Het zorgstelsel en de Europese regels

Het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering kan mogelijk rekenen op weerstand uit Brussel. SP Europarlementariër Erik Meijer: “Het stelsel bevindt zich in een grijs gebied tussen overheid en markt, en de ervaring leert dat de EU daar het publieke deel liefst zo snel mogelijk uit wegsnijdt”. Meijer vraagt daarom aan de Europese Commissie in hoeverre het zorgstelsel in strijd is met Europese regels.

Want, met een halve opening zal Europa ongetwijfeld over een tijdje aan de bel trekken en eisen dat de overheid zich volledig terugtrekt. Door nu te vragen of dat het geval is, kan de regering zich nog bedenken. Ze kunnen dan in ieder geval niet meer zeggen dat ze het niet geweten hebben.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 12 oktober 2005 :: 14.49 uur

18 Comments

18 reacties

 1. Opvallend, eerst keert men zich tegen inmenging van europa in de nederlandse besluitvorming, maar als het puntje bij het paaltje komt verzoekt men zelfs om zulke inmenging. Hoog tijd om gewoon uit de EU te stappen.

  Reactie door speedfreak1 — woensdag 12 oktober 2005 @ 15.05 uur

 2. Als dit zorgstelsel voorkomen kan worden, mag dat voor mijn part door Brussel gebeuren. Hebben we tóch nog eens voordeel van de EU.

  Reactie door emma — woensdag 12 oktober 2005 @ 15.07 uur

 3. 1. Speedfreak, je snapt de strekking van het verhaal niet. In de praktijk bemoeit Brussel zich overal mee. Het vragen om uitsluitsel is in het kader van ” voorkomen is beter dan genezen”.
  Het internationale liberalisme wil juist dat alles in handen valt van de marktwerking, dat is toch een abc’tje. Ook de pvda en Groen-links werken hieraan mee doordat ze voor die grondwet waren. Ze zullen op termijn de keiharde consequenties moeten aanvaarden en het gaat in rap tempo. Democratie betekent nog altijd macht aan het volk, hiervan is geen enkele sprake. Het volk zegt nee, maar alle plannen gaan gewoon door.

  Reactie door kaatje — woensdag 12 oktober 2005 @ 15.25 uur

 4. Het zou mij niet verbazen als de regering opeens gedwongen wordt om die zorgmarkt helemaal los te laten. Afgezien daarvan denk ik dat het dit kabinet niet eens wat kan schelen. Het zou ze goed uitkomen omdat ze weer een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt weggehaald.

  Reactie door dj digital — woensdag 12 oktober 2005 @ 15.25 uur

 5. Kaatje, het verbazingwekkende is nu juist dat de SP tegen de EU-grondwet was met als reden dat het veel liberaler zou worden, dat terwijl liberale kringen er juist tegen waren omdat zij vonden dat het allerlei vrijheden en souvereiniteit zou inperken. En dat Brussel zich inderdaad overal mee bemoeit is mij genoegzaam bekend, en wordt door mij zelfs als hinderlijk gezien, daarom heb ik ook de overtuiging dat Nederland gewoon uit de EU moet stappen, dat naast een aantal andere redenen.
  Verder wordt hier op deze log nou wel steeds zo enthousiast beweerd dat “iedereen” tegen is, ik ben benieuwd welke onderbouwing er voor die bewering is. Mij is nog niet in een onderzoek naar mijn mening gevraagd.

  Reactie door speedfreak1 — woensdag 12 oktober 2005 @ 15.38 uur

 6. Bij deze dan speedfreak1…

  Lees het verhaal trouwens even goed door. Als je als Nederland je markt openstelt, dan ga je daarna onder marktregels vallen, en die worden op Europees niveau geregeld en bevochten.

  Waar de SP bang voor is, en terecht, is dat we nu nog gedeeltelijk iets in overheidshanden hebben, maar wanneer het eenmaal allemaal gebeurd is, Europa komt en zegt, en nu de rest nog.

  Zelfs dat moet dit kabinet niet willen, en als ze dat wel willen, dan moet dit voor de volle 100% van tevoren duidelijk zijn!

  Niet dat achteraf gebazel, dat hadden we niet verwacht, of het moet van Europa. Dit is wat het kabinet wil, dus dit moet heel erg duidelijk zijn.

  Reactie door Bastiaan — woensdag 12 oktober 2005 @ 16.08 uur

 7. Goed dat de sp fraktie alle wegen uit gaat zoeken om dit zorgplan te stoppen.

  Reactie door ReneR — woensdag 12 oktober 2005 @ 16.12 uur

 8. De Zorg
  Scheiding van Markt en Geest.

  Reeds eerder meldde ik dat de Zorg in zijn algemeenheid natuurlijk een markt is, echter de patiënt is geen normale consument zoals in andere marktsegmenten.
  Zo vind ik het langzaam tijd dat er een discussie wordt gevoerd over de wenselijkheid van splitsingen in de zorg zoals primaire verzekering en aanvullende verzekering.
  In feite spreekt men hier reeds over tweedeling.
  Ondanks de grote commotie die is ontstaan over een nieuwe vorm van verzekeren van elementaire kosten mis ik, ook bij de SP, hier ook weer de nuance en alternatieven.
  Ik ben een sterk voorstander van het invoeren van een volksverzekering waarin niet alleen de basis wordt verbreed maar elementen van aanvullende verzekering onderdeel van gaan vormen.
  Dus voor elke Nederlander dezelfde (bredere) verzekering.
  Dit gaat ons zeker meer geld kosten maar ik kan geen ander systeem bedenken dan dat dit geheel wordt gefinancierd op basis van belastingheffing waarbij dit grenzeloos is.
  (De hoogste inkomens tot zeer hoge inkomens betalen dus werkelijk de meeste kosten)

  Ten aanzien van verzekeren mag deze groep intekenen op “tenders”, niet uit bevolkingsgroepen maar uit regio’s. Per regio wordt er een financiële vergoeding door de overheid gegeven die vooraf bekend is. (Gecompliceerd maar mogelijk)

  Om slechts bij artsen en specialisten te blijven, (er is veel meer in de Zorg); Deze mogen op generlei wijze worden gehinderd in hun gewenste behandeling.

  De Zorg is dan voortaan voor de patiënt/consument geen zorg meer en voor een ieder gelijk.

  Dat zich buiten de patiënt, door gunstiger inkopen van faciliteiten, diensten en producten een normale competitie ontstaat, is gezond en gaat niet ten koste van de patiënt als consument.

  Dat een en ander een totale renovatie van onze zorg zou beteken is mij duidelijk.

  Het is mij ook duidelijk dat ik onmogelijk alle aspecten hier ter plaatse kan verwoorden maar mijn onderbouw is minimaal het tienvoudig van het geschrevene.

  Reactie door Liberaal-Socialist — woensdag 12 oktober 2005 @ 18.07 uur

 9. @Speadfreak
  Oftewel, het te snelle abnormale verschijnsel. Te vaak hier verschenen. :-(

  Reactie door Alex — woensdag 12 oktober 2005 @ 18.56 uur

 10. lijkt me niet aan de orde

  ALS zorg door de markt moet worden geregeerd, dan moet dat europabreed gedaan worden. Andere landen zouden dat dan dus ook moeten doen.
  Wel is het zo dat verzekeraars uit het buitenland hun diensten mogen aanbieden. Het lijkt mij dat zij dat nu ook al kunnen. Een beroep op de vrijheid van diensten lijkt mij niet kansloos. Ook onder het huidige stelsel is de verzekeraar niet van de overheid. Je kunt dus ook moeilijk beweren dat we nu een volledig publiek stelsel hebben.

  volgens mij is dit meer voor de Buhne dan dat er werkelijk iets van verwacht mag worden. Je zou het een ‘pechtoldje’ kunnen noemen

  Reactie door Martijn — woensdag 12 oktober 2005 @ 18.56 uur

 11. Waar ik dan bang voor ben is dat het dan echt Marktwerking WORDT! En geen publieke zaak meer. En bij die marktwerking zijn de mensen met lage inkomens en ook de chronisch zieken en gehandicapten helemaal de klos. Dan is gezondheidszorg er alleen nog voor de mensen die dat kunnen betalen en misschien krijgen we hier dan ook armenziekenhuizen en armenkliniekjes in achterstandwijken.
  Zowel het nieuwe Zorgstelsel als een eventuele volledige marktwerking is iets waar ik 100% op tegen ben. Ik ben juist VOOR de publieke en collectieve verzekeringen waarbij de sterktse schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is solidair.

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 12 oktober 2005 @ 19.04 uur

 12. Mooie zet! Blij dat ik op Erik Meijer heb gestemd!

  Reactie door J3roen — woensdag 12 oktober 2005 @ 20.04 uur

 13. Ze verzwijgen meer dan u weet, de EU bepaald wat er in ons land gaat gebeuren in de toekomst.

  Dacht u nou echt dat men in Den Haag niet allang weet wat er nog meer volgt ten nadele van de gewone burger met de minste draagkracht.

  Marktwerking staat in het vaandel, daaraan dient men in geheel Europa, de mens ondergeschikt te maken, het gaat om winst en groei en niet om mensen waar je toch niets tot weinig aan kan verdienen.

  Het geld moet in de EU geinvesteerd worden, om nog meer winst te maken en niet in de burger van de afzonderlijke lidstaten.

  Mijn wil het machtigste deel van de wereld worden.

  Sociaal is banaal geworden…de EU zal zegevieren.

  Reactie door e.krul — donderdag 13 oktober 2005 @ 11.14 uur

 14. mijn moet men zijn

  Reactie door e.krul — donderdag 13 oktober 2005 @ 11.15 uur

 15. Medische specialisten worden vrijwel nergens zo goed betaald als in Nederland.
  (uit de telegraaf)

  Gek hoor dat je door een arts wordt behandeld die weet dat je je premie amper kan betalen door zijn torenhoge salaris

  Reactie door peter — donderdag 13 oktober 2005 @ 11.20 uur

 16. Dat zorg geen markt is, is omdat de markt in principe een open systeem is, en de zorg (ik houd het even algemeen) een gesloten syteem, omdat de zorg een organisatie is met een duidelijk omschreven taak, n.l. mensen beter maken en/of hun lijden verlichten. Elk systeem heeft zijn eigen code’s, en door de principe’s van markt en bedrijfsleven toe te passen in de zorg worden code’s van het ene systeem opgedrongen aan het andere, en dat heet c.q. leidt tot corruptie. (Waar blijft dan de transparantie…?) Kennelijk wordt bij VWS ook wel gevoeld dat er e.e.a. wringt, want de “vrije” markt wordt in de zorg bij voorbaat al weer aan banden gelegd, hetgeen begrijpelijk is gezien de taak die het ministerie zichzelf gesteld heeft, t.w. bezuinigen.
  Dat een systeem gesloten is wil niet zeggen dat het niet met zijn tijd kan meegaan – als je de natuurlijke ontwikkelingsgang niet tegenhoudt gebeurt dat vanzelf wel, maar wat nu geeist wordt is een transformatie, en transformeren is gesloten systemen niet gegeven.
  (Je kunt ze wel een andere taak geven, b.v. winst maken i.p.v. mensen beter maken.) Wat dat betreft zijn organisaties net mensen: je kunt transformatie niet afdwingen; doe je dat toch dan dreigt regressie naar het vorige niveau danwel fragmentatie.
  De roep om holding en containment uit de maatschappij wordt door beleidsmakers en politici m.i. onvoldoende gehoord, danwel uitgelegd als ontwijken van de eigen verantwoordelijkheid. Beleidsmakers zouden moeten bevestigen wat goed is en vragen wat de werkvloer nodig heeft om dat uit te bouwen om een nog betere zorg te krijgen dan we in Nederland toch al hadden, en uit menig enquete komt dat mensen hun gezondheid heel erg belangrijk vinden, en daar ook wel degelijk iets voor over hebben; laten we dan met zijn allen accepteren dat dat ook iets kost. Vadertje Staat rest dan slechts de taak die zorg ook voor de minder bedeelden in onze maatschappij bereikbaar te houden.

  Reactie door l.m. leicht — donderdag 13 oktober 2005 @ 12.37 uur

 17. stop balkenende en zijn kornuiten
  dit zorgstelsel mag geen doorgang vinden
  sp help ons help nederland!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door jj snijder — vrijdag 14 oktober 2005 @ 16.10 uur

 18. world cup…

  speeder apprehension platitude battler noiselessly chars.squirrels.documents!earnestness odds http://www.sport-betting-site.com/

  Trackback door world cup — zaterdag 20 mei 2006 @ 14.07 uur