WW

Het wordt deze week spannend rond de WW.

Het kabinet wil honderden miljoenen bezuinigen op de WW: een veel hogere toegangsdrempel, afschaffing van de uitkering voor wie minder dan vijf jaar gewerkt heeft en verrekening van de ontslagvergoeding met de WW. Bij het museumpleinakkoord hebben de vakbonden en werkgevers gezegd: Wij kunnen hetzelfde bedrag bezuinigen, maar dan beter.

Inderdaad ligt er nu een ontwerp-advies van de SER. Enkele bonden binnen de FNV vinden het echter een ongewenste verslechtering voor werknemers. Minister Zalm gooide vorige week olie op het vuur door te stellen dat het SER-advies niet ver genoeg gaat, niet genoeg geld oplevert. (Jan de Wit zal ‘m dinsdag in de Kamer om opheldering vragen.)

Deze week zullen de vakbonden, de werkgevers én het kabinet hun kaarten op tafel moeten leggen. Ik hoop dat de vakbonden van 2 oktober 2004 nog bestaan.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 03 april 2005 :: 12.58 uur

77 Comments

77 reacties

 1. Nu kunnen de bonden laten zien, wat ze in hun mars hebben. Ik stel voor, dat het hele land plat gaat. Maar het zal door de bonden wel iets afgezwakt worden(als dat al gebeurd)en zo krijgt dit kabinet weer hun zin. Ze gaan maar door met het afbreken van alles in dit land. Als dit door gaat, dan hoef ik toch ook gen premie meer te betalen voor WW en WAO toch?

  Reactie door ACCEPT — zondag 3 april 2005 @ 13.06 uur

 2. Ook ik hoop dat de bonden zich zullen houden aan die daadkracht van weleer…

  Overigens hoorde ik laatst Wouter Bos met misplaatste, maar zelfgenoegzame (!) opgewektheid zeggen dat “ze”, in verband met de plannen rond de WW-uitkering, willen investeren in de jonge uitkeringsgerechtigden…maar als ik de plannen rond de WW hoor, zijn het juist de uitkeringsgerechtigden van middelbare leeftijd die onder deze plannen zullen gaan lijden…

  Reactie door Madelijne Pleines — zondag 3 april 2005 @ 13.21 uur

 3. Ik vraag me af wat er nog moet gebeuren om de coalitie te laten zien dat de maat vol is. De huichelarij ten top. D66 die inmiddels dermate is ingepalm door de CDA en VVD om maar vooral de politiek van adviezen en afspraken naast je neerleggen te blijven volgen. Geef ze een koekje en ze zijn gelukkig. Het zijn net kleine kinderen immers een kinderhand is gauw gevuld. Nu gaat straks het onderhandelde akkoord van de bonden en kabinet weer overhoop door een berekeing van de SER en een uitspraak van Zalm. Op dit moment zou ik een ocup niet eens erg vinden. Alles om de huidige coalitie omver te werpen zou meegenomen zijn.

  Ik denk ook dat het goed is om een motie van wantrouwen te stellen t.o.v. D66. Aangezien deze partij zich ook schuldig maakt aan draaierij. Iets wat ze de PVDA verwijten. Hoe kan de oppositie nog vertrouwen hebben in 3 partijen die er alles aan doen om gemaakt afspraken om te draaien. Hoe kan de oppositie nog verder met 3 partijen die geen “ballen” genoeg hebben om echt te luisteren naar het volk. Ik zou denken dat het vertrouwen in de huidige coalitie toch wel echt als weg mag worden beschouwd. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe andere oppositie partijen hier tegen over staan.

  Reactie door Ramon — zondag 3 april 2005 @ 13.49 uur

 4. Wat ik erg vind, is de manier, waarop dit kabinet praat over de WW en de mensen die er gebruik van MOETEN maken. Alsof die mensen een keuze hadden. Een WW-uitkering krijg je alleen als je BUITEN je eigen schuld om, werkloos raakt. M.a.w. dit kabinet praat de mensen die een WW-uitkering hebben, een schuldgevoel aan door de regels steeds verder aan te scherpen en de eisen te verzwaren. Er zal altijd een bepaald aantal mensen zijn dat de zaak loopt te beduvelen, maar de meerderheid zoekt wanhopig naar ander werk en heeft de uitkering nodig om die tijd te overbruggen. Inmiddels moet iemand in de WW iedere week VERPLICHT één solllicitatie versturen. Je kunt niet in de ene week zes tot acht sollicitaties versturen en de volgende drie weken niets. Zelfs al zijn er dan geen advertenties waar je op kunt reageren, je MOET een sollicitatie sturen. En dan wil deze regering het UWV verplichten om ook nog alle sollicitatiebrieven te controleren op motivatie en enthousiasme! Of die brieven wel echt uitstralen dat iemand werk wil hebben. Het gaat me echt veel te ver. De manier, waarop dit kabinet en hun coalitie-Kamerleden wensen te oordelen over mensen in de WW vind ik beneden alle peil. Immers, door toedoen van dit kabinet zijn duizenden mensen zonder werk geraakt. Ik besta, is dat mijn schuld? Volgens dit kabinet dus wel…?? BAH!

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 3 april 2005 @ 14.12 uur

 5. Tja, die marktwerking is alleen voor hen prettig, minder taken en wel 30% erbij krijgen, zo een CAO wil toch iedereen!Wanneer heeft men nu eens door dat marktwerking niet voor meer banen zorgt maar voor meer dure managers!Zolang we regeert worden door managersdenkers(die zelf alleen maar de politiek in zijn gegaan omdat het bedrijfsleven hen niet moest en via politiek kunnen ze weer op leuke commissariaten en eurobaantjes komen met vette salarissen!)zal het gewone volk nooit in aanzien stijgen!Het zijn gewoon minderwaardigheids minkukels, die over andermans ruggen alleen sier weten te maken!Het is een grof schandaal dat dit binnen politiek mag!Om gooien die zaak en ook vertegenwoordiging van maatschappelijke doelen in de regering.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 3 april 2005 @ 14.47 uur

 6. @4 Nu zijn de WW-ers aan de beurt om een schuldcomplex aangepraat te krijgen. Eerst waren het de bijstandgerechtigden, de WAO-ers, de zieken en de ouderen. Het CDA heeft kennelijk de economie als nieuwe religie aangenomen.

  Jan Marijnissen, kun jij mij misschien eens uitleggen hoe het kan dat de politiek zich steeds bemoeit met de voorwaarden voor werknemersverzekeringen? Het lijkt wel of Zalm de fondsen van WAO en WW alleen ziet als vulling voor zijn begrotingstekort. Want waarom moet er bezuinigd worden op WAO en WW? De fondsen zitten overvol! Het geld is toch van werkgevers en werknemers? Of zie ik dat verkeerd? Ik begrijp er helemaal niets van!

  Reactie door emma — zondag 3 april 2005 @ 14.57 uur

 7. Schandalig, ze zijn alleen maar geinterreseerd in geld.
  Het kabinet moet nodig eens in het woordenboek kijken wat de woorden “medemens” en “democratie” betekenen, als ze te minste nog weten hoe je dat moet schrijven.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 3 april 2005 @ 15.56 uur

 8. Uit het woordenboek van het kabinet.
  WW: Werklozen weg

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 3 april 2005 @ 15.58 uur

 9. Met spanning vandaag naar Buitenhof gekeken.
  Had graag een debat gezien van oppositie en 1 D’66 er.
  Maar nee hoor…..daar was hij weer van Linschoten SER(lees VVD)
  om de plannen van de WW te komen vertellen.
  En ook dhr van der Donk WRR over het omroepbestel.
  zei van Trip heel voorzichtig…….men zegt dat je nu een politieke kleur(die de overhand heeft) kan voorspellen in het omroepbestel.Werd er snel…….nee geroepen.
  Nu dus wel.PVDA aan de macht zag je niets anders dan KOK ,nu zie je niets anders dan CDA en VVD.
  Dus wiens brood men eet ,wiens woord men WELDEGELIJK spreekt.
  Wat dat betreft mag publieke omroepen dus op de schop.
  Komt er 1 Links net=ned1 en een rechts net=ned2 en debat tussen alle groepen/kerken/stromingen=ned3.
  Iedereen tevreden.(grapje)

  Reactie door anita — zondag 3 april 2005 @ 16.30 uur

 10. Als men een beetje logisch nadenkt bestaat democratie niet, immers dat zou betekenen dat het volk beslist. Democratie is een illusie. Het heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan.
  De dag dat een mens geboren word is hij een slaaf van de overheid en gedoemd bij te dragen aan een economie die in veel gevallen niet in zijn voordeel zal zijn.

  De democratie van Nederland werkt criminaliteit en armoede in de hand, wat weer tot meer kosten leidt.

  Vul de rest maar in.

  Reactie door Jan Pruimboom — zondag 3 april 2005 @ 16.34 uur

 11. In het SER-advies zijn de bonden al veel te ver gegaan, gelukkig zien de grootste FNV-bonden dat ook in en verwerpen ze het advies. Door wat gisteren gebeurd is, zal de oppositie de komende 2 jaar in de Kamer weinig kunnen doen. De rijen zijn gesloten en tegen een meerderheid boks je niet op, tenzij binnen de sociale linie van het CDA (die schijnt te bestaan) toch nog iets gebeurt. Dus is nu de situatie gekomen dat alleen op straat, mede door de bonden, nog aan dit kabinet duidelijk kan worden gemaakt hoe de meerderheid van de Nederlandse bevolking over de hervormingsplannen denkt. Dat de bonden de achterban weten te mobiliseren is op 2 oktober vorig jaar gebleken, en ik weet zeker dat na de onfrisse vertoning van gisteren nog veel meer mensen zullen komen een volgende keer. Het gaat zelfs niet eens zozeer om de WW, al is dat ook een fikse verslechtering die gezien de over enige tijd te verwachten krapte op de arbeidsmarkt als de babyboomers met pensioen gaan helemaal niet nodig zal blijken te zijn. Door de partnertoets zullen talloze ouderen die hun hele leven lang gewerkt hebben binnen korte tijd zonder enige vorm van uitkering komen te zitten, zelfs al mogen ze de ontslagvergoeding houden. Die is zo op, hoor, bij de huidige Euro-prijzen en bovendien krijgt natuurlijk lang niet iedereen een ontslagvergoeding. En de alleenstaande ouderen, ook al hebben ze zich suf gewerkt, kunnen na korte tijd verder op bijstandsniveau. Vorige week was al te lezen dat vooral ouderen in toenemende mate een beroep moeten doen op schuldhulpverlening en dat zal er niet minder op worden met deze plannen. De jongeren krijgen vaak ook niets, de meeste jongeren beginnen met een halfjaarscontract en dat duurt 26 weken, geen 27. Overigens vind ik dat op zich nog minder erg, dat een starter op de arbeidsmarkt na een half jaar werken op bijstand is aangewezen, die heeft nog een heel leven voor zich. Maar afgezien van de WW, het gaat ook om de afbraak van de WAO, de verharding van het sociale klimaat, de 26.000 asielzoekers, de woningnood, de sociale onrust in het land die iedereen die geen poep in z’n ogen heeft toch ziet, dus ook De Geus en Balkenende en Zalm. Het gaat erom dit kabinet duidelijk te maken dat de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking niet langer in een ondemocratische wurggreep gehouden wil worden door een kabinet dat in een paar jaar meer afbreekt dan zelfs door de grootste pessimisten voor mogelijk was gehouden bij de start in 2003. En daarom zou het goed zijn als bonden en oppositiepartijen gezamenlijk de achterban zouden mobiliseren om een nog daverender NEEN te laten horen dan op 2 oktober al gebeurd is. Ik verwacht ook niet anders.

  Reactie door Joan van der Lingen — zondag 3 april 2005 @ 17.22 uur

 12. @6
  Het WAO- en WW fonds zitten inderaad overvol. Zalm gebruikt ze om het EMU-saldo op peil te houden. In de toelichting op de WIA (de nieuwe WAO)staat het letterlijk. “Besparingen op WAO- lasten leiden gedurende deze kabinetsperiode daarom niet tot premieverlaging maar komen ten goede aan het EMU-saldo.” (p 131) Zalm gebruikt de fondsen om het begrotingstekort
  onder de 3% te houden.

  Vriend en vijand is er over eens. Er is geen enkele financieel-
  economische noodzaak om de WAO en de WW aan te pakken. Tot premie verlaging zal het niet leiden. De afbraak van de sociale zekerheid is allemaal voor het gat van Zalm.

  Reactie door Paul Ulenbelt — zondag 3 april 2005 @ 17.53 uur

 13. Wat willen we nou, jongeren aan het werk helpen. Het lijkt mij het belangrijkste in deze maatschappij. Dan is het van belang dat die ouderen van de werkvloer gaan, maar nu moeten ze blijven solliciteren “tegen beter weten in”. In dit neoliberalestelsel waar bedrijven alles mogen! mag de werknemer maar weinig. Overal ontslagen voor winst winst winst, Wegener met Kerst geen geld voor gratificatie, 3 maanden later 325 mensen eruit. Eind maart het bericht topman + 30% directie + 35 tot 46% ING,KPN,TPG, enz enz minder mensen meer doen”lees winst”
  Laat die bedrijven met hun superwinsten die WW maar betalen en een fatsoenlijke uitkering realiseren voor die werknemers die als oud vuil aan de kant worden gezet. De raden van bestuur zijn de heren boeren van vroeger, hun personeel zien als mensenhouderij. Voor hun is belangrijk hun golfpartijtje, hun superwinsten, werknemers interesseert hun niet. De regering van Normen en Waarden doet mee! Die roepen werk werk werk, terwijl ze weten dat het er niet is. het is tijd voor een andere economie! niet die eeuwigdurende winst en eeuwigdurende groei, het kan ook niet het milieu kan het niet aan. Inkomensverschillen worden steeds groter, dus neemt de ongelijkheid steeds meer toe. Vakbonden moeten het voortouw nemen en de strijd aangaan. Strijdend naar de overwinning .

  Reactie door Harry Sangers — zondag 3 april 2005 @ 17.56 uur

 14. Wat een geklaag over het verminderen van de WW rechten. Wees nou toch eens redelijk. Het geld kan maar een keer besteed worden. Nou, dat geld was heel hard nodig voor de bonussen van de directeuren. Je kunt zo een directeur toch niet op een houtje laten bijten. Stel je voor, dan moet hij zijn landgoed missen en het slechts met een envoudige villa doen.

  Ik vind overigens dat we de adel weer in ere moeten herstellen. Laten we die zielige directeuren tot baron, graaf of hertog benoemen. Dan kunnen de werknemers hun respect betuigen door eerbiedig te knielen als de directeur passeert. Dat zijn pas weer de ware normen en waarden. In de politiek is er al een die van inzicht getuigt door terug te gaan naar de pruikentijd.

  Reactie door Drob — zondag 3 april 2005 @ 18.42 uur

 15. Ze gaan het gewoon weer proberen, voorzitterswissel bij de vakbonden en maar weer testen tot hoever ze kunnen gaan, hier helpt ook geen argumenteren tegen,

  het valt me tot op heden nog mee, dat er niet meer volkerts rondlopen,

  verbaasd me eigenlijk!

  Reactie door Jansonius — zondag 3 april 2005 @ 18.42 uur

 16. ‘k Ben voor landelijke acties die 2 oktober doen verbleken. Klaarblijkelijk is de boodschap niet goed begrepen. De afbraak gaat gewoon door.

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 3 april 2005 @ 20.06 uur

 17. Dank Jan voor dit onderwerp en de inspanning van de Wit.

  Ik hoop dat er nog bonden zijn; die zich hier tegen blijven verzetten. De plannen van Zalm houdenn gewoonweg in; dat de WW vrijwel onbereikbaar wordt en dat er in 1 klap duizenden gezinnen bijstand aan mogen vragen; hun huis mogen verkopen etc etc.

  Als Zalm geld nodig heeft; laat hij dan maar snel dat JSF project de nek om draaien. het wordt weer tijd dat we actie gaan voeren.
  De smerige lach van Zalm als reactie op 2 november staat nog in mijn geheugen gegrift; maar laten we er nu voor zorgen; dat het lachen hem zal vergaan!!!

  Ze gaan verdomme gewoon verder alsof er nooit een demonstratie is geweest!

  Reactie door ReneR — zondag 3 april 2005 @ 21.17 uur

 18. @17 ReneR

  Juist, daarom het hele land plat. Is dat nou zo moeilijk om alles plat te leggen in dit land? Zo kan het gewoon niet meer. Wanneer loopt de druppel nu eens een keer over bij het volk?

  Reactie door ACCEPT — zondag 3 april 2005 @ 21.39 uur

 19. JSF gaat gewoon door.
  WW afbouwen gaat gewoon door.
  WAO verder vernietigen gaat gewoon door.
  Bijstand verder afknijpen (bijzondere dan) gaat gewoon door
  Huren te veel omhoog gaat gewoon door.
  Tweedracht zaaien gaat gewoon door.
  Moslims uitmaken voor potentiële terroristen gaat gewoon door.
  Zieke mensen zeggen dat ze simuleren gaat gewoon door.
  Gehandicapten steeds meer achter de geraniums duwen gaat gewoon door
  Ouderen in zorgcentra verder verwaarlozen gaat gewoon door.
  Arme mensen zeggen dat iedereen gelijke kansen heeft in dit leven en waarom zitten ze dan in armoede? – gaat gewoon door.
  Exorbitante bonussen uitbetalen aan top directeuren gaat gewoon door en dan zeggen ze bij de NCD (Nederlands Directeuren commissie of comite of zo), dat de heren een salarisverhoging van MAAR 1% hadden…….

  Leugens Leugens Leugens Leugens en pure OPLICHTERIJ.

  Maar ja, het gaat allemaal wel GEWOON door…. :-(

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 3 april 2005 @ 22.34 uur

 20. Ik stop met werken. Ik wil niet langer premie afdragen. Ik ga thuis op de kinderen zitten wachten. Ik ga zwart werken, emigreren, alles beter dan bij te dragen aan allerlei voorzieningen waar ik toch geen cent van terug zie.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 3 april 2005 @ 22.46 uur

 21. Hmmm, ik denk dat ik ook maar wat zwart ga bijverdienen. Het wordt lanzamerhand pure noodzaak. Het kabinet werkt het zelf in de hand. Emigreren, daar zinspelen wij ook al een tijdje mee. De knoop moet nog steeds doorgehakt worden bij ons. Het liefste weg uit Europa, want Europa is aardig verrot aan het worden. Dus als iemand nog een baan voor mij heeft buiten Europa, hou ik mij serieus aanbevolen.

  Reactie door ACCEPT — zondag 3 april 2005 @ 23.06 uur

 22. Ok Accept, wat dacht je van een camping in Frankrijk beginnen. Hoog en droog het liefst,want binnen nu en 10 jaar heeft het merendeel van Nederland geen droge voeten meer. Een Camping waar alleen leden van de SP mogen camperen. Goedkoop tarief.
  Het zal uiteindelijk wel uitgroeien tot een toevluchtsoord. “Seek Asylum with Alie en Accept”

  Reactie door Alie Dekker — zondag 3 april 2005 @ 23.24 uur

 23. Laat het kabinet zich eens druk maken over de vraag hoe we de komende decennia gaan overleven. Ze investeren een hoop geld in repressie, anti-allochtonenbeeldvorming en zogenaamde veiligheid, maar ondertussen wordt het klimaat naar zijn gallemiezen geholpen.

  Reactie door Johnito — maandag 4 april 2005 @ 2.41 uur

 24. Na de politieke vernieuwing de politieke verbetering:
  Technologische ontwikkelingen versnellen (kenniseconomie), waardoor lekker al het vulhierzelfeenkrachttermin-werk door robots en computers wordt gedaan. Laat die top dan maar lekker z’n gang gaan. Zijn ze ook gelijk van dat gezeik van die vervelende werknemers af.
  Basisinkomen instellen (http://www.sp.nl/interact/tegenspraak/tegenspraak.php?stelling_code=210)
  en belasting trekken op de op dat moment vette winsten van de grote bedrijven, zodat we gelijk ook in een klap van die ellendige uitkeringen af zijn.
  Iedereen kan zich dan lekker met werk gaan bezig houden waar je zelf zin in hebt en voor de rest zeeen van tijd overhebben om eens echt te gaan leven.

  Haha! ‘k Zal’m!

  Reactie door Yvo — maandag 4 april 2005 @ 2.50 uur

 25. Onder het mom van ‘tegen terroristische dreiging’ is er veel geld gegaan naar politie/binnenlandse veiligheid.
  Zouden ‘de diensten’ inmiddels sterk genoeg zijn om weg te kunnen komen met het bestelen van nog eens 10, 20 % van onze samenleving ?
  Zullen het makke schapen zijn of zitten er mensen tussen die het niet zullen pikken ? Hoeveel incidenten zal men nog kunnen ophangen aan problemen met jonge allochtonen, aan problemen met psychisch gestoorden ?
  Het zijn niet de jonge allochtonen, de psychisch gestoorden met wie het in ieder opzicht geweldig gaat, voor wie de bomen tot in de hemel groeien.
  Heel simpel, rijk Nederland wordt razendsnel rijker… arm Nederland razendsnel armer. En de verschillen zijn op steeds meer terreinen waarneembaar.
  Met dank aan het CDA, de VVD en D’66…

  Reactie door Heraclitus VII — maandag 4 april 2005 @ 5.27 uur

 26. @22 Alie

  Een camping beginnen in Frankrijk lukt niet Alie, want dat is enorm uur. Voor een miljoen heb je niet veel bijzonders daar in dat land.

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 8.47 uur

 27. Ik bedoel ‘enorm duur’.

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 8.48 uur

 28. http://www.demaatisvol.nl spreekt voor zich !

  Reactie door texas henkie — maandag 4 april 2005 @ 8.58 uur

 29. @Accept
  Da’s nou weer typisch een geval van Jammer Accept. Het was natuurlijk maar een geintje om te illustreren hoe weinig binding ik nog voel met dit land en het gebrek aan hoop voor een betere toekomst.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 4 april 2005 @ 9.19 uur

 30. Dit betekent dat jongeren niet meer de zekerheid hebben om een huisje te kopen, na 4 maanden w.w. kun je het alweer inleveren bij de sociale.

  Reactie door Wever — maandag 4 april 2005 @ 10.42 uur

 31. @22,26,29

  leuke wensdroom,

  maar wie gaat er komen. wie kan het nog betalen?

  verders;

  per begin dit jaar moeten de campings in frankrijk hun eigen afvalwater zuiveren, kortom ,er zullen er wel een paar te koop komen,

  door de euro en balkenende komt er al de helft minder vaste gasten op de campings, die overigens ook goed van prijs weten.

  wie weet trouwens hoe groot die hypnotiserende brilslang jpb is., ben het wel zat gecommandeerd te worden door lieden die amper over de tafelrand heen kunnen kijken.

  Reactie door Jansonius — maandag 4 april 2005 @ 14.02 uur

 32. Ik ben nog even de archieven ingedoken:op 23 september 2004 zegt “vriend” de Geus: “Het kabinet morrelt niet aan de hoogte van de WW uitkering of de duur ervan. Minister de Geus van Sociale zaken komt wel met een voorstel voor een “toekomstbestendige” WW, maar laat het besluit over aan zijn opvolger.
  Met deze conclusie wendde de Geus woensdag een conflict af met Brinkheurst van Economische Zaken . Die laatste verklaarde eerder deze week dat er in het kabinet afspraken zijn gemaakt over nieuwe wijzigingen in de WW.
  De Geus liet op zijn beurt weten dat het WW programma voor deze kabinetsperiode is geschreven”

  Ik neem aan dat we deze uitspraak kunnen vergeten? Dat dit de zoveelste politieke onwaarheid is die we uit Den Haag te horen krijgen? Is iedereen in de kamer zo kort van memorie?

  Reactie door Opa-Buiswater — maandag 4 april 2005 @ 14.02 uur

 33. Nee hoor dat zijn ze niet hoor Opa Buiswater, ze denken alleen dat het volk zo stom is en zo kort van memorie.

  Verder: wat had je verwacht van `Kabinet List en Bedrog’ het gaat hen om winst en geld besparen ten kostte van de gewone burger.

  Dat is toch alang zo klaar als een klontje.

  Hoelang pikken we het nog dit asociale beleid?

  Reactie door ekrul — maandag 4 april 2005 @ 14.48 uur

 34. Dit kabinet zet iedereen klem, het wordt tijd dat we aan de noodrem trekken!

  Alleen zij die geld hebben gaat het steeds beter, daar is het hele ‘nieuwe denken’ op gebaseerd.

  Dit soort denken is al zo oud als de weg naar Rome en heeft maar een doel. Het volk onder de duim houden, geen geld geen stem, de macht aan het geld!

  Reactie door ekrul — maandag 4 april 2005 @ 14.53 uur

 35. Persoonlijk denk ik dat het volk niet dom is, maar dat het geheugen wat betreft dat soort dingen bij het grootste deel van het volk wel kort is. Nu zijn er mensen die politieke gebeurtenissen en uitspraken bijblijven, maar dat zijn er maar een paar.

  Veel mensen interresseren zich er ook niet voor. Als ik naar mijn omgeving kijk, dan kan het veel mensen ook weinig boeien wat er in de politiek gebeurd. Ik hoor steeds meer mensen zeggen:”Wat kan mij dat boeien, je kunt er toch niets aan doen.” En zelf neig ik er ook steeds meer naar om zo te denken.

  Het kan dit kabinet ook weinig boeien wat de burger denkt en voelt. Honderdduizenden mensen die demonstreren, tal van protest-acties. En telkens weer zie ik na afloop van allerlei gebeurtenissen die Balkenellende weer met de kop op TV. En telkens weer dat zinnetje: “We kunnen weer verder met de hervormingen in het land, want daar heeft het land belang bij.”

  Reactie door Nathan — maandag 4 april 2005 @ 15.00 uur

 36. Kennelijk is dat dus de tactiek… zo walgelijk mogelijk zijn, dan keert het volk zich zelf van zelf af!

  Reactie door ekrul — maandag 4 april 2005 @ 15.10 uur

 37. Negeren van het volk is in dit land denk ik een heel goeie techniek. Ik zie hier niet zo gauw een gewelddadige revolutie uitbreken om het regime omver te werpen.

  In eerdere discussies heb ik heb ik eens de stelling opgeworpen dat wellicht een (eventueel langdurende) grootschalige staking in dit land verandering zou kunnen brengen. Maar achteraf denk ik dat ook dat niet zal helpen. Balkenende zal ongetwijfeld heel boos worden en Van Aartsen zal weer kleinerend de linkse partijen in de kamer toespreken. Maar daar blijft het denk ik bij. Misschien dat ze een beetje water bij de wijn doen, maar ze zullen blijven zitten en “verder gaan met de hervormingen in het land”.

  Volgens mij moeten we maar gewoon de volgende verkiezingen afwachten en proberen er het beste van te maken.

  Reactie door Nathan — maandag 4 april 2005 @ 15.26 uur

 38. De taktiek van Zalm (en de Geus) is volgens mij; dat de beslissing om de sociale zekerheden grondig te slopen alleen maar even is uitgesteld, om daarna ongenadig toe te slaan.

  De akties van de bonden kostten de bonden handenvol geld en dat weet Zalm ook als kundig rekenaar. ga maar na: honderduizenden treinkaartjes etc en dan ook nog de estafettestakingen.

  Zalm denkt gewoon:
  “Laat ze maar even feesten na die demonstratie; ik naai ze gewoon weer over een paar maand als hun kas nog niet is hersteld en dan zullen er wel weinig zijn die weer zullen gaan lopen in Amsterdam om hiertegen te protesteren”. En Zalm heeft gelijk gekregen. Zalm heeft schijt aan de arbeidersklasse!!!

  Want we wisten eigenlijk niet eens ook wat die bonden aan het uitspoken waren binnen die SER; Nu blijkt, dat ze dus al in een vroeg stadium al acoord zijn gegaan om met een alternatief BEZUINIGINGSPLAN te komen. Hoe kon de FNV daarmee zichzelf opzadelen, terwijl toch duidelijk het Credo “de maat is vol” gangbaar was tijdens die demonstratie? En als de maat vol is, dan houdt het volgens mij gewoon in; dat ze met hun fikken van al die regelingen af moeten blijven, dan gan je niet als bond je achterban en al die demonstranten verraden door Zalm te helpen alsnog die WW en WAO aan te pakken en/of zijn gaten te dichten.

  Nee; dan zeg je als bond: “mot je luisteren Zalm; wat jij wil, dat is onbespreekbaar. En als je een volksopstand wilt; dan zul je er binnen de kortste keren een krijgen!

  Maar zoals gewoonlijk heeft de vakbond dus ons allen verraden; dus zullen we het zelf moeten doen. De S.P. en de andere linkse partijen moeten nu de rol van de bonden overnemen en binnen de kortste keren iedereen mobiliseren; het verkeer moet lam worden gelegd met blokkades, zoals ze dat ook in Frankrijk kunnen. dan piept Zalm wel anders, want dan komen er niet zoveel euro’s meer binnen in zijn ministerie. platleggen die handel! Het moet! Als we nu Zalm z’n gang laten gaan tot 2007 is alles kapot en zijn er veel gezinnen geruineert.

  Al het geld wat er bij het UWV zit en wat wij betaald hebben; mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden en voor dure stoelen en salarissen van topmanagers aldaar. Zalm mag zich daar niet mee bemoeien. Het is aan de S.P. nu ook, hoe geloofwaardig en sterk ze zich wil maken voor haar achterban in deze crusiale tijd. November is geweest en vergeten, het is nú EROP OF ERONDER. Of we krijgen hier loonslavernij en nog meer criminaliteit; omdat mensen nu eenmaal niet willen verrekken of we laten nu voor eens en altijd zien, dat we geen naief en dom volk zijn!

  Het is de hoogste tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — maandag 4 april 2005 @ 16.04 uur

 39. Of we zijn echt een dom volk; of we laten dit land verder verzieken
  door zowel de bonden; door wie we verraden zijn en Zalm met zijn cornuiten. We moeten het nu zelf doen; de bonden waren immers al stiekum via de SER bereid om de WW ook aan te pakken!? Laten we dit niet vergeten. Ik zou acuut mijn lidmaat opzeggen, want je bent voor noppes naar Amsterdam geweest in november.

  de S.P. moet het nu eigenlijk zelf doen; Jan Marijnissen; waar wachten we nog eigenlijk op? Op de bonden hoef je niet te rekenen. “De maat is vol” was het credo” ook hier op de S.P. site. laten we nu maar eens de daad bij deze woorden gaan voegen. De tijd is op; ik weet; er was nog hoop, dat D66 je een handje zou helpen nietwaar? Maar macht werkt blijkbaar zo; dat als je het eenmaal hebt; je het gewetenloos vast wilt houden. Kijk maar naar de uitspraken van van Mierlo.

  De tijd is op; tijd voor echte actie, zonder die achterlijke FNV.

  Reactie door ReneR — maandag 4 april 2005 @ 16.14 uur

 40. Dit stukje heb ik gecopieërd van de site van de VVD. Ik wilde ook graag hun standpunten weten over de Europese grondwet. Ik plaats de link hier maar even.

  http://www.vvd.nl/index2.asp?ItemCode=VVD&HomePage=True

  De dienstenrichtlijn brengt geen sociale dumping mee. Links draait de burger een rad voor de ogen als het stelt dat dit ten koste gaat van inkomen en veiligheid. Zo dienen ook niet-Nederlandse aanbieders van diensten in Nederland zich gewoon aan Nederlandse arbo-wetgeving te houden en ook aan de CAO-afspraken. Wel zal het druk zetten op de hoogte van onze lonen en uitkeringen. En daar ligt de werkelijke reden dat links zich verzet tegen de dienstenrichtlijn. Men kiest voor stilstand in plaats van dynamiek

  Reactie door Alie Dekker — maandag 4 april 2005 @ 16.17 uur

 41. #30 Wever

  Er zullen zoveel huizen tekoop staan door deze maatregelen; dat er straks sprake is van een waarde daling van huizen! De mensen; die straks hun huis MOETEN verkopen om vervolgens in de lange rij aan te sluiten voor een sociale huurwoning, zullen niet genoeg geld meer voor hun huis gaan krijgen om hun hypotheken in 1 keer af te kunnen lossen. (gewoon marktwerking). Dus die worden straks gelijk al opgezadeld met flinke schulden.

  Ik hoop maar; dat de waarde van de huizen van al die dure vrienden van Zalm ook hierdoor flink gaan dalen. Want daar zal ie niet zo doof voor zijn.

  Reactie door ReneR — maandag 4 april 2005 @ 16.24 uur

 42. 39 Alie Dekker

  Ja; er wordt dus uitgegaan van een CAO; wat er niet bij wordt vermeld is; dat het om de poolse CAO gaat. De ARBO kan me een reet roesten en vooral die ARBO diensten en vooringenomen ARBO artsen.

  Maar het gaat hier om de WW en het feit; dat de bond verraad heeft gepleegd aan alle demonstranten van november; die dienstenrichtlijn is voorlopig van de baan.

  Reactie door ReneR — maandag 4 april 2005 @ 16.31 uur

 43. Nog een staaltje VVD argumenten

  Willen we in de globaliserende wereld meekomen, dan zullen we moeten erkennen dat de strategie van populistisch links en populistisch rechts gedoemd is te mislukken. Nederland is een handelsland. Wij verdienen ons inkomen met import en export. En wij zijn te duur. Wij hebben het vrij verkeer van werknemers en van diensten broodnodig. Niet alleen omdat het ons meer welvaart brengt, maar ook om competitieve druk te zetten op onze lonen en uitkeringen. Via het versoepelen van ons ontslagrecht, worden juist kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt geschapen. Wie in slechte tijden gemakkelijker mensen kan ontslaan, zal in economisch goede tijden juist bereid zijn mensen aan te nemen. Voorkomen moet worden dat de linkse partijen en de vakbonden een muur om Nederland kunnen bouwen om de eigen lonen en uitkeringen te beschermen, ten koste van eerlijke en voor de consument gunstige concurrentie. De uit de hand gelopen, inflexibele verzorgingsstaat belemmert juist die Nederlanders die hun brood verdienen in handel, industrie en dienstverlening. Daarvan hangt ook de welvaart van ambtenaren, verpleegsters en anderen vanaf

  Reactie door Alie Dekker — maandag 4 april 2005 @ 16.32 uur

 44. Dat wij duur zijn, dat is denk ik wel waar, geldt ook voor mij als technicus. Ten opzichte van bijvoorbeeld de Oost-Europese landen zijn we vrij duur, ook een reden voor bedrijven om vestigingen te openen in Oost-Europa of werk uit te besteden aan die landen.

  Op zich heb ik er niet zoveel problemen mee. Het is even vervelend voor mij, maar op een gegeven moment zullen de Oost-Europeanen op ongeveer hetzelfde inkomensniveau komen als wij in het westen en dan is in ieder geval dat verschil weer verdwenen.

  > Wie in slechte tijden gemakkelijker mensen kan ontslaan, zal
  > in economisch goede tijden juist bereid zijn mensen aan te
  > nemen.

  Zit een kern van waarheid in. Kijk maar eens naar de detacheringsbedrijven. In goede tijden verhuren zij ontzettend veel mensen en in slechte tijden dan zie je al die verhuurde mensen weer terug komen.

  Tot zover de kern van waarheid. Wat er vergeten wordt is dat met het ontslaan van mensen veel kennis en ervaring verloren gaat. Verder wordt er voor het gemak vanuit gegaan dat de ontslagen mensen zich wel weten te redden.

  Reactie door Nathan — maandag 4 april 2005 @ 16.56 uur

 45. Wie in slechte tijden makkelijker mensen zal kunnen ontslaan zal in goede tijden makkelijker tijdelijk personeel aannemen, die nog sneller en gemakkelijker op straat gezet kunnen worden. Garanties zullen verdwijnen. Toekomstperspectieven zijn onzeker.

  etc. etc. etc.

  Reactie door Jan Pruimboom — maandag 4 april 2005 @ 17.10 uur

 46. Nathan:

  Tegenwoordig voert dit kabinet niet zozeer “hervormingen” in, maar, naar eigen zeggen van vooral D66, “vernieuwingen”. Jawel, dat klinkt natuurlijk mooier, maar is -omdat het in werkelijkheid om reactionaire maatregelen gaat, die verslechteringen voor de meeste mensen betekenen- veel verneukeratiever.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 april 2005 @ 17.15 uur

 47. Alie Dekken (39, 42):

  Wat moeten we hier met die reactionaire VVD-propaganda? Zonde om hier ruimte daaraan te verspillen!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 april 2005 @ 17.20 uur

 48. @46

  Tja, een beetje wel, aan de andere is het natuurlijk nooit verkeerd om over de gedachtegangen van de tegenstander na te denken en te discussieren.

  Reactie door Nathan — maandag 4 april 2005 @ 18.31 uur

 49. Lieve Alie,

  Ik weet een belangrijke bezuinigingspost voor bedrijven, dan kunnen ze weer beter concurreren. Verlagen van de topsalarissen van de directieleden en afschaffen van de zinloze bonussen.

  Reactie door Drob — maandag 4 april 2005 @ 18.37 uur

 50. Juist dankzij die secundaire arbeidsvoorwaarden en de ontslagbescherming hebben zoveel mensen een woning kunnen kopen en gaat het ze beter dan destijds hun ouders. Want het geeft een zekerheid. Je weet waar je aan toe bent. Als je het afschaft blijft er onzekerheid over. Onzekerheid noopt niet tot kopen van woningen, maar, zoals afgelopen twee jaar duidelijk bleek, ook niet tot kopen van roerende goederen. Als mensen niet meer kopen, stort de economier verder in. De eerste oorzaak van deze in elkaar zakkende economie is de aandelenmarkt. Als die lui een boertje dwarszit gaan ze al verkopen. Als ze maar dènken dat meneer Groenspaan gaat zeggen dat de rente omhoog gaat, zal zakken of gelijk blijft, gaan ze verkopen. Daardoor zakken de koersen, verliezen de bedrijven veel geld en gaan mensen ontslaan die dan weer in ons WW systeem terechtkomen. En dan vindt Aart-Jan de Geus (de kneus met een pukkel op zijn neus!) het nodig de WW verder te korten en het UWV te verplichten om de sollicitatiebrieven te gaan nakijken of ze wel voldoende gemotiveerd zijn! En wie legt daar dan de criteria voor neer? Wat is voldoende motivatie???

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 4 april 2005 @ 19.30 uur

 51. @38 ReneR

  Ik kan je niets anders dan gelijk geven. Iedereen is voor noppes naar Amsterdam geweest in november. Ik had het toen op dit log al gezegd en als ik het me goed herinner heb jij het ook gezegd, dat het geen enkel zin heeft om naar Amsterdam te gaan. Enkele leden van dit kabinet moesten er ook gewoon om lachen. Toen werd er hier op dit log gezegd tegen mij, ACCEPT je moet ook gaan. Maar ik weet hoe die Bonden zijn mensen, zo hard mogelijk roepen om maar zoveel mogelijk leden binnen te halen!!! En als je zegt ReneR, dat de Bonden hun leden verraden hebben, dan vind ik dat je daar groot gelijk in hebt. Het is de volle waarheid. Deze slapjanussen, daar hebben we helemaal niks aan. Het is al lang geen linkse beweging meer. Er zitten bij de FNV rechtse uit een van oorsprong linkse beweging. Het is de hoogste tijd voor een heel nieuwe linkse vakbond, die er echt vol voor gaat.

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 21.11 uur

 52. Wie is eigenlijk de minister van propaganda van jpb?

  Reactie door Jansonius — maandag 4 april 2005 @ 21.28 uur

 53. accept(50)op 2 oktober is wel degelijk een signaal aan het kabinet gegeven ,en ook aan de bonden zelf .het kan geen toeval zijn dat de ANGSTHAZEN terptra en de waal vertrekken .maar de venieuwing en de strijd zal wel van binnen de bonden moeten komen daarom zijn commitees als ,de maat is vol , uiterst belangrijk om dit proces op gang te brengen en te houden .meer info op http://www.demaatisvol.nl

  Reactie door texas henkie — maandag 4 april 2005 @ 21.35 uur

 54. @52 texas henkie

  Het duurt allemaal veel te lang, ze moet er vaart achter zetten.
  Momenteel is het één slappe zooi bij de FNV texas henkie. Ik hoop dat je gelijk krijgt en er een hele sterke lijder opstaat binnen de FNV, maar ik ben bang dat het niet gebeurd. En als ze toch nog eens een keer ontwaken uit hun diepe slaap, is het al te laat. Dit kabinet heeft al te veel om zeep geholpen. Of is dat soms niet waar?

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 21.44 uur

 55. @51

  bedoel eigenlijk minister van deportatie!

  @53 lijder is zo wel goed omschreven !

  vind dat ze balkie wel samen met de paus mogen begraven ,heeft ie een knechtje in het hiernamaals :)

  Reactie door Jansonius — maandag 4 april 2005 @ 21.52 uur

 56. @54 Jansonius

  Foutje van me.

  Maar, ha ha, je hebt nog gelijk ook!!!

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 21.56 uur

 57. Als de paus daar behoefte aan heeft tenminste. Ik kan me ook voorstellen dat de paus dan tegen Balkenende zegt: “Ga jij eerst de Bijbel nog maar eens herlezen, want wat jij daar op aarde geflikt hebt….”

  Reactie door Nathan — maandag 4 april 2005 @ 21.57 uur

 58. Ik heb niks met de Paus, maar dat wil ik de Paus niet aandoen Jansonius. Dat is zeer wreed van jou, ha ha.

  Reactie door ACCEPT — maandag 4 april 2005 @ 22.00 uur

 59. Zalm zegt wel vaker provocerende dingen. Dit verbaast mij dus niks van hem…

  Reactie door Jan Breur — dinsdag 5 april 2005 @ 9.58 uur

 60. @ Nathan (47):

  Zelf vind ik het ook prima om de argumenten van opponenten te horen/lezen, en erover na te denken en te discussiëren. Dat houd je scherp. Maar waar ik over viel was, dat Alie Dekker de VVD-citaten zonder enige toelichting of commentaar heeft geplaatst. Dat vind ik onzin: dan kan je de hele VVD-site hier wel overnemen!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 5 april 2005 @ 11.24 uur

 61. @ Nathan (56):

  Nou, Nathan, wijlen de Paus is ook niet zo geweldig geweest in zijn uitleg van het Evangelie, hoor! Gezien zijn rigide standpunten over vrouwen(rechten), (homo)sexualiteit, euthanasie, abortus, enz. Deze “onfeilbare” oekazes hebben b.v. ook niet bepaald geholpen om de verspreiding van HIV tegen te gaan. En dan al die morele conflicten, waarin gelovigen kunnen komen te verkeren. Heel wat levens zijn en worden zo vergald…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 5 april 2005 @ 11.41 uur

 62. Het huidige sociale zekerheidsstelsel is onbetaalbaar geworden. Teveel mensen maken te lang gebruik vna ww, en allerlei andere voorzieningen. Echt sociaal beleid is erop gericht, dat mensen zich volledig kunnen ontplooien en onafhankelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Uitkeringen maken mensen afhankelijk. Het is dus een goede ontwikkeling, dat de WW en andere uitkeringen gekort worden, zodat er een sterkere impuls van uitgaat om mensen aan het werk, en zelfstandig dus, te krijgen.
  En eigenlijk erger ik mij altijd aan het gezever over de top salarissen. Iedereen in Nederland heeft de zelfde mogelijkheden op onderwijs, en dergelijke. Iedereen kan carierre maken, en dus ook op een top salaris terecht komen…

  Reactie door Rob — dinsdag 5 april 2005 @ 12.06 uur

 63. Zeg, Rob, heeft iedereen dan ook gelijke kansen daarop?

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 5 april 2005 @ 13.20 uur

 64. @Rob: jammer dat je de kans dan niet heb gegrepen om goed onderwijs te volgen; dan had je hier ook niet zulke domme commentaartjes hoeven neer te zetten……

  Reactie door Opa-Buiswater — dinsdag 5 april 2005 @ 13.32 uur

 65. @61

  nu ook al 5-april-grappen?

  hoe dom kun je zijn ?

  Reactie door Jansonius — dinsdag 5 april 2005 @ 13.37 uur

 66. @61

  Deels ben ik het met je eens dat er redelijk wat mensen zijn die niets doen, terwijl ze dat best zouden kunnen. In mijn omgeving ken ik ook mensen die best aan het werk zouden kunnen, maar tevreden zijn met hun uitkering en zo nu en dan wat zwart bijverdienen. Er zou in dat opzicht best eens wat kunnen worden gedaan aan het stimuleren van die mensen om aan het werk te gaan.

  Maar het grootste deel van de mensen die niet aan het werk zijn, zitten om heel andere redenen thuis.

  Dat iedereen recht heeft op goed onderwijs betekent niet dat ook iedereen de mogelijkheid heeft om goed onderwijs te volgen.

  En als je denkt dat iedereen in het bedrijfsleven flitsend carriere kan maken en een topsalaris kan verdienen, dan vermoed ik dat je waarschijnlijk nog nooit in het bedrijfsleven hebt rondgekeken. Dan heb je in ieder geval nog nooit met het verschijnsel ‘manager’ kennis gemaakt.

  Verder kun je je overigens afvragen of je echt gelukkig word van een topsalaris.

  Reactie door Nathan — dinsdag 5 april 2005 @ 13.53 uur

 67. @61 rob-zullen we je all-risks verzekering van je auto ook maar korten dan, dan is er meer kans, dat je zelf gaat uitdeuken en repareren, of kun je dat niet zo goed misschien,

  het zijn volksverzekeringen ,van het volk voor het volk, en geen gunsten van de overheid, en daarbij zitten er in de ww en wao – pot nog ongeveer 20 miljard, en dat wil balkenende en co stelen of uitgeven aan hun vriendjes met zaken ,zogenaamd om de werkloze te helpen, maar feitelijk om zichzelf en vriendjes ermee te verrijken!

  Reactie door Jansonius — dinsdag 5 april 2005 @ 13.53 uur

 68. De WW is een KILLING field geworden.
  Pechhebbers die even boven het minimumloon, of iets hoger dan,
  moeten terug naar een minimum, waar je zo doodziek van wordt
  dat je vanzelf wel in ZW of erger in de WAO raakt, dáárdóór.
  Geluksvogels die fiks hoger zitten kunnen nog zelfs even door
  sparen voor wat meer reserve als de (afgesproken en verzekerde)
  wachtgeldperiode voorbij is.
  Dat je dan minder moet is niet erg, maar zoveel minder dat je
  toch je huis (waar wellicht het studiefonds van een kind in zat)
  moet gaan opeten, tot een minimum dat de Nederl.Staat je aanwijst (Hoe zou europa dat gaan oplossen,met z’n allen, met z’n allen…….). Erg is ook dat je dan aan een navenant huurhuis moet zien te komen, dat zo krankzinnig duur is, dat de
  overheid je alsnog met een subsidie tegemoet zou moeten komen,
  volgens eens toegezegde maatstaven, maar ook al weer onderuit
  gehaald, …dat alle oplossingen evengoed geld kosten.
  Had maar niet goedgevonden dat de multinationals de werkgelegenheid naar elders lieten verhuizen. Alsof het nu goedkoper is, dan hier de mensen uiteindelijk tot in de BIJSTAND
  carrrriééérruhh te laten maken.
  ‘t Is een beetje laat om nu te beseffen dat we niet meer met
  350 mensen op een vierkante km leven, nee, als ratten in de val.
  Wie weet hadden we nog beter nederig aan Suriname kunnen vragen
  of zij soms liever allemaal hierheen hadden willen verhuizen.
  Aan ons dan de vanzelfsprekende op dracht boete te doen voor een
  niet ver verleden, in een land dat 10x zo groot als het onze een
  wederopbouw te starten, met uitdrukkelijke inachtneming van hun
  zeden en gewoonten en het intact laten van het grote bos.
  Werkgelegenheid genoeg te creëren, of hebben we al het bauxiet
  al van hén weggesleept. Ze zien ons aankomen…..alleen als we
  ons netjes gedragen…ik krijg er bijna zin in…de hitte is
  anders. Niemand die zich zorgen hoeft te maken over een inburgeringscursus, het eten is er fantastisch, de mensen zijn allerliefst en wij spreken hun taal (en God zij dank, zij de onze nog, zodat ze ons prima kunnen instrueren en we kunnen in
  ieder geval naar Curacao met vakantie).
  Al eerder, veel eerder opperde ik dat al de eilanden erbij al
  lang vakantiereizen hadden moeten opzetten om kennis te maken
  en er deviezen te brengen. Misschien willen ze voor een deel
  van ons wel aannemen, dat die gans anders zijn dan onze bet-
  overgrootvaders. Ik zeg vaders, vrouwen kregen pas heel laat
  kiesrecht, remember?? Er moet hoe dan ook iets op touw worden
  gezet dat de meest gedupeerden uit de nood gaat helpen en van
  de anti-dpressiva af.
  Je bent in Nederland, je léven niet meer zéker en de slimme
  meid die op haar toekomst voorbereid diende te zijn, allerminst,
  allerminst daarin gesteund.

  Reactie door Madelief — dinsdag 5 april 2005 @ 17.14 uur

 69. rob (61)de uitkeringen zijn onbetaalbaar geworden ? wat een onzin .je bent nog nooit op ,de harde weg, geweest onze halve economie draait op werkelozen en w.a.o.rs de keurings arts ,u.w.v.,verzekerings maatschappijen, het c.w.i. ,de sociale dienst .o.a. case manager reintegratie bedrijven (supergraaiers)werkgevers o.a. schoonmaakbedrijven die tot 17000 euro per jaar subsidie krijgen en na hun zakken gevuld te hebben na een jaar gewoon kunnen zeggen hij/zij voldoet niet dus hup terug in de bijstand ,maatschappelijke organisaties, o.a. maatschappelijk werk ,sjakuus ,mediaters (om de stomste reden krijg je z,on gast toegewezen , en het ergste we hebben zelfs een ministerie met super graaier DE GEUS !!!!! de uitvoerings kosten van welke uitkering dan ook zijn vele malen groter dan die paar luizige centen die de mensen krijgen ,waar ze trouwens het volste recht op hebben .en dat iedereen de zelfde kansen heeft in nederland is de grootste onzin . ga eens een keertje buiten kijken jongen in de echte wereld !succes!!!

  Reactie door texas henkie — dinsdag 5 april 2005 @ 17.47 uur

 70. #61 Rob en deels Alie Dekker/Nathan

  Het verslechteren van allerlei voorzieningen als een uitkering is geen voorwaarde voor welvaart. Hoe kun je nou zeggen; dat de mensen
  sneller werk gaan vinden als er geen werk is? Of als de bazen blijven zeggen: “u bent te oud”? Of als ze eigenlijk toch liever een blik vol polen voor een appel en een ei over de grens halen?

  Dat er soms misbruik is van een uitkering komt ook doordat het UWV of de regering te laks is in de controlerende taken. Als de politie steeds maar een oogje dichtknijpt, dan krijg je ook meer wegmisbruik. Het ligt heus niet alleen maar aan die WW wet. Die is heus wel in orde. Maar misbruik heb je overal mee. zelfs met een brandverzekering of de welbekende Ziektewet. mensen melden zich soms ziek om de tuin even om te kunnen spitten in de baas zijn tijd.
  moet je daarom die ziektewet maar afschaffen of die brandverzekering? De regering pakt en straft steeds weer die goedwillende mensen, die zich echt suf zitten te solliciteren. Laat ze verdomme ervoor zorgen dat er meer werk en banen komen! En dat doe je niet door met subsidie de banen naar China te laten verdwijnen; te korten op onderwijs en collegegeld; te korten op kinderopvang. Ook niet door steeds maar weer niet kunnen begrijpen; dat het steeds maar weer importeren van laag geschoolde en structureel werkeloze mensen via importhuwelijken; gezinshereniging en de asielcentra funest is voor dit land.

  En dat is wat ik met namen Groen links verwijt en ook de waanzin van de actie voor een generaal pardon voor illegalen en uitgeprocedeerden inzie. Laat GL al die illegalen maar betalen van hun partijkas. Maar het is altijd gemakkelijk om te zeggen: Ik wil dit en ik wil dat; als een ander het moet betalen. Deze acte “Royaal pardon” zal geen oplossing bieden. Over een paar jaar zitten we ineens weer met een zootje uitgeprocedeerden wiens kinderen hier onderwijs hebben gevolgd en dus ook weer beroep willen doen op zoiets als een generaal pardon omdat die kinderen in het land van herkomst niet zullen aarden. Het einde zal zoek zijn. Eigenlijk zijn we al te ver gegaan in het bekostigen van de armoede in de wereld op deze manier.

  En Alie; dat het ontslagrecht versoepeld moet worden, daar kan ik wel enig begrip voor opbrengen; want er zijn inderdaad genoeg rotte appels binnen bedrijven; maar ook bij overheidsinstellingen, die ongegeneerd zitten te luilakken! Maar
  er ontbreekt iets in de VVD logica; als er wordt gezegd, dat als je alle werkelozen op water en brood zonder verwarming gaat zetten; want daar komt het gewoon op neer; dat het dan ineens als bij een wonder goed gaat met die economie. Ze willen gewoon dat we allen gaan verrekken; daar zijn ze al aardig mee bezig.

  En Alie; denk je ook, dat al die VVD-ondernemers gebaat zijn bij
  het financieel uitkleden van hun potientiele clienten/klanten en consumenten? Die VVD graaft zijn eigen graf! Ondertussen zijn de enigsten, die van die logica profiteren de aandeelhouders en de grootindustrielen; zeg maar de SHELL mannetjes. Het liefste trekken ze nog vandaag de 15 jarige scholieren uit hun schoolbank om achter hun kassa’s plaats te gaan nemen! Zo veel hebben ze over voor die zogenaamde kennisinnovatie. Je ziet het elke dag in hun vakatures. Of stagiares; dat is ook wel lekker goedkoop. Stage afgelopen, ontslag met diploma en vervolgens veel te vaak nooit meer in het beroep terecht komen waarvoor je stage hebt gelopen. Ik kan het weten, want ik kan spreken uit ervaring. Al dat geld Alie; wat is uitgegeven aan dergelijk zinloos onderwijs en opleidingen en waarvan alleen ondernemers via goedkope arbeid van hebben geprofiteert; dat zou je eens bij elkaar moeten optellen….

  Deze maatschappij is door dergelijk kortzichtig beleid kapot gemaakt. En ik ben me ervan bewust, dat niet alleen rechtsen het patent hebben op dom beleid. Lees eens het nieuws. Steeds meer willen weg uit dit land. Omdat gewoonweg dit VVD beleid hen geen hoop op een toekomst meer biedt! De illusie dat deze politici hun gezonde verstand eens gaan gebruiken, is bij deze mensen ook al lang vervlogen.

  Het is een zieke mengeling van God en geld geworden. Dat kan nooit goed gaan.

  Reactie door ReneR — dinsdag 5 april 2005 @ 17.54 uur

 71. #67 Madelief Quote

  Erg is ook dat je dan aan een navenant huurhuis moet zien te komen, dat zo krankzinnig duur is, dat de
  overheid je alsnog met een subsidie tegemoet zou moeten komen

  ….. goed opgemerkt, Madelief.

  en de slimme
  meid die op haar toekomst voorbereid diende te zijn, allerminst,
  allerminst daarin gesteund.

  Tja, wat ik zie gaan gebeuren, is een explosieve groei van ondernemers; zoals we het eigenlijk niet willen. Namelijk de prostitutie. Deze zal verdomd flink toenemen. Alleenstaande vrouwen, bijstandsmoeders, studentes die hun college willen betalen en ook nog eens leuk op vakantie of op stap willen….

  Kan Balkenende toch nog later trots zeggen; dat door zijn afbraakbeleid er ondernemers zijn bijgekomen. Koop alvast maat aandelen van Yab Yum. Want het schijnt een wet te zijn, dat als het slecht gaat met een land, dat het goed zakendoen is in dit soort bedrijvigheid. Dus…er zullen straks een hele hoop slimme meiden bij komen. Ze zullen alleen flink balen, als hun markt wordt overspoeld met goedkope hoeren uit de nieuwe EU landen. Bolkestein zal daar ook wel kwijlend aan hebben gedacht met het opstellen van zijn dienstenrichtlijn…..

  Reactie door ReneR — dinsdag 5 april 2005 @ 18.15 uur

 72. ReneR, later, later kom ik nog terug op
  diverse gedachten van je.
  Over de laatste dit: vis nu eens uit of
  alleen de prostitutie in Nederland een
  beschermde status geniet of in, alsdan
  geheel Europa, met die ene wet die ik
  toch niet ga steunen, vanwege allemogelijke
  rechtsongelijkheid.

  Yab Yum zal voor tig mensen dan heel
  aantrekkelijk zijn, hoe ik daar zélf over
  denk laat ik maar even buiten beschouwing,
  maar wie denk je dat daar hun inkomen of
  vakantiegeld gaan deleten? Toch alleen
  de kapitaalkrachtigen en dat is die
  middenmoot, waar we voor moeten opkomen,
  toch niet?

  Maar Nederland is tot op heden al Yab
  genoeg geweest en investeerde dus in
  snoepreisjes hier naar toe en gratis TV
  op de hotelkamers, waar ze alleen niet
  allemaal ‘s nachts service verleenden
  of serveerden, net wat je wilt.

  Maar goed, bediening ‘s nachts en over-
  dag geniéten van het regenweer, ook een
  aanrader voor menig (geblinddoekt)land,
  die voor velen, investeren in dergelijk
  vermaak op lokatie overbodig maakt.

  Tja, dan zal je de sfeer ervan wel missen,
  denk ik te moeten vooronderstellen, maar
  vermoedelijk dat menigeen er ter plekke
  achter komt dat de vermeende opbrengst
  er after all…..niet inzit.

  Massa’s aan input, hmm, not THE output,
  nor the investment, never THE results.

  Maar goed, ik begrijp dat je die
  prostitutie wel of niet wilt, maar in
  ieder geval niet wil zien afgepakt worden
  door ‘goedkope hoeren’???

  ‘Gezelschapsdáme’is tegenwoordig in de beleving van
  bepaalde kringen, door bepaalde personen,
  doorgaans niet onbemiddelde bezoekers ván…
  deze beroepsgroep, een buitengewoon
  gerespecteerd vak geworden. De klanten zouden door-
  gaans eigenlijk nog volgens de traditie
  wél van onbesproken gedrag dienen te zijn, maar
  door de legalisering is ook dat wel helemaal
  formeel overbodig geworden want de K.v.K.
  dékt bijna alles !!)

  Ik moet er zelf alleen even niet aan denken
  dat mijn dochter die nu service verleent
  aan klanten verbonden aan het ándere Japanse
  bedrijf (op een geheel ánder gebied) na
  ontslag, er dwangmatig te werk zou worden
  gesteld (met als érvaring, “service”-
  lening). Toch vreemd dat de bedrijfstak werd
  gelegaliseerd, maar het gedoogt wordt dat
  men er niet tewerk wil worden geteld en dat
  ook toestaat.
  Zoek maar uit wat de Europese richtlijnen ga
  worden, maar wees ervan verzekerd, dat:

  “de goed opgeleide Nederlandse meid,
  op háár toekomst voorbereid”……

  natuurlijk wel zo “slim” is (opgevoed) dat
  dat prostitutie haar enige uitweg zou zijn,

  en het beroep “pooier”, zou dan POWER (?)
  moeten impliceren….en een nieuwe
  titel krijgen naast alle ….ee-ers…die
  er inmiddels al zijn en ik vond er al
  eentje: PPP-er:
  Protection Prostitution POWERrrrrrrrrrrr..
  kanoontje……!

  Investeren door mijn dochter te exploiteren?
  Of in anderen hun dochters? Mooi niet dus!!

  OndernemersZIN zal toch niet bij voorkeur
  de op de prostitutie slaan?

  Weet je dat als de malaise weer verder toeslaat
  waar het eerst op bezuinigd gaat worden, nou??

  Op álle luxe en luxe bezigheden en wordt elke
  professioneel een doe-’t'zelf-er hoé je dat
  dan ook gaat of moet invullen…..

  Bovendien is een écht “slimme” meid,
  niét **** ….maar …..hóóg opgeleid, juist ja!

  Is dat voor de vrouw wat jij ziet als perspectief?
  Antwoord me dus gauw: ‘t was gewoonweg een grapje,
  m’n onderbuikgevoelens, weet je, ‘k was wat naïef”,
  dan zeg ik: “AJJAAJÔH, ik snap je”!!!

  Overigens, is dit jouw nieuwe alias voor…..
  geloof ik zo hoor…hoor je nog wel eens van me.
  Groetjes en een hardstikke fijn weekend toegewenst
  en kom nog op andere inzendingen van je terug,
  ook grappig.

  Reactie door Madelief — vrijdag 8 april 2005 @ 8.40 uur

 73. ReneR, lees: ….ervaring, serviceVERlening…
  ” ….(opgevoed), dat prostitutie NIET etc.
  sorry, nog wat vergeten? “Lekker Belangrijk?”
  dan kom ik erop terug. groetjes.

  Reactie door Madelief — vrijdag 8 april 2005 @ 8.53 uur

 74. 38 en 39 Met argusogen zouden we moeten bezien wat
  de manier van “dealen” is met TOPsalarissen
  die niet langer kunnen…tot op zekere
  hoogte van mij wel mogen…afhankelijk van
  de aard, de verantwoordelijkheid en de
  inTENSiviteit die eraan ten grondslag ligt.

  Vaak lijkt het toch dat er vooruit, bij
  mogelijk uitblijvend rendement, er voor
  de zekerheid een bedrag afgesproken is, dat
  inclusief een afvloeiingsregeling geldt,
  al dan niet het gat opvult tot een voor-
  genomen, al dan niet vervroegd pensioen.

  De baan is dan een stuk wérk, en als dat
  wérk dan stúk gáát, is er in ieder geval
  één partij niet verdrietig door geworden,
  nl. de kláp kwam niet hárd aan, nee….
  het uiteindelijke verlof, geforceerd
  door wanbeleid, een werkstuk opzich,
  in één klap stukken werkelijk dichterbij…

  dan vraag ik niet alleen jou RenerR.

  – zoek het vóórtraject even uit,
  – bestudeer de nasleep even van e.e.a.,
  – bekijk even waar het “slachtoffer” blééf,
  – weer prima aan de gang mocht en zich
  verbéterde daardoor,
  – de leeftijd,
  – de tijdsduur nog resterende tot 62 of 65 jr
  – speel even “Kelder”en “de Vries”

  en ik vrees dat je tot opzienbarende
  conclusies komt.

  Teleurstelling sociopatisch ten tonele gevoerd,
  met -indien uit die rol vallend- veel pathos
  en lichaamstaal verhullend zelfbeklag.
  Kijk en huiver…schijn bedriegt…ReneR….

  Maar weet je ReneR, als jij…en ik….en…
  hij….en ….wij…nu eens allemaal maar ons
  gloeiende best zouden willen doen om Nederland
  aan de TOP uit de misere te willen helpen…..

  We willen dat niet he ReneR….we willen alle-
  maal toch zo verschrikkelijk graag hard en lang
  dóórwerken, ook nog ná ons 65ste??

  Jij niet dân??? We willen toch eigenlijk helemaal
  liever niet nog een poosje gezellig onze oudere dag
  doorbrengen en zonder, wekker, telefoon, etc.
  even helemaal tijdloos leven???

  Laten er dan nu een aantal gerespecteerde oude
  knarren onder ons opstaan die ook medisch kunnen
  bewijzen, dat mensen onder bepaalde omstandigheden
  kunnen opbranden, ook al hebben ze geen zwaar werk.

  Geld maakt niet gelukkig? Zeker wéten van wél.

  Zonder meer, ben ik ervoor dat bepaalde beroeps-
  groepen, na zeer zwaar werk al op hun 50 of 55ste
  of met pensioen zouden moeten kunnen, danwel ander
  werk krijgen aangeboden uit respect voor wat zij
  voordien hebben moeten doén.

  Ben ik ooit een werkelijk verdrietig ontslagen
  TOP mens tegengekomen?

  Ja, arts VAN HASSELT, zit goed in zijn “genen” en
  is steengoed in zijn werk: een TOPMENS tevens.
  Werd ontslagen en liet het er niet bij zitten,
  hij ging door, niet ontgoocheld, maar vastberaden.
  Heeft terecht nog recht op gelijkberechten en hoe!

  Ik weet dat hij zijn praktijk in A’dam Buitenveldert
  had,…. hij zou wellicht een vakbekwame assistent
  kunnen gebruiken..die zijn naam en faam niét te
  schande maakt….Het zou de mooist mogelijke vorm
  van hulpverlening kunnen inhouden aan een, in die
  gemeente ontslagen ambtenaar…die nog een herkansing
  zou kunnen verwachten (tenzij uitgesloten door zijn
  eigen beroepsgroep)…

  Aangenomen te worden door een TOPMENS in hart-en-
  nieren, is een opdracht voor het léven om evt. op die
  manier een grandioos voorbeeld, blijvend voor ogen te
  houden. Cliënten, die dan niet wegblijven zijn even
  eens dan -hoewel vaak patiënten- TOPMENSEN.
  Ze zijn er dus wel, maar je moet ze met een lantaarn
  zoeken. Bij deze dokter wordt iemand dan praktisch
  tewerk gesteld en loopt te gelijkertijd college…én
  …?…nergens anders meer naar toe.
  Bestaan er nog wonderen? Soms ja, héél soms!

  Reactie door Madelief — vrijdag 8 april 2005 @ 9.50 uur

 75. @70
  “Het verslechteren van allerlei voorzieningen als een uitkering is geen voorwaarde voor welvaart”
  Nee inderdaad, daar heb je gelijk in. Juist in welvarende landen is er dem ogelijkheid om mensen die tussen wal en schip vallen, in een sociale zekerheidsvangnet op te vangen.
  Echter ik heb niet gezegd dat iedereen eruit moet, alleen dat oip dit moment teveel mensen te lang van dan vangnet gebruik maken. Dus door de verscherpte toeganseisen, en glijdende schaal van inkomen, hoe langer hoe minder, is er de mogelijkheid om de vraag naar, en de duur van uitkeringen te beperken.

  “Of als de bazen blijven zeggen: “u bent te oud”? Of als ze eigenlijk toch liever een blik vol polen voor een appel en een ei over de grens halen?” En dus moet er iets aan de leeftijdsdiscriminatie gedaan worden. Vrijheid, gelijkheid voor iedereen. Een liberaal beginsel.
  En tevens zijn dis dus erg duidelijke opmerkingen voor een strict asielbeleid, waarbij economishce vluchtelingen geweerd worden.

  “En dat is wat ik met namen Groen links verwijt en ook de waanzin van de actie voor een generaal pardon voor illegalen en uitgeprocedeerden inzie. Laat GL al die illegalen maar betalen van hun partijkas. Maar het is altijd gemakkelijk om te zeggen: Ik wil dit en ik wil dat; als een ander het moet betalen. Deze acte “Royaal pardon” zal geen oplossing bieden. Over een paar jaar zitten we ineens weer met een zootje uitgeprocedeerden wiens kinderen hier onderwijs hebben gevolgd en dus ook weer beroep willen doen op zoiets als een generaal pardon omdat die kinderen in het land van herkomst niet zullen aarden. Het einde zal zoek zijn. Eigenlijk zijn we al te ver gegaan in het bekostigen van de armoede in de wereld op deze manier.”
  Applaus voor minister Verdonk die probeert dit soort misstanden aan te pakken! Volledig eens met deze opmerking.

  @66
  “In mijn omgeving ken ik ook mensen die best aan het werk zouden kunnen, maar tevreden zijn met hun uitkering en zo nu en dan wat zwart bijverdienen. Er zou in dat opzicht best eens wat kunnen worden gedaan aan het stimuleren van die mensen om aan het werk te gaan.”
  Dit is precies het probleem. Niet werken, en ook niet zoeken, en toch continu op kosten van de samenleving blijven leven (en zelfs geld van de samenleving, waarmee we de sociale zekerheid en onderwijs en degergelijke moeten financieren stelen). Ik vind dat als je besluit om niet meer te werken, je zelf daar de kosten van moet dragen.

  Hierop zijn natuurlijk uitzonderingen te bedenken, denk aan de alleenstaande moeder die bij de kinderen thuis wil blijven, of de gepensioeneerde persoon die al zijn werkzame bijdrage aan de maatschappij heeft geleverd.

  Reactie door Rob — vrijdag 8 april 2005 @ 11.34 uur

 76. Als die bezuinigingen nou echt niet nodig zouden zijn, waarom zou dan een politicus/politieke partij het risico nemen om een (groot) deel van de stemmers tegen zich te krijgen door het doorvoeren van zulke harde maatregelen ?

  En dat gezever over topsalarissen moet echt een keer ophouden: hou zou jij het vinden als je werkgever (als je die al hebt) je een bepaalde beloning in het vooruitzicht stelt als je bepaalde prestaties verricht en vervolgens aan het eind van de rit de beloning terugdraait, terwijl je WEL je doelstellingen hebt gehaald ???

  En die grote bedrijven met hun SUPER winsten extra belasting laten betalen werkt niet ! Die doeken zonder blikken of blozen de hele toko op als het niet rendabel genoeg is en verhuizen richting China, India, whereever. En dan ??? Nog meer WW-ers waar er geen WW voor is.

  Kom op mensen, denk ook ff verder en verplaats je ook een keer in de positie van de tegenpartij, wat zou jij dan doen ?

  Reactie door mark — vrijdag 6 mei 2005 @ 22.09 uur

 77. Mark, ik snap niet dat je zo reageert. Als jouw baan niet interessant genoeg is en de bonus het enige is waardoor jij gemotiveerd blijft, dan heb ik medelijden met je!
  Waarom heb jij zoveel meer recht dan een ander? Mijn vader werkt al 15 jaar lang keihard als kraanmachinist, maar hij heeft al 3 jaar geen loonsverhoging meer gehad en verdiend 1200 euro netto in de maand. Hij werkt hard, is zeer goed, maar hij doet werk met de handen en dan ben je automatisch minder dan iemand op kantoor. het is scheef Mark, buiten proportie! EEn bonus is niet een heel jaar salaris of 2 of 3 en dat gebeurt. terecht dat velen hier kwaad over zijn!De mens die met de handen werkt wordt dubbel gepakt en de mens met al een goed salaris moet meer mogen hebben? Dat is met 2 maten meten en is walgelijk! Cynthia

  Reactie door cynthia — zondag 29 mei 2005 @ 12.41 uur