‘Overtuigen’

uk_flag.jpg

Ook de Britse bevolking wordt een referendum over het nieuwe Europese verdrag ontzegd. Het Lagerhuis verwierp een voorstel daartoe. Net als tegen de Fransen en de Nederlanders wordt gezegd dat het nieuwe verdrag geen ‘grondwettelijke aspecten’ heeft. Dat al veel deskundigen het tegendeel hebben bewezen lijkt niemand te deren.

Staatssecretaris van Europese Zaken Timmermans (PvdA) was maar wat blij met de beslissing om geen referendum te houden: ‘Het is bijna per definitie een conservatief instrument. Je moet mensen er echt van overtuigen dat verandering goed is en dat is moeilijk. Als mensen zich er niet zeker over voelen, zullen ze al snel ‘nee’ stemmen’

Nogal tegenstrijdig met de boodschap van fractievoorzitter Tichelaar destijds. ‘Het resultaat van de onderhandelingen is zo goed dat je niet bang moet zijn het voor te leggen aan de bevolking. (…) Ik zie geen enkel argument om geen referendum te houden.’

Binnenkort komt de initiatiefwet voor een referendum in de Kamer aan de orde. De PvdA-fractie moet nog eens goed kijken ze sinds 2005 heeft beloofd, inclusief Wouter Bos. ‘Als er weer iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorig jaar het Grondwettelijk Verdrag heette, zal dat weer via een referendum moeten lopen.’ (Elsevier, 4 juli 2006)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 08 maart 2008 :: 14.30 uur

17 Comments

17 reacties

 1. Het is zorgwekkend dat veel wetswijzigingen en nieuwe wetten vooral een reactie lijken op de degelijke ethiek en moraliteit, die in oudere, nationale wetgeving is te vinden:
  Die zou n.l. bij strikte toepassing heel wat barrières kunnen opwerpen tegen de manier waarop nu “economie” “samen”levingen voor haar karretje spant:
  “Geen punt toch, dan veranderen we die oude wetten, of maken ‘gewoon’ nieuwe, waarmee we ‘de economie’ beter kunnen dienen”…
  (En ‘de EU’ vormt dan een prachtige, GELIJKSCHAKELENDE en “dwingende” rechtvaardiging!)
  (“we”, dat zijn diegenen die hun uit grof egoïsme voortkomend materialisme zo ongebreideld mogelijk willen uitleven)
  Natuurlijk is door beschaving ingegeven sociale wetgeving dan een voor de hand liggend slachtoffer omdat juist die, vooral werkgevers en machthebbers, eraan wil herinneren dat er grenzen zijn aan datgene wat mensen anderen kunnen en mogen aandoen in de zucht naar meer materiele rijkdom.

  Door een zeer sterke benadrukking van de “zegeningen” van “welvaart” en met grotendeels voorbijgaan aan de ethische en morele prijs die de wereld daarvoor moet betalen, wordt zo steeds meer de eigenlijk iedere mens ingeschapen ethiek en moraliteit geweld aangedaan:
  Omdat dit ten diepste aanwezige besef steeds vaker hevig moet concurreren met de hersenspoelende retoriek van ”het belang van de kost verdienen”, (“je moet wel, anders doe je jezelf en de kinderen tekort”…enz.) worden zodoende grote geestelijke spanningen opgeroepen die –vaak niet herkend en dus onbegrepen- bijv. een uitweg zoeken in vooral verbale -en in mindere mate fysieke- agressie.
  Manipulerende massamedia –willige dienstknechten van de machtselite- “kanaliseren”deze dan in een richting die deze ”elite” het beste dient.
  Kenmerk van deze manipulatie is het benoemen van (een) vijand(en), omdat agressie daarop natuurlijk het beste “pakt”.

  We hadden over het algemeen minstens bevredigende wetgeving, die nu in veel gevallen is ingeruild tegen/ ONDERGESCHIKT GEMAAKT AAN wettelijk verankerde, grenzen overschrijdende immoraliteit…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 8 maart 2008 @ 15.34 uur

 2. we zijn destijds al verkocht door het CDA en VVD met de wisseltruuk van de EURO,ook iets dat niemand wilde.
  en door dat slappe gedoe in de kamer is er nu geen weg meer terug,nu is het te laat.

  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/02/eu-wat-iedereen-zou-moeten-weten

  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/02/hoe-u-wordt-bedrogen-met-verdrag-van-lissabon

  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/03/wie-appelen-vaart

  er zijn immers ook al zoveel EU regelgevingen doorgevoerd dat ik mij afvraag, welke ratificatie of waarom dit nog moet plaatsvinden?!
  “een formaliteit” is het nu eigenlijk nog.

  wat er op dit moment gebeurt is de problemen van andere landen,uitsmeren over Europa,een betere manier/taktiek van verdeel en heers is er niet!

  ik snap niet dat de oppositie nog het vertrouwen kan uitspreken in deze regering.
  de burgers hebben namelijk dat vertrouwen al opgezegd:
  http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/193705/rss/true/index.html

  http://arnoldkarskens.blogspot.com/2008/02/uruzgan-geen-vertrouwen-meer-in.html

  maar ik ben bang dat zelfs een motie van wantrouwen “gewoon niet word uitvoerd” want als je na 3 JPB kabinetten gewoon weer eerst “het voordeel van de twijfel” 2 jaar lang in stand houd,waar blijf je dan met je geloofwaardigheid als oppositie zijnde…?

  Reactie door iew — zaterdag 8 maart 2008 @ 17.33 uur

 3. De Europeese Unie, zal na verloop van tijd, beslist in elkaar storten.

  En dat komt mee door het terecht misgunde profijt, dat overal baantjesjagers en parasieten dank zij de Unie hebben.
  Alleen door hun wordt di geliefd.

  Dat geld vooral voor de land- en volksverraders in regeringen.

  Het volk moet toch eindelijk eens gaan begrijpen dat wij bezet gebied zijn.
  Dat onze regeerders, samen met het Koningshuis, nog erger zijn dan NSB-ers uit de veertiger jaren.

  Balkenende en Max Blokzijl:
  Over het graf heen: vier vieze handen op een smerige buik!
  Vrijheid en autonomie, die wordt aan onze landen en de mensen die er wonen niet meer gegund.

  De EU moet een christenbolwerk worden.
  Om er de mensen te temmen en te kunnen onderdrukken, zullen Kerk en Staat hun handen op elkanders buik leggen.

  Ze willen om ons te kunnen onderdrukken, graag wat leren, van de voor hun heilige Islam.

  Om iedereen passief te kunnen maken en bang om nog wat te zeggen wordt er mee dank zij de EU, allerhande rotzooi in ons slavenvoer gestopt.

  Onze regeerder horen echt thuis in de gevangenis en in het gekkenhuis.

  Dat geldt ook voor de Koningin, die fungeert als hun trekpop en papegaai.
  En die altijd maar hun gat likt.

  Weg maar met dat mens, met haar familie en deze regering.

  Als het ons zou lukken om de handel zoveel mogelijk te laten barsten zo weinig mogelijk te kopen, dan zou het hele corrupte EU-zaakje met zijn aanhang, vlug in elkaar storten.

  Weg met de regering.
  En de parasitaire Queen!

  Dat vindt: Haras.

  Reactie door Haras — zaterdag 8 maart 2008 @ 19.27 uur

 4. Alléén Ierland mag een referendum houden is de gemaakte duidelijke afspraak.

  Ierland is een 100 procentje en anderzijds zijn ze die gigantische Europese kostenpost liever kwijt dan rijk dus nooit een man over boord.

  Die betreffende afspraak is verraad aan de democratie : machtswellustige dictatuur ; JPB behoort tot dit gajes.

  Deze handelswijze is zeer kwalijk. Niet alleen omdat elke afzonderlijke regeringsleider met die afspraak in strijd met de grondwet van hun eigen individuele natie heeft gehandeld.

  Nee, het is met name zo kwalijk omdat dit soort praktijken het vertrouwen in de politiek en daarmee de democratie naar de knoppen wordt geholpen. Je mag het ook gewoon structurele ontwrichting van de westerse beschaving noemen en daarmee ;

  Regeringsleiders handelend tegen het algemeen belang ; een rare paradox met hoe die narcisten er zelf over denken.

  Omdat democratie zonder vertrouwen eenvoudigweg niet bestaat, plaveit deze handelswijze van onze regeringsleiders de weg naar wanordelijke chaos en of revolutie.

  Op het moment dat JPB aan het zwaard wordt geregen en zijn laatste adem uitblaast zal hetzij uit zijn naïeve rechtvaardigheidsverontwaardiging blijken dat hij het totaal niet heeft gesnapt of anderzijds zal op het laatste moment tot hem doordringen dat hij inderdaad tot de slechten behoort : geen tijd voor berouw !, zoals altijd te laat.

  Moraal van het verhaal : Echte grote staatslieden hebben een visie die alle mensen en de tijd ver en ver vooruit is ; op een of andere manier hebben we geen staatslieden meer in Europa :
  misschien het incestueuze van de tijdgeest

  Reactie door ACE — zaterdag 8 maart 2008 @ 19.47 uur

 5. Ik snap nog steeds niet waarom we nog kunnen spreken van de staat der Nederlanden. Eigenlijk hebben we dankzij VVD PvdA en D66 plus CDA helemaal geen bal meer te zeggen in eigen land zonder rekening te houden met Brussel.

  De rest is eigenlijk theater voor de Schijn.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 8 maart 2008 @ 19.55 uur

 6. zo gauw we de verkiezingen met de sp gewonnen hebben moet er zo gauw mogelijk het referendum over de eu (grondwet) verdrag alsnog gehouden worden…maak daar een verkiezings punt van en ik ben er van overtuigt dat dat heel wat twijfellaars over de streep zal trekken

  Reactie door joost — zaterdag 8 maart 2008 @ 20.24 uur

 7. Kijk alleen maar naar de problematiek om iets op nationaal nivo te regelen zoals gratis schoolboeken,of de verdeling van vangstquota.
  Als deze problematiek ook gaat spelen qua arbeidsrecht,sociale voorzieningen,enz is het te laat.
  Een groot Europa is al een paar keer geprobeerd te verwezenlijken,en dat is toen niet gelukt,en zal nu ook niet werken.
  Een goede europeesche samenwerking wel.

  Reactie door taardje — zaterdag 8 maart 2008 @ 21.36 uur

 8. Wat een enge criminele club die Europese leiders! Blijkbaar zitten ze elkaar in te fluisteren via achtertelefoontjes, achtersalons en allerlei sneaky meetings om aan het volk geen gehoor te geven.
  Die hele Europese regeerbende is schuldig aan het vermoorden van het referendum met voorbedachte rade! Pure demagogie is eigen aan de gezamelijke volksverlakkers, die gewoon een paar letters van het alfabet verwisseld hebben om die asociale grondwet er doorheen te rammen.

  Zie: Zulke onopgevoede lapswanserige samenzweerders hebben volkeren aan de macht geholpen! Dat kan een collectieve blackout geweest zijn? Een handje sluwe hulp van de stemcomputers? Whatever. Maar whatnever had gemogen is ze aan de macht te laten! Nalatiger kan een volk niet zijn. Nalatiger kan de oppositie niet zijn! Met het vuur voor rechtvaardigheid en liefde voor democratie hadden we allang opgepiept moeten worden om die pluchebegerige hangbandieten uit Den Haag te verdrijven.

  Reactie door Gloria — zondag 9 maart 2008 @ 2.12 uur

 9. Ierland kan niet anders dan een referendum houden omdat dat in de grondwet verankerd is.
  Overal waar het overgrote deel van de bevolking tegen de grondwet is is het referendum in de ban gedaan, zo ook in de UK.
  Timmermans begon een lobby in Ierland via het Europa platform.
  Timmermands vindt dat je alleen naar hoogopgeleide studenten moet luisteren, doorgaans een leeftijd waarop je nog utopisch naar het leven kijkt met veel verwachtingen, bovendien geeft een gerichte studie nog geen garantie voor intelligentie brede kijk, inzicht etc…etc…
  Evenzovele professoren hebben evenzovele tegengestelde meningen die bepaald worden door politieke voorkeuren en/of persoonlijk gewin.

  De heer Timmermans e.a. hebben lak aan de mening van de bevolking omdat ze die niet als legitiem beschouwen, behalve als ze met een roos op de zeepkist gaan staan in volkswijken vóór de verkiezingen.
  Nooit hebben ze me voordien om mijn opleiding gevraagd om op hen te mogen stemmen.
  En zo gaat het Europawijd.
  Trichet verdient heel veel meer dan de Amerikaanse Bernanke.
  En het bedrijfsleven en de overheden in Europa maar zeuren over marktconforme salarissen afgeleid van zogenaamde Amerikaanse salarissen.
  Het pluche in Europa draait ons een rad voor ogen.
  Nog iets gehoord van fraude in het Europarlement. Het blijft adembenemend stil.
  Busch en Europa verspreiden democratie, weer Amerika als voobeeld terwijl Amerika gezien het groot aantal veto’s uitgesproken door Bush mij meer een dictatuur lijkt.
  Eén man blokkeert keer op keer de meerderheidswensen van het congres. Martelpraktijken gaan door en wij hollen erachteraan. Polen geeft nog steeds niet thuis m.b.t. gevangenissen. Geen sancties daar van de EU. China exporteert naar en exploiteert de kinderarbeid in Afrika maar Europa is marktgeil. De SP vindt de OS in China goed. Daarvoor werden wel mensen op straat gegooid, onder schot gehouden, gevangengenomen omdat ze plaats moesten maken voor de bouw van…. Dát begrijp ik dan weer niet.

  Reactie door Henny — zondag 9 maart 2008 @ 8.40 uur

 10. In Europa, door Europa, met Europa. Waarheen?

  Drie keer scheepsrecht.
  Napoleon deed het.
  Hitler deed het.
  Wie zal de derde zijn? Frankrijk en Duitsland gingen richting het oosten, daar was ruimte. “Lebensraum”.
  Met een verenigd Europa is men sterker, een gemeenschappelijk leger, voorzien van wapens uit de USA. Dat Beertje (Rusland) zullen wij wel eventjes wassen.
  Niet vandaag, niet morgen maar dan als de krachten verenigd zijn.
  Sinds 1950 wordt er aan gewerkt en het houdt niet op.

  http://members.home.nl/h.hiensch/Wereld.jpg

  En misschien gebeurd het eerder dan wij denken en dan heb je weer mensen die zeggen: goed voor de werkgelegenheid, dat geeft weer winst. En het Volk, viert zij feesten. Leren wij het dan ook nooit.

  Reactie door olle Henk — zondag 9 maart 2008 @ 12.07 uur

 11. Nee, olle Henk, zelfs als ze op de puinhopen van het verwoeste europa zitten, zullen ze zich verbaasd afvragen hoe dit allemaal gekomen is.

  Ik denk dat de voornaamste taak van de SP nu zou moeten zijn om de mensen de ogen te open over deze maatschappij. Welk mens dat nog goed bij zijn verstand is kan geloven dat er van deze maatschappij nog iets te maken is.Snappen ze niet dat de boel wel in elkaar moet storten, als je alleen naar de olieprijs kijkt of ziet hoe het met het SNEL veranderende klimaat gaat.

  Infantiel om niet maatregelen te gaan nemen in een poging de burgers veiligheid te kunnen bieden.En maar geld voor wapens en de Russen tergen waar ze kunnen.Alsof Rusland niet zo al macht heeft over Europa.Ze kunnen de gaskraan dicht draaien.En ze gaan echt wel met China samen werken hoor.

  En dan zullen de voorspellingen uitkomen en wij zelf hebben die komende gebeurtenissen uitgelokt door de stomste mensen te kiezen vanuit kleinburgerlijke angstgevoelens: als alles maar blijft zoals het is!

  Nou burgers, die laatste truttenwens komt niet uit. Er komt zeker een nieuwe oorlog over Europa en op de achtergrond dondert het lawaai van de milieurampen.En er zal ook niet veel meer te vreten zijn!

  Reactie door anne hilverda — zondag 9 maart 2008 @ 13.08 uur

 12. De fragiele status van Europa is al symptomatisch voor staatsliedengebrek.

  De geschiedenis :

  De koude oorlog zat volkomen op slot doordat de Sovjet Unie angstvallig aan het straffe communisme volhield.

  Deze koude oorlog kostte wereldwijd een kleine 600 miljard dollar per jaar.

  Tot Gorbatsjov ; hij presteerde wat geen enkele voorganger ooit maar durfde te dromen. Hij hervormde en zuiverde Rusland, trof voorbereidingen voor democratie, maakte ontmanteling van de Sovjet Unie mogelijk door oa Russische troepen uit satellietstaten te terugtrekken en beëindigde feitelijk de koude oorlog in het HöfdiHuis door met Reagan het middellange-afstandrakettenakkoord te ondertekenen.

  De wereld was verlost van de verzengende koude oorlog : hierdoor Honderden miljarden dollars per jaar besparend. Europa niet langer strategisch doelwit waardoor een onbetaalbare gemoedsrust over Europa daalde.

  De Russische armoede was al onder het communisme erg groot en Gorbatsjov kon niet alles tegelijk oplossen.

  In juli 1991 knielde Gorbatsjov nederig neer voor de voeten van de G7 –leiders zoals kontknijpertje Lubbers en vroeg een paar miljard dollar geldelijke steun. Hij maakte haarfijn duidelijk dat zonder die steun hij niet langer zijn volk en zijn mandaat kon beheersen en Rusland zou afglijden naar onbestemde handen.

  De steun kwam NIET. Ik heb die avond letterlijk kotsend voor de tv gezeten en wist dat ik zonder twijfel getuige was van een van de grootste blunders in de menselijke geschiedenis. Dit was het begin van de aantasting van Europa.

  De steunweigering initieerde het bewind van de bedenkelijk kapitalistische oligarchische Maffia met stropop Jeltsin. Het daaruit voortvloeiende ondemocratische gedrocht speelt ons nu al parten. Vraag maar aan de aan JPB overgeleverde SHELL of aan de gasloze Duitsers. Het begin slechts : Dit zelfgeschapen gedrocht is onbeheersbaar voor knulletjes als JPB ; haar potentiële wereldse verschrikking zal allesvernietigend onbeheersbaar zijn.

  Laat JPB vertrekken en kies een echte Leider.

  Reactie door ACE — zondag 9 maart 2008 @ 16.17 uur

 13. Het is bekend dat 80% van de Engelsen gewoon geen E.U. grondwet wil.Dat weet Brown ook.Toch komen browne dictators voor de val.De bevolking in de E.U. (behalve Ierland)heeft niets te zeggen gehad.Dat kan voor de toekomst wel problemen geven,immers de E.U. politici hebben geen bevolkings-platvorm.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 9 maart 2008 @ 17.31 uur

 14. Ik had niet veel anders verwacht van die Neoliberale Labour regering in Engeland. Net als de PvdA is ook de Labour Party geen Socialistische Partij meer. Zelfs binnen de grenzen van de oude Sociaal Democratie passen die partijen niet meer.

  In Spanje zijn nu ook bijna verkiezingen. volgens de NOS gaat het tussen de Socialisten ( Sociaal Democraten ) en de Conservatisten. De Spaanse Socialistische Arbeiders Partij is een partij die in haar naam al liegt, die salonsocialisten zijn slechts Socialistisch in naam. Die José Luís Rodríguez Zapatero is een soort Wim Kok.

  Van Labour hoef je in Engeland niet veel te verwachten. Die Salonsocialisten misleiden de Britse Arbeidersklasse, het is vreemd dat iedereen daar nog massaal op Labour stemt.

  Reactie door Jorein Versteege — zondag 9 maart 2008 @ 17.53 uur

 15. Ik weet niet veel.
  Ik kan niet veel.
  Maar toch wel willen leiden.

  Daar wil ik zelfs voor lijden!

  Haras.

  Reactie door Haras — zondag 9 maart 2008 @ 19.40 uur

 16. Veel te schrijven over de democratie,maar een ding is zeker waroom heben zij wilders voor nodig?,en nog de illusie van het power to the folk by the volk af te nemmen?.De andere illusie is te geloven dat mens geemancipeerd is ooit geweest.
  Arrogant is wel te geloven dat Dat arbeit is vrijheid,Arbeid is slavernij niets meer niets minder

  Reactie door gaf — zondag 9 maart 2008 @ 20.50 uur

 17. @ Gaf,

  In zijn huidige doelloos, vruchteloze vorm is arbeid inderdaad slavernij. Arbeid moet iets leveren voor degene die dat verricht. Democratie = een glossy en dure illusie. Ze houden ons bezig met gebakkenlucht(democratie). Wij worden bestolen door dames en heren met eeuwige gouden lepel.

  Reactie door khosrow — zondag 9 maart 2008 @ 21.47 uur