Enough A socialist bites back

Enough! Tegenstemmen, bewerkt en in het Engels vertaald door Steve McGiffen
‘This is by far the best book about socialism that I have read for ten years or more.’ (Tony Benn, Lagerhuislid Labour Party, ex-minister)
In 1996 uitgegeven door de SP
ISBN 90 801777 3 3

Hier te lezen
Recensie van Tony Benn

  • Boeken

    Samenleven kun je niet alleen

    De eerste druk van ‘Samenleven kan je niet alleen’, 1993. Met vormgeefster Loes Komen bekijk ik de drukproeven.

    Een overzicht van de boeken van mijn hand. De meeste zijn online te lezen. De Laatste Oorlog heb ik samen met Karel Glastra van Loon geschreven. Graag wil ik je ook wijzen op het boek van Kees Slager; 'Het geheim van Oss'