Begroting met alternatieven SP

In de nieuwe tegenbegroting van de SP ligt de nadruk op investeringen in onderwijs, zorg, veiligheid en inkomensverbetering. Volgens de ‘Beter Nederland Voor Hetzelfde Geld Begroting’ kan in 2007 fors meer geld worden uitgetrokken voor extra leraren, verpleegkundigen, wijkagenten, rechters en officieren van justitie. Er worden miljarden bespaard op de controlegekte in de zorg, exportsubsidies, de reïntegratie-industrie en legermaterieel.

SP-voorman Jan Marijnissen: “We hebben bewust vastgehouden aan hetzelfde begrotingsevenwicht als het kabinet om aan te tonen dat een betere begroting mogelijk is zonder een cent extra uit te geven. Waar het kabinet kiest voor lastenverlichting voor grote bedrijven, investeren wij in mensen die getroffen zijn door de bezuinigingen, in onderwijs, zorg en publieke dienstverlening. Nederland kan met deze begroting een stap zetten in de richting van een eerlijke samenleving met goede publieke voorzieningen.”

De SP heeft 6,8 miljard aan besparingen en 1,3 miljard aan extra inkomsten ingeboekt op zaken als bureaucratische controles in de zorg, subsidies voor het bedrijfsleven, reïntegratiegelden, kruisraketten en infrastructurele projecten als de Tweede Maasvlakte. In de zorg kan ook geld bespaard worden door de prijzen van geneesmiddelen te laten dalen via aanscherping van de prijzenwet. Bij woningcorporaties wordt een miljard euro van de plank gehaald.

De huren worden bevroren in plaats van verhoogd via de huurliberalisering, de huurtoeslag gaat omhoog. De kinderbijslag wordt inkomensafhankelijk, mensen met een inkomen op het minimum krijgen 260 euro per jaar extra. Wie meer dan 100.000 euro per jaar verdient krijgt geen kinderbijslag meer. Er komt betaald ouderschapsverlof van 6 maanden en de 125 miljoen die het kabinet uittrekt voor kinderopvang wordt verdubbeld. De no claim in de zorg wordt afgeschaft waardoor de zorgpremies omlaag kunnen. Het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen worden met 1,25% extra en structureel verhoogd.

Met meer en goed gekwalificeerd personeel kan de kwaliteit van de zorg omhoog. Ook wordt geïnvesteerd in opleidingen en stages voor verpleegkundigen, versterking van de 1e lijnszorg, preventieve zorg en mantelzorg. Er gaat meer geld naar leermiddelen voor het basisonderwijs, kleinere klassen in het speciaal onderwijs, voor het VMBO en hoger onderwijs. Voor leraren worden de arbeidsvoorwaarden verbeterd. In het voortgezet onderwijs worden schoolboeken gratis ter beschikking gesteld. Er komen 1500 extra agenten op straat. Er worden meer rechters en officieren van justitie benoemd, ook om fraude en witteboordencriminaliteit aan te pakken. De verslechteringen in het gevangeniswezen en reclassering die de recidivecijfers doen exploderen worden teruggedraaid. Treinkaartjes worden goedkoper door de huur te verlagen die de NS moet betalen voor het spoor. Openbaar vervoer wordt gratis voor ouderen vanaf 65 jaar en voor jongeren onder de 12 jaar onder begeleiding. De SP investeert verder in cultuur, betere opvang voor asielzoekers, ontwikkelingshulp en duurzame landbouw en energie.

(persbericht SP)

Hier vind je de hele tegenbegroting.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 24 september 2006 :: 14.58 uur

51 Comments

51 reacties

 1. Voor 90% ga ik met je mee Jan, alleen nog meer geld naar asielzoekers en ontwikkelingshulp, heb je nu op jouw leeftijd nog niet door dat die put echt bodemloos is?

  Ik was van plan dit jaar te gaan stemmen (ne twintig jaar niet mee te hebben gedaan aan het media spectakel), maar helaas, de andere partijen brachten al niet wat ik wilde, en jouw laatste puntjes laten mij ook maar weer van de SP afzien.

  Reactie door 3bier1melk — zondag 24 september 2006 @ 15.10 uur

 2. @1, als je een partijprogram zoekt dat 100% op jouw idealen aansluit, moet je zelf een partij oprichten. Niet gaan stemmen omdat een partij die verder wel je sympathie heeft op een paar punten afwijkt van jouw gedachtengoed is niet anders dan dom en kortzichtig te noemen.

  Reactie door Chantal P — zondag 24 september 2006 @ 15.28 uur

 3. @2, op jouw manier heb je gelijk, maar om nu gelijk te gaan schelden?

  Dom is het om iets te doen waar je van tevoren al weet dat je spijt van krijgt, kortzichtig is niet willen zien dat je er spijt van krijgt.

  Zo is mijn besluit tot stand gekomen omdat het voor mij onverenigbaar is dat we al meer dan 40 jaar geld geven voor ontwikkelingshulp en dit 0% heeft opgeleverd.

  Ook het geld pompen in asielzoekers, nutteloos, je kunt het nog beter begraven, dan heb je tenminste nog iets als je het weer opgraaft.

  Reactie door 3bier1melk — zondag 24 september 2006 @ 15.36 uur

 4. Hoi Jan,

  Ik heb de begroting aandachtig gelezen en kan deze niet anders bestempelen dan hoopgevend. Er staan weliswaar zaken in waar ik mijn twijfels bij heb (kinderbijslag pas stoppen boven 110.000 euro; da’s een erg hoog inkomen hoor) maar al met al een zeer sociale begroting. Als ik naar mijn eigen situatie kijk kan ik er wel 200 euro per maand op vooruit gaan als deze plannen worden doorgevoerd. Daarvan is slechts 40 euro verhoging van mijn inkomsten maar omdat jullie plannen voor lastenverlichting zeer effectief zijn, blijft er meer over. En toch is het een begroting waar hogere inkomens vrij weinig hinder van zullen ondervinden. Zij leveren weliswaar wat in, maar niet exorbitant veel. Mijn complimenten!

  Reactie door Chantal P — zondag 24 september 2006 @ 15.45 uur

 5. @3; ook ik zie dingen in de begroting staan waar ik het niet mee eens ben. Maar toch zal ik SP stemmen. Al levert iets financieel gezien niets op, wil nog niet zeggen dat het daarom niet rendabel is. Investeren in het welzijn van mensen mag best als je zo rijk bent als Nederland. Overigens bedoelde ik met dom en kortzichtig niet jouw persoon, maar je standpunt. Ik heb al vaker mensen zien zeggen niet te stemmen omdat ze het maar voor 95% eens zijn met de plannen van een partij. Die 5% laat men dan zwaarder wegen dan de 95% die wel goed gevonden wordt. In de politiek is het altijd compromissen zoeken. Helemaal niet stemmen is overigens altijd een stem voor rechts want de aanhang van met name CDA gaat altijd naar de stembus.

  Reactie door Chantal P — zondag 24 september 2006 @ 15.50 uur

 6. Ik vind het bijzonder jammer dat de SP geen topprioriteit geeft aan de bureaucratie.Er zijn gewoon te weinig onderwijzers,als de aankomende babybomers vertrekken.Daarvoor in de plaats kun je beter het uitdijende ambtenarenbestand op o.m. gemeenten inkrimpen en deze laten omscholen tot leraren,voorzover ze daar geschikt voor zijn.Als de gemeentelijke lasten nog verder stijgen krijgen wij moeilijkheden.Minder belastinguitgaven voor gezinnen is ook inkomensverbetering.
  Geef zorg-mantelzorgers een belastingvrije kostenvergoeding van 5 Euro per uur!!!
  Zorg dat er meer technici komen en meer technische innovatie.Krimp de managers-diensten sector in.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 24 september 2006 @ 16.03 uur

 7. ik zou zeggen…voor het zelfde geld menselijker/wenselijker.
  Maar wat mij mij wel opviel bij http://stand.nl dat we niet moeten onderschatten dat de helft (het goed heeft en die positie niet wilt inruilen )En zeker niet mee willen betalen aan de andere armere helft.

  Reactie door anita — zondag 24 september 2006 @ 16.50 uur

 8. @7
  Nou Anita dan moeten we die helft, die het al goed heeft, ervan weten te overtuigen dat het hun ook ineens kan overkomen.
  De sociale verzekeringen nog meer bekrimpen staat gelijk aan je inboedelverzekering niet meer betalen. Het bespaart je iedere maand iets, maar mocht je iets (ziekte, ongeval) overkomen dan heb je niets meer. En de kans dat je iets overkomt is voor iedereen even groot.

  Als je aan het eind van je leven nooit aanspraak hebt hoeven maken heb je geluk gehad, maar ook altijd de zekerheid dat er een vangnet was, ook voor jou.

  Reactie door Irma — zondag 24 september 2006 @ 17.22 uur

 9. Ik ben geen econoom, maar voor zover ik het kan beoordelen sta ik voor 99,9% achter deze begroting. Ook wat asielzoekers en ontwikkelingshulp betreft.

  Reactie door Marjolein — zondag 24 september 2006 @ 17.48 uur

 10. Vooral op militair gebied kan nog veel meer bespaard worden door minder snel af te schrijven op matrieel.
  Modificaties zijn ook uitvoerbaar en goedkoper dan nieuw.
  Al het matrieel verkeert nog best in goede staat van onderhoud en kan best nog een rondje mee.

  Bij de woning coporaties kan meer weg gehaald worden als je beseft dat ze gezamelijk meer als 20 miljard euro bezitten.
  geld wat is gegenereerd d.m.v belasting gelden.

  Onderwijs zou ook meer toegangeljk moet zijn voor ouderen de nadruk ligt nu op jongere die aan het begin van hun loopbaan staan.

  Reactie door che — zondag 24 september 2006 @ 17.56 uur

 11. Koppel financieringstekort aan economische groei.
  We durven het vandaag niet meer te zeggen. Zelfs de SP niet.

  Een financieringstekort van ca. 2 tot 2,5 % is voor de Nederlandse economie ( op dit moment) eerder wenselijk dan schokkend.
  Eerder gaat het over wat je met dat geld gaat doen.

  Onze geachte minister Zalm wist vandaag in het programma ‘Business Class’ te vertellen dat stijging of daling van energieprijzen ten aanzien van opbrengst voor de staat (rijksbegroting) ongeveer neutraal zijn. Ik denk dat ten aanzien van zijn voorbeelden dit wellicht ook wel financieel technisch correct is.
  Wat hij als onderwerp niet aanroerde was dat bij stijging van energiekosten de bal (lees hier dus gewoon de rekening) opgebracht moet worden door de gewone burger zonder directe compensatie.
  Een soort gelijk hebben met slechts zicht op de linkerzijde van de balans.
  (En hier is links dus zeker niet politiek bedoeld)

  Ik loop gelijk in de pas met Jan Marijnissen dat er moet worden geïnvesteerd in onderwijs en denk daar zelfs harder (linkser?) over dan de SP.
  Leren mag voor niemand iets kosten en al helemaal niet voor de minima.
  Ik weet dat dit veel geld kost.

  Er moet met miljarden worden geïnvesteerd in volksbuurten die nu hulpeloos verpauperen.
  Het terug leefbaar maken van deze buurten maar dan ook op elk gebied.
  (natuurlijk is hier ook onderwijs een onderdeel van)

  Het nettosalaris voor de werkenden moet worden verhoogd door belastingvrije betalingen waardoor werken ten opzichte van uitkering wordt beloond

  Subsidie voor de grootverdieners in de vorm van hypotheekrenteaftrek moet serieus worden afgetopt. Dit bedrag wordt integraal overgeheveld naar de hypotheekstarters.

  Het bedrag voor ontwikkelingshulp wordt gehalveerd maar in kwaliteit verdubbeld.

  We gaan langer werken en worden daarvoor netto beloond over de uren die we meer maken dan boven 38 uur per week.

  Uitkeringen worden geschoond en slechts het netto werkelijk besteedbare inkomen wordt overgemaakt aan uitkeringgerechtigde.
  (Dit geeft ook een goed beeld over hoe sociaal de uitkering is)

  Het gehele politieapparaat wordt verdeeld in enerzijds administratief en functioneel.
  Hierdoor kunnen uitstekende mensen die nu binnen werken naar buiten of naar specialisaties.

  Als een beter onderwijs leidt tot meer en beter opgeleiden leidt dit automatisch tot meer inzetbare mensen voor onze economie.
  Een betere economie en arbeidsparticipatie leidt tot meer opbrengsten.

  De zorgen over vergrijzing en financieringstekort zijn dan ook niet meer relevant.

  Investeren in de toekomst laat deze problematiek smelten als sneeuw in de zomer.

  Reactie door Bertoli — zondag 24 september 2006 @ 18.16 uur

 12. Beste Jan ik hoorde dat de PvdA geen lijstverbinding met Groenlinks en de SP aan wil gaan Hebben zij nog niet geleerd van Pim Fortuyn Ik leg aan mijn kennissenkring de standpunten uit van de SP en de meesten zijn het wel met mij eens Ik stem al vanaf 1994 op de SP en ik ben sinds 2003 lid van de SP .Ik heb in het voorjaar ook al in het interact gezet dat de PvdA niet te vertrouwen is .De SP zal wel door hun eerlijke uitleg en op eigen kracht door moeten gaan die 3 grote partijen zijn ouderwetsconcervatief wie vernieuwing wil zal niet op die 3 grote partijen moeten stemmen.
  Dirk Schuit

  Reactie door Dirk Schuit — zondag 24 september 2006 @ 18.38 uur

 13. @11 Dirk Schuit,

  Zoals in Buitenhof ook al aangegeven werd door Jan, liever SP stemmen en de PVDA er gratis bij, als PVDA stemmen en met het CDA opgescheept zitten.
  Vind het nog steeds een mooie uitspraak van Jan.
  Lat tot je doordringen, doe er iets mee en stem SP, ipv strategisch op zgn. de linkse PVDA.
  SP voorop, dan mag de PVDA mee, maar zorg ervoor dat de SP één van de grootste partijen wordt en dat kàn alléén door massaal SP te stemmen.
  Ik vertrouw die kop van Marijnissen meer als die van Bos, maar zie toch liever deze twee samen als bog een keer die bak ellende terug.
  En over de VVD zal ik maar zwijgen, lijkt me het wijste.

  Reactie door Bijdehandje — zondag 24 september 2006 @ 19.31 uur

 14. @11 Dirk Schuit,

  Correctie: bog moet nog zijn.
  I’m so sorry.

  Reactie door Bijdehandje — zondag 24 september 2006 @ 19.32 uur

 15. De opzet klinkt als muziek in mijn oren,echter mis ik de totaal balans en op welk bruto nationaal produkt deze gebaseerd is.Tevens zal het voor menig een duidelijker en acceptabeler worden als er nu een volgorde van prioriteit gegeven wordt aan de uitgave van meevallers,of tegenvallers.

  Reactie door Tom — zondag 24 september 2006 @ 19.37 uur

 16. Kapitaalvernietiging of,
  Financieren van terrorisme en dictaturen.

  Miljarden geven wij als Nederlandse burger uit aan ‘ontwikkelingshulp’ direct via onze begroting en aangevuld met jaarlijks honderden miljoenen uit onze privé kas.
  Wij zijn dagelijks bezig om boete te doen voor onze welvaart in deze vorm van aflating.
  Tranen met tuiten kunnen wij vol begrip huilen als we de slachtoffers zien na een ‘tsunami’ of andere wereldramp.
  Natuurlijk wilt u op dat moment niet weten wat u al betaald heeft voor deze en andere calamiteiten.
  U denkt uw schuld te kunnen afkopen door boetedoening in de vorm van een donatie.
  De Nederlander toch massaal als katholiek of toch minimaal als wereldburger met hypocriet verantwoordelijkheidsgevoel. Hierna ademt u in ieder geval vrijer en gaat over tot de orde van de dag.

  Maar wat gebeurt er nu allemaal met al die miljarden?
  (het woord wellicht klein maar weet u wel hoeveel een miljard is?)
  Heeft u ooit een persbericht gelezen dat door Nederlandse bijdragen een substantiële groep mensen zijn geholpen, nee liever, gered?
  Nee dus!

  De Nederlandse ontwikkelingshulp is verworden tot een ongekende moloch waar miljarden aan kapitaal in rond worden gepomt maar niet aankomen bij de gewenste doelgroep.
  Het vervult ongewenste banen voor profiteurs die met weinig deemoed uw aflating accepteren als afkoopsom voor uw schuldgevoel.

  Kapitaalvernietiging;
  Hulpgoederen op de kades die verrotten, betalingen van steekpenningen zonder resultaat, zielloze projecten zonder kans.
  Financieren van terrorisme en dictaturen.
  Dus ook honderden miljoenen van uw geld die vrijwel rechtstreeks in handen komen van terroristische organisaties en dictators en dus met uw geld ongestraft genocide of aanslagen plegen.

  Reactie door Bertoli — zondag 24 september 2006 @ 19.49 uur

 17. @5 mooi gezegd, ook ik ben het met een aantal dingen van de SP niet eens. Ik erger me vooral aan nivealeren van inkomens. Dit haalt het zicht op beter weg. Toch stem ik in november op de SP. (voorkeurstem op Paul Ulenbelt nr.10) Ik laat de positieve dingen namenlijk de doorslag geven. Als ik terug kijk verdien ik nu veel minder dan 4 jaar terug. Dus slechter kan niet! Vooral de inspanningen om topinkomens aan te pakken en de nieuwe zorgwet onderuit te halen, hebben mijn sympathy. Nog belangrijker, heb je een probleem en je legt het voor aan politiek Den Haag, dan is de SP de enige partij die direct en correct reageerd. Hiermee geven zij aan naar het volk te luisteren en niet alleen aan zichzelf te denken.

  Reactie door robert b — zondag 24 september 2006 @ 20.04 uur

 18. Zoveel geld te kunnen halen door efficientieverbeteringen is onrealistisch net zoals alle andere partijen overigens. Dat geld zal dus ergens anders vandaan moeten komen,en dan komt de ‘oude’ SP weer om de hoek kijken helaas met de heffingen hier,verzwaringen daar voor een kleine groep mensen die de kar trekken in dit land.

  Reactie door rekel — zondag 24 september 2006 @ 20.48 uur

 19. @18
  Dat is knap dat maar een klein groepje mensen dit land trekken.

  Reactie door Jofel — zondag 24 september 2006 @ 20.57 uur

 20. @ 16 Bertoli

  Ik ben het niet vaak met je eens maar deze keer sla je de spijker precies op z’n kop.

  Ontwikkelingsgeld = weggegooidgeld.

  Je spekt er alleen de maffia ermee.
  Genoeg armoede en wateroverlast in eigen land, spandeer daar eerst het geld aan.

  Reactie door Pool — zondag 24 september 2006 @ 21.34 uur

 21. Over het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek lees ik dat dit 500 miljoen oplevert.
  (Aftoppen hypotheekrenteaftrek op e 350.000, de rente over geld geleend boven dit bedrag kan nietlanger worden afgetrokken. Belastingvoordeel beperken tot 42%. (opbrengst e 500 mln).)

  Maar van het fiscale voordeel komt 45 procent (4,8 miljard gulden) terecht bij de 7 procent hoogste inkomens. Zie
  http://www.sp.nl/nieuws/belastingplan/hypotheekrenteaftrek.stm

  Begrijp ik nu goed dat die hoogste inkomens
  er nauwelijks op achteruitgaan (4,8-0,5 is nog altijd 4,3 miljard)?

  Reactie door Peter-John — zondag 24 september 2006 @ 21.34 uur

 22. @ 17 robert b

  Je zit op item wel te baten maar als men je om een uitleg vraagt dan verdwijn je in het niets of weer naar een ander item.
  Op deze manier kom je niet geloofwaardig over.

  Reactie door Pool — zondag 24 september 2006 @ 22.01 uur

 23. @ 17 robert b

  Moet zijn..Je zit op diverse items wel te baten…..

  Foutje,. moet kunnen

  Reactie door Pool — zondag 24 september 2006 @ 22.03 uur

 24. Als je euro 200.000/jaar verdient, betaal je ca. euro 97.000 belasting en sociale premies. Iemand die modaal (+/- euro 31.000/jaar) verdient, betaalt ca. euro 11.000 aan belasting en sociale premies. Als je de reacties op deze site leest, wordt het weer eens heel duidelijk dat veel mensen vergeten dat je als veel-verdiener ook veel bijdraagt aan de schatkist. In echte euro’s betaal ik bijna evenveel als 9 modale werknemers. Danzij mijn inkomen kunnen 9 leraren, of 9 politie-agenten betaald worden. Daarnaast consumeer ik met mijn hogere inkomen ook meer, waardoor ik meer bijdraag aan de economie. Maar volgens de SP is mijn bijdrage nog niet genoeg. Mijn hypotheekaftrek moet beperkt worden. Kinderbijslag kom ik niet meer voor in aanmerking. De bijtelling van mijn lease-auto gaat omhoog. Ik heb geen moeite met het credo dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar de SP is gewoon bezig met een ordinaire herverdeling.

  Reactie door Kim — zondag 24 september 2006 @ 22.40 uur

 25. De hele poppenkast met de hypotheekrente-aftrek is de opmaat voor het onderbrengen van de woning in box 3,vermogensrendementsheffing.Dan wordt de woning straks uiteraard tegen een lager % belast onder aftrek van de hypotheek.De huurwaardeforfait verdwijnt.Politiek,doe het dan ineens goed en rommel niet enkele jaren met van allerlei grenzen en %.De woningmarkt wil weten waar ze aan toe is,of moet de hele markt,door de onzekerheid in elkaar klappen? Dan krijgen jullie langs een onweg evengoed de rekening gepresenteerd.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 24 september 2006 @ 22.56 uur

 26. correctie bericht #24: “…9 leraren, of 9 politie-agenten…” dient te zijn: “…9 keer meer leraren of politie-agenten..”

  Reactie door Kim — zondag 24 september 2006 @ 22.57 uur

 27. @25 Die begrijp ik niet helemaal Maan wat je nu precies bedoelt.

  Reactie door Jofel — zondag 24 september 2006 @ 23.10 uur

 28. @ 24 Kim

  Al eens geprobeert je uitgavenpatroon aan te passen b.v. door te consuminderen enz. enz.

  Ach en dan de vergelijking van inkomen met arbeidsplaatsen …. 9 leraren of 9 politieagenten…. en ik maar denken dat betaalde slavernij al was afgeschaft.
  Een goed advies, verander je denkwijze en je instelling en je kijk op je medemens en mischien maar dan heel mischien zal je inzien hoe een grote hufter je ben.

  Reactie door Pool — zondag 24 september 2006 @ 23.15 uur

 29. @24 Kim
  Als je 200.000 euro per jaar krijgt dan zit je toch niet te janken om die paar euro kinderbijslag of lease-bijtelling? De hypotheekrenteaftrek zou ook geen probleem zijn als u niet, op kosten van de samenleving, boven uw stand wilde wonen. Koop gewoon een huis dat u kunt betalen zonder onze subsidie. De samenleving moet nu bijdragen aan uw woongenot en niet te vergeten de subsidie voor uw pensioenverzekering.

  Dat er dus een klein beetje solidariteit terug wordt gevraagd lijkt me heel erg redelijk.

  Door de sociale zekerheden in stand te houden kunt u er op vertrouwen dat mocht u iets overkomen, ook u kunt terugvallen op de sociale zekerheid.

  Ook bij de SP zult u nog altijd veel en veel meer overhouden dan de gemiddelde Nederlander.

  Reactie door Irma — zondag 24 september 2006 @ 23.27 uur

 30. Investeren in persoonlijke groei op de werkplek, in het buurthuis, op scholen?
  Hoeveel meer kunnen we groeien als we werken aan persoonlijk bewustzijn?
  Hoeveel goede intenties en ideëen gaan er verloren door te grote ego’s en angstige mensen? Inzicht in jezelf is inzicht en begrip voor de ander. Hoe komen we tot een sociale samenleving als we het lef niet hebben om daar in te investeren? Hoeveel egotrippers, graaiers en machtswellustelingen moeten er nog langskomen voordat we het snappen?

  Reactie door Alie Dekker — zondag 24 september 2006 @ 23.36 uur

 31. Een beter Nederland

  Begint bij jezelf.

  Reactie door Alie Dekker — zondag 24 september 2006 @ 23.40 uur

 32. @ 31 Alie Dekker

  Je kent de uitdrukking…. verander de wereld, begin bij jezelf.. nou dat heeft al eeuwen niet gewerkt, want wat wil jij veranderen,.. je wilt een beter Nederland, nou begin dan bij Nederland anders werkt het niet en zal je nooit resultaat zien van je inspanningen.
  En waarom niet bij jezelf beginnen, nou simpel omdat je al veranderd bent.
  Je ziet een land afglijden, je ziet wat er mis is en je weet wat je er tegen kan doen, dus met jou is niets mis en daarom hoef jij niet te veranderen.
  Verders ben ik het met je eens in je reactie @ 30

  Reactie door Pool — maandag 25 september 2006 @ 0.05 uur

 33. @28 Kim is zeker geen hufter en heeft wat mij betreft een punt. Ik vind jouw opmerking inzake hufterigheid eerder getuigen van wangedrag. Ergens moet een modus gevonden worden tussen “de sterkste schouders dragen de lasten” en de afdracht die nog redelijk is. Als je de helft van je salaris weg brengt dan is dat niet gering en het zal best zuur aanvoelen. Ik zou wel willen pleiten voor een goed basisinkomen voor iedereen, een vlaktax en het stoppen van doelgroepgeknuffel, subsidies, heffingen en kortingen. Zodra je één groep extra geeft wordt de ander tekort gedaan.

  Met dat basisinkomen moet alles op een normale manier betaald kunnen worden, dat zal dus flink hoger moeten zijn dan het huidige minimum.

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 1.51 uur

 34. @24 Kim, de kabinetten Balkenende hebben de afgelopen jaren niets anders gedaan dan beschikbare gelden herschikken en herverdelen ten faveure van het bedrijfsleven en gezinnen met kinderen. Als het dan toch moet, dan liever wat meer naar hen die het nodig hebben. Dat zijn voor mij overigens niet de tweeverdieners met kinderen, integendeel.

  Ook het plan van de Geus om de kinderopvang zo goed als gratis te maken is een goor vies plannetje en heeft volgens mij enkel als doel om iedere moeder, ook de alleenstaande moeder, een excuus te ontnemen dat ze voor de kinderen moet zorgen, om haar vervolgens de arbeidsmarkt op te jagen, zonder dat ze nog een keus heeft.

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 1.58 uur

 35. @24 Kim:
  Ik heb niks tegen mensen met een hoog inkomen, ieder z’n ding.
  Maar ik vind het wel een beetje shaming als mensen met een erg hoog inkomen hier komen klagen over een paar kleine dingen, en ook nog gaan zeggen dat er leraren en politie agenten dankzij hun hoge inkomen kunnen werken: dat kun je toch eigenlijk niet maken.

  Dan kan ik hier ook wel gaan zeggen dat doordat ik geen auto rijd (of 2-3 auto’s)
  er in ieder geval 9 kinderen minder met aandoeningen aan de luchtwegen door uitlaatgassen in Nederland rondlopen.

  ‘maar de SP is gewoon bezig met een ordinaire herverdeling’

  Hier sluit je mee af..wat wil je dan? Voortzetting van het huidige beleid, en in een volgend rechts kabinet nog lulliger leefomstandigheden voor minder bedeelden?
  Dat gaat je dan waarschijnlijk meer geld kosten dan met de plannen van de SP:

  Nog meer armoede in Nederland (een van de rijkste landen ter wereld zoals je wellicht weet, ook dankzij leraren en politie agenten) gaat uiteindelijk grote maatschappelijke probemen opleveren: ze zijn al groot, maar zullen nog veel groter worden.
  Dit moet ergens van betaald worden, want mensen zoals jij willen natuurlijk nog wel veilig thuis zitten, en veilig over straat kunnen lopen/rijden.

  Hoe meer arme, radeloze mensen in een klein puissant rijk landje als Nederland, hoe onprettiger ook de leefomstandigheden voor rijke mensen zullen worden.
  De SP wil dit zien te voorkomen onder andere.

  In Amerika werkt het wel, dat land is groot genoeg om rijk en arm een beetje bij elkaar uit de buurt te houden, maar Nederland is er echt te klein voor.

  Reactie door Arie 3D — maandag 25 september 2006 @ 4.43 uur

 36. @11 Bertoli

  “Het nettosalaris voor de werkenden moet worden verhoogd door belastingvrije betalingen waardoor werken ten opzichte van uitkering wordt beloond.”

  M.i. is dat een achterhaalde zaak. Hierbij ga je uit van een situatie van vóór Balkenende.
  De uitkeringen zijn al jaren losgekoppeld geweest.
  Welke uitkeringen bedoel je? WAO, WW, of bijstand?
  Hoeveel mensen zijn er die achterover leunen waar wél werk voor is, maar die onwillig zijn?
  Hoe zit het met mensen die door handicap volledig zijn afgeschreven?

  Met jou stelling trap je de mensen die niet kunnen werken en diegene waar nooit géén werk voor is, nog meer naar beneden. Op dit punt lijk je de Geus wel. Inkomens verbetering voor werkenden impliceert niets anders dan een financiële verzwakking voor de mensen met een uitkering. Waar is in deze je solidariteit?

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 25 september 2006 @ 6.36 uur

 37. @36 Fris van de lever Gandalf en volkomen
  correct, maar nog eraan toegevoegd, dat
  diverse mensen in 2e instantie werden her-
  keurd voor evt. ooit nog een te bereiken
  funktie die zou voldoen aan de voorwaarden
  van een ten dele ziek geworden mens.
  Dus die uitkeringen werden op voorhand al
  láger bijgesteld.
  Prachtig al die getallen van WW WIA en
  Bijstand die teruggedrongen zouden zijn,
  maar alle ellende heeft intussen aan alle
  kanten ook psychisch z’n effecten gehad en
  menigeen die door dit sóórt ontwikkelingen
  weer in de Ziekte Wet belandde.
  Een goed geïnformeerde econoom, misschien
  ook Bas J. wel, stelt dat toch de verhou-
  ding zoek is met de beschikbare banen,
  want over het aantal zgn ‘herstelden’ is
  niets verder bekend, behalve dat zij in
  sollicitatieordners konden blijven.
  Vráág is wel degelijk een goede opsomming
  te krijgen van deelnemers aan de ZW en die
  in categorieën uit te werken. Ik wed dat
  daar nog wel eens zeer discutabele details
  uit naar voren komen en verklaren ook di-
  rect waar al die WW-ers OPNIEUW TERECHT
  zijn gekomen: opsporing verzocht!

  Reactie door Madelief — maandag 25 september 2006 @ 13.37 uur

 38. @11 Waar haal je dat vandaan Bertoli?
  “Ontwikkelingshulp wordt gehalveerd maar in kwaliteit verdubbeld”.
  Heb je de mensen ter plekke IN HET VELD al
  gesproken die in paniek raken nu projecten
  in gang zijn gezet en niet afgemaakt kunnen worden.
  Van wie in jouw omgeving accepteer je dit?
  IN HET VELD werd niet gesuggereerd dat er
  gehalveerd zou worden, of ‘we krijgen er
  niets meer bij’, maar gezegd werd:
  ‘we krijgen niéts meer’, noppes nada dus!
  Maar als dat de methoden zijn om Ontwikke-
  lingshulp in de pas te laten lopen met de
  miljoenennota dan is dat buitengewoon kwa-
  lijk te kwalificeren. Afbouwende maatrege-
  len op termijn moet kunnen, maar zo?
  Op welke ambtelijke molen ben je zo ge-
  focust?Dit is gewoon slecht papieren werk!
  Doorschuiven en doorschuiven maar, dat is
  waarom de miljoenennota van nu een verte-
  kend beeld brengt: het saldo staat even op
  plus en het zal geen halfjaar duren en het
  staat ruimschoots in de min.
  Het woord óverhevelen wordt door de hoog-
  ste ambtenaar op financiën verkeerd ge-
  bruikt en dus misbruikt.
  Deze miljoenennota heeft nog niet eens
  recht op de kwalificatie die althans nog
  een ‘drempelgarantie’ zou moeten inhouden.
  Nee dit wordt domweg struikelen en het
  nieuwe Kabinet draait daar vierkant voor
  op, alles ziende, alles wetend, en er dan
  eindelijk wat aan DOENDE!!
  Na alle brokken die we hier aan zien komen
  ga ik vanavond maar eens wokken, en die
  brokken jokken er niet om, tastbaar!

  Reactie door Madelief — maandag 25 september 2006 @ 13.49 uur

 39. @ 34 Teun

  34a Ik geloof zeker dat deze groep zeer tekort wordt gedaan. Alles hangt af van het seculiere plaatje: Man/vrouw/kinderen.
  Het is toch eigenlijk onrechtvaardig dat mensen die met minst de wereld ‘belasten’ het zwaarst belast worden.

  34b Je begrijpt dat ik het hier als alleenstaande moeder helemaal mee eens ben!
  Mijn vurige strijd om het werk van de alleenstaande ouder serieus te nemen is hiermee op een dieptepunt gekomen. Kinderen zijn de dupe en worden ingezet om de economische campagne te versterken. Gratis opbergen die handel(want wat zijn zij meer?) en de moeders elders aan het werk voor de souteneurs van de economie!
  Ook de SP hobbelt mee.

  Reactie door Gloria — maandag 25 september 2006 @ 14.38 uur

 40. @39
  correctie: met=het.

  Reactie door Gloria — maandag 25 september 2006 @ 14.40 uur

 41. Niet meer belastingen ,heffingen.
  Netto inkomen verhogen,dus bruto verkleinen. Minder premies. >>Minder uitgave aan speciale bepaalde doelgroepen. Al die subsidies. Dan heeft iedereen beter. De sp wilvan een klein groep mensen die al het meest betalen nog meer afpakken.

  Reactie door Dave — maandag 25 september 2006 @ 16.12 uur

 42. @39 Jups, die kinderen voeden wij wel op in centraal aangestuurde kinderverblijven door gekwalificeerde mensen met een standaaropleiding en een standaard opvoedingsmethodiek.

  Eén van de gevolgen: standaard eenheidsworst kinderen met dezelfde standaard opvattingen en gedrag. Als dat geen armoede is, dan weet ik het niet meer.

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 16.18 uur

 43. @42 Als je een goede werkgever treft mag je ieder uur vijf minuten via een webcam naar je zoon of dochter kijken…….

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 16.20 uur

 44. @43
  Gesteld dat je dan wel al gechipt bent he.

  Reactie door Arie 3D — maandag 25 september 2006 @ 19.37 uur

 45. @42/43/44

  Vreselijk! Met als gevolg? Standaard RECHTS!
  En we hebben het niet geweten?
  Het is de mens die de wereld naar de knoppen helpt. ZIENDEROGEN! In vol bewustzijn en uit vrije wil.

  Reactie door Gloria — maandag 25 september 2006 @ 22.07 uur

 46. N.a.v. mijn reactie (#24 en #26) krijg ik van #28 het advies om te consuminderen (waarom zou ik? Wat is de relevantie van die opmerking? Consumeren stimuleert de economie juist).

  #29 vindt dat ik niet moet janken omdat ik veel verdien. Het is juist dat ik niet veel voel in mijn portemonnaie wanneer ik niet meer in aanmerking zou komen voor kinderbijslag, of te maken zou krijgen met een hogere bijtelling of beperking van mijn hypotheekrenteaftrek. Toch betekenen deze beperkingen een achteruitgang op mijn netto salaris van ruim 4% (gebaseerd op een hypotheek van ca. 5 ton, leaseauto van 40.000, kinderen). Dit is zowel relatief als absoluut nog altijd een fors bedrag, dat bovenop de fors hogere belastingafdrachten komt, die ik betaal via de inkomstenbelasting of via het meer consumeren dan een modaal gezin. Het gaat mij niet zozeer om het kunnen missen, maar meer om iets moeten afdragen teneinde een systeem (uitbreiding overheid, vergroten sociale zekerheid) te subsidieren dat zogenaamd als rechtvaardig wordt beschouwd. Ik ben van mening dat door lagere inkomstenbelastingen en hogere belastingen op o.a. koop van goederen/diensten de economie veel flexibeler wordt, en de welvaart uiteindelijk vergroot wordt. Deze visie staat haaks op een grotere invloed van de overheid, zoals de SP die wenst.

  #35 vraagt zich af wat ik met een ordinaire herverdeling bedoel. Zoals reeds aangegeven in bovenstaande voorbeeld zou ik er ruim 4% op achteruit gaan (o.b.v. slechts 3 punten uit het recente begrotingsplan van de SP). Deze extra inkomsten voor de overheid komen ten goede aan de lagere inkomens (hogere uitkeringen, goedkopere zorg voor lagere inkomens, etc). Zo’n herverdeling is nauwelijks een prestatie te noemen. Het is daarmee een ordinaire herverdeling.

  Reactie door Kim — maandag 25 september 2006 @ 22.44 uur

 47. Loonsverhoging van 2,5 procent bruto net zo iets als ontwikkelingshulp aan slachtoffers van armoede of rampen.
  Effect: Allen krijgen niets.
  Overheid terug naar de burger.
  Onderwijs basis voor welvaart.

  Eigenlijk ook in reactie op de eenzame zielen die reageren op mijn bescheiden bijdragen op Jans topics.
  Laat ik met het laatste beginnen.

  Onderwijs basis voor welvaart.
  Als men toch in belachelijke differentiaties tussen links en rechts moet en wil spreken ga ik liever nog een stapje verder naar links dan de SP.
  Onderwijs moet volstrekt kosteloos zijn tot en met universitair niveau, sterker, mensen met een minimaal inkomen krijgen meer ondersteuning.
  Nogmaals, ik weet dat dit veel geld kost maar dit is een directe investering in de toekomst.
  Ten aanzien van onderwijs moet ook een terugkomst van de ‘ambachtschool’ in oude vorm sterk worden overwogen om uitval te minimaliseren.
  (Ik denk hier mij sterk te conformeren aan het SP verkiezingsprogramma)

  Overheid terug naar de burger
  Soms vergeten we dan WIJ de overheid betalen. Zij staan bij ons in dienst en niet andersom..
  Nederland bloedt op dit moment langzaam dood en dit vind je het overtuigends terug in de armere volksbuurten. De voorzieningen daar staan in schril contrast met de voorzieningen in de betere buurten en de mogelijkheden voor de meeste mensen in deze wijken om te komen tot het ontwikkelen van perspectief en hoop zijn daar geminimaliseerd tot vernietigd. .
  Maar dit is slechts een voorbeeld van een overheid die terug moet naar de burger.

  Loonsverhoging van 2,5 %?
  Als gewone burger tot zelfs 1,5 keer modaal schiet u er geen ruk mee op.
  Rekent u even uit wat dat werkelijk netto is per maand/per jaar voor uw inkomen.
  Als dat vettige vaatje ruwe olie, opgepompt in het Midden-Oosten, 20 % duurder wordt vindt u dit direct terug op uw energienota’s. Maar dat is niet alles.
  Al uw levensbehoeften worden indirect duurder.
  Excusez le mot: Vakbondsgelul dus. (Trouwens ook een groep profiteurs van uw geld)
  En….; u krijgt die 2,5 % niet eens helemaal!
  Wel trotse vakbondsbonzen die hun erectie slechts kunnen verbergen in een veel te grote broek en dit bedoel ik sterk figuurlijk.

  Wordt werken in Nederland eerlijk beloond?
  Dat denk ik niet!
  Als we eerlijk zijn willen we best hard(er) werken maar niet gestraft worden door meer uren te maken en een afrekening te krijgen via de inkomstenbelastingen waardoor opbrengst genihiliseerd wordt. (mooi woord)
  Eerlijker is; ik heb mijn steentje bijgedragen en nu werk ik extra voor mijn gezin als metafoor voor alle werkende mensen.

  Armoedeval; ook zo een mooi woord.
  Zowel armoede als val ‘hoort’ helemaal niet positief maar dit kan gebeuren als u weer aan het werk gaat.
  Daarom moeten er loonbetalingen vrij van kosten worden gecreëerd, niet ten koste van uitkering trekkenden maar ten gunste van de werkenden.

  Ontwikkelingshulp
  Laten we eens samen goed gaan kijken waar al dit geld heen gaat.
  Maar dan tot in details.
  Ik denk dat de helft van het geld dat we hier samen aan besteden wordt misbruikt en dat de kwaliteit van hulp kan worden verdubbeld met minder dan de helft aan financiële bijdragen.
  (En ik zie deze opmerking zelfs nog als een eufemisme)

  Reactie door Bertoli — maandag 25 september 2006 @ 23.01 uur

 48. @46 Kim, als modale werknemer heb ik onder het kabinet Balkenende veel meer ingeleverd dan die vier procent. De kilometervergoeding van 29 naar 18 cent bij een kilometrage 45.000 km per jaar (nee ik kan niet met openbaar vervoer en nee ik kan niet dichter bij het werk gaan wonen vanwege aard van het werk en de diverse sublocaties). Grijs kenteken afgeschaft voor particulieren (auto aan de straatstenen niet meer kwijt kunnen plus een nieuwe kopen) en daarbovenop nog de andere zaken waar iedere Nederlander mee geconfronteerd is. Ik denk dat 25-30 procent van mijn inkomen verdampt is onder dit kabinet. Dat was pas een ordinaire herverdeling.

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 23.10 uur

 49. @46 Kim

  Een inkomstendaling van 4% is minimaal. De meeste mensen aan de onderkant hebben veel en veel meer dan 4% ingeleverd en met het huidige kabinet zullen ze nog meer moeten inleveren. Bij jou zal die 4% geen boterham minder betekenen maar bij die mensen wel meer dan 1 boterham minder. Veel mensen zijn afhankelijk van de kinderbijslag die jij zegt amper te zullen missen.

  Sociale zekerheden afschaffen is net zo dom als je brandverzekering opzeggen. Het lijkt een goedkopere oplossing… tot je brand krijgt.

  Ik denk trouwens dat je het SP programma eens moet nalezen wat betreft de uitbreiding van de overheid. De SP wil juist minder regels, minder betutteling en dus minder ambtelijk apparaat zodat we een Beter Nederland voor Hetzelfde Geld krijgen. Het programma is doorgerekend en het kan!

  Reactie door Irma — dinsdag 26 september 2006 @ 10.12 uur

 50. @22 en 23 Ik snap jou niet? Ik geef een reactie waarom ik wel op de SP stem. Alleen vermeld ik erbij tegen inkomensnivealering te zijn! Moet ik dit motiveren of zo? Ik zal een poging doen. probleem is dat als je discussiert per weblog, dit kan vaak anders overkomen dan bedoelt. Hier wordt weinig rekening mee gehouden. Ik zal eens twee persoonlijke stellingen opschrijven.

  1) Robert B werkt in een middelgrote gemeente. Ik heb de verantwoording over een gezin van 5 personen. De eerst 15 jaar van mijn carriere verdiende ik weinig, omgerekend nu 1500 euro netto. Door cursussen te volgen en in mezelf te investeren heb ik nu promotie gemaakt.Komt mooi uit, de kinderen worden steeds duurder en na jaren van puzzelen zit ik wat ruimer. Ik vind het onterecht als ik de 250 euro, welke ik nu meer verdien door eigen inzet, kwijtraak door nivealeren van inkomens.

  2)Begin jaren 90 heb ik een huis gekocht. Al mijn geld en dat van mijn echtgenoot zijn jaren in het huis gaan zitten. Het hele inkomen van mijn vrouw is gedurende jaren ter aflossing naar de hypotheek gegaan om met minder lasten te komen zitten en daardoor mijn vrouw niet genoodzaakt was om te blijven werken, toen de kinderen geboren waren. Mijn vriendenkring riep alleen maar dat ik moest leven! Zij deden dit wel, maakten reizen en kochten een mooie auto. Gelukkig is nu het omslagpunt gekomen, ik profiteer nu van mijn zuinige jaren. Mijn vrienden, die gaat het slechter af. Maar zij hebben wel die leuke reisjes gemaakt, die ik nog steeds niet kan maken. In hun ogen ben ik nu de kapatilist die niet moet zeuren en veel geld beschikt en aangepakt moet worden. Bekijk zaken ook eens van deze kant.

  De mensen met echt veel geld, die pak je toch niet. Met nivealeren wordt jan Modaal het haasje. Het is ook een enge weg. Nog en voorbeeldje, ik probeer ook het laatste restje hypotheekschuld weg te werken. Komt mooi uit als ik 65 jaar wordt en met pensioen ga. Mijn vrouw is namenlijk 5 jaar jonger en de partnertoelage verdwijnt in 2015? Krijg ik straks zeker minder AOW omdat ik mijn zaken regel!

  Reactie door robert b — dinsdag 26 september 2006 @ 11.21 uur

 51. @ 50 Robert B

  Goedemiddag

  Bedankt voor je uitleg, het is mij helemaal duidelijk, ik hoop voor jullie dat er ook eens een tijd zal komen om die leuke reisjes te kunnen maken.

  Succes verder

  Reactie door Pool — dinsdag 26 september 2006 @ 14.34 uur