Column: Huub Oosterhuis

Op verzoek van de website Gristelijk.nl schreef Huub Oosterhuis – lijstduwer van de SP – een column over christelijke waarden en de SP:

1. ‘Christelijk’ is in de Nederlandse taal een aanduiding geworden van oprechtheid, een ander woord voor betrouwbaar. ‘Een christelijke oplossing’ is volgens Van Dale, het Grote Woordenboek der Nederlandse Taal, een fatsoenlijke oplossing. ‘Christelijk weer’ is redelijk goed weer. Een ‘christelijk’ verzorgingshuis? Is een toegewijd, goed georganiseerd, deskundig en vriendelijk verzorgingshuis waar je je veilig voelt.

2. De eerste christenen droomden van een betere wereld. Zij leefden binnen het harde Romeinse Keizerrijk, een slavenmaatschappij onder de terreur van het recht-van-de-sterkste. Opstandige slaven werden gestraft, met de dood aan het kruis.

3. De beweging rondom de joodse leermeester en profeet Jezus van Nazareth, die door zijn volgelingen ‘christus’ (dat betekent Messias) werd genoemd en die door het Romeinse bewind als staatsgevaarlijk werd veroordeeld tot de dood aan het kruis, heeft aanvankelijk de ethisch-sociale normen en idealen van de joodse godsdienst overgenomen. De eerste christenen herkennen zich in de profetische aanklachten tegen uitbuiting en woekerende rijkdom. De oudste documenten van de beweging die later ‘het christendom’ ging heten, bevatten heftige pleidooien voor hulp aan de allerarmsten, weduwen en wezen en tintelen van ‘messiaans’ verlangen naar een nieuwe rechtvaardige wereldorde, die zij ‘Koninkrijk van God’ noemden.

4. Altijd, door alle eeuwen heen, heeft het christendom de herinnering bewaard aan zijn radicale oorsprong. En tot op vandaag klinkt uit de mond van enkele christelijke theologen, met name in Latijns-Amerika en Afrika, het profetische protest tegen onderdrukking en armoede.

5. Christelijk (‘gristelijk’) is terecht een woord gebleven dat appelleert aan sociale gerechtigheid, heel concreet: solidariteit met mensen die het op eigen kracht niet redden.
‘Red hen die geen verweer hebben’, die oproep tot sociale gerechtigheid wordt in de bijbel in de mond van God zelf gelegd. En de bijbel wordt tot op vandaag door christenen beschouwd als het Boek waaraan zij hun geweten toetsen.

6. Zullen hedendaagse christenen – oprechte, betrouwbare mensen volgens Van Dale – deze radicale strekking van hun godsdienst, deze ‘bijbelse grondslag’, herkennen in, bijvoorbeeld, het partijprogramma van het CDA, dat in de komende jaren fors wil bezuinigen op de zorg? Het is niet volgens de ‘bijbelse grondslag’, de solidariteitsstaat (‘verzorgingsstaat’) terug te brengen tot een samenleving, waar, met een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid, de overheid niet langer de solidariteit organiseert en dus ‘het noodlot’ en ‘het recht van de sterksten’, zich steeds vrijer zullen doen gelden.

7. Kunnen christenen dat maken? Dat is toch tegen hun spirituele religieuze traditie, tegen hun normen en idealen.
Misschien is voor veel bewuste traditiegevoelige kerkelijke èn buitenkerkelijke katholieken en protestanten, de SP wel de partij waar de christelijke normen en idealen in praktijk worden gebracht; die in het politieke debat onze verantwoordelijkheid voor de zwaksten in de samenleving, het duidelijkst vertolkt; en die onze sociale bewogenheid en solidariteit het meest effectief vorm geeft.

Huub Oosterhuis

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 19 september 2006 :: 11.59 uur

128 Comments

128 reacties

 1. Hoi huub
  Bij punt zes gaat u in de fout.
  “Het is niet volgens de ‘bijbelse grondslag’, de solidariteitsstaat (‘verzorgingsstaat’) terug te brengen tot een samenleving, waar, met een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid, de overheid niet langer de solidariteit organiseert en dus ‘het noodlot’ en ‘het recht van de sterksten’, zich steeds vrijer zullen doen gelden.

  Ik denk dat christenen dit liever door de kerk willen laten
  organiseren. Een verzorgingsstaat leidt namelijk tot afbraak van de sociale cohesie, omdat mensen de kerk en elkaar niet meer nodig hebben, omdat de staat ze toch al goed verzorgt.

  Er staat in ieder geval niks in de bijbel iets over hoe staat dit zou moeten regelen.

  Reactie door dave-h — dinsdag 19 september 2006 @ 12.15 uur

 2. Ik heb sterk de indruk dat het CDA niet weet wat er wèrkelijk met solidariteit bedoeld wordt, laat staan met christelijk.

  Je bent niet christelijk of solidair door zondag’s 2x in de kerk te zitten en je de rest van de tijd bezig houdt met uitbuiten van de medemensen/zwakkeren.

  Dit gedrag behoor je ten alle tijden te hebben en niet je streken afkopen door zondags even te bichten of een preekje aan te horen en er verder niets mee doen.

  Reactie door Bijdehandje — dinsdag 19 september 2006 @ 12.17 uur

 3. “Christus” (Grieks) en “Messias”(Hebreeuww) betekent: gezalfde. De zalving is een teken van inwijding.

  Het oorspronkelijke Christendom kenmerkt zich door het streven naar sociale gerechtigheid en solidariteit. Waren er tegenwoordig maar meer mensen die deze godsdienst zo zuiver beleven en niet als evenknie van de staatsmacht, welke het geworden is nadat het in het Romeinse Rijk in een latere periode staatsgodsdienst was geworden. Om maar te zwijgen van huidige “christelijke” partijen als het CDA…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 19 september 2006 @ 12.21 uur

 4. Ik snap best dat het CDA zwalkt in christelijke sociale solidariteit. Het boekje (bijbel) is op zichzelf al een onduidelijk boekje dat voor vele interpretaties vatbaar is. Niet te vergeten de minieme compatibiliteit tussen de evangelies. Uiteraard kan men het ook gebruiken voor waar het oorspronkelijk voor is samengesteld.

  Ik meen nog gelezen te hebben dat Jezus geen vrede kwam brengen maar het zwaard, naast het feit dat men de keizer netjes diende te betalen.

  Jezus was zowaar een salonsocialist.

  Reactie door Hans — dinsdag 19 september 2006 @ 12.26 uur

 5. Bij de normen en waarden van het CDA (Balkenende) is het gezin voornaam, maar hoe is dat gezin samengesteld?
  Zonder kinderen?
  Want in het verkiezingsprogramma van het CDA, is aangegeven dat man en vrouw aan het werk moet, vandaar de kinderopvang, dan is de vraag, waar heeft het CDA het gezin gelaten?
  In de steek gelaten!

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 19 september 2006 @ 12.42 uur

 6. Dank u wel Huub Oosterhuis voor de verwoording van zaken en feiten die menig
  mensen het mogelijk maakt op de SP te
  stemmen, zonder vooroordeel, maar ook zonder schroom!
  Zonder aanziens (en afkomst) des persoons,
  zou ik er aan toe willen voegen om op dit
  weblog duidelijk aan te geven dat hier een
  medemenselijk willen zijn in de basis ligt van ideologie én uitwerking ervan.
  Dát spreekt ook méér aan in totaliteit dan
  het op tafel gelegd krijgen van een aantal
  nobele strevens die geserveerd worden, maar niet beproefd worden en geen zoete
  nasmaak van een ideologie bewérkstelligen.
  Het langdurig voorbereiden van een maaltijd doet, naar ik hoop, menigeen be-
  sluiten te willen aanzitten aan de tafel
  van de SP waar men een ieder ‘smakelijk
  (mee-)eten’ wenst en het tracht de aange-
  zetenen naar de zin te maken!
  Dat het allen wel moge bekomen en moge aan
  zetten tot het doorgeven van wat hun met graagte werd voorgezet!
  Welkom in ons aller midden hier!
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 19 september 2006 @ 12.50 uur

 7. Halleluja Huub,

  Wat dacht je van een staatssecretariaat voor godsdienstzaken (onder het departement van Intergratie en Vervreemding), de muur slechten tussen Christenen en Moslims..

  Lijkt me een stuk waardevoller als die verplichtte inburgerings cursussen..

  Acceptatie van verschillen in opvattingen (geloofsystemen) moet van twee kanten komen.. Van alle moslims in Nederland een calvinist proberen te maken werkt niet!

  Reactie door Janneman — dinsdag 19 september 2006 @ 13.18 uur

 8. Dank Huub Oosterhuis.

  Reactie door simone — dinsdag 19 september 2006 @ 13.54 uur

 9. Prachtig meneer Oosterhuis, ik hoop dat dit veel kerkgangers nader tot de SP doet komen.

  Reactie door kaatje — dinsdag 19 september 2006 @ 14.04 uur

 10. Kunnen we hier niet een pamflet van maken en uitdelen op straat en zondags op de kerkpleinen?

  Reactie door Gloria — dinsdag 19 september 2006 @ 15.29 uur

 11. Ik merk dat steeds meer kerkgangers die hun Christendom serieus nemen mij vertellen wel op de SP te willen stemmen. Ik ken ook voormalige PvdA’ers die kerkelijk altijd actief waren die nu lid zijn geworden van de SP. Zelf vind ik de SP de meest Christelijke partij in Nederland. De ChristenUnie zou een goede tweede zijn. Het feit dat Huub Oosterhuis die veel liederen heeft geschreven die in het Liedboek van de Kerken staan, voor de SP kiest, laat eens te meer zien dat democratisch en oprecht Socialisme de seculiere vertaling is van het Evangelie van Jezus Christus.

  Aan de andere kant is het te hopen dat ook mensen van andere wereldreligies de weg naar de SP weten te vinden. De SP blijft nog steeds teveel een ‘blanke’ partij.

  Reactie door Victor van Bijlert — dinsdag 19 september 2006 @ 15.59 uur

 12. Ik ben, met alle respect, in verwarring. Krijgen we nu van onze lijsttrekker een fusie geloof en staat? Politiek die samengaat met een wel dan niet kerkelijk Christelijk/Katholiek/Protestant geloof?
  Zou je men dan ook niet Moslims, Hindoes en Bhuddisten over de ideologie van de SP aandienen aan te spreken?
  In basis hebben alle godsdiensten medemenselijkheid in het gemeen.

  Reactie door maria — dinsdag 19 september 2006 @ 15.59 uur

 13. @ 2 Bijdehandje

  De spijker op z’n kop..

  Reactie door Pool — dinsdag 19 september 2006 @ 16.26 uur

 14. Mij blijft altijd een gezegde bij van een dominee (inmiddels uitgetreden)
  De mensen die s’zondags vooraan in de kerk zitten, denken dan al na wie ze de volgende week kunnen bedonderen.

  Peter

  Reactie door peter — dinsdag 19 september 2006 @ 16.31 uur

 15. De verwachtingen van analisten en institutionele beleggers voor de Duitse economie zijn in september teruggevallen naar het laagste niveau sinds januari 1999. Zoals ik reeds eerder als financieel analist mededeelde kan de toekomstige regering haar borst nat maken.Wij zijn voor 60% van ons BNP afhankelijk van export.Nu Duitsland begint te niezen,zullen wij snel verkouden worden.
  Het kabinet Balkenende schreeuwt wel economische euforie,doch de kater zal sneller komen als zij denken.Ik verwacht een snelle daling van de beursindices en daarna financieele problemen met de begroting.De schamele tientjes per maand welke deze regering nu uitdeeld,zullen voor een groot gedeelte opgeslokt worden door de basis-verzekerings verhoging welke tot 18% kan oplopen.Ook de toekomstige gas en electra-verhogingen per 01-01-07 zullen er weer inhakken.De SP stelt de toekomstige forse verhoging van de basisverzekering te weinig aan de (verkiezings)orde.Niemand gelooft in de koopkrachtverbetering in 2007 van 1%!!!!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 19 september 2006 @ 16.32 uur

 16. De linkse kerk.

  In het verleden is hier meer aandacht aan geschonken dan nu. Ook is wat op papier gezet zoals “Tusschen Rationalisme en Mystiek” door J. De Gruyter(1929), een bijdrage tot de levenshouding van den socialist-geloovige.
  Kerk en Socialisme, door Dr. H. de Vos(1937).

  Het is een pijnlijk onderwerp, maar het weerhoudt mij niet om iets van de eerste bladzijde te citeren.

  Hoe men het feit ook meent te moeten beoordelen, als feit heeft men te aanvaarden, dat in ons land tenminste de kerk en het socialisme aan elkaar voorbij gegaan zijn en nog gaan. De socialistische partijen en hun leiders blijken weinig of geen waarde te hechten aan de kerk, de kerken en hun leiders hebben de socialistische beweging noch bij haar ontstaan noch bij haar voortgaan met veel vreugde begroet.

  Zo had je in de 17e eeuw de Labadisten opgericht door Jean de Labadie, zij waren de communisten onder de Christenen, vervloekt door de kerk, uitgeweken vanuit Middelburg naar Amsterdam daar het zelfde verhaal en toen uitgeweken naar Altona nu Duitsland toen Denemarken.

  Ik denk dat nu, anno 2006 dit nog steeds opgaat. De diepgaande achtergrond laat zich makkelijk uitleggen, macht en nog eens macht, het kunnen beinvloeden van mensen en hen wijsmaken dat God hier achter staat.

  Reactie door Henk.H — dinsdag 19 september 2006 @ 16.34 uur

 17. Heel fijn om mijn eigen gedachten hier zo goed verwoord te zien. Bedankt, Huub Oosterhuis.

  Reactie door Rozerood — dinsdag 19 september 2006 @ 16.51 uur

 18. Geachte Huub Oosterhuis,

  Wat ik in je stuk mis is dat Jezus behalve profeet en leermeester bovenal de Zoon van God is. Dat Jezus God is mis ik!
  Hij werd niet alleen Christus genoemd, nee, Hij wás (en is) het ook!
  Hij heeft de ethesch-sociale normen en waarden niet overgenomen van de Joodse Godsdienst, nee, Hij heeft ze vóórtgezet!

  Moslims komen óók niet verder dan Jezus slechts een profeet te noemen en Hem te plaatsen in orde onder Mohammed en ontkennende de Godheid van Jezus!
  Zie ik daar een parallel?

  Christen-zijn betekent meer dan alleen maar fatsoenlijk zijn, vriendelijk zijn, en je veilig voelen!

  Reactie door cornelia — dinsdag 19 september 2006 @ 17.00 uur

 19. Huub het zijn ook mijn waarden, intrinsieke waarden overeenkomstig mijn geweten en waardoor ik juist omdat het niet met mijn geweten in overeenstemming was al in de jaren 60 de kerk en het geloof achter me heb gelaten.
  Omdat de kerk zelf het was die die waarden niet ‘waar’maakten, integendeel.
  Vergeet niet alleen Jezus te noemen als de vertolker van het geweten maar noem ook de bijbel die hel en verdoemenis predikt indien je niet geloofd, die door angst aan te jagen mensen gevangen hield en onderdrukten de goedgelovigen ten behoeve van de eruditie, de boeren, de elite de adelijken en industrielen.
  Niet allen jezus is een product van de bijbel maar ook de duivel, het vagenvuur en de hel. De angst is een equivalent en dát heeft de heer Balkenende heel goed begrepen.
  Predik angst en de mens wordt volgzaam.

  Reactie door Henny — dinsdag 19 september 2006 @ 17.03 uur

 20. Niets aan toe te voegen.

  Reactie door e.krul — dinsdag 19 september 2006 @ 17.05 uur

 21. [...] Huub Oosterhuis over christelijke waarden en de SP Trackback · [...]

  Pingback door Postbus 0 » CDA min C is DA — dinsdag 19 september 2006 @ 17.05 uur

 22. Huub Oosterhuis; de Ferdinand Domela Nieuwenhuis van de 21-e eeuw!

  Reactie door Jan Bert Kuipers — dinsdag 19 september 2006 @ 17.12 uur

 23. ik begrijk helemaal nix van,moet nu normen en waarden allen van een ” gelovigen” kant komen,hoe zit het in de moslim wereld,en CHAVEZ ?
  is het nu zo dat als jij brood geeft ben jij heilig,maar als jij de probleme van armoede aanpaak ben jij communist?
  Waar zijn wij mee bezig?

  Reactie door guess — dinsdag 19 september 2006 @ 17.16 uur

 24. Verfrissend dat een geloofsgenoot zich politiek zo helder en duidelijk uitspreekt. Praktiserend katholicisme van een hoog niveau. U en Van Kilsdonk zijn voor mij altijd voorbeelden geweest van een moderne kernachtige geloofsopvatting. U heeft misschien iets aan de SP , maar de SP heeft zeker iets aan u !

  Hartelijk welkom en ik hoop dat u veel van u laat horen in de SP gelederen.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — dinsdag 19 september 2006 @ 17.16 uur

 25. @13 Pool,

  Dank je, ik ben blij dat nog iemand begrijpt wat ik bedoel.

  Reactie door Bijdehandje — dinsdag 19 september 2006 @ 17.18 uur

 26. Inspirerend verhaal van Huub Oosterhuis, je zou er bijna christelijk van worden! En grappig om mijn eigen grootvader in deze kolommen tegen te komen, Henk H.(@.16).
  Zelf heb ik altijd weinig op gehad met het christendom,
  des te meer met de SP – het bijt elkaar niet, dat is duidelijk.

  Reactie door Marjolein — dinsdag 19 september 2006 @ 17.36 uur

 27. @ Hans (4):

  Nou, Jezus was ook iemand die aan de basis werkte -denk aan de Bergrede-, wist wat organiseren was -denk aan de discipels-, en het geweld soms waar nodig niet schuwde -denk aan de geldwisselaars in de tempel-.
  Dus zó “salon-socialistisch” was hij ook weer niet, al is hij tegenwoordig in bepaalde kringen weer meer “salonfähig” geworden!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 19 september 2006 @ 17.48 uur

 28. Goed stuk Huub!!
  Ik ben vroeger katholiek opgevoed en daar heb ik nooit spijt van gehad. Alleen christelijk betekende toen automatisch elke zondag naar de kerk, je mocht geen enkele kritiek daarop hebben en stemmen deed je op het CDA want dat hoorde nu eenmaal zo…Veel CDA’ers stemmen volgens mij nog steeds uit traditie op het CDA, zonder zich kritisch af te vragen waarom.
  Voor mij betekent christen-zijn vooral “leven volgens het voorbeeld van Jezus van Nazareth”..Alle overbodige ballast daaromheen heb ik voor mezelf al jaren geleden afgeschaft! Dus het instituut “Kerk” heb ik gedag gezegd en stemmen doe ik op de SP!!

  Reactie door Ton — dinsdag 19 september 2006 @ 18.06 uur

 29. Dank voor uw column, Huub Oosterhuis.

  Dat, en de reakties lezende, voel ik met toch genoodzaakt enkele opmerkingen te plaatsen.

  Het geluid wat in uw column doorklinkt is als was/is (generaliserend) het christendom een sociaal – culturele “beweging”, maar u zou toch beter moeten weten als schrijver van zo veel moois. Het christendom is m.i. bovenal een RELIGIE met als belangrijkste boodschap (zonder nu “zemelig” te klinken) God te aanvaarden als de Schepper en door Jezus’ woorden van Geloof, Hoop en Liefde (en NIET “het zwaard” zoals Hans suggereert!!!) zelf Gods liefde te ontvangen en van daar uit “de liefde tot je medemens” te uitten. In alle aspecten!
  Haast automatisch wordt je dan socialist/pacifist/vegetariër etc….. maar het christendom gaat denk ik nog een stap verder door het “van nature socialist zijn” te verheffen naar een meer spiritueel draagvlak, waarbij door de jaren heen is gebleken (voor velen) dat de kerkgang en/of het samenzijn met gelijkgestemden een redelijk makkelijke methode is om “op koers” te blijven. Neemt niet weg dat er ook niet-kerksen c.q. niet-christenen zijn die socialistisch/pacifistisch/vegetariër etc. zijn !! (gelukkig wel!!)

  Ja, het christendom is van nature in ieder geval een sociale c.q. socialistische “beweging”! (en is dus VEEL meer dan “‘s zondags naar de kerk gaan”!!!); het is een levensbeschouwing/visie/invulling waarbij zoals gezegd Gods liefde EN naastenliefde de twee pijlers zijn waarop een christelijk leven zou moeten zijn ge-ent en van waaruit een “christen” (of socialist!) zijn leven vorm geeft.

  Natuurlijk zijn er door de eeuwen heen, en wellicht tot op de dag van vandaag, voorbeelden te over waarbij “uit naam van Jezus” of “de kerk” de meest gruwelijke daden werden/worden verricht. (zie wellicht de huidige “christelijke” politieke koers…) Laat een ieder zich alstublieft niet misleiden en daardoor “de kerk” en de christelijke levensvisie op één hoop te gooien. Ikzelf voel me, zonder echt “kerks” te zijn, bijzonder oprecht “christen” maar evenzo oprecht socialist omdat dat voor mij hand in hand gaat. En laten we niet vergeten dat OMDAT er nog kerken zijn er vanuit die kerken enorm veel sociaal maatschappelijk werk wordt verricht!! (denk aan opvang van drank- en drugsverslaafden, opvang van daklozen, van uitgeprocedeerde asielzoekers, van humanitaire hulp bij rampen, wereldwijde hulp bij armoedebestrijding, enz. enz. enz.) Gelukkig allemaal ingegeven en tot leven geroepen vanuit dat sociale/christelijke voorbeeld dat Jezus heeft gegeven.

  Ik kan me daarom ook NIET echt voorstellen dat er veel christenen zijn die blij zijn met de sociale verarming waarin we als maatschappij drijgen te verzanden, zo niet al diep in zijn verzand. De vraag is of dat ALLEEN wordt veroorzaakt door het CDA als zijnde de grootste coalitiepartij. Natuurlijk is Balkenende uit hoofde van zijn functie politiek verantwoordelijk voor het “reilen en zeilen” van wat er “in Den Haag” gebeurt, maar ik denk dat de “partij van het egoisme en eigen gewin” (de VVD) de grootste nadelige factor voor ons land is (!!) en dat “het CDA” als partij ook niet echt gelukkig is met de huidige maatschappelijke “verarming/verloedering”.

  Bovendien is er nog een andere “christelijke” partij die m.i. behoorlijk sociaal is in hun standpunten en er een meer socialistische/christelijke/humane visie van SAMEN leven op na houdt… (mag je zelf invullen…))
  Die partij heeft wat mij betreft echter weer een te bekrompen visie opzaken als homofilie waardoor ik toch de SP maar trouw blijf….

  Dus hoewel ik denk dat de huidige en afgelopen sociale verarming niet VOLLEDIG is toe te schijven op het conto van het CDA, denk ik WEL dat datzelfde CDA VEEL MEER zijn christelijke roots zou mogen laten doorklinken in hun huidige politiek en zich VEEL MINDER zou moeten laten leiden door de coalitiepartner(s)!!!!!!!

  Ze zouden toch ECHT wat meer de bijbel, en dan vooral het nieuwe testament, moeten lezen, begrijpen en vooral van daaruit handelen!! OF WAT MEER LUISTEREN NAAR HUN ACHTERBAN!

  Omdat ze dat al jaren verzaken, hebben ze van mij en van vele mede-christenen al lang de stem verloren en zijn die voor een groot deel bij de SP en de ChristenUnie terecht gekomen. HULDE aan de SP wat dat betreft!! maar triest om te zien dat “christenen” zich niet meer thuis voelen bij een christelijke partij….

  Wat me weer NIET zo lekker zit is het feit dat veel “SP-ers” zo’n enorm fout beeld hebben van “christenen” dat ik elke keer in het stemhokje toch niet uit volle overtuiging het SP-hokje/knopje aankruis c.q. indruk. Graag zou ik zien dat de SP zich ook naar “kerksen” toe wat socialer zou opstellen en ook die dialoog niet uit de weg gaat!! (maar, nobody is perfect…)
  Dus als je stem-keuze niet “de beste” kiest maar “de minst slechte” en je zodoende toch bij de SP belandt is er niks aan de hand :-)) Toch? Wellicht draagt dit schrijven iets bij aan het beeld van mede-SP-ers op christenen….

  Reactie door Henk Bosschaart — dinsdag 19 september 2006 @ 18.08 uur

 30. @ 18 Cornelia

  Helemaal met je eens! Maar ik wist dat Huub Oosterhuis hier anders over is gaan denken. Dat deel ik dus niet met hem.

  Het verschil is nu juist dat Jezus MEER is dan een profeet. Hij is God die Mens is geworden. En deze Goddelijke Missie was van levensbelang!
  Als God wil de mens zijn, als Mens wilde God zijn… en dat is nou juist zo moeilijk te geloven. VIVA JEZUS!

  Reactie door Gloria — dinsdag 19 september 2006 @ 18.17 uur

 31. Amen!

  Reactie door Henk Bosschaart — dinsdag 19 september 2006 @ 18.26 uur

 32. @ 18 cornelia

  Kijk wat je schrijft en zie hoe de werkelijkheid is volgens mij loop je iets na dat je met de paplepel tijdens de
  zondagschool werd ingepeperd lees wat je beweerd……

  Christen-zijn betekent meer dan alleen maar fatsoenlijk zijn, vriendelijk zijn, en je veilig voelen!
  Reactie van cornelia — dinsdag 19 september 2006

  Over welke christenen praten we hier, als ze het bovenstaande al niet waar kunnen maken en dat,.. dat Christen zijn meer is…. zal wel het volgende zijn… huichelachtig, achterbaks, leugenachtig, verradelijk en asociaal…. totaal naast de realiteit leven, altijd veroordelen, en altijd boven de mensen proberen te staan, wanend dat men een superras is.
  Het beste voorbeeld zie je aan dit kabinet waarin het CDA meedoet, want waar is die beroemde naaste liefde, waar is de medemenselijkheid, waar is de steun en hulp aan de zieken en armen, waarom accepteerd men voedselbankenik den juist dat om dit alles Christen zijn ze verrachtelijk is.
  Gelukkig ben ik atheist, en ben geen voorstander van het Christendom want de christenen begonnen ook met die onzinnige kruistochten waar we heden ten dagen nog mee geconfronteerd worden.

  Trouwen goedenavond allen

  Reactie door Pool — dinsdag 19 september 2006 @ 18.37 uur

 33. @ 32 voor een ieder

  Sommige zinnen worden niet goed weergeven want mijn toetsenbord weigerde weer dienst er is koffie over gelazerd, effe vervangen.

  Reactie door Pool — dinsdag 19 september 2006 @ 18.42 uur

 34. @ 18 cornelia

  Ik doe geen aanval op jou persoonlijk ik respecteer dat jij je kan vinden in je geloof maar ik constateer dat velen met de principes van het christen zijn een eigen levensstijl gaat maken die dan wordt zoals ik in reactie 32 heb omschreven.

  Reactie door Pool — dinsdag 19 september 2006 @ 18.48 uur

 35. Weer een waardeloos stukje gristen propaganda. Christenen zijn over het algemeen dom en worden dom gehouden door de kerk, aan dat goedgelovige volk heb je niks.
  In polen worden homo’s om de zoveel tijd door christenen in elkaar geslachen op het commando van de dominee.
  Of neem de sgp die mensen door de staat wil laten indotrineren.

  Jan Marijnissen, hou die troep voortaan maar bij je.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 19 september 2006 @ 19.03 uur

 36. Nou ja, Gloria ik dacht dat het de SP ging over zorg voor elkaar!
  En we hierin vooral geen geloof als superieur daarin, zijnde strijd en oorlog onder het mom daarvan, zoals wereldwijd werd en wordt gevoerd, dienen te betrekken.

  Reactie door maria — dinsdag 19 september 2006 @ 19.23 uur

 37. @ 32Pool,
  Jezus was anders Pool! Hij voelde zich juist helemaal niet beter dan anderen! Hij was gewoon met de mensen, en ging gewoon met hen om!
  Daar was Hij mens voor geworden om voor ons te sterven en ons met God te verzoenen!
  Jezus was het die juist met hen die zich superieur voelden, in de clinch lag!
  Altijd was hij in de weer met de schriftgeleerden die Hem onderuit probeerden te halen omdat ze niet geloofden dat Hij Jezus was. Dat kun je lezen in de Evangeliën! Is heel mooi!
  Ik heb het niet van de Zondagsschoolpaplepel hoor! Ik heb het Hem zelf gevraagd en ik heb antwoord gekregen! Jezus houdt van ons, mensen!
  En Hij is mijn grote voorbeeld!
  Hem te kennen is meer waard dan wat dan ook. Hij geeft wat Hij beloofd: Vrede en Blijdschap! En Hij is er voor iedereen!

  Reactie door cornelia — dinsdag 19 september 2006 @ 19.24 uur

 38. @32 Pool,
  Ik kan me best iets voorstellen bij jouw reactie, maar “christen-zijn” betekent voor mij niet dat je per definitie dus beter of slechter bent dan wie dan ook. Ik zie het meer als een “levenshouding” waarbij je hooguit je best kan doen om er het beste van te maken..Geen enkele christen zal volgens mij ooit het niveau van zijn/haar Voorbeeld bereiken, je kunt er alleen rekening mee houden bij wat je denkt, doet of laat..
  Leuk voorbeeld uit de Bijbel “de eersten zullen de laatsten en de laatsten zullen de eersten zijn”. Dan moet ik altijd denken aan die missen op kerstavond als de kerk altijd bomvol zat. Dan stond men al een half uur voordat de kerk openging voor de deuren elkaar te verdringen, want iedereen wilde graag een mooie plaats (voorin) hebben..Dat vond ik toen al niet bepaald christelijk. Ook alle opvattingen van de Paus deel ik allerminst! Ik wil dus maar zeggen dat christen-zijn voor mij niet betekent dat je daarmee automatisch superieur aan een ander bent en dat je daarin dus niet moet generaliseren. Wel vind ik dat de Kerk zich nogal eens superieur, belerend en weinig zelfkritisch opstelt. Vandaar dat ik met dat instituut slecht “uit de voeten” kan..

  Reactie door Ton — dinsdag 19 september 2006 @ 19.52 uur

 39. Universele waarheid

  Het is logisch dat theoloog dominee Oosterhuis zich in zijn column beperkt tot het Christendom. Zijn boodschap om die beperking neersabelen doet zijn bedoeling tekort. De kern van zijn betoog zie je terug in de meeste religies die gebaseerd zijn op de universele waarheid. En die is: Heb respect en liefde voor jezelf en doe anderen niet aan wat jou in je hart uiteindelijk niet gelukkig maakt.

  Zeggenschap over een samenleving vergt inzicht in die waarheid en persoonlijke moed zich daarvoor te blijven inzetten.

  Reactie door Arnold de Man — dinsdag 19 september 2006 @ 20.29 uur

 40. Ik probeer uit mijn verwarring te komen en begrip te kweken dat een geloof ,godheid heilig kan zijn voor de mens.
  En dat wereldgodsdiensten daarin verschillen in een heilig geloof daarin.
  Dat de politiek dit altijd heeft misbruikt even terzijde.
  Als men dit nu zou baseren op gemene delers, nl dat de zorg voor de medemens een beginsel daarvan is, hoeven we niet te maken te hebben met eigen verschillen
  over de juiste godheid.
  Het is een eigen levensweg en verbinding waar een ander geen zeggenschap over hoort te hebben.
  Maar als het dan toch over politiek, verbinding geloofs normen en waarden gaat,
  betrek dan andere geloofs overtuigingen erbij.

  Reactie door maria — dinsdag 19 september 2006 @ 20.46 uur

 41. @35 Evert,
  Hoeft geen reactie zeker?

  Reactie door Ton — dinsdag 19 september 2006 @ 21.28 uur

 42. Punt 6.

  Wie zegt dat van Dale het goed heeft met :
  christelijk=vriendelijk en betrouwbaar.

  Dat is ontstaan uit ons taalgebruik en niet uit analytische beredenering.

  Ik denk dat een Christen net zou betrouwbaar of onbetrouwbaar en net zo vriendelijk of onvriendelijk kan zijn als een niet-Christen.

  Het belangrijkste verschil zit hem in de houding die een Christen heeft in het leven en het besef dat onbetrouwbaar en onvriendelijk niet de houding is die Jezus ons heeft voorgehouden. Wij als Christenen leven met de wetenschap dat wij ondanks al onze fouten, als wij die erkennen, altijd bij Jezus mogen aankloppen om zijn genade en daardoor niet steeds verder wegzakken in een neerwaartse spiraal van normvervaging en eigen ellende.

  Alle door Huub Oosterhuis gememoreerde eigenschappen van Christenen en Christelijk zijn de eigenschappen die Jezus, de Christus, ons heeft voorgehouden om hier op aarde een harmonieuze en met elkaar betrokken samenleving te kunnen creeëren.

  Dit als basis van onze samenleving komt heel goed overeen met de wens die wij allen hebben en door Huub Oosterhuis is verwoord.

  Laten wij alsjeblieft de Christenen niet op een voetstuk plaatsen of onderschoffenelen omdat het “andere mensen” zouden zijn.

  Reactie door Frans w — dinsdag 19 september 2006 @ 21.50 uur

 43. @35 Evert

  Ik ken je nu al een tijdje…
  Het moet me van m’n hart dat ik 35 niet je intelligentste bijdrage vind.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 19 september 2006 @ 21.50 uur

 44. @ 37 cornelia
  @ 38 Ton
  @ 39 Arnold de Man

  Ik respecteer dat jullie met zoveel gevoel en passie over het christendom schrijven en let wel dat ik niet wil generaliseren wat ik schrijf in reactie 32.
  Ik vraag mij alleen af dat er op de kansel iemand staat die Gods woord verkondigd, en dat er maar een Bijbel is, waarom wordt er dan vanaf de kansel niet meer gehamerd op de grondbeginselen van het christendom en de 10 geboden.
  Kijk als iedereen z’n eigen wetjes en regeltjes aan z’n geloofsovertuiging gaat geven omdat hem/haar dat net even goed uitkomt of omdat hij /zij vindt dat ze excact volgen Gods woord leven maar de grondbeginselen niet begrijpen omdat ze zich er niet in verdiept hebben, of vanaf de kansel wordt A gezegd en vervolgens doet men B… dan moet ik concluderen dat je het christen zijn heeeeel ruim moet zien in al z’n nuances met als gevolg dat je er ook vaak zo’n vertekend beeld van krijgt.
  Arnold de Man, even over de universele waarheid….

  Heb respect en liefde voor jezelf en doe anderen niet aan wat jou in je hart uiteindelijk niet gelukkig maakt.

  Dus dat het CDA de ellende in Nederland creëert, tolereert en in stand houd zoals de voedselbanken, onrechtmatige herkeuringen, verwaarlozen van onze ouderen in de verzorgscentra enz. enz. dit zou dan zeer christelijke zijn want dit maakt ze gelukkig in hun hart.
  Ik denk dat als het hen niet gelukkig zou maken dat deze ellende er ook nooit zou zijn geweest.
  Mischien ben ik een beetje naief, maar ik zie het niet anders.

  Reactie door Pool — dinsdag 19 september 2006 @ 22.01 uur

 45. Huub,je hebt helemaal GELIJK !!
  Zag Hannie Van Leeuwen nog zitten bij de Troonrede…dat was het laatste mooie sociale wijf bij het CDA….heeeeeel lang terug was dat ! Hart op de goede plaats..Hannie

  Reactie door eric — dinsdag 19 september 2006 @ 22.06 uur

 46. @42 Wattenstaafie — dinsdag 19 september 2006 @ 21.50,

  Ik kan er wel wat omheen gaan draaien maar daar heb je ook niks aan. Veel christenen zijn veel te goed gelovig en zijn een makkelijke prooi voor mensen zoals balkenende die daar misbruik van maken.

  Christenen zijn in 3 groepen op te delen.
  Een grote groep goedgelovige club die het liefst alleen maar mooie verhaaltjes wil horen. Een kleine groep die misbruikt maakt van de goedgelovigheid van de grote groep.
  En nog een erg kleine groep die hun hersens gebruikt en zich niet zomaar laten misleiden.

  Hoe bedoel je ‘niet je intelligentste bijdrage’? Omdat ik bij 35 een beetje te direct was, omdat ik een beetje onaardig was tegen Jan Marijnissen? Dat was misschien wel een beetje te aanvallend.

  Jan Marijnissen, als ik je een beetje heb laten schikken, sorry.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 19 september 2006 @ 22.51 uur

 47. @43
  Was dat niet die zelfde mevrouw die in de eerste kamer riep dat de nieuwe ziekenverzekering zo geweldig was.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 19 september 2006 @ 23.05 uur

 48. Ik ben laatste tijd niet zoveel gelezen over Jezus als hier op de site van de SP.
  Buiten het veel schreeuwend gedrag van een vrouwelijke gelovige hier op deze site,moet ik zeggen dat Huub niet direct tot de bomen behoor die ik zou willen om hakken.
  Maar even voordeel van de twijfel.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 19 september 2006 @ 23.15 uur

 49. Ik heb besloten het artikel uit te printen en mee te nemen naar de campagnebijeenkomsten en debatavonden waarvoor ik uitgenodigdwordt als kandidaat statenlid voor de provincie Drenthe. Al heel vroeg viel het mij op dat veel SP leden trouwe gelovigen waren. Maar dan wel trouw aan de letter van het woord. Zo heb je bij de SP Baptisten, Rafaela gemeente, Gereformeerd Vrijgemaakt, Ned. Hervormd (ikzelf), Katholiek, Pinkstergemeente,Sjieten, Soenieten, Hindoestanen, Boedisten, Bagwan, enz, enz, enz.
  Voorwaar een keurige afspiegeling van de samenleving. Een meer dan gewone partij.
  Tot Slot: Huub bedankt voor de goede woorden en je onuitwisbare oproep tot de echte bekering. Mens durf te leven.

  Reactie door Renee Westerhof — dinsdag 19 september 2006 @ 23.30 uur

 50. As u “Roman Catholic Church” gaat vertalen, dan zou “Roman” zich ook naar Romeins laten vertalen.
  Christus was een jood die veroordeeld werd tot de dood aan het kruis.
  Waar stond dat kruis symbool voor?
  Wie waren er werkelijk verantwoordelijk voor de Joden vervolging tot op vandaag de dag?
  Waar staat dat de bijbel historisch correct is?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 20 september 2006 @ 0.24 uur

 51. @44 Pool,
  Zou dat dan niet juist de reden zijn dat zoveel christenen juist niks meer van het CDA willen hebben? Ik zag vanavond bij “Het Elfde Uur” van de EO (waar ik in mijn naiviteit ooit tientjeslid van geworden ben) een betoog van Joop Wijn waarbij hij als prominent CDA’er de kans kreeg om zijn verhaal te doen en zich daarbij uitgaf als katholiek en de uitspraak deed “De Geest van de Heer kan zomaar weer in de mensen waaien”! Ik heb meteen daarna een mail naar de EO gestuurd en met de nodige tekst en uitleg mijn lidmaatschap van die EO per direct opgezegd! Dat soort huichelarij moet ik ook niks van hebben hoor!
  En wat jouw opmerkingen over de CDA-kiezers betreft, dan denk ik aan de woorden van “mijn” Jezus die bereid was om terwille van de mensheid te sterven aan het kruis: “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”..

  @48 Hakker,
  Ben je toch uit het goede hout gesneden haha, maar dat wist ik al. En goed hout hak je niet om toch, jij kan het weten tenslotte!

  Reactie door Ton — woensdag 20 september 2006 @ 0.48 uur

 52. 35. Heb ik in 19 ook geschreven. Door angst en verdoemenis te prediken heeft diezelfde kerk met diezelfde bijbel die ook de hel het vagevuur en de angst daarvoor aanwakkerde ervoor gezorgd dat arme christenen in het gareel bleven lopen van de hogere klassen, zoveel kinderen moesten krijgen dat we nu volgens dezelfde christenen met de baby-boom zitten.
  Iedere heerboer zijn eigen priesterzoon, dat was status en vervulde een rol in het feodale stelsel.

  Nietemin mensen hebben recht op hun geloof en het gaat over wat mensen in het dagelijks leven doen en als dat geweten een socialistisch geweten is wat inderdaad overeenstemt met hetgeen een deel van het geloof predikt dan heb ik daar geen moeite mee. Een mens is wat hij is en niet wat hij lijkt te zijn. Oordeel op wat hij doet en niet op wat hij zegt te doen.
  Een goed mens blijft een goed mens christen en/of socialist en/of moslim en/of humanist What’s in a name.

  Reactie door Henny — woensdag 20 september 2006 @ 1.41 uur

 53. Huub voor mij ben je welkom. Het gaat om het hart niet om de leer.

  Reactie door Henny — woensdag 20 september 2006 @ 1.42 uur

 54. Olav

  Chrestos is Grieks

  Reactie door Rob van der Zon — woensdag 20 september 2006 @ 5.32 uur

 55. Idealisme is mooi maar je moet er wel je verstand bij gebruiken.
  We hebben het allebei nodig.

  Reactie door Nico de Vries — woensdag 20 september 2006 @ 8.33 uur

 56. @35 Evert, als ik van je merk nu al een
  jaar lang, hoe uiteenlopend je reacties
  zijn (geworden?) begrijp ik er uit dat het
  je niet gemakkelijk valt, na jouw studie,
  midden in de ‘maatschappij van nu’ te moeten funktioneren. Het is nu eenmaal niet eenvoudig alles in je leven een plek
  te geven bij nadere kennismaking van wat er allemaal mogelijk is op veel gebieden.
  Er het voor jou goede uit te peuren is een
  leerproces dat vele mogelijkheden kent.
  Je af en toe o r i ë nteren, létterlijk
  afgeleid van je te richten op het’oosten’,
  op oude wijsgeren, die al veel eerder en
  nog langer bekend dan in het Mid.-Oosten,
  vanuit het Verre Oosten ons hun gedachten
  brachten, is de verruiming en verrijking
  van je dénken. Diverse léérgierigen maak-
  ten dan ook ruim tweeduizend jaar terug
  zeer regelmatig lange voet- (én boot)rei-
  zen, om de wereld veel beter te begrijpen.
  Daardoor kun je ook zien wát men in de tijd van Jezus overnam van andere culturen
  en die vind je o.m. dus terug in de Bijbel, die op een wel heel speciale manier in die tijd werd samengesteld, en
  waarin niet alles staat en ook veel bewust
  werd wéggelaten.
  Calvijn was niet zachtzinnig in de ‘leer’
  en verschillende van zijn handelwijzen
  werden nooit vanuit het Frans in het Nederlands vertaald: de manier van het ge-
  loof afdwingen is bepaald niet ‘met zachte
  hand’gebeurd.
  Het Lutheranisme was een hervorming van een heel ander gehalte en reaktie op velerlei ontwikkelingen, waarbij de essen-
  tie van geloven geen verder geweld mocht
  worden aangedaan, en terecht.
  Motto zou dus ook kunnen zijn:
  Onderzoek alle dingen en behoud het goede!
  Veel goeds is er in veel te vinden en je
  komt het vanzelf wel tegen, of doet er enige moeite voor. Pessimisme kan je niet
  helpen en blijven steken in óók fouten van
  geschriften van aller tijden is een stadium waar je doorheen komt, zodra je
  e.e.a. gaat doorzien en geheel kan relati-
  veren. Begrijpelijk dat het door jou aan-
  gegeven voorbeeld je mogelijk erg hoog kan
  zitten. Velen zit dat erg hoog, niet alleen mbt het slachtoffer, maar ook de
  grote vraag in welke hoek je de daders moet zoeken en zien te bereiken in hun ge-
  dachtengang. Aan de basis moet er dus ver-
  anderd worden, en dat begint al heel vroeg
  in wat kinderen wordt bijgebracht!
  Heb geduld met jezelf Evert om de problematiek van de kleine wereld om je
  heen én de grote wereld daarbuiten te
  accepteren en te willen begrijpen.
  Machteloos maakt moedeloos, maar daaraan
  mogen wij onszélf niet overgeven, niemand
  van ons, en niemand hiér! Sterkte en ook
  mijn vriendelijke groeten! Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 8.44 uur

 57. Ik ben op die site christelijk.nl in discussie gegaan met twee personen. Helaas begint men al weer heel snel over Israel en het oude MAO verhaal. Dat maakt de discussie helaas weer zinloos.

  Reactie door kaatje — woensdag 20 september 2006 @ 9.01 uur

 58. @50 Mensen die opgevoed werden met de bij-
  bel werd geleerd dat dit een evangelisch
  boek was (samengesteld uit veel werken op
  verschillende tijden en manier van overle-
  vering ná Jezus dood, en tig keren ver-
  taald op verschillende manieren), maar niet een geschiedkundig boek.
  Het waren de vérder denkende en studerende
  predikanten, die gingen inzien, dat je de
  verschijning Jezus niet los kon zien van
  zijn wieg, milieu en plekken waar hij zich
  heeft opgehouden en met wie in het bijzonder in welke periode wordt de goe-
  gemeente nog steeds onthouden, want wegge-
  laten werd uitvoerig te beschrijven aan de
  doorsnee kerkganger, waar hij was van zijn
  12e t/m zijn 30ste!
  Dat Jezus’ funktioneren juist een brug
  diende te slaan tussen geloof en politiek
  werd zijn grote strijd en ageerde hij dus
  als geen ander tegen liefdeloosheid en ging, evenals Paulus, tekeer tegen onder-
  drukking. Voortrekkers voor wat bedoelde
  een nieuwe beschaving te moeten worden!
  Mensen middels samenkomsten bijscholen in
  zindelijk denken stond aan de basis van de
  huidige wésterse wereld. In het verre, verre oosten was men op een bepaalde manier al duizenden jaren vérder!
  Kerk (instituut) geschiedenis zou dus onlosmakelijk verbonden moeten zijn aan
  het bestuderen van godsdiensten om te weten wat je wil geloven en hoé!
  Het wonder van het ‘heelal en al wat daarin is’ kan nooit ontkend worden als een vorm van een schepping (ontstaan/wor-
  ding) hoe dan ook, maar verdient in de 21e
  eeuw een geheel nieuwe, geloofwaardige,
  benadering. Zoals liefde gevoeld kan worden en blijven bestaan en zelfs tast-
  baar is, zo werd bedoeld eerbied voor de
  Schepping te hebben in een totaliteit van
  meer dan wat ook in Betlehem één van de
  grote voorbeelden werd…van medemenselijk
  heid hoog in het vaandel te willen hebben,
  voor een ieder, Rob!

  Reactie door Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 9.09 uur

 59. @54 Ha Rob! Bedankt voor deze woord-ver-
  taling. Het is ook daarom dat ik liever
  zie staan: Christelijk, alhoewel dat soms
  ook zo’n heel negatief beladen kan klinken.
  ‘gristelijk’ komt m.i. zo af en toe haast
  Freudiaans over en wordt dat woord teveel
  gebruikt, staat het mogelijk over een aan-
  tal jaren in dat grote woordenboek v.D.
  en dát kan toch niet de bedoeling zijn.
  Voor ons zijn alle nieuw bedachte spel-
  lingsvormen al vaak niet te verteren maar
  hoe ‘nieuwkomers’ zich zouden moeten aan-
  passen aan ons taalgebruik, dan een wel
  hopeloze zaak !
  Fijne dag verder en groetjes, Madelief
  (10-12’05 Utr.)

  Reactie door Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 9.27 uur

 60. Niets is so subjectief als een geloof. Een bijbel of ander ‘heilig’ boek kun je op elke gewenste manier uitleggen en toepassen. Je kan er de apartheid mee verdedigen, heksen mee verbranden of er de solidariteit mee uitdragen. U vraagt wij draaien.

  De bijbel vraagt soms om solidariteit, maar zegt niet dat dit door de overheid moet komen. Er wordt gepleit voor solidariteit door individuen niet door overheden. In de bijbel wordt de vlaktaks aangeprezen, namelijk iedereen betaalt 10% belasting, de ‘tienden’. Het huidige progressieve belastingstelsel is daarmee in strijd.

  Balkenende prijst de individuele acties van solidariteit. De overheid trekt zich terug, maar de mensen moeten volgens het CDA meer solidair zijn met elkaar. Dat is dus een andere visie op het christendom.

  En, hebben de christenen of andere geloven de moraal in pacht? Die gedachte begint een beetje te gaan overheersen. Laat dus alsjeblieft de bijbel in de kast en laat solidariteit en rechtvaardigheidsgevoel ergens anders uit blijken.

  Reactie door Edward — woensdag 20 september 2006 @ 10.18 uur

 61. Wat een hoogmoed Edward,
  Elk geloof, ook in het socialisme (dat trouwens joodse wortels heeft) kan tot onmenselijkheid leiden. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk dus kan het ontsporing leiden. Het is net als medicijn, te veel kan tot vergiftiging leiden.

  Reactie door Nico de Vries — woensdag 20 september 2006 @ 10.33 uur

 62. Broeder Oosterhuis doet nogal aan inlegkunde. Er is niks mis met solidariteit, ook niet voor christenenen, ook al heeft Jezus gezegd dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Maar om nu uit de Bijbel de verzorgingsstaat af te leiden, is onzin. Wie niet werkt zal ook niet eten, is de norm.

  Reactie door Klukkluk — woensdag 20 september 2006 @ 10.43 uur

 63. @Henk Bosschaart

  citaat:”Omdat ze dat al jaren verzaken, hebben ze van mij en van vele mede-christenen al lang de stem verloren en zijn die voor een groot deel bij de SP en de ChristenUnie terecht gekomen. HULDE aan de SP wat dat betreft!! maar triest om te zien dat “christenen” zich niet meer thuis voelen bij een christelijke partij….”

  Dat is helemaal niet triest, maar een positieve ontwikkeling. Gelukkig worden steeds meer christenen bewust en laten zich niet meer voor het lapje houden.
  Dat CDA vaart al te lang voort op stemmers die juist vanwege dat misleidende C’tje erop stemmen. Blinden kunnen weer zien, doven weer horen en dat is pas je ware verlichting…..

  en volg nooit meer een valse Messias

  Reactie door Marcel — woensdag 20 september 2006 @ 10.57 uur

 64. Prachtig Huub , maar elke Nederlander weet dit nu wel : Probleem hoe krijg je die CDAers weer op het rechte pad ?

  Reactie door Fred — woensdag 20 september 2006 @ 11.49 uur

 65. “3. De beweging rondom de joodse leermeester en profeet Jezus van Nazareth, die door zijn volgelingen ‘christus’ (dat betekent Messias) werd genoemd en die door het Romeinse bewind als staatsgevaarlijk werd veroordeeld tot de dood aan het kruis..”

  In principe vind ik de bijdrage van H. Oosterhuis heel erg mooi en natuurlijk passend binnen het socialisme want wat Jesus verwoord heeft is een erg sterke sociale notie van de intermenselijke betrekkingen.

  Wel vind ik volgens de Bijbel zelf dat Jesus in eerste instantie door de Orde van de Tempelpriesters bijvoorbaat tot dood veroordeeld werd en aan de heersende imperse macht overgedragen ter berechting. De imperse macht heeft het advies overgenomen om de betrekkingen met de anders mogelijk gevaarlijke Tempelpriesters niet onder druk te zetten.

  Waarom “christus” met klein letter en Messian met groot is mij tenminste een radsel.

  Wel vind ik op zijn plaats hier ook de herinnering eraan dat de eerste christenen, voordat het een staatsgeloof werd, geen onderscheid kenden tussen man en vrouw m.b.t. de priesterfunctie en iedereen kon op zijn beurt preek houden en door de Geest genomen de dienst uitvoeren.
  Er was dus geen ierarchie in dezen zoals we het nu kennen.

  Reactie door walking bull — woensdag 20 september 2006 @ 14.30 uur

 66. @62 klukkluk, daarnaast heeft Jesus ook gezegd (uit mijn hoofd) “De Konijnkrijk GODs is over jullie heen gekomen, maar jullie zien het niet!” (en daarom werken niet aan mee (blinden)).

  Hij heeft persoonlijk in DEZE wereld het aanzet gegeven tot broederschap en liefde en delen van voedsel en kleding.

  Reactie door walking bull — woensdag 20 september 2006 @ 14.39 uur

 67. @62 Weet je wel klukkluk hoeveel mensen er
  dolblij zijn dat ze ‘genadebrood’ krijgen
  voorgeschoteld, zelfs als ze niet (kunnen)
  werken?
  In mijn herinnering stond er ook in één of
  andere vertaling:
  Het koninkrijk is IN en RONDOM U.
  Het vermogen om middels de eigen wil, eigen inbreng, er op aarde iets hemels van
  te maken gaat niet lukken, maar het streven mag er wel naar zijn.
  Bewerk de aarde, is daar vast een vrij
  versie van en niét wat wij aan produkten
  zaaien en oogsten.
  De bedoeling is ongetwijfeld ‘opbrengsten’
  eerlijk te verdelen, maar de stoet ‘aren-
  lezers achter de maaiers’ is te groot ge-
  worden ten opzichte van hen die maaien en
  zelf ervandoor gaan met een leeuwenaandeel
  en Bertus Aafjes schreef er destijds een
  aardig boekje over met die titel.

  @65 Ongetwijfeld walking bull heb je in
  beginsel helemaal gelijk, maar of het nu
  een KONIJNkrijk moest heten? Dat geloof je
  zelf vast ook niet, maar het gedrag leek
  door misverstanden wel heel vaak op ‘bij de konijnen af’. ‘Gaat heen en vermenig-
  vuldig u’ is natuurlijk nooit letterlijk
  bedoeld maar eerder een ‘breid u uit in
  het aantal áánhangers van de nieuw verbreide leer’. Zo is er dus ook veel mis gegaan in de diverse vertalingen, voordat men het in het huidige Nederlands
  had vertaald, en dat niét alleen in wóór-
  den deed, maar ook in bééld(spraak) en de
  meningen binnen de vertaalgroepen, Oude
  Testament en ook de vertaalgroep Nieuwe
  Testament, konden behoorlijk verschillen.
  Beginjaren vijftig werd daaraan deelgeno-
  men door eerbiedwaardige oudere heren van
  niet zelden tegen de 80 jaar. Nooit was er
  een vrouw bij aanwezig naar mijn herinne-
  ring (ik was slechts terzijde toeschouwster van e.e.a.).
  Verschil van inzicht en interpretatie zal
  er dus vermoedelijk te allen tijde blijven
  en is het dus zaak om uit bijbelse verhalen de rode of gouden draad weten vast te houden en dat is niet eenvoudig!

  @63 Marcel heeft dus volkomen gelijk met
  zijn conclusie! Ook m.i. kan ‘schone
  schijn’ enorm bedriegen, maar het gepeupel
  loopt allang niet meer kreupel, het wist
  gevoelsmatig correcties keurig aan te pas-
  sen aan het ‘wandel’-patroon: in het licht
  blijven, opdat duisternis niet meer zal
  zijn!
  Fijne dag, mannenbroeders! Groet!

  Reactie door Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 15.22 uur

 68. Er schijnen hier op de log ,nogsteeds een aantal te menen te kunnen zeggen dat de uitkeringstrekkende niet willen werken ; ik denk dat het vooral te maken heeft of de werkgevers wel bereid zijn socialer te zijn ; iets wat ik erg betwijfeld : Het is wel heel gemakkelijk deze mensen , een vermaning te geven ; Bovendien zijn er vele die zgn werken : ook geen donder uitvoeren ;dan wel aanwezig te zijn .

  Reactie door Fred — woensdag 20 september 2006 @ 15.26 uur

 69. En met een beetje economische kennis , kan gezegd worden dat er nooit 100% werkgelegenheid zal zijn ,zelfs niet in een communistische economie !

  Reactie door Fred — woensdag 20 september 2006 @ 15.31 uur

 70. @67, Madelief, bedankt voor je opmerking. Hiermee heb ik waarschijnlijk ongewild verklapt dat ik van dieren veel houd.

  Reactie door walking bull — woensdag 20 september 2006 @ 15.50 uur

 71. @ Evert (35):

  Er zijn talloze soorten Christenen, van (zeer) conservatief tot (zeer) progressief. Het gaat er mij altijd om: wat DOET iemand in de praktijk van het sociale en politieke leven, en niet om: waardoor wordt hij/zij geïnspireerd? De goede inspiraties kunnen van velerlei aard zijn. Laat 1.000 bloemen bloeien!

  Citaat: “In polen worden homo’s om de zoveel tijd door christenen in elkaar geslachen op het commando van de dominee.”

  Je zou beter moeten weten, Evert. Dat zou toch alleen het commando van de pastoor en/of zijn meerderen kunnen zijn.

  @ Arnold de Man (39):

  Huub Oosterhuis heeft een RK achtegrond, en kan dus moeilijk een dominee zijn.

  @ Rob van der Zon (54):

  Exact. Dat heb ik ook gezegd in nr. 2. Het is wel: ChrIstos (deelwoord van het werkwoord “chrio” = zalven).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 20 september 2006 @ 17.38 uur

 72. 53 Henny deze reactie kan ik delen.
  Niet dat het hart van de SP via een vergelijking met slechts het christeljke waarden en normen wordt aangeproken.
  Er zijn vele harten waarvan ‘godsdiensten’ het aanhangen van een geloof gemene delers hebben.
  Het kan zinvol zijn om de ontevreden christelijke gemeenschap tot de sp op te roepen. Het is m.i. geen lange termijn visie gezien wij met meerdere godsdiensten en seculieren de wereld en ons land delen.
  Ik mis dit. Missichien komt dit nog in een vervolg van de bijdragen van de heer Oosterhuis.

  Reactie door maria — woensdag 20 september 2006 @ 18.26 uur

 73. Ik mis dit niet alleen maar heb mijn hart gelucht!

  Reactie door maria — woensdag 20 september 2006 @ 19.06 uur

 74. Beste mijnheer Oosterhuis,

  Als kind heb ik uw liederen in de kerk gezongen maar het Christendom is volgens mij echt niet meer de manier om een maatschappij mee op te bouwen.

  Er zit een gevaarlijk spel in verborgen; het oude drama driehoek van slachtoffer, aanklager en redder.
  Een muizenval waar je niet meer uitkomt.
  We kunnen nu die driehoek doorbreken door het slachtofferschap van alle kanten af te wijzen en weigeren om ons vast te laten spijkeren.
  De SP als partij voor de mensen die “iets” van hun leven willen maken los van oppervlakkige status en hebzucht en dwars door alle lagen van de maatschappij heen.Weigeren om jezelf en de mensen om je heen als slachtoffer te zien.Opkomen voor jezelf en anderen om je heen vanuit een verwantschap en solidariteit en niet om de held en redder zoals Christus te zijn want dan komt altijd weer het moment om je medemensen naar de hel en de verdoemenis te wensen.

  Met alle respect,

  Reactie door Willem — woensdag 20 september 2006 @ 20.57 uur

 75. @56 Madelief — woensdag 20 september 2006 @ 8.44,

  Ja, het is wat met de maatschappij van tegenwoordig, met dat hoeren volk op straat, want die dingen waarbij je de slip met gemak kan zien kun je geen vrouw meer noemen. En is een minderheid die nog recht hebben om vrouw genoemd te worden. En dom kudde volk dat na programma’s als sterren dansen op het ijs kijken en straks naar sterren in het circus hoorde ik vanmorgen op de auto radio.

  Ja bedankt, ook de vriendelijke groeten van mij.

  @71 Olav Meijer — woensdag 20 september 2006 @ 17.38,

  Ben ik met je eens maar wat heb je aan mensen die niet verder komen dan luisteren naar mooie praatjes tijdens de weekelijkse kerkbezoeken? Deze kun je beter in de efteling neerzetten, iedereen blij.

  Maar er wordt niks aan gedaan, een groot deel van het westen kijkt laf de andere kant op. Want ja, die tere christen zieltjes daar wil je geen kwaad van spreken.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 20 september 2006 @ 22.32 uur

 76. Kijk maar even op die site christelijk.nl dan zien we allemaal hoe bekrompen en ziek de gedachtengang van Cornelia is.
  Ja, ja, al schermend met de bijbel heeft ze het over “die marokkaantjes” en over dat ze toch echt de SP niet op 1 hoop gegooid wil zien met de CU. Kortom, discussie zinloos.

  Reactie door kaatje — donderdag 21 september 2006 @ 9.22 uur

 77. @66 Helemaal prima, delen, naastenliefde, solidariteit, vrede, gerechtigheid. Allemaal mooi, allemaal christelijk, allemaal medemenselijk. De kwestie socialisme vs. christelijk geloof (wat nogal een breed begrip is) komt volgens mij op twee dingen neer.

  1. Kan de overheid hiervoor zorgen in deze wereld (De maakbaarheid). Jezus zei ook: de armen hebt u altijd bij u. Niet iets om je achter te verschuilen, maar realisties.
  2. Is de overheid de aangewezen instantie om voor de armen te zorgen. Je mag het vinden, maar dat heeft volgens mij niet zoveel met Jezus te maken.

  Voor beide zie ik

  Reactie door Klukkluk — donderdag 21 september 2006 @ 10.00 uur

 78. als ze nou alle klerelijers uit het CDA gooien en alleen nog christenen toelieten…. echte christenen, geen nep-christenen, oplichters, sjacheraars en meer van dat soort: opvallend dat het CDA (met de C van Christen) het NOOIT over liefde, naastenliefde, gelijkheid, gelijke verdeling, zorg voor de planeet en elkaar heeft !!! Niet en nooit. Terwijl toch bovenal liefde/naastenliefde zo’n beetje het hoofdthema van Christus is. Wat maakt die ‘christenen’ in het CDA dan tot christenen, waar slaat die C op ??? Het beleid van het CDA in de afgelopen kabinetten JPB was keihard en schaamteloos VVD en boven alles Zalm ! Is dat soms een christelijke VVD’er ? Bestaat dat dan ook al ?? Een christelijke VVD’er met een hele zure ontevreden kop die uitsluitend aan centjes denkt. Ik weet zeker dat precies dit soort lui door Jezus op de korrel zijn genomen. Wee U…witgepleisterde graven !

  Reactie door Gio — donderdag 21 september 2006 @ 10.48 uur

 79. @77
  prima: maar er zijn dus politieke (!) groeperingen die dus schermen met C (van christelijk / christen) zijn, dus suggereren zij een “christelijk” beleid, wat dat dan verder dan ook moge zijn: politiek en christendom dus. (We hebben gezien waar dat toe leidt)

  Reactie door Gio — donderdag 21 september 2006 @ 10.52 uur

 80. @77 klukkluk,
  * Er wordt toch steeds door CDA rondgebazuind dat we een maatschappij met christelijk achtergrond zijn, toch?
  Waar valt dit dan af te lezen? Of is het maar een loze kreet en de kerk op zondag is om je “christelijke” verzekereing gewoon te doen onderhouden en de overheid mag dan maar van alles uitspoken??

  Ga naar de dominee luisteren en hij zal je zeker vertellen dat de overheid moet ook naar GOD (Jesus) wetten in dit geval luisteren.
  Ja hoor, naastenliefde, delen, gerechtigheid gelijk voor iedereen enz.

  * In het geval dat de overheid niets van bovengenoemde zaken zou willen hebben geef je dan een hele sterke troef in handen van de aanhangers van het moslimgeloof die over onze verderf mogen dan eventueel gaan praten en bij hun eigen maatchappij model gaan verwachten dat de overheid stipt GODs regels zou moeten volgen?

  Vind je dit ook niets?

  Reactie door walking bull — donderdag 21 september 2006 @ 12.54 uur

 81. Nu heb Ik met M’n Vader 80 briefjes doorgenomen en Zijn eerste reaktie was:”Zeg, Zoon, We hebben toch duidelijk al heel lang geleden laten optekenen dat wie Jou vroeg zoeken, Jou ook zullen vinden ?! Wat ik zelf nog dacht:”Sinds Eden is er snoerloos contact mogelijk en sinds Golgotha kan het ook weer gewoon via een vaste lijn (minder ruis)(jullie noemen dat online toch ?) maar wat opvalt,is dat maar weinigen Onze site (Het levende Woord) echt dagelijks bezoeken. Geen Wonder (daar hebben Wij normaal wel wat mee….) dat een ieder z’n mening heeft, met daarin verweven een grote kruik eigenbelang en…..net als het curtureel demagogisch appel van leiders in deze westerse wereld een beangstigende hang naar ‘het slijk der aarde’. Hebben jullie nog meer post voor Ons ? Want we hebben op zich ook wel de oplossing voor Nederland, ookal zijn die problemen niet vergelijkbaar met wat eigenlijk nog staat te gebeuren maar eerst zouden jullie Het Koninkrijk van Mijn Vader gaan zoeken, toch ? In plaats daarvan gebruiken jullie Zijn Naam netzo als die Agent van Amerika en is de Naam van Mijn Vader een ‘sticker’ die overal opgeplakt word; op kerken, op verenigingen etc. Laatst werden we geconfronteerd met Christelijke sexhuizen ( In de kerk ontstaan…) en Christelijke waarzeggerij ( zeker in het kader van een “prettig in het gehoor liggend Evangelie ??)
  O ja, en houden jullie er ook een beetje rekening mee dat het m’n Vader logisch lijkt als Hij datgene het eerst inwilligd wat het meest aan Hem gevraagd word ? GVD staat nog steeds bovenaan Zijn lijst. Gelukkig is er nog “Genade” zolang Ik niet op de Olijfberg terugkom, dus hebben jullie nog even de tijd…….
  Nou, veel sterkte. ( Een zegen kan Ik hier niet echt over geven, daar heb Ik dan wel weer moeite mee. O ja, en tot slot nog even:’Als er dan een paar mensen met een ijzeren vogel in een wolkenkrabber vliegen dan bestaat m’n Vader ineens wel ( zelfs voor Atheisten…)en trekken jullie een laadje open en geven Hem daar de schuld dan maar van. Wel zo makkelijk…Zo’n Zondebok !!! En jullie blijven maar bokjes slachten . Maar Ik ben toch al zo’n slordige 2000 jaar geleden geslacht ?

  Reactie door Man van Smarten — donderdag 21 september 2006 @ 22.26 uur

 82. @ 77 Klukluk

  JEZUS ZEGT:

  (Mattheus hoofdstuk 20/vers 25)

  “Jullie weten dat de mannen die het in de wereld voor het zeggen hebben, de bevolking onderdrukken. Zij maken misbruik van hun macht.”

  Mattheus hoofdstuk 19/vers 23

  “Voor een rijke is het bijna onmogelijk om in het Koninkrijk van de hemelen te komen. Je kunt zeggen dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om in het koninkrijk van God te komen!”

  Lukas hoofdstuk 16/vers 13

  “U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: De ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten.”

  Reactie door Gloria — donderdag 21 september 2006 @ 22.59 uur

 83. Links en Gristelijk: mag ik een teiltje?

  Reactie door Koen — donderdag 21 september 2006 @ 23.57 uur

 84. Gloria;
  Ook Paulus citeren over vrouwen en de kerk.

  Reactie door !!!!maria — vrijdag 22 september 2006 @ 0.16 uur

 85. Allemaal waar beste mensen maar als je van teksten uitgaat zonder eigen inzicht ben je een gevaarlijk fundamentalist.
  Elke ketter zijn letter zeiden ze vroeger.
  Zowel de koran als de bijbel (verhalenboek) kent zowel schitterende wijze teksten als gruwelijke teksten. Beslist geen receptenboek voor iedereen.

  Reactie door Nico de Vries — vrijdag 22 september 2006 @ 9.25 uur

 86. 86 Mooi en waar gezegd. Het zijn als het ware legendes.

  Reactie door !!!!maria — vrijdag 22 september 2006 @ 10.31 uur

 87. @ 82 ja gloria, en met die citaten werden de armen arm gehouden….de rijkdom kwam pas in de hemel…. erg slim bedacht allemaal..

  Reactie door marisca — vrijdag 22 september 2006 @ 17.43 uur

 88. 20 september 2006

  Aan leden van het Christen Democratisch Appèl (CDA) in de provincie Utrecht

  Geachte dames en heren,

  Ook in de provincie Utrecht zijn lokale groepen die zich met asielzoekers en vluchtelingen bezighouden ernstig bezorgd over het feit, dat veel asielzoekers nog steeds in onzekerheid verkeren over hun positie. Het gaat dan met name over de zo genoemde oude-wets asielzoekers die al in Nederland waren vóór invoering van de nieuwe asielwet op 1 april 2001 en nu nog geen verblijfsvergunning hebben.
  Velen in Nederland, individueel of namens een organisatie, hebben inmiddels gepleit voor maatregelen waardoor de onzekerheid voor deze specifieke groep wordt weggenomen. Daaronder zijn ook plaatselijke overheden die de landelijke overheid hebben opgeroepen tot een humaan asielbeleid. Een van die uitingen is de ‘Motie van Vlagtwedde’ waarover u ongetwijfeld heeft gehoord. Van de 458 gemeenten in Nederland hebben 451 op de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vóór een ruimhartiger pardon voor oude-wets asielzoekers gestemd: zeer veel van de betrokken burgemeesters en wethouders zijn lid van het CDA.
  Ook de Raad van Kerken en de CDA Jongeren zijn vóór een pardon voor oude-wetters, evenals een groot aantal andere maatschappelijke organisaties en zeer veel CDA-gemeenteraadsleden.
  Alleen in de Tweede Kamer en op coalitieniveau lijkt de discussie hierover niet de goede kant op te gaan.

  Mede om deze reden waren vertegenwoordigers van eerdergenoemde lokale groepen op 4 september 2006 in Arnhem bijeen. Zij spraken uit u, als CDA-leden, te willen vragen de zorg voor die specifieke groep met hen, de lokale opvang- en belangenbehartigingsgroepen, te delen.

  Op 29 en 30 september 2006 vindt in Amsterdam uw CDA-congres plaats met het oog op de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006. Op uw congres wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Deelt u onze zorgen over die groep asielzoekers dan vragen wij u met klem naar het congres te gaan en uw stem aan te wenden bij die onderdelen in het CDA-verkiezingsprogramma waar het asiel- en vluchtelingenbeleid wordt voorgesteld.

  Concreet vragen wij u om tijdens het congres positief te stemmen op ingebrachte amendement(en) die het volgende beogen:
  De aanvragen van een verblijfsvergunning van alle asielzoekers moeten versneld afgehandeld worden. Daarbij moet individueel getoetst worden en verblijf langer dan vijf jaar in Nederland automatisch leiden tot toekenning van een verblijfsvergunning, tenzij de betrokkene is veroordeeld voor een ernstig misdrijf. Hiermee wordt een humaan gebaar gemaakt naar mensen die al veel geleden hebben en nog steeds onzeker zijn over hun toekomst.

  Indien mogelijk zou u ook tijdens het congres een resolutie in stemming kunnen brengen. Ons voorstel voor een tekst is:
  verzoekt de leden van de CDA Tweede Kamerfractie een motie te agenderen en te ondersteunen in een vergadering van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zo spoedig mogelijk na 1 oktober, inhoudende:
  ”De aanvragen van een verblijfsvergunning van alle asielzoekers moeten versneld afgehandeld worden. Daarbij moet individueel getoetst worden en verblijf langer dan vijf jaar in Nederland automatisch leiden tot toekenning van een verblijfsvergunning, tenzij de betrokkene is veroordeeld voor een ernstig misdrijf.”

  Graag hopen wij, dat u gevolg wilt geven aan ons verzoek. Wij wensen u veel wijsheid en besluitvaardigheid toe bij de behandeling van dit onderwerp.

  Met vriendelijke groet, namens de Gideonsbende Maarssen, Rini Willemse

  Gideonsbende@planet.nl

  Reactie door Jaap van der Vinne — vrijdag 22 september 2006 @ 18.20 uur

 89. Als Christen vraag ik me al jaren af waar de Christelijke Politiek (= CDA, CU, SGP) in Nederland mee bezig is. Als ik in de kerk kom hoor ik andere geluiden, dan van de Christelijke Politiek. Als ik de bijbel lees, lees ik andere dingen dan in de partij programma’s van de Christelijke Politiek. De mooiste teksten uit de gezangenbundel zijn van de hand van Huub Oosterhuis.

  Op wie zou Jesus stemmen, welk advies zou Hij geven? Wat zou Hij Peter-Jan Balkende adviseren? Wees braaf tegen Bush? Bijstandmoeders kunnen ook wel een tijdje zonder eten? Jij bent niet verantwoordelijk als een gevangenis met asielzoekers afbrand? Steel van de armen en geef het met rente aan de rijken, of was het nu andersom? Ik weet niet op wie ik ga stemmen! Wat zou Hij zeggen?

  Reactie door Henry — vrijdag 22 september 2006 @ 20.26 uur

 90. Misschien kunnen we eens gaan denken aan een HUMANISTISCHE OPLOSSING en daarnaast kun je geloven wat je wilt.
  Dat lijkt me de sociaalste oplossing.

  Reactie door Cecilia Zaal — zaterdag 23 september 2006 @ 0.40 uur

 91. @81 zit je in een of ander zeer verlicht Ariers clubje of zo?

  Reactie door walking bull — zaterdag 23 september 2006 @ 14.18 uur

 92. @86, “Het zijn als het ware legendes.” ???

  Bedoel je ermee alles wat over Irak door de regeringen en media verteld werd in de aanloop naar de oorlog. Of over Afganistan? Of over Joegoslavie?

  Hoe heet JOU geloof eigenlijk?

  Reactie door walking bull — zaterdag 23 september 2006 @ 14.25 uur

 93. @87, marisca, ik vermoed dat je niet begrijpt wat je leest bij Gloria.

  Zij haalt citaten aan waaruit blijkt dat echte christendom en wilde kapitalisme kunnen niet samen huisvesten.

  Hier op Aarde en niet in de Hemelen.

  Reactie door walking bull — zaterdag 23 september 2006 @ 14.28 uur

 94. Het is niet voor of tegen de heer Oosterhuis, maar wat mij betreft is deze lijstduwer een wat goedkope manier om christen te “lokken” voor de SP, terwijl deze uitstekend terecht kunnen bij de ChristenUnie.
  Heeft dit ook consequenties voor het standpunt van de SP t.a.v. abortus, homoseksualiteit e.d.? Dan hoor ik dat graag, kan ik mijn lidmaatschap van de SP opzeggen.

  Annemieke Kooijman

  Reactie door Annemieke Kooijman — zaterdag 23 september 2006 @ 20.09 uur

 95. @93

  Precies walking bull! :lol:

  @84/@87 maria

  Maria je moet wel even op het verband letten! Lees dan eerst wat klukkluk vindt bij @77. Hij vraagt zich af of het beleid van dit kabinet (dus overheid) iets met Jezus te maken zou moeten hebben.
  Je weet dat dit kabinet o.a. vetegenwoordigd is door het (C)DA.
  Begrijp dan dat ik hier wat uitspraken van Jezus neerzet om hem te laten zien HOE SLECHT HET CDA die C vertegenwoordigt.
  ERBARMELIJK DUS!!
  En wat wil je met Paulus? We hebben het hier over JEZUS!

  Waarom dan zo kort van memorie? Hoevaak heb ik in dit weblog niet juist vanuit linkse zijde mijn bezwaren neergelegd over de (zondags)christenen die gewoon MEEHEULEN met dit asociale beleid!
  Zelfs heb ik hier durven roepen: JEZUS HUILT! Weet je nu nog niet hoe ik erover denk? Ik haal hier en altijd alleen de Bijbel aan om juist te laten zien hoe God erover denkt en wat Hij erover zegt. En dat ook in praktijk heeft gebracht op aarde.

  En ja, christenen hebben zich dom laten houden door de kerkleiders! Maar dat zijn MENSEN! En die zijn gebroken en beperkt en geven een gebroken en beperkte uitleg. Waarom? Omdat zij waarschijnlijk wel de vinger op de letter leggen, maar niet met Jezus optrekken. En dat is pas leren en groeien en opschieten. Ook binnen de kerk zijn er teveel belangenverstrengelingen. MONEY!!! Dus de rijken kunnen zij niet missen. VANDAAR snap je?
  Maar wat heeft dat nou met Christus te maken. Pas als je met Hem ‘spreekt’ en met Hem ‘optrekt’ zal je gaan begrijpen wat ik bedoel. En geloof maar dat dit contact AMAZING is! :lol:

  Christus is geen socialist. Maar God die LIEFDE is en dat gaat ver boven sociaal zijn uit! Maar laten we op z’n minst beginnen met sociaal zijn. Dat ligt beslist in Zijn Lijn. Vandaar SP.

  Reactie door gloria — zondag 24 september 2006 @ 0.33 uur

 96. @ 89 Henry

  Hij zal zeggen: “Kom bij Mij en volg Mij”.
  En dan ga je op Pad. Op WERELDPAD!
  En dan ga je oog krijgen voor wat je al ziet, zoals bij jouw bijdrage @89!
  En Hij zal je nog veel meer laten zien!!! Want de Waarheid kan keihard zijn…
  Hij opent je ogen en je oren en zorgt ervoor dat je moed krijgt om niet meer mee te heulen met de rijken die hun stem uitbrengen op een partij die de armen tekort doet. Ze jazelfs bewust in stand houdt! Die al onze sociale verworvenheden om zeep helpt. Die alleen en uitsluitend gaan voor ZICHZELF en hun PORTEMONNEE. Dan weet je ook dat Bush zich als een beest gedraagt. Een man die zich niet heeft laten opvoeden door Jezus! Verblind door macht en het is niets! Nada!! Luchtkasteel!!! De Bijbel blijft dood voor velen, want die SCHAT ligt niet bloot op de letter, maar verborgen in Jezus. En Hij opent Zijn Woord als je Hem om Leiding vraagt.
  En zie hoe de wereld door al die charlatans zienderogen naar de knoppen wordt geholpen. HET IS TIJD OM OP TE STAAN!

  Christus is geen politicus, maar Hij leidt je wel naar een partij die ‘christelijk’ is. En daar is bij de SP het meest van blijven staan.
  En zijn Lessen in Liefde? Tja, dat gaat beetje bij beetje… je wordt geslepen als een diamant. En dat kan weleens pijn doen. Maar schitteren zal je! :LOL:

  Reactie door gloria — zondag 24 september 2006 @ 1.16 uur

 97. PS Henry

  Sorry mislukt! Opnieuw:
  Maar schitteren zal je! :lol:

  Reactie door gloria — zondag 24 september 2006 @ 1.22 uur

 98. @94 Annemieke,
  Brrr..eng he! Je komt ze ook overal tegen, die christenen. Ten aanzien van abortus, homoseksualiteit e.d. zou ik zeggen, gewoon de SP goed blijven (gaan) volgen!

  Reactie door Ton — zondag 24 september 2006 @ 5.17 uur

 99. @12 Maria, je hebt een sterk punt.
  Waarom ook geen Boedhisme, Islam, e.a. voorgangers bij de SP propaganda betrekken?

  Huub, je zult best wel een “goed mens” kunnen zijn, – maar ik vind het niet passend om je overtuiging als een politiek instrument te laten gebruiken.

  “Christelijk” is voor mij een woord voor iets dat geassocieerd is met discreminatie,
  machtsmisbruik en rassenhaat, – van veroordeling van andersdenkenden, homo’s, abortus, werkelozen, ilegalen en daklozen, vanuit een misplaats superioriteits gevoel.

  Vaak, te vaak, verwijzen christenen naar “de” bijbel. Dan vraag ik: “Welke bijbel?” – Kijk maar eens in de bijbelse enceclopedie, daar staan er zes naast elkaar – en de grote verrassing is, dat daar nochal wat verschillen in zitten.

  Uiteindelijk mag “de bijbel” geen vervanging zijn voor eigen verantwoordelijkheid, en het eigen geweten.

  Overigens Huub,
  Gisteren bij de anti-oorlogs demo op het Museumplein, heb ik je niet gezien.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 24 september 2006 @ 12.52 uur

 100. Geachte Heer Oosterhuis,

  Ik vraag het maar maar wellicht denkt de heer marrijnissen er ook zo over. Zou u minsiter willen worden in een links kabinet namens de partij. Wellicht minister van Sociale Zaken.
  Dit heeft Dhr. De Geus toch echt verkeerd aangepakt namens de Christen Democraten

  Groet

  Vincent

  Reactie door Vincent Timmer — woensdag 27 september 2006 @ 15.55 uur

 101. beste huub oosterhuis,

  al jaren ben ik, lid van de SP en lid van mijn kerk. ik sta dus zaterdag op de markt folders uit de delen en ga zondag naar de kerk. ik voel me door uw schrijven op deze site, maar ook door intervieuws in de tribune(ledenbad sp) en op radio en tv zeer (her) erkend. ik wil u daarvoor ‘gewoon’ bedanken. mijn strijd voor een beter en socialer nederland gaat hand in hand met mijn geloof. ik voel me juist daarom zo thuis bij de SP.

  Reactie door jeroen zwijsen — woensdag 27 september 2006 @ 20.48 uur

 102. Ik vind mét Huub Oosterhuis dat de overheid de solidariteit moet organiseren. Waarom? Omdat de mens van nature zelf-gecentreerd is, (dus) zijn naaste benadeelt wanneer het hem uitkomt, (dus) een aanhanger van een andere ‘overtuiging’ zonder scrupules beledigt (omdat hij recht meent te hebben op absolute vrije meningsuiting: Van Goght), (dus) de samenleving belazert omdat hij liever lui dan moe is (er zijn ook werklozen die dat niet zouden hoeven te zijn), etc. Ook de mensen voor wie de SP speciaal opkomt proberen de belastingformulieren zo ‘voordelig’ mogelijk in te vullen. We zijn dus met z’n allen stout. Dat besef mis ik bij de SP. De ‘dat-pikken-we-niet-mentaliteit’ gaat teveel uit van het idee dat de ander slecht is. Kom op, Huub! We zijn allemaal slecht. Het verschil tussen mensen is alleen dat de één handiger of slimmer is dan de ander. Hoe komen we dan tot een rechtvaardiger samenleving? Door dat wonder van de soms opkomende ‘compassie’ te trainen, misschien. Ik zou op een partij willen stemmen die voor de onrechtvaardigheid in de samenleving niet naar wie dan ook ‘wijst’, maar ‘compassie-trainingen’ organiseert. Hoewel, dat is wel érg soft.
  Ik moet nog maar even nadenken over alles…

  Reactie door Arie Molendijk — zaterdag 30 september 2006 @ 3.02 uur

 103. Sorry, ik was nog wat vergeten. Lees reactie 102 en begrijp dan waarom ik nogal pessimistisch gestemd ben over de mensheid.

  Beste Rene: als je een echte christen was, zou je dit niet zeggen. Is iemand die jouw overtuiging niet deelt, of letterlijk overbrengt, een bedreiging? Moslims zijn geen aliens, hoor! Ze hebben in vroeger tijden zeer vredig met christenen samengeleefd. Ga rustig door met muggenziften, dan komt er nooit vrede!

  Reactie door Arie Molendijk — zaterdag 30 september 2006 @ 3.19 uur

 104. @ 102 103
  Beste Arie, het gaat er niet om wat de ander doet of laat. In het leven gaat het er om wat we zelf doen en laten, dus kun je je maar beter niet achter die andere (o zo geslepen) mensheid van je scharen.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 1 oktober 2006 @ 12.49 uur

 105. foutje,
  scharen moet “verstoppen” zijn.
  Amita

  Reactie door Amita — zondag 1 oktober 2006 @ 12.50 uur

 106. Ik ben mijn reaktie kwijt. Hier nogmaals.
  De van oorsprong Jezuitische Huub Oosterhuis slaat volledig de plank mis, en schept bewust verwarring door Jezus enkel maar een leraar/profeet te noemen en niet de Zoon van God; God verschenen in een mensenvlees! Jezus Christus is de Redder (Messias) van geheel de wereld, en was/is dat niet alleen voor zijn vroege volgelingen, maar ook voor ons. Huub doet hiermee samen met de SP een dodelijke knieval naar de gehele Moslim-wereld, en scharen zich met de Islam – met de uitspraak leraar/profeet – tegen Israel [de Joden] en alle Bijbel-gefundeerde Christenen

  Reactie door Rene — zondag 1 oktober 2006 @ 15.31 uur

 107. Prachtig als die reacties. Verlies je niet in gemiereneuk achter de komma. Doe als de SP en breng je overtuiging over hoe het zou moeten in de praktijk.

  Reactie door Casey — zondag 1 oktober 2006 @ 21.25 uur

 108. Geweldig Huub Oosterhuis als lijstduwer.

  Nog meer van deze mensen en wij gaan de goeie kant op.

  Laat Nederland zien hoe het ook kan. solidair met elkaar zijn, misstanden opruimen.

  Menslievend zijn voor gelovigen en niet gelovigen.

  Het Kan!.

  Reactie door Benno — maandag 2 oktober 2006 @ 14.21 uur

 109. Meerdere van mijn kerk zijn van slag, door de Majoor in die CDA-klucht van afgelopen Zaterdag!!!!!

  Het enige van wat daar uitgezonden is dat ze hem (JP)vertrouwd , en een leuke vent vind!!!!

  Heel arm nederland vertrouwd hem helemaal niet en leuk is echt anders, maar ik ben dan ook niet over de 90 jaar. En zo zie je maar weer dat hij zelfs hele oude ouderen pakt, zonder enig pardon.

  Het kerkleger is nu door het CDA de oplossing om zijn handen af te trekken van Amoede en al dat papierwerk dat het met zich meebrengt (de minder overheidbeleid), het leger geeft via voedselbanken de leftovers, en jeugdzorg kan op de spionnenoog van de zo gewaardeerde kerk, rekenen. Nog minder Christelijkheid van het CDA, met de hoop dat de minderbedeelde zelfs de kerk gaan wantrouwen. Wie aan lager wal is geraakt en een dak boven zijn hoofd nodig heeft, gaat men niet naar zijn eigen regering ,maar naar het leger des heils. Wie met zijn kinderen op straat staat waar notebene een wet tegen is , gaat men schuilen in de kerk. De kerken worden overspoeld, en de drugsproblematiek u raad het al, de belasting van het wietje is voor JP en de rottigheid , natuurlijk de kerk!!!!!!!!Ik hou van de mensen in de kerk, maar te bedenken dat deze mensen meer doen voor hun meedemens dan de met hoofdletters geschreven CDA, maakt me echt ziek van binnen.

  Massaal zou nederland moeten bidden en stemmen tegen dit kwaad. En ja zonder zijn Bianca en kleine meisje had hij het niet gered, nou JP blijf dan met je pooten van mijn kinderen af!!!!, ik sta al zo lang alleen en moet jouw repressie elke dag leerzaam vinden. Het enige wat ik leer is nog meer bidden en nog meer te plakken aan spaarkaarten, die steeds minder zegeltjes bevatten door mijn steeds krimpende beurs.
  Ja Zeeuwe binne zuunig!!!maar zo flauw als jouw kabinet heeft nederland niet verdiend.
  Amen,
  gelukkig dat steeds meer mensen zien wat achter dat bekrompen maskertje eigenlijk zit, juist het kwaad zelf.
  Eet smaakelijk Jan Peter, Here zege deze spijzen!!

  Reactie door Angela — maandag 2 oktober 2006 @ 23.14 uur

 110. Het geloof in een God is voor mij niet zo interessant, het gaat erom wat je er mee doet.
  Dat geld ook voor het socialisme.
  De praktijk, de vertaling daar gaat het om.

  Reactie door Nico de Vries — dinsdag 3 oktober 2006 @ 23.56 uur

 111. een goed stuk huub,
  ik ben zelf christen en begrijpt al jaren niet wat die c betekend want altijd als het cda aan de macht is gaat het ten koste van de arme en de behoeftigen.
  hoe kan men dan zeggen dat men geloofd in iemand die zelf alles weg gaf en zelf het tegen over gestelde doet?
  HOE KAN HET DAT DE BOVEN KANT ZICHZELF BEESTACHTIG VERRIJKT TERWIJL ER AL WACHTLIJSTEN ZIJN BIJ DE VOEDSELBANK?
  IK BEGRIJP DIE C VAN HUN NIET.

  Reactie door fred — woensdag 4 oktober 2006 @ 20.34 uur

 112. Ik beschouw Balkenende steeds meer als een miniatuur kopie van George W. Boef. Net zoals Jan Peter’s Amerikaanse heer en meester een Christen pretendeert te zijn, maar in werkelijkheid de meest antichristelijke daden begaat en een habituele leugenaar is, zo doet Balkenende zich voor als de man van Christelijke ‘Normen en Waarden’. Het is echter overduidelijk dat zijn woorden en vooral zijn daden van het tegenovergestelde getuigen.

  Heb uw naasten lief gelijk uzelf… niet buit hem zoveel mogelijk uit als deze toch al met de rug tegen de muur staat. En welke normen en waarden zijn er in het spel wanneer je als een slaaf de Amerikaanse oorlogsmisdadiger en dictator George W. Boef blijft volgen? Ik vraag me af wat Jan Peter in 1933-45 zou hebben gedaan tav. George W. Boef’s grote voorbeeld Adolf Hitler? Uit opportunistisch belang toch vooral slaafs de toenmalige variant van de JSF bij de Nazi’s bestellen en kruipen om Jaap De Hoop Keffer aan te bevelen voor de een of andere diplomatieke post? Ondertussen anderen belerend over normen en waarden…

  Het zou inderdaad een goed idee zijn als het CDA voortaan de ‘C’ van Christelijk uit hun partijnaam zouden weglaten. Ze zijn steeds meer zoals die afstotelijke hypocrieten uit Amerika die onder de noemer ‘Christelijk Rechts’ de meest afschuwelijke misdaden steunen. Die vanaf de kansel preken dat rijkdom betekend dat God van je houdt en dat armoede een straf voor zonden is. Zij waartegen Christus zal zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

  Reactie door Micha Jans — vrijdag 6 oktober 2006 @ 2.23 uur

 113. Geachte heer Oosterhuis,

  Al jaren ben ik werkzaam in de sociale psychiatrie, en ben dus dagelijks in de weer met bijzondere mensen.

  Hierbij probeer ik me te laten leiden door de boodschap zoals door u omschreven.
  De boodschap van jezus van nazareth versta ik als volgt;

  WIL OMZIEN NAAR DE ANDER.

  De sp geeft er blijk van te willen omzien, en roept ook anderen op dit te doen. Omzien naar de ander, willen omzien, meer hoeft niet minder mag niet.

  Groet,

  Peter Destombes

  Reactie door peter destombes — vrijdag 6 oktober 2006 @ 21.27 uur

 114. @ 98, Ton

  Brrr..eng he! Je komt ze ook overal tegen, die christenen.

  Heel merkwaardig dat je zo over een bepaalde bevolkingsgroep spreekt.

  Vul verder maar eens allerlei andere bevolkingsgroepen in:
  Brrr..eng he! Je komt ze ook overal tegen, die ………..

  Mensen die zo generaliseren, vind ik eng!
  Maar ja, dat soort mensen heb je nu eenmaal ook, al zijn het er gelukkig niet zoveel.

  Weinig kennis over het gedachtengoed van anderen brengt vaak een vijandige houding met zich mee.

  Wat dit tot gevolgen kan hebben, heeft de geschiedenis jammergenoeg al veel te vaak aangetoond.

  Reactie door Rozerood — zaterdag 7 oktober 2006 @ 1.41 uur

 115. Heel bijzonder hoe mensen oordelen klaar hebben over een godsdienst als het christendom en wat het precies inhoudt. Ook bijzonder dat dhr Oosterhuis het heeft over christenen. Onder “christen” versta ik een volgeling van Christus. Als ik de bijbel lees dan zegt Jezus toch keer op keer dat hij gezonden is door Zijn Vader en dat Hij de Zoon van God is! Dat is toch iets anders dan een joodse leermeester of profeet. De hele boodschap van Christus is dat Hij gekomen is om de kloof tussen mensen en God weg te nemen. Door het sterven van Jezus heeft hij alles weggenomen waardoor wij niet tot God konden komen! Hij kwam niet om wat richtlijnen over normen en waarden aan te geven. Als leermeester of profeet alleen had Hij niet kunnen sterven voor onze ongerechtigheid, die een afstand tussen God en mensen heeft gecreeerd.
  Jammer is het dat mensen zoveel over 1 kom scheren…In het verleden zijn er vreselijke dingen gebeurd onder de noemer “christen”. Dit houdt niet in dat die vreselijke dingen een boodschap in de bijbel zijn. Er is 1 boodschap waar de meeste nadruk op ligt en dat is LIEFDE. Heb je naaste lief als jezelf.

  Oordelen over andere mensen is iets waar God niet van houdt, God is degene die oordeelt en als christen mag je nooit oordelen over een ander! Wel mag ik een mening hebben als christen ergens over, dat is mijn mening, die kan en mag ik delen met anderen, maar die dring ik niet op! Sommige mensen zouden eens de bijbel moeten pakken en vragen of God de bijbel aan ze wil openbaren en wat erin staat…Dat zal nog verbazingwekkende dingen tot gevolg hebben. In ieder geval dat de bijbel een heel ander boek is dan veel mensen denken.

  God is een God van liefde en daarom heeft Hij Zijn zoon naar ons toegestuurd! Doordat Jezus voor ons is gestorven is de weg gebaant naar God toe! Geen veroordeling meer voor wie in Christus zijn zegt Paulus!

  Over abortus en euthanasie is de bijbel naar mijn mening duidelijk. God is degene die beschikt over leven en dood en niet wij als mensen. Omdat ik leef vanuit wat er in de bijbel staat geloof ik dat abortus en euthanasie niet de juiste dingen zijn en daarom zal ik niet achter de SP willen staan. Ook het CDA schiet naar mijn mening in vele dingen tekort. Nee, als ik dan toch een partij moet kiezen dan ga ik voor CU!

  Reactie door Sjoerd — zondag 8 oktober 2006 @ 0.06 uur

 116. Solidariteit, sociale bewogenheid en zorgen voor wie het slecht heeft zou een zaak van iedereen moeten zijn en niet alleen mogen worden opgehangen aan het predikaat “christelijk”. Het gevaar van op religie gestoelde partijen is dat ze niet alleen vanuit die visie werken, maar ook hun geloof uit willen dragen – en dat gaat net te ver. De huidige koers van het CDA is nòch christelijk, nòch democratisch, zodat van de partijnaam alleen een appel overblijft … en daarmee begon in Genesis het gedonder…

  Reactie door Astrid — maandag 9 oktober 2006 @ 9.42 uur

 117. goeie rede om na+ – 15 jaar iets anders dan S.P. te stemmen.geloven doe je maar in je eigen tijd.

  Reactie door fons moonen — maandag 9 oktober 2006 @ 16.59 uur

 118. Na het lezen van de colum voel ik me nog beter thuis bij de SP als voorheen.
  Want we praten niet alleen over normen en waarden maar we vertalen ze ook naar het partij programma.
  Al met al is die Huub een prima lijstduwer.

  Reactie door Ger — woensdag 11 oktober 2006 @ 20.06 uur

 119. Ik ben geen christen, maar ben het hartgrondig met Huub eens dat een aantal van de christelijke normen en waarden deugen!
  Huub, de toespraak op het congres afgelopen zaterdag was werkelijk adembenemend, met heel veel respect en dank, laten we nu samen vechten voor een beter Nederland.

  Reactie door Erik — donderdag 12 oktober 2006 @ 0.10 uur

 120. Hoe toch op met deze godsdienstige lulkoek. Het is een socialistische partij onwaardig. Je hebt geen religie nodig om goed te zijn voor anderen. Dat het Christendom een radical oorsprong heeft zal me werkelijk aan mijn reet roesten. Het gaat om het hier en nu, en om rationele argumenten. Godsdienst is geestelijke slavernij. Denk vrij!

  Reactie door SNIX — vrijdag 20 oktober 2006 @ 11.54 uur

 121. Van deze woorden kunnen CDA-leden nog heel wat van leren. De beginselen van het CDA zijn sollidariteit, en rentmeesterschap, het lijkt wel of die bij de SP beter thuis zijn dan bij het CDA. Het CDA verloochend zijn afkomst. Iets wat de SP niet doet.

  Reactie door Harm-Jan Jansen — vrijdag 20 oktober 2006 @ 22.14 uur

 122. Nederland moet Nederland blijven!

  Ieder land (waar je ook komt) heeft zijn eigen mentaliteit, normen en waarden.
  Daarin ligt ook de kracht van het volk.

  In Nederland is sinds een aantal jaren een merkbare (a)sociale verschuiving aan de gang.
  Een geleidelijke verschuiving van de volks mentaliteit, zo komt het op mij over.
  Als het zover komt dat de Nederlander zich in
  eigen land niet meer thuis kan voelen, dan is er iets mis. Ik vind dat we onszelf niet moeten verliezen in deze veranderende maatschappij en bij onze “wortels” blijven.
  De Nederlander moet Nederlander blijven. Dat vind ik het belangrijkste punt tijdens deze verkiezingen.

  Reactie door marcel — zaterdag 21 oktober 2006 @ 14.51 uur

 123. Sjoerd, heb jij wel in de gaten dat de SP niet veroordeelt en zelf alles en iedereen verwelkomt? Huub Oosterhuis vindt zijn christelijke waarden in de SP in plaats van het CDA en de CU. Dat jij abortus en euthanasie als enige redenen geeft om niet sp te stemmen vind ik nogal kortzichtig.
  Het hele beleid moet toch bij je passen? Wil jij een rechtse en harde maatschappij? De CU doet mee met vvd en cda als ze daarvoor gevraagd wordt…hoezo GOd?Waar is het elkaar helpen gebleven? Heb je naaste lief gelijk jezelf…kijk om je heen en zie dat dit steeds minder wordt. Ieder voor zich verwijdert mensen ook van God omdat zij zich dan niet meer in kunnen leven in anderen en is dat niet juist wat God wil? Dat we elkaar zien zoals we echt zijn en van elkaar leren en elkaar helpen?

  Reactie door cynthia — maandag 30 oktober 2006 @ 13.53 uur

 124. Christelijk is voor mij synoniem voor hypocriesie. Christenen zeggen waarden en normen te hebben en naastenliefde, maar ik geloof er niets van. Ze denken in een wereld van goed + en slecht – en dat klopt m.i. niet. Ik denk dan aan Balkenende + en de doodstraf voor Saddam – of de verheerlijking van de VOC (winst maken mag maar + de slaven – vergeten we even) en dan denk ik aan de —vervolging van ketters, aan brandstapels voor de katharen. Ik denk aan aflaten om de hemel te kopen, aan het stimuleren van schuldbesef. Aan onvrijheid: dwang en dogma’s. Ik denk aan de Inquisitie,aan het verbranden van esoterische boeken aan de vervolging en bestrijding van Joden, Communisten, Gnostici, Wetenschappers en Vrijmetselaars. Aan eigenlijk alles wat niet gristelijk is–, behalve het grootkapitaal+ en de macht+. Veel gristelijken zeggen van zichzelf dat ze verdoemd zijn-: ik spreek dat niet tegen+, al ben ik het niet met ze eens-. Maar laten ze hun idealen op zichzelf los en niet op een ander, hun preekzucht alleen beperken tot onder de douche. Van mij mag Huub in de SP, als hij maar niet Gristelijk doet.

  Reactie door Jan — dinsdag 7 november 2006 @ 19.52 uur

 125. Geachte heer Oosterhuis,

  Het is jammer dat Jan Peter Balkenende zegt dat hij leeft naar Christelijke waarden en normen, maar dat het beleid van CDA en VVD het tegenovergestelde bewerktstelligt. Christenen moeten naastenliefde betrachten voor alle mensen, dus ook voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Het is schandalig dat u wordt aangeklaagd voor het zeggen van de waarheid, omdat ambtenaren zouden handelen naar eer en geweten. Ambtenaren die een ambtseed afleggen hebben geen eer en geweten, dat schakelen ze uit, omdat regels belangrijker zijn dan mensen. Ambtenaren van IND, politie en justitie maken Nederland onleefbaar en de politici doen daar niets tegen. Natuurlijk zijn Nederlandse ambtenaren geen verraders die met een buitenlandse bezetter samenwerken, omdat hun salaris belangrijker is dan menselijkheid. Tegenwoordig worden wij bezet en getiranniseerd door een bezetter van eigen bodem. Ik betwijfel of de PvdA dit zal veranderen, want ambtenaren slijmen gewoon mee met de baas en krijgen ondertussen alles gedaan wat zij nodig vinden om hun macht te kunnen laten gelden over onschuldigen. Als Nederland weer leefbaar moet worden voor alle inwoners van ons land, dan moeten alle ambtenaren van politie en justitie oneervol ontslagen worden en worden overgelaten aan eerlijke en oprechte burgers met een eigen geweten in plaats van fascistische wetten van de staat uit te voeren. Mijn stem is voor SP.

  Reactie door Jan — donderdag 9 november 2006 @ 20.06 uur

 126. Het terecht dat Oosterhuis aangeklagd wordt.
  en als hij dan veroordeeld wordt is het moeilijk voor de koningin om hem hem nog langer om te gaan, uiteindelijk is het een staatshoofd niet gegeven om met veroordeelde om te gaan.

  Reactie door John — vrijdag 10 november 2006 @ 15.48 uur

 127. @126, John,

  De vrijheid van meningsuiting gaat in dit land kennelijk alleen nog maar op voor rechts: rechts moet alles kunnen zeggen -of dat nou discriminerend is of niet-, maar als links een uitspraak doet -of bijvoorbeeld moslims- staat de hele tent op z’n kop!

  Huub Oosterhuis mag zeggen wat hij wil! Daarnaast vond ik ‘m nog mild, gezien ik nog wel wat krachtigere vergelijkingen m.b.t. de IND kan verzinnen…

  Houd ook eens in gedachten hoe door de IND met ONSCHULDIGE mensen is omgesprongen in de afgelopen tijd: daar worden sommige, betrokken mensen, zoals Huub Oosterhuis terecht behoorlijk emotioneel van!

  Reactie door J3roen — dinsdag 14 november 2006 @ 16.37 uur

 128. ik hou het kort jan marijnese harry v.Bommel doe je best de groeten van Jacob Geboren 1933 11/01…

  Reactie door Jacob ben jona — donderdag 14 december 2006 @ 20.45 uur