‘Oneerlijke verdeling niet eerlijk’

Bijna twee op de drie mensen in Europa, Latijns-Amerika en Oost-Azië vinden dat de kosten en baten van de economische veranderingen van de laatste jaren niet eerlijk worden verdeeld. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de BBC in 34 landen is uitgevoerd. Veel mensen oordelen ook dat de globalisering te hard gaat. (Mondiaal Nieuws)

Zie ook het BBC-artikel

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 08 februari 2008 :: 23.28 uur

11 Comments

11 reacties

 1. Terechte conclusie! Bovendien aantoonbare
  rechtsongelijkheid, elke dag meer!
  Met de laatste jaren wordt vasst ook de vo-
  rige eeuw bedoeld, beginnend jaren 30 !!
  Naarmate er meer regels werden ‘bedacht’
  werd duidelijker, wie er werkelijk verhou-
  dingsgewijs de meeste lasten droegen en wie
  er ook feitelijk werden bestolen.
  Na de koloniale uitbuiting stort(t)en zich
  inmiddels een flinke groep fanatici op wat overbleef: de verhoudingen voor veel mensen
  binnen eigen land scheef trekken. In marges
  en procenten het volk aanpraten dat de re-
  gelgeving toch vooral transparant werd.
  Dát hebben we intussen kunnen zien. Hyper-
  moderne communicatie zal ‘ons daarover geen
  misverstand laten bestaan’. Dié slogan van
  dié partij, hun vóórmannen en vóórvrouwen
  dénken het goed te verdelen, maar nee!
  Toch ‘op enig moment’ en dié hoúden we erIN
  en het zal vast een énig momént worden, zal
  NU de SP, na zorgvuldig, gedegen onderzoek
  beslagen (én áángeslagen voortgaan) ten eis
  willen komen voor de zwaksten in de samen-
  leving. Nieuwe leden en meer zetels zullen
  bij de komende verkiezingen een regering laten zien, wáár de wérkelijke prioriteiten
  moeten worden aangepakt en erop toezien dat
  de minst kapitaal- en daadkrachtigen niet
  vermorzeld worden door ook nog eens hun fi-
  nanciële (basis-)huishouding naar de ratsmo
  dee te zien helpen: de kosten-baten-analyse
  voor de burger moet nog iets te verháp(!)-
  stukken overlaten, plicht- én réchtmatig!
  Zo lang we willen uitgaan van een C.M. binnen een democratie, kan men ook in 2008 niet willen volhouden, dat H.M.de K. zou moeten balanceren als een persoonlijke
  *’puppet on a string’* van Jan-Peter
  Balkenende de M.P..Laat hem nu maar eens
  heel duidelijk ‘de verantwoordelijkheid
  gaan dragen’ voor zijn eigen uitspraken,
  handel, wandel, uitstapjes. Ook de Franse
  taal ophalen: je maintiendrai!C ést à dire?
  Mes salutations à tous! Bellis parennis.

  Reactie door Madelief — zaterdag 9 februari 2008 @ 10.17 uur

 2. “Oneerlijke verdeling niet eerlijk” is eigenlijk een rare zin. Oneerlijke verdeling is nooit eerlijk. Punt. Echter, zo oud als de wereld is, zolang is alles oneerlijk verdeeld. Kwestie van de aard van de mensch. Wat wel gepoogd kan worden is die oneerlijkheid aan de kaak stellen en terugdringen. Hierin is voor de SP een belangrijke rol weggelegd. Een slogan van de SP of Jan Marijnissen is kenmerkend, namelijk: “We hebben niets tegen rijkdom, maar wel iets tegen armoede.” Zolang het ene het gevolg is van het andere, is er nog flink wat werk aan de winkel.
  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Bert — zaterdag 9 februari 2008 @ 15.11 uur

 3. @1 Madelief.

  Vroegere jaren was de Franse taal in de Nederlanden een elite taal, die het gewone volk niet sprak. Heden verdringt de Engelse taal, de taal (Nederlands) van het
  volk. Ik ben benieuwd of in een verenigd Europa de Engelse taal de voertaal zal worden. Het kan niet anders, zie de verenigde staten van Amerika waar ook de Engelse taal gezegevierd heeft. Blair heeft zich al gemeld voor president van de EU.
  Frankrijk gaat accoord met de spelregels van de EU en zal zeer zeker meedingen.
  Met het Angelsaksischemodel wat hier in de loop der jaren ingevoerd is en wordt hebben wij als gewone man niets meer te vertellen.
  Twee op drie gewone mannen vinden dat zij misdeeld worden, nu dat weet ik al sinds wij de paarse kabinetten gehad hebben.

  Madelief kijk naar buiten de lente staat voor de deur, de mensen in de welvaartstaat Nederland worden vrolijk en krijgen de voorjaarsgevoelens. Is dat zo?

  Multatuli schreef al heel wat jaartjes geleden: Verreweg de grootste meerderheid des volks leeft van de schrale som van 1 en hoogstens 2 gulden daags. Zij geniet niets van de vorderingen der wetenschap, van de zegeningen der kunst, van de schatten der aarde en van de schoonheden der natuur. Want nog blijft het in de meest letterlijken zin des woords waar:

  Wat is den arme ‘t schoon der lente? Niets!
  Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?
  Wat zijn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
  Wat zijn hem poezie? Wat liefde? Niets!
  DAT ALLES MAG HEM NIETS ZIJN. Alle vlucht
  Is hem verboden door de werkelijkheid,
  Die met ‘n ijzeren vuist hem perst in ‘t slijk,
  En elke poging tot verzet, bestraft
  Met… honger. (MULTATULI)

  Madelief ik kan hier niets aan toevoegen
  het is allemaal al eens beschreven.

  Deze boodschap wil ik wel overdragen en zeg het ook je vrienden.

  http://members.home.nl/h.hiensch/Goed.pps

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 9 februari 2008 @ 15.33 uur

 4. Voor de een die dat toeslaan in het frans een video van een zang,”c’est le pognon”
  Het is poen
  http://www.dailymotion.com/video/x4b4mj_le-pognon_music?from=rss

  Reactie door gaf — zaterdag 9 februari 2008 @ 16.20 uur

 5. Olle @3 Goed gezegd,kijk zo kennen we jou.
  Eerlijkheid in de wereld, welke eerlijkheid, in welke wereld,waar in de wereld,ja, oke in de wereld der zakkenvullers en daar hoeven wij het niet te hebben over de wereld maar lekker dicht bij huis,het land waar Neerlands bloed door de aderen vloedt.
  In deze wereld is de enige optie,bij Ikea een leuke antieke kapstok aanschaffen en met je keel daan die kapstok gaan hangen.
  Het is toch bij de beesten af,in het ene land lopen mensjes zich de tering te zoeken naar een hap op een vuile vieze stinkende rotte vuilnisbelt, in ons land worden er miljonairs beurzen gehouden.
  SOCIALISTEN SLUIT DE RIJEN/ EENHEID VAN ONDER AF !!!!!!!

  Reactie door Henk c.s. — zaterdag 9 februari 2008 @ 18.57 uur

 6. Oneerlijke verdeling is van alle tijden.Oorzakelijk verband is afkomst en intelligentie niveau.Menselijke (onbewuste)driften/egoisme bevorderen dat.Het is gewoon een onontwikkelde vorm van sociaal gedrag.De overheden hebben dit onrecht niet gecorrigeerd.Dat komt omdat veel politieke partij leden zelf geen goed ontwikkeld sociaal gevoel hebben.Feitelijk profiteren en parasiteren goed ontwikkelde mensen van de onderlaag.Dat is een natuurverschijnsel.In het verleden waren de mensen socialer,dat zie je bij allochtonen en binnen moslim volken erg goed.De globalisering gaat niet te hard,doch de mensen kunnen de snelle ontwikkeling van de globalisering niet bij-benen.Dat betekend,dat langdurige studie,om bij te blijven met de technologische ontwikkelingen,teneinde de verworven inkomsten/arbeidsplaats te behouden onontbeerlijk is.Dat betekend inlevering van vrije tijd en extra inspanning welke geen ontspanning is!Degene welke hier voor kiest,zal langs een omweg beloond worden.Wij moeten inzien,dat globalisering en de hiermede verbandhoudende privileges,welke wij in het verleden t.a.v.de niet westerse samenlevingen hadden, niet meer van toepassing zijn.Wanneer wij voor onze kinderen,toekomstig een goed milieu willen,dan moeten wij onze economische grenzen erkennen.Minder consumptie hoeft niet ongelukkiger te zijn,ofschoon afgunst dikwijls ongelukkig maakt!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 9 februari 2008 @ 19.16 uur

 7. Vindt 1 op de 3 mensen dan dat het allemaal dik in orde is hoe het de laatste tijd in onze Westerse economie eraan toegaat? Ik kan mij daar niets bij voorstellen.
  Misschien 1 op de 10, omdat ze er zelf beter van worden of omdat er bij hun ergens een bout los zit.
  Voor allerlei exotische afwijkingen, racisme, fascisme en zo voort, zijn er wel ergens 10 % of zo te vinden. Of hebben we hier weer een massapsychose van meelopers?
  In dit geval heb ik toch wel heel veel moeite om mij een voorstelling van het denkraam van die 1/3 te maken.

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 10 februari 2008 @ 19.29 uur

 8. ach wat maakt het nog uit…
  straks als JPB de EU grondwet [euhhh verdrag] heeft geratificeerd zullen we allemaal moeten buigen en komt de oppositie erachter dat alle protesten voor niets zijn geweest,er valt straks niks meer terug te draaien en al helemaal niet meer zelf te beslissen.

  al die nieuwe wetten zoals de WMO,thuiszorg,zorgpremie en noem het allemaal maar op zullen alleen nog maar meer aangescherpt gaan worden door Brussel.
  moties? die leggen ze toch terzijde, aangenomen of niet.

  Reactie door iew — maandag 11 februari 2008 @ 9.59 uur

 9. Kijk je ogen uit, allemaal. We worden ge-
  acht doemdenkers te zijn als we zwaar zoudentillen aan aktualiteiten. Getuige af-
  gelopen weekend ons in de maag gesplitst. Maar “Meer zeg ik (zeker) niét”, als ik zie
  hoe daarmee fortuin gemaakt wordt. Wat toe-
  voegend/weglatend, eigen p.r. voedend met
  niet altijd héle waarheden. Waar kan de burger nog knippen/plákken in media waar de
  schaar in handen van enkelingen lijkt?
  Dit vraagstuk het beste op te lossen met
  eigen ‘print’ van onbeperkte oplage, NU SP,
  én terécht!
  Voorzien van ‘bezoekerspasje’ wil ook ik wel lunchen in het ‘bedrijfsrestaurant’ van
  de Kamer, mits bestek bij het ‘broodje warm
  vlees’, dat is vast in overvloed voorradig.
  Is het eerlijk verdeeld?
  De Tweede Kamer is feitelijk van ons alle-
  maal incl. ‘cantine’ !
  Vroeger werden ‘bebóórde’ figuren, bij semi
  overheidsbedrijven tot ‘elite’ gerekend, goed betááld, maar wilden niet door 1 deur
  met mensen in overall. In afgeschermde lo-
  kaliteiten zág men elkaar (door ramen) wel
  eten. Het sfeerverschil was ijzig, gróót.
  Echter de bebóórden, behielden hun territo-
  rium door prijsverhoging per gerecht.
  De zichzelf verheffenden lieten evengoed het bedrijf naar de knoppen gaan en behiel-
  den niét het bedrijf, maar slechts de bóórd
  en ‘the board’ zocht een goed heenkomen. H-cantinebezoekenden hebben de oneerlijke bejegening vroegtijdig kunnen gadeslaan.
  De economie werd onderschat, subsidies on-
  toereikend, totdat de ‘vogels er uitvlogen,
  enkelen daargelaten! ‘
  Intussen zijn velen ‘gekist’, die ‘kisten’
  niét aan de grond wilden houden maar het
  tijdelijke hemelruim beter wilden doen ver-
  kennen/gebruiken.
  De economie zat tégen zeggen we dan, of was
  het toch het gebrek aan inzicht?

  Reactie door Madelief — maandag 11 februari 2008 @ 11.39 uur

 10. Zwakke oppositie heeft oneerlijke verdeling in de hand gewerkt en in stand gehouden.

  De alternatieven tot de huidige waanstaat zijn ook niet veel belovend. Ik heb genoeg met neerleggen van schulden alleen maar bij de regerende partijen. De reden dat die normen en waardeloze gasten blijven over ons regeren is de zwak en aarzelende oppositie en hun slechte organisaties. Wegkijkende cultuur zit ook bij de links. Links is niet sterk genoeg, niet eerlijk genoeg, niet daadkrachtig genoeg niet duidelijk genoeg, niet assertief genoeg, niet onderbouwd genoeg en loopt overal achter net zoals paard achter de wagon. Ik heb ook heel veel draaideur en water bij de wijn voornemens bij de linkse partijen gezien. Goh wat mis ik Verdonk. Het was niet veel maar ik had zeker meer duidelijkheid van haar dan van de linkse partijen. Allemaal roepen en niks waar maken. Veel te veel glossy folders in omloop.

  Zwakke links is medeverantwoordelijk voor de rechtse waan. Die houden elkaar in stand.

  Reactie door khosrow — maandag 11 februari 2008 @ 12.13 uur

 11. Balkenende’s droom.

  In 2020 behoort Nederland” tot de meest dynamische en concurrerende landen ter wereld”,Nederland heeft dan geen afval meer en experimenteert met zwevende auto’s die op zonnecellen rijden. Ondernemers kijken niet alleen meer naar hun balans maar nemen ook de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Geen talent blijft nog onbenut,’arbeidsongeschikte’jongeren zijn aan de slag, heel Nederland heeft “schik in scholing”, ondernemers “vechten om het zilveren talent van ouderen”……..

  Oplossing:
  Minder inspraakprocedures van de bevolking, meer vrijheid voor het bedrijfsleven en de overheid.
  De bossen in Schinveld waren waarschijnlijk al in zijn geheel gekapt geweest.
  Eigenlijk zegt hij:
  Ik duld geen tegenspraak om mijn doel te bereiken en dat doel is niet meer dan een aan grootheidswaan grenzende rede voor dictatorschap en controle houden door ontneming van inspraak van ‘s lands inwoners.
  De omgeving reikt niet verder dan het eigen ‘netwerk’.
  Hoezo werken arbeidsONGESCHIKTEN?
  Moeten mensen gedwongen met schik studeren of dat zeggen met camera’s erbij.

  Bos is bang . Hij durft niets aan ” de exorbitante zelfverrijking” te doen.Hij doet een ‘moreel’ beroep op een immoreel bedrijfsleven dat zich niets aan de ‘omgeveing’gelegen laat liggen.
  Rouvoet stopt iedereen in het kinddossier, terwijl er veel door foute informatie van slechte hulpverleners ingestopt kan worden wat er nooit meer uitgaat…. registratie, privacy-schending alom…. zodat de slaven …in het gareel van de overheid zullen lopen in 2020… !
  De heilige drie-eenheid.
  Een droom van een groots land waarin geen ‘mensen’ wonen.
  Wanen, dromen en geloof liggen hier dicht bij elkaar.. Zijn toespraak is een bevlogen opmaat voor dictatuur, voor laat ons ‘de politieke ‘elite’ en het zelfregulerende bedrijfsleven maar uitmaken wat goed voor u is.
  Als het land maar uitstraling heeft naar buiten…..lucrtaief is voor de andere elite.
  Laat de bevolking met beide benen op de grond blijven staan en deze regering naar huis sturen. Aan grootheidswaan gaat de mens tenonder.

  Reactie door Henny — dinsdag 12 februari 2008 @ 9.16 uur