Burn-out bij artsen

Het afgelopen jaar is het aantal artsen met een burn-out sterk gestegen. Uit gegevens van de artsenorganisatie KNMG blijkt dat in 2005 het aantal overspannen artsen is gestegen van 11 naar 14 procent, zo bevestigde de KNMG een bericht in het dagblad Trouw. De artsenorganisatie sluit niet uit dat het kabinetsbeleid de stijging van het aantal overspannen artsen heeft veroorzaakt. (nu.nl)

Zorg geen markt

De huisartsen, die massaal in verweer kwamen tegen het nieuwe zorgstelsel, lijken nu slachtoffer te worden van het kabinetsbeleid dat hun beroep in de kern raakt. Immers, waar zij eerst enkel en alleen de belangen van de patiënten behartigden, kijkt op dit moment een zorgverzekeraar over hun schouders mee. Een zorgverzekeraar die niet de eed van Hypocrates heeft afgelegd, maar commerciële belangen voorop stelt.

Nogmaals, er is niets tegen meer efficiëncy in de zorg. Graag zelfs. Maar zorg is en blijft geen markt.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 11 januari 2006 :: 12.14 uur

49 Comments

49 reacties

 1. Het heeft er ook mee te maken dat in Nederland de huisartsen de meeste patienten hebben, ik meen dat ze 3000 patienten per persoon dienen te dienen, lijkt mij gewoon te veel. En dat zorgstelsel zal zeker niet bijdragen tot betere condities!
  Naar mijn idee moeten er gewoon meer huisartsen bij komen, straks is eerste lijnzorg zo onaantrekkelijk dat niemand meer gaat voor huisarts na artsenstudie!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 11 januari 2006 @ 12.30 uur

 2. Nog weer een reden om een einde te maken aan het rechtse afbraakbeleid! En hopelijk zo snel mogelijk.

  Hoop dat Wouter Bos nou ook eindelijk eens ophoudt met dat geslijm richting CDA, ‘het-mes-in-de-rug’ partij, en openlijk laat weten dat hij voor een breed progressief alternatief gaat.

  Er moet een einde aan de rechtse afbraak politiek komen. Weg met die rechtse regenten kliek!

  De neo-liberalen bezorgen een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking dagelijks heel veel ellende.

  Als de huisartsen er ziek van worden, wat zegt dat dan over de gevolgen voor onze maatschappij van teveel jaren rechts associaal afbraak beleid?

  Het is de hoogste tijd voor een ander, sociaal, beleid.

  Beste mede-progressive richt je a.u.b. op progressive samenwerking, negeer rechtse one-liners, uebermenschwaan en arrogantie.

  Focus op het alternatief: vooruitgang in plaats van afbraak!

  Reactie door Vrijdenker — woensdag 11 januari 2006 @ 12.33 uur

 3. Geen medelijden met de huisartsen !
  Er zullen best wel goede zijn, maar velen zijn inhalige schrapers die op hun krent in het kantoortje blijven zitten en daarvoor schandalig declareren.
  Als je belt voor een ziek kind, dan zegt de assistente – de arts komt zowiezo niet aan de lijn – “geef maar een aspirine”, en ja hoor, daar komt weer een acceptgiro voor 18,90 euro.

  En nou hebben ze een burnout, net als het nieuwe zorgstelsel begint ?
  Komt hun tweede huis en vierde vakantie in gevaar ?

  Reactie door willems — woensdag 11 januari 2006 @ 12.48 uur

 4. Ook hier, maakt de huisarts zich niet druk, en zegt zo ,dat je niet moet zeuren.,

  dat is gemakzucht,en vooliegen., en oppervlakkigheid., je moet niet zeuren ,je hebt niets , terwijl daardoor veel dingen dus niet preventief behandeld worden en veel schade opleveren.,

  stiekum hoop ik dat de marktwerking ertoe leidt dat ze harder en beter gaan werken, omdat ze anders op hun kloten krijgen!

  nu krijgen ze vrijwel niet op hun ziel, en kunnen daardoor de boel uitvreten!

  Reactie door Jansonius — woensdag 11 januari 2006 @ 13.31 uur

 5. Huisartsen komen vaak niet verder in hun
  10 minuten-met-bel- gesprekjes dan het voor
  schrijven van medicijnen, en gelukkig kun-
  nen die ook ‘herhaald’ worden geleverd.

  Zelf bijhouden van hoe een patiënt er eigen
  lijk voor staat behoort niet meer tot de
  mogelijkheden en kan door oppervlakkige ken
  nen niet zelden een ernstige inschattings-
  fout gemaakt worden, maar dat is nu de
  schuld van het Kabinet dat meende dat een
  ‘stop op arts-en-studie’ verantwoord was.

  Er werken dus NU mensen in funkties die niét hun hartewens, een arts worden, vervuld weten.

  De praktijk wordt geassisteerd door aller-
  aardigste mensen-in-opleiding-tot, of afge-
  studeerde doktersassistenten, danwel min of
  meer administratieve verpleegsters.

  De computer, waarin iedereen toegang heeft
  vermeld de kernpunten van iemands ‘strikte
  privéleven’ en zo komt dus ook een medisch
  dossier in véél te veel ‘schermen’terecht,
  een ondergeschikte, maar onprettig aanvoe-
  lende bijkomstigheid voor velen die met an-
  deren dingen te maken hebben dan de regu-
  liere problemen, die aan alle kanten legi-
  tiem zijn.

  RONDUIT SCHANDE dus, hetgeen al langer te
  voorzien was, dat wij onze MENSENREDDERS
  VAN BEROEP, zo in de KOU hebben laten staan
  en ook deze figuren, die opbránden, vóór de
  leeftijd die ervoor staat, is beschamend
  voor hoe we denken en rekening houden met de ‘medische stand’.

  Met name is dit de ondernemer die zijn ba-
  siskapitaal aangereikt zou moeten krijgen
  en dan het liefst in een teamverband een
  praktijk aangeleverd zou moeten krijgen en
  ook een salariëring binnen een acceptabele
  schaal voor juist dit beroep.
  De avond- en weekend-opvang is ook nog
  steeds niet naar behoren, en binnen rede-
  lijke afstand geregeld voor patiënten.

  Te gék tegenwoordig dat groot-risicolopende
  patiënten met hun behoorlijke temperatuurs-
  verhoging en een mogelijke bronchitis of
  longonsteking maar naar de praktijk moeten
  zien te komen, en….dus over het beter wor
  den nog eens 3 weken langer doen, na er
  eerst nog een ‘kou’overheen te hebben gevat
  en échte artsen werken zich haast niet door
  deze rijstebrij van onmogelijkheden heen,
  met groot inlevingsvermogen enerzijds en
  anderzijds rázend van onmacht.
  Intussen geven sommigen zelfs nog nascho-
  lingscursussen en/of nemen er aan deel.

  Hadden we het nog over VAKANTIE?
  Kort verlof dan? Ja zeker, uitslapen en de
  administratie op peil brengen en ‘s een keer even er met de áchterban tussenuit!
  Artsenbezoekers en fiscalisten over de
  vloer nog even als ‘tussendoortje’.

  Hébt u éven voor mij? Je dúrft het al haast
  niet meer te vrágen!

  Net als zoveel ‘zorgers’ binnen de (ook
  ‘mantel’-) ZORG, zwaar ONDERGESNEEUWD !
  Toch héét dat: B urn- O ut- S yndroom.
  Dat moet Wouter toch ook niet onberoerd
  laten, a new disease with his name B O S !

  “De bomen” zie ik ook al niet meer en het
  geluid zwelt aan:
  HOE LANG KUNNEN WE HET ALLEMAAL NOG B O L
  WERKEN?
  De wélgestelden hebben in ieder geval geen
  financiële kopzorgen die overigens een hele
  hoop somatische kwalen te wéég bréngen,qed!

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 13.37 uur

 6. Het gebeurt wel vaker dat mensen een burnout krijgen die zich normaliter niet hoeven in te spannen.

  Huisartsen hier zijn of op cursus van een of andere farmaceutische boer of ze hebben vrije dagen.

  Eigenlijk zou je ze moeten verplichten om een werkurenlijst bij te houden, ik denk dat je nog onaangenaam wordt verrast hoeveel er effectief wordt gewerkt.

  Het beste lijkt mij dat ze gewoon worden betaald na het aantal consulten en de effectieve uren die er worden gewerkt ipv het aantal patienten, dat is ook heel normaal in andere vrije beroepen, accountants, advocaten en adviseurs.

  6 consulten in een uur is ook 120 euri, er zijn genoeg ondernemers in de private sector die dromen van dergelijke facturabele tarieven.

  Reactie door Stephan — woensdag 11 januari 2006 @ 14.10 uur

 7. Geen medelij hoor!

  Onze dokter rijdt nog steeds z´n mooie Volvo en zijn vrouw een leuke Cabrio.

  Ach, ik bedoel het niet zo scherp. Maar ik vind ook, loon naar werken ofwel uurtje factuurtje en niets gedaan geen loon.

  En wat mij betreft mogens ze best naar 1500 patienten/arts. Komen er ten minste meer artsen bij.

  Reactie door Tjerk — woensdag 11 januari 2006 @ 14.39 uur

 8. Nee Stephan, een huisarts is nog lang niet
  klaar als de patiënt na 10 minuten vertrok-
  ken is. Vaak moet er nog van alles áchter
  de schermen worden geregeld aan onderzoeken
  en info aan specialisten en een veelvoud
  daarvan in telefoongesprekken, nodig, om de
  boel niet in het hónderd te laten lopen.
  Een 10 minutenconsult kan uitlopen tot dik
  tijd erna, die ergens in verdisconteerd
  dient te worden.
  Zo ook het zorgvuldig formuleren van ‘ver-
  wijzingen’ en adviezen in probleemstelling-
  en.
  Overigens hebben we het dan ook nog niet gehad
  over de vakliteratuur die bijgehouden dient te worden en ook niet hoé artsen
  gehinderd, afgeremd, of tegengewerkt worden
  door allerlei niét-medische ‘schijven’,zo-
  als contacten met familie van mensen die
  ‘wilsonbekwaam’ zijn geworden of verklaard.
  Onderschat dus niet de duizendpoot die een
  echte huisarts is en die verhinderd wordt
  zijn snelwandelen te kunnen practiseren!
  Natuurlijk hoop ik op adequáte hulp voor je
  als je dat nodig mocht hebben en wedden dat
  je na zoiets er even ánders tegenaan kijkt?

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 14.46 uur

 9. 7. Tjerk, juist opgemerkt of jouw arts nu
  in een Volvo, of BMW, of Mercedes rijdt,
  dat zal me een zorg zijn. Een arts is door-
  gaans de enige die ontzien wordt door de
  verkeerspolitie bij het snel ergens bij
  nacht en ONTIJ te moeten komen opdraven.
  Een flinke KOOIKONSTRUKTIE voor zijn ‘snel’-verkeer wel het allerminste is
  wat hij nodig heeft en niet mijn ooit goed
  lopende Citroën van 2 PK die amper snel een
  kruispunt over kon, dat ik vóór het licht
  op groen kon schieten, moest overgestoken
  te hebben vanwege een dringend verzoek om
  een a.s. even naar het ziekenhuis te bren-
  gen. HAD IK, als leek, maar eerst gekeken,
  dan was er een ambulance geweest, en de
  baby kwam midden in de winternacht nog op
  de brancard op de stoep van het ziekenhuis
  ter wereld, door een ijlings toegesnelde
  verpleegster, die me later vertelde in geen
  9 jaar op de “Kraam” te hebben gewerkt, nu
  25 jaar terug…en ik…..stond 2 dagen
  lang op mijn benen en knieën te trillen,
  want wát als het was misgegaan?
  Mensen en vakkrachten: wat komt men daar al
  jaren aan tekort, en evt. dan een nog te
  geboren worden baby danook nog het kind van
  de rekening? Ik weet dat er nu artsen hun
  hoofd schudden over zo weinig medewerking
  van de rijksoverheid en hun buik vol hebben
  over alle korte termijn-dénken én doén!

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 14.57 uur

 10. Vanaf het moment dat de huisartsen er voor hebben gekozen om bij het uitschrijven van recepten voor goedkopere (merkloze) medicijnen hun hand op te houden bij de zorgverzekeraar om een bonus daarvoor te vragen, hebben zij zelf voor een euroteken, i.p.v. esculaap, als symbool voor hun beroepsgroep gekozen. En zo als iedereen weet, daar hoef je geen arts voor te zijn, van roken krijg je kanker, van sex zonder condoom nare ziektes of kinderen, en van veel aan geld denken stress.

  Reactie door M. van Uchelen — woensdag 11 januari 2006 @ 15.00 uur

 11. @Madelief

  Denk je dat dat bij een accountant niet zo is? Dan moeten ze die extra tijd gewoon verdisconteren in het consult tarief, bovendien die enkele keer wanneer ik bij een dokter kom (waar hij/zij wel geld voor krijgt als ik niet kom) doet deze toch snel 3 tot 4 consulten in 30 minuten.

  Niet iedere “client” heeft veel papieren nazorg nodig.

  Er zullen ongetwijfeld een aantal patienten zijn die veel tijd en werk kosten, daar staan dan weer patienten tegenover die voor een lullige verkoudheid of griepje langskomen. Wat betreft het bijblijven mbt vakliteratuur, dat probleem kennen zelfstandige administrateurs en accountants of advocaten ook. Alleen begeven die zich in de particuliere sector en bepaald de markt het tarief. Meerwerk voor een klant (patient) is verdisconteerd in het uurtarief.

  Ik denk dat behoorlijk wat accountants en andere adviserende beroepen graag zouden worden betaald nagelang het aantal clienten dat zij in hun portefeuille hebben ipv het aantal uren dat zij aan clienten besteden.

  Het hele financieringsysteem van huisartsen is de grootste kolder die je maar kunt verzinnen. Gewoon loon naar werken uurtje factuurtje. En beperk de artsen niet die bereid zijn om extra uren te werken om hun chaletjes in zwitserland te kunnen betalen.

  Reactie door Stephan — woensdag 11 januari 2006 @ 15.01 uur

 12. Correctie: …a.s. OUDERPAAR, dat er ook
  hun eerste kind van 6 getuigen van wilde
  laten zijn…(nr 9). In grote haast en
  het kan me nog altijd emotioneren, zeker
  als ik anderen hoor over hun al dan niet
  mogelijk overkomende plotselinge ‘post traumatische stress’ bij het meemaken van
  een ingrijpende gebeurtenis. Je eigen
  reakties dénk je onder contrôle te hebben
  maar er voor instaan dat je die hébt blijkt
  in de praktijk voor volslagen verrrassingen
  te kunnen zorgen, en daarin bléék ik i.d.
  gevallen, niét de enige!
  Geprobeerd heb ik om de bruine Mercedes die
  ik ten onrechte geen voorrang had verleend
  te achterhalen op die winterse zondagmorgen
  vroeg, op weg naar de VU, om m’n excuses
  aan te bieden ! Er was geen tijd te verlie-
  zen, bleek ineens, en wij beveiligd door
  een KOOIconstructie, al allerminst !

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 15.06 uur

 13. Nou als ik de berichten hier lees hebben wij het super getroffen met onze huisartsen, komen nog op huis bezoek en zelfs als je in het ziekenhuis ligt komen ze langs, je krijgt ze ook telefonisch te spreken.Hij rijdt op een motor om zo geen parkeerellende te krijgen en zij rijdt in een 2e handsje.Toen onze moeder op steven lag, kregen we zelfs privee nummer en kwamen ze elke dag langs!
  Niets te klagen dus maar blijkbaar een uitzondering, heb ik effe mazzel!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 11 januari 2006 @ 15.10 uur

 14. Stephan, met je eens dat de salariëring ook
  van artsen ook op de schop zou moeten, som-
  migen schrijven maar én schrijven maar….,
  echter ik ga niet uit van de zakelijke op-
  portunist maar van de ethische en vakbekwa-
  me huisarts die niét naar de pijpen danst
  van de pharmacie om er z’n vakantie op
  Curacao mee verwezenlijkt te zien en het
  niet zo interesseert of er met grote pre-
  cisie gewerkt en geoordeeld dient te worden.
  Artsen met werkweken, ingekaderd in een
  ziekenhuissysteem, waarbij men uitgaat van
  geregelde werk- en rusttijden, zoals ook
  bijv. bij vervoerspersoneel van allerhande
  soort, kunnen dus een steengoed salaris
  verdienen en toch met plezier hun werk doen. Echter er zullen er altijd wel zijn
  voor wie het nooit genoeg is, financieel en
  zich dan toch met een privé praktijkje zien
  over de kop te werken. Moeten die lasten
  dan gedragen worden via de arbeidsovereen-
  komst die met het salarisbetalende zieken-
  huis werd overeengekomen, vind je?
  Want waar is tot op heden dan voor dat soort bedrijfsartsen geregeld dat zij hun
  sociale lasten over de ‘tweede’ praktijk-
  inkomsten betalen, dan geregeld, denk je?
  Dus, al die in natura uitbetaalde en moei-
  lijk te bewijzen ‘(medicijnen-)snoepreizen’
  zouden dus als ‘inkomsten’ belast moeten
  worden, vind je ook niet?
  Maar Stephan, ik zei het al maanden terug,
  dat het een aardige stunt zou zijn om de
  Nederlandse boekhouders en accountancy ook
  eens grondig uit te pluizen en niet alleen
  ‘de bouw’.
  Zelfs bestaan er administrateurs die nog
  een rekening weten te presenteren met ook
  nog eens inclusief de BTW die werd gerekend
  over de postzegel, waarmee hij de rekening
  verstuurde? Over gráppenmakers gesproken !
  Wie heb ik voor me Stephan en in welk beroep en met welke ervaring en vanwaaruit
  een verkregen inzicht? Fijne avond Stephan!

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 15.20 uur

 15. Als we het maar met elkaar eens zijn dat artsen en huisartsen met name, geen zelfstandig ondernemers zijn (al willen ze zichzelf wel graag als zodanig zien)

  Op het moment dat artsen worden beloond op basis van de uitgevoerde ingrepen en consulten op dat moment is de problematiek rond werk en rusttijden ook niet meer aan de orde.

  Wat betreft BTW over een postzegel, het is fout maar daat maakt toch niet uit deze BTW moet ook worden afgedragen aan vadertje staat.

  Wat betreft mijn persoontje, het lijkt mij niet verstandig om op een open forum priveinformatie te posten.

  Feit blijft dat er legio ondernemers werken die op basis van uurtarieven betaald krijgen daar moeten ze hun onderkomen, vervoer, vakliteratuur en cursussen van bekostigen.

  Reactie door Stephan — woensdag 11 januari 2006 @ 15.44 uur

 16. Off topic:

  Beste mensen,

  Zouden wij binnenkort nu echt de gebeurtenis van een kabinetscrisis kunnen vieren?

  Zie de Parlenemtaire Nieuwsbrief vandaag:
  http://vedm.net/edm/viewer.jsp?m=yGkV&s=hNMVP

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 11 januari 2006 @ 16.10 uur

 17. Excuus. Ik had het nieuwe topic nog niet gezien. (Had nog niet weggeklikt).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 11 januari 2006 @ 16.13 uur

 18. 15 Stephan, denk je dan alleen het principe
  in: of het nu 2 of 3 centen zijn, waarom
  zou iemand belast worden met btw over een
  n.b. postzegel op een verzonden brief?
  Die wordt toch afgedragen, stel je ! Zeker,
  maar waarom zou ik die dan nog betalen ook,
  als de btw al in de rekening verwerkt was
  onder – voor mijn part – administratie en
  telefoonkosten? Als de briefporti 0,39 is,
  lijkt het ook wel een grap, maar moet die
  post eens E 4,90 aan porti kosten, zou mij
  dan dáárover nogmaals btw in rekening moe-
  ten worden gebracht? Te absurd voor woorden
  en echt niet acceptabel !
  Overigens, ik ben na een arbeidzaam leven,
  al dan niet ervoor betaald, nu gehouden een
  rustig leventje te gaan leiden en weet me
  aan veel kanten prima te vermaken.
  ‘k Was wel graag weer ergens in loondienst
  aan het werk gegaan maar conditie laat dit
  door onverwachte tegenslag (ook in mijn ge-
  zondheid) niet meer verantwoord toe !
  Wel voer ik diverse correspondenties, maar
  zeker in sommige gevallen niet via een p.c.
  waarbij ik niet verzekerd ben van absolute
  betrouwbaarheid! Fijne avond gewenst en
  zo mogelijk ‘goede záken’! Groet,

  Reactie door Madelief — woensdag 11 januari 2006 @ 16.50 uur

 19. @Madelief,

  Voor een foutieve rekening moet je bij de administrateur in kwestie zijn. Er worden wel vaker facturen verstuurd waar e.e.a. niet aan klopt, mede veroorzaakt door een BTW wetgeving waar jan modaal echt niet meer uitkomst.

  Reactie door Stephan — woensdag 11 januari 2006 @ 17.04 uur

 20. Ik denk dat de hele gezondheidzorg in overspannen toestand dreigt te raken, het zijn niet alleen de huisartsen, die zich niet meer of met moeite zullen kunnen handhaven in de chaos gecreeerd door verzekeringen en Hogervorst en kornuiten.

  Het is een ziekmakende samenleving aan het worden.

  Reactie door e.krul — woensdag 11 januari 2006 @ 17.41 uur

 21. Hebben jullie Zembla gezien, de afgelopen keer? Door dit kabinet zien artsen zich dus geplaatst voor het dilemma om (conform de wet!!!) de patiënten de beste behandeling (= vaak dure geneesmiddelen) te geven enerzijds en anderzijds het budget van het ziekenhuis in de gaten te houden en daarmee impliciet dus de wet te “overtreden”..!!! Het is een schande! Ik kan me voorstellen dat artsen opgebrand raken wanneer hun gevoel voor ethiek zo op de proef wordt gesteld!!
  Dit kabinet blinkt echt uit in het om zeep helpen van alles dat onze oorsprong raakt!

  Ik ben boos, boos en nog eens boos!!!!!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 11 januari 2006 @ 17.56 uur

 22. Ook mijn huisarts converseerde al langere tijd met mij via het beeldscherm.

  Veel wordt tegenwoordig afgedaan als zeurderigheid en aandacht vragen, als de zaak niet gelijk volkomen duidelijk is.

  Observeren, vragen stellen en anamnese maken komen tegenwoordig na het passende middel zoeken op de pc, om een nog niet heldere oorzaak maar te bestrijden i.v.m. tijdsdruk.

  We hebben het dan over symptoom bestrijding voor het vaststellen van de oorzaak.

  Je bent patient, de arts heeft er voor gestudeerd, je zou hem moeten vertrouwen om zijn kennis, maar heeft hij nog wel tijd voor een gedegen onderzoek en vaststelling van feiten?

  Vaak sta je alweer verbaasd buiten je te verbazen, dat je zojuist binnen was in de spreekkamer, een poging deed zaken op een rij te krijgen, maar je gehoor was afwezig, zoekend in het beeldscherm.

  De eenzame patient afhankelijk van overwerkte artsen die zoeken… zoeken naar wat… een passend recept… of een antwoord op de vragen die hij voortaan in het beeldscherm zoekt…want de tijd dringt…alleen de patient legt nog meer beslag op tijd…doordat medicijn niet juiste medicijn is…tijdverspilling alom…dokter ongeduldig…patient ontevreden…foutieve conclusies…enz.

  Ik weet het er gaan veel dingen goed, maar er gaan ook veel dingen fout.

  Het is moeilijk voor huisarts en patient om zich te handhaven in chaos.

  Reactie door e.krul — woensdag 11 januari 2006 @ 18.03 uur

 23. Ik vind persoonlijk dat de huisartsen, (mijn ervaringen tot 3 jaar terug in Nederland) ernstig te kort wordt gedaan op deze site.
  Ik had aan een prima arts, hoefde maar te bellen en kon altijd terecht.
  (en nee ik was niet particulier)
  Deze arts zag/ziet zijn vak als een roeping!
  (wist ook of je voor iets ernstigs belde of voor een jeukende teen) want dat soort mensen blijft er natuurlijk altijd tussen zitten. (hoe anders is het hier)

  Klinkt wat zwaar, maar ze zijn er toch nog steeds en ik denk dat de meeste van hen die dit vak hebben gekozen om hun medemensen te helpen, echt soms in een gat vallen met het zootje van Den Haag wat nu de regels opsteld.

  De serieuze artsen hebben te lijden onder dit stelsel.
  Vind dat Hoogervorst meer kapot heeft gemaakt als opgebouwd.

  De hele zorg heeft hij naar de knoppen geholpen, incl. een hoop artsen en verpleegkundigen die tegen beter weten in hun hoofd proberen koel te houden, ook al kost het intussen ook hun gezonheid.
  De énige die hier béter van worden zijn de verzekeraars ook wel genoemd UITBUITERS!
  Met Hoogervorst voorop.

  Reactie door Anja — woensdag 11 januari 2006 @ 19.23 uur

 24. Even Off-Topic,

  t’Gaat hier iets beter.
  Voor het geval jullie je afvragen waarom is ze nu ineens wèl volop aanwezig.
  de jongste van “14″ is weer thuis, voor de 2e keer geholpen aan een ernstige hernia, maar zo als het er nu naar uit ziet, nog niet naar tevredenheid. Dus het einde is nog niet in zicht.
  Maar ik verzorg hem goed, hij komt niets te kort, heeft alleen veel pijn en ik ben weer even on-line.
  Vandaar!

  Reactie door Anja — woensdag 11 januari 2006 @ 19.41 uur

 25. Ik kan niets anders zeggen dat de huisartsen die ik gekend heb respect bij me hebben afgedwongen door hun inzet, betrokkenheid, en kundigheid.
  En de bereidheid om een vertrouwens persoon te zijn.
  Het is schandelijk hoeveel roofbouw op ze gepleegd word.

  Reactie door Toergenjev — woensdag 11 januari 2006 @ 22.21 uur

 26. @25 Toergenev,

  Met je eens, ik mis die Nederlandse huisartsen hier. Maar jà, dat is de consequentie als je verhuist.
  De huisartsen hier doen alles nog op ouderwetse manier, hoe meer klantjes in een uur ze kunnen helpen, des te meer geld komt erin het laatje.
  Ze hebben de rekening al uitgeschreven voordat je in de stoel zit, laat staan dat je de kans krijgt om te vertellen wat er aan de hand is.

  Reactie door Anja — woensdag 11 januari 2006 @ 23.20 uur

 27. Ook ik ben met mijn huisarts uitermate tevreden, hij heeft mij al jaren geen rekening meer gestuurd, maar mijn vader des te meer en hem van dito zorg voorzien.

  Maar ik realiseer me zeer goed dat het hier op het Noord-Nederlandse platteland een andere omgeving is dan de Randstad. Het zou mij niet verbazen dat huisartsen daar nog veel meer werk moeten verzetten. En vaak ook noodzakelijk werk, afgezien van allerlei administratieve rompslomp die zorgverzekerend Nederland en de overheid van hen verlangen.

  Het lijkt er op dat tegenwoordig de kennis van medische zorg niet meer bij de huisartsen zit, maar zich in de kantoren van de zorgverzekeraars en de kamers van de heren politici bevind. En mede daardoor neemt de kwaliteit van de zorg alsmaar af.

  Zorg drukken we tegenwoordig uit in geld en zolang de mens zal meten met geld, zolang zal de mens handelen om geldeijke winst te behalen.

  Reactie door Dostojevski — woensdag 11 januari 2006 @ 23.31 uur

 28. @ gecontacteerde
  Helemaal Off Topic, mensen excuus hiervoor!
  Maar het is voor degene die het aangaat belangrijk!

  http://www.members.lycos.nl/hotmailmsnmessenger/

  Volg de bovenstaande link
  Klik daarna: nieuw Account aanmaken
  Klik: GRATIS aanvragen
  Kies bij land:(moge duidelijk zijn)
  Kies bij emailadres: een naam naar keuze die je leuk vind (kan van alles zijn)
  Klik: beschikbaarheid controleren
  Indien beschikbaar kies een “stevig” wachtwoord
  Bevestig dit wachtwoord
  Vul Opties maken om uw wachtwoord opnieuw in te stellen in.
  (eventueel is uitleg bij deze optie aanwezig, oproepbaar via de blauwe link ernaast)
  Dan accountgegevens invoeren, (hoeft niet te kloppen)
  Dan de 8 tekens (beveiliging) van de afbeelding invoeren
  Als laatste de overeenkomst ondertekenen (met je boven gekozen nieuwe -hotmail- emailadres) en klikken op akkoord.
  Lijkt veel maar het valt mee hoor,
  succes

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 11 januari 2006 @ 23.38 uur

 29. @28 Ook ik zal die info zien te copiëren of
  over te schrijven, wie weet een dig.foto
  ervan maken om zo gemakkelijk step-by-step
  me dat ook eigen te maken: mooi !

  @ Anja, fijn dat je hem weer thuis hebt,
  niets zo best als de eigen stek, thuis!

  @19 Natuurlijk Stephan herzag ik de reke-
  ning en betaalde niet de btw over de post-zegel die buiten op de enveloppe zat en
  las elders over een soortgelijke ervaring
  nadien, komt dus kennelijk vaker voor.

  @22, Ja behalve, dat het feitelijk onbeleefd is en weinig geïnteresseerd lijkt
  en waarvoor dan tevens weer excuses bij
  voorbaat worden gemaakt, is het ontzettend
  wennen dat de ‘huisarts’ er ‘noodgedwongen’
  een ándere ‘benaderingstechniek’op dient na
  te houden. Begrip is doorgaans wel van de
  patiënt, maar er kunnen van die momenten
  zijn, dat het even helemaal niet uitkomt en
  hoé reageert dan zo’n vákman, als de patient kwaad wordt of ‘in huilen uitbarst’? Uitholling van het vak brengen
  dit soort excessen aan het licht.
  Hoe frequent worden er lessen Psychologie
  gegeven in de gehele opleiding (en niét
  verzúimd te volgen)? Doe je wel kalm aan?

  Nog even nova in de herhaling en weer met
  verbijstering vaststellen dat de arrogantie
  van de macht meent aan nadere specifieke
  info vanuit werkers ‘in het veld’ van risi-
  cogebieden, voorbij te kunnen gaan: organi-
  saties die op elk te bevragen detail een
  ter zake dienend antwoord kunnen geven !

  Nog even proberen opnieuw in een gareel te
  komen, en dus al vast een hele vroege:
  goede morgen !

  Reactie door Madelief — donderdag 12 januari 2006 @ 5.01 uur

 30. Landelijke vereniging van huisartsen weet niet precies waar het aan ligt, moet nog onderzocht worden.Was vanmorgen in Goede Morgen Nederland.
  Woordvoorder vertelde ook dat een aantal van Burn Out huisartsen nog wel aan het werk is,
  Dat lijkt me voor alle betrokkenen niet gezond!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 12 januari 2006 @ 10.05 uur

 31. @28 Lief wattenstaafie,

  Hartstikke bedankt voor de informatie,
  JE BENT EEN SCHAT.

  Wat zullen ze hier nu weer van gaan denken?

  Ik heb het uitgeprint en ga even kijken of het me gaat lukken.

  Reactie door de gecontacteerde — donderdag 12 januari 2006 @ 10.16 uur

 32. @28 en 31

  Wat is daar met jullie aan de hand?

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 10.17 uur

 33. @28 Wattenstaafie,

  Nou je hele verhaal opgevolgd, nu nog uit proberen.
  Trouwens klopt het als, dat als alles gedaan is, hij vanzelf weer naar het begin gaat?

  Reactie door gecontacteerde — donderdag 12 januari 2006 @ 10.45 uur

 34. @28 Wattenstaafie,

  Ik heb ook zitten rommelen en proberen en nog eens, en nog eens, maar helaas, zonder resultaat.
  Dat krijg je ervan hè, een techneut getrouwd, maar het vrouwtje niet wijzer maken als ze is. PVD………..
  Maar ik geef niet op, ik prut net zolang door, tot het me lukt.

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 11.13 uur

 35. Toch gewoon bovenstaande procedure volgen en bij een gemaakte fout of een niet ingevulde optie, staat de error in de kleur rood aangegeven.
  Deze dient dan hersteld of alsnog ingevuld worden.
  Na activatie krijg je een scherm met reclame, daar NIETS AANVINKEN ALLE VAKJES LEEG LATEN
  en vervolgen op DOORGAAN klikken.
  Wil je je email bekijken of iets versturen dan weer de in eerder bericht (28) geplaatste *URL gebruiken
  Dan kom je bij het aanmeldscherm voor Hotmail.
  Nu, nu je een bestaande account hebt vul je je gegevens in in het vak AANMELDEN BIJ HOTMAIL

  *(Deze URL kun je het beste in je favorietenlijst plaatsen, zodat je in het vervolg makkelijk toegang hebt tot de bewuste aanmeldsite)

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 12 januari 2006 @ 11.29 uur

 36. Ik zag Dinsdag een commentaar op de Duitse TV over het optreden van de USA.
  Vooral over het martelen.
  Daar kan de Nederlandse TV en de nieuws media nog wat van leren.
  Werd schrijnend duidelijk waar onze (Lijders) mee in zee gaan.

  Reactie door Jofel — donderdag 12 januari 2006 @ 11.35 uur

 37. Tja het is een schande.
  Maar laat die eed van Hypocratus maar weg. Ik geloof best dat die bij huisartsen nog opgeld doet. Maar ik heb begrepen dat de artsen van het UWV een eed van hypocrietus hebben afgelegd. Dus wordt de geloofwaardigheid van dit soort eeden door hen volledig in de hyperinflatie gestort.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 12 januari 2006 @ 11.46 uur

 38. @28
  Wattenstaafje, excuus niet geaccepteerd. Ben je nu helemaal van de pot gerukt?
  Dit soort dingen los je toch anders op lijkt mij.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 12 januari 2006 @ 11.50 uur

 39. @38 Roelf,

  Doe niet zo aangebrand, denk om je hart, voor je het weet moet je naar de dokter.
  Je weet toch de omstandigheden niet waarom Wattenstaafie hier een ander wil helpen?
  Niets van aantrekken wattenstaafie.

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 12.34 uur

 40. Vertel me even Roelf, wat jij er dan
  PERSOONLIJK aan te kort komt dat Watten-
  staafie een dienst verleent aan een gecon-
  tacteerde? Misschien kon er wel eens om
  toestemming gevraagd zijn, toch? Je denkt
  toch zeker niet dat het hier om een code-
  spelletje gaat, of ben je daar bang voor?
  Je weet toch hoe iets kan kriebelen als je
  niet op tijd een wattenstaafie bij de hand
  hebt? Hier en daar lijkt het ons dus toe
  dat de SP zich hier van de meest sociale
  kant laat zién! Bedoelde je dat húlp ge-
  weigerd diende te worden, vast niet !

  Reactie door Madelief — donderdag 12 januari 2006 @ 13.06 uur

 41. Als hier in Nederland niet zoveel regelgeving was en de huisarts gewoon dokter kon zijn dan denk ik dat het veel minder zou zijn.
  Maar door dat veranderen van regeltjes is een huisarts meer met boekhouden bezig als met dokter zijn.
  Het is weer eens de regelzucht van deze regering die een hoop ellende aanricht.

  Reactie door fransiscus51 — donderdag 12 januari 2006 @ 13.32 uur

 42. @28 Wattenstaafie,

  Ik heb het voor elkaar, maar hoe het te gebruiken het is mij een raadsel.
  Hier moet een dokter aan te pas komen.
  Groet, Anja

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 13.43 uur

 43. test

  Reactie door oordoppie — donderdag 12 januari 2006 @ 15.20 uur

 44. @43 Is van mij, heb dringend dokter nodig

  Reactie door Anja — donderdag 12 januari 2006 @ 15.21 uur

 45. Burn-out bestaat niet. Vraag maar aan het UWV.

  Reactie door Henny — vrijdag 13 januari 2006 @ 10.36 uur

 46. @45 Henny,

  Het UWV is binnenkort zelf Burn-out. :P

  Reactie door Anja — vrijdag 13 januari 2006 @ 14.13 uur

 47. Ik word erg droevig als ik lees hoe er over huisartsen, althans door sommigen in dit forum, geschreven wordt. Ik ben huisart in een middelgrote stad. Ik zie zo´n 35 mensen per dag, probeer die met hart en ziel bij te staan, en daarnaast inderdaad zo goed mogelijk mijn kennis op peil te houden. Het vak is erg intensief. Daarnaast kan de verantwoordelijkheid als een loden last op je schouders drukken. Bijna elke (huis)arts kent dat gevoel. Ik ben -zoals veel huisartsen tegenwoordig- in loondienst. O ja, ik heb een VW Golf van 15 jaar oud en woon in een huurhuis. Ik klaag niet over de verdienste maar het beeld dat geschapen wordt klopt absoluut niet. Ik denk dat veel huisartsen hun werk naar eer en geweten proberen te doen.

  Reactie door jongo — dinsdag 17 januari 2006 @ 19.31 uur

 48. @47 Jongo,

  Je moet het niet allemaal te serieus nemen hier.
  De meeste staan er juist achter dat de huisarts gewoon dat kan doen, waar hij/zij voor opgeleid is en niet wordt overspoeld met al die extra rompslomp van die papierwinkel die er nu bij gekomen is.

  De meeste hier zullen je frustratie best begrijpen en naar ik lees, probeer jij nog de tijd te nemen voor je patiënten.
  35 op een dag. Netjes, al zullen er altijd zeurkousen tussen zitten die véél tijd in beslag nemen en anderen met 2 minuten weer buiten staan.

  In België werken ze op de ouderwetse manier en kan je zeggen dat ik mijn oude huisarts van Nederland mis.
  Was ook in loondienst, reed ook in een autootje van tig jaar oud, maar een prima arts.

  Hier is het zo een spreekuur van 2×2 uurtjes en zoveel mogelijk afwerken binnen die 2 uur, contant betalen en liefst zo snel mogelijk weer er uit.

  Die zien er hier wel meer als 35 in de 2×2 spreekuurtjes die ze hebben en wat me nog het meeste tegenstaat is dat je alles elke keer weer opnieuw moet vertellen.

  Ben ook met je eens dat veel artsen hun werk naar eer en geweten proberen te doen, zeker in Nederland, want voor je lol of de beloning, hoef je tegenwoordig geen medicijnen meer te studeren.

  Wens je veel sterkte.
  groet, Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 17 januari 2006 @ 19.58 uur

 49. Even als bijval voor de collega,
  (HAIO is huisarts in opleiding)
  Het gezeur over hoge inkomsten en weinig werk zal altijd door sommigen worden aangehaald. Vergeten wordt altijd gemakshalve het opleidingstraject van 6 jaar VWO, 7 jaar geneeskunde (met vaak nog extra jaren ivm loting) vervolgens aantal jaar werken in ziekenhuis voor ervaring, voor het salaris van ongeveer een ic-verpleegkundige tegen de aantrekkelijke werktijden van 60u per week, waarnaast ook nog veel tijd aan scholing komt.
  Dan opleiding van aantal jaar.
  In al die tijd geen zekerheid omtrent toekomst, woonplaats, huis kopen is lastig.
  En tegen die ene slimmerd die literatuur van een jurist of accountant even gemakkelijk vergeleek met de onze; een huisarts is zeer breed georienteerd en er is een enorme hoeveelheid literatuur! Dit in tegenstelling tot juristen en accountants (die het lezen hiervan doordecalreren) die een beperkt gebied kennen.
  Al met al lijkt mij duidelijk dat de honorering van zo’n beroep best wat meer dan modaal mag opleveren… We (huisartsen) besparen immers door kennis en kunde enorm op uw jaarlijkse zorgverzekeringspremies….doet een jurist niet hoor!

  Reactie door HAIO Rick — woensdag 29 november 2006 @ 11.51 uur