Hoop!


(Tienduizenden bijeen op het Rabinplein in Tel Aviv afgelopen weekend.)

De Vredesbeweging binnen Israƫl lijkt weer aan kracht te winnen.
Was de beweging jaren lang onzichtbaar, nu lijkt ze als uit de as herrezen.
Ze komt als geroepen!

(…Het Rabinplein in Tel Aviv: Ik was daar ‘n paar jaar geleden.)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 17 mei 2004 :: 12.26 uur

20 Comments

20 reacties

 1. Hoop? Dit was een demonstratie voor het afscheidingsplan van Sharon en Bush. Ik dacht dat de hele wereld daar tegen was. Mooi dat jullie eindelijk voor rede vatbaar blijken te zijn.

  Je doet alsof de Israelische bevolking verdeeld zou zijn in mensen die wel, en mensen die geen vrede willen en dat die mensen die vrede willen nu een demonstratie gehouden hebben. Dat is natuurlijk onzin. In de jaren 90 was er een verdeling over hoe die vrede (die iedereen wil) bereikt kon worden en of de Palestijnen betrouwbaar waren. Rechts geloofde dat niet en de Intifada heeft hun gelijk bewezen. Daarmee is het idee om land voor vrede te ruilen in de vuilnisbak terecht gekomen omdat de Palestijnen wel land ontvingen, maar Israel daarvoor geen vrede kreeg (wel een terreur golf).
  De overgrote meerderheid van de Israelische bevolking heeft geaccepteerd dat er niet samen te leven valt met de Palestijnen, dat onderhandelingen nergens toe leiden maar dat het onverstandig is om daarom maar in gebieden te blijven die alleen dienen als vuistpand voor een onhaalbare vrede. Bovendien begind het demografische element een rol te spelen. Dit heeft een einde gemaakt aan het groot-Israel idee. Het verlaten van Gaza is daarom een verstandig idee. Het lukt dankzij de muur rond Gaza de terroristen zowiezo nauwlijks om nog aanslagen vanuit Gaza te plegen in Israel. Maar of dat een langdurige ontruiming zal zijn of dat Israel binnen enkele weken of maanden genoodzaakt zal zijn om terug te keren hangt af van het enthausiasme van Palestijnse terreur organisaties voor de aanschaf van Katusha raketten. Karina A?

  Reactie door Daniel — maandag 17 mei 2004 @ 14.47 uur

 2. Daniel

  Ik begrijp dat je een verbondenheid voelt met Israel, daardoor kom je alleen met argumenten van zionistische bronnen. Nogmaals. Het zionisme is een racistische ideologie die door Theodore Herzl is ontwikkeld in de 19e eeuw.Er zijn vele joden, die hier afstand van nemen.Israel wil helemaal geen vrede met zijn Arabische buren. Het claimt zelfs een land tussen de Nijl en de Eufraat (wat ook de betekenis is van de Istaelische vlag).Daardoor moet in de toekomst grond worden veroverd van de Arabieren. Maar ik zal derhalve Israelische bronnen gebruiken om niet door jouw beschuldigd te worden van eenzijdigheid.
  Mensen als Benny Morris, Avi Shlaim, Tom Segev,Ilian Pappe Simha Flappan en andere zijn de meest controversiële leden van de school van de “nieuwe historici” in Israël, die Israëls verleden met een kritische blik bekijken.Het is een intellectuele beweging die tien jaar geleden begon. Ze bestaat niet enkel uit historici, maar ook uit mensen die met cultuur te maken hebben, academici, journalisten, kunstenaars, schrijvers enz. Ik kan zeggen dat ze grote delen van de Palestijnse interpretatie van het verleden hebben aanvaard. De historici deden dat met de hulp van de archieven en met hun professionele ervaring. Palestijnen en extreem linkse Israëli’s zeiden in het verleden al hetzelfde, maar nu werd dit bevestigd door historisch opzoekingswerk. Er werden verschillende onderwerpen aangepakt, maar de historici zijn vooral bekend voor het hoofdstuk over 1948, waar zij enkele van de voornaamste stichtingsmythen van Israël ondermijnden.
  In de eerste plaats aanvaardden ze niet dat er een oorlog was tussen een joodse David en een Arabische Goliath, van “weinigen tegen velen”. Zij stelden vast dat er een evenwicht was op de slagvelden en er zelfs, naarmate de oorlog vorderde, een overwicht was van de joodse en dan van de Israëlische strijdkrachten. Daarbij ontdekten ze ook nog dat het meest efficiënte Arabische leger – het Jordaanse leger – al voor de oorlog een geheim akkoord had gesloten met de joden.
  Daarna ondergroeven zij de mythe van de vrijwillige vlucht van de Arabieren. Zij beweerden dat de Arabieren werden verdreven, dat er massale uitdrijvingen plaats hadden in 1948 en dat Israël toen alles deed om de terugkeer van de vluchtelingen te verhinderen.
  En, ten laatste, ontzenwden zij de mythe dat Israël “naar vrede zocht”. Zij zeiden dat er een kans op vrede was na 1948, maar dat die kans werd verkeken wegens Israëls onverzettelijkheid en onbuigzaamheid – en niet wegens de onbuigzaamheid van de Arabieren.
  De nieuwe geschiedenis in Israël heeft het niet alleen over 1948. Zij analyseert het zionisme als een koloniaal fenomeen van de late 19de eeuw. Zij bekeek ook op zeer kritische wijze de binnen- en buitenlandse veiligheidspolitiek van Israël in de jaren 1950. Zij ondermijnde de mythe dat Israël een klein, geïsoleerd land was omgeven door vijanden. Ze beweerde dat Israël daarentegen vrij agressief was en een machtspolitiek voerde. Op binnenlands vlak discrimineerde Israël zijn Arabische burgers zoals het uit de Arabische landen geïmmigreerde joden discrimineerde.
  Het laatste onderwerp is de houding van de joodse gemeenschap in Palestina tijdens de jaren van het [Britse] mandaat. Het is een zeer gevoelig onderwerp. De zionistische leiders kwamen er uit te voorschijn als zeer pragmatische leiders die het belang van de joodse gemeenschap in Palestina boven dat van de joodse gemeenschap in Europa stelden, zelfs in tijden van absoluut gevaar zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Reactie door Joop — maandag 17 mei 2004 @ 16.54 uur

 3. Verder is een twee-staten oplossing een ilussie en niet haalbaar. r Israëlis al een binationale staat, omdat 20% van de Israëli’s Palestijnen zijn. Anderzijds zal geen enkele Israëlische regering de kolonisten, die een grote en zeer vijandige joodse bevolkingsgroep vormen, weghalen. Op lange termijn zal dat zijn gevolgen hebben op de tweestatenoplossing: we zullen één staat moet hebben. Dit is een zeer onpopulaire gedachte in Israël, omdat ze een vredesplan op het oog hebben,waarin geen plaats is voor echte soevereine Palestijnse staat, maar alleen voor bantoestans zonder dat er één nederzetting moet worden ontmanteld. Ze willen heel Jeruzalem voor zichzelf en willen het vluchtelingenprobleem niet aanpakken. Maar vertel hen dat verdeling betekent dat er een echte soevereine Palestijnse staat komt met een leger enz., dat de nederzettingen worden opgedoekt, dat Jeruzalem wordt verdeeld en dat een of ander recht op terugkeer komt voor de vluchtelingen. Dan zul je wel zien hoe ze denken over verdeling!
  Het Israëlische argument gaat verder met de bewering dat de Palestijnse leiders een historische kans misten toen ze het verdelingsplan verwierpen. Misschien. Maar zelfs als dit een valabel argument is – wat ik niet geloof – dan verdrijf je nog geen hele bevolking omdat ze dwaze leiders heeft. We hebben niet eens het recht te zeggen dat ze verkeerd waren bij het weigeren van de verdeling. Ze zagen het zionisme als een koloniale beweging. En er zijn weinig redenen om dat standpunt niet te begrijpen. Laat ons even denken dat de Algerijnse nationale beweging in de jaren 1950 zou hebben ingestemd met een verdeling van Algerije in twee staten, een voor de Algerijnen en een voor de blanke kolonisten! Wie zou dan gezegd heb tegen de Algerijnse leiders: “Mis deze historische kans niet!”? De Palestijnen hadden natuurlijke andere problemen. Ze hadden patriarchale, feodale structuren, familieloyaliteiten die de nationale overstegen. Maar dat heeft zeer weinig te maken met Israël dat weloverwogen de lokale bevolking verdreef. Als je vandaag een oplossing wil, dan moet Israël daar rekening mee houden in termen van compensatie en in termen van terugkeer. Zonder dat zal er geen rechtvaardige oplossing zijn voor het Palestijnse probleem. Dit is een heel eenvoudige waarheid, die de Israëli’s weigeren te aanvaarden.
  De vrede waarvan men spreekt is de vervanging van een vorm van bezetting door een andere. Het zal nog verscheidene jaren duren – hoeveel weet ik niet – vooraleer de mensen aan Palestijnse kant zich zullen realiseren dat ze bij de neus genomen zijn, en God weet hoe ze dan zullen reageren.
  De regering-Barak werd internationaal erkend als een vredesregering, maar op dit terrein voert ze geen vredespolitiek. Er is een probleem met het vredesproces. Alle problemen moeten worden heropend voor de onderhandelingen, dan kunnen we misschien de volgende catastrofe voorkomen. Als dat niet gebeurt, dan zal het enige tijd duren, maar de mensen zullen ontdekken dat een permanente oplossing van de Palestijnse kwestie, waaronder slechts 60% van de westelijke Jordaanoever en van de Gazastrook in Palestijnse handen komt, waaronder heel Jeruzalem in joodse handen blijft, waaronder geen enkele joodse nederzetting wordt ontmanteld, waaronder Israël de Palestijnse grenzen, het water en de economie controleert, waaronder er geen oplossing is voor het vluchtelingenprobleem, dat dit geen vrede kan worden genoemd.
  Het Westen leeft in de illusie van een vredesplan en de Palestijnen van een volledig onafhankelijke en soevereine staat Maar dat is niet zo. Er bestaat geen Palestijns vredesplan. De Amerikanen, die ongelukkiglijk genoeg de sleutel zijn, zien de eindfase van het vredesproces als de fase waarin de Palestijnen ervan moeten worden overtuigd het Israëlische diktaat te aanvaarden. Dat noemen we nu “vrede”.
  Tegelijkertijd gaat de nederzettingspolitiek verder evenals de stille verdrijving van de Palestijnen uit Jeruzalem. De Palestijnen krijgen reservaten aangeboden in plaats van bevolkte gebieden zoals in de interimperiode. Israël heeft juist de laatste hand gelegd aan het plan om een ringweg rond Oost-Jeruzalem aan te leggen om te komen tot een Groot-Jeruzalem dat 10% van de westelijke Jordaanoever uitmaakt. En ze zullen Arafat nog een decoratie geven, zoals de koningen van de bantoestans in Zuid-Afrika er kregen.

  Reactie door Joop — maandag 17 mei 2004 @ 17.21 uur

 4. De aarde is de moeder van alle volkeren en alle volkeren hebben er evenveel recht op

  Chief Joseph Nez Perce

  Reactie door folkert de lepper — maandag 17 mei 2004 @ 18.58 uur

 5. Hoop op vrede?

  Jammer.
  Hamas wil niet/nooit.

  Hebt U “achter het nieuws’ niet gezien, een half uur geleden?
  Jammer.Leerzaam.

  mvg

  Reactie door van Groningen. F.H. — maandag 17 mei 2004 @ 19.21 uur

 6. Verder is een twee-staten oplossing een ilussie en niet haalbaar. Israël is al een binationale staat, omdat 20% van de Israëli’s Palestijnen zijn. Anderzijds zal geen enkele Israëlische regering de kolonisten, die een grote en zeer vijandige joodse bevolkingsgroep vormen, weghalen. Op lange termijn zal dat zijn gevolgen hebben op de tweestatenoplossing: het liefst moeten we een staat hebben, waar iedere inwoner dezelfde rechten heeft. Dit is een zeer onpopulaire gedachte in Israël, omdat ze een vredesplan op het oog hebben,waarin geen plaats is voor een echte soevereine Palestijnse staat, maar alleen voor bantoestans zonder dat er één nederzetting moet worden ontmanteld. Ze willen heel Jeruzalem voor zichzelf en willen het vluchtelingenprobleem niet aanpakken. Maar vertel hen dat verdeling betekent dat er een echte soevereine Palestijnse staat komt met een leger enz., dat de nederzettingen worden opgedoekt, dat Jeruzalem wordt verdeeld en dat een of ander recht op terugkeer komt voor de vluchtelingen. Dan zul je wel zien hoe ze denken over een vredesplan!
  Het Israëlische argument gaat verder met de bewering dat de Palestijnse leiders een historische kans misten toen ze het verdelingsplan verwierpen. Misschien. Maar zelfs als dit een valabel argument is – wat ik niet geloof – dan verdrijf je nog geen hele bevolking omdat ze dwaze leiders heeft. We hebben niet eens het recht te zeggen dat ze verkeerd waren bij het weigeren van de verdeling. Ze zagen het zionisme als een koloniale beweging. En er zijn weinig redenen om dat standpunt niet te begrijpen. Laat ons even denken dat de Algerijnse nationale beweging in de jaren 1950 zou hebben ingestemd met een verdeling van Algerije in twee staten, een voor de Algerijnen en een voor de blanke kolonisten! Wie zou dan gezegd heb tegen de Algerijnse leiders: “Mis deze historische kans niet!”? De Palestijnen hadden natuurlijke andere problemen. Ze hadden patriarchale, feodale structuren, familieloyaliteiten die de nationale overstegen. Maar dat heeft zeer weinig te maken met Israël dat weloverwogen de lokale bevolking verdreef. Als je vandaag een oplossing wil, dan moet Israël daar rekening mee houden in termen van compensatie en in termen van terugkeer. Zonder dat zal er geen rechtvaardige oplossing zijn voor het Palestijnse probleem. Dit is een heel eenvoudige waarheid, die de Israëli’s weigeren te aanvaarden.
  De vrede waarvan men spreekt is de vervanging van een vorm van bezetting door een andere. Het zal nog verscheidene jaren duren – hoeveel weet ik niet – vooraleer de mensen aan Palestijnse kant zich zullen realiseren dat ze bij de neus genomen zijn, en God weet hoe ze dan zullen reageren.
  De regering-Barak werd internationaal erkend als een vredesregering, maar op dit terrein voert ze geen vredespolitiek. Er is een probleem met het vredesproces. Alle problemen moeten worden heropend voor de onderhandelingen, dan kunnen we misschien de volgende catastrofe voorkomen. Als dat niet gebeurt, dan zal het enige tijd duren, maar de mensen zullen ontdekken dat een permanente oplossing van de Palestijnse kwestie, waaronder slechts 60% van de westelijke Jordaanoever en van de Gazastrook in Palestijnse handen komt, waaronder heel Jeruzalem in joodse handen blijft, waaronder geen enkele joodse nederzetting wordt ontmanteld, waaronder Israël de Palestijnse grenzen, het water en de economie controleert, waaronder er geen oplossing is voor het vluchtelingenprobleem, dat dit geen vrede kan worden genoemd.
  Het Westen leeft in de illusie van een vredesplan en de Palestijnen van een volledig onafhankelijke en soevereine staat Maar dat is niet zo. Er bestaat geen Palestijns vredesplan. De Amerikanen, die ongelukkiglijk genoeg de sleutel zijn, zien de eindfase van het vredesproces als de fase waarin de Palestijnen ervan moeten worden overtuigd het Israëlische diktaat te aanvaarden. Dat noemen we nu “vrede”.
  Tegelijkertijd gaat de nederzettingspolitiek verder evenals de stille verdrijving van de Palestijnen uit Jeruzalem. De Palestijnen krijgen reservaten aangeboden in plaats van bevolkte gebieden zoals in de interimperiode. Israël heeft juist de laatste hand gelegd aan het plan om een ringweg rond Oost-Jeruzalem aan te leggen om te komen tot een Groot-Jeruzalem dat 10% van de westelijke Jordaanoever uitmaakt. En ze zullen Arafat nog een decoratie geven, zoals de koningen van de bantoestans in Zuid-Afrika er kregen.
  Mijn oplossing is dat Israel zijn apartheidspolitiek moet laten varen en gelijke rechten moet invoeren voor al haar bevolkingsgroepen. Het is een schande dat Israel de enige overgebleven apartheidsstaat is en we het lef niet hebben om haar daarop aan te spreken.

  Reactie door Joop — maandag 17 mei 2004 @ 22.02 uur

 7. Kan me het wel voorstellen, stel me dat weleens voor, stel nederland wordt binnen gevallen door een ander land. Pikken een stuk land in, denk dat ik dan ook best extreem fanatiek wordt. Denk dat ik ook zou aansturen op aanslagen en geweld, denk dat ieder mens dat in zich heeft. Alleen na al het geweld, wat je natuurlijk vormt op den duur, wat je weer overbrengt op kinderen, hoe makkelijk sluit je dan vrede. Meeste Nederlanders hebben nog steeds een bloedhekel aan Duitsers. Stamt ook uit de oorlog, wordt wel steeds minder, maar is al wel 60 jaar later.

  Denk eigenlijk dat vrede onmogelijk is daar zonder een super interventie macht. Denk dat het inmiddels ook een soort gewoonte is geworden. Leren haten ofzo…

  Reactie door MAD — maandag 17 mei 2004 @ 23.25 uur

 8. Beste Joop

  Als jij zegt dat Israel een racisitsche staat is en het zionisme een racistische ideologie, dan moet er volgens jou zoiets bestaan als een joods ras. Indien jij gelooft in een joods ras, hoe verklaar je dan het bestaan van zwarte Ethiopische joden, blanke Europese joden of oosterse Sefardische Joden? Hoe zit het dan met niet-Joden die zich bekeren? Wat is dat voor racisme wat iedereen accepteerd na een bekering? Israel is geen racistische staat om dezelfde reden dat het Jodendom niet op ras is gebaseerd. De minister van defensie (Mofaz) is van Iraanse afkomst, zijn voorganer (Ben Eliezer) is een Irakees. Arabieren (en Perzen) kunnen hoge functies bekleden in de joodse staat wanneer ze zelf ook joden zijn. En de joodse identiteit staat los van religie of afkomst. Ook niet religeuze joden zijn joden. Dat is de logika van Israel. Een Marrokaanse minister van buitelandse zaken zie ik in Nederland zo snel nog niet als vervanger voor Minister Bot. Maar in Israel wel, David Levy is in Marokko geboren en was onder Shamir minister van buitenlandse zaken. Erg goed was ie niet, maar dat is een andere zaak. In Nederland was ie niets meer geweest dan een allochtoon, maar in Israel is hij Israeli van deze of gene afkomst maar een Israeli zonder enige tweifel. Iedereen kan joods worden, iedere jood kan volledig intergreren in de Israelische samenleving. Daarmee heeft Israel niet alleen het meest liberale intergratiebeleid ter wereld, maar ook het meest succesvolle. Probeer niet je in frustratie over het falen van het Europese intergratiebleid af te reageren op Israel.
  Waarom Israel geen vrede zou willen is mij niet bekend. Er is vrede met Egypte en met Jordanie. Dat laatste land zit nogal in de weg zou Israel zich om een of andere reden willen uitbreiden tot aan de Eufraat. Die nieuwe geschiedkundigen hebben Palestijnse claims serieus genomen en hieruit hun conclusies getrokken. Historische oneenigheid zien we wel vaker. Maar na Jenin moet het wel duidelijk zijn dat de leugencultuur bij de Palestijnen geen grenzen kent en dat hun bronnen derhalve niet te vertrouwen zijn. De door jou genoemde Benny Morris is inmiddels van gedachten veranderd.
  Het is allemaal een kwestie van perceptie. Wanneer een net opgerichte staat zonder echt leger aangevallen wordt door 6 of 7 Arabische buurlanden met georganiseerde legers dan breekt er een bepaalde mate van paniek uit. Dat de Arabische soldaten niet gemotiveerd waren, de Arabische landen de Joden zwaar overschatten en elkaar wantrouwden zijn elementen waar Israel geen verantwoordelijkheid voor kan of hoeft te nemen. Het preciese aantal soldaten in die Arabische legers was in die tijd niet bekend. Het duurde een jaar (!) voordat die Arabische legers verslagen waren en dat geeft toch wel aan dat dit een serieuze oorlog is geweest. Ongeveer een procent van de Israelische bevolking is tijdens deze oorlog omgekomen. Ik neem zonder meer aan dat de Israeli’s net zo goed aan propaganda hebben gedaan als de Palestijnen die beweren dat er verkrachtingen en uitzettingen plaats hebben gevonden. Zoals de Palestijnen hun vlucht hebben overdreven hebben de Israeli’s hun overwinning overdreven. What else is new?

  Reactie door Daniel — dinsdag 18 mei 2004 @ 12.09 uur

 9. @Jan,

  Even in reactie op je laatste zin (“Ik was er een paar jaar geleden”). Waarom gaan Harry van Bommel en andere buitenland medewerkers, en nu ook Krista van Velzen naar het buitenland, en jij eigenlijk veel minder (voor de partij)?

  Reactie door japper sp — dinsdag 18 mei 2004 @ 12.57 uur

 10. kortzichtig Jan! valt me zwaar tegen van je! dit was een pro Sharon demonstratie en die bepaalde Peres is ook voor de muur! wat een ******
  zie veryevilkin@web-log.nl

  Reactie door jelle schunselaar — woensdag 19 mei 2004 @ 3.00 uur

 11. Het is een lastige situatie. En ik merk dat mensen hier OF een heel verhaal over schrijven dat toch niemand wil lezen OF in één zin klaar zijn.
  Met andere woorden: een interessante discussie wil maar niet op gang komen. Moet je zo’n onderwerp nog wel aansnijden?

  Reactie door Jan Breur — woensdag 19 mei 2004 @ 13.38 uur

 12. 8 edwin

  Ten eerste heb je joden over de hele wereld al eeuwen lang, dus het spreekt vanzelf dat daardoor zwarte, blanke en net zulke diverse uiterlijke kenmerken bezitten als de andere bevolkingsgroepen.Ik vind niet dat Joden een ander ras zijn. Zij zijn het zelf, die op grond van hun ras menen onderscheid te kunnen maken tussen niet-joden en daardoor een kunstmatige staat menen te creeeren, waar alleen de Joden gewaarborgd zijn van hun recht en zelf dan maakt de staat onderscheid tussen Ashkenazische, Sefardische en Falasasiche joden. Het feit dat Shoal mofaz (een orientaalse jood, die overigens Iraaks is en iet Iraans) is meer uitzondering dan een vrucht van gelijke rechten. Als je goed oplet zie je in topposities alleen Ashkenazische joden. Nou is dat ook nog zo in Nederland, maar Nederland sluit andere bevolkingsgroepen niet uit bij wet en dat is wel een wezelijk groot verschil. Veel Joden, daarentegen zien zichzelf wel als apart ras. Je kan niet als Jood bekeerd worden, waar haal je zulke onzin vandaan. Je wordt als jood geboren en zelfs dan moet je moeder joods zijn.Wist je dat het in de joodse staat Israel bij wet verboden is dat joden met niet-joden trouwen? Niet alle joden omarmen de zionistische ideologie. Als je naar de website van de joods-ortodoxe organisatie Neturei-Karta gaat, dan wordt het je de rest wel uitgelegd. Ik zal hier uiteenzetten waarom Israel racistisch is.
  De staat Israël is direct en indirect crimineel verantwoordelijk voor het begaan van specifieke daden van volkerenmoord, etnische zuivering, inclusief het uitroeien van Palestijnen door militaire aanvallen, willekeurige arrestaties en onwettige gevangenneming, bestuurlijk oponthoud, aanvallen op vrouwen, kinderen en ouderen, stelselmatige en baldadige vernieling van bezittingen en huizen, stelselmatige onteigening en beroving, geweld tegen leven en persoon, in het bijzonder moord in alle soorten, inclusief moordaanslagen, inbeslagname van landerijen en eigendommen, vervaardigen van afgescheiden reservaten en enclaves, verstoring van het openbare leven en het terroriseren van een gehele bevolking, inclusief door middel van daden van collectieve bestraffing en represailles, rassendiscriminatie, stelen, roven en plunderen, toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk lijden, inclusief marteling; mishandeling; wrede, onmenselijke en vernederende behandeling en straf, verminking, het veroorzaken van dood en ernstige verwondingen, opzettelijk toebrengen van levensvoorwaarden die erop gericht zijn om gehele of gedeeltelijke lichamelijke verwoesting teweeg te brengen; het goedkeuren en toepassen van wettelijke maatregelen die erop gericht zijn om deelname van Palestijnen aan het politieke, sociale, economische en culturele leven te verhinderen, en het opzettelijk creëren van voorwaarden die tot doel hebben de volle ontplooiing van Palestijnen te voorkomen, het exploiteren van zware arbeid, vervolging van organisaties en hun leden, het beroven van personen van fundamentele rechten en vrijheden omdat zij tegen militaire bezetting zijn; kolonialisme of apartheid, en andere criminele activiteiten.
  Wat betreft de vrede tussen Egypte is het een opgelegde vrede, die ertoe moet dienen om de Arabische homogeniteit te breken, omdat Israel heeft ingezien dat Egypte haar sterkste tegenstander is. Egypte heeft in 1973 zware schade toegebracht aan het Israelische leger.
  Israel maakt zich schuldig maakt zich schuldig aan volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en de misdaad van agressie zoals gedefinieerd en gespecificeerd in het Statuut van Rome van het Internationale Hof. Schendingen van 85 resoluties van de Verenigde Naties Veiligheidsraad
  Schendingen van het volgende:
  • Handvest van de Verenigde Naties;
  • Conventie betreffende het voorkomen en bestraffen van de misdaad van Volkenmoord;
  • Conventie betreffende de niet-toepasselijkheid van statutaire beperkingen op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid;
  • Conventie van Genève met betrekking tot het verdrag van krijgsgevangenen;
  • Conventie van Genève met betrekking tot de bescherming van burgers ten tijde van oorlog;
  • Protocol toegevoegd aan de Conventies van Genève van 12 augustus 1949, en betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten;
  • Protocol toegevoegd aan de Conventies van Genève van 12 augustus 1949, en betreffende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten;
  • Internationaal verbond voor econonomische, sociale en culturele rechten;
  • Internationaal verbond betreffende burgerlijke en politieke rechten;
  • Verklaring betreffende het recht en de verantwoordelijkheid van individuen, groepen en organen, van de Maatschappij tot Bevordering en Bescherming van Universeel Erkende Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden;
  • Verklaring betreffende het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volken;
  • Internationale Conventie betreffende het verwijderen van alle vormen van rassendiscriminatie;
  • Internationale Conventie voor de onderdrukking en bestraffing van de misdaad van apartheid;
  • Conventie tegen discriminatie in opleiding;
  • Conventie betreffende de eliminatie van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen;
  • Conventie betreffende de politieke rechten van vrouwen;
  • Conventie van de rechten van het kind;
  • Standaard minimum regels voor de behandeling van gevangenen;
  • Basisprincipes voor de behandeling van gevangenen;
  • Lichaam van principes voor de bescherming van alle personen onder elke vorm van detentie of gevangenschap;
  • Regels van de Verenigde Naties voor de bescherming van jongeren die van hun vrijheid beroofd zijn;
  • Conventie tegen martelingen en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen;
  • Principes voor effectief onderzoek en documentatie van martelingen en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen;
  • Principes voor medische ethiek, van belang voor de rol van gezondheidszorg personeel, in het bijzonder artsen, in de bescherming van gevangenen en gedetineerden tegen martelingen en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen;
  • Gedragscode voor politiefunctionarissen
  • Basisprincipes betreffende het gebruik van geweld en vuurwapens door politiefunctionarissen;
  • Basisprincipes aangaande de rol van advocaten;
  • Verenigde Naties standaard minimum regels voor de toepassing van jeugdrecht;
  • Basisprincipes betreffende de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht;
  • Principes aangaande de effectieve preventie en onderzoek van onwettige, willekeurige en standrechterlijke executies.

  Reactie door Joop — woensdag 19 mei 2004 @ 18.02 uur

 13. Shaul Mofaz: http://www.washingtoninstitute.org/senior/mofaz.htm “was born in 1948 in Iran”. Zijn voorganger was Ben Eliezer en die was inderdaad van Iraakse oorsprong. Silvan Shalom, minister van buitenlandse zaken, is geboren in Tunesie. Meir Shitreet, minister zonder portefaulle, is geboren in Marokko. Hoeveel marokkaanse ministers kent Nederland, of Europa? De intergratie in Israel lukt maar is altijd voor verbetering vatbaar. In 60 jaar is heel veel bereikt, en het zal niet lang meer duren en het verschil tussen orientaalse joden en europese joden zal onherkenbaar zijn.
  Over welke ras kenmerken heb je het? Over wat voor wettelijk onderscheid tusse Sefaradim en Ashkenazim heb je het? Ehud Barak was getrouwd met een Sfardische vrouw. Hoeveel Europese Premier Ministers hebben een orientaalse echtgenoot? Likud heeft de steun van vooral orientaalse Israeli’s en is sinds 20 jaar de belangrijkste regeringspartij. Hoezo bedoel je dat je je niet bekeren kunt tot het Jodendom. De beroemde Torah geleerde Onkolos is tot het Jodendom bekeerd. Typ z’n naam maar in in Yahoo. Tienduizenden partners van niet-joodse emigranten (vaak uit Rusland) zijn in massaconversies bekeerd. Rafael Kloppenburg, een Nederlandse jongen die zich tot het Jodendom bekeerde is zelfs 10 jaar geleden door de Hamas vermoord.

  Je kunt in Israel niet met direct met een niet-jood trouwen omdat alleen het religeuze huwlijk toegestaan is. Daarvoor moet de partner zich bekeren, zat instituten die dat voor je regelen. Je kunt als jood dus ook Moslim worden of Christen en in een kerk of moskee trouwen in Israel, mocht je partner bij een van deze religies horen. Gemengde huwlijken uit het buitenland zijn in Israel legaal. Niet zoals in Nederland waar de partner eerst moet bewijzen 120% van het minimum inkomen te verdienen en het 7 maanden duurt voordat de IND de beslissing neemt om een visum te verlenen.
  Egypte…ik geloof niet dat de Egyptenaren het met je eens zijn. Die geloven namelijk dat ze Israel gedwongen hebben vrede te sluiten na hun “overwinning” in 1973. Israel gelooft dat het Egypte gedwongen heeft vrede te tekenen doordat het de Egyptenaren op een indrukwekkende manier op hun sodemieter heeft gegeven. Maarja, da’s interpretatie begrijp ik van jou. De vrede tussen Israel en Egypte is dus een gemeen plot. Ok…
  De lijst die je opnoemt is indrukwekkend. En dan te bedenken het aantal dode Palestijnen na 35 jaar van bezetting zo rond de 5000 zweeft. 1200 tijdens de eerste intifada, 650 tijdens de periode van het vredesproces en zo’n 3000 sinds het begin van de tweede intifada. Maar laat ik het mis hebben, laten het er 1000 meer zijn. Maar volkerenmoord? Het is heel sneu voor die mensen dat ze dood zijn, maar het valt in het niet bij andere conflicten. Bovendien: In oorlog gaan mensen dood, worden huizen vernietigd en land bezet. Wil je dat niet, wat dacht je dan om vrede te sluiten? Als al deze zware woorden op 5000 (of 6000) dode Palestijnen betrekking hebben, dan zijn ze aan een zeer heftige woordinflatie onderhevig. Want als een 35 jarig conflict 5000 doden opleverd wat is de dood van 100.000 mensen dan, of 1 miljoen? Multi mega massamoord? Hyper extreme oorlogsmisdaden? Hoe gaan we daar mee om?
  Je weet niets van het Jodendom af en je zit vol met vooroordelen jegens joden en Israel. En nu niet gaan klagen dat ik je ergens van beschuldig waarvan ik de term niet genoemd heb want dat doe ik niet. Ik beschuldig je precies daarvan waarvan ik je beschuldig: Vooroordelen en gebrek aan kennis. That’s all folks.

  Reactie door Daniel — vrijdag 21 mei 2004 @ 11.52 uur

 14. Daniel,

  Heb jij die kennis wel dan? Jij belicht het toch ook maar van een kant?
  Er zullen altijd voor- en tegenstanders blijven.
  Maar moorden om land en macht is in mijn ogen onbespreekbaar.
  Amerika is oppermachtig en heeft graag Israel als vriend.(om zo Europa ook in te pikken in de toekomst?)

  Reactie door anita Doornweerd — zaterdag 22 mei 2004 @ 14.24 uur

 15. Anita,
  Je mag me altijd wijzen op fouten. Ik ken de Israelische maatschappij en de Palestijnen uit eerste hand. Feiten gelden, geruchten, dromen en waanvoorstellingen…sorry daar kan ik niets mee. Een paar jaar geleden was het een feit dat er in Jenin een massamoord was gepleegd. Ook de VN kwam tot die conclusie en veroordeelde Israel. Maar nu weet iedereen dat de Palestijnse geruchten verzonnen waren, geschiedenis vervalsing is nog gevaarlijker dat terrorisme. Want over 30 jaar weet niemand meer iets over wat er echt gebeurd is in Jenin en gelooft iedereen de leugens. Zo wordt de massamoord in Jenin een realiteit. Dat is waar we mee te maken hebben. Wie herinnert zich de verklaringen van Gaml Nasser nog? Wie weet nog hoeveel aanslager er plaats vonden voordat er uberhaupt bezette gebieden waren, of een joodse staat. Wie herrinert zich de Mufti van Jeruzalem.

  Over de VS…waarom en hoe zou de VS Europa in willen pikken? Is Israel dan ingepikt door Amerika? Wat wil Amerika in Israel, of in Europa?

  Reactie door daniel — zondag 23 mei 2004 @ 20.52 uur

 16. Het is altijd zo, dat Israël zich van een machtige lobby kan bedingen en een wijdverbreid propagandapparaat waaronder de nieuwszender CNN. Zelfs onze NOS-journaal is bevolkt door een grote groep zionisten. Als je goed oplet, dan merk je dat het NOS-journaal de berichten over de bezetting bagatelisseerd. Zo worden Palestijnse aanslagen “terreurdaden” genoemd en wordt het Israëlische staatsterreur “actie’s”. Zo wordt bezet gebied, door “Israël gecontroleerd gebied” genoemd. Iets wat de Palestijnen moeten ontberen en daarom weten we maar het topje van de ijsberg van de misdaden tegen de Palestijnen. Zo, ook is er ook een concentratiekamp in Israël zoals Guantanomo Bay Faciliteit 1394, waar wij niets van horen in de mainstreammedia.De Palestijnen hebben amper te eten, vanwege de Israëlische blokkades. Iets wat ook een oorlogsmisdaad is.
  Geschiedvervalsing, dat is precies wat de Israëliers hebben gedaan, daarom is er een nieuwe groep Israëlische historici opgestaan om de geschiedenis te herschrijven.
  Ik heb in het verleden ook mijzelf teveel voor het karretje gespannen van de pro-Israël lui in mijn naïviteit en door hun propaganda. Gaandeweg ben ik steeds meer te weten gekomen over dit onderwerp en daarbij is mijn visie radikaal verandert ten aanzien van Israël.
  Ik ben Nederland, hang geen geloof aan en kan dit onderwerp van een onpartijdige kant bekijken. Pro-Israël lui niet , want zij hebben duidelijk wat te verliezen als zij conssesies moeten doen. Allereerst mag van de extremistische joden, die een grote invloed hebben in Israël geen vierkante centimeter grond wegegeven worden en Fundamentalistische gristenen menen dat Israël beschermd moet worden, anders kan de messias niet terugkeren. Het spreekt voor zich dat het grondgebied Joods moet zijn om een terugkeer van de messias te kunnen garanderen.

  Reactie door joop — maandag 24 mei 2004 @ 10.33 uur

 17. daniel,

  Ik zou willen dat er vandaag een wonder gebeurde en dat er vrede is.
  Het lijkt mij verschrikkelijk om als burger daar te wonen(israel en palestina) en vrede te willen,altijd maar angst te hebben dat je niet meer thuis komt.
  Maar het blijft de politiek die menswaardig leven daar verhinderd.
  En het is maar met welke gekleurde bril je alles leest.

  Reactie door anita Doornweerd — maandag 24 mei 2004 @ 20.06 uur

 18. anita

  Dan willen we alletwee hetzelfde. Maar het is niet “de politiek” die iets verhinderd. Het is een vriendelijke gedachte van je om de mensen zelf geen schuld in de schoenen te willen schuiven. Maar de politiek wordt gemaakt door mensen, iedereen draagt verantwoordelijkheid. Ook in een dictatuur zijn mensen verantwoordelijk voor zichzelf, voor hun buren. Als de Palestijnse regering kinderen les geeft in de vreugden van het martelaarschap…wie vrede tot elke prijs wil, vergeet de eerste regel van menselijke coexistentie: Dat er voor vrede twee nodig zijn, voor oorlog is het voldoende dat één het wil.

  Reactie door Daniel — dinsdag 25 mei 2004 @ 10.40 uur

 19. daniel,
  In deze oorlog kan ik niet echt een standpunt innemen,beide doen slechte dingen.
  Maar ik weet dat je meer geprikkeld wordt om slechte dingen te doen als je je onmachtig voelt.Het is niet niks als een groot land je wat aandoet en dat je je dan niet mag verdedigen.Dat onmachtige gevoel maakt je radeloos.Israel heeft vrienden(ook al wordt dat met de minuut minder) en samen met Amerika voelen ze zich superieur.
  Dus vraag mij niet te kiezen.Ik denk dat ik dan toch voor het kleine land zou gaan.
  Maar ook ik weet dat er veel vredelievende mensen wonen in Israel die dit beslist niet meer willen.nu en later ook niet voor hun kinderen.
  Ik vind juist wel dat de politiek schuld heeft want als die beter naar zijn bewoners zou luisteren weet ik het zo net niet of ze geen andere weg zouden bewandelen.

  Reactie door anita Doornweerd — dinsdag 25 mei 2004 @ 20.15 uur

 20. Rafael, rust in vrede,
  je was een goed mensch, de wereld
  proberen te verbeteren, werd je omgelegd
  motief: egoisme en domheid

  Herman

  Reactie door Herman — dinsdag 25 april 2006 @ 23.40 uur