Een geluk bij een ongeluk?

Belasting

De in het regeerakkoord vastgelegde AOW-heffing kan niet op de gewenste manier worden uitgevoerd. Staatssecretaris De Jager van Financiën zegt in De Telegraaf dat de Belastingdienst te zwaar belast is om op nieuwe ingewikkelde politieke wensen in te gaan. Ook de kabinetswens voor een kilometerheffing kan de fiscus daarom niet uitvoeren. (RTL)

De problemen bij de belastingdienst zijn groot, dat heeft inmiddels menigeen gemerkt die zijn aangifte al had ingestuurd. De problemen begonnen toen de uitvoering van de zorg- en huurtoeslagen naar de dienst werden overgeheveld.

Staatssecretaris De Jager heeft de zaak nu naar zich toegetrokken. In het debat over de recente blunders eiste SP-Kamerlid Ewout Irrgang compensatie voor de benadeelde burgers en gaf aan dat ook het krediet van De Jager zeer snel opraakt.

De Jager trapt nu hard op de rem, en dat is waarschijnlijk de enige manier om te zorgen dat men niet achter de feiten aan blijft lopen. En als de problemen bij de belastingdienst ervoor zorgen dat het onzalige monstercompromis voor de AOW en de peperdure kilometerheffing niet door kunnen gaan, dan heet dat een geluk bij een ongeluk.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 02 maart 2008 :: 21.05 uur

18 Comments

18 reacties

 1. De Aanvullende Beurs van studenten STAGNEERT ook al 2 maanden omdat de Belastingdienst problemen heeft met NOG niet verwerkte Belastingaangiften van Ouders van 2006!!
  Daardoor kan de IB-groep nu NOG NIET uitbetalen aan studenten..!

  Reactie door Olinda — zondag 2 maart 2008 @ 21.22 uur

 2. Het is niet leuker,maar kan echt makkelijker.
  Kilometerheffing doorvoeren in de brandstof prijs.
  Zorgtoeslag, premie middels een percentage loonheffing.Dus geen zorgtoeslag meer.
  Huurtoeslag delegeren naar de verhuurder,of gemeente.
  AOW-heffing,niet doen.Het kost meer dan dat het op kan leveren.

  Maak het makkelijker,eenvoudiger.Anders ziet men door de bomen ,dhr Bos niet meer.

  Reactie door taardje — zondag 2 maart 2008 @ 21.58 uur

 3. Het is inderdaad een grote lach waard.

  Goh wat incompetent de regering en de ambtelijke molen in dit land.

  Reactie door leon — zondag 2 maart 2008 @ 22.04 uur

 4. MAAK BELASTINGREGELS EN -VOORLICHTING EENVOUDIGER
  De belastingdienst functioneert slecht, o.a. doordat de belastingregels véél te ingewikkeld zijn en telkens worden veranderd! Daaraan gaat veel menskracht bij de belastingdienst verloren.

  Er zijn ook teveel belastingmedewerkers nodig voor individuele vragen van en conflicten met burgers. Daarvoor zijn veel minder medewerkers nodig als de
  belasting-voorlichting aan burgers véél duidelijker zou zijn, ook in de vorm van video’s op internet.

  De daarbij vrijgekomen belastingmedewerkers kunnen dan worden ingezet voor het oplossen van andere problemen bij de belastingdienst.

  Bovendien besparen veel burgers dan veel tijd aan het bestuderen van de belastingaangifte. Tijd is geld.

  Een belastingadviseur raadplegen,vermindert de privacy. En burgers die de belastingregels niet zelf kennen, profiteren minder van de belastingregels. Bovendien blijven ze altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de aangifte. En er zijn mensen voor wie de aangifte zelfs met hulp van een belastingadviseur erg ingewikkeld en tijdrovend is. Bijvoorbeeld jongeren, bejaarden en mensen met cognitieve problemen, reken- of taalproblemen.

  Reactie door Jaap Veldkamp — zondag 2 maart 2008 @ 22.17 uur

 5. voor heel even dan…
  maar daarna komt men wel weer met een zelf in het leven ge of te roepen instantie die dat dan mag gaan verzorgen.
  net zoiets als de opta destijds,die nu KPN het monopolie weer terug laat halen met slimme constructies zoals hetredelijk agressief opkopen/overnemen van providers dan een 51% belang te nemen en het dan een dochtermaatschappij noemen.

  zo verzinnen ze hier ook wel weer iets op,dus juich maar niet te vroeg zou ik zo zeggen.
  Balkenende drukt al vanaf z’n eerste dag door wat hij wil.
  zo creeren ze gelijk weer wat mooie baantjes voor voor de vriendjespolitiek!
  lekker bonusje erbij wellicht,want wie weet gooien ze het wel in de marktwerking…

  ik ben nog steeds niet zo enthousiast.
  iemand nog een lekker stukje ontslagrecht? of een onderzoekje Irak misschien? nee? een lekker kopje EU referendum misschien?
  glaasje wijwater? nee kan ik u echt nergens BLIJ mee maken?!

  we zullen zien in the next episode of Balkenende 4 !

  Reactie door iew — zondag 2 maart 2008 @ 22.56 uur

 6. In de 40 jaren dat ik aangifte heb moeten doen is het nooit, ik herhaal nooit, voorgekomen dat er geen ingrijpende wijzigingen waren in de systematiek. Dan heb ik het niet over tarieven of drempels maar over zaken die zo ingewikkeld zijn dat je al gauw naar de winkel moet om wéér een belastingalmanak te kopen.

  Soms was het verhaal dat het zou gaan om een vereenvoudiging.
  Nou, vergeet dat maar.

  Vroeger dacht ik dat het een vriendendienst was voor de uitgevers en consulenten.
  Intussen vermoed ik dat het vooral gaat om de financiële wereld, die goud geld verdient aan alle constructies. Ook nu weer is het kabinet in elkaar gesleuteld door een zetbaas van Rabo.

  Intussen betalen de rijken nog maar een fractie van wat vroeger als redelijk werd gezien. De zwakste schouders dragen de zwaarste lasten.

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 2 maart 2008 @ 23.34 uur

 7. Zo is het iew.

  Balkenende en Balkende zijn gespecialiseerd in het productie en verkoop van besmette wijwater vanuit hun ministeriële achterkamers.

  Wat ik absoluut niet begrijp is dat het volk blijft de besmette wijwater te kopen. Ik vind het ziekmakend.

  Alles uit Balkenende-Bos keuken is besmet.

  Reactie door leon — zondag 2 maart 2008 @ 23.48 uur

 8. Al die medewerkers bij de belastindienst doen volgens mij hun uiterste best! Maar ook voor hen is het uitermate teleurstellend dat dit (en vorige) kabinet(ten) hebben zitten slapen, veel teveel extra taken naar de belastingdienst doorgeschoven hebben, daarnaast diezelfde belastindienst met allerlei bezuinigingsmaatregelen geterroriseerd hebben! En of het allemaal nog niet genoeg was, zijn die ambtenaren ook nog eens geconfronteerd met een grootscheepse reorganisatie, waarvan diezelfde ambtenaren vroegtijdig notabene ZELF in alle toonaarden richting de leiding aangegeven hebben, dat deze reorganisatie onvoldoende onderbouwd en dus wat hen betreft tot mislukking gedoemd was! Maar de leiding (destijds) wilde toch perse doorzetten en ziehier het resultaat!
  Voorlopig zou ik dan ook niemand willen aanraden om voor het vak “ambtenaar” te kiezen…Onderbetaald, weinig of geen carrieremogelijkheden en daarnaast voortdurend Kop van Jut zijn..Zo’n behandeling gun ik onze jeugd niet, ga lekker het bedrijfsleven in. Daar liggen de kansen die je bij de overheid nooit zult krijgen!

  Reactie door ToN — maandag 3 maart 2008 @ 0.54 uur

 9. Het landelijk gemiddelde intelligentiequotient lijkt heftig te dalen. Ons kabinet is daar zo’n supervoorbeeld van met als effect een volk dat niet meer geacht wordt na te denken. Als vele beslissingen TEGEN de wil van het volk worden doorgeramd en belastingdiensten (Waar is ToN??) worden opgezadeld met allerlei omslachtige drekmaatregelen dan gaat de rek eruit en loopt men spaarzaam achter de feiten aan. Zo is dit ook op heel veel andere terreinen het geval. Neem oa Thuiszorg, Onderwijs… overal wil dit achterlijke, rigide kabinet de spirit uithalen, zodat maar een ding overblijft: naakte economie! En wat daarvan overblijft? Uitgeklede mensen die moe zijn van vechten tegen de bierkaai. Laat het dan nu geluk bij ongeluk zijn, maar de brokstukken die dit kabinet maakt en het effect hiervan zal onze toekomst ernstig verzwakken. Straks heeft geen mens de POWER meer om op te staan! Met dank aan de ignorante Balkenendekabinetten en het op allerlei terrein verwarde en heen en weer geslingerde volk. Een verwaarloosd volk olv een norm- en waardeloze leider.

  Reactie door Gloria — maandag 3 maart 2008 @ 1.28 uur

 10. Beste Gloria,

  Als simpel te begrijpen geboden, verboden en basiswaarden, zoals vastgelegd in o.a de 10 geboden van de bijbel en in tal van wetten, tegenwoordig haast “als de pest” gemeden en ontweken worden, is er sprake van een ten dode opgeschreven wereld:
  Vooral ook omdat die waarden door nagenoeg iedereen als goed en nalevenswaardig werden/worden beschouwd.
  En ….. toch gebeurt dat niet en zijn “samen”levingen niet daadwerkelijk daarop gebaseerd.
  Slechts lippendienst, voor “de goede sier”, moet het onvermijdelijke faillissement verhullen.
  Ingewikkelde regels, “politiek” en vooral “procedures” worden dan normen- en zelfs waardenstellend en -met verwijzing daarnaar- een “excuus” om over simpele en fundamentele basiswaarden en normen niet meer te hoeven spreken:
  Egoisme kan dan zijn verwoestende gang gaan…
  Ook “gezond verstand” staat eigenlijk op gespannen voet met onzinnige regel- en proceduregeilheid, en zal dan nogal eens schitteren door afwezigheid.

  Misschien is de chaos bij de belastingdienst een gevolg van bovenomschreven verschijnselen?
  Of, komt die de laatste tijd zo vaak negatief in beeld omdat vooral rechts eigenlijk een hekel heeft aan belasting betalen en worden zo vast de “zielen en geesten gekneed” voor de zoveelste lastenverlichting (voor de beter gesitueerden, wel te verstaan!).

  Dat die “10 Geboden” + “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” vooral het door velen zo aanbeden kapitalisme danig in de weg zitten, is veelbetekenend en voor wat mij betreft een ultiem bewijs voor de ondeugdelijkheid daarvan.
  Overigens, in het licht van bovenstaande moet elke maatschappij-ideologie dus “oppassen”, OOK een fundamenteel eerlijker socialisme…!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 3 maart 2008 @ 3.20 uur

 11. de belasting zou zich weer bezig moeten houden met haar ,,core business” het innen van belastingen.
  Terwijl de andere departementen zich bezig houden met zaken waar voor ze bestemd zijn.
  Waar zijn die ambtenaren gebleven die vroeger voor de huursubsidies zorgden?
  Zitten ze er nog steeds?En wat doen ze nu.
  Of zijn ze met een riante onstslagvergoeding vertrokken.
  Mijnsinziens lopen er nu veel ambtenaren rond die niets meer te doen hebben maar wel veel geld kosten.
  Als we op deze manier door gaan hebben we nog maar ministerie nodig n.l de belastingdienst die regelen alles van de wieg tot het graf.
  Van hypotheek aftrek tot zorgtoeslag.
  Van kindertoelage tot sucessie rechten.
  Ik vind dat de jager gelijk heeft.

  Reactie door che — maandag 3 maart 2008 @ 3.53 uur

 12. Hoe we het ook keren of draaien al jaren worden de beslissers van deze dwaze regels democratisch gekozen.
  We moeten ook niet verwijzen naar de bijbel deze moeten we juist buiten de politiek houden.
  Want het is juist de partij(en) die de bijbel als leidraad hebben de zaak om zeep brengen.
  Het zijn juist die stemmers die ook dit boek als leidraad hebben blijven stemmen op deze partij(en).
  Om onrecht en als men dingen wil verdoezelen daar is maar een tactiek voor,het ondoorzichtig maken.
  Dat is met al die regeltjes in het belasting stelsel gelukt zodat mensen die veel verdienen weinig belasting kunnen betalen.
  Dan heb je het nog zo gemaakt dat mensen met een modaal of daaronder door het bomen het bos meer zien en daardoor bakken met geld laten liggen.
  Het is in mijn ogen een bewuste keuze om er zo zooitje van te maken.

  Reactie door De Hakker — maandag 3 maart 2008 @ 8.56 uur

 13. Ik behoor denk ik tot de groep van 700.000 die alles al de deur uit heeft gedaan. Maar gelukkig, we krijgen een brief. 700.000 postzegels. Het mag wat kosten want we betalen het toch zelf.

  Reactie door Bert (voorheen Gandalf) — maandag 3 maart 2008 @ 10.29 uur

 14. Het lijkt me beter om de belastingdienst te splitsen in een dienst die belastingaanslagen oplegt en een dienst die gelden int.

  Een dienst die gelden int zou dan alle inningen van belastingen, heffingen, boetes en mogelijk zelfs door de rechter opgelegde schadevergoedingen, alimentatie e.d. op zich kunnen nemen. Hiermee wordt aan de ene kant een enorme efficiëntiebesparing verkregen; denk maar eens aan al die gemeenteambtenaren die nu nodig zijn voor inningen en politieambtenaren die hun tijd verspillen met het innen van boetes. Aan de andere kant wordt het dan kwaadwillenden veel moeilijker gemaakt om onder verplichtingen uit te komen en op de maatschappij te parasiteren.

  Reactie door Drob — maandag 3 maart 2008 @ 11.14 uur

 15. Gloria, misschien moeten we met zijn allen naar Hour of Power om daar de kracht op te doen,waaruit onze MP put en daardoor zijn zieleroerselen (voor zover die er zijn) tot ons te nemen.

  Ik weet niet hoe de Russen omgaan met hun belastingstelsel,maar toen ik Poetin en Medveded daar op het Rode Plein zag wandelen, zag je wel twee kerels. En na enige rondvraag in de overvolle kamer kwamen we unaniem tot de uitspraak,dat we dit stel toch sympathieker vonden dan het zoodje wrakhout in Den Haag.
  Die twee daar op het plein krijgen voorlopig het voordeel van de twijfel,en dat kunnen we ons in eigen land niet eens meer permitteren.

  Reactie door anne hilverda — maandag 3 maart 2008 @ 11.21 uur

 16. “The sky is the limit.”???
  Dit alles heeft natuurlijk niets met dit kabinet te maken, maar is een technische kwestie, waar ook de SP al tegen aanloopt. Zie de recente kwestie.
  “En als de problemen bij de belastingdienst ervoor zorgen dat het onzalige monstercompromis voor de AOW en de peperdure kilometerheffing niet door kunnen gaan, dan heet dat een geluk bij een ongeluk”
  Geloof maar dat dit “Whisfull thinking” is. Er wordt gewoon weer een blik techneuten opengetrokken.

  Reactie door Johan — maandag 3 maart 2008 @ 13.01 uur

 17. Eindelijk ook eens een kritische noot in de Volkskrant van Bert Wagendorp. Hij noemt bijv. dat GL een parlementaire enquête wil over de Belastingdienst. Hij vraagt zich af waarom er eerst iets fout moet lopen vóórdt er een parlementair onderzoek komt in plaats van dat het parlement eerst eens gedegen beslissingen neemt. Dan kun je een hele hoop tijd geld en frustratie besparen. Eerst van het onderwijs een puinhoop maken. En met Afghanistan zal het ook wel weer zo lopen.
  “Eerst maken we beleid, dan wordt het een chaos en daarna volgt de evaluatie van dat beleid middels een enquête. Dat is de volgorde”.
  De vraag “Hoe heeft het in godsvredesnaam zover kunnen komen?” wordt de meest elementaire van ons parlementaire stelsel.
  Volgens Bert Wagendorp zou zo’n parlementaire enquête voor de verandering eens moeten gaan over de werking van het parlement en waarom dat altijd de put pas dempt als het kalf verdronken is.
  En verder ben ik het weer helemaal eens met @6 Hermie Kreeft.
  Ze maken het allemaal expres zo moeilijk zodat wij gewone mensen niet zien wie hier schaamteloos zijn zakken zit te vullen.
  Zet de rofdieren op groen gras en geef ze geen greintje van ons vlees meer. Sta op mensen. Gooi Den Haag plat. Beter dat de dames en heren geen fluit uitvoeren dan dat ze weer beleid maken.

  Reactie door Lef — maandag 3 maart 2008 @ 15.24 uur

 18. Tja en dan zijn de 15.000 ambtenaren die weg moeten er bijna allemaal nog…
  Wat kan er allemaal niet meer wanneer die er ook niet meer zijn?
  Den Haag, kijk eerst wat je moet doen en kijk daarna hoeveel je weg kunt sturen. Stuur niet eerst weg om daarna te constateren dat je niets meer kunt doen.

  Reactie door Dirk Ruijne — maandag 3 maart 2008 @ 22.26 uur