Zorg geen markt!

In het boek ‘De zorg is geen markt!, uitgebracht door het wetenschappelijk bureau van de SP, uiten prominente deskundigen hun kritiek op de toenemende marktwerking in de gezondheidszorg.

Het boek bundelt beschouwingen vanuit het oogpunt van het algemeen volksgezondheidsbelang, het gezondheidsrecht, de organisatie van het zorgstelsel, de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het ethisch, economisch en internationaal perspectief.

Je kunt het boek gratis downloaden:

In het boek zijn bijdragen te vinden van onder andere:

Prof. Dr. Winfried de Gooijer (1940) werkte ruim 25 jaar als instellingsdirecteur in de Nederlandse gezondheidszorg, was bijzonder hoogleraar ziekenhuismanagement aan de Erasmus Universiteit en is bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgsystemen in Internationaal Perspectief aan de faculteit der Sociale Wetenschappen, vakgroep Bestuurskunde, van de Universiteit Leiden.

Eigen bijdragen kunnen worden beschouwd als een instrument om marktwerking aan de vraagzijde van de gezondheidszorg te bewerkstelligen. De veronderstelde ‘opbrengst’ van het gebruik van dit instrument zet echter geen zoden aan de dijk als het gaat om kostenbeheersing. Bovendien blijken uitzonderingsbepalingen niet te kunnen voorkomen dat (ook) in de zorg de tweedeling toeneemt. Wat eigen bijdragen vooral opleveren, is onrust en teleurstelling bij de burgers en zorgen over hun gezondheidszorgtoekomst. In dit verband mag worden verwacht dat de bij ons ingevoerde no-claim korting, straks aangevuld
met keuzemogelijkheden inzake het eigen risico, de onrust zal vergroten. Je zult maar na bijna een jaar van goede gezondheid in december plotseling doodziek worden.

Prof. Dr. Koos van der Velden (1952) is hoogleraar Public Health en hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde bij het UMC St Radboud Nijmegen:

Dat er iets aan het financieringssysteem van de Nederlandse gezondheidszorg moest veranderen is te billijken. Dat de minister de reuze-operatie aandurft, is in hem te prijzen. Echter de minister en zijn ambtelijk apparaat zijn in de fout gegaan tijdens de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet:
- Daar waar de patiënt centraal had moeten staan, staat nu de belastingsdienst centraal.
- Daar waar handen aan het bed centraal hadden moeten staan, worden bureaucraten toegevoegd.
- Daar waar gezondheid centraal had moeten staan, wordt meer ziekte gecreëerd.
- Daar waar kwaliteit en zorg voor iedereen gegarandeerd moeten worden, komt grotere sociale ongelijkheid met grote sprongen op ons af.

Prof. Dr. Doeke Post was in de jaren ’90 lid van de drie staatscommissies: de commissie Keuzen in de zorg (Dunning), de commissie “Modernisering Curatieve Zorg” (Biesheuvel) en de commissie “Modernisering Ouderenzorg” (Welschen). Daarnaast was hij lid van commissies van de Raad voor de Volksgezondheid, de voormalige Ziekenfondsraad en de Gezondheidsraad. Hij is lid van de fractiebegeleidingscommissie van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Natuurlijk is niet alles te overzien. Doch één ding is wel duidelijk. Een kostenbeheersingstactiek op grond van marktwerking zal de totale kosten niet doen dalen, noch de stijging in bedwang houden. Overal waar wordt geprivatiseerd en de markt ingevoerd zien we forse kostenstijgingen. Dat zal nog meer gelden voor de zorgsector die absoluut geen markt zal toelaten. Alle voorwaarden voor een echte markt zijn niet aanwezig: de patiënt is geen consument in financiële zin, maar is gedekt door een verzekering. De concurrentie zal nauwelijks optreden als het om de zorgaanbieders gaat. En bij de zorgverzekeraars zullen wettelijke regelingen de echte markt blokkeren. Zorg is geen markt en zal het ook nooit worden. De aard van de zorg, gekenmerkt door een intermenselijk gebeuren vanuit een gevoel van barmhartigheid, past niet bij een markt.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 13 januari 2006 :: 16.55 uur

64 Comments

64 reacties

 1. Driewerf hoera voor deze rake uiteenzettingen.

  En ja, ik kan het boek nou wel gaan lezen, maar we weten het toch eigenlijk allemaal al he en we hebben het zien aankomen zullen we na een tijd tegen deze regering kunnen zeggen.

  Voor het geval dat de voorstanders van dit systeem hun argument inde strijd gooien, dat er op kosten moet worden bespaard zeg ik dan maar eens weer:

  Schaf dan het ministerie van Defensie af!
  Het is maar waar je je prioriteiten legt nietwaar? Of je wil dat de kruisraketjes, die we al hadden nog meer gezelschap krijgen of je gaat eens de zorg weer betaalbaar maken voor elk persoon.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — vrijdag 13 januari 2006 @ 18.57 uur

 2. Mooi stukje op de voorpagina van het NRC: “Economie moet verder liberaliseren” Dit schrijft secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Kleine quote “De voorspelde chaos op de energiemarkt is uitgebleven en de introductie van het nieuwe zorgstelsel leidt tot lagere verzekeringspremies dan werd verwacht.” “Het creeren van een betwistbare zorgmarkt volstaat om verzekeraars scherp over de prijzen te laten onderhandelen” Nu nog een vrije markt voor het hoger onderwijs en dan komen we er nog wel in Nederland

  Reactie door Omaha — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.05 uur

 3. Ben het er gedeeltelijk mee eens. Het is best goed om na te denken wat iets kost en dat dit rendabel moet blijven. 20 jaar geleden zat ik in de zorg en wat ons de nek om heeft gedaan toen het vak eindelijk een beetje in salaris omhoogging dat er allemaal van die geldlopers kwamen die gelijk doorstroomden naar kantoren en ons gingen vertellen wat we moesten doen. Een praatje was onzin en bijna elke minuut werd in hokjes gedeeld. Dat een praatje ook bij gezondheid hoort scheen er niet in te gaan. Dit zijn bureaucraten die de eerste lessen van “gezondheid gemist hebben. Lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. En daar hoort een praatje om de dooie drommel wel bij, nog sterker het draagt bij aan genezing. Nu werk ik tevens als particulier verpleegkundige en in aanleunwoningen bij ouderen moet je “verdomme” (ja sorry) per minuut je verantwoording afleggen. Het word tijd dat verpleegkundigen en verzorgenden eens woest worden en de macht weer terug brengen waar hij hoort. Want die bureaucraten die doorstromen in “geld en macht” posities zitten alleen maar te rekenen en moesten eens naar zichzelf kijken wat ze per minuut eigenlijk bijdragen aan de gezondheid van mensen. Waarschijnlijk kosten ze kapitalen. Als zoveel mogelijk mensen nu met PGB gaan werken en zorg inkopen wat ze zelf willen (tenminste als het lukt thuis) en de verpleegkundigen rechtstreeks kunnen benaderen vallen al die kantoren er vanzelf tussenuit. Dan gaan we zelf eens berekenen wat ze op de kantoor doen en mogen wij bepalen hoe ze per minuut onze administratie wel vakkundig bijhouden. En het liefst de koffiepauzes in eigen tijd en de weekend toeslagen er ook dik af, want dat is het regiem waar we nu onder werken terwijl ze op de kantoren nog steeds in de baas zijn tijd koffieleuten. Verpleegkundigen en zorgenden in ACTIE.

  Reactie door Ninka — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.07 uur

 4. Rener, je voorstel m.b.t. het afschaffen van defensie hebben we al een keer geprobeerd vlak voor de tweede wereld oorlog met het gebroken geweertje. We hadden net zo goed de duitsers met een feestje binnen kunnen halen, waren er ook niet zoveel nederlandse militairen gesneuveld die met hun pijl en boog moesten schieten op de binnenvallende duitsers…
  Of zoals vanmorgen op het journaal werd gezegt “gaan we zorgen dat Iran geen bom maakt of wachten we totdat hij gaat vallen op ons of een van onze bondgenoten”

  Reactie door Omaha — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.09 uur

 5. @Omaha, ik hoop dat het cynisch bedoeld is, anders zit je hier echt verkeerd. Kijk over een aantal jaren maar eens weer, ik voorspel een chaos!

  Reactie door Theo — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.10 uur

 6. @theo alles behalve cynisch, de markt in Nederland is naar mijn idee nog lang niet open genoeg.

  Reactie door Omaha — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.10 uur

 7. Karl Marks schreef ooit ook een boek en we weten hoe dat is afgelopen!

  Reactie door depantalon — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.14 uur

 8. Oh ja, Jan hoe zit dat nou met dat ziekenhuis in Oss?

  Reactie door depantalon — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.15 uur

 9. #4 Omaha

  Je hebt gelijk als je het hebt over die crisistijd. In die tijd was het nodig, omdat onze naaste buur oorlogszuchtig was.

  Maar de wereld van vandaag kun je niet meer vergelijken met die van toen.

  Of denk je dat morgen of volgend jaar de moffen weer binnen komen marcheren? Er zijn door de communicatie en opvoeding/scholing hele generaties nu opgegroeit met een heel andere mentaliteit.

  Dat er een probleem schijnt te zijn heel ver weg raakt dit land echt niet. Tenzij je je er mee gaat bemoeien zoals balkenende natuurlijk straks ook weer wil.
  Voorts zie ik in China een grotere bedreiging dan Iran. En dat land heeft al veeeel langer kernwapen in haar bezit dan Iran.

  Ik zou haast zeggen laat maar komen die gasten, zijn we in elk geval van dit gereformeerde juk af.

  Reactie door ReneR — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.23 uur

 10. #7 pantalon

  Ja, dat kun je ook van de Bijbel zeggenn en Mein Kampf.

  Dat van Marx werd helaas letterlijk genomen…veel te veel. En op elke plek van de wereld waar de Bijbel of de Koran letterlijk wordt verteert, daar is het goed mis.

  En elk boek moet je nemen als een soort hulp voor je eigen handelen. Maar nooit gaan verheffen als de enige waarheid.

  Kunnen we het daarmee eens worden?

  Reactie door ReneR — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.28 uur

 11. Interressante informatie. Dit zou iedere Nederlander eens moeten lezen.

  En nu maar hopen dat ook de ‘juiste’ mensen het gaan lezen, d.w.z. de mensen die er daadwerkelijk wat van zouden moeten leren.

  @7: Daar waar mensen gaan interpreteren, daar worden fouten gemaakt. Marx schreef veel boeken en veel mensen hebben daarvan een eigen interpretatie. Communistische en socialistische leiders hadden de kans hun interpretatie in de praktijk door te voeren, voor anderen bleef het bij theoretisch handelen.

  Maar ook Marx interpreteerde; Marx interpreteerde de filosofie van zijn leermeester Hegel en van Kant. En zo kunnen we steeds verder terug gaan in de tijd.

  Er heeft ooit iemand een boek geschreven en zie wat er van gekomen is…

  Reactie door Dostojevski — vrijdag 13 januari 2006 @ 19.36 uur

 12. # Om de bijbel met mein kampf te vergelijken gaat mij iets te ver.

  Reactie door depantalon — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.12 uur

 13. #11 Socialisme is een compromis. De aanhangers van de Bijbel en de Koran staan tenminste ergens voor.

  Reactie door depantalon — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.17 uur

 14. @13

  Die staan inderdaad ergens voor! Om een voorbeeld te noemen: “alle ongelovigen zullen branden in de hel”. Leuk hoor, depantalon. Ik voel mij nou niet echt aangetrokken tot dit soort sektes.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.27 uur

 15. Verder staan ze onder meer voor dood en verderf in het midden-oosten en stenen gooien naar schoolkinderen in Noord-Ierland. In Rusland schoolkinderen in de rug schieten toen die vluchten uit het schoolgebouw. Ja hoor depantalon, die staan ten minste ergens voor, ha ha.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.31 uur

 16. @13

  En vertel jij mij dan eens waar de heer Balkenende en kornuiten voor staan, en wat dat met de Bijbel te maken heeft?

  Socialisme een compromis? Je bedoelt de socialistische staat als overgangsfase naar een communistische staat? Als dat zo zou zijn, dan zouden er geen socialisten zijn.

  Reactie door Dostojevski — vrijdag 13 januari 2006 @ 20.35 uur

 17. Het kostenverhaal ziet er in eerste instantie gunstig uit maar ik vrees dat we dit honderden euro’s erop achteruit gaan alleen door de invoering van deze zorgwet die alleen maar meer zorgen geeft.
  De werkgever is niet echt bereid om mee te betalen en al helemaal niet wat hij als werkgeversbijdrage gaf dus dat is al 6,5% minder. We worden alleen maar armer hoezo trekt de economie aan voor wie?

  Willem

  Reactie door Willem — vrijdag 13 januari 2006 @ 21.18 uur

 18. @8 Off topic, begin zelf een weblog.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 21.50 uur

 19. @4
  Er zijn zoveel Nederlanders gesneuveld omdat ze op onzinnige missies zijn gestuurd, een wielrijders battalion naar tanks laten oprukken, enz.
  Verder zijn er veel meer Nedelanders gesneuveld voor Leningrad, en die hadden hele goede wapens

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 21.54 uur

 20. @13 Het leven bestaat uit compromissen, als je dat afwijst dan wijs je het leven af.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 21.55 uur

 21. @7 Mises ook, en daar zijn we niet eens aan begonnen.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 21.57 uur

 22. Als ‘t geld de dienst uit maakt wat = één mensenleven dan nog waard ?

  De Norm van de één = de waardeloosheid van alle anderen ?

  Reactie door Lezer — vrijdag 13 januari 2006 @ 22.01 uur

 23. @6
  Als je een voorbeeld wil voor een sterk geliberaliseerde economie dan moet je Brazilie nemen.
  De multinationals zijn er ook gek op alleen jammer dat ze hun eigen jeugd met doodseskaders uitmoorden.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 22.02 uur

 24. @6 Toergenjev,

  Eén raad, reageer niet meer op deze figuren, het zijn dezelfde die dit web-log een tijd lang vervuild hebben.
  Echt ze zijn géén reactie waard.
  Negeren is de énige mogelijkheid om het stompzinnige gedrag van deze figuren de kop in te drukken.

  Reactie door Anja — vrijdag 13 januari 2006 @ 22.26 uur

 25. @24 Anja

  Blijf niet mokkend aan de kant staan
  Stel een daad en toon je moed
  Laat je woede hand in hand gaan
  Met het goede dat je doet

  Anja, altijd zal ik zonder woede de discussie aangaan met eenieder die met mij wil discussieren, anders word dit wel een erg eenzijdig weblog.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 22.37 uur

 26. Als de Zorg geen markt was kon de chirurg probleemloos voor het verwijderen van een wrat duizend euro eisen.
  De huisarts vraagt gewoon 100 euro voor een bezoek van 5 minuten en de farmaceutische industrie verviervoudigd zijn prijzen omdat ze zo sociaal zijn om niet 10 keer de prijs te vragen
  Ook kan voor de rolstoel de prijs gevraagd worden van een Rolls Royce.

  Inderdaad, allemaal geloel zo Ernst Happel zeggen.

  Duidelijk is dus dat “De Zorg” wel een markt is, maar de patiënt niet.
  Zijn er ook mensen in de SP te vinden die dit onderscheid kunnen maken?

  Reactie door Tim.ondernemer — vrijdag 13 januari 2006 @ 22.37 uur

 27. @24 Anja, je hoeft niet op mij te reageren hoor, maar je opmerking spreekt boekdelen over je tolerantie t.o.v. mensen die anders denken dan jij. Figuren, stompzinnig gedrag, geen reactie waard, vervuild hebben zijn allemaal opmerkingen van iemand die zich blijkbaar superieur voelt aan mensen die anders denken, mensen zoals jij zijn geen aanwinst als het aankomt op met z’n allen samenleven. Dat ik anders denk dan jij wil nog niet zeggen dat ik niet een goede samenleving nastreef, de manier waarop ik denk dat te bereiken is alleen een andere dan die van jou.

  Reactie door Omaha — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.05 uur

 28. @26 Beste Tim
  Als er een schaarste aan wratverwijderaars ontstaat, wat heel goed mogelijk is met marktwerking, en er is een overschot aan wratten, dan kan een specialist wel 10.000 euro voor het verwijderen van een wrat vragen, vraag en aanbod.
  (en reken maar dat de patient betaalt als hij een kop met wratten heeft)

  Als er een schaarste is aan huisartsen, en een overschot aan zieken dan kan die huisarts wel 500 euro voor een consultje rekenen. vraag en aanbod
  (en reken maar dat de patient betaalt met een longontsteking)

  Als we nu de goede medicijnen willen, zegt de verzekerings maatschappij dat we maar een aspirientje moeten nemen, of ze anders zelf betalen. de markt bepaalt (en reken maar dat de patient voor die goede medicijnen gaat betalen als hij een slecht hart heeft)

  Als er een tekort aan aluminium is, wat zomaar kan gebeuren in deze onzekere tijden, dan kan een rolstoel wel hetzelfde kosten als een JSF, vraag en aanbod. (en reken maar dat de patient dat gaat betalen , als hij/zij nog boodschappen wil kunnen doen)

  De patient is overgeleverd aan de markt en heeft geen keus, je kiest niet zoveel als je je longen uitkotst en je dubbel slaat van pijn. Dan wil je alleen maar hulp.
  De markt wil niet helpen, maar zoveel mogelijk aan het produkt zorg verdienen.

  Wanneer begrijp je nu eens dat zorg en patient onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en als je daar de markt op loslaat, er geen patienten meer zullen zijn maar alleen nog maar exploitabele entiteiten.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.13 uur

 29. @24 en @27

  Op de berg scheiden zich de wegen, maar op de top zien we allemaal dezelfde maan.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.14 uur

 30. @28 je beredeneert alles vanuit het negatieve, laten we het eens omdraaien:
  Als er weinig wratten zijn en veel wratverwijderaars dan kost het misschien maar een duppie om ze te laten verwijderen. Als er veel huisartsen zijn en weinig zieken dan kost een consult niks meer, als er veel aluminium is en weinig behoefte aan rolstoelen kan je ze misschien wel bij een doosje asperines krijgen!! Uiteraard zijn mijn voorbeelden net zo hypotetisch als die van jou, de waarheid zal bij een goede marktwerking in het midden liggen. Vraag en aanbod, als het goed gaat dan stabiliseert de markt en komen er marktconforme prijzen, soms gaat het fout zoals met tulpenbollen honderd jaar geleden, ook dan corrigeert de markt zich weer. De vraag is geloof je in marktwerking in het algemeen en m.b.t. de zorg in het bijzonder. Ik denk niet dat de premies omhoog zullen vliegen, dan moet er al kartelvorming plaats vinden tussen zorgverzekeraars en mochten de premies teveel stijgen dan komt er ruimte op de markt voor een nieuwe zorgverzekeraar die het goedkoper denkt te kunnen. Zie de supermarktoorlog die al een paar jaar duurt, heb ik ook nog niemand over horen klagen.

  Reactie door Omaha — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.31 uur

 31. De supermarktoorlog speelt in op consumptief gedrag, dat ga je niet redden met gezondheid.
  Kwalen consumeer je niet.
  Ach die vrije markt , waar zitten de meeste techno libertijnen ? Juist in silicon valley, wie is daar de grootste investeerder in juist de overheid.
  Het punt met de vrije marktdenkers is dat ze eerst een overheid nodig hebben om de structuren te maken, die daarna mag oprotten, zodat ze zelf de structuren kunnen exploiteren.
  De markt stabiliseert nooit, leert Hayek ons, is dynamisch en steeds in beweging.
  Dat is ook een voorwaarde voor een vrije markt.
  En daar willen jullie zieke mensen een speelbal in laten worden.
  Terug naar de kwakzalvers en wonderdokters voor de minder bedeelden.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 13 januari 2006 @ 23.56 uur

 32. Zorg is geen markt!
  Markt gaat uit van 2 mensen die uit vrije wil bij vol verstand en zonder kwalen een deal sluiten, bij zorg is een van de twee ziek en dus afhankelijk, dus geen gelijkenis.
  In marktwezen kan men ook garanties vragen, bij zorg is dit niet mogelijk!
  Bij markt kun je binnen 8 dagen ruilen, of binnen 24 uur je contract opheffen, bij zorg is dit niet mogelijk!

  Markt zal er waarschijnlijk wel voor zorgen dat er een grote pandemie ontstaat en hierdoor zullen mogelijk de zorgkosten eerst ernstig oplopen en daarna drastisch dalen!

  Dus zorg overlaten aan markt is het stomste wat je kunt doen, natuur heeft zo zijn eigen wijze om duidelijk te maken dat er NIET LICHTZINNIG mee omgesprongen dient te worden!

  Het Nederland van nu vertoont erg veel trekjes met Gouden Eeuw, ook daar zorgde pest voor een domper, leren we het dan nooit!!!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zaterdag 14 januari 2006 @ 0.19 uur

 33. @ 27 Is het weer zo ver?
  @13 Alsof socialisten niet ergens voor staan?

  Reactie door Gandalf — zaterdag 14 januari 2006 @ 9.08 uur

 34. @30
  Je hebt zeker nog nooit van “bewust en moetwillig schaarste creëren om de prijzen op te drijven? Dat is handelspolitiek en de “vrije markt” is zo vrij nog niet. Want uiteindelijk bepalen de grote de prijs. Shell/esso.
  Jou geloof in de vrije markt lijkt mij toch wat naïef Omaha.
  En de premies vliegen eind 2006 wél omhoog. Is reeds gemeld door verzekeraars want ze werken nu nog onder de kostprijs, wordt beweerd.
  Blind vertrouwen in marktwerking en diegene die zich op die markt bewegen lijdt tot afhankelijkheid van hen die maar een ding willen n.l. winst. Maar goed, dat is op dit log al honderd gezegd. Als je dan nog hier voor de vrije markt komt pleiten moet je toch een flinke plaat voor je kop hebben.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 14 januari 2006 @ 9.24 uur

 35. @32

  “Het Nederland van nu vertoont erg veel trekjes met Gouden Eeuw, ook daar zorgde pest voor een domper, leren we het dan nooit!!!! “
  Ik had vroeger een leraar die zei: de geschiedenis is een golfbeweging. Na een periode van hoge welvaart ontstaat een dieptepunt, oorlog of pandemie en daarna komt weer een periode van wederopbouw en economische groei. En zo steeds door. Hij noemde dat een wetmatigheid. Ik weet niet of dat historisch gezien juist is. Vanuit die mening bezien staat ons nog wat te wachten Sabineke.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 14 januari 2006 @ 9.34 uur

 36. 32 Sabineke

  Inderdaad, ben blij dat er nog andere mensen zijn die de overeenkomsten met de Gouden Eeuw zien.

  De Gouden Eeuw was namelijk voor de rijken, voor de onderlaag en middenlaag was het bitere armoede tot armoede.

  Reactie door e.krul — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.28 uur

 37. @27 Beste Omaha,

  Ik voel me beslist niet superieur aan anders denkenden.
  Wat ik wel wat vreemd vind, dat jij meteen als een kat boven op het spek zit.
  Dacht niet je naam genoemd te hebben, maar als jij je aangesproken voelt?
  Een probleem van jou lijkt me zo.

  En Wattenstaafie heeft gelijk, bovenop de berg zien we inderdaad allemaal dezelfde maan.

  Verder ga ik niet met je in discussie op deze manier.
  Wens je een fijn weekend toe.

  Reactie door Anja — zaterdag 14 januari 2006 @ 10.45 uur

 38. Omaha,

  De issue’s zijn niet vraag en aanbod, dit zit wel goed.
  Het venijn heet winstmaximalisatie dat is het huidige probleem.

  Waarom dringt dit niet door.
  Er zullen maar enkelen mensen zijn die de echte vrije markt te discussie stellen.
  dit mechanisme is niet iedeaal, maar er is goed mee te leven. Wel moeten er dan voldoende concurrenten zijn en echte keuzemnogelijkheden voor de consument.

  Het probleem is dat de de consument steeds meer in zijn maag gesplitst krijgt, doordat bedrijven niet meer willen concurreren, maar de macht verdelen. Bedrijven willen niet een voorsprong nemen door de beste te zijn, en te innoveren(waar ook de maatschappij van profiteert) maar gaan voor de makkelijke weg (prijsafspraken te maken, octrooi op genen aanvragen, e.d.)

  als voorbeeld de muziekindustrie. De prijs-prestatieverhouding van een CD of DVD is helemaal zoek. Nu komt het geld niet meer met wagonladingen binnen en is het paniek in de hut. De schuld krijgt -natuurlijk- krijgt de associale consument, die nu de liedjes download.
  Naar hun eigen graaigedrag staat niet ter discussie.

  De consument is een nonfactor geworden, en bij de energiemaatschappijen is dit toch wel erg duidelijk aanwezig. Ik snap dat het NRC dit schrijft, maar ik snap niet dat jij dit slikt. De energiesector is een bobo toko, waar de opvatting is dat de consument niet zo moet zeuren maar moet dokken.
  In een goede markteconomie hebben bedrijven, die zo met hun klanten omgaan geen bestaansrecht. Helaas hebben we geen goede markteconomie opmdat onze regering de belangen behartigd van het grootkapitaal, en niet van hun kiezers.

  Reactie door alexander — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.00 uur

 39. @Alexander, goeie punten echter je gaat voorbij aan het feit dat de bedrijven jij en ik zijn. Er zijn geen grote boze hoge meneren (niet denigrerend bedoelt) die buiten ons om even alles bepalen. De consument heeft wel degelijk de macht. Als Youp de term buckler lul verzint kan buckler wel inpakken. Elk bedrijf is continue op zoek naar wat de consument wil (behoefte kan je niet creeeren allen een latente behoefte aanmoedigen). Elk bedrijf wil innoveren, dat is nu eenmaal de eigenschap van de mens, dat heeft de mens ook gebracht waar hij nu is. Je hebt het over de muziek industrie, die is in z’n huidige staat een dinosaurus of te wel ten dode opgeschreven. Met de komst van een medium waarmee het verspreiden van muziek zeer eenvoudig is geworden is het bestaansrecht van de muziekindustrie in deze hoedanigheid (namelijk het distribueren van cassettes, LP’s en CDs’) opgehouden te bestaan. En zoals de dinosaurussen waarschijnlijk ook nog wel een paar duizend jaar gepoogd hebben te overleven doet de huidige muziek industrie (lees platenindustrie) ook nog een verwoede poging te vechten tegen het onvermijdelijke. Slimmer was geweest aan te passen en dat zal ook wel gebeuren. Apple snapt dat wel, google ook. De muziekindustrie is dood, lang leve de muziekindustrie. Het heeft niet zoveel te maken met graaigedrag het heeft te maken met overlevingsdrang, er komt minder geld binnen dan het kost en dan raken bedrijven (terec ht) in paniek. De strategie hoe je dat overleeft kan verkeerd uitpakken zoals ze nu pijnlijk duidelijk wordt.
  Als laatste zeg je dat de consument een nonfactor is geworden, het tegendeel is waar, alles draait om de consument en de meesten hebben het hier in het westen zo goed dat we ons volledig focussen op consumeren. Verder denk ik dat je de invloed van de regering op de algehele economie schroomelijk overschat, de invloed van het beleid van een regering (of het nu links is of rechts) is niet zo heel groot op de totale economie. De grootste invloed hebben de mensen zelf.

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 11.25 uur

 40. @39
  Een beetje inzicht in marketing zou je vertellen dat behoeftes wel degelijk gecreerd worden.
  Nieuwe producten worden gepositioneerd in de markt, en door middel van reclame aan de mensen bekend gemaakt.
  De behoefte kon nooit latent zijn, want het product bestond nog niet.
  De mens is een nonfactor geworden en verworden tot consument.
  Alleen…kwalen kun je niet consumeren, en in plaats dat de beste zorg geleverd gaat worden zal nu de keus voor de goedkoopste zorg prevaleren.
  Je hebt keuze voor je verzekering, en hoe meer je te besteden hebt hoe beter dekkend je verzekering zal zijn.
  Verder ben je afhankelijk van het effectiviteits en efficiency streven van de verzekrings maatschappijen.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 14 januari 2006 @ 12.40 uur

 41. @40 Les 1 in Marketing: “Een behoefte is niet te creeren, de behoefte is latent aanwezig” Wel kan je met marketing een behoefte dusdanig activeren dat je tot een aktie overgaat, bijv het is warm en je behoefte is verkoeling en je ziet de reklame van een ijsje de actie wordt dan: je koopt dat ijsje. Jij neemt de beslissing om de behoefte te bevredigen, het hoeft niet.
  De behoefte aan goede zorg is bij een ieder latent aanwezig, die zorg kost geld en beloond worden voor het niet gebruiken van de verzekering tot goede zorg mag wat mij betreft, bijv niet roken geeft korting op de premie, prima! Wel roken? extra premie.
  Je consumeert geen kwalen, je consumeert wel de zorg die je krijgt als je een kwaal hebt net zoals je niet de warmte comsumeert maar wel het ijsje die de verkoeling biedt.
  De mens is geen nonfactor geworden, de mens is de hoofdfactor maar ik denk dat ik het nu over het wezenlijke verschil heb tussen links en rechts, links vind dat de samenleving verzorgt moet worden, rechts gelooft er sterk in dat de mens voor zichzelf moet kunnen zorgen (dat betekend overigens niet dat rechtsdenkenden geen oog hebben voor misstanden en daar niets aan wil doen)

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.00 uur

 42. 12 depantalon

  Nee, dat komt omdat omdat je geleert is heilig ontzag te hebben voor een religieus boek.

  maar je moet eens leren nadenken en de feiten op een rij durven zetten.

  Zowel Bijbel als Mein Kampf hebben veel ellende in deze wereld veroorzaakt.

  God walgde zo van de mensheid, dat deze God de mensheid openlijk in die Bijbel in 1 klap liet verdrinken. Lees dan verdomme die Bijbel eens goed om te weten wat een gruwelijke God daarin staat beschreven.
  nederland wordt wakker uit uw religieuze roes.

  Reactie door ReneR — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.54 uur

 43. @37 Anja, inderdaad meid, jij hebt niemand
  persoonlijk aangesproken.
  Dacht even dat we van deze misantropische rechtse brallers af waren, die andersdenkenden zelfs in hun eigen socialistische huis log nog menen te moeten schofferen, zijn ze weer terug om een mening en persoon die hem uitte op een hufterige manier te willen muilkorven.

  Reactie door Emiel — zaterdag 14 januari 2006 @ 13.55 uur

 44. @39
  Verder denk ik dat je de invloed van de regering op de algehele economie schroomelijk overschat, de invloed van het beleid van een regering (of het nu links is of rechts) is niet zo heel groot op de totale economie. De grootste invloed hebben de mensen zelf.

  Daar verbaas ik me ook steeds over dat deze regering steeds zegt het is nu tijd om te oogsten door ons beleid, want daardoor komt de economie weer uit het dal.

  Reactie door Jofel — zaterdag 14 januari 2006 @ 14.27 uur

 45. Diakonessenhuis gaat samenwerken met Volker Wessels

  Het Diakonessenhuis en VolkerWessels (Koninklijke Volker Wessels Stevin nv) vormen binnenkort een alliantie. Doel van de samenwerking is het realiseren van noodzakelijke investeringen in bouw en patiëntenzorg, het leveren van betere logistieke prestaties en tenslotte het versterken van de financiële positie van het ziekenhuis. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een dergelijke structurele samenwerking aangaat.

  De alliantie biedt het Diakonessenhuis de mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen als innovatief en modern ziekenhuis. De samenwerking gaat zich in eerste instantie richten op de herontwikkeling van de terreinen en de gebouwen die het ziekenhuis in Utrecht en Zeist bezit. Met de herontwikkeling van de terreinen kunnen middelen worden vrijgemaakt, waarmee het Diakonessenhuis financiële ruimte krijgt om te investeren in de noodzakelijke nieuwbouw en modernisering van de ziekenhuislocaties. Ook kan het Diakonessenhuis hier-bij gebruik gaan maken van de ruime ervaring die VolkerWessels heeft op andere gebieden zoals facilitaire dienstverlening en breedbandtechnologie.

  Er zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld voor de ziekenhuisterreinen in Utrecht en Zeist. Belangrijk uitgangspunt voor de (bouwkundige) modernisering van het Diakonessen-huis vormt de organisatie rondom patiëntenstromen/categorieën en ketenintegratie. Momen-teel bereidt het Diakonessenhuis de bouw van een centrum voor acute en intensieve zorg in Utrecht voor, waarbij VolkerWessels nauw wordt betrokken. Het programma van eisen is gereed en de planning is dat de bouw in het najaar 2006 zal starten. Ook heeft het Diako-nessenhuis plannen voor een diagnostisch centrum in Utrecht en eerstelijns gezondheids-centra in Utrecht en Zeist. In de planvorming zullen tevens de parkeervoorzieningen worden opgenomen.

  Ontwikkelingsmodel
  Binnenkort ondertekenen de besturen van het Diakonessenhuis en VolkerWessels de sa-menwerkingsovereenkomst. De alliantie wordt vormgegeven in een ontwikkelingsmodel, waarbij de scope van de samenwerking steeds verder wordt geconcretiseerd. In de overeen-komst worden meetmomenten opgenomen waarbij partijen de mogelijkheid hebben – moch-ten er onvoldoende prestaties geleverd worden – de overeenkomst te ontbinden. De over-eenkomst waarborgt tevens dat alle activiteiten onder marktconforme condities plaatsvinden. In het ontwikkelingsmodel past ook dat op korte termijn nog andere partners/marktpartijen kunnen toetreden, die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de modernisering van het Diakonessenhuis.

  De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis, Roel Steenbergen, is ver-heugd over deze unieke samenwerking: “Het Diakonessenhuis is blij met deze partner, aan-gezien VolkerWessels ruime ervaring heeft in dergelijke samenwerkingsverbanden met een lange termijn perspectief. Onze samenwerking biedt de mogelijkheid om te kunnen investe-ren in het Diakonessenhuis en zodoende de kwaliteit van onze patiëntenzorg in de regio op een hoger niveau te brengen.” Herman Hazewinkel, voorzitter van de Raad van Bestuur van VolkerWessels: “Een dergelijke samenwerking vloeit logisch voort uit de succesvolle vormen van samenwerking die marktpartijen uit de bouwsector al op andere gebieden tot stand hebben gebracht en waarbij is komen vast te staan dat het marktprincipe en de publieke en maatschappelijke belangen goed kunnen samengaan.”

  In de zorgsector in het buitenland worden dergelijke samenwerkingsverbanden tussen zie-kenhuizen en private bedrijven al succesvol toegepast. Uit deze ervaringen blijkt dat dit een flinke kostenbesparing kan creëren en tevens dat de kwaliteit van de patiëntenzorg kan ver-beteren door een betere kwaliteit van accommodaties en/of aanwezige voorzieningen en faciliteiten. Om deze samenwerkingsverbanden in Nederland succesvol te laten zijn, is het van belang dat ook beleidsmatig ruimte wordt geboden voor dergelijke initiatieven. Het minis-terie van VWS heeft zijn medewerking aan dit nieuwe initiatief toegezegd. De wijze waarop deze medewerking zal worden vormgegeven wordt vastgelegd in een ‘startbrief’ van het mi-nisterie.

  Bron: Diakonessenhuis Utrecht
  Onder het motto vrijdag de 13 brengt geen ongeluk , het nieuwe zorgstelsel wel voerden enkele leden en sympathisanten aktie bij het diaconessenziekenhuis zeist . Hieronder een korte foto impressie via http://www.indymedia.nl/nl/2006/01/33580.shtml

  STEUN DE AKTIE NOODREM Teken de aktiekaart op onderstaande link
  S http://www.sp.nl/noodrem/

  E-Mail: zeist@sp.nl Website http://zeist.sp.nl/

  Reactie door jantje paasman — zaterdag 14 januari 2006 @ 14.48 uur

 46. @42

  Het is wat al te eenvoudig gedacht om de Bijbel vooral te zien als bron van veel kwaad. Volgelingen van het Christendom hebben ook veel dingen goed gedaan, op basis van hun religie en dus de Bijbel.

  Open uw ogen en leer ook die feiten op een rij te zetten.

  Daarnaast zijn het nog altijd mensen die de Bijbel, Mein Kampf, Het Kapitaal en andere geschriften hebben geschreven, gelezen en geinterpreteerd.

  Ook ik heb Mein Kampf gelezen, maar dat heeft er nog niet toe geleid dat ik een concentratiekamp ben begonnen.

  Reactie door Dostojevski — zaterdag 14 januari 2006 @ 15.13 uur

 47. @43 Emiel,

  Ik laat me niet zo makkelijk muilkorven hoor, geen zorg. ;)

  Het is triest dat er sommigen tussen zitten die menen de wijsheid in pacht te hebben en niet open willen staan voor de mening van een ander.

  Mij heeft het geleerd door er niet meer op te reageren is de beste reactie.

  Reactie door Anja — zaterdag 14 januari 2006 @ 15.29 uur

 48. @41 Ohama, marketing van de oude school is dat.
  Tegenwoordig kan door allerlei technieken , psychologish , vraag gecreerd worden.
  En dat gebeurd op grote schaal.
  Er kan geen behoefte bestaan als het produkt niet bestaat.
  Daarom word er vaak misgekleund met ontwikkeling van nieuwe produkten, ze kunnen de behoefte niet creeren.
  Je consumeert de verzekering die je krijgt aangeboden, en daaruit heb je recht op een stukje zorg.
  Hoe meer je te besteden hebt , hoe meer zorg.
  Wel degelijk is de mens hierin een speelbal geworden, en de eed van Hypocrates, ondergeschikt aan winstbejag.
  Een enorme stap terug voor het humanisme.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 14 januari 2006 @ 15.46 uur

 49. -4 “Iran”
  …of zoals de ene Iranier tegen de andere
  zei:”Gaan we wachten tot hun bom op ons of
  een van onze bondgenoten valt of gaan we er
  zelf (ook) een maken?”

  Reactie door JanT, — zaterdag 14 januari 2006 @ 20.42 uur

 50. Omaha,

  “je gaat voorbij aan het feit dat de bedrijven jij en ik zijn. Er zijn geen grote boze hoge meneren (niet denigrerend bedoelt) die buiten ons om even alles bepalen”

  Iedere medewerker (van directeur tot kantinejuffrouw) heeft maar een beperkt aandeel in een bedrijf.
  Deze mensen zien alleen maar een facet ervan, en kunnen daarom makkelijker wegkijken.
  Bijvoorbeeld een producent van precisie onderdelen die een partij maakt voor onderdelen voor pistolen.
  Al deze ondernemening zullen zich beroepen op het feit dan hun aandeel maar klein is, maar toch nodig in de hele schakel.

  Toch leveren ze wel een onderdeel aan.
  Zelfs de producenten van de pistolen zullen zich beroepen op het feit dat pistolen geen mensen doden, maar mensen mensen doden.

  Dit wegkijken en het hebben van verschillenden belangen maken corporaties juist zo schadelijk.

  Een balimedewerkster van AKZO zal het heus niet leuk vinden dat er voor 100.000 gezwellen aan kanker de maas in wordt gepleurd, maar AKZO betaalt wel haar hypotheek. Dus kan zij wegkijken , tenzij aan de maas woont.
  Dit geld ook voor een directeur, die weer een goede deal kan maken voor nog meer afzet.

  Dit collectieve eelt op de corporate soul moet door een krachtige partij in de hand gehouden worden, en dat moet wij, de mensen zijn via onze overheid.
  Dus deze partij moet de balangen tegen elkaar afwegen. Dus kanhet zijn dat AKZO minder winst maakt door meer milleu investeringen zodat de maas schoner blijft.

  Maar als de overheid, alleen de belangen van AKZO vervult, dan plukken er maar enkele mensen de vruchten ervan (medewerkers).
  terwijl er meerdere mensen er de nadelen van ervaren.

  Daarom ben ik voor een sterke overheid die de belangen in de gaten houdt en kiest voor het welzijn van de burger.

  Reactie door alexander — zaterdag 14 januari 2006 @ 21.26 uur

 51. @49 JanT ben je nou echt serieus? Denk je dat de situatie omkeerbaar is? Geef me dan maar eens aan waar dit in de westerse wereld voorkomt: http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5183

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.05 uur

 52. @Alexander 50, je argumenten zijn sterk en ik denk dat je gelijk hebt. De overheid moet ook sterk blijven toezien op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg met dit nieuwe zorgstelsel maar dat is wat anders dan het regelen van de zorg door de overheid. Vertrouwen is goed, controle is beter, dat mag de overheid blijven doen van mij.

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.09 uur

 53. #46

  Toch was de wereld beter af geweest zonder al dit soort boeken en hadden we een andere geschiedenis gekent.

  Tenzij je ontkent, dat we in de 15e en 16e eeuw 80 jaar oorlog hebben gehad.

  Vergeet ook niet, dat ook Hitler zich liet inspireren door die Bijbel en dan is de circel weer aardig rond.

  Reactie door ReneR — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.31 uur

 54. #39 Omaha

  Quote:
  “Elk bedrijf is continue op zoek naar wat de consument wil (behoefte kan je niet creeeren allen een latente behoefte aanmoedigen)”.

  Ja dat gaat maat ten dele op, die strekking.

  Ben je wel eens op de hoogte geweest van eenj schandaaltje van een frisdrankfabrikant (ik denk Coco Cola)? Die lieten door een bioscoopfilm een fractie van een seconde een fles cola zien. Men merkte het haast niet eens bewust. Maar onbewust ging er wel degelijk iets werken, want de mensen kregen veel meer zin in Cola.

  En zo kun je de hele kliek naar een behoefte manipuleren. De taktiek van de herhaling wordt ook al zo vaak toegepast. Natuurlijk zijn er consumentenonderzoeken.
  Maar je onderschat toch werkelijk de psychologie van de reclames en de vele truken die men uit de kast haalt om jouw iets te laten kopen, wat je oorspronkelijk helemaal niet van plan was.

  Reactie door ReneR — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.47 uur

 55. @ReneR, dat er mogelijkheden gezocht worden om onze behoefte te activeren waar je vraagtekens bij kan zetten verwerp ik net als jij. Het voor enige milliseconden laten zien van een product om het onbewustzijn het bewustzijn iets te laten doen is inderdaad voor het gebruik van de verkoop van prodcuten verwerpelijk, helemaal mee eens. Zijn we het toch ergens over eens met elkaar :-)

  Reactie door Omaha — zaterdag 14 januari 2006 @ 23.59 uur

 56. @54 ReneR

  Deze vorm van reclame, gesublimeerde reclame genoemd, is het manipulatie-instrument bij uitstek.
  Aangewend tot het stimuleren c.q. sturen van consumptief gedrag is als zodanig uiterst verwerpelijk.
  Echter gesublimeerde reclame aanwenden voor politieke doeleinden is naar mijn menig de meest abjecte aanwending.
  Veronderstellen dat dit instrument daadwerkelijk voor politieke doeleinden wordt ingezet is m.i. beslist geen paranonoia.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 15 januari 2006 @ 1.45 uur

 57. Herstel, paranoia uiteraard…

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 15 januari 2006 @ 1.54 uur

 58. Omaha,

  Dat is inderdaad mijn punt.
  Marktwerking in de zorg kan voordelen bieden maar dan moet de overheid (wij, het volk) een partij zijn aan de onderhandelingstafel, die de belangen van de burger borgt.
  dan kunnen we profiteren van de efficientie slag van de markt en de burger garanderen dat deze niet verpletterd wordt tussen de sterke grote tandwielen van de partijen.

  Ook de liberalisering van de energiemarkt had er veel anders kunnen uit kunnen zien als de overheid zijn kiezers niet zo in de kou had laten staan.
  Voorbeelden waarvan ik vind dat de overheid dit had moeten afdwingen zijn:
  - verbieden van dure lijnen (tot 60cpm). informatie over jaarrekeningen is gewoon een service die erbij hoort.
  - als een bedrijf later dan vier maanden te laat is met de eindafrekening, is de vordering niet meer opeisbaar. Ook andere vorderingen die slecht zijn doorgerekend moeten na een tijdje vervallen. Het is toch absurd dat Essent er na tien maanden achterkomt dat er een fout gemaakt is en de gebruiker effe 600 euro moet nabetalen. Ik krijg van de supermarkt toch ook niet een rekening van 3 euro, omdat de koffie van vorig jaar juli niet goed geprijst was.
  - one-stop-shop voor de consument. Als ik nu Essent bel dan wordt ik doorverwezen van Essent retail naar Essent Netwerk en weer terug. Mij boeit het geen hol hoe hun interne organisatiestructuur opgebouwd is. Ik wil alleen met iemand spreken die mijn te hoog geschatte kwh uren terug kan draaien, nadat ze ZELF zijn komen controleren.
  - als energieleveranciers onterecht iemand afsluiten van stroom, of een incassoprocedure opstarten terwijl zij zelf slordig met de papieren zijn, en dit komt aan het licht, een zeer hoge boete opleggen.

  Ik geloof sterk in een marktgerichte benadering i.s.m een sterke overheid, die de belangen van de burger behartigt.

  Reactie door alexander — zondag 15 januari 2006 @ 1.55 uur

 59. Privatiseren (“markt-werking”) is gewoon diefstal van gemeenschapsvoorzieningen.
  We zijn de afgelopen jaren bestookt met allerlei praatjes dat de zorg te duur zou zijn geworden omdat we ‘met z’n allen’ te vaak naar huisarts of specialist zouden gaan.
  Nou, niemand gaat voor z’n lol naar de huisarts toe of een specialist. Dan moet je gerede klachten hebben.
  Wel is het zo dat nu al mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, en dat wordt straks, als de prijzen voor de paketten de pan gaan uitrijzen, alleen maar erger.
  We lopen gewoon de VS achterna, als daar een orkaan langskomt, dan verzuipt ook de helft, en de helft van de inwoners van de VS is niet verzekerd.
  Schandalig!

  Laten we dit hele kabinet naar Afghanistan sturen. Daar willen ze immers zelf zo graag heen!

  Reactie door Rob Heusdens — zondag 15 januari 2006 @ 3.58 uur

 60. [quote]
  Toch was de wereld beter af geweest zonder al dit soort boeken en hadden we een andere geschiedenis gekent.
  [/quote]

  Wil jij nu beweren dat als Hitler het boek “Mein Kampf” niet geschreven had, dat dan de nationaal-socialisten in Duitsland niet aan de macht waren gekomen en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet hadden plaats gevonden?

  En dat armoede in rijke landen en de honger in Afrika er niet zouden zijn als de Bijbel niet was geschreven?

  [quote]
  Vergeet ook niet, dat ook Hitler zich liet inspireren door die Bijbel en dan is de circel weer aardig rond.
  [/quote]

  Veel mensen die prachtig ontwikkelingswerk verrichten in de Derde Wereld landen vinden ook hun inspiratie in diezelfde Bijbel. En zo zijn er op deze wereld veel meer mensen die daar hun inspiratie vinden en zeker niet nastreven wat Hitler voor ogen had.

  Daarom stel ik ook steeds dat boeken worden geschreven en geinterpreteerd door mensen. Het is geen cirkel, maar een boom met vele vertakkingen. Afhankelijk van je overtuigingen, denkbeelden, opvoeding, tijd waar in je leeft etc. kom je bij een ander blad uit.

  Neem nu het boek “Vaders en zonen” van Toergenjev. Een vader zal dit boek anders lezen dan een zoon zonder zonen. Een vrouw zal het boek weer anders interpreteren. Een Rus uit de tijd van Toergenjev zal het anders interpreteren dan een moderne Rus. Daarnaast is het ook weer van belang of deze Rus een landarbeider is of grootgrondbezitter, of inwoner van een stad.

  Reactie door Dostojevski — zondag 15 januari 2006 @ 10.19 uur

 61. #60 Dostojevski

  Je gaat verder niet meer in op een aantal punten die ik noemde.

  De Bijbel, en eigenlijk in grote mate het oude testament is een boek van haat. Bedoeld om de mensheid angst in te boezemen met hel en verdoemenis. Ook Mein Kampf is een inspiratiebron geweest voor menige duitse nationaalsocialist om een ander ras te gaan haten. Het was de Bijbel voor het nazisme en dat is het nog steeds.

  In Mexico, waar ik heb gewerkt, daar had de boekhandel in Juarez het maar eens weer gewoon in de etalage gezet….ja vlak naast de Bijbel en een beeldje van Maria, want het was tegen kersttijd.

  Zoals bekend, heeft volgens Hitler een engel zijn leven in de loopgraven gered door hem te waarschuwen voor een inkomende granaat. Hierin is zijn denken bevestigd, dat hij een taak had voor de mensheid, door GOD ingegeven. Anders was hij niet door die engel gered Hij had een heilige missie. En dan heb je al een link naar die Bijbel en het Christendom.

  Dat boek had er dus maar beter niet kunnen zijn nee. Waren het niet ook die vermalijde Joden, die de zoon van God aan het kruis hadden genageld? Ook dat was een reden voor hem om ze te vervolgen.

  Hoe het leven er zonder die Bijbel eruit zou zien is koffiedik kijken natuurlijk. Mischien hadden we dan ook wel hier de Koran. Er is altijd wel wat om de onzekerheid en angst van mensen te ondervangen.

  Er zijn veel mensen, ook wetenschappers, die in ontwikkelingslanden zich erg gedwarsboomt voelen om die landen op te bouwen. Ja, want veel gaan er dood aan AIDS. Terwijl je van de kerk geen condooms mag gebruiken is een bekend voorbeeld nietwaar? Ook worden er teveel kinderen geboren, waardoor de honger alleen maar toeneemt. Dit wil ik stellen dus ten aanzien van je punt over de derde wereld. De kerk is er alles bij gebaat om de armoede in stand te houden!

  Je vergelijking met die boom is heel mooi, ik begrijp je wel.

  Maar ik geef je ook een vergelijking en wel dat van een mes. Je kunt met een mes ook eten bereiden en veel mensen kunnen er ook de mooiste houten kunstvoorwerpen mee maken uit een blok hout. Maar je kunt er ook iemand mee doodsteken.
  Nu is dat dus de reden, dat messen op straat worden verboden. Nu is het haast onmisbaar in je keuken. Maar een mes in de handen van een verkeerd persoon…

  Maar zonder Bijbel kan de mensheid heus wel voortbestaan. Er zijn nog legio andere bronnen van inspiratie, zonder dat er een zweem van eeuwige verdoemenis omheen hangt en het de haat jegens niet-gelovigen of heidenen letterlijk rechtvaardigd.

  Reactie door ReneR — zondag 15 januari 2006 @ 13.32 uur

 62. (51)
  Je reaktie begrijp ik niet.Er zijn (ook)in de westerse wereld toch landen die in het bezit zijn van massavernietigings-wapens?
  Landen die er niet over piekeren dit chantage middel af te schaffen?
  Ik begrijp uit bijdrage(4)dat jij niets moet hebben van gebroken geweertjes,pijl en boog,het feestelijk binnen halen van de vijand enz.
  Het zou kunnen dat de Iraniers het helaas op dit punt niet anders benaderen.

  Reactie door JanT, — zondag 15 januari 2006 @ 15.10 uur

 63. Ja niets nieuws onder de zon, we wisten dit toch al.

  Reactie door Henny — zondag 15 januari 2006 @ 15.23 uur

 64. bet…

  destruct learn commander Polaroid Alcibiades architectures odds calculator http://odds-calculator.extra-sport-betting.com/

  Trackback door bet — zaterdag 20 mei 2006 @ 13.06 uur