Provinciale Staten 2007: Noord-Holland

Noord-Holland

Lijsttrekker van de provincie Noord-Holland is Dago Wellink. Hieronder kun je het interview dat ik met hem had beluisteren.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zeven redenen om NU SP te stemmen in Noord-Holland

1. Aantrekkelijk Openbaar Vervoer
De provincie moet zorgen voor een dicht netwerk van betaalbaar openbaar vervoer. Nu worden te veel lijnen wegbezuinigd. De regie van het OV moet ook in de regio groot Amsterdam bij de provincie komen.

2. Meer ruimte voor betaalbare woningen

Om de betaalbaarheid van woningen, vooral voor starters, te verzekeren moet er een regionaal grondbeleid onder regie van de provincie komen. Er dient een aanvullend provinciaal fonds te komen voor experimentele bouw voor specifieke groepen.

3. Geen jongere tussen wal en schip
Om de trend van de wachtlijsten in de jeugdzorg te keren moet de overheid investeringen doen voor de lange termijn. Er moet meer personeel komen, meer opvang voor (zwerf-)jongeren en de hulpverleningsinstellingen moeten beter samen werken.

4. Burgers bepalen herindeling gemeenten
De SP werkt niet mee aan herindelingen die de inwoners worden opgedrongen. Bij ieder voornemen tot een gemeentelijke herindeling moet vóór definitieve besluitvorming de betrokken bevolking via een referendum gehoord worden.

5. Schiphol inpassen in omgeving
De SP wil niet dat Schiphol uitbreidt buiten het huidige terrein. Er moeten verder gaande maatregelen getroffen worden om de overlast van om- en aanwonenden als gevolg van geluid en kerosinedamp te beperken.

6. Bescherming landschap en cultuur
Landschap en natuur mogen niet opgeofferd worden aan commerciële kortetermijnbelangen. De provincie ontwikkelt specifiek beleid voor de bescherming van de laatste restanten duisternis, stilte, ruimte en cultuurhistorie.

7. Stimuleren klein ondernemerschap
De provincie helpt niet mee aan de vorming van nieuwe grote bedrijventerreinen. In plaats daar van ontwikkelt de provincie beleid om kleine ondernemers te ondersteunen, zodat ook in kleine dorpen voldoende voorzieningen zijn.

Terug naar overzicht