Voor wie er geen genoeg van kan krijgen

BildAl Jazeera
BBC
Daily Telegraph
CNN

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 02 juni 2005 :: 20.25 uur

49 Comments

49 reacties

 1. http://news.yahoo.com/s/ap/20050602/ap_on_re_eu/netherlands_eu_referendum
  Deze is ook wel leuk. ;)

  Reactie door Sulis — donderdag 2 juni 2005 @ 20.30 uur

 2. Aanvulling op 1. Harry van Bommel en Gerrie Elfrink van de SP worden erin genoemd.

  Reactie door Sulis — donderdag 2 juni 2005 @ 20.31 uur

 3. In de Moscow Times word er niet zo heel veel over geschreven. Maar toch.
  http://www.themoscowtimes.com/stories/2005/06/02/252.html

  Een interview met Martin Schulz, Fraktionsvorsitzender der Sozialisten im EU-Parlament.
  http://www.ndrinfo.de/ndrinfo_pages_std/0,2758,OID1435344_REF6,00.html

  Ook andere Duitse media staan er vol van.
  http://www.ftd.de/
  http://www.welt.de/
  http://www.spiegel.de/

  Reactie door Nathan — donderdag 2 juni 2005 @ 20.39 uur

 4. Een ding is duidelijk Harry van Bommel is een prima vertegenwoordiger en vervanger van Jan Marijnissen in het debat.

  Reactie door folkert de lepper — donderdag 2 juni 2005 @ 20.53 uur

 5. 3. Ja. Agnes Kant ook als het om de zorg of financiën gaat. En Jan de Wit ook als het om Justitie/Binnenlandse Zaken/Sociale Zaken gaat. Ik ga niet de hele fractie af. Ze zijn allemaal goed. Het was toeval dat Harry nu het woord voerde, en dat heeft hij hartstikke goed gedaan, maar elk van de anderen had dat net zo goed gedaan. De SP is gewoon een goeie partij met inhoud!!

  Reactie door Joan van der Lingen — donderdag 2 juni 2005 @ 21.01 uur

 6. Hierbij een interessant hoofdcommentaar van Hubert Smeets in De Groene Amsterdammer; gemaakt vóór het Nederlandse Referendum van 1 juni jl.

  Hier het volledige citaat:

  Hoofdcommentaar
  De echte nederlaag van links

  DOOR HUBERT SMEETS

  De referendumkaart van Frankrijk is helder. Behalve in Parijs, Lyon, Straatsburg, Bretagne en in en rond Genève hebben de kiezers overal «nee» gestemd, van het ultrarechtse zuiden via het boerse midden tot het oud-socialistische noorden. Een stem tegen de grondwet is net zo legitiem en oorbaar als een stem ervoor. Maar dit monsterverbond weerspiegelt wel het nieuwe Europa waar over na de val van de Muur in 1989 juist niet werd gedroomd.
  Wat er deze week ook gebeurt in Nederland – dit nummer ligt op de drukpers wanneer de stembussen nog moeten opengaan –, net als in Frankrijk hangt hier niet alleen de heersende macht maar vooral ook de zittende oppositie in de touwen. Sterker, de regering heeft na het Franse nee van zondag zelfs een onsje minder te duchten dan PvdA, GroenLinks en ook de SP.
  Premier Jan Peter Balkenende hoeft niet meer bang te zijn te worden weggezet als «een gek» wanneer hij na 1 juni in Brussel de veelkleurige en vaak onverenigbare argumenten van het afwijzingsfront moet zien te verwoorden. Als kleine regeringsleider van een van de founding fathers der EU is hij op voorhand overtroffen door de grote president Jacques Chirac.
  Fractieleider Jozias van Aartsen van de VVD kampt al met meer problemen. Heeft hij net met de grootste moeite zijn drastische koerswijziging richting directe democratie er in zijn eigen partij met minimale meerderheid door gekregen, wordt hij vier dagen later op zijn wenken bediend. Voor de spraakmakende minderheid in de VVD aanleiding om referenda even niet te omarmen, voor hemzelf reden te meer om zich zorgen te maken hoe hij in godsnaam zijn eigen renegaat Geert Wilders, die een deel van het anti-Europa-succes mag opeisen, nog kan marginaliseren. Wilders heeft een voet tussen de deur. De VVD mag er niet op rekenen dat ze geruisloos hoe dan ook 25 zetels of meer kan incasseren. Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld dreigde zaterdag op een publieke bijeenkomst dat hij de voorstanders van de grondwet nog wel zou weten te vinden.
  Maar de politieke leiders Wouter Bos, Femke Halsema en Jan Marijnissen zitten pas echt klem. Ze hebben intens campagne gevoerd: tegen elkaar, Bos en Marijnissen soms met sweeping statements op of over de rand van demagogie.
  Politici hebben een goed geheugen voor de fouten van anderen en dus ligt er na woensdag geen zand over. Is er nog kans op verzoening?
  Dit voorjaar zijn optimistische lieden uit de tweede rij van PvdA, GroenLinks en SP begonnen met een campagne om enige eenheid in de drie gelederen te forceren. Het is de klassieke «eenheid van links»-reflex, de zoveelste ronde van linkse frontvorming. Het voornaamste argument van de initiatiefnemers van dit platform Een Ander Nederland oogt simpel: op de meeste beleidsterreinen stemmen de fracties van PvdA, GroenLinks en SP eensgezind, dus wat weerhoudt hen ervan die consensus te structureren. Dat de verdeeldheid juist bij moties over Europa significant groot is, kan hen niet deren. De website zwijgt al weken over het referendum. Het gaat hen om een electoraal alternatief voor Balkenende.
  Maar die oogkleppen helpen sinds woensdag niet meer. De uitslag zelf is daarbij van ondergeschikt belang. Want een procentpunt meer of minder doet niets af aan het feit dat het nee-kamp met succes heeft ingebroken bij PvdA en GroenLinks. Omgekeerd is onloochenbaar dat de SP niet alleen in linkse kring nieuwe vrienden heeft gekregen, maar ook rekening moet gaan houden met de nationaal-liberale stromingen à la Wilders en de fortuynisten die eveneens vissen naar het niet bijster gepolitiseerde deel van het electoraat van de SP.
  De «eenheid van links», waaraan de beweging Een Ander Nederland wil werken, ligt nu dan ook aan duigen. De leiders van PvdA, GroenLinks en SP staan op een ideologisch hoofdpunt lijnrecht tegenover elkaar en weten bovendien wie er met de winst vandoor is gegaan. De SP heeft reden tot tevredenheid, PvdA en GroenLinks hebben slechts reden tot verbittering.
  Ernstiger voor de eenheidsdwepers is dat het de komende jaren niet zozeer gaat om ideeën, die haaks op elkaar staan, maar veeleer om de naakte macht. De helft van de Nederlandse kiezers is volgens de laatste politieke barometer bereid op een van de drie linkse partijen te stemmen. Als D66 zich zou verslikken in het kabinet-Balkenende is op grond van deze enquêtes, om in het jargon van de jaren zeventig te blijven, zelfs een progressieve meerderheid van circa tachtig zetels denkbaar.
  Om deze electorale basis is de strijd nu ontbrand. Bijna tweederde van de kiezers in linkse hoek zegt op de PvdA te zullen stemmen, ruim twintig procent op de SP en krap vijftien procent op GroenLinks. Deze virtuele verdeling spoort sinds woensdag niet meer met de realiteit. Het referendum is een aanwijzing dat de SP is onderbedeeld. Daaraan moet die partij iets doen. Marijnissen zal zijn zegetocht verder gaan uitventen. Bos en Halsema zitten in het defensief.
  Het zijn allemaal ingrediënten voor persoonlijke antipathie over en weer die sterker is dan de gedeelde weerzin tegen de nationaal-liberalen aan de andere kant van het spectrum. Voeg daaraan toe dat met name de PvdA van Bos zich aan de linkerzijde bedreigd weet en dus haar jacht op het midden moet temperen, en polarisatie is het resultaat.
  Dat is leuk voor het zogeheten debat, een begrip dat intussen dermate aan inflatie onderhevig is dat elk debat zo langzamerhand een spelletje lijkt. Maar voor oud en nieuw links is dit spel sinds woensdag toch echt uit.

  © HUBERT SMEETS / De Groene Amsterdammer / #22 / 2005 | 03-06-2005

  Einde citaat van De Groene Amsterdammer.

  Reactie door Kees Huizenga — donderdag 2 juni 2005 @ 21.54 uur

 7. EINDHOVENS DAGBLAD schrijft vandaag 2 juni 2005 het volgende op pagina 3: KLAP KOMT IN BRUSSEL HARD AAN. ‘NEE’is doodsteek grondwet. BRUSSEL – Na twee keer een overtuigend ‘neen’binnen een week is de Europese grondwet op sterven na dood. Op 16 en 17 juni komen de regeringsleiders bijeen in Brussel om zich te buigen over de vraag hoe het na de afwijzingen in Frankrijk en Nederland verder moet. Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en de Luxemburgse premier en fungerend EU-voorzitter Jean-Claude Juncker riepen op om de rijen te sluiten en ~ de wil tonen om met Europa vooruit te komen ~. De klap van het overweldigende Nederlandse ‘neen’ kwam in Brussel hard aan. De Nederlanders zijn Britser geworden dan de Britten, zei een Engelse commentator in het EU-hoofdkwartier, verwijzend naar het eurocynisme in zijn land. De kans is groot dat in Groot-Brittannië de voorgenomen volksraadpleging wordt afgeblazen en dat andere landen – Polen, Ierland, Denemarken en wellicht ook Luxemburg – dat voorbeeld zullen volgen. Barroso vroeg alle regeginsleiders om niet op eigen houtej initiatieven te nemen vóór de bijeenkomst over twee weken. Nu twee van de oorspronkelijke zes EU-landen afhaken wordt het moeilijker om de goedkeuringsprocedure in de andere lidstaten door te zetten alsof er niets is gebeurd. Juncker en Barroso weigeren om hardop te spreken over een voortijdig einde van de grondwet, hoewel het vrijwel uitgesloten lijkt dat het verdrag ooit in werking zal treden.

  Verder op pagina 3: BALKENENDE; ‘Dit was geen nee tegen het kabinet’. HILVERSUM – Een zeer teleurgestelde premier Balkenende noemde de uitslag van het referendum een ‘niet mis te verstaan signaal’, maar politieke consequenties zal het grote ‘nee’ van de Nederlandse bevolking niet hebben. Dit was geen stem tegen het kabinet. De mensen hebben hun zorgen uitgesproken over de soevereiniteit van Nederland, het tempo van de veranderingen, de uitbreiding van Europa. Dat moeten we accepteren. Balkenende bleef erbij dat de grondwet goed is. We hebben scherp onderhandeld over het grondwettelijk akkoord en een goed resultaat geboekt. Dat houd ik staande, maar we hebben de mensen niet kunnen overtuigen. Europa is te lang een zaak van politici geweest en te weinig van de burgers. Er is een grote kloof en dit kabinet zal alles doen om die kloof te dichten.

  - Dit waren korte gedeelten van het Eindhovens Dagblad zoals deze gepubliceerd werden.

  Op pagina 1 van het Eindhovens Dagblad stonden onder andere alle gemeenten in deze streek en daar de uitslag referendum europese grondwet vermeld staan.

  Balkenendes trieste blik prijkt op een foto van de voorpagina.
  Met de tekst: ‘Natuurlijk doet dit pijn’

  Einde citaat uit het Eindhovens Dagblad.

  Reactie door Paula Buisman — donderdag 2 juni 2005 @ 22.19 uur

 8. Ook ik wil de harde werkers aan de top gelukwensen met de succesvolle afloop van hun campagne!
  Ik wil er tegelijk voor pleiten het voorstel van Harry, om ‘de zorg’ tot onderwerp te maken van het eerstvolgende referendum, in de publiciteit te houden!!
  Hoewel de pers zijn suggestie, voor zover ik heb waargenomen, heeft genegeerd, denk ik dat het bij het grote publiek, na een hardnekkige voorlichting, zeker zal aanslaan. En een goede kans voor de SP om te ‘scoren’!
  Ik wens jullie allemaal kracht en inspiratie toe.
  Henk van Velthoven.

  Reactie door Henk van Velthoven — donderdag 2 juni 2005 @ 22.34 uur

 9. Ik kan niet na laten even de link naar de Deense nieuws site te geven waar wij altijd nieuws vandaan halen. Een mooie foto met een Tomaat http://www.dr.dk/P1debat/synspunkt.asp?action=showsynspunkt&id=6081

  Reactie door RedStar — donderdag 2 juni 2005 @ 22.37 uur

 10. joan (5)ik geloof niet in toeval .ook jan marijnissen gaat een keer dood .en dient vervangen te worden .je ziet de laatste tijd steeds meer dat de andere fractie leden (bewust) op de voorgrond treden ,om te laten zien dat de s.p meer is als een fanclub van jan marijnissen . n.l een gedegen ideologische politieke vereniging . beterschap jan .

  Reactie door texas henkie — donderdag 2 juni 2005 @ 22.39 uur

 11. http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/06/050601_si-la-dutch-eu-rejection.shtml

  Reactie door Farshad Bashir — donderdag 2 juni 2005 @ 23.00 uur

 12. De SP is zeker een gedegen politieke vereniging, enkele kan de S er de laatste tijd steeds meer afgehaald worden door de totalitiare sferen die ze beginnen uit te stralen nu de macht in zicht is. Een enge ontwikkeling die ik niet ga tegenhouden, ik kijk wel drie keer uit en waarschijnlijk zal ik de komende verkiezingen weer VOOR de SP stemmen. Maar het onderbuikgevoel dat Links het nieuwe Rechts aan het worden is begint steeds meer mijn rugwervels te kietelen. Alleen heeft het huidige rechts te weinig in te brengen om mijn stem te krijgen.

  Ik blijf een roepende in de woestijn terwijl de schapen achter de wolf aanlopen. Wie ben ik om ze tegen te houden? Ik loop gewoon mee.

  Reactie door Godpipo — donderdag 2 juni 2005 @ 23.28 uur

 13. 12) Achach mijn schapige Godpipo. Dat valt bij de SP toch nog wel mee? Als je over de PvdA dergelijke uitingen deed, was ik het roerend met je eens, maar ik ben toch echt de mening gediend dat de SP nog immer redelijk S is in haar doen en laten.

  Reactie door Jurjen — donderdag 2 juni 2005 @ 23.48 uur

 14. Godpipo, als ik het goed begrijp zou je rechts stemmen als het meer in te brengen had. Rechts neigt juist meer naar economische vrijheid. Nu stem je nogal links, waar juist de economische vrijheid wordt ingeperkt (in het geval van de Marxistische SP). En dat deed je al, zo zeg je zelf. Dus twee totaal tegenstrijdige dingen op grond van of het macht heeft ja of nee, wat de gemene deler is tussen de dingen die je zou kiezen. Gaat het je nou om een machtige allesbestierende staat of sta je ook nog voor bepaalde idealen buiten kolossale staatsmacht alleen?

  Reactie door W6969 — vrijdag 3 juni 2005 @ 0.02 uur

 15. gelukkig ben ik geen marxist. Maar ik ben wel een warm pleitbezorger van de sociaal-democratie. Ik ben de afgelopen weken goed bezig geweest al zeg ik het zelf. In ieder geval nieuwe aanhangers, wellicht nieuwe leden, de rare grondwet weg.

  Wat is de SP voor mij tegenwoordig ? Je normaal (=sociaal) gedragen en je hersens gebruiken.

  Zolang ik deze principes kan toepassen blijf ik lid. Als dat verandert ben ik lid-af.

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — vrijdag 3 juni 2005 @ 0.13 uur

 16. NON + NEE is al TWEE!

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 0.44 uur

 17. mensen nog iets; ik heb me werkelijk in geen tijden zo rot gelachen als gisteren en vandaag.

  Het was fantastisch.

  Bedankt.

  :D

  Reactie door Degtyarev Pekhotny — vrijdag 3 juni 2005 @ 0.50 uur

 18. Op klompen

  1960. Tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York beschuldigt een Filipijnse afgevaardigde de Sovjet-Unie van ‘imperialistisch’ gedrag. Nikita Chroestjev, die bij deze plenaire vergadering gastspreker is, trekt een schoen uit en slaat hiermee op de tafel, om vervolgens de geachte afgevaardigde de huid vol te schelden (in het Russisch). Chroestjev stond algemeen bekend als een plompe hork, en maakte met deze actie niet veel indruk. Zijn kleindochter heeft over dit voorval een prachtig artikel in de New Statesman geschreven.

  In 1984 komen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Gemeenschap bijeen in Fontainebleau. Op de agenda staat oa de bijdrage van Groot-Brittannie aan de EG. De Engelsen vinden dat ze al jaren teveel betalen en te weinig terugkrijgen. Tijdens het verhitte debat, pakt Margaret Thatcher haar handtas. Ze geeft met haar handtas een ferme mep op de tafel en roept: “I want my money back!” Het duurt een paar jaar, in Brussel zijn ze namelijk niet van de snelle… , maar haar geld krijgt ze terug, Groot-Brittannie krijgt een ‘rebate’.

  Juni 2005. Tijdens een vergadering van de Raad van Ministers van de Europese Unie wordt de voortgang van de ratificatie van het ‘Verdrag ter vaststelling van een grondwet’ besproken. Voor Nederland is Jan Peter Balkenende aanwezig. Hij trekt een van zijn klompen uit en spreekt luid en duidelijk: “Namens de Nederlandse bevolking: Nee!” En hij geeft met de klomp een harde klap op de vergadertafel.

  Die laatste klap zal nog wel even nadreunen. In Brussel zijn ze nou eenmaal niet van de snelle…

  Reactie door Henk Tukkers — vrijdag 3 juni 2005 @ 2.01 uur

 19. Het artikel dat de kleindochter van Chroestjev over haar grootvader schreef:

  http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FQP/is_4506_129/ai_66383187

  Reactie door Henk Tukkers — vrijdag 3 juni 2005 @ 2.16 uur

 20. >>Hij trekt een van zijn klompen uit en spreekt luid en duidelijk: “Namens de Nederlandse bevolking: Nee!” En hij geeft met de klomp een harde klap op de vergadertafel.

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 3.23 uur

 21. Ik hoop dat je dit ironisch bedoelde want ik zie Balkenstein niet voor me om dit te doen. Stuur maar dan beter Peter R. de Vries er heen, maar dan het liefst met een volle doos klompen, als je een soortgelijk effect wilt hebben,… zou ik maar zeggen.

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 3.27 uur

 22. Ietwat off-topic, maar ook weer niet. Vanmorgen in de Volkskrant:

  Euro kan ‘uit elkaar spatten’ na dubbel nee
  Van onze verslaggever Olav Velthuis

  AMSTERDAM – Doemscenario’s over het einde van de euro duiken op na het nee in Frankrijk en Nederland. De autoriteiten doen ze af als flauwekul. Maar economen maken zich zorgen. ‘De euro zou uit elkaar kunnen spatten.’

  ‘Flauwekul’, zei president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank donderdag. ‘Onverantwoordelijk’, sprak de Duitse minister van Financiën Hans Eichel. Maar het hoge woord is eruit. Na twee keer ‘nee’, en een aanhoudende economische malaise, komen doemscenario’s over de toekomst van de euro tevoorschijn.

  ‘Het is niet langer ondenkbaar dat de euro uit elkaar zal spatten’, zegt Paul de Grauwe, hoogleraar internationale economie aan de Universiteit van Leuven. ‘De huidige politieke realiteit kan tot gevolg hebben dat de euro wordt weggegooid’, beaamt Rick van der Ploeg, hoogleraar aan de Europese Universiteit in Florence.

  Tegenstanders van de euro, onder wie Sweder van Wijnbergen, hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwden in de jaren negentig dat Europa zich niet voor één munt zou lenen, omdat de economieën van de deelnemers niet met elkaar in de pas lopen. Bovendien zou een muntunie uiteindelijk vragen om ook een politieke unie.

  Voorstanders verweerden zich met het argument dat die politieke unie er met de euro als aanjager vanzelf zou komen.

  De geschiedenis had een ander verloop. ‘Het proces van politieke integratie lijkt na het nee in Nederland en Frankrijk dood. Terwijl een politieke unie wel nodig is voor een gezonde euro’, zegt De Grauwe.

  Volgens Van Wijnbergen zijn de Europese economieën niet meer, maar juist minder met elkaar in de pas gaan lopen. ‘In Spanje en Finland groeit de economie met meer dan 3 procent, terwijl Duitsland en Italië sterk achterblijven.’

  In het verleden zouden die verschillen in economische prestaties door middel van wisselkoersen of monetair beleid opgevangen kunnen worden: een hoge rente in landen met hoge groei, en een lage rente voor de achterblijvers. Maar sinds de invoering van de euro is dat niet meer mogelijk.

  Opnieuw geen man over boord. Als Europese werknemers maar zouden reizen naar de regio’s waar het economisch voor de wind gaat, dan worden regionale verschillen in Europa automatisch uitgevlakt. Maar, stelt Van Wijnbergen: ‘Die arbeidsmobiliteit is er niet en gaat er ook nooit komen.’

  De euro dan maar begraven? ‘Van munt wisselen doe je niet elk jaar. Daar zijn enorme kosten aan verbonden’, zegt Sweder van Wijnbergen.

  Volgens Van der Ploeg is redding nog mogelijk. ‘Maar dan moeten die lethargische reuzen Frankrijk en Duitsland hun arbeidsmarkt wel onmiddellijk gaan hervormen.’

  Maar strafte de Franse bevolking haar regering niet juist af vanwege die hervormingen?

  Van der Ploeg: ‘Het is de hoogste tijd dat Chirac en Schröder het veld ruimen en politieke vernieuwers aantreden.’

  Reactie door Yvo — vrijdag 3 juni 2005 @ 6.40 uur

 23. Ook wel boeiend:

  Brussel wil ‘gewoon doorgaan’
  Van onze correspondent Bert Lanting

  BRUSSEL – ‘Er is geen crisis in de EU. De landen die nee hebben gestemd, hebben een crisis!’ Brussel reageert strijdlustig op de opstand van de Franse en Nederlandse burgers.

  Wie verwacht had dat het Europees Parlement van plan is de witte vlag te hijsen na het debacle van de referenda over de Grondwet in Frankrijk en Nederland, vergist zich. Op een crisisberaad van de commissie voor constitutionele zaken in het europarlement hing donderdag zelfs bijna een strijdlustige sfeer. Niet opgeven, maar juist terugvechten, was de teneur.

  Eurocommissaris Margot Wallström, die is belast met de ondankbare taak de EU dichter bij de burgers te brengen, erkende dat het te simpel is het non en nee tegen het grondwettelijk verdrag aan binnenlandse problemen te wijten. Bij veel Fransen speelde mee dat ze de Grondwet te liberaal en te weinig sociaal vinden, terwijl de Nederlanders zich volgens opiniepeilingen van de Europese Commissie vooral zorgen maken over het verlies van invloed, nationale identiteit en soevereiniteit, hield zij de europarlementariërs voor.

  In plaats van een plan-B, haalde zij een plan-D te voorschijn, met de D van democratie. De EU moet volgens haar beter luisteren naar de burgers. ‘We moeten een signaal afgeven dat we een les getrokken hebben uit de referenda.’ Wat dat plan-D inhoudt, bleef duister, maar de commissieleden beloonden haar met een warm applaus.

  Maar met haar analyse van de boodschap van het Franse en Nederlandse referendum was lang niet iedereen het eens. ‘We hebben te maken met een opstand van de burgers die steeds verder om zich heengrijpt’, erkende de Oostenrijker Johannes Voggenhuber, een overtuigd federalist die net als de meeste leden van de commissie heeft meegewerkt aan het opstellen van de Grondwet. Maar volgens hem is het geen opstand tegen de Grondwet, maar tegen de regeringen die de Grondwet volgens hem hebben gesaboteerd. ‘Iedereen zegt dat we te snel gegaan zijn, maar het is juist het omgekeerde: we zijn te langzaam geweest!’

  Ook de Britse liberaal Andrew Duff vond dat de problemen met de constitutie niet aan de Europese instellingen te wijten zijn. ‘De fout ligt bij de nationale regeringen. Die zijn er niet in geslaagd de EU bij de burgers te brengen. We moeten terugvechten. Het is absurd om te aanvaarden dat het afgelopen is met de Grondwet.’ Gewoon doorgaan met de resterende referenda en parlementaire stemmingen, was zijn advies. ‘De eerste lidstaat die de Grondwet laat vallen, moet er flink van langs krijgen!’

  Commissievoorzitter Jo Leinen was het met hem eens. ‘Anders gaan we van een crisis in twee landen naar crisis tussen de Europese instellingen’, waarschuwde hij. Nederland en Frankrijk moeten bovendien hun plaats weten, vond hij. Ze horen tot de oprichters van de EU, ‘maar die status is nu voorbij. We zijn allemaal gelijk’.

  Af en toe klonk er boosheid door. ‘Er is geen crisis in de EU. De landen die nee hebben gestemd, hebben een crisis!’, verkondigde de Spanjaard Carlos Carnero. Hij wond zich vooral op over de passieve houding van de Nederlandse regering. ‘Ik begrijp niet hoe ze in Nederland zoveel terrein hebben prijsgegeven’, klaagde hij.

  Slechts enkele europarlementariërs vonden het tijd de witte vlag te hijsen. ‘We moeten geen wig drijven in Europa’, zei Jens-Peter Bonde, die de eurosceptische fractie in het parlement leidt. Hij weet alle problemen aan het feit dat er in de conventie die de Grondwet heeft opgesteld, vrijwel geen enkele vertegenwoordiger van de eurosceptische vleugel zat.

  ‘Laten we elkaar geen mietje noemen’, hield de Spanjaard Guardans Cambo zijn collega’s voor. ‘Laten we niet doorzeuren over het ratificeren van de Grondwet. Deze tekst zal nooit van kracht worden. Hoe langer we erover doen om te reageren, hoe meer de tekst gaat rotten.’

  Reactie door Yvo — vrijdag 3 juni 2005 @ 6.52 uur

 24. Het wordt nu zaak de Denen een hart onder de riem te steken:

  Denen zijn nu ook tegen

  KOPENHAGEN – Ook in Denemarken is nu een meerderheid tegen de Europese Grondwet. In een deze week gehouden peiling zei 39 procent tegen de constitutie te zijn en 30 procent voor.

  Het onderzoeksbureau Greens meldde donderdag dat 29,7 procent van de Denen het nog niet weet.

  Bij de vorige peiling van Greens, in april, was nog 34,3 procent voor en 26 procent tegen de Grondwet. De Denen houden op 27 september een referendum over de Grondwet. Premier Anders Fogh Rasmussen zei daar niet van af te willen wijken ondanks de afwijzingen van Frankrijk en Nederland. (AFP, ANP)

  Reactie door Yvo — vrijdag 3 juni 2005 @ 6.54 uur

 25. Ik heb gisteren het debat over het referendum gevolgd. Mij viel op hoe gemakkelijk de PvdA, de VVD, Groen Links en het CDA hun VERLIES opvatten. Als je als partij zo voor de grondwet was en dan op een manier teruggefloten wordt door de kiezer, dan past bescheidenheid en niet net doen of er niets aan de hand is. Dezelfde arrogantie zag ik gisteren in Netwerk bij Neellie Smit-Kroes. Altijd maar weer hameren op het economische gewin.De nee-stemmen moeten zich bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2006 ( gisteren had ik het over De Tweede Kamerverkiezingen, maar die zijn in 2007!)vertalen naar een duidelijk NEE tegen dit Kabinet. Als kiezer zijn wij bij het aantreden van Balkenende 2 al genoeg bedrogen door het CDA.

  Reactie door JE. Mulder — vrijdag 3 juni 2005 @ 7.35 uur

 26. Ik wil er heel graag nog aan toevoegen dat volgens mij onze NEE tegen Europese Grondwet toch wel duidelijk ook een NEE is tegen dit kabinet. Balkenende ook met zijn woorden die hij volgens zijn zeggen namens de burgers zegt. Als hij werkelijk namens ons burgers wil praten dan moet hij maar eens de straat op gaan en met ons persoonlijk komen praten. Dan zal hij wel te horen krijgen dat de meeste burgers het vertrouwen in Balkenende en dit kabinet kwijt zijn.

  Reactie door Paula Buisman — vrijdag 3 juni 2005 @ 8.19 uur

 27. @14: Ik heb ook nog bepaalde idealen buiten de Grote Staatsmacht om. Economische vrijheden daar buiten gelaten, maar ik ben een groot voorstander van Sociale mogelijkheden op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

  @25 en 26: Jullie geven precies de reden aan waarom ik vind dat het hele referendum NOOIT gehouden had moeten worden. Het Volk blijft een kudde schapen dat achter de grootste smoel blijft aanlopen. Nu hebben WIJ de huidige regering met al hun fouten gekozen en plukken we nu de vruchten ervan. Zij zijn onze volksvertegenwoordigers en moeten die rol dan maar vervullen, ook al is het Volk het er niet mee eens. Dat je een referendum over iets Europees bombardeert omdat je het nationaal niet eens ben met je regering is niets meer dan kortzichtig en dom. Spaar dan je stem voor de volgende verkiezingen en laat je ongenoegen blijken. Maar nee, liever appels met peren vergelijken en precies datgene doen waardoor Pim Fortuyn zo groot heeft kunnen worden. Toen stemde massa’s meelopers ook iemand posthuum in de tweede kamer. Dank je voor je domheid!

  Reactie door Godpipo — vrijdag 3 juni 2005 @ 9.13 uur

 28. Voor mij geldt ook dat dit een Nee was tegen dit kabinet, een motie van wantrouwen tegen alles wat deze regering zo graag voor willen schotelen, opdringen, angst aan praten, manipuleren, hersenspoelen via media met(gestolen)geld. Zij zijn te ver gegaan, hebben hun macht misbruikt dat het lijkt alsof dit land vervallen is in de handen van een totalitair regime, een maffia bende grootindustrielen met enkel de opdracht dit volk te domineren en in te zetten voor hun eigen financieel en machts gewin.
  Dit is mislukt, jammer voor jullie, er komt geen volgende keer, trek je conclusie en vertrek.. het is baai baai… zwaai zwaai .. liever vandaag dan morgen.

  Reactie door Terry — vrijdag 3 juni 2005 @ 9.38 uur

 29. Referendum

  Is het mogelijk om een referendum te starten wat het volk vindt van het salaris, vrije dagen en wachtgeld regelingen van politici. Dit lijkt me nu een noodzakelijk iets wat je bij het volk moet neerleggen. Omdat wij namelijk de werkgever van de politici zijn en hun salaris betalen. Kijk dan ben je met democratie bezig… tis maar een idee.

  Reactie door TheSaint — vrijdag 3 juni 2005 @ 9.43 uur

 30. @ 27

  Ik kan mij toch herinneren dat er een CDA-PvdA coalitie uit de bus was gerold met de vorige verkiezingen…
  Dat JeePee niet met Woutertje wou regeren was meteen duidelijk, hij had zijn zinnen al gezet op de VVD. Een loserpartij als D66 hielp hen aan een meerderheid in het kabinet. Dus dat we hier voor gekozen hebben vind ik onterecht, ook deze regering/coalitie hebben ze ons toen al door de strot gedrukt. Democratisch was geweest als D66 toén naar de achterban was gegaan om te kijken wat die wilden, dan was dit kabinet er zeker niet gekomen en hadden ze nieuwe verkiezingen uit moeten schrijven met het CDA als grootste verliezer!

  Reactie door Mirella — vrijdag 3 juni 2005 @ 10.24 uur

 31. Kabinet moet natuurlijk Kamer zijn de eerste keer…

  Reactie door Mirella — vrijdag 3 juni 2005 @ 10.25 uur

 32. @ Terry: voel je nu niet ook zo’n gigantisch Schaap dat je lekker meegelopen bent met de massa? Zou jij ook op iemand als Pim Fortuyn stemmen als de regering tegen hem was? Voel je nu helemaal tha man omdat je TEGEN gestemd heb op iets waar de regering helemaal NIETS mee te maken heeft (behalve dat ze voor waren) Is het niet beter om ergens over te stemmen waar je verstand van heb, lees je gewoon in en baseer je niet op achterhaalde (ja, zelfs domme) argumenten.

  Reactie door Godpipo — vrijdag 3 juni 2005 @ 10.27 uur

 33. @ 29: Daar heb je helemaal gelijk in. De verraders van D66 hebben gezorgd voor deze regering. Maar was het niet allang bekend dat CDA niet met de PvdA samen wilde regeren? Dat hadden ze al bij de eerste verkiezingen aangekondigd en nadat de LPF het kabinet had laten vallen was de CDA niet van mening veranderd. Toch werd er massaal op die partij gestemd omdat het geloof in de LPF verdwenen was. Dat D66 te machtswellustig is om hun rechtmatige plaats in te nemen in de achterban is helemaal waar, maar deze regering is niet door de strot geduwd. Dat was al langer bekend voordat we überhaupt naar de stembus gingen.

  Reactie door Godpipo — vrijdag 3 juni 2005 @ 10.32 uur

 34. Hey Godpipo niet iedereen heeft gewoon maar tegen gestemt zonder zich in de materie te verdiepen.

  Reactie door Sulis — vrijdag 3 juni 2005 @ 12.02 uur

 35. @23: de Brusselse elite heeft het duidelijk helemaal niet begrepen, als ze de Grondwet er alsnog proberen door te drukken zal Brussel ongetwijfeld vol komen te staan met demonstranten.

  Reactie door Johntio — vrijdag 3 juni 2005 @ 12.32 uur

 36. We hebben als weigerachtige Hollanders en Fransen een kennel
  waakhonden nodig in Brussel en Straatsburg,
  want volgens mij als je éven de andere kant uitkijkt probeert zo’n Barroso Balkenende te paaien om via een achterdeurtje ons de grondwet in de maag te splitsen.

  Reactie door C.Tilyx — vrijdag 3 juni 2005 @ 12.37 uur

 37. Hey Sulis, dat weet ik toch. Maar 80 % heeft dat wel gedaan. Kijk maar naar sommige reacties hier, zo zijn er nog vele voorbeelden te vinden.

  Reactie door Godpipo — vrijdag 3 juni 2005 @ 12.44 uur

 38. Wat een lulhannes zeg

  Zalm: bevolking niet altijd wijs
  AMSTERDAM – Minister Zalm (Financiën) gaat met weinig plezier de Ecofin-vergadering van volgende week in. De VVD-bewindsman straalde gisteren tijdens een vooroverleg met de Tweede Kamer duidelijk uit dat hij baalt van het nee tegen de Europese grondwet. “Ik respecteer de uitslag, maar het is niet zo dat de bevolking de wijsheid in pacht heeft”, mopperde de liberaal, die met hart en ziel voor de grondwet was.

  Gerrit Zalm
  Met dat verdrag zou hij een sterkere onderhandelingspositie gehad hebben om de bijdrage van Nederland aan de EU fors te verkleinen, stelde hij. ” Mijn positie was echt sterker geweest met een nieuw verdrag. Ik wil later dan ook geen gezeur hebben dat ik met één hand op de rug niet genoeg heb binnengehaald.”

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 3 juni 2005 @ 13.57 uur

 39. Als hij zijn baan niet meer leuk vind moet hij snel ophoepelen.

  Reactie door Peet — vrijdag 3 juni 2005 @ 15.00 uur

 40. @26) Paula, ik zie je nog bij het “gratis boekje” en m.i.
  en je hebt volkomen gelijk, praten namens de burgers,
  en over hun hoofden heen, is ZONDER hén gehóórd te
  hebben, of liever, willens en wetens, al op tafel
  gelegde argumenten voor kennisgeving aangenomen, en
  verder onvoldoende gereageerd.

  Het boekje dat voor hen werd open gedaan, ging gewoon
  met een klap weer dicht, en dat blijft niet ongestraft.
  Géén van allen denkt de verantwoordelijkheid individueel,
  of als ploeg te moeten nemen voor verzaakt gedrag.

  Een nieuwe ploeg zou niets oplossen…is dan het
  commentaar, desnoods een twee referendum op het volgende
  onderwerp, en dan niet een media-cliché, maar de
  betrouwbaarheid van de hogere ambtenaren, in élke
  discipline.

  De oplossing is dan niet een sanctie als dat wel aan de
  orde zou zijn, nee, men “biedt zijn ontslag” aan
  en komt na een fluisterperiode weer aan het werk,met behoud
  van salaris veelal, en een iets andere minstens zo goed
  betaalde baan elders in de luwte, geen centje(s !!!)pijn !!

  Ook voor hen in de toekomst, een sollicitatieplicht en
  uitkering, waarbij zij zeker nog geen boterham minder
  zullen hoeven te eten…..maar zullen zich dan voor het
  eerst kunnen verplaatsen naar de burgers die dat lot
  ondergaan in grote groepen, zonder aanziens des persoons.
  Dat zal hen misschien léren, regéren en léren vooruitzien.

  Die vele burgers, die redeneren vanuit hun eigen omstandig-
  heden, waarbij het niet gaat om dat extra weekendhuisje,
  auto, boot, en extra vakanties. Nee daar gaat het om hoe de
  kinderen hun studie kunnen voltooien, het verhuizen naar
  nog kleiner wonen, noodzakelijke hulp en medicijnen die
  niet vergoed worden en nergens gedeclareerd kunnen worden
  die de ramp aan zich voltrokken voelen aan den lijve, aan
  een vrij snelle bodem geraken en geen kant meer uit kunnen.

  Als de regering eens echt budgets van de grote groep
  lagere en middenklassers zou bestuderen moeten ze hun ogen
  uit het hoofd schamen, maar hoe vaak moeten we dat ze nog
  eens vertellen?
  Nederland een welvarend land? Ze váren wel, zeker maar de
  vlag hangt eigenlijk halfstok voor grote groepen, die
  makkelijk te traceren groep waar verhoudingsgewijs aardig
  wat belasting van wordt gevraagd…..daar moét naar gekeken
  worden.

  Nederland, helemaal rood, heeft bewezen dat het hen
  bloedserieus is geworden.
  De aderlatingen zijn al gedaan, en er komen nog de ruzies,
  over, diffuus, infuus, ……..en nog meer………fusies??

  Paula, ga je niet boosmaken over al het onrecht,
  maar leg het naast je neer, en is je wachttijd eigenlijk
  ook al weer veel te lang, dan weten dat anderen weer iets
  opgeknapt het ‘vechters-stokje’ ter hand zullen nemen,
  voor jou, zoals dat ook voor mij werd gedaan.
  Madelief (O).

  Reactie door Madelief — vrijdag 3 juni 2005 @ 15.19 uur

 41. @27 Godpipo

  “Het Volk blijft een kudde schapen dat achter de grootste smoel blijft aanlopen.”

  ‘k Dacht ‘t niet Gp. De grootste smoel in deze thread heb jij, en we lopen toch ook niet achter jou aan?

  @21 Artistx.nl

  Elke vorm van ironie is mij vreemd ;)
  Wat dacht je van Dennis vd Geest? Die kan het wel af zonder klompen!

  Reactie door Henk Tukkers — vrijdag 3 juni 2005 @ 15.28 uur

 42. @41

  En zo is dat. De grootste schreeuwers in de vaderlandse politiek zijn Woutertje en Jan Petertje, maar het grootste deel van het stemvolk liep niet achter deze lieden aan.

  Reactie door Fjodor — vrijdag 3 juni 2005 @ 15.31 uur

 43. Oké Godpipo. Maar ik hoop niet dat jij een wolf in schaapskleren bent.

  Reactie door Sulis — vrijdag 3 juni 2005 @ 15.50 uur

 44. “Dat JeePee niet met Woutertje wou regeren was meteen duidelijk, hij had zijn zinnen al gezet op de VVD. Een loserpartij als D66 hielp hen aan een meerderheid in het kabinet. Dus dat we hier voor gekozen hebben vind ik onterecht,…”

  Mirella, Woutertje is nog politiek-onvolwassen -en eigenlijk een watje! Dit moet inmiddels iedereen duidelijk zijn.

  PvdA profileert zich vooral het afgelopen jaar als een partij die “eindelijk” naar de burger luistert, maar is in burocratische zin feitelijk 10 keer erger dan CDA en VVD samen. Tegenwoordig halen ze van allerlei kunstjes bij (vooral SP “bashing” is de laatste tijd bij PvdA erg in!), behalve naar de burger luisteren.

  Hun deelname in het JA kamp, was een volkomen foute inschatting en blinde geloof dat het JA zou worden en hun aantal zettels in de peilingen nog hoger zou schoppen, om zo de volgende verkiezingsronde overwinning vast te stellen… Zo zie je eigenlijk hoe dichtbij PvdA bij de burger staat.

  Stom verbaasd is Woutertje achteraf? JA, (net zo stomverbaasd als mevrouw Halsema die gisteren in de Tweedekamer de klappen uitdeelde aan haar collega’s uit het JA kamp, alsof juist zij met Harry van Bommel de afgelopen weken helemaal vooraan op de barikaden stond)! Volkomen blind? JA! Stom? JA! Dit allemaal nu achteraf willen toegeven? NEE!

  Als ik geen andere keuze zou hebben, stem ik volgende keer liever op Wilders of LPF zelfs, dan dat ik mijn stem aan PvdA zou schenken. Inhoudelijk de slechtste partij van Nederland is PvdA momenteel vind ik. Zonder ideeen, zonder standpunten (laat staan dat ze die zouden innemen), geen ziel.

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 18.09 uur

 45. P.S. De activiteiten van D66 in dit kabinet, vertaalt zich aan hun aantal zetels in de Tweedekamer en in de peilingen. Niet bepaald een getal waar je over graag naar huis schrijft. :)

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 18.11 uur

 46. @41 Henk
  Ik ben er mee uit. Het moet sowieso een vrouw zijn (mannen zijn onderling niet interessant om naar elkaar te luisteren, vrouwen eigenlijk ook niet, maar naar een vrouw wordt tenminst gekeken), die het sliefst hoge hakken of een tasje heeft… maar een klomp zou uiteraard verrweeg de allerbeste beste keuze zijn!

  Let op, hier is een goede (haal maar gelijk de zakdoekjes bij):
  http://www.parool.nl/columnisten/joep_bertrams/060105.html

  Reactie door Artistx.nl — vrijdag 3 juni 2005 @ 19.10 uur

 47. Leeft PJB nu werkelijk op een andere planeet blijft ontkennen dat het kabinetsbeleid er niets mee te maken heeft de afrekening over europa, nu deze speelt zeker wel mee .

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 3 juni 2005 @ 21.43 uur

 48. Samen met Wouter bos waarschijnlijk…

  Reactie door TheSaint — zaterdag 4 juni 2005 @ 8.41 uur

 49. betting football…

  crucifying warriors quantizing depreciation flocked coals betting http://www.sport-betting-fun.com/

  Trackback door betting football — woensdag 17 mei 2006 @ 19.12 uur