Het eerste succes is binnen

De thuiszorg mag niet langer goedkope alfahulpen sturen naar mensen die om huishoudelijke hulp vragen. Voortaan heeft de cliënt recht op een (duurdere) vaste medewerker van de thuiszorg zelf. (BN/ De Stem)

Hoewel de staatssecretaris de problemen met de alpha-hulpconstructie altijd heeft ontkend, heeft ze nu eindelijk actie ondernomen. Agnes Kant diende donderdag vijf initiatiefwetsvoorstellen om de thuiszorg te repareren.

Er moeten basistarieven komen voor de huishoudelijke zorg. De marktwerking via de verplichte aanbesteding moet stoppen. Thuiszorgwerkers moeten bij hun mensen kunnen blijven als een andere thuiszorginstelling de uitvoering overneemt. Het budget dat gemeenten krijgen voor de WMO moet worden geoormerkt, opdat de gemeenten dat geld niet ergens anders aan uit kunnen geven. En tot slot moet uitbuiting via een alfahulpconstructie onmogelijk worden gemaakt.

Dat laatste punt is nu door de staatssecretaris overgenomen, nog vier te gaan,

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 16 februari 2008 :: 12.11 uur

28 Comments

28 reacties

 1. Het is maar goed óók dat mevr Kant het eerste heeft binnen gehaald .Want de mensen die 45 of 50 jaren hebben gewerkt en belasting en sociale premies hebben betaald en nu oud en hulpbehoevend zijn geworden hebben Nederland na de tweede wereldoorlog opgebouwd en hebben recht op hulp van goed opgeleide en gekwalifiseerde mensen .En dat werk kan zo maar niet door niet goed opgeleide mensen worden gedaan .De regering en de overheid wil dat werk zo goedkoop mogelijk laten doen.Dan krijgen die mensen vandaag die en morgen weer een ander .Vaak zijn die te verzorgen mensen slecht ter been en ook nog dement en worden zij door goed opgeleide mensen verzorgd en begeleid.
  mevr Kant van harte gefeliciteerd met dit succesje

  Reactie door Dirk Schuit — zaterdag 16 februari 2008 @ 13.14 uur

 2. Eindelijk, mevrouw Bussemaker doet haar ogen open. begint ze nu pas wakker te worden? eerst moet het uit de klauwen lopen en moet de SP haar met de neus op de feiten drukken met het spotje. Heel goed gedaan. Agnes.

  Reactie door maayke jong-doppen — zaterdag 16 februari 2008 @ 13.31 uur

 3. Toezicht op vriendelijke thuiszorg
  Een vaste thuiszorghulp met goede beloning is een goed streven. Daarbij moet er voldoende actief toezicht zijn dat die thuishulp vriendelijk en betrouwbaar is. Want een diploma is daarvoor zeker geen garantie. En veel ouderen zijn op dat gebied heel kwetsbaar, vooral als ze sociaal erg geïsoleerd zijn. Ook klachten op dat gebied van de ouderen moeten heel serieus worden uitgezocht.

  Sociale stage
  Zorgvuldig geselecteerde middelbare scholieren kunnen een professionele thuishulp assisteren in het kader van een sociale stage. De voorbereiding van de stagiair op die stage kan heel uitgebreid en goedkoop via films op internet.

  Gated communities
  Thuiszorg kan veel efficiënter worden als de overheid veel voorlichting zou geven over een onderhoudsvriendelijke en efficiënte bouw, indeling en inrichting van woningen. Ook lijkt het me gunstig als ouderen vaker bij elkaar wonen in seniorencomplexen. Dit beleid moet wel worden gebaseerd op uitgebreid effectonderzoek.

  Bij zulke ouderencomplexen kan er in steden een groot gezamenlijk plantsoen worden aangelegd dat is afgesloten met een hek. Dat vinden veel ouderen prettig in verband met de veiligheid. Ook de bouw van een ‘gated community’ voor ouderen kan worden overwogen in steden, vanwege de sociale veiligheid.

  Levensloopbestendig bouwen
  De overheid moet ook veel meer voorlichting geven over levensloopbestendig bouwen. Dat betreft woningen met voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Zoals extra brede deuren voor een rolstoel en een badkamer op de woonetage. Daardoor kunnen ouderen veel langer in hun eigen woning blijven.

  Levensloopbestendig bouwen
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=levensloopbestendig+levensloopbestendige+rolstoel+voorzieningen+bouwen+huis+huizen&btnG=Search

  Gated community
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&as_qdr=all&q=+%22gated+community%22+hek&btnG=Search&lr=lang_nl

  Reactie door Jaap Veldkamp — zaterdag 16 februari 2008 @ 13.32 uur

 4. Agnes zonder meer een succes en erkenning van het probleem gefeliciteerd.

  Reactie door che — zaterdag 16 februari 2008 @ 14.14 uur

 5. meer van dat soort spotjes graag SP!
  en graag over alle kwesties,de tijd van “zachtjes zachtjes” moet echt afgelopen zijn,je ziet dat mensen alleen nog maar te bewegen zijn als men de waarheid KEIHARD en ONGENUANCEERD voorgeschoteld krijgt.

  dit was namelijk een “boodschap” [het spotje] waar de media dus niet omheen kan!
  zo dwing je dat dus af,maak ook maar eens zo’n spotje over het UWV bijvoorbeeld…

  en zo is er nog wel een hele waslijst met onderwerpen over het afbraakbeleid van B4.

  en wanneer durft men het eens aan om het woord “volksverlakkerij” te gebruiken?
  wanneer is het,en wat is dan eigenlijk “volksverlakkerij”

  in mijn ogen is dit hele kabinet gebouwd op een fundering van leugens,gebroken kiezersbeloften,en doofpottenwerk.
  aangenomen moties die men weigerd uit te voeren en noem zo maar op…

  is een antwoord hierop teveel gevraagd?
  leg mij dat aub eens uit Jan Marijnissen.

  Reactie door iew — zaterdag 16 februari 2008 @ 14.19 uur

 6. Vooral als gevolg van het wegvallen van de Sovjetunie als wereldmacht die Amerika nog enigermate in toom kon houden, verdringt overal in Europa het keiharde Angelsaksische aandeelhouderskapitalisme het mildere Rijnlandkapitalisme dat –ondanks grote gebreken- o.a. in ons land nog voor enigermate beschaafde omgangvormen en een SAMENHANGENDE visie op de samenleving zorgde.
  Dit aandeelhouderskapitalisme heeft uitsluitend oog voor de (grove) winsten van een kleine groep die nagenoeg onbelemmerd de rest van de wereld zijn “wetten” oplegt, zonder zich om de desastreuze gevolgen te bekommeren.
  Vercommercialisering is er overal het gevolg van: zelfs zaken die vanwege ethische, humanitaire en sociale redenen niet “te vermarkten”zijn, zoals de gezondheidszorg.

  Voorts zorgt dit keiharde kapitalisme voor welhaast ondoordringbare sociale scheidslijnen in elke samenleving waar het zijn terreur uitoefent: een steeds groter wordende groep van z.g.”laagopgeleiden” die zeer weinig betaald krijgt en geen enkel uitzicht heeft om ooit haar lot te verbeteren.
  Daarboven een grote groep, de z.g. “middenklasse”, waarvan vooral verwacht wordt dat zij dit heilloze beleid mede ondersteunt.
  De beloning is dan dat deze groep (doorgaans eigenhuisbezitters) bijna uitzinnig mag consumeren met o.a. geleend, aan enorme inflatie onderhevig, geld.
  (Zolang het de “elite” goeddunkt….)

  Vooral deze middengroep van doorgaans goedwillende mensen heeft de sleutel in handen om deze heilloze ontwikkeling te keren… door haar stemgedrag:
  Als deze beseft dat traditioneel stemmen op VVD, PVDA en –vooral!- CDA alle, ook door haar gezien en ondervonden onheil, alleen maar erger maakt.
  Maar daar is wel een minder egoïstische en materialistische visie voor nodig met een veel bredere kijk op de samenleving: Vooral het besef dat aandeelhouders NOOIT de baas mogen zijn over datgene wat wij ooit als beschaving hebben gedefinieerd…!
  En ook dat het economische model in een westerse maatschappij het FUNDAMENT is waarop o.a de zorg voor bijv. ouderen rust.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 16 februari 2008 @ 14.28 uur

 7. so de SP heeft 5 punt over ,ik stel dat 1 punt is niet bereikt,en nooit bereik zal worden onder dit illusish Representatieve Democratie is.
  En dat is Emancipatie,geen jan met de achtere naam,nee Revolutionaire socialist wisten al wat van.
  Geen social democratie.

  Reactie door gaf — zaterdag 16 februari 2008 @ 14.56 uur

 8. De SP moet wat de thuiszorg betreft de zaak nog even warm houden, want wij zijn op de goede weg.De Regering bekent weliswaar niet hun ongelijk, maar zijn wel bezig om alle missers en blunders die ze gemaakt hebben te herstellen.Niet een politieke partij is erop uit om onze oudjes of gehandicapte medemens in de kou te laten staan en neem maar van mij aan dat alle zorgknelpunten langzaamaan bijgeschaafd worden.Nu de gehele zorg in handen ligt van de Nederlandse Gemeenten en iedere gemeente in het bezit gesteld is van een ruim WMO budget moet er wel goed zicht zijn op de gang van zaken.De mensen hebben recht op betaalbare en efficiënte hulp, de hulpverleners recht op een goed loon en omdat de gemeenten over een eigen administratie beschikken is het niet nodig om overbodige kaderleden aan te stellen met mega-inkomens om een en ander te controleren.Door het nemen van onaangekondigde Rijkscontroles is de WMO goed in de hand te houden en zal niet een gemeente het durven de gelden voor andere doeleinden te besteden.De centjes zijn uiteindelijk niet bedoeld voor gerieflijk ambtelijk welbehagen, graaiende kassalichters of feestvierende gelovigen.

  Reactie door Eef Hübbers — zaterdag 16 februari 2008 @ 15.24 uur

 9. Agnes en het SP spotje hebben er voor gezorgd,dat het voortgaande gezichts/stemmen verlies te groot werd voor het CDA/PvdA/C.U. om nog langer met een plank voor hun hoofd rond te lopen.Daarmee is gelijktijdig het failliet van de marktwerking aangetoond.De CDA/PvdA/C.U.connecties met de markt-lobby hebben desastreus uitgepakt.Nu moeten de basis verzekering,gas en electriciteits oligarchen ook aangepakt worden.Het is vooral oppassen met de kilometer-heffing.Dit belastingsmonster wordt onhanteerbaar en jaagt de inflatie omhoog.De CDA-er Camiel Eurlings gaat zich steeds meer in de nesten werken,nu hij door verschillende lobbyisten uit het bedrijfsleven omringd wordt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 16 februari 2008 @ 15.46 uur

 10. Ik denk dat men dit niet goed begrijpt,
  Men bedoelt wie is de duurste van de goed kopen krachten.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 16 februari 2008 @ 16.47 uur

 11. Fantastisch dat Bussemaker eindelijk in beweging komt. Toch heb ik nog enig wantrouwen. Volgens mij zegt ze ook dat een client ook een alfahulp kan krijgen als de client er nadrukkelijk om vraagt. Hoe zit het dan met de clienten die hun vaste alfahulpen niet kwijt willen, maar wel af willen van de administratieve rompslomp. Hoe zit het voor mij als alfahulp? Krijg ik nu eindelijk een contract? Al met al ben ik positief over het begin, maar ik blijf met veel vragen zitten.

  Reactie door Cilia — zaterdag 16 februari 2008 @ 16.55 uur

 12. Incurable disease, kill the doctor.

  Iemand met totaal ontbrekende visie, volledig ontbrekende eigen ideeën, ambivalente NONpersoonlijkheid en de ontbrekende loyaliteit van een dame van lichte zeden als JPB maken en houden onze samenleving ziek en zieker.

  Toegegeven dat Agnes Kant haar overgenomen voorstel het iets minder slechts maakt, chapeau maar willen we een mooie samenleving dan moet JPB op de schopstoel.

  JPB verenigd alle verderf in zich en alles wat hij aanraakt wordt ermee besmet.

  Reactie door ACE — zaterdag 16 februari 2008 @ 17.28 uur

 13. Het is Lof van de publieksjury voor Agnes, en is ook mijn mening, dat het spotje pas op deze manier, doel treft beschamender is
  nu blijkt dat pas dan dit Kabinet enige ac-
  tie gaat ondernemen. Het eigen voorland zo
  in beeld te krijgen doet eindelijk beseffen
  dat het ook de oudsten onder ons ménens is!
  Het zou overigens een geweldige SP-fotowed-
  strijd hebben kunnen opleverenals sympathi-
  santen er zelf energie in hadden mogen ste-
  ken.
  De mééste stémmen vóór de SP die zich niet
  geneert ‘naakte waarheden’ te laten zien,
  als ‘luisteren’ niet gehóórd wordt en de
  Overheid zich dóóf houdt.
  Mét ‘zórg bekleed’ en ‘ómgord’ wil de SP volkomen duidelijk maken aan alle burgers.
  Zónder enige opsmuk zag d’Oude Dame kans een persoonlijkheid te tónen en deed de naakte waarheid géén verhúllend geweld aan.
  Zij hoeft het niét te hebben van kledingad-
  viesjes die in de P.C. Hooftstraat dan voor
  riante prijzen gerealiseerd kunnen worden, alwaar men denkt Society te zien als cliënt
  bij uitstek…..te gék voor wóórden!
  Een flink aantal van die cliëntèle moet het
  van áángekleed zijn/óf wórden ‘hébben’,
  maar zal te vaak een echte persoonlijkheid blijken, en worden dus ‘dubbel ingepakt’ en feitelijk ook nog te weinig eer voor de winkelier zijn ‘koopwaar’ overblijft, door-
  dat de klant onvoldoende éigen smaak bleek
  te bezitten of om te kunnen gaan.
  Vraagje: ‘wie doet mij nog een setje in tex
  tiel en geur van Chanel uit de jaren ’60?’
  Geintje,,,,moet kunnen, in ‘t week-end!
  In een ántiekzaakje is die outfit vast weer
  voor een habbekrats te koop, of betaalt men wat de ‘gek’ ervoor geeft.
  Weut ik veul waardeur, maar ik veul er niet
  veul veurrrrrrrr!
  Föhndag, vandeug, Maid-with-löf doet zelf heurrr haarrrr!
  Laat Agnes maar schuiven, ik kijk vol be-
  langstelling naar ook haar individuele in-
  breng uit en naar al die andere vrijwilli-
  gers in touw voor de SP !

  Reactie door Madelief — zaterdag 16 februari 2008 @ 17.33 uur

 14. A G N E S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  L O V E Y O U !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Henk c.s. — zaterdag 16 februari 2008 @ 18.31 uur

 15. Proficiat met het behaalde resultaat,nu de rest nog!!
  Mieke van 86 jaar, lukt het om het kabinet op de knieen te krijgen,want ze spreken daar toch met 1 mond!!
  Ga zo door. Nellie

  Reactie door nellie — zaterdag 16 februari 2008 @ 18.54 uur

 16. Proficiat Agnes
  Het is iets, te weinig en te laat, toond weer eens aan hoe snel de politiek is, als dikke stro….

  Reactie door Brabbel — zondag 17 februari 2008 @ 0.19 uur

 17. Wat jammer dat zo’n wrang spotje kennelijk nodig is om de boel in beweging te krijgen.

  Het zoveelste bewijs dat marktwerking niet werkt.

  Zoals ook in de zorgverzekering, de energie en het openbaar vervoer.

  Reactie door ivo — zondag 17 februari 2008 @ 0.36 uur

 18. Kun je zien hoe leugenachtig de politiek is.
  Tussen het spotje en dit besluit in heeft ene Jet Bussemaker nog precies het tegenovergestelde beweerd, het was allemaal onzin en niet waar.
  De SP zat er helemaal naast.
  De kranten gaven geen sjoege en ineens zag je alles omdraaien, ook in de kranten kwam er aandacht voor én erkenning van het probleem.
  Ik ben het met ACE eens. Het is een overwinning maar een druppel op een gloeiende plaat. JPB met zijn kabinet moeten het veld ruimen anders komen we voor nog veel meer ellende te staan,het diffirentieel betalen aan zorg alnaargelang de gezondheidscultus in acht genomen wordt bijcoorbeeld en ook m.b.t. de AWBZ.
  Ik las een stukje in de NRC waarin verondersteld werd dan maar vergoedingen uit de AWBZ te schrappen en mensen sommige zaken dan maar zelf te laten betalen. Typisch weer een opmerking van een goedverdienende columnist die dat zelf germakkelijk kán betalen en geen enkele rekening houdt met mensen die dat niet kunnen en dus verstoken zouden blijven van voorzieningen, terwijl ze evenveel betalen, i v.t. hun inkomen de laagste inkomens juist heel veel betalen voor ook hún voorzieningen.
  Nergens wordt geopperd dan maar de grens waarover premie wordt betaald te verhogen of die inkomensafhankelijk te maken.
  Men leeft veelal in zijn eigen werkelijkheid ook hier weer.

  Cilia meid, ik weet het, er is geen aandacht voor de rechteloosheid m.b.t. jouw werk en de zwaarte van dat werk. Ik heb het hier al vaak benoemd maar de reacties zijn minimaal, het is zó geaccepteerd….. De Alfahulp is de stukswerkende postbode niet hé, weinig mannen te bekennen daar.
  Als men het over het punt hierboven had werd er veelal met enig ‘dedain’over de alfahulp gesproken, ook hier en dat vind ik zeer kwalijk. Dat neem ik ook de SP zéér kwalijk.
  Men gooit het kind met het badwater te gemakkelijk weg. Daar begint de ongemerkte aanpassing al, de glijdende schaal!!!

  Reactie door Henny — zondag 17 februari 2008 @ 9.09 uur

 19. Balkenende, Bos, Bussemaker…….maar wij hebben Mieke!

  Reactie door Frans — zondag 17 februari 2008 @ 9.46 uur

 20. Proficiat Agnes. Misschien nu nog een spotje over de steeds maar groeiende armoede in Nederland. Nederland, een rijk westers land met een schrikbarend aantal voedselbanken. En daar komen niet alleen maar mensen met schulden, zoals Jan Peter ons graag voorhoud. Die tijd is voorbij.

  Reactie door Erik — zondag 17 februari 2008 @ 10.37 uur

 21. Geef iedereen een gratis thuisbasis in Eenheid en Gelijkheid met iedereen..
  Ik doe 100x meer goed.. uit vrije wil..

  Onbewust sterven nog steeds mensen op straat vanwege deze geldzorgen..

  Dit is geen vrije wil..

  http://eenheid-martin.blogspot.com/2008/02/neverland.html

  EnjoyLife
  Martin

  Reactie door Martin — zondag 17 februari 2008 @ 12.00 uur

 22. “ De SP maakt alleen spotjes, WIJ lossen de problemen op.” Aldus Bussemaker in de Telegraaf van zaterdag. Dus zo ziet Bussemaker het. Wel toevallig dat ze pas wakker werd nadat de SP het filmpje via de tv was uitgezonden. Trouwens, het CDA had grote problemen met het spotje omdat ze zich flink aan hun gristelijke taas getrokken voelden.

  Reactie door Bertje. — zondag 17 februari 2008 @ 12.36 uur

 23. @22 Bertje
  Bussemaker is slecht op de hoogte. Daar waar het kon hadden SP-wethouders allang deze maatregel ingevoerd, ondanks dat er vet geld bij moest. Zodra de SP in het kabinet komt zullen ze laten zien dat het anders, beter, socialer kan in Nederland. Even wachten tot B4 ontploft dus.

  http://heerlen.sp.nl/weblog/2008/02/16/de-week-van-peter-van-zutphen-sp-wethouder/
  Kijk maar eens bij Heerlen.

  Reactie door Irma — zondag 17 februari 2008 @ 12.59 uur

 24. `Van harte gefeliciteerd met je succes wat de thuiszorg betreft Agnes. Je harde werken hiervoor is beloond en je hebt “tante Jet”een poepie laten ruiken ! Ik ben trots op de SP.

  Reactie door mevr. D. Keldermann — zondag 17 februari 2008 @ 14.08 uur

 25. Gelukkig een kleine doorbraak ik begon bijna de moed te verliezen.Het spotje is echt iets waar niemand omheen kan ook Bussemaker niet.Ga zo door Agnes de zorg heeft je nodig!!!!

  Reactie door Petra — zondag 17 februari 2008 @ 16.13 uur

 26. Inderdad, een succes, een echt succes! Proficiat, had alle hoop al opgegeven! Laat dan ook nu het echte offensief los barsten (en dan niet zoals vuurwerk op een plaats, maar door heel NL)! En ga inderdaad zoals anderen hier boven melden iets doen aan die achterlijke armoede die zich hier afspeelt! En ja, andere mensen in andere landen hebben het veel slechter, dat weet ik! Maar het is een gotspe dat in een volgens het Kabinet welvarend land er zo veel armoede is! Ook bij mensen die zich de pleuris werken!!

  Reactie door johankivits — zondag 17 februari 2008 @ 23.23 uur

 27. Ik heb buitengewoon veel bewondering voor de niet aflatende inspanningen van Agnes voor deze misstanden! En na jarenlang ageren tegen deze gang van zaken vind ik het prima om er dan maar es zo’n confronterend spotje tegenaan te gooien..De politiek was toch horende doof en ziende blind?!! Dit spotje heeft nu al meer bereikt dan alle argumenten die de SP de laatste jaren aangedragen heeft! Hardstikke goed dus! Ook mijn vader is zo’n tiental dagen van medische zorg afhankelijk geweest..Ik ben er steeds bij geweest en heb ook moeten constateren dattie in 10 dagen tijd ook zowat 10 verschillende hulpen heeft moeten dulden..En dan heb je het toch over hulp met aankleden en uitkleden, kortom zaken waarvoor ikzelf ook liever 1 vaste persoon zou hebben i.p.v. steeds weer een “vreemde”! Vandaar dat ik mij heel erg goed kan vinden in het spotje van de
  SP..Snap best dat de boodschap bij sommigen niet zo welkom is, maar dat zijn dan tegelijk ook degenen die liever hun kop in het zand steken en de kille naakte waarheid liever niet zien!

  Reactie door ToN — zondag 17 februari 2008 @ 23.53 uur

 28. Agnes,gefeliciteerd met het resultaat.
  De eerste klap is een daalder waard.
  Het is een begin dus nu de rest aanpakken!!!
  En dat filmpje is de realiteit,iedereen die zorg nodig heeft herkent zichzelf.
  Veel succes

  Reactie door Tineke — maandag 18 februari 2008 @ 0.45 uur