Ik kan mij niet herinneren dat…

De commissie Duivesteijn ontving vandaag onder andere oud-minister Jorritsma. Haar geheugen liet haar net zo vaak in de steek als tijdens het verhoor in het kader van de enquete-Bijlmerramp.

Wat is dat toch steeds met die oud-bewindslieden en hun geheugen?

Morgen Tineke Netelenbos. Ben benieuwd of ze ook aan geheugenverlies lijdt.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 15 september 2004 :: 22.53 uur

65 Comments

65 reacties

 1. Ach, moeten ze gewoon een weblog bijhouden…..
  Of enkele malen per dag even een memorecorder inspreken.

  Reactie door Molly — woensdag 15 september 2004 @ 23.03 uur

 2. Ja Jan, het lijkt er inderdaad op dat ze vaak last hebben van een lange termijn storing. Echter hebben ze van een korte termijn storing totaal geen last, gezien de snelle invoering van allerlei maatregelen ten ongunste van het volk.

  Reactie door Eef — woensdag 15 september 2004 @ 23.07 uur

 3. Jan, even off topic: de miljoenen-nota is uitgelekt, ga je hier nog iets mee doen? (hebben weer iets om ons kwaad over te maken), hier voor wie het nog niet gehoord heeft, de plannen in een notendop voor as. jaar:

  Maatregelen in een notendop

  PORTEMONNEE- EN ANDER SLECHT NIEUWS
  - De no-claim in de gezondheidszorg wordt geen 200 euro, maar stijgt naar 250 euro.

  - De koopkracht van alle Nederlanders staat in de min. Sociale minima met kinderen worden ontzien door verhoging van de kinderkorting, en de AOW krijgt een toeslag om de ergste pijn te verzachten. Om de koopkracht van chronisch zieken te repareren wordt het snijden in ziekenvervoer en zelfzorgmiddelen verzacht (25 miljoen). Ook gaat er 25 miljoen extra naar de bijzondere bijstand.

  - Pc-privé regeling (al afgeschaft), en dubbel spaarloon wordt afgeschaft.

  - Collegegeld gaat voor studenten in september 2005 met 100 euro omhoog.

  - Het grijze kenteken verdwijnt.

  SOCIALE ZEKERHEID
  - Gouden handdrukken worden gekort op de WW, en het recht op WW wordt ingeperkt.

  - Vut- en pre-pensioen worden niet meer fiscaal gestimuleerd.

  - WAO wordt hervormd.

  - Kabinet streeft naar 40-urige werkweek voor ambtenaren, die er volgend jaar in salaris niets bijkrijgen.

  - Als werkgevers en vakbonden in cao’s loonstijgingen afspreken, legt het kabinet die niet dwingend op aan de hele bedrijfstak.

  OVERIGE PUNTEN
  - Verlaging vennootschapsbelasting van 34,5% naar 31,5% in 2005, en in de twee jaar daarna tot 30,5% en 30%.

  - Er komen drie extra spitsstroken (A1, A13 en A59).

  - Meer geld voor AIVD en politie om terreur te bestrijden (10 miljoen extra).

  - Tot 2008 in totaal 8.000 cellen extra.

  - 120 miljoen extra voor verbeteren veiligheid.

  - Er komt een burgerservicenummer voor betere service aan de burgers.

  - voor stimuleren wetenschapelijk toponderzoek wordt 100 miljoen uitgetrokken.

  —————————————————————-

  Lijkt me ook de moeite van het discussieren waard, maar goed, zullen maar on-topic blijven!

  Reactie door Anton Schuurmans — woensdag 15 september 2004 @ 23.15 uur

 4. @Anton. Ik had het al in kunnen zien.
  Weinig nieuws onder de zon, toch?

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 15 september 2004 @ 23.17 uur

 5. @Jan;

  Nou er staan dingen in die ik nog niet wist, of die zwaarder uitpakken dan in eerste instantie de bedoeling was (ook die iets gecompenseerd worden, dat wel), en vooral over bepaalde dingen kan ik mij zó kwaad maken, zoals dat ze de Vennootschapsbelasting gaan verlagen in deze zgn “economisch moeilijke tijd” en natuurlijk dat ambtenaren langer mogen gaan werken voor hetzelfde geld (ben zelf in overheidsdienst), en dat ze de CAO’s niet algemeen geldend gaan verklaren, nou jah goed eigenlijk hoop je altijd dat de uiteindelijke plannen wel mee gaan vallen, en uiteindelijk komen ze toch weer hard aan!

  Reactie door Anton Schuurmans — woensdag 15 september 2004 @ 23.20 uur

 6. @Anton. Dat met betrekking tot ambtenaren die hun uurloon zien dalen is ook voor mij nieuw…

  Ik vind het schandalig. Dit is niet van de 21ste eeuw, maar van de 19e eeuw toen bazen ook willekeurig besloten de lonen te verlagen…net als het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67.

  Ik verwacht alle ambtenaren op 2 oktober in Amsterdam.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 15 september 2004 @ 23.27 uur

 7. Deze bezuinigingen vertragen het herstel van onze economie en schofferen de burger. Minder werk, Meer regels en meer mensen die niet meer mee mogen doen.

  Reactie door PsiesDrom — donderdag 16 september 2004 @ 1.06 uur

 8. Het geheugen van bewindslieden, ondernemers, ambtenaren… Blijft moeilijk te erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Het eigen straatje schoonvegen blijkt prioriteit te hebben. Vraag me af wat “laten we zeggen” de commissie Duivestijn hieraan kan veranderen. Immers, het kwaad is reeds geschied. Opgeheven vingertjes terwijl meneer zelf in die periode ook kamerlid was.
  Zwarte pieten over en weer. Daarna, laten we zeggen, weer over tot de orde van de dag.

  Reactie door Cees — donderdag 16 september 2004 @ 1.55 uur

 9. ik ben lid van de sp
  ik snap helemaal niks van dit systeem, er wordt 6 miljard verkloot via de betuwelijn en wij als burgers moeten dat bezuinigen, en niemand politiek scheint dat een probleem te vinden, je hoort er helemaal niks van, waarom wordt de rekening niet bij de regering gelegd vvd,pvda.etc. ze doen maar wat, graag reactie terug, onvoorstelbaar

  Reactie door f berendsen — donderdag 16 september 2004 @ 2.26 uur

 10. 6 miljard verkloot, en geen ontslagen???????????????????

  Reactie door f berendsen — donderdag 16 september 2004 @ 2.28 uur

 11. “Collegegeld gaat voor studenten in september 2005 met 100 euro omhoog.”

  100 euro maar? :) Wow… wat boffen de studenten weer zeg; het zit ze ook echt altijd financieel mee. Het is in ieder geval duidelijk dat het huidige kabinet het onderwijs en onze kenniseconomie hoog in het vaandel heeft staan! :P ;)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 16 september 2004 @ 2.41 uur

 12. Een wel erg plotseling optredende vorm van dementie bij oud-ministers: je vraagt je af de ministers van toen daadwerkelijk wisten waar ze mee bezig waren toen ze (zoals nu toch duidelijk lijkt bij minister Netelenbos) de Kamer diverse malen foutief en onvolledig informeerde over de financiële risico’s en de haalbaarheid van de projecten voor de aanleg van de HSL en de Betuwelijn. Misschien wisten Netelenbos en haar voorganger Jorritsma het inderdaad niet, zo verblind als ze waren door het vertrouwen in zichzelf (Netelenbos zag zichzelf in de spiegel van de toekomst al als de eerste vrouwelijke premier) of juist door blind te vertrouwen in de ‘markt’ (dat het bedrijfsleven mede zou investeren in de Betuwelijn was natuurlijk niet meer dan ijdele hoop van Jorritsma). Waarschijnlijker is natuurlijk dat deze ministers wél meer wisten dan datgene waarover ze destijds de Kamer informeerden, maar als de commissie dat echt zou willen aantonen dan zou de commissie de ondervraging voor een deel moeten overlaten aan psychologen die gespecialiseerd zijn in het ophalen en reconstrueren van deze handelingen en feiten die juist bij oud-ministers erg snel uit hun herinneringsvermogen schijnen te verdwijnen. Helaas echter ontbreekt het deze commissie (en elke voorgaande) aan de wettelijke mogelijkheden om de ondervraging (deels) door zelf aangewezen personen te doen (van buiten de Kamer), met hun specifieke beroepsmatig opgebouwde expertise. De parlementaire enquetecommissie naar de Bouwfraude zou waarschijnlijk in ieder geval meer hebben opgeleverd aan opgehelderde feiten als bij de ondervraging daarbij enige rechercheurs bij betrokken konden worden.

  Wat er dus boven water komt bij de verhoren die deze commissie doet over de aanbestedingsprocedures van de HSL en Betuwelijn, is dus niet alleen afhankelijk van datgene wat door de ondervraagde oud-ministers en ambtenaren naar buiten wordt gebracht, maar ook van de wettelijke spelregels waaraan deze commissie onderworpen is. Het lijkt erop dat ingestelde commissies als deze, volgens de regels waaraan deze nu zijn onderworpen, geen passend ‘antwoord’, geen afdoende remedie te bieden hebben tegenover ondervraagde (oud)bewindspersonen die zich zo veel dingen niet meer kunnen ‘herinneren’. Het is op z’n zachst gezegd toch erg dubieus zijn als de commissieleden maar te accepteren hebben dat niets zo ‘menselijks’ is als het ‘vergeten’ van dingen, en dat dat voor bewindspersonen nog meer geldt omdat ze zich gedurende hun loopbaan met zo veel zaken tegelijk hebben moeten ‘bezighouden’.

  Juist dit ‘vergeten’ is iets waar elke commissie die er nog zal komen zich tegen moet kunnen ‘wapenen’. Als de regels waaraan elke commissie zich te houden heeft zo blijven als ze nu zijn, zal de ongelijkheid tussen personen in verschillende posities op de maatschappelijke ladder alleen maar toenemen. Immers, een minister kan het zich ongestraft veroorloven om voor een totaal van enkele miljarden de overheid en de uiteindelijk de samenleving te laten ‘betalen’ voor de financiële blunders waarvan deze minister had kunnen voorzien dat het blunders zouden worden (want er hoeft – of beter: er mag – blijkbaar niet aangetoond worden dat de minister van bepaalde gepleegde malversaties (ten minste) moest hebben afgeweten, dus dan lijkt er ook geen andere mogelijkheid te zijn dan ‘het zich niet meer herinneren’ als een gegrond excuus te accepteren). Daarentegen komt de burger die in een minder hoge maatschappelijke/politieke positie zit steeds meer in de positie waarin hij zich langs een moeilijke en soms slopende weg moet verdedigen tegen onrechtmatig genomen beslissingen van bedrijven, instanties, overheden, die beslissingen waarvan burgers wél eerst het gelag moeten betalen. Het is de ongelijkheid tussen een minister die met zijn portefeuille wel ongestraft onverantwoorde bestedingen kan doen (en vrijuit kan blijven gaan) en een gewone burger die op voorhand steeds meer gestraft wordt, direct of indirect voor de financiële malversaties en onrechtmatigheden die overheden en uitvoerende instanties plegen.

  Formeel is in de Nederlandse grondwet alleen de koningin onschendbaar, maar het voort laten bestaan van de traditie dat het ‘zich niet meer herinneren’ voor ministers een geldig en geaccepteerd argument is om de verantwoordelijkheid voor hun politieke malversaties te ontlopen, verleent ook aan de minister een vorm van onschendbaarheid die onverenigbaar is met het democratische principe dat (lands)bestuurders verantwoordelijkheid moeten afleggen aan de volksvertegenwoordigers en indirect dus aan het Nederlandse volk.

  Maar het is natuurlijk de vraag of ‘democratische vernieuwing’ op dit punt ooit doorgevoerd zal worden. Maar zonder dat is het oordeel dat de ‘politiek’ moet vellen over de wel of niet ontlopen verantwoordelijkheid van oud-ministers als Jorritsma en Netelenbos niet meer dan een symbolische acte, een vorm van schijndemocratie.

  Reactie door David Tompot — donderdag 16 september 2004 @ 4.22 uur

 13. Standaardzinnen voor bewindslieden:

  (1) Ik kan er me niets van herinneren (wat érg zeg!)
  (2) Ik heb me verkeerd laten voorlichten (tijd om eens wat slimmer te worden!)
  (3) Dat zijn UW woorden (inderdaad! en die van velen!)
  (4) Dat was destijds de gebruikelijke gang van zaken op het ministerie (zozo, en wie was daar toen dan de baas?)
  (5) Het ging om eerder gemaakte afspraken (nou, dan wist uwe excellentie het toch ook al lang?)
  (6) Dat hadden we beloofd aan de zakelijke partners (zeg, zullen we het eens hebben over beloften aan de kiezers?)

  Standaardzinnen in de pers:

  (1) De minister heeft de schijn tegen (geen schone schijn, meestal)
  (2) De minister heeft zich in de tweede kamer verantwoord (nog meer gelogen of om de brei heen gedraaid, dus)
  (3) De minister reageerde verbijsterd op de beschuldigingen (leest zeker geen kranten)
  (4) De premier handhaaft het vertrouwen in de minister (tja, vriendjes van Nijenrode, Rotary en golfparcours zijn zo trouw als honden)
  (5) De minister wilde niet inhoudelijk voor de camera reageren (nee, stel je voor dat je aan het “volk” moet verantwoorden voor wat je allemaal uitspookt)
  (6) De minister belooft orde op zaken te stellen naar aanleiding van de aangetroffen misstanden (beetje te laat en waarschijnlijk nooit).

  Reactie door Olav ten Broek — donderdag 16 september 2004 @ 7.50 uur

 14. @ Jan,

  Wees gerust: met deze miljardennota komt er zéker geen kabinet Balkenbende III.

  Iedereen die ik ken is het meer dan zat. Tot 2 oktober.

  Reactie door Olav ten Broek — donderdag 16 september 2004 @ 8.29 uur

 15. Ja dat is regeren dus, liegen en bedriegen en achtelijk zijn. EN komt er een einde in zicht van je politieke carriere, ach dat maakt weinig uit, er zijn dan nog allerlei fijne postjes, prettige regelingetjes en wachtgelden. Komt altijd goed. Niemand beland voor de rechter wegens ‘weetikveelwat’. Moet een burger eens doen…die leggen zeggen het liefst dan aan een infuus van waarheidsserum.

  Ze vergeten allemaal 1 ding in denhaag, dat wij hun werkgever zijn. Toch maar raar dat wij hun niet kunnen ontslaan bij falen. Dat is volgens mij ook de enigste oplossing, het volk moet kunnen ontslaan bij dit soort zaken. Dus heb je er een bende van gemaakt, opstappen en absoluut never meer werken voor de staat. Net zo streng zijn als bij militairen en politieagenten die een fout maken.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 8.29 uur

 16. Trouwens over die nota….ze zijn ‘geschokt’ in denhaag volgens het nieuws haha. Ze moesten eens weten hoe eenvoudig het is om aan allerlei informatie te komen. Iedereen met een beetje contacten kan alles van a tot z achterhalen. Dus die nota dat is echt kinderspel. Nederland is gewoon een groot lek qwa informatie.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 9.09 uur

 17. Ik denk dat ik de oorzaak van dat geheigenverlies wel weet; ik zie betreffende dames regelmatig langsschuiven in de pers met een tetter champagne in de hand als er weer een nieuwe baan te vieren is of als ze een uitje hebben met de verenigde aannemers of zo….Drank maakt meer kapot dan………………….

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 16 september 2004 @ 9.32 uur

 18. en het moet natuurlijk geheugenverlies zijn:dat krijg je als je de goede bril niet op hebt…

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 16 september 2004 @ 9.33 uur

 19. Opa-Buiswater

  Waarschijnlijk als men zou zeggen; sorry had geen goede bril op. Zou dat voldoende zijn voor de meeste politici, tsja kan iedereen toch gebeuren. Echt politici pissen niet in elkaars nest, op een paar na dan, maar de meerderheid ‘keep the lie alive’.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 9.40 uur

 20. …En het grappige is, dat ministers, als het hun goed te pas komt, maar al te graag lekken naar de media. Proefballonnetjes en zo. Bovendien: we wisten toch verreweg al het meeste? Krokodillentranen van de politici dus, die nu het einde van het embargo-systeem aankondigen en het allemaal zo onheus vinden voor de koningin. Het is niet erg als ze nu haar leesbril of -lenzen vergeet, want ze kan het al dromen…..

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 10.55 uur

 21. De Betuwelijn loopt nu in de buurt van Zevenaar uit op een doodgewoon boemelspoortje. Het ziet er niet naar uit dat Duitsland dat binnen afzienbare tijd gaat aanpassen. Met andere woorden: de Nederlandse burgers hebben miljarden moeten ophoesten voor overbodige, sneller-dan-gemiddeld verlopende goederentreinritjes over ongever 130 km over Nederlands grondgebied. Hilarisch als het niet zo ernstig en droevig was…..De betrokken ministers zouden persoonlijk aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 11.05 uur

 22. Olav Meijer

  Heb het idee dat een minister in nederland nooit vervolgt kan worden…vreemd genoeg. En eigenlijk heb ik daar flink de balen van. Ze doen maar raak!

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 11.17 uur

 23. @ MAD (24):

  Ministers kunnen wel vervolgd worden voor in het Wetboek van Strafrecht geregelde ambtsmisdrijven. Maar zo ver komt het natuurlijk niet gauw. Voor politieke keuzes moeten ze verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer, maar helaas laten de coalitiepartijen (die per definitie in de meerderheid zijn) de ministers maar al te vaak hun gang gaan. Het is in ons systeem wel begrijpelijk en logisch, dat ministers niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor politieke fouten en verkeerde beleidskeuzes -behalve dan dat ze gedwongen kunnen worden af te treden-, maar het feit dat deze oud-bewindslieden zo gemakkelijk weg kunnen komen met hun miljardenverspilling, terwijl zo veel gewone mensen het gelag moeten betalen en nauwelijks of niet meer rond kunnen komen, maakt je woedend en cynisch. De beste reactie is nu: MET Z’N ALLEN ER TEGEN AAN op 20 en 21 september en 2 oktober a.s. En vooral ook: DAARNA DOORGAAN!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 11.31 uur

 24. Voor mij is overduidelijk dat Jorritsma in de tijd op die positie is gekomen in de discussie dat er meer vrouwen moesten komen, ja ja om hun capaciteiten. Blijkbaar is een vrouw van een bouwondernemer daar handig op in gesprongen. Geef dat vrouwtje ook een kans, aan onze teugels, ideaal.

  Reactie door Ninka — donderdag 16 september 2004 @ 11.37 uur

 25. Olav Meijer

  Dat vindt ik dus gek dat het niet zo snel zover komt. Durft men niet ? of kan het niet ? of kost het teveel….

  En ik vindt nog steeds dat de bevolking te weinig middelen heeft om ministers te straffen, het is veels te vrijblijvend. Die 4 jaar duurt ook te lang, mag van mij ieder jaar zijn. Kan de bevolking ook de schade snel inperken.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 12.04 uur

 26. @ MAD (27):
  Bij ambtsmisdrijven gaat het om strafbare vergrijpen als fraude, verduistering, omkoping e.d. Politieke fouten en verwerpelijke keuzes zijn als zodanig niet strafbaar -er is natuurlijk ook veel ruimte voor verschillende beoordeling ervan-, maar onderworpen aan het politieke controlesysteem. Het ellendige is, dat hierbij heel veel geld gemoeid kan zijn, dat de burgers hebben opgebracht.
  Ik zou zo gauw niet weten of ooit een minister wegens een ambtsmisdrijf is vervolgd. Het is duidelijk dat men daartoe niet gauw overgaat.(Politieke consequenties, angst, enz.).
  Ik ben het met je eens dat ons huidige politieke bestel bewindslieden in feite veel te veel speelruimte geeft, met alle gevolgen van dien.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 12.17 uur

 27. Wat ik dus wou zeggen…
  Euh… vergeten!

  Reactie door rommel — donderdag 16 september 2004 @ 12.42 uur

 28. Maar als ik het nog wel weet en ik zeg dat ik het me niet kan herrineren dan lieg ik toch niet echt? Of wel? Of heb ik net zoals Windows zo’n prullebakje waar ik ongewenste informatie kan indonderen. Hupakee! GEDIELIET! Vergeten!

  Reactie door rommel — donderdag 16 september 2004 @ 12.46 uur

 29. Olav Meijer

  Werk voor Tom de Graaf….en zijn vernieuwingen…

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 12.53 uur

 30. @ Rommel (30):
  Als je het nog wel weet en zegt dat je je het niet meer kunt herinneren, lieg je écht wel! Er zijn dus heel wat liegebeestjes onder de oud-bewindslieden…

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 13.15 uur

 31. Ondertussen lees ik op teletekst blz .109 dat de Haagse politie 40 mensen heeft aangehouden tijdens een blokkade-actie van FNV-Bondgenoten bij werkgeverorganisatie VNO-NCW.
  Ook dit is een teken aan de wand, het roept herinneringen op aan de 19e en begin 20e eeuw toen prinsemarij, marechaussee en veldwachterij het terrein van het patronaat met charges te paard vrijwaarden van piketstakend morrend gepeupel.
  `Ernstige incidenten deden zich niet voor.’ aldus teletekst, nee maar dat komt nog wel als het recht op arbeid,loon en veiligheid met hand en tand verdedigd gaat worden.

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 16 september 2004 @ 13.27 uur

 32. What’s new?
  Maar wat MAD zegt, daar zit iets in. De laatste tijd hoor je vaak over verantwoording nemen. Maar wat stelt dat nou eigenlijk voor? Sorry zeggen, als je flink geblunderd hebt en je er niet onderuit kunt liegen?
  Nee, er zou een toetsing moeten komen per jaar. Tenslotte krijgen werknemers ook beoordelingsgesprekken, waarom deze groep mensen niet dan? En als je dan niet naar behoren hebt gefunctioneerd, moeten daar gevolgen aan gekoppeld zijn.

  Als je al die commissies hebt voorbij zien komen de laatste jaren, kun je je afvragen of dat geen geld in het putje was. Want wat hebben we er nou eigenlijk van geleerd?
  Het is zelfs zo zielig, dat je er een goede grap van kan maken. Leuke samengevat trouwens dat item 14, Olav!

  Reactie door Helma — donderdag 16 september 2004 @ 13.28 uur

 33. In ben onder de indruk van de reactie van David Tompot. Ik hoorde onder Paars met kromme tenen het onnozele en gevaarlijke geklets van oa. Jorritsma (de ‘geprivatiseerde burger’) en Netelenbos (wees blij dat er files staan want ‘zolang er files zijn gaat het goed met onze economie’) maar steeds weer aan, en vroeg mij naïef af hoelang deze opportunisten, van dergelijk laag niveau, zich nog konden handhaven. Nu blijkt volgens topambtenaren, NS, ANWB, dat Netelenbos mogelijk ons land miljarden gekost heeft, gevolg van egoïstisch manipulatief en onparlementair gedrag, alleen uit op eigenbelang. Inderdaad, vraag ik me af met Tompot: hoe onschendbaar is een minister? Wij bezuinigen ons wezenloos momenteel. Hoe was de situatie geweest als deze mensen hun werk gewoon goed hadden gedaan?

  En over het vervolg van hun carriere: Kroes’ blazoen was ook niet geheel schoon (TCR, bouwfraude, Bram), en toch krijgt ze een eervolle benoeming als eurocommissaris. Politici die de schijn meer dan tegen hebben, zouden geen eervolle benoeming in hun verdere carriere aangeboden moeten krijgen. Misschien dat daarbij hun ‘vergeetachtigheid’ ons behulpzaam kan zijn. Immers, voor een benoeming in een nieuwe functie zul je je moeten beroepen op je merites, je CV, maar willen ze hun geloofwaardigheid behouden, dan kunnen ze moeilijk aankomen met een onfeilbare geheugen in dit opzicht. En als wij nu op onze beurt gewoon de carriere vergeten van desbetreffende politicus, of simpelweg zeggen: “Dat heb jij helemaal niet gedaan, daar weten wij niets van” Toon het maar aan! Dan kunnen we in ieder geval nog wat aardig (zwaar gesubsidieerd) theater verwachten de komende jaren.

  Reactie door Paul Geveke — donderdag 16 september 2004 @ 13.45 uur

 34. Voorlopig gaan we er nog steeds van uit dat het beleid door de ministers gemaakt werd bij de betuwelijn en HSL. Ik heb zo’n flauw vermoeden dat de minister wel haar politieke mening kwijt kon op het ministerie, maar dat de heren topambtenaren ( die schromelijk overbetaald worden m.i) wel bepaalden wat goed of niet goed was, en daar ongetwijfeld hun redenen voor hadden . Een onderzoek naar de handel en wandel van de heren van dit “old boys”netwerk zou wel eens heel verrassende dingen omhoog kunnen brengen vrees ik………………

  Reactie door Opa-Buiswater — donderdag 16 september 2004 @ 13.46 uur

 35. 34, Helma

  Geod idee…jaarlijkse toetsing van ministers, dat het volk ministers naar huis kan sturen. Dan zijn ze automatisch ook verplicht te luisteren naar het volk. Kan je niet meer net als of doen. Zou een mooi wapenfeit voor de SP kunnen zijn….of je bent voor het volk of tegen het volk. Simpel….ik denk dat het ook zo simpel is. ALs je als een partij dat afwijst sta je knap voorlul. Enigste wat de SP dan hoeft te doen, is de media laten zien wat een eikels het zijn…mooi breekijzer.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 14.03 uur

 36. En het volgende debâcle wordt ongetwijfeld de JSF, een van de eerste daden onder Balkenende 1, waar met de hete Amerikaanse adem in de nek naarstig vóór werd gestemd, tégen stond bijna gelijk aan landverraad twee jaar geleden.
  Ondertussen wachten Holland Signaal en Philips en al die anderen
  nog steeds op de bergen gouden opdrachten die beloofd zijn, maar die inmiddels met stille trom aan de Canadezen lijken te zijn uitbesteed.
  Vandaag of morgen zal de nieuwsgierige burger wel beticht worden
  van tekort aan realiteitszin als de JSF-gelden zijn vervlogen en
  het geheugen van de verantwoordelijke ministers wordt aangesproken.
  Dit zien we nu ook bij het schandelijke misbruik van 18 miljoen door Joepes van de Nieuwenhuizen die bestemd waren voor legervoertuigen voor de landmacht, de bouw ligt nu stil wegens
  `failissement’ van (misbruik van hoofdletters ook nog!!) SP-Aerospace! 18 miljoen zijn zoek en J. v/d N. weet van niks.
  Het wordt gewoon normaal, dit soort dingen gevolgd door `vergeetachtigheid’ van regeringsfunctionarissen die tekst en uitleg moeten geven.

  Reactie door C.Tilyx — donderdag 16 september 2004 @ 14.11 uur

 37. @ Opa-Buiswater (36):

  Je hebt volkomen gelijk, maar de ministers zijn nu eenmaal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en alleen zij kunnen door de Tweede Kamer ter verantwoording worden geroepen. Het is natuurlijk ook volkomen terecht dat zij zich niet kunnen verschuilen achter ambtenaren. Dan zou de controle/verantwoording helemaal zoek zijn.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 14.17 uur

 38. Tja dat geheugen is per persoon verschillend. Daarom is archief vastlegging van bewindslieden hun doen en laten ook zo belangrijk.
  Zo las ik ergens dat de PvdA (niet de VVD) nu(?) de meeste miljonairs in de 2e kamer heeft(of in totaal had).

  Leugendetectors helpen ook niet bij gehuegen-kwesties, daar men zich kan vergissen en/of inbeelden dat….

  Ergo: bewindslieden verplichten alles vast te leggen, ook de onderonsjes en aldus een werkelijke OvB bereiken.

  Reactie door Barend — donderdag 16 september 2004 @ 15.06 uur

 39. Ik vind het wel aardig dat niemand kritiek heeft op de naieve tweede kamer leden. Om te liegen zijn er twee partijen nodig. een partij die de onwaarheid verkondigd, en een die de onwaarheid gelooft.

  Ik wil niets afdoen van het feit dat onwaarheid verkondigen slecht is, maar is het niet minstens net zo slecht dat onze 2e kamerleden zo naief/stom/goedgelovig zijn dat dergelijke zaken jarenlang door kunnen gaan?

  Blijkbaar niet. We moeten dus niet alleen boos zijn op al die liegende ministers en ambtenaren, maar ook op alle 2e kamerleden die zich gewillig voor hebben laten liegen.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 16 september 2004 @ 16.46 uur

 40. Gedeeltelijk ben ik het met je eens, Nepkarel. Bij de Tweede Kamerleden die niet kritisch zijn geweest gaat het volgens mij om een ingewikkeld mengsel van naïviteit, domheid, partijpoliteke dwang en opportunisme. De goede Kamerleden overigens niet te na gesproken, waaronder ik b.v. ook de vroegere PvdA-er woordvoerder verkeer en vervoer reken (hoe heet hij ook weer?), die onder druk van toenmalig fractievoorzitter Melkert het veld heeft moeten ruimen!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 16 september 2004 @ 17.22 uur

 41. Ik heb niets gehoord en niets gezien.

  Reactie door Brillie — donderdag 16 september 2004 @ 18.21 uur

 42. @ Olav 43:

  Zie je wel :-) Het kan wel :-)
  We zijn het gewoon een beetje eens.

  Maar al die redenen (vooral de partijdiscpline) mogen geen beletsel zijn om de regering niet goed te controleren. Kamerleden worden individueel, daarom kunnen mensen een partij uitstappen zonder hun zetel te verliezen. De SP, VVD en LPF weten er alles van.

  Ik heb het gevecht van Rob van Gijzel (die bedoelen we toch? – ik begin langzaam de namen van NL politici te vergeten) nooit zo heel goed gevolgd, maar ik weet niet om hij zich echt door goeie cijfers heeft laten leiden of meer een gewone afkeer van het hele project.

  Het probleem van de huidige mediacratie is dat de media steeds minder de informatie filtert en je dus niet goed meer kunt uitvogelen of iemand nu de waarheid spreekt of niet. Hier in de VS is dat volledig uit de hand gelopen. Kijk maar waar de verkiezingscampagne over gaat. Modder, meer modder en waar de modder vandaan komt. Ondertussen hoor ik niks van Bush en Kerry over hun eigenlijke plannen. Als ik er al iets over hoor, dan is het: ‘ik heb een plan’. Alsof dat een prestatie is voor een politicus.

  De pers zou zich meer moeten bezig houden met het feitelijk controleren van alles wat geroepen wordt ipv gewoon maar wat meningen heen en weer te slingeren want je weet gewoon niet meer wie de waarheid spreekt.

  Overigens denk ik dat het nieuws kiesstelsel waar we het hier al eerder over hadden, mits uitgevoerd met genoeg districten (75-100 of zo) kamerleden minder afhankelijk maakt van hun partij.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 16 september 2004 @ 19.12 uur

 43. #44

  Ik hoop dat alle PvdA meelopers; apart gaan lopen van de rest. Kun je ze fijn met (rotte) tomaten oorvijgen. Vraag me af of W. Bos ook meegaat. Dan zal ie wel weer de meeste media aandacht krijgen met z´n vertederende koppie. De ideale
  schoonzoon….bah.

  Reactie door ReneR — donderdag 16 september 2004 @ 19.18 uur

 44. ReneR

  Bos gaat zelfs spreken…heeft hij zelf gezegt als hij gevraagt wordt…tis wel balen dat we samen moeten optrekken met die salon socialisten van de Pvda….maarja.

  Reactie door MAD — donderdag 16 september 2004 @ 19.20 uur

 45. Heeft het trouwens wel enige zin, om parlemenmtaire onderzoeken te doen, als steevast weer al die bewindslieden zich kunnen beroepen op het gebrek aan geheugen??

  Reactie door ReneR — donderdag 16 september 2004 @ 19.21 uur

 46. Ik weet het MAD, het voelt aan als een pact met de duivel, met 2 maal paars nog vers in het geheugen doet het me wel pijn. Het doel heiligt ook nu weer de middelen. 2 oktober is belangrijk, maar nog belangrijker wordt januarie 2007, de volgende verkiezingen.

  Reactie door ReneR — donderdag 16 september 2004 @ 19.24 uur

 47. Kunnen we daar niet januari 2005 van maken?

  Reactie door Helma — donderdag 16 september 2004 @ 19.52 uur

 48. Misschien hebben de bewinds vrouwen wel last van ongesteldheid, en brengt dat wat vergeetachtigheid mee.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 16 september 2004 @ 20.53 uur

 49. Nepkarel heeft het over naïeve Kamerleden. Mee eens, met dien verstande dat in de politiek niemand naïeviteit verweten mag worden, want dat kan als een verzachtende omstandigheid gebruikt worden en dat maakt de Kamerleden minder Schuldig. En als we het over Kamerleden hebben, laten we het dan ook meteen hebben over de journalistiek. Want waar was die eind negentiger jaren? Vanavond zie opeens allemaal Betuwelijn-sceptici in beeld, maar dat heb ik tien jaar geleden niet gezien. Niet een keer! Journalistiek, schaam u diep! Waar was uw kritische houding toen Nederland het nodig had? De opstanding van Fortuyn is het gevolg van dit Groot Verzaken, dat u op alle terreinen jarenlang hebt getoond!

  Reactie door Paul Geveke — donderdag 16 september 2004 @ 21.01 uur

 50. @Paul. Misschien even hier kijken?

  Reactie door Jan Marijnissen — donderdag 16 september 2004 @ 21.13 uur

 51. @ folkert de lepper,

  Hé, niet zo he?
  Niet alle vrouwen hebben last van periodiek geheugenverlies…

  Reactie door Helma — donderdag 16 september 2004 @ 21.36 uur

 52. Helma,
  nee natuurlijk niet, toevallig deze mijn geheugen is ook niet meer zo best.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 16 september 2004 @ 21.44 uur

 53. Dan is het goed! :)

  Reactie door Helma — donderdag 16 september 2004 @ 22.01 uur

 54. Geheugens en leugens. Opmerkingen als ‘dat kan ik me niet meer herinneren’e.d. is heel slim,want dan kunnen ze niet gauw worden gepakt op meineed. Het is ‘n juridische truc. Ze weten het donders goed.

  jan kraak

  Reactie door Jan Kraak — vrijdag 17 september 2004 @ 9.30 uur

 55. @ Jan 55: De SP heeft altijd stelling genomen, weet ik. Er was begin 2003 ook nog een stelling van Arda tegen de Betuwelijn en om de NS terug te brengen bij de overheid. Maar de macht lag helaas niet bij de SP en de SP kreeg ook nooit de kans om haar mening op televisie uiteen te zetten. Het is als met Fortuyn. De belichting van het onderwerp was totaal eenzijdig vanuit de media. En met een kritische media had een kanteling in gang gezet kunnen worden.

  Reactie door Paul Geveke — vrijdag 17 september 2004 @ 10.39 uur

 56. @ Jan 55: van die Betuwelijn-citaten wordt het je koud om het hart. Prof. Heertje, Wim Kok… Als je beseft hoe hard Nederland dit geld in feite nodig heeft voor belangrijker zaken… en hoe walgelijk slecht veel politici functioneren. We schelden op Balkenende, maar Paars heeft Nederland zo ontzaglijk veel geld gekost, ook met de privatiseringen en schaalvergrotingen. Waar is het geld van de UMTS-licenties en van de verkoop van KPN? Het huishoudboekje van Paars was het huishoudboekje van Imelda Marcos. Een aantal ministers, oa. Kok, Netelenbos, Jorritsma, is op despotische wijze bezig geweest. En ik vind het bijzonder knap van de SP dat ze gezien het grote aantal nota’s en debatten en protesten over de Betuwelijn, en het minieme resultaat dat het had, toch steeds optimistisch blijft. Ik heb overigens de indruk dat de invloed van de SP op het Machtsblok toeneemt de laatste jaren. En met de huidige koers zal dit zich doorzetten.

  Reactie door Paul Geveke — vrijdag 17 september 2004 @ 11.13 uur

 57. Volgens mij heeft het geen bal te maken met vergeetachtigheid, maar alles met gezichtsverlies. Dat schijnt wel zoiets vreselijks te zijn, dat ze zaken verzwijgen, smoesjes verzinnen en platweg liegen. Op deze manier halen ze zichzelf behoorlijk naar beneden. Iemand die durft toe te geven dat-ie een enorme blunder begaan heeft en vervolgens zijn/haar uiterste best doet om de boel weer recht te breien, die kan rekenen op respect en misschien zelfs sympathie. De “dames” in kwestie en de heer Boer zijn niet anders dan alle andere ministers en staatssecretarissen: een club van vuige leugenaars en bedriegers met dictatoriale neigingen.

  Reactie door Lydia — vrijdag 17 september 2004 @ 11.21 uur

 58. Hebben Jorritsma en Netelenbos trouwens ook een Weblog?

  Reactie door Paul Geveke — vrijdag 17 september 2004 @ 12.06 uur

 59. Een map met krantenknipsels over de betuwelijn had net zoveel informatie opgeleverd als die parlementaire enquete, en had ons geld en een beschamende vertoning bespaard.
  Er was een columnist bij de Elsevier die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de Betuwelijn veel schreef over dat project met veel verstand en zakelijke argumenten.
  Hij is al een tijd met pensioen (ik weet zo gauw zijn naam niet meer) maar de commissie zou hem nog eens aan het woord moeten laten of zijn columns bij de Elsevier moeten opvragen.

  Reactie door Joost — zaterdag 18 september 2004 @ 17.11 uur

 60. PS:Het was Nic van Rossum
  Ik vond nog een oud exemplaar van de Elsevier waar hij instond.

  Reactie door Joost — zaterdag 18 september 2004 @ 17.21 uur

 61. @ Nepkarel (47):

  Ik bedoelde inderdaad Rob van Gijzel. :) Vond ik wel een goeie peer (zijn er soms wel onder PvdA-ers). Is helaas gemangeld door de partijdwang en -discipline.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 18 september 2004 @ 18.01 uur

 62. Paul geveke (54 en 65) en Joost (70):

  Het is inderdaad wel degelijk zo dat critici en tegenstanders van de Betuwelijn en de HSL in de media aan het woord zijn geweest. Het probleem was dat de Paarse ministers alle kritiek systematisch wegwuifden of onder tafel veegden, en daarbij manipulaties als geheimhouding, verdraaiing van feiten enz. niet schuwden. Partijpolitieke belangen hebben n.m.m. de hoofdrol gespeeld bij het zwichten van kamerleden (m.n. van de PvdA) voor de grote druk die op hen werd uitgeoefend. (Ik geloof Van Heemst geheel dat Kok -wellicht subtiel, maar toch- met een kabinetscrisis heeft gedreigd).

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 18 september 2004 @ 18.15 uur

 63. Een selectief geheugen noem je dat toch?

  Reactie door sulis — zondag 19 september 2004 @ 19.04 uur

 64. @ Olav 72:
  Maar ook hij heet nu een burgermeesterschap aangenomen (Tilbug toch? of was het Eidnhoven?) als doekje voor het bloeden…..
  Da’s wel hele ouwe politiek waar hij zich altijd zo tegen verzette….

  @ Olav 73:
  Als van Heemst gezwicht is voor di (lichte) druk van Kok is hij geen knip voor de neus waard als kamerlid. Het is jammer dat hij nu ook weer op de slippen van zijn lijsttrekker in het parlement zit. Hij had voor dit gedrag gestraft moeten worden.

  Nog een reden voor het veranderen van het kiesstelsel: we kunnen individuele politici niet goed straffen voor hun slechte gedrag.

  Reactie door Nepkarel — maandag 20 september 2004 @ 15.49 uur

 65. Aanleg Betuweroute is een misdaad

  Door toedoen van Paars zitten we opgescheept met een miljardenverslindend megaproject genaamd Betuweroute waar niemand om heeft gevraagd. Of het moeten de havenbaronnen en bouwondernemers zijn. Sancties tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn blijven uit.

  Gemiddeld een keer in de vier jaar leidt Nederland aan een vorm van collectieve verstandsverbijstering. Het fenomeen vindt plaats in de aanloop naar de landelijke verkiezingen. Gevoed en aangespoord door de media raken we in de ban van hetgeen politici ons wijs maken en geven hen via het stemlokaal macht. In die kortstondige verkiezingsperiode is er even geen ruimte voor gemor om het feit dat zij in politiek Den Haag niet deugen.

  ,,We hebben een openhartig gesprek gehad, op een onderdeel na”, zei Adri Duivesteijn van de tijdelijke commissie infrastructuur na afloop van het onderhoud met Annemarie Jorritsma (VVD). Hij doelde op de kwestie Kok, die eind 1996 ten overstaan van zijn eigen partijleden gedreigd had met een kabinetscrisis zodra de PvdA voor een variant van het Hogesnelheidslijn-trace zou stemmen. Een variant die het Groene Hart zou sparen.

  ,,Ja, jammer he, hihihi”, antwoordde Jorritsma op de slotopmerking van Duivesteijn. ,,Ja, hihihihi”, schamperde de commissievoorzitter op zijn beurt. Om er op olijke wijze ,,Goed, we sluiten deze vergadering voor de komende vijftien jaar!” aan toe te voegen. Jorritsma: ,,Hahahaha, misschien zien we elkaar dan in het bejaardentehuis.” ,,Ja, hahahahaha”, besloot Duivesteijn het verhoor. Het dijenkletsen ontbrak er nog aan.

  Wie verder wil lezen, bezoekt de site:

  http://www.antenna.nl/ravage/achtrgndarchf/0412betuwe.htm

  Reactie door Alex van Veen — zaterdag 25 september 2004 @ 15.37 uur