Margalith Kleijwegt

dinsdag 04 oktober 2005 :: 10.46 uur

Maandagavond was Margalith Kleijwegt te gast bij de SP-fractie. Margalith is journaliste bij Vrij Nederland en schrijfster van het boek ‘Onzichtbare ouders – De buurt van Mohammed B’ dat in het voorjaar van 2005 verscheen.

Voor dit boek volgde zij leerlingen van een zwarte vmbo-school in Amsterdam-West en was hierbij vooral nieuwsgierig naar de ouders; ‘hoe ze leven, wat verwachten ze van hun kinderen?’. Ze kwam terug met een een onthullend en beklemmend beeld van isolatie, angst en onwetendheid.

Margalith Kleijwegt

Haar boek heeft heel stof doen opwaaien. Het gastcollege van gisteravond had dan ook als thema, hoe nu verder? Hoe voorkom je dat mensen radicaliseren, hoe bied je kinderen, maar ook ouders perspectief om zich verder te ontwikkelen in de Nederlandse samenleving? Welke rol spelen de scholen, wat kunnen de steden doen om buurten niet verder te laten segregeren?

In het verleden heeft de SP vaak als enige de vinger op de zere plek gelegd. Helaas zijn wegens het wegkijkgedrag van Paars, veel van onze voorspellingen uitgekomen. Dat helpt ons echter op dit moment niet verder. Tijd voor een Deltaplan!

Na afloop van het gastcollege had ik een gesprek met Margalith over deze onderwerpen. Hier te beluisteren! (Mp3, 4Mb)

Onzichtbare Ouders

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

26 Comments

26 reacties

 1. Studio Jan Marijnissen. Dat gaat maar door. Straks een eigen zender.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — dinsdag 4 oktober 2005 @ 11.37 uur

 2. Heb in de tachtiger jaren een aantal keren met haar gesproken, ze was toen ook al een bevlogen journaliste en ook nog een heel aardig mens. Ga het boek zeker lezen.

  Reactie door Hennie Hemmes — dinsdag 4 oktober 2005 @ 12.06 uur

 3. Wacht met veel spanning je deltaplan af Jan.
  Wat zal HET toverwoord worden om mensen te mobiliseren…..
  Een beginnetje misschien…..http://www.vervroegdeverkiezingennu.nl

  Reactie door anita — dinsdag 4 oktober 2005 @ 12.26 uur

 4. . nl is weggevallen

  Reactie door anita — dinsdag 4 oktober 2005 @ 12.27 uur

 5. Dat alleen een Deltaplan zou kunnen helpen is buiten kijf.

  Wel is er maar een fundament ervoor: wederzijds respect, gelijkheid in mensen rechten en voorgoed afzien van elke pogging tot verdeling om welke grond dan ook.

  Anders zijn we met de volgende halfemaatregel en illusie bezig.

  Reactie door Walking Bull — dinsdag 4 oktober 2005 @ 12.45 uur

 6. Volgens mij moeten we echt beginnen met gemengde wijken en de brede school visie. Ik heb begrepen dat dit in sommige steden al tot goede reultaten heeft geleid. Bij ons in het dorp heb je volledig witte wijken, er wordt nu weer een grote wijk bijgebouwd met alleen maar dure koopwoningen. De gemeenten geven de grond aan de hoogste aanbieder en dit is nooit de woningbouwcorporatie om de financiele gaten mee te dichten doordat ze steeds minder geld krijgen van het rijk. Volgens mij is de negatieve cirkelredenering dan rond. Meer geld naar de gemeenten onder voorwaarden.

  Reactie door kaatje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 13.19 uur

 7. Inderdaad vreslijk die sociale achterstanden. Want die mensen zijn niet aan het werk.

  Reactie door Piet — dinsdag 4 oktober 2005 @ 14.50 uur

 8. ” slechte Piet” verander alsjeblieft je naam zodat ” sociale Piet” niet langer geassocieerd hoeft te worden met jouw asociale visie.
  Inhoudelijk ga ik niet eens meer in op je belachelijke opmerking.

  Reactie door kaatje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 16.26 uur

 9. Het “Deltaplan voor een geïntegreerde samenleving Van apart naar samen” is een degelijk en helder stuk, met tal van waardevolle elementen en voorstellen. Wel is duidelijk, dat het nog veel inzet en lange tijd zal vergen voordat in dit kader opzienbarende resultaten kunnen worden geboekt. Vooral het “wij/zij-denken”, dat sinds 11 september 2001 sterk is toegenomen, vormt een belemmerende factor. Maar het is hoe dan ook zaak deze weg in te slaan.
  Ik heb enige bedenkingen. Hier en daar is het plan wel erg stringent geformuleerd. Voorbeeld: “In alle wijken dienen dezelfde regels te gelden en gehandhaafd te worden.” Onvermijdelijk zijn er ook lokale verschillen, die waarmee juist rekening zal moeten worden gehouden om succes te kunnen behalen.
  Verder zet ik wel een vraagteken bij het verbieden van financiering van religieuze genootschapppen vanuit het buitenland. Dat lijkt me in de praktijk heel moeilijk tegen te gaan en te controleren. Talloze sluipwegen zijn denkbaar. Maar afgezien daarvan: vanuit westerse landen (waaronder Nederland) worden net zo goed religieuze genootschappen in het buitenland gesteund. Waar het eigenlijk om gaat is: aanvaarden deze genootschappen de regelgeving in Nederland en handelen ze daarnaar?

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 4 oktober 2005 @ 16.45 uur

 10. mijn excuus voor bijdrage 6; alles staat natuurlijk al in het prachtige deltaplan!

  Reactie door kaatje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 16.58 uur

 11. Ik heb wel een vraag bij punt 12. Ik ben het er zeker mee eens, maar geeft een voorkeursbehandeling geen problemen met de EC?

  Reactie door kaatje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 17.05 uur

 12. Haar hoofd loopt leeg… :P

  Reactie door geldwolfje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 18.35 uur

 13. Hallo Jan,
  Samen, ja samen leven, lachen, huilen, samen lekker zeuren, – ja allemaal O.K. – maar die ander moet wel willen!
  En mijn vraag daarom: Willen die apartheden wel echt integreren, of is dat alleen maar om een inkomen veilig te stellen?
  Ja, er wordt hier en daar gepraat etc. – maar dat zijn er nog steeds veel te weinig en steeds dezelfden!
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 4 oktober 2005 @ 19.11 uur

 14. De SP niet wegkijken? Kom op Jan Marijnissen, laat me niet lachten, misschien wat minder dan de rest, maar ook de SP kijkt weg.

  Er wordt alleen maar gekeken naar mensen die van buiten nl komen, er wordt niet gekeken naar intergratie tussen nederlanders.

  Er wordt wel mooi gezecht dat we samen moeten gaan leven, maar christenen hoeven dat niet, nee die mogen gewoon op hun eigen scholen blijven. Die appartheid blijft bestaan.

  Jan Marijnissen, een paar geleden al weer had je op je weblog geschreven dat het een wens van je was dat we samen naar school konden, onafhankelijk van geloof of levens overtuiging, wat is daar tot nu toe terecht van gekomen, en heb je er wel wat aan gedaan? Of zit je op dit gebied alleen maar mooie praatjes te vertellen om mensen zoet te houden?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 4 oktober 2005 @ 19.16 uur

 15. Evert dat heeft te maken met artikel 31 (weet niet zeker of ik het juiste artikel heb) De Sp heeft hiertegen al vaker geageerd, maar krijgt de wet niet veranderd.

  Reactie door kaatje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 19.24 uur

 16. Ik heb een tijdje terug een interview met haar gehoord op de radio en wat ze vertelde was schokkend. Ik schrok er echt van. Dan kan je als Autochtone Nederlander nog zo je best doen, als er zoveel mensen absoluut niet naar willen luisteren, niet willen participeren, maar alleen maar radicaliseren (en dat doen ze echt) dan is er iets heel erg mis. Zeker in Amsterdam West. Ik denk dan ook dat Aboutaleb nog heel veel te doen heeft daar. Als ze al naar hem willen luisteren. Dit is een KLUS (hoofdletters) voor Marokkaanse Imams die samen met andere religieuze leiders die mensen moet proberen over te halen om toch bij de maatschappij te gaan horen. En mee te gaan doen. En vooral, om er niet meer bang voor te zijn. Dat werkt de radicalisering juist in de hand en jonge jongens zijn daar bijzonder gevoelig voor. Die willen juist beschermen en pakken het helemaal verkeerd aan. Dit is een enorm wespennest en toch moeten we dat nest uit elkaar gaan halen. Maar wat een enorme taak!

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 4 oktober 2005 @ 19.30 uur

 17. Ok, hierbij mijn commentaar. Doe ermee wat je wilt.

  “1. Om vast te stellen wat er allemaal is misgegaan met het integratiebeleid en waarom moet er een brede maatschappelijke discussie komen en een parlementaire enquête.”

  Net of dat ooit wat heeft opgeleverd.

  “2. De procedure tot het verkrijgen van het staatsburgerschap moet worden vereenvoudigd en gestandaardiseerd en gratis zijn.”

  Dat lijkt me een slecht idee. Iemand die niet eens bereid is om de bureaucratie te doorlopen en geld te betalen om zoiets prachtigs als het nederlandschap te verwerven, is vast geen aanwinst voor onze samenleving.

  “4. Mensen moeten er voortaan voor kunnen kiezen om geen ‘allochtone’ of ‘autochtone’ maar ‘gewone’ inwoner van dit land te zijn. Mensen mogen zelf aangeven of ze nog wel of niet meer als lid van een minderheidsgroep geregistreerd wensen te blijven.”

  “5. Wie kiest voor teruggaan naar het land van herkomst dient geholpen te worden bij het realiseren van de terugkeer. Bestaande belemmeringen moeten weggenomen worden, de huidige remigratieregeling verruimd. Verder moeten er bureaus voor advies en informatie komen in Turkije en Marokko.”

  Dat lijkt me niet. De enigen die voordeel hebben bij zoiets zijn de mensen die naar die landen willen (terug)verhuizen. Het lijkt mij redelijk dat zij daar zelf de kosten voor dragen.

  “6. Er dient verdergaande integratie van algemeen en bijzonder onderwijs in samenwerkingsscholen tot stand te komen. We moeten af van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen en op weg naar ‘gemengde’ scholen te krijgen. Dat kan door actieve stimulering van gemengde scholen en een ontmoedigingsbeleid voor zwarte scholen”

  Gemengde scholen zijn niets anders dan egalitaire scholen, waarin de besten niet de kans krijgen om zich volledig te ontwikkelen, en de slechtsen een te zwaar programma opgelegd krijgen. Wederom: slecht idee.

  “7. Elke gemeente moet een actief scholieren-spreidingsplan maken om zo snel mogelijk gemengd onderwijs in de gemeente te realiseren. Er moet goed en gratis scholierenvervoer geregeld worden plus gratis gemengde peuterspeelzalen.”

  Dat lijkt me geen goed idee. Ouders zijn in de eerste plaats zélf verantwoordelijk voor hun kroost. Er is geen enkele reden waarom de gemeenschap zou moeten betalen voor de fokdrift van enkele leden.

  “8. Schoolcontactfunctionarissen, die kunnen helpen om het schoolverzuim terug te dringen, dienen overal te worden aangesteld. Door functionarissen uit de allochtone gemeenschappen in te zetten, kan het contact met de ouders verbeterd worden. ”

  Nog meer ambtenaren dus. Nee, dank je. Als een kind geen zin heeft in school, dan is het de taak en zorg van de ouders om erop toe te zien dat zij toch gaan.

  “9. Buitenlandse geldstromen naar het onderwijs moeten onmiddellijk verboden worden. Beïnvloeding van het onderwijs door organisaties uit het buitenland is volstrekt onaanvaardbaar. Verenigingen en stichtingen in het onderwijs van wie blijkt dat zij toch geld ontvangen, verliezen hun recht op subsidie. ”

  Ik zie liever dat een buitelandse gulle gever dat geld vrijwillig schenkt, dan dat de overheid dat geld van mijn inkomen afhoudt. Met andere woorden: Ik ben het weer niet met je eens.

  “10. Er moet landelijk beleid ontwikkeld worden dat een doortastende aanpak van de ruimtelijke segregatie mogelijk maakt. De lokale overheden dienen effectieve en doorzichtige integratieplannen te maken op het terrein van ruimtelijke ordening en huisvesting. Deze plannen worden waar nodig gefinancierd door de landelijk overheid ”

  “Ruimtelijke segregatie” is niets anders dan lieden met een laag inkomen en hoog inkomen in dezelfde wijken dwingen. Met andere woorden: egalitarisme. Dat bereik je alleen door de rijken geld af te nemen en dat aan de armen over te dragen. Geen goed idee.

  “11. De huidige witte wijken moeten van het slot en opengebroken worden voor allochtonen. Er moeten veel meer huurwoningen en goedkopere koopwoningen in witte wijken komen. In zwarte wijken dient de grootschalige sloop van betaalbare woningen te stoppen. Door beter woning- en woonomgevingsonderhoud moeten ze ook voor andere bewoners aantrekkelijk gemaakt worden. ”

  Zie mijn commentaar bij 10.

  “Het woningtoewijzingsbeleid moet worden gericht op aanmoediging en bevordering van een meer evenredige spreiding van allochtonen en autochtonen. Allochtone woningzoekenden dienen extra kansen te krijgen op woningen in witte wijken en autochtone bewoners moeten volop ondersteuning krijgen bij het houden of vinden van een woning in ‘zwarte’ wijken. De kwaliteit van wijken met overconcentraties van allochtonen moet ingrijpend bevorderd te worden zodat deze wijken gaandeweg aantrekkelijker worden voor iedereen. Het gedogen van praktijken die het leefklimaat aantasten, moet stoppen. Overal dienen dezelfde regels te gelden en gehandhaafd te worden, ook voor het vestigingsbeleid van winkels en andere ondernemingen. ”

  Je zou wat losser met die regels kunnen zijn als je niet iedereen op een paar vierkante meter probeerde te proppen. Ten overvloede: ook dit is een slecht punt.

  “13. Iemand kan pas de inburgeringscursus verlaten als hij of zij voldoende kennis van het Nederlands en de Nederlandse samenleving heeft opgedaan. Deelname dient verplicht te zijn en handhaving van die verplichting dient daadwerkelijk plaats te vinden. Uitval moet niet worden toegestaan. Oorzaken van uitval moeten worden aangepakt. ”

  Eigelijk is dit gewoon een pleidooi voor het verplicht stellen van cursussen om allochtonen te dwingen om Nederlands te leren. Een pleidooi voor meer bureaucratie. Maar goed voor de werkgelegenheid, waarschijnlijk (ook al voegt dit werk weinig tot geen waarde toe). Een slecht idee dus.

  “14. Alle wachtlijsten voor overig taalonderwijs aan allochtonen dienen met voorrang te verdwijnen. De kwaliteit van dit onderwijs moet drastisch worden verbeterd. Er moeten aanvullende laagdrempelige en toegankelijke taal- en oriëntatiecursussen komen op wijkniveau voor migranten. Ook moet de televisie een veel prominentere rol gaan spelen in het taalonderwijs aan deze allochtonen.”

  Zie mijn opmerkingen bij 13.

  “15. De werkgelegenheid van allochtonen dient met kracht bevorderd te worden. Ondernemingen die in hun personeelsbestand duidelijk achterblijven bij het in dienst nemen van allochtonen dienen daarop aangesproken te worden.”

  Het gevolg hiervan zal zijn dat iedere allochtone werknemers zal worden nagewezen met de woorden: “Hij of zij is hier om aan het allochtonen-quotum van ons bedrijf te komen”. Terwijl die persoon misschien zomaar eens om zijn of haar capaciteiten kan zijn aangenomen. Het lijkt me dus een zeer slecht idee.

  “16. Subsidies voor langdurig werklozen moeten ingezet worden in het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en het maken van nieuw perspectief door opleiding en bijscholing. Doorstromingsfaciliteiten naar ‘gewoon’ werk moeten extra aandacht krijgen. De mogelijkheden van scholing en bijscholing dienen te worden uitgebreid, evenals de begeleiding van allochtone werknemers die uit het arbeidsproces zijn geweest of er voor het eerst aan deelnemen. Gesubsidieerde banen (waarin veel allochtonen werken) moeten worden omgezet in normaal betaalde banen.”

  Als een baan gesubsidieerd wordt, betekent dat dat er geen vraag naar dat soort werk is. De enige manier waarop dat “omzetten” dus mogelijk gedaan kan worden, is door er overheidsbanen van te maken. Dat lijkt me een zeer slecht idee.

  “17. Religieuze organisaties dienen bij te dragen aan de integratie. Daarom moet een einde komen aan de komst van geestelijken die geen kennis hebben van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Wie een verblijfsvergunning wil krijgen als geestelijke dient vooraf aan te tonen dat de gewenste kennis daadwerkelijk bestaat. ”

  Dit is het enige punt waarin ik enigszins kan meegaan. Ik zou het zelfs nog willen uitbreiden, en wel als volgt. Wie een verblijfsvergunning wil krijgen als dient vooraf aan te tonen dat de gewenste kennis daadwerkelijk bestaat. Overigens hoeven wat mij betreft zeker niet alle beroepen een verblijfsvergunning te krijgen. Ik zou alleen zeer gewilde specialisten op deze manier voorrang willen verlenen: artsen e.d.

  “18. Buitenlandse financiering van in Nederland opererende religieuze genootschappen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan en zeker volstrekt transparant gemaakt te worden. ”

  Dat vind ik niet. Als een Arabische sheik een paar miljoen euro wil overmaken aan een moskee, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Als men dit punt wil aanpakken i.v.m. angst voor “radicalisering”, dan moet men m.i. meer geld uitgeven aan criminaliteitsbestrijding (Uiteraard niet door nog meer geld van mijn bruto loon te stelen, maar door eventueel een andere kostenpost te schrappen).

  “19. Het bestrijden van criminaliteit en overlast van allochtone jongeren moet praktischer en meer resultaatgericht worden. Hulpmiddelen daarbij zijn het maken van profielen van daders, het ontleden van de harde kern van recidivisten en het beschermen van allochtone jongeren die dreigen te ontsporen of aan het begin staan van een crimineel bestaan. De betrokkenheid van allochtone ouders dient danig vergroot te worden. ”

  Beetje racistisch om het alleen over “allochtone” mensen te hebben. Pak gewoon de criminaliteit hard aan, los van of het “allochtone” of “autochtone” criminaliteit betreft.

  “20. Er moeten tijdelijke en kleinschalige experimenten komen voor jongeren, die hun afkomst gemeen hebben, om mee te helpen bij het toezicht houden op de leefbaarheid in de wijken. Er dient een landelijke adviesraad te komen van en voor jongeren uit de minderheidsgroeperingen die het meeste integratieproblemen ondervinden.”

  Dat is niet erg consequent, na alle retoriek waarin men “zwart” en “wit” met elkaar probeerde te mengen. Uiteraard vind ik het een slecht idee.

  Groeten,

  Reactie door geldwolfje — dinsdag 4 oktober 2005 @ 19.31 uur

 18. kaatje (15),

  Jammer dat het er niet van komt, terwijl christenen en niet christenen best samen kunnen leven en ook leren.

  Heb zelf een tijd stage gelopen op een christelijke school bij systeembeheer/helpdesk zullen we maar zeggen, kon goed omgaan met de docenten en scholieren, niks aan de hand.

  Dus volgens mij ligt het probleem dat het mis gaat als gaan denken van “o jee, die is anders”, dus vooroordelen.
  Zolang hier niks aan gedaan wordt zal Nederland nooit een samenleving hebben, erg jammer :(.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 4 oktober 2005 @ 20.56 uur

 19. 16. Lembeck, ik snap echt niet waar je het over hebt. Ik heb jarenlang in A’dam west gewoond, in de Mercatorbuurt en heb nog nooit problemen gehad. Ik liep zelfs ‘s avonds laat in m’n eentje over straat. Ik heb ook jarenlang in de concertgebouwbuurt gewoond en had daar meer problemen. Ik kotste van die rijke lui met al hun vooroordelen.
  18. Evert, fijn dat je inziet dat de SP zich keihard inzet om het artikel van de baan de krijgen, dat je nog geen resultaten ziet spreekt toch voor zich. Eerst maar eens de SP in de regering.

  Reactie door kaatje — woensdag 5 oktober 2005 @ 0.30 uur

 20. Voor de duidelijkheid: het Deltaplan dateert van 2002. Vandaar de roep om een parlmentaire enquete, die inmiddels al is geweest en tot veler verbazing opleverde dat de integratie eigenlijk best goed gelukt was. Kort daarna werd Theo van Gogh vermoord.
  Veel van het Deltaplan is nog actueel, maar ik denk, sadder but wiser na 2 november, hopelijk dat twee aspecten onderbelicht blijven: cultuur en demografie. Het laaste is het gemakkelijkst uit te voeren, maar voor veel linkse mensen moeilijk te verteren: het is absoluut noodzakelijk de import van bruiden en bruidegommen te stoppen. Deze nieuwkomers komen in het ghetto van Margalith Kleijwegt, komen niet in kontakt met Nederland, en deze import reproduceert onophoudelijk segregatie en een tweede of twee-en-een-halfde generatie. De integratiemonitor van de gemeente Amsterdam laat zien dat de integratie in de loop van de jaren negentig – de periode van massale ‘gezinsvormende’ immigratie – dramatisch is teruggelopen.
  De culturele component is veel moeilijker aan te pakken, maar even essentieel. We moeten begrijpen dat een belangrijk deel van de “minderheden” helemaal geen behoefte heeft aan integreren, en dat bijvoorbeeld spreiding van huisvesting niet zonder meer het gewenste resultaat op zal leveren. Ik denk daarbij aan het verhaal van een succesvolle “allochtone” ondernemer in Engeland, die voldoende had verdiend om in een betere, ethnisch gemengde wijk te gaan wonen. Hij verbood prompt zijn vrouw nog ooit het huis te verlaten, want anders kwam ze witte mannen tegen!
  Als ouderwetse socialist zie ik nog steeds als belangrijke mogelijkheden een massale inzet van welzijnswerk en werk binnen de scholen, maar dan wel op basis van de expliciete waarden van de Nederlandse cultuur (vrijheid van meningsuiting, sexuele emancipatie oftewel gelijke rechten voor vrouwen en homo’s, geweldloosheid) en met strak getrokken grenzen.
  Werk en perspectief is bijzonder belangrijk, maar ook daar liggen culturele obstakels. Voorzichtig gezegd: niet alle Marokkaanse jongens zijn voldoende inpasbaar in Nederlandse arbeidsorganisaties, en nogal wat goed functionerende Marokkaanse meisjes verdwijnen na hun 22ste achter de geraniums. Geen van beiden voor bedrijven en instellingen bijzonder aantrekkelijk.
  En als laatste actiepunt in verband met dit culturele element in deze problematiek: zowel de integratie als de verdediging van verworvenheden als de vrijheid van meningsuiting en sexuele emancipatie vereist culturele strijd, confrontatie en provocatie. Daarom was van Gogh belangrijk, en is Hirsi Ali dat nog steeds. Zo wordt in Nederland sinds de jaren ’60 cultuurstrijd gestreden. Dat leidt tot schokken, maar het schiet wel het meeste op.

  Reactie door Willem Dezwijger — woensdag 5 oktober 2005 @ 0.52 uur

 21. @19 kaatje

  “Ik kotste van die rijke lui met al hun vooroordelen.”

  Dat lijkt me de juiste houding voor iemand die in het marketing-vak aan de bak wil komen. (uche)

  Reactie door geldwolfje — woensdag 5 oktober 2005 @ 7.25 uur

 22. 21. Huh??

  Reactie door kaatje — woensdag 5 oktober 2005 @ 11.46 uur

 23. @ Kaatje (15):

  Ik neem aan dat je bedoelt: Grondwet art. 23 (betreft bijzonder onderwijs).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 5 oktober 2005 @ 14.40 uur

 24. 23 Ja Olaf, bedankt.

  Reactie door kaatje — woensdag 5 oktober 2005 @ 14.54 uur

 25. @22 kaatje

  Ik meende ooit gelezen te hebben dat jij in een vorig leven iets in marketing had gedaan. De opmerking was bedoeld als kritiek met opbouwend oogmerk (middels sarcasme, dat dan weer wel)

  Reactie door geldwolfje — woensdag 5 oktober 2005 @ 18.15 uur

 26. world cup betting odds…

  dawned sofas plugging incubates:ceramic:bunny odds http://odds.sport-betting-site.com/

  Trackback door world cup betting odds — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.25 uur