Geen privatiseren Essent!

Hoogspanning

De drie grootste aandeelhouders van Essent, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel, hebben vandaag bekend gemaakt een strategische fusie met een –eventueel buitenlandse- partner na te streven. Op termijn willen de provincies helemaal van hun aandelen af. De voorgenomen verkoop van het bedrijf is slecht voor de huishoudens die klant zijn bij Essent en slecht voor het maatschappelijk belang in bredere zin. Om die reden zou er eerst een publiek debat gevoerd moeten worden over de toekomst van de energievoorziening, vóórdat de provinciebesturen in achterkamertjes contracten gaan opstellen.

door Paulus Jansen, Nico Schouten, Leny Eijssen en Willy Lourenssen

Nederland heeft nu nog vier publieke energiebedrijven, die eigendom zijn van provincies en gemeenten: Essent, NUON, Eneco en Delta. Samen hebben ze ongeveer 75% van de Nederlandse huishoudens als klant. De rest is inmiddels overgestapt naar commerciële aanbieders als Oxxio of E.on. Omdat de vier publieke bedrijven nu nog een dochteronderneming hebben die zich bezig houdt met het beheer van het elektriciteits- en gasnet, is het tot op de dag van vandaag verboden dat de aandeelhouders hun bedrijf verkopen aan een private investeerder. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Per januari 2010 moeten Essent, NUON, Eneco en Delta hun netbedrijf afgesplitst hebben. Zodra dat gebeurd is, mogen de aandeelhouders het productie- en handelsbedrijf verkopen.

Door deze wetswijziging is er nu grote activiteit in kringen van aandeelhouders om in te spelen op de nieuwe situatie. In het verleden zaten vrijwel alle provinciebesturen op de lijn: zo snel mogelijk verkopen. Maar in de aanloop naar de laatste Statenverkiezingen werd duidelijk dat er onder de bevolking grote weerstand bestaat tegen de uitverkoop van ons tafelzilver. Weliswaar gedragen de grote vier zich ook nu al als commerciële bedrijven: ze maakten over 2006 samen €2,3 miljard winst, ruim €400 per klant. Van die winst werd €1,3 miljard uitgekeerd aan de provincies en gemeenten. Maar door een fusie/overname zal de positie van de publieke aandeelhouders nog verder verwateren, waardoor ze alleen nog oog zullen hebben voor een zo hoog mogelijk opbrengst aan dividend en/of verkoop van aandelen.

Energiebedrijven, ook de handels- en productiebedrijven, zijn een strategisch bezit. Dat geldt dubbel voor de komende periode, nu fossiele energie snel schaarser, dus duurder, wordt en Europa afhankelijk dreigt te worden van importen uit Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat is een risico voor onze economie en de portemonnee van de Nederlandse huishoudens. Daarom zullen we de komende jaren hard moeten trekken aan de groei van het aandeel duurzame energieproductie, verhoging van de energie-efficiency in de bedrijven en energiebesparing bij de huishoudens. Publieke energiebedrijven kunnen daar een grote rol in spelen, mits de aandeelhouders weer vooral gaan letten op maatschappelijke output in plaats van op dividenduitkering. De provincies, nu de grijze muizen van de overheid, zouden blij moeten zijn dat ze zich eindelijk eens kunnen profileren met thema’s die iedereen bezig houden, zoals betaalbaarheid, leveringszekerheid, energiebesparing, verduurzaming en consumentenbescherming.

Energie is een eerste levensbehoefte. Door de liberalisatie van de energiemarkt zijn zowel voormalige nutsbedrijven zoals Essent, als de nieuwe toetreders zoals Oxxio en GreenChoice zich steeds commerciëler gaan gedragen. Consumentenrubrieken als Kassa en Radar maken overuren bij het aan de kaak stellen van excessen bij het werven van klanten, spookrekeningen, voorschotten en afsluiten. Wat ons betreft worden de vier publieke energiebedrijven – NUON, Essent, Eneco en Delta – omgevormd tot maatschappelijke ondernemingen die tegenwicht kunnen bieden tegen de private energiebedrijven.

Het ligt voor de hand dat deze vier publieke bedrijven elkaar niet gaan beconcurreren, géén dure reclamecampagnes voeren om bij elkaar klanten weg te kapen en samenwerken bij de inkoop van fossiele brandstoffen. De kosten van dividenden, hoge salarissen voor bestuurders en reclamecampagnes kunnen dan fors worden teruggedrongen met als resultaat een lagere energierekening voor de klanten. Zo hebben de Nederlandse klanten straks in iedere regio de keuze tussen een degelijk, betaalbaar publiek energiebedrijf naast de commerciële jongens van het snelle geld. Vooral de positie van huishoudens en het midden- en kleinbedrijf zal hierdoor versterkt worden.

Er is dus geen enkele reden tot uitverkoop van onze publieke energiebedrijven. Het wordt tijd voor een publiek debat over de richting van het energiebeleid. De Statenfracties van de SP in Groningen en Noord-Brabant hebben voorstellen gedaan om te komen tot een breed debat met provincies, gemeenteraden en Tweede Kamer over de toekomst van onze energie. In Brabant wezen CDA, PvdA en VVD dit voorstel af. Het resultaat is dat de geheimhouding blijft domineren, waardoor motieven, onderbouwing van argumenten en alternatieven buiten beeld blijven en een democratische besluitvorming wordt gefrustreerd.

Paulus Jansen is Tweede Kamerlid voor de SP. Nico Schouten, Leny Eijssen en Willy Lourenssen zijn Statenlid voor de SP in respectievelijk de provincie Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 05 juni 2008 :: 11.03 uur

34 Comments

34 reacties

 1. OK jullie zijn niet ingeslapen gelukkig.
  Schreeuw het van de daken wat de hyena’s en hun baasjes weer van plan zijn.

  Reactie door Lef — donderdag 5 juni 2008 @ 11.22 uur

 2. Toook, tok tok. Alweer een ei!
  “Mooie kip zeg!”
  “Ja, en hij legt eieren van goud!”
  “Mogen wij die kip overnemen?”
  “Mag niet, is eigenlijk van de mensen die —.”
  “Niks van aantrekken. Dat is toch hartstikke goed voor de markt!”
  “Wij willen die kip wel wegdoen. Want zij heeft veel aandacht en zorg nodig. \
  Als zij die niet genoeg krijgt, dan gaat zij windeieren leggen.
  En het goud verliest door overvloed, misschien wel zijn waarde.
  Dan kunnen wij die kip misschien nog het beste slachten en er soep van koken!”
  “Niet doen! Niet doen! Als jullie die kip nou aan ons geven, dan kunnen wij er voor zorgen, dat jullie een Ezeltje Schijt Geld, er voor in de plaats krijgen.
  En jullie mogen daarna af en toe ook gouden eieren bij ons komen oprapen.”
  “Dat is geen slecht idee!”
  “Wanneer jullie dringend geld nodig hebben, dan roepen jullie gewoon: Ezeltje strek je! Dan rolt er een nieuwe wet uit zijn gat, waar veel geld me valt te verdienen!”

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — donderdag 5 juni 2008 @ 12.07 uur

 3. Ik vrees dat ook dit niet meer kan worden voorkomen. Trouwens wordt de olie niet schaarser, maar wordt het duurder deze uit de grond te halen. De huidige prijs die er voor een vat ruwe olie staat, is ontstaan door angst tijdens speculeren. Zo zit het gewoon in elkaar.
  Nog even en we hebben grote onrusten in heel Europa, want uiteindelijk pikken ook de burgers uit de onder en middenklassen dit niet meer..

  Reactie door Burger 0 — donderdag 5 juni 2008 @ 12.44 uur

 4. stop maar met de politiek hier,Brussel maakt voortaan uit wat er gebeurt…

  Reactie door iew — donderdag 5 juni 2008 @ 12.58 uur

 5. Gangbare argumenten tegen verdere privatisering zijn in overvloed en overal –zie hierboven- te vinden.

  Een energiebedrijf is “nergens” zonder klanten, ZEKER als men bedenkt dat vooral elektriciteit niet “even op voorraad in het pakhuis” kan worden gehouden, produceren is ook meteen verbruiken (afgezien van procentueel onbeduidende pogingen om stroom “op te slaan” in bijv. zwaartekrachtenergie door vallend water).

  Dan is het eigenlijk helemaal een gotspe dat al die miljoenen consumenten (die ook de vette winsten betalen) dan helemaal niets te zeggen zouden hebben in de zoveelste versjachering en verkwanseling van publiek bezit aan een handvol aandeelhouders die slechts in hun eigen portemonnee zijn geïnteresseerd.

  Bovendien, is het u niet opgevallen dat je voortdurend wordt lastig gevallen met “aanbiedingen”, “mogelijkheden tot overstappen”, etc….??
  Als je die geërgerd ongelezen wil weggooien, blijf je toch met het onbehaaglijke gevoel zitten dat je mogelijk iets belangrijks hebt gemist dat in je nadeel kan uitpakken: immers, het grote geld is genadeloos…!
  Ik zeg met heimwee: vroeger, nauwelijks 10 jaar geleden,:
  1) Geen a-priori winstdoelstelling.
  2) Toen “dacht”en werkte de energiemaatschappij voor ons, de werknemers werden daar immers voor betaald.
  3) En -niet onbelangrijk- het kwam niet bij je op om voortdurend in angst en onzekerheid te zitten over “wat er nu weer verkwanseld gaat worden”…

  Ik denk dat vooral publieke bedrijven die al op de “rol” stonden om versjacherd te worden dat lot –zonder zeer hevig protest- niet zullen ontlopen: de grimmige vastberadenheid van de aanbidders van het neoliberalisme schept zo immers steeds meer “voldongen” feiten waarvan dan “niet meer kan worden teruggekeerd”.
  (Een leugen, maar dat terzijde.)
  In ieder geval worden stelselmatig de kansen verkleind om nog ooit een rechtvaardiger sociale en economische orde te scheppen.
  Zie je die samenhang, dan wordt goed duidelijk hoe fnuikend een dergelijk beleid eigenlijk is…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 5 juni 2008 @ 13.20 uur

 6. COLLECTIVISEER ENERGIEBEDRIJVEN

  Belangrijk genuanceerd artikel van Paulus Jansen e.a. Maar deze website moet een zeer breed publiek aanspreken. Ik mis bij het bovenstaande SP-artikel daarom een zeer begrijpelijke samenvatting op niveau VMBO, klas drie.

  Essentiële infrastructur zoals energievoorziening moet in Nederlandse overheidshanden zijn. Concurrentie werkt vaak niet, omdat de overheid niet effectief kan controleren op onderlinge prijsafspraken en omdat de consumenten geen tijd hebben om de ingewikkelde en steeds wisselende voorwaarden van de producten telkens met elkaar te vergelijken. Bovendien gaat er bij de geprivatiseerde vorm erg veel geld verloren aan reclame, management en marketing.

  Als de huidige ontwikkelingen doorzetten zijn we in de toekomst afhankelijk van gigantische buitenlandse bedrijven voor tamelijk essentiële levensbehoeften zoals elektriciteit. Dat vind ik erg ongewenst.

  Energiebdrijven moet in overheidshanden. Daarbij moeten medewerkers prestatiebeloning krijgen als prikkel om intensief hoge kwaliteit te leveren.

  Reactie door Jaap Veldkamp — donderdag 5 juni 2008 @ 14.02 uur

 7. Nationaliseren lijkt mij een heel wat eenvoudiger standpunt. Daar hoef je niet zo veel woorden aan vuil te maken.
  En als de EU dat niet toestaat weten we precies hoe laat het is.
  Waar is de strijdbaarheid van de SP?

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 5 juni 2008 @ 14.15 uur

 8. Dat is leuk nu profiteren toch nog de burgers enigermate van de winst.
  Dat gaat dan naar de zakkenvullers.
  Heerlijk wat een land wat een tuig.
  Water.
  Energie.
  Onderwijs.
  Gezondheid.
  Onderdak.
  De eerste levens behoefte als winst objecten ,schande.
  Verder zou ik de SP willen vragen om ook WC papier te Nationaliseren ik heb de laatste tijd te veel nodig om me K#nt af te vegen als ik zie wat er in dit land allemaal aan schandelijke corruptie gebeurt

  Reactie door De Hakker — donderdag 5 juni 2008 @ 17.35 uur

 9. Stel dat een lokale topmanager het in zijn kop haalt om met de infrastructuur die in principe ‘ eigendom ” is van elke burger die belasting heeft betaalt , in handen komt van de Top russiche reus L en stel ,dat er eens weer een oorlog uitbreekt in de EU of Europa , wat doet dan de topreus ? gooi deze dan op asfstand de gehele infrastructuur plat in NL. BV. ?
  Of er de russische werknemers gaan staken voor meer loon , wordt dan de NL. BV. infrastructuur dan plat gegooid , om er voor de zorgen dat het Trio , dan met de Russische overheid gaat praten over het loon van de russische werknemer in staking ..

  dit soort mogelijkheden wordt toch wel op het stratgisch bureau van dit Topkabinet overdacht , of zitten deze op het Plein zich vol te hijsen aan Biertjes ?

  Reactie door Fred — donderdag 5 juni 2008 @ 18.41 uur

 10. Hoe zit het trouwens met de NEM, deze nederlandse energie maatschappij belt klanten van ENECO met zogenaamd een aanbieding van eneco, maar wat blijkt, de klant zit vervolgens vast aan een contract tenzij ze de papieren met een briefje aangetekend terugsturen (7 euro en 80 cent). Een van mijn thuiszorgklanten (84 jaar) is dit overkomen, terwijl ik een week ervoor duidelijk aan deze maatschappij had gemeld dat de klant er geen interesse in had.

  Reactie door Cilia — donderdag 5 juni 2008 @ 20.10 uur

 11. Volgens mij mogen we volgens de EU regeltjes helemaal niet nationaliseren meer. Het gr… verdrag is in kannen en kruiken. Onze eigen regering heeft het land hieraan verbonden, we zitten vast als ratten in een val.

  Vanuit hier zullen we steeds meer consolidatie zien, steeds meer uitkleden van inhoud en steeds hogere salarissen en bonussen aan de top.

  Reactie door Anja — donderdag 5 juni 2008 @ 20.14 uur

 12. @6 JAAP VELDKAMP
  “Ik mis bij het bovenstaande SP-artikel daarom een zeer begrijpelijke samenvatting op niveau VMBO, klas drie.”

  Wat bedoel je hier nu weer mee?
  Ik, met slechts lagere school en LTS, (plus tekstverwerker met taal correctie, maar dit terzijde) heb geen enkele moeite met de tekst uit het bovenstaande artikel.
  Maar nu je er toch over begint, grammaticaal kunnen jouw stukjes wel door de beugel. Inhoudelijk slaat je fantasie regelmatig op hol en schets je een wereld gelijk aan stripboekjes uit de jaren 50 van de vorige eeuw en de film METROPOLIS van Frits Lang.
  Misschien niet zo bedoelt maar je opmerking over VMBO klas 3 vond ik stuitend.

  Wat betreft dit onderwerp, deze regering heeft een doelstelling. Het grote Europa komt er aan, langzaam maar zeker en Balkenende zal daar voor zorgen met hulp van de PVDA en een groot deel van de oppositie. De SP is een roepende in de woestijn en de PVDA blijft volharden in haar verradersrol.
  Als ik later ( hopelijk) stokoud ben, zullen mijn kleinkinderen vragen: “Opa, vertel nog eens over vroeger, die tijd van vòòr Balkenende?” En met tranen in mijn ogen vertel ik over de tijd toen Nederland nog bestond en de energiebedrijven en vervoersbedrijven van ons allemaal waren. “en weet je, toen betaalde je maar 35 gulden in de maand voor je ziekenfonds!” En als antwoord op de vraag hoe dit kon gebeuren zeg ik: “er was toen èèn politieke partij die dit zag aankomen maar de anderen wilde niet luisteren.”

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Bert Vanderslagmulders — vrijdag 6 juni 2008 @ 6.17 uur

 13. @10 Cilia
  Ja, dat is mij ook overkomen. De NEM levert energie tegen inkoopprijzen en geven daarbij de laagste prijsgarantie voor verbruik. Ik heb destijds voor mijn verbruik een berekening gemaakt en inderdaad was ik een stuk goedkoper uit. Wel vermelden ze bij hun advertentie dat het vastrecht iets hoger was. Bij het ontvangen van de offerte, welke voor hen kennelijk meteen al een contract was, bleek dat het vastrecht dermate hoog was dat mijn hele voordeel als sneeuw voor de zon verdween. Ik was dus duurder uit. Ik heb het ook per aangetekende brief afgezegd. Lijkt mij iets voor Radar of Kassa. Triest eigenlijk dat we dat soort programmas steeds meer nodig hebben om de consument te beschermen waar de overheid dat dient te doen. Zeker waar het zaken als energie betreft.

  Reactie door J Vrolijk — vrijdag 6 juni 2008 @ 10.21 uur

 14. dit land wordt steeds meer verkwanseld
  de gentlemen gangsters,vaak herkenbaar
  aan hun streepjespakken,krijgen steeds meer macht.
  alles wat geprivatiseerd wordt,moet winst opleveren,al gaat dit ook ten koste van het onderhoud.
  om te bewerksteligen,dat de zaak goed uitgekleed wordt,wordt de top met goud behangen,de aandeelhouders spekken hun zakken,de bevolking betaald het gelag.
  het is het bekende verhaal en gebeurd overal,natuurlijk moet men bezuinigen op energie gebruik,dan kan het evenredig duurder gemaakt worden.
  neli smit smoes de kartel waakhond zal de zaak ook onder de loupe moeten nemen.
  het wordt vast goedgekeurd,want hierdoor komt nederland nog verder onder het juk van europa.
  het is te hopen dat het niet doorgaat,energie behoort tot de eerste levensbehoefte,dus een overheid die hier mee instemd is misdadig.hw

  Reactie door hw rademaker — vrijdag 6 juni 2008 @ 10.36 uur

 15. Beste mensen, privatisering is een onderdeel van het neo-liberale kapitalistische denken. Het regeren met zo’n klein mogelijke overheid (de stuurman), alles in handen van de dienaren van de markt, de onderkant van de samenleving dient geregeld worden door de maatschappelijke krachten.
  Nederland is een dienstverlenend bedrijf, zei Balkenende. Dat houdt in, de helft van het Nederlandse volk plundert de zakken van de andere helft.
  De derde weg is een waanidee van de sociaal-democraten om de marktwerking heilig te verklaren, een paarsbeeld uit het paarse tijdperk.
  Voor hen die mijn grafrede nog niet gelezen hebben, zie dat schrijven uit 1997 toen iedereen het door kreeg wie de verraders van de arbeidersklasse waren.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Grafrede.doc

  Reactie door olle Henk — vrijdag 6 juni 2008 @ 10.38 uur

 16. @12 Bert Vanderslagmulders

  ik ben dit wel met u eens,alleen heb ik er wel een iets andere visie bij.
  ik denk namelijk nog steeds dat het allemaal heel anders had gelopen als Jan Marijnissen wat minder gemakkelijk had gekozen voor het ervaring op doen van zijn fractie,en keihard en duidelijk naar buiten had gebracht dat de SP op een VIEZE manier regeringsdeelname is ontnomen.
  alle zeer goede zaken die de SP toch nog wist te bewerkstelligen ten spijt,was dit in mijn ogen het belangrijkste,en dat heeft de SP laten liggen.
  nu is die EU moordwet erdoor… dat had denk ik toch anders gelopen als de SP deze coalitie, die door het uitruilen van zaken op grote schaal kiezersbedrog heeft gepleegd [volksverlakkerij]aan had gevochten op hun bestaansrecht,want zeg nu eens eerlijk,als je alle beloftes die je doet tijdens een verkiezingscampagne tegen elkaar wegstreept om maar te KUNNEN regeren,dan heeft zo’n coalitie toch vanaf het aantreden al geen bestaansrecht meer.
  en al helemaal niet als de GROOTSTE winnaar van de verkiezingen op deze manier smerig buitenspel word gezet.

  peilingen zijn dagkoersen? alleen als peilingen winst aangeven voor een partij zijn ze inneens wel bruikbaar.
  ik weet niet of de volgende verkiezingen nog wat uitmaken,dat zal ik eerst even checken in Brussel.
  reken maar dat Essent nog maar het begin is van het neoliberale kapitalistische graaien.
  de achterkamerpolitiek heeft nu vrij spel.

  maar ik heb niet genoeg leestekens,dus ik stop nu. [maar was eigenlijk nog niet klaar]

  Reactie door iew — vrijdag 6 juni 2008 @ 13.00 uur

 17. Er word oa vanuit het Limburgse provinciehuis aangedrongen op een fusie van Essent en Nuon. Daarvoor word zelfs de hulp van ons aller premier ingeroepen. Als de fusie niet tot stand komt dan word Essent opgeslokt door een grensoverschrijdende energie gigant en het aandeel wel erg klein – dat is de angst die leeft bij de provincie. De lucratieve jaarlijkse dividenduitkering loopt dan gevaar, en dan word cashen het advies… dat cashen vind Den Haag helemaal niet zo erg, een hernieuwde greep in de goed gespekte provinciekas lonkt…

  Reactie door Toussaint — vrijdag 6 juni 2008 @ 13.26 uur

 18. Ook politieke zendtijd gebruiken om te laten zien waar de marktwerking voor staat,en het benoemen, veel mensen weten het nog niet wat marktwerking is.
  Niet iedereen heeft internet,men overschat internet, vind ik.

  Reactie door Ben Tarici — vrijdag 6 juni 2008 @ 14.06 uur

 19. Tja Iew. Ik raak inmiddels ook een beetje ‘verlamd’ door de impasse van die hele Haagse politiek! Niemand durft tevoorschijn te komen en zich als een ware natuurlijke leider te profileren. En zo houdt iedereen elkaar in de tang. Wat een laffe plek dat Binnenhof, waar de macht over het volk stiekem met de dag wordt vergroot en de USA samen met de USE(uropa) de wereldtouwtjes in handen nemen.
  Jazeker heeft de SP keihard tegengewerkt in de Tweede Kamer. Waarvoor dank! Maar dit was het dan?? En vervolgens allemaal op z’n Oranje en daarna nog eens een uitgebreide vakantieduik op kosten van de verarmde burgers? Werkt politiek zo? Ja zo!

  Waarom zendt de SP niet regelmatig afgrijselijk oorlogsfilmpjes uit in verband met de openheid Irak?
  Neem de link van Wattenstaafie die hij met ons wilde delen in een ander item. Daar lopen de tranen van over je wangen!
  Betrek het hele volk in deze afschuwelijke realiteit. SCHUD HET VOLK TOCH WAKKER SP!!
  Zendt TEKSTfilms uit van dat wanstaltige Verdrag. Stel het volk in kennis van de duistere passages die onze vrijheid NOG meer gaan beknotten.
  DOE IETS NIEUWS, SP!! Dat mogen we toch verwachten van linkse SOCIALE oppositie?

  Ik lees in het woordenboek bij oppositie:
  “tegenstand, tegenkanting. Partij van verzet…etc”
  WAAR is het wachten dan op? Op de verkiezingen?
  NU SP! VERZET U NU!!

  VERRAS het volk SP, kom met een plan! Een nieuwe intelligente visie om de harten te stelen van al die burgers die al VEEL te lang in de kou hebben gestaan en wachten, wachten, wachten… op VERLOSSING en LEIDING.
  PAK NOU EENS DOOR ,SP! BECAUSE YOU CAN!! IT’S TIME FOR CHANGE!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 6 juni 2008 @ 15.08 uur

 20. Ik zit bij Eneco. Is dat goed? Ik heb de afgelopen jaren bezuinigd op electriciteit. Vooral een oude koelkast verbruikte veel teveel energie.

  Reactie door reint — vrijdag 6 juni 2008 @ 15.49 uur

 21. Het is verheugend om te zien dat de sp overal bij de demonstratie’s te zien is, als enige partij.
  Dus, als mensen zeggen,doe wat, sp!
  Dan zeg ik: De sp gaat vaak genoeg de straat op.
  Bij de leraren,postbode-actie- en stakende chauffeurs, was de sp goed vertegenwoordigd.

  Reactie door Ben Tarici — vrijdag 6 juni 2008 @ 17.17 uur

 22. EENVOUDIGE SAMENVATTING BOVEN ARTIKELEN OP SP.NL

  @ 12 Bert Vanderslagmulders

  Mijn opmerking was niet kwetsend bedoeld tegen wie dan ook. Ik denk dat een politieke website veel meer lezers trekt als er boven elk artikel een samenvatting staat in zeer eenvoudig en begrijpelijk Nederlands.

  Dat zal vooral mensen aanspreken met de laagste opleidingsniveaus en allochtonen die matig Nederlands spreken en laagopgeleide jongeren die zich vaak weinig verdiepen in politiek. Maar mogelijk ook mensen met een hogere opleiding die ‘s avonds moe zijn van hun denkwerk.

  Ga eens vragen in chatrooms of ‘volkse’ cafés wie er graag leest op een politieke website. Dat zijn er daar maar heel weinigen. Hier vind je een lijst van chatwebsites/chatrooms. http://chat.startpagina.nl

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 6 juni 2008 @ 17.35 uur

 23. Gloria ik had niet beter kunnen verwoorden je bent een kanjer,hopelijk komt het allemaal nog een keer goed.Jij geeft mij moed nu die enge mensen in Den Haag nog vriendelijke groet van Wem!!!

  Reactie door wem — vrijdag 6 juni 2008 @ 19.05 uur

 24. Overheden en ondernemingen zijn de 2 organisaties die het meeste belang hebben bij optimale controle van burgers/consumenten.

  Beide ontmoeten elkaar, wereldwijd, binnen het neo-liberalisme, en komen elkaar daarbij veelvuldig en vergaand tegemoet. Eén van de vormen waarin ze elkaar vinden is het proces van liberalisering/privatisering, dat grotendeels een proces is van geleidelijke versmelting.

  Deze ontwikkeling is waarschijnlijk nauwelijks meer tegen te houden, tenzij de overheid radicaal verandert. Of dat gebeurt, hangt af van de macht die idealisten weten te plaatsen tegenover de macht van de professionele machtsverwervers.

  Reactie door bert — vrijdag 6 juni 2008 @ 20.06 uur

 25. 16@ Iew.
  Beste Iew, dat gaan wij ook zo zachtjes aan denken,maar Iew wij blijven hopen.
  Prettig week-end.

  Reactie door Henk c.s. — vrijdag 6 juni 2008 @ 20.55 uur

 26. Beste Gloria
  Mijn SP is dag en nacht bezig voor een betere maatschappij,maar aangezien wij geen meerderheid hebben in de tweede kamer,kunnen wij de aktievoerders alleen maar ondersteunen met hun akties.
  Ik woonachtig in Rotterdam,ga morgen aktie voeren op de markt(centrum),voor een voortzetting voor gratis openbaar vervoer.
  Dank zij wethouder Baljeu(VVD)+de P.v.d.A
  die samen het college vormen.
  Dinsdag 12 juni (14.00 uur)demonstratie voor het stadhuis Coolosingel,dus mensen kom massaal naar deeze demonstratie!!!!!
  Woensdag naar DenHaag,actie Thuiszorg.Dus
  Gloria wij de SP, zijn altijd bezig voor een betere maatschappij.
  PS ik haat de kleur ORANJE,onze vlaggedrager BEA,gaat naar de USA om de Bilderberg conferentie bij te wonen,waar het groot kapitaal gaan beslissen, wat ze gaan doen met het klootjesvolk.
  Israel is van plan Iran te gaan bombederen,en dan hebben we een derde wereld oorlog.

  Reactie door gerard — vrijdag 6 juni 2008 @ 21.21 uur

 27. Ja zo zie je maar weer….
  Heb net een bord gemaakt: Nederland Te Koop tegen el aannemelijk bod……
  Moeten wij over 2 jaar ook 1000 euro p.m gaan betalen om energie te kunnen krijgen, nou dan mogen ze ons wel een loonsverhoging geven van 1000%
  Toch niet normaal of zie ik het veerkeerd?

  Reactie door marc — vrijdag 6 juni 2008 @ 23.05 uur

 28. @16 iew,
  ( U mag gerust jij zeggen hoor)
  Wij hier, weten het wel maar weet de grote massa het ook? Bijna iedereen is drukdoende met dagelijkse beslommeringen en niet geïnteresseerd in moeilijke kwesties. Veel mensen hebben het niet in de gaten. Gisteren nog sprak ik met 3 docenten. Ik gaf aan wat er werkelijk aan de hand is. Het verdrag van Lissabon? Wat is dat? Viel dat even tegen. Zo je ziet is er een hoop werk te doen.

  Goed nieuws is er ook. Ik hoorde dat in Ierland de tegenstand betreffende het verdrag van Lissabon gestaag begint te groeien. Het zou een goede zaak zijn om het referendum in Ierland en de aanloop daartoe goed in de gaten te houden met het oog op smerige streken van de rest ( voorstanders) van Europa. Onthoudt goed: “je verrader slaapt nooit.”

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Bert Vanderslagmulders — zaterdag 7 juni 2008 @ 8.21 uur

 29. Kan iemand mij zeggen wanneer het referendum in Ierland wordt gehouden?.
  Niet dat ik er al te veel van verwacht.De Ieren lijken me nogal dociel als het op politiek aankomt. Ze praten fluisterend als je een onderwerp aansnijdt. It’s not done! Zoiets.

  Kan l staat het nog tegenhouden?
  Het is echt de hoogste tijd voor Revolutie.

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 7 juni 2008 @ 9.16 uur

 30. @8 De Hakker slaat inhoudelijk de spijker op de kop. In de vormgeving inspireert hij/
  zij ‘de lezer’, die veelal met hem zal con-
  cluderen: hopla, popla, pop lala, vervangen
  dit Kabinet van je tra(ag), lá, lá!
  Voelt een grote groep burgers zich nu in de
  stront gezet, wordt het de allerhoogste tijd om eens een flinke studie te maken tijdens dit komende reces van de diverse
  groepen mestkevers, mogelijk om een parallel met zichzelf inkapselende politici
  te moeten gewaar worden. Op welke wijze deze politici,ná hetreces, de ‘vleugels’ gaan uitslaan is direct herkenbaar aan de geur die erdoor verspreid wordt.
  De mestkevers die evt. geur en licht ver-
  spreiden op een aangename manier zouden mij
  zeer welkom zijn, maar ik vrees dat ik niét
  kan giéren van het lachen!
  Gaat er toch net weer hier een Libelle in
  sneltreinvaart voorbij zich scherend van waterlelie naar kleurrijke dóbbers over het
  water, een wel bijzonder schrille tegen-
  stelling en waar zou ik vandaag mijn energie uit moeten putten? Hopla popla? Nee, nu even niet, eerst de ‘grafrede’ van
  @15 nog eens uitvoerig doornemen en er de
  inhoud van te toetsen: “aan de gang zou ik
  zo zeggen” en trachten van alle dingen het
  goede te behouden, sterkte allen en goed
  weekend, Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 7 juni 2008 @ 9.29 uur

 31. We moeten eerst kijken waarin deze bedrijven actief zijn;
  - huishuidens voorzien van electriciteit,gas en water
  - bedrijven voorzien van electriciteit,gas en water,
  -beheer van commerciele energieopwekkers bij grote bedrijven
  - kabeltv
  -verhuur van apparaten
  - afvalverwerking en milieubeheer
  - beheer energietransport,gas en water transport
  -andere ,enz

  We moeten het strategische deel ,nl het voorzien van energie aan huishoudens en beheer van de netwerken in overheidshanden houden.
  De commerciele activiteiten moeten in een aparte bv gegoten worden.
  Nederland is dan verzekerd van goedkope energie,en de bedrijven kunnen zich volledig op de commercie storten,naar alle tevredenheid van burger en aandeelhouder.

  Reactie door taardje — zaterdag 7 juni 2008 @ 9.35 uur

 32. Gefaseerde uitverkoop van staatseigendom.
  Gas&electriciteit,water,post,telefoon,
  Schiphol,en volksgezondheid.
  Stuk voor stuk zaken waar parlementaire
  controle op nodig is.
  Inmiddels zit het parlement met onoplosbare
  verzekeringsfraude met woekerpolis
  en verliespolis.
  Intussen wordt de volksgezondheid uitgeleverd aan dezelfde maatschappijen.

  Jan zag er weer gezond uit gisterenavond
  bij de EO. Is duidelijk tevreden over
  zijn nieuwe SP-fractie.
  Maar je hebt geen weerman nodig
  Jan om te weten uit welke hoek de
  wind waait.
  Verkiezingen 2011?
  Dacht het niet.
  De oppositie was dan wel verdeeld
  in 200% steun aan staatssecretaris Jet.B
  (VVD.D66) of forse kritiek (SP&PVV),
  maar duidelijk was dat mevr.ARIB niet
  wist hoe ze haar lichaam moest draaien.
  U bent gedraaid op
  1.Irak
  2.Referendum Europa
  3.Kinderopvang
  4.en nu dan draaien op de embryoselectie voor ouders met het gruwelijke borstkankergen? (Pechtold)

  Verdonk krijgt fiscale aanslag van tonnen
  voor prive gebruik beveiligde dienstauto’s, haar beveiliging wordt
  teruggebracht.Is over nagedacht.
  Lees Trouw: Rouvoet.
  Als de oppositie het kabinet niet
  kan wegsturen dan implodeert Balk IV.

  2008 is verkiezingsjaar Jan, een hele
  beste kans om de meeste zetels te halen.
  Wouter Bos lijsttrekker, een genot
  om naar te kijken.

  Reactie door jc kortekaas — zaterdag 7 juni 2008 @ 10.11 uur

 33. Behalve door Europa wordt er ook op wereldschaal zware druk uitgeoefend op nationale overheden om ‘zakenlui’ in staat te stellen om hun zaken ongehinderd door vervelende reguleringen en democratische controle zo profijtelijk mogelijk in te richten.

  Er is al eerder op gewezen dat de Bilderberg conferentie hier een dubieuze rol speelt, waar een deel van neerlands elite ongegeneerd aan meedoet. Lees vooral wat Harry van Bommel over de huidige aflevering in Chantilly te melden heeft!
  Vriend Timmermans zien we hier ook weer terug…

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 7 juni 2008 @ 11.39 uur

 34. Nederland liep weer voorop bij de splitsing. Nu Frankrijk en Duitsland dwarslagen is er weer een compromis gesmeed in Brussel. Het is net als met BV-tjes die je aan je bedrijf hangt, je bent eigenaar en ook weer niet. De splitsing is nu een splitsing ‘in naam’ geworden waardoor Nederland nu weer beschermingsmaatregelen moet nemen tegen ‘valse’ concurrentie met bedrijven die ‘eigenlijk of ‘in wezen’niet echt gesplitst zijn. En Verhoeven geeft er weer een mooie draai aan. Dát geachte aanwezigen noemt Balkenende positief (ver)hullen cq.lullen.
  Geef niet enkel af op andere landen in Europa waar dit kabinet graag haar verkooppraatjes op verkoopt.
  Waar was nú de vergelijking en/of overeenkomst met andere landen van de EU of kwam en komt ze dit nu niet goed uit. Nederland met het CDA voorop is dé grote voorloper m.b.t. ongebreidelde marktwerking op ieder gebied. Zelfs daar,denk aan gezondheidszorg, waar andere landen nog totaal niet mee bezig zijn.
  CDA en Amerika, CDA en super-kapitalisme.CDA en rijkdom versus armoe verkocht door en mét de TV dominee. Weg ermee, die Vu-ers.
  We kunnen zodadelijk het eind aan alle persoonlijke ellende ten gevolge hiervan weer in de kerken gaan afsmeken.

  Reactie door Henny — zaterdag 7 juni 2008 @ 13.52 uur