WAO als melkkoe

Dat de privatiseringsmanie nog niet voorbij is, ondanks alle ellende die we er tot nu toe mee hebben ondervonden, laat dit bericht uit de Volkskrant van vandaag zien.

Overheid, werkgevers en werknemers worden door de verzekeraars ‘n worst voorgehouden…de worst blijkt na vangst echter bedorven en veel te duur!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 24 februari 2004 :: 15.46 uur

34 Comments

34 reacties

 1. Het hele uitgangspunt van de WAO en de WW was dat het een verzekeringsvorm moest zijn tussen werkgevers en werknemers, in de jaren 80 werkte dit prima totdat de overheid zich ermee ging bemoeien. Nu zitten we met een ambtelijk apparaat die niet in staat is zichzelf te reguleren laat staan nog een goede verzekeringsvorm te bieden.

  De WAO is tot het bot uitgekleed, de WW is ook een waardeloze regeling geworden.

  Misschien wordt het wel weer tijd dat Werkgevers en Werknemers deze verzekeringen weer ter hand gaan nemen, en laat het dan maar wat meer kosten misschien dat de verzekering dan ook weer een wordt die de lading dekt.

  Op het moment dat een dergelijke verzekering uit handen van de Overheid wordt gehaald is de overheid ook niet meer in staat deze regelingen als bezuinigingsbron te hanteren.

  Reactie door Stephan Wijering — dinsdag 24 februari 2004 @ 16.27 uur

 2. Ik heb het gevoel , dat sedert de privatisering van diverse takken , het e.e.a. goed fout gaat , of zie ik dit nu verkeerd?

  Reactie door Gerard van sprundel — dinsdag 24 februari 2004 @ 16.27 uur

 3. liever een regeling waarin de verzekeringsmaatschappijen geen zeggenschap hebben… over het algemeen zijn het de ergste afzetters; mischien is het nationaliseren van de verzekeringsmaatschappijen en banken een idee…

  eigenlijk zou het gehele verzekeingsstelses WOA, WW en de bijstand anders geregeld moeten worden via de invoering van een soort basis-loon/uitkering waarbij de werkgevers extra bij kunnen betalen aan de werknemers. Alle werknemers en werkgevers dragen zo bij aan een fatsoenlijk bestaan voor iedereen.

  Ook is het denk ik een goed idee om de omzet/winst belasting ietsje op te schroeven en GEEN uitzonderingen meer te maken (zoals nu het geval is) : ze vragen hoog opgeleide werknemers maar als er te weinig geld voor het onderwijs is willen ze geen stuiver meer betalen!

  Reactie door Reinoud — dinsdag 24 februari 2004 @ 16.44 uur

 4. Toch wel verdacht dat uitgerekend in de periode dat de Tweede Kamer met reces is het kabinet de uitvoering op de wetten voor de WAO, WW en algemene bijstand wil ‘uitbesteden’ aan de (voor dit plan zeer belangstellende) verzekeraars. Natuurlijk, de Kamer zal er nog wel over debatteren, maar als dat lang op zich laat wachten wordt de kans natuurlijk wel erg groot dat het kabinet zelf al bindende afspraken heeft gemaakt met de verzekeraars, zodat (maar ik hoop dat ik ongelijk heb) de Kamer weer eens voor een voldongen feit wordt geplaatst.

  Reactie door David Tompot — dinsdag 24 februari 2004 @ 17.27 uur

 5. @Reinhoud

  Aangezien het Werknemersverzekeringen betreffen zou het dan niet logisch zijn Werknemers een groot deel van de premies te laten betalen? Nu is dat echter niet het geval tenminste wat de WAO premies betreft, dit is vreemd zeker gezien het feit dat pure prive arbeidsongeschiktheidsoorzaken ook worden gedekt onder dezelfde verzekering. Ik denk hierbij aan oorzaken veroorzaakt door Sport bijvoorbeeld.

  Reactie door Stephan Wijering — dinsdag 24 februari 2004 @ 17.33 uur

 6. Tis toch niet te geloven…. wanneer leren ze nou eens van het verleden?

  Reactie door opinarist — dinsdag 24 februari 2004 @ 19.43 uur

 7. En betrek er de plannen van de verzekeraars om een aantal ziekenhuizen in exploitatie te nemen ook maar bij.Ik zei al eens eerder , de vvd arrangeert zijn zaakjes. Achmea, de CVZ, allebei vvd bestuurders..

  Reactie door Peter — dinsdag 24 februari 2004 @ 20.29 uur

 8. Een verzekeringsmaatschappij heeft een winstoogmerk en is dus per definitie niet in staat om een verzekering die op basis saamhorigheid is opgezet uit te voeren, toch? Zelfs al krijgen ze strikte regels dan nog zullen ze grenzen gaan verkennen en overschrijden.

  Reactie door Hans — dinsdag 24 februari 2004 @ 21.21 uur

 9. Zalm staat op de schatist.
  Terwijl via een ontsnappingsluikje aan de onderzijde je mannetjes met zakken geld ziet wegsluipen, roept Zalm vanaf de wijd opebnstaande deksel:

  “Meer geld moeten we hebben, de schatkist raakt leger en leger!, de lasten moeten omhoog!, blijft u vooral storten!”

  Reactie door barend — dinsdag 24 februari 2004 @ 21.51 uur

 10. Wie van de bovengenoemde berichteninzenders zit zelf in de W.A.O…..? Hebben degenen die er niet inzitten, misschien een idee wat het betekent om, 1. arbeidsongeschikt te zijn? 2. als een drop-out door de samenleving te worden behandeld? 3. om voor straf, omdat je ziek bent, jaren van een minimum uitkering te moeten leven? 4. Geen uitzicht hebben op extraatjes om je schulden af te lossen, geen uitzicht om op vacantie te gaan en geen uitzicht te hebben op een betere toekomst? Praten, praten, praten, praten, praten, praten, praten, en nog eens praten. Als ik een nieuwe partij op zou richten… dan gaf ik die elf miljard aan degenen die het verdienen… Aan de W.A.O.ers!

  Reactie door Altar — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.03 uur

 11. De WAO is jarenlang misbruikt om werknemers af te vloeien en te snijden in personeelskosten. Dan mag er wel eens wat duidelijkheid en strenger beleid komen.

  Reactie door BJ — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.04 uur

 12. Raar genoeg komt niemand op het idee eens te kijken hoe het in het buitenland geregeld is. België kent bijvoorbeeld veel minder arbeidsongeschikten, maar wie een beroepsziekte krijgt of een ongeval, is daar gegarandeerd van een levenslange uitkering uit een van de fondsen waaraan alle werkgevers bijdragen. Privé-ongevallen en gewone ziekte zijn daar verzkerd via “mutualiteiten”, waaraan alle werknemers bijdragen. Het systeem werkt al bijna 100 jaar perfect, geen winst en geen verlies, niemand komt te kort, en toch veel minder ge- of misbruik dan hier.

  Privatiseren? Mijn uitkering in handen van de Zware Jongens van ING, Aegon of Interpolis? laat me niet lachen, die zijn er om vette winst te maken en niet om de mensheid te dienen!

  Reactie door Olav ten Broek — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.11 uur

 13. @BJ

  Wat maakt dat nu uit dan? Het betrof hier een verzekering tussen werkgevers en werknemers als daar dan misbruik van werd gemaakt dan betreft het nog steeds werkgevers en werknemers. Als de WAO te duur zou worden moeten de nieuwe premies wederom worden opgebracht door de Werkgevers en de Werknemers.

  Helaas heeft de overheid het ter hand genomen en naar de kloten geholpen.

  Reactie door Stephan — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.26 uur

 14. opinarist,
  het heden heeft geen verleden, men wil er niets leren.

  Reactie door folkert de lepper — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.34 uur

 15. Het is weer het oude liedje…Spelen met andermans geld opdat wij er allemaal beter van worden. Een dosis marktwerking erbij en alles wordt super voordelig ….Geweldig !…Maar doe toch maar niet…!!!

  Reactie door JD — dinsdag 24 februari 2004 @ 22.51 uur

 16. Wat ik mij nog wel afvraag, is het niet mogelijk dat een verzekeraar efficienter werkt dan het huidige UWV waardoor er ruimte over blijft voor een winstmarge?

  Het UWV loopt nu niet bepaald over van efficientie

  Reactie door Stephan Wijering — dinsdag 24 februari 2004 @ 23.43 uur

 17. Dat private verzekeraars duurder zijn in de uitvoering dan publieke zal het kabinet niet uitmaken. Let op! Ze zullen voorstellen om de reserves in de WAO-fondsen voor een groot deel over te hevelen naar de verzekeraars. Kosten en premies bij private verzekeraars tellen immers niet mee voor de “collectieve lastendruk” en kunnen Zalm helpen om zich aan het stabiliteitspact te houden. Zijn reputatie is hem meer waard dan de belangen van arbeidsongeschikten. Dit is een privatisering die zijn weerga niet kent.

  Reactie door Paul Ulenbelt — woensdag 25 februari 2004 @ 0.46 uur

 18. @ Stephan Weijering

  Denk je dat een private onderneming efficienter werkt dan een overheidsinstelling? Het is maar voor WIE het allemaal zo efficient is. Niet voor ons, in ieder geval.

  Sinds de privatisering van het openbaar vervoer … is de service belabberd en is het voor de consument veel duurder geworden.
  Sinds de privatisering van de energiesector … is het veel efficienter geworden voor de energieproducenten, maar zijn voor ons de stroom en de kabel veel duurder geworden.
  Sinds de semi-privatisering van het GAK naar het UWV … zijn de verspilling-schandalen niet van de lucht.
  Sinds de privatisering van de afvalverwerking … betalen we meer heffingen en exporteren we weer (chemisch) afval naar de derde wereld.
  Sinds de privatisering van de telecomsector … raakten de beleggers hierin hun geld kwijt en werden de lagere gesprekskosten meer dan teniet gedaan door een explosieve stijging van de vaste abonnementskosten.
  Sinds de vrijgave van de markt voor taxi’s, zijn de prijzen 25% gestegen.

  Leuk bedacht, die privatisering. Maar het geld komt wel in de verkeerde zakken!

  Reactie door Olav ten Broek — woensdag 25 februari 2004 @ 1.29 uur

 19. Terugkomend op Reinoud (16.44): ja inderdaad is dat geen toeval. Tijdens de zomer werd de herziening van de sociale zekerheid er ook doorheen gejaagd terwijl het parlement met reces was. Het parlement ging daarna lekker achteraf akoord met de herziening. Dat is dus de democratische controlefunctie van het parlement. Een regeerakkoord dat het parlement monddood maakt is al niet meer genoeg, het volstaat al om een herziening erdoor te jagen en achteraf het parlement toestemming te laten geven want die gaat toch wel akkoord (door een regeerakkoord). Dus waarom wachten?
  Ik dacht dat een parlement vooraf wetsvoorstellen toetste? Of heb ik dat altijd fout gedacht?

  Reactie door Jan — woensdag 25 februari 2004 @ 2.36 uur

 20. WAO, laat me niet lachen, het is nu al genadebrood zul je bedoelen. Laat staan als de verzekeraars hun kleffe handjes er op kunnen leggen. Ik zit inmiddels in de WAO. 80 – 100 % afkeurd. Was gevangebewaarder en heb mij altijd meer dan 100% ingezet. Verdiende zo’n 1800,- per maand. Nu ik afgebrand ben, “krijg” ik nu per 1-1-2004, een WAO van 1144 Euro. Maar dat was niet het ergste. Niemand van het UWV,GAK en dergelijke kon mij in de twee jaar voorafgaande aan de 1-1-2004 vertellen hoeveel het uiteindelijke bedrag ( 70% van het laats verdiende loon ) zou worden, of wat mij te wachten stond. Nu in de tweede maand krijg ik nog steeds een voorschot en weet nog steeds niet hoeveel het uiteindelijk wordt. Wordt het nog minder ? Leuk he ! Misschien is het maar beter om nader kennis te maken met een rijdende trein, dan ben ik in elk geval van alle problemen verlost.

  Reactie door Cees — woensdag 25 februari 2004 @ 4.58 uur

 21. Praten, praten, praten, praten, praten, zwetsen, ouwenelen, stom lullen, kwaken en ouwehoeren…….. Weg met de sociale zekerheid? “Ze”, hebben het over de W.A.O. (dat is niks méér dan een minimale uitkering, practisch gelijk aan een sociale dienst uitkering). Te weinig om van te leven…. teveel om van dood te gaan…! Maar niemand heeft het over de W.A.O.ers zelf……….? Cees, ik begrijp je. Vergeet die trein want die lost niks op! We zouden méér hebben aan een politieke partij die daadwerkelijk eens wat voor de Nederlandse bevolking gaat doen.

  Reactie door Altar — woensdag 25 februari 2004 @ 10.42 uur

 22. Ook ik “geniet” gedeeltelijk een WAO uitkering, 45-55% WAO daarnaast 45-55% WW. Ik heb 30 jaar gewerkt en had een goede baan, 4 jaar geleden verdiende ik 4.500 gulden netto per maand.
  Nu moet ik per maand rondkomen van iets meer dan 1000 Euro.
  Het doet me pijn wanneer WAO’ers worden uitgemaakt voor profiteurs en uitvreters. Ook voor mij zit er geen vakantie in en elk dubbeltje moet worden omgedraaid om mijn hypotheek en vaste lasten te kunnen betalen.
  Verder moet ik verplicht één keer per week solliciteren naar werk dat er niet is. Mijn ervaring is dat werkgevers niet zitten te wachten op iemand van 48 jaar oud met een WAO-smetje.
  In een sombere bui denk ik ook wel eens aan een rijdende trein, maar eigenlijk is dat vooral lullig voor de machinist.
  Nou ja, laten we ons best doen om dit land weer wat socialer te maken. Maar waar blijft verdorie iedereen die klaagt als het op demonstreren aan komt? Wanneer worden we eindelijk eens wakker?

  Reactie door Ina Veenstra — woensdag 25 februari 2004 @ 13.22 uur

 23. Het UWV GAK breek me de bek niet open. Mijn vader is na 30 jaar trouwe dienst in de WAO terecht gekomen en desondanks ontslagen. Dit omdat men onder het mom van economische redenen alles kan maken in het bedrijfsleven. Hij wil graag reïntegreren omdat hij niet thuis wil zitten. Toen kreeg hij een extern reïntegratie bureau toegewezen. Die doen letterlijk niks voor hem! Ze zitten in Purmerend terwijl hij in Arnhem woont en een bezoekje voor een persoonlijk gesprek kan er niet vanaf. Afspraken worden niet nagekomen en er wordt verkeerde informatie doorgegeven aan het GAK. Er is een herintredingspan opgesteld waar de honden geen brood van lusten en er stond een heel andere naam boven!!! Hij heeft een klacht ingediend bij het UWV GAK maar daar zeggen ze dat hij het zelf met het bureau uit moet zoeken. Mijn vader moet zich straks wel gaan verantwoorden hoe het gaat met zijn reïntegratie….. Dit is toch pure geldverspilling! Mensen die willen werken worden tegengewerkt en raken steeds meer in de put. Hij probeert al maanden iemand te spreken bij het UWV GAK kantoor maar hij wordt afgescheept met smoesjes. 30 jaar lang droeg hij geld af voor deze voorzieningen. Nu hij hier zelf aanspraak op moet maken wordt dit geld verkwist, dit vind ik ook een vorm van fraude.

  Reactie door Simone Kant — woensdag 25 februari 2004 @ 14.17 uur

 24. Gelukkig komen er nu ook commentaren op de privatisering van de W.A.O. posting te staan die uit de praktijk- dus uit het leven gegrepen zijn. We worden dan weer even herinnerd aan de harde realiteit en hoe schrijnend de individuele gevallen zijn! Mensen doe me één plezier, hoe erg het ook is… en hoe moeilijk je het ook hebt… (ik kan het weten en ik leef met je mee, maar zet de gedachten aan die trein uit je hoofd.) Niets- en niemand is het waard om daar aan te denken, (zeker deze onmenselijke volksvertegenwoordigers niet), Mijn eigen kameraad is een paar jaar geleden bij Purmerend voor de trein gegaan en er is alleen maar ellende achtergebleven, ook bij de nabestaanden. De W.A.O. is een straf… (in alle opzichten) en wie daar anders over denkt zit er niet in… of heeft geen menselijk gevoel in z’n flikker. De W.A.O. moet gewoon onder rijkszorg blijven vallen en nooit geprivatiseerd worden. En als je als Politieke Partij iets goeds voor de W.A.O.ers wilt doen. Help ze dan eens daadwerkelijk met betere zorg en inkomen. Het zou al een goed idee zijn om W.A.O.ers vrij te stellen van de Gemeentelijke heffingen en belastingen, (net als uitkeringsgerechtigen van de Sociale Dienst). W.A.O.ers krijgen per maand net zo weinig uitkering.. maar houden per maand minder over omdat ze geen aanspraken op de buitengewone voorzieningen kunnen maken. Misschien wil Jan Marijnissen daar eens wat aan gaan doen? (Mijn e-mail adres is correct.)

  Reactie door Altar — woensdag 25 februari 2004 @ 15.39 uur

 25. Stop de ontwikkelingshulp naar andere landen…. en start de ontwikkelingshulp in eigen land!

  Reactie door Altar — woensdag 25 februari 2004 @ 15.47 uur

 26. Nee Altar, dat laatste is een beetje ongenuanceerd. Ontwikkelingshulp en, beter nog, een vrije handel met derde wereldlanden moet juist nog beter van de grond komen.
  Armoede en onwetendheid leiden vaak tot (burger)oorlogen en zeker tot enorme vluchtelingenstromen.
  Ik ben blij met je medeleven t.a.v. WAO’ers, dat meen ik, maar ik heb wel de beschikking over een computer en ik heb de vrijheid om alles te zeggen wat ik wil. Vooral dat laatste beschouw ik als een enorme rijkdom.

  Reactie door Ina Veenstra — woensdag 25 februari 2004 @ 20.49 uur

 27. Ja Ina als jij genoegen neemt met je 1000 euro W.A.O. per maand en dan ook de arme landen te vreten wil geven dan is dat bewonderenswaardig. Maar ik wil zelf wel graag 3000 euro W.A.O. per maand hebben, (zodat ik ook een beetje normaal leven kan leiden) en daarna wil ik ook wel aan de arme landen gaan denken.

  Reactie door Altar — woensdag 25 februari 2004 @ 21.11 uur

 28. @Altar

  1000 euro/maand? net als velen moet ik het doen met ongeveer 730 euro in de maand… kortom WAO op bijstand-niveau; geloof me daar is best moeilijk mee rond te komen en dan heb ik nog het geluk dat toen ik nog kon werken zo snel mogelijk mijn schulden heb afbetaald tegen het advies van iedereen in… het is af en toe bittere armoede en dan heb ik het nog goed :-/

  @Ina ik gun het je van harte hoor

  Reactie door Reinoud — woensdag 25 februari 2004 @ 22.02 uur

 29. hmm… 800.000.000 euro structureel per jaar… 250.000 WAO-ers (ook al blijft Balkenende over 1.000.000 praten); is toch al snel een 800 tot 3200 euro per jaar per persoon!

  Reactie door Reinoud — woensdag 25 februari 2004 @ 22.04 uur

 30. Mensen die zelf niet van een uitkering hoeven te leven, weten het vaak beter als de schlemiel die er zelf mee te maken heeft.
  Er is een staats seceretaris die denkt dat de zieken met een karige uit kering best nog wel wat in kunnen leveren, de muts.

  Reactie door folkert de lepper — woensdag 25 februari 2004 @ 23.38 uur

 31. @Olav ten Broek

  Zou dat misschien komen door het feit dat de kosten blijkbaar veel hoger zijn en lage prijzen alleen maar te handhaven zijn dmv grote overheidsondersteuning.

  Daarbij is er bij de jou genoemde voorbeelden niet bepaald sprake van een vrije markt maar eerder een aantal monopolisten dit is uiteraard altijd duurder, zonder concurentie geen prijsvechters, een mooi voorbeeld is de mobile telefonie prijzen hiervan zijn toch aanzienlijk gedaald in tegenstelling tot de monopolist KPN, hierbij moet je niet vergeten dat alle spelers in deze markt (bedrijven zoals Tele2) belminuten inkopen bij de KPN, de KPN is dus nog steeds de enige aanbieder van vaste telefonie er zijn alleen een paar tussenhandelaren bijgekomen.

  Reactie door Stephan Wijering — donderdag 26 februari 2004 @ 23.41 uur

 32. Als je het mij vraag heeft die de Geus de ING bank gouden bergen beloofd met de privatisering van de WAO (ik breek de boel af, kunnen jullie straks de winst opstrijken!), en zit ie nu publiek zich hoegenaamd te verontwaardigen over de salarisverhogingen van die ING bestuurders. Maar wie geeft dat soort signalen af, dit kabinet toch?

  Reactie door Rob Heusdens — vrijdag 19 maart 2004 @ 11.16 uur

 33. allegra
  Religious tolerance has developed more as a consequence of the impotence of religions to impose their dogmas on each other than as a consequence of spiritual humility in the quest for understanding fi

  Trackback door allegra — donderdag 21 april 2005 @ 15.11 uur

 34. craps

  craps If my interlocutor desires to convince me that Jupiter has inhabitants, and that his description of them is accurate, it is for him to bring

  Trackback door craps — vrijdag 29 april 2005 @ 22.06 uur