Een beter Nederland begint bij:

In een land dat gevangen lijkt te zijn door een golf van negativisme is het belangrijk om te benadrukken dat er nog zoveel mensen zijn die goed doen zonder er over na te denken. Gewoon, omdat ze geloven dat elkaar helpen de juiste manier is om met elkaar om te gaan. Gewoon, omdat ze geloven dat wie goed doet, goed zal ontmoeten. Gewoon, omdat de mens een sociaal wezen is, en dat vooral moet blijven. Het zijn mensen die een zware taak op zich hebben genomen omdat ze niet hun rug willen toekeren naar hulpbehoevenden. Die ondanks, of misschien wel door de vergaande a- socialisering van het kabinet, Nederland een leefbaar sociaal gezicht blijven geven.

Toch worden ze nog vaak vergeten en dat is niet de bedoeling. Speciaal voor deze mensen wil ik iets extra’s doen. Regelmatig zal één van deze bijzondere mensen in het zonnetje worden gezet op mijn site. Ze krijgen een aandenken en worden bovendien een dag mijn gast in de Tweede Kamer.

Ken je mensen die zich belangeloos inzetten voor dier of mens, voor maatschappij of milieu, stuur dan een mail naar eenbeternederlandbegintbij@janmarijnissen.nl of stuur een brief naar SP Tweede kamerfractie, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag onder vermelding van ‘Een beter Nederland begint bij’.

Jan Marijnissen

 

Eerder uitgereikt: