Debat over Fitna

dinsdag 01 april 2008 :: 18.25 uur

Debat

Onderstaand mijn bijdrage aan het debat over de film van Wilders.

Maanden, maanden, vier maanden, om precies te zijn was ons land in de ban van een filmpje dat niemand behalve de maker kende. De regering, de media en de hoofdrolspeler hielden elkaar in een vaste greep.

Over een paar jaar zal iedereen die terugkijkt op deze afgelopen maanden zeggen: een stereotiep voorbeeld van hysterie.

Wil dat zeggen dat ik de regering iets kwalijk neem? Nee. Het had wat minder gemogen, de woorden hadden wat zorgvuldiger gekozen kunnen worden, maar voor de rest was de reactie adequaat. Men moest immers rekening houden met het ergste. Want, zo werd gesteld, de zogenaamd fascistische koran zou een slag worden toegebracht.

De koran, voor meer dan een miljard mensen een heilig boek. Maar heilig of niet, het boek is 1400 jaar oud. Het lijkt me een beetje onzinnig om zo’n boek te willen bestrijden.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Al helemaal wanneer je dat niet doet in perspectief, in tijd en plaats. De meeste moslims zijn verstandiger en interpreteren dat boek naar zijn bedoelingen en zien het als inspiratiebron.

Hier stuiten we op een opmerkelijke overeenkomst tussen enerzijds de zienswijze tentoongespreid in de Fitna-video en anderzijds het gedachtegoed van islamitische fundamentalisten en extremisten. Beide nemen de koran letterlijk. Erg onverstandig.

Extremistische opvattingen, zonder enige relativering of nuance, leiden onvermijdelijk tot excessen. Of het woord nu religieus of politiek is geïnspireerd, het kan een rechtvaardiging leveren voor klein- en grootschalige wandaden.

Toevallig is er net weer een boek uit over het ontstaan van Israël, over de etnische zuiveringen die er toen daar hebben plaats gevonden. Ga eens praten met de kolonisten op de Westelijke Jordaan-oever. Hoe lang hebben de Noord-Ieren elkaar niet bestreden met hun verschillende geloven als ankerpunt?

Daarom is het beter de ideologische strijd door debat hard en vastberaden te voeren, voordat niet de woorden maar de wapens spreken.

Altijd en overal is er sprake van een tegenstelling onder de mensen waar het gaat om vooruitstrevendheid en behoudzucht. De tegenstelling tussen de moderniteit en zij die er een ander waarden en normenpatroon op na houden is van alle tijden. De vooruitgang heeft ons hier de emancipatie van het individu gebracht, democratie, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de belangen van het individu tegen willekeur in de vorm van een rechtstaat.

Er is niemand, letterlijk niemand, in staat om ons deze verworvenheden af te nemen. Ruim zestig jaar geleden is de laatste massieve aanval hierop afgeslagen. Definitief, àls we dat willen.

Onder die vrijheden valt ook de vrijheid van godsdienst. Het geweten is vrij, men mag geloven wat men wil. Of iemands religieuze opvatting verstandig is, is niet aan mij – in de hoedanigheid van politicus – om te beoordelen. Maar wat niet kan, is geloven dat je geloof een rechtvaardiging of zelfs verplichting levert voor het overtreden van de wet. Waar Fitna de plank misslaat, is op het punt van de suggestie dat de excessen in islamitische landen morgen realiteit zijn in ons land. Voor die paranoïde veronderstelling is geen cijfermatig, noch enig ander bewijs voorhanden.

Maar bestaat er hier dan geen eerwraak? Ja, zeker wel. En dat kunnen we ook niet hard genoeg aanpakken. Worden hier dan geen homo’s bedreigd en erger? Ja, zeker wel, en ook daar moeten we hard tegen optreden. Er zijn nog veel meer voorbeelden van zeer ongewenst, asociaal, crimineel gedrag dat allemaal bestreden moet worden. Maar dat doen we niet door middel van generalisaties en versimpeling. We doen dat niet door de zorgvuldigheid van een juiste analyse in te ruilen voor demagogie tegen één bevolkingsgroep.

Discriminatie, het maken van een ongeoorloofd onderscheid, is bij wet verboden. Je kunt niet de moderniteit beschermen door zijn kroonjuwelen, de vrijheid en de gelijkheid voor de wet, op te offeren.

Mensen maken zich zorgen, terecht. De integratie verloopt op sommige plaatsen erg moeizaam. In sommige wijken is veel onaangepast gedrag. Culturele verschillen leiden tot spanningen. Mensen hebben hun wijk zien veranderen en niet op een manier die ze toejuichen. Mensen zijn bang omdat vanzelfsprekendheden wegvallen, in de omgang met elkaar en als het gaat om rechten en plichten. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze keer op keer examen moeten doen om écht geaccepteerd te worden door de samenleving.

Het is goedkoop en kwaadaardig om de angsten van mensen te willen vergroten, en net te doen alsof morgen hier de Sharia van kracht zal worden. Dat is namelijk niet geval. Angst is een slechte raadgever. Laten we vooral ons hoofd koel houden en angsten wegnemen. Hoe? Door te zeggen waar het op staat tegen diegenen die denken de vrijheid en de rechtstaat te kunnen misbruiken om hem te ondermijnen.

En door de reële problemen in de volkswijken en daarbuiten nu eens echt aan te gaan pakken. We waren nu veel verder geweest met de emancipatie, participatie en integratie van migranten wanneer de segregatie vanaf het begin bestreden was, en er dus geen witte en zwarte wijken scholen waren ontstaan.

Wat zeker nìet zal helpen is een oorlogsverklaring aan een geloof en de gelovigen van dat geloof, omdat ze zogenaamd op de vernietiging van de Westerse samenleving uit zouden zijn.

Iedereen, zonder uitzondering, zal stelling moeten nemen. Over de vrijheid van meningsuiting,over de vrijheid om te geloven wat je wilt, over de gelijkberechtiging van man en vrouw. Ook zal iedereen stelling moeten nemen in de discussie over de misdadige oproepen en praktijken van extremisten.

Laat iedereen dat doen, in gesprekken en in debatten, op straat en in de kantine. De open, democratische samenleving verdient actief burgerschap. Nee, kan niet zonder actief burgerschap.

Geen angst, maar zelfvertrouwen en hoop.

Want de verlokkingen van de vrijheden verbonden aan de moderniteit zullen uiteindelijk iedereen overtuigen.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Interruptie over artikel 1 van de Grondwet

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

47 Comments

47 reacties

 1. Ik heb maar een goede reactie gezien dat was van de dieren partij.
  Voor de rest verhalen die verder van de burgers staan.
  Persoonlijk heb ik ook de oorlog verklaart aan elk geloof maar dat doe ik al jaren.
  Na vanmiddag is dat alleen maar weer bevestigd wat een waanzinnig geklets.
  En angst is juist een goede raadgever het is een reactie op emotionele gebeurtenissen het is een vorm van zelf bescherming.
  Mooi verhaal Jan van jou en al je mede kamer genoten maar nu zelf in die stront gaan zitten die de politiek de mensen op de nek heeft gegooid.
  De SP komt niet verder met ideeën de rest steekt de kop in het zand en trekt deze eruit met kop van onschuld als de zaak gaat escaleren.
  De geschiedenis leert dat je nooit de gewelddadig heid van een geloof moet onderschatten.
  Zelfs de Paus komt nu al met cijfers naar buiten dat er meer moslims zijn dan leden van zijn eigen club,Denk je nu echt dat dit zomaar gepikt wordt.
  Denk je nu echt dat dit geweldloos gaat,die machtsstrijd.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 1 april 2008 @ 18.59 uur

 2. Jan, S L A P !!!!!
  Wij begrijpen niet dat je in dit kader heeft mee willen lullen.
  Wij hebben je niet herkend.

  Reactie door Rinus c.s. — dinsdag 1 april 2008 @ 19.16 uur

 3. Geboren in 1941 heb ik WOII niet bewust meegemaakt. Toch begin ik langzaamaan te begrijpen hoe de Duitse bevolking tot mateloze Jodenhaat is aangezet. De hetze miste zijn uitwerking niet. Elke dag weer, keer op keer werd de Jodenhaat met de injektienaald ingebracht. Totaal op hol geslagen menigten die alles wat Joods was vernielden met als absolute dieptepunt de systematische vernietiging van “de Joden”. Het eind van WOII voorkwam de totale uitroeing. Een “beschaafd”, blank, Christelijk volk dat ten prooi viel aan een uitgekookte propaganda campagne. Met de huidige hetze tegen DE ISLAM is de geschiedenis zich bezig te herhalen, maar nu op mondiaal niveau! G.W en zijn Fitna hielden en houden miljoenen mensen in de ban. Sluwe manipulanten hanteren weer de injektiespuit-methode. Iedere dag een beetje, en je hebt “het volk” waar je het hebben wil. En het werkt met Joden, Islam, zigeuners, negers, homo’s, met alles. Heel veel blogs gelezen en de schrik slaat me om het hart. Altijd al gedacht dat één van de drie R’s aanleiding tot een wereldwijde clash konden leiden. De R. van ras, de R. van rijk/arm en de R. van religie. Het begint erop te lijken dat het de laatste R. zal zijn.

  Reactie door William — dinsdag 1 april 2008 @ 19.22 uur

 4. Goeie bijdrage daar niet van, maar tuurlijk kun je te hard
  optreden, daarom heet dat ook te hard.

  Kroonjuwelen kun je niet beschermen door ze te verpulveren,
  bij andere kroonjuwelen als zorg nuts etcetera schijnt dat ineens wel te kunnen en heet het veilig stellen voor de toekomst of moderniseren.

  Ik hoop dat we een antwoord vinden op het Geert probleem of heet dat tegenwoordig uitdaging en kansen.

  Reactie door Kakel — dinsdag 1 april 2008 @ 19.28 uur

 5. Helemaal met de Hakker eens. Ik vond de partij voor de dieren ook als beste uit de bus komen. Mooi dt ze de vergelijking maakte met abortus, zondagsrust en euthanasie. Wordt ons ook vanuit religieuz oogpunt opgelegd.PvdA begon goed, maar liet zich te veel leiden door die kwal van de VVD. Rutte verwijt Wilders dat hij geen oplossingen aandraagt. Wie heeft er de laatste 12 jaar in het kabinet gezeten? (alleen nu een niet)

  Reactie door Robert rb — dinsdag 1 april 2008 @ 19.29 uur

 6. Hoe erg ik het ook vind : Wilders blijft fier overeind en de andere partijen, SP incluis, komen over als een samenspannend hooghartig niet-luisterend echelon.

  Die partijen verloochenen daarmee de gevoelens van 60 % van het volk ; een arrogantie die het ideaal totaal niet rechtvaardigt. Daardoor wordt elk gesproken woord polariserend in/op zichzelf. Bij elk woord wordt het alleen maar erger.

  Nogmaals ik ben het volkomen met Wilders oneens, maar het is wel een landgenoot die recht heeft op vrijheid van meningsuiting, en die is impliciet inherent oneindig. Hij verdient het dus dat zijn minister president het voor hem opneemt, voor hem opkomt en zeker niet op voorhand Wilders laat vallen en hem zelfstandig tot paria verklaart en veroordeelt.

  Zo’n minister president is geen knip voor zijn neus waard, pleegt daarmee verraad aan zijn volk, verergert de situatie om niet te zeggen initieert daarmee de ellende.

  Tenenkrommend incapabel, weergaloos generend.

  Reactie door ACE — dinsdag 1 april 2008 @ 19.47 uur

 7. en wat was er te zien in het filmpje,niets nada nothing wat al te zien is geweest.
  en bovendien kijk eens op het inthernet rond en zie hoe het zogenaamde uit godsnaam zijn leger huishoud net zo erg zoniet erger,waarom erger?,omdat DAT nooit benadrukt wordt bij bv de nos of sbsachterhaaltnieuws dat wordt dood gezwegen.niet vertoont/geblokt van hogerhand,of zogenaamd stiekem gefilmt via ahum mobiel(sadam bv)oftewel een beetje slingerend filmen en whalla een mobiel filmpje.
  EN omdat WIJ er vrij voor gekozen hebben,democratie of zoiets?
  de westerse wereld?wat dat ook maar te betekenen heeft is veschikkelijk bezg om maar de tegenpartij?neer te zetten als barbaren,maar hun eigen strontput wordt verdedigt met alles wat ze anderen proberen te verbieden nadat ze het jaren zelf geleverd/verkocht hebben.
  maar waarom krijgt zo 1 nog langer bodycards mee?wat als die weg waren,weer wat exstra te besteden?die ze dan weer gebruiken kunnen om op oorlogs pad te gaan,wandt dat is wat de zogenaamde bijbelbeld bv weer wil.
  het spelletje tussen twee groepen die zich exstreem gelovig noemen.
  nu maar hopen dat Alla en tweeling broer? god niet blind zijn en doof,en een beste dosis humor hebben,zoals bv zeggen via abraham achter de poort zijn de zes maagden of het eeuwige leven,en dan antiepersneels enz klaar hebben liggen die dan ontmantelt moeten worden,tot in de eeuwiheid.
  maar we zijn er nog niet hoor.de gristen? en koran? kant die moeten nog op stoom komen.die zijn al druk bezig om er weer een slaatje uit te slaan,bijden,wamdt oorlog leverd geld op dus jennen maar.

  Reactie door ad — dinsdag 1 april 2008 @ 19.49 uur

 8. Prachtig Prachtig heer Marijnissen. Er valt geen woord aan te voegen.

  “Er zijn nog veel meer voorbeelden van zeer ongewenst, asociaal, crimineel gedrag dat allemaal bestreden moet worden. Maar dat doen we niet door middel van generalisaties en versimpeling. We doen dat niet door de zorgvuldigheid van een juiste analyse in te ruilen voor demagogie tegen één bevolkingsgroep.
  Discriminatie, het maken van een ongeoorloofd onderscheid, is bij wet verboden. Je kunt niet de moderniteit beschermen door zijn kroonjuwelen, de vrijheid en de gelijkheid voor de wet, op te offeren.”

  Meneer Wilders en zijn knip en plak anti Islam propaganda filmpje hebben geen oplossing. Die zijn zelf onderdeel van het probleem. Wilders heeft zijn politieke carrière te danken aan verspreiden van leugens en haat tegen islam en moslim landgenoten.Oplossingen heeft hij niet. Meneer Wilders is laf. Hij durfde niet eens doen wat hij had aangekondigd en hij probeerde anderen aan te zetten tot haat.

  Het grootste vijnd van dit samenleving is meneer Wilders.

  Reactie door khosrow — dinsdag 1 april 2008 @ 20.05 uur

 9. Ik zou Marijnissen willen vragen niet in het kamerdebat met Wilders de joodse scholen erbij te halen. Er zijn er welgeteld maar twee in heel Nederland, in tegenstelling tot christelijke scholen en islamitische scholen. Dus iedere keer als er kritiek is op de islamitische gemeenschap worden de joden er in Nederland ook weer bij gehaald. Jammer meneer Marijnissen dat er in Nederland van 1940-1945 niet zulke brave burgers als u waren die zo gedreven op kwamen voor andersgelovigen. Maar de geschiedenis leert ons dat de meeste mensen de andere kant opkeken. Ik ben geen supporter van Wilders maar jullie nemen allemaal te makkelijk de naam van Hitler in de mond en dat doet afbreuk aan de slachtoffers van de shoah. Wilders maakt gebruik van onze vrijheid van meningsuiting net als u en u moet net zo min de demagoog uithangen. Ik heb de politiek van het Binnenhof van heel nabij meegemaakt. En altijd gaat het alleen maar om stemmen. Dus wees eerlijk.
  Alle politici traden vandaag alleen maar verontwaardigd op met het zicht op stemmen vergaren.

  Reactie door s. shavit-bogert — dinsdag 1 april 2008 @ 20.13 uur

 10. geachte sp (jan marijnesen)
  bijgezet zeg ik mijn stem op en gaat deze naar wilders de reden is simpel dat wilders gelijk heeft en ieder onkent dit in nl.
  voorbeelt praktijk
  waarom spreekt een iman geen nl
  waarom h

  Reactie door ton dutz — dinsdag 1 april 2008 @ 20.21 uur

 11. Verrassend, vreemd suprise ?

  Waarom heeft JPB het argument van Hirsch Ballin niet op een eerder tijdstip aangevoerd ?

  Reactie door Watergate — dinsdag 1 april 2008 @ 20.45 uur

 12. MOTIVEER ALLOCHTONEN TOT GOEDKOOP TAALONDERWIJS
  Integratie begint volgens mij door elke allochtoon te verplichten tot het volgen van heel goedkope taallessen in het Engels of Nederlands.

  Die taallessen kunnen heel goedkoop zijn door grootschaligheid. Bijvoorbeeld in voetbalstadions en grote theaterzalen. En daarnaast kan taalonderwijs goedkoop worden aangeboden via bijvoorbeeld dvd’s en tv. Daarbij moet ook veel aandacht worden besteed aan het motiveren van de cursisten.

  Hieronder noem ik een webportaal met websites over het motiveren van mensen. Motiveren is een vak.

  http://www.motivatie.startpagina.nl

  Reactie door Jaap Veldkamp — dinsdag 1 april 2008 @ 20.49 uur

 13. De grootste vijand van de mens is macht en angst. Ik was niet van plan om op dit onderwerp te reageren totdat onze grote ziender Balkenende die woorden in de mond nam, dat wij de Nederlanden open stonden voor de Hugenoten uit Frankrijk. Hij, Balkenende moet de geschiedenis van de Reformatie weer eens bestuderen. Zij die daar niets van weten kunnen dat nalezen op Wikipedia.
  De kerk van die tijd had alle macht naar zich toegetrokken en stierven van bezit, landerijen, juwelen en geld. De Protestanten kwamen in het verzet, wat de kerk niet dulde, en de protestanten werden door de inquisitie opgehangen of op de brandstapel gezet. De beeldenstorm in 1566 was de oorzaak van sociale spanningen.
  Vele geloofsvluchtelingen vluchten naar Duitsland (Frankenthal en de Palts) zo ook naar de Nederlanden.
  Jarenlang leefden de Calvinisten en Katholieken als kat en hond naast elkaar totdat het CDA werd bedacht.
  Neem van mij aan, de Kerk heeft nooit en te nimmer Jan met de Pet terzijde gestaan en stond altijd naast de machthebber ter eigen eer en glorie.
  Nu met de Wilders affaire proeft men weer duidelijk de angst dat andere gelovigen de dienst gaan uitmaken dus inspelen op de angst geeft de meeste winst. Je moest eens weten hoeveel doden sinds het menslijke bestaan gevallen zijn in naam van een godheid. Ik ben geen atheist, mijn voorvaderen kwamen ook in de 16e eeuw naar de zuidelijke Nederlanden en vestigden zich daarna in Frankenthal.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Brandstapel.jpg
  Zo moet het eruit gezien hebben op de brandstapel het zouden moslims geweest kunnen zijn maar die waren er toen nog niet.
  I’ts all in the history.

  Reactie door olle Henk — dinsdag 1 april 2008 @ 21.04 uur

 14. het word tijd dat het achterlijke domme geloof in een opperwezen katholiek joods mohamedaans of wat voor een onzinnige godheid dan ook actief ontmoedigt word ,net als roken drugs alcohol en andere middelen en dingen die de volksgezondheid schaden .in de naam van een of ander god is al genoeg elende over de mensheid gestort.en onrecht aangedaan , geloof is voor mensen met een slecht geweten en gewetenloze volksverlakers en zal altijd gebruikt worden om te delen en te heersen en mensen tegen elkaar op te zetten .iets waar deze zwarte kousen coalitie dan ook gretig gebruik van maakt vergeet niet het was christen minkukkel jp bak elende die heeft gezegt dat je zonder geloof niet kunt functioneren..ontmoedig het geloof het is de hoogste tijd

  Reactie door bert — dinsdag 1 april 2008 @ 21.06 uur

 15. Ik stel menig, zo niet alle schrijvers hier, voor om een een paar boeken van Karen Armstrong te lezen. Een voormalig non, die heel duidelijk is in haar werk, waaronder “De strijd om God”, een geschiedenis van het fundamentalisme (in alle geloven aanwezig!).
  Ik ben zelf niet gelovig, misschien zelfs meer dan dat, maar heb wel alle begrip en respect voor de ideeen van een ander. En dat ontbreekt ook hier bij menigeen! Verdiep U eerst eens in datgeen waarover U wenst tekeer te gaan. Lees het boek van Armstromg, getiteld De Islam eens. Dan krijgt U m.i. een beter beeld van de Islam en ontdekt dat dit geloof socialer is dan enig ander. Elke extreme interpretatie van een geloof door welke fanaticus dan ook, waaronder terroristen, maar ook dhr. Wilders, is geen juiste afspiegeling van hetgeen miljarden gelovigen denken, voelen en doen.
  Echter: ook de uitleg van mensen als U meneer de Hakker (what’s in a name?) over welk geloof dan ook, zijn te scharen onder de noemer “Extreem” en riekt naar een gewelddadig standpunt: U verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Over verdraagzaamheid staat niets in de Grondwet. Dat is iets dat van binnenuit komt en (oh, cliche)begint bij jezelf.

  Aan Jan: de enige misvatting die ik wil rechtzetten in je betoog is die waarin je eerwraak in een verkeerde context plaatst en wel door dit in het deba in te brengen. Eerwraak is namelijk niet voorbehouden aan de Islam, maar vindt plaats in het gehele Middenlandse Zee gebied: van Noord-Afrika tot en met Spanje. En dus niet alleen in de Islam! Ook in het Christendom is dit niet ongebruikelijk. Antropologe en Turkologe Clementine van Eck, schrijfster van vele werken hierover en in Nederland gezien als een expert op dit gebied, zou je daar een heleboel meer over kunnen vertellen. Hier ging je echt de mist in door eerwraak een exclusief gegeven binnen de Islam te laten lijken.

  Reactie door Bert — dinsdag 1 april 2008 @ 21.18 uur

 16. Het lijkt wel een komedie. Iedereen speelt eigen rol. Een vraag. Hoe is het mogelijk dat zo’een banale iemand als GW zoveel aandacht krijgt? De laatste 4 maanden juist, alle media gaven regelmatig speciaal aandacht aan de heer GW. Het was een continue bombardement van publiciteit over hem en zijn zogenaamde filmpje. Deze publiciteitbomardement heeft toch veel mensen bereikt en hun laten geloven dat het ging om de idee of om een standpunt van een “landgenoot”.Maar het is niet zo dat de “islam”is door oligarchie van het imperium gepromoveerd tot de wereldvijand n.1 na de val van de SovjetUnie? Dus, iedere keer zal een Hirshi Ali of GeertW opkomen om de zielen te roeren tegen “het vijand”, angst scheppen, e de mensen te entertainen op tema’s die eerder met de verbeelding mee te maken hebben dan met de werkelijkheid. Ik konstateer met genoeg dat de site van de SP del laatste 4 maanden is toch Wildersvrij geweest

  Reactie door Nicolai — dinsdag 1 april 2008 @ 21.28 uur

 17. De enige manier om een politieke partij te vinden die te allen tijde jouw mening over de zender brengt is om er zelf één op te richten. Daar begin ik maar niet aan dus ik leg me er bij neer dat de SP via JM deze keer een bijdrage levert die mij minder aanspreekt. Te veel goed vertrouwen in een goede afloop.

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 1 april 2008 @ 21.47 uur

 18. Aan Bert,

  Beste Bert ik heb aan jouw reactie verder niets toe te voegen! Zelf had ik het niet beter kunnen toelichten.

  Respect!

  Reactie door Zoëlle — dinsdag 1 april 2008 @ 23.58 uur

 19. Hoewel het gevoel soms anders zegt, dragen alle felle reacties bij aan een soort mythische slachtofferstatus van GW. Don Quichote, die durft op te staan tegen de elite… Waarom dit voeden? Kom nou niet met dooddoeners als “jezelf in de spiegel kijken”. Als je juist wil dat GW bestreden wordt en minder invloed krijgt, moet je dat niet doen door het vuur te voeden. Dan kun je straks in die spiegel kijken en je afvragen “hoe heeft dit kunnen gebeuren”? GW op 30 of meer zetels en elkaar maar op de schouder blijven kloppen: we hebben zo ons best gedaan maar toch… Wat wijsheid is, is moeilijk in dit soort gevallen, maar ik geloof zeker niet in de keiharde aanpak. Ook niet in een cordon sanitaire.

  Reactie door C. Bokhove — woensdag 2 april 2008 @ 0.11 uur

 20. Waarom sneuvelen er sinds de Balkan oorlog er zoveel Moslims?
  Geen wonder dat JP Balkenende geen onderzoek wil naar de redenen voor de oorlog met Irak.
  Leg mij na deze GW film nu eens uit waarom religie niets te maken heeft met het feit dat er zoveel Moslims gedood worden in de Balkan, Iraakse en Afghaanse oorlogen.

  En kom niet aan met massavernietingswapens die niemand weet te vinden.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 2 april 2008 @ 0.19 uur

 21. Eigenlijk vind ik dit debat te veel eer voor Wilders en zijn mislukte Straussiaanse media psy-op. Gelukkig is er niemand ingetrapt, behalve een paar relschoppertjes die het nodig vonden om Fitna als smoes te gebruiken om auto’s in de fik te steken.

  Reactie door Johnito — woensdag 2 april 2008 @ 1.10 uur

 22. Wat de Hakker en Robert vergeten is dat vele leden van de Partij vd Dieren ook religieus of spiritueel zijn. Hetzelfde als zij nu veroordelen.
  Ik kan me voorstellen dat de vreemde draai in het debat voor moslims vervelend is. In plaats publiciteit over de veroordeling van Wilders door de Tweede Kamer. Over het afkeuren van haat zaaien. Morgen zullen de krantenkoppen gaan over Wilders en de verklaring. Krijgt hij weer alle aandacht. En hoe klemmer Wilders zit, des te groter wordt zijn aanhang.

  Reactie door Eva — woensdag 2 april 2008 @ 1.34 uur

 23. In de discussie over wat er gezegd is in de bijeenkomsten met Wilders vrees ik Wilders te geloven eerder dan Guusje T & Hirsch B. volgens mij zijn de laatsten notoire leugenaars.
  (dat alles onder het mom dat het beter is voor het land)
  Persoonlijk vind ik elke religie absurd en verwijt ik Wilders dat hij zich uitsluitend tot de islam richt. Misschien ben ik ook wel misvormd door mijn jeugd toen enge nonnen & gefrustreerde homofiele priesters hun invloed deden gelden in mijn leven.
  Als ik in Amerika had gewoond had ik er nog aan kunnen verdienen.

  Reactie door hans hendriks — woensdag 2 april 2008 @ 2.18 uur

 24. Nou nou, die Wilders heeft wel succes met zijn haatcampagne.
  Ook ik had liever niet willen reageren, want hoe meer je in de stront roert, hoe harder het gaat meuren. Maar nu hier zo velen zich in de hetze laten meeslepen, dit:
  1. Ik ben het erg met Jan eens en bewonder zijn standvastigheid. Mooi. Altijd de rug recht houden. Geen populisme. Bravo!
  2. Ook nu weer hoor ik niemand over het belangrijkste punt.
  Waarom zijn er nu een miljoen moslims in dit land? Zijn het politieke vluchtelingen? Welnee. Ze zijn hier doelbewust naartoe gehaald. En wel door types als Wilders, Verdonk, Rutte en Balkenende. De kapitalisten moesten immers geplezierd worden, die te beroerd waren het eigen volk voldoende te betalen en daarom liever goedkope slaven uit een ver buitenland haalden. Al die rechtse lui huilen dus krokodillentranen, want ze zijn zelf de schuldigen. Sterker nog, intussen worden weer nieuwe ladingen aangesleept, dit keer uit Oost-Europa.
  3. Als de haat eenmaal toeslaat is de verleiding groot om de groep verketterden nog groter te maken. Allee, toe maar, nu zijn álle mensen die een of ander geloof aanhangen verdacht of al meteen veroordeeld. Alsof niet de essentie van vrijwel elk geloof is om de weg naar het Goede te vinden.
  4. Er is veel werk aan de winkel. We zien nu weer gebeuren dat arbeiders of onderklassen zich laten misleiden door ophitsers die als wolven in schaapskleren een ander aanwijzen als zondebok. Zij doen net alsof zij voor de belangen van de gewone man opkomen. We krijgen ook nog Verdonk. Ook zo’n type. Wij zullen allemaal ons best moeten doen om in te praten op onze familie, vrienden, collega’s en buren. Het zal niet meevallen.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 2 april 2008 @ 2.49 uur

 25. Vrijheid van geloof.Dat is voor mij net zoiets als de vrijheid voor of achteruit te lopen.het stamt uit een tijd dat verschillende geloven elkaar bevochten. Dus nu mag je alles geloven. Als men nu werkelijk van die vrijheid gebruik zou maken door alles te geloven, waarmee ik bedoel: het zich verdiepen in alle religies. Dan vindt je de overeenkomsten waarmee je hoogst waaschijnlijk verder komt op de trap der ontwikkeling door deze overeenkomksten wetenschappelijk te onderzoeken met alle wetenschappelijke disciplines zodat we steeds meer begrijpen hoe in harmonie met onze omgeving, natuur cultuur, subcultuur en de cosmos,waar we ons waarschijnlijk door ons spiritueel te ontwikkelen ook op individueel niveau zouden kunnen bewegen te leven. Dus uiteindelijk is het niet het geloof dat ons dichter bij”God”(de alles wetende harmonie) brengt maar de wetenschap. Ik denk dat we de definitie van vrijheid van geloof(godsdienst) wel kunnen upgraden naar de vrijheid van weten. Je weet wel, goed wetenschappelijk onderwijs op elk niveau voor iedereen. Zelfs het kleuteronderwijs is wetenschappelijk als het goed is.er staat ons nog iets moois te wachten als we klaar zijn met bekvechten.Eigenlijk is Godsdienst helemaal geen geloof, het is een geloof bij gebrek aan een definitie van god. Ik zou zeggen: voordat men god kan dienen moet men een wetenschappelijke definitie van god hebben, wat niet wil zeggen dat je zonder dat geen waardevol leven kan leiden

  Reactie door b.h.hv.essen — woensdag 2 april 2008 @ 6.31 uur

 26. Ik heb het hele debat kunnen volgen en eerlijk gezegd vond ik het een heel genante vertoning. Laat ik voorop stellen dat ik het helemaal niet eens ben met de ideeen van de heer Wilders. Maar de arrogante wijze waarop alle fractievoorzitters hun eigen politieke correctheid ten toon spreiden was een ware afgang voor onze democratie. Ook Jan Marijnissen deed hier aan mee en dat vond ik uitermate jammer.
  Ik ben het volledig eens met een aantal mensen hierboven die vonden dat de inbreng van de Partij van de Dieren verreweg het beste was.
  Een gemiste kans van de SP.

  Reactie door Gert — woensdag 2 april 2008 @ 8.00 uur

 27. GW discrimineert.
  Het is voor kamerleden verboden dat te doen.
  Daar zit het voorbeeld wat gesteld had kunnen worden.

  Ik begrijp niet dat GW nog steeds vrij rond loopt en dat er zelfs nog debatten rond deze openlijk fascistische crimineel worden georganiseerd.

  Reactie door koen — woensdag 2 april 2008 @ 8.19 uur

 28. Wanneer wij als gewone burgers dingen zouden roepen zoals Geert Wilders dat voortdurend doet aan het adres van een bepaalde groep mensen dan krijgen we onherroepelijk te maken met aangiftes van discriminatie. Volkomen terecht overigens. Iedereen in Nederland die rondloopt met radicale ideeen weet nu dat de manier om hiermee zo’n groot mogelijk publiek te bereiken is: in de politiek gaan. Wat dus in de maatschappij niet als aanvaardbaar wordt geaccepteerd is de gewoonste zaak van de wereld binnen de Tweede Kamer. Naar mijn mening waren er ook al voor de film Fitna voldoende redenen om de heer Geert Wilders strafrechtelijk aan te pakken maar hij wordt beschermd door zijn positie als politicus. Dit is een vorm van ongelijke behandeling die we in Nederland niet moeten accepteren.

  Reactie door J Vrolijk — woensdag 2 april 2008 @ 8.26 uur

 29. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof. Mooi. Ik geloof niet maar dat mag ook. Mooi. Maar de vrijheid van de macht heeft hier ook vrij spel: verdeel en heers. Het komt BAkellende maar wat goed uit. Lange tijd niet gezien wanneer we hem wel hadden moeten zien en nog nooit transparant geweest. Ook die papiertjes van Hirsch BAllin en Joustra. Dat is typisch de macht die verdraaid. Ik ben absoluut geen Wilders aanhanger maar wanneer men niet eerlijk is dan krijgen zulke mensen als Wilders gewoon een kans. Zo is het in Duitsland ook gegaan als je het mij vraagt. Kortom door de leugens die door onze politici verspreid worden drijven we langzaam de verkeerde kant op. Wilders is een katalysator. Wees eens eerlijk VVD. De elite wilde goedkope arbeidskrachten omdat de eigen mensen te duur waren. Zelf wonen ze aan de goudkust en discrimineren niet…
  De lusten en de lasten zijn niet gelijk verdeeld en daar zit het venijn de splijtzwam.

  Reactie door Lef — woensdag 2 april 2008 @ 8.46 uur

 30. Wat mij het meest intrigeert is dat stukje papier, is die omstreden passage nu wel of niet gezegd. Ik heb nu niet bepaald veel vertrouwen in dit kabinet, en een rapport geschreven door een weggepromoveerd mannetje van het UWV, ja daar zet ik toch echt vraagtekens bij.
  Verder vind ik het al met al vreemd, dat de meeste Nederlanders anders over de film oordelen dan de gehele tweede kamer, over volksvertegenwoordiging gesproken.

  Reactie door Leen — woensdag 2 april 2008 @ 8.58 uur

 31. ik sluit me aan bij De Hakker.
  de bijdrage van de partij voor de dieren was inderdaad de enige zinnige,maar gaf toch een klein Fitna effect op de Christelijke partijen.
  Ze raakte dus de KERN van het probleem.

  voorts vraag ik mij toch nog steeds af waarom ik nog steeds geen Moslims boos zie worden en zien demonstreren,vlaggen en fotos’s in brand zien steken van Osama Bin Laden als hij filmpjes ala Wilders uitzend als videoboodschap,en de Islam dus belasterd en misbruikt zoals Moslims dat vinden van Wilders.

  en vooral weer niet tegen Bak-ellende zeggen dat hij zelf verantwoordelijk is voor een groot deel radicalisatie hier in Nederland,met het afbreken van onze sociale voorzieningen,en de verdeeldheid die hij zaait met het vergroten van de armoede in ons land.

  veel mensen zullen nog naar Wilders en TON overstappen heb ik al gezegd,let maar op!
  enkel en alleen uit armoede en onvrede over dit zoveelste leugenachtige Balkenende kabinet,en een oppositie die daar niets aan doet,met het bekende zinnetje:”we kunnen niets doen zonder meerderheid”

  op naar de volgende 20 jaar politiek geneuzel.
  konden ze maar eens menselijk zijn daar in de kamer ipv zogenaamd fatsoenlijk…
  en volgens mij vind de SP het ook wel best zo tot aan de volgende verkiezingen,want het gaat niet om de burgers en ons land,maar wie de meeste zetels krijgt bij de volgende verkiezingen.

  ik ben blij dat ik nergens meer lid van ben…

  Reactie door iew — woensdag 2 april 2008 @ 9.01 uur

 32. Geachte heer Marijnissen,
  Ik vond uw bijdrage aan het kamerdebat,
  in vergelijking met andere, rustig, ingetogen en met ‘verborgen verwijten’ gericht aan de goede verstaander.
  Hoewel ik geen SP-fan ben, gebiedt de eerlijkheid mij u te complimenteren.
  Argus

  Reactie door Argus — woensdag 2 april 2008 @ 9.19 uur

 33. Wilders staat gelukkig in de kijker,hij maakt zijn idiote opmerkingen in het openbaar,kondigt een film aan…..en dit alles draait uit op een grote sof.

  Maar ik denk toch dat we ons druk moeten maken om diegene die zich met dezelfde zaken ,en vaak veel extremer,bezig houden.
  Een zekere Jami,die een zeer grove tekenfilm wil maken,enz.

  Alle verwijten aan de koran,gelden ook voor de bijbel en de thora.Deze verhalen zijn in oorlog of bezettingstijd geschreven,en geven een heroisch beeld hoe een samenleving zich heeft ontwikkeld,en hoe het zich tot eenheid heeft kunnen vormen.
  Alle teksten zijn geschreven in de taal en de emotie van die tijd.

  Hou de wet over godslastering maar aan,en breidt deze desnoods uit.Dit is waarschijnlijk deze manier om deze extremen aan te pakken.

  Reactie door taardje — woensdag 2 april 2008 @ 9.25 uur

 34. jan waarom zo,n stelling tegen wilders en nam hij maar aan wat de regering over het wilders filmpje maar voor waaraan. had de vraag niet kunnen zijn waarom spreekt de regering de waarhied nemen we maar aan dat de heer wilders geen goed verslag gaf de werkelijkheid tussen hirsch ballin terhorst ballkenende bos

  Reactie door karin cooke — woensdag 2 april 2008 @ 9.38 uur

 35. De woorden van Jan, daar kan ik mij in vinden. Maar wat JPB,Hirch Balin en consorten hebben georeerd daar klopt ergens niets van. Een verslag gedateerd op 31 november 2007 (dag bestaat niet), dan de 3 maar doorgeschrapt. Een kabinet dat nu zo opkomt voor de moslims terwijl NL jongens in Afgaanistan sneuvelen in de strijd tegen deze moslims onder het mom dat het terroristen zijn omdat ze in het verweer komen tegen westerse bezetters. JPB die gesteld heeft dat hij niets wist over de inhoud van de film, en nu een document boven tafel tovert gedateerd jl. november. Deze zaak stinkt zo verschrikkelijk. Dit kabinet kan nog maar 1 ding aftreden en de eer aan zichzelf houden want ook zij zijn niet vies van de burgers voorliegen, denk aan: onderzoek Irak oorlog, betaalbare ziekenzorg, geen EU verdrag. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik heb en zal nooit op GW stemmen, maar hou met dit kabinet mijn hart vast als er werkelijk echt iets vreselijk misgaat dan zijn ze ook niet in staat met verstand en daadkracht het land te leiden.

  Reactie door Katrien — woensdag 2 april 2008 @ 10.06 uur

 36. Wie er liegt is nog niet duidelijk. Een keer viel ik van mijn stoel toen Hirsch Ballin zei dat ministers niet liegen. Halloooooo. Zat zijn voorgang Donner niet de notulen te vervalsen. Heeft hij nu ook weer briefjes achter de schermen in elkaar geflanst.

  Ik weet het niet hoor. Balkenende heeft destijds een brief van Blair verduisterd en weigert elk onderzoek naar de Irak oorlog.Terwijl daar alle rreden toe is, nu dat land naar de middeleeuwen is gebombardeerd en vernield.

  En wat horen we misschien over vijf jaar wat er zich in Uruzgan afspeelt.
  En hoe konden ze ons die euro aansmeren. Het grootste bedrog van deze eeuw. Alhoewel in de vorige eeuw zat er ook heel veel niet goed in en tijdens de oorlog!

  En dan is er nog nooit openheid over de sluikposten via diverse ministeries aan de oranjes en verdwijnen er binnen die familie en aangetrouwd altijd dossiers en mogen wij dingen niet weten.

  En politielui achter struikjes argeloze automobilisten flitsen,is dat zo fris?
  En witteboordencriminelen altijd met een berisping laten wegkomen.
  En de affaire Spijkers (Defensie) Schandaal!!!!!!!!
  Alleen daarom zou het kabinet al moeten aftreden.
  Waarom vraagt de SP niet om een onderzoek naar deze affaire.

  Leugens en bedrog komen meestal vanuit Den Haag. De ombudsman zegt zelf dat 98% van de burgers goed is.Dat zou ik van ministers niet kunnen zeggen,

  Bah!!

  Reactie door anne hilverda — woensdag 2 april 2008 @ 10.07 uur

 37. De troep die zich kabinet noemt …liegt nooit…nee ,hoor Jan ,oh,Jan, even het volgende,wat deden die non figuren…m.b.t.
  Irak,Afghanistan,Scebrenica,tijdens de coalitiebesprekingen in BEESTerswaag, dat was geen liegen,he Jan,terwijl zij toch zijn opgegroeid met “Gij zult niet liegen”.
  Wat heeft Wilders nou eigenlijk met dat
  frobelwerkje laten zien,dat wisten wij toch al??Jan, wij hebben eens extra gelet op de lichaamstaal van jouw collegae fractievoorzitters,nou Rutten kon niet wachten die kreeg achter de microfoon een erectie,Halsema ach de lieverd viel over haar eigen woorden(lees nonsens) Pechthold
  kreeg was de draad kwijt en kreeg roodgloeiende appelwangetjes,v.d.Vlies en die dame
  van de PvdD bleven zichzelf,die dame kwam
  eigenlijk als beste uit het debat.
  Vak K was in paniek en de SP steunde die
  mafkezen,de oproerkraaiers,wij hadden gehoopt dat je die mensen,als oppositie ook even een sneer had gegeven over de be-
  handeling van de mensen in ons eigen land,m.n. de
  slachtofers van het ouder worden,de arme,de zieken,etc.etc.
  Jan,met alle respect,wij vonden je zwak.

  Reactie door Joop1 — woensdag 2 april 2008 @ 10.10 uur

 38. Beste Jan, direct na de toespraak van Balkenende inzake het vertonen van de Wildersfilm heb jij en public verklaart het daarmee eens te zijn. In die toespraak heeft Balkenende ons land maar vooral in zeer brede zin het buitenland gewaarschuwd voor de fatale gevolgen van de uitkomst van de film. In mijn ogen enerzijds een staaltje van sterk overdreven bezorgdheid en anderzijds een vlaag van narcisme om te laten zien hoe goed hij wel is.
  Er is niets noemenswaardig gebeurt.
  Je zou bovenstaande dus inderdaad provocerend kunnen noemen. In dat opzicht moet ik Wilders die zelf ook een provocateur van de bovenste plank is wel gelijk geven.
  Hierover heb ik in jouw toespraak helaas niets terug kunnen vinden. Persoonlijk vind ik zelf dat “het geloof in goden en profeten”sinds het begin van de mensheid tot aan de dag van vandaag niets anders dan tweespalt, ellende en dood en verderf heeft gezaaid.
  Geloof is m.i. altijd een bron van tweestrijd, leugens, en oorlogen geweest waarvan vooral de “niets vermoedende”het slachtoffer worden.
  Ofschoon ik mij realiseer dat ik wellicht ook een deel van de
  SP hiermee geen plezier doe,
  roep ik op tot een discussie over het atheïsme.
  Groeten Willem Jansen

  Reactie door willem jansen — woensdag 2 april 2008 @ 10.35 uur

 39. Doodzonde van de zendtijd en alle aandacht die wordt besteed aan Geert W.
  Precies wat hij wil en hij krijgt het nog ook. DOM, dom, dom!!!!

  Reactie door Anja (B) — woensdag 2 april 2008 @ 10.39 uur

 40. Geachte Heer Marijnissen,

  Jammer Dat U zich bij de kudde heeft gevoegd, de kudde van ja knikkende schapen die onderleiding van J.P Balkenende, de heer W ilders kosten wat het kost kapot willen maken.
  De “angst” van Wilders voor de Islam waarover gesproken werd door U en andere kamerleden wordt door veel Nederlanders gedeeld, en terecht wat mij betreft.
  Bang, bang, bang, wat ook geroepen werd is beter toe te passen op de kamerleden/regering,
  Die durven de problemen niet aan te pakken.
  De demagogie Van wilders om het volk bang te maken voor de Islam is eerder toe te schrijven aan de kamerleden/regering die het volk bang wil maken voor Wilders ideeën.
  Ik sta zeker niet achter de ideeën van Wilders(en was tot gisteren een SPér) maar de betutteling, onwaarheden en zalvende woorden van de kamerleden/regering, inclusief de SP, zijn voor mij een rede om mijn steun aan de SP op te zeggen.
  Ook de zogenaamde overeenkomst tussen de Tweede wereld oorlog, nazi’s, Joden, en Wilders ideeën die constant gemaakt wordt is schandelijk en pure demagogie.
  De openheid binnen de politiek, waar we even aan hebben mogen ruiken dankzij Pim Fortuin en Jan Marijnissen is bijna weg, bij de andere partijen meteen en sinds de SP aan het onderhandelen is geslagen na de verkiezingen ook bij de SP.
  Het lijkt wel alsof alleen de underdog, in dit geval Wilders, nog durft te zeggen waar het op staat.
  De strijdvaardigheid van wilders is goed te vergelijken met het temperament van de Islamieten en hun cultuur, als wij onze gematigde cultuur willen behouden zal de politiek naar de signalen die het volk afgeeft moeten luisteren en zich meer als “jongens van de Wit” of Wilders moeten gaan gedragen.
  Tot die tijd zal ik mijn stem aan Wilders geven.

  Hoogachtend, J.Corver

  Reactie door J. Corver — woensdag 2 april 2008 @ 10.52 uur

 41. @J. Vrolijk, 08.26 uur.
  Terechte conclusies die er in deze bijdrage
  worden getrokken, waarvan ‘acte’.
  GW maakt in de Volkskrant zijn slachtoffer
  zijn van dit Kabinet nog groter, door zich
  zelf voor leugenaar uitgemaakt te zien.
  Echter in november j.l. zou de Minister van
  Justitie druk op GW uitgeoefend hebben op
  het NIET doen vertonen van een Koran die in brand zou zijn gestoken, volgens het oorspronkelijke script.
  Grote misser van dit debat is, opnieuw, net
  zoals bij de ‘Begrotingen’, dat ‘s avonds
  het debat niet verder te volgen was op TV,
  en dat achten veel mensen zeer kwalijk en
  zeker ook m.b.t. hun conclusies trekken uit
  het in beeld gebrachte besprokene,’s avnds.
  Blijft dus ook in deze zaak de grote vraag:
  WIE ER HEEFT STAAN LIEGEN????!!!!!
  Respect hebben voor de burger/kiezer/kijker
  houdt m.i. in, deze alsnog, het gehele de-
  bat te doen zien middels TV, desnoods goed
  aangekondigd in de nachtelijke uren, of op
  de zaterdagoctend. Als publiek mag Neder-
  land op de publiekstribune plaatsnemen en
  heeft derhalve ook recht op de gehele publi
  katie van dit debat, JUIST, omdat het zo
  veel ONRUST heeft veroorzaakt, wereldwijd!
  De ‘mantra’vorm die GW koos om elke partij-
  leider hetzelfde toe te voegen en zichzelf
  herhaaldelijk tegensprak, ook daar waar bijv.mevrouw Hamer hem goed ‘in de tang’ had, doet vermoeden doet vermoeden dat het
  brein van GW enige hiaten bevat en de over-
  brenging via de eurotransmitters veel te
  wensen overlaat, voer voor psychologen én
  psychiaters, maar vooral ook juristen!!

  Reactie door Madelief — woensdag 2 april 2008 @ 10.54 uur

 42. Is het niet opvallend, wanneer de verzameling Christelijke splinterpartijen die tegenwoordig het CDA vormen, zich (door bijvoorbeeld de SP) bedreigt voelen, dat er dan een partij komt, die men toestaat zelfs eigen stemmen in te pikken, waardoor de Christelijke Macht kon worden voortgezet.
  Eerst hadden wij Pim Fortuin, die daar geschikt voor was. En nu is het de heer Wilders, die via een omweg op de “loonlijst” van vooral CDA en VVD staat.
  Wij hebben gezien, dat na verloop van tijd, de LPF onderling verdeeld is, waardoor zij ten onder is gegaan. En dat zal ook mijnheer Wilders overkomen.
  Ondanks, dat aan de heer Balkenende naar mijn en andermans mening, domheid kan worden toegedicht heeft hij ook wel complotaire wijsheid in zich.
  Want hij is voor eigen winst, de regisseur, bij al het gedoe om de uitingen van Wilders. Vooraf werd in zijn club bedacht, om partijen uit te schakelen die het CDA bij verkiezingen op straat zouden kunnen zetten, met hulp van een andere partij, met toch wel een domme leider, die niet door had waar hij voor werd gebruikt.

  Het Romeinse gezegde: VERDEEL EN HEERS, dat is in de Nederlandse politiek maar vooral bij de heer Balkenende, nog altijd geldig en van toepassing.

  Verder is de koranhaat van Wilders een hele goed middel voor Nederlandse regeerders om veel nationaal onrecht zoals o.a. armoede te verdoezelen en niet te vergeten de inhaligheid van Balkenende en co, de oorlog in Irak, en kontekruiperij bij Bush en de EU.

  Er zou in ons land geen enkele regering met Christelijke wortels aan de macht mogen zijn. En dat geldt ook voor waar Wilders en hekel aan heeft en andere religies. Al is scheiding van Kerk en staat bij ons maar een fopneus:
  Wij willen geen Sharia wetgeving uit de Koran.

  Haras Mormolus.

  Reactie door Haras — woensdag 2 april 2008 @ 10.59 uur

 43. Als ik de koning was van Nederland

  Als ik hier koning was, kwam er een lintjesregen
  Maar wie tot nu toe de allerhoogste lintjes kreeg
  Die kwamen dan niet eens meer in de krant
  Ja, voor die meiden die zwakzinnigen verplegen
  Zou ik de hoogste onderscheiding overwegen
  Iets heel bijzonders in de adelstand als ik de koning was van Nederland

  Al wie door weer en wind met houten stenen sjouwen
  En onze huizen en de ziekenhuizen bouwen; ze werden commandeur of adjudant
  En mocht de vuilnisman zich alsmaar onbeschouwen
  En zou de bakker met een douanière trouwen
  De boer werd ridder van de kousenband als ik de koning was van Nederland

  Als ik de koning was dan zou je wat beleven
  Dan werden al die rare VIProoms opgeheven
  Gewone mensen zijn toch net zo interessant
  Is voor mijzelf als een paleis dan overdreven
  Vanuit een huis waar ik geen jachtpartij kon geven
  Begeerde ik mijn rijk met vaste hand, als ik de koning was van Nederland

  Als ik de koning was zal ‘t om het even wezen
  Of ik de koran of de bijbel wilde lezen
  Ofwel de filosofen zoals Kan, dan zou ik al die mensen graag willen genezen
  Die te verdoemen zijn en ‘t laatste oordeel vrezen
  Dan hielp ik al die mensen uit de brand als ik de koning was van Nederland
  Als ik de koning was van Nederland als ik de koning was
  Als ik de koning was van Nederland

  Van Veen.

  Reactie door Piet — woensdag 2 april 2008 @ 10.59 uur

 44. Jan,

  Goed dat je de minister nog ondervroeg of er wellicht andere bronnen waren voor de gerezen patstelling. Het is nogal een patstelling zo, waarbij je op minieme informatie ineens moet kiezen welke partij de leugenaar is.

  Ik vond je bijdrage prima. Al die mensen die vinden dat Wilders ‘de enige’ is, begrijpen niet wat die man uitkraamt. Natuurlijk kun je het daar niet mee eens zijn. Die man manouvreert zich graag in de positie van eenzame Don Quichote, tegen een probleem wat er niet op die manier is. Er is een probleem met integratie, dat zegt de SP al jaren, met goede oplossingen. Wilders heeft geen oplossingen, enkel bangmakerij. Reageerders zoals Corver moeten zich dat goed realiseren. Ze worden geindoctrineerd door de mantra van Wilders, en draaien de boel om.

  Reactie door Peter — woensdag 2 april 2008 @ 11.02 uur

 45. “Altijd en overal is er sprake van een tegenstelling onder de mensen waar het gaat om vooruitstrevendheid en behoudzucht.” Moet zijn HEBZUCHT ! Behoudzucht…hahahaha. Jan Toch.

  Alsof het een tribunaal was tegen Wilders. Ik stem niet op hem, maar het was alsof Eichmann voor de klas moest komen. Wat een onvolwassen vertoning was het ! Shame on you too! Want ik stem toevallig SP. En iemand zij dat de Partij voor de Biefstuk het mooiste heeft gezegd die paar uur dat wij mochten meeluisten, dat klopt! Hulde aan Marianne Thieme of Thiemme…Dat lekkere stukje kip.

  Stelletje landverraders van het CDA wist van de film en hebben gezegd dat hij die moest aanpassen. Need I say more…

  Nee, nu vertrouwen we Den Haag! We gaan 1.000 jaar terug!

  Reactie door Maurice — woensdag 2 april 2008 @ 11.31 uur

 46. Jammer voor de regeringskliek en dat stelletje volksvertegenwoordigers:die film is nog steeds niet op TV verschenen; dat op internet ging maar zo zo. Nu weten we toch allang dat het met de Islam droevig gesteld is, in de film De vliegeraar wordt een veronderstelde overspelige vrouw gestenigd en als een stuk vuil in de laadbak van een auto gekieperd, dat gebeurde in dat Islamitische drugsland Afghanistan. Maar de literatuur heeft ook wel het nodige voortgebracht over de moslimlanden, en dat is niet zo best.
  Tientallen jaren de zaak laten sloffen en nu de nieuwkomer in de 2e kamer, Geert Wilders, het aanwrijven dat hij geen oplossingen heeft, nou dat hadden jullie allang moeten doen.
  Veel sterkte toegewenst voor de toekomst!

  Reactie door Richard — woensdag 2 april 2008 @ 12.08 uur

 47. het was een pittig debat

  Reactie door Peter Kleinsma — woensdag 2 april 2008 @ 12.09 uur