‘Rijdende bommen’

Ammoniak

De SP heeft jarenlang gestreden om de chloor- en ammoniaktreinen van de rails te krijgen. Deze transporten die dwars door centra van grote steden rijden zijn levensgevaarlijk. De regering heeft nu besloten dat aan het grootste ammoniaktransport tussen Geleen en IJmuiden uiterlijk eind volgend jaar een einde komt.

In 2006 reed de laatste chloortrein door Nederland, nadat in 2002 een motie van de SP hierover was aangenomen. In 2006 presenteerde Krista van Velzen nog een onderzoek waaruit bleek dat gemeenten kansloos zijn wanneer er een ongeluk met deze transporten gebeurd.

Milieuminister Cramer heeft besloten om DSM uit te kopen om zo hun productie van IJmuiden naar Geleen te verplaatsen. Daarmee is de grootste stroom ammoniak van het spoor en zijn de grootste risico’s dus weggepoetst. De minister heeft dit nog niet voor andere vervoerders geregeld. Die kunnen dus gewoon ammoniak per spoor gaan vervoeren, met alle risico’s van dien.

SP-er Krista van Velzen pleit ervoor om nu echt alle seinen op rood te zetten voor de ammoniaktrein.

Zie ook: Dossier Ammoniaktrein

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 04 maart 2008 :: 16.51 uur

10 Comments

10 reacties

 1. MEER KENNIS OVER RAMPEN IS NODIG
  Ik steun globaal de standpunten van de SP op dit onderwerp.

  De meeste burgers, politici en ambtenaren hebben veel te weinig kennis van rampen: kansgroottes, mogelijke gevolgen en hoe burgers en overheid daarmee het beste kunnen omgaan. Daardoor is het overheidsbeleid vaak niet adequaat op dit gebied.

  Grote rampen kunnen onder andere ontstaan door industrie, transport, brand, natuur, een ziekte of geweld en terrorisme.

  Elk provinciebestuur en elke grotere gemeente en grotere politieke partij moet een gespecialiseerde rampenexpert in dienst nemen vind ik.

  Er moet permanent een tv- en radiokanaal voorlichting geven over alle aspecten van rampen. Preventie, voorbereiding, beleid, burger-zelfhulp en rampenhulpverlening.

  Er moet jaarlijks een landelijke rampenoefening worden georganiseerd in de vorm van een feestdag. Dit kan eventueel worden gecombineerd met Koninginnedag.

  Amerikaanse voorlichtings-website over rampen
  http://www.ready.gov

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — dinsdag 4 maart 2008 @ 17.44 uur

 2. Mensen die werken in de FEMA zijn rampen manager,nix te maken meteen virtueel aangekondigt ramp bestreding.
  Jaap ik heb een idee,maak het een kraaslot dan een voorlichting voor benevolent faschism,voorkom dat mensen virtueel gaan stemen dan verandert de illusie in een anderen
  .ik stem niet
  ik spel niet
  ik doe

  Reactie door gaf — dinsdag 4 maart 2008 @ 20.23 uur

 3. Persoonlijk vind ik het ‘Amoniak debat’ een beetje ‘over the top’, calamiteiten worden overdreven door mensen met gebrek aan kennis over het onderwerp.
  Mijn grootste ergernis is echter, het aanwenden van gemeenschapsgeld om Multinationals schadeloos te stellen. Wellicht was een ‘Amoniaktax’ hier beter op z’n plaats geweest om de onderneming (geen vervoerder, DSM heeft immers geen spoorlicentie) te motiveren om alternatieven te onderzoeken.

  Reactie door Ach ja — woensdag 5 maart 2008 @ 3.32 uur

 4. Ja, nu gaan ze alleen nog maar over de betuwelijn, die zou niet door dichtbevolkt gebied wonen. Klinkt leuk, ware het niet dat veel dorpen direct langs de betuwelijn liggen. Mijn ouders wonen op een steenworp afstand ervan, maar dat mag niet boeien zeker. Waarom kunnen zulke stoffen niet worden verwerkt op of nabij de plaats waar ze worden gemaakt? Al dat gezeul kost klauwen met geld en levert nog onnodig risico op ook.

  Reactie door Chantal P — woensdag 5 maart 2008 @ 13.47 uur

 5. Griezelig is het zeker als er vertraging
  optreedt in het reisschema per spoor tussen
  Utrecht en Amsterdam en omgeroepen wordt dat de treinen langzamer moeten rijden omdat het spoor ‘slecht’ is.
  Nog steeds rijden die ammoniaktreinen er en
  slaakte men een zucht van verlichting dat
  de SP kans had gezien, die chloorbakken geen rol van negatieve betekenis meer te doen hebben. Vergis je niet zo’n trein reed
  dus ook dwars door een dorp en onregelmatig
  werden er ‘spullen’ op het spoor geknikkerd
  door baldadige mensen.
  Elk moment van uitstel is er één teveel en
  ook dat is dus al tijden de verantwoorde-
  lijkheid van dit Kabinet, dat zelf eens te
  maken zou moeten hebben met bijv. het per
  ongeluk opsnuiven van één kopje chloor en
  één kopje ammoniak….en ik heb dat van na-
  bij meegemaakt. Men kan er op korte termijn
  in stikken en is dat nog maar een kleine
  hoeveelheid.
  Waar heeft dit Kabinet het nu toch zo druk
  mee?
  Rigoreuze maatregelen treffen, die hard no-
  dig zijn, bezorgt hen mogelijk buikloop?
  Ferme jongens, stoere knapen? Dát was iets
  van de vorige eeuw, misschien, hoewel….?
  Het woord ‘adequaat’ lijkt uit de huisbi-
  bliotheek van dit Kabinet te zijn weggeval-
  len….teveel gebruikt soms?

  Reactie door Madelief — woensdag 5 maart 2008 @ 20.41 uur

 6. VREES VOOR MEER AMMONIAKTREINEN DOOR VENLO

  De gemeente Venlo vreest dat meer ammoniaktreinen via Venlo naar Duitsland gaan rijden. Dat zou een gevolg zijn van de afspraak tussen DSM en het kabinet over het stoppen met ammoniaktransporten van Geleen naar IJmuiden. Wethouder Janssen (PvdA) van Venlo denkt dat daardoor een overschot aan ammoniak ontstaat.

  Dat overschot zou via Venlo naar Duitsland gaan en via Maastricht naar België. De gemeente gaat aan minister Eurlings van verkeer vragen of dat inderdaad klopt.
  —————————–
  Bron: http://www.L1.nl
  —————————–

  De SP in Venlo pleit al jaren voor uitplaatsing van het spooremplacement in het dichtbevolkte centrum van Venlo. Het wisselen van locs met gevaarlijke stoffen is voor omwonenden nog steeds levensgevaarlijk. Dus…

  ROOD SEIN VOOR DE RANGEERTREIN!!!

  Reactie door Erik Manders — donderdag 6 maart 2008 @ 11.42 uur

 7. Ik vrees dat de overheid hier weer een grote stommiteit begaat. DSM loopt al jaren te leuren met die ammoniakfabrieken, die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Dat doet vrezen dat de regeling ook onvoldoende dichttimmert dat er niet via een omweg (ook letterlijk, zie @6) alsnog gevaarlijke transporten plaatsvinden.

  Dat deze ‘compensatie’ mogelijk is heeft te maken met ‘verworven rechten’. Maar daar klopt iets niet. Als het gaat om verworven rechten van zieken, WAO-ers en ouderen dan worden die met een pennenstreek doorgehaald.

  Ten slotte betwijfel ik zeer of deze risicoreductie 48 miljoen waard is. Het is absoluut noodzakelijk om risicobeleid kwantitatief te benaderen. Het gaat dan zowel om de vergelijking met andere veiligheidsrisico’s als de verhouding met totaal andere terreinen zoals gezondheid en sociaal beleid.
  Ik kan zo wel wat gevaarlijker zaken noemen, zoals het verkeer, alcoholmisbruik en Wilders.

  Voor de beheersing van veiligheidsrisico’s gebruiken we wettelijk vastgestelde regels, het BRZO en het BEVI.
  Van belang is een goed toezicht op de uitvoering.
  Daar kan het geld beter aan worden besteed.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 6 maart 2008 @ 16.20 uur

 8. Er zijn hier mensen die roepen dat het debat over gevaarlijke stoffen over de top is. Tegen hen wil ik zeggen: als u denkt dat veiligheid duur is probeert u gerust een ongeval!

  Aan degene die weglopen met FEMA, diezelfde club heeft na de in het zuiden van de VS na Kathrina de grootste moeite gehad om ook maar iets te regelen. Zelfs de Nederlandse Marine is toen te hulp geschoten en was eerder ter plaatse dan FEMA.

  Veel erger is dat Nederland op geen enkele manier om kan gaan met een stevig ongeval met gevaarlijke stoffen. Mensen op het rampterrein kunnen slechts mondjesmaat door ontsmettingsunits. En mensen die spontaan besmet zich melden bij een ziekenhuis zullen waarschijnlijk de besmetting tot diep in deze ziekenhuizen meenemen met alle gevolgen van dien.

  Maar vooral bezuinigen op de zorg voor brandweer en gezondheid Nederland…..

  Reactie door Ton — donderdag 6 maart 2008 @ 23.32 uur

 9. @6 Goede insteek Tom Manders en m.i. het
  gevoel dat dergelijke ‘omzwervende’ hande-
  lingen en bewegingen dus als een RODE lap
  op ‘n stier werken. Het maling hebben aan
  mens en milieu, want vergis je niet als
  door ongeluk het materiaal de bodem in ver-
  dwijnt, richting grondwater, maar ook in
  overloopgebieden onherstelbare schade aan
  het drinkwater kan toebrengen.
  De GEMEENTE VENLO, aangeSPOORd door onge-
  rust SP-Venlo, zal vragen aan minister
  Eurlings gaan stellen? Beding dan een ter-
  mijn van antwoord, i.p.v. ‘we hebben een
  commissie ingesteld’, dát schiet niet op!
  Eén van onze Kamerleden Krista die het stokje overnam van Rosita zal er ongetwij-
  feld haar best voor doen deze zaak bij
  voorrang te bepleiten, en er kan geen enkele hipe tegen deze materie op die alles
  vernietigend is.
  De combinatie van van wagons, met zowel chloor als ammoniak, werkt als een ‘bom’ in
  bevolkte gebieden. Geen méns die er hulp
  zal ontvangen en of gasmaskers dan helpen?
  De Nederlandse burger wordt niet BEluisterd
  en voelt zich steeds vaker ONTluisterd!
  Goed weekend allemaal! Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 7 maart 2008 @ 12.40 uur

 10. VIDEO’S DISASTER PREPARATION
  Toelichting op mijn bericht nummer 1 hierboven.

  Hier zie je veel Amerikaanse video’s over voorbereiding op rampen. Een deel van die video’s gaat

  1. Dit zijn 4 webpagina’s met video’s van de NIH. Ze gaan over beleidsmatige en medische aspecten van rampenvoorbereiding. In de eerste paar minuten van deze NIH-video’s wordt de spreker aangekondigd door iemand anders. Die aankondigingen hebben soms een slechte geluidsweergave. Na die eerste minuten is de video vaak beter te verstaan.
  http://videocast.nih.gov/PastEvents.asp?c=58&s=1

  2. Video’s uit andere bronnen. http://video.google.com/videosearch?q=%22disaster+preparedness%22&num=100&so=0&start=0

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 7 maart 2008 @ 13.38 uur