Weer de rijken uit de rijke buurten

Hieronder vind je het hoofdcommentaar van Trouw over het voorstel van de SP Amsterdam om rijken te weren uit de rijkere buurten. De SP reageert hiermee op het VVD-voorstel voor de invoering van ‘een inkomenseis voor wijken met een te grote concentratie aan kansarmen’. De SP-afdeling vindt het goed dat de VVD de segregatie wil bestrijden, maar het plan is te eenzijdig.

Intuïtief geredeneerd lijkt het absurd om rijke mensen platweg te verbieden naar een villawijk te verhuizen, zodra daar het aantal rijken een kritische grens heeft overschreden. Uit een oogpunt van een zo groot mogelijke spreiding van uiteenlopende bevolkingsgroepen is zo’n verbod wellicht wenselijk. Maar anderzijds, het is niet erg waarschijnlijk dat veel armen in staat zijn om zich zonder royale overheidssteun in de leegstaande villa’s te vestigen. Toch wijkt zo’n verbod ten principale niet wezenlijk af van de zogenaamde Rotterdamwet, op grond waarvan gemeenten sinds 1 januari minvermogenden mogen weren uit bepaalde achterstandswijken.

De Amsterdamse SP heeft daarom een punt toen ze vorige week het voorstel deed om dan ook maar een ’ bovengrens’ te stellen van tweemaal modaal voor wijken met een ’ te grote concentratie rijke mensen’. De socialisten reageerden met dit voorstel op de inkomenseis voor minvermogenden die de plaatselijke VVD wil hanteren voor wijken met veel kansarmen. Het punt is dat het werken met een inkomenstoets al gauw riekt naar discriminatie, zoals de commissie Gelijke Behandeling in het geval van de Rotterdamwet een en ander maal heeft gesteld. Rotterdam aan wiens initiatief we deze wet te danken hebben, heeft dit verwijt echter steevast krachtig van de hand gewezen. En uiteindelijk met succes. Zo kreeg de Maasstad de handen in Den Haag op elkaar met het argument dat het weren van minvermogenden juist in het belang van de kansarmen is. Zelfs de grootste oppositiepartij, de PvdA, stemde voor de Rotterdamwet. Misschien helpt het ook wel de overpopulatie van kansarmen in de Rotterdamse binnenstad enigszins te drukken. Dat neemt niet weg dat deze leniging ten koste gaat van de vrijheid. Bovendien gaat zij gepaard met een regelzucht die zijn weerga niet kent, want de ene minvermogende (een student bijvoorbeeld) vereist weer een ander soort regelgeving dan de andere. En als het toch over spreiding gaat: waarom nemen de omliggende gemeenten niet wat meer kansarmen op? Hebben zij uitsluitend oog voor wat Rotterdam noemt: oud(er), rijk en autochtoon? Kortom, de inkomenstoets van de Rotterdamwet roept principieel onoplosbare vragen op. Wie daar niet van overtuigd is, kijkt nog maar eens goed naar het gespiegelde voorstel van de SP. Het een is al net zo absurd als het ander.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 30 januari 2006 :: 13.28 uur

68 Comments

68 reacties

 1. het wordt hoog tijd dat er eens met respect wordt gesproken over mensen met geld. niet dit soort prietptaat en onzin. grotere kavels in de betere buurten. dat boek 1984 heeft daar een heldere visie over.

  Reactie door Matthijs — maandag 30 januari 2006 @ 13.49 uur

 2. Ik ben een paar dagen terug op een middag gaan wandelen. Ik probeerde de 10.000 stappen vol te maken. Al wandelend kwam ik door de villawijk. Wat mij daar het meest opviel, was de enorme stilte op straat. Je kon er een kanon afschieten. Af en toe zag je half verscholen achter een gordijn iemand naar je loeren. Dat zijn dus de rijken dacht ik. En ik vroeg me af of ik daar wel tussen wilde wonen. Kortom, laat die rijken lekker bij elkaar zitten, want zo gezellig is het daar niet.

  Reactie door Gandalf — maandag 30 januari 2006 @ 13.50 uur

 3. Mooi, Het is nog niet zo lang geleden dat Hans Bakker (Amsterdam, fractie SP) op de website de volgende stelling poneerde:

  ‘De SP is voorstander van gedifferentieerde wijken. ‘

  Tja.. rijk & arm of multicultureel? De SP is al een stuk nar rechts opgeschoven door arm als legitiem begrip te gebruiken.

  In hoeverre kun je het spreidingsbeleid als streven dan nog serieus nemen?

  Reactie door Jory — maandag 30 januari 2006 @ 13.53 uur

 4. Waarom nemen omliggende gemeenten niet wat meer kansarmen op?
  1. Omdat die gemeentes zelf genoeg kansarmen hebben om te ondersteunen
  2. Omdat omliggende gemeentes er niet zijn om de problemen van Rotterdam op te lossen, omdat Rotterdam die problemen zelf heeft laten ontstaan! Wie wil er vrijwillig de vuilnisbak zijn van een grote stad? De gemeente Rotterdam moet een pro-actief beleid voeren om dergelijke mensen de kans te geven zich omhoog te werken, niet om ze naar Spijkenisse, Schiedam, Vlaardingen of Maassluis te deporteren ten gunste van het bovenmodale LPF/RTL 4/Telegraaf proletariaat!

  Reactie door Erik van Donk — maandag 30 januari 2006 @ 14.08 uur

 5. @4 Ik woon dus in Spijkenisse.

  Reactie door Erik van Donk — maandag 30 januari 2006 @ 14.09 uur

 6. Wat heerlijk toch voor de meer vermogenden
  zich om de haverklap aangebeld weten met de
  vraag of er nog een tuinman nodig is, een
  dame voor de huishoudelijke dienst, een
  meisje voor het ruwe werk, een glazenwasser
  en een messenslijper, een behanger, een
  winterschilder, een thuiskapster etc….
  niet te geloven wat er een opzienbarende
  haat en nijd hierdoor kan ontstaan.
  Afgezien daarvan, als de inkomens ineens
  door ziekte of massa-ontslag, vertrek van
  inwonende kinderen schrikbarend verandert,
  is de ellende niet te overzien.
  Gaat men dan verhuizen, de rijken zowel als
  de armen?
  Never kwam een arme in aanmerking voor een
  door hemzelf niet te financieren villa!
  Te vaak kwamen rijken te gemakkelijk aan
  een makkelijk door hen te betalen koop- of
  huurwoning, en bedienden zich in de privé
  sfeer van nog x andere pied-á-terre’s en
  lieten die bewonen door duurbetalende onder
  huurders of huisvestten er hun persoonlijk
  ondergeschikten in ‘speciale’dienst.
  Die Wet zal het op de long run niet halen
  zonder langzaam groeiende ergernissen en
  agressie uit de buurt.
  De straten nu reeds, met enerzijds de los
  staande riante woningen, zelden 2 onder 1
  kap met daartegenover een aantal rijtjes-
  huizen doen nu al nadrukkelijk het ‘stand’s
  verschil voelen en ondergaan.
  ‘t Is toch wat als zo’n minvermogende bij
  ‘mevrouw’ of ‘meneer’ aan de overkant even
  een kopje thee mag drinken? De hele straat
  répt er over ! Wát mot dat daar?
  De welgestelde die zich na verloop van jaren niet geïsoleerd hoeft te voelen, im-
  mers met 3 auto’s voor de deur en de boot
  in de haven, ben je elk weekend onder de
  pannen, en om de sfeer compleet te houden
  is de sauna op zolder aanwezig en de zonne-
  bank samen maken het ‘plaatje’ compleet.
  Allen in Nederland die dat konden gadeslaan
  van dichtbij weten dat dit voor menig bur-
  ger absoluut op dié manier niét inspirerend
  wérkt en lééft!
  Ook de ‘selectie’ in de straat t.o.v.
  jeugd die of kansarm is of te welgesteld
  tekent zich direct af in het opgroeien !
  Al 50 jaar terug speelde zich dit soort
  taferelen af: kinderen van gezinnen ont-
  vingen rijkeluis kindjes in de betrekkelijk
  kleine achtertuin en werden er met warmte
  ontvangen, en de gevluchte welgestelde kin-
  deren ontkwamen aan de hulp-voor-dag-en-
  nacht die dan éven haar handen vrij had en
  nooit een tegenbezoek arrangeerde: daartoe
  had ze dan geen mandaat van “mevrouw” en
  “meneer” die rond …ook al in de jaren ’50
  werkten aan een totaalinkomen, waarvan de
  halve straat kon mee-eten!
  Die taferelen moeten mensen niet opnieuw
  worden aangedaan, tergend en niet bevorder-
  lijk voor een ópbouwende sfeer.
  Laten beide categorieën dan maar zelf de
  vriendjes en vriendinnetjes van schook,
  sport of buurtclubje naar eigen keuze uit-
  nodigen, dan is ook de ontvangst wéderzijds
  en bespaart menigeen heel veel kopzorgen.
  KIJK goed, en weet dat op die manier een
  ‘solidariteitsgevóél’ gedoemd is te mis-
  lukken, tenzij die rijke in de villa ook
  zelf daar beland is na een ontzettende
  armoedige jeugd: die kunnen zich hun roots
  nog herinneren, of wéten daar ineens hele-
  maal niéts meer van en dát mensen is in de
  praktijk vanaf de roemruchte jaren ’50 het
  geval. Pragmatische benadering zou een iet-
  wat ‘wijzer’ aandoen, daar waar idealisme
  géén voet aan de grond krijgt en houdt.

  Reactie door Madelief — maandag 30 januari 2006 @ 14.11 uur

 7. @1 Matthijs

  Respect voor mensen met geld?
  Respect is voor mij alleen respect, wanneer het wederzijds is.
  Er zijn mensen met veel geld die anderen respecteren. Niet veel, ze zijn er. Die, en alleen die, verdienen respect.
  Niet de kakkers, patjepeeërs, nouveaux riches en wat dies meer zij. Dat is slechts omhooggescheten diarrhee.
  Die wil ik niet bij mij in de buurt wonen hebben.
  Rijk aan geld is mijn straat niet. Wel rijk op een veel waardevollere manier!
  En dat laat ik me niet door een paar ballen afnemen.

  Reactie door Jan Nijman — maandag 30 januari 2006 @ 14.15 uur

 8. @1

  Als ik mij 1984 goed herinner waren de “proles” stumpers die onwetend leefden in krottenwijken, terwijl de “bevoorrechte” partijleden in appartementen leefden, waar werkelijk al hun bewegingen, gedachten en handelingen werden vastgelegd door een tweewerkend telescherm. Je kunt je afvragen wie daar nu beter af was……Uiteindelijk is iedereen daar de klos.

  Reactie door Erik van Donk — maandag 30 januari 2006 @ 14.22 uur

 9. @1 Matthijs,

  Als jij echt 1984 van George Orwell bedoeld, dan heb je of bar weinig van het boek begrepen of een hele vreemde vertaling in handen gehad. Het was een satire over een toekomstige maatschappij waar onder het mom van socialisme mensen worden uitgebuit in een dictatuur, waarbij op zo’n manier de waarheid werd vernietigd en mensen zelfstandig denken en vrijheid werd ontnomen, dat de heersende klasse niet meer zou kunnen vallen. Daarmee hadden ze een situatie gecreeërd die de geschiedenis tendens doorbrak dat er altijd gestreden wordt door de middenklasse om de bovenklasse te omver te gooien, waarna vervolgens een nieuwe middenklasse zich aandient om deze nieuwe bovenklasse omver te werpen. Zelfs binnen die heersende klasse was niemand zeker, want het individu werd vernietigd ten behoeve van de groep. Je was gezichtloos en daardoor was je eigen belang onbelangrijk.
  Hoe jij dit interpreteert als een heldere visie over het feit dat rijken in aparte kavels in betere buurten moeten wonen is mij een raadsel. De schrijver heeft het hele boek juist geschreven als een voorbeeld van hoe het niet moet en hoe het nooit mag worden.

  Durf zelfs te stellen dat als je maar iets van de essentie van dat boek begrepen had, je nooit een dergelijke opmerking zou plaatsen, maar juist meer compassie voor je medemens zou voelen. Dus lees het nog maar eens en laat het je aan het denken zetten.

  Reactie door lost boy — maandag 30 januari 2006 @ 14.22 uur

 10. Eerlijk gezegd geloof ik niet in het weren van rijken uit rijke buurten. In de echt rijke buurten praat je al gauw over mensen met vijf keer modaal inkomen; die huizen zijn voor anderen niet te betalen. Je zou ze moeten gaan verloten.

  Ik geloof veel meer in een beleid dat er voldoende fatsoenlijke woningen komen en dat mensen een voldoende inkomen hebben om een fatsoenlijke woning te betalen. Dit kabinet heeft het over marktwerking, laat ze dan eens zorgen dat er genoeg woningen zijn, zodat door de ‘martktwerking’ de huren omlaag gaan in plaats van steeds maar omhoog.

  Tegenwoordig wordt in veel nieuwe buurten gemengd gebouwd: normaal en luxueus door elkaar. Daardoor krijg je vanzelf menging van hogere en lagere inkomens in een wijk. Door te bouwen lost het probleem zich vanzelf op.

  En de echt rijken blijven gewoon teruggetrokken in Aerdenhout en Wassenaer.

  Reactie door Drob — maandag 30 januari 2006 @ 14.37 uur

 11. @9
  Elke stad of dorp heeft wel een rijk hoekje. De straten zijn daar vaak schoner en beter aangelegd.

  Huurwoningen worden door de schaarste (sinds de 2e wo) alleen maar duurder. Als er vol op gebouwd wordt en over 20 jaar is er geen huurwoningtekort dan zullen de prijzen van koophuizen mede daardoor naar beneden gaan en daar heeft de bezittende klasse geen belang bij.

  Reactie door Gandalf — maandag 30 januari 2006 @ 14.46 uur

 12. Drob, ik ben het helemaal met je eens. Differentiatie in te bouwen wijken is de oplossing. Helaas gebeurt dit veel te weinig. Het stellen van een inkomenseis zoals in Rotterdam zou best kunnen werken indien er dan ook woningen elders zouden zijn voor de minder bedeelden; helaas is dit niet het geval. Ze worden dus volledig verstoten uit de stad en dat is klaarblijkelijk ook de bedoeling.
  Ik denk dat het zaak is wettelijk vast te leggen welk percentage van welke woningtypen er in nieuw te bouwen wijken gerealiseerd dient te worden. Bij ons in de gemeente heeft de gemeenteraad 25% vastgesteld. Helaas is dit een wassen neus, er is de afgelopen 4 jaar slechts 3% gerealiseerd. De wet moet dwingend zijn!

  Reactie door kaatje — maandag 30 januari 2006 @ 14.51 uur

 13. die 25% is dus sociale woningbouw en bereikbare koop.

  Reactie door kaatje — maandag 30 januari 2006 @ 14.52 uur

 14. Nou wordt het kopen, huren of naar buitenland…

  Reactie door Royalls.nl — maandag 30 januari 2006 @ 15.00 uur

 15. Allemaal kansloze voorstellen, al zouden ze alles door elkaar bouwen dan nog krijg je groepsvorming.

  Een rijke gaat niet in een villa wonen die tussen ‘normale’ woningen staat.
  En andersom trouwens ook.

  Mensen gaan tussen andere mensen wonen die de zelfde sociale status hebben als hun zelf, dwang leid tot niets.
  De ‘rijkeren’ zullen naar de omliggende gemeenten ‘vluchten’ en diegene die dat niet kan zal wederom tot elkaar veroordeeld zijn.

  “Soort zoekt soort” oud gezegde, nog steeds heel actueel en geen enkele dwingende maatregel van de overheid zal dat veranderen.

  Reactie door Ronald — maandag 30 januari 2006 @ 15.11 uur

 16. Volgens mij zal het stellen van inkomensgrenzen – zowel ondergrenzen als bovengrenzen – juist niet leiden tot verspreiding van armen en rijken over een stad.

  Als je in arme wijken een ondergrens gaat instellen, dan zullen degenen met een lager inkomen daar dus niet terecht kunnen. In de duurdere wijken kunnen ze sowieso niet terecht, ook al zouden ze het willen, de woningen daar kunnen ze gewoonweg niet betalen. Althans niet zonder forse overheidssteun. Dus deze armen komen dan terecht in wijken waar de echt armen wonen.

  Als de rijken niet in bepaalde wijken mogen wonen omdat ze te rijk zijn, zijn ze dus gedwongen te gaan wonen in wijken waar deze maximumgrens niet ligt. In de praktijk zal dit neerkomen op wijken waar het minimum inkomen erg hoog ligt.

  Met andere woorden, je krijgt volgens mij drie soorten wijken, die door de inkomensgrenzen ook nog eens veel sterker gescheiden zijn dan nu:
  1. wijken waar de heel armen wonen
  2. wijken waar de heel rijken wonen
  3. wijken waar mensen wonen die er tussen in zitten

  Op basis van die redenering zou je kunnen stellen dat je alleen de middenklasse een beetje verspreid over de wijken. Maar aangezien deze vrij grote klasse toch al redelijk verspreid woont, win je er weinig mee.

  Kortom, je loopt het risico op Amerikaanse toestanden met ghetto’s en zeer rijke wijken. Daarnaast kost het je als overheid een hoop geld om al die regels in te voeren en vervolgens te handhaven.

  Tot kun je je afvragen wat voor nut het heeft om de armen te verspreiden, worden ze daar rijker van? Gaat de uitkering dan omhoog? Kunnen werklozen dan ineens aan het werk?

  Reactie door Fjodor — maandag 30 januari 2006 @ 15.19 uur

 17. Het is het oude liedje. Zowel de VVD als de SP gaat voorbij aan het feit dat mensen zich in fundamente zaken als woning-, school- of beroepskeuze niet laten sturen.

  Het is onzinnig. Mensen in hokjes stoppen en herverdelen leidt nergens toe. Wat is er mis met villawijken en arbeiderswijken? Hebben we de illusie dat een rijke patser zijn Aston Martin graag naast een derdehands Renault 4 parkeert? Of andersom? Niemand is er bij gebaat.

  Ik woon in een huis van rond de 400.000. Binnen een straal van 500 meter staan huizen van boven een miljoen, maar ook flatjes van 125.000. Prima wonen zo, in het stadscentrum. Maar je gaat toch geen wijken creeren om dit te bereiken? Dan krijg je van die dorpen als Zeewolde, waar ik niet begraven zou willen liggen. Daar leef je als op een winderige filmset.

  Groeten,

  Reactie door Enrico — maandag 30 januari 2006 @ 15.28 uur

 18. ALLES KIDS
  Nu hoorde ik weer het droeve verhaal van een vriendin wier zoontje was uitgenodigd op een verjaarspartijtje in een villa in het chique Amsterdam-Zuid.

  De ruftend rijke ouders van de jarige job waren nogte besodemieterd geweest om even een paar stukken ontbijtkoek aan een touwtje te rijgen en hadden daarvoor een
  KINDERVERMAAKBUREAU ingehuurd.

  Dit is een Goois bedrijf dat voor negenhonderd gulden, incl. BTW, het verjaardagspartijtje van je jarige zoon og dochter regelt.

  Het schijnt dat heel Aerdenhout, Blaricum, de grachtengorden en dandere kakkersbroedplaatsen gebruik maken van dit slimme bedrijfje.
  Alles is te koop.
  Het zoontje van mijn vriendin werd in een camouflagepak gehesen en mocht meedoen aan de survival, zeg maar Kosovootje spelen

  De week daarop het hetzelfde mannetje weer een partijtje, bij de burenvan het survivalvriendeje.
  Deze mensen hadden gezien hoeleuk het de week daarvoor bij de buren was gegaan en hadden hetzelfde bureautje ingehuurd.
  Nu werd het een piratenparty.
  Voor de grap het bedrijfje eens gebeld en een folder aangevraagd.
  Het reportoire loopt van Magic tot Boeven en van ShowBizz tot heksen.

  Volgens mij mag je ouders die te belzazerd zijn om zich persoonlijk te bemoeien met het partijtje van hun jarige kind, onmiddelijk uit de ouderlijke macht zetten.
  Volgens mij moet je ze ook onmiddelijk hun geld afpakken, omdat ze er niet mee om kunnen gaan.

  Ondertussen weet ik ook dat dit stukje averechts werkt.
  Veel kakkers denken tijdens het lezen:
  ik wist helemaal niet dat er zo’n bureautje bestond, maar dat is een goed idee voor het partijtje van Bart-Jan.

  Ik voorspel nu al dat de telefoon van dat Gooise bedrijfje vanaf maandag gloeit,
  Wat is nu negenhonderd gulden?

  Je houdt toch van je kind en liefde is nu eenmaal niet in geld uit te drukken.
  Als ze achttien wordt krijgt ze een cabrio en als ze gaat studeren koop je een appartement aan één van de Amsterdamse grachten.
  Ze heeft uiteraard al een paard.
  Een van de sappigste ouderverhalen stond afgelopen donderdag in deze krant.
  Het gign over een meisje van 5, van wie de ouders zó dom zijn dat het kind, op het moment dat ze haar veters kon strikken, door hen tot HOOGBEGAAFD werd gebombardeerd.

  Vader draagt nog altijd instappers.
  Ze wist op haar 4e al hetverschil tussen uren en dagen en dat was voorpapa en mama reden om het kind maar een klas overte laten slaan.
  De schoolleiding was iets minder overtuigd van de brille van de kleine en eigerde, dus schakelden papa en mama de rechter in.
  Die doet binnenkort uitspraak.

  Ikkreeg al de slappe lach toen iklas hoe de lieverd heette: Frédérique.
  Ik weet dat het een zinloos vooroordel is en dat het niks met de zaak te maken heeft, maar toch is mijn plaatje compleet.
  De chique Busumse buurt het Spieghel, de uiterst nette Gooilandschool (waar in mijn jeugd het kakkerskaf werd geparkeerd) en dan de ouders met de in hun kringen buitengewoon intelligente frédérique.

  Ik heb nu al medelijden met het meisje.
  En helemaal met de juf die het schaap in de klas heeft.
  Die ziet natuurlijk ook hoe zielig het voor het meisje is.
  Het begint redelijk slim en eindigt als een wrak.
  Zelf ben ik gezegend met 2 ongelooflijk domme nazaten.
  Zowel mijn zoontje als mijn dochtertje doubleerde op de kleuterschool.
  De een knipte met de lijmpot en de ander plakte met de schaar.

  Ik vind domme kinderen juist een zegen.
  Nu kanik ze tenminste eenbeetje bijbenen
  En het leukste vind ik hun verjaarspartijtjes.
  Weken sta ik spekkies aan dropveters te rijgen, zet hele speurtochten uit en verzin de meest vrolijke spelletjes.
  Ik kom amper aan mijn werk toe.
  Mocht de rechter de kleine Frédérique uit voorzorg bij haar ouders weghalen, dan
  adopteer ik dat meisje graag.
  Ze krijgt het heerlijk, voelt zich elke dag jarig met een door mij versierd partijtje en blijft dommer dan dom.
  Maar één ding gaandeer ik: ze wordt gelukkig.
  Zw wordt ziels- en zielsgelukkig.
  God, wat wordt dat kind gelukkig.
  Net als ik.

  (bron Yoep van’t Hek

  Vond dit zelf een leuk verhaal met heel veel waarheid er in en heb me rot gelachen.

  Reactie door Anja — maandag 30 januari 2006 @ 15.29 uur

 19. Er komt een tijd dat men poortersgeld moet betalen als je wilt wonen in een stad.
  Dat deed men zo’n 4 eeuwen geleden ook.
  Zo kon men de armen buiten de poort houden.

  Reactie door h.hiensch — maandag 30 januari 2006 @ 15.29 uur

 20. Er dient gewoon betaalbaar gebouwd te worden, het grootste gedeelte van de bevolking is financieel modaal of minder!
  Heel jammer dat veel van die villa’s leeg komt aangezien de bewoners verhuisden naar confortabel appartement.De villa’s die dan vaak verworden tot kantoorpand.Beter is misschien verbouw tot betaalbare wooneenheden voor minder rijken.
  Ik woon in/ op de grens van rijker Nederland en zie dat de omgeving hierdoor ook duurder wordt, simpel 1930 rijtjes huis doet hier al bijna 3 1/2 ton euro!Belachelijk!En onder de 2 ton is hier nauwlijks iets te krijgen, er is hier ook nauwlijks nog grond om te bouwen, de nieuwbouw bestaat dus uit dure appartementen!
  Dus zelfs al zoekt soort soort, de rest heeft er ook last van, je stad gaat vergrijzen want jeugd kan het niet opbrengen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 30 januari 2006 @ 15.34 uur

 21. @12 Juist Kaatje, Naar zoiets diende al 30
  jaar terug naar behoren naar toegewerkt te
  worden. Het resultaat was, dat juist die ge
  mengde bouw nét even iets te gróte tegen-
  stellingen vertoonde, anders zou daar niets
  mee aan de hand hebben hoeven zijn en in-
  tussen volkomen geïntegreerd zijn: een be-
  reikte doelstelling van de afgelopen 12
  jaar dan misschien? Ook niet!

  Verrotte bouw, met verrotte Kwaaital-vloeren en intussen ook betonrot in veel
  meerdere flatgebouwen bekend, balkons die
  naar beneden stortten, en hoe groot blijkt
  binnenkort dié beerput te zijn, als die
  eens opengetrokken wordt na een gedegen on-
  derzoek? Misser op misser in de bouw, para-
  depaardjes van architekten die meenden dat
  mooi was, hoe antieke en moderne bouw het
  best gecombineerd leek, en de binnensteden
  van Nederland raakten hun aantrekkelijkheid
  voor de burger zelf en de tourist kwijt!

  Ik ga nog liever wonen in een luxe houten
  chalet tussen woonwagenbewoners in die het
  hart op de juiste plaatshebben en waar men
  elkaar joviaal bejegent.

  Zij bedienen zich dan de laatste jaren van
  sanitaire units door de gemeente aangereikt
  voor de diverse doeleinden, en ben ik wel
  gekoppeld aan een straatriool en fatsoenlij
  ke waterleiding, kunnen ze daar in noodge-
  vallen ook van mee profiteren.

  Het leven is maar zo ontzettend kort voor
  velen en wat steekt men enorm veel energie
  in de schijn ophouden en onwaar-achtig ge-
  drag. Telaat komen ze tot de ontdekking dat
  hun l é v e n ineens voorbij IS.

  P.S. Overigens ben ik gek op zelf de buiten
  boel te beitsen in een eiken kleur, maar
  zou de volgende keer kiezen voor zo’n
  huisje als er in Darp, langs de doorgaande
  weg staat, daar waar vele ‘drempels’ zijn:
  wit, stroodak, begroeid met rode rozen en
  goeddeels onderhoudsvrij, omdat het lang is
  en hooguit een vliering heeft en meer niet.
  Ach wat dwaal ik af, maar op een dag als
  vandaag, waarop heel wat mensen in ángst de
  avond afwachtend, mogelijk moeten berusten
  in het feit, dat ons Nederlandje zich niét
  wil laten kennen in het bijzijn van de gró
  te broers, is het mij bang te moede!!
  Nederland dat anders de kop in de wind
  steekt laat zich mogelijk toch bepraten en
  deint mee op de branding van de verméénde
  saamhorigheidsgevoelens.
  Ach en dan zo’n soldaatje van 17, die ‘het
  avontuur van uitzending wel wat lijkt’ is
  het niet bedroevend dát als argument te
  horen? Een ander soldaatje, wat meer bene-
  pen: ‘als het moet dan moet het hé?’, een
  tikkeltje minder enthousiast.
  Maar goed als men denkt dat er ongeveer
  24 maanden denkt véél te bereiken als eindresultaat, komt men al weer bedrógen
  uit, en dat alles omdat de Amerikanen daar
  zelf hebben ‘huis’ gehouden als ook elders
  in de wereld, en niet minder aardig stonden tegenover de Russen in de Koreaanse oorlog en kennelijk ook weinig
  van de Vietnamoorlog hebben geleerd.
  Dan Nederland: Klein duimpje trekt eens
  even stoer zijn 3duizendmijlslaarzen aan,
  kijkt parmantig om zich heen, …..maar nu
  nog straks ook nog IN de ogen van hen die
  zij weduwe, weduwnaar, etc. maken.
  Geen probleem toch? We kijken devoot weer
  naar beneden, zetten een wazige blik op,
  branden een kaarsje, prevelen wat tekstjes en gaan door alsof er niets gebeurd is.
  Zo voorspellend kunnen we toch met zijn allen wel zijn!
  DONDER DÁG zou het van de week in Den Haag
  moeten zijn, dwars tegen al het internatio-
  nale geléuter, van de oneigenlijke argumen-
  menten ter tafel gegooid, in.

  Na 24 maanden zal tzt blijken dat er meer
  dan mijnen alleen ter verwelkoming van onze
  Vredesmissie aanwezig waren, de Vogelgriep
  onder de hitte snel verspreid werd en voor-
  al verzwégen waar maar mogelijk, en de
  plaatselijke bevolking het toch maar weer
  liever zelf had willen uitvechten !

  Utopie om te veronderstellen dat wij daar
  dan intussen schooltjes zouden hebben opge-
  zet! Utopie om te veronderstellen, dat niét
  intussen andere buurlanden de Taliban komen
  ‘helpen’.

  Maar als dan toch de psychiatrie nu ook al
  ‘drugs’kunnen gaan voorschrijven, is vast
  ‘économisch’ óns ‘kostje’ ook al weer
  ‘gekocht’ en de plaatselijke bevolking
  deels mede ter sláchtbank geleid!
  Winst voor de samenleving daar? Wel nee,
  zo niét!

  Reactie door Madelief — maandag 30 januari 2006 @ 15.41 uur

 22. Hmm, ik dacht dat dit al bestond. In Landsmeer, een dorp bij Amsterdam-N, is er ook al een 15 tal jaren een eis voor bepaald inkomen in bepaalde wijken.

  Reactie door Baren dt — maandag 30 januari 2006 @ 15.44 uur

 23. Enrico, mensen laten zich wel sturen. Uit onderzoek blijkt dat precies dezelfde wijken die ze overal neerkotsen (tot in Polen aan toe!) niet hetgene is wat mensen willen. Ze hebben echter geen keus. Er zullen veel meer weilanden bebouwd moeten gaan worden, maar dat is weer een ander verhaal.
  Ronald, dat soort soort zoekt is ook vrij relatief. Bij ons in het dorp wordt er een grote wijk neergezet met woningen tussen de 250.000 en 400.000 euro, dus weer niks voor de minderbedeelden, er blijkt echter uit onderzoek dat juist deze groep die de woningen wel kan betalen, het niet erg vinden of zelfs juist prefereren in een wijk te wonen met veel meer differentiatie, zowel in bevokingsgroepen als in bouwstijlen. Dat dit niet gebeurt heeft puur te maken met het feit dat de gemeenten de grondopbrengsten nodig hebben om de begroting sluitend te maken. Zolang we in dat kringetje blijven ronddraaien, verandert er nooit iets. Er is maar een kleine groep mensen die absoluut niet bij minder bedeelden in de buurt willen wonen. Zij wonen dan ook al in hermetisch afgesloten wijken als golfresidenties e.d.

  Reactie door kaatje — maandag 30 januari 2006 @ 15.48 uur

 24. @18 Geweldig, het beeld is duidelijk. Ik dacht even dat je het zelf had geschreven maar toen zag ik de bronvermelding.

  Ik vind het trouwens een rot woord; kids. Ik zeg nog gewoon kinderen.

  Reactie door Gandalf — maandag 30 januari 2006 @ 15.53 uur

 25. @Anja

  Jouw kinderen zijn pas hoogbegaafd!

  “De een knipt met de lijmpot en de ander plakt met de schaar.”

  Fantastisch knap, met al mijn scholing krijg ik dat niet voor elkaar.

  Reactie door Drob — maandag 30 januari 2006 @ 16.08 uur

 26. Ik weet dit niet.
  Het komt op mij over dat het goed is met het VVD plan, een inkomens eis voor kansarmen in Amsterdam aan de slag te gaan en er alternatieven voor de vinden. De woningnood moet in zijn algemeenheid in Amsterdam dringend aangepakt worden.
  Ik zie zelf de zingeving niet in van het weren van te rijken uit de rijke buurten, maar zie een beknotting van vrijheid en meer regels voor de stad.

  Het is wel zo er in politiek Amsterdam al eerder sprake was van de ambitie het een stad voor de rijken en het zakenleven te maken, dit zou goed zijn voor internationale betrekkingen.
  Mocht deze achterliggende gedachte mee spelen bij de VVD, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, dan nog zal er nog veel te veel weerstand in Amsterdam zijn voor een dergelijke ambitie om doorgang te kunnen vinden.

  In principe ben ik het dus met Trouw eens dat dit een absurd plan is.

  Met groeten uit Amsterdam!

  Reactie door mona — maandag 30 januari 2006 @ 16.15 uur

 27. @Anja, tja, dat soort rijken is ook mij bekent, er was een ouderstel van een peuterspeelzaalkind, net zo in de weer!Met kerst huurde zij een bedrijf in wat kerstsfeer binnens en buitenhuis bracht, tot en met versierde kerstboom aan toe en lichtjes in de buiten boom!
  Het kindje was problematisch binnen de groep en van een plan van aanpak wilde men niet weten, nee men ging verhuizen en kind ging dus naar andere school!Ook voor verjaardapartijtjes wordt een bedrijf in gehuurd!Ma heeft een eigen leershop en pa in gronddeals een bedrijf, 3 giga auto’s en een meisje voor het lichte werk, het zware werk, een au pair voor de kids en een tuinman, dus voor werkverschaffing zijn ze wel!Ik heb erg te doen met de kindjes, inmiddels nog een dochter.Zoonlief was een leuk pienter vendje maar ja, hij beet, schopte en spuugde als ie zijn zin niet kreeg!Om scene te voorkomen, deden ouders liever zijn zin.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 30 januari 2006 @ 16.28 uur

 28. @25 Drob,

  Ja dat is nog eens een vorm van samenwerking hè? ;)

  Maar verhaal is niet van mij hoor;
  zie bron vermelding.

  @24 Gandalf,

  De titel van het verhaal is zo, veel rijken noemen hun kinderennu éénmaal kids.
  Heb het zelf ook liever gewoon over kinderen.

  Reactie door Anja — maandag 30 januari 2006 @ 16.30 uur

 29. @27 Sabineke,

  Ja zo gaat dat vaak, om zich dan later af te vragen, hoe komt dat toch dat mijn kinderen zo onhandelbaar zijn.
  Samen met je kinderen iets ondernemen hebben velen het tegenwoordig te druk voor, die moeten carriëre maken.
  Niets leuker als samen met met je kinderen de kerstsfeer in huis te brengen en de boom op te tuigen.
  Appeltaarten bakken etc. Laat ze maar lekker uitproberen, leren ze ook nog van als ze straks op eigen benen moeten staan.

  Reactie door Anja — maandag 30 januari 2006 @ 16.36 uur

 30. misschien interpreteer ik de tekst verkeerd, maar volgens mij missen hier veel mensen het punt van het voorstel:

  Het is namelijk bedoeld om te laten zien dat het belachelijk is om mensen met een minimuminkomen uit kansarme wijken te gaan weren. Juist om dat te laten zien maken ze gebruik van omgekeerde retoriek:

  “als jullie dit voorstellen dan stellen wij voor dat we rijken uit rijke buurten gaan weren. Hoezo is dat belachelijk? Het is jullie voorstel maar dan gespiegeld”

  Het is een argumentatie trucje waarbij je een voorstel/beleid consequent doorredeneert zodat je ziet hoe absurd het is als het jezelf treft.

  Dit is dus een voorstel met een ludiek karakter en dient niet serieus genomen te worden als een beleid dat de SP echt voorstaat.

  Reactie door lost boy — maandag 30 januari 2006 @ 16.56 uur

 31. Lost boy, dank je voor de tip, maar ik denk dat iedereen dit wel begrepen had!

  Reactie door kaatje — maandag 30 januari 2006 @ 16.58 uur

 32. @31 Kaatje,

  Zeker en vast.

  Reactie door Anja — maandag 30 januari 2006 @ 17.00 uur

 33. Nu men als huishoudelijke hulp mag bij verdienen hebben we dus weeer een gat in de
  markt: 2 tuinvrouwen, of 2 tuinmannen hoe-
  ven niet meer angstig rond te kijken in dit
  vrije beroep, de mensen die Jan Klasen en
  Catrijn tussen de schuifdeuren willen komen
  spelen zijn eveneens hartelijk welkom en
  natuurlijk Sinterklaas en Zwarte Piet, die
  zich er niet meer laten bijlappen: Hoera!
  De bureautjes gaan ter ziele die het voor
  mensen, die dat zelf niet bij machte zijn
  te versieren, niet meer tot absurde prij-
  zen kan dwingen, jammer dan en prima tevens.
  Nu nog experts van belastingzaken die door
  het rijk gesubsidieerd er toch het béste
  voor de burger uit willen halen, réchtens
  hun vakmanschap maar ook in het belang van
  de burgers zelf, waarbij betrouwbaarheid
  van beiden kwa info voorop moet staan,…
  en weer heel wat mensen….die men er heel
  gelukkig mee zou kunnen maken.
  Grondzaken hadden we al eerder bij de kop:
  zolang rijk en gemeente samen er een ‘han-
  deltje’ van maken en ambtenaren voor het
  gemeentelijke Grondbedrijf er flink aan
  kunnen verdienen in loongroep (?)….is
  dat nog steeds een eerste klas verspilling!
  Kijk daar zo een goed funktionerend Kabinet
  nu eens wel een Monopolyspelletje met wijs
  beleid van kunnen maken geadviseerd door
  wélke staten, Provinciale én Gedeputeerde?
  Een van de twee raden maakt zich intussen
  vanzelf overbodig, besparing nummer 2.
  Die ambtenaren eens beter opleiden tot vak-
  kundige dijkgraven stuk voor stuk en dáár
  bewaking in steken, lijkt wel dringend aan
  de orde, de diverse ‘overloopjes’ de afge-
  lopen jaren gade slaande!
  Wat een Madurodam heeft Nederland van zich-
  zelf gemaakt op zo’n stukje grond van nog
  lang geen 400 bij 400 km2.
  We kunnen zo wat met een polsstok van dorp
  tot dorp wippen en lijkt het plan van de
  herintroducering van de trekschuit voor be-
  paalde ‘vrachten’ ook al weer van tafel ge-
  veegd. Nederlandse werkwijze bestaan uit
  het instellen van commissies, die niet eens
  een termijn gesteld krijgen waarin bepaalde
  plannen bestudeerd moeten zijn, en als dat
  al zo is, zich er zeker niet aan houden!
  Intussen gaat men door met: smile and wave!
  Die traagheid veroorzaakt: weap, but brave!
  However we keep trying: for rich and poor!

  Reactie door Madelief — maandag 30 januari 2006 @ 17.01 uur

 34. @31 hmmm, kreeg niet die indruk als ik sommige reacties las. sommige mensen lijken er toch serieus op in te gaan. Maar als dat wel zo is, is dat alleen maar mooi meegenomen.

  Reactie door lost boy — maandag 30 januari 2006 @ 17.27 uur

 35. Tsja, die minvermogenden van Nederland zitten altijd lelijk in de weg. Maar ik heb altijd gedacht dat de VVD ze liever opzij zette met het prijsmechanisme dan met bureaucratie: uit de zorg door middel van no-claim en eigen bijdragen, van de weg dmv rekeningrijden, uit het huis dmv liberalisatie van de huren.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 30 januari 2006 @ 17.38 uur

 36. @21 Madelief.

  Zoals je weet Nederland heeft drugs nodig voor de psychiatrie dat is belangrijker dan olie, er lopen hier in Nederland meer gekken rond dan er opgesloten zitten. Deze week worden de kamerleden onder psychische druk gezet. Generaal Berlijn houdt een dondertoespraak, het verstand gaat op nul en de blik op oneindig en daar gaat de horde al brullend lang leve de democratie en vrijheid en Dr.Balkenende zaait papavers voor zijn geestelijke zieke partijgenoten en bewonderaars.

  Reactie door h.hiensch — maandag 30 januari 2006 @ 17.46 uur

 37. Laten we niet vergeten dat het spreidingsbeleid is bedoeld om verarmde wijken te upgraden. Het is een nivelleringsmaatregel. De overheid treedt in iets waar eigenlijk de verantwoordelijkheid van mensen zelf voldoende zou moeten zijn (namelijk het in orde houden van de eigen buurt). Daar is de SP toch voorstander van?
  Aan ‘rijke wijken’ (whatever those may be) valt weinig te upgraden, niet in het minst omdat men daar doorgaans wat zorgvuldiger met de leefomgeving omgaat, niet zijn eigen vuil op straat flikkert en het gemeentelijk groen naar de filistijnen helpt.
  Dat gemeenten hun ‘rijke wijken’ beter zouden bijhouden dan hun ‘arme wijken’ is natuurlijk een fabeltje. Typisch samenzweringsdenken van voormalige marxisten.

  Reactie door Hugo — maandag 30 januari 2006 @ 18.13 uur

 38. Ik vind het een goed voorstel. Dat rijke ge*** (stigma) spoort elkaar alleen maar aan om VVD te stemmen. Ze zetten elkaar aan tot inventieve belastingtrucs. Die moet je een beetje uit elkaar houden. Ik wil niet zeggen dat het witte boordencriminelen zijn. Ik wil niet stigmatiseren. Veelal hebben ze ook lichtblauwe of zelfs roze boorden, dus dat zul je uit mijn mond niet horen.

  Reactie door Carry — maandag 30 januari 2006 @ 18.14 uur

 39. Het verhaal begint niet met de vraag waarom de rijken rijk zijn. Het verhaal begint met de vraag waarom de armen kansarm zijn. Het is de vraag waarom mensen die geen bijdrage aan deze maatschappij elke keer door de duivel op één hoop gescheten worden. Het is de vraag of zwakte wel een plaats verdient in deze maatschappij.

  oh, en wie schreef daar eens een heel verhelderend verhaal over? Was dat niet die meneer Nietzsche met zijn Antichrist?

  http://www.fns.org.uk/ac.htm

  Of waarom de zwakte onder ons het kankergezwel van de samenleving is en in ieder geval géén stuen verdient?

  En bekijk het zo; ik stem VVD. Moet je nagaan hoe de rest van rechts erover denkt.

  Reactie door Kiers — maandag 30 januari 2006 @ 18.25 uur

 40. @1 Off Topic Het is dus duidelijk dat bij ieder onderwerp de eerste opmerking uit de richting van een McCarthy, Liberaal, Enrico, Omaha, of andere niet SP lieden komt.
  Afspraakje onderling om alvast de toonzetting van de discussie te bepalen ?
  Ook een vorm van trol gedrag.

  Reactie door Toergenjev — maandag 30 januari 2006 @ 18.27 uur

 41. ik heb ook niet mijn steenrijke buurman niet geweert toch.

  morge buur.
  morggge keurel,vroeg uit de veuren?
  ja uitgeslapen,het is zaterdag,he klaas.
  zo de car van het vrouwtje aan het wassen?
  nee me eigen.klaas.
  oooo?? wat loopt zo’n eeeuuu punto car nou??
  120 km buur, net zo hardt als je bently.

  t,is effe wenne,

  Reactie door bert — maandag 30 januari 2006 @ 18.33 uur

 42. @36 h.hiensch
  Een kenmerkend verschijnsel in geval van geestesziekte is, dat de zieke de symptomen niet meer als zodanig herkent.
  In geval dat zou de geest toch gezond zijn, niet?
  Welnu, in Nederland zit al 20% van de bevolking onder invloed van pillen te disfunctioneren om te voldoen aan halucinerende ‘denkbeelden’ van regeerders, die het zodanig aan gezond verstand ontbreekt, dat psyciaters er voor moeten pleiten om cocaïne toe te laten als wettig toegelaten geneesmiddel voor verslaafden. Is toch logisch, of niet soms?
  Het klopt dat er in NL méér gekken los rondlopen, dan er vast zitten.
  Het méést bijzondere is , dat dát tegelijkertijd als een normaal onopgemerkt verschijnsel ‘gezien’ wordt.

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 18.38 uur

 43. Er worden wel enigzins appels met peren vergeleken. Een wijk met uitsluitend lage inkomens heeft de sterke neiging te verpauperen. Hoe dat komt daar blijf ik even buiten, behalve aan de mensen zelf zou dat bijvoorbeeld ook aan de wat mindere aandacht voor dit soort wijken kunnen liggen. Ik vind het dus een goede zaak te zorgen dat de wijk gemengd blijft en ja, dat kan soms als consequentie hebben dat bepaalde inkomensklassen geweigerd moeten worden. Rijke mensen uit een rijke wijk weren heeft geen praktisch nut, behalve wellicht om de ontzettende saaiheid van sommige villawijken tegen te gaan. Het familie Flodder effect. Kortom: een vrij demagogisch verhaal van de heer Marijnissen, maar dat weet hij zelf natuurlijk ook wel.

  Reactie door Hans — maandag 30 januari 2006 @ 18.42 uur

 44. @Kiers,

  bent u al stemgerechtigd dan?

  Reactie door Ronald — maandag 30 januari 2006 @ 19.02 uur

 45. Elke bevolkingspolitiek is fout. In Rotterdam creëert men willens en wetens ghetto’s om de stad heen – net als in ontwikkelingslanden. Persoonlijk ben ik, zo’n 30 jaar bewoner van Rotterdam, al tot “ongewenst” verklaard. De ‘Rotterdam Code’ en dergelijke aanpak is geen oplossing, maar een verergering. Wegstoppen is namelijk niet oplossen. Ze kunnen wel goede dingen voorstaan (populisme & snel scoren), maar missen de hersens om vooruit te kijken. In praktijk kweken ze ‘Parijse toestanden’. Maar goed, dan kunnen ze weer met het vingertje wijzen nietwaar…

  Reactie door Sonja — maandag 30 januari 2006 @ 19.45 uur

 46. Tjongejonge… het lijkt hier wel funda punt nl. De eurotonnen vliegen je om de oren. Nooit gedacht dat zoveel bezoekers van een sp log zo riant woonden. :)

  Reactie door twijfelaar — maandag 30 januari 2006 @ 20.01 uur

 47. @Kiers: Nietzsche is niet gevaarlijk omdat zijn filosofie dat is, maar des te meer omdat er door de verkeerde lezers gevaarlijke conclusies worden getrokken. Laat hem er maar even buiten en vraag je eens af waarom onder de partij die jouw stem geniet de rijken rijker worden en de armen armer. Dat ligt niet aan het kansrijk zijn, maar vooral ook het steeds kansrijker maken van diegenen die het materieel al goed gaat.

  Reactie door Carry — maandag 30 januari 2006 @ 20.02 uur

 48. @46
  Zo gewonnen, zo geronnen.
  Verbaas je niet als je hier een verstokte VVD’er of Cda’er verhaal ziet komen halen.

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 20.10 uur

 49. Vuilnis op straat, geparkeerde auto’s die hun functionaliteit reeds verloren hebben in de vorige eeuw, straataanrandingen, verpauperd middenstandsaanbod, racisme, perspectiefloos onderwijs.
  En dit is nog niet eensn alles…

  Niet echt aanlokkelijk voor de hardwerkende mens die zich heeft opgewerkt tot misschien wel twee keer modaal.
  Hiervoor is gewoon geen model te bedenken. Ook niet door de SP alleen.
  Het is als het proberen te mengen van olie en water.

  Is er geen oplossing?
  Nee! Althans niet voor de komende decennia.

  Het is niet eens dat we moeten wijzigen. Nee, het is erger…we moeten terug!
  Terug naar de basis van onderwijs en buurtverenigingen, buurtcentra.

  Maar veel meer nog…..Sociale controle in elke gemeenschap door deze zelfde gemeenschap.

  Reactie door Jacob — maandag 30 januari 2006 @ 20.12 uur

 50. Netwerk vanavond

  De uitzending van Netwerk staat vandaag het teken van de verwachtingen voor 2006. Worden we wereldkampioen, hoe groot is ons vertrouwen in de economie en wordt de kloof tussen burger en politiek gedicht? Vragen die worden onderzocht in NCRV’s Maatschappelijke Barometer en door drie deelnemers van het onderzoek worden voorgelegd aan kamerleden Wouter Bos en Jan Marijnissen, minister Hans Hoogervorst en Kees Jansma, perschef van het Nederlands elftal.

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 30 januari 2006 @ 20.23 uur

 51. @47 Carry
  Nietzsche was inderdaad zeer gevaarlijk voor het establishment omdat hij als wetenschapper geijkte paden verliet, en doordrong tot gebieden, die voor ‘heersers’ als zeer gevaarlijk ervaren werden.
  De ‘natuur’ is immers voor heersers niet de beste bondgenoot.

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 20.23 uur

 52. @47

  De filosofie van Nietzsche is niet gevaarlijk, het gevaar zit hem erin dat mensen de filosofie interpreteren zoals zij dat willen en niet zoals Nietzsche het bedoeld had.

  Een karakteristiek voorbeeld uit de colleges filosofie is Nietzsches denken over de bovenmens (uebermensch). Nietzsche stelt, simpel gezegd, dat de mens voortkomt uit de aap en dat de mens zal evolueren naar een bovenmens.

  De nazi’s stelden later dat zij, het Arische ras, deze bovenmens waren. Een van de gevolgen was dat veel mensen later een volstrekt verkeerde relatie gingen leggen tussen Nietzsche en de nazi’s.

  Dit is een van de voorbeelden die laat zien hoe mensen door middel van manipulatie zaken naar hun hand kunnen zetten en dan zeggen: “Kijk, die grote filosoof vinden jullie toch goed? Hij zei het ook.”

  Reactie door Fjodor — maandag 30 januari 2006 @ 20.27 uur

 53. @51 Fjodor
  Ik had hetzelfde willen zeggen

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 30 januari 2006 @ 20.38 uur

 54. Plaatsvervangend voor Nietzsche durf ik hier zelfs te stellen, dat zijn gekte niet in hem zat, maar in die, welke hij vaststelde in de (menselijke) omgeving, die hij, daar ben ik niet zeker van, helaas niet aankon.

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 20.44 uur

 55. mensen ik heb niet alles gelezen, het gaat hier wel om Amsterdam met een eigen ideniteit zooals ieder gemmeente en staD DAT DAT HEEFTDAT HEEFT, DAT alvorens men Dlcusies trekt.

  Reactie door mona — maandag 30 januari 2006 @ 21.03 uur

 56. ?
  Is dit een moderne variant?
  Geeft nu de techniek het op?

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 30 januari 2006 @ 21.11 uur

 57. @50 Wattenstaafie

  Ik heb gekeken naar netwerk en wat ik wil zeggen over de show, die gebracht werd over het zorgstelsel, voldeed volkomen in opdracht van Hoogervorst, alweer worden wij belazerd en de media doet dapper mee. Ik kan niet in een ander zijn beurs kijken wel in de mijne. Kort samengevat mijn vrouw en mijzelf zijn 75 jaar, allebei een aanvullend pensioentje, in de afgelopen tien jaar ieder jaar koopkracht moeten in leveren nu zijn wij kooparm. Het nieuwe zorgstelsel doet de deur dicht, aan pensioen 103,12 Euro en aan AOW 65,38 euro moeten inleveren bijelkaar 168,50 euro moeten inleveren en dan moet je die leugens van Hoogervorst op Netwerk aanhoren. Inderdaad de leugen regeert. Hoe kun je zo’n man voor de rechter krijgen?

  Reactie door h.hiensch — maandag 30 januari 2006 @ 21.18 uur

 58. @39 Kiers,

  Iedereen heeft op zich recht op een plaatsje in een samenleving. Beoordeel iemand liever op woorden en daden. In elke groep zitten rotte appels maar ook goede mensen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 30 januari 2006 @ 21.19 uur

 59. @39 Nietsche’s gedachtengoed werd door Hitler gebruikt als geestelijk voedsel voor zijn Teutonenmythen, waarin voorts Wagner met zijn Nibelungenlied en pompeuze koormuziek een sinistere rol werd toebedeeld, met medewerking van o.a. cineaste Leni Riefenstahl.
  Dit alles om geestelijke en lichamelijke volmaaktheid, plus oppermacht, grenzeloze rijkdom @ superioriteit als ultiem na te streven doel te dicteren, en te illustreren, ten koste van de minder bedeelde massa, het uitschot dat voor SS/SA-repressie, detentie of Endlösung in aanmerking kwam, zoals op doctrine gesteld, met citaten van Nietsche, door de Nazi partij-ideoloog Alfred Rosenberg.

  http://www.geocities.com/roggemansmarcel/thule.htm

  Dit soort morbide fantasmen in de politiek acht ik niet meer zo onwaarschijnlijk als 20 jaar geleden. De neoconretoriek, Axis of Evil, (vertaal het eens in `t Duits: `Die Achse des Böses’) ofwel As van het Kwaad, begint er al verontrustend veel op te lijken.

  Reactie door Emiel — maandag 30 januari 2006 @ 21.25 uur

 60. Hmm, bij mij in de buurt kunnen we wel de rijken proberen te weren, maar de armen kunnen de woningen niet betalen.
  De meeste rijken trouwens ook niet.
  Dus geen goed idee in deze.
  Voorts weet ik zeker dat mijn buurtgenoten ook niet voor een habbekrats in bijv. ondiep in Utrecht gaan zitten.
  Die Porche blijft nooit lang heel daar, en de echt goeie winkels zitten er ook niet.
  (wij halen geen courgettes bij het Turkie tenslotte)

  Reactie door Toergenjev — maandag 30 januari 2006 @ 21.46 uur

 61. Misschien kunnen de heren elkaar eens mailen over Nietzsche want dan kunnen we hier weer door.

  Reactie door Sonja — maandag 30 januari 2006 @ 21.51 uur

 62. Toergenjef

  Er gaat een wereld aan ze voorbij,
  jammiejammie, mmmmmmmm

  Groet
  en was het een lekker tukkie?
  Je bent wel weer wakker ontwaakt gelukkig ;)

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 30 januari 2006 @ 21.58 uur

 63. Sonja
  Vanaf nu weer alle ruimte voor jouw!

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 21.59 uur

 64. Sprekende vanuit zetel en bron van geestelijke en lichamelijke volmaaktheid moet dat een koud kunstje zijn.

  Reactie door Alex — maandag 30 januari 2006 @ 22.12 uur

 65. 30 lost boy

  Ik ben het politie met je eens dat hier een tegenzet wordt geleverd, even absurd als het tegendeel.Ik vind het flauw en kinderachtig van de SP maar wellicht zullen wij er stemmen mee behalen,
  Ik ben het niet eens mat de tactiek ervan mocht deze daarop berusten.

  Reactie door mona — maandag 30 januari 2006 @ 22.41 uur

 66. pardon: PolitieK met je eens,

  Reactie door mona — maandag 30 januari 2006 @ 22.45 uur

 67. Toergenjev

  De turken hebbn toch wel goed courgettes?!

  Ik zou zelf willen dat de SP met de 25 speerpunten kwam voor de campagne.

  Reactie door mona — maandag 30 januari 2006 @ 22.50 uur

 68. @lost boy.
  En zo zie je maar weer, lost boy, hoe slecht er vaak wordt gelezen en hoe volhardend sommigen zijn in het niet begrijpen (of begrijpend lezen). Het blijkt de vraag, of het zinvol is om de lui daarop te wijzen, maar voor de goede orde, nogmaals: de stelling werd geplaatst om (via omkering) aan te tonen, hoe belachelijk het eigenlijk is om mensen, die minder te besteden hebben dan ze nodig hebben om te bestaan, uit wijken te weren, waar ze nog net ‘n dak boven hun hoofd kunnen vinden.
  Ik vond uw samenvatting van ’1984′ trouwens erg goed, zeker ten opzichte van de wel erg pijnlijke reactie op #1.
  Als ‘boy’ lijkt u mij wel erg slim en zeker lang niet zo ‘lost’ als velen…

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 31 januari 2006 @ 12.55 uur