Market Garden

marketgarden.jpg

Operatie Market Garden is in verschillende plaatsen in Nederland herdacht. Hier kun je een uitgebreid verslag vinden, met veel foto’s.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 16 september 2006 :: 18.09 uur

46 Comments

46 reacties

 1. Op het nieuws herdenking in briel ter ere herstel van gesneuvelde poolse soldaten en hun generaal. Het momument voor degenraal is betaald uit donaties i.p.v. Britse regering die
  begane fouten rond de slag om Arnhem altijd aan de polen heeft verweten.
  Een pracht uitspraak hierover van een brits veteraan,generaal:

  Private support comes from the heart
  Government support from the pocket(portemonnaie)

  Reactie door maria — zaterdag 16 september 2006 @ 18.45 uur

 2. Goed, we zijn dus nu 60 jaar verder in de
  geschiedenis en moet ons dit als historie
  als bijzonder worden ervaren? Ja, zeker!
  Maar rechtvaardigt dit opnieuw het van onze kant extra zenden van troepen die
  zgn op Vredesmissie gaan? Nee !
  Na 60 jaar moeten grootouders nu niét ook
  nog eens hun kleinkinderen zo moeten uit-
  wuiven !
  Calvinistisch Denkende Ambtenaren zouden
  na ruim 60 jaar hun hersens béter moeten
  gebruiken en geen kind-offers brengen !
  Laat ons groot respect hebben voor wat
  men poogde te herstellen: de geschonden
  vrijheid van mensen.
  Laten we ophouden het man tegen mangevecht te doen blijven bestaan en nog
  veel erger, groep tegen groep, en voorkómen dat nog méér naties langzamer-
  hand in een Europese Oorlog terechtkomen.
  De mens is geen kuddedier, de mens kreeg
  een wil, een vaste hand en een goed ver-
  stand…dus…? …dat dan ook gebruiken !

  Reactie door Madelief — zaterdag 16 september 2006 @ 19.47 uur

 3. In 1940 heb ik de moffen naar beneden zien komen, waardoor het Nederlandse leger totaal verrast was. En het duurde lang voordat de eerste actie ertegen werd ondernomen.
  Ondertussen zaten wij er wel mee opgescheept.
  Maar een vijftal dagen later toen die para’s weggedreven werden, kwam de overgave.
  En triomfantelijk kwamen de ‘overwinnaars’ terug!
  Daarna vijf jaren gebukt gegaan onder het Nazi regiem, waar nu vele rechtse ‘Lonsdale’ figuren hartstochtelijk naar verlangen!
  Na de oorlog werdt verkondigt -Nooit zoiets meer-, wat zien we ontstaan?
  Allerlei rechts ‘Wilders’ tuig dat probeert de boventoon te voeren.
  Ga daar tegen in……………..

  Stem SP.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 16 september 2006 @ 19.58 uur

 4. Iedere soldaat, generaal, verzet, kortom die in wo 2 tegen de grootste misdaad tegen de mensloijkheid heeft gestreden
  verdient herkenning en berichtgeving in de geschiedenis daarvoor.

  Reactie door maria — zaterdag 16 september 2006 @ 21.17 uur

 5. Ouwe Dirk, Madelief
  Problemen onstaan juist omdat men de geschiedenis niet naar haar waarheid onderkent en benoemt.

  Reactie door maria — zaterdag 16 september 2006 @ 21.35 uur

 6. Gaan we dit nou gebruiken om om tegen de missie van A-stan? MADELIEF?

  Zo’n oorlog zal niet snel meer komen! dus de situatie is veranderd! En met troepen in A-stan en elders maken we de wereld veiliger!

  Straks piep je wel anders als hier aanslagen worden gepleegd! Zeg je dan ook? Niks tegen doen?

  Of praten met die gasten? Je snapt toch zelf wel dat dat niet gaat! Die mensen praten niet en zijn zo gek in hun hoofd!
  Denken dat er weet ik veel hoeveel maagden in de hemel wachten! Nou dan wil ik niet weten hoe lelijk die maagden dan wel niet moeten zijn dat ze nog allemaal maagd zijn!

  Reactie door Tjeerd Peelen — zaterdag 16 september 2006 @ 22.27 uur

 7. en zalig zijn de onwetenden… (of fantasielozen)

  Reactie door Marc B — zondag 17 september 2006 @ 0.51 uur

 8. @ Tjeerd Peelen (6):

  “In Afghanistan maken we de wereld veiliger”? Hadden we vroeger niet eendere grootspraak gehoord tijdens de oorlogvoering in Vietnam? Leg maar eens uit wat “veiliger” is geworden, nu het extremisme in de islamitische wereld juist wordt gevoed door dit ondoordachte, onbesuisde optreden in Afghanistan?
  “We zijn daar om op te bouwen”, huichelt minister Kamp nog steeds. Maar natuurlijk zal daaran pas kunnen worden begonnen na twee jaar militaire strijd, als de Nederlanders weer vertrekken…..
  Hoe droog het daar ook is, in Afghanistan komen de o.a. Nederlandse militairen steeds verder in drijfzand en moerassen terecht. De Nederlandse baas te velde snapt dit maar al te goed, en klaagt over “dweilen met de kraan open”. Hoe droog het daar ook is…..

  Reactie door Olav Meijer — zondag 17 september 2006 @ 0.59 uur

 9. tjeerd pelen,die oorlog is na 40-45,gewoon doorgegaan,
  afrika apartheid.tig gekleurde,, onze voorvader,vermoordt,door onderandere nederlandse emigranten?eeu veroveraars,
  voorbeeld,,ze gingen snachts jagen,nee niet op dieren.
  vietnam.nee daar hebben ze,,sinas,, neer gegooit,alleen dan in het cowgum engels.
  en oren verzameld,en mensen uit heli’s gegooit.napalm,enz
  israel en /palestijen die al jaren vernederdt worden,vermoord/met hulp van het westen?snachts op hun grond gebiet door sluipschutters vermoordt worden?en israel maar zeuren om 2 militaien,daarvoor een kompleet land aan diggelen gooien.
  irak,100.000+ doden
  afganistan,eerst voorzien van wapens en trainen van talliban?indirect tegen de russen
  chili.gewoon cia martel uitprobeer land.
  cuba en cuba cuantanamo
  en de na weeén van japan waar tot op de dag van vandaag mensen sterven,
  en het land van maxima.
  en bea die naar 60+ jaren eindelijk de pool een plaats geeft in de geschiedenis.
  vergeet niet we zijn in oorlog,door dit kabinet,dus dat betekend dat je hier een bom kunt krijgen,,ooo nee dat mag niet dat moet in verweggistan blijven,dus noemen we onze? mensen in hun land soldaten,maar komt er een klein groepje hier heen en gooien het cabinet plat,nee dan heten het geen soldaten,dan zijn het terroristen,
  makkerlijker,die mag je zonder rechten vast houden/martelen vermoorden.

  Reactie door ad — zondag 17 september 2006 @ 9.27 uur

 10. In ’44 waren de gealieerden nog onze vrienden – daar ben ik nu niet meer zo zeker van.

  Reactie door Marjolein — zondag 17 september 2006 @ 13.50 uur

 11. In Arnhem zijn veel jonge mensen gestorven voor onze vrijheid. Mede door deze vrijheid kan een partij als de SP bestaan. Ten tijde van Nazi-Duitsland hadden Jan, Agnes en alle andere in een concentratiekamp opgeborgen geworden. In Arnhem zijn twee schitterende oorlogsmuseums, waar een ieder kan zien wat deze jonge soldaten hebben moeten doorstaan voor onze vrijheid.Zij verdienen de groots mogelijke eer. elke verwijzing naar andere oorlogen dienen uit respect naar niet op dit item te komen. Nog een tip, in de buurt van het Kroller museum staat een klein particulier museum. Het heet het Arnhems oorlogsmuseum. Elke bezoeker krijgt daar een rondleiding door een persoonlijke gids. Dit zijn vrijwilligers.

  Reactie door robert b — zondag 17 september 2006 @ 14.18 uur

 12. Ja zeker stem SP,dan komen de jaren van bezetting wel weer eens terug,de reden van de snelle overgave van Nederland had te maken met een sterk verzwakt leger,en dat is nu juist waar de SP ook nu weer me bezig is.En mensen vergeet niet wie ons bevrijdt hebben de door jullie zo gehaten(Amerikanen,Engelse en Polen)De SP Nederland niet waardig.

  Reactie door eric — zondag 17 september 2006 @ 14.55 uur

 13. Klopt Robert b,mensen zoals Jan en Agnes waren inderdaad opgesloten geweest,maar vergeet niet dat mensen zoals Jan en Agnes ook miljoenen mensen hebben opgesloten en vermoord in USSR.

  Reactie door eric — zondag 17 september 2006 @ 15.00 uur

 14. Noord Korea,Cambodja,Birma en vele andere landen

  Reactie door eric — zondag 17 september 2006 @ 15.01 uur

 15. Ouwe Dirk

  U haalt de dingen door elkaar, lonsdalejongeren hebben niets tegen Joden,de meeste mensen met lonsdale kleding doen daar niet aan mee, ik vind dit zeer stigmatiserend.

  Tegenwoordig worden Joodse scholen, instellingen,synagogen, lastiggevallen door Marokkaanse jongens, men durft in Amsterdam niet meer met keppeltje te lopen uit angst te worden bespuugd door deze jongens.

  Reactie door carla — zondag 17 september 2006 @ 16.24 uur

 16. 3 dat nazi regiem waarover u het heeft wordt juist door deze jongeren (marokkaans) verheerlijkt omdat zij de Joden doodde en vergastten.

  Ouwe Dirk dit heb ik meerdere malen gelezen en ze zelf horen zeggen.

  Waarom durft u alleen over lonsdale jongeren te praten, dat zijn trouwens niet de kaalkoppen die u waarschijnlijk bedoel.

  Reactie door carla — zondag 17 september 2006 @ 16.29 uur

 17. Oh Tjeerd toch, hoe geindoctrineerd moet
  je wel niet zijn, dat je door jouw achter-
  ban gebrainwasherd lijkt, totaal!
  Vermoedelijk zit je mogelijk zelfs bij het
  leger of misschien het Dep.v.Defensie?

  Kijk dan nu bijv. eens naar het gezicht van Dik Berlijn, dat ik sinds zijn aantre-
  den nu alleen maar heb zien staan op heel
  ‘zwaar weer’.

  Zo juist, kwam ik hier, 16.54 uur, en ben
  helaas van mening, dat ik me volledig
  zal scharen achter Olav en ad, vierkant!
  Maria, nr 10, plaatst de júiste vraag!

  Robert b. gaat m.i. te ver en te ver over
  de schreef, mbt het doen vergelijken van
  Jan (Marijnissen?) en Agnes (Kant?) met
  figuren waarvan al lang bekend is dat de
  SP zich daarvan absoluut distancieert.

  Eric, met zijn wel heel ongelukkig bij-
  drage, nr 13, dient om verschillende re-
  denen die bijdrage met grote spoed terug
  te nemen, want de vergelijking is meer
  dan treurig.

  Ouwe Dirk is terecht verontwaardigd, en
  met permissie Carla, het zijn de Lonsdale-kledingdragenden zelf, die deze kleding, intussen MODEkleding geworden, hen doet
  associëren met diegenen, die, veelal kaal-
  hoofdig, deze kleding als eersten droegen
  en zich nu bewust groeperen rond thema’s die niet door de doorsnee Nederlandse samenleving op prijs worden gesteld.
  Ook het provocerende gedrag roept spanning
  op, waar niemand om vraagt.
  Dat LonsdalMODE-dragenden, alsof het voet-
  bal topmerken geldt, zichzelf hiermee in
  een door hen ongewenst daglicht stellen,
  is danook een door hen zelf veroorzaakt
  verschijnsel.

  Carla, stigmatiseren, doen diegenen die
  zich vereenzelvigen met wie zij aanhangen,
  wiens kleding zij de voorkeur geven en uit
  wiens hand men zich wenst te voeden,
  triest, maar een feit helaas.
  Het ware dus verstandiger dat sommige
  jongeren eens een andere vlekkentest op
  textiel zouden uitproberen en dié propa-
  geren, anders gaat die gedachte van bewust
  voor ‘camouflagekleding’ te kiezen, meer
  op, dan de drager/ster ervan mogelijk ooit
  heeft bedoeld.

  Eric, 12, moet nog leren dat er stelselma-
  tig in de geschiedenis bakens verzet moe-
  ten worden en schaart zich bij diegenen
  die de Amerikanen van NU, de credit wil nageven, die ook zijzelf betwijfelen voor
  de generaties, die ná hen, nu ten strijde
  trekken.

  In een veranderende wereld en natie kun je
  nu eenmaal je niet laten voorstaan op de
  mogelijke glorie (als die het al was) laat
  voorstaan.

  Het zal intussen duidelijk zijn, dat er
  diverse groeperingen proberen de eigen
  politieke achterban te verdedigen, maar
  of hiervoor (tot gelezen @16, Carla) men
  nu wel zo constructief bezig is, door een
  ongefundeerde papierenaanval op de SP te
  doen, is iets wat ik zeer betwijfel.

  Standvastige Partij-koers is wat hier bij
  de SP wordt voorgestaan en waarmee men zich zeer aktief, positief, bezig houdt!
  ….Tot zover…! Nog verdere voeding
  geven aan rober en eric lijkt me voorals-
  nog dus niet erg verstandig, en Tjeerd als
  je toch meent te moeten vechten, op deze
  manier, dan is het jouw keus en niemand
  verplichtte je daartoe: Vrede mét jou!

  Goeden avond, allen! Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 17 september 2006 @ 17.24 uur

 18. @12 Eric.

  En toch wordt hier weer de oude fout gemaakt. Wie heeft het Duitse leger verslagen? Niet de Amerikanen, Polen en noem maar op. Het Duitse leger is door de Sovjetunie verslagen, wat aan de kant van de Russen ruim 20 miljoen slachtoffers gekost heeft. Jaren is er door de Russen gegild om een tweede front. Dat is alleen gerealiseerd in Noord Afrika en daarna in Italie. Toen de Russen aan de winnende hand waren (Stalingrad), toen werden de voorbereidingen in gang gezet voor de landingen in Normandie. De tweede wereldoorlog heb ik zeer bewust meegemaakt,zelf ben na de bevrijding 3 jaar vrijwillig als commando actief geweest, o.a. in de Oost. Laten wij eens ophouden de Amerikanen en Engelsen de hemel in te prijzen. Na de Duitse steden plat gegooid te hebben (80.000 doden burgers) kwamen hun legers in beweging om west Europa veilig te stellen voor hun wingebied. Jaren heb ik de herdenkingen op Ginkelse Heide bezocht, ondanks alles was een ieder offer, één te veel.
  Bekijk de film “Der Untergang” maar eens, laat ik het zo zeggen de werkelijkheid is altijd veel erger dan de fantasie van mensen die het niet meegemaakt hebben.
  Helden bestaan niet, alleen broeken met stront.

  Reactie door Henk.H — zondag 17 september 2006 @ 19.43 uur

 19. @17 Hallo, even lezen en eerst nadenken. ik heb alleen geschreven dat ten tijde van Nazi-Duitsland Jan en Agnes in een kamp hadden beland. ALS GEVANGENE NATUURLIJK. IK SCHRIJF OOK OPGEBORGEN IN EEN KAMP. Dit item ging over een herdenking van de slag om Arnhem. IK VRAAG ALLEEN MAAR OM ER GEEN ANDERE ZAKEN BIJ TE HALEN. De gevallen soldaten verdienen groot respect, door hun kan ik nu vrij stemmen.Blijf dus eens bij het onderwerp. Dat de meeste van jullie Amerika haten weten we nu wel.

  Reactie door robert b — zondag 17 september 2006 @ 20.32 uur

 20. De geschiedenis leert dat de mens niets leert van de geschiedenis !

  Reactie door Jan — zondag 17 september 2006 @ 21.17 uur

 21. @ 18 Henk H

  Wat je daar schrijft klopt als een bus, het waren niet de amerikanen en engelsen die ons bevrijd hebben.
  Als ik in Oekraine of Georgie komt dan hebben de ouderen het nog vaak over de tweede wereld oorlog en over hoeveel familieleden ze in die tijd verloren hebben.
  Ook zij beamen dat de Russen het grootste aandeel hadden in de bevrijding van Europa.
  Ik woonde in de buurt van Ede waar ik elk jaar tot 2004 de herdenking van Market garden bijwoonde, ik heb altijd met bewondering en respect naar de verhalen van de veteranen geluisterd, dat waren de verhalen van uit de loopgraven daar hing de kruitlucht nog aan dat soort verhalen, en niet vanuit een boek geschreven door een of andere historicus die er brood in zag.

  Reactie door Pool — zondag 17 september 2006 @ 21.43 uur

 22. @ 18 Henk H

  Nog even dit… In mijn jeugd was ik dienstweigeraar maar dan een totale dienstweigeraar ik liep dus ook met het gebroken geweertje op m’n rever ik was dus ook lid van de PSP en had veel bewondering voor Marcus Bakker, Fre Meijs
  en de Rooie uit Roermond.
  Maar dat alles neemt niet weg dat ik respect hebt voor die mensen die in WOII hun diensten hebben bewezen.
  Ik persoonlijk heb altijd een afkeer van welke oorlog maar ook, er komen altijd onschuldige mensen bij om.
  Dat krijgslustige gekken elkaar willen afmaken dat is OK, maar doe het dan wel daar zonder dat er schade of slachtoffers vallen.

  Reactie door Pool — zondag 17 september 2006 @ 21.56 uur

 23. @19 robert b

  Dat laatste zinnetje vind ik nu jammer en heeft het karakter van generaliseren.
  Generaliseren blijkt verder ook als je “we” zegt, terwijl het slechts jóu al of niet terrechte constatering op dit moment is.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 17 september 2006 @ 22.05 uur

 24. Madelief, heel mooi neergezet natuurlijk maar ik heb nog steeds moeite met het feit dat iemand die lonsdale draagt fout zou zijn.
  Nogmaals, ik maak me veel meer zorgen om de moslimjongeren die joden pesten en daar hoor ik mensen op deze site nooit over.

  Reactie door carla — zondag 17 september 2006 @ 22.18 uur

 25. Als i k op radio 1 een marokkaans kind van 8 jaar hoor zeggen dat alle joden dood moeten.

  Ze horen thuis waarschijnlijk niet anders met die arabische zenders die per schotel te ontvangen zijn.

  Mensen daar zou ik me drukker om maken dan om een paar kaalkoppen, want die zijn gelukkig in de minderheid.

  Reactie door carla — zondag 17 september 2006 @ 22.22 uur

 26. @18 rectificatie.

  Volgens het boek “Der Brand” van Jörg Friedrich, zijn dertig miljoen mensen, van wie het merendeel vrouwen, kinderen en bejaarden bestookt met bijna een miljard kilo spring- en brandbommen.
  Triest resultaat: ruim 500 000 doden (onder wie 75 000 kinderen jonger dan 14 jaar.

  Reactie door Henk.H — zondag 17 september 2006 @ 22.57 uur

 27. @16
  Welke nederlandse supporters zongen dat ook al weer Hamas Hamas alle joden aan het…
  Ik kon dat goed verstaan zat geen woord Marokaans bij.

  Reactie door Jofel — maandag 18 september 2006 @ 0.08 uur

 28. @ 16 Jofel

  Die Lonsdale gekte is al voorbij, bij ons in de stad lopen ook Mokro’s en Antillianen, Turken met Lonsdale sportkleding dus we kunnen op dit moment de term “Lonsdalejongeren” wel een beetje afzwakken.
  Dit zal natuurlijk wel per stad verschillen maar toch….
  Als iedereen Lonsdale sportkleding zou gaan dragen dan is de associatie met extreem rechts ook snel uit de wereld.

  Reactie door Pool — maandag 18 september 2006 @ 0.40 uur

 29. Pool, dat bedoel ik dus met die paar kaalkoppen, die zal je altijd hebben maar dat is een hoop geschreeuw en weinig wol.

  Ga eens naar een willekeurige openbare school in de Baarsjes of Bos en Lommer en leg daar je oor te luister, nogmaal :dat is pas verontrustend.

  Reactie door carla — maandag 18 september 2006 @ 7.35 uur

 30. Ik bedoel natuurlijk met bovenstaande Jofel, sorry.

  Nog even dit, de kreet Hamas enz. komt wel uit een demonstratie van hier in Nederland wonende Marokkanen, zij liepen de demonstereren tegen het beleid in het midden-oosten en liepen hier in Amsterdam t e roepen dat alle Joden….. jeweetwel

  En een paar domme voetbalsupporters in het ajaxstadion die dit roepoen , ach nogmaals , Hoopgeschreeuw en wenig wol.

  Maar deze kreet is weldelegijk verzonnen door de marokkanen.

  Reactie door carla — maandag 18 september 2006 @ 8.00 uur

 31. Worden de Marokkanen , die in Nederland hebben gevochten ook herdacht ?

  Reactie door Fred — maandag 18 september 2006 @ 10.39 uur

 32. @31

  Dat dozijn dat in Zeeland is gevallen, onder franse vlag?

  Natuurlijk! Maar niet bij de Slag om Arnhem waar bovengenoemd stuk over gaat, daar waren namelijk geen fransen bij betrokken. Operatie Market Garden was een Brits-Amerikaanse-Poolse operatie, waarbij de leiding in handen was van de Britten.

  Reactie door Stephan — maandag 18 september 2006 @ 12.02 uur

 33. @Henk.H @r18

  Hoelang zou die overwinning op zich hebben laten wachten zonder het 2de front in juni 1944, door wie zijn de Russen ook al weer bevoorraad en hoeveel is dat geweest.

  Heeft het grote aantal slachtoffers aan sowjetzijde ook niet een beetje te maken met het respectloos omgaan met mensenlevens door communisten?

  Is Stalin niet mede debet aan WOII door het tekenen van het Van Ribbentropf-Molotov accoord, en de daaropvolgende verdeling van Polen (inclusief de moord op 6000 poolse Officieren in Kathyn)

  Moest de VS ook niet op meerdere fronten vechten nl Europa/Afrika en de Pacific. Heeft de USSR niet pas op het allerlaatste moment daar een tweede front geopend toen Japan feitelijk reeds verslagen was?

  Stalin was erger dan Hitler, hij had ook iets meer tijd om slachtoffers te maken, de manier waarop de USSR na de oorlog is omgegaan met Duitsland wint ook niet de schoonheidsprijs, de grote bombardementen op Dresden en Hamburg kun je inderdaad uitleggen als een oorlogsmisdaad, net zo goed als de bombardementen op Rotterdam, Coventry en London. Maar toen was het nog volop oorlog.

  De USSR/Stalin heeft de meeste misdaden tegen de menselijkheid gepleegt in vredestijd. Het ophemelen van de daden van de USSR in WOII maakt mij altijd een beetje misselijk, aangezien de USSR onder Stalin ook een misdadig regime was.

  Reactie door Stephan — maandag 18 september 2006 @ 12.12 uur

 34. lang leef de bevrijders

  Reactie door guess — maandag 18 september 2006 @ 14.41 uur

 35. Zijn kwamen alleen bevrijden , omdat hun eigen economie zo belabert ging lopen ;zij waren van europa geisoleerd geraakt en hadden er geen macht meer over !

  Reactie door Fred — maandag 18 september 2006 @ 15.39 uur

 36. Ze zijn veel eerder gevallen om de doorstoot en bevoorraging te verzorgen ( Vlissingen– Antwerpen )

  Reactie door Fred — maandag 18 september 2006 @ 15.59 uur

 37. @39

  Klopt, en ze zijn direct teruggetrokken toen het Von Sliefenplan volledig tot zijn recht kwam, namelijk het risico dat de Franse stellingen doorsneden zou worden, wat uiteindelijk ook is gebeurt.

  Die marokkanen zijn gevallen in de meidagen van 1940.

  @35
  In 1940 hadden de VS nog hun isolationistische politiek waren geenzinds van plan actief deel te nemen aan de zoveelste oorlog op het europese vasteland. Pas na de aanval op Pearl Harbour 7 december 1941, zijn de VS meegezogen in de Wereldoorlog.

  De VS was in 1940 niet eens klaar voor oorlog, en waren niet eens in staat om offensief te reageren, dat kon pas toen het industrieel complex volop begon te draaien. in 1943 was de VS pas in staat om beperkt een tweede front te openen, wat ook is gebeurt in afrika, de voorbereidingen van D-Day hebben veel tijd in beslag genomen, mei 1944 was men klaar hiermee, door slecht weer kon men pas in juni 1944 deze aanval doorvoeren, en zelfs toen was niet zeker of dit een succes zou worden. De Nazi’s waren op 6 juni 1944 verre van verslagen en nog heel goed in staat zich te verdedigen, pas bij de uitbraak naar St Lo en avranges zijn de gevechten pas in het voordeel van de Geallieerden beslist.

  Reactie door Stephan — maandag 18 september 2006 @ 16.47 uur

 38. Leuk hoe een onderwerp over herdenken wordt verkracht door er allemaal andere zaken bij te halen.

  Reactie door robert b — maandag 18 september 2006 @ 17.15 uur

 39. @38

  Daar heb je weer gelijk in, ik raad trouwens iedereen aan om eens zo een herdenking bij te wonen, behoorlijk wat oud-Para’s zijn bij deze herdenkingen aanwezig, en willen graag hierover praten, ik ben een paar jaar geleden geweest, de oud-militairen zijn geweldig, en nemen alle tijd voor je.

  Nog even ter herrinnering
  10000 militairen van het 1ste Airborne zijn op 17 september 1944 geland, waarvan er 2000 weer de geallieerde linie’s konden bereiken op 26 september 1944.

  Voor de lezers onder ons, lees het boek “Arnhem” van Generaal-Majoor Robert “Roy” Urquhart eens, daarnaast is ook “een brug te ver” van Cornelius Ryan eens. (ook “De langste Dag” en “De laatste Slag” zijn aanraders van Ryan)

  Reactie door Stephan — maandag 18 september 2006 @ 17.32 uur

 40. ook in die tijd ging er wat fout door ambitie-verschillen tussen Engelse en Amerikanen .

  Reactie door Fred — maandag 18 september 2006 @ 17.59 uur

 41. @40 tuurlijk is daar ook veel fout gegaan. Denk alleen maar aan de schuld die Sosabowski in de schoenen geschoven kreeg. Gelukkig heeft Nederland deze Poolse militair eerherstel gegeven.

  Ik wijk wel af van het onderwerp maar kan het niet laten om de rol van de russen in het begin van de oorlog even te benadrukken. Want dat miste ik bij al die ander zogenaamde geschiedkundige. Vlak voor de oorlog heeft Stalin een laffe oorlog geveors tegen Finland. In de volksmond heette dit de winteroorlog. Een handvol Finnen is het toen gelukt om de agressor maanden tegen te houden. Vlak voor de aanval van Duitsland op Polen heeft Rusland een pact met Duistland gesloten. (Ribbentrop-pact) Polen werd door twee landen tegelijk overrompeld. Namenlijk Rusland en Polen. Na de oorlog is er een groot massagraf met Poolse officieren ontdekt. Later bleek dat Stalin hier achter zat. De russen hebben inderdaad een groot deel van Europa van de Duitsers verlost. Alleen gingen ze niet meer weg. Er werd een marrionetten regering benoemd en de democratie afgeschaft.

  PS. Stalin heeft zelf meer Russen vermoord dan de Duitsers.

  Reactie door robert b — maandag 18 september 2006 @ 18.49 uur

 42. @39 Stephan
  @41 robert b

  Allereerst de geschiedenis kun je nooit terugdraaien, alleen kun je de geschiedenis vervalsen. Zo kun je ook de overwinning opeisen, ter eigen eer en glorie. Zo had je ook communistenvreters zoals Churchill, die in Mei 1945 gelijk de Russen wilde aanpakken. Die politiek werd gedragen door het westen want de Russische beer was te sterk geworden maar men durfde het niet aan want dat zou de waanzin ten top zijn. Wel werd het ijzeren gordijn bejubeld.
  Inderdaad ik herinner mij nog goed de spotprentjes in de Telegraaf over de Finse-Russische oorlog, maar het Russische leger stelde geen fok voor. Door het proberen van een accoord te sluiten, hoopte men dat Hitler (ook een communistenvreter) buiten de grens te houden. Maar 21 April 1941 bombardereden Duitse vliegtuigen voor de eerste maal Moskou. 26 April 1941, de eerste groep van het Nederlandse Vrijwilligerslegioen voor het oostelijke front vertrekt naar een opleidingskamp in Polen. In de zomer 1941 begint de aanval op de Sovjetunie de veldtocht naar het oosten. Rusland werd gesteund door Amerika door het zenden van oorlogsmatriaal via Moermansk. Nogmaal Rusland had geen leger en werd terug geworpen tot Moskou. Mensen van deze tijd, weten niet wat voor een verschrikkelijke oorlog zich daar heeft afgespeeld. Jaren geleden heeft de BBC een documentaire uitgezonden die heette “De vergeten oorlog”.
  Als tiener hield ik toen een kaart bij waar de linie was.
  Tijdens de Duitse opmars heeft men de tactiek van de verschroeide aarde toegepast toegepast en de industrie achter de oeral geplaatst. Tijdens de Russische opmars bestond het leger uit puur eigen matriaal. Het Duitse leger is verslagen in het Oosten, in het Westen zat nog geen 25% van het leger en de heimat werd verdedigd door vrouwen, oude mannen en jongens. In het verleden heb ik verschillende herdenkingen bezocht in Normandie en jaarlijks bezoek ik veteranen reunies van mijn eigen onderdeel, maar laten wij de geschiedenis niet verkrachten ter eer en glorie van de politiek, dat zou een wandaad zijn tegen al die jonge kerels die op het veld van eer gebleven zijn. Er zouden meer Russen gedood zijn door Stalin dan door de Duitsers. Wel wat denk je van deze foto.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Burger.exc.jpg

  Reactie door Henk.H — maandag 18 september 2006 @ 21.10 uur

 43. Het adres pikt hij niet, nogmaals.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Burg-exc.jpg

  Reactie door Henk.H — maandag 18 september 2006 @ 21.22 uur

 44. @42 ik heb ook veel respect voor de Russische Slachtoffers. Ook als wij ehen herdenken, wil andere zeken erbuiten laten. De jongens die gevallen zijn zijn ook maar gestuurd.

  Reactie door robr — dinsdag 19 september 2006 @ 19.16 uur

 45. 19, 38, 44, robert b. mijn oprecht ge-
  meende excuses. Zojuist, 16.50 kwam ik hier nog even terug en het domme van mij
  was, het citeren van Eric, die er in één
  adem nog een onverkwikkelijke uitspraak
  aan wist te verbinden, waardoor het leek
  één totaal zin van jou te zijn, maar het
  niet was. De quote was ook weer niet tussen ‘aanhalingstekens’ geplaatst en dan
  maakt men die fout snel.
  Ja absoluut met je eens, dat ook onze’jon-
  gens’in die tijd maar ‘gestuurd’werden.
  Velen waren er bijv. ná de uitzending naar
  N.O.I. en het voormalige Biak danook over-
  spannen van. Hadden ze goede familie en
  vrienden werden ze daardoor opgevangen!
  Nogmaals sorry, ik zal beter opletten!
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 16.56 uur

 46. Ik was enigszins verbaasd op de website van de Hr Jan Marijnissen een item over Market-Garden te vinden. met de bedoeling anti-militairistische gevoelens op te wekken? De vuiligheid van een oorlog te laten zien? Of, zoals het zou moeten zijn, het respect hebben voor diegenen die hierheen zijn gekomen om hun plicht te doen? Indien het laatste het geval is wil ik zeggen: ”Al ben ik niet je fan, Jan, dit siert je wel”.

  Reactie door Jake — donderdag 4 oktober 2007 @ 22.12 uur