Advies voor hypotheekmatiging onnodige angstzaaierij

Een nieuwe groep heeft zich in de hypotheekrenteaftrek discussie gemengd. De stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs adviseert mensen zich niet te diep in de schulden te steken vanwege de kans op een ander kabinet na de volgende verkiezingen.

Er is niets mis met het advies om je niet te diep in de schulden te steken. Maar het schrikbeeld dat de groep schetst is bangmakerij.

De helft van het totale voordeel van 12 miljard euro (en nadeel voor de schatkist) komt bij de 7% rijksten terecht. Dat er dus iets moet gebeuren, daar zijn de meesten het wel over eens.

Het SP-plan Beter Belast, doorgerekend door het CPB, zorgt voor een stelsel waarbij voor het overgrote deel van de huizenbezitters niets verandert en alleen de rijkste Nederlanders iets minder profiteren. De enorme aanslag van de hypotheekrenteaftrek op de begroting wordt zo beperkt. Mensen met lagere inkomens met een hypotheek gaan er door dit plan zelfs iets op vooruit.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 30 maart 2006 :: 12.02 uur

110 Comments

110 reacties

 1. Een betere verdeling van de enorme belasting van de hypotheekrente aftrek op de begroting is een groot voordeel voor het landsbelang.
  Voor mij is dat een groot punt om mij ten volle achter het SP standpunt te scharen.

  Zojuist hoor ik dat Verdonk de lijstaanvoerster van de VVD wil worden.
  Moet ze vooral doen!
  Ze maakt nu al zoveel brokken dat dat er ook nog bij kan.
  Ik zal ter zijner tijd het adres waar je krukken kan kopen aan haar door sturen!

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 30 maart 2006 @ 12.27 uur

 2. Afschaffen die hypotheek rente aftrek. Waarom zou de overheid meebetalen aan een lening?

  Reactie door jeroen — donderdag 30 maart 2006 @ 12.27 uur

 3. Op de langere termijn afschaffen, maar wel geleidelijk. Schaf ook dat eigen woning forfait af, wat voor gevolgen heeft dat voor hetplan Beter Belast?

  Reactie door paardebloem — donderdag 30 maart 2006 @ 12.30 uur

 4. Laat de hypotheekrente aftrek voor hypotheken tot 350.000 euro gewoon ongemoeid. Daarboven kun je geen aftrek meer verlenen. Daarmee krijg je een eerlijkere verdeling van de belasting gelden. Combineer dat met een impuls voor sociale koopwoningen (tot 130000 euro) en de starter heeft weer(nog) mogelijkheden op de woningmarkt.
  Het beste maar weer

  Reactie door Marcel — donderdag 30 maart 2006 @ 12.36 uur

 5. Ik ben voor de afschaffing van de hypotheekrente aftrek en heb daar voor in de plaats liever gewoon lagere belastingen. De hypotheekrenteaftrek gaat tegen de vrije markt werking in. Zij maakt huizen onnodig duur. Zelf koop ik later liever een kleine flat en wat inroerend goed in het buitenland in plaats van Nederland. Trouwens, ik heb ook helemaal niet de behoefte aan een groot huis. Dan gaan de kosten van schoonmaken alleen maar omhoog.

  Reactie door Mathijs ter Wee — donderdag 30 maart 2006 @ 12.36 uur

 6. Het lijkt me puur paniek zaaien om huizenbezitters bang voor de SP te maken.

  Reactie door Johnito — donderdag 30 maart 2006 @ 12.45 uur

 7. Eigenlijk moet die hypotheekrenteaftrek gewoon verdwijnen. Het werkt namelijk onnodig hoge huizenprijzen in de hand en daarnaast komt de helft terecht bij een groep die dat niet nodig heeft.

  Als de prijzen door afschaffing gaan dalen heeft dat voor de meesten voordelen.

  Je kunt verder overwegen om de hypotheekrenteaftrek tot een bepaalde waarde toe te kennen.

  Het beste is echter een werkelijk vrije huizenmarkt. Daar is nu geen sprake van. Teveel lieden hebben nu belang bij het blijven bestaan van die renteaftrek en dat kan niet gezond zijn vind ik.

  Reactie door DJ Digital — donderdag 30 maart 2006 @ 12.47 uur

 8. De struktuur, theorie en de gedachte achter de hypotheekaftrek aanpassen om de top 7% te straffen dat ze al een enorme bak met belastingen betalen, gooit de deur wagenwijd open om in de toekomst de hele hypotheekaftrek maar de deur uit te flikkeren dus ook de voordelen de de mensen met een wat kleinere beurs hebben (die andere 93 %) om toch een eigen woning te kunnen hebben.

  Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek wijzigd het hele belastingstelsel op het meest elementaire niveau.

  Mijn voorstel is: laat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid en druk de waarde van woningen boven de 400.000 euri in box 3, of maak het eigen woningforfait progressief waardoor het effect van de aftrek ook kan worden geneutraliseerd.

  Een rekenvoorbeeld van de eerste optie

  woning 1.000.000 volledig gefinancieerd tegen 3,5 %. Rente is 35.000 aftrek in het woz 1.000.000 = 8000 aftrek bedraagd 27.000 voordeel renteaftrek a 52 % 14.040.

  600.000 komt in box 3 belasting bedraagd 1,2 % = 7.200

  Netto voordeel renteaftrek 14.040 – 7.200 = 6.840. per saldo betekend dit dat de rente is afgetrokken tegen een belastingtarief van 19,5 %. terwijl modaal en iets boven modaal wel tegen 42 % kan aftrekken.

  Hierdoor blijft het beginsel van de rente aftrek in stand en elimineer je het 10 % extra voordeel dat de mensen in de hoogste belastingschijf hebben.

  Vergeet trouwens niet dat die al 52 cnt van elke verdiende euro aan vadertje staat afdragen.

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 12.52 uur

 9. Een vrije huizenmarkt zonder bemoeienis van de overheid daar moeten we voor gaan.

  Het vrijgeven van de huurprijzen en de aftrek afschaffen is 1 stap.

  Maar nutteloos als je het aanbod niet vergroot. Dat snapt de regereing niet.

  Woning coorporaties hebben geld en willen best nieuwe huizen bouwen. Maar weet je hoeveel moeite je moet doen voor een bouwvergunning, en dan kan de bouw nog worden stil gelgd omdat een linkse millieu activist heeft ondekt dat er een zeldzame tweestrepige torretje op de bouwplaats is gesignaleerd…..

  Reactie door jeroen — donderdag 30 maart 2006 @ 12.54 uur

 10. @DJ Digital

  Dat is een tijdelijk effect, omdat een aantal mensen dan genoodzaakt zijn om hun woning te verkopen hierdoor zal het aanbod de vraag tijdelijk gaan overstijgen. Op het moment dat de gewenningsperiode voorbij is en mensen toch weer een eigen woning wensen zal, net zoals nu, de vraag het aanbod weer overstijgen en zullen de prijzen ook weer stijgen. Bovendien zal een partiele afschaffing van de renteaftrek er voor zorgen dat de doorstroming tot stilstand komt wat weer betekent dat de woningprijzen in het laagste segment onevenredig omhoog zullen schieten.

  Een volledige afschaffing betekend dat alleen de rijkeren nog een eigen woning kunnen bezitten. De minder gefortuneerden zullen weer aangewezen zijn op huurwoningen en de voordelen die dat met zich meebrengt. zoals lagere verzekeringslasten, geen onderhoudskosten en niet elke zoveel jaar groot onderhoud en andere ketels, daarbij komt het geld weer waar de SP het geld blijkbaar het liefste ziet, bij de woning corporaties, die trouwens wel de rente kunnen aftrekken als bedrijfskosten.

  Kortom het afschaffen van de renteaftrek zal vooral modaal en iets onder modaal treffen.

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 12.59 uur

 11. @ Stephan

  Vergeet ook niet de 19% BTW af te dragen. Als je in de diensten sector zoals ik werk dan is dat vooral een ramp.

  Reactie door Mathijs ter Wee — donderdag 30 maart 2006 @ 13.00 uur

 12. @jeroen r2

  Omdat de overheid in al zijn wijsheid wel vind dat de eigen woning een inkomstenbron is.

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 13.03 uur

 13. @Mathijs ter Wee

  Welke 19 % BTW, die moet je gewoon in rekening brengen bij je klant want zo hoort dat, dat doe ik ook.

  Uiteindelijk is de consument diegene die de BTW moet betalen, in de Business to Bussines wordt de BTW gewoon verrekend.

  Als je de werkelijke belastingdruk in nederland goed analyseerd krijg je een doodschrik wat je allemaal afdraagt aan onze bodemloze put, de overheid. Dat percentage ligt dichter bij de 80 % dan bij de 50 %

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 13.06 uur

 14. Leuk om hier de reacties te lezen, alleen 1 opmerking: als je er geen verstand van hebt zegt dan alsjeblieft niks. Mensen die tot een bepaald bedrag zeg 300.000 euro hypotheekrenteaftrek willen begrijpen totaal niet hoe de wereld werkt. Binnen de kortste keren worden huizen van 200.000 euro een ton duurder. Dit is dus geen oplossing maar uitstel van het probleem. kan iemand mij trouwens eens duidelijk maken waarom iemand die 52% betaald geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek en iemand die dat niet doet wel?? Dus gewoon afschaffen die hypotheekrenteaftrek, maar dan ook de overdrachtsbelasting, WOZ aanslag huursubsidie ect.

  Reactie door tim jansen — donderdag 30 maart 2006 @ 13.28 uur

 15. En dat is het probleem met de renteaftrek. Er zit 25% lucht in de huizenprijzen, veroorzaakt door die aftrek.

  Een verkopende partij vraagt al per definitie meer omdat hij weet dat de koper nog rente aftrek heeft en daardoor een nog hogere hypotheek kan nemen.

  Reactie door jeroen — donderdag 30 maart 2006 @ 13.34 uur

 16. @Tim Jansen

  Ik zal het nog eens herhalen.

  Bij de invoering van het belastingstelsel waar het huidige op gebaseerd is, is er voor gekozen alleen inkomen uit productie te belasten. De redenering was dat als je ook de niet productieve zaken gaat belasten, in sommige gevallen tegen de honderd procent van het inkomen uit arbeid weg belast zou worden. En dat zou de prikkel tot productieve arbeid weg nemen.

  Verder werd er voor gekozen om alleen degenen die het inkomen uit de productie ontvingen om die te belasten.

  Rente was geen inkomen uit productieve arbeid; daarom werd rente niet belast. Maar rente was wel een inkomensoverdracht. Dat betekentde dat de ontvanger van rente belasting moest betalen en degene die rente betaalde over dat deel van zijn inkomen geen belasting hoefde te betalen.

  Dit gold voor alle rente. Voor Nederland was dat erg belangrijk omdat er veel rente uit de kolonieen ontavngen werd. Die ontvangers moesten dus belasting betalen.

  Deze regel heeft er ook voor gezorgd dat je geen belasting hoeft te betalen over dat deel van je inkomen dat je besteed aan pensioenpremies. Pas als je pensioen ontvangt betaal je belasting. Zou men deze regel afschaffen, dan betekende dat het onmiddellijke einde van alle pensioenfondsen. Renteaftrek (ondertussen afgeschaft), hypotheekrenteaftrek en pemnsioenpremies zijn allemaal inkomensoverdrachten En daarom betaal je er geen belasting over.

  Het is dus geen cadeautje uit de staatskas, zoals zovelen hier beweren, maar een zeer goed doordacht belastingstelsel uit het eind van de negentiende eeuw.

  Reactie door Drob — donderdag 30 maart 2006 @ 13.44 uur

 17. Uit deze reeks van reactie is toch een tendens dat ‘men’ bljkbaar liever heeft dat de huizen markt geheel vrij wordt. met andere woorden: liberaliseren. De huurmarkt moet zelf maar de hoogte van de huren regelen en de hypotheekrenteaftrek moet maar afgeschaft worden. Het idee is dat Adam Smith’s “onzichtbare hand’ zijn werk doet en dat vervolgens zowel huren als kopen goedkoper wordt dan momenteel het geval is. Liberalisering als wondermiddel.

  Wat mij altijd verbaast in deze is dat ‘men’ er altijd vanuit gaat dat de werking van de ‘onzichtbare hand’ altijd gepaard gaat met LAGERE prijzen op de lange termijn. Het idee is dat de overheid niet in staat is effectief in te grijpen in de economie en de samenleving. Ik zal de eertse zijn die toegeeft dat de hoge maakbaarheid gedachte in de jaren ’60 en ’70 mischien wel te hoog gegrepen waren en dat de staat inderdaad niet een maatschapppij kan vormen zoals het mischien wel zou willen. Echter het idee dat door deze redenatie ontstaat dat door overheidsingrijpen de woningmarkt dusdanig verstoord raakt en per definite duurder is dan in een vrije markt lijkt mij erg kort door de bocht.

  De ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith werkt ten eerste enkel en alleen onder een aantal voorwaarden, waarvan er aan een in het algemeen bijna nooit in geen enkele markt (uitzonderingen daargelaten) aan wordt voldan: Transperantie van de markt. Transperantie in die zin dat iedereen, verkoper,consument/koper volledig zicht hebben op de markt en ALLE informatie hebben. Het simpele feit dat in de praktijk niet mogelijk is maakt de werking van de ‘onzichtbare hand’ al niet 100% perfect. Een simpel voorbeeld van intransperantie is het feit dat de verkoper nooit alle minpunten van zijn product ten toonzal spreiden, waardoor de koper nooit over ALLE informatie beschikt.
  Maar in het hypothetische geval dat het systeem 100% werkt, dan zegt de theorie dat de meest optimale allocatie van middelen etcetc tot stand wordt gebracht. En hier kom ik tot de kern van mijn verhaal: de meest optimale oplossing is niet per definitie een allocatie/marktsituatie waarbij de prijzen lager komen te liggen dan in een situatie met overheidsingrijpen. Als om de doodeenvoduige reden de vraag groter is dan het aanbod dan zal dat in ieder Smithiaanse situatie leiden tot hogere prijzen. En aangezien huizen bouwen een trager proces is dan varkens kweken is de varkenscyclus-theorie niet van toepassing. Waarmee ik bedoel te zeggen is dat woningnood al sinds begin van de industrialisatie een probleem is en er bijna continue minder aanbod is dan vraag. Het eenvoudiger antwoord: bijbouwen is inderdaad het meest eenvoudige antwoord voor verkiezingscampagnes maar in de realiteit weet iedere politicus dat dat om tientallen redenen niet eenvoudig is.
  Tenslotte is er ook nog het feit dat ‘de’ woning markt in feite niet bestaat het is een complex van verschillende deelmarkten, subsegmeten etcetc waarop met andere sentimetenwordt gewerkt:
  een bijstandsmoeder zal 1 criterium voor ogen hebben: de mest lage huurprijs, ruimte is van geen belang want ze heeft die keuze toch niet. Beter kleinbehuisd dan geen huis. Een 1,46 x modaal gezien met 2,4 kids en labrador zal op zoek zijn naar een groeter woning waarbij ruimte en leuke omgeving voor de kids belanrijngrijker zal zijn dan de prijs: Moeders heeft na 5 jaar pauze i.v.m. de kinderen weer een nieuwe baan gevonden, de president -directeur van een middelgrote onderneming met 216.000 bruto per jaar zal prijs en ruimte geen criteria zijn (villa met 8 kamers of 9 maakt niet zoveel verschil) maar zal het waardevast zijn van de belegging de meest belangrijke rol spelen.
  Conclusie door het naar alle waarschijnlijkheid niet te realiseren van de ideale Smithiaanse markt, de onzekerheid of een ideale allocatie nu daadwerkelijk ook lager prijzen oplevert en door de compexiteit van de woonmarkt lijkt het mij niet verstandig en niet mogelijk deze problematiek op te lossen door dit elegant simpele maar in mijn ogen te theoritisch liberaal instrument in te zetten.

  gr

  Marc

  Reactie door Marc — donderdag 30 maart 2006 @ 13.52 uur

 18. Helemaal afschaffen lijkt mij geen goed idee. Dan kunnen starters op de woningmarkt geen huis meer kopen, en is het middel erger dan de kwaal. Maar afbouwen boven 2½ a 3 ton: uitstekend!

  Reactie door Remco — donderdag 30 maart 2006 @ 13.57 uur

 19. o

  Reactie door Eric — donderdag 30 maart 2006 @ 14.03 uur

 20. Wiens brood men een diens woord men spreekt.

  Laten we eerlijk zijn ik ben een adviseur(* zie onder)in o.a. Hypotheken. De hypotheekrente aftrek maakt het voor hypotheekadviseurs makkelijker om een hypotheek te verkopen. Nu komt er een politiek besluit dat bepaald dat de aftrekbaarheid zal worden beperkt of zelfs afgeschaft. Dan is dat een aanslag op je inkomen. Dus wat doe je; Via jou beroepsorganisatie mensen bangmaken. De telegraaf brengt dit nieuws groot op de voorpagina ! En dan nog half ook want er is geen politieke partij die het in z’n hoofd haalt om na de verkiezingen de hypotheekrente aftrek in een keer stop zet ! (Stapsgewijs terugbrengen naar die gezinnen waar deze aftrek hoort !)Dus feitelijk staat er op de voorpagina van de telegraaf; Stem VVD zodat wij rijken gesponsord kunnen worden in onze rijkdom. Dit hooft bij het politiek gekronkel voor de verkiezingen van 2007.

  (*) Hypotheekadviseur en actief SP-lid dus er zijn uitzonderingen.

  Reactie door Jan met de Pet — donderdag 30 maart 2006 @ 14.03 uur

 21. Mooi voorbeeld hoe informatie meteen ontzenuwd kan worden als je er direct bij bent door goed gebruik te maken van bv weblogs. Bravo Jan. De verleiding om toch eens te gaan stemmen word zo groter.

  Reactie door Ninka — donderdag 30 maart 2006 @ 14.03 uur

 22. Ik ben er voor de hypotheekrente-aftrek alleen voor mensen met een inkomen hoger dan EUR 80.000,– bruto intakt te laten. Die slapjanussen die jonger zijn die zoeken het zelf maar uit. Ik kots daar toch al van

  Reactie door Eric — donderdag 30 maart 2006 @ 14.04 uur

 23. Het lijkt zo simpel afschaffen boven een bepaalde grens.

  In die duurdere huizen wonen vaak eigenaren van bedijven en maatschappen. Deze mensen kunnen hun huis omzetten in een bedrijfspand met bedrijfswoning. Via het bedrijf hebben ze dan wel hypotheekrenteaftrek en ze verhuren het woongedeelte tegen een aantrekkelijk bedrag aan de ‘directeur’ die toch in de buurt van zijn kantoor moet wonen. En de regeling is daarmee omzeild. Alleen de middengroepen worden dan getroffen.

  De omzeilingstaktiek zal er toe leiden dat men veel onnutte kantoren bij luxe huizen gaat aanbouwen. En je krijgt daarmee een onzinnig ruimtebeslag in een land waar de ruimte schaars is.

  Reactie door Drob — donderdag 30 maart 2006 @ 14.12 uur

 24. Je opmerking roept vragen op Eric? Je hebt dan dus meerdere mogelijkheden jong onder 80.000, jong boven 80.000, oud boven 80.000 en oud onder 80.000. Waar kotst je nu eigenlijk van? Jong/oud…boven/onder 80.000 of welke combinatie daarvan? Ik kotst niet van je maar je bent wel erg onduidelijk.

  Reactie door Ninka — donderdag 30 maart 2006 @ 14.17 uur

 25. Sorry Ninka, ik bedoel mensen die MINDER dan 80.000 verdienen (ik ook) GEEN aftrek! Moet je maar harder werken! (ik ook… ik ben ook een slapjanus maar daar WERK ik aan!)

  Reactie door Eric — donderdag 30 maart 2006 @ 14.18 uur

 26. @Drob

  En wat dacht je van ineens aflossen, de woning blijft lekker buiten box 3, het eigen woning forfait gaat naar 0, per saldo levert het afschaffen van de renteaftrek voor die groep geen reet op, er zijn genoeg mogelijkheden voor de “dikkere” woningeigenaren om het verschil elders op te vangen.

  En zoals gewoonlijk bij dergelijke belastingmaatregelen moet modaal weer eens bloeden.

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 14.23 uur

 27. wat mij meer zorgen maakt is dat in het gewraakte artikel gesproken wordt over het afschaffen van de aftrek ivm met het feit dat andere europese landen een dergelijke regeling niet hebben. Als ons weer een rotmaatregel door de strot geduwd moet worden is dat meestal de smoes. kijk maar naar de andere landen. “de salarissen van de nederlanders zijn te hoog, kijk maar naar de andere landen (zoals tjechië), de salarissen van de politici zijn te laag, kijk maar naar de andere landen (zoals denemarken). het zal er uiteindelijk wel op uitdraaien dat inderdaad de aftrek wordt afgeschaft voor de mensen die het laagste belastingtarief betalen en verhoogd wordt voor diegenen die in de tweede kamer of kabinet zitten (en vergeet het europese parlement niet).

  Reactie door herman — donderdag 30 maart 2006 @ 14.32 uur

 28. @ Jan met de Pet.

  Ik den dat je daar helemaal gelijk in hebt.
  Ze willen hun confortable positie behouden.

  Reactie door alexander — donderdag 30 maart 2006 @ 14.35 uur

 29. Zittende rechtse macht in een democratisch bestel zal niks nalaten om deze macht te blijven behouden, de grote bangmakerij is weer begonnen als opmaat voor de verkiezingen, nu zijn het de huizen, straks is het weer `terrorisme’ het moddergooien volgt hierna.

  Reactie door Emiel — donderdag 30 maart 2006 @ 14.55 uur

 30. Dat plan van de SP slaat natuurlijk helemaal nergens op. Of je schaft de aftrek af of niet. Het dwarszitten van de mensen die wat meer dan modaal verdienen, zal de samenleving heus niet verder helpen, daar kweek je luie mensen mee. Bovendien is het niet zo aardig om de grootverdieners wel, en de rest van Nederland die ook zwaar gefinancierd is, niet uit hun hypotheekhuis te jagen.

  Ach ik snap het ook wel, als we straks de hypotheekrente tegen 72% aftrekken, dan wordt dat wel wat duur.

  Reactie door Diederik — donderdag 30 maart 2006 @ 15.01 uur

 31. @5 Mathijs,

  Voel je je te goed als blanke, slimme, redelijk rijke en nog man zijnde ook, om zelf schoon te maken? Komt toch weer je luie eigenschap naar boven zetten?

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 15.08 uur

 32. 29@

  helemaal mee eens alles wat links is kraak je af en alles wat rechts is is geweldig zeker nu we ongeveer een jaar voor de verkiezingen zitten.
  Alle fouten die rechts gemaakt heeft ontkennen we gewoon.

  Reactie door Frans — donderdag 30 maart 2006 @ 15.10 uur

 33. @30, Diederik,

  Jij behoort zeker tot de véél “verdieners”?

  Zo te lezen, ben jij “binnen” en de starters mogen géén kansen krijgen?
  Lekker sociaal ben jij.
  En wat te denken van alle mensen die wat ouder zijn en nu nog met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, ooit bij stil gestaan.
  Er zijn er nl. nog genoeg die een hypotheek hebben die nog loopt en waarbij de hypotheekrente-aftrek nog énige mogelijkheid biedt om het hoofd boven water te houden.
  Trouwens dit heeft totaal niets met luie mensen te maken.
  Het zou je sieren eerst even na te denken, voordat je onzin uitslaat.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 15.18 uur

 34. Rechts is mooi, links is ziek. DE SP moet verboden worden

  Reactie door Eric — donderdag 30 maart 2006 @ 15.27 uur

 35. @32
  Links, rechts, fouten geen fouten. Het is een feit dat Nederland er relatief weer vrij sterk voor staat. Dat was 3 jaar geleden nog niet anders. Oh, je mag van mij best wel aspecten van het regeringsbeleid fout noemen. Maar de algemene mening dat Balkenende alles fout heeft gedaan en dat onder de rooie rakkers strax alles veel beter zal gaan, is onzin. En gelukkig maar, want de regering heeft een marginale rol in onze economie. Het geld wordt verdiend door u en mij in ondernemingen.

  Reactie door Diederik — donderdag 30 maart 2006 @ 15.28 uur

 36. Gewoon eenvoudig houden die boel, die bijleen regeling is ook al onmogelijk om uit te rekenen voor normalen mensen…

  het bedrag tot NHG 214000 daar de rente over mag je afrekken… heb je een duurder huis mag je toch de rente over 214000 aftrekken, heb je ook minder problemen met de doorstroming naar duurdere huizen…

  Reactie door jessys — donderdag 30 maart 2006 @ 15.35 uur

 37. http://www.politiekactief.net – doorklikken naar EERLIJK WONEN….

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 30 maart 2006 @ 15.47 uur

 38. Laten we streven naar een regeling die mensen niet in de problemen brengt! Ik krijg van dit soort berichten (nu al) slapeloze nachten. Ik ben alleen en een verhoging van mijn maandlasten zou funest zijn.

  Reactie door Danielle — donderdag 30 maart 2006 @ 15.54 uur

 39. SP moet duidelijker zijn dat aftrek slechts BOVEN de euro 250.000 of zo niet meer aftrekbaar zal zijn. Nu schrikken alle
  huisbezitters zich rot.DUIDELIJKHEID S(V)P
  Alles wat een vvd-er zegt komt in de media doch vanuit een SP-er zie je niks , doe er
  eens wat aan. SP lijkt nog altijd een 1-manspartij,daar had Jozias wel gelijk in.

  Reactie door SPOSITIVO — donderdag 30 maart 2006 @ 16.17 uur

 40. 34. Jij bent echt erg geestesziek zeg.
  Hoop dat je een goede zorgverzekeraar hebt.

  Reactie door SPOSITIVO — donderdag 30 maart 2006 @ 16.20 uur

 41. Dat de economie groeit heeft niets met het regeringsbeleid te maken, in heel europa groeit de economie en wij groeien gewoon mee met de overige landen.
  Het gaat om de sociale voorzieningen in ons land en dan kan je alleen maar concluderen dat we met heel veel dingen (ik zeg niet alles) ver achterlopen met de rest van europa, en dat hebben we wel aan dit regeringsbeleid te danken.

  Reactie door Frans — donderdag 30 maart 2006 @ 16.24 uur

 42. @41
  En de liefdadigheids instelling van de bonden.
  Met als opperhoofd de verraders van het FNV.
  Wat hebben die hun mensen verkocht en misbruikt.

  Reactie door Jofel — donderdag 30 maart 2006 @ 16.32 uur

 43. @33

  quote:
  ‘DE SP moet verboden worden’

  -De SP is geen autodrop.

  Wat verboden zou moeten worden is zulke ongenuanceerde en tendentiëuze berichtgeving hieromtrent.’De krant van wakker Nederland’ pff…

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 30 maart 2006 @ 16.37 uur

 44. Die paniekzaaierij over de hypotheekrente aftrek is weer gewoon paniekzaaierij van de VVD vriendjes zo hopen ze weer wat stemmen te kunnen vergaren door de kiezer bang te maken!
  En maar hopen dat ze zo weer in de gunst van de kiezer komen.
  Bah ik wordt strontziek van dit soort politici die menen dat de burger een plank voor zijn kop heeft.
  Nou voor mij weer een reden om Links te stemmen!!!

  Reactie door Peter — donderdag 30 maart 2006 @ 16.38 uur

 45. @ Stephan,

  Als je een dienst zoals vertalen van teksten (geen inkoopkosten hier) levert dan betaald de klant officeel 19% belasting maar ik zie het toch alsof je het zelf betaald. Immers, als de BTW word afgeschaft gaat er een groot gedeelt van die 19% naar mijn portomonee.

  @ Tomaat,

  Ik maak vandaag de dag nog zelf schoon. Bij een studenten kamer valt dat nog wel mee. Een keer in de twee weken. Als ik meer dan 20 uur werk en niet studeer is het aannemelijk dat ik een schoonmaakster neem.

  Luie eigenschap? Als iemand anders schoonmaakt kan ik werken of… inderdaad lekker lui zijn.

  Reactie door mathijs ter wee — donderdag 30 maart 2006 @ 16.39 uur

 46. Mensen in de bijstand kunnen dan bij mij bijverdienen!

  Reactie door mathijs ter wee — donderdag 30 maart 2006 @ 16.40 uur

 47. @41 Frans

  Manipulatie van cijfers?

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 30 maart 2006 @ 16.41 uur

 48. @34
  Het is maar wat je mooi vind.
  Als je gif slangen bedoeld dan is rechts mooi.
  Bedoel je een sociaal mens dan is de SP mooi.
  Ik begrijp dat jij tot de gif slangen behoort.
  Ik denk als ik naar je uitspraak kijkt dat je een addertje bent.
  En ik voel me helemaal niet ziek in tegendeel zelfs.
  Te vergelijking met jou uitspraken voel ik me geestelijk kern gezond.
  En jij Eric het komt wel goed,beetje rust en vroeg gaan slapen.

  Reactie door Jofel — donderdag 30 maart 2006 @ 16.41 uur

 49. @41 De sociale voorzieningen in Nederland behoren tot de wereldtop.

  Reactie door Diederik — donderdag 30 maart 2006 @ 16.43 uur

 50. Ohww Ohww wat zijn die rechtse rakkers maar wat bang voor een links kabinet !
  Tja dan wordt het weer wat socialer in dit land en daar kunnen die rechtse boys niet zo goed tegen als het de gewone man/vrouw ook weer goed gaat.
  Een ding vergeten die rechtse over het algemeen zogenaamde zakenmensen ook linkse kiezers (stemmers) geven geld uit en daar profiteren zij dan ook weer van toch ?
  Of willen jullie straks met ze’n allen ( het VVD clubje) op een eiland gaan wonen Terschelling bv, zo van nu zijn we onder ons !
  Ps neem jullie maatje Balkenende ook mee als je wilt ja !

  Reactie door Peter — donderdag 30 maart 2006 @ 16.49 uur

 51. @33
  Ik klaag niet over mijn redelijke inkomen en ook niet over mijn prachtige woning en wil er ook niet over opscheppen. Maar als de hypotheekrente boven de 250 000 wordt afgeschaft, kom ik wel in de problemen. Dat is toch net zo onterecht als figuren die in een rijtjeshuis wonen eruit jagen? Ik zeg niet dat mensen in een goedkoop huis lui zijn. Ze kunnen het wel worden als ze zich door zich in te spannen financieel niks vooruit kunnen komen.

  Reactie door Diederik — donderdag 30 maart 2006 @ 16.49 uur

 52. @33 Tomaat 15.18
  goed en scherp….. kerel
  ;)

  Fred

  Reactie door fred — donderdag 30 maart 2006 @ 16.51 uur

 53. @51

  Als je zo’n goed inkomen hebt en de hypotheekrente boven de 250 000 wordt afgeschaft verhuis je toch naar een goedkopere woning, wat hieruit blijkt is dat je gewoon boven je stand woont en dat je dat zonder hypotheek aftrek (een soort bijstand) je woning niet zelf kan betalen.

  Reactie door Frans — donderdag 30 maart 2006 @ 17.01 uur

 54. @53 Of de butler ontslaan. Zonder gekheid, ja natuurlijk kan ik goedkoper gaan wonen. Alhoewel er onder de 250 000 weinig fatsoenlijks is te kopen in de randstad als je kinderen hebt. Maar waarom is het sociaal als ik “gedwongen” moet verhuizen? Dat is niet leuk hoor. Voor mij is dat net zo vervelend als voor mensen met een lager inkomen – die in het SP plan gespaard worden (als het plan overigens niet vooral de prijzen aan de onderkant opjaagd).

  Reactie door Diederik — donderdag 30 maart 2006 @ 17.12 uur

 55. @54

  Nee hoor alleen de duurdere huizen komen er mee in de problemen.
  Dat zie je nu al gebeuren kijk maar om je heen hoeveel duurdere woningen al te koop staan.
  Vraag maar aan je makelaar.

  Reactie door Frans — donderdag 30 maart 2006 @ 17.27 uur

 56. Ik vind de SP-plannen in deze UITSTEKEND! Gewoon uitvoeren, straks, dus.

  Reactie door Boudewijn Pleines — donderdag 30 maart 2006 @ 17.30 uur

 57. Jammer, dat anderen wel hun meningen mogen uiten en ik niet.

  Reactie door simone — donderdag 30 maart 2006 @ 17.34 uur

 58. Ben er helemaal mee eens dat er wat aan moet gebeuren. Het kan toch niet dat men die goed geld verdient en die het niet nodig heeft hulp krijgt om zijn hypotheek te betalen..

  Het verbaast mij ook dat men een hypotheek kan aannemen voor meer dat wat het huis waard is. Of zie ik dat verkeert??

  Reactie door Paula — donderdag 30 maart 2006 @ 17.36 uur

 59. (20)inderdaad verkiezings retoriek .maar de hypotheekrente aftrek samen met een eventueel lijsttrekker schap van rita verdonk MAG NIET ONDERSCHAT WORDEN !!!!!!!!!

  Reactie door ,texas,henkie — donderdag 30 maart 2006 @ 17.45 uur

 60. Beste mensen let op met bedragen te gooien.
  Als je ze de vingers geeft grijpen ze de hand.Dit is afbreuk van de hypotheekrente.
  blijf dus af van de hypotheekrente.
  Je ziet hoe het gaat met de sociale voorzieningen.
  Peter

  Reactie door peter peeters — donderdag 30 maart 2006 @ 18.02 uur

 61. @49
  Houden zo, en alles is voor verbetering vatbaar.
  Daar moeten we aan gaan werken.
  Ook met het open stellen van de grenzen komen hier nog meer mensen in en worden afhankelijk.
  Volgens de geleerden gaat de Economie daardoor als een trein omhoog met de open grenzen,geld genoeg om de uitkeringen duidelijk te verbeteren.

  Maar was het behoren of behoorden Diederik.

  Reactie door Jofel — donderdag 30 maart 2006 @ 18.19 uur

 62. Aftrek hypotheekrente tot een maximale inkomensgrens en vanaf een minimale leeftijdsgrens.
  Ambitiereductie in de zin van consuminderen, om met Sabineke te spreken.
  Onvermijdelijk bijbouwen.
  Provinciebesturen opheffen en provinciehuizen voor bewoning.
  Een goed begin …

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 30 maart 2006 @ 18.29 uur

 63. Theoretisch het meest juiste en het meest uitvoerbare lijkt mij om de eigen woning gewoon naar box 3 te brengen. Geen hypotheekrenteaftrek meer, geen eigen woning forfait. Anders krijg je toch weer oneerlijke situaties. Waarom zou een grootverdiener in een klein woninkje zijn rente tegen 52% mogen aftrekken en een minderverdiener tegen een veel lager percentage? Waarom zou iemand die het geld zo op de bank heeft staan toch een stuk hypotheekrente mogen aftrekken? De door het schrappen van de aftrek vrijgekomen gelden zouden (voor een deel) kunnen worden benut om de lagere inkomens een “woontoeslag” te geven. Naar keuze te bsteden aan huur of hypotheekrente.

  Reactie door Hans — donderdag 30 maart 2006 @ 20.54 uur

 64. Het morrelen aan de hypotheekrente aftrek geeft zeer veel spanningen en onrust onder de huizenbezitters en aspirant -kopers. Het gevolg kan zijn dat de woningmarkt instort en dat de gevolgen voor de koopkracht van de huizenbezitters en de economie zeer onvoorspelbaar en nadelig zijn. Mensen gaan zeer fors op achteruit dat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, mensen gaan niet meer verhuizen, er worden daardoor veel minder woningen verkocht en de wachttijden voor huurwoningen zullen als gevolg daarvan nog veel verder oplopen. En het gevolg kan zijn dat de voedselbanken overuren moeten draaien omdat mensen met een inkomen tot het modaal niet meer kunnen rondkomen door de beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

  Reactie door M — donderdag 30 maart 2006 @ 21.21 uur

 65. Het morrelen aan de hypotheekrente aftrek geeft zeer veel spanningen en onrust onder de huizenbezitters en aspirant -kopers. Het gevolg kan zijn dat de woningmarkt instort en dat de gevolgen voor de koopkracht van de huizenbezitters en de economie zeer onvoorspelbaar en nadelig zijn. Mensen gaan zeer fors op achteruit dat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen, mensen gaan niet meer verhuizen, er worden daardoor veel minder woningen verkocht en de wachttijden voor huurwoningen zullen als gevolg daarvan nog veel verder oplopen. En het gevolg kan zijn dat de voedselbanken overuren moeten draaien omdat mensen met een inkomen tot het modaal niet meer kunnen rondkomen door de beperking of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

  Reactie door M — donderdag 30 maart 2006 @ 21.24 uur

 66. Ik ben zelf geen voorstander van beperking van de hypotheekrenteaftrek.

  Het is inderdaad waar dat mensen met een hoger inkomen hier meer van profiteren, maar het zijn ook deze mensen die in absolute termen nog steeds veel meer belasting betalen dan mensen met een lager inkomen.

  Als de hypotheekrente dan op termijn toch moet verdwijnen dan gaat mijn voorkeur uit naar een geleidelijke afbouw.

  Te denken valt dan aan het geleidelijk afbouwen van de renteaftrek. Bijvoorbeeld door het aftrekbare gedeelte in een periode van 30 jaar voor zowel nieuwe als bestaande hypotheken geleidelijk af te bouwen (in 2006 is nog 29/30 van de hypotheekrente aftrekbaar, in 2007 nog 28/30 etcetera).

  Een dergelijke afbouw is eenvoudig administratief te verwerken en te controleren door de fiscus en leidt m.i. tot beperkte gevolgen voor de huizenmarkt.

  Tegenover de afschaf van de hypotheekrenteaftrek dient m.i. wel een verlaging van de inkomstenbelastingtarieven te staan.

  Reactie door Vincent — donderdag 30 maart 2006 @ 21.49 uur

 67. Het is schandalig, dat hypotheekrenteaftrek voor hypotheken hoger dan 200.000,– nog steeds bestaat. Het is de bedoeling mensen te stimuleren een huis te kopen. Mensen die een eerste huis aanschaffen nemen geen hypotheek van groter dan € 200.000,–. Aftrek van rente van hoge hypotheken beantwoord daarom niet aan haar doel en moet daarom worden afgeschaft.

  Reactie door Dirk — donderdag 30 maart 2006 @ 22.04 uur

 68. weillicht te simpel ?maar waarom de aftrek niet inkomens afhankelijk .id de huursubsidie toch ook .hoe meer je verdiend hoe minder aftrek .

  Reactie door ,texas,henkie — donderdag 30 maart 2006 @ 22.05 uur

 69. Heeft de SP weleens bedacht dat de mensen die nu een “te duur” huis en dus hypotheek hebben, dat huis hebben gekocht in een tijd dat er hypotheekrenteaftrek was, waardoor dat huis juist duur gekocht moest worden? Prima als de hypotheekaftrek vervalt, maar krijg ik dan de te hoge aanschafwaarde (veroorzaakt door die aftrek) van de SP terug? Zal wel niet. De SP heeft totaal geen verstand van economie.

  Reactie door Jan — donderdag 30 maart 2006 @ 22.28 uur

 70. @mathijs ter wee

  Daar heb je ook weer gelijk in, het doet haast lichamelijk pijn als dat idioot hoge bedrag weer moet worden betaald (ik doe 1 keer per jaar aangifte), daar gaat een pracht van een vakantie even aan je neus voorbij, (zomer EN winter)

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 22.37 uur

 71. @Vincent

  Pracht idee, ik zie mijn klantenkring al exponentioneel groeien. Hoe maak ik een al ingewikkelde belastingaangifte nog ingewikkelder.

  Begrijp mij niet niet verkeerd, ik ben absoluut voor een dergelijke oplossing. (nog even afgezien van de hoeveelheid extra controle uren de fiscus hieraan kwijt is)

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 22.42 uur

 72. Aanvulling.

  Ik kan op die manier wel lekker het gemiste renteaftrekdeel compenseren.

  Reactie door Stephan — donderdag 30 maart 2006 @ 22.43 uur

 73. Mathijs en Diederik,

  Eén ding wil ik héél duidelijk stellen.
  Ik word kots en kots misselijk van jullie.
  Stelletje verwende arogante BALLETJES!
  Niet méér en niet minder.
  Welvaartskinderen worden jullie ook wel genoemd, maar alleen met dat verschil, dat de opvoeding van jullie ouders, als jullie die al gehad mogen hebben, gehéél verloren is gegaan.
  Diep en diep triest.
  Waarschijnlijk is er voor jullie geen spycholoog of wat voor goog dan ook, meer te vinden voor hulp.
  Sweat dreams. ;(

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 22.57 uur

 74. aanvulling, moet zijn :( want het is werkelijk om te huilen.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 22.58 uur

 75. voorbeeld ik kocht in 1995 een huis voor 130000 gulden..5jaar later is het verkocht voor 260000 gulden?
  dat is dus belachelijk!
  ik koop een huis voor 400000 gulden!
  en het ding is nu 400000 euro waard!
  dat is dus belachelijk!
  zelf vind ik het huis maar 200000 euro waard!
  ja de euro heeft de economie verhit
  en de burger zit met de brokken….waar ik dus niet om gevraag!

  ps laat binnenkort de tanden trekken…is goedkoper dan 2 bruggen (2500euro)…of moet ik het huis verkopen…met het gevolg dat ………bah wat een ziek land!

  Reactie door roelof — donderdag 30 maart 2006 @ 22.59 uur

 76. Ter overweging

  Afschaffing van de hypotheekaftrek zal automatisch leiden tot lagere belastingtarieven. Die verlaging zal ter compensatie vooral aan de hogere inkomensgroepen ten goede komen. De extra belastinginkomsten daardoor zullen nauwelijks hoger worden. Het leidt alleen tot een verschuiving van belastingen binnen de hoogste inkomensgroepen.

  De hypotheekrenteaftrek is een stimulans voor rijken om in Nederland in (dure)huizen te investeren. Vervalt de aftrek dan vervalt ook die stimulans. Het gevolg zal zijn een daling van de belastingopbrengsten door het wegvallen van bouwactiviteiten. Uiteindelijk zijn daar de lagere inkomensgroepen de dupe van, omdat die daling opgevangen zal worden door verdere bezuinigingen.

  Je hoeft bepaald geen medelijden met de hogere inkomensgroepen te hebben, maar je kunt ook strategisch bekijken wat het meeste oplevert. Behalve een theoretisch belastingtechnische overweging vind ik dat laatste ook iets om rekening mee te houden. Zelf ben ik veel meer voorstander van meer betaalbare huizen bouwen en de laagste inkomensgroepen een hoger huursubsidie dan nu te geven.

  Als men het doorstromen wil bevorderen, zou ik ook de huren aftrekbaar willen maken. Uiteraard gecombineerd met hogere belastingtarieven. Het wordt voor de beter gesitueerden dan veel aantrekkelijker om naar dure huizen door te stromen, zodat er meer goedkope huizen beschikbaar komen voor de minder goed gesitueerden.

  Reactie door Drob — donderdag 30 maart 2006 @ 23.01 uur

 77. @52 fred,

  Thank you.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 23.07 uur

 78. @75 Roelfje,

  t’Valt niet méé hè?
  Wat moet een mens toch aan beslissingen allemáál némen in dit leven.
  Geef je één advies, lig eens een nachtje wakker over wat je nu gaat doen. Vele mensen slapen nl. al niet meer, omdat ze voor héél wàt moeilijkere keuze’s staan.
  Hou nu weer de eindjes aan elkaar te knopen etc. etc.?

  Sterkte Roelfje.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 23.13 uur

 79. Aanvullinkje roelf,

  Ga even langs Leen van frisia.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 30 maart 2006 @ 23.15 uur

 80. De Vereniging EIGEN HUIS heeft het verhaal al duidelijk ontkracht op de radio vanmiddag. Er wordt BRAND geroepen, terwijl er nog niet eens een vonkje te zien is.
  Verder is afschaffen van zowel de hypotheekrenteaftrek ALS van de Huurtoeslag heel goed te doen. Lees dat op http://www.politiekactief.net en klik door naar EERLIJK WONEN.

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 30 maart 2006 @ 23.21 uur

 81. Ja meneer Marijnissen, ik ben heel bang en uiterst bezorgd, dat als het beleid van jouw SP uitgevoerd gaat worden ik mijn huis te koop kan gaan zetten. En nee meneer Marijnissen, ik ben geen rijke Nederlander (ok, in de ogen van SP is iemand die werkt en een inkomen heeft ook gelijk rijk).
  Ik zie mensen hier blaten over een onaanvaardbare aftrek van meer dan 200.000 hypotheek. “Boven je stand wonen” bleert er iemand bij een hypotheek van meer dan 250.000.
  Daal neer uit je rode wolk, ga tomaten gooien in Siberie en blijf vooral een splinterpartij van zielige uitkeringstrekkers! Niet van deze wereld en tijd om talloze gezinnen bewust naar de klote te willen helpen met die idote waanzinplannen van links.

  Reactie door tomaathater — donderdag 30 maart 2006 @ 23.23 uur

 82. 81
  Waarom zou ik moeten meebetalen aan jouw hypotheekrente-aftrek waardoor jij een duurder huis kon kopen dan je anders had gekund ? Tot bvb euro 250.000 niet aftrekbaar, prima, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Weliswaar zal de inkomstenbelasting lager moeten tercompensatie doch zeker niet vanaf de bvb 4 x modaal verdieners want die hebben
  reeds alle fiscale foefjes benut om voor 4 x modaal aangeslagen te worden. In feite
  zal hun echte inkomen v e e l meer zijn.
  Je doet zielig maar je bent het niet, ze noemen dat schijnhelig zoals huidige rechtse beleid is. Welkom op aarde.

  Reactie door SPOSITIVO — donderdag 30 maart 2006 @ 23.58 uur

 83. 82 Lees VANAF ipv tot bvb euro 250.000 of 300.000 of wat dan ook (woord is aan de heren Econoom) – niet aftrekbbaar meer -.

  Reactie door SPOSITIVO — vrijdag 31 maart 2006 @ 0.05 uur

 84. Het is een leuke discussie. Ze moeten voordat ze willen tornen aan de hypotheekaftrek eerst eens zorgen dat er voldoende betaalbare huizen (huur en koop)zijn. Ik zie als harde werker (onregelmatige diensten) huizenbezitter en absoluut niet lui ervan komen dat de mensen in de duurdere huizen die moeten gaan verkopen omdat deze niet betaalbaar mee is. Dus komen deze weer naar de nog “betaalbare” met het gevolg dat er weer een nieuw probleem ontstaat. Ik ben het met de afschaffen tot een bepaalde hoogte wel eens. De rijken profiteren (zoals met alles) weer het meeste. Het grote probleem van deze regering is dt als er maatregelen genomen worden de meest verdienden het meest profiteren.
  Dan wil ik nog een discussie starten. Hoe is het mogelijk dat wij burgers veel meer moeten betalen voor energie (stroom, gas brandstoffen) omdat het volgens de bedrijven duurder is om in kopen en deze bedrijven vervolgens winstrecords presenteren vanwege de hoge prijzen? Wie heeft hier een antwoord op en wordt het niet eens hoog tijd dat we hiertegen in verzet komen?

  Reactie door John Gelissen — vrijdag 31 maart 2006 @ 5.22 uur

 85. @73 Beste tomaat,
  Voel je je een beter mens. Je weet weinig over me. Ik een welvaartskind? Nou, ik wil niet klagen over wat ik mee heb gekregen, maar geld of vermogen was het niet. Ik moet er gewoon voor werken.

  Het enige wat ik hier wil beweren is dat veel Nederlander zich gefinancierd hebben met hypotheekrenteaftrek in het achterhoofd. Schaf je die af, dan komen ze in de problemen. Schaf je het selectief af, dan komt het selecte gezelschap van huizen boven de 250 000 euro in de problemen (lees: de helft van woningbezittend Nederland)

  Reactie door Diederik — vrijdag 31 maart 2006 @ 9.38 uur

 86. @81 tomaathater,

  Misschien had het beter geweest om geen tophypotheek te nemen? Niet altijd méér te willen als dat je betalen kunt.
  Vind die afschaffing boven een bepaalde grens een prima plan. En já, dan leveren de rijkeren ook maar eens iets in, het kan nl. niet altijd bij Jan met de pet vandaan gehaald blijven worden.
  Trouwens als deze partij je zo tegen staat, het is niet verplicht om te reageren hoor, dat doe je gehéél vrijblijvend.

  Vriendelijke groet van TOMAAT

  Reactie door TOMAAT — vrijdag 31 maart 2006 @ 9.49 uur

 87. @85 Diederik

  ‘Het enige wat ik hier wil beweren is dat veel Nederlander zich gefinancierd hebben met hypotheekrenteaftrek in het achterhoofd. Schaf je die af, dan komen ze in de problemen. Schaf je het selectief af, dan komt het selecte gezelschap van huizen boven de 250 000 euro in de problemen (lees: de helft van woningbezittend Nederland)’

  -Stappie terug dan maar hé!
  Geldt ook voor onterecht goedgekeurde WAO -ers.
  Oh nee, dat is natuurlijk iets anders…
  Nou dat is het zeker!
  De groep waar jij de belangen van wil beschermen zal echt geen honger lijden bij een stapje terug.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 31 maart 2006 @ 10.25 uur

 88. De tomaten willen de samenleving naar z’n mallemoer helpen, is steeds meer mijn indruk. Ze hebben ook een raar idee over “rijken”, dat die vooral erop uit zijn om de armen te onderdrukken etc.

  Wie nu een ton verdient, betaalt al zo’n 30-40 duizend belasting en financiert daarmee een bijstandsgezin, een ambtenaar en een student en geeft daarnaast nog aan goede doelen. Hoezo niet solidair?

  Als de boven-modale huizenbezitters straks niet meer hun hypotheekrente kunnen aftrekken en of 70% belasting gaan betalen, dan wordt de solidariteit wel danig op de proef gesteld. Dan ga ik denk ik in een goedkoop huurwoninkje zitten, veel minder werken en lekker wat fietsen of wandelen of verhuizen naar het buitenland. Geef de keizer wat des keizers is, maar hij moet niet komen stelen.

  Reactie door Diederik — vrijdag 31 maart 2006 @ 10.31 uur

 89. @81 tomaathater

  quote:
  ‘Niet van deze wereld en tijd om talloze gezinnen bewust naar de klote te willen helpen met die idote waanzinplannen van links.’

  -Het is helaas wél van deze wereld en tijd én dagelijkse praktijk, om talloze gezinnen bewust naar de klote te willen helpen met die idiote waanzinplannen van rechts.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 31 maart 2006 @ 10.34 uur

 90. @88 Diederik

  Misschien wordt je dan wel (nog) gelukkiger.
  Als welbevinden afhangt van de grootte van het huis, dan noem ik dit armoedig wonen.

  De SP is echt niet tegen rijkdom, ze is tegen armoede.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 31 maart 2006 @ 10.40 uur

 91. @88 Diederik,

  Iemand die modaal verdient, betaalt ook dik 40% belasting.
  Even verder kijken als je eigen portemonnee graag.

  Verder moet ik Wattenstaafie @90 gelijk geven, als je je geluk en welzijn af moet meten aan de grote van je huis, verkeer je inderdaad in geestelijke armoede.

  Reactie door TOMAAT — vrijdag 31 maart 2006 @ 11.25 uur

 92. @91 Dat ontken ik niet, wel procentueel en absoluut een minder hoog bedrag (of een ambtenaar of een bijstandgerechtigde, niet allebei), en zij profiteren ook van rente-aftrek.

  Reactie door Diederik — vrijdag 31 maart 2006 @ 11.33 uur

 93. @92,

  Maar wel naar evenredigheid, met een ton inkomen houd je nog altijd heel wat méér over als de gemiddelde Jan Boe……!
  Die over minder inkomsten, dus ook de 40% of meer belasting moet betalen.

  Reactie door TOMAAT — vrijdag 31 maart 2006 @ 11.45 uur

 94. Hypotheekrente-aftrek afschaffen? Schaf dan ook meteen de volstrekt belachelijke overdrachtsbelasting van 6% af. En het geven van huursubsiside mag dan wat mij betreft ook afgeschaft worden, eerlijk is eerlijk. Als het goed is dalen de huren dan ook vanzelf…

  Reactie door Pereplukker — vrijdag 31 maart 2006 @ 12.49 uur

 95. Gewoon afschaffen en de belastingtarieven iets verlagen.
  De mensen zeuren er een paar maandjes over daarna is het gewoon of het nooit anders is geweest.
  Het verwachte dipje in de huizenmarkt komen we wel weer te boven hoor!.
  Mischien worden woningen dan wel op hun werkelijke waarde gewaardeerd.
  Kijk ook eens of mensen de aftrek wel echt nodig hebben: er staat n.l. 300 miljard euro op spaarrekeningen in nederland terwijl er 600 miljard euro aan hypotheken uitstaat!!.
  Daar kunnen heel wat keukens en badkamers van verbouwd worden.

  Reactie door erf12 — vrijdag 31 maart 2006 @ 16.38 uur

 96. Ahum….het is dus 500 miljard hypotheek en 223 miljard spaargeld!.

  Reactie door erf12 — vrijdag 31 maart 2006 @ 16.47 uur

 97. denk dat als de hypotheekrente wordt afgeschaft op langere of korte termijn er gigantisch veel mensen hun huis moeten verkopen, de rente teruggaaf is voor veel mensen een heel belangrijk deel van inkomsten die ze gebruiken om normaal rond te kunnen komen zonder in de problemen te raken,, veel mensen zeggen dan : tja had je maar een niet te duur huis moeten kopen, maarrrrr, de grondprijs en kostprijs van huizen in enorm gestegen en aan een hypotheek van 2ton zit je zo aan, dus als je starter bent en wilt kopen heb je die renteaftrek gewoon nodig want met de huidige huurprijzen(700 euro voor een 3kamerflatje) is kopen toch de betere optie

  Reactie door michel van dorp — vrijdag 31 maart 2006 @ 16.57 uur

 98. Een hoop geschreeuw en niemand die even op de site gaat kijken die ik in reactie 80 heb vermeld. Voor de goede order: ik ben lid van de SP. De site is van een vriend. Hij is VVD-er. Toch wil hij betaalbare woningen voor iedereen. Lees het nou eens, dan krijg je misschien wat meer hoop voor de toekomst?
  Overigens: waarom is het afgelopen met eerst een flink bedrag sparen voordat je gaat kopen, zodat je een lagere hypotheek kunt nemen? In Engeland is dat heel normaal. Waarom hier dan niet (meer)?

  Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 31 maart 2006 @ 18.20 uur

 99. Afschaffen die aftrek van hypotheekrente. Natuurlijk heb ik daar ook van geprofiteerd en ik verbaas mij er nog steeds over dat er lieden zijn die durven (met droge ogen) te beweren dat huren veel goedkoper is. Toen ik mijn eerste woning kocht ( 1971) kostte die fl. 85.000.- 7% rente( nooit vastzetten) Ik betaalde voor die tijd aan huur al fl.450,- en betaalde omdat ik boven de IB grens zat een extra aanslag IB Fl. 2500,-. Wie kan rekenen: tel het maar eens na. Kopen duurder? laat me niet lachen. En dat is echt niet veranderd. Luxe mag best betaald worden, Tja, en toch altijd links gestemd.

  Reactie door Johan — vrijdag 31 maart 2006 @ 19.38 uur

 100. @98 Lydia,

  Lees even @ 86.
  Is een perfect antwoord op jouw schreeuw om aandacht.

  Reactie door TOMAAT — vrijdag 31 maart 2006 @ 19.46 uur

 101. Voor de randstedelingen zal het wel even slikken zijn als het wordt afgeschaft.
  Maar er zijn mensen zat die 10 jaar geleden een huis kochten en nu een hypotheek van 100000 euro hebben.
  Bijvoorbeeld: tweeverdieners gezamelijk 60000 bruto per jaar.
  hypotheek 100000 euro
  woz 200000 euro
  betaalde hypotheekrente 4000 euro
  teruggaaf 2006= 1160 euro (programma vt 2006).
  4000-1160=2840 en dat delen door 12 en deze
  tweeverdieners met een behoorlijk salaris betalen netto 236,66 euro per maand aan hypotheek!!!.
  Het is toch schandalig als deze mensen hun hypotheekrenteaftrek kwijtraken!!!.
  Stel je eens voor hoe zij in de armoede terechtkomen en hun huis moeten verkopen.

  Nee, schaf maar lekker af en verdeel onze giga-rijkdom die we hier hebben maar aan de mensen die het echt nodig hebben!.

  p.s,
  Ik ben zelf bovenstaand geval, maar erger me groen en geel aan het geheel overbodige voordeel dat ik mag genieten.

  (broer in bijstand, moeder reumapatiente in de wao. help deze mensen maar met geld, jan .)

  Reactie door erf12 — vrijdag 31 maart 2006 @ 19.59 uur

 102. Kan me tegenstand wel voorstellen : eerst wordt je de aftrekworst voorgehouden en makkelijk meer krediet mits je maar aan woningverbetering/verbouwing ed besteed en dan “nu schaffen we het af” en gehele financiele plaatje naar de knoppen. Doch.. was idem ditto met consumpieve rente-aftrek plots STOP. Zorgstelsel STOP iets nieuws en vrijwel altijd duurder.
  Oplossing is redelijk langzaam afbouwen voor onder de 3 x modaal ?
  Ondertussen lopen die huren ook maar omhoog + 12 % in 5 jaar. Daar woon enkel voor en krijg geen bezit zoals bij koophuis. Destemeer reden die hyp.aftrek
  af te schaffen doch zie boven…velen zullen inde problemen komen dan en dat gun ik ze ook weer niet.

  Reactie door SPOSITIVO — vrijdag 31 maart 2006 @ 20.23 uur

 103. @100 erf12

  Chapeau!

  Dat is realistisch en eerlijk!
  Natuurlijk zijn er diverse andere gevallen, totaal andere situaties en het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen in de problemen komen.
  Maar dat er iets op dit gebied dient te gebeuren maakt Uw voorbeeld heel goed duidelijk.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 31 maart 2006 @ 21.54 uur

 104. http://www.planet.nl/planet/show/id=75339/contentid=697474/sc=b41d8c

  Reactie door jofel — vrijdag 31 maart 2006 @ 23.16 uur

 105. Eerlijk gezegt weet ik niet waarom mensen zich er zo druk om maken. We hebben nu ook de aftrek. Maarja wij hier in Nederland zijn NIET meer sociaal naar elkaar. Dus daarmee wil ik zeggen, is het nu ook zo erg om de mensen die het niet breed hebben iets te kunnen gunnen. ”duw ze maar op een flatje” is lekker makkelijk en goedkoop.(dan hebben jullie de lasten niet) Ik kan je wel zeggen als ik een goed salaris zou hebben dat ik het niet erg vond dat ik mensen ermee kan help die ook graag een huisje willen kopen.

  Reactie door Wendy — zaterdag 1 april 2006 @ 0.44 uur

 106. Reactie uit een te verwachten hoek, Tomaat. Dat zouden die schreeuwers eens moeten doen… Van jou verwacht ik niet anders… ;) Maar van die angsthazen helaas ook niet? :(

  Reactie door L.M. Lembeck — zaterdag 1 april 2006 @ 9.31 uur

 107. Het rapport Beter Belast rekent mij rijker dan het werkelijk is. Bij een WOZ-waarde van € 223.389,- (2003) berekent mijn belastingdienst een huurwaardeforfait van € 1340,-. Dat wijkt wel erg af van de in het rapport genoemde € 780,- bij een WOZ waarde van € 250.000,-. Heeft de SP soms een andere belastingdienst of zo met nog wat sociaal wenselijk gekleurde tarieven?

  Reactie door Fred — zaterdag 1 april 2006 @ 14.54 uur

 108. @106 Lydia,

  Helaas, helaas, kan alleen voor mezelf spreken. 8)

  Reactie door TOMAAT — zaterdag 1 april 2006 @ 17.26 uur

 109. Gezien mijn fiscale achtergrond zou ik adviseren: de hypotheekrenteaftrek – met eventuele beperkingen – in stand houden, doch geheel of gedeeltelijk afrekenen van het voordeel – dan wel doorschuiven van de belastingclaim bij aankoop nieuwe woning – tenzij de vekoopopbrengst negatief is. Dit onder het motto: wie dan (nog) leeft wie dan zorgt.

  Reactie door marc — maandag 3 april 2006 @ 7.17 uur

 110. Van mij mogen alle aftrekposten worden vervangen door een vlaktax van bijvoorbeeld 28%, een percentage dat door economen doorgerekend is als zijnde voldoende om de huidige belastinginkomsten te handhaven. Hierdoor wordt alles veel eenvoudiger. Geen gedoe met rare aftrekposten meer en iedere Nederlander weet hoeveel hij of zij van een verdiende euro over houdt. Geen complexe inkomstenaangifte software van de Belastingdienst voor nodig!

  Reactie door Ted — dinsdag 4 april 2006 @ 13.02 uur