Eén jaar B IV

Slechts 13% van de Nederlanders is tevreden met het beleid van B IV. Dat is het laagste percentage sinds 1971, het jaar van de de start van het Nationale Kiezersonderzoek. Het cijfer dat het kabinet krijgt is een 5,1. Dit blijkt uit een studie van Kees Aarts, hoogleraar aan de Universiteit Twente en gespecialiseerd in kiezersonderzoek. In de uitzending van EénVandaag reageren hij, econoom Frank Kalshoven en ik op één jaar B IV.

Hier terug te kijken.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 21 februari 2008 :: 0.39 uur

29 Comments

29 reacties

 1. Iedereen die niet tevreden is met het huidige rechtse kabinet, kan zich actief inzetten voor linkse politiek. Hier vind je een lijst met heel veel linkse organisaties. http://www.linksestartpagina.blogspot.com

  Reactie door ee — donderdag 21 februari 2008 @ 5.25 uur

 2. Hopelijk worden we snel velost van dit KL…..kabinet!!

  Reactie door Japie — donderdag 21 februari 2008 @ 7.37 uur

 3. bak(l)elende en zijn zwartekousen bende zijn veel meer begaan met het opdringen van wat zij geloof vinden dan goed regeren…… Op internet woedt momenteel een protestactie tegen Jan Peter Balkenende. Aanleiding zijn uitspraken van de minister-president afgelopen zondag in het TV-programma ‘Hour of Power’. Tijdens de uitzending werd uit de mond van de premier de navolgende zinsnede opgetekend: “Zonder geloof kun je niet functioneren, dat hoef ik de kijkers van ‘Hour of Power’ niet uit te leggen”. De uitspraak was opmerkelijk omdat Balkenende een week daarvoor vice-premier Wouter Bos kapittelde wegens diens uitgesproken voorkeur voor de Amerikaanse presidents-kandidaat Barack Obama. Omdat Balkenende vanuit het Catshuis en in zijn hoedanigheid als minister-president werd geinterviewd reden genoeg voor weblog De Zwijger Spreekt – de stem van politiek incorrect links – om een tegencampagne op te starten. “Du moment dat U optreedt als onze regeringsleider, moet U zich neutraal en seculier opstellen. Waar ook Uw politieke opvattingen uit voortspringen, wat ook Uw richtsnoer mag zijn, als U spreekt in functie willen we daar niets van horen. He-le-maal niets!” aldus een getergde webmaster Willem jegens de premier. Bezoekers van het weblog wordt verzocht middels een e-mail hun onvrede over de inbreuk op de scheiding van Kerk en Staat kenbaar te maken aan de zwijgende fractieleider van PvdA…had toch eigenlijk een protest van de sp moeten zijn .maar ja

  Reactie door berty — donderdag 21 februari 2008 @ 7.38 uur

 4. Vooral het plegen van oorlogsmisdaden en de blinde support aan de twee meest fascistische oorlogszuchtige naties op deze planeet, de US en Israel, van de heren Verhagen en Balkenende, irriteert mij mateloos en dat is zacht uitgedrukt.

  Balkenenende is vreselijk, een stoelendansend kabinet van amateurs en hobbyisten, leugenaars en losers en nitwits en hotemetoten die al 4 brekebeen kabinetten lang de Nederlandse grondwet vertrappen.

  Dit hebben wij niet verdiend.

  Reactie door koen — donderdag 21 februari 2008 @ 8.40 uur

 5. Een jaar pas,het lijkt wel een mensenleeftijd,wat kan een jaar toch lang duren.
  Een jaar afbraak van de menselijkheid,een
  jaar spotten met de sociaal democratie,een
  jaar lang in vak K tegen legale zakkenrollers moeten aankijken, de normen en waarden in dit land zijn door toedoen van dit kwalijk riekende kabinet minder waard geworden dan een pond soda.Nou hebben we een jaar lang aangekeken tegen figuren die zich minister mogen noemen en die voor ons land echt geen sodemieter hebben betekend anders dan dat de put van de armoede dieper,veel dieper, is geworden
  ……en dan leest men in de media dat de grootste boosdoener,naast Bos,
  “onze”minister president zich gesterkt voelt door zijn G E L O O F ….heeft die
  minkukel, en Bos en de overloper ROUVOET dan een andere God dan de ECHTE GELOVIGEN in dit steeds verder afglijdend mooi landje.Wij hebben in de peiling het hele zooitje in vak K een EEN(1) gegeven,lager kon men niet.
  De rampkoers van dit kabinet kan toch niet blijven duren!!!
  Zo er een God bestaat,dan zouden wij willen g i l l e n G O D H E L P waar zit
  je nou !!!

  Reactie door Henk c.s. — donderdag 21 februari 2008 @ 9.06 uur

 6. Berty

  Hij is daar aleens eerder verschenen. Een premier die valt voor TV-dominees met hun geldgenererende opkloppende praatjes en hun politieke doelen.
  The American way he. Ik denk dat de meeste SP-ers niet daarnaar kijken en dus niet op de hoogte zijn. Het is godsgeklaagd. De eerste keer zag ik het toevallig.
  Het is dezelfde methode als waar hij politiek mee bedrijft.
  Je had dit een paar jaar terug toch niet kunnen dromen.
  Ik vind overigens wel dat het CDA zich mooi onttrekt en de PvdA de negatieve kritiek laat incasseren terwijl zij achter de coulissen onzichtbaar met de ‘knuppel’ of de wurgstok klaarstaan. Wat het ‘publiek’ allemaal niet ziet kan het daglicht waarschijnlijk niet verdragen.
  De ‘dove’ en ‘de manke’ aan het bewind.

  Reactie door Henny — donderdag 21 februari 2008 @ 9.28 uur

 7. Zonder geloof kun je niet functioneren, zei Balkenende. Inderdaad daar heeft hij volkomen gelijk in.
  Wij SP’ers geloven in het socialisme en voor sommigen was Christus de eerste socialist op aarde. Mijn God wat ben ik blij het juiste geloof gevonden te hebben.
  Hoe komen wij van onze heidenen af? Door het socialisme uit te dragen als het enigste ware geloof, dat de mens op aarde de goede richting in duwt.

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 21 februari 2008 @ 10.44 uur

 8. ik zeg het nog maar eens ook al is iedere partij te bang om het zo te benoemen en een motie van wantrouwen in te dienen tegen dit kabinet.

  “volksverlakkerij
  ´ volks – ver – lak – ke – rij
  de -woord (vrouwelijk)
  het opzettelijk bedriegen van grote groepen mensen: deze wetgeving werd als volksverlakkerij bestempeld”

  vele kiezersbeloften zijn gebroken,we krijgen niet het beloofde zoet,maar na het zuur het zout.
  geen gratis schoolboeken,en geen nieuw referendum over de EU grondwet/verdrag,ook geen onderzoek naar de oorlogen [iets wat men eigenlijk verplicht is naar de burger toe]
  en zo zijn er nog wel meer zaken…

  zo moeilijk is het dus niet om aan te tonen dat dit kabinet “grote groepen mensen opzettelijk bedriegd”

  en NEE dit is niet uit te leggen met de woorden “dat is politiek” !

  men spreekt vaak over pluche plakkers,maar hoe zit dat dan met de oppositie?
  die vind ik tegenwoordig toch echt “zetel plakkers”
  ik wacht op de SP die zegt dat na een jaar van bezinning het “beste nog moet komen”
  voor wie? voor de SP of voor de mensen die al tot hun nek in de prut staan….?!

  Reactie door iew — donderdag 21 februari 2008 @ 10.49 uur

 9. @5
  Henk nu ben ik het ook eens een keer met jou eens.
  Maar of we er als burgers er wat van leren.
  Al zou ik om met beide benen op de grond willen blijven staan en van god gewoon het volk maken.
  Want als er al een god bestaat die goede bedoelingen had ,dan is hij als je kijkt hoe lang er al rotzooi is op deze wereld wel eigenwijs om zijn schepping fouten toe geven.
  Want als er als zo lang misbruik van mijn naam werd gemaakt dan had ik toch al de vlammenwerper erop gezet.
  Dus laten we jou laatste zin maar vervangen door.
  Zo er een verstandig volk bestaat,dan zouden wij willen g i l l e n Volk H E L P waar zit jullie je nou !!!

  Reactie door De Hakker — donderdag 21 februari 2008 @ 11.23 uur

 10. Contra-Verlichting gekenmerkt door dogmatisch geloofsfatsoen vermoordt onze unieke, ver de tijd vooruit zijnde Nederlandse ratio; geamputeerde geesten terugsmijtend in de donkere spellonken van ordinaire doctrine.

  Nederland was met het verstand de tijd ver vooruit, ultieme verlichting ontwikkelde hoogstaand moreel besef: uniek in de wereld.

  Toen kwam neefje JPB even grotesk dom en onbehouwen als oom Bush maar door zijn kinderlijkheid in de eerste instantie als gevaar onderschat, vernietigde hij onwetend het fiere Nederlandse leidende morele gezag en wierp de Nederlanders terug tot bekrompen ordinaire volgers. Deze amputatie is moord van het volksego en volksimago.

  Dit is in één woord wat er met onze maatschappij aan de hand, in één woord wat Nederland de laatste vijf jaar kenmerkt, één woord de oorzaak van alle sociale onrust.

  Theatraal ? helemaal niet ! ; exact zo, zal over 100 jaar in de geschiedenisboekjes deze periode van tientallen jaren achteruitgang objectief worden gedoceerd.

  Het onderzoek is foutief !; het is schier onmogelijk dat 13 % van het volk achter dit kabinet staat, wat bezielt die mensen, waarop baseren ze zo’n mening ?, 13 % geestelijk gehandicapten :

  Niets dan uitsluitend ellende heeft JPB gebracht. Dit kabinet heeft nog niets concreets voor elkaar gebracht maar heeft wel verhinderd dat een volk verworden tot moordenaars van 700.000 mensen door steun aan de illegale Irak-oorlog boetedoening kon doen, de biecht, verantwoording kon afleggen,

  heeft middels immoreel democratische weg de grondrechten van de Nederlanders wèl ondergeschikt gemaakt aan de mentaliteit van de Duitser en de Fransman door het Europees verdrag door te duwen,

  heeft de plank van bestuur totaal misgeslagen door in 2008 onverantwoord koopkrachtverlies door te voeren.

  Het niveau van de kabinetten Balkenende is minstens zo laag of zelfs lager dan in welke bananenrepubliek ook maar hier kan meer kapot.

  Nederland haar kracht is gebroken, door Balkenende.

  Reactie door ACE — donderdag 21 februari 2008 @ 12.31 uur

 11. Ik geloof en ik weet zelfs, dat regeerders en staatshoofden wereldwijd, niet deugen.

  Iets weten, is aanzienlijk beter dan dat te geloven.

  Naast, dat ik dat weet, geloof ik ook nog vast, dat de Nederlandse Regering, dus ook niet deugt. En voor een groot deel een verzameling is van land- en volksverraders.

  Omdat ik dat geloof, kan ik heel goed functioneren.

  Dat geldt misschien niet, voor wie dat niet geloven! En het niet (willen) weten.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 21 februari 2008 @ 12.40 uur

 12. Je zou toch zeggen dat weten wat er bij de mensen speelt? Ze zijn immers een half jaar aan het toeren geweest door Nederland. Maar met 13% tevreden klanten is dat dus weggegooide tijd en geld.Dus gewoon dit kabinet ontslaan en een nieuw kabinet erin.Kom maar op met SP coalitie!

  Reactie door Edward — donderdag 21 februari 2008 @ 12.44 uur

 13. Als je volgens de Tien Geboden en de christelijke leer zou leven, zou de aarde een paradijs zijn. Met al de ellende die de aarde tot een hel heeft gemaakt, heeft God dan ook niets te doen.
  De mens is geschapen met de rede en de vrije wil, wat hem onderscheidt van de dieren.De dieren leven onder de dwangwet van de natuur,zij handelen instinctief.
  Dus, de mens als Rentmeester heeft het voor het zeggen.

  Mensen die zich christen noemen en het uitspreken als gristen en dan met hun rede en vrije wil precies het tegenovergestelde doen van alles wat goed en eerlijk is, die zou je dus naar een strafkolonie moeten sturen waar ze hun zonde kunnen betreuren en tot inkeer komen.
  De oude Grieken waren wijs en zetten dergelijke lieden op een knoflookdieet zodat de kwade sappen uit derlui poriën zouden verdwijnen.

  Maar altijd is het de Burger,het Volk die korte metten moet maken en in opstand moet komen tegen “leiders” die de oorlog voeren,leugens vertellen,zich verrijken en de rijken steunen ten koste van de armen.

  Daarvoor kunnen we bidden en God aanroepen om ons van de hel van Bal;kenende te bevrijden.Hoe massaler het gebed, des te meer impact.
  Maar bidden is helaas niet genoeg.

  Voorwaarts Christen Strijders;
  Sta op, verworpenen der aarde …

  Reactie door anne hilverda — donderdag 21 februari 2008 @ 12.45 uur

 14. Tijd voor Barack Marijnissen.

  Reactie door Joop — donderdag 21 februari 2008 @ 12.47 uur

 15. Noem mij een dictatuur die slechter scoort. Het zou idioot, volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoordelijk zijn om deze boodschap voor kennisgeving aan te nemen en over te gaan tot de orde van de dag.

  Dit is spelen met vuur. We staan aan de rand van de afgrond. Velen hunkeren al naar een ‘sterke man’ (of vrouw met ballen…). Het was een blunder om alle activiteiten op het gebied van bestuurlijke vernieuwing van de ene op de andere dag bij het grof vuil te zetten. Nu zitten we met de gebakken peren. Want eigenlijk is het belangrijkste probleem dat onze vertegenwoordigende democratie niet meer werkt. Wat moet je met een ‘volksvertegenwoordiging’ die hardnekkig het vertrouwen aan een regering blijft geven, terwijl dat bij de gewone mensen op 13 % blijft steken? Die augiasstal moet nu eens drastisch gereinigd worden.

  Voor die opruimingsactie moet minstens een jaar worden uitgetrokken. Laat een politieke ‘El Salvador’ een zakenkabinet leiden; laat onze nationale brekebeen zijn sebatical benutten voor een logopedische behandeling; laten alle politieke partijen zichzelf opheffen en een eerlijke hergroepering vormgeven; en laten we dan na nieuwe verkiezingen een frisse herstart maken.

  Overigens hebben wij niet minder geloof nodig maar meer. Ieder op zijn eigen manier. Geloof, hoop en liefde, socialisten kennen dat ook en ik hoop zelfs liberalen.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 21 februari 2008 @ 14.17 uur

 16. Welk kabinet Balkenende je ook neemt, de nederlander is er veel op achteruit gegaan.
  Financieel,mentaliteit,sociaal,tolerantie ,enz , een verarming.
  Waar duizenden door prestige in een hoek worden gedreven,houdt men de mond.
  En waar +/- 100 mensen in een traditioneel religieus gewaad lopen is de wereld te klein.
  Noem het maar “Wormen en Naarden”

  Reactie door taardje — donderdag 21 februari 2008 @ 15.44 uur

 17. Het nieuwe zorgstelsel heeft een ernstige verschraling in de gezondheidszorg teweeggebracht. De overheid moet weer veel meer aan de knoppen gaan zitten om de kwaliteit te waarborgen, bepleit Roland Bal, hoogleraar Bestuur en beleid van de gezondheidszorg op de Erasmus Universiteit.
  .
  Wat een slachtpartijen toch door de Christelijke gangsters gesteund nu door de PVDA.
  En dat geeft dit zooitje nog een 5,1

  Reactie door De Hakker — donderdag 21 februari 2008 @ 16.36 uur

 18. En zie een nieuw lijk valt uit de kast van de Balkenende periode:
  http://www.janmarijnissen.nl/2008/02/21/openheid-over-multinationals/

  Dit is Precies gelijk wat de Bush dictator in zijn U.S.A. of America doet: intense verlagingen van belastingen voor bedrijven zodat de staat met lege zakken achter blijft met alle gevolgen van dien.

  Het is van staatswege crimineel gedrag ondersteund door een niets ontziende Straussiaanse ideologie die door de aanhangers er van verkocht wordt als ‘democratie’ en ‘vrijheid’ en ‘economische voorspoed’ middels waardeloze fiat betaalmiddelen onder de vlag van het fundamenteel christelijke capitalistische neoliberale gedachtengoed.
  Een gedachtengoed wat meer dan bewezen schadelijk is voor het welzijn van de meeste Nederlanders!

  Het is tijd dat deze regering van bewezen criminelen en oorlogsmisdadigers opstapt!

  Reactie door koen — donderdag 21 februari 2008 @ 21.19 uur

 19. correctie:

  Een gedachtengoed wat meer dan bewezen schadelijk is voor het welzijn van meer dan 12 miljoen wereldburgers!

  Reactie door koen — donderdag 21 februari 2008 @ 21.24 uur

 20. De periode Balkenende:
  Onverantwoord goedgelovig
  of welbewust misleidend?

  Reactie door koen — donderdag 21 februari 2008 @ 21.31 uur

 21. Vroeger heeft me mij geleerd:
  Overheden vertegenwoordigen God.
  Zij zijn ons door God gegeven.

  Mooie God zeg!

  Die hoort met Zijn/Haar aan ons “geschonken” overheden te branden in de hel.

  Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 21 februari 2008 @ 21.33 uur

 22. Hermie Kreeft schreef donderdag 21 februari 2008 @ 14.17 uur:
  ”Het zou idioot, volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoordelijk zijn om deze boodschap voor kennisgeving aan te nemen en over te gaan tot de orde van de dag.”

  Dat is dus deze boodschap:
  ”Slechts 13% van de Nederlanders is tevreden met het beleid van B IV. Dat is het laagste percentage sinds 1971, het jaar van de de start van het Nationale Kiezersonderzoek. Het cijfer dat het kabinet krijgt is een 5,1. Dit blijkt uit een studie van Kees Aarts, hoogleraar aan de Universiteit Twente en gespecialiseerd in kiezersonderzoek.”

  Het is duidelijk.

  Reactie door koen — donderdag 21 februari 2008 @ 21.40 uur

 23. 10. Ace
  Nee niet theatraal, was het dat maar dan stonden we erbeter voor, het is de naakte waarheid.

  Reactie door Henny — donderdag 21 februari 2008 @ 22.03 uur

 24. @20,

  Balkenende= welbewust misleidend. Een deel van de stemmers in dit land zijn Onverantwoord goedgelovig.

  Reactie door khosrow — donderdag 21 februari 2008 @ 22.14 uur

 25. @23 Henny

  Ik voel me af en toe een roepende in de woestijn en mijn mening wordt door gebrek aan herkenning banaal gevonden.

  Het is mij echter diep menens; Ik ken geen afgunst, wil dat niet kennen, gun JPB het allerbeste en denk dat ik er een goede buurman aan zou hebben, misschien zelfs een goede vriend, of iemand een goede geschiedenisleraar of zo en denk dat iedereen zichzelf dat realiseert.

  Het glacé is mooi, aan de uiterlijke schijn wordt bewust gewerkt; doordat JPB intelligent is concludeert hij zelf vanuit een bepaalde logica dat mijn mening onjuist zal zijn; het is echter daarentegen narcisme in de zuiverste vorm die ook nog eens wordt gevoed door zelfzuchtige omstanders en daardoor inherent in stand gehouden.

  JPB heeft onze trotse rationele en morele voorsprong vernietigd, de middelmatigheid bevestigd door ordinaire fatsoensdiscipline alsof het een puppytraining betreft, bovendien onze economie te grabbel gegooid voor de wilde zwijnen terwijl dit niet nodig was en heeft nog steeds geen visie.

  Hij heeft de mensen hun geest geamputeerd en deze krioelen nu als maden doelloos door elkaar heen.

  Alle problemen komen hier uit voort, alle ellende komt hier uit voort en als dat nog langer duurt zal het jaren misschien tientallen jaren kosten voordat we de gevolgen achter ons kunnen laten.

  Neem een voorbeeld; Fortuyn stipte het allochtonentaboe aan, JPB was de derde hond die met het bot wegliep. Doordat JPB ons hoogstaande moraal afnam en inruilde voor onderdanige middelmatigheid is ons zelfvertrouwen onvoldoende deze kwestie moreel zelfstandig nog op te lossen en ondertussen vergroot de ambivalente houding van JPB ( het ontbreekt hem nou eenmaal aan persoonlijkheid ) in deze kwestie de chaos gigantisch. Als maden door elkaar heen, doelloos, machteloos en zonder leiding.

  Het ligt echt allemaal aan JPB en dat is de trieste waarheid.

  Reactie door ACE — vrijdag 22 februari 2008 @ 13.43 uur

 26. Jammer ACE, dat je je zo blijft verkijken op JPB. De man is niet eens waard om met zoveel woorden ontkleed te worden.
  Dit is waar ik mij dagelijks over verbaas:
  een volk dat zich zo laat misleiden door deze ignorante, kleurloze, incompetente, smakeloze menner.
  Het ligt allemaal aan het verdiende loon van het volk. Op 25 zetels na… is dit de trieste waarheid!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 februari 2008 @ 1.17 uur

 27. @26 Gloria

  Er ligt al 5 jaar een deken van negativisme, doem, teleurstelling en vooral hardnekkig onbegrip over Nederland.

  Dit ligt alléén en uitsluitend aan Balkenende. Mensen denken dan dat ik een karikatuur maak maar dat is totaal niet het geval.

  Mensen nemen een watjesachtig intelligent neefje waar die gevoelsmatig associatief nooit de ellende zou veroorzaken die ik hem toedicht.

  Ik wil dat verschil zeer duidelijk aanstippen omdat anders een adder in schaapskleren aan de macht blijft die volk als een kikker in langzaam opwarmend water totaal vernietigd.

  Ik wil het verschil tussen waarneming en waarheid zo precies mogelijk duiden zodat mijn mening niet als karikatuur wordt afgedaan.

  Maar je hebt wel gelijk : JPB weet niet hoe grote schlemiel hij in werkelijkheid is en hoeveel ellende hij ons volk aandoet voor nu en voor in de toekomst.

  Reactie door ACE — zondag 24 februari 2008 @ 11.04 uur

 28. we worden geregeerd door een in de praktijk niet meer bestaande volksvertegenwoordigers,een stel paternalisten,waarvan de super mafketel
  ons zoet beloofd na het zuur.
  hij moet op de markt gaan staan met zijn zoetzuur.
  ieder is gepakt met de stijging van de ziekte kosten eerst het bonus males systeem
  225€ een buffer,is weggestreept,nu is de 150€ eigen kosten ingevoerd.
  een waslijst van verdere kostenstijging
  alles wordt maar duurder en duurder
  en het gaat o zo goed met nederland
  maar de werknemers en gepensioneerden
  krijgen nog niet eens een aanpassing in de levenskostenstijging.
  wat het buitengewoon onrechtvaardige maakt
  de regering,heeft zich zelf wel een flinke verhoging gegeven.
  hoe is het mogelijk dat er nog mensen achter deze charlatans staan,hoelang zal dit regeer treurspel nog duren

  Reactie door hw.rademaker — zondag 24 februari 2008 @ 13.22 uur

 29. Oh hoi ACE!
  Ja, je zet Balkenende goed neer. Ik denk daar precies zo over. Alleen intelligent vind ik hem niet. Meer een bestudeerd mens en zoals ik uit ervaring weet zijn dat meestal mensen met oogkleppen op. Zij buiten een bepaald deel van hun hersenen uit en laten de rest nogal ongemoeid. En zie een vorm van autisme tekent zich af…
  Bij ‘breed’ intelligente mensen valt mij altijd op dat er een gezonde flexibiliteit aanwezig is en een nieuwsgierig oor naar allerlei meningen doorspekt met een hoogwaardige vorm van humor. Bijzonder vind ik altijd dat juist deze mensen nogal eens hun studies niet afmaken, omdat teveel hen interesseert en zij niet gemakkelijk in strakke studieregeltjes te dwingen zijn!
  Ik vind Balkenende het typische voorbeeld van een onintelligente intellectueel.
  Enfin, genoeg over de oninteressante man! Nog erger vind ik ons slaafse volk! Dat zich door zo’n ‘zwarte kous’ kapot laat regeren.
  Dag ACE!

  Reactie door Gloria — donderdag 28 februari 2008 @ 0.53 uur