Zeg ‘t maar…

“Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen komen weer snel dichterbij.
Wat moet de inzet zijn van de SP-fractie bij die Algemene Beschouwingen?”

(Discussieer mee. Hier of daar.)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 17 augustus 2004 :: 11.07 uur

127 Comments

127 reacties

 1. Het allerbelangrijkste punt voor de algemene beschouwingen is om van de zogenaamde staatsschuld en de zogenaamde tekorten af te komen. Breng als punt dat uitgestelde inkomsten uit belastingheffing op toekomstige pensioenen op het overheidstekort in mindering worden gebracht. Dan is er geen tekort meer en dan zijn allerlei andere vormen van beleid mogelijk. Overigens vergt dat een verandering van de Europese regels.

  Tevens is de staatsschuld dan ook grotendeels weg.

  Overigens doen andere Europese landen dat in zekere zin ook. Frankrijk, Duitsland en Italië doen dat via een omslagstelsel. België doet het door pensioenfondsen door de staat over te nemen (daarmee hebben ze vorig jaar 5 miljard extra inkomsten gegenereerd).

  En als je dat niet voor elkaar krijgt, breng dan dat bij bezuinigingen gekeken wordt naar het effect op het overheidstekort en niet naar de absolute omvang. Voorbeeld: uitgaven in de zorg of het onderwijs leveren ongeveer 80% terugkeer aan geld op door hogere belastingopbrengsten en minder uitkeringen; uitgaven op defensieaankopen in het buitenland (zonder compensatieorders) levert niks aan extra inkomsten op. Dus bij bezuinigingen op onderwijs en zorg moet je vijf keer zoveel bezuinigen als bij defensie om hetzelfde effect te bereiken. Het CPB is in principe in staat dit soort secundaire effecten af te schatten. Laat de regering bij bezuinigingen maar aangeven wat het effect op het overheidssaldo is.

  Reactie door R.Harthoorn — dinsdag 17 augustus 2004 @ 11.45 uur

 2. Mijn top-drie

  1.
  De hele uitzending naar Irak komt voort uit afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Volgens mij ook alleen maar omdat WW2 ook in ons land eindigde en Amerika een rol speelde.

  Vergeten wordt echter dat de tijden veranderen. Het is nu een mooi moment om al die afspraken eens te gaan herzien. Amerika doet dat zelf tenslotte ook en trekt ook de troepen terug uit Europa en Azie.

  Ik denk dat de Navo passee is en we ons moeten gaan richten op een Europese verdedigingsmachinerie, waar landsbewaking en anti-terrorisme activiteiten een plaats in moeten hebben.

  Trouwens: ik heb nooit begrepen waarom het leger naar Irak moest. Wederopbouw is iets wat ook gedaan kan worden door gewone burgermensen.

  2.
  Steeds meer ouders kiezen voor een vorm van thuisonderwijs voor kinderen. Vrijwillig, of gedwongen. Door “Samen naar school” zijn veel scholen voor byzonder onderwijs gesloten, waardoor kinderen binnen de wettelijke straal van 20 km geen school kunnen bezoeken, of waardoor kinderen op een verkeerde school terecht komen en nog verder achteruit gaan.
  Het thuisonderwijs begint zich steeds meer te organiseren en het zou goed zijn hier ruimte voor te bieden. Dan kan door schoolplicht en onderwijsplicht van elkaar te scheiden. Tevens zouden ouders die hun kind thuis onderwijzen een basisloon moeten krijgen. tenslotte nemen ze een belangrijke maatschappelijke taak op zich, vooral als het gaat om bijvoorbeeld autistische kinderen. Ze voorkomen hoge kosten in het onderwijs.

  3.
  Veel scholen ontduiken het testen van kinderen op bijvoorbeeld dyslexie, omdat het anders een groot deel van het budget opgebruikt. Daardoor komen ouders voor heel hoge kosten te staan die zeker de lagere inkomens niet kunnen opbrengen. testen kost al snel 1000 tot 1600 euro als je het als ouders zelf moet laten doen. (Dus nog meer splitsing arm en rijk).
  Regionale teams kunnen het aanzienlijk goedkoper en zouden tevens de behandeling en follow-up under hun hoede kunnen nemen. Zodat het niet alleen bij testen en wat extra proefwerktijd blijft, maar iemand ook structureel wordt geholpen, waardoor later functie in de maatschappij beter kan worden uitgeoefend.

  Reactie door Molly — dinsdag 17 augustus 2004 @ 11.50 uur

 3. De zorg is denk ik een heel belangrijk punt. Dit kabinet is bezig het hele zorgstelsel naar de filistijnen te helpen. Vooral de gehandicaptenzorg en die van de ouderen. Dat kan echt niet meer! Die mensen hebben gewoon hulp nodig en recht op een ‘normaal’ leven, dus daar moet voor gezorgd worden. Iemand zei eens tegen mij (meerdere malen :)): Hoe je het doet, doe je het, maar het gebeurd gewoon! Denk dat dat hier ook wel gezegd mag worden.

  Het asielbeleid van Verdonk… Tja… Kun je daar nog wat tegen doen he… Ze is al begonnen met het bouwen van die uitzetcentra en de eerste slachtoffers zijn al gevallen in Somalie. Ze doen toch wel wat de VVD wil, dus die 26000 gaan er kost wat kost uit. Maar als de hele kamer zich daar nou eens tegen gaat verzetten, misschien ontdooit dat ijskonijn dan nog wel en strijkt ze over haar hart.

  Verder Irak. De militairen moeten daar weg, die hele oorlog sloeg al nergens op, de massavernietigingswapens zijn nooit gevonden, dus wegwezen daar! Van de andere kant kan het dan ook zo lijken dat je zwicht voor het terrorisme. Zeker nu die dreigementen zijn geuit via internet voor aanslagen in Nederland. Dus nu terugtrekken is dan misschien ook geen optie. Maar ja… dan moet je ook niet raar kijken als er nog meer slachtoffers vallen. Zeker niet als ze in ongepantserde auto’s rond gaan rijden daar. Wederom het braafste jongetje in de klas aan de gang met als gevolg een tweede slachtoffer.

  En als laatste vind ik dat de subsidie voor het noorden eigenlijk wel moet blijven. Het is volgens Den Haag al achtergesteld gebied, dan moet je nodig die subsidies in gaan trekken, dan wordt het er vast wel beter van. Makkelijk zeggen dat ze zich moeten richten op het toerisme, maar om dat aantrekkelijk te maken moet er hier nog meer dan genoeg gebeuren en daar is ook geld voor nodig.

  Ik kan de lijst nog wel veel langer maken maar dat laat ik aan anderen over. Er is genoeg aan te merken op het kabinetsbeleid van Balkenende II dacht ik zo…

  Reactie door Mirella — dinsdag 17 augustus 2004 @ 12.09 uur

 4. Stoppen met de afbraak van ons sociaal stelsel zoals de WW en de WAO ( en dan ook die maffe herkeuring van 100% arbeidsgehandicapten volgens de nieuwe regels van de baan want dat is helemaal van de gekke)
  Investeren in zorg en onderwijs. Regulering van de gemeentebelastingen!! Terugtrekking van onze militairen; geen JSF aanschaffen. Stimulering van de economie door minder strak te bezuinigen: nu durft geen hond geld uit te geven waardoor we ver achter lopen bij de rest van europa……

  Reactie door Opa-Buiswater — dinsdag 17 augustus 2004 @ 12.41 uur

 5. 1. DE TWEEDELING IN DE MAATSCHAPPIJ
  2. DE AFBRAAK VAN DE SOCIALE VOORZIENINGEN
  3. DE AFBRAAK VAN BETAAL BARE RECHTSHULP VOOR IEDEREEN
  4. DE VAL VAN HET HUIDIGE KABINET
  5. DE P.V.D.A. VOOR EENS EN ALTIJD NAAR LINKS LATEN KIJKEN . DAARBIJ IS MIJN INZIENS (BIJNA )ALLES GEOORLOOFD
  6. HET KLOOTJESVOLK (WAARTOE IK BEHOOR)GOED DUIDELIJK MAKEN DAT ER GELD ZAT IS IN DIT LAND !!!!
  7. EN DAT HET KABINETS EN P.V.D.A BELEID IS OM LAGER GESCHOOLD WERK NAAR HET BUITENLAND TE TRANSPORTEREN .PUUR VOORDE WINST VAN DE (GROTE) AANDEELHOUDERS .EN ZODOENDE DE UITKERINGEN IN DE TOEKOMST ONBETAALBAAR WORDEN
  KAN NOG WEL EVEN DOORGAAN .MAAR ER ZULLEN ONGETWIJFELD NOG MEER MENSEN MET GOEDE (SOCIALE)VOORSTELLEN KOMEN
  TOT ZIENS OP 2 OKTOBER

  Reactie door henk — dinsdag 17 augustus 2004 @ 12.47 uur

 6. Jeugdzorg!! Meer geld naar jeugdzorg zodat kinderen uit een gebroken gezin niet ook nog eens door de staat in de steek gelaten worden. Jongeren die door hun achtergronden de fout in zijn gegaan meer gelijke kansen geven!!! Want hun zijn onze toekomst…..

  Reactie door sulis — dinsdag 17 augustus 2004 @ 13.03 uur

 7. 1) inzetten op totale europese eenwording. Heeft twee effecten: Het vormt een militair en economisch machtblok dat de concurentie kan aangaan met de VS. En twee met overal dezelfde normen (niet de “normen ” van de “waarden”)op producten en diensten zal de efficientie toenemen, wat veel geld bespaart. Je krijgt zeg maar kwantumkorting.

  2) Gedogen afschaffen. Of de regels moeten nageleefd worden, of de regels moeten afgeschafd worden!

  3)Betaald voetbal ploegen mogen nog maar drie buitenlandse spelers opstellen (ben geen xenofoob). Als een ploeg strijdt om het Nederlands kampioenschap dan moeten er wel Nederlanders opgesteld worden. Wanneer puntje 1 wordt doorgevoerd moet er natuurlijk een europese divisie komen. Hierin mogen 3 niet-europeanen per team opgesteld worden.

  Reactie door MPL — dinsdag 17 augustus 2004 @ 13.32 uur

 8. Kan ik kort in zijn….de mens (burger) moet weer centraal staan. De communicatie tussen politiek en burger schort nog veel aan, signalen uit de samenleving belanden nog steeds niet bij bepaalde mensen op hun buro.

  Reactie door MAD — dinsdag 17 augustus 2004 @ 13.53 uur

 9. sulles, ik vindt jou wel heel erg kort door de bocht gaan om jeugdzorg en kinderen uitgebroken gezinnen in één adem te noemen. Heel erg stigmatiserend. gezinnen zijn niet gebroken…het zijn alleenstaande ouders met een gezin.
  Jongeren met een problematische achtergrond? Gedraggestoorde kinderen hebben heel vaak een aangeboren iets.
  De problematiek van de alleenstaande ouder met hun kinderen ligt vaak meer op het vlak van de financieên. Waardoor deze kinderen niet alle mogelijke kansen krijgen in de maatschappij.
  Denk aan scholing is te duur. Minder mogelijkheden voor uitstapjes daardoor is hun culturele vormng minder groot. etc

  *Meer geld voor de jeugdzorg daar sta ik helemaal achter. Een deel voor het structureel te kort van opvanghuizen weg te werken? Hint: verbouw de azc die leeg staan.

  *Studiebeurs voor 30 plussers.

  Reactie door chrisinactie — dinsdag 17 augustus 2004 @ 13.59 uur

 10. 1. Weer een uitgebreide dekking van basiszorg (fysiotherapie, tandarts, medicijnen, psychologische zorg) in het ziekenfondspakket i.p.v. eruit. No-claimkorting in de vuilnisbak.
  2. Verhoging van de studiebeurzen i.c.m. verlaging collegegeld.
  3. Meer geld richting het openbaar vervoer en stoppen van de “verplichte aanbestedingen”.
  4. Geen afbraak WW en WAO, terug naar het stelsel van begin jaren ´90 met een grotere rol voor preventie en reintegratie.
  5. Meer geld richting jeugdzorg.
  6. Geen bezuinigingen op de reclassering.
  7. Geen invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  8. Gedeeltelijke afschaffing van de Wet Werk en Bijstand: gemeenten kunnen zelf het beste beleid ontwikkelen en uitvoeren maar wel met meer budget en herinvoering categoriale bijzondere bijstand.

  Heb ´t daar allemaal eens over Jan, dan draai je meteen de ergste zaken van dit kabinet terug. Bezuinigen blijft evenwel mogelijk maar dan op uitgaven als defensie en terugdringen van de bureaucratie bij overheid en bedrijfsleven, verlaging van de salarissen voor politici en opschroeven van de hoogste belastingschijven. En de truc van de Belgische overheid om de pensioenfondsen in eigen beheer te nemen kan inderdaad miljarden opleveren!

  Reactie door Alex — dinsdag 17 augustus 2004 @ 15.24 uur

 11. @9 chrisinactie
  Helemaal mee eens.

  Vooral ook die studiebeurs voor 30 plussers.

  Haal standaardhandelingen weg bij de arts en breng ze onder bij specialistische medische werkers.
  Er zijn verloskundigen die de “gezonde” zwangerschap begeleiden en doorsturen bij afwijkingen daarvan.
  Creeer dit soort beroepen ook voor asthmazorg, diabeteszorg, incontinentiezorg.

  Reactie door Molly — dinsdag 17 augustus 2004 @ 15.27 uur

 12. Niet per se in deze volgorde:
  01. Stop de tweedeling in de maatschappij
  02. Verbeter de financiële solidariteit (Sterkste schouders)
  03. Stop met verdere afbraak van sociale voorzieningen (WW/WAO)
  04. Investeer in zorg (meer handen, minder bureaucratie)
  05. Investeer in onderwijs (kenniseconomie)
  06. Nadenken over stimulering van de economie
  07. Terugtrekking van onze militairen uit Irak (en wel snel)
  08. Pensioenfondsen in eigen beheer naar Belgisch voorbeeld
  09. Stopzetting deelname aan het JSF project
  10. Geleidelijk afschaffen van landbouwsubsidies
  11. Meer geld vrijmaken voor jeugdzorg
  12. Verlaging van Nederlandse EU-contributie
  13. Bestrijding van bureaucratie, fraude en vriendjespolitiek
  14. Uitgebreidere dekking van basiszorg in het ziekenfondspakket
  15. Meer geld richting jeugdzorg.
  16. koppeling van de ICT binnen alle overheidsinstanties
  (Gemeente/Politie/Sociale Dienst)
  17. Verlaging van administratieve lasten voor ondernemers

  Reactie door Michel Smit — dinsdag 17 augustus 2004 @ 16.59 uur

 13. @chrisinactie: Wie zegt dat ik het over 1 ouder gezinnen heb? Je waarschijnlijk niet wat ik bedoel met een gebroken gezin. Ik heb het over gezinnen waar kinderen gebroken worden door mishandeling. Wat bedoel je stigmatiserend???? Je zegt: Gedraggestoorde kinderen hebben heel vaak een aangeboren iets. Dat vindt ik nou stigmatiserend. Alsof ieder kind die in een gezin geboren wordt met slechte ouders een aangeboren afwijking heeft…..sjonge Dat is nou precies waar deze kinderen tegenaan lopen in de jeugdzorg dat ze zo’n stempel hebben. Een kind wordt vaak niet slecht geboren maar slecht gemaakt. Dus is er nog hoop maar als ze dan tegen mensen aanlopen met zulke vooroordelen hebben ze vaak al geen zin meer om te praten…..dat is niet gek natuurlijk. Dat ze geen kansen krijgen alleen door te weinig finacien daar ben ik het niet mee eens dat is er een onderdeel van en er zit vaak meer achter dan alleen dat. Ik praat dagelijks met mensen die in zo’n situatie zitten of hebben gezeten. Probeer in die bureaucratische molen maar eens iets te bereiken…. Als ze dan zelf weglopen bij hun ouders dan wordt het ze door de staat ook nog eens onmogelijk gemaakt. Probeer jij maar eens studiefinanciering te krijgen als je moeder een hoer is waar je geen contact mee hebt en je vader in de bak zit. Nee hoor dan heb je een handtekening nodig… Probeer jij maar eens op het goede pad te komen als je altijd aangekeken wordt op wat jou ouders doen en gedaan hebben. Probeer jij maar eens voor je nog thuiswonende broers en zusjes de kinderbescherming in te schakelen omdat ze misbruikt en mishandeld worden. Dan wordt jij eerst nagetrokken en als je geluk hebt gaan ze een keertje kijken….. Dit lijken mij geen aangeboren dingen.

  Reactie door sulis — dinsdag 17 augustus 2004 @ 17.06 uur

 14. Onder andere:

  Vut en Prepensioen behouden (ouderen hebben al genoeg gedaan)

  40 jaren werken is meer dan voldoende

  Jongeren aan het werk, dus werkloosheid terugdringen (invoeren van de 36 urige werkweek i.p.v. herinvoeren van de 40 urige werkweek)

  Verplicht een solidariteitspremie voor werkenden invoeren zodat de jongeren van nu er straks ook van kunnen genieten en niet tot hun 70e hoeven te werken.

  Laat dit kabinet stoppen met muiten en de burgers steeds onzekerder te maken. (ze moeten gewoon weg!!!!!!!!!!!!

  Ministers 20% salarisverlaging!!!

  Goede zorg voor iedereen en naar draagkracht. (medicijnen kosten
  onze ministers immers evenveel als jan met de pet)

  Reactie door Eef — dinsdag 17 augustus 2004 @ 17.24 uur

 15. Prestatie contracten voor politici :) haal je het niet dan treed je af….ownee he verdomme, vergis me weer. Politici leggen dat andere op, niet bij zichzelf…stel je voor, dan moet je gaan presteren.

  Reactie door MAD — dinsdag 17 augustus 2004 @ 18.54 uur

 16. @13 sullis ter verduidelijking. Ik wil hier mee zeggen dat kinderen met een aangeboren iets, dat dit juist vaak niets te maken heeft met een problematische achtergrond.

  Reactie door chrisinactie — dinsdag 17 augustus 2004 @ 19.50 uur

 17. -Creëren van meer Melkertbanen, want in deze economisch slechte tijden komen mensen met een achterstand helemaal niet meer aan de bak
  - Milieuvriendelijke auto´s voor bewindslieden en geen gezeik dat ze dat niet comfortabel vinden.
  - terugdraaien enorme salarisverhoging ministers.
  - haal het leger terug uit Irak (we hebben daar niks te zoeken)
  - terugdraaien nieuwe kinderopvangwet (ontzettend ingewikkeld, omslachtig, kortom overbodig)
  - cao verbindend blijven verklaren

  Reactie door karin — dinsdag 17 augustus 2004 @ 20.17 uur

 18. Vut en pre-pensioenen
  Algemeen verbindend verklaren CAO
  Ziekenzorg
  36/38 urige werkweek handhaven
  Behoud van ATV
  PC-prive projecten handhaven
  Geen salaris verhogiging ministers komende 4 jaar
  40 dienstjaren uitreden herinvoeren, jongeren aan de slag

  Als je dan ook nog dit kabinet een rotschop uitgang kan geven zou het mijn dag wel maken….Wat een onvergetelijke prinsjesdag zou dat zijn, schaf dienaam ook maar af trouwens, prinsjes dag……..

  Reactie door Lambert — dinsdag 17 augustus 2004 @ 20.37 uur

 19. @chrisinactie: dan kan ik je niet meer volgen eigenlijk.

  Reactie door sulis — dinsdag 17 augustus 2004 @ 20.37 uur

 20. Ha!

  Misschien moet de inzet zijn dat er oplossingen gezocht moeten worden die geen geld kosten. Ik weet zeker dat er, door het maken van keuzes, veel geld bespaard kan worden wat je ergens anders, binnen hetzelfde departement, kunt uitgeven. Men doet ons geloven dat het geld op is, als kiezer zul je die situatie moeten aannemen als zijnde een nieuwe beginsituatie en daarmee aan de slag gaan.

  Vergelijk het met de uitzending naar Irak: er is besloten te gaan en te blijven. SP was er op tegen maar dat heeft niet gebaat. Nu is de nieuwe situatie dat we er zitten en dat moet de uitgangspositie zijn van het verdere beleid. Terugkijken en zeuren dat we daar weg moeten is terecht en menselijk maar frusteert vooruitgang.

  Verder bordurend op defensie (een instituut dat wat mij betreft geheel afgeschaft dient te worden) kan je niet ontkennen dat Kamp geen keuzes durft te maken. Hij sluit bases, verkoopt onderdelen van de krijgsmacht en investeert dat bespaarde geld op andere plaatsen. Dat is wel de enige manier om dit land hedentendage te leiden: geld uitgeven zonder de rekening te verhogen.

  Reactie door Jelle — dinsdag 17 augustus 2004 @ 20.51 uur

 21. Toon met cijfers aan hoeveel de armen armer worden en hoeveel de rijken rijker worden. Som alle ellende op: het aantal daklozen, het aantal faillissementen, het aantal ontslagen, het aantal werkzoekenden etc. etc. Onweerlegbare feiten.

  Spreek niet tegen de regering en de 2e Kamer, die zijn toch niet echt geinteresseerd, maar hou een vlammende toespraak tot de bevolking. Spreek alsof je in verkiezingstijd een zaal vol gewone mensen toespreekt.

  En vertel in simpele woorden dat we andere keuzes kunnen maken:
  - Niet investeren in JSF’s maar in onderwijs
  - Niet de lonen verhogen van ministers, maar van verplegers
  - Niet alle bezuinigingen zoeken bij de laagste inkomens, maar liever bij hen die het wél kunnen missen
  - Niet de bouwfraudeurs laten wegkomen, en ondertussen de klokkenluiders in de steek laten

  Politiek valt er niets te halen, dus beschouw het maar als een battle for the hearts and minds of the people.

  Reactie door Vinnie — dinsdag 17 augustus 2004 @ 20.52 uur

 22. @ MAD

  Als ze die regeling op zichzelf zouden toepassen kunnen ze inderdaad stuk voor stuk opstappen.
  Goed idee dus op zich… ;)

  Reactie door Mirella — dinsdag 17 augustus 2004 @ 21.14 uur

 23. 1. Een voorbeeld nemen aan Zweden hoe hun hun pensioenstelsel hebben gereorganiseerd hebben om het ook in de toekomst betaalbaar tehouden.

  QUOTE : R. Harthoorn.

  “Het allerbelangrijkste punt voor de algemene beschouwingen is om van de zogenaamde staatsschuld en de zogenaamde tekorten af te komen. Breng als punt dat uitgestelde inkomsten uit belastingheffing op toekomstige pensioenen op het overheidstekort in mindering worden gebracht. Dan is er geen tekort meer en dan zijn allerlei andere vormen van beleid mogelijk. Overigens vergt dat een verandering van de Europese regels.”

  Wat was dat spreekwoord ook al weer, iets met een beer, een huid en verkopen.
  Als het toegestaan wordt om evt. toekomstige inkomsten mee terekenen is het hek echt van de dam.
  Kunnen we ook wel alvast de belastingaanslagen voor 2006/2007/2008 de deur uit doen.

  Feit is gewoon dat we een staatsschuld hebben die ons gewoon ontzettend veel geld kost elk jaar (en dat ons ook gewoon blijft kosten als we die truk uit mochten halen).

  QUOTE : Molly.
  “1.
  De hele uitzending naar Irak komt voort uit afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Volgens mij ook alleen maar omdat WW2 ook in ons land eindigde en Amerika een rol speelde.

  Vergeten wordt echter dat de tijden veranderen. Het is nu een mooi moment om al die afspraken eens te gaan herzien. Amerika doet dat zelf tenslotte ook en trekt ook de troepen terug uit Europa en Azie.

  Amerika trekt zijn troepen terug omdat europa de VS in de steek heeft gelaten, als europa meer troepen ter beschikking stelt dan had dat niet gehoeven.
  Over de rechtmatigheid van die oorlog heb ik nu niet.

  “Ik denk dat de Navo passee is en we ons moeten gaan richten op een Europese verdedigingsmachinerie, waar landsbewaking en anti-terrorisme activiteiten een plaats in moeten hebben.

  Hahahahahahahha dan zal het defensie budget toch echt drastisch omhoog moeten hoor, want de ruggegraat van de huidige europese defensie wordt gevormd door…. juist de amerikanen.
  Een operatie als in Kosovo was alleen mogelijk door de Logistieke inzet van de Amerikanen, nee sorry van de Engelsen hoef je niks te verwachten, die zijn wel trouw aan hun bondgenoten.
  Frankrijk heeft een eigen verdedeging (zit zelfs niet in de NAVO)
  En het Duitse leger is in een dusdanige deplorable staat dat meer als de helft van hun tanks niet meer werkt omdat er geen geld is om ze te repareren.
  ALs je Nederland wilt bewaken zal het NL leger toch weer een stukje groter moeten worden hoor, want met de huidige 3 brigades kunnen we nog niet eens een kwart van ons land verdedigen.
  Dus voor diegene die daadwerkelijk denkt dat europa in staat is zichzelf te verdedigen heb ik nog wel een mooie brug te koop in Rotterdam.

  Trouwens: ik heb nooit begrepen waarom het leger naar Irak moest. Wederopbouw is iets wat ook gedaan kan worden door gewone burgermensen.

  Yep de ongewapende burgers staan in de rij om naar irak te mogen.

  Reactie door Ronald — dinsdag 17 augustus 2004 @ 21.35 uur

 24. Ronald

  Gaat niet om de grootheid van een leger, gaat om hoe fanatiek en taai een leger is. De spartanen versloegen door hun taaiheid met hele kleine eenheden zeer grote legers. Dus uitbreiding is niet nodig, je moet gewoon fanatieke goed getrainde militairen in het leger hebben. En dan hoef je helemaal geen groot leger te hebben. Trainen, trainen en nog eens trainen. Thats all…. Nederland moet seals gaan trainen en een allround leger vormen, 1 afd. Past beter bij ons landje dan een luchtmacht, landmacht en marine. Verdienen we weer geld. Je hebt in deze tijd niets meer aan tanks en vliegtuigjes. Je hebt specialisten nodig, extreem getraint dat wordt de toekomst, lomp legertuig is uit. Dus ook niet meer in investeren, oorlogen zullen niet meer massaal zijn.

  Reactie door MAD — dinsdag 17 augustus 2004 @ 22.11 uur

 25. Hallo Jan

  In 1999 heb ik eens mijn visie op bepaald beleidsgebieden per floppy opgestuurt naar Rotterdam. Dit besloeg zo´n 18 bladzijden tekst, als ik me het kan herinneren, want ik ben het nu kwijt. Het was een reactie op jullie thema Heel de mens.

  Hetgene wat ik daarin heb beschreven, vind ik nu nog heel actueel.

  Een paar zaken kan ik nog wel aanhalen.
  +Inkomensafhankelijke boetes
  +afschaffing kinderbijslag voor rijkeren
  +Energiebelasting naar inkomensniveau
  +Afschaffing van het leger behalve de E.O.D.
  +Nationalisering van nutsbedrijven etc.
  +Invoering van schooluniform
  +Zakgeldverstrekking via de school i.p.v. de ouders, om spijbelen tegen te gaan.

  Ik weet nog dat in 2000, de S.P. met de 1e 2 punten aan de slag is gegaan, het schip is gestrand, maar het tij zal mischien voor een volgende keer wel weer beter worden.

  Verder zag ik nog ergens een goede opmerking van iemand, die het had over goede informatieverstrekking. De S.P. moet door blijven gaan om de liberale anti/arbeiderspropaganda tegen te spreken. Informatie zal in de toekomst de sleutel zijn, wat ervoor zal zorgen dat de S.P. verder gaat groeien.

  Reactie door ReneR — dinsdag 17 augustus 2004 @ 22.20 uur

 26. Ik had nog een paar punten:
  - inkomensafhankelijke kinderbijslag
  - geen of lagere aow topinkomens
  - verkleining klassen
  - verbieden hoofddoekje op scholen (is vast niet iedereen mee eens, maar volgens mij wel belangrijk voor integratie)
  - het punt van ReneR de inkomensafhankelijke boetes spreekt me erg aan.
  - langere celstraffen voor veelplegers
  - verbieden reclame van leningverstrekkers
  - verbieden van uitgestelde betalingen door postorderbedrijven
  (juist mensen die het niet zouden moeten doen, maken hier gebruik van)

  Reactie door karin — dinsdag 17 augustus 2004 @ 22.42 uur

 27. de overduidelijk misleidende argumenten voor diverse huidige bezuinigingen aan de kaak stellen.

  Bovendien helder weergeven dat bezuinigen op zich niet het probleem is, maar wel de bezuinigingen die gedragen worden door groepen mensen die het zonder die bezuinigingen al zwaar genoeg hebben.
  Durf bijvoorbeeld de hypocrisie van de huidige hypotheekrente-aftrek aan de kaak te stellen: als je bezuinigt, moet je beginnen bij een regeling die bedoeld is als stimulering van het eigen woning bezit (doch in praktijk niet zozeer het bezit maar de financiering stimuleert, een korting op grond van een gemaximaliseerde WOZ-waarde zou een betere oplossing zijn) en waarvan 45 van de totale aftrek terecht komt bij de 7% rijkste eigen woningbezitters (dwz, 7% met de hoogste aftrek!), een subsidie derhalve voor de verwerving van grote dure villas.

  Reactie door RM — dinsdag 17 augustus 2004 @ 22.58 uur

 28. @ MAD, Brug kopen?
  Sorry hoor maar de geschiedenis heeft je ongelijk keer op keer bewezen, ik respecteer je mening maar hij is niet geheel reeel hoor.
  Wist je dat dit een van de langste vreedzame periode’s is die nederland ooit heeft gekend, en welk land had er in kosovo in gegrepen als elk europees land een leger had naar jou model.
  Om te trainen is geld nodig, heel veel geld, en op dit moment is dat geld er niet eens meer op de reguliere troepen te trainen.
  Hightech is leuk maar een oorlog wordt nog steeds op de grond gewonnen en daar is gewoon lomp leger materiaal voor nodig.

  @ ReneR,

  Een paar zaken kan ik nog wel aanhalen.
  +Inkomensafhankelijke boetes
  Goed idee, beter nog, minder agenten bezig met boetes schrijven, meer agenten bezig met misdaad bestrijding.

  +afschaffing kinderbijslag voor rijkeren
  Ja daar gaan we weer hoor, ik noem dit discriminatie naar inkomen, wel voor alles mogen betalen maar gebruiken ho maar.
  Eenrichtingssolidariteit dus.

  +Energiebelasting naar inkomensniveau

  Zie hier boven.

  +Afschaffing van het leger behalve de E.O.D.

  Ongelovelijk, misschien was het nog niet tot je door gedrongen maar er zijn misschien nog mensen in dit land die belastingen betalen die wel prijs stellen op de aanwezigheid van een leger.
  Oja de EOD mag blijven omdat je die nodig hebt he, tjonge kortzichtig hoor

  +Nationalisering van nutsbedrijven etc.

  Als we dan toch bezig zijn laten we gelijk de Shell nationaliseren, is onze olie toevoer ook gewaarborgd.

  +Invoering van schooluniform
  Ook kinderen zijn mensen, die recht hebben op hun eigen individualiteit.

  +Zakgeldverstrekking via de school i.p.v. de ouders, om spijbelen tegen te gaan.
  Nu we toch bezig zijn laten we ook gelijk bepalen waar mensen de rest van hun geld aan uitgeven.
  Denk dat ik zelf wel kan bepalen hoeveel en wanneer mijn kind zakgeld krijgt.

  Reactie door Ronald — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.00 uur

 29. Ik verbaas mij over de stellingen die hier soms bloedserieus geponeerd worden op dit forum. Er wordt alleen maar geklaagd hoe slecht het kabinet is, hoe zielig het klootjesvolk (not my words) is, en weet ik wat niet al. Eigen verantwoordelijkheid: ooit van gehoord? Het is allemaal hartstikke mooi die verzorgingsstaat en ik ben ook oprecht blij dat we m hebben, maar draven we af en toe niet een beetje door?
  Een willekeurige greep:

  * Studiebeurs voor 30 plussers.

  Ongelofelijk! Als je na 30 jaar niet genoeg gesubsidieerd aan je educatie hebt kunnen werken, dan moet je het maar zelf betalen.

  * Terugdraaien enorme salarisverhoging ministers.

  Weet je wel hoe weinig een minister verdient ten opzichte van een gelijkwaardige functie in het bedrijfsleven? Nog niet een derde! Zelfs de topambtenaar die in de luwte slaapt… eh werkt, verdient veel en veel meer. Wie krijg je nog zo gek om minister te worden? If you pay peanuts, you get monkeys!

  * PC-prive projecten handhaven.

  Waarom moet de overheid daaraan meebetalen? Een PC is allang geen onbereikbaar onbetaalbaar object meer, maar een ingeburgerd huishoudelijk apparaat als een koelkast of een wasmachine. Zelf dokken! En als je geen geld hebt voor een nieuwe, koop je een tweedehandse. Net als met een auto. Je kan tenslotte niet alles hebben.

  * HET KLOOTJESVOLK (WAARTOE IK BEHOOR)GOED DUIDELIJK MAKEN DAT ER GELD ZAT IS IN DIT LAND !!!!

  Nou, handen uit de mouwen dan, en begin een eigen bedrijf of ga op de markt staan. Er valt inderdaad overal geld te verdienen, als je maar goed om je heen kijkt en van aanpakken houdt. Koop blikjes drinken bij de MAKRO en verkoop ze op een hete dag op het strand, ik noem maar wat. Voor ondernemen hoef je geen rijkeluiskind te zijn, dat kan iedereen. Investeer tijd en een beetje geld, help je meteen de economie een beetje omhoog.

  * afschaffing kinderbijslag voor rijkeren

  Ik zeg het je nog sterker: schaf die kinderbijslag maar compleet af. Dat instrument is ooit ingevoerd (1941) om vorming van grote gezinnen aan te moedigen. Nederland is inmiddels vol zat (dat bedoel ik in algemene zin, don’t get me wrong), dus waarom moet de overheid gezinsvorming nog langer stimuleren?

  * Nationalisering van nutsbedrijven etc.

  Woeha!! Gaan we de boel weer terugkopen dan? En waar haalt de staat (dat zijn wij dus met zn allen) dat geld vandaan?

  * Verhoging van de studiebeurzen i.c.m. verlaging collegegeld.

  Ah ja: de Staat (=wij allemaal) moet jouw studie nog meer spekken dan ze nu al doet? Je kan ook een baantje nemen. Achter de tap, in de rondvaartboot, in de bediening. Het is niet altijd leuk dat werken, maar ja: soms moet je wel he?

  * Verlaging van Nederlandse EU-contributie

  Daar is intussen al wat aan gedaan. In 2007 gaan we fors minder per hoofd betalen aan de EU. Maar het kan altijd minder.

  De overheid moet zijn financien op orde houden. Minder geld in = minder geld uit. Net mijn huishoudpotje, maar dan in het groot. Nederland is nog steeds een groot deel van haar geld kwijt aan rente en aflossing op de staatsschuld. De afbetaling van een Wehkamp of geleend geld voor een auto, maar dan in het groot. Iedereen weet, dat wanneer dat eenmaal opgelost is, er opeens heel veel geld per jaar overblijft voor leuke dingen. Dus Zalm is helemaal zo gek nog niet bezig geweest door de staatsschuld fors terug te dringen. Daar hoor ik niemand over. En natuurlijk is het voor velen een ver van mijn bed show, maar sta er eens iets langer bij stil.

  Ik dank u.

  Reactie door Pipo de Clown — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.04 uur

 30. @ Pipo, Amen

  Reactie door Ronald — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.10 uur

 31. @ pipo de clown
  Het vak van minister is niet vergelijkbaar met het bedrijfsleven.
  Met welk bedrijf zou je een ministerie kunnen vergelijken ?

  Reactie door karin — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.17 uur

 32. @Karin daar gaat het niet om, als iemand die heel goed is zeg bijv. 70.000 euro als minister kan verdienen of meer als 200.000 bij de shell, waar denk je dat die gaat werken dan?
  Waarom denk je dat Kok nu zijn zakken aan het vullen is he.

  Reactie door Ronald — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.21 uur

 33. Je denkt toch niet dat Balkenende gewild is in het bedrijfsleven ? Kok is gewild in het bedrijfsleven door èn zijn vakbondsverleden en hij staat goed bekend in Europa. Hij werd tenminste serieus genomen door collega regeringsleiders.

  Een minister verdient overigens € 9422,06 bruto per maand, exclusief onkostenvergoedingen (bron:www.regering.nl).
  Zo´n slecht salaris is dat ook weer niet hoor.

  Reactie door karin — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.37 uur

 34. @Karin,

  Ik kan daar ook wel van rondkomen, maar het staat niet in verhouding tot de prestatie die je moet leveren. Als minister ben je 24 uur met je werk bezig, 4 jaar lang altijd kop-van-jut van mensen die het altijd beter weten, onder continue media-aandacht, kortom een ondankbare hondenbaan.

  Vergelijkbaar met het bedrijfsleven? Ja hoor, baas zijn over duizenden ambtenaren, budgetverantwoordelijkheid voor miljarden Euro’s, beleid bepalen dat effect heeft op 15 miljoen mensen…

  Een gemiddelde directeur van een bedrijfje van 30 man verdient ook met gemak 9422 bruto per maand. Ik zou het wel weten…

  Reactie door Pipo de Clown — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.45 uur

 35. @ pipo de clown

  Er zijn zoveel hondebanen die nog veel slechter worden betaald, zoals bijv. leraar.
  Minister zijn doe je meestal maar voor één kabinetsperiode, en als je een goede minister bent geweest kom je snel daarna aan een goedbetaalde baan in het bedrijfsleven (zie Kok). En minister worden doe je toch niet om rijk te worden, maar omdat je het een eer vindt.
  Hoe vond je Heinsbroek als minister ? Was toch ook niet echt een topper, maar heeft wel een vermogen verdiend in het bedrijfsleven.

  Reactie door karin — dinsdag 17 augustus 2004 @ 23.58 uur

 36. Ik huldig het principe: loon naar werken.

  Reactie door Pipo de Clown — woensdag 18 augustus 2004 @ 0.00 uur

 37. Hier zijn mijn suggestie:

  Stel de schade vast die veroorzaakt is door dit kabinet met als doel het trachten te behalen van de norm voor het begrotingstekort van 3% onder het motto “Europa is best belangrijk”. Hierbij is namelijk alleen gerekend in geld en de maatschappelijke problemen laat men voor het gemak maar links liggen.
  Die schade is direct meetbaar in de samenleving, de cijfers spreken voor zich…

  Reactie door Helma — woensdag 18 augustus 2004 @ 0.22 uur

 38. De inzet moet in de eerste plaats scherp zijn, vlijmscherp, ten opzichte van ieder voorstel dat de positie van de meest kwetsbaren van onze samenleving verder aantast. Welke voorstellen dat zullen zijn kunnen jullie, zeker op dit moment, beter beoordelen dan een toevallige voorbijganger aan dit web-log.

  Bij meest kwetsbaren denk ik in de eerste plaats aan hen die blijvend in een verpleeg- of verzorgingstehuis zijn opgenomen. Of het uitbrengen van (weer) een rapport, daarbij voldoende is… Misschien zou daar eens een parlementaire enquête naar worden gehouden, alhoewel… de resultaten van eerdere enquêtes niet bepaald leidden tot keiharde maatregelen.

  Bij meest kwetsbaren denk ik in de tweede plaats aan kinderen en dan vooral aan kinderen met wie het op de één of andere manier niet goed gaat. Van verwaarloosde zuigelingen tot en met jeugdwerklozen. Mishandelde kinderen, incestslachtoffers, enkel- of meervoudig gehandicapte kinderen, maar ook kinderen die om wat voor reden dan ook ‘buiten de boot’ dreigen te vallen, spijbelaars, enzovoorts…

  Enkele van de onderwerpen die naar mijn mening ook extra aandacht verdienen:
  Gezondheidszorg – Moet voor iedereen onder alle omstandigheden beschikbaar blijven. Maatregelen die dit in de weg kunnen staan, zoals de ‘no claim’-verzekeringsvoorwaarde, moeten van tafel. Eerder minder dan meer marktwerking in de gewone gezondheidszorg.
  Moeilijke keuzes, zoals voor extreem dure operaties en medicijnen, waarvan de werkzaamheid onbekend of zeer beperkt is, dienen zoveel mogelijk voor iedereen volgbaar te moeten zijn.
  Onderwijs – Moet voor iedereen onder alle omstandigheden beschikbaar blijven, waarbij echter wel verschil mag worden gemaakt tussen ‘plezierstudies’ en studies voor beroepen, die nu en in de toekomst belangrijk zijn voor onze maatschappij. De grens ligt ongeveer bij politicologie… :-) Bij het kleuter-, lager- en middelbaar-onderwijs dient, na vele jaren met veranderingen en toenemende bureaucratie, vooral rust te komen, zodat de mensen voor de klas zich optimaal kunnen wijden aan hun vak… lesgeven. ‘Zoetermeer’ mag wat mij betreft flink inkrimpen.
  Woningbouw – Er moet op korte termijn een inhaalslag worden gemaakt bij het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters. Tegelijkertijd dienen huisjesmelkers en slecht functionerende woningbpuwverenigingen, -stichtingen, enzovoorts op alle mogelijke manieren te worden aangepakt.

  En zo zijn er natuurlijk nog heel wat onderwerpen te noemen…
  Wat volgens mij niet de inzet moet zijn, is het bij de Algemene Beschouwingen terugvallen op details. Daarmee ontkracht je de argumenten die naar voren worden gebracht bij kernpunten en speel je in feite de regering(spartijen) in de kaart.

  Bij voorbaat sterkte en waar mogelijk succes.

  Reactie door Heraclitus VII — woensdag 18 augustus 2004 @ 2.30 uur

 39. @ Pipo de Clown. Pipo heeft een paar rake punten, maar er is toch iets wat ik niet begrijp en misschien kan hij me dat uitleggen, aangezien hij naar eigen zeggen lang stil heeft gestaan bij de staatsschuld. Waarom maakt minister Zalm zich nu, ten koste van alles en iedereen, druk om de staatsschuld terwijl hij werkelijk met geld strooide (denk bv aan de zalmsnip) toen er ten tijde van Paars geld in overvloed was en waarom is er van dat geld niets apart gezet?

  @ Jan Marijnissen. De lijst is ellenlang, maar ik denk dat het het belangrijkste is om het vuurtje dat sluimert in de meer sociaal-christelijke CDA achterban aan te wakkeren. Zolang er consensus is tussen de coalitiepartners zullen de betogen van de oppositiepartijen niet meer dan relatief kleine concessies als resultaat hebben. Waarom zouden ze zich ook iets van jullie aantrekken zolang ze de kamermeerderheid hebben? Pas wanneer de pleuris uitbreekt in JP’s eigen achterban, dan pas kunnen we koerswijzigingen verwachten. Misschien wordt het tijd voor een beetje SociaListig.

  Reactie door de Kardinaal, bezeten door een Sociaaldemon — woensdag 18 augustus 2004 @ 2.57 uur

 40. pipo(30) dat klootjes volk waartoe ik behoor .daar behoor jij ook toe . ik ben 7 jaar geleden zoals jij schrijft ,een eigen bedrijf .begonnen vanuit een uitkering .op 23 juli j.l is bij mij een een erfelijke en dodelijke longziekte alpha 1 antitrypsine geconstateerd. waardoor ik mijn bedrijf op termijn moet beeindigen .daar in de toekomst zelfs gewoon eten te vermoeiend is .dat ik mijn bedrijf moet sluiten .daar kom ik wel overheen ,dat ik waarschijnlijk nog maar enkele jaren te leven heb(ben nu 44)daar kom ik wel overheen ,tenslotte gaan we allemaal een keer dood ,ook clowns !,waar ik niet overheen kom is dat mijn dochtertje van 6 en mijn vrouw achterblijven in dit steeds asocialer wordende land .vol met pipo,s zoals jij die alleen over geld kunnen praten ,en denken , ook jij word een keer hulpbehoevend in je leven , je zal dan spijt krijgen dat JE TOEN DE S.P. NIET ONDERSTEUND HEBT ,ZEKER WETEN , als laatste wil ik nog kwijt dat ik het prettig vind als mensen onder zijn eigen naam mee praten . want dit is de eerste en laaste keer dat ik een pipo de clown serieus neem .

  Reactie door henk — woensdag 18 augustus 2004 @ 3.44 uur

 41. @ Pipo/37
  Met het principe ‘loon naar werken’ heb ik geen moeite.
  Wel met waarderingen en verschillen.
  Verdienen de miljonairs/miljonairs in onze samenleving die miljoenen/miljarden ? Is er bij iemand die rijk wordt door het op de markt brengen van verzamel-cd’s, om maar een voorbeeld te noemen, sprake van ‘loon naar werken’? Krijgt de cosmetisch chirurg ‘loon naar werken’ ? De top-sporter ? De televisie-persoonlijkheid ?
  In vergelijking met de leraar, de verpleegkundige, de fabrieksarbeider ?
  En waarop heeft iemand recht die niet mee kan doen, die uit de boot valt ?
  Moeten we letterlijk alles aan de markt overlaten en Amerika rechts passeren ?
  In dat geval kan ik alleen maar hopen dat de euthanasie-wetgeving niet dezelfde kant op gaat…

  Reactie door Heraclitus VII — woensdag 18 augustus 2004 @ 3.58 uur

 42. … en voornaamgenoot/41
  Sterkte bij het omgaan met alpha 1 antitrypsine. Ik hoop voor jou en je gezin dat je de prognose zult overleven.
  Maak je niet te druk over de Nepkarels en Pipo’s. Het barst bij dit medium van de pubers en de egocentrische anoniemen.

  Ik kan me je bezorgdheid over de toekomst van je echtgenote en dochtertje voorstellen en prijs mezelf gelukkig dat mijn kinderen inmiddels volwassen zijn.
  Dit land wordt er de komende decennia niet leuker op voor hen die erin moeten leven… en die niet in staat zijn hun ogen te sluiten voor het lot van ‘de onderkant’.

  Reactie door Heraclitus VII — woensdag 18 augustus 2004 @ 4.21 uur

 43. Tsja je blijft altijd een groep mensen hebben die liever buiten de werkelijkheid blijven staan. Ze fungeren als een soort levende stencil machine die maar achter elkaar door drammen, zichzelf helemaal gek quote puur om gelijk te krijgen. Het is steeds het weerleggen van de ene ideologie naar de andere ideologie, geschommel tussen links en rechts. Het is ook geen discussie, het is gewoon jij zegt A en ik zeg B en daar gaan we net zolang mee door tot beide partijen uitgeluld zijn. Slaat echt heeeeeelemaal nergens op. Gewoon elkaar narren.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 6.10 uur

 44. @ Heraclitus VII

  “Verdienen de miljonairs/miljonairs in onze samenleving die miljoenen/miljarden ?”

  Als die in eerste instantie het geld beschikbaar stellen voor iets, dan mag daar best een hoop rendement naar hun terug vloeien, het is hun geld tenslotte en zij lopen het grootste risico, ze hoeven het ook niet te doen, dan verdiend niemand iets he.

  Laten we niet vooral niet vergeten dat hoe meer ‘rijken’ naar het buitenland vluchten (lees weggepest worden) er ook steeds meer werk en geld naar het buitenland gaat.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 7.20 uur

 45. @ De karidinaal,
  “Waarom maakt minister Zalm zich nu, ten koste van alles en iedereen, druk om de staatsschuld terwijl hij werkelijk met geld strooide (denk bv aan de zalmsnip) toen er ten tijde van Paars geld in overvloed was en waarom is er van dat geld niets apart gezet?”

  Volgens mij heb je toen liggen slapen, Zalm heeft geprobeerd elke meevaller voor de staatskas te gebruiken maar vond hier bij heel veel tegenwerking van het Populistische PVDA dat door met geld te strooien stemmen wou winnen.

  We hebben dit al eerder meegemaakt, in de jaren 70 liep er ook een sinterklaas rond in nederland, de jaren tachtig kon de rotzooi weer op geruimd worden en goh de geschiedenis herhaald zich.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 7.25 uur

 46. Ronald

  is het niet eenvoudiger om te zeggen ‘hoi ik ben Ronald en ik ben rechts en heb altijd gelijk en zal iemand nooit gelijk geven.’ Bespaar je iedereen het nodige werk om te reageren. Het is zo autistisch gedrag.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 7.52 uur

 47. @ronald

  “Zalm heeft geprobeerd elke meevaller voor de staatskas te gebruiken maar vond hier bij heel veel tegenwerking van het Populistische PVDA dat door met geld te strooien stemmen wou winnen.”

  Zalm heeft meegedaan met twee paarse kabinetten. Als hij pas achteraf durft te zeggen dat hij er niet mee eens was, heeft hij gewoon geen ruggegraat. En hij hoefde niet mee te doen met deze kabinetten, hij heeft er zelf mee ingestemd.

  Reactie door karin — woensdag 18 augustus 2004 @ 8.04 uur

 48. Jan,
  een alternatieve begroting maakt i.h.a. een sterke indruk!
  suc6

  Reactie door jorgo — woensdag 18 augustus 2004 @ 9.14 uur

 49. 41 Henk,
  Ik wens jou en je gezin heel veel sterkte toe in de komende tijd

  Reactie door Chrisinactie — woensdag 18 augustus 2004 @ 9.40 uur

 50. @ Pipo de Clown:

  * Verhoging van de studiebeurzen i.c.m. verlaging collegegeld.

  Investeren in onderwijs is ook investeren in de toekomst. Klinkt als een dooddoener, maar het is wel zo dat dat met investeringen in het onderwijs de arbeidscapaciteit en het werk-/denkniveau van de gemiddelde werknemer stijgt, dat veroorzaakt hogere loonkosten en op termijn ook hogere belastinginkomsten. Als je nagaat dat a) de studiebeurzen te laag zijn en b) de kosten voor onderwijs in Nederland gemiddeld vergeleken weer hoog zijn, dan moet je dingen tegen elkaar afstrepen.

  Daarnaast “Pipo” lever ik met plezier een bijdrage aan de Nederlandse samenleving middels loonheffing en premie ziektekosten. En dat met een goed betaalde stage als personeelsfunctionaris van ruim 42 uur per week (excl. een reistijd van 2 uur en 10 minuten per dag). Dus nee: i don´t get paid for being lame. En nu jij.

  Reactie door Alex — woensdag 18 augustus 2004 @ 9.58 uur

 51. Pipo de Clown (30):

  Pipo de Clown (what’s in a name?) wil dat ministers veel geld verdienen, vergelijkbaar met het bedrijfsleven. Want: “If you pay peanuts, you get monkeys”. Beste Pipo, de ellende is juist dat we nu inderdaad “monkeys” hebben, niet omdat er te weinig te schrapen valt, maar omdat ze politieke onbenullen zijn. Wat we in de politiek nodig hebben zijn niet mensen die erop uit zijn zo veel mogelijk geld te verdienen – dan krijgen we de brigade “Onleefbaar Nederland”. Nee, we hebben mensen nodig die bevlogen zijn, die om hun medemensen geven en de publieke zaak ernstig nemen. Dat is toch wel andere koek dan Dagobert Ducks als jij, hè?

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 10.32 uur

 52. Vind een basis discussie wel boeiend, waar is het algemene doel? Het was de opbouw van het land. Hoe gaan we die nu stabiliseren? En ik ben ook zeer beneiuwd waar de C van christen nog voor staat. Als hij nergens meer voor staat kunnen ze er beter MDA van maken. Of MA nog beter. Machts Appel. Want demoncratisch staat ook al ter discussie na het saboteren van de andere grote partij. Als iedere partij nu nadenkt over zijn naam en ook de naam veranderd passend bij het beleid dan weet je in elk geval in de basis waar je voor stemt. SP tja dat klopt nog wel denk ik zo.

  Reactie door Ninka — woensdag 18 augustus 2004 @ 10.33 uur

 53. Terug naar de gulden!
  De wettelijke investerings regel weer in het leven roepen.
  De ziektewet/wao weer door de overheid betaald.
  Ik ben wel socialist maar ook realist. Ik zie steeds meer bedrijven verkassen naar het voormalige Oostblok en denk deze bedrijven hier te kunnen houden middels de door mij voorgestelde maatregelen.
  Onze jongens uit Irak dit bespaart onnodig terrorisme en miljoenen euro’s.
  De zgn melkertbanen weer in het leven roepen scheelde een heleboel voor de zorginstellingen.

  Reactie door hans — woensdag 18 augustus 2004 @ 10.57 uur

 54. Het was maar een clown….

  @ Jan Marijnissen.
  Het lijkt me goed om eens te benadrukken dat dit kabinet weinig draagvlak meer heeft onder de bevolking. Het volk heeft in 2003 dit kabinet aan een meerderheid gebracht, maar daar lijkt nu weinig meer van over. Tijd voor zelfreflectie??

  Daarnaast is de zogenaamde meerwaarde van D66 (onderwijs, onderwijs, doe maar extra geld, is altijd goed) totaal niet meer aan de orde dankzij de bezuinigingen en het door onze strot duwen van totaal achterhaalde zogenaamde democratische vernieuwingen zie ik niet als pluspunt van deze regering, maar als een soort uitholling van onze democratie en bestuurlijke continuiteit.
  Die partij mag zich sowieso eens gaan bezinnen op de komende jaren.

  Verder zijn er al vele zaken genoemd, maar die mag je veelal al van de SP verwachten. Dus iets vernieuwends zou wel welkom zijn.
  Een verplicht sabatical voor ministers van dit kabinet voor een jaar of 3 zodat ze niet zo veel schade meer aanrichten, daar wil ik wel wat meer belasting voor betalen…

  Reactie door Bart Vermeulen — woensdag 18 augustus 2004 @ 11.06 uur

 55. @MAD, Sprak een linkse dromer

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 11.20 uur

 56. Terugdringen van de salarissen aan de top vind ik ook nog wel een punt.
  Bij de organisatie waar mijn vriend werkt (instelling voor geestelijk gehandicapten) hebben ze 2 bestuurders, een voor de menselijke kant en een om het beleid door te drukken. Die verdienen met zijn tweeen ongeveer 300.000 euro. Dat betekent met ongeveer 600 clienten dat er per jaar per bewoner al 5000 euro naar alleen die bestuurders gaan! Die overigens naast deze baan ook nog allerlei andere commissariaten etc hebben waar ze ook nog eens voor betaald worden…
  Waar zijn de idealisten gebleven die geen zakken met geld willen verdienen als bestuurder? Net zo ver te zoeken als vrijwilligers denk ik… :? Altijd komt het vrijwilligerswerk op dezelfde mensen neer. Misschien is het een idee om mensen die een uitkering hebben te stimuleren voor vrijwilligerswerk, want dat is echt onbetaalbaar. Heb zelf jarenlang als vrijwilliger gewerkt bij paardrijden voor gehandicapten. Ontzettend leuk werk hoor om te doen! Als ik voor al die uren betaald had gekregen was ik nu wel rijk geweest… :P

  Reactie door Mirella — woensdag 18 augustus 2004 @ 11.34 uur

 57. Ronald

  Beter een dromer die bereid is revolutionair te denken en te handelen dan een autistische dromer die spastisch in zijn bed legt te trappen en te schoppen….jij krijgt ook nog wel een boze droom bij de volgende verkiezingen.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 11.38 uur

 58. Ronald (56):

  “MAD, Sprak een linkse dromer”
  Gedenkwaardige woorden van een rechtse drammer.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.14 uur

 59. @MAD, er is ook niks mis met sociaal zijn, maar wel van je eigen geld en niet met dat van een ander.

  Tevens is het behoorlijk HYPOCRIET om te roepen dat de zwakkeren ontzien moeten worden en dat bijv. defensie wel kapot bezuinigd mag worden en er daardoor in de komende 2 jaar 11.500 functies en dus mensen verdwijnen.
  Waar is je solidariteit voor die mensen die straks hun baan gaan verliezen (nee niet alleen militairen maar ook +/- 3500 burgers worden er uit geschopt.)
  Oh nee dat is niet erg want dat is goed voor je portomonee, bah wederom een sterk staaltje van hypocriet eigenbelang.

  Nee de nare droom begint pas als jij je zin krijgt want jij en je consorten zijn diegenen die de spreekwoordlijke kip met de gouden eieren wil slachten.
  Jaag vooral de mensen met het geld tegen je in het harnas, da’s echt goed voor je economie hoor, slim bezig.

  so·li·da·ri·teit (de ~ (v.))
  1 bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen

  IEDEREEN moet inleveren anders is het geen solidariteit he.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.18 uur

 60. @ Ronald (24):

  Wat in Irak zou moeten gebeuren is inderdaad: opbouwen van het land op civiele terreinen, onder auspiciën van de VN. (Of dit door militairen of anderen geschiedt, is een tweede). Nu zijn de Amerikanen weer bezig met een aanval op Al-Sadr en zijn aanhang. (Typerend is dat minister van defensie Kamp dit feitelijk onjuist aanduidde als “onlusten”" in Najaf!). Ook deze aanpak zal weer averechtse gevolgen hebben. De Sjiïeten zullen zeker niet dulden dat hun heilige plaatsen in Amerikaanse handen komen. De Nederlandse regering is volstrekt naïef door te beweren dat de Irakezen in het zuiden de Nederlanders niet als mede-bezetters ervaren. Steeds meer doen dat juist wél. Mooie woorden van het kabinet veranderen daar niets aan. De Nederlandse regering blijft maar blindvaren op de VS, als blindenhonden die het baasje niet leiden maar erachter aan hobbelen. Het huidige militaire optreden is uitzichtloos en leidt steeds verder in het moeras…..

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.26 uur

 61. Ik denk de volgende punten:

  1. Meer financiele solidariteit, maw: Laat de rijkste onder ons weer meer betalen voor de armeren
  2. Niet echt weg uit Irak, maar wel goed nadenken over andere vormen van ontwikkelingshulp aan Irak. Dus wel stapsgewijs de militairen weghalen..
  3. Harder en resoluter tegen Amerika zijn. Met name Amerika hard op de vingers tikken omtrent de door hun gestarte oorlog in Irak, en hun hele buitenlandse politiek. Kortom niet meer achter hun aanhuppelen.
  4. Stopzetting van de sociale afbraak; geen No-Claim, geen afschaffing pre-pensioen en geen Niet-verbindend verklaring van CAO’s
  5. Zo snel mogelijk terugdringen van top-inkomens bij ziekenhuizen en andere overheids- en semi-overheid instanties.
  6. géén 30% verhoging van salaris politici
  7. Betere transparantie overheid, en efficientere werking van ministeries en dus ook beter contact tussen overheid en burgers
  8. Weghalen van de valse angst over de economie!!

  Reactie door joris — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.31 uur

 62. @ Ronald (61):
  “IEDEREEN moet inleveren, anders is het geen solidariteit”. O ja, dus ook b.v. de bijstandsgerechtigden en laagstbetaalden, die er reëeel al 2 % op achteruitgaan? Over wat voor solidariteit heb jij het eigenlijk?

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.31 uur

 63. @olav

  Ik denk de solidariteit met de rijken die (o zo zielig) zoveel belasting moeten betalen dat ze vluchten naar het buitenland.
  En dat is zo oneerlijk want die werken zo ontzettend hard, echt veel harder dan dat gewone arbeidersvolk

  Reactie door karin — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.33 uur

 64. @Olav & Karin, ik heb niet gezegd hoeveel die mensen moeten inleveren, ik constateer alleen dat hier mensen roepen dat de zwakkeren ontzien moeten worden (lees NIKS hoeven inteleveren) en de rest hier ALWEER voor mogen opdraaien.
  Solidariteit behoord van 2 kanten tekomen, maar sommige mensen verwarren solidariteit met eigenbelang.


  Nederlandse overheidsuitgaven als percentage van het nationaal inkomen

  1900…..10%
  1914…..11%
  1917…..30%
  1920…..17%
  1930…..18%
  1933…..25%
  1950…..24%
  1960…..25%
  1970…..30%
  1980…..36%
  2002…..52%

  Bronnen: Adam Smith Institute en “Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw” JL van Zanden / RT Griffiths”

  Goh je hoeft geen wonderkind te zijn om te snappen dat deze zeepbel een keer gaat knappen.

  Ga maar eens opzoeken waar al het geld van de wegenbelasting en benzineaccijns blijft, juist het overgrote merendeel wordt in die bodemloze put genaamd “sociaal stelsel” gedumpt.
  En via nog meer belastingen wordt er geld binnengeharkt dat daarvoor gebruikt wordt.

  Dus ga maar eens uitrekenen wat een werkende daadwerkelijk betaald om dit systeem in stand tehouden.

  Ik vind het niet erg om in televeren maar dat moet IEDEREEN ook inleveren, want als de ene groep niet hoeft in televeren, dan wil ik dat ook niet.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.50 uur

 65. @Karin, goh en wie wordt uiteindelijk de dupe van die vluchtende rijken, juist de werkende want doordat bedrijven /rijken vertrekken omdat ze het hier onmogelijk wordt gemaakt wordt de rekening uiteindelijk aan wie gepresenteerd?

  Kip, Gouden ei en slachten!

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 12.52 uur

 66. @Ronald: als je zo goed bent in het opzoeken van cijfers, had je ook kunnen opzoeken dat het overschot in de WW en WAO-pot zo zoetjes aan 11 miljard euro bedraagt die wij met zijn allen hebben opgebracht door premie. Dat houdt dus in dat het overgrote deel van de overheidsuitgaven niet naar het sociaal stelsel gaat zoals jij beweert. En de nieuwe regelingen voor de WAO zoals de Geus dat wil totaal onnodig zijn omdat de instroom door de wet poortwachter allang naar beneden is gegaan. En die overschotten hebben ze straks nodig voor de WW uitkeringen die straks de pan uitrijzen door dit rampzalige kabinetsbeleid.

  Reactie door Opa-Buiswater — woensdag 18 augustus 2004 @ 13.05 uur

 67. Ronald

  Ik was beroepsmilitair (landmacht) me vader (luchmacht) en toch durf ik te beweren dat het Nederlandse leger ernstig hervormt moet worden. Leger moet kleiner en fanatieker. Betere opleidingen, en zeer zeker geen burgers bij het leger, ook zoiets waar ik altijd me rot aan gestoort heb. Zorg eerst maar dat je een streep krijgt voor dat je belangrijke info onder ogen mag krijgen. Daar zitten ook nonstop al die fantastische info lekken bij leger en politie. Dus ik zal niet grienen als ze burger posten wegbezuinigen, alleen maar in het belang van staatsveiligheid in mijn ogen. En de andere militairen…mjah jammer…wist je op voorhand. Leger is nu eenmaal niet meer de stabiele werkgever die het vroeger was. We hebben nu eenmaal geen koude oorlog meer. We gaan nu gewoon een nieuw era in en daar moet het leger maar flexibel in volgen.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 13.07 uur

 68. Nederland moet weg uit Irak. Balkenende kan wel zeggen dat we geen bezetter zijn, dat zijn we wel.
  Bush is een aggressor. Ons land hoort zo’n kerel niet te steunen!

  Reactie door Patrick — woensdag 18 augustus 2004 @ 13.21 uur

 69. @ Ronald (65):

  Natuurlijk gaat het er niet om de overeidsuitgaven op te schroeven. Het gaat erom, de belastinginkomsten op een verantwoorde, zinvolle en rechtvaardige wijze te besteden. Niet b.v. ondernemers subsidiëren, die hun bedrijf naar een derdewereldland verplaatsen en hier mensen ontslaan.Of geld verspillen aan dure JSF-projecten. Wel b.v. veel burocratie opheffen. En wat mij betreft mag het belastingtarief van de hoogste inkomens wel weer terug naar het oude niveau en meer progressiviteit worden ingevoerd. Het huidige kabinetsbeleid versterkt de tweedeling in de samenleving. De mensen met de laagste inkomens hebben het écht heel moeilijk gekregen met alle lastenverzwaringen (ook van de gemeenten!). Steeds meer -ook b.v. gezinnen met kinderen- worden op straat gezet omdat ze de huur niet meer kunnen opbrengen. Gaat het jou niet eens dagen dat een steeds grotere groep absoluut helemaal niets meer KAN inleveren?

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 13.29 uur

 70. 70: Olav, en toch komt Hoogervorst met die omgekeerde solidariteit, waarin de bedoeling is dat de uitkeringsgerechtigden, waaronder de WAO-ers, meer moeten gaan betalen voor o.a. de Zorg, omdat de middenmoot al zoveel premie moet betalen voor al die mensen. De onderliggende partij, die al niet (veel) meer kan, moet nu ook extra gaan bijbetalen (alsof dat niet allang gebeurt), om solidair te zijn met de werkende middenmoot die de premies ophoest. Dus de No-Claim is terecht, aldus Hoogervorst. Hè ja, dit is net zo krom als belasting willen heffen over premies die werkende mensen moeten betalen voor hun VUT of pré-pensioenregeling. Ik ben een simplistisch mens en volgens mij lijkt het verdacht veel op oplichting en diefstal door de overheid en dan is het legaal he?

  Reactie door Lydia — woensdag 18 augustus 2004 @ 14.31 uur

 71. @Lydia, over die premies betaal je ook belasting, er is in dit land niets maar dan ook helemaal niets waar je geen belasting over hoeft tebetalen.

  Waarom is het krom om eens wat respect en solidariteit te tonen voor de mensen die al die premie’s ophoesten, dit riekt naar een soort van parasiteren he.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 14.57 uur

 72. @ Lydia (71):

  Inderdaad, Lydia. En de “no-claim” is nog om talloze andere redenen a-sociaal. (Denk b.v. eens aan de ouderen en chronisch zieken). De SP voert daartegen dan ook actie. “Oplichting en diefstal door de oevrheid” lijkt mij een treffende (zij het juridisch niet haalbare) omschrijving.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 15.05 uur

 73. @ ronald.

  De echte rijken blijven wel in Nederland, want voor hun belastinggeld krijgen ze ook wat terug, namelijk goede wegen, onderwijs voor iedereen, en geschoold personeel.
  In België, waar die rijken naar toevluchten, is het wegennet een stuk minder, is er meer corruptie (zie proces Dutroux) en is er meer verloedering (door het slechtere sociale stelsel). Dus zo´n walhalla is het daar ook niet.

  Reactie door karin — woensdag 18 augustus 2004 @ 15.36 uur

 74. @karin, dat denk je maar, waarom denk je dat er nu zelfs hele kolonie’s met nederlanders net over de grens met duitsland ontstaan, er is in duitsland al zelfs een wijk waar alleen maar nederlanders wonen.
  Steeds meer van collega’s (die echt niet schrikbarend veel verdienen) vertrekken zelfs al naar het buitenland.

  Klein voorbeeldje, een 1,5 ltr fles pepsi kost in duitsland (ex statiegeld) 69 eurocent, eens kijken of je het ook zo goedkoop in nederland kunt kopen.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 15.51 uur

 75. #Ronald,72
  Mijn werkgever (en vele werkgevers met hem) rijdt in een gloednieuwe, bloedgeile, erg grote BMW, heeft een gigantisch huis met dito tuin, is opvallend vaak op vakantie, met mooi weer so-wie-so weinig aanwezig, en wanneer hij aan het werk is heeft hij weinig te doen want wij -zijn personeel- houden de tent prima draaiende door hard te werken voor weinig geld. Hamvraag: wie zijn hier de parasieten?

  Reactie door Rik — woensdag 18 augustus 2004 @ 16.32 uur

 76. Ronald

  Kan je hele motivatie niet volgen, snap ook niet dat verbeten gedoe van je. Je zet verhalen neer net of het eind van de wereld naderd….overal in nederland begint verzet toe te nemen, breekt de pleuris uit, hoor je mensen zeggen die het kunnen weten dat het allemaal niet klopt…..En Ronald…..die komt met een flesje cola aanzetten om Nederland te redden.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 16.56 uur

 77. @Rik, en hoe komt hij aan dat bedrijf dan?

  Hij heeft dat bedrijf niet uit filantropische idealisme opgericht/overgenomen hoor.

  Jij hoeft niet voor hem te werken, je MAG voor hem werken, als je het niet aanstaat dan vertrek je toch gewoon lekker, ga je toch bij een andere werkgever werken he.

  Je vergeet even voor het gemak dat een bedrijf door iemand wordt opgericht en die persoon loopt daarbij behoorlijke risico’s want als het misgaat is hij diegene die met de schulden blijven zitten.

  Kortom zonder hem had je niet eens een baan.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 17.00 uur

 78. @MAD, leg mij dan maar eens uit waarom die fles in duitsland wel voor dat geld verkocht kan worden en in nederland niet?
  En kom nu niet aan met het fabeltje dat de bedrijven meer winst willen maken in nederland dan in duitsland want dat is bullshit.
  Aangezien we hier over de Lidl praten die zowel in duitsland als in nederland opereert maar dat exact dezelfde producten bij de zelfde keten in Nederland aanzienelijk duurder zijn dan in Duitsland.

  Ik kan het wel raden hoor, denk dat het iets met absurde loonkosten heeft te maken.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 17.07 uur

 79. Er komt een man het binnenhof en vraagt bij het loket aan
  de portier of hij Ali kan spreken,de portier
  vraagt welke Ali, de man zegt Ali Baba,
  de portier lacht, en zegt die werkt
  hier niet,waarop de man zegt,geef me dan maar een van die andere 40 rovers.

  Reactie door Eef — woensdag 18 augustus 2004 @ 17.47 uur

 80. @ Eef (80):

  Gelukkig maar dat die man niet naar Ali Lazrak vroeg! :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 18 augustus 2004 @ 17.50 uur

 81. @Ronald
  Gaan we weer… Welke risico’s loopt zo’n heilige, ehh ondernemer nou echt? Loop eens een rijtje daklozen langs, en vraag wie er werkgever is geweest en wie werknemer. Als een bedrijf over de kop gaat komt de top altijd goed terecht, ze hebben reserves, contacten, etc. De werknemers draaien de niet meer bestaande sociale zekerheid in. Het zijn dus de werknemers die de risico’s lopen. Die kunnen dadelijk zelfs in Duitsland geen fles cola meer kopen. Nu we het toch over Duitsland hebben… je betoog dat alles daar goedkoper is omdat de loonkosten en premies daar lager zijn staat toch wel in enige mate haaks op het feit dat de sociale zekerheid daar op dit moment (al zijn ze hard op weg om dat af te breken) een stuk beter is dan in Nederland.

  Reactie door Rik — woensdag 18 augustus 2004 @ 17.58 uur

 82. ronald (78)het risico voor een werkgever in een b.v. is 20.000 euro. voordat hij failliet gaat heeft hij die b.v. leeggetrokken .en ligt met zijn asociale gat in spanje !en natuurlijk geen geld meer voor een sociaal plan !!! het het is tevens aan te raden om bij de bedrijfs vereneging na te gaan of de sociale premies afgedragen worden . want dat doen ze bij de polen ook niet .en dan brengt het grote (administratieve)kosten met zich mee ,voor die paar hollandse werknemers . om dat te doen .dus onder het mom van kosten besparing doen ze het niet . en omdat jij daar pas achter komt als je buitengeflikkert bent . is het een fijn gevoel dat er nog een goed sociaal bestaat waar JIJ EN IK SAMEN !!!!!!!! AAN MEEBETAALD HEBBEN.

  Reactie door henk — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.03 uur

 83. Eef
  hehe hij is leuk:)

  Ronald
  Ernstig, we moeten dit onrecht per direct bestrijden Ronald. Ik denk dat we dit moeten melden aan Zalm, en minimaal Duitsland de oorlog verklaren. Moeten gelijk Duitse producten gaan boycotten en Duitsers gaan uitzetten, weg met die Duitsers. Hier zit vast een hele complot theorie achter, ik vind het daarom ook niet meer dan normaal dat zieken maar wegrotten, en de minima nog meer gekort worden, shit man dat we dit slikken in Nederland, het bizarre verschil van een paar centen. Bel jij Zalm, bel ik Balkenende dat we nu pas een speerpunt hebben gevonden voor dit kabinet ‘de cola’. Volgens de AIVD gaat het nog veel verder, als Duitsers hier heen komen tijdens de zomer, nemen ze stiekum Duitse cola mee om die te dealen op het strand. Laatst zag ik nog een paar cola dealers, allemaal Duitsers, alleen ze hadden het preventief fouileren vergeten. Gelukkig werden ze hardhandig aangepakt…de gore lef…cola invoeren! Nou ik deel je boosheid hoor, laten we een partij opzetten ‘cola transparant’.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.12 uur

 84. MAD, misschien is er nog hoop om dit vreedzaam op te lossen. Als we alle belastingen, premies, sociale zekerheid en het minimumloon afschaffen denk ik dat we de cola toch zeker twee duppies goedkoper dan die duitsers kunnen maken. Bij herinvoering van de slavernij misschien zelfs drie! Had Ronald trouwens niet een keer op dit blog gemeld dat’íe in de horeca werkte? Dat verklaart misschien zijn obsessie met cola. Noem het maar een cola-tic.

  Reactie door Rik — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.36 uur

 85. @chrisinactie (en anderen die genegen zijn dit te lezen)

  Jij zegt: “Jongeren met een problematische achtergrond? Gedraggestoorde kinderen hebben heel vaak een aangeboren iets.”
  en
  “De problematiek van de alleenstaande ouder met hun kinderen ligt vaak meer op het vlak van de financieên. Waardoor deze kinderen niet alle mogelijke kansen krijgen in de maatschappij.”

  —-

  Ik ben sinds 16 jaar direct en indirect betrokken bij (eerst) volwassenen en jongeren met een gedragsstoornis (en in veel gevallen een (zeer) lichte verstandelijke handicap.

  Helaas moet ik je gezien mijn ervaringen tegenspreken. Bij een groot deel van de stoornissen die ik dagelijks tegenkom is een belangrijk deel van de stoornissen ontstaan of naar boven gekomen door een beperkte opvoedingsmogelijkheden van de ouder(s). Meestal geen geldkwestie, maar simpelweg gezegt niet de kwaliteiten om op een verantwoorde wijze een kind op te voeden, te begeleiden op zijn weg naar volwassenheid, onafhankelijkheid. Dikwijls is er de wil wel, maar lukt het door (veel verschillende) redenen gewoonweg niet.

  Dan komen we op hulp die in zulke gevallen noodzakelijk is, want dat is in dit draadje op dit forum eigenlijk belangrijker dan de discussie waar de oorzaak het meest vandaan komt.

  Het helpen van jongeren is en blijft nodig en zinvol.

  Er is het humane aspect;
  “Degene met de mogelijkheden moet de ander, die de mogelijkheid/heden al of niet tijdelijk niet heeft/hebben, gewoon helpen (en dat is logisch voor mij).
  Nog niet eens zo heel lang geleden was dit nog een normaal iets, maar een het lijkt hedendaags een stelling waar men tegenwoordig van vind dat je buiten je idealen ook wel “realistisch moet blijven”.
  Het is verdomme tegenwoordig normaal dat je alleen aan jezelf denkt, en je bent nobel als je je kruimels naar een ander werpt ipv in de prullenbak. Bah!

  Jaja…Nederland gaat weer voor zichzelf zorgen…Makkelijk lullen als je de eigen zaakjes al voor elkaar hebt (en je schaapjes op het droge).
  Eenieder moet zich echter wel realiseren dat; Hoe rechtser het schip vaart, hoe groter de kans wordt dat ook jij aan de beurt komt, om “te leren voor jezelf te zorgen” of “Meer eigen verantwoordelijkheid te nemen”

  Leren voor jezelf te zorgen is minder
  - zorg
  - verpleging
  - begeleiding

  en meer eigen verantwoordelijkheid nemen wil zeggen dat je weinig hulp hoeft te verwachten van de maatschappij en haar “vertegenwoordigers”…

  Dat lijkt niet erg hoor…..
  Tot je het zelf nodig hebt.
  Want als je die hulp/zorg/verpleging/begeleiding het hardst nodig hebt………dan blijkt keer op keer dat juist die mensen net eventjes niet in staat zijn “om voor zichzelf te zorgen”.

  Dus hulp/zorg/verpleging/begeleiding zijn belangrijk genoeg om daar (meer) in te investeren.

  Maar….Houd je vast…Hulp kost geld…en veel geld helaas.
  Geld is zo verdomd belangrijk om deze kwetsbare groep jongeren te helpen. En geloof me dat je spontaan gaat janken als je ziet met welke riemen wij (kinderen/jongeren en hulpverleners) inmiddels moeten roeien. Het financiele hoofd boven water houden wordt moeilijker en moeilijker.

  Ten gevolge daarvan (en spaar me het gelul van kennisverbreding en dergelijke) zijn in onze tak van sport fusies aan de orde van de dag.
  Een gevolg daar weer van is uiteindelijk een nog zwaardere top, een minder flexibele organisatie, Meer papierwerk, (lees: een log bureaucratisch monster) enz.enz.

  Uiteindelijk (zegt men) komt het “de klant” ten goede…
  Mwaa…De vorige organisatie waar ik werkte (wat ik eerder al zei met volwassenen) groeide zo’n 12 jaar geleden van 500 a 600 “klanten” naar zo’n 3000 “klanten”…
  Natuurlijk heb ik maar beperkt zicht vanuit het punt dat ik het kan overzien, maar tot de dag vandaag is het in mijn optiek nog wachten op de voordelen voor de “klant”.

  Maar fusies terzijde…Ik wacht nog wel even…Wie weet komen de voordelen nog…

  Want wat ik ook niet begrijp dat juist dit kabinet, dat zich bijzonder goed lijkt in te kunnen leven in de marktwerking, en dus in de mechanismen zoals investeren tbv rendement, zich niet lijkt te beseffen dat we juist in de jeugd moeten investeren om daar later rendement van te krijgen.
  De jongeren die binnen een organisatie waar ik mag werken hulp krijgen hebben een gerede tot grote kans dat zij (al of niet met wat aanpassingen) volwaardig kunnen meedoen in de maatschapij. Ook hebben zij dan een “arbeids-markt-waarde”.
  Na de (tijdelijke) ondersteuning zijn veel jongeren wel in staat (en gemotiveerd) om te werken wel, ipv zonder hulp meestal niet.
  In mijn optiek is deze een “arbeids-markt-waarde” steeds belangrijker aan het worden, gezien de vergrijzing.
  Ze kunnen zonder (noemenswaardige al of niet profesionele) hulp wonen en recreeren. Ook dit brengt de maatschappij geld op…..Veel geld.

  Men kan zich staande houden in de maatschappij, zonder levenslange begeleiding of een begeleiding die (uitgaande van de mogelijkheden en rekening houdend met onmogelijkheden) een stuk minder is dan wanneer de jongere geen goede hulp en optimale ondersteuning had gekregen.
  Ook is de kans op criminaliteit is kleiner (elke cel minder vol is kassa!).

  Het laatste, maar voor mij een van de belangrijkere;
  Vreemd genoeg zijn jongeren dan straks wel klanten in plaats van “klanten”. Geen “klanten” omdat ze nu in staat zijn eigen keuzes te maken. Klanten praten mee, terwijl men over de “klant” heen praat.

  Sommige mensen hebben net even wat meer hulp nodig om te kunnen leven als een volwaardig burger. Helaas wordt deze hulp, als het nog lang blijft zoals het nu is, steeds moeilijker om te bieden, zoniet onmogelijk.

  Ondanks mijn vrees blijf ik echter wel hopen dat bij de juiste mensen nu onderhand de ogen open gaan.

  Reactie door Vivere — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.46 uur

 86. @Rik & Henk, jullie gaan er alvast vanuit dat het bedrijf al lang goed gedraaid heeft voor dat het failliet gaat, even ter herinnering, de meeste bedrijfjes komen niet verder dan een 1 manszaak en die mensen hebben echt geen geld om naar spanje te vluchten hoor.
  Maar ik snap jullie wel hoor, als het bedrijf dan wel toevallige goed gaat en het gaat kapot moet de ondernemer alsnog maar lijden.

  @henk, het was toch u die zei dat hij een bedrijf had opgericht van uit een uitkering, niets dan respect maar probeer dat maar eens als u in vaste dienst bij een bedrijf werkt, mag u gelijk DUBBELE lasten afdragen.

  @MAD, tja jammer dat je zo moet reageren, maar zolang ik in Duitsland voor 130 euro boodschappen voor een hele maand kan doen, zul je mij niet snel meer in een Nederlandse winkel zien.
  Oja de benzine is gemiddeld ook 8 tot 10 cent goedkoper.

  @rik, ik zit niet in de horeca hoor.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.46 uur

 87. Ronald

  Hoor jezelf nu eens hoe belachelijk je bezig bent. Wel kritiek op alles en nog wat, maar wel de voordeeltjes gaan plukken in een ander land. Dan heb je toch jezelf bij je ballen….ik stop hiermee dit is zo stom.

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.51 uur

 88. @MAD, ik heb kritiek op mensen die denken dat de werkende middenklasse maar een kerstboom is die ze naar believen kaal kunnen plukken.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.53 uur

 89. Ronald

  je hebt een bek vol over solidariteit, blijkt nu wel dat jouw solidariteit over de grens ligt, kortom waar jij voordeeltje kan halen. Je draagt dus niet eens bij aan de Nederlandse schatkist. Dus waar praat je over, je tankt er, je shopt er….je hebt je voordeeltjes toch…..Ronald, grijp tussen je benen, dan snap je misschien wat ik bedoel met je hebt jezelf bij je ballen. Aarghh…

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 18.59 uur

 90. @MAD over niet al te lange tijd zal ik er waarschijnlijk ook wonen, samen met die horde nederlanders die er al zitten.

  En ik heb GEEN bek over solidariteit, ik zei alleen dat solidariteit van 2 kanten dient tekomen (bijv. de omgekeerde solidariteit) maar ja dat onderwerp werd ik op afgefikt en hoe ik het wel niet durfde zoiets te denken.
  Dus als er van die kant geen solidariteit komt hoef je um ook niet meer van mij te verwachten.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.04 uur

 91. Ronald

  mjah….lekker puhhhhhh

  pfff

  Reactie door MAD — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.06 uur

 92. Naast alles wat hier al opgenoemd is, last but not least……..subsidie voor het Oerol Festival op Terschelling!

  Reactie door IngeB — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.08 uur

 93. Zalm: eerst het zuur,dan het zoet.
  SP:het zoet voor de rijken,het zuur voor de gewone man.

  Reactie door Pieter — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.27 uur

 94. @ronald
  Help! Nederland raakt leeg!

  Reactie door Rik — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.33 uur

 95. @rik, who gives a fuck anyway.
  I sure as hell don’t anymore.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 19.58 uur

 96. Dááággg, Ronald… Tschüss, und ich gratuliere Dich mit deiner Entscheidung. Aber kommt nicht mehr zurück. bitte. Wir brauchen richtige leute, keiner wie Du.
  Tja, omdat ik dit niet meer dagelijks doe ga ik even verder in mijn moedertaal, al ben ik van verre origine wel degelijk van Duitse afkomst. Niks mis mee, met die mensen. Maar ik vraag me af of ze blij zullen zijn met opportunisten die feitelijk alleen aan zichzelf denken en verder geen belang hechten aan een hechte gemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen. Dat maakt ons mens, Ronald. Geld is helaas nodig, maar vergeet nooit dat ieder mens zonder iets op de wereld kwam en er zonder iets vanaf gaat. In een doodshemd zitten geen zakken. Als je dat eindelijk gaat begrijpen dan is solidair zijn minder moeilijk. Geef je geld eens uit aan anderen dan aan jezelf. Het voelt best goed. Wiedersehen!!

  Reactie door Lydia — woensdag 18 augustus 2004 @ 20.13 uur

 97. Mijn wens is: een gewoon leven voor iedereen te scheppen.
  Respect bijbrengen bij kleine kinderen al,voor een medemens,dier en goederen van een ander.
  Daar moet ook een cultuuromslag bij de politiek komen b.v. als zij het zelf gedogen om nieuw straatmeubilair te laten vernielen door scaaters,waar leren de kinderen dan nog respect te hebben voor goederen van een ander.
  Verder vindt haast iedereen het normaal dat alles (vooral op de vele feesten(iedereen moet maar een partydoll zijn tegenwoordig)
  op de grond gegooid wordt.Doen ze op straat ook gewoon.De meeste kinderen van tegenwoordig weten niet beter.
  Politie moet gewoon durven brommers te controleren op school op het feit dat ze opgevoerd zijn.Bij veel overlast brommers innemen.
  Dieren worden gedood in kinderboerderijen.Gewoon een camera verdekt opstellen,pakken die handel.
  Op bedrijventerreinen moeten gewoon permanent beveiliging zitten.
  Niet zielig doen als er iets gestolen is en het bedrijf is totaal niet beveiligd.
  Kortom nadenken,intiatief tonen om pakkans te vergroten.
  Vooral kinderen weer leren wat het is om je te schamen als je wat verkeerd gedaan hebt.
  Nu zeggen veel ouders………Is dat erg dan wat hij/zij gedaan heeft???? Er zijn wel andere dingen erger op de wereld.
  Kortom,wij moeten samen weer de wil hebben positief met ons leefklimaat aan de gang te gaan en niet een persoon uitmaken voor watje als hij wel alles doet zo als de regels zijn.

  Kanttekening……..dan moet de politiek dus wel eerst het goede voorbeeld geven.
  Gen militairen naar oorlogsgebied sturen en dan risico inbouwen
  van ongeveer 4 mensen dood hoort bij het risicogehalte.Moeten wij maar mee leren leven.
  Zalm,Balkenende en consorten jullie zouden wel gek zijn je eigen familie daar heen te sturen.
  Dus aan een ander welzijn denken en niet aan die van jezelf.
  Dat is het grootste wat mij stoort aan dit kabinet.
  Ze nemen nemen en nemen maar, maar geven ja alleen aan de middenstand en derde wereldland
  En als laatste je eigen burgers niet verkwanselen alleen omdat je vriendjes wilt zijn met Bush,en andere wereldleiders.
  Als de politiek denkt aan een leefbaar klimaat voor zijn burgers dan gaat de rest vanzelf ook goed.

  Reactie door anita — woensdag 18 augustus 2004 @ 20.26 uur

 98. ronald(87) die eenmans bedrijven die failliet gaan zijn bijna allemaal gasten die een koophuis hebben . en hun overwaarde ingezet hebben voor hun bedrijf ,omdat het zo trendy is om een eigen zaak te hebben .en ze gaan naar de klote omdat , dat gluipertje van de bank z,on geweldig ondernemingsplan opgesteld heeft ,en dat direct gelooft word !!! hadden ze van te voren bij de kamer v.koophandel dat plan laten controleren .(wat in de meeste gevallen gratis is )dan had de grote meerderheid een negatief advies gehad.niet aan beginnen dus !!maar dat willen ze niet horen !!wat betreft dat ik begonnen ben vanuit een uitkering . ik heb daarvoor 20 jaar voor bedrijven gewerkt .ik weet dus alles van premies . die zijn hoog .maar nodig !!!ik vind je behoorlijk naief .maar ik denk dat het je leeftijd is .van mijn eerste salaris gaf ik een rondje in de kroeg ,zo blij !!maar ik denk dat het wel goed komt met je .

  Reactie door henk — woensdag 18 augustus 2004 @ 21.36 uur

 99. @henk, ik heb ook nooit gezegd dat die premies niet nodig zijn, maar waar ik boos over wordt is :

  Ik heb een redelijk inkomen en mag eigenlijk niet klagen, als ik wil kan ik ook wel 3 x per jaar op vakantie, maar dat heb ik nooit gedaan van mijn geld, integendeel ik heb allerlei verzekeringen afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, mijn (en mijn partner’s) pre-pensioen geregeld, ik spaar voor de studie van mijn kind(eren).
  Dit alles heb ik al geregeld toen ik ging werken, zo’n 12 jaar geleden.

  - Dus ik vind dat ik niet hoef op te draaien voor het pre-pensioen van de mensen die lekker 3 x per jaar op vakantie geweest zijn.
  (want daar komt het dus gewoon op neer he.)

  - Ik wordt tot de rijke mensen gerekend omdat ik mijn zaken wel geregeld heb (terwijl ik niet in de hogere inkomens categorie val hoor).
  En wordt dus straks weer extra ‘genaaid’ omdat mensen met 2 spaarloon regelingen zogenaamd rijk zijn, die regelingen zijn een vaste garantie op een oudedags voorziening.

  Ik had gewoon beter niks kunnen regelen en gewoon 3 x per jaar op vakantie moeten gaan dan had ik ook kunnen roepen als ik 60 was “kom maar op met die gesponserde pre-pensioen”
  Als ik arbeidsongeschikt wordt kost ik de staat bijna niks en daar wordt ik nu voor gestraft, en dat steekt.

  Ik ben niet naief, ik ben gewoon reeel, ik zie dat nederland gewoon niet op deze voet kan doorgaan met het uitgeven van geld.
  Dat zal ons heel snel gaan opbreken, zelfs zweden met een van de beste sociale stelsels ter wereld heeft haar systeem moeten reorganiseren.
  De huidige generatie baby-boomers staat vlak voor hun pensioen dus de verhouding werkenden – niet werkenden in dit land zal de komende 10 jaar nog veel groter worden.

  Reactie door Ronald — woensdag 18 augustus 2004 @ 22.20 uur

 100. ronald(100)je verhaal is duidelijk ,je hebt verzekeringen afgesloten !bij verzekeraars (lees winst najagende commerciele bedrijven )voordeel :niks nadeel:ze kunnen failliet (vie deo,r in veldhoven enige jaren terug) maar ook door z,on slimmerikje als bij de bearings bank in de u.k nadeel 2:door versnippering (meerdere aanbieders) dus minder polis houders per maatschappij dus hogere premies .want ook verzekeraars werken volgens het omslag principe!nadeel 3:meer uitsluitingen bijv cronisch zieken en hogere eigen risico,s nadeel 4:leuke reclame spotjes kom naar de health dagen , daar word je gezondheid op een leuke manier getest . onder het mom van het is maar een spelletje !!! maar je gegevens worden linea recta naar de maatschappijen gestuurd . zodat ze vergeleken kunnen worden met het aanvraag formulier destijds of je toevallig niets vergeten hebt inte vullen(verzwegen)zoja volgt uitsluiting ,weg premie !!!!! nadeel 5: achmea ontzorgt ze bemoeien zich van alle kanten met je prive leven ! NEE GEEF MIJ MAAR Z,ON OUDERWETSE SOCIALE VOLKS VERZEKERING !!!! VOORDEEL : GAAN NIET FAILLIET 2:IEDEREEN KAN ER AAN DEELNEMEN (SOLLIDARITIET )3:LAGERE PREMIES (MOET JOU AANSPREKEN ) EEN AANBIEDER !!!! 4:KAN NIET OVERGENOMEN WORDEN DOOR AMERIKAANSE MAATSCHAPPIJEN 5: WIJ ALLEMAAL ZIJN MET HET ,,OUDE,, SYSTEEM TOCH GOED TERECHT GEKOMEN ?? p.s wil je complimenteren dat je ondanks felle reacties niet laat verlijden tot scheld cannonades

  Reactie door henk — woensdag 18 augustus 2004 @ 23.06 uur

 101. Ronald’s bewering dat vooral de rijken voor de zwaarste lasten worden geplaatst klopt volgens mij niet helemaal. Zelfs iemand met een modaal inkomen ziet een verschil van ongeveer 35 % tussen het bruto-inkomen en het bedrag dat netto overblijft. Van dat netto-bedrag mag je ruim 15 % afhalen voor omzetbelasting op consumptieve uitgaven. Niet voor verzekeringen, maar in ruil daarvoor wordt daar weer 7% assurantiebelasting over geheven.
  Koop je een kratje bier of een flesje drank, dan zit daar accijns op (en we zaten al op dik 50% lasten voor modaal). Als je rookt dan is het wéér flink accijns betalen. Heb je een auto, tel dan ook even de wegenbelasting mee. Ga je tanken, hou er dan rekening mee dat op iedere liter benzine accijns zit.
  Deze winter de verwarming aan ? Jazeker, energieheffing.

  Dus, Ronald, iemand met een modaal inkomen zit met een belasting- en premiedruk van dik 50%, waarschijnlijk 55%.
  Voor rijke mensen ligt de belastingdruk maar een fractie hoger, bijvoorbeeld op zo’n 60%.

  Het is dus absoluut niet terecht omm te zeggen dat met name de rijken moeten opdraaien voor de belastingen.

  Reactie door Henk — donderdag 19 augustus 2004 @ 1.06 uur

 102. Ik moet wel zeggen dat het wel erg hoog is, zo’n 55% voor gewone gemiddelde verdieners. Ben ik nog vergeten dat een deel van de sociale verzekeringspremies door werkgevers worden betaald. Dus eigenlijk wordt het door mij genoemde percentage nog hoger ! Toch wel veel eigenlijk, ik stond er aanvankelijk niet bij stil.

  Reactie door Henk — donderdag 19 augustus 2004 @ 1.10 uur

 103. Vergat ik nog te noemen de gemeentelijke onroerende zaakbebasting (OZB), riool- en reinigingsrechten, provinciale waterschapsbelastingen.

  Ik hoop maar dat al dit geld goed wordt gebruikt. Je zou voor jezelf eens na moeten rekenen hoeveel % van je inkomen opgaat aan belastingen en premies. Toch een reden om uitgaven kritisch op hun doelmatigheid te bekijken. Wat dat betreft heeft Ronald wél gelijk. Vind ik.

  Reactie door Henk — donderdag 19 augustus 2004 @ 1.17 uur

 104. @ 30: Pipo de Clown:
  Onderwerp: Studiebeurs voor 30 plussers.

  Citaat: “Ongelofelijk! Als je na 30 jaar niet genoeg gesubsidieerd aan je educatie hebt kunnen werken, dan moet je het maar zelf betalen.”

  Klinkt mooi, maar wel erg simpel.

  - Ten eerste heeft niet iedereen voor z’n 30ste de kans om te studeren gehad.
  - Ten tweede zou een dergelijke regeling meer mogelijkheden scheppen om dertig plussers aan het werk te krijgen. (Kunnen ze weer lekker premies betalen en zo.)
  - Ten derde zou een dergelijke regeling een oplossing kunnen zijn voor het volgende.

  Heel concreet.:
  Ik heb zelf psychologie gestudeerd en wil best weer in mijn vak aan het werk.
  Maar ik krijg geen baan.
  Probleem is dat ik geregistreerd moet zijn.
  Midden in de periode dat ik kinderen kreeg is de registratieplicht ingevoerd en ik had toen het geld niet, en had ook geen tijd voor bijscholing.
  Registratie betekent niet alleen een bedrag storten en een papiertje krijgen. Het betekent ook dat ik moet bijscholen.
  Dat wil ik best…. maar heb geen geld om te investeren.
  Een beurs zou me weer op pad helpen en als ik dan toch tot vlak voor m’n dood door moet werken, dan kan ik die beurs ook wel weer terugbetalen.
  Op die wijze wordt wat er in het verleden in mijn opleiding is gestoken weer ten nutte gemaakt.

  Misschien moet er voor herintreders een (her)startkapitaal komen om studiekosten te dekken.

  Reactie door Molly — donderdag 19 augustus 2004 @ 2.03 uur

 105. Vivrere,
  Ik wil hierbij wel een kant tekening plaatsen. Juist kinderen met een aangeboren iets, juist bij heel lichte gevallen word te vaak – ouders als niet compentent- in de schoenen geschoven. De kinderen met b.v. met (lichte kenmerken) ADD ADHD PDD-NOS hebben (daardoor) ook een specifiekere andere aanpak nodig, dan het “gewone kind”. Dat ouders daar mee niet uit de voeten kunnen is logisch. Onwetendheid hoe er mee om te gaan is logisch.
  Deze kinderen kunnen zo´n specifieke handicap hebben: wanneer b.v. je zal zeggen – ga zitten – een kind hoort wel woorden, maar begrijpt de boodschap er niet van – Moet ze nu gaan of zitten???? -probleem bij informatie verwerking in hun hersenen.
  Wanneer het niet aangetoont is, wordt er van uit gegaan dat een kind ongehoorzaam is, slecht opgevoed etc.

  *Het boek Sociaal Onhandig (Serra, van den Hoofdakker, Minderaa )auteurs zijn werkzaam bij het Academisch Centrum Kinder en Jeugdpsychiatrie te Groningen…..een aanrader om te lezen.

  Dat door traumatisch gebeurtenissen bepaalde symptomen meer in beeld komen dat is ook bewezen, maar de schuld bijvoorbaat altijd op het bordje van de opvoeder te gooien daar ben ik het niet mee eens. Denk eens o.a. Pestgedrag op school,het anders zijn dan je klasgenoten, etc vlak dit niet uit.
  Daarnaast heeft het kind en zijn ouder(s) vaak te maken met de complexiteit bij een diagnose stellen en door traumatische omstandigheden kan inderdaad de symptomen dan duidelijker naar voren komen.
  Maar wanneer bij het kind het “in normale omstandigheden” in mindere mate het wel aanwezig is, is het moelijker te diagnosticeren terwijl de problematiek er voor het kind (ouders)wel aanwezig is.

  Reactie door chrisinactie — donderdag 19 augustus 2004 @ 9.17 uur

 106. @ Olav ten Broek (106):

  Mooie top-10!

  Volgens mij was Balkenende direct na De Hoop Keffer toch wel wat te veel voor de Commander-in-Chief. (Is ook de jongste niet meer). Maar Balk krijgt vast nog wel weer een kansje. (Tenslotte presteert hij aardig wat betreft Irak, tot nu toe). :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 19 augustus 2004 @ 11.03 uur

 107. @henk, modaal wordt tegenwoordig al bij de rijken gerekend hoor, dus als men in Den Haag rijken roept dan bedoeld men iedereen die iets meer als het minimum verdient, dus ook de mensen die bijv net 50 euro meer als het minimun verdienen.
  Dus iedereen die tussen minimum en modaal zitten altijd in de hoek waar de klappen vallen.
  Namelijk wel genoeg verdienen om aan alle premie’s etc mee te moeten betalen, maar te veel verdienen om van compensatie regelingen gebruik te mogen/kunnen maken.
  Simpel voorbeeldje aan de hand van uw rekensom, als men zich voor een woning inschrijft kijkt men naar het bruto inkomen, dus je verdient te veel dus je hebt geen recht op een goedkopere woning en ga zo maar door.

  Ach schelden helpt niks hoor ;)

  Reactie door Ronald — donderdag 19 augustus 2004 @ 17.11 uur

 108. 1067 euro voor een ziektekostenverzekering!!!! Dat is een stijging van dik 500 euro in mijn geval. En ik heb het duurste ziektekostenpakket. Dat is toch gekkenwerk.

  Ik ben 32, met niet al teveel verplichtingen, heb nu nog geen vrouw en kinderen. (sommigen zullen zeggen, wordt het niet eens tijd, ;) Ja, maar dan moet je wel de juiste tegenkomen). Ik wil mijzelf meer dus verder ontwikkelen. Ik betaal komend studiejaar 1986 euro collegegeld, ex boeken overigens. Nee weet je wat we doen, we maken studeren volgend jaar nog duurder.

  Innovatie/kennisplatform stimuleren noemt men dat! Maar bij je werkgever hoef je niet aan te kloppen hoor…want daar staat de teller gewoon op nul!

  Ik kan het heel kort en bondig formuleren: dit kabinet zuigt!

  Reactie door JK — donderdag 19 augustus 2004 @ 20.26 uur

 109. @christinactie 107

  Natuurlijk heb je gelijk dat kinderen met ADD ADHD PDD-NOS NLD enznenz een specifieke begeleiding nodig hebben.
  Wat ik bedoelde is niet de groep jongeren/kinderen die een afgeboren afwijking hebben. Dit is een deel van “de doelgroep”.

  En inderdaad, juist de ouders met een voor een leek niet opvallende stoornis is het onmenselijk zwaar. De omgeving onderkent de stoornis niet en komt ongevraagt met opvoedingsadviezen, omdat ze het idee hebben dat er iets schort aan de opvoeding, terwijl dit niet zo is. Ouders worden veroordeeld, terwijl ze zo verschrikkelijk hard voor kun kind hun best doen. (en heel erg goed weten hoe ze het moeten doen trouwens).

  Wat ik bedoelde te zeggen is dat de jongeren/kinderen waar uiteindelijk hulp voor gezocht/gevonden wordt zeker niet allemaal een aangeboren stoornis hebben, maar dat deze juist ook dikwijls door “onhandigheid” in de opvoeding ontstaat.

  Ik ben het met je eens, maar wellicht heb ik me wat onhandig uitgedrukt.
  Jij zegt eigenlijk: jaja, je moet niet altijd alles op het bordje van de opvoeder schuiven.
  en ik zeg: jaja, je moet niet altijd zeggen dat het wel aangeboren zal zijn.

  Het is soms het ene en soms het andere….Kun je jezelf daar in vinden?

  Reactie door Vivere — donderdag 19 augustus 2004 @ 21.33 uur

 110. @ Ronald
  Inderdaad, er gaan mensen vlak over de grens in Duitsland wonen. Maar die laten hun kinderen wel in Nederland naar school gaan, ze doen wel boodschappen in Nederland, en hun sociale leven speelt zich ook af in Nederland.
  Niet alles is geweldiger buiten Nederland?
  Waarom ben je zelf eigenlijk nog niet geëmigreerd ? (niet lullig bedoeld)

  Reactie door karin — donderdag 19 augustus 2004 @ 23.15 uur

 111. Er is veel gezegd waar ik mee eens ben.
  Ik kan natuurlijk mijn lijstje plaatsen en herhalen wat er al staat. Maar, ik noem liever iets dat mij na aan het hart ligt en waar ik nog weinig over gelezen hebt: klimaatsverandering en wat wij hieraan doen als klein, deels-onder-zeespiegel-liggend land.

  Ik denk niet alleen aan de praktische zaken (zoals wateropvang, dijkbescherming) maar meer: klimaatvriendelijke maatregelen. Zoals, subsidies op zonnepanelen. Maak het heel aantrekkelijk om deze aan te schaffen (en aan te sluiten op het netwerk?). Wij hebben het ooit heel Nederland aangesloten op aardgas, waarom ook niet met zonnepanelen. Wij hebben echt genoeg zon-uren per jaar en het neemt naar verwachting alleen maar toe. In ieder geval is de grote gasbel van Slochteren op een bepaald moment leeg (over ongeveer tien jaar heb ik gelezen) en Noordzee aardgas kwaliteit is niet altijd best, dus vooruit plannen doet geen kwaad. Energie wordt alleen maar duurder.
  Verder: windenergie stimuleren, groene energie oplossingen stimuleren, research hiernaar stimuleren.

  Maar, niet alleen energie, ook vervoer. Bijvoorbeeld. Het aankopen van hybride auto’s aantrekkelijk maken door een (financieel) aanmoedigingsbeleid te voeren. Maak openbaar vervoer goedkoper en beter, stap een: zet het volledig terug onder staatsbeheer!
  Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

  Nederland zou hier een goed voorbeeldfunctie kunnen vervullen (zijn wij TOCH braafste jongetje in het klas!), ons ontwikkelen als wereldleider op het gebied van research & development van klimaatvriendelijke alternatieven (stimuleren research), recycling, veel meer biologisch produceren (ik heb me laten vertellen dat wij hierin achter lopen op onze buurlanden) enz. Vooral nu de Amerikanen blind lijken te zijn voor deze realiteit. Mogelijkheden genoeg: waar een klein land niet groot in kan zijn. Kennis-economie met een groen tintje!

  Verder wil ik ook zeggen: ik ben er mee eens over het praten alsof het verkiezingsjaar is. Go fishing: ik ken PVDA’ers die helemaal niet happy zijn met de botte bijl aanpak van de huidige regering, CDA’ers ook! De SP kan nog groter en sterker!

  Reactie door Anja — donderdag 19 augustus 2004 @ 23.25 uur

 112. @ 108 Olav Meijer.

  Dank je wel, naamgenoot!
  Gisterenavond “Fahrenheit 9/11 gezien”. De wereld van kapitaal, kiezersbedrog en klootjesvolk; van Bush, Blair en Balk; van elimineer-economie en elite-kliek; van corruptie, europarlementariër en corrumperendheid; van terreurdreiging-terrorisme en triestheid, van vergrijzings-afgrijzen en marktprijzen is niet mijn wereld. Maar we leven er wel in.

  Reactie door Olav ten Broek — vrijdag 20 augustus 2004 @ 2.01 uur

 113. Beste Jan;

  Ik ben blij dat ik niet in jouw schoenen sta want verder dan vloeken, tieren en razen zou ik niet komen. Zelfs als ik één van de huidige regerings-misdadigers op tv zie ga ik al spontaan braken.
  Ik heb dan ook de grootste bewondering voor je dat je er -zoals altijd- wel weer in zult slagen je te beheersen en in fastsoenlijke bewoordingen je afkeer van dit kabinet duidelijk zult weten te maken. Als het echter aan mij ligt hoef je de regering op geen enkele wijze te sparen en misschien is het goed voor wat meer buitenparlementaire taal.
  Bij het zien van dit christenwerkegeverskabinet krijg ik geen fatsoenlijk woord uit mijn strot.
  Het spijt me…

  Reactie door Paul Jan Petersen — vrijdag 20 augustus 2004 @ 4.27 uur

 114. Paul Jan Petersen

  Kijk dat herken ik….precies hetzelfde hier Paul Jan Petersen. Ik zit me daar ook altijd over te verbazen.

  Reactie door MAD — vrijdag 20 augustus 2004 @ 8.14 uur

 115. @ 114 (Olav):

  Een belangwekkende film, ook omdat hij in alle uithoeken van de VS vertoond wordt. Dus ook op “Republikeins” terrein! Heb je de discussie gevolgd die op deze weblog hierover is gevoerd? (“Je moet ‘m zien!” op 23 juli jl.).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 20 augustus 2004 @ 9.36 uur

 116. Kan er geen spoeddebat aangevraagd worden over de bestuurlijke vernieuwing? Waarom wachten tot het voorjaar met het vallen van dit kabinet? ;-)

  Reactie door Opa-Buiswater — vrijdag 20 augustus 2004 @ 11.03 uur

 117. @ Opa-Buiswater (118):

  Da’s een goeie, Opa-Buiswater!
  Maar je weet: het kabinet heeft D66 nog even nodig om nog allerlei a-sociale maatregelen erdoor te drukken. Tom de Graafs speeltje wordt dus zo laat mogelijk afgeserveerd.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 20 augustus 2004 @ 11.34 uur

 118. paul-jan (115) als jan alleen zijn bek opendoet zet dat geen zoden aan de dijk!! WIJ MOETEN DE BEK OPEN DOEN !!!!!! TOT ZIENS OP 2 OKTOBER IN AMSTERDAM

  Reactie door henk — vrijdag 20 augustus 2004 @ 12.01 uur

 119. Beste henk (120)

  Ik heb constant mijn bek open en beweer in mijn vorige bijdrage (115) alleen maar dat het MIJ niet zou lukken om in A(lgemeen) B(eschaafd) N(ederlands) -en die taal dient te worden gehanteerd volgens de in de Tweede Kamer geldende regels- deze werkgeversregering van repliek te dienen.

  Dat Jan Marijnissen dat wel kan bewonder ik.

  Overigens is het aan de fractie(voorzitter) om te reageren tijdens de Algemene Beschouwingen en zou ik -in zijn schoenen staand- al na de eerste zin door de extreemrechtse voorzitter worden afgekapt.

  Overigens gaat er zelden een belangrijke manifestatie voorbij zonder mijn aanwezigheid en ben ik, behorend tot de protestgeneratie, bijna aan mijn zevenhondervijftigste demonstratie toe… ;)

  Reactie door Paul Jan Petersen — vrijdag 20 augustus 2004 @ 13.23 uur

 120. Wat is er in godsnaam prinselijks aan de derde dinsdag in september. Het is meer een rouwdag voor het volk.

  Reactie door folkert de lepper — zaterdag 21 augustus 2004 @ 19.28 uur

 121. Toepasselijke naam dus.

  Reactie door Rik — zaterdag 21 augustus 2004 @ 20.51 uur

 122. 29 Ronald

  De essentie van de vraag van Jan M. hier is, om nog wat zaken aan te geven voor de Alg Besch. De opdracht luidde dus niet: Ga erover met elkaar in discussie. Dat was de bedoeling niet. Die discussie zal wel intern binnen de partij worden gevoerd.

  De zaken die ik heb genoemd zijn niet nader door mij gemotiveerd. Soms hoeft dat ook niet. Helaas begreep je dat niet; maar plaats je niettemin wat domme opmerkingen. Eentje daarvan zal ik maar eens onder de loep nemen, maar ik wil m’n handen aan de rest niet vuilmaken.

  Quote:
  “Ongelovelijk, misschien was het nog niet tot je door gedrongen maar er zijn misschien nog mensen in dit land die belastingen betalen die wel prijs stellen op de aanwezigheid van een leger.
  Oja de EOD mag blijven omdat je die nodig hebt he, tjonge kortzichtig hoor”.

  Ronald; het interesseert me nu dus even niet, hoe de rest er over denkt. Betaal jij intussen dan maar vrolijk verder aan al die nutteloze speelgoedjes van defensie, zoals de JSF, in plaats dat je al dat geld in de sociale toekomst van dit land stopt!
  Verder: hebben veel beroepsmilitairen al gezegd, dat als het leger nóg verder financieel wordt uitgekleed, dat het niet meer fungeren kan. Laten we dan zo reeel maar zijn en het hele frutje maar gewoon opdoeken.

  De E.O.D. is de enigste eenheid, die veelal zijn nut nog bewijst; door oorlogstroep uit de grond op te ruimen. Dus hebben ze bestaansrecht. De rest van het leger kan van mijn part bij de politie komen dienen voor zover mogelijk. Kom jij ook weer aan je trekken.

  Reactie door ReneR — zondag 22 augustus 2004 @ 0.33 uur

 123. wat ik mij al lange tijd afvraag is waarom militairen wel op 55 jarige (en bij tropenjaren nog minder)met vroegpensioen kunnen
  en anderen straks tot 62 zullen moeten werken.
  het enigen wat bij hen slijt is de schoenzool en de stopdas

  Reactie door huub — donderdag 9 september 2004 @ 22.26 uur

 124. - I.p.v. een studiebeurs alleen voor mensen onder de 30, een studiebeurs van 4 jaar, op welke leeftijd dan ook. Maar op is op!

  - De Melkertbaan terug. Ook bij de SP-zelf! Verplichte positieve discriminatie van WAO-ers, bij een bepaald percentage vacatures per bedrijf.

  - Meer aandacht voor rechten van het dier. Het is toch belachelijk dat je in Nederland ongestraft dieren kunt mishandelen, zonder dat daar een relevante straf op staat.

  Reactie door Sjan — zondag 12 september 2004 @ 17.02 uur

 125. Voeg ik verder nog toe:

  - Wat gij wil dat geschiedt, ervaar dat ook eens zelf (indien mogelijk natuurlijk). Dus, bijvoorbeeld, de politicus die voorstelt om bijv. minder verplegend personeel per bewoner in te voeren bij verpleegtehuizen, mag zelf ook eens vier weken daar door brengen, twee als bewoner en twee als verzorger. Kijken of het dan nog een goed plan is! En, een ander voorbeeld, als (om)scholing voor WAO-ers helemaal niet mogelijk is, mag de betreffende politicus zelf een maand proberen een baan te vinden (uiteraard met een aangepast c.v.)!

  Reactie door Sjan — zondag 12 september 2004 @ 17.08 uur

 126. Mijn God, als ik dit allemaal ga lezen wordt het mijn dood

  Reactie door Marjolein K. — dinsdag 7 februari 2006 @ 18.36 uur

 127. world cup 2006…

  deallocations quieted stir astrophysical liken selective.reassured accomplishment?betting http://betting.sport-betting-fun.com/

  Trackback door world cup 2006 — woensdag 17 mei 2006 @ 19.52 uur