EU-Dienstenrichtlijn

De zaken in dit artikel beschreven, zouden veel meer aandacht moeten krijgen.
Daarom deze link.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 07 december 2004 :: 13.49 uur

17 Comments

17 reacties

 1. Dus als ik het goed begrijp kan DSM haar hoofdkantoor verhuizen naar Warschau en dan Poolse salarissen aan haar werknemers gaan betalen en vallen zij dan ook onder het Poolse ontslagrecht en sociale (niet)voorzieningen?
  Was dit Opa’s (Bolkestein) laatste kunstje????

  Reactie door Opa-Buiswater — dinsdag 7 december 2004 @ 14.04 uur

 2. Een hoofdzetel verplaatsen van een internationale onderneming is feitelijk altijd al mogelijk geweest. De nationale vestiging die (achter)blijft zal echter gewoon onder de nationale wetgeving blijven vallen. Men kan niet gaan produceren in bijv. Nederland en zich beroepen op een andere nationaliteit als onderneming want de vestiging wordt nooit gezien als in een foreign trade zone.
  Andere staten zoals de VS hebben een (belasting)wetgeving die regelt dat belasting wordt geheven over de geconsolideerde rekening van een internationaal opererende onderneming.
  (cumulatie van totale internationale omzet en winst…maar vaak geen verlies)
  Een veel meer discutabel aspect is dat virtueel vermogen, zoals patenten, octrooien maar ook goodwill vaak voor een habbekrats worden verkocht aan een nieuwe onderneming die door dezelfde onderneming of directie wordt gecontroleerd en vaak voor veel geld weer terug verhuurd.
  (Hoe kreeg Joep van de Nieuwenhuizen zijn geld (fiscaal legaal?) van de Rotterdamse Haven naar Curacao?)
  Dit dus alles om de vennootschapsbelasting te omzeilen en bijv. tegen tarieven van 4-12 % belast te zien in de z.g. taxhavens in tropische gebieden maar ook bijv. in het Kanton Zug in Zwitserland waar een eenvoudig boekhoudkantoor als hoofdzetel kan dienen.
  Dit is dus niet alleen moneydrain in ondernemingskapitaal maak ook in belastingopbrengst.
  Ten aanzien van werkgelegenheid is de uittocht van werknemers naar landen met een gunstiger belastingregime niet direct evident zolang met bijvoorbeeld ook nog steeds grote belastingvoordelen heeft in Nederland zoals de renteaftrek.
  Alhoewel dit een oud vehikel is en beter zou kunnen worden anders vormgegeven kan een afbraak van deze voorziening wel zorgen voor een braindrain naar bijv. de omliggende landen waar het salaris vaak substantieel hoger is.
  Ondertussen is de inkoop van diensten in de vorm van loonintensiviteit reeds volop aan de gang in bijv. de ITC sector. Softwareontwikkeling, consulting maar oor reeds maintainance van complete IT structuren in Nederland vanuit bijv. India
  Wel is het nog steeds niet eenvoudig om (anders dan illegaal) in Nederland 3de wereldlonen te gaan betalen maar is en blijft een ander gevaar natuurlijk altijd om de hoek liggen.
  Op het moment dat de nationale productiekosten opwegen tegen de kosten van sluiting en een nieuwe investering in een lage lonenland rendabel wordt kan je dit proces zeer moeilijk stoppen.
  Geld is dunner dan water……

  Reactie door Bakker Jacob — dinsdag 7 december 2004 @ 15.11 uur

 3. I.P.V. ons druk tegen deze EU dienstenregeling kunnen we ons beter druk maken waarom die zogenaamde ‘soepele’ lidstaten nog niet de zelfde standaard van regelgeving heeft als ons.
  Denk dat de EU daar meer bij gebaat is dan het tot op het bot verdedigen van onze regelgeving.

  Reactie door Ronald — dinsdag 7 december 2004 @ 15.24 uur

 4. Zoals het hier beschreven wordt, is die dienstenrichtlijn de absurditeit ten top. Ik kan me ook niet voorstellen dat die door veel landen geaccepteerd zal worden (misschien enkele landen met veel ‘liberalen’ in de regering). En als regeringen die willen accepteren, dan zijn er toch nog vakbonden die zich hier met hand en tand tegen zullen verzetten. Kortom dit zou tot heel veel en heel scherpe protesten in veel landen zorgen.

  Ik kan me haast niet voorstellen dat iemand dit serieus zou willen voorstellen. Maar goed, er zijn veel idioten in de wereld. Ter vefificatie zou ik graag de tekst van die concept-treichtlijn willen zien. Is het mogelijk de letterlijke tekst van die Dienstenrichtlijn op het ‘web’ te zetten?

  Reactie door Drob — dinsdag 7 december 2004 @ 15.47 uur

 5. Op http://www.stopbolkestein.org een petitie tegen de richtlijn, ook meer uitleg. Verder op europa-site (www.sp.nl/europa) meer aandacht, kijk vooral op het weblog!

  Reactie door Renske — dinsdag 7 december 2004 @ 16.02 uur

 6. Wat een waardeloos artikel, typisch SP: tegen tegen tegen.

  Aan de andere kant, natuurlijk nul onderbouwing waarom de richtlijn niet goed is, veel verdachtmakingen die vast niet kloppen, en al helemaal niet een fatsoenlijke oplossing voor het probleem.

  Reactie door Nepkarel — dinsdag 7 december 2004 @ 16.15 uur

 7. @ 6 Nepkarel: Wat een zeldzaam goede weerlegging van dit artikel! Je analyse is onvermijdelijk helder, je tegenwerpingen medogenloos scherp. Wat een intellectuele nederlaag voor alle tegenstanders van deze richtlijn: ze liggen allemaal groggy na te hijgen in de touwen!

  Mij heb je alvast helemaal om: ik ben gezwicht voor je ijzersterke argumentatie! Heel wat beter dan die verdachtmakingen die jij zo feilloos weet te fileren! Waren ze bij de SP maar zo inhoudelijk!

  Reactie door Barry — dinsdag 7 december 2004 @ 16.27 uur

 8. NepKarel

  waarom vind jij de richtlijn dan wel goed en wat is dan wel een goede oplossing van het probleem?

  Reactie door ReneR — dinsdag 7 december 2004 @ 16.33 uur

 9. Basisprincipes van de richtlijn Bolkestein

  Op 13 januari 2004 heeft de Europese commissaris Frits Bolkestein een ontwerprichtlijn ingediend die alle hinderpalen die de ontwikkeling van dienstenactiviteiten en de voltooiing van de interne markt in de weg staan, uit de weg wil ruimen. De ontwerprichtlijn bepaalt dat de Europese lidstaten geen nationaliteitscriteria meer mogen hanteren voor wie een dienst wil aanbieden. En ze vereenvoudigt de toelatings-, erkennings- en vergunningsprocedures voor buitenlandse bedrijven. De doorgedreven liberalisering en deregulering van dienstenactiviteiten die Bolkestein voorstelt, zet het Europese sociaal model op losse schroeven.

  Welke diensten viseert de ontwerprichtlijn?

  De ontwerprichtlijn is van toepassing op alle diensten aan bedrijven en consumenten, gaande van publiciteit, werving, met inbegrip van de uitzendbureaus, tot de handel, de schoonmaakdiensten en de bouw, maar met uitzondering van bepaalde transportsectoren (+ 3,5 ton), telecommunicatie, financiële diensten én de rechtstreekse en gratis door de overheid verleende diensten. Heel wat door de overheid georganiseerde of gesubsidieerde diensten zijn echter niet gratis: we betalen zelf onze postzegels, onze ziekenhuisfactuur of het inschrijvingsgeld aan een hogeschool. Bijgevolg is de richtlijn ook van toepassing op de meeste openbare diensten. Zo zullen ook gezondheid, onderwijs, cultuur, audiovisuele media, de diensten van de plaatselijke overheden,… als pure koopwaar beschouwd worden die volledig afhankelijk zijn van de marktwetten, zonder dat rekening gehouden wordt met hun specifieke karakter en hun sociale doelstelling. Het is onaanvaardbaar dat uiteenlopende diensten als architectenbureaus en ziekenhuizen op dezelfde manier worden behandeld.

  Basisprincipes van de ontwerprichtlijn

  De ontwerprichtlijn gaat uit van twee principes: de afschaffing van overbodig bevonden vergunningen en vereisten en het principe van het oorsprongsland.

  De richtlijn wil vooreerst alle soorten hinderpalen waarvoor geen dwingende reden van algemeen belang bestaat en die een rem vormen op de vestiging van een onderneming op het grondgebied van een lidstaat, verbieden. De impact van dat principe zal vooral in de gezondheidszorg voelbaar zijn. Hier dreigen immers heel wat eisen in vraag gesteld te worden: kwantitatieve en territoriale beperkingen voor de apothekers, subsidies verbonden aan een bijzonder statuut, tariefnormen,… Op die manier wordt de overheid op alle niveaus (plaatselijk, regionaal, …) elk actiemiddel ontnomen om een gezondheidsbeleid te voeren dat kwaliteitsvol is en ook voor iedereen toegankelijk blijft. Maar ook de hele sector van de sociale economie wordt bedreigd, in het bijzonder de wederinschakeling van kansarme groepen op de arbeidsmarkt. De activiteiten in het kader van de sociale economie gaan namelijk gepaard met erkenningen die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de maatregelen wel degelijk de kansarmen bereiken. Er is echter geen enkele garantie dat deze regeling zal blijven bestaan als de richtlijn inzake de diensten werkelijkheid wordt. De regering zou zo een belangrijke hefboom kwijtspelen om deze mensen in te schakelen in het arbeidsproces.

  Ook de begeleiding en de opleiding van werknemers (opleidingscheques, outplacement,…) komt onder druk.

  Het tweede beginsel is dat van het ‘oorsprongsland’. Dit houdt in dat dienstverrichters enkel en alleen aan de nationale bepalingen van het land van oorsprong onderworpen zijn en niet aan de wetten van het land waar de diensten geleverd worden. Dit komt neer op een wettelijke aansporing om te verhuizen naar landen met de minst strenge wetgeving op sociaal, fiscaal en milieuvlak en er brievenbusondernemingen op te richten die, tegen spotprijzen, vanuit hun maatschappelijke zetel over het hele grondgebied van de Unie zullen kunnen uitzwermen. Het gevolg zal een enorme druk zijn op de landen met sociale, fiscale en milieunormen die het algemeen belang beter beschermen.

  De vraag is natuurlijk….Waarheen gaan wij verhuizen?

  Reactie door Bakker Jacob — dinsdag 7 december 2004 @ 16.37 uur

 10. Laatste stukje was van het ACV (Christelijke Belgische vakbond) en dus niet alleen de SP in Nederland maakt zich zorgen

  Reactie door Bakker Jacob — dinsdag 7 december 2004 @ 16.44 uur

 11. Artikel tegen de Dienstenrichtlijn
  Vandaag verscheen in de Volkskrant dit artikel van Kartika Liotard over de Dienstenrichtlijn.

  Trackback door Waakhond in Brussel-weblog — dinsdag 7 december 2004 @ 16.45 uur

 12. @ Barry 7: Ik pas me aan aan mijn omgeving he?
  @ ReneR 8: had nog nooit van die richtlijn gehoord, en ik probeerde nu juist weer te geven, dat het artikel van dat jan hier aanhaalt mijn NUL leert over de richtlijn. Het enige dat in het artikel staat is dat de richtlijn slecht is. Niet wat de richtlijn is, wat de gevolgen zullen zijn en waarom die eventueel slecht zouden kunnen zijn? Nee, het is gewoon een rij aantijgingen waar ik niks mee kan. Het ongeveer net zo zinloos als mijn reactie.
  @ Bakker Jacob 9: Kijk, daar staat al meer info dan in dat hele afkraakstuk bij elkaar. Stuk is een stuk neutraler geschreven, al blijken dezelfde zorgen eruit. Nu nog eens kijken wat Bolkenstein zelf ermee wil.

  Reactie door Nepkarel — dinsdag 7 december 2004 @ 17.44 uur

 13. Jan, je hebt volkomen gelijk; dit alles zou (ook) veel meer aandacht moeten krijgen. Het zijn typisch liberale ideeën, om alles te bezien in het kader van concurentie. Een zekere mate van (sportieve?) concurentie is goed, om monopolistische posities te voorkomen en om tot betere kwaliteit van het geleverde te komen. Maar, wanneer het om welvaartbeinvloedbare zaken gaat, is een vrije markt funest. Ik vind dat ieder mens op Aarde, elk werelddeel, elk land de kans MOET krijgen om deel te nemen aan economische processen, en wel in die vorm welke daar het beste past. Hierdoor, en hierdoor alleen, kan de toenemende polarisering tussen arm en rijk worden doorbroken.
  Daarom ben ik ook tegen een neo-liberale EU, die zich wil verrijken ten koste van de rest van de wereld. Dergelijke ontwikkelingen zijn oneerlijk, en Jan het kan me echt pijn doen.
  Zoals vanmiddag, zag ik weer een paar daklozen – schuilend in een portiek, waar iedereen, soms met uitpuilende boodschappentassen, onverschillig langs liep. Dat zou wel eens het toekomstbeeld kunnen zijn van die landen, werelddelen, die de concurrentieslag niet hebben kunnen volgen. Daarom Jan.
  Amita.

  Reactie door Amita — dinsdag 7 december 2004 @ 18.17 uur

 14. @nepkarel:
  Het stuk van Liotard was een reactie op een ander opiniestuk in de Volkskrant. Vandaar dat er geen lange introductie in zat, dat is in een reactie op een eerder stuk ietwat overbodig.

  Reactie door Henk — dinsdag 7 december 2004 @ 19.27 uur

 15. Nepkarel, waarom zoek je dan niet even op de site van de EU? Daar zul je die richtlijn best wel kunnen vinden, hoor. Als die dan goed gelezen hebt en door hebt wat de gevolgen er van gaan zijn, dan wil ik heel erg graag je commentaar nog eens lezen. Ben benieuwd of je dan nog hetzelfde zegt. Ik wil het nog geen slavernij noemen, maar feodaal is het beslist wel. Hoe houd je zulke idioten tegen zonder ze een haar te krenken?

  Reactie door Lydia — dinsdag 7 december 2004 @ 20.04 uur

 16. @ TX henkie 13: Euh, juist ja :-e

  @ ReneR 15: Ik snap niks van je opmerking. Het lijkt wel alsof je iedere baan loonslaverij vindt. Heb je zo weinig lol in je werk? Zijn je collega’s zulke klootzakken? Of ben je zelf zo’n chagerijn?

  @ Henk 16: Dat wist ik niet.

  @ Lydia 17: Geen tijd om te zoeken. Druk druk druk.

  Wat wel waar is, is dat de pers verrassend weinig aandacht aan Europese besluitvorming geeft. Het lijkt wel alsof de pers er zelf niks van snapt.

  En Lydia, ik heb nog geen mening gegeven over die hele richtlijn hoor. Ik heb alleen maar gezegd dat ik dat stuk van Liotard een typisch SP stuk vond. Nul analyse, tegen tegen tegen, en al helemaal geen manier over hoe het WEL zou moeten.

  Zoals gezegd, ik heb afgezien van wat er in deze thread staat heb ik er nog niks over gevonden in de pers.

  Als waar is dat een Griekse vuurwerkketen straks onder de Griekse wet in Nederland kan verkopen dan is het gekkenwerk. Ik denk echter dat Bolkenstein niet zo gek is dat hij dat in een richtlijn zou zetten.

  Wat de situatie hier in de VS betreft kan ik zeggen dat iedere staat zijn eigen regels voor vrijwel alles heeft, en dat die voor IEDEREEN en altijd gelden. Dat levert een enorme berg papierwerk op, als je als bedrijf in meerdere staten wilt werken, maar het argument is dan altijd dat het je vrij staat geen handel in een bepaalde staat te drijven.

  dat lijkt mij een logisch manier van regelen. Maar ja, dan gaan er ongetwijfeld weer mensen klagen over de papierberg (zie een ander topic hier). Ik zie die papierberg weer als een mooie manier van banen creeeren.

  Van internet weet ik dat je sales tax betaalt in de staat waar de website gevestigd is. Je zou denken dat alles internetverkoopwinkels dus in staten zonder sales tax zitten, maar die vlieger gaat niet op. Zodra je als bedrijf ook maar een miniem kantoortje in een staat hebt geldt dat als vestiging, en moeten klanten dus de sales tax van hun thuisstaat betalen.

  En ja, staten mogen zelf de hoogte van de sales tax bepalen, en dus is hij nergens gelijk (VA 4.5%, MD 6.5%, OH 6.75%, NY 8%, DC 10%)

  Reactie door Nepkarel — dinsdag 7 december 2004 @ 21.07 uur

 17. NepKarel

  Ik dacht dat het begrip “loonslaaf” heel gangbaar was. En kijk Karel; als je; zoals hier in deze regio al met 3000 andere werkelozen moet knokken om een mager baantje van 18 uur per week, dan is dat geen pretje. Onder deze omstandigheden maken hier al diverse ondernemers gebruik door werknemers af te schepen met marginale zekerheden en steeds slechtere arbeidsvoorwaarden. Ik had je al eens het verhaal van mijn broer verteld, over die giftige stoffen waar hij maar even mee moest werken…weet je nog?

  Ze denken dat ze de macht hebben nu; omdat er hier niks is NepKarel. En dan kweek je loonslaven; mensen zonder een fatsoenlijke keus op die arbeidsmarkt. Er is zelf al sprake om het minimumloon maar om zeep te helpen; terwijl de lasten vrolijk blijven stijgen. Zouden ze in de V.S. ook niet pikken nietwaar? Ik heb tot nu toe mazzel; maar het kan ook zo omslaan. Jij schreef eens: Ga emigreren; welnu, ik ben dat dan ook van plan samen met nog een koppel probeer ik me al te orienteren. De recente gebeurtenissen hier en het softe gedoe tegen zo’n corrupt regime als hier in Nederlanmd dwingen ons ertoe om dit te doen.

  Reactie door ReneR — dinsdag 7 december 2004 @ 22.40 uur