Grondwet

De Grondwet is van ons allemaal.
Onder andere onze rechten en plichten zijn er in geregeld.

Maar hoe interpreteer je ze?
Wil je ook even op de stoel van de rechter?

Kom op dan.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 18 november 2004 :: 14.01 uur

111 Comments

111 reacties

 1. Uhm… Ik was het voor 40% met de beste man eens… ;)

  Is dat zorgelijk? :?

  Reactie door Mirella — donderdag 18 november 2004 @ 14.13 uur

 2. Wel raar dat je als politicus een homo mag vergelijken met een crimineel. Ik had als rechter geen genoegen genomen met die uitleg daarover.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 14.26 uur

 3. hmm nou ik heb het ook gedaan en het is weer lekker tegenstrijdig allemaal. Ik hoop maar dat de wijze politici in dit land het maar regelen, ik weet het niet meer.

  Reactie door MAD — donderdag 18 november 2004 @ 14.27 uur

 4. @Mad: Die tegenstrijdigheid had ik en aan de procenten te zien ook veel anderen last van. Waar je de grens moet leggen is erg moeilijk.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 14.31 uur

 5. Ben benieuwd hoe iemand met een rechtenstudie hier naar kijkt…. zijn de rechters niet gewoon te streng ?

  Reactie door MAD — donderdag 18 november 2004 @ 14.33 uur

 6. In de Grondwet zijn o.a. grondrechten geregeld, die altijd door wetten (kunnen) worden ingeperkt (zoals strafrechtelijke verbodsbepalingen). Als grondrechten met elkaar botsen kan de afweging in een concreet geval voor een rechter heel moeilijk zijn, blijkt ook hier weer. Het wordt een soort belangenafweging, waarbij de ene rechter tot een (heel) ander resultaat kan komen dan de andere. In hoger beroep (resp. cassatie) kan een uitspraak dan ook heel anders uitvallen dan in eerste instantie! Dit alles maakt duidelijk dat het helemaal niet zo’n eenduidige en gemakkelijke kwestie is, en dat in de (rechts)praktijk ook de levens- en maatschappijopvattingen van de rechter(s) een grote rol kunnen spelen!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 18 november 2004 @ 14.57 uur

 7. Geinige interactieve actie Jan.
  Mij werd wel duidelijk dat de grondwet wat betreft scheiding kerk en staat de nodige verbeteringen behoeft.
  Als ik het boekje van de christenen ga lezen begint het met Adam en Eva die een paar zoons krijgen(Kain en Aaron staat mij bij)
  Is incest dan ook gerechtvaardigd???????????????
  Lijkt mij niet!

  Reactie door Sinne — donderdag 18 november 2004 @ 15.01 uur

 8. @Twan: Moet je de zaak maar eens helemaal bekijken. Echt apart hoor.

  Het hof is evenwel van oordeel dat de
  context waarin deze uitlating is geplaatst en de daaruit blijkende kennelijke bedoeling daarvan het
  beledigende karakter aan die uitlating ontneemt. Uit die context blijkt immers duidelijk dat
  verdachte in feite zegt dat hij op grond van zijn geloofsovertuiging homoseksuele praxis afwijst
  als zondig, namelijk als strijdig met een van de bijbelse geboden en dat hij het, eveneens op
  grond van die geloofsovertuiging, onjuist vindt om in die geboden gradaties aan te brengen. In die
  context wordt door de retorische vraag “waarom zou een praktiserende homoseksueel beter zijn
  dan een dief?” de waardigheid van praktiserende homoseksuelen niet aangetast. De betreffende
  zin is dan niet meer dan een illustratie ter verduidelijking van de uitgedragen geloofsovertuiging.
  Gezien bovendien de grondrechtelijke vrijheden van godsdienst en van meningsuiting stond het
  verdachte vrij zijn geloofsovertuiging uit te dragen. De wijze waarop hij dat deed valt, zoals uit het
  voorgaande blijkt, binnen acceptabele proporties.
  Nu er naar het oordeel van het hof geen sprake is van een beledigende uitlating in de zin van de
  artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht dient verdachte – alleen al om die reden -
  van het primair en subsidiair tenlastegelegde te worden vrijgesproken.

  http://www.zestienmiljoenmensen.nl/rechters/pdf/homosencriminelen.pdf

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 15.02 uur

 9. Ik kende de meeste zaken al en snap het oordeel van sommige niet. Het is jammer dat de pers zo weinig serieus discussieerd over dergelijke oordelen. Meestal komt een dergelijke discussie niet tot een echte discussie over het oordeel van de rechter, maar blijft het steken op de (linkse) mening van de journalist.

  1)
  Vooral de zaak van Janmaat vind ik nog steeds een triest stukje politieke rechtspraak. Wat Janmaat toen niet mocht zeggen, mag iedereen nu wel zeggen. Da’s raar want op dat punt is de grondwet niet veranderd.

  De stelling ‘Nederland is vol’ is uberhaupt een politiek zeer goed verdedigare stelling, simpelweg omdat Nederland een van de dichtsbevolkte landen ter wereld is. Feitelijk is NL dus een van de volste landen ter wereld.

  2) Met uitspraak over van Dijke ben ik het eens, al is het een rare kronkel in de wet. Ik vind ook dat de vrijheden in de grondwet mekaar niet mogen inperken, en daarom mag van Dijke – als overtuigd christen – zeggen wat hij wil.

  Wel is het raar dat hij dit wel mag zeggen, maar dat een beledigde homo dan weer niet mag zeggen dat hij die God van van Dijke maar een rare haatdragende drol vindt. Want dat is dan godslastering.

  3) De zaak over het hoofddoekje toont maar weer aan dat de manier waarop ons ‘speciale onderwijs’ geregeld is ook raar is. Wat nu als een katholiek meisje een hoofdoekje wil dragen omdat Maria ook vaak zo gekleed ging? Of dat een Jood of moslim graag naar een katholike school wil (vanwege de nabijheid) en zich nooit tegen de katholieke omgeving keert, maar wel zijn eigen geloof wil bewaren door en keppeltje of hoofddoek te dragen?

  En ook hier weer kunnen homo’s geweigerd worden als docent op ‘speciale’ christelijke en islamitische scholen. Weer wordt geloof beter beschermd dan sexuele geaardheid. Raar.

  Over het algemeen vind ik het jammer als rechters oordelen dat een bepaalde vrijheid een andere inperkt. Ik denk dat het beter is als alle vrijheden maximaal benut kunnen worden. Als dat botst met een andere vrijheid dan is dat jammer. Het is overigens wel zo dat een rechter moet toetsen hoe oprecht uitspraken zijn.

  Zo mag van Dijke als overtuigd christen dus WEL op basis van de bijbel concluderen dat in de bijbel geen onderscheid gemaakt wordt tussen homo’s en dieven, maar zou bijvorbeeld Pim Fortuyn zich diezelfde uitspraak NIET kunnen permiteren, omdat hij niet gelooft. Alhoewel, de tekst van de bijbel verandert niet, dus waarom eigenlijk niet?

  Lastig allemaal.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 18 november 2004 @ 15.02 uur

 10. @ Sinne (9):

  Scheiding van Kerk en Staat is in nederland wel goed geregeld hoor, met uiztzondering van art. 23 Grondwet, waarin de gelijkstelling van bijzonder aan openbaar onderwijs is geregeld. Dit leidt dan ook nogal eens tot politiek gekrakeel.

  “Incest” is een cultureel en historisch heel variërend begrip. In Nederland kennen we hierover een strafbepaling. (Het kan gaan om bloedverwanten, maar ook b.v. om een gezagsverhouding).
  Ik denk dat Adam en Eva nog geen openbaar ministerie, advocaat en rechter van node hadden! :) Ze zullen het niet zo’n probleem gevonden hebben! :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 18 november 2004 @ 15.11 uur

 11. Ik beproef een voorkeurspositie in de wet voor gelovigen (christenen) :?

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 15.12 uur

 12. Zo even rechtertje gespeeld ik zat redelijk op de lijn van de rechter. Vrijheids van meningsuiting is een groot goed, dus wat mij betreft mag er veel gezegd worden. Maar wat ik zorgelijk vindt is dat steeds meer politici dingen gaan roepen over de rechterlijke macht en dat zouden ze niet moeten doen als volksvertegenwoordiger kan je de wet veranderen/aan
  -passen verder moet je eigenlijk zwijgen over het oordeel van de rechter, het ergeste voorbeeld was wel Volkert v/d G laat iedergeval de rechter oordelen en niet de politici dingen roepen om popie jopie uit te hangen.

  beter kunnen we praten over de onafhankelijkheid van de rechters de ene keer zijn ze advocaat en soms treden ze op als rechter, notabene in een zaak tegen het bedrijf waarvoor ze als advocaat werken onafhankelijkheid is dan ver te zoeken.

  Reactie door Harry Sangers — donderdag 18 november 2004 @ 15.14 uur

 13. Een krachtige straal fluimen,
  gespogen met een vloek.
  Wat rochelresten schuimen
  nog na op menig broek!

  Reactie door Jacob Meinardi — donderdag 18 november 2004 @ 15.19 uur

 14. Hoorde gister nog iets…

  Over dat wetsartikel godslastering, iedereen wil het afschaffen maar hoe zit het dan met het volgende.

  > een niet gelovige is niet te beledigen met zijn geloof
  > iemand die wel gelovig is is dat dus wel.

  Is daar nou niet dat hele wetsartikel voor bedoeld ? dat je dus bij iemand het voordeel weghaald om te kunnen beledigen ?

  Reactie door MAD — donderdag 18 november 2004 @ 15.23 uur

 15. Je kunt dus beter christen worden en “retorische” vragen stellen vanuit je geloof begrijp ik. :?

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 15.32 uur

 16. De multiculterele samenleving afschaffen: Nee. Je mag niet van iemand anders verlangen dat die precies de zelfde culteer moet hebben als jij. Je moet elkaar respecteren. Meerdere culturen in een samenleving verrijkt de samenleven.

  Menings uiting: Je mag best voor je mening uitkomen,
  als je het oneens bent met iemand mag je dat zeggen maar hou het wel even netjes, dus niet iemand een bepaalde ziekte toewensen.

  Homo’s: Geloven christen ook niet dat alles gemaakt is door god?
  Wie maak de homo’s dan? Je mag homo’s niet afkeuren vind ik, het is genetisch bepaald.

  Hoofddoekjes: Iemand weigeren omdat hij/zij niet past binnen de identitiet van de school, wat een onzin, zulke mensen willen gewoon niet samenleven met andere mensen die niet het zelfde als zij denken.
  Deze mensen werken de intergratie tegen en dat wordt ook nog goed gekeurd door de rechter en een deel van de bevolking.

  Foto’s: Foto’s van iemand bij een artikel plaatsen om het verhaal sterker te maken is een slechte smoes. Alleen foto’s van mensen die een gevaar vormen mogen foto’s van geplaatst worden.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 18 november 2004 @ 15.39 uur

 17. @ MAD 18:

  Misschien heb je gelijk wb de geest van de wet, maar het gevolg is dat een christen nu een homo kan beledigen door de zeggen dat de bijbel homo’s gelijk stelt aan dieven, en hij daarin geloofd, terwijl die homo dan die mag reageren door te zeggen dat een dergelijke geloof inconsistent is omdat God blijkbaar niet iedereen even lief heeft (Gij zult niet stelen = even erg als homo zijn) en dus eigenlijk maar een haatdragende drol is.

  Ik zeg: weg met dat artikel 147. Zalm was toch bezig ongebruikte en dus overbodige wetten en regels te schrappen? Als dit voorschrift maar 3 keer gebruikt is sinds opa Donner het invoerde, lijkt me dit een goed artikel om te schrappen. Als Zalm voor zijn zaak staat, pakt hij het regeerakoord erbij en schrapt die regel voor de ogen van kleinzoon Donner.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 18 november 2004 @ 15.43 uur

 18. 1. De uitspraak “weg met de multiculturele samenleving” vind ik niet aanzetten tot rassenhaat. Pas als men iets roept als “weg met de multiraciale samenleving” is er sprake van rassenhaat. Zelf ben ik overigens ook geen liefhebber van verzuiling.

  2. De uitspraak “homo’s zijn criminelen” vind ik een walgelijke uitspraak, maar men moet het wel kunnen zeggen. Of de uitspraak gebaseerd is op een heilig boek maakt me verder niet uit. Pas als men aanzet tot geweld gaat men naar mijn mening wettelijk te ver.

  3. Ik ben van mening dat elke school het recht heeft om kledingvoorschriften op te stellen. Godsdienstige scholen horen daar niet meer rechten in te hebben dan gewoon seculier onderwijs.

  4. Ongecensureerde foto’s of namen van misdadigers mag men best plaatsen van mij, maar pas nadat vaststaat dat de betreffende persoon schuldig is. Onterecht iemand als misdadiger bestempelen is een zeer kwalijke zaak.

  5. Verder ben ik van mening dat bejaardentehuizen geen eisen mogen stellen aan de manier waarop mensen samenleven. Dat is immers een privé-zaak en dient een bejaardentehuis niet over te oordelen.

  In de meeste zaken was ik het derhalve oneens met de rechter. En terecht! ;)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 15.59 uur

 19. @daniel

  na, ik vind de uitspraak homo’s zijn criminelen niet kunnen, en vind het wel aanzetten tot geweld…

  greetz patrick

  Reactie door Patrick — donderdag 18 november 2004 @ 16.03 uur

 20. Als je aan mij nu zou vragen over grondwet en het vrije woord, kan ik alleen maar antwoorden dat ik er geen ruk meer van snap. Een euro geval moet aftreden omdat hij gebruik maakt van zijn vrijheid van spreken. De ander wenst een ander een kanker toe en is een held, en een homo is een crimineel. nah laat het wel over aan de wijze mensen…en maar hopen dat ze er iets van bakken.

  Reactie door MAD — donderdag 18 november 2004 @ 16.07 uur

 21. Ik ken homo`s die hele oprechte christenen zijn, daar kunnen veel christenen die zeggen dat ze het zijn, maar de daad niet bij het woord voegen, nog een voorbeeld aan nemen.

  Ik denk dat het maar net is welke rechter welke uitspraak doet.

  Weet je nog die rechter die verdachten die een misdrijf hadden gepleegd onder invloed van drank, extra zwaar strafte. De desbetreffende rechter was zelf zwaar aan de drank.

  Misschien eens een onderzoek naar vergelijkende misdaden en de straf uitspraak bij verschillende rechters.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 16.10 uur

 22. Mad,

  Vergeet niet ook nog even gezellig te genieten van het leven, niet alleen het hoofdbreken over van alles zonder ook de humor er van in te zien.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 16.13 uur

 23. Tolerantie = accepteren van elkaars mening.
  Tolerantie = niet maar alles moeten accepteren, dat leidt tot onverschilligheid.
  Tolerantie = iemand kunnen aanspreken op zijn gedrag.
  Tolerantie = accepteren dat weer wordt opgevoed.
  Tolerantie = respecteren.
  Tolerantie = accepteren dat iemand anders is.
  Tolerantie = dat men eist dat je de grondwet respecteerd

  discriminatie betekent letterlijk een voorkeur hebben boven iets anders en dat doen we met zijn alle, elke dag.
  ik heb liever een blonde vrouw, dan een brunette.
  ik heb liever een blauwe broek, dan een witte.
  ik eet liever een biefstuk, dan een karbonade.
  ik ben liever een moslim, dan een katholiek.
  ik rij liever een mercedes, dan een vw.
  ik ga liever naar frankrijk, dan naar spanje.
  ik ben liever hetero dan homo.
  ik vrij liever op bed dan op straat.
  etc, etc, etc….
  maar ik zeg niet dat het één beter is dan de ander. het woord discriminatie is door iedereen uit zijn verband getrokken als je iemand aanspreekt en dan je eigen voorkeur uitspreekt omdat je niet fijn vindt wat de ander doet, dan discrimineer je dus niet. denk daar maar eens over na

  Er valt niet te ontkennen dat aan elk recht automatisch een plicht verbonden zit. Dus inderdaad je hebt de plicht niet te beledigen of aan iemands integritei te komen. Maar het cliché, zegt natuurlijk niet voor niets; wat gij niet wil, doe dat naar een ander niet. Maar de mens moet dingen niet persoonlijk maken, zich niet zo snel aangevallen voelen. Tolereren dat een ander een andere mening over dingen heeft dan jij. Zoland je dat allemaal maar bedenkt dan is het een mening en moet je de mening maar aannemen; beter hij/zij, dan een met zijn volle verstand.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 16.17 uur

 24. Henk goed stukje maar een blonde vrouw willen ip.v. een brunette is geen discriminatie maar een een keuze maken. en dan nog hoeveel brunettes blonderen hun haar niet, maar het blijft een brunette.

  Ik vind voorkeur en dscriminatie totaal verschillend.

  discriminatie is buitensluiten en een etikat opplakken

  Het is toch geen discriminatie als ik er voor kies om een moslim te zijn i.p.v. katholiek

  vrijen op straat doe je niet omdat dat de beste keus is anders maak je je schuldig aan het verstoren van de openbare orde.

  Ik ben liever hetero dan homo, die keuze heb je toch niet.

  ik eet liever geen vlees dan wel vlees, is ook een keuze.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 16.25 uur

 25. @ Henk 26:

  “Tolerantie = niet maar alles moeten accepteren, dat leidt tot onverschilligheid.
  Tolerantie = iemand kunnen aanspreken op zijn gedrag.”

  Daar zit het hele probleem. Veel mensen doen dingen en willen daar niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Dat is fout. Beledigen gewoon om iemand boos te maken is iets anders dan een provecerende stelling verdedigen om een debat aan te zwengelen.

  Het is jammer dat juist de mensen een duidelijke mening hebben en die WEL overal verdedigen, vermoord worden.

  Oh ja, en die zaak over die foto’s: er bestaat zoiets als het portretrecht. In NL heeft iedereen het copyright op zijn eigen afbeelding, en dus kun je weigeren om foto’s van jezelf af te laten beelden. Dit kan rare gevolgen hebben, maar zo is de wet nu eenmaal. Ik snap niet waarom de rechter in zaak 4 dat niet heeft meegewogen.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 18 november 2004 @ 16.25 uur

 26. 24 krulIk ken homo`s die hele oprechte christenen zijn, daar kunnen veel christenen die zeggen dat ze het zijn, maar de daad niet bij het woord voegen, nog een voorbeeld aan nemen.

  Ik denk dat het maar net is welke rechter welke uitspraak doet.

  Weet je nog die rechter die verdachten die een misdrijf hadden gepleegd onder invloed van drank, extra zwaar strafte. De desbetreffende rechter was zelf zwaar aan de drank.

  Misschien eens een onderzoek naar vergelijkende misdaden en de straf uitspraak bij verschillende rechters.

  Comment van krul — 18 november 2004 @ 16.10

  weet je waarom die homo dat kan zijn omdat hij MENS is dat als die christen MENS is.
  een geaardheid of gedrag staat los van de MENS. zegt dat iets over zijn persoonlijkheid, nee, helemaal niets. ZIE MEKAAR EENS ALS MENS.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 16.25 uur

 27. @ Patrick: waarom vind je de opmerking “homo’s zijn criminelen” aanzetten tot geweld? Als ik zeg: “fietsers zijn criminelen”, zet ik toch ook niet aan tot geweld? Mogelijk zet men dan aan tot haat of zegt men iets beledigends, maar aanzetten tot geweld is een heel grote stap verder. Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat je homos van hoge gebouwen af moet gooien; dan roept men duidelijk op tot een verboden handeling.

  Daniël O.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 16.29 uur

 28. daniel,

  is aanzetten tot haat dan niet de eerste stap naar geweld?

  zeker als je een voorbeeldfunctie hebt…

  maar da kan ook aan mij liggen

  greetz patrick

  Reactie door Patrick — donderdag 18 november 2004 @ 16.32 uur

 29. dis·cri·mi·na·tie (de ~ (v.))
  1 ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken => achterstelling
  2 onderscheiding

  krul als je het nogeens goed lees wat ik daar schrijf met de kennis van hierboven. dan snap je dat niet alles automatisch onder disciminatie valt. dat probeer ik uit te leggen.

  en inderdaad doen mensen maar mensen moet toleren dat; Tolerantie = iemand kunnen aanspreken op zijn gedrag

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 16.35 uur

 30. Henk van Laar

  Wat een nijdige reactie Henk, ik vergelijk een homo niet met een dief.
  Ik zeg juist dat het niet uit maakt wat of wie je bent.
  Je moet me wel goed lezen.

  Heb niets tegen christenen, Moslims, homo`s of wie dan ook.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 16.37 uur

 31. 33 – krul, het was niet nijdig bedoelt. sorry als het zo over kwam.

  wat ik bedoelde te zeggen is dat men alles al heel gauw onder discriminatie gooien terwijl dat niet terecht. ik spreek een mens aan niet een homo of islamiet of christen etc. ik spreek een mens aan als hij/zij iets doet wat niet kan.

  bv. jij spreek me nu aan dat ik niet nijdig mag reageren, stel dat ik homo ben. doe je dat omdat ik homo ben of dat ik mens ben?? dus moet ik me gediscrimineerd voelen??

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 16.43 uur

 32. 28 – nepkarel,

  dus als je allemaal leeft volgens de stelling van het toleren. dan komt het goed. dus als ik iets doe wat volgens het gangbare niet kan, dan moet ik toleren dat jij daar iets van zeg. en dan heb ik de verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. anders kan ik niemand anders aanspreken. we moeten dus blijven toleren.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 16.56 uur

 33. @ Patrick: wettelijk gezien moet men goed kunnen aantonen dat er sprake is van aanzetten tot geweld. Als ik zeg dan ik fietsers erger dan criminelen vind, zal men met goed bewijs moeten komen dat ik blijkbaar als doel heb dat mensen fietsers in elkaar gaan slaan. ;)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 17.02 uur

 34. @ Patrick: wettelijk gezien moet men goed kunnen aantonen dat er sprake is van aanzetten tot geweld. Als ik zeg dan ik fietsers erger dan criminelen vind, zal men met goed bewijs moeten komen dat ik blijkbaar als doel heb dat mensen fietsers in elkaar gaan slaan.

  Comment van Daniël O. — 18 november 2004 @ 17.02

  dus jij vind de ene mens erger dan het andere mens. en mensen mogen dus andere mensen in elkaar gaan slaan. of zijn fiester iets anders dan mens cq. de crimineel??

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.06 uur

 35. @ Patrick: wettelijk gezien moet men goed kunnen aantonen dat er sprake is van aanzetten tot geweld. Als ik zeg dan ik fietsers erger dan criminelen vind, zal men met goed bewijs moeten komen dat ik blijkbaar als doel heb dat mensen fietsers in elkaar gaan slaan.

  Comment van Daniël O. — 18 november 2004 @ 17.02

  dus jij vind de ene mens erger dan het andere mens. en mensen mogen dus andere mensen in elkaar gaan slaan. of zijn fiester iets anders dan mens cq. de crimineel??

  Comment van henk vd. laar — 18 november 2004 @ 17.06

  dus ja je zet aan doet geweld!!!!

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.07 uur

 36. Henk van Laar

  Discriminatie is:onderscheid ten gunste van anderen, meten met twee maten.

  Ik heb niet gegezegd dat je niet nijdig mag reageren Henk, ik spreek je aan op je nijdige gedrag.

  Bedoel je: of ik je zou aanspreken op je nijdige gedrag als ik wist dat je homo was, op het feit dat je homo zou zijn, of dat je ik je op je nijdige gedrag aanspreek omdat je mens bent.

  Tjonge jonge wat denk je zelf. Maakt mij niet uit wie ik voor me heb ik spreek iemand aan als ik denk dat ik hem moet aanspreken. zonder onderscheid des persoons.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.09 uur

 37. @ henk vd. laar: ik ben natuurlijk niet echt van mening dat fietsers erger dan criminelen zijn, maar als ik het wel zou zeggen en van mening zou zijn, zet ik helemaal niet aan tot geweld. Mogelijk heb ik gewoon een ontzettend grote hekel aan fietsers, maar dat wil niet zeggen dat ik ook oproep om ze in elkaar te slaan. Dat doel was immers niet aanwezig en is bovendien nauwelijks aan te tonen dat het doel wel aanwezig was of zou kunnen zijn. Derhalve mag iemand best zeggen dat een bepaalde groep mensen erger is dan criminelen, wat natuurlijk niet het feit weghaalt dat dergelijke opmerkingen hoogst onfatsoenlijk zijn. ;)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 17.12 uur

 38. 39 – krul, nee nu begrijp je me niet.

  weet even niet hoe ik je het moet uitleggen.

  dat van disciminatie staat zo letterlijk in de dikke van dale. en daarom vind ik dat het wordt discriminatie te pas en te onpas wordt gebruikt. maar op papier kan ik het niet goed uitleggen. ik heb dylexie dan heb moeite met je gedachten op papier te krijgen. maar ga jij mij nu anders bekijken daardoor of blijf je me als mens zien? en moet ik dan anders reageren als jij mij ergens op aanspreek omdat dylexie heb. dus ik reageer nijdig, moet ik me gediscimineerd volen omdat ik dylexie heb. doe je daarom of omdat ik mens ben en iets doe wat jij niet leuk vindt. snap je het beetje.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.16 uur

 39. Homo’s zijn criminelen mag. Christenen zijn criminelen mag dat ook?

  - De EO weert bewust homoseksuelen, heeft Andries Knevel verklaard. Goeie zaak? “Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de homoseksuele praxis die ik afwijs en homoseksuelen als zodanig. Ik verwerp fraudeurs ook niet compleet omdat ze fraude bedrijven. Wat ik bedoel is dit “je kunt best iemand aannemen die een keer in de fout is gegaan. Zolang die persoon maar de intentie heeft om dergelijke misstappen niet te herhalen” ;en/of
  - Ondertussen plaatst u frauderen en het praktiseren van homoseksualiteit wel op een lijn.
  “Wij christenen hebben een geweldig kwalijke eigenschap ontwikkeld: we brengen ten onrechte gradaties aan in Gods geboden. Alsof je erg en minder erg hebt! Maar waarom zou stelen, bijvoorbeeld uitkeringen pikken van de overheid, minder erg zijn dan zondigen tegen het zevende
  gebod? Ja, waarom zou een praktiserend homoseksueel beter zijn dan een dief”? welke hierboven weergegeven tekst(en) (vervolgens) zijn/is gepubliceerd in het weekblad “De Nieuwe
  Revu” nummer 27 van 24 juni – 3 juli 1996;

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 17.17 uur

 40. 40 – daniël o, als je het zo bedoel begrijp ik je wel. je zegt iest over het gedrag van de mens die toevallig fiest. want hij ook als profesie dief zijn. dus inderdaad je mag niet om gedrag aanzetten tot geweld. maar je mag inderdaad hekel hebben aan het gedrag van een fietser.

  kijk het gaat mis dat men de mens en zijn gedrag niet los willen zien. en omdat men dat niet los ziet gooien mensen alles onder discriminatie. en dat probeer ik duidelijk te maken.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.21 uur

 41. ik ga naar huis. goedenavond allemaal.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.21 uur

 42. 42 – sulis, het gaat mis omdat de mensen de ander niet als mens ziet. maar als homo. Is die homo, een buitenaards wezen? Of MENS??

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.24 uur

 43. Aanvulling op 42: In de optiek van een christen klopt dit. In mijn optiek van een ongelovige niet. Vooral deze opmerking krijg ik kippenvel van; “je kunt best iemand aannemen die een keer in de fout is gegaan. Zolang die persoon maar de intentie heeft om dergelijke misstappen niet te herhalen”

  Misstappen? Een homo is een homo iemand is zo geboren! Het is middeleeuws om nog steeds te denken dat het een keuze is. We zijn inmiddels veel verder en het is wetenschappelijk bewezen. Ik snap niet dat een rechter met dit soort argumenten genoegen neemt. Maar ach als hij in acht moet nemen dat het vanuit een geloofsovertuiging is dan kun je natuurlijk heel ver gaan. Mits je het maar retorisch doet en met geboden gaat gooien. :?

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 17.24 uur

 44. @ henk vd. laar: goedenavond ;)

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 17.25 uur

 45. Henk van Laar

  Discriminatie is:onderscheid ten gunste van anderen, meten met twee maten.

  Dyslexie is niet makkelijk Henk, maar waarom zou ik jou daar anders door gaan zien? Dat snap ik weer niet.

  Maakt mij niet uit wie ik voor me heb ik spreek iemand aan als ik denk dat ik hem moet aanspreken. “Zonder onderscheid des persoons”.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.27 uur

 46. Henk van Laar

  Discriminatie is:onderscheid ten gunste van anderen, meten met twee maten.

  Dyslexie is niet makkelijk Henk, maar waarom zou ik jou daar anders door gaan zien? Dat snap ik weer niet.

  Maakt mij niet uit wie ik voor me heb ik spreek iemand aan als ik denk dat ik hem moet aanspreken. “Zonder onderscheid des persoons”.

  Comment van krul — 18 november 2004 @ 17.27

  zie je me als mens of dyslexie? zie je me als mens of als homo? zie je me als mens of als islamiet? zie je me als mens of als neger? zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.29 uur

 47. @Henk van de Laar: Als de vergelijking mensen zijn criminelen was gemaakt hadden we inderdaad deze discussie niet gehad.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 17.30 uur

 48. 50 – sulis, is die crimineel geen mens dan. zie het gedrag los van de mens. zie elkaar als mens. gedrag is aangeleerd dat is te veranderen, de mens niet. zie elkaar als mens en spreek elkaar daar ook op aan. MENS.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.32 uur

 49. “Zonder onderscheid des persoons, Henk!

  Al ben je een Islamitische dislectische homo, dan nog spreek ik je aan op iets, MAG DAT?

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.33 uur

 50. Henk

  Dit gaat de hele tijd al over gedrag en niet over persoon wat ik je probeer te vertellen.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.35 uur

 51. 52 ja dat mag als je me maar als MENS blijft zien. en niet als een buitenaard wezen en me daarop aanspreek. maar op me gedrag niet op mijn mens zijn. zie gedrag en mens zijn los van elkaar. denk niet in hokjes. we zijn MENS. daar draait het om. niks meer niks minder.
  MENS.

  Reactie door henk vd. laar — donderdag 18 november 2004 @ 17.36 uur

 52. @Henk van de Laar: Wie zegt dat ik niet zo zie? Ik ga in op een stelling die door iemand anders gemaakt is. Ik begrijp eigenlijk niet waar je heen wil???? Ik snap ook wel dat het meest ideale is als iedereen anderen als mens ziet i.p.v. homo, christen, moslim etc. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst gebeurd. Ik heb ook nergens neergezet dat een crimineel geen mens is. Je legt me woorden in de mond. Ik bedoelde als de stelling in het algemeen over alle mensen was gegaan dan hadden wij deze discussie niet gehad. Dat toont dus inderdaad aan dat er in hokjes gedacht word.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 17.38 uur

 53. Henk

  Ik begrijp heel goed je bezorgdheid en de bedoeling van je stukje 26.

  Vriendlijke groet,

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.42 uur

 54. Marijnissen is een rascommunist. Indien je hem een flapdrol noemt, wat hij ook is, dan gooit hij je er af. Marijnissen is niet alleen een flapdrol met weinig aanhang, maar oook nog eens een zielige loser.

  Reactie door Carel probeert het nog eens — donderdag 18 november 2004 @ 17.46 uur

 55. Carel

  ik neem het voor kennisgeving aan.

  Reactie door krul — donderdag 18 november 2004 @ 17.47 uur

 56. @Allen: In het kader van iedereen over 1 kam scheren waar ik zelf ook altijd mij mond vol over heb moet ik ff iets rechtzetten. Ik praat hierboven over christenen in het algemeen. Het zijn echter de christenen die homo’s haten en als zondigen zien waar ik het over heb. Ik weet ook wel dat er genoeg zijn die wel liefde in hun hart hebben voor iedereen.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 17.58 uur

 57. Careltje ben je er weer jongen? Schuif aan pak een biertje en vermaak ons met je fantastisch komische bijdrages! :)

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 18.03 uur

 58. @ Patrick: wettelijk gezien moet men goed kunnen aantonen dat er sprake is van aanzetten tot geweld. Als ik zeg dan ik fietsers erger dan criminelen vind, zal men met goed bewijs moeten komen dat ik blijkbaar als doel heb dat mensen fietsers in elkaar gaan slaan.

  Comment van Daniël O. — 18 november 2004 @ 17.02

  Daniel,

  ik vind het gewoon een beetje krom hoor, homo’s met criminelen vergelijken als publiek figuur, en ik denk dat je er wel mee tot evt. geweld aan zet.

  greetz patrick (die erg vaak in elkaar geslagen is…)

  Reactie door Patrick — donderdag 18 november 2004 @ 18.31 uur

 59. @Patrick: Precies ik denk dat een publiek figuur helemaal moet nadenken bij wat hij zegt. Er zijn mensen die hun uitspraken als vrijbrief zien daar ook naar te handelen. De haat zit al diep bij bepaalde figuren en als mensen in een publieke functie er dan een schepje bovenop doen, met wat voor argumenten dan ook, is het hek van de dam. Mensen die haten kunnen niet zo helder meer zien dat weten we inmiddels toch wel een keer. :?

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 18.45 uur

 60. @ Patrick: ik ben het geheel met je eens dat een publiek persoon moet nadenken over wat hij zegt en dat wat betreffende christenfundamentalist heeft gezegd over homos’ erg fout is. Het is discriminerend, maar aanzetten tot geweld is het zeer zeker niet. Als je van iemand zegt dat deze crimineel is, roep je niet op tot geweld tegen deze persoon of groep; je zegt hoogstens dat je een bloedhekel hebt aan bepaalde mensen.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 18.55 uur

 61. http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/index.php?p=603

  Wat ik al aan zag komen; wordt steeds meer manifest. Anja M wordt straks na Lazrac de splijtzwam binnen de S.P. In plaats van zich te voegen naar het gezamelijke standpunt van de S.P. keert zij zich ertegen. Ze durft het beestje alleen nog niet bij de naam te noemen. Gezien de inhoud van haar betoog kan de S.P. haar log beter verhuizen naar de site waar Mohammed B. ook graag zat te loggen: Marokko.nl. Daar zal ze wel meer positieve reacties scoren.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 19.14 uur

 62. off topic, maar wel belangerijk vind ik.

  Ik hoorde dit vandaag op de radio.

  Vandaag zat ik even naar de radio te luisteren. Daar werd verteld dat er 2 schrijvers zijn geweest die een brief naar Koninging Beatrix hebben geschreven met de vraag of ze eens op bezoek wilt gaan bij mevrouw Hirsi Ali.
  Nu begreep ik niet helemaal waarom dit nodig mocht zijn en vond ik het in eerste instantie belachelijk.
  Maar de schrijvers vonden het raar dat de Koninging wel langs is gegaan bij de Marokkaanse jongeren in Amsterdam.
  Ik vond het nog steeds niet nodig dat dit de reden moest zijn de Koninging ook bij Hirsi Ali langs te sturen, want dat is namelijk een individu en volgens mij houd de Koninging zich alleen maar met groepen bezig.

  Toen kwamen deze schrijvers waar de naam me even van onschoten is met het volgende voor mij doorslaggevende argument.

  ” Weten de mensen wel dat mevrouw Hirsi Ali de eerste persoon sinds de tweede wereldoorlog is die in Nederland onder moet duiken”

  Toen ik dit hoorde ……………….. viel het kwartje en dacht ik verdorie dat is zo.
  Dus wat mij betreft krijgt mevrouw Hiris Ali (ondanks dat ik het niet met haar of haar partij altijd eens ben) een steuntje in de rug en moet ze niet als een soort Anne Frank dadelijk ergens achter op een zoldertje eindigen.

  Reactie door waiter — donderdag 18 november 2004 @ 19.43 uur

 63. @ Patrick: ik ben het geheel met je eens dat een publiek persoon moet nadenken over wat hij zegt en dat wat betreffende christenfundamentalist heeft gezegd over homos’ erg fout is. Het is discriminerend, maar aanzetten tot geweld is het zeer zeker niet. Als je van iemand zegt dat deze crimineel is, roep je niet op tot geweld tegen deze persoon of groep; je zegt hoogstens dat je een bloedhekel hebt aan bepaalde mensen.

  Comment van Daniël O. — 18 november 2004 @ 18.55

  hoi Daniel,

  Nee misschien niet helemaal, maar ik vind wel dat als je iets als homosexualiteit (je geaardheid, waarmee je niemand kwaad doet) vergelijkt met criminaliteit (tuig…) geef je dus aan dat het iets ‘slechts’is… wat niet kan enzo.

  Dus ik vind het gewoon aan zetten tot…

  mja :-) ieder zijn mening

  Greetz Patrick

  Reactie door Patrick — donderdag 18 november 2004 @ 19.49 uur

 64. @ Patrick :

  een nieuwe geloofsrichting oprichten
  De bijbel iets anders intepreteren
  Jezus was altijd omringd door mannen! ;-)
  eh voila, homo’s uitschelden wordt godslastering

  Reactie door Sinne — donderdag 18 november 2004 @ 19.54 uur

 65. OFF TOPIC

  Wedden om de helft dat ze er niet half naast zitten?

  ‘CIA schat vermogen Arafat op 1,5 miljard dollar’
  WENEN – De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een uitgebreid netwerk van zakelijke belangen en bankrekeningen ontdekt op naam van de vorige week overleden Palestijnse leider Yasser Arafat en diens organisatie, de PLO. De totale waarde schat de CIA op ongeveer 1,5 miljard dollar. Dat berichtte het Oostenrijkse tijdschrift Format donderdag.

  Het netwerk strekt zich uit van Canada, via het Caribisch gebied, tot in Noord-Afrika. Het gaat om onder meer een Canadees farmaceutisch bedrijf, telecombedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in de Verenigde Staten gevestigde investeringsmaatschappijen en postbusfirma’s in het belastingparadijs Aruba.

  Reactie door Jacob Bakker — donderdag 18 november 2004 @ 19.57 uur

 66. @ ReneR :
  Om met haar (Anja) eigen woorden te spreken:
  Het zijn net mensen!
  Hieruit blijkt wel dat de commissie voor benoeming van eerste en tweede kamerleden nog beter moeten screenen en geen excuus truus kandidateren.

  Reactie door Sinne — donderdag 18 november 2004 @ 19.59 uur

 67. @sinne

  lol ;-)

  greetz patrick

  Reactie door Patrick — donderdag 18 november 2004 @ 20.00 uur

 68. Het geloof discrimineerd altijd. Voorbeeld: Mijn schoonzusje kwam op gesprek om te soliciteren bij de Trekpleister in een gereformeerd dorpje. Na wat vragen gesteld te hebben, vroegen ze haar op het laatst of ze ook een geloof had. Ze antwoorde met nee. Er werd toen letterlijk gezegd dat ze haar dan niet konden gebruiken. En zo kan ik er nog wel een paar.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 november 2004 @ 20.12 uur

 69. @de Anja Meulenbelt afzeikers: Ik ben blij dat er binnen de SP ook kritische noten klinken. Scherp blijven is erg belangrijk nu. Je laten meeslepen in een hetze tegen bevolkingsgroepen is heel makkelijk. Er weer uitkomen is veel moeilijker. Dat gaat dus niet als je allemaal als makke lammetjes achter elkaar aanloopt en tegen iedereen binnen je partij ja en amen knikt. De wet op godlaster hoeft van mij niet verder te worden uitgebreid maar het is zeker niet onverstandig er goed naar te kijken voordat je iets afschaft. Het gaat wel erg rap ineens allemaal.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 20.16 uur

 70. @72

  Daar ben ik het volledig mee eens. Ara(g)at’s vermogen wordt geschat op een slordige of zeg maar gerust een SMERIGE miljard dollar, terwijl het volk zwaar in armoede lijdt. Het meeste geld heeft Ara(g)at vergaard tussen 1995 en 2000. Die Anja Meulenbelt weet bij god niet waar ze mee bezig is. Ik vind dan ook dat ze geen plek bij de SP waardig is.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 november 2004 @ 20.20 uur

 71. even op de stoel voor rechter spelen?…dat smaakt naar meer.

  Reactie door chrisinactie — donderdag 18 november 2004 @ 20.22 uur

 72. Ben benieuwd; hoe de groep; die zo tegen de totale vrijheid van meningsuiting is, hier tegenaankijken:

  Dus je mag wel als lid van een kerkgenootschap (of islamiet) een hele groep beledigen en over 1 kam scheren (homo’s =crimineel).

  Maar je mag niet die religies beledigen; door dit aan de kaak te willen stellen. Je mag geen kerkelijken en islamieten beledigen om hun “overtuiging” dat alle homo’s criminelen of varkens zijn.

  De door de salonsocialisten zo krampachtig vereerde tolerantie is schijntolerantie, dat is mijn stelling.
  En nu staan ze met de mond vol tanden. Laten we er dan ook maar gauw erover ophouden.

  Religie: 1 pot nat; weg ermee!

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 21.08 uur

 73. ReneR (65) Net het stuk even gelezen. Heb nog even op het punt gestaan te reageren, maar het toch maar niet gedaan. Ik vind het stuk veel te eenzijdig. Er wordt niet ingegaan op de beledigingen die door Moslims regelmatig naar het hoofd van Christenen en Joden worden geslingerd. Dat mag dan zeker wel in het kader van de vrije meningsuiting.

  Op dit moment schijnt een groot deel van de autochtone bevolking zich achtergesteld te voelen bij de allochtonen. Dat wordt door zo’n uiting alleen maar gevoed.

  Merkwaardig genoeg ben ik het wel met haar eens dat de discussie over afschaffing van het artikel inzake godslastering op een heel ongelukkig moment komt. Had de Tweede Kamer geen belangrijker zaken om over te discussiëren?

  Reactie door emma — donderdag 18 november 2004 @ 21.11 uur

 74. @ sulis: er is helemaal niets kritisch aan mevrouw Meulenbelt. Ze denkt enkel in eeuwenoude dogma’s en heeft juist een hekel aan kritische vooruitstrevende geluiden.

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 21.12 uur

 75. Anja Meulenbelt bepaalt zelf hoe zij haar weblog beheert. Het is immers háár weblog. Een aantal malen is dat hier becommentarieerd.
  De discussie daarover acht ik nu gesloten.

  Reactie door Jan Marijnissen — donderdag 18 november 2004 @ 21.30 uur

 76. @Daniel O.: Ik kan niet over al haar dingen oordelen ik reageer in dit geval op de link die over Donner ging. Daar lees ik niet uit dat ze dat doe wat jij over haar zegt. Ik moet zeggen dat wat ik van haar meekrijg ze zo totaal niet op mij overkomt. Maar het is waarschijnlijk een sterke vrouw en daar hebben heel veel mannen moeite mee. Ik spreek uit ervaring. Kennelijk zijn dezelfde figuren die niet van hoofddoekjes en onderdrukking houden bij vrouwen er ook niet van gediend als een vrouw zegt wat ze denkt.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 21.34 uur

 77. @Jan Marijnissen: Fijn dat je er een keer een comment over plaatst.

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 21.37 uur

 78. @ReneeR: En schudt je dat allemaal zomaar uit je bilnaad? Knap hoor!

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 21.39 uur

 79. @ Henk 35: Jep. Toleren, maar ook aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid tonen voor je gedrag. Als je iemand beledigt, kun je je daar best voor excuseren, zonder je mening te veranderen. Ook kun je de discussie aangaan, zonder weg te duiken, en het eerlijk toegeven als iemand anders betere argumenten heeft dan jij.

  @ Henk 54: Je kunt anderen best als mens zien en het toch met ze oneens zijn. Strenge christenen zijn het pertinent oneens met het sexuele gedrag van homo’s en dat is hun goed recht. Net zoals het mijn goed recht is om stevig soft drugs gebruik af te keuren. Het is semilegaal in Nederland, maar toch denk ik dat het niet goed is om veel joints te roken. Ook is het mijn recht om een drugs gebruiker daarop aan te spreken, net zoals het zijn goed recht is om lekker zijn gang te gaan.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 18 november 2004 @ 21.44 uur

 80. #81 Hoe zou je Marja dan in deze context willen zien? En nog een hele hoop andere vrouwen; die het blij-van -mijn -lijf huis in hebben moeten vluchten omdat ze wilden breken met die tradities binnen hun cultuur? (ik heb het dan niet over het geloof!)

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 21.48 uur

 81. ReneR,
  Hoogezand Sappemer zijn dit je volgelingen,
  het lijkt wel of het een sekte is.,

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 18 november 2004 @ 21.53 uur

 82. #82 Sulis

  Nee hoor; wat uit mijn bilnaad komt; bewaar ik voor Shiftzone en het puriteinse Donnerfanclubje daaromheen. Okee?

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 21.53 uur

 83. n.a.v. #86 Sulis

  Zeg Sulis; kun jij mede-moderator folkert niet een beetje tot de orde roepen, want hij zit op dit moment dit log te vervuilen met echt grote onzin zonder zich in het 1 en ander te verdiepen, tenminste; als jij ook nog serieus bent of wil overkomen.

  Roodgewoon is de partij om Balt Lenders heen; opgericht uit de overblijfselen van de S.P. afdeling te Hoogezand. Ik sta daar op de kieslijst en ben bestuurslid. Balt Lenders is in 2000 genomineert voor de titel “s.p er van het jaar”. Zijn dochter Rea is die trampolinespringster, die ook in Athene in actie kwam. Zijn naam is hier een begrip. In een Tribune uit 2000 staat dit beschreven. Dat krijg je niet zomaar even folkert en Sulis!! En Balt en ik staan op 1 lijn; het is dat jullie het weten.

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 22.06 uur

 84. ReneR,
  schaam je rood je bent nog schijnheiliger als sinterklaas,
  ik heb toch niet tegen het begrip bij jullie uit de klei.
  Je moet hier niet zo opscheppen over de dochter van een ander.
  Heb jij toch niet gepresteer, dat heet met ander mans veren pronken.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 18 november 2004 @ 22.19 uur

 85. Ah, die goeie ouwe tijd: http://www.human.nl/constandse/dossier

  Reactie door Daniël O. — donderdag 18 november 2004 @ 22.22 uur

 86. @Jacob Bakker: Tegen niemand zeggen dan ik Sulis ben he ssssst….. :?

  Reactie door sulis — donderdag 18 november 2004 @ 22.53 uur

 87. Ik heb een referentie gebruikt om te laten blijken dat de naam Lenders of de gehele website niet is verzonnen. Je kunt het dus van 2 kanten controleren; ook via de onafhankelijke pers. Alleen neergezet als extra aanknopingspunt.

  Wat wel is verzonnen is “sososs”; denk ik je alter ego of een andere gast uit (ge)Schiftzone. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Hoezo schijnheilig? Waarom dan? Je krijst maar wat in het ronte om jezelf een beetje op te krikken hier. Eigenlijk verwacht ik van Sulis; dat ze je een beetje tot de orde gaat roepen; maar ze is daar nogal kieskeurig in. Doet ze alleen maar bij bepaalde personen en niet als het 1 van haar eigen knuffels is.

  folkert jongen; hou er nou eens mee op. Je toon heeft alle rede verloren en je spuit nu alleen nog maar gal en gif en je degradeert daarmee dit log. Anja M krijgt steeds meer haar gelijk, daar wordt wel voor gezorgt; maar niet door mij, maar door jou en gasten als sossoss. Kun je ook nog eens die knop omdraaien en gewoon weer normaal doen?

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 23.10 uur

 88. Ben wel zeer benieuwd waar dit dan onder valt jan…

  Criminelen die krap in de tijd zitten, maar wel goed in hun slappe was, laten geregeld anderen tegen betaling hun straf uitzitten. Dat meldt het tv-programma NOVA. De paspoortcontrole bij gevangenissen zou ernstig tekortschieten.

  Wat een land………….

  Reactie door Lambert — donderdag 18 november 2004 @ 23.27 uur

 89. @sososs

  Ik weet niet wie je bent; maar volgens mij ben je hier uitsluitend gekomen om de boel te verzieken. Mischien zelfs ingehuurt of op verzoek van….Maar zonder argumenten maak je op mij geen mentaal sterke indruk. Het is gewoon een aaneenschakeling van beledigingen; waar ze in vak S nog heel wat van kunnen leren.

  Ik heb verder kostelijk gelachen om je bloemrijke fantasie. Maar het nieuwe is er nu wel vanaf. Als je zo doorgaat; bestaat de kans; dat de site een moderator krijgt. Maar mischien is dit wel juist je bedoeling.

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 23.33 uur

 90. Nu ik erover nadenk..Wie kan garanderen dat Volkert van der G niet betaald is om te zitten voor de moord op Pim Fortuijn OMDAT HET BETER UITKWAM ALS EEN NIET MOSLIM DE MOORD PLEEGDE….??????????

  Reactie door Lambert — donderdag 18 november 2004 @ 23.33 uur

 91. Dit bedoel ik dus eigenlijk…..

  Ben wel zeer benieuwd waar dit dan onder valt jan…

  Criminelen die krap in de tijd zitten, maar wel goed in hun slappe was, laten geregeld anderen tegen betaling hun straf uitzitten. Dat meldt het tv-programma NOVA. De paspoortcontrole bij gevangenissen zou ernstig tekortschieten.

  Wat een land………….
  Nu ik erover nadenk..Wie kan garanderen dat Volkert van der G niet betaald is om te zitten voor de moord op Pim Fortuijn OMDAT HET BETER UITKWAM ALS EEN NIET MOSLIM DE MOORD PLEEGDE….??????????

  Reactie door Lambert — donderdag 18 november 2004 @ 23.43 uur

 92. Kijk aan er verdwijnen berichten inmiddels, blij toe word hier haast een treurige herhaling per topic.
  Kan de goede bedoelingen van Donner ergens wel begrijpen, alleen het moment en de manier waarop zijn beiden ongelukkig waardoor in stroomversnelling reactie is gekomen en de media. Vervolgens ook in de kamer (zo lijkt dat te gaan tegenwoordig), met als gevolg tegengeluid zijnde de motie om artikel 147 te schrappen.
  Als ik dat hele verhaal van sulis(10) goed begrijp, kan het maar zo zijn dat je wel veroordeelt kunt worden wanneer je dezelfde dingen zegt zonder geloofsovertuiging ?

  ps:was voorheen Folkert(de tweede) maar om onduidelijkheden rond Folkert te voorkomen heb ik mijn weblog nick maar in gebruik genomen hier.

  Reactie door Fritsie — donderdag 18 november 2004 @ 23.49 uur

 93. Met grote verbijstering geconstateerd dat mijn berichten ook hier worden gewist na eerst geplaatst te zijn……..???????

  Reactie door Jacob Bakker — donderdag 18 november 2004 @ 23.55 uur

 94. Tja.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 november 2004 @ 23.55 uur

 95. #Jacob Bakker

  Tja…ik deel je mening; zoals je weet.
  De S.P. zit ook niet te wachten op weeeer een scheur in haar partij. denk ik. Daarom wordt de huidige situatie in stand gehouden; al druist dit tegen de principes in van veel S.P. ers. Want ook zij zijn wars van privileges van bepaalde kopstukken om hun zwakheid in het debat te kunnen maskeren.

  Het is te hopen dat het geen cultuur wordt. ik heb het ook al eens geschreven; dat ik dan direct weg ben bij die S.P. Want het vrije woord is voor mij echt heilig. En ik weet me heus wel in te houden; ik loop hier niet te schelden; ben alleen maar verdomd confronterend en daar kunnen persoontjes met een opgeschmuckt ego niet tegen. veelal personen; die normaliter voortdurend alleen maar positieve commentaren en aandacht krijgen.

  maar Jacob; zover is het nog niet; laten we de ontwikkelingen nog even afwachten, want anders verarmd de S.P. Overal heb je wel andere stromingen, andere meningen of grofweg: rotte appels in de fruitmand. Daar ontkomt ook de S.P. niet aan, zie het kamerlid Ali Lazrac.

  laten we ook vooral allen niet vergeten, dat we allemaal voor de arbeidersklasse zijn. Dit is een onderwerp (islam), die ons allen nu eenmaal verdeeld. Maar het is toch geen maat voor de rest van het program waar we voor staan?

  Reactie door ReneR — donderdag 18 november 2004 @ 23.56 uur

 96. Misschien is dit wel het beste Jan wat je kunt doen.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 november 2004 @ 23.56 uur

 97. Ik hoop niet dat je mij weer verwijderd Jan. Bekijk het van meer kanten zou ik zeggen. Maar gelukkig heb ik een oplossing gevonden om er toch nog op te komen.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 november 2004 @ 23.59 uur

 98. Jacob; probeer het dan even opnieuw te plaatsen!! Er kan ook een hacker aan het werk zijn. Had ik ook al eerder meegemaakt op een discussie-site. De hele site lag toen plat.

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 november 2004 @ 0.01 uur

 99. Ik weet niet of Jan hier persoonlijk voor verantwoordelijk is.
  Ik heb nog nooit meegemaakt dat, althans mijn berichten, naderhand zijn gewist.
  Ik zou het op prijs stellen dat Jan mij een e-mail stuurt op het voor hem bekende e-mail adres met een uitleg……

  Met vriendelijke groeten, en nog steeds…

  Hoogachtend,

  Jacob Bakker

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 19 november 2004 @ 0.05 uur

 100. Ik merk dat sososs de onbeschreven tolerantiedrempel hier had overschreden. Kan ik wel inkomen, zijn stuk was echt louter om te kwetsen; zou toch ook iedereen moeten kunnen beamen. Ik denk dat ik iedereen nu maar een goede nachtrust wens; ook meneer sososs.

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 november 2004 @ 0.07 uur

 101. Och dolletjes, een van mijn reactie verdwijnt ookal. :(

  Reactie door Daniël O. — vrijdag 19 november 2004 @ 0.12 uur

 102. Beste jongens en meisjes, dames en heren,

  Ik heb lang niet altijd tijd om naar alle reacties te kijken. Dat neemt niet weg dat eerder gestelde zaken wel blijven gelden.
  Dat wil zeggen: Hou je ‘n beetje aan het onderwerp, geen bedreigingen en beledigingen, geen chatbox, enz.

  En verder: zie de disclaimer.

  Groet, en veel zinnige conversatie toegewenst op dit log,
  Jan

  Reactie door Jan Marijnissen — vrijdag 19 november 2004 @ 0.12 uur

 103. @102 ReneR

  Nee ReneR

  Het is geen werk van een hacker, Het was Jan Marijnissen zelf en gelijk heeft ie ook nog. We moeten veel meer bij het onderwerp blijven, maar ja, als je een mening hebt, duiken ze er boven op en beginnen ze te ouwehoeren en ja, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten hé. Dus kritiek hebben oké, maar niet met z’n allen van die slappe opmerkingen hebben, want anders kun je het terug verwachten heren. Dus een beetje meer bij de stelling blijven. Afgesproken allemaal.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 november 2004 @ 0.13 uur

 104. Amerikaanse christenen beschreven in het begin van de twintigste eeuw wat de fundamentele waarheden zijn in het christelijk geloof. Deze groepering omvat op dit moment 15% van de Amerikaanse bevolking, veertig miljoen mensen.

  Zij deden dit in confrontatie met de toen oprukkende vrijzinnigheid, een theologische stroming die zijn fundament heeft in het denken van de Verlichting.
  De orthodoxe christenen die zich hierin herkenden noemde men al snel ‘fundamentalisten’, en de stroming ‘fundamentalisme’.
  Dit is een onjuiste aanduiding, want de uitgang –isme duidt op een met fanatieke ijver en met gebruik van alle voorhanden zijnde middelen uitdragen van het gelijk.
  Dit is wat enkele kleine groeperingen binnen de samenleving op dit moment mee bezig zijn.

  Op zich is het niet afkeurenswaardig om met hart en ziel op een bepaald (geloofs)fundament te staan. Het hangt er vanaf op welk fundament dit is.
  Waren de christenen in de eerste eeuwen gevaarlijke fundamentalisten, zij kwamen op voor de armen en de uitgestotene?
  Ze werden in ieder geval vervolgd omdat zij niet wenste mee te doen aan de afgoderij van hun tijd.

  Onze cultuur, die principieel relativistisch is, lijkt dan dus wel het absolute tegendeel van het fundamentalisme. Laten we ons niet vergissen.
  Deze relativistische opvattingen worden in de praktijk beschouwd als een absolute norm, waartegen niet gezondigd mag worden.
  Iemand die meent van algemeen geldende regels uit te kunnen gaan, die zich niet op dit relativistische fundamentalisme baseren, is al heel snel verdacht. Dat geldt ook voor de christenen, want zij geloven dat God Onze Schepper, ons de mensen de wet stelt en leefregels heeft gegeven die universeel geldig zijn. Op hen valt dus al snel de verdenking dat zij de universele leefregels met geweld zullen opleggen aan de maatschappij, waarin zij de macht bezitten.

  Maar in een cultuur als de onze, waar de hoogste opvattingen in ons eigen brein moeten ontstaan (ik denk, dus ik besta; Descartes), is tolerantie vrijwel gelijk geworden aan onverschilligheid.

  Daarnaast hebben we de tolerantie in onze cultuur die steeds kwalijker trekjes gaat vertonen.
  De uiting geven aan het misnoegen over de levensstijl – of het gebrek daaraan – van andere medeburgers, ook al gebeurt dat met goed onderbouwde argumentatie wordt in toenemende mate als ‘onverdraagzaamheid, zelfs als ‘discriminatie’ ervaren. Velen van ons worden niet graag gewezen op hun werkelijke of vermeende tekortkomingen.
  Nu zit er deze uitingen van misnoegen een wat eenzijdig trekje. Het kritiseren van een openlijke, niet aanvaarde levensstijl of uitingen die daarmee gelijkenis vertonen, leidt vaak tot een gang naar de rechter, mits je er de tijd en geld voor hebt. Maar het uitschelden en belasteren van moslims kan in ons tolerante, non discriminerende land vrijwel straffeloos.

  Hier is de tolerantie dus omgeslagen in zijn volstrekte tegendeel, nl.: jij moet tolerant zijn ten opzichte van mijn – desnoods schunnige en aanstootgevende – levensstijl, maar je moet van mij geen tolerantie verwachten als je daartegen je mond opendoet.

  Daarnaast is er extreem en extremisme.
  Extreem betekent zeer vergaand. Dit hoeft niet negatief te zijn of je moet extreem verliefd negatief vinden.
  Extremisme is daarentegen in iedere samenleving aanwezig; het voeren van acties tot het uiterste is hier een voorbeeld van en is altijd politiek.

  Reactie door schavuit — vrijdag 19 november 2004 @ 0.36 uur

 105. Twee keer was ik het met de rechter eens, drie keer niet. Moet nu de grondwet verandert worden of wil ik andere rechters?
  Graag andere rechters…..met die grondwet is niet zoveel mis.

  Reactie door Theo Cornelissen — vrijdag 19 november 2004 @ 0.55 uur

 106. Theo (109): de rechter was het vijf keer met MIJ eens! (de meeste zaken waren me bekend, dat scheelt.)
  Maar laat nu niet de simpele suggestie worden gewekt dat we aan de grondwet genoeg hebben. De rechter zal zich vooral moeten baseren op de uitwerking in de overige wetgeving en de daaruit voortgekomen jurisprudentie. Dat levert lang niet altijd uitspraken op die je, met het gezonde boerenverstand en de grondwet bij de hand, zou (mogen) verwachten. Nemen wij dat artikel waar het zoveel over is gegaan, de laatste paar jaar: 137c tot en met g – d is het haatzaaiartikel – van het Wetboek van Strafrecht, uit 1881. Daarnaar verwijst die toevoeging in de grondwet, bij de vrijheden van meningsuiting, godsdienst, drukpers, vereniging, vergadering en betoging: “behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet”. Voor juristen een tob-artikel, vooral omdat het niet echt een inventarisatie biedt van wat wel en wat niet mag. Het subjectieve zit er in dat de rechter niet kan uitmaken of iets feitelijk kwetsend is, maar of de klager al dan niet terecht zit te klagen. Waaróver je aan de bel kan trekken beperkt zich ook nog eens tot uitlatingen over “hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid”. Let wel: ‘ras’, niet etniciteit (alom wordt tegenwoordig erkend dat er maar één ras is, en dat is het menselijk ras). Dat het in Nederland zelden komt tot veroordelingen op grond van het 7de grondwetsartikel – laat staan van ‘discriminatie’ – ligt dan ook voornamelijk aan het slobberige pak waarin het artikel in het Strafrecht is gestoken.

  Reactie door Harry Kuiper, Rotterdam — vrijdag 19 november 2004 @ 12.57 uur

 107. ReneR,#91
  folkert jongen; hou er nou eens mee op. Je toon heeft alle rede verloren en je spuit nu alleen nog maar gal en gif en je degradeert daarmee dit log. Anja M krijgt steeds meer haar gelijk, daar wordt wel voor gezorgt; maar niet door mij, maar door jou en gasten als sossoss. Kun je ook nog eens die knop omdraaien en gewoon weer normaal doen?

  Hier beschudigd je mij van iets wat maar ten dele waar is, mijn reactie s zijn voort gekomen door hoe jij met nog enkele medestanders iemand gewoon voor lul wil zetten, dus ben ik de zelfde schrijfwijze gaan hanteren dus niet alleen zelf je handen in onschuld wassen.
  Je hoeft het beslist niet eens te zijn met elkaar, maat laat mensen wel in hun waarde. Wat mij betreft is het zo over, maar als er niet serieus en dan bedoel ik niet alleen mijzelf op mensen gereageerd wordt en ze cabaretsk neer wil zetten mag men de bal terug verwachten.
  Lees het stukje wat je zelf geschreven heb hier boven hoe je mensen benaderd is toch puur hatelijk of is dit geen gal en gif.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 19 november 2004 @ 13.10 uur

 108. De Nederlandse Grondwet
  Hoofdstuk 1
  Grondrechten

  Art. 1 . Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  Art. 2 . – 1. De wet regelt wie Nederlander is.
  - 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
  - 3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
  - 4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
  Art. 3 . Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
  Art. 4 . Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.
  Art. 5 . Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.
  Art. 6 . – 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
  Art. 7 . – 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  - 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  - 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
  Art. 8 . Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
  Art. 9 . – 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  - 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
  Art. 10 . – 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  - 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  - 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
  Art. 11 . Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
  Art. 12 . – 1. Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
  - 2. Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.
  Art. 13 . – 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  - 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
  Art. 14 . – 1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
  - 2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
  - 3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.
  Art. 15 . – 1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
  - 2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
  - 3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
  - 4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.
  Art. 16 . Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
  Art. 17 . Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.
  Toelichting:
  Dit artikel roept veel vragen op. Hier wordt geregeld dat een ieder een beroep moet kunnen doen op een rechter om een onafhankelijke uitspraak te kunnen krijgen.
  Art. 18 . – 1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
  - 2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.
  Art. 19 . – 1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  - 2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
  - 3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
  Art. 20 . – 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
  - 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
  - 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
  Art. 21 . De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
  Art. 22 . – 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
  - 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  - 3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
  Art. 23 . – 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
  - 2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
  - 3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
  - 4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
  - 5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
  - 6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
  - 7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
  - 8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

  Zo nu weten we allen waar het over gaat.

  Reactie door Charles Starren — vrijdag 19 november 2004 @ 13.17 uur

 109. folkert de lepper

  De stukjes van jouw hand hebben niks met cabaret te maken noch met mijn schrijfwijze, want argumenteren en motiveren is niet je sterke kant dus kun jij je nivo daarmee niet vergelijken. Je mag er best wel mee doorgaan, maar dan negeer je de oproep van Jan Marijnissen hier. Ik wil me best daarbij voegen; ik deed daartoe al een oproep voor dat die Assooss verscheen en voordat Jan zijn stuk plaatste.

  Ik houd wel van wat cabaret Ja; moest ook wel lachen achter mijn PC om ineens zo’n rondloggende beerput te mogen aanschouwen. Cabaretiers; je kunt van ze houden; of je kunt ze haten. Ik vind van’t Hek klasse. Hij kan ook wel flink vloeken en schelden. maar zijn conferences zijn midden uit het leven gegrepen en confronterend voor het burgermans fatsoen waar ik ook wars van ben. En dat is mijn stijl op dit log; als ik tegen het burgermans fatsoen weer aan loop. En mensen die denken de wijsheid in pacht te hebben zonder aan derden kennis van zaken te geven omdat de rest hun te min is.

  folkert;
  Vergeet daarom wat ik van je heb gevraagt vooral als je het geciteerde stuk van mij al “hatelijk” vind. Ga vooral zo verder; je ego krik je er niet mee omhoog; het verzuurt alleen maar meer.

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 november 2004 @ 19.55 uur

 110. ReneR,
  je bent iemand die het laatste woord wil he,
  zegt meer over jou als over mij.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 19 november 2004 @ 22.44 uur

 111. free slots game

  free slots game Truth is, to be sure, an absolute notion, in the following sense: ‘true for me but not for you’ and ‘true in my culture

  Trackback door free slots game — zaterdag 30 april 2005 @ 2.20 uur