De embryo-impasse

Een verruiming van embryoselectie is in strijd met de geest van het regeerakkoord, waarin nieuwe stappen op het terrein van de medische ethiek uitgesloten zouden zijn. Met deze stellingname onderstreept vicepremier André Rouvoet, leider van de ChristenUnie, de ernst van het conflict in de coalitie. (Trouw)

Het ontstane conflict over embryoselectie is deels te wijten aan staatssecretaris Bussemaker, zoals ik vorige week al aangaf in Buitenhof. Haar opereren in deze gevoelige kwestie moet – op z’n zachtst uitgedrukt – onhandig genoemd worden. Natuurlijk had ze eerst met het kabinet moeten overleggen vooraleer de zaak aan het parlement voor te leggen.
Vandaag doet minister Rouvoet krasse uitspaken in Trouw. Er lijkt een impasse te ontstaan. De hele kwestie in de ijskast zou voor de coalitie een uitweg kunnen zijn, maar is onacceptabel in het licht van de verwachtingen die bij ouders zijn gewekt.

Uitweg zou kunnen zijn deze hele kwestie aan de volksvertegenwoordiging over te laten. Zij vertegenwoordigt immers het volk. De Christenunie kan dan op haar standpunt blijven staan, de PvdA hoeft niet te buigen ten behoeve van het behoud van de coalitie, en het CDA kan de handen vrij houden. Waarschijnlijke uitkomst: De betreffende ouders kunnen kinderen krijgen zonder bang te hoeven zijn dat hun kinderen getroffen worden door de ziekte die men vreest.

Het komt wel vaker voor dat in dit soort zaken – waarin het persoonlijk geweten een belangrijke rol speelt – het gebruikelijk is dat fracties (en nu dus ook de regering, als het aan mij ligt) de beslissing wordt gelaten aan de overweging en beslissing van de honderenvijftig kamerleden.

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

zaterdag 07 juni 2008 :: 16.29 uur

Reacties uitgeschakeld