneemt is te danken aan het Neo-liberalisme kapitalistische standpunt van de PvdA.
  Wij oudjes kunnen hier uren over denken en spreken, maar onze voorvaderen liggen te knarsentanden in hun graf.
  Als je iets wilt lezen over Rein (hij is in 2005 op 84 jarige leeftijd overleden) dan kun dat vinden met google met het zoek argument ” Rein van der Horst Socialisme ” of met als het werkt.
  http://www.marxists.org/nederlands/vanderhorst/1975vakbeweging.htm
  Overigens als je intresse hebt in de historie van de vakbeweging dan kun dit eens lezen, het is de moeite waard.
  http://members.home.nl/h.hiensch/DSB
  Groeten en ook aan overige oudstrijders voor een betere maatschappij, die het verleden zien als de enige houvast voor de toekomst.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 8 januari 2008 @ 22.47 uur

 37. Het toppunt van maatwerk bereiken we als Jan met de Pet ‘s iedere morgen weer gewoon aan de baas kan vragen of er die dag misschien alsjeblieftdankuwel werk voor hem is.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 8 januari 2008 @ 23.36 uur

 38. Solidariteit is zwaar beladen woord wat vaak aangeroepen wordt om andere zaken te camoufleren.
  Lech Walesa weet er alles van.
  Kapitalisme viert nu hoogtij in Polen.

  Reactie door che — woensdag 9 januari 2008 @ 6.28 uur

 39. @29 Harry Scheltema.De EVC ach..beste man…die is gewoon door interne wangunst geimplodeerd.Toen ik eind 1946 voor de eerste keer naar zee ging ben ik lid geworden van die club,opgericht door echte
  socialisten al in 1943 en die na de krieg tegengewerkt werden door non-figuren die voor de oorlog goud verdiende in de politiek (sdap werd pvda)In 1948 kwam de scheuring, Toon van de Berg en Leen van Os,
  twee kanjers hebben toen de ook geen lang leven beschoren onafhankelijke vakbond opgezet.Ik ben toen,ondanks dat ik lid van EVC en onafhankelijke was geweest gewoon
  lid kunnen worden,Dhr Boon,Nvv kantoor aan de westzeedijk,is nu een hoerentent,heeft mij ingeschreven.Ik heb veel werk voor het
  NVV/FNV verzet,veel te veel!!!!!!
  Dat verhaal van jou over Arie is ons hier
  echt niet bekend,geloven we ook niet,oke Arie kon lekker luid praten(schreeuwen)maar
  hij heeft toch wel het een en ander bereikt.
  Volgens Rinus,hier,was de naam van die overloper Hans Pont,hij ging op verzoek van Ien Dales naar haar ministerie,om het
  “personeelsbeleid” te doen(…)
  Een mooi slogan uit die tijd was;
  EENHEID VAN ONDEROP!!!!!!geldt eigenlijk nog vindt je niet??
  Afsluitend jonge jonge wat heeft die NNV/FNV en PVDA veel wanfiguren aan een goed job en rijkdom geholpen.
  De mooiste herinneringen hebben wij aan Jan Schaeffer en makker Andre van de Louw
  en Gerard Verhulst.(alle drie veel te vroeg overleden)
  Harry,tot zoe ver en dag.

  Gloria, Toon/Joop2 en ARP zijn gaan hemelen
  de levensboom wordt dun maar we hebben nu een rotsmoes,wij nemen een extra whiskietje om op hun eeuwige
  rust te toasten.
  Gloria met respect en veel liefs,groet van ons.

  Reactie door Henk c.s. — woensdag 9 januari 2008 @ 10.12 uur

 40. @39 Henk c.s.

  Tja Henk, met een traan en een lach… zoals jij e.e.a. briljant weet te ontspannen. Veel sterkte toch! En toast maar met elkaar op hun eeuwige… rust?
  Nou geloof maar dat we niet eeuwig rusten, maar rustig eeuwen! Waarom ons drukmaken ‘daar’? Tenslotte hebben we dan een eeuwigheid de tijd. (Yeah relaxed!!)
  Dag lieve Henk cum suis!

  Reactie door Gloria — woensdag 9 januari 2008 @ 20.34 uur

 41. @ Henk c.s. (24 en 39) en Harry Scheltema (29):

  Inderdaad: Hans Pont, oorspronkelijk bondsbestuurder van de ABVA resp. ABVA-KABO (Ambtenarenbond). Van deze bond ben ik kaderlid geweest in mijn PTT-tijd; tegenwoordig ben ik lid van FNV Bondgenoten.

  Reactie door Olavc Meijer — vrijdag 11 januari 2008 @ 18.38 uur