Huren

Het kabinet is het eens geworden over de oude VVD-wens om de huurmarkt nóg verder te liberaliseren.

De huur van één op de vier woningen wordt volledig vrij gegeven.
Dat is ‘makkelijk verdient’ voor de verhuuders.

De verwachting is dat met name de mensen die net niet in aanmerking komen voor huursubsidie fors méér gaan betalen, tot 25% meer!

Onlangs bleek uit onderzoek dat mensen met een middeninkomen steeds moeilijker rond kunnen komen omdat ze buiten alle regelingen vallen. Nu komt deze forse verhoging van de vaste lasten daar nog overheen.
Dom en schandalig!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 19 november 2004 :: 17.34 uur

93 Comments

93 reacties

 1. Weer een bewijs te meer dat dit kabinet lak heeft aan de mensen met de laagste, en zelfs die met midden-inkomens. Het behartigt de belangen van de mensen met de hoogste inkomens en natuurlijk de grote bedrijven. Een reden te meer om met vereende krachten acties te voeren! Hoe dan ook: hoe eerder dit kabinet op de mestvaalt komt, hoe beter!

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 19 november 2004 @ 17.39 uur

 2. Olav Meijer, ben het helemaal met je eens.
  Als je weet met wat voor soort mensen de vvd is opgericht weet je genoeg.
  De vvd is nog nooit voor jan met de pet opgekomen, alleen voor diegene die al genoeg hebben en steeds meer moeten hebben.
  Of dat nu over de ruggen van mensen gaat die te veel krijgen om van dood te gaan en teweinig om van te leven, trek de vvd zich niets aan.
  Van mij mogen ze ophoppelen

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 19 november 2004 @ 17.52 uur

 3. Het CDA zit er toch ook bij die willen het toch ook niet tegenhouden, de VVD regeert bijkbaar en de andere partijen mogen meedoen.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 19 november 2004 @ 17.57 uur

 4. Er dreigt door deze maatregel een ramp te onstaan voor een hoop mensen die nu nog net wel huursubsidie kunnen krijgen. Hun huur zal door de stijging boven de huursubsidiegrens uitkomen waardoor ze naar goedkopere woningen ,min of meer gedwongen ,moeten gaan , echter die zijn er niet in voldoende mate!
  Dit wordt een ramp voor een hoop mensen , inieder geval hier bij mij alleen al voor zo’n 150 gezinnen , en dan heb ik het nog maar over 1 straat.
  Een oplossing kan zijn , meer seniorenwoningen, we zitten immers in een vergrijzing , waardoor hun huidige huizen verhuurbaar worden en er zo een natuurlijke verschuiving kan plaatsvinden. Maar neee , wat doet men?? huizen bouwen voor de middenklasse …want daar is vraag naar…jaja ???

  gr

  Reactie door Gerard van Sprundel — vrijdag 19 november 2004 @ 18.00 uur

 5. Kunnen de lonen ook met 25% omhoog?

  Reactie door Farshad Bashir — vrijdag 19 november 2004 @ 18.09 uur

 6. Ik dacht dat de woningbouwverenigingen gezamenlijk op een zak geld van enkele MILJARDEN euro’z zaten? Ik dacht dat woningbouwverenigingen STICHTINGEN waren, met ideeel oogmerk? Waarom gaan ieder jaar de huren met de maximale 5.25% omhoog terwijl daar geen noemenswaardige tegenprestatie tegenover staat?

  Reactie door TK — vrijdag 19 november 2004 @ 19.32 uur

 7. Er zijn steden waar parkeerplaatsen verkocht worden voor 68.000 euro (dat is niet alleen in Amsterdam).Met notariskosten kom je dan boven de 150.000 gulden!
  Ik hoop dat binnenkort het kabinet valt,de werkloosheid gaat omhoog, de huren gaan omhoog…..
  Jan, ben je er al klaar voor?

  Reactie door Linda — vrijdag 19 november 2004 @ 19.44 uur

 8. folkert, volgens mij heb je het bij het rechte eind.
  De cda zit erbij en kijk ernaar.

  Linda, dat bedoelen zij nu met iedere Nederlander heeft dezelfde rechten, gewoon belachelijk.

  Reactie door Leo 3 — vrijdag 19 november 2004 @ 19.58 uur

 9. Leuk dat er een sociaal akkoord ligt, maar ik had toch liever gehad (al heb ik altijd CDA gestemd) dat het kabinet naar huis was gestuurd!

  Nu DIT weer!! Ik hoop dat de Eerste Kamer de poot stijf houdt over de gekozen burgemeester, dan komt het kabinet alsnog in januari te vallen.

  Reactie door emma — vrijdag 19 november 2004 @ 20.14 uur

 10. Wie kan er dan nou nog straks een huurhuis betalen uit het sociale segment? Er zal zoveel vraag naar ontstaan in deze tijden en zo weinig aanbod; dat de huurprijs via de marktwerking tot krankzinnige hoogte wordt opgeschroeft.

  Hetzelfde zien we immers ook al geruime tijd bij studentenkamers; die voor woekerprijzen worden verhuurt en door rijke ouders grotendeels moet worden betaald. En wie geen rijke ouders heeft; komt dus voor een moeilijke keuze te staan. De bonden hebben hun akoord, maar er is nog steeds de noodzaak om dit frutje te laten oprotten.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 november 2004 @ 20.18 uur

 11. De liberalisering van de huurmarkt valt mij in het verkeerde keelgat. Het kabinet wil een kwart van de huurwoningen liberaliseren. Nu is dat nog 5 procent. Dat leidt tot hogere huren van de goedkopere woningen in de binnensteden, waardoor mensen met lage inkomens in de buitenwijken terechtkomen. Applaus voor de VVD, die hun zin weer weten door te drukken bij dit associale kabinet.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 november 2004 @ 20.28 uur

 12. Ik behoor tot de zgn middeninkomens en ben net schandalig gepakt met het “grijze kenteken”
  Wanneer ik nu ook nog gepakt ga worden met een huursverhoging van 25%, komt dit er bovenop, dat trek ik dus niet.
  Ik zet het even op een rijtje.

  1. 550% grijs kenteken belasting verhoging.
  2. 4000 euro voor een noodzakelijke scootmobiel voor mijn vrouw zelf moeten betalen.
  3. Alle premie’s van verzekeringen omhoog.
  4. Ziektekostenpremie omhoog (straks verdubbeld)
  5. Gemeentelijke belastingen 10% omhoog.
  6. OZB omhoog.
  7. Na de invoering van de euro zijn bijna alle prijzen verdubbeld.
  8. Energiekosten worden bij hetzelfde verbruik zo’n 170 euro hoger.
  9. Het belastingtarief voor de zgn middeninkomens gaat omhoog.
  10. Géén loonsverhoging.
  enz,enz,enz.

  Ik kan nog even doorgaan, maar heb er geen zin meer in.
  Het enigste wat ik kan doen, is alle shit op me af laten komen en me door deze regering volledig de vernieling in laten helpen.
  Ik was 13 jaar oud toen ik begon met werken en heb (als ik het red) op m,n 65e dus 52 jaar gewerkt.(is het genoeg dan?)

  WAT WIL DIT KABINET VAN ME???

  Dat ik werk, niet te veel eet en drink, niet zeurt, niet ziek wordt, m’n belastingen betaal en niets overhoud, op m’n 65e stop met werken en vervolgens sterf.

  ZEG DAT DAN GEWOON, ROTREGERING!!!!!

  Reactie door Rob — vrijdag 19 november 2004 @ 20.39 uur

 13. Liberalisering van de huurmarkt voor woningen.

  Helemaal eens met de VVD maar helemaal niet eens onder hun format.
  Dit is een oud stokpaardje van mij.

  Eerst maar eens de uitsplitsing van Particuliere verhuurders en Coöperatieve verhuurders.
  (Woningbouwverenigingen in principe dus zonder winstoogmerk)

  1.)
  Particuliere Verhuurders;

  Ook hier moet men een onderscheid maken tussen een individuele verhuurder en verhuurders in de sector van Investeerders zoals bijvoorbeeld Pensioenfondsen en andere vormen van beleggingsbedrijven.

  a.)
  Huisjesmelkers;
  In de binnensteden een woekerend gezwel waar onderdak wordt geboden aan de meest pluriforme gemeenschap van bewoners op de Nederlandse bodem.
  Voor deze groep (verhuurders) lijkt mij een aanscherping van de huurwet op zijn plaats.
  Zo moet er voor deze groep verhuurders op basis van een puntensysteem een huursom worden vastgesteld waarbij de huidige situatie basis is. Voor alle huurwoningen moet een huurvergunning worden afgegeven.
  Maar ook een woonvoorwaarde reglement waarin huurder zich verplicht om bijvoorbeeld het onderdak verlenen op woonbasis te beperken tot de in dit centraal/gemeentelijk geregeld reglement vastgestelde quotum voor betreffend perceel.
  Het huurcontract wordt verleend aan 1 persoon en geen rechtspersoon zoals een BV, of de doelstelling moet door gemeentelijk besluit worden gewijzigd in een bedrijfspand.
  (Maar dan ook dus andere voorwaarden)
  Indexatie van de huurprijs gebeurt op basis van de daarvoor reeds bekende parameters.
  Slechts woningverbetering in overleg met huurder kan leiden tot een nieuwe aanvraag tot herziening van het woonbedragforfait.
  b.)
  Particuliere verhuurders in het bovensegment:
  Hiermee bedoel ik privé personen die duurdere huurwoningen aanbieden.
  Deze personen vragen op basis van hun situatie ontheffing aan om de woning tijdelijk of langer tot het huurbestand toe te laten. Zij krijgen dan een (tijdelijke) vergunning om te verhuren en een reglement waaraan zij moeten voldoen.
  Deze kwalificatie wordt ook mede bepaald door het puntenstelsel, waarbij de waarde van het huis, dus dan ook de locatie etc. zou moeten leiden tot een puntenresultaat dat boven de referentie ligt.
  Voorbeelden;
  Men verhuurt tijdelijk wegens persoonlijk moverende redenen. (Ander woning gekocht/kinderen nemen woning na een bepaalde periode)
  Gelet op het feit dat deze woning (tijdelijk) tot het huurbestand is toegelaten gelden hier dus ook de algemene regels zoals een normale indexatie, en/of in het huurcontract vastgelegde overeenkomsten.
  c.)
  Beleggers (zoals pensioenfondsen of andere investeerders etc.)
  Evident lijkt mij dat investeringen door deze groep in de verhuursector onderbouwd is door een financieel investeringsmodel.
  Dit betekend dat men reeds eerder de verhuur prijs heeft vastgesteld en op deze basis heeft verhuurd.
  In feite wil men nu profiteren van het feit dan de prijzen van het private onroerend goed buiten proportioneel zijn gestegen ten opzichte van de normale inflatie-index.
  Dit wellicht mede om een compensatie te vinden voor de teleurstellende internationale beursontwikkelingen waardoor hun virtueel vermogen is aangetast.
  Dit geeft echter geenszins een argument om deze (virtuele) verliezen af te wikkelen op de huurder/gebruiker van eerder gedane investeringen.
  In die zin moet dus ook het aangedane contract met huurder worden gerespecteerd en buitencontractuele aanpassingen aan het huurbedrag als verwerpelijk worden gezien.
  Dit is voor zeker deze partij niet voldoende.
  Huurverlenging moet niet zo maar en eenvoudig kunnen worden opgezegd.
  Hiervoor is ook een aanscherping nodig voor het uit huurbestand nemen van huurwoningen.
  Wel echter zou ik de optie willen openlaten voor een andere vorm van onttrekking aan het huurbestand door deze partijen.
  Het aanbieden van deze woningen aan huurders tegen boekwaarde.

  Coöperatieve Verhuurders;

  a.)
  Ook voor coöperatieve verhuurders geldt onverkort dat zij op basis van de richtlijnen geïnitieerd door overheid en/of gemeente vorm hebben gegeven aan deze locale behoeften, dit vaak mede met hulp van deze overheid en/of gemeenten.
  Een aanpassing van huurprijzen in deze sector lijkt mij zeker niet wenselijk of dan slechts in overleg met huurders om een sterk verbeterd leefmilieu te creëren.
  b.)
  Ik zie wel een taak voor deze woningbouwcoöperaties door het private bezit te stimuleren.
  Deze woningbouwcoöperaties zijn eenvoudig en alleen uitgevonden om de eerste noden voor huisvesting te ondervangen.
  Elke woning in deze sector moet na maximaal 10 jaar huur tegen boekwaarde, dus met mederekening van subsidies, aan huurder worden aangeboden. Na deze periode kan huurder op elk moment instijgen als gewenst.
  c.)
  Voor elke huurder die koper wenst te worden en niet door andere wettelijke factoren als ongewenste bezitter wordt gezien wordt een Staats/Gemeentegarantie afgegeven.
  Huursubsidie wordt woonsubsidie met een eventuele aanvulling “Fonds bezitvorming”

  En ja, de hypotheekrente aftrek is allang rijp om te worden afgeschaft als instrument tot bezitvorming van de rijken.
  Voldoende mogelijkheden om voor de middenklasse en lagere inkomens geld en fundamenten te vinden tot een eerlijke en neutrale oplossing.

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 19 november 2004 @ 20.46 uur

 14. @12 Rob

  Ik kan mij de frustraties van jou wel voorstellen, het is te gek voor woorden wat er allemaal gebeurd in zo’n korte tijd dat deze regering aan de macht is. En nog blijft Nederland en de Bonden tamelijk rustig, vind ik. Wanneer wordt Nederland en de Bonden eens een keer goed wakker uit die diepe slaap. Ik hoop heel snel.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 november 2004 @ 20.49 uur

 15. @13 Jacob Bakker
  Je zegd:
  En ja, de hypotheekrente aftrek is allang rijp om te worden afgeschaft als instrument tot bezitvorming van de rijken.

  Maar veel mensen hebben een hypotheek afgesloten naar het netto bedrag wat ze moeten betalen. Ik zou het een zwijnestreek vinden om het af te schaffen voor bestaande hypotheken. Ik ben dan bang dat de hele woningmarkt dan totaal instort. Hetzelfde geld ook voor de afschaffing van grijskenteken ineens. Er had een overgangsregeling moeten komen. Het kost ook nog een hoop banen bij bedrijven die auto’s ombouwen tot grijs kenteken. Hier in Groningen is zo’n bedrijf met honderd werknemers en die krijgen nu allemaal een schop onder hun kont, dankzij onze associale regering. Normen en waarden, bah lul niet Balkenende.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 november 2004 @ 21.07 uur

 16. Ik snap hier geen moer van. Als mijn huur met 25% omhoog zou gaan moet ik verhuizen. Waarheen ?? Of ik moet gaan kopen, wat voor een starter onbetaalbaar is, afgezien van het risico dat de hypotheekrenteaftrek verdwijnt zonder dat dit door een belastingverlaging wordt goed gemaakt. Tel uit je faillissement!! Als ik moet verhuizen laat ik een woning achter die geen hond meer kan betalen, dus hij blijft leeg. Wat is hiervan de lol voor de verhuurder ?? Kortom: de ballen, ik ga een tukkie doen want dit gaat boven m’n pet. En als ik Rob’s situatie lees (nr.12), springen me de tranen in de ogen…..
  Het wordt straks hartstikke gezellig op straat in al die dozen waar we in wonen…………..

  Reactie door hans — vrijdag 19 november 2004 @ 21.18 uur

 17. *dakloos*

  heb geen problemen met de huur of zo hehe ;-)

  Reactie door Patrick — vrijdag 19 november 2004 @ 21.20 uur

 18. hehe, krijg dus een heleboel buren, errug gezellig ;-)

  Reactie door Patrick — vrijdag 19 november 2004 @ 21.21 uur

 19. Reatie op ACCEPT 16.)

  Accept, je begrijpt niet dat er voldoende instrumenten zijn om voor de lagere en middenklasse fiscaal of via subsidies te compenseren.
  Je moet niet vergeten dat deze fiscale aftrekmogelijkheid altijd is bedoeld geweest om vanuit een situatie waar bezitvorming nog in involdoende mate aanwezig was dit met behulp van fiscale voordelen ook mogelijkte maken juist voor de minima en middeninkomens.
  Dit instrument is nooit uitgevonden om de hogere inkomens volledig af te toppen.
  We leven nu in een moderne maatschappij waar we ons ondertussen ook moeten spiegelen aan de omliggende landen.
  Van het vehicel “fiscale renteaftrek” moet afscheid genomen worden.
  Dit hoeft helemaal niet te betekenen dat de lagere en middeninkomens worden getroffen. Integendeel.
  In die zin terug naar de basis der bedoelingen.
  Mogelijkheden scheppen voor juist deze groepen door het verder invoeren van bouw en koop subsidies.
  Inderdaad, voorstander van privatisering van de huurmarkt, maar ook voorstander van het afbreken van oneigenlijk gebruik van faciliteiten zoals een renteaftrek voor de rijken.

  Reactie door Jacob Bakker — vrijdag 19 november 2004 @ 21.24 uur

 20. Als ik de huur niet meer kan betalen moet ik uit armoede maar gaan kraken, dat zal wel zo n huur huis worden wat niet te meer betalen is voor een huurder, zonder huur misschien gratis een mooie woning.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 19 november 2004 @ 21.48 uur

 21. Ja, ja. Als je de huren maar hoog genoeg maakt, gaan mensen vanzelf wel verhuizen naar woningen ….. die nog duurder zijn.
  Wie deze logica kan volgen, mag het zeggen. Klaarblijkelijk volstaat elk argument, hoe onzinnig,ook als er weer eens iets geprivatiseerd of geliberaliseerd moet worden. Een kind kan begrijpen dat het liberaliseren van de huurprijzen in tijden van woningnood alleen maar tot prijsopdrijving zal leiden.

  Reactie door Eduard Sorrento — vrijdag 19 november 2004 @ 22.16 uur

 22. Wat denken ze te gaan doe met alle mensen die op straat komen te staan omdat zij de huur niet meer kunnen betalen ????????
  Waar denken ze die te DUMPEN ???

  Reactie door Diny — vrijdag 19 november 2004 @ 22.53 uur

 23. schaamte ? verborgen armoede
  —————————————————————-

  Het feit is dat er sinds dit jaar 2004 nog veel meer minima´s in de financieele problemen zijn gekomen door de bezuinigingsronden van dit kabinet. En in 2005 gaat dit nog meer gebeuren. Een kale kip nog verder leeg plukken….kom je aan bij de organen van het dier….vlees zit er niet meer aan, is al weg geteerd!

  Laat ik nu hier niets van terug kunnen vinden, dat die bezuinigingen ook terug gedraaid worden. De maatregelingen zijn van dien aard dat nu nog meer kinderen zonder eten de deur uit gaan naar school, omdat de ouders geen geld meer hebben om voeding te kopen.
  Je zult het niet van die mensen horen, want deze mensen schamen zich er voor(verborgen armoede) De keuze is een dak boven je hoofd houden etc. of op straat staan met als gevolg dat je je kinderen ook nog eens kwijt raakt aan de staat – onder het mom verwaarlozing.

  En een tip voor diegenen die in armoede verkeren blijf je dak boven je hoofd betalen, zie het al als een van de belangrijkste financieêle posten, die je wél moet betalen.

  Al wordt dit door het kabinet eigenlijk onmogelijk gemaakt.

  De krottenwijken zijn volgens mij zo langzamerhand al in aanbouw als het aan dit Kabinet ligt.

  Comment door chrisinactie — 23 september 2004 @ 9.25

  Reactie door chrisinactie — vrijdag 19 november 2004 @ 22.55 uur

 24. chrisinactie,
  ik kom uit een tijd van brood bonnetjes en schoolkleding/eten en nog wat andere zaken die verleend werden door arme hulp.
  Die kant gaat het weer op dankzij de politiek van vandaag.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 19 november 2004 @ 23.02 uur

 25. Ach als straks de SP regeert met zijn wapenbroeders wordt dit en de rest (WAO,AOW, etc.) allemaal weer terug gedraait.
  Of niet heer Marijnissen?

  Reactie door rommel — vrijdag 19 november 2004 @ 23.19 uur

 26. Ergens ben ik nog wel blij met dit zoveelste onzinnge plannetje (huurverhoging met 25%).
  Het levert de nodige schrikreacties op van mensen die hun huur in dat geval niet meer kunnen betalen.

  Precies hetzelfde heb ik elke keer als ik de ongenuanceerde stellingnames lees als het gaat om het afschaffen van de hypotheek aftrek.
  Want iedere hypotheek bezitter, ongeacht of hij nu 1, 2 of 3x modaal verdient heeft zijn financiele planning afgestemd op het bedrag wat er netto op tafel moet komen.

  En of je nu huurt of hypotheekrente betaald, het vooruitzicht dat het niet meer op te brengen valt als gevolg van haagse maatregelen is in beide gevallen een somber vooruitzicht.

  Ik zou allang overtuigd SP stemmer geweest zijn als ik niet die dreiging zou voelen, want eerlijk gezegd vind ik het SP geluid het meest sociaal en op de langere termijn het verstandigst voor onze samenleving. (sociaal en rechtvaardig, maar zonder slap gelul van studeerkamer socialisten)

  En om tenslotte even bij het onderwerp te blijven: afvoeren die flauwekulplannen van 25% huurverhoging!

  Reactie door twijfelaar — zaterdag 20 november 2004 @ 0.06 uur

 27. Ik ben toch erg benieuwd wat er gebeurt als massaal die huursverhogingen niet betaald zullen worden. Knappe jongen die een hele wijk het huis uit zet.

  Vanaf de eerstvolgende huursverhoging die groter is dan de loonstijging moeten we massaal weigeren. Dus eerst bezwaar aantekenen en dan stoppen met dokken. Ik heb er nu al zin in! Kom maar op… de maat is vol!

  Reactie door Cas — zaterdag 20 november 2004 @ 0.17 uur

 28. Ik kan het NIET normaal vinden. Mensen betalen zo veel huur en dan wordt je huis nog niet eens van je zelf. Huren is straks nog duurder dan kopen…..

  Reactie door Brillie — zaterdag 20 november 2004 @ 0.45 uur

 29. Heb onderstaande E-mail naar de woningstichting, waarvan ik een woning huur, gestuurd.
  Ben zéér benieuwd naar hun reactie en zal die laten weten hier als ie binnen is.
  ================================================================

  Het kabinet is het eens geworden over de oude VVD-wens om de huurmarkt nóg verder te liberaliseren.

  De huur van één op de vier woningen wordt volledig vrij gegeven.
  Dat is ‘makkelijk verdient’ voor de verhuurders.

  De verwachting is dat met name de mensen die net niet in aanmerking komen voor huursubsidie fors méér gaan betalen, tot 25% meer!

  Onlangs bleek uit onderzoek dat mensen met een middeninkomen steeds moeilijker rond kunnen komen omdat ze buiten alle regelingen vallen. Nu komt deze forse verhoging van de vaste lasten daar nog overheen.
  Dom en schandalig!
  —————————————————————————————————-

  Tja, beste woningstichting , bovenstaande las ik op het weblog van dhr Marijnissen (SP).
  Ik moet u zeggen dat ik hier toch wel enorm van schrok.
  Ik vraag mij nu dus twee dingen af:
  1. Wat is de reactie van Woningstichting Eerbeek?
  2. Op hoeveel procent huurverhoging moet ik voor de volgende keer rekenen? (mocht dit horrorscenario door gaan)

  Met vriendelijke groet,
  Rob.

  Reactie door Rob — zaterdag 20 november 2004 @ 2.10 uur

 30. O.K. we zijn allemaal – terecht- harstikke kwaad, verontwaardigd, ongerust…maar wàt kunnen/moeten we tegen deze idiote plannen DOEN…?!

  Reactie door jessi — zaterdag 20 november 2004 @ 8.22 uur

 31. Ik vraag me af wat de regering nu gaat doen met mensen die in een veel te goedkope koopwoning wonen. Daar is ook wel wat doorstroming nodig.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zaterdag 20 november 2004 @ 9.39 uur

 32. Dit is gewoon huurmaffia.
  Kan de Italiaanse maffia nog wat van leren, hoe dit kabinet als vampieren de mensen uitzuigt.
  De praktijk nu: wao = 729,50 , huur = 420,-
  Dan heb ik nog niet de ziekenfonds betaald, en de energierekeningen, en de inboedelverzekering, en de begrafenisverzekering, en de telefoonaansluiting, en de televisieaansluiting,en dan moet ik me nog kleden, en zien dat ik ook te eten krijg, en alle andere onvoorziene uitgaven.

  Voorstel: met allen in een tent op het binnenhof gaan wonen.

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 20 november 2004 @ 9.39 uur

 33. Ik pleit ervoor om in het woorden boek een nieuwe definitie te laten opnemen van het woord: INHUMAAN, met als uitleg erachter, kabinet Balkenende II

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 20 november 2004 @ 9.44 uur

 34. Grondwet !

  Art. 20 . – 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
  - 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
  - 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

  Art. 21 . De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 20 november 2004 @ 9.55 uur

 35. 41) Ja, de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer… dat is ècht gewoon de waarheid! Er zullen straks steeds meer daklozen komen, 2e hands winkels, gaarkeukens, voedselbonnen …enz. De barre tijden van voor de 2e wereldoorlog zullen voor vele mensen weer aanbreken…!

  Reactie door jessi — zaterdag 20 november 2004 @ 10.13 uur

 36. Weer een deel van de liberaliserings woede van de VVD doordrukken, de Horror neemt in omvang toe.

  Ik zie al massale verhuizingsbeelden voor mij, van mensen die nu al geen huur meer kunnen betalen. Ja de regering zorgt goed voor zijn burgers.

  Misschien moeten we plaggen hutten gaan bouwen.

  Reactie door krul — zaterdag 20 november 2004 @ 12.08 uur

 37. Noodoplossing: GroenLinks en SP worden 1 gigagrote partij waarop alle boze, bezorgde burgers stemmen en zo komt er dan snel een eind aan dit rechtse bewind!

  Reactie door jessi — zaterdag 20 november 2004 @ 13.06 uur

 38. @dirk (37)

  Tuurlijk Dirk, ben 10 jaar geleden met een minimum inkomen in mijn huidige huurwoning komen wonen.
  Hoor sinds een paar jaar nét bij de zgn middeninkomens, en zou dus volgens jou nu moeten verhuizen.
  Enig idee wat een verhuizinkje kost Dirk?

  Reactie door Rob — zaterdag 20 november 2004 @ 13.16 uur

 39. We huren met zen allen de tweede kamer en aanliggende gebouwen af, en we schoppen de regering eruit. ;)

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 20 november 2004 @ 13.25 uur

 40. @6 TK

  De gezamelijke woningbouwverenigingen hebben meer als 20.000.000.000, aan bezit. (twintig miljard)
  Dit is niet meer regeren, maar pure afpersing van het volk.
  En als je achterloopt met je huur, dan halen ze er een incassoburo erbij (160 €uro erbovenop), en als je niet kan betalen wordt je gedagvaard om voor de kantonrechter te komen, die meestal de schuld gegrond verklaart en vervolgens opdracht geeft tot uitzetting van de woning.
  En zo hebben die achterbakse vieze vuile klote witte boorden criminelen er nog een huis bij om te verkopen.
  Ik wens die lui de allersmerigste ziekte toe die er maar bestaat.
  Graag gedaan.

  Reactie door Charles Starren — zaterdag 20 november 2004 @ 13.35 uur

 41. Ik ken mensen die feitelijk dakloos zijn. Ze zijn maar terug bij ouders of bij een vriend(in) gaan wonen omdat ze óf geen woning kunnen vinden óf omdat het te duur is.

  Is het niet mogelijk om deze verborgen huisloosheid in kaart te brengen? Volgens mij is dit een ontzettend veel voorkomende contructie!

  Nee, onder de brug slapen gebeurt nog niet massaal, maar er is echt een groot probleem in onze volkshuisvesting!

  Reactie door Renske — zaterdag 20 november 2004 @ 15.39 uur

 42. Met huren ben je helemaal niet meer voordelig af: 5 jaar geleden reageerde de technische dienst van mijn woningbouwvereniging meteen op storingen, nu zit ik al drie weken tegen een verzakte betonvloer aan te kijken waar ik reeds gekocht laminaat op wou leggen.
  De huurprijzen vliegen omhoog, over onderhoudsservice moet je bij de steenrijke corporaties soebatten, en dan heb je ook nog niet eens het recht om je voordeur te schilderen in een kleur naar eigen keus. Het is schandalig!
  Helaas is betaalbaar koopwoningaanbod steeds dunner gezaaid, en door de economische `crisis’ is het voor starters op de koopmarkt moeilijker geworden om een hypotheek te krijgen.
  Want de hypotheekbanken zien graag dat de inkomensvooruitzichten met aan te tonen arbeidscontracten voor lange termijn geregeld is, voor een hypotheek doen ze moeilijk als je ouder bent dan vijftig, eigen geld wordt zeer op prijs gesteld, en een gezin waar maar één kostwinner is, die net niet modaal genoeg verdient, krijgt beleefd te horen een andere keer maar eens terug te komen. Het sluiten van een hypotheek is nu eenmaal een serieuze, want conjunctuurgevoelige zaak.

  Met andere woorden: voor de banken zijn `scheefwoners’ die willen kopen geen aantrekkelijke optie omdat ze financieel te weinig te bieden hebben. Voor Peijs en haar overheid, (die niet de mijne is) zijn ze reuze interessant omdat ze als woonconsumenten juist een fantastisch af te romen groep vormen. Want overheidsgeld binnenhalen via de aanpak van hypotheekrente-aftrek bij huizenbezitters is politiek gezien natuurlijk volkomen onbespreekbaar.
  Alweer een methode om het geld van onderen te schrapen in plaats van boven te scheppen. Dit kabinet krijgt de revolutie waar het om vraagt, en zou wel eens erg shockerend kunnen uitpakken!

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 20 november 2004 @ 16.35 uur

 43. Waarom zouden woningbouwverenigingen zo dom zijn om meer woningen te gaan bouwen als de huren worden geliberaliseerd? Hoe groter de schaarste des te hoger de prijsstijgingen. Met niets doen verdienen ze meer, want de klant loopt niet weg. Mensen moeten toch ergens wonen. Wie dat ver gezocht vindt moet nog maar eens terugdenken aan de energiecrisis waar California een paar jaar geleden door werd getroffen. Leveranciers van stroom maakten daar onderlinge afspraken over beperking van capaciteit, de geliberaliseerde stroomprijzen vlogen omhoog en de afnemers hadden het nakijken. Dat kan zeker niet in Nederland? Het CPB verklaarde gisteren trouwens dat er op korte termijn niet eens voldoende geschikte bouwlocties voorhanden zijn om de door Dekker aangekondigde bouwplannen te kunnen realiseren.

  Reactie door Eduard Sorrento — zondag 21 november 2004 @ 0.08 uur

 44. Als de huur meer dan 3% omhoog gaat, dan kunnen we het echt niet meer betalen.
  Dat betekent dat we met onze 6 kinderen uit een te klein huis weg moeten naar een nog kleiner huis.

  Die huizen zijn amper beschikbaar hier in de stad.

  En wie betaalt de verhuiskosten?
  Wie legt aan de kinderen uit waarom ze naar een andere school moeten?
  Wie legt ze uit dat ze hun spullen moeten weggooien omdat er geen plaats meer voor is?

  Wij wonen vlak bij een station, omdat de vader van de kinderen anderhalf uur moet reizen met de trein om op zijn werk te komen.
  Nu fietst hij daarvoor en daarna 15 minuten.
  Dus dat moet nog langer?

  Gewoon elke dag meer dan 4 uur reizen om 7.5 uur te werken??

  Ik ben mantelzorger. Dat is een hele klus naast het hebben van 6 kinderen. Maar dat kan omdat ik redelijk dichtbij woon.
  Ik moet de persoon waar ik voor zorg ook maar laten stikken, omdat ik op de weg terug de kinderen niet meer kan ophalen?

  Wanneer start mijn uitburgeringscursus en hoeveel bedraagt mijn oprotpremie?

  Reactie door Molly — zondag 21 november 2004 @ 2.27 uur

 45. Ok, dames en heren,

  Hoog tijd voor “burgerlijke ongehoorzaamheid”.
  Die huurverhoging van 25% betalen we dus collectief resoluut niet.

  Net als zorg, onderwijs, energie en drinkwater behoort “wonen” tot de eerste levensbehoeften.
  En als een flink deel van de burgers dat niet meer kan bekostigen, wordt er gewoonweg niet meer betaald. Inderdaad, de coöperaties hebben miljarden in kas, noodzakelijk is het dus geenszins. En we gaan geen honger lijden om te mogen wonen. Zo simpel is dat.

  Net zomin als de hypotheekrente-aftrek (stokpaardje van de VVD) zomaar ineens kan worden afgeschaft, kunnen huurders worden opgezadeld met een dergelijke kostenverhoging.

  Gefaald beleid. Einde kabinet. Terugzetten, die Zalm. Geschiedenisboekje.

  Reactie door Olav ten Broek — zondag 21 november 2004 @ 2.47 uur

 46. @ 52) Hallo Molly! Dit schrijnende verhaal is ècht ten hemelschreiend!En zo zullen er straks nog veel meer van dergelijke wanhopige verhalen komen! Het is gewoon te verschrikkelijk voor woorden! Waar is dit land toch mee bezig…!!! Straks zijn we allemaal elkaars mantelzorger…!!! Heel veel sterkte en hartelijke groetjes, jessi.

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 9.32 uur

 47. Ik ben het met Olav eens in 53: burgerlijke ongehoorzaamheid is de enige
  oplossing om te kunnen surviven, collectief niet betalen die 25 %.

  Het is te gek voor woorden dat als je al je vaste lasten hebt betaald,
  je tegenwoordig, zelfs met man, vrouw allebei een bescheiden inkomen, je je bijna droog brood moet eten, en je de auto weg moet doen terwijl je die nodig hebt voor je werk.

  Reactie door C.Tilyx — zondag 21 november 2004 @ 9.44 uur

 48. (Nog) betaalbare woningen, o.a in Amsterdam, worden direkt bij beschik-baar komen door de coöperaties verkocht. Eerst zo’n 40-50 jaar huur ontvangen en dan voor dik geld verkopen. Dat is tot daar aan toe, maar wat moeten de starters op de woningmarkt nu? En wat doen die bewoners-vertegenwoordigingen binnen die coöperaties, voor welker instandhouding ook nog een maandelijkse bijdrage wordt ingehouden!? ” Scheefwonen ” moet worden bestreden, die moeten naar een duurdere woning. Maar wat als die werkloos worden, of arbeidsongeschikt, of AOW.er of…enfin vul maar in. Is er dan ook een weg terug? Wat als de kinderen het huis uitgaan en de ouder(s) achterblijven in een te ruime woning, kunnen die dan naar een kleinere ook betaalbare woning? Er zijn heel veel woningen ooit bewoond door ouders + aantal kinderen waar nu slechts 1-2 personen in wonen maar zeer geschikt zijn om gezinnen met kinderen een ruimere woongelegenheid te kunnen bieden. Maar, betaalbare, alternatieven worden niet geboden, voor beide categoriën niet. De plannen van mevr. Sybilla zijn helemaal de dood in de pot, goed voor het kleverige strijkstokkengilde en verder voor niemand. Kijk eens naar de gigantische leegstand van peperdure kantoor-gebouwen, geld zat. Maar investeren in betaalbare woningen, met name in de huursector, is voor hen die geld hebben en er snel méér van willen maken nooit een populaire bezigheid geweest. En een overheid die zich verder terugtrekt ten faveure van hen die het al goed hádden maakt de zaak alleen maar erger, en nog veel erger als zij zich afkeert van de mensen die het NIET goed hebben!

  Reactie door Wim — zondag 21 november 2004 @ 14.09 uur

 49. Het feit dat de prijzen de lucht in schieten als ze niet kunstmatig worden gereguleerd geeft alleen maar aan dat de werkelijke prijs veel te hoog is, dit is veroorzaakt door de overheidsinmening in de markt waardoor vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Als de overheid de hele markt zou vrijgeven zouden de prijzen op lange termijn enorm zakken. Ik vind daarom het commentaar van Marijnissen “nóg verder te liberaliseren” nogal hypocriet, de huizenmarkt is zo goed als niet geliberaliseerd en dat is nou juist de oorzaak van de hoge prijzen en het huizentekort.

  Reactie door Frits Barend — zondag 21 november 2004 @ 17.55 uur

 50. 58) Dat is pas klare taal! Maar al zouden de woningcorporaties welwillend zijn en van al die poen inderdaad meer woningen willen gaan bouwen…waar dan in vredesnaam…? Er moet immers zoveel procent landbouwgrond zijn, zoveel procent recreatiegebied, zoveel procent is beschermd natuurgebied, zoveel procent is voor uitbreiding van wegen enz.enz. Gaan ze dan dat oude plan uit de kast trekken om woningen te bouwen op een strook opgehoogd land in de zee? Gaan de rijken verhuizen naar Belgie of Duitsland (die kunnen wel met hun privevliegtuigje naar hun werk). Of komen er soms zoveel woningen vrij van alle mensen die gaan emigreren en die ergens anders asiel gaan aanvragen? Of komen er dan noodgedwongen wolkenkrabbers langs de snelwegen? Kortom het is en blijft een waardeloos rotplan voor iedereen!

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 19.59 uur

 51. @ 59 Jessi

  Gebrek aan grond is m.i. niet het probleem. Bovendien valt het niet te rijmen met al die vergrijzings-verhalen: onze bevolking groeit niet meer zo snel en zal op termijn zelfs afnemen.

  Wat is nou eigenlijk de bedoeling van dit marktgeile kabinet?
  1 – Maak huren onaantrekkelijk door huurverhogingen, extreem lange wachttijden door een gebrekkig aanbod en beknibbelen op subsidies en noodzakelijk onderhoud van “huurbuurten”. Tenslotte zijn veel huurhuizen eigendom van stichtingen, en daar mag geen winst worden gemaakt. En “geen winst” is een vloek voor liberalen.
  2 – Mensen willen dan vanzelf wel een keer een koopwoning. Die zijn momenteel zwaar overgewaardeerd, maar door de lage rente kunnen ze dan toch nog nét betaald worden.
  3 – Daardoor worden partners gedwongen om beiden te werken, ongeacht of hun zorg thuis nodig is of niet. dat is goed voor de arbeidsparticipatie en dus voor het BNP. We moeten wel een beetje kunnen concurreren met hongerlanden, natuurlijk.
  4 – Als iedereen zo tot aan zijn strot in de (hypotheek-) schulden zit, heeft het Heilige Bankwezen een mooi stabiel rendement met waardevast onderpand. Waar het gaat om hypotheken op speculatieve basis, komen die mensen nooit meer van hun schulden af.
  5 – De aandeelhouders en beleggingsfondsen worden dus stinkend rijk.
  6 – De gemeenten kunnen veel meer OZB innen, want de koper betaalt aanzienlijk meer dan de huurder.
  7 – De gemeenten hoeven ook niet meer om de tafel te zitten met woningcoöperaties, om afspraken te maken over ruimtelijke ordening e.d. Met een individuele koper wordt niks overlegd.
  8 – De staat strijkt bij ieder verkocht huis een leuk bedrag op aan overdrachtsbelasting.
  9 – De staat bespaart bij al die kopers lekker wat huursubsidie, als een bewoner werkeloos of ziek wordt en onder de huursubsidiegrens komt. Die heeft dan gewoonweg pech gehad.
  10 – Als een bewoner uiteindelijk de hypotheek niet meer kan aflossen, vervalt het onderpand (de woning) aan de schuldeiser (bank) voor een fractie van de waarde. Zo maken de banken geweldige winsten. Blije aandeelhouders alom.

  Dáárom moet het de huurders zo onaantrekkijk gemaakt worden.
  Helemaal liberaal: ieder zorgt voor zich, en de bedrijven en de staat strijken het geld op zonder er iets voor terug te doen.

  Reactie door Olav ten Broek — maandag 22 november 2004 @ 0.30 uur

 52. @60) Olav, ik ben geen studiebol, dus stel waarschijnlijk alles te simpel voor. Jouw stuk daarentegen, klinkt als een klok…daar kan ik dus geen speld tussen krijgen! van 1 t/m 10…helaas maar al te waar! Wat een horror scenario…een nachtmerrie…!!!

  Reactie door jessi — maandag 22 november 2004 @ 6.51 uur

 53. Beste mensen! We zitten nu allemaal wel weer – als echte Hollanders – lekker te mopperen en te klagen over onze woonomstandigheden enz….Toch denk ik de laatste tijd steeds meer aan al die miljoenen mensen in Nederland en wereldwijd, die helemaal geen woning hebben, dakloos zijn (zomer èn winter) of die – met een grote familie – in zelfgebouwde hutjes wonen van karton en plastic, zònder gas/water/licht/verwarming en meestal ook nog zonder behoorlijk medische zorg en voldoende te eten…! Dan schaam ik mij diep en prijs mij gelukkig!

  Reactie door jessi — maandag 22 november 2004 @ 9.17 uur

 54. Samen met de hoge kosten van de energie en de stijgende ziekenfonds premies ben ik volgend jaar ook dakloos.

  Reactie door Rooie Kater — maandag 22 november 2004 @ 15.47 uur

 55. Rooie Kater,#65
  ik zou maar vast kartonnen dozen gaan sparen voor dat je dakloos wordt.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 22 november 2004 @ 22.30 uur

 56. Daar zijn we dus weer blij mee. Ik denk dat ik maarvast langs de electroboer ga voor een mooie grote wasmachinedoos, en een plekje onder de brug zie te veroveren.

  Reactie door kamperman — dinsdag 23 november 2004 @ 11.39 uur

 57. weet je wat pas echt zorgelijk is? Bij wasmachines en koel/vriescombinaties worden de laatste paar jaar GEEN dozen meer geleverd!
  Verder ligt een flink stuk van de oorzaak van al deze ellende bij de woningcorporaties en de gemeenten die de afgelopen tien jaar niets of nauwelijks iets gedaan hebben. Corporaties hebben iets van 11 miljard dat direct besteed kan worden aan het bouwen. Gemeenten weigeren bouwlocaties aan te wijzen of geven geen vergunningen af. Corporaties willen alleen nog dure woningen bouwen en verkopen of verhuren. Sybille Dekker, onze eigen IJSkoningin (wat een pech heeft die vrouw met haar gezicht!) heeft het nu in haar hoofd gehaald om een fikse wig te drijven tussen 2x modaal en hoger en de grootste inwonersgroep: de mensen onder 2x modaal. Kennelijk zijn we niet interessant genoeg meer en de uitkeringsgerechtigden onder ons, mijzelf inbegrepen, zijn niet meer productief voor de Fiscus. Waarom zou je iets voor deze mensen willen doen? Dit is gewoon de martkwerking. Wen er maar aan. Het wordt nog erger. En ik? ik ga zaterdag naar Utrecht. De Woonbond, waar ik lid van ben, heeft daar een manifestatie in het Beatrixtheater. Te laat om je nog op te geven, vrees ik. Maar wordt lid van de Woonbond. Die hebben de expertise die we nodig hebben. Hoe meer leden, des te minder afhankelijk van subsidies zijn ze. http://www.woonbond.nl of 020 – 5517700. Toegegeven, niet goedkoop, maar wel de moeite waard. Als je lid wordt, wordt dan lid dat beide magazines ontvangt: de Huurwijzer EN de Woonbondig.

  Reactie door Lydia — woensdag 24 november 2004 @ 14.20 uur

 58. Dacht ik al jaren in een leuke straat te wonen, blijkt het De Markt te zijn. Kut!

  Reactie door Hans Biemond — woensdag 24 november 2004 @ 19.56 uur

 59. Als iedereen nu eens dit plaatje upload, en uitprint,

  http://server5.theimagehosting.com/image.php?img=IMG_0028_t.jpg

  en vervolgens achter het raam hangt,
  dan misschien wordt het duidelijk.

  Reactie door Charles Starren — woensdag 24 november 2004 @ 20.01 uur

 60. Zie 34, heb gisteren een antwoord van “mijn” woningbouwvereniging gekregen.
  ==========================================================================

  Wat de effecten zullen zijn van het nieuwe huurbeleid kan ik nog niet geheel overzien. De minister stelt in haar huurbrief dat de huuraanpassingen in 2005 en 2006 lager zullen zijn dan wanneer het huidige beleid wordt voortgezet. Dat klopt, want het nieuwe beleid is gebaseerd op de inflatie + opslag, en het oude beleid ging uit van de gemiddelde inflatie in de afgelopen 5 jaar; en die is hoger dan de huidige jaarinflatie.
  Dit is prettig voor de huurder, en mogelijk een probleem voor de verhuurder.
  Het uitgangspunt voor de woningstichting is zoveel mogelijk betaalbare huren te bieden. Elk jaar is dat een afweging tussen de wettelijke ruimte die we krijgen voor huuraanpassing, de kostenontwikkeling, de nieuw te verrichten investeringen en de stand van de economie. De uitkomst staat dus niet op voorhand vast.
  Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat de woningstichting in het verleden nooit de volledige ruimte heeft gebruikt die beschikbaar was voor huuraanpassing (hap). Dit jaar was de gemiddelde hap 2,41%, waarbij de verhoging schommelde tussen 1 en 3%.
  Anderzijds verwacht de minister een forse investering in de nieuwbouwproductie. Dat willen wij ook graag, want we hebben jaren lang geen extra woningen mogen bouwen, terwijl de behoefte daaraan duidelijk aanwezig is. Nu we de kans krijgen, willen we die ook nemen, maar dat vraagt ook extra financiele middelen. En veel hangt ook af van het tempo waarin de nieuwbouw gerealiseerd kan worden.
  Er zijn dus nog heel wat onzekere factoren. Wij zullen ons huurbeleid voor de middenlange termijn opnieuw moeten vaststellen.
  Wat het voor u betekent? De komende jaren bent u beter af dan onder het oude regiem. Wij zullen ons best blijven doen om de huurprijzen niet onnodig op te jagen.

  Ik hoop uw vraag hiermee, voor dit moment, voldoende beantwoord te hebben.

  ==========================================================================

  Nou? da’s toch geruststellend, of niet soms?

  Mazzel, Rob

  Reactie door Rob — donderdag 25 november 2004 @ 10.31 uur

 61. ow fijn de huurmarkt verder liberaliseren…dat liberaliseren is toch ook zo succesvol iets gebleken…not.

  Reactie door MAD — donderdag 25 november 2004 @ 14.36 uur

 62. Alles word duur huur enz de burgers komen in moeilijk pakket als burgers geen geld meer hebben zakt de economie in elkaar.Dan zeggen ze dat er zoveel spaargeld is maar niet bij de burgers waar dan wel bij de witte boordjes.Als de burgers geen menselijk bestaan meer hebben is Nederland slecht af.Dit kabinet word met de volgende verkiezing afgestraft.

  Reactie door j.ouderikerink — donderdag 25 november 2004 @ 15.08 uur

 63. Ik ben voorzitter van een huurdersvereniging met 500 leden onze woningbouw- vereniging maakt ieder jaar € 1.000000 winst moeten die nog meer winst maken.
  Kunnen we Balkenende met zijn ministers niet met zijn allen wegjagen.

  Reactie door A.Jansen — donderdag 25 november 2004 @ 15.29 uur

 64. je heb volkomen gelijk laat ze eens op internet zetten wie nog op dit kabinet stem.Volgens mij is het beste voor de burgers SP PVDA GROEN LINKS het is een slechte tijd maar deze mensen pakken ook de witte boordjes aan en niet alleen de burgers. ga zo door met protest.

  Reactie door j.ouderikerink — donderdag 25 november 2004 @ 16.18 uur

 65. Meneer of mevrouw A. Jansen, de meeste woningcorporaties zijn allang geen verenigingen meer sinds de brutering en dus de verzelfstandiging in 1994. Het zijn allemaal stichtingen geworden en een stichting heeft nu eenmaal in de statuten staan dat men geen winstoogmerk mag hebben. De “Winst” die corporaties maken zal dan ook waarschijnlijk geboekt worden als “Bedrijfsreserve”. Of voor “Leegstandsderving” weggezet worden. Zelfs al is er nauwelijks leegstand, tenzij men de korte periode rekent bij een mutatie, maar dát is in de kale huur al verwerkt. Corporaties krijgen elk jaar geld van de Overheid dat ze gebruiken voor luxe kantoren en hogere salarissen van de top en middenkader van het personeel en imiddels ook voor het “gewone” personeel. Kortom, we worden, netjes gezegd, voor het lapje gehouden. Ik zie onderhuur, slecht onderhoud, stevig gebrek aan interesse in het recht op ongestoord woongenot van huurders, verloedering en het fatsoenlijk houden van de directe omgeving van de woningen. Kortom, men is bezig te incasseren, maar niet met investeren. Ik ga nu een manifest lezen en tekenen dat Staf Depla rondzendt. Vraag op bij http://www.pvda.nl, kamerleden, Staf Depla. Zaterdag is de Woonbond manifestatie in Utrecht. Kijk op de site van de Woonbond en lees de hele site eens door. Er staangoede ideeën op!!

  Reactie door Lydia — donderdag 25 november 2004 @ 16.28 uur

 66. Het stukje van Rob als middenklasser die nu zijn grijs kwijtraakt, ik ben absoluut geen middenklasser, was het maar waar, maar ik raak grijs ook kwijt. Mijn partner is invalide en zelf ben ik slecht ter been hebbn ook beide een invalide parkeerkaart. Als ik de auto weg moet doen is er voor mij geen mogelijkheid meer om te werken want ik kan niet met het openbaar vervoer reizen. En wat de verhoging van de gas en electra betreft, die steekt de regering wel in eigen zak. Het is verdorie ons eigen nederlandse gas. Tevens moet je niet vergeten dat gas water en electra net als onderdak en eten onder de eerste levensbehoefte valt. Deze regering maakt dat je daar vanaf modaal en daaronder in deze maatschappijniet meer aan toe komt. Wanneer krijgen wij die 30% loonsverhoging die ze zichzelf hebben toegekend? Maar dat krijg je bij figuren die de eerste regels van de economie niet weten. Je zult eerst moeten investeren voordat je groei krijgt. Omdat een groot deel van de bevolking nu kaal geplukt wordt kunnen die niets meer besteden waardoor er minder wordt verkocht en dus nog meer werklozen bij zullen komen. Dat het de neerwaartse spiraal, maar Zalm die grote sukkel, om geen ergere benaming te gebruiken, weet dat niet.

  carry

  Reactie door Carry — donderdag 25 november 2004 @ 19.03 uur

 67. Even een reactie op de bijdrage van Lydia (77). Ze vraagt zich af wie of wat nu eigenlijk de “werkelijke waarde” van een woning bepalen.

  Voor koopwoningen: in ieder geval NIET de kosten van het bouwen van de woning (of slechts voor een klein deel). De stand van de rente des te meer. Helaas is die niet te beinvloeden. Tel daarbij op de hypotheekrente aftrek die wat mij betreft zeker mag worden afgetopt bij 250.000 EUR (Jazeker, een astronomisch bedrag, maar een flink aantal woningen wordt boven deze prijs verhandeld en geeft de mensen die dit kunnen betalen nog even een fijne aftrek van hun belastingtarief mee). En natuurlijk vraag en aanbod. Waarbij de vraag naar koopwoningen voor een flink deel bestaat uit twee of anderhalfverdieners. (Even een leuk side-effect van de emancipatie aanstippen hier…) Kortom: de markt (helaas inclusief haar marktverstorende subsidie op aftrek van de rente)

  Op zich vind ik het geen vreemd idee dat de huur van een woning ongeveer gelijk zou moeten zijn aan de netto woonlasten van een identieke koopwoning ernaast in de straat. En dat de waarde van de woning inderdaad door de markt wordt bepaald. Van belang is dan natuurlijk wel dat het aanbod van woningen inderdaad groeit op het moment dat daar vraag naar is. En die is er. Helaas wordt woningbouw niet zelden tegengegaan door beschermers van de rugstreeppad, de tafeleend of bergeend (uitbreiding IJburg ten koste van het IJmeer, 8500 woningen). Amsterdam (of stadsdeel Zeeburg, whatever) zal wellicht zijn huiswerk niet goed hebben gedaan, maar probeer dit dan eerder op te lossen ipv naar de rechter te stappen (gevolg: 1 a 2 jaar vertraging), maar goed dit terzijde.

  Feit is in ieder geval dat de intrinsieke waarde (de bakstenen en de kozijnen) de koopprijs en de huurprijs nauwelijks bepalen. De vergelijking met de tulpenmanie van enkele eeuwen dringt zich op: mensen steken zich in giga schulden voor het ‘bezit’ van iets dat intrinsiek een veel lagere waarde heeft. Het wrange is alleen dat een burger geen kant op kan (afgezien van de doos onder de brug dan) en de tulpenmanie een gekte was van Hollanders met florijntekentjes in de ogen.

  Zal straks blijken dat de Nederlanders na de echecs van de tulpen en de aandelenleaseconstructies massaal het schip in zijn gegaan door de aankoop van huizen met veel te hoge prijzen, opgejaagd door lage rente en kunstmatige schaarste?

  En is mijn idee juist dat de overheden zeer afwachtend zijn met de bouw van nieuwe woningen om de overspannen woningmarkt een ‘zachte landing’ te geven in plaats van de bubble te laten barsten? Of is de milieulobby hieraan mede debet?

  Kern van mijn betoog: wonen in Nederland zo min mogelijk subsidieren met renteaftrekken en huursubsidies (om dit vervolgens weer deels te compenseren met woonwaardeforfaits en stevige huurstijgingen), maar overlaten aan een ‘werkelijke’ markt. Mijn verwachting is dat wonen in een Nederland een stuk goedkoper zal blijken te kunnen. Dan maar een paar weilanden minder en een beetje kleiner bouwen. Seniorenwoningen: meer dan prima idee!

  Reactie door Gertos — vrijdag 26 november 2004 @ 18.17 uur

 68. ik heb alles gelezen als je geen menselijk betaan heb heeft het leven geen zin dan word actie verwacht om dit kabinet weg te krijgen of weg te stemmen.Waarom een oranje armbandje en normen en waarde dat dit kabinet zelf niet heeft.

  Reactie door j.ouderikerink — vrijdag 26 november 2004 @ 21.48 uur

 69. Cary je heb gelijk als het zo door gaat moet Nederland de straat op actie dit kabinet moet weg goed schik of ???? met de volgende verkiezing.Nederland gaat zo naar de blksum er zijn te veel witte boordjes die de burgers moet onderhouden dit word te duur.

  Reactie door j.ouderikerink — zaterdag 27 november 2004 @ 18.08 uur

 70. Vandaag een stotterende minister Dekker gezien op Tv die aangaf dat het toch niet zo zou zijn dat de huren met honderden euro’s zou gaan stijgen. Dan zou ze afdekken
  in een soort bemiddelingsorgaan of whatever. Dat staat echter geenszins in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. Ze liegt dus gewoon, maar ja dat zijn we al jaren gewend vanuit de achterkamertjes van deze rechtse partijen.
  Enfin, meer dan 500.000 huishoudens in te liberariseren huurwoningen, dat wordt dus
  vier Museumpleinen vol.
  Ad

  Reactie door Ad van der Vooren — zaterdag 27 november 2004 @ 19.17 uur

 71. Beste Carry,

  Economie kent geen regels wel economische scholen en Zalm is geen sukkel.
  Hij houdt er een andere economische theorie op na dan die van jou.
  Zalm zorgt voor een welvaarts maatschappij naar westers model en dit model functioneert uitstekend in de welvarende landen.
  Nee, ik geef nu niet Amerika als voorbeeld maar Denemarken. Een zeer welvarende economie en een prima verzorgingsmaatschappij (en niet meer een verzorgingsstaat zoals de SP voorstaat.)
  In Denemarken zijn ze niet zielig of slachtoffer van hun moderne samenleving. Ze klagen daar een stuk minder en bedenken allemaal particuliere initiatieven zonder beslag te leggen op de overheid.

  neem daar eens een voorbeeld aan ipv de ouderwetse socialistische ideeen van de SP.
  Een partij die alleen bestaat uit een klaagcultuur en hoog zieligheidgehalte.

  groet van Peter

  Reactie door Peter Kuylman — zaterdag 27 november 2004 @ 19.31 uur

 72. Ben zelf lid van de plaatselijke kerngroep SP afdeling huurkwesties en
  zag op televisie 2 vandaag zaterdag 27 november mevrouw Dekker verschijnen op een actiebijeenkomst van verontruste Utrechtse huurders. Dat mens heeft totaal geen benul
  van hoe erg het mensen straks pijn doet in de knip. Waarom stelt zo’n verslaggever haar nou niet de vraag of ze zelf ook huurt?
  Wat mij opvalt:
  *Het is een typische kortzichtige VVD korte termijnmaatregel, dat loslaten van die huurprijs. Mevrouw Dekker had zich nog niet afgevraagd hoe getroffen personen en gezinnen het vraagstuk moeten oplossen van 200 euro maandelijks extra door het putje.
  * Het is geen geldkwestie, als dát nou nog het geval was, nee de huurcorporaties
  zijn stéénrijk door de spectaculaire overwaarde van onroerend goed na de introductie van de euro. Als koopwaarde geldt sindsdien voor een huis van honderduizend piek nu
  een ton aan euro’s dus twee komma 2 honderduizend gulden!
  *De woekerprijzen worden goedgepraat met het argument dat vergeleken met andere `welvarende’ Europese landen Nederlands huurders te goedkóóp zouden wonen!
  Jawel, ik ben een reizend Europeeër en ik weet inmiddels wel dat de lonen in Italië
  veel hoger liggen dan bij ons, in Scandinavië de kinderopvang bijna niks kost, in België en Frankrijk de persoonlijke bijdragen en kosten voor onderwijs en ziekenzorg stukken lager liggen, in de Belgische steden kan trouwens ook dankzij een doorontwikkelde huurdersbescherming practisch iedereen fatsoenlijk wonen voor een redelijke prijs. Dat weet ik uitvaring omdat ik er heb gewoond en nog steeds spreek
  met Belgische vrienden. In België waarvan wordt gezegd dat iedereen met een baksteen in zijn maag is geboren, is huren de gewoonste zaak van de wereld en niet iets om
  geheimzinnig over te doen op recepties en borrels.
  En verder is het zo dat het veel goedkoper autorijden is in België, Duitsland,
  Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Slovenië, om er maar een paar te noemen, en dat
  zijn dan óók nog de landen waar de meeste treinen en bussen rijden!!
  Maar hier is het Nederland op zijn smalst, het lijkt wel of de huurder het gevoel wordt gegeven dat hij of zij zich moet schámen voor zijn positie, huren krijgt het etiket opgeplakt een oplossing te zijn voor studenten en marginalen, een soort sociale voorziening. En dit gaat nog erger worden als een bijstandsmoeder in haar rijtjeshuis huursubsidie krijgt en haar buurman het dubbele moet betalen omdat hij
  door nachtdiensten in de fabriek te veel `verdient’. Dat zet natuurlijk kwaad bloed,
  het lijkt me voer voor Neo Extreem-Rechts.
  Meer en minder worden in dezelfde afhankelijkheidspositie tegen elkaar
  uitgespeeld in een arena waar van Aartsen en de Hypobanken lachend aan de kant staan.

  Anderen, o.a. Olav hebben in dit item al andere aspecten belicht.
  Deze huurliberalisatie is zo ongelofelijk onrechtvaardig dat die wat mij betreft
  bovenaan het lijstje staat om massale militante mobilisatie te genereren, dit kán
  niet en mág niet!

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 27 november 2004 @ 19.54 uur

 73. Nu kan ik nog net de hat-woning (lees hondehok) betalen waar ik in woon met mijn minimum inkomen.
  Als dit door gaat,wil ik graag weten of iemand nog een kartonnen doos te huur heeft voor me!
  Goedkopere woningen zijn er hier niet dus zal ik op straat moeten gaan leven.

  Wat is dit toch met de VVD,het lijkt wel kapitalistisch fascisme:zorg dat mensen met lage scholing en werklozen gaan emigreren,dan houden we alleeen de bobo’s over!

  Reactie door R Groenendaal — zondag 28 november 2004 @ 13.09 uur

 74. Knibbel knabbel knuisje, wie snoept er van mijn huisje? Het is Sybilla, Sybilla Dekker, de boze heks. Alle lage inkomens bij elkaar in lage huren wijken? Daar zal het op neerkomen, maar ik zal het kabinetsbeleid wel weer niet begrijpen. Deze boze heks communiceert niet met de kiezer, dat is een heen en weer proces waarbij haar zou blijken wat de consequenties van haar ideeën zijn voor het individu. Ze dicteert. En het is de bevolking die leidt onder een dictator.

  Reactie door erik kievit — zondag 28 november 2004 @ 16.44 uur

 75. Mevrouw Dekker wil de huren relateren aan de koopprijzen net zo als in Duitsland. Echter zij draait de dingen een beetje om, want in Duitsland is de koopprijs gerelateerd aan de huren. Dat maakt een groot verschil.
  Maar ik heb bewondering, hoor, voor deze mevrouw. Zij neemt in de komende jaren wel 500.000 gezinnen in huis. Niks aan de hand, moet kunnen.

  Reactie door Cathrina — zondag 28 november 2004 @ 23.34 uur

 76. Gertos, jouw vergelijking met de Tulpenmanie lijkt me helemaal niet zo’n gekke. Wat, als de boel inderdaad in elkaar zakt? Wat betreft de huizenprijzen: die worden ook voor een flink deel bepaald door de projectontwikkelaars. In een Vinexwijk in de buurt van Zwolle zei een projectontwikkelaar dat de woningen tot 125.000 euro goedkoper zouden kunnen worden gebouwd als die projectontwikkelaar ertussenuit gehaald zou kunnen worden. Grotere gemeenten hebben tegenwoordig een soort van Ontwikkelingsbedrijf (in Rotterdam is dat het OBR), die de grondprijzen flink opjaagt. In de Metro van afgelopen vrijdag staat duidelijk dat er voldoende bouwlocaties voorhanden zijn in Rotterdam, maar dat de grondprijzen hoger zijn dan te bouwen woningen! De gemeente probeert hier dus een financiëel slaatje uit te slaan. Bovendien zijn de prestatie-afspraken (verplicht) tussen de gemeenten en de corporaties en doen in Rotterdam de huurdersvertegenwoordigingen niet mee. “Dat kunnen ze niet”, wordt dan gezegd. Maar ze kunnen wel degelijk daarvoor iemand inhuren die de kennis wel heeft. Zo ga je aan de woonwensen van je eigen burgers voorbij. Rotterdam staat ook bovenaan het lijstje van gemeenten die flink aan het slopen zijn geslagen en daarin doorslaan. Zelfs Sybille Dekker heeft in Buitenhof toegegeven aan wethouder Duco Stadig van Amsterdam dat er inderdaad geen alternatieven voorhanden zijn om de mensen uit de sloopwoningen op te vangen. Het credo moet dan ook luiden: BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN. En pas daarna kijken welke woningen gesloopt, welke gerenoveerd en welke verkocht kunnen gaan worden. Wat betreft het bouwen zeggen de corporaties zelf dat het absoluut geen kwestie is van geld. Dat is er in ruim voldoende mate. Provincies, Rijk en gemeenten laten het enorm afweten hier. En de corporaties zelf ook. Afgelopen zaterdag zaten er ongeveer duizend boze huurders in het Beatrixtheater in Utrecht. En dat dat waren zeer beslist niet alleen Utrechtse huurders. De huurders kwamen overal vandaan: Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, Gelderland, Noord- en ZuidHolland en de Noordelijke provincies en ook uit Utrecht. Het zijn voornamelijk de modalers die tussen wal en schip belanden als ze een inkomen hebben van net boven de huursubsidiegrens en onder ziekenfondsgrens. Deze mensen hebben het financiëel al moeilijk genoeg. Qua besteedbaar inkomen zitten ze al dichtbij de bijstandsnorm. Als deze huurverhogingen voor hen doorgaan, zakken ze eronder. Verhuizen naar een goedkope woning, zoals Dekker voorstelt, is niet mogelijk, omdat er daar veel te weinig van beschikbaar zijn en de wachttijden oplopen tot ruim acht jaar! Ook de huursubsidie-ontvangers krijgen het NU al zwaar te verduren. Dit jaar al ontvangen we al elke maand 12 euro minder huursubsidie, terwijl alle andere kosten gewoon omhoog gaan en onze inkomens gelijk blijven, behoudens een inflatiecorrectie op de uitkeringen. Over een paar jaar ontvangen we per maand 18,10 per maand minder. Per jaar loopt dat fiks op. Bovendien komen bovenop de inflatoire huurverhogingen percentages die voor huurders van sociale corporaties tussen de 1½ en 3% liggen en voor mensen die huren van particuliere verhuurders liggen die percentages gelijk flink hoger: 2 tot 4%.
  Het beleid van Sybille Dekker gaat contraproduktief werken. De Woonbond heeft een actieprogramma opgesteld en aan Dekker overhandigd. Dat is op te vragen op de site van De Woonbond, want het is een heel A4tje groot. Ga naar de site van de Woonbond en doe mee met de actie tegen Dekkers’huurplannen.

  Reactie door Lydia — maandag 29 november 2004 @ 14.00 uur

 77. Ik denk dat ik nog een bespaar rondje doe, nog meer naar de Aldi, spullen kopen op Marktplaats.nl, niet op vakantie. Gewoon proberen dit rampkabinet te overleven, Dat is natuurlijk niet goed voor de economie.

  Misschien moet ik proberen van mijn middeninkomen een laag inkomen te maken, door partime te gaan werken. Dan krijg ik huursubsidie, ik weet het niet meer. Na ja, dit zijn zomaar de hersenspinsels van een werkende man met een middeninkomen.

  Economie is oa consumenten vertrouwen en ook wat mensen kunnen uitgeven, had ik begrepen. Dat geeft groei, banen. Dit stelletje amateurs zorgt voor een zware verstikkende deken van angst en onzekerheid.

  Allard

  Reactie door Allard Spek — maandag 29 november 2004 @ 15.38 uur

 78. Heb op de site van de PvdA geen formulier (om door te sturen) kunnen vinden van staf Depla. Wie weet hoe dat zit???

  Reactie door Cathrina — maandag 29 november 2004 @ 19.09 uur

 79. Top van de huursubsidie, dacht ik dat dit 486 euro is maar ik zag op de site voor huursbsidie van VROM dat dit niet zo is, maar 585 euro dat scheelt nogal wat. Maar helaas ik kom er toch niet voor in aanmerking.
  Ook wordt daar geschreven dat alleen de huren boven 585 25% omhoog moeten en daaronder niet.
  Ben benieuwd wat er morgen in de kamer wordt besloten.

  Reactie door Cathrina — maandag 29 november 2004 @ 19.16 uur

 80. Cathrina, ik heb dat ding nog staan hier. Wat is je e-mail adres? Dan stuur ik het gelijk door. Eenmalig: lmlembeck@tomaatnet.nl alleen voor Cathrina bedoeld! Ik heb nog wat staan voor je als je dat wilt. Een discussie tussen een VVD-er en iemand met heel erg veel verstand van zaken en een artikel uit een krant over het plan Duyvestein/Hofstra.

  Vandaag en morgen is de behandeling van de huurbrief in de Kamer. Stuur e-mails aan B.vBochove@tweedekamer.nl (CDA) en P.H.Hofstra@tweedekamer.nl (VVD), G.vAs@tweedekamer.nl (LPF), D66secretariaat@tweedekamer.nl, T.Huizinga@tweedekamer.nl (Christen Unie) en C.vdStaaij@tweedekamer.nl (SGP). Voor de partijen die ons goed gezind zijn: W.vGent@tweedekamer.nl (GroenLinks), S.Depla@tweedekamer.nl (PvdA) en natuurlijk onze eigen SP-er Krista vanVelzen: KvanVelzen@sp.nl Zeg in de e-mails dat u hoopt en verwacht dat de huurbrief van tafel gaat en dat VROM met betere plannen en oplossingen moet komen, waardoor de mensen onder de ziekenfondsgrens fatsoenlijk en betaalbaar kunnen blijven wonen. Succes!!!

  Reactie door Lydia — dinsdag 30 november 2004 @ 11.10 uur

 81. Huurders moeten zich vooral niet schámen, want dat is het gevoel dat
  dit beknibbelende Kabinet minder draagkrachtigen wil geven.

  Weest trots dat u huurt, u huurt ten minste geen dubieus bezit van de Bank.
  Huren is niet minder louche dan kopen, een bloes met veel knopen is ginder goedkoper,
  maar zou ú daar in willen lopen?

  Reactie door C.Tilyx — dinsdag 30 november 2004 @ 16.43 uur

 82. Vraag bij De Woonbond het “H”formulier aan. Dat staat voor “Huuraftrek”.
  Natuurlijk zal de Belastingdienst er weinig mee doen, maar stuur het ingevuld in met een begeleidend briefje om dit wel serieus te nemen en na te gaan hoeveel men terug zou krijgen via de Belastingen als dit zou gaan om de hypotheekrente-aftrek. Want WAAROM krijgen kopers wel belastingaftrek voor de hypotheekrente en HUURDERS helemaal NIETS voor hun huur die toch op hetzelfde niveau vaak ligt als de hypotheekrente? Het “H”formulier is een protest tegen de hypotheekrenteaftrek, omdat kopers allerlei voordeeltjes hebben in tegenstelling tot huurders.
  Cathrina, ik wacht op je mailtje?

  PS: ik was een kort weekje weg en ik merk opeens een grote vertraging op in het verschijnen van mijn reacties op dit weblog. Is er in die week een besluit genomen om alle inzendingen te screenen? Goed idee, maar jammer dat het moet. OHJA, en wanneer komt Jan terug? Ik mis echt het discussiëren op de weblogs. De andere logs zijn gesloten.

  Reactie door Lydia — dinsdag 30 november 2004 @ 17.09 uur

 83. Ja hoor nog grotere kantoren voor de woningbouwvereniging, nog dikkere auto’s voor de werknemers als je echt geld wil verdienen moet je bij een woningbouwvereniging gaan werken lekker asociaal over de rug van de huurders geld innen, ja kabinet jaag het volk het huis uit, hoezo sociale onrust?

  Reactie door joop — dinsdag 30 november 2004 @ 18.15 uur

 84. Al deze mensen hebben van mij verleden jaar om deze tijd ook al een flinke mail gehad. maar reageren, niks nada. Vastekamercie VROM mag er ook wel een denk je niet. Stuur ik naar de griffier.
  Dank je voor alle moeite. Zo af en toe lees ik op mijn werk ook de staatscourant of andere dingen die voor volkshuisvesting van belang zijn, maar helaas kan ik het niet allemaal meer onthouden. Een aantal jaren geleden nog in het bestuur van een woningbouwver. gezeten. Kleine vereniging inmiddels opgeslokt door groter corp. daar heb ik erg veel van geleerd.

  Reactie door Cathrina — dinsdag 30 november 2004 @ 21.41 uur

 85. @Lydia,

  “Vraag bij De Woonbond het “H”formulier aan. Dat staat voor “Huuraftrek”.
  Natuurlijk zal de Belastingdienst er weinig mee doen, maar stuur het ingevuld in met een begeleidend briefje om dit wel serieus te nemen en na te gaan hoeveel men terug zou krijgen via de Belastingen als dit zou gaan om de hypotheekrente-aftrek. Want WAAROM krijgen kopers wel belastingaftrek voor de hypotheekrente en HUURDERS helemaal NIETS voor hun huur die toch op hetzelfde niveau vaak ligt als de hypotheekrente? Het “H”formulier is een protest tegen de hypotheekrenteaftrek, omdat kopers allerlei voordeeltjes hebben in tegenstelling tot huurders.”

  Dat komt lydia omdat kopers ook daadwerkelijk RENTE betalen, er is in dit land ooit afgesproken dat je geen belastingen over te betalen rente hoeft te betalen, daar aan tornen zou in houden dat er dus belasting op elke te betalen rente kan worden geind door de staat.
  Alleen de ontvanger van de rente (inkomsten) betaald er dus belastingen over, verder betaald de staat helemaal niks, ze krijgen gewoon minder inkomsten (via een omslachtige weg, dat wel maar goed.
  En als jij met je huur op het zelfde niveau zou zitten als een koop woning aflossing, dan kan je ook een woning kopen, dus hou op met appels en peren te vergelijken.
  Oja, ik kan me vergissen maar als jij een woning huurt hoef jij trouwens ook niet 6% overdrachts belasting te betalen en al ook niet de volle mep OZB.
  Als bij kopers het dak kapot gaat moeten ze dat ZELF betalen enz enz.

  Dus hou aub op te jammeren over kopers en hun zogenaamde voordeeltjes en prijs je zelf gelukkig dat de staat uberhaupt nog iets doet voor de huurders, want dat is mijn inziens helemaal geen kerntaak van de overheid.

  Reactie door Ronald — woensdag 1 december 2004 @ 17.42 uur

 86. Dekker heeft inmiddels bakzeil gehaalt bij het parlement. Even kijken of ze a-sociaal genoeg is om dit zomaar naast zich neer te leggen. Ja ja dat is heel goed mogelijk in dit land; dat er prat op gaat een democratie te zijn.

  Reactie door ReneR — woensdag 1 december 2004 @ 19.41 uur

 87. commentaar op Ronald.

  beste Ronald

  denk jij heus dat mijn verhuurder de OZB uit eigen zak betaald en deze niet omslaat in de huur? dan ben je wel heel erg naief.
  Overigens hebben wetenschappelijke onderzoeken jaren geleden al uitgewezen dat eigenaren van woningen onevenredig worden bevoordeeld tegenover (vaak gedwongen) huuders.
  Dus zorg eerst eens dat je de feiten op een rijtje zet voor je
  reageert.
  m.vr.gr.
  ad

  Reactie door a. boogers — zaterdag 4 december 2004 @ 13.31 uur

 88. commentaar op ronald

  Ronald als ik een hypotheek zou kunnen krijgen op mijn salaris zou ik zo kopen. betaal wel meer aan huur dan een familielid in een koophuis.
  Om nu te zeggen als je zoveel kunt betalen kun je ook kopen is wel erg kort door de bocht.

  Reactie door Cathrina — zondag 5 december 2004 @ 21.18 uur

 89. Beste mensen! Ik verlaat dit land mijn geld is op, mijn cadootjes geruild, De daken zijn glad en veel schoorstenen roken niet meer. Ik wordt als allochtoon gezien met een mantel en een baard die mij als burca versluiert, zelfs de goed en heiligman heeft geen eigen gezicht meer. nee ik vind er hier niets meer aan. Ik geef mijn staf aan Maarten en mijn hart aan Nederland maar krijg er enkel een onrustig tv programma voor terug. Het is bedroevend Ik buig voor deze ongezonde overheid en verlaat dit land via Ter Apel. Maar doe nog wel een apel op U!
  Zo is het maar net!
  Nederlander! VERANDER!
  en kies volgend jaar een ander!
  kies een ander kabinet.
  Zodat bestaan het van bezit weer wint
  het ga u goed!
  De Sint

  Reactie door Sint — dinsdag 7 december 2004 @ 8.45 uur

 90. nou wij gezin van een beneden modaal inkomen staan met ons handen in het haar 4 kinderen en geen gas en electra wij hebben dat nodig maar het is niet te betalen wij mogen blij zijn dat we nog een dak boven ons hoofd hebben maar ja he wat wij willen is niet belangerijk het cabinet beslist wel over de ruggen van anderen ja zij hebben genoeg geld in hun zak om alles te betalen en willen maar meer en meer maar ja ik hoop dat jullie gelukkig zijn met waar jullie mee bezig zijn

  Reactie door micha — woensdag 9 februari 2005 @ 22.09 uur

 91. j.peetje en kornuiten denken echt dat ze in een Harry Potter film meespelen en dat wij allemaal stomme figuranten zijn,het wordt hoog tijd dat wij met zijn allen dat stelletje onbenullen uit het kabinet lazeren,en dat wij weer eens op onze strepen gaan staan, wij gaan er maar op achteruit en hun blijven de boel belazeren

  Reactie door Christa — vrijdag 1 april 2005 @ 2.13 uur

 92. Zo kunnen we de komende honderden jaren blijven klagen. Dit soort ontwikkelingen bestaat al evenzolang, niets nieuws onder de zon. De woningnood en daarmee gepaard gaande huisjesmelkerij blijft een feit.

  Als er al over liberalisering van de woningmarkt gesproken mag worden dan uitsluitend als er als tegenmaatregel/compensatie op korte termijn voor die tijd veel meer woningen bij kunnen komen, onttrokken aan of gefinancierd uit: leegstaande kantoren, bedrijfs- en speculatiepanden, leegstaande woningen boven winkels e.d.

  Reactie door Hennie de Laar — donderdag 6 oktober 2005 @ 21.36 uur

 93. Verder heeft iedere verandering grote gevolgen. Hypotheekrenteafschaffing, ben ik een groot voorstander van, zelfs toen ik nog een eigen huis had. Mag van mij per direct afgeschaft worden. Echter. Wanneer we die afschaffen zijn dan alle huurders blij? Nee… heel veel huiseigenaren zullen noodgedwongen hun huis moeten verkopen i.v.m. waardedaling. Iedereen verkast dus een maatje kleiner. Dat betekent dat er nog meer vraag komt naar huurwoningen voor de grensgevallen. Meer vraag = huurstijgingen… enz. enz. enz.

  Reactie door Hennie de Laar — donderdag 6 oktober 2005 @ 21.51 uur