Nu geen verkeerde dadendrang

(Persbericht SP)

SP wil uitstel van stemming over motie Van der Laan.

‘Dadendrang D66 leidt tot misverstanden en onnodige verdeeldheid.

Hoewel de SP het oneens is met minister Donner die heeft aangekondigd artikel 147 Wetboek van Strafrecht vaker in te willen zetten, vindt ze het nú separaat heroverwegen van het bewuste artikel – zoals D66’er Van der Laan wil – niet verstandig.

Veel mensen zijn is in de nasleep van de moord op Theo van Gogh en de brandstichtingen daarna in verwarring over hoe de twee grondrechten ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘vrijheid van godsdienst’ zich tot elkaar verhouden. Deze ingewikkelde materie leent zich niet voor snelle, onsamenhangende besluitvorming. Wat de SP betreft mag het bewuste artikel worden geschrapt. Maar dat nú separaat ter discussie stellen – op stel en sprong – kan leiden tot de verkeerde conclusie dat ‘alles in het publieke debat moet kunnen’.

Marijnissen: ‘We moeten hier twee dingen onderscheiden.

Op de eerste plaats, de staat van het land: de strijd tegen het moslimfundamentalisme en –extremisme èn de strijd tegen rechts-extremisten die denken dat ze moskeeën en scholen in brand moeten steken. In deze is het zaak de woorden zorgvuldig te kiezen. Immers, de tegenstelling loopt tussen extremisten enerzijds en democraten anderzijds.

Op de tweede plaats is er het vraagstuk van de verhouding tussen de grondrechten. Ook een belangrijke zaak, maar niet iets dat nú prioriteit heeft. Artikel 147 W.v.Str. moet in samenhang met de rest worden bekeken. In het Wetboek staan wel meer bepalingen die voor schrappen in aanmerking komen. Wij willen dat een kamercommissie zich over deze zaak buigt en met voorstellen komt. De Kamer kan zich daar dan in samenspraak met de regering een oordeel over vormen.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 20 november 2004 :: 18.46 uur

78 Comments

78 reacties

 1. Het zal Jan (hopelijk ) goed doen eens van mij te horen dat ik het helemaal met hem eens ben. Zoals gewoonlijk wil D’66 de show weer stelen. natuurlijk zit Donner ook helemaal mis en ik verdenk hem er van dat het meer om aanvallen op het Christendom gaat die hij wil kunnen straffen dan die op de Islam.Maar onze lieve Lousewies denkt er weer munt uit te kunnen slaan voor D’66.
  Aad Sweep

  Reactie door aad sweep — zaterdag 20 november 2004 @ 18.54 uur

 2. `Op de eerste plaats, de staat van het land: de strijd tegen het moslimfundamentalisme en –extremisme èn de strijd tegen rechts-extremisten die denken dat ze moskeeën en scholen in brand moeten steken. In deze is het zaak de woorden zorgvuldig te kiezen. Immers, de tegenstelling loopt tussen extremisten enerzijds en democraten anderzijds.’

  Hier ben ik het helemaal mee eens, deze gedachtengang probeer ik in grote lijnen als meepratend gast al jaren uit te dragen op o.a borrelpartijen waar ik soms heen moet en waar iedereen dik is met elkaar. Helaas is mijn trieste conclusie dat ik dan alsmaar weer wordt uitgemaakt voor Links-Extremist, ik neem niet eens meer de moeite nog te bewijzen dat ik democraat bij uitstek ben. Tegenwoordig blijf ik thuis ook van dat soort `feesten’.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 20 november 2004 @ 19.16 uur

 3. Artikel 147 wetboek vn strafrecht.

  Artikel 147
  Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

  1°.
  hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
  2°.
  hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot;
  3°.
  hij die voorwerpen aan een eredienst gewijd, waar en wanneer de uitoefening van die dienst geoorloofd is, beschimpt.

  Reactie door krul — zaterdag 20 november 2004 @ 19.23 uur

 4. Maar waar kan een ongelovige zich op beroepen, als zijn geloof, dat er geen god is, wordt beschimpt en hij voor ongelovige hond wordt uitgemaakt, of dat er wordt gezegd dat de duivel jou in zijn macht heeft?

  Waar moet je dan heen als je je aangesproken voelt?

  Reactie door krul — zaterdag 20 november 2004 @ 19.33 uur

 5. @6 krul

  Ja inderdaad, dat is een hele goeie.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 20 november 2004 @ 19.35 uur

 6. Hoe kan de werkelijkheid nu minder waard zijn dan de menselijke fantasie? Geloof is geloof toch, geloof is geen werkelijkheid maar een voortdurende twijfel, er valt niets te bewijzen.

  Weegt de belediging van de godsdienst van een gelovige zwaarder, dan de moord op een ongelovige, door een fundamentalistische gelovige(denkt ie zelf)moordenaar.

  Gezien de verwarring en consternatie zou je dit bijna gaan vermoeden.

  Moord en Godslastering welke van de twee zou god nou het ergste vinden?

  Reactie door krul — zaterdag 20 november 2004 @ 19.47 uur

 7. Dit is het bewijs dat een almachtige god niet bestaat.

  In discussies met christenen wordt vaak geroepen dat een almachtige god niet kan bestaan. Een veelgebruikt argument is de vraag ‘kan god een steen maken zo zwaar dat hij hem zelf niet kan optillen?’. Het nadeel aan dit argument is het inroepen van het begrip oneindig. Er zijn argumenten die zonder
  hulp van oneindigheid ook aan kunnen tonen dat het concept ‘almacht’ onmogelijk is. Een interessante is de volgende. Stel je voor dat je je boeken uit je boekenkast in 2 stapels verdeelt. De linkerstapel bestaat enkel en alleen uit boeken waarin een verwijzing naar zichzelf staan. De rechterstapel bestaat uit boeken waarin geen verwijzing naar zichzelf staan. De meeste verhalenboeken zullen rechts komen. Veel wetenschappelijke boeken zullen links komen. Een zin als ‘in hoofdstuk 5 vertelden we blablabla’ is al voldoende om aan de linkerkant terecht te komen. Neem nu een boek met lege pagina’s en schrijf hierin een lijst met alle boeken die op de rechterstapel liggen. Vraag nu aan god op welke stapel we het boek met deze lijst moeten leggen. Hij kan het boek niet links neerleggen want de lijst bevat geen referentie naar zichzelf.
  Hij kan het boek ook niet rechts neerleggen. Als god het boek rechts neer wilt leggen dan moet hij het boek met de lijst zelf opnemen in de lijst. De lijst is nl. de lijst van boeken aan de rechterkant. Het boek met de lijst op te nemen in de lijst zorgt ervoor dat het boek met de lijst een referentie naar zichzelf bevat en dus aan de linkerkant neergelegd moet worden.
  God kan het boek niet links en ook niet rechts neerleggen. God kan dus niet alles. Als god toch een keuze maakt, maakt god een fout en dan is hij daarnaast niet onfeilbaar. Dit toont aan dat er zaken zijn die fysiek onmogelijk zijn. Zowel voor gewone schepsels als voor goden is almacht onhaalbaar.

  Reactie door ACCEPT — zaterdag 20 november 2004 @ 20.09 uur

 8. Ik ben het volledig met Krul eens, ik pleit al jaren voor mijn recht op atheïsme en humanisme, dit mag en moet worden verdedigd! Sommige confessionelen, ja ook in Néderland, gaan daar nog steeds van door het lint als je hen dat luid en duidelijk openbaart.

  Reactie door C.Tilyx — zaterdag 20 november 2004 @ 20.12 uur

 9. Waar het met betrekking tot vrijheid van godsdienst vooral omgaat is dat we elkaar vrijlaten om het eigen leven in te richten zoals ons eigen geweten ons daar toe aanzet.

  Voorbeeld: Het beginsel dat men de goden van een andere niet mag minachten is een oude wet die zelfs al in de bijbel staat en omvat vooral de gedachte van wederkerigheid: ik respecteer jouw god en visa versa; en zo behouden we de vrede.

  Veel van de misverstanden die er zijn tussen gelovigen en niet-gelovigen worden veroorzaakt door een niet duidelijk begrip over wat mensen zijn en wat mensen doen.

  Om een controversieel onderwerp aan te snijden (het is niet mijn bedoeling iemand te krenken) is homoseksualiteit. De bijbel bijvoorbeeld heeft het nergens over homo zijn, het veroordeeld echter wel elke vorm van sex buiten een huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw, waaronder dus ook “mannen die bij mannen liggen”. In de bijbel wordt zo wordt bepaalde gedragingen afgekeurd, maar iedereen die zijn leven aanpast is welkom. Daarmee wordt dus een onderscheid gemaakt tussen wat iemand doet en wie hij is.

  Dit levert echter een serieus probleem op onder extremisten die niet het onderscheid kunnen maken tussen gedrag en persoon. In Nederland mag je mensen aanspreken op hun gedrag, je mag zeggen dat je vind dat het verkeerd is wat iemand doet. Je mag echter niet de waardigheid van de persoon aanvallen.

  We hebben in ons land de vrijheid van geweten en het recht om hier uiting aan te geven. Deze vrijheid van meningsuiting is echter beperkt en niet absoluut. De beperking is gelegen in het recht van iedereen om met waardigheid behandeld te worden. Daarmee worden de verschillende rechten in evenwicht gehouden.

  De bestaande wetgeving gaat uit van min of meer gelijke partijen. Dankzij de massamedia is echter niet elke uiting meer gelijkwaardig. Theo van Gogh had een veel groter bereik en had veel meer mogelijkheden om zijn mening te uiten dan de meesten van ons. Dan kun je ook nog zo veel proberen om jouw mening te geven, tegen dat bereik kun je niet op, en mensen geloven wat ze op tv horen zonder enige onderzoek of kennis van feiten.

  Ander voorbeeld: Pim Fortyn wilde niet in debat met Jan Marijnissen en hij kreeg zijn zin hier in. Het zelfde gebeurde een tijdje geleden nog eens op het programma Nova: een minster wilde wel komen maar niet als Jan zou komen. Zo krijgt echter bepaalde mensen veel meer de mogelijkheid om hun zienswijze te geven terwijl een andere die gelegenheid niet krijgt. Helaas kan niet iedereen op een verstandige manier omgaan met deze frustraties, vooral niet als ze het gevoel hebben dat hun persoonlijke waardigheid wordt aangetast.

  Je kunt alleen vrijheid van geweten hebben als je elkaars geweten respecteert, je kunt alleen vrijheid van meningsuiting hebben als je elkaars waardigheid erkent en respecteert. Tevens moeten de mensen die de mogelijkheid wordt gegeven om een breed publiek te bereiken, verantwoordelijk om gaan met deze macht.

  Reactie door Gideon — zaterdag 20 november 2004 @ 21.19 uur

 10. @ Accept
  Geen enkele god (algemene titel die “machtige” betekend) is almachtig in absolute zin, meer in relative zin: “machtiger dan…” Waarbij De Almachtige God dus de machtigste van ze allemaal is. Hierbij zou je Almachtig beter kunnen definieren als “Alles wat hij zich voorneemt zal uiteindelijk ook realiteit worden”.

  Maar er zijn natuurlijke grenzen: Hij kan bijvoorbeeld niet zowel mensen een vrije wil geven en ze tegelijk dwingen van hem te houden. Liefde moet vrijwillig gegeven worden en kan niet worden afgedwongen. In dat opzicht is dus elke machtige ook weer beperkt, dit tot frustratie van elke dictator.

  Reactie door Gideon — zaterdag 20 november 2004 @ 21.38 uur

 11. Jan, ik vind dit een uitermate slap standpunt. Ik kan best begrijpen dat het moment niet erg gelukkig is. Het is net als met de monarchie, van mij hoeft het niet, maar het ter discussie stellen op 30 april moet je niet doen.
  Maar, als het eenmaal toch op een stemming aankomt, moet je vóorstemmen, vóór het schrappen van het artikel m.b.t. de godslastering.
  Dat het gevoelig ligt, dat zal wel, maar dat ligt het inmiddels ook met het handhaven van dit artikel.
  Ik, als ongelovige, berustte in een sluimerend bestaan van dit wetsartikel, dat sinds Donner’s uitspraken weer wat actueler is geworden. Zowel vóor als tegenstemmen ligt op dit moment gevoelig.
  Ik heb het gevoel dat conservatieve krachten binnen de SP zich hier willen laten gelden.
  Het geloof moet zich schikken naar de wet en niet omgekeerd, daar moet de SP duidelijk in zijn.

  Reactie door Snuf — zaterdag 20 november 2004 @ 22.29 uur

 12. Bovendien, Jan, blijven er voldoende mogelijkheden voor gekwetste gelovigen om juridische procedures te starten wegens, laster, smaad e.d. Precies dezelfde als die voor ongelovigen gelden. Rechters oordelen, zo heb ik op dit web-log via een test mogen ervaren, door uitspraken in hun context te bezien.
  Zo komen gelovigen toch nog beter aan hun trekken dan niet gelovigen. Op basis daarvan werd namelijk Leen van Dijke van deztijds de RPF vrijgesproken toen hij homo’s criminelen noemde.
  De rechter plaatste de uitspraak in de geloofscontext van van Dijke. Me dunkt, rechters zijn gelovigen welgezind.

  Reactie door Snuf — zaterdag 20 november 2004 @ 22.36 uur

 13. Als men wil wachten tot dat de bui overdrijft zal waarschijnlijk dit punt nooit meer op de politieke agenda liggen.
  Wanneer ik naar de extreemmoslimbarometer kijk zie ik geen opheldering aankomen, integendeel.
  Btw geldt dit ook voor extreemrechtsbarometer die hier garen mee spint.

  Reactie door rommel — zaterdag 20 november 2004 @ 22.46 uur

 14. Ik feliciteer Ayaan Hirshi Ali met haar “vrijheidsprijs”

  Als er één is die de prijs heeft verdiend is zij het wel.

  Ik hoop dat het goed met haar gaat en dat ze snel iets van zich laat horen.

  Reactie door krul — zaterdag 20 november 2004 @ 23.33 uur

 15. Sluit ik me bij aan Krul. Daarom vind ik het SP-standpunt, zoals hierboven door Jan uiteengezet zo halfslachtig. Hirsi Ali moet onderduiken wegens geloofskritiek, geuit op een wijze die weliwaar confronterend is, maar in mijn optiek (die van een ongelovige) nergens lasterend. Geloofsfanatici denken daar anders over. Laten we hen geen wettelijke handvatten bieden om Hirsi Ali de mond te snoeren.
  Juist Jan Marijnissen beweert dat we geen samenleving van wegkijkers moeten worden. Dan mag de SP in dit vraagstuk een steviger opstelling kiezen. Ik kan namelijk geen enkel, maar dan ook werkelijk geen enkel geloofwaardig argument noemen om dit artikel te handhaven. Tenminste niet nadat Donner het artikel nieuw leven wil inblazen.
  Overigens, het beledigen van een buitenlands staatshoofd is ook nog steeds strafbaar. De opmerkingen over Bush lezend, zou reactivering van dit artikel tot vele strafzaken kunnen leiden.

  Reactie door Snuf — zaterdag 20 november 2004 @ 23.47 uur

 16. @12 Gideon

  God schiep de mensheid, maar vertel jij mij nou eens heel duidelijk zonder omwegen wie God schiep. Vertel mij het, ik wacht op antwoord van jou. Bij voorbaat dank.

  Reactie door ACCEPT — zondag 21 november 2004 @ 0.03 uur

 17. Tsja, stel je voor dat je een paar gelovigen voor de schenen schopt. Bang voor een kogel? Ik vind dit een ENORM zwaktebod van de SP.

  Reactie door ouwereus — zondag 21 november 2004 @ 0.24 uur

 18. Hoi Jan,

  Ik ben het met je eens om nu geen overhaaste besluiten te nemen. De timing van D66 is in mijn ogen ook erg ongelukkig (en dan druk ik het nog zacht uit!).

  Natuurlijk zijn de uitspraken van minister Donner ook heel erg ongelukkig, maar hij heeft wel een punt: hoe ver mogen we gaan als het om de meningsuiting voor wat betreft religies gaat? Maar zijn uitspraken over art. 147 staan hier in mijn ogen haaks op.

  Ja Jan, hoe ver mogen we gaan? Waar ligt de grens van ons fatsoen en het respect voor elkaar? Hoe ver mogen we gaan met uitspraken die anderen in het diepst van hun ziel kunnen kwetsen? Is dit niet de fundamentele vraag die we ons zelf moeten stellen?

  Met name columnisten zoeken de grenzen van ons fatsoen en wederzijds respect op; zoeken de discussie. Vergeet hierbij niet dat dit ook van een columnist verwacht wordt! Wat is een column waard als je er niet over na kunt denken en er over kunt discussiëren? Zorgt een columnist niet voor nieuwe inzichten of een andere kijk op bepaalde zaken?

  Iedereen heeft een geweten, maar wat respectvol voor de een is, is een belediging voor de ander. Ik denk dat we elkaar niet zo moeten stangen en dat het niet aan ons is om de grenzen op te zoeken.

  Jan, ik was vandaag aanwezig bij de regioconferentie in Roermond. Ik had daar een discussie met een partijgenoot over het investeren in “veiligheid”. Deze man vond dat er meer geïnvesteerd moet worden in de nationale veiligheid. Begrijp me niet verkeerd, dat vind ik ook. Maar dat vind ik wel véél te gemakkelijk! Wat deze man hier in feite mee wilde zeggen is: ik weet het niet meer, doe iets voor mij. Doorgaans kan ik een dergelijke positie niet uitstaan, dat was nu dus ook het geval… Ik heb hem toen duidelijk gemaakt dat wij vooral zélf iets moeten doen: een goed begin begint bij jezelf!

  Beste lezers:
  Fixeer jullie niet op maatregelen die onze overheid nu en in de toekomst moet nemen om onze samenleving voor íedereen leefbaar te houden, maar kijk vooral naar de bijdrage die jezelf in je wijk, in je eigen dorp en bij je eigen vereniging of sportclub kunt leveren. Wees een voorbeeld voor anderen en behandel iedereen met groot respect, want alleen dan pakken we problemen fundamenteel aan en zijn we in staat om problemen samen op te lossen!!!

  Een goed begin, begint bij jezelf!

  Met vriendelijke groet,

  Erik Manders

  Reactie door Erik Manders — zondag 21 november 2004 @ 0.31 uur

 19. Tja….Accept; en zou Allah een broertje van God zijn?

  Snuf #17

  Ik denk niet gelijk in termen van halfslachtig. het is een standpunt; die genomen is onder de huidige omstandigheden. Mischien wel de meest wijze. Want stel; dat morgen het bewuste atrikel geschrapt is, dan zijn we nog niet van het probleem af. Want het probleem zit helaas tussen de oren van heel veel gelovigen en dat kun je niet schrappen met een motie in de kamer.

  Mischien wordt het eens tijd voor atheistische deprogrammerings-heropvoedingskampjes compleet met drank; veel blote vrouwen (en mannen) en vooral veel varkensvlees. Mischien kan het nichtje van Maxima daar ook een keer optreden…..:-)

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zondag 21 november 2004 @ 0.31 uur

 20. Beste Eric, jouw laatste alinea is juist een pleidooi voor afschaffing van artikel 147. Fixeer je niet op overheidsmaatregelen enz.. Handhaven van artikel 147 is juist het handhaven van een overheidsmaatregel m.b.t., exclusief voor gelovigen, godslastering.
  Door de opmerkingen van Donner kan handhaving nu evengoed als kwetsend ervaren worden als het afschaffen. Als dat zo is, kies dan voor je pricipes en ik mag hopen dat ik kan raden waar die van de SP liggen.

  Reactie door Snuf — zondag 21 november 2004 @ 0.37 uur

 21. ReneR

  Je hebt helemaal gelijk. Afschaffen lost het probleem niet op. Maar nu, nadat Donner er nog eens expliciet op gewezen heeft, zou het me niet verbazen als fanatici dit artikel direct zullen aangrijpen om, laten we zeggen, Hirsi Ali de mond te snoeren.
  Donner had eigenlijk zijn mond moeten houden.

  Reactie door Snuf — zondag 21 november 2004 @ 0.40 uur

 22. Beste Snuf,

  Jij schreef:
  “Door de opmerkingen van Donner kan handhaving nu evengoed als kwetsend ervaren worden als het afschaffen.”

  Daarom kunnen we het beste zwijgen, want wat jij sugereert is dat we in beide gevallen (afschaffen en in stand houden) olie op het vuur gooien. Dat wil natuurlijk niemand. Laat de Kamer het besluit hierover uitstellen, wellicht komen ook de Kamerleden nog op nieuwe inzichten!

  Jij schreef:
  “Als dat zo is, kies dan voor je pricipes en ik mag hopen dat ik kan raden waar die van de SP liggen.”

  Als mijn principes niet bij het vormen en in stand houden van de SAMENleving zouden liggen, dan was ik niet actief voor de SP!

  Ik denk dat we vooral minder moeten praten en meer moeten doen.

  Met vriendelijke groet,

  Erik Manders

  Reactie door Erik Manders — zondag 21 november 2004 @ 0.48 uur

 23. Beste Eric

  Door te zwijgen, zoals je zegt, handhaaf je toch artikel 147 ! Een neutraal standpunt is in deze kwestie onmogelijk. Ik beweer dat je in zo’n geval vóór je principes moet kiezen.
  Het vormen en in stand houden van de samenleving zoals je zegt, Eric, is een nobel streven, maar niet expliciet voor SP-ers weggelegd. Mensen met een geheel andere overtuiging zullen dit ook tot hun credo kunnen maken.
  Ik bedoel, daarmee kun je deze weifelende SP-opstelling toch niet goedpraten. Er zijn veel mensen die het voor de vormgeving van de samenleving goed vinden om artikel 147 te schrappen.
  Een paar jaar geleden had de SP hier nog geen dag over hoeven na te denken.

  Reactie door Snuf — zondag 21 november 2004 @ 1.03 uur

 24. @Accept: Dit is niet de plaats om daarover een discussie te hebben.

  Maar om je een kort antwoord te geven: Zou god wellicht zelf ook tijd hebben geschapen waardoor hij zelf dus buiten tijd staat en dat het hele concept tijd en alles wat er mee samenhangt niet van toepassing is op hem? Dit is allemaal natuurlijk speculatie en niet meer dan dat. Jouw argument is immers net zo goed van toepassing op de oerknal, mag ik dus aannemen dat je daar ook niet in geloofd? ;->

  Terug on topic: Betekend vrijheid van meningsuiting dat je mag zeggen dat Theo van Gogh veel te vaak, veel te ver ging in zijn veel te generaliserende uitspraken en dat dit zeer kwetsend is geweest voor een bevolkingsgroep die niet machtig genoeg was om zich hier tegen te verdedigen in woorden? En dat deze ongelijkheid in middelen een gevoel van machteloosheid heeft opwerkt die mede aanleiding was voor deze afschuwelijke moord?

  De reden dat ik dit vraag is omdat ik heb de afgelopen tijd al verschillende mensen dit heel voorzichtig heb horen zeggen, en dat ze dan direct de mond werd gesnoerd omdat die mening blijkbaar taboe is: Dit is een mening die niet geuit mag worden. Meestal werd hun de mond gesnoerd door mensen die pas daarvoor op de bres gingen voor hun vrijheid van meningsuiting, en deze mening over Theo als een aanval op deze vrijheid bezagen.

  Het is makkelijk om te vechten voor de vrijheid om meningen waar we het mee eens zijn te mogen uiten, de vraag is of we ook bereid zijn om te vechten voor de vrijheid van anderen om juist dat waar we ons hele leven tegen gevochten hebben te mogen zeggen.

  “I may not like what you say, but I will fight for your right to say it.”

  Reactie door Gideon — zondag 21 november 2004 @ 2.21 uur

 25. snuf ik ben het met je eens, afschaffen die handel nu het kan. En niet gaan vertragen door er eerst een kamercommissie op los te laten. Zou het komen omdat Marijnissen zelf katholiek was dat hij dit standpunt door de strot van zijn fractie heeft geduwd…

  Als morgen d’66 de kamer weet te winnen voor een belastingverhoging van de 2% topinkomens van Nederland, ga je dan ook roepen om een commissie of stem je gewoon vóór! Het lijkt goddomme net of deze stelling geschreven is door de persvoorlichter van het cda. Of is goddomme dermate smalend voor ‘godsdienstige gevoelens’ dat ik nu drie maanden één op een cel moet…nog zo’n wetje van een Donner.

  Reactie door PsiesDrom — zondag 21 november 2004 @ 2.34 uur

 26. @26 GIDEON

  Daarmee is mijn vraag dus niet beantwoord, wat ik dus eigelijk wel al bij voorbaat wist. Het blijft inderdaad bij speculaties en dat is alles, punt uit. En die oerknal, daar ben ik ook niet 100 % van overtuigd. Eerst 100% bewijs, dan pas geloven. Dus ik ben een overtuigd ongelovige en trap ik het geloof radicaal de grond in, zonder rekenschap te houden met de gelovigen. Men houd immers ook geen rekenschap met de ongelovige. Zie @6, het betoog van krul.

  Reactie door ACCEPT — zondag 21 november 2004 @ 9.08 uur

 27. hihi eh @ACCEPT 100% bewijs, dan heb je geen geloof meer nodig dan is het een feit.

  Reactie door Fritsie — zondag 21 november 2004 @ 10.55 uur

 28. Waarom wachten? Dit art. 147 is volkomen overbodig. Voor diegene, die zich beledigd, bespot, of bedreigd voelt in zijn/haar religieuse opvattingen (we noemen dat een gelovige), zijn er voldoende middelen in ons rechtssysteem om zijn/haar verhaal te halen.
  Een ander probleem is; dat er uit fanatieke hoeken bedreigingen worden gedaan door niet te identificeren personen. Hierop is de enige reaktie: meer bescherming (als je het geluk hebt daarvoor in aanmerking te komen) en anders onderduiken. Maar daarmede zijn die bedreigingen nog niet de wereld uit.
  Mijn vraag daarom is: “Hoe lang mogen bedreigers vrij hun gang gaan?” – “Hoeveel van die (geidentificeerde) bedreigers zijn er door justitie aangepakt. Want vergis je niet – wanneer er weer iets gebeurd, zoals met van Gogh, kun je als reaktie een grote wraakaktie verwachten.
  Hoe lang moet je onderduiken, om weer veilig te zijn?
  Daarom geen geneuzel over dat artikel 147, maar eis een daadkrachtige aanpak van alle terreur.
  Waar liggen de oorzaken van terreur? Voor religieuse terreur geldt: Dit is door fanatieke figuren aan anderen aangepraat.
  Aangepraat dat ze het recht hebben eigen rechter te spelen.
  Aangepraat dat ze superieur zijn, uitverkoren e.d. – iets waar veel mensen geloof aan hechten (“geloof” is in mijn opvatting hetgeen door anderen is aangepraat).
  Als bekend is (en het is bekend) waar deze haat/doem predikers hun werk doen, zorg dan dat er snel een einde aan wordt gemaakt.
  En vertel alle betrokkenen dat dit niet de manier is waarop wij in onze samenleving met elkaar omgaan.
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 21 november 2004 @ 12.25 uur

 29. Accept,

  Even terugkijken naar wat je hebt geschreven.

  Als je zo`n houding aan neemt zoals jij zegt, ben je radicaal aan het worden.

  Respect voor andere Accept.

  Dat jij niet gelooft berust ook op geloof, ook jij kan niets bewijzen. Ook niet met je stapelteje boeken naast elkaar.

  er zijn mensen die geen rekenschap houden met elkaar, wil jij daar oook toe behoren?

  Reactie door krul — zondag 21 november 2004 @ 12.29 uur

 30. Jessy

  Als dat waar is, dat er mensen zijn die artikel 147 de vertegenwoordiger van hun god vinden, wil ik graag even verwijzen naar wie dit artikel hebben bedacht en als wetsartikel hebben vastgelegd, dit waren Mensen!

  Dan rijst bij mij helemaal de vraag, waarom is er niemand naar de rechter gestapt, als men denkt dat regel 147 de verdediger van het bestaan van god is en met voeten wordt getreden

  Reactie door krul — zondag 21 november 2004 @ 12.43 uur

 31. @Accept (28) Kun jij 100% bewijzen dat er geen god bestaat? Kun je 100% bewijzen dat er geen oerknal was? Het leven is zelden zo z/w dat de feiten zo overduidelijk zijn.

  Neem Al Qaeda, volgens de US overheid een wereldwijd netwerk van terroristen met een hiërarchische commando structuur. Er zijn aanwijzingen dat het slechts een fantasie is bedacht door de CIA en de FBI, en dat Al Qaeda dus helemaal niet bestaat. Zijn er bewijzen? Ja natuurlijk. Het gaat echter om de interpretatie van deze bewijzen. Ondanks deze onzekerheid worden er toch behoorlijk ingrijpende maatregelen genomen die onze burgervrijheden beperken. Ik krijg wat dat betreft de indruk dat deze discussie over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten min of meer de aandacht afleid van veel belangrijkere zaken zoals camera toezicht, afluisteren en meer van dit soort dingen.

  Terrorisme is een minder groot probleem dan het aantal dodelijke verkeersongevallen elk jaar, en valt in het niet tegen over de economische ramp die straks komt als de usa zijn schulden niet meer kan betalen, het wegvallen van goedkope energiebronnen de komende 20 jaar, epidemieën van resistente ziekten die de medische zorg terug draaien naar het niveau van 1850, en nog veel meer andere rampen die nog komen gaan.

  Waar liggen onze prioriteiten?

  Reactie door Gideon — zondag 21 november 2004 @ 12.49 uur

 32. Het is gek maar hoe ouder ik wordt, hoe meer ik tot de ontdekking kom dat ik niets weet, niet is zeker dat is de enige zekerheid, dit zie tik steeds helderder worden.

  Elke vraag, wil een antwoord, maar elk antwoord levert weer meer vragen op.

  Toen ik een kind was, was ik een niet te stuiten vraagteken en nu ik ouder wordt ben ik dit weer.

  Reactie door krul — zondag 21 november 2004 @ 12.58 uur

 33. Lastige discussie wel.
  Maar goed waar moet je als ‘ongelovige’ heen ? wanneer je met regelmaat duidelijk word gemaakt dat je enkel de hel zal treffen alleen al omdat je het leven leeft zonder god ?
  En wie zegt welk van de ‘geloven’ de ware is ? Immers als je geen moslim bent heb je pech volgens de moslims, als je geen vrije enavangelie ganger bent heb je ook pech zegt men daar, zo kan ik nog wel een rijtje noemen die beweren dat enkel hun geloof en hun manier van… de weg is naar het eeuwig leven, elke andere weg is naar de hel.
  Het is maar goed voor de niet gelovigen dat deze hel ook een fictief iets moet zijn (aangezien die van binenn het geloof komt waar je NIET in gelooft).
  Die wet gaat niets veranderen aan wllekeurig wie zijn/haar positie, dat heeft het bv de afgelopen 40 jaar ook niet gedaan. Teveel nieuwe wetsartikelen zijn erbovenop gestapelt en in die zin is die dan mijnsinziens ook doelloos.
  Daarnaast (het is vergezocht maar goed) kan ik me voorstellen dat mensen die geen eloof aanhangen zich benadeelt voelen, immers de gelovige ‘gelijke’ kan meer aanspraak op het recht doen.
  Iedereen is het erover eens dat het tijdstip belabbert is, echter dat is mijnsinziens te danken aan dhr Donner zelf en de pers die genadeloos zijn woorden in allerlei senario’s prikten.
  En aangezien er nu toch al zoveel over gepraat word, kan men wellicht het beter gewoon maar afronden komende week, dan kan men weer verder met hetgeen waar het om hoort te gaan.

  Reactie door Folkert(de tweede) — zondag 21 november 2004 @ 13.13 uur

 34. 20/24) Beste Eric, je bent een man naar mijn hart! “Een goed begin, begint bij jezelf”… en “minder praten, meer doen”… oftewel geen woorden maar daden! ALs nou iedereen dat deed, werden veel “problemen” geeneens problemen, was er meer solidariteit en meer respect en begrip voor elkaar!

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 13.49 uur

 35. 37) Sorry Erik, heel onzorgvuldig, dat ik je naam verkeerd heb gespeld!

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 13.52 uur

 36. @36 Om de discussie nog moeilijker te maken, ik geloof in God maar ik geloof niet dat ik naar mijn dood naar de hemel zal gaan. Tevens geloof ik niet in een hel — het idee alleen al zou niet bij de god waarin ik geloof passen.

  Ik denk dat alle mensen die zondigen (en dat is iedereen) uiteindelijk in op de een of andere manier zullen sterven, en dood is het tegenovergestelde van leven: je bent er niet meer en je wordt ook niets meer (zie Prediker hoofdstuk 9 vers 5 maar eens).

  Ik kan als gelovige mij soms ook ergeren aan mensen van andere religies als die het over een hel hebben — persoonlijk vind ik dat een belediging van god, als of hij zo onredelijk zou zijn om mensen eeuwig te straffen voor een tijdelijke overtreding; dat zou toch niet proportioneel zijn? Dat zou toch onrechtvaardig zijn.

  Toch denk ik niet dat we veel verder komen als we daar elke keer een punt van zouden maken. Beter is het om gewoon mijn mening te geven en de mensen die er de logica van inzien en zich er tot aangetrokken voelen vinden dan vanzelf de weg wel. Tevens mag ik verwachten dat mijn god mij zal helpen om de juiste woorden te vinden. De mensen die niet willen luisteren of de redelijkheid er niet van (willen) inzien hebben hun keuze ook gemaakt.

  Niemand heeft mij tot rechter aangesteld en daarom is het niet mijn taak om wie dan ook te beoordelen of te veroordelen. Mijn god wil dat mensen er vrijwillig voor kiezen om hem te volgen, dwang door wetgeving of zo heeft dus geen enkele zin.

  Het enige waar ik om vraag is een mate van vrede, de mogelijkheid om in mijn eigen levensonderhoud te voorzien, een mate van rechtvaardigheid, de vrijheid van geweten en de vrijheid om mijn mening in het openbaar te geven en voor de rest het recht om met rust gelaten te worden als ik daarom vraag.

  Als anderen mij daarvoor willen veroordelen dan is dat hun probleem, ik ga me echt niet druk maken over wat zij over mij denken.

  Reactie door Gideon — zondag 21 november 2004 @ 15.27 uur

 37. Hartelijk dank èn mijn applaus voor de prachtige, diepzinnige en weldoordachte “stukjes” van Gideon! Echt een verademing! Wanneer ga je een boek schrijven…? Ik zou het direkt kopen!

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 16.45 uur

 38. @39 Gideon

  Ik respecteer jou mening over God en het Geloof, al denk ik daar totaal anders over. Ik vind het best als je er zo over denkt, als je het mij maar niet wilt opdringen en ik heb de indruk dat je dat ook niet doet. Best zo, ieder zijn mening en als mijn kinderen het maar niet als verplichte lesstof krijgen, vind ik het allemaal wel best. Verder vind ik dat je het bovenstaande stukje heel goed gebracht en neergezet hebt, dat verdient respect.

  Reactie door ACCEPT — zondag 21 november 2004 @ 17.37 uur

 39. *bloos* misschien moet ik maar een weblog beginnen volgend jaar? ;->

  Reactie door Gideon — zondag 21 november 2004 @ 18.32 uur

 40. 42) als dat zou kunnen…! Heb je soms theologie gestudeerd…je weet er zoveel van, daar kunnen wij nog veel van leren!

  Reactie door jessi — zondag 21 november 2004 @ 19.13 uur

 41. @Gideon

  Prima leesvoer Gideon. Gelukkig komen er meer mensen hier op dit log die goed kunnen argumenteren en hun argumenten kunnen formuleren.

  Voorts Gideon; kun je over het ontstaan van het leven veel debatteren; maar er is niemand die eruit zal komen. Ik heb zelf geen religie; maar ik voel mezelf wel overtuigd; dat er een dimensie is waar je geest heengaat. Vanuit die demensie is er af en toe een signaal. Alleen degenen die gestorven zijn kennen de waarheid. Ik hoop dan ook, dat de wetenschap zo spoedig mogelijk eens contact kan leggen met die andere wereld met een gewoon apparaat; zodat we niet meer afhankelijk zijn van mediums en paragnosten. Tot die tijd moeten we het met hen doen en met hen; die bepaalde ervaringen hebben op dat gebied. Vaak ook nog kinderen; die ervoor gevoeliger zijn dan wij; volwassenen.

  Mijn boekenkast is vol met allerlei theorieen en filosofieen over dit soort zaken. Maar de Bijbel en de Koran zul je er niet aantreffen. Want het slaat je gevoel lam en het ontneemt je de vrijheid om verder te kijken dan je neus lang is. Voor hen die wij “doden” noemen, zijn wíj degenen die eigenlijk “dood” zijn. Dat is eigenlijk de kern van deze materie. Want we vangen de signalen niet op en we leven vaak niet naar hetgene, wat ons gevoel ons ingeeft. Als je wil; heb ik nog wel wat goede boekentips voor je (en ook voor Jessi).

  Reactie door ReneR — zondag 21 november 2004 @ 22.26 uur

 42. Rener ouwe billelikker!

  Reactie door ReneR — zondag 21 november 2004 @ 23.12 uur

 43. Re: 44 ReneR

  Mijn verontschuldigingen dat ik niet in jouw metaphysische wereld kan mee gaan. Hiermee wil niet niets van jouw visie wegnemen, ik wil slechts mijn eigen visie delen.

  Geloof moet voor mij op meer gebaseerd zijn dan alleen persoonlijke ervaringen, ik heb ook een samenhangend geheel van (objective) feiten nodig. Mijn geloof is gebaseerd op een overtuiging verkregen door onderzoek van de beschikbare feiten en verslagen, waarbij ik dezen zo objectief mogelijk tegen elkaar afweeg. Dit is en zal ook altijd een continue process van verfijning blijven, waarbij mijn geloof zich aan nieuwe informatie en feiten zit aanpast zodra deze bekent worden.

  “Strong opinions – lightly held” — Paul Saffo

  Er is Een Waarheid die ik niet ken, maar mijn streven is dat de waarheid die ik wel ken, steeds dichter deze Ene Waarheid zal benaderen. Dat dit natuurlijk nooit zal gelukken is niet waar het om gaat, het is namelijk niet de bestemming, maar de reis die interessant is.

  Zie ook: Evelyn Rodriguez’s Blog

  Reactie door Gideon — maandag 22 november 2004 @ 1.13 uur

 44. Om e.e.a. op deze weblog beter te begrijpen is het volgens mij altijd goed om elkaar (boeken)tips enz. te geven…! Dat kan nooit kwaad, want alle mensen (wereldwijd) kunnen altijd veel van elkaar leren. Het is beter om (te)veel te luisteren dan (te) veel te praten! We hebben niet voor niets 2 oren en maar 1 mond! Gewoon openstaan voor elkaars ideeen/gedachten…laat ze maar binnenwaaien als een frisse wind…! Je pikt er uit wat voor jou interessant is en daar kan je dan weer verder over gaan nadenken. En zo word je weer wat wijzer…!

  Reactie door jessi — maandag 22 november 2004 @ 7.25 uur

 45. #45 “ReneR

  iemand uit het shiftzone kamp is hier weer bezig.

  Reactie door ReneR — maandag 22 november 2004 @ 11.10 uur

 46. Gideon

  Natuurlijk hoef jij je niet te verontschuldigen; maar van alles wat ik aan religies en zienswijzen en uiteraard ook zelf heb meegemaakt; is dit voor mij nog het meest haalbare. Ik vind ook; dat de wetenschap uiteindelijk een heel belangrijke rol nog te vervullen heeft. De wetenschappelijke feiten zijn er al Gideon; maar ze worden terzijde geschoven; onderdrukt door de huidige heersende moraal. Want het zou wat wezen; als we alle religies overboord mogen gooien en als we erachter komen; dat hele bevolkingsgroepen in moskeeen en kerken zo erg zijn beduveld en klein gehouden.

  Reactie door ReneR — maandag 22 november 2004 @ 11.16 uur

 47. Geloof

  Er was eens een jochie die de juf wilde uitdagen over de Waarheid met een jong vogeltje in zijn hand.
  “Heb ik een dood vogeltje in mijn hand? was zijn vraag.
  “Als juf zegt dat hij leeft knijp ik in mijn hand en dan is hij dood en als juf zegt dat hij dood is laat ik hem vliegen” dacht het jochie en voelde zich machtig. Hij zou de juf een lesje leren over de waarheid!

  Het antwoord van de juf was….” Dat heb je in je eigen hand.”

  Reactie door Ben — maandag 22 november 2004 @ 12.11 uur

 48. Ben

  Heel mooi!

  Reactie door krul — maandag 22 november 2004 @ 12.57 uur

 49. afschaffen die wetsartikelen.

  Deze worden reeds gedekt in andere artikelen in de strafwet en is daarmee overbodig.

  Goeie aktie van Lousewies.

  Wat was het motto ook al weer? Meer werk Minder regels.

  Reactie door Stephan — maandag 22 november 2004 @ 13.39 uur

 50. Je zou misschien ‘t hele verhaal om moeten draaien: laat mensen die hun daden verantwoorden met een beroep op wat anders dan hun eigen gezond verstand (een eeuwenoud boek van onduidelijke herkomst bijvoorbeeld…) gedwongen behandelen. Zijn we meteen ook van, pak weg, Balkenende en Bush af… ‘t Angstigste is dat de gebeurtenissen mij tot dit soort intolerante en extremistische gedachten brengen….

  Reactie door Sam Sanders — maandag 22 november 2004 @ 14.41 uur

 51. @ Krul (6):

  Jij ongelovige hond, waarin de duivel huist: jij bent het niet eens waard dat je beschermd wordt door enig wetsartikel!
  (Ik verzwijg dus expres dat je eventueel een klacht kunt indienen wegens belediging (Wetboek van Strafrecht) of een civiele actie kunt voeren tegen iemand die jou naar jouw mening heeft beledigd!).

  Reactie door Olav Meijer — maandag 22 november 2004 @ 14.48 uur

 52. Helemaal mee eens. Natuurlijk heeft Donner uiterst onhandig geopereerd door op dit moment dit obsolete artikel te willen revitaliseren. Het kan beter verder vergelen, zodat de volksvertegenwoordiging op een gepast moment de resterende kruimels kan opruimen. Een tegenreactie was nu te verwachten. De scoringsdriftige Lousewies handelt even stom door afschaffing van dit artikel nu te willen doordrukken. Hopelijk neemt ze de wijze woorden van haar illustere partijgenoot Hans van Mierlo ter harte, die hij gisteren in het TV-programma Buitenhof sprak. Nu hiermee doorgaan is evengoed een verkeerd signaal in de huidige maatschappelijke verhoudingen. En laat Wouter Bos hierover ook eens wat verstandigs gezegd hebben!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 22 november 2004 @ 15.06 uur

 53. Olav Meijer

  Heel goed Olav jij hebt het door!

  Reactie door krul — maandag 22 november 2004 @ 15.06 uur

 54. belangrijk:

  kijk op de site:
  http://www.stopdehetze.nl/

  Reactie door krul — maandag 22 november 2004 @ 15.20 uur

 55. Vrijwel iedereen vindt de timing ongelukkig, maar als het dan tóch op een stemming aankomt dan zal de SP toch wel vóór afschaffing stemmen. Je gaat toch niet je principes verloochenen, omdat het moment niet erg gelukkig gekozen is.
  Dan geef je je over aan signaalpolitiek, iets waartegen SP-ers in het verleden vaak, en terecht, tegen gefulmineerd hebben.
  Wordt de motie tijdelijk ingetrokken, dan vind ik dat nog steeds niet erg sterk, maar wel verdedigbaar. Lukt dit niet en komt het tot stemming dan kun je nietop een geloofwaardige manier tegen je eigen principes stemmen.

  Reactie door Snuf — maandag 22 november 2004 @ 19.34 uur

 56. Volgens mij is het helemaal niet zo’n ongelukkig moment om artikel 147 ter discussie te stellen.
  Het betreffende wetsartikel is volkomen ten onrechte in het wetboek terecht gekomen.
  Voor Godslastering is minimaal één voorwaarde nodig: dat is het bestaan van een God. Aangezien nog nooit is bewezen dat deze bestaat kun je deze ook niet beledigen (er bestaat ook geen wet ter voorkoming van Trollenlaster).

  Mocht op één of andere manier blijken dat God wel bestaat, en hij/zij heeft de mogelijkheden die de gelovigen hem/haar toe dichten dan wordt degene die God beledigd heeft gestraft door niet in de hemel terecht te komen. Indien dit het geval is loop je dus het risico om dubbel gestraft te worden voor dezelfde overtreding en dat is verboden in onze rechtstaat. Om het risico te voorkomen dat dit gebeurt zal artikel 147 afgeschaft moeten worden.

  Juist nu lijkt het mij om middels een fatsoenlijk discussie te laten zien waar de democratie in Nederland tot staat is.

  Het kan niet zo zijn dat door het voeren van een discussie iemand zich beledigd kan gaan voelen, dit ligt dan volledig aan de persoon zelf.

  Reactie door Johan Veenhof — maandag 22 november 2004 @ 20.26 uur

 57. De Nederlandse rechter mag formele wetten niet aan de Grondwet toetsen.
  http://oud.refdag.nl/for/001216for07.html
  Nepotisme in een democratie is in feite een spelletje van “iene miene mutte.
  http://www.ar.girbes.nl/article_93.html

  Reactie door Beba — maandag 22 november 2004 @ 21.45 uur

 58. Ik vind het onbegrijpelijk als de SP tegen afschaffing van dit artikel stemt!
  Als je het af wilt schaffen, stem daar dan ook voor!
  O.a. daarvoor heb ik op de SP heb gestemd!
  Gelijkheid en vrijheid, voor gelovigen en ongelovigen.
  Waarom een religie beschermen en ongelovigen niet?
  Als de SP tegen deze motie stemt dan zijn ze mijn stem kwijt bij volgende verkiezingen.

  Reactie door spstemmer — maandag 22 november 2004 @ 22.56 uur

 59. #61 spstemmer

  Ik ben het met je eens en ook een zekere Johan Veenhof schreef een heel helder betoog #59 over dit onderwerp. De oorzaak van dit gerommel binnen de S.P. wordt naar mijn mening veroorzaakt door een aantal reactionaire/conservatieve en anti-revolutionaire krachten in diezelfde partij. Dit gerommel zal er ongetwijfeld zijn; maar wordt binnenboord gehouden.

  Daartoe behoort openlijk Anja Meulenbelt. Op haar log rebeleert ze openlijk met bepaalde principes van de S.P. Ze was bijna onlangs overgelopen naar het CDA. Maar heeft zich de laatste tijd bedacht. Ze heeft binnen de S.P. nog wel meer aanhang. Lees haar weblog en je zult er zelf wel achterkomen. Wees ervan bewust; dat als je een reactie wil sturen; dat je dan geen kritiek mag leveren op alles wat met de islam of de palesijnse intifada te maken heeft; waarmee ze ongeveer 95% van haar weblog mee vult. Kijk en oordeel zelf.

  het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 23 november 2004 @ 1.05 uur

 60. Vervolg op nr. 55 (en commentaar op voorgaande):

  Lousewies heeft gisteravond meegedeeld de stemming over de motie betreffende godslastering door te zetten. (Ze vond het “zo interessant mee te maken hoe dat gaat”, zei ze letterlijk). Arme Lousewies! Ze mist toch politieke feeling. Ze was er trouwens nooit over begonnen als minister Donner niet zo’n onberaden actie had gevoerd. En nu gaat ze op haar smoeltje! En wat heeft ze ermee gewonnen? HELEMAAL NIETS, integedeel!

  Uw reactionaire/conservatieve en anti-revolutionaire kracht:

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 23 november 2004 @ 8.50 uur

 61. Als het hier om bescherming van Christenen was gegaan had jan geen ogenblik getwijfeld om voor de motie te stemmen nu het gaat om een groep religieuzen die door links Nederland als zielig is bestempeld en die bovendien een flink deel van hun electoraat vormen is het natuurlijk opportuun om niet zo principieel te zijn. Zoals Ayaan Hirsi Ali de prijs voor moedigste politicus heeft gekregen van de Deense regering verdien jij Jan een prijs voor de lafste politicus van Nederland samen met je gladde collega Wouter Bos.

  Reactie door Robert de Vries — dinsdag 23 november 2004 @ 9.42 uur

 62. Het is een hele klus je weblog door te lezen.
  Kleine taalcorrecties behoeven toch geen nieuw artikel en een maximum aan letters zou ook niet gek zijn.
  Mensen die zich ongelovigen noemen geloof ik niet.
  Zonder geloof leef je als een mier. Geloof in God is weer heel iets anders. Niemand heeft God gezien schrijft de bijbel dus bewijs van bestaan of niet is onzin.
  Daar is het geloof voor en bovendien:
  De vraag is niet of God bestaat maar wat stel je er bij voor!

  Reactie door nico — dinsdag 23 november 2004 @ 11.33 uur

 63. Nico

  En dan nog leef je naar hetgeen je god toeschrijft of pas je het te pas en te onpas toe.

  Reactie door krul — dinsdag 23 november 2004 @ 12.52 uur

 64. @Nico
  Als jij ongelovigen niet gelooft ben je een ongelovige

  Reactie door Drob — dinsdag 23 november 2004 @ 12.59 uur

 65. @nico (65) – taalcorrecties/maximum letters : 100% mee eens!

  Reactie door jessi — dinsdag 23 november 2004 @ 14.23 uur

 66. allemaal best en aardig maar dit ter overweging:

  mohammed b vs theo van gogh 1 – 0
  mohammed b vs chouf chouf habibi 2 – 0
  mohammed b vs godslastering 3 – 0

  en we zitten ver in de tweede helft

  (ben ovrgs wel sp lid)

  Reactie door giovanni — dinsdag 23 november 2004 @ 15.26 uur

 67. 69 Giovanni

  Straks gaan we nog weddenschappen afsluiten over de afloop van de wedstrijd.

  Reactie door krul — dinsdag 23 november 2004 @ 15.39 uur

 68. Vervolg op nr. 63:

  Alzo geschiedde…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 23 november 2004 @ 16.01 uur

 69. Mohammed B is wel een looser:
  hij kan zijn 72 maagden en 7 knaapjes wel op zijn buik schrijven omdat de politie hem niet dood wilde schieten.

  Reactie door Drob — dinsdag 23 november 2004 @ 16.07 uur

 70. @Nico, het geloof is uitgevonden toen men niets kon verklaren. Nu weet je wat je moet doen als het onweert, daar zitten geen boze goden op een kar enz. Een mier heeft een koningin nodig en om deze te eren en hoog boven de andere mensjes te plaatsen, is het wenselijk om een god achter de hand te hebben. Hoe moet je het anders kunnen uitleggen dat de erfelijkheid boven verkiesbaarheid staat? Niet als je genetica kent, wel als je geloofd, zonder wetenschappelijke kennis.
  Dus een ongelovige is geen kudde dier, of een mier zoals jij het zegt, maar hij gelooft in zichzelf. Een gelovige is daar tegenover wel een mier.

  Reactie door Beba — dinsdag 23 november 2004 @ 17.02 uur

 71. Correctie:
  Moet niet zijn:”Niet als je genetica kent, wel als je geloofd, zonder wetenschappelijke kennis” maar moet zijn “wel als je gelooft”, ik wilde het geloof snel naar verleden tijd plaatsen……

  Reactie door Beba — dinsdag 23 november 2004 @ 17.07 uur

 72. Correctie:
  Moet niet zijn:”Niet als je genetica kent, wel als je geloofd, zonder wetenschappelijke kennis” maar moet zijn “wel als je gelooft”, ik wilde het geloof snel naar verleden tijd plaatsen……

  Reactie door Beba — dinsdag 23 november 2004 @ 17.07 uur

 73. De vijfde kolonne; die zijn geledingen heeft in alle partijen; heeft zich geroerd en dit is het resultaat.

  Reactie door Space invader — dinsdag 23 november 2004 @ 17.13 uur

 74. Tja Jan,
  Ik ben diep teleurgesteld in je.
  Voor zijn, maar toch tegen stemmen omdat het een beetje te gevoelig ligt…
  Het lijkt wel het draaikonten gedrag van de PvdA.
  Ik schaam me er voor dat mijn stem vandaag is misbruikt.

  Reactie door ex-spstemmer — dinsdag 23 november 2004 @ 18.20 uur

 75. En ik maar denken dat de SP nog een integere partij was die voor haar idealen opkwam :/
  Dat GroenLINKS en de PvdA de conservatieve partijen zouden steunen had ik wel verwacht, maar ik had het echt niet van de SP verwacht. Dit is een belediging en een klap in het gezicht voor alle niet-gelovigen en elke andere minderheidsgroep die hierdoor achtergesteld wordt. En dan te bedenken dat ik op de SP heb gestemd :(
  En het is nog triester dat het progressieve geluid uitgerekend van partijen als de VVD en LPF moet komen…
  “We willen dat er iets aan gedaan wordt, maar nu even niet” is een ontzettend slappe houding. De SP zou toch een krachtige partij moeten zijn die met kracht voor haar idealen opkomt?

  Reactie door Geit — dinsdag 23 november 2004 @ 18.47 uur

 76. Ik begrijp de boze reacties, ze zijn een gevolg van de slechte berichtgeving van de NOS. De SP vond weliswaar dat de motie beter niet NU in behandeling moest komen, maar als dat toch gebeurde zou ze natuurlijk voorstemmen, zoals inderdaad gebeurd is.Door een “vergissing”van Weisglas is er een hoofdelijke stemming geweest waarbij grote delen van de PvdA en voorzover ik weet alle SP-ers hebben voorgestemd. De motie heeft het net niet gehaald, nl 69 voor en 72 tegen.De Nos liegt als ze zegt dat alleen de VVD en de LPF met Hilders en Ali Lazrak hebben voorgestemd!Dan hadden ze nooit 69 stemmen kunnen halen.De NOS is wel meer in de war als het berichtgeving over de SP betreft.
  Ik heb de stemming in de Kamer op Internet gevolgd dus je kunt me echt geloven

  Reactie door aad sweep — dinsdag 23 november 2004 @ 20.18 uur

 77. Als de SP vóor de motie heeft gestemd, dan moet ik mijn woorden intrekken excuses aanbieden voor de term “politiek-correcte draailkonterij” die ik gebezigd heb. Ik moet ook zeggen dat ik de stellingname van Marijnissen zoals hierboven omschreven is een beetje “rätselhaft” vind. Principes moet je niet verloochenen. Prima !

  Reactie door Snuf — dinsdag 23 november 2004 @ 21.10 uur

 78. Ik wacht het commentaar van de S.P. fractie op deze site rustig af. En als de media zoals de NOS weer eens heeft gesjoemeld met de mening van de S.P., dan is het goede zaak hiertegen te protesteren.

  Ook voor mezelf is de houding van de S.P. als geheel van belang voor mijn steun voor die S.P. Op dit punt kunnen we gewoonweg niets anders doen dan tegen de herinvoering te zijn van de inquisitie. Want daar komt het in feite wel op neer. Dan worden we weer teruggegooit naar de middeleeuwen. Nog even verder en we gaan weer heksen vervolgen wegens vermeende sexuele omgang met de duivel.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — dinsdag 23 november 2004 @ 23.36 uur