Red ons historisch besef

In Trouw van vandaag staat een stuk dat ik samen met Maxime Verhagen, fractievoorzitter van het CDA en historicus, heb geschreven.

Huis van de Geschiedenis

Een volk zonder geschiedenis bestaat niet. Elk volk, ook het Nederlandse volk, heeft dus een geschiedenis. Maar, als dat zo is: Waarom doen we daar in ons land dan zo besmuikt – en in het beste geval zo nonchalant – over? In het onderwijs is geschiedenis als vak steeds verder in de marge gedrongen. Ook op radio en tv is er slechts sporadisch aandacht voor. En een nationaal historisch museum dat onze geschiedenis in samenhang toont, is er ook al niet. Als we hier geen verandering in brengen zal het historisch besef in onze moderne samenleving steeds verder achter de horizon verdwijnen. Daarom zijn de ondertekenaars van onderstaand artikel van mening dat er een Huis van de Geschiedenis moet komen.
We leven in een tijd van snelle veranderingen. Door internet en globalisering, maar ook door individualisering van de samenleving en de komst van meer mensen met een andere culturele achtergrond, lijkt het alsof we geen gemeenschappelijke identiteit meer hebben. Maar hoe verschillend mensen ook kunnen zijn, voor iedereen geldt dat wij niet alleen de makers van de toekomst zijn, maar ook de producten van de geschiedenis. Hoog tijd om meer aandacht te geven aan alle facetten van onze wordingsgeschiedenis in een Huis van de Nederlandse Geschiedenis.

Op 8 maart van dit jaar hebben de Staatssecretarissen Van der Laan (OCW) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) een plan voor een nieuw op te richten Huis voor de Culturele Dialoog in ontvangst genomen. Van der Laan en Nicolaï willen met het Huis een plek voor eigenwaarde en verrijking bieden aan oorspronkelijke en nieuwe Nederlanders. Voor dialoog pleiten wij ook, maar ons pleidooi gaat verder. Wij zijn van mening dat een Huis van de Nederlandse Geschiedenis, waarbinnen de culturele dialoog kan plaatsvinden, niet alleen een betere bijdrage zal kunnen leveren aan de verspreiding van historisch besef en historische kennis onder burgers maar ook aan het tot stand brengen van verbondenheid tussen de culturen hier aanwezig. Kennis van en inzicht in de gedeelde waarden en normen zijn niet los te zien van de geschiedenis die ons heeft voortgebracht.
In de Museale strategie van het ministerie OCW wordt gesproken over een Centrum voor Geschiedenis en Democratie. Een dergelijke instelling zou Nederlandse burgers enthousiast moeten maken voor geschiedenis en cultuur en ze kennis moeten laten maken met de Nederlandse rechtstaat, om zo actief burgerschap te bevorderen. Mocht het Centrum in enige vorm worden gerealiseerd, dan zou samenwerking tussen deze instelling en de organisaties die collecties presenteren meerwaarde kunnen opleveren. Waarom inzetten op twee verschillende Huizen of Centra? Breng de dialoog en de geschiedenis bij elkaar. Ze bestaan namelijk niet los van elkaar.

Waarom kijken we niet naar het goede voorbeeld van het Duitse Haus der Geschichte in Bonn en Leipzig? Dat is een inspirerend voorbeeld. Een historisch museum dat jaarlijks vijf miljoen bezoekers trekt, onder wie veel scholieren. De angst voor een propagandacentrum is ondervangen door het instellen van een curatorium bestaande uit historici, andere wetenschappers en een breed samengestelde afvaardiging uit de Bondsdag.

De oprichting van een Huis van de Geschiedenis kan bijdragen aan een herwaardering van het belang van kennis van onze wordingsgeschiedenis. En dat is heel hard nodig. Immers, het begrip van het heden en het nemen van de juiste, wijze beslissingen voor de toekomst kan niet zonder kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 13 mei 2006 :: 17.21 uur

79 Comments

79 reacties

 1. Geschiedenis van een bevolking heeft te maken met de in de loop van de eeuwen opgebouwde identiteit.Dat nu is in onze culturele samenleving met geschiedenissen van de hier feitelijk nog niet geintergreerde gemeleerde bevolking een probleem.
  Immers b.v. een Marrokaan voelt zich helemaal niet verbonden met b.v.de 2e wereldoorlog.
  Er zullen nog enkele generaties over heen moeten komen,voordat sprake is van een gemeenschappelijke geschiedenis en identiteit.

  Reactie door Maan arkenbosch — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.01 uur

 2. Ik kan me in het idee wel vinden, vermits het “instituut” volslagen onafhankelijk van overheid en/of ministeries kan opereren.
  Het is duidelijk, dat een dergelijk instituut niet zonder subsidies kan functioneren, dus zal het met sponsoring ( oeps – het meest subjectieve middel – ) of met overheidssubside ( – een iets minder subjectief middel – ) moeten werken.
  Helaas is in dit land geschiedvervalsing niet gewoon, maar een beetje aanpassen zijn we niet vies van.
  Kortom.. geschiedenis van nederland…. uitstekend`… maar wel volledig onafhankelijk, zowel van verleden ( inhoudelijk ) als in de toekomst ( wat wel en wat niet op straffe van subsidie. )

  Reactie door Nadenker — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.05 uur

 3. @1
  De Nederlandse geschiedenis gaat wel wat verder terug dan WOII.
  Alsof Nederland altijd zo’n braaf volkje is geweest.
  Wel wat makkelijk om metéén weer Marokkanen erbij te slepen.
  Spit maar eens verder terug en zoek maar eens wat Nederland allemaal heeft uitgevreten, ook niet alles even braaf.
  Succes erméé!

  Reactie door Anja — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.10 uur

 4. Jan,
  waarom spreek jij mer Maxime Verhagen, de Limburgse foezelaar, het toonbeeld van de leugenachtigheid en de stiekeme achterkamertjespolitiek.

  Jan, wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

  Blijf weg van dit soort volk !

  Reactie door willems — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.28 uur

 5. @1

  De Marokkanen hebben wel degelijk gevoelens bij de tweede wereldoorlog. Lees bijvoorbeeld het volgende:
  http://www.verzetsmuseum.org/marokko/index.html

  En wat geschiedenis en opgebouwde identiteit betreft, de Nederlandse koloniale gebieden, behoren die dan niet tot de Nederlandse geschiedenis?

  De geschiedenis van een volk, daartoe behoren ook de geschiedenissen van de volkeren waarmee zij op wat voor manier te maken heeft gehad. Dit omdat de geschiedenis van die andere volkeren van invloed is op hoe wij ons nu als Nederlands volk – daarbij reken ik ook de Nederlanders die van oorsprong niet Nederlands zijn – gedragen, dus hoe wij ons kleden, wat voor muziek wij maken, welke boeken we lezen, welke politieke keuzes we maken etc.

  Reactie door Fjodor — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.44 uur

 6. In het verleden liggen het heden en in
  verleden en heden de (middelen voor en
  gedachten over) de toekomst.
  Een volk zonder geschiedenis wordt er echt
  niet gelukkiger van, inderdaad.

  Dit gaat soms om kleine punten:
  Ik had gisteren weer (als rondleider) een
  Thijssenwandeling met een grote groep
  …….onderwijzers (!) Een aantal van hen
  moest ik eerst uitleggen wie Theo Thijssen
  eigenlijk wás!
  Dat dat één van de mensen was die het
  Socialisme, en vooral de vrijheid van de
  onderwijzer (met zo min mogelijk bemoeienis van bovenaf!) als gedachten- goed naar ons gebracht heeft en vooral
  schoolland/de gelukkige klas verplichte
  kost op de PABO moet zijn werd echter wel
  door anderen onder hen onderschreven.

  Dit is maar een klein voorbeeld dat mensen
  uit onze geschiedenis nog steeds invloed
  hebben.

  Maan Arkenbosch@1
  Een Marokkaan voelt zich helemaal niet
  verbonden met de tweede wereldoorlog?

  Mischien wel omdat er in Marokko géén
  Jodenvervolging heeft plaatsgevonden!
  (die was simpelweg door de koning verboden
  omdat Joden golden én gelden als geïnte-
  greerd deel van de bevolking aldaar)

  De Marokkanen hebben overigens wel degelijk met de geallieerde machten
  meegevochten en het aantal officiële
  vertegenwoordigers ën Jongeren die onze
  4e mei mee-herdenken is de afgelopen jaren
  flink gegroeid.

  Wel zijn een aantal mensen, m.n. van
  Marokkaanse afkomst, van zowel de Marok-
  kaanse als Nederlandse geschiedenis,
  cultuur en samenleving vervreemd. Zij leven eerder in een zelfgeschapen
  “niemandsland” van ikke-ikke-ikke.
  Scheelt dat overigens zoveel met het
  gevoel en mentaliteit van vele “Nederlanders”?

  Bij een nationaal museum en de bijbehorende uitgaven moet men overigens
  wel alle pijnlijkheden in onze geschiedenis durven benoemen. Een mooi
  voorbeeld vondt b.v. gisteren plaats bij
  de ambtswoning van burgermeester Cohen.

  Het heeft de Duitsers jaren gekost om hun
  pijnlijke periodes te verwerken. Het lijkt
  wel of velen in ons land de misdadige
  periodes in onze geschiedenis nog teveel
  bagataliseren. Voor het bestrijden van
  alle vooroordelen en zelfs rascisme is
  het echter nodig deze te blijven benoemen.

  Reactie door Peter van der Klein — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.45 uur

 7. O ja, verder is het natuurlijk een prima initiatief.

  @4

  Anderen buitensluiten of negeren omdat hun politiek, of iets anders, je niet aanstaat? Nee, dat zou ik zeer kwalijk vinden van SP-ers en zeker van Jan als voorman van de SP.

  Reactie door Fjodor — zaterdag 13 mei 2006 @ 18.49 uur

 8. Als historicus kan ik jouw pleidooi voor een Huis van de Geschiedenis van harte onderschrijven. Het is ook goed dat je medestanders bij verschillende partijen in het parlement, dus ook de huidige regeringspartijen, zoekt voor je initiatief. Anders blijft het alleen maar een leuk idee. Ga zo door!

  Reactie door Tiny Romme — zaterdag 13 mei 2006 @ 19.13 uur

 9. De oppervlakkigheid van sommige in deze discussie is weer eens tot een hoogtepunt gekomen. Dit voorstel gaat verder dan partijpolitieke belangen en mogelijke verschuivingen in de peilingen. Dit plan zal er voor moeten zorgen dat op de lange termijn het Nederlands volk hun land weer beter leert waarderen en begrijpen. Dat men weet hoe hard er (door bijvoorbeeld de ouderen die nu als last beschouwd worden) gevochten is voor bepaalde zaken die wij in deze tijd aannemen als de normaalste zaak van de wereld. Dat veel jonge puber meisjes van deze tijd leren over de jarenlange emancipatie strijd zodat ze perverse R&B clips uit hun kader zullen bannen. Dit omdat ze dan zullen beseffen hoelang het heeft geduurd voordat de vrouw los kwam van de onderdanige rol ten opzichte van de man en voortaan 2 keer na zullen denken voordat ze besluiten met z’n tienen om een bepaalde bling bling jongen te hangen.
  Ik zie hier in mijn eigen dorp een dramatische groei van het aantal zogenaamde Lonsdale jongeren. Als deze jongeren nou ook maar een benul hadden van hetgeen hun ‘mening’ op gebasseerd is zouden zij wel nadenken voordat ze nog eens de hitlergroet doen.
  Ons politieke systeem heeft eeuwen geduurd voordat het is zoals het nu is. Als men nou eens weet hoe hard hiervoor gevochten is dan zouden ze het misschien meer weten te waarderen om zich zo ook daadwerkelijk een keer in de politiek te willen verdiepen.
  Dit alles en nog veel meer is reden tot het instellen van zo’n ‘Huis van de Nederlandse Geschiedenis’. Het maakt mij geen bal uit van welke partij dit idee komt, ik ben in ieder geval blij dat het idee er ligt. En nu nog een voorstel om op elke niveau, elk jaar, en elke periode in het schooljaar geschiedenisonderwijs te krijgen. Want geschiedenis is en blijft altijd een van de belangrijkste schoolvakken.

  Reactie door Anthony — zaterdag 13 mei 2006 @ 19.42 uur

 10. § Anthony

  Amen

  Reactie door Floris V — zaterdag 13 mei 2006 @ 19.51 uur

 11. In het verleden ligt het heden,
  In het nu wat komen zal.
  Dus:
  vind ik dat voorbeeldfiguren zoals leraren en politieke bestuurders een behoorlijke geschiedeniskennis horen te hebben.
  Dat heeft niets met trots of schaamte te maken.Dat heeft met gewaarschuwd-zijn te maken. De drijfveren van mensen zijn niet wezenlijk veranderd. Boeven, ophitsers en helden zijn overal en van alle tijden.
  Kort geleden konden we weer een genocide in Bosnië (Europa) mee maken bijvoorbeeld.

  Reactie door n de vries — zaterdag 13 mei 2006 @ 20.12 uur

 12. Zo’n huis van de geschiedenis is inderdaad belangrijk, Al was het maar om te verhalen hoe en waardoor en door wie en wanneer het heden afgebroken werd.

  Reactie door Alex — zaterdag 13 mei 2006 @ 20.43 uur

 13. Huis van de Geschiedenis ?

  De SP staat niet eens voor vrijheid van meningsuiting.

  Dus blijf dan svp van de geschiedenis af.

  Reactie door willems — zaterdag 13 mei 2006 @ 20.57 uur

 14. Hmm, zou het niet een soort van curiositeit worden , waar in stoffige gangen al op leeftijd gekomen burgers mijmeren over het verleden.
  En de jeugd werpt er zo nu en dan een meewarige blik op met zoiets van: Ach goh daar heb je weer zo een gebouw met allerhande triviale wijsheid.

  Even generaliseren:
  Als ik morgen de straat op ga en vraag aan de gemiddelde scholier wie Troelsta was, dan zal 99 % hem verwarren met Lenstra want die is nog wel vaag blijven hangen.
  Marx is een warenhuis.
  Nietsche en Shopenhauer duitse spelers van Borussia
  We wisten al dat de oorzaak van de 2de wereldoorlog de holocaust was, en ook dat Nederland het zwaarst getroffen is van alle landen.
  Van Speyk verkocht auto’s en de Batavieren kwamen per fiets de Rijn afzakken.
  Tot mijn spijt, ik geloof niet dat het historisch besef nog te redden is, dit stuurloze volk wat zich laat leiden door one liners en populisten.
  Bevrijdingsdag hebben we afgeschaft als nationale feestdag, en we denken nog steeds dat we een heel actief verzet tegen de Duitsers hebben gehad.

  Ik wens u veel succes met dit initiatief, maar misschien zou het meer helpen om weer kwaliteits geschiedenis les te geven.

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 13 mei 2006 @ 20.59 uur

 15. Een neutraal, onpartijdig en niets ontziend “Huis van de Geschiedenis” zou een bijzondere aanwinst zijn als men zich weet vrij te maken van bevooroordelingen en een bijna ziekelijk hang naar “vroeger”… wat we nodig hebben is een goed onderbouwd, feitelijk beschouwing van wat ons achtergrond is, hoe de ontstane situaties ontstonden en wat de consequenties zijn/waren voor de vervolgontwikkelingen…

  we moeten er voor waken dat de geschiedenis voor ons wordt “herschreven” zonder dat wij er erg in hebben.

  Reactie door bart — zaterdag 13 mei 2006 @ 21.08 uur

 16. Samen met Maxime Verhagen? Ben je wel helemaal lekker Jan?

  Reactie door Sonja — zaterdag 13 mei 2006 @ 21.37 uur

 17. Als historica meen ik dat het huis van de geschiedenis het meest onzinnige idee is dat er de afgelopen 5 jaar in de Nederlandse politiek is geopperd. Laat ons liever vergeten en vooruit kijken naar een land met een instabiele, vluchtige identiteit die nergens op vast te pinnen is.
  Overigens: sinds Hugo de Groot is er hier in deze frans/duitse provincie geen pest gebeurd.

  Reactie door Chantal — zaterdag 13 mei 2006 @ 21.42 uur

 18. Samen met die zoetsappige Maxime ?

  die wil Lubbers opvolgen hoor!

  Vorm geen ongelijk span met een ongelovige Jan!

  Reactie door Jansonius — zaterdag 13 mei 2006 @ 22.53 uur

 19. Ik ben gefascineerd door geschiedenis en archeologie en een mooie uitspraak die ik ooit ergens las:
  ‘wij staan allen op de schouders van onze voorouders’.
  Geschiedenis is niet oud en stoffig, er valt genoeg uit te leren. De mens ontwikkelt en veranderd, juist door naar het verleden te kijken en van fouten te leren (zowel op wereld-niveau als persoonlijk).
  Pas als je weet waar je vandaan komt, weet je waar je naartoe gaat.

  Reactie door Monique — zaterdag 13 mei 2006 @ 22.57 uur

 20. Goed idee, Hoe de invulling? Van links naar rechts? Thuis het best? Of was het thuis niet zo best op rechts? Limburg, Achterhoek, Drenthe, Oost Groningen, enz, Kijkrichting het noorden is rechts. Een groot huis moet het zeker zijn, wil men ….. er een complete invulling aan geven.

  Reactie door Ytsma. — zaterdag 13 mei 2006 @ 22.59 uur

 21. Helemaal mee eens. Het “Huis van de Geschiedenis” moet er gewoon komen! Is absolute noodzaak. “Hoogtepunt” van historisch besef is voor mij de jongedame die ik een aantal weken geleden sprak en mij vroeg of Willem van Oranje door de nazi’s was vermoord…

  Reactie door Wim Smit — zaterdag 13 mei 2006 @ 23.31 uur

 22. ‘Huis van de geschiedenis’,een prima idee!Zonder geschiedenis geen toekomst.Er valt nog een wereld te ontdekken.

  Reactie door Diny — zaterdag 13 mei 2006 @ 23.44 uur

 23. Wat een onzin dat je niet met Verhagen zou mogen samenwerken op een specifiek gebied als dit. Ik ben de laatste die lid wordt van de Maxime-fanclub, maar je hoeft geen vrienden te zijn om een gemeenschappelijk doel te kunnen hebben.

  Tja dat Bevrijdingsdag geen nationale feestdag is, zegt genoeg. En hoeveel mensen hebben gehoord van de tocht naar Chatham, Nieuw Amsterdam en (uiteraard ;)) mijn pseudoniem?

  @ 13 want? Bronnen graag

  Reactie door Floris V — zondag 14 mei 2006 @ 0.33 uur

 24. “Een dergelijke instelling zou Nederlandse burgers enthousiast moeten maken voor geschiedenis en cultuur en ze kennis moeten laten maken met de Nederlandse rechtstaat, om zo actief burgerschap te bevorderen”.

  “Kennis van en inzicht in de gedeelde waarden en normen zijn niet los te zien van de geschiedenis die ons heeft voortgebracht”.

  Dit zijn slechts twee zinsneden uit het epistel die mij de wenkbrauwen doen fronsen. “Huis der geschiedenis”? En wat gaat dat dan wel bijdragen aan dat wat we allemaal zo graag willen. Samenleven in een land, een wereld, waar aanvaard is dat de geschiedenis ons gebracht heeft waar we nu zijn. Een wereldwijde onverdraagzaamheid tussen culturen. En dat we daar iets tegen moeten doen. Voorstellen om een Huis der Nederlandse geschiedenis op te richten zodat Nederlanders ( in feite bedoeld dit artikel te spreken over onze migranten )kennis maken met onze Nederlandse “Normen en Waarden” en “actief burgerschap te bevorderen” is weer een bevestiging van het wij zij gebeuren.
  En dit is nog maar het begin van mijn vraagtekens bij dit stuk.

  Reactie door Henk Wichard — zondag 14 mei 2006 @ 2.10 uur

 25. Triest hoe sommigen hier niet verder komen dan sneer over het schrijven van een opiniestuk met een politieke “tegenstander”.

  Een huis van historie is het onderwerp. Het kan een invulling zijn voor het vasthouden van het nodige noodzakelijke historisch besef.

  Reactie door no blood for oil — zondag 14 mei 2006 @ 3.45 uur

 26. Een politieke tegenstander heeft altijd een andere opinie dan jijzelf. Samen zo’n stukkie schrijven is gezellig, maar draagt meer bij aan het idee van: ‘kijk eens mensen ik doe gezellig met een opponent’ dan aan een goed opiniestuk schrijven. Want je moet je dan zo aanpassen (van beide kanten) dat het een waterig, veralgemeniseerd en oninteressant niemendalletje en open deur wordt. En dat vind ik ook van dit stuk. Het is net zo’n ‘opinie’ als “wij zijn tegen oorlog en voor de vrede” en “iedereen moet gelukkig zijn”.
  En wat is nu een Huis van de Geschiedenis meer dan een historisch museum?
  En laten historici zich met de geschiedenis bezigheiden en met name politici niet.

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 8.51 uur

 27. Een huis is mooi, maar lezen doe je daar vast niet veel.
  De Leeuwarder Courant is bezig met openbaarmaking van hun archief en heeft een demo op: http://demo.x-cago.com/lc250/

  Vanaf 1752 kun je alles meemaken zoals het toen in het nieuws was.
  Oh als dat compleet is en openbaar blijft.
  Zo’n huis is mooi, maar vast ver weg, dus daar ga je niet vaak heen.

  Reactie door kakel — zondag 14 mei 2006 @ 9.13 uur

 28. Goeden morgen vrienden SP.

  Een huis van de geschiedenis, ik ben er zeker vóór.
  Maar er is een bepaalde voorwaarde, Jan haalt het Duitse voorbeeld aan, met daarbij dat er een curatorium van bestaande historici.
  Daar zit nu de kneep!
  Wie stelt die historici aan? De politiek?

  Het venijn zit in de toekomst, want het kapitaal zal zich niet ongeroerd laten. Wat nu ook in musea gebeurt dat de commercie zich met alles bemoeid. M.A.W. er moet geld verdiend worden aan het HUIS.

  Anders komen er tweede rangs historici op een plaats die van groot belang is voor objectieve beoordeling.
  Want de jeugd moet daar onderwezen worden, en niet beïnvloed worden door rechts conservatisme en soortgelijk.
  Wie beoordeeld dat????
  Er zijn nog meer bezwaren aan te voeren, maar dat laat ik aan andere over.

  Met Sonja@26 ben ik het niet eens (meestal wel) wanneer ze zegt dat politici zich niet met de historie moeten bezig houden.
  We moeten toch altijd leerling uit het verleden trekken, of vind U dat niet?

  Ik geef toe dat wanneer je op dit moment naar de vrouwen en heren in de politiek kijkt, zij niet veel uit de geschiedenis hebben geleerd.
  Zou het voor hen niet beter zijn om daar een “Huis der geschiedenis” voor te bouwen?
  Misschien zouden ze het dan leren!

  Reactie door Ouwe Dirk — zondag 14 mei 2006 @ 9.39 uur

 29. Ouwe Dirk, natuurlijk moeten politici zich met historie ‘bezighouden’, maar wat ik wilde zeggen is exact hetzelfde als jij stelt: Wie stelt die historici aan? De politiek?. Politici moeten hun historie kennen, maar geef ze geen enkele kans om die te (her-) schrijven. Ze moeten er lering uit trekken, maar de meeste politici doen dat niet wanneer het niet in hun politiek past.

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 10.50 uur

 30. Politici moeten zowiezo met hun jatten van cultuur afblijven. Je kunt cultuur niet ‘maken’ of zo kneden dat het in je eigen wereldbeeld past. Je wereldbeeld moet zich spiegelen aan de cultuur en niet andersom.

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 11.05 uur

 31. @26

  Het Huis van de Geschiedenis is een initiatief, dat wil niet zeggen dat de initiatiefnemers het zelf gaan invullen. Ik stel me zo voor dat historici en andere specialisten, als cultuurwetenschappers e.d., uiteindelijk het initiatief in gaan vullen. Dus inhoud gaan geven aan het Huis van de Geschiedenis.

  Tot slot denk ik dat je, ook al ben je politieke tegenstanders, je prima samen kan werken aan een project wat niet zozeer te maken heeft met de dagelijkse politiek. Bovendien denk ik dat je ook als politieke tegenstanders in staat zou moeten zijn om samen te werken aan projecten die wel te maken hebben met de dagelijkse politiek. Hetzelfde geld ook voor religieuze mensen.

  Ik denk daarom ook dat je dit initiatief niet moet zien als een initiatief van de SP-er Marijnissen en de CDA-er Verhagen, maar als het initiatief van twee mensen die willen proberen het historisch besef in ons land te vergroten.

  Reactie door Fjodor — zondag 14 mei 2006 @ 11.26 uur

 32. Niet zomaar twee mensen, maar twee politici Fjodor.

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 11.42 uur

 33. @32

  Ja, en? Politici zijn ook gewoon mensen, waarom zouden twee mensen niet met elkaar kunnen/mogen samenwerken omdat ze tegengestelde politieke ideen hebben? Omdat ze bekend zijn en/of toonaangevend?

  Als je die lijn volgt zouden een dominee en een imam ook niet kunnen/mogen samenwerken.

  Reactie door Fjodor — zondag 14 mei 2006 @ 12.03 uur

 34. inderdaad Fjodor, ik vind deze samenwerking volstrekt geoorloofd; het doel heiligt de muddelen.

  Reactie door kaatje — zondag 14 mei 2006 @ 12.11 uur

 35. Nederlandse identiteit ?Nederlandese geschiedenis ?

  We zijn bezig met de afbraak !

  Reactie door Fred — zondag 14 mei 2006 @ 12.11 uur

 36. Was ‘t volgens een al heel oud gezegde niet gewoon zo dat de geschiedenis zichzelf herhaald… inclusief de vervalsingen.

  Reactie door Lezer — zondag 14 mei 2006 @ 12.18 uur

 37. Huis van Geschiedenis.

  Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is dat een soort bibliotheek, waar ik alles kan vinden (online?) betreffende geschiedenis en politiek? Moet ik per trein uit No Groningen heen en terug, een halve dag reizen om te lezen hoe in 1492 Amerika ontdekt werd en dat het gesteld kan worden dat het wereld’s grootste rampjaar zou worden, in het zelfde jaar werden de joden op de dag van de herdenking van de verwoesting van de tempel Spanje uit gewezen, 180 jaar later hadden wij in de Nederlanden ons eigen rampjaar. Waarom deze beredenering?
  Het heeft allemaal met onze cultuur te maken.
  Historisch besef, leeft in de geest van een volk. Amerika is een land zonder cultuur (de nieuwe wereld).
  Nederland is een land met een cultuur maar heeft zijn cultuur in de uitverkoop gezet daar handel (geld) het meest waardevolle voor dat volkje aan de Noordzee was en is. Geschiedenis op de scholen heeft geen of te weinig aandacht daar anders geesten worden wakker gemaakt die niet passen in onze hedendaagse cultuur.
  De stelling als jij ze dom houdt, houd ik ze arm, leeft nog steeds. Nu iets waar niet veel mensen naar zullen kijken, omdat ik mijn scholing gehad heb in de jaren 30 en 40, en de WO2 zeer bewust heb meegemaakt, moet ik zeggen los van alles, dat de NSB (Nationaal socialistische bond)en de NSDAP getracht hebben het nationaal besef op te krikken.
  Nog nooit had ik zoveel over onze geschiedenis gehoord. Maar tegelijk werd verteld hoe slecht de Amerikaanse cultuur was. Men zag films over mensen die van de wolkenkrabbers sprongen, vrouwen die aan het worstelen waren op een mat gevuld met palingen enz, enz.
  Ook nu komen de meest verdervelijke zaken uit Amerika, en de moslims zijn de kwaaie pier omdat het niet past in hun cultuur.
  Ook de kerkgeschiedenis en politiekegeschiedenis behoren tot het historisch besef, hoe eerlijk is men om de waarheid juist te weergeven, ik ben benieuwd. Ik persoonlijk juich ieder initiatief toe, hoe wij Nederlanders in elkaar zitten en vooral hoe men dat volkje bij de les kan houden. Maar ik heb angst voor een Nieuw Europa met zijn “Kulturkammer”, die onze cultuur zullen platwalsen.

  Reactie door Sunny Boy — zondag 14 mei 2006 @ 12.44 uur

 38. Het kom die Verdonk natuurlijk wel heel goed uit : zij als leider van een “rechtse “VVD zonder herrieschoppers !

  Reactie door Fred — zondag 14 mei 2006 @ 12.49 uur

 39. Neem bijvoorbeeld eens de (vermeende) geschiedenis van Hirsi Ali, en kijk eens hoe politici daar mee omgaan. Om maar wat te noemen. Politici, blijf bij je leest, en handen af van de geschiedenis.

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 13.41 uur

 40. Sunny Boy, helemaal mee eens. Geschiedenis kun je maken en breken, maar alleen door mensen die die macht hebben. Politici dus.

  “And if all others accepted the lie which the Party imposed—if all records told the same tale—then the lie passed into history and became truth. ‘Who controls the past’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’”
  George Orwell in 1948

  Reactie door Sonja — zondag 14 mei 2006 @ 13.48 uur

 41. Gebrek aan historich besef is levensgevaarlijk.

  Reactie door Schaapherder — zondag 14 mei 2006 @ 14.02 uur

 42. +s

  Reactie door Schaapherder — zondag 14 mei 2006 @ 14.02 uur

 43. Het huis van de “vaderlandse” geschiedenis is een goed initiatief. Mits het door alle lagen van de bevolking gedeeld wordt.

  Alie

  Reactie door A.olie-van den Berg — zondag 14 mei 2006 @ 14.39 uur

 44. Geschiedenis is zeker heel belangrijk voor het kunnen begrijpen van de tegenwoordige tijd. En een collectief begrip van het waarom over het nu is zeker gewenst, maar of zo’n museum daar nu echt zo veel aan bijdraagt valt te betwijfelen.
  Meer uren geschiedenis in het basis en middelbaar onderwijs is misschien een beter streven.

  Reactie door Ramon — zondag 14 mei 2006 @ 14.48 uur

 45. geschiedenis van een volk is belangrijk ,pas als deze beschreven is vanuit verschillende bronnen : en niet alleen vanuit een aantal braafschijvers !

  Reactie door Fred — zondag 14 mei 2006 @ 15.48 uur

 46. Meer geschiedenis in het onderwijs lijkt me noodzakelijk, maar dit kabinet heeft er geen belang bij dat mensen besef krijgen van de ware beweegredenen achter zijn beleid en wáár het toe leidt, en dus wordt het onderwijs gesmoord in voorwaarden en maatregelen [vergeet de managers niet], het daarmee onderwerpend aan de amerikanistisch-kapitalistische illusie.

  Reactie door Schaapherder — zondag 14 mei 2006 @ 15.55 uur

 47. Kennis = macht, zeker waar het de historie betreft, want geschiedenis is de beschrijving van ons gezamenlijke verleden, en hoe kun je nu voor jezelf of een ander opkomen als bent vergeten hoe een bepaalde situatie tot stand is gekomen. Machthebbers houden dus niet van historisch besef, want wie dat heeft is moeilijker te manipuleren.

  Reactie door Schaapherder — zondag 14 mei 2006 @ 16.04 uur

 48. Dat is dan ook de reden ,waarom oudere mensen niet meer opnieuw in het arbeidsproces toegang kunnen vinden :zij hebben ervaring opgedaan en hebben een bepaald wereldbeeld gevormd :niet echt aantrekkelijk van een manager in een bedrijf ,wat meestal een Puppie is en illusie geloofd en daarop”zijn “beleid “richt .

  Reactie door Fred — zondag 14 mei 2006 @ 16.15 uur

 49. @ Chantal (17):

  Je bent wel een zeer merkwaardig soort “historica”, zeg!

  Het belang van goed geschiedenisonderwijs en verbreiding van historisch besef onder de Nederlandse bevolking lijkt me heden ten dage groter dan ooit. Het is evident dat alleen op basis van kennis van en inzicht in het eigen verleden de toekomst kan worden gebouwd.

  Een “Huis van de Geschiedenis” vind ik op zich een goed idee, maar het zal zeer moeilijk blijken overeenstemming te verkrijgen over de precieze inhoud ervan. Want de discipline geschiedenis is, evenals de sociale wetenschappen, absoluut niet “waardenvrij” te beoefenen. Hoe bepaalde historische gebeurtenissen worden uiteengezet, verklaard en geduid, is voor een groot deel afhankelijk van het waardenstelsel van de onderzoeker/beschrijver zelf. Dus eenvoudig zal het allemaal niet zijn om een goede “commnunis opinio” te verkrijgen.
  Wat mij betreft zullen zeker ook de daden van de Nederlanders elders in de wereld ((neo-)kolonialisme, racisme, slavernij) grote aandacht verdienen. Naast de “grootheid” van het Nederlandse verleden is een realistische weergave van de winstzucht en wreedheid ook belangrijk, om een evenwichtig beeld te verkrijgen.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 14 mei 2006 @ 17.05 uur

 50. Gedane zaken nemen nimmer weer een keer maar blijven nog wel voor altijd een goede leer…

  Reactie door Lezer — zondag 14 mei 2006 @ 17.18 uur

 51. Huis van Geschiedenis?
  Ja!
  Veregeten leidt tot ballingschap, herinneren tot verloissing.
  Echter onder voorwaarden:
  Er moet ook de fouten genoemd worden, zoals:
  Waarom werd in Europa pas door Nederland het laatst de slavernij afgeschaft?
  Hoe gingen wij in Indie tekeer?
  Waarom was Nederland tijdens het interbellum zeer pro Duits en mochten vluchtelingen ons land niet binnenkomen?
  Waarom, tot de dag van vandaag worden dictators ondersteund zolang zij maar onze economische machtsbelangen behartigen?
  Waarom maken wij onderscheid tussen bevreiende dictators en niet-bevreiende dictaors?
  Waarom maken wij nog steeds duidelijk verschil tussen Nederlanders (Nederlkanders en medelanders; autochtonen en allochtonen (zelfs betiteld als buitenlanders)
  Waarom spreken wij over Marokkanen en niet over Nederlanders met een Marokkaanse culturele en religieuze achtergrond?
  Er moet ook een afdeling komen met de vraag: Wat hebben wij wel, en wat niet (concreet) geleerd van onze geschiedenis, of is alles zoals het was ten tijde van de Republiek alleen in een modern jasje?

  vallen hes Wij
  Er moet ook een duidelijke afdeling komen wat hebben wij van deze geschiedenis

  Reactie door Binjamin Heyl — zondag 14 mei 2006 @ 17.37 uur

 52. @37
  Sunny Boy, mooi stuk, goed geschreven en een waarheid als een koe.
  De rest kan wel ophouden hier, want hier valt eigenlijk niets aan toe te voegen.
  Je hebt ze aardig op een rijtje jochie, houwen zo!

  Reactie door Bijdehandje — zondag 14 mei 2006 @ 18.52 uur

 53. Goede vragen Bijamin.

  Bestaat ‘DE’geschiedenis? of ‘DE’ identiteit? Natuurlijk hoef ik niemand uit te leggen dat die niet bestaat in absolute termen. En dat dat geen reden is om geen aandacht aan de geschiedenis te besteden.

  Maar er bestaan volgens mij al vele musea, instituten, stichtingen en andere organisaties die aandacht besteden aan verschillende facetten van de geschiedenis. Ook organisaties die ons herinneren aan de meer pijnlijke dingen waar we liever niet aan herinnerd worden. Hoe kort nog bestaat er bijvoorbeeld een monument dat aandacht vraagt voor het slavernijverleden.

  Het gevaar van een Huis van de Geschiedenis is dat die ene subsidiepot waaruit al die organisaties moeten putten waarschijnlijk zal opdrogen, omdat dat geld besteed gaat worden aan één instituut. Ik geloof veel meer in pluriformiteit. Jan Marijnissen weet toch als geen ander het belang van tegendraadse geluiden en de rol van mensen en organisaties als luis in de pels van de samenleving?

  Reactie door tegentoon — zondag 14 mei 2006 @ 19.11 uur

 54. Zolang Ayaan Hirschi Magan maar niet in het curatorium komt, want dan krijgen wij er ene 5 oorlogen bij ofzo :-)
  Ik moet eerlijk gezegd zeggen: werd er eigenlijk wel geschiedenis op school gegeven?
  Op school hoorde we weinig van de VOC, en de WIC en wat voor rottigheid ze uit hebben gevroten en Indonesie was destijds een opt-in onderwerp. Wat weet ik nu verder van Suriname, de Antillen en Curacao?
  Niks nada, alleen op school geleerd dat we New York voor Suriname hebben geruild en dat er anders nu Nederlands in Amerika zou worden gesproken..

  Reactie door emanuel — zondag 14 mei 2006 @ 19.18 uur

 55. Misschien komt het omdat we niets hebben om trots op te zijn. Slavenhalers, landveroveraars, zeerovers en ga zo maar door. Als je nagaat dat alles er aan gedaan wordt om onze geschiedenis met Indonesie en Nieuw Guinea te vervalsen, zelfs met Suriname hebben we geen gemakkelijke omgang. De meeste mensen leven nog in een staat van ontkenning dus liever maar geen kennis van onze vaderlandse geschiedenis.

  Reactie door a. boogers — zondag 14 mei 2006 @ 20.01 uur

 56. Het is goed dat Jan Marijnissen samen met Maxime Verhagen het verleden veilig wil stellen.
  Het lijkt me dus een kleine stap om ook de toekomst te willen veiligstellen.

  Reactie door Don.Q — zondag 14 mei 2006 @ 20.44 uur

 57. Het initiatief is best toe te juichen en ook dat je met andere partijen samenwerkt, maar waarom moest dat uitgerekend kapelaan
  Verhagen zijn ? Je weet toch wat Jaap Burger al zei: Afspraken met de KVP zijn scheten in een mandje. Je doet er beter aan om je vingers na te tellen na iedere
  handdruk. Onbetrouwbaar volk is dat Jan, maar je bent nog niet zo oud.

  Reactie door pieter verbunt — zondag 14 mei 2006 @ 23.28 uur

 58. Olav als het huis van de geschiedenis een politiek compromis tussen Verhagen en Marijnissen wordt dan denk ik niet dat wie dan ook iets van gaat opsteken.

  Leg mij eens uit wat de slechts spaarzaam hier geboren generatie met Vaderlandsche Geschiedenis moet? Het is een behoorlijk suf verhaal – iets wat iedereen begrijpt die Willem AvanO-N als logische uitkomst van dat proces beziet.

  Het enige dat de Nederlandse geschiedenis leert is dat je met een grote bek, een behoorlijke marine en een nihilistische koopmansgeest ver komt. Aan dat eerste en dat laatste vermoed ik persoonlijk bij het meerendeel der opgroeiende generatie geen gebrek; ik veronderstel voorts dat we beter bij Verhagen dan bij Marijnissen kunnen aankloppen voor het tweede aspect.

  Er is niets nieuws onder de zon – ook de verspilling van belastinggeld niet die zo een Huis van de Geschiedenis zou wezen.

  Marijnissen zou er goed aan doen zich eerst eens in het cultuursocialisme van de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw te verdiepen voordat hij ons met z’n gemeenschapszinpleidooi terugvoert naar de vorige eeuw.

  Ik hou me hart vast, af en toe.

  Reactie door Chantal — zondag 14 mei 2006 @ 23.32 uur

 59. @58 Chantal
  Hoe amusant dat zelfs jij teruggrijpt op cultuursocialisme uit de jaren 20/30 uit de vorige eeuw.
  Zou je iets specifieker willen zijn en namen en landen willen noemen, dan kan er een echte dialoog opgebouwd worden.
  Ach en hoe was het ook al weer:
  De historici beoordelen de geschiedenis, maar het draait er niet om de geschiedenis te beoordelen, maar om haar te veranderen !

  Reactie door Toergenjev — maandag 15 mei 2006 @ 0.10 uur

 60. @ Chantal (58):

  Het is onzinnig te beweren dat het Huis van de Geschiedenis “een politiek compromis tussen Verhagen en Marijnissen” zou worden. Als zij het initiatief hiertoe nemen, betekent dat niet dat zij de INHOUD ervan bepalen. Dat is een grote misvatting. De huidige politiek heeft er niets mee te maken.

  En de Nederlandse geschiedenis is helemaal geen “suf verhaal”. Dat jij dat als “historica” stelt! Nederland heeft juist een heel interessante geschiedenis, en heeft zeker in de tijd van de Gouden Eeuw een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis gespeeld. Ook daarna is genoeg te melden, ook op cultureel en wetenschappelijk gebied.
  Trowuens, “interessant” of niet, je geschiedenis moet je sowieso kennnen (zie de daarvoor aangevoerde argumenten).

  Het komt me voor dat je niet veel hebt opgestoken van je geschiedenisstudie, als je die uberhaupt hebt gevolgd.

  @ Toergenjew (59):

  Natuurlijk komt het er vorral op aan de geschiedenis te veranderen, maar dat betekent niet, dat daaraan voorafgaand kennis en verklaring van de geschiedenis zinvol niet zinvol zou zijn.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 15 mei 2006 @ 0.25 uur

 61. Correctie:
  laatste regel in nr. 60: “zinvol” direct na “geschiedenis” schrappen.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 15 mei 2006 @ 0.29 uur

 62. @60 Olav
  Pas na de juiste beoordeling kun je invloed op de geschiedenis hebben.
  Verder alleen als je van oud Russisch uitgaat kun je de w gebruiken in mijn nickname na 1910 is het eerder een v/f

  Reactie door Toergenjev — maandag 15 mei 2006 @ 0.29 uur

 63. @ Toergenjev/w (62):

  Zelf heb ik Russisch geleerd. Als jij dat ook hebt gedaan, moet je weten dat de bedoelde Russische letter (die naar omstandigheden als -w- of als -f- wordt uitgesproken) gewoonlijk in het Latijnse schrift, althans in Nederland, wordt aangeduid als -w-. Vandaar ook b.v.: Tsjaikowsky, Chroesjtsjow, enz.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 15 mei 2006 @ 0.53 uur

 64. Prima initiatief, Jan.
  Heel goed.
  Dan ook degelijk geschiedenisonderwijs erbij dan, graag, alstublieft, dankuwel.

  Reactie door hendrik dieks — maandag 15 mei 2006 @ 1.10 uur

 65. Nog steeds ontbreekt er een gedeelte van de geschiedenis van Wilhelhina en prins Bernhard in de schoolboekjes. Dat zegt mij genoeg.

  Reactie door Sonja — maandag 15 mei 2006 @ 8.13 uur

 66. Ook het bestuderen van de negatieve kan-ten van onze geschiedenis is van groot belang. Niet om een schuldcomplex te kweken, maar er echt van te leren.
  Als verpleegkundige heb ik de geschiede-nis bestudeerd van de gezondheidszorg en opvallend is hoe wetens en willens de periode 1933-1945 weggemoffeld is, kenne-lijk te confronterend.
  Vandaar mijn boek: Het vergeten hoofdstuk binnen de geschienis van de gezondheids-zorg 1933-1945.Zie http://www.ServicePost.nl
  Zieken werden gedwongen gesterilliseerd en vermoord. Daar Hitler de oorlog verloor werden in het bezette Nederland alleen Joodse zieken en gehandicapten ‘op transport gesteld’, maar wat als Hitler de oorlog gewonnen had? En hoe zou dan een Huis van de geschiedenis eruit hebben gezien?
  Mogen we stellen dat de winnaars bepalen hoe de geschiedenis geinterpreteerd wordt, hoe politiek bedreven wordt, welke normen en waarden gehanteerd en geleefd moeten worden?
  Dat als regel de kudde achter de macht-hebbers aanlopen en de tegestanders als de machthebbers verslagen zijn geeerd en gehuldigd worden, en anders, wie zal ooit van hen horen?
  Samenvattend wat brengt ons het Huis van de geschiedenis wat we nu al kunnen weten als we met open oog en open oor,kritisch en ‘opstandig’ in het leven staan?

  ob hg

  beze

  Reactie door Binjamin Heyl — maandag 15 mei 2006 @ 10.38 uur

 67. De geschiedenis van het “Nederlandse volk” is onzin. Historici weten dat “het Nederlandse volk” een politiek uitvinding is van de negentiende eeuw. Bestudeer eens het fenomeen van de “invention of tradition”.

  Reactie door SNIX — maandag 15 mei 2006 @ 10.45 uur

 68. - Waarom zouden niet-Nederlanders niet geinteresseerd zijn in Nederlandse geschiedenis? Ik woon sinds een paar maanden in Ierland en ben JUIST opzoek naar boeken over de Ierse geschiedenis. Om het Ierland van vandaag te kunnen begrijpen.

  - Een Huis van de Geschiedenis lijkt me een prima idee. Toen ik op de lagere en middelbare school zat (jaren tachtig en begin jaren negentidg) was het geschiedenisonderwijs onvolledig en erg versnipperd. Een chronologisch besef had ik bij het verlaten van het vwo (met geschiedenis in het pakket nota bene) nauwelijks. Willem van Oranje kende ik in de vertolking van Jeroen Krabbe (met Willem Nijholt als Philips II)

  - Van wie het idee voor een Huis van de geschiedenis komt, lijkt me niet relevant. Wie het gaan invullen wel, maar volgens mij wordt nergens gesuggereerd dat dat Jan Marijnissen en Maxime Verhagen of welk ander Kamerlid dan ook zouden moeten zijn.

  - Het Huis zou volgens mij niet alleen uit een gebouw met naslagwerken en exposities moeten bestaan (inderdaad heel vervelend voor mensen in Groningen, tenzij het Huis in Groningen zou komen te staan), maar zou ook een groot digitaal archief moeten hebben, periodieken moeten uitgeven, schoolprojecten moeten ontwikkelen en televisie uitzendingen maken voor de jeugd en voor volwassenen. Ik herinner me de jeugdserie “De legende van de Bokkenrijders”. Leerzaam en hartstikke spannend!

  Reactie door Christine de Vos — maandag 15 mei 2006 @ 10.45 uur

 69. Verdonk joelde: ” het in Nederland mogen blijven is de HOOFDPRIJS !”. Inburgeringscursussen, op eigen rekening uiteraard, om de nieuwkomer o.m een blik in onze grandiose geschiedenis te gunnen. Dat is een must, zonder dat is verblijf in dit landje ongewenst, nee, verboden. Kennisnemen van onze geschiedenis, de koloniale en oorlogstijd bijvoorbeeld, zal verhelderend werken. Recent op TV nog nooit vertoonde beelden van NL in oorlogstijd. Collaborateurs, rijen dik. Vrijwel dagelijks voorbeelden van onze aktuele geschiedenis te zien en te horen. Vaak tenenkrommend, maar leerzaam, zeker voor de nieuwkomer. Joden, zigeuners, negers, neo fascisten, Indonesië, NL fraudeland, Verdonk, de VVD, witte boorden criminaliteit, witwassers, chemicaliën leveranciers, Agent Orange, medische experimenten op straatarme derde wereld- burgers enz. Ook “geschiedenis”, neem er kennis van en kijk of het nog steeds een hoofdprijs is of dat je beter je grote slabek kunt houden. ( Excusez le mot ).

  Reactie door william — maandag 15 mei 2006 @ 19.02 uur

 70. Jongens, ik zie bij het Huis van de Geschiedenis gedwongen schoolreisjes voor me. Het heeft uberhaupt iets geforceerds: welke ouwe koeien moeten er wel in, welke niet.

  En laten we niet vergeten dat op de achtergrond de vraag rondspookt waar we ons nog aan vast moeten klampen nu alles zo onoverzichtelijk is; het lijkt wel een vluchtreactie uit het heden naar iets wat niet [meer] bestaat. Vroeger was het de utopie, bij links, en nu is het het verleden? Is dat vooruitgang, Ome Jan?

  En onze Vaderlandsche Geschiedenis IS m.i. ontzettend saai, ja. Ik herlees het standaardwerk ‘De Republiek’ van Jonathan Israel op dit moment en het is echt fan-tas-tisch om bij in slaap te vallen.

  We zouden eens wat meer moeten durven vergeten – misschien lastig als je nog altijd denkt dat de geschiedenis een Hegeliaans-Marxistisch complot is. Of dat alle blanken slavenhalers zijn. Ik kan er niks aan doen wat de Hollandsche Koopmansgeest de afgelopen eeuwen heeft uitgericht en ik ben niet van plan om me er schuldig over te gaan voelen.

  Geschiedenis, jongens, als je er al uitkomt welke geschiedenis, dan nog ken je er niks mee, behalve je schouders beter ophalen als je de krant leest.

  :-)

  Reactie door Chantal — maandag 15 mei 2006 @ 22.05 uur

 71. Geschiedenis is een onmisbaar hulpmiddel voor degenen die zich willen bevrijden van uitbuiting en onderdrukking, en dus bij uitstek van socialisten. Leren van het verleden is al vechten voor een betere toekomst.

  Maar dit leren van de geschiedenis staat HAAKS op het zoeken naar een ‘nationale identiteit’. Immers, in die bervijdigsstrijd staat de mensen onderaan TEGENOVER diegenen die het hardst die nationale identiteit pushen: de mensen aan de top. Zij zijn het die, uit een verondersteld ‘nationaal belang’ bezuinigingen preken om de concurrentie voor te blijven, meedoen met oorlogen om ‘ons’ aanzien in de wereld hoog te houden, etcetera. Hun ‘nationale geschiedenis’ is bouwsteen van nationalistische mythevorming.

  Met die elite heb ik geen traditie gemeen; mijn binding met hen is onvrijwillig; they are the enemy. Bij die ‘enemy’ hoort ook Maxime Verhagen, by the way. Socialisten schrijven met dit soort lui geen gezamenlijke stukken. Dat verhult alleen maar de werkelijke tegenstellingen.

  Mijn vrienden wonen overal – het zijn de mensen onderaan overal die tegen hun eigen overheersers en machthebbers staan. Relevante geschiedenis is internationale geschidenis van onder tegen boven, geen nationale (en daarme bekrompen) geschiedenis van ‘ons’ tegenover ‘hun’).

  En over dat vaderland, waarvan de geschiedenis zo belangrijk verondersteld wordt te zijn… Iemand heeft eens gezegd: “Als ik miet kiezen tussen het verraden van mij n vaderland en het verraden van mijn vrienden, dan verraadt ik liever het vaderland.” HONDERD keer liever.

  Reactie door rooieravotr — dinsdag 16 mei 2006 @ 0.40 uur

 72. Het verleden/de geschiedenis IS niet uit zichzelf “saai” of elitair. Het hangt er maar van af wat je er zelf van maakt. Geschiedenis is gewoon gestolde actualiteit, die vooraf is gegaan aan het heden, zodat historische kennis meer inzicht geeft in dit heden, en zodoende meer mogelijkheden om de toekomst vorm te geven. Zo simpel is het.

  Maar het is niet zo simpel om goed handen en voeten te geven aan een “Huis van Geschiedenis” o.i.d.
  Want, zoals ik al in nr. 49 schreef:
  “…..de discipline geschiedenis is, evenals de sociale wetenschappen, absoluut niet “waardenvrij” te beoefenen. Hoe bepaalde historische gebeurtenissen worden uiteengezet, verklaard en geduid, is voor een groot deel afhankelijk van het waardenstelsel van de onderzoeker/beschrijver zelf. Dus eenvoudig zal het allemaal niet zijn om een goede “commnunis opinio” te verkrijgen.”
  Met “rooieravotr” ben ik het dus eens, dat geschiedschrijving anders is vanuit het gezichtspunt van onderdrukten, armen, enz., dan vanuit dat van de heersende klasse/groep. Het is dus zaak zich dat bewust te zijn. Maar geen reden om van zo’n project af te zien.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 16 mei 2006 @ 15.58 uur

 73. Waarom niet beginnen bij:
  + http://www.geschiedenis.nl of
  + http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Geschiedenis ?

  Reactie door Joost — dinsdag 16 mei 2006 @ 21.01 uur

 74. Komt er dan eindelijk ook aandacht voor de “bevrijding” van het zuiden van Nederland, die een knechting van het volk tot gevolg had? De wijze waarop het protestantse noorden het katholieke zuiden gekoeioneerd heeft? De ongelooflijk bevoogding, het saboteren van de ontwikkeling van een stad als ‘s Hertogenbosch? Aan de wijze waarop België is ontstaan, namelijk als gevolg van de arrogante houding van regenten uit het noorden? Hoeven de kinderen in Noord-Brabant dan niet meer op school te leren dat zij Geuzen dienen te bewonderen? ‘t Zal wel niet.

  Reactie door Rowy — woensdag 17 mei 2006 @ 11.29 uur

 75. Het beeld van het geknechte Brabant is de laatste 50 jaar al lang aan gruzelementen gegaan door professionele geschiedschrijving uit Noord-Brabant, Rowy. Jij komt met een achterhaald beeld. Alleen hierom al is een Huis der Geschiedenis een must. Geschiedenis is verre van saai, maar dan moet je je er wel in willen verdiepen. Geschiedenis is veel relevanter dan menigeen denkt. Het heden is de resultante en het voorlopig eindpunt van het historisch proces.

  Reactie door Tiny Romme — woensdag 17 mei 2006 @ 13.46 uur

 76. Het zou van historisch besef getuigen wanneer besloten zou worden dat uit het wapen van Amsterdam de titels: Barmhartig, Vastberaden en Standvastig zou verdwijnen. Uit een stad waar de ‘geintegreerde’ niet arische bewoners op transport werden gezet met een minimaal verzet horen deze woorden niet opgtenomen te worden. Dat is geschiedvervalsing en wordt er een beeld opgehouden die bezijden de waarheid is. Evenals het verhaal dat Nederland zo tolerant is. Nederland was en is tolerant wanneer dat de beurs ten goede komt.
  Ten tijde van de Republiek werden mensen
  die hielpen de Republiek te verijken, zoals vooraanstande Joden en Hugonoten. De rest was niet bepaald welkom en menigeen van de arme sloebers werden de Republiek uitgezet om in een van de vele kolonies aan het werk gezet te worden (oprotpremie oude stijl)
  De vraag is en blijft is een en ander aan de hand van de geschiedenis in ons denken en handelen veranderd of alleen gemoderniseerd. Ik vrees het laatste.

  g, isinzogeheten e

  Reactie door Binjamin Heyl — woensdag 17 mei 2006 @ 23.57 uur

 77. “Those who don’t remember the past are condemned to repeat it.” George Santayana

  Reactie door Caspar — vrijdag 19 mei 2006 @ 16.54 uur

 78. De sory-sory cultuur is begonnen bij het aantreden van het Balkenelende kabinet ;zij gingen als rovers langs bij de burgers met een laaginkomen en gaven wat zij gejat hadden aan de rijke burgers .

  Reactie door Fred — maandag 22 mei 2006 @ 13.25 uur

 79. Wat gebeurt er eigenlijk met al deze reacties? Krijgen we bijvoorbeeld in de Tribune te lezen wat de ‘uitslag’ geworden is en wat de SP er vervolgens mee gaat doen? Of verdwijnt alles in de doofpot?

  Reactie door Binjamin Heyl — vrijdag 7 juli 2006 @ 11.59 uur