Provinciale Staten 2007: Friesland

Friesland - Ad van de Kolk

Lijsttrekker van de provincie Friesland is Ad van de Kolk. Hieronder kun je het interview dat ik met hem had beluisteren.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zes redenen om NU SP te stemmen in Friesland

1. Slim investeren in werk en onderwijs
Dienstverlening, kleinschalig toerisme en schone industrie moeten zorgen voor extra werkgelegenheid.
De provincie moet daarnaast een voortrekkersrol nemen in het stimuleren van armoedebestrijding en
investeren in onderwijs.

2. Duurzame bedrijvigheid en schone energie – dus geen kerncentrale
Investeer in agrarisch natuurbeheer, duurzame bedrijvigheid en schone energie. Een mogelijke kerncentrale
of kernafval in Fryslân is voor de SP uit den boze, evenals zware, vervuilende industrie.

3. Veel beter openbaar vervoer
Eis bij aanbestedingen een betere dienstregeling én betere bediening van het platteland dan nu. Kies voor
gratis openbaar vervoer; zo kan de bezetting in de daluren stijgen.

4. Geen gedwongen gemeentelijke herindeling
De afstand tussen gemeente en burgers groeit bij gemeentelijke herindeling, het gaat ten koste van de leefbaarheid en de menselijke maat. Door nauwe, maar vrijwillige samenwerking tussen gemeenten kan de efficiëntie ook worden verbeterd. De SP is tegen een van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindeling. De inwoners van Fryslân moeten er zeggenschap over krijgen door middel van een bindend referendum.

5. Serieus inzetten voor welzijn en zorg
De provincie moet zich serieus inzetten voor verhoging van het budget van ouderenzorg en voor het terugdringen
van wachtlijsten voor verzorgings- en verpleegtehuizen, jeugd- en gehandicaptenzorg. Organiseer zorg zo dicht mogelijk bij de mensen.

6. Ander locatie Reststoffen Energie Centrale
De geplande locatie van een afvalstoffencentrale in Harlingen, vlak langs de kwetsbare Waddenzee, is
onwenselijk. Besluit niet voordat de nadelen van een REC voldoende in kaart zijn gebracht.

Terug naar overzicht