De Europese Ronde Tafel van Industriëlen

‘Europa moet een einde maken aan het oplevend protectionisme’, dat zeggen de 47 grote bedrijven die verenigd zijn in De Europese Ronde Tafel van Industriëlen.

Vandaag en morgen zijn de regeringsleiders van Europa bijeen om te praten over de toekomst van de Europese economie. De geheime ronde tafel stoort zich aan het feit dat landen hun nationale industrieën beschermen en probeert met deze oproep zich in de discussie te mengen.

Met termen als economisch pattriotisme, worden opnieuw wegen geplaveit voor het vrije verkeer van werknemers en de dienstenrichtlijn.

Maar met het Frans en Nederlandse ‘nee’ hebben we duidelijk gemaakt, dat we samenwerking tussen de Europese landen goed vinden, maar dat we niet onze souvereiniteit willen opgeven. Opnieuw wordt mensen weer angst aangejaagd zoals dat ook aan de vooravond van het referendum werd gedaan. Maar Europa verdwijnt niet van de kaart wanneer landen het recht behouden om zelf te beschikken over bijvoorbeeld hun arbeidsmarktbeleid en de NUTS-voorzieningen.

Uit Effe Dimmen (1998):

Er waart een spook door Europa

Velen zijn bezweken voor zijn onweerstaanbare lokroepen. Het zijn vooral regeringsleiders en invloedrijke politici die door het spook betoverd zijn en nu onder zijn invloed staan. Gewone mensen moeten er meestal niets van hebben. Zij zijn te nuchter om zich te laten verleiden tot onvoorwaardelijke steun aan het geheimzinnige, ongrijpbare idee van één, gelijkgeschakeld Europa. De federalisten – zoals de leden van het genootschap zich noemen – zijn pas tevreden wanneer Europa op zoveel mogelijk terreinen onder het gezag van het spook is gebracht: economisch door middel van de Interne Markt en monetair door middel van de Economische en Monetaire Unie (emu). Maar ook op punten als het buitenlands- en veiligheidsbeleid, en Justitie en Binnenlandse Zaken werkt men inmiddels aan de uitbreiding van de macht van ‘Europa’. De machtshonger van het federale spook is voorlopig nog niet gestild.

De federalisten willen van Nederland een provincie binnen Europa maken, dat is althans hun inzet. Zoals een betrouwbaar lid van een geheim genootschap betaamt, spreken zij zich zelden in het openbaar uit over hun doelen en motieven. Ook zij zien in dat de burgers hen niet volgen in hun streven naar een ‘Verenigde Staten van Europa’. Uit opinieonderzoek blijkt dat het met de steun voor nog verdergaande integratie en gelijkschakeling in het kader van de Europese Unie maar magertjes gesteld is: slechts 11 procent van de Nederlanders heeft sympathie voor dat streven. Slechts een minderheid is voor invoering van de euro.
Velen zijn ontevreden over de geringe zeggenschap die ze hebben over de hele ontwikkeling. Daarom is een ruime meerderheid van de Nederlanders vóór een referendum over de toekomst van Europa. Nergens in Europa zijn er ooit mensen de straat op gegaan om een verdere integratie van de Europese landen te ondersteunen, laat staan te eisen. De enige demonstraties die er zijn, zijn demonstraties tégen de Europese Unie in het algemeen en tegen de gevolgen van de pogingen van nationale overheden geforceerd te willen voldoen aan de toelatingseisen voor de emu in het bijzonder.
De brede weerzin tegen de emu heeft niets uit te staan met – wat je weleens hoort bij de voorstanders – onderhuids levend nationalisme. De bezwaren richten zich met name tegen de gevolgen voor het overheidsbeleid: grote bezuinigingen op de collectieve voorzieningen en afbraak van d
e sociale zekerheid. Ook in ons land kunnen we daarover meepraten. Hoeveel invloed heeft het in 1998 willen voldoen aan de emu-criteria niet gehad op de opstellers van het paarse regeerakkoord. De bijzonder strenge afspraken over de uitgaven zijn verantwoordelijk voor de enorme problemen in de thuiszorg, de wachtlijsten voor duizenden en duizenden geestelijk gehandicapten, wachtlijsten voor hartoperaties, het weer de kop opsteken van armoede, en de afschaffing van de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de sociale volkshuisvesting, en ga zo maar door. Zo goed als de tegenstand in ons land tegen dit beleid groeiende is, is dat ook in Duitsland en Frankrijk het geval. De mensen komen daartegen in opstand, zeker als ze zien dat er jaarlijks sprake is van een forse economische groei terwijl de tegenstellingen steeds groter worden en de tweedeling steeds scherper.
Waar de PvdA vroeger zei: ‘Europa zal socialistisch zijn of niet zijn,’ zegt de VVD nu: ‘Europa zal liberaal zijn of niet zijn.’ Waar je ook mag staan in het politieke krachtenveld: het Europa dat zich nu ontwikkelt is vooral een neoliberaal Europa. De criteria voor toetreding tot de emu zijn dan ook alleen van economische en monetaire aard. Er bestaan geen criteria op punten als milieu, werkgelegenheid, sociale zekerheid of collectieve voorzieningen.
Maar er zit nog een element in het groeiende verzet tegen de emu. En dat is de twijfel over de juistheid van het idee dat erachter schuilgaat, het idee dat de welvaart en het welbevinden van burgers gediend is bij het ontmantelen van de nationale staten, bij het inleveren van nationale soevereiniteit ten behoeve van een supra-nationaal orgaan waar niemand zicht op heeft. Hier raakt de weerzin tegen de emu aan de manier waarop menig toonaangevend politicus in Europa de toekomst van ons continent ziet.
Wat de federalisten ook mogen beweren, het zijn nog steeds de nationale staten die inhoud geven aan de democratie. Zij hebben haar verworven en koesteren haar. Hoe meer bevoegdheden van de nationale staten worden overgedragen aan de vierde bestuurslaag ‘Europa’ of worden overgelaten aan de ministerraden zonder vetorecht, hoe meer ook de democratie met haar openheid, doorzichtigheid en publieke controle op de tocht komt te staan. Het is een misvatting te denken dat het Europees Parlement ooit in staat zal zijn de rol te vervullen die nu door de nationale parlementen wordt vervuld. De mensen zullen de Europese Commissie nooit willen en kunnen zien als hun Europese regering. Met de vergroting van de geografische afstand tussen bestuur en burger zal ook de psychologische afstand toenemen en daarmee de democratische controle afnemen. En het is goed eraan te herinneren dat niet alleen de democratie, maar ook de rechtszekerheid en de sociale zekerheid op nationaal niveau bevochten en ontwikkeld zijn. Op alle drie die terreinen heeft ‘Europa’ nog weinig tot niets laten zien.
Geen weldenkend mens, dus ook geen socialist, heeft iets tegen samenwerking. Integendeel. Overal waar samenwerking kan strekken tot wederzijds voordeel is dat prima. Maar dat is iets anders dan te denken dat de nationale staten met hun specifieke identiteit zichzelf nu reeds overleefd hebben en bijgevolg genegeerd kunnen worden. Neem het streven naar een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Is er iemand die de illusie koestert dat bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland zich zal laten leiden door een gemeenschappelijke buitenlandse politiek als die strijdig is met het eigen nationale belang? In geval van een belangenconflict is er altijd een aandrift om het nationale belang te laten voorgaan op het ‘Europese’ belang. Een andere inzet is door de nationale overheid ook niet uit te leggen aan de bevolking. Wat als een Europees drugsbeleid ons dwingt de coffeeshops te sluiten: gaan we dat dan doen? Het aanhalen van de Europese dwangbuis kan ertoe leiden dat de Europese integratie zelf de bron wordt van conflicten in Europa.
Federalisten zijn ook aanhanger van de gedachte ‘Big is beautiful’. Nu kunnen smaken verschillen, maar één ding staat voor mij vast: Er bestaat niet zoiets als een Europese identiteit. We kennen vele verschillende talen en culturen binnen Europa. En ook de rechtspraak is overal anders. Noch objectief, noch subjectief is er sprake van een bijzondere onderlinge verbondenheid van de burgers van dit continent. Natuurlijk, er zijn zeker dingen die ons verbinden, al was het maar het gegeven van twee wereldoorlogen in één eeuw op Europese bodem. Maar dat lijkt me onvoldoende om daarop het streven naar één Europa te baseren. En nu weet ik wel dat juist die twee wereldoorlogen voedsel hebben gegeven en dat nog doen aan de Europese gedachte, maar was het allemaal maar zo eenduidig. Want de keuze is niet: ‘Hitler’ of ‘Europa’. Het is kortzichtig om tegen degene die zich verzet tegen een verdere Europese integratie in het huidige tijdsgewricht te zeggen dat hij een nationalist is en dus ook wel rekening wil houden met het risico van een nieuwe oorlog op Europese bodem.
Het is precies andersom. De ambities van het Europese spook zijn te hoog en daarom gevaarlijk. Te hoge ambities kunnen snel leiden tot frustratie, irritatie en uiteindelijk tot conflicten. Daarom wordt het tijd dat we het spook ontmaskeren. Iedereen zal dan in één keer duidelijk worden wat er eigenlijk aan de hand is. Onder het witte laken houden zich namelijk de georganiseerde groot-industriëlen van Europa schuil. Zij – Philips, Renault, Fiat, Daimler- Benz, Nestlé, Unilever, Bayer, Shell, BP, en andere multinationals – hebben zich verenigd in de European Round Table. De agenda van de Europese federalisten wordt bepaald door dit gezelschap. Zíj wilden één Interne markt van 370 miljoen consumenten, en die kregen ze; zíj willen één Europese munt – de euro, en die krijgen ze; zíj willen één Europese regering, en daar zijn we naar op weg.
Veel politici mogen dan betoverd zijn door het spook, laten wij nuchter blijven. Spoken bestaan niet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 23 maart 2006 :: 18.12 uur

54 Comments

54 reacties

 1. Beste Jan,

  In grote lijnen vindt ik dat je gelijk hebt,
  europeese samenwerking is goed, maar de zelfstandigheid van alle europeeselanden moet wel gegarandeert zijn.
  Met de manier waar op de europeese Unie meer en meer ! natie gaat worden, zoals de Verenigde Staten van amerika, wakkert het juist nationalistiese gevoelens aan onder de europee’se bevolking, en vooraal de autochtone bevolking.
  De Markt is tegen woordig heilig, geld moet er verdient worden, natuurlijk moet er geld verdient worden, maar voor wie?, waar verdwijnt de winst?, juist ja, niet in de zakken van de werkende-massa, maar een enkele tientallen indusrieelen, die de hogehuren, gezondheidszorg enz, wel kunnen betalen.

  Reactie door Jaap Bruin — donderdag 23 maart 2006 @ 18.27 uur

 2. Effe dimmen doet nogal wat twijfelachtige beweringen

  De bijzonder strenge afspraken over de uitgaven zijn verantwoordelijk voor de enorme problemen in de thuiszorg, de wachtlijsten voor duizenden en duizenden geestelijk gehandicapten, wachtlijsten voor hartoperaties

  goh? Met +-135 miljard zou dat toch allemaal te doen moeten zijn? Ik ontwaar in Jan een rupsje nooit genoeg die niet lijkt te snappen dat een op communistisch leest geschroeide inrichting van de zorg de oorzaak is van veel problemen in de zorg.

  Maar ja, over communisme niks negatiefs hier uiteraard.

  Reactie door JaJoh — donderdag 23 maart 2006 @ 18.29 uur

 3. Geheime, dus ondemocratische, processen die de toekomstige koers van Europa even uitplannen, uiteraard niet ten nadele van bepaalde multinationals… Getverdegetver!

  Doet me denken aan die Bilderberg troep. Geheim zijn zaken die het daglicht niet kunnen verdragen!

  Mooi citaat uit “Effe Dimmen”.

  Reactie door J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 18.38 uur

 4. @ Jaap Bruiin

  Wat is er mis met winst? Het is nl een beloning voor gelopen risico’s en zet mensen aan tot investeringen in nieuwe producten.

  Een vrije economie is niet heilig maar brengt ons toch wel heel erg veel goeds. Iets wat van socialisme niet gezegd kan worden.

  Reactie door JaJoh — donderdag 23 maart 2006 @ 18.39 uur

 5. @4, Jajoh,

  Ehhh… dit is de Socialistische partij…

  Reactie door J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 18.43 uur

 6. ja dus?

  Reactie door JaJoh — donderdag 23 maart 2006 @ 18.46 uur

 7. Er waart een spook rond…Het spook van toenemende rijkdom!

  Reactie door Bas — donderdag 23 maart 2006 @ 18.53 uur

 8. @8, JaJoh,

  Dus niet de communistische partij…

  Reactie door J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 18.54 uur

 9. Bestaan spoken nu wel of niet?
  Na eerst proberen te bewijzen dat het spook wel bestaat wordt afgesloten met de opmerking dat hij dus niet bestaat.
  Die laatste opmerking houden we er dus maar even in.

  In onze moderne Westerse samenleving hebben we toch bijna allemaal een spoeltoilet.
  Vermits het water niet is afgesloten de aangewezen plek om ons te ontdoen van overtolligheid.
  Dit wellicht te cryptisch.

  Niet alleen de Indianen in vervlogen eeuwen zagen het nut in van de Pow Wow om met de andere stammen tot overeenstemming te komen.
  Oeroude Afrikaanse stammen wisten elkaar ook te vinden en zagen het belang van samenwerken.
  Helaas hebben veel van deze stammen de laatste vijftig jaar onze moderniteit omarmd en moorden ze elkaar nu uit.
  Deze stammen vertonen in feite geen ander gedrag dan wij hier in ons Europa van vijftig jaar voor deze periode.

  Dus houd ik het er toch maar liever niet in.
  En dus ben ik het met de laatste opmerking niet eens.
  Spoken bestaan wel.

  Het grootste spook is dat we in Europa de vredespijp willen wegflikkeren om slechts het belang van de eigen stam te laten prevaleren.

  Reactie door Bon Ton — donderdag 23 maart 2006 @ 19.17 uur

 10. ‘Politiek is
  de oorlog voortgezet met andere middelen.’

  Clausewitz

  Helaas hebben we sinds hem schijnbaar nog helemaal niets geleerd.
  Ook niet in ons Europa.

  Reactie door Bon Ton — donderdag 23 maart 2006 @ 19.32 uur

 11. We kunnen hier wel gaan discussieren en stellingen uit boeken halen, maar het is toch beter er iets aan te doen. Geen drie socialistische partijen in Nl bijv., maar streef naar een sterke socialistische partij in ons 15 miljoen zielen tellend landje. Dan bereiken we meer!

  Reactie door Bas — donderdag 23 maart 2006 @ 20.00 uur

 12. Samenwerking is goed, we zouden meer moeten doen aan kennis delen om elkaars economieen in europa te verbeteren, samen zijn we sterken dan alleen tegen andere economieen.
  Nuts diensten wel in eigen hand blijven.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 23 maart 2006 @ 20.00 uur

 13. samen sterk tegen? Zijn we in oorlog met elkaar of zo? Wat maakt het voor mij nou uit of een japans bedrijf of een nederlands bedrijf het product levert?

  Reactie door JaJoh — donderdag 23 maart 2006 @ 20.03 uur

 14. “Maar met het Frans en Nederlandse nee hebben we duidelijk gemaakt, dat we samenwerking tussen de Europese landen goed vinden, maar dat we niet onze souvereiniteit willen opgeven.”

  Nee Jan, het nederlandse nee had niets met europa van doen, het was een protest tegen balkenende.

  Reactie door jeroen — donderdag 23 maart 2006 @ 20.34 uur

 15. Q16
  Ja Jan, het nederlandse nee had alles met europa van doen, het was een protest tegen Euro grondwet.

  Reactie door Jofel — donderdag 23 maart 2006 @ 20.58 uur

 16. @15 JaJoh — donderdag 23 maart 2006 @ 20.03,

  Dus jouw maakt het niet uit dat het bedrijf waar je werkt een bepaald product verkoopt, en b.v. een japans bedrijf ook het zelfde soort product. Dat dan alleen maar mensen bij het japanse bedrijf de producten kopen?

  @16 jeroen — donderdag 23 maart 2006 @ 20.34,

  Een deel misschien wel ja, maar niet iedereen hoor.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 23 maart 2006 @ 21.00 uur

 17. @16, jeroen,

  Het was ook een bedankje voor de fijne euro…

  Reactie door J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 21.04 uur

 18. @19 J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 21.04,

  Eerder een bedankje voor minder leuke gevolgen van de euro.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 23 maart 2006 @ 21.28 uur

 19. @20, Evert Tighelaar jr,

  Inderdaad! En alle fijne wetgeving die Brussel ons oplegt.

  Reactie door J3roen — donderdag 23 maart 2006 @ 21.31 uur

 20. Redenen voor het Nederlandse ‘nee’ zijn volgens de Nipo-peiling:

  - Gebrek aan informatie (32 procent)
  - Angst voor verlies nationale soevereiniteit (19 procent)
  - Verzet tegen de regering van Jan Peter Balkenende (14 procent)
  - Nederland draagt te veel bij aan begroting EU (13 procent)
  - Tegen Europese integratie (8 procent)
  - Angst voor banenverlies (7 procent)
  - Europa ontwikkelt zich te snel (6 procent)
  - Niet democratisch genoeg/te complex (5 procent)
  - Tegen Turkije (3 procent)
  - De EU-Grondwet is slecht voor dieren (2 procent)

  Reactie door jeroen — donderdag 23 maart 2006 @ 21.36 uur

 21. @22 jeroen — donderdag 23 maart 2006 @ 21.36,

  Ja, de meerderheid van de redenen gingen dus wel over europa.

  Bedankt voor de cijfertjes.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 23 maart 2006 @ 21.51 uur

 22. @23

  En dit geeft precies de onkunde van het grootste deel van de nee stemmers (lees SP figuren) aan.

  Geen informatie, ik weet niet waar het over gaat,..ooh dan stemmen we maar nee.

  Angst, is wel een hele slechte raadgever, al had men de moeite genomen om de nieuwe grondwet te lezen dan hoefde men geen angst te hebben voor verlies van soevereiniteit.

  Reactie door jeroen — donderdag 23 maart 2006 @ 22.01 uur

 23. @16 Jeroen

  ‘Nee Jan, het nederlandse nee had niets met europa van doen, het was een protest tegen balkenende.

  O, dus jij hebt ook gestemd?

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 maart 2006 @ 22.15 uur

 24. @ 22

  Hoe zouden de percentages zich vandaag verhouden??

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 maart 2006 @ 22.17 uur

 25. @ 24
  ‘En dit geeft precies de onkunde van het grootste deel van de nee stemmers (lees SP figuren) aan.

  Geen informatie, ik weet niet waar het over gaat,’

  Zijn die laatste 2 regels een bekentenis?

  Volgens mij was dit log toch recentelijk als beste Politieke weblog uit de bus gekomen.
  Zou dit misschien kunnen zijn door het actuele en informatieve karakter hiervan?

  En kijk eens wat verder op de SP-website zou ik zo zeggen, genoeg te lezen.
  De SP, en dit wordt door vriend en vijand beaamt, is het meest informatief.
  Ter vergelijk; bezoek eens site van een andere partij: alleen algemene info.

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 maart 2006 @ 22.27 uur

 26. correctie op 27

  Zijn die laatste 2 regels een bekentenis?

  Dit moet zijn is die laatste regel een bekentenis?

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 maart 2006 @ 22.30 uur

 27. 22 pfff jeroen 14% balkebrij,eee volgens mij spreek je je zelf tegen wat betreft
  nr 16.
  of heb ik teveel jogi gedronken,
  en er mist er een/1??

  Reactie door ad — donderdag 23 maart 2006 @ 22.51 uur

 28. De kwaliteit van dit log zou moeten worden
  bevestigd door de bijdragen.
  Of is alleen frequent bezoek de graadmeter?
  In dat geval stijgt het niveau hier niet boven het niveau uit van een ordinaire peep-show.
  Hooguit bevrediging door bevestiging.

  Veelmeer lijkt het hier op dit log op partijmasturbatie.
  De SP als klaarkomende partij.

  Het onderwerp ging ondertussen wel over iets.
  De discussie over het bestaan van spoken is inmiddels verdwenen vanonder het beddenlaken.

  Of anders;
  Mensen, waar hadden we het ook weer over?
  Europa of Utopia?
  Ik ben het inmiddels bijna vergeten!
  Het moet echter vast een van de twee zijn geweest anders had ik hier niks geplaatst.

  Reactie door Bon Ton — donderdag 23 maart 2006 @ 23.44 uur

 29. #30
  Niet helemaal mee eens met de stelling maar wel met de tekst.
  Ik bedoel alleen maar dat we het over een spook hadden en dat iedereen dat nu al is vergeten en zijn eigen persoonlijke berichtjes plaatst.

  Reactie door Bertoli — donderdag 23 maart 2006 @ 23.57 uur

 30. @30
  Bedoel je het Utopia van Thomas Moore?

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 0.09 uur

 31. Het vieze funzige gedoe van Pechtholt???
  Vrijmetselarij???
  Hoe meer ik me in politiek verdiep des te
  zieliger wordt het!
  Eigen belang, woordspelletjes brrrr!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 maart 2006 @ 0.54 uur

 32. @33

  Heb je ‘m ook door Sabineke?

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 0.59 uur

 33. Bij onderwerp blijven????

  Wat dachten jullie van Mussolini’s uitspraak; Fascism: Merger of Corporatism and (in dit geval, European) State….

  Reactie door Grietje — vrijdag 24 maart 2006 @ 1.58 uur

 34. @30 en @11

  Hoe ben je met je kop uit je spoeltoilet gekomen?

  Je ruikt in ieder geval niet fris.

  En de onzin die jij verkoopt over onze weblog dat is bergrijp ik “lekker puh”.

  Je moet toch met wat meer doordachte tekst komen, dan het gespinsel wat er tot nu toe uit je doorgespoelde toilet komt.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 24 maart 2006 @ 7.30 uur

 35. Ouwe Dirk

  Kom op! Laat lekker gaan die boel..

  Dit log heeft gelukkig nog altijd zoiets als een soort van Lotuseffect; een zelfreinigend vermogen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lotuseffect

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 8.49 uur

 36. 13. Streven naar 1 socialistische partij zou mooi zijn, ware het niet dat de SP de enige socialistische partij van Nederland is. PVDA is allang geen socialistische partij meer. Groen-Links is helemaal een schande. Voor de europese grondwet, voor het verhogen van de salarissen van de europarlementariers, voor de splitsing van de energiebedrijven (lees uitverkoop, met dramatische financiele gevolgen voor de consument) en als klap op de vuurpijl de troffee als liberaal van het jaar aan Femke!
  Laat die gasten van de ronde tafel maar schuiven, net als die vermaledijde bilderberggroep. Met alle partijen behalve de SP aan hun kant, kunnen ze zich heerlijk verrijken op onze kosten. Om te kotsen.

  Reactie door kaatje — vrijdag 24 maart 2006 @ 14.15 uur

 37. 24 mrt
  Vanuit het dorp waar de Bilderberggroep zijn naam aan te danken heeft, Oosterbeek, het volgende nieuws.
  De kwestie 9-11, een “inside complot van de groep der illuminaten”, krijgt vanavond op CNN aandacht.
  Charlie Sheen heeft zich persoonlijk aangetrokken dat er een schaduwkabinet met valse vertegenwoordigers mogelijk verantwoordelijk zijn voor niet alleen de vliegtuigaanvallen op de Twin towers maar ook het ineenstorten van 3 gebouwen.
  Wanneer het publiek dit goed oppakt kan het einde in zicht komen van het regime Bush. De ware democraten hopen dat de gehele waarheid boven water zal komen, ook ivm de duistere activiteiten van div. geheime diensten. Als volgende stap zal dan mogelijk alle redenen verdwijnen om nog een dag langer de troepen in zowel Iran als Afghanistan te houden.
  9-11 The day that changed the world!!!

  Reactie door Rob van der Zon — vrijdag 24 maart 2006 @ 16.08 uur

 38. Voor de nieuwsgierigen; Alex Jones.
  Als verfrissend bewijs dat er ook nog andere Amerikanen zijn.
  Deze keer schrijf ik Amerika met en hoofdletter.
  Iedere zoekmachine zal Alex Jones vinden.
  Noam Chomski, nog zo een om serieus te nemen.
  John Kaminski, eveneens.
  De kogel vliegt al door de kerk!

  Reactie door Rob van der Zon — vrijdag 24 maart 2006 @ 16.13 uur

 39. @36/37, Dirk & Wattenstaafie,

  Inderdaad, dergelijk taalgebruik verdient geen aandacht! Hoewel ik Dirk’s reactie erop met veel plezier heb gelezen! :)

  Reactie door J3roen — vrijdag 24 maart 2006 @ 19.55 uur

 40. Jeroen het meeste venijn zat zelfs nog in een andere bijdrage.
  Maar ik denk dat dit velen is ontgaan.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 22.59 uur

 41. ppppfffff
  exuses ohhh ik bedoel J3roen natuurlijk.
  Onvergeeflijk, ik weet het…

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.10 uur

 42. @42, Wattenstaafie,

  Velen van de bovenstaande bijdragen doen m’n maag omdraaien! Geef me een hint…

  Reactie door J3roen — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.17 uur

 43. @43, Wattenstaafie,

  Oei, net op tijd! Voor je het weet denkt rechtse jeroen dat je het tegen hem hebt en krijgen we weer zo’n berg….

  Gij zijt vergeven!

  Reactie door J3roen — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.27 uur

 44. nu je het over berg hebt, moment please

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.32 uur

 45. Ik heb ‘m, moest ff zoeken door 400 Gig.

  Men ziet grote dingen vanuit het dal, slechts kleine dingen vanaf de top van een berg.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.33 uur

 46. @44

  Een hint?
  Europa of Utopia… ga maar eens zoeken.

  You will find More..

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.37 uur

 47. @47/ 48, Wattenstaafie,

  Ik heb een duidelijk beeld van wat je met die berg bedoeld, zogezegd…

  Reactie door J3roen — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.44 uur

 48. @ Jeroen
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Utopia

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.54 uur

 49. @48, Wattenstaafie,

  Say no more…

  Reactie door J3roen — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.54 uur

 50. @ J3roen

  Alweer Jeroen ik moet beter opletten!!! Nogmaals…ooohh

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 24 maart 2006 @ 23.56 uur

 51. Begrijpelijk dat niemand de grondwet las. Het ding was echt enorm en vaak onbegrijpelijk.

  Reactie door SNIX — zaterdag 25 maart 2006 @ 10.04 uur

 52. Ik heb ‘m helemaal gelezen, inclusief aanhangsels en vele, vele commentaren uit allerlei hoeken. Ik kan me voorstellen dat anderen daar geen tijd of geduld voor gehad hebben en zich hebben laten adviseren door vertrouwde personen, of gewoon door de tamtam en hun onderbuik.
  Wat mij opviel, is dat dit geen grondwet is, maar een regeringsplan, waarin alle plannen voor de komende jaren behoorlijk in detail zijn uitgewerkt. En dan vooral als het om geld en wapens gaat, ofwel economie en veiligheid. Het komt erop neer, dat de EU alles kan opleggen over vrijheden voor grote bedrijven en geweldgebruikende instituten, en dat de burger zich maar tot de nationale overheid moet wenden voor bescherming en sociaal vangnet, waardigheid en mensenrechten.
  Een betere garantie voor een neergaande spiraal met uiteindelijk feodalisme, dan deze ‘grondwet’ kun je je gewoon niet voorstellen.
  Verbaast het iemand dat ik het beleid van Balkenende, angst voor m’n baan, Turkije en de bijdrage aan de begroting links heb laten liggen en ‘nee’ heb gestemd?
  Ik ben VOOR Europa, maar TEGEN dit neo-feodalistisch document!

  Reactie door Diana — zaterdag 20 mei 2006 @ 16.59 uur

 53. Alex Jones heeft de waarheid! verdiep je in het beweis wat er is rond 9/11 en dan hoor ik de “ongelovigen’ nog wel. de wereld is ziek.

  Reactie door peter — dinsdag 23 mei 2006 @ 20.58 uur

 54. erm… bewijs… lol

  Reactie door peter — dinsdag 23 mei 2006 @ 21.01 uur