Klepels en klokken

Noordpool

Noordpool over veertig jaar in zomer ijsvrij

De Noordpool kan al binnen veertig jaar ’s zomers praktisch helemaal ijsvrij zijn. Dan kan er in de maand september van Spitsbergen per schip rechtstreeks worden overgestoken naar de Beringstraat. (NRC)

Ruim tachtig topbestuurders in Nederland willen dat het nieuwe kabinet meer aandacht geeft aan de bescherming van het leefmilieu.

‘Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen over het verdwijnen van ecosystemen en planten- en diersoorten’, schrijven de ondernemers op eigen titel, in een open brief aan de kabinetsinformateur, het kabinet en de leiders van de fracties in de Tweede Kamer. (Volkskrant)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 13 december 2006 :: 12.56 uur

42 Comments

42 reacties

 1. Eigenlijk moeten we maar gewoon blij zijn met deze nieuwe inzichten (bij deze heren). Een eigen agenda voor duurzaamheid heb ik al kort weergegevn bij Ronald van Raak. Hierbij alsnog:
  Stimuleren van duurzame ontwikkeling is een kans voor economische groei. Concentreren op hoogwaardige arbeid, innovatie en nieuwe kansen. Die liggen in ecologische bedreigingen, waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. Dus: geen JSF van 8 miljard. Geld moet in duurzame innovatie worden geïnvesteerd. Geld voor technische universiteiten zodat Nederland uitblinkt in fundamenteel onderzoek naar duurzaamheid en toepassing daarvan (Delft wint jaarlijks de zonne-autorace). Voor de ontwikkeling van duurzame producten innovatiesubsidies aan bedrijven. Subsidies voor autobussen op waterstof en enkele pompen per stad/streek. Voor particulieren subsidie op aanschaf van waterstofauto’s (er zijn pompen net als voor politie etc). Zonnepanelen kunnen nog efficiënter worden. Huiseigenaren krijgen subsidie; nieuwbouwprojecten dwingende voorschriften. Overheidsinvesteringen maken een binnenlandse markt voor duurzame producten mogelijk. Scenario-ontwikkeling voor de stijgende zeespiegel vergt creatieve oplossingen. Op termijn noodzakelijke preventieve gedeeltelijke evacuatie zal logistieke innovatie vereisen. Basis voor export (ook van kennis), werkgelegenheid en welvaart. Voor deze inversteringen mag zelfs de staatsschuld stijgen, want de kost gaat voor de baat uit. Op termijn kunnen de subsidies weg. Olie wordt te schaars en te duur en daardoor duurzame producten aantrekkelijker. Wij lopen dan met onze innovatie voor en verdienen aan export.

  Reactie door Frans van der Ark — woensdag 13 december 2006 @ 13.19 uur

 2. Ook in de Volkskrant dat er 20% minder afnemers van groense stroom zijn.
  Vanwege de liberalisering en de marktwerking daarvan kan er om de prijs van ‘gewone’ stroom geconcurreerd worden.
  Daarnaast is de subsidie op groene stroom ingetrokken.
  Het resultaat is dat mensen die extra voor schone stroom willen en kunnen betalen dit inkopen.
  Dit is dus precies zoals het niet zou moeten.
  Ik kijk zo uit naar het nieuwe kabinet en haar maatregelen en investering in het milieu.
  Veel mensen zien nu ook af van zonnepanelen omdat ze het dit zonder subsidie niet kunnen betalen.
  Verder stel ik graag voor dat al onze regeringsleiders het goede voorbeeld geven door in hybride auto’s te gaan rijden.

  Reactie door maria — woensdag 13 december 2006 @ 13.26 uur

 3. De zorg is terecht, maar wat een stelletje hypocrieten. De multinationals hadden al 30 jaar veel meer kunnen doen, dit probleem stond toen al op de agenda van de milieubeweging. Maar vanuit het bedrijfsleven, onder aanvoering van de multinationals is er steeds stevig geremd op elk moment dat ook zij de beurs moesten trekken en dat terwijl juist maatregelen daar gelijk een stevige impact gehad zouden hebben.

  Ik vrees dan ook dat er een addertje onder het gras zit, subsidie? Het is voor mij uiterst moeilijk om hier in oprechtheid te geloven.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 13 december 2006 @ 13.30 uur

 4. Impliciet vragen de topbestuurders dus om méér regelgeving voor bedrijven inzake het milieu.

  Prima toch. Als IMF en Wereldbank nou eens zulke eisen stelden aan lage-lonenlanden met slechte milieuwetgeving, en rijke landen hetzelfde doen? Waarbij in lage-lonenlanden dan ook de arbeidswetgeving verplicht structureel verbeterd moet worden ten gunste van werknemers?

  What a wonderful world it would be…

  Reactie door Johnito — woensdag 13 december 2006 @ 13.36 uur

 5. Innovatie is leuk, maar dan ga je ervan uit dat je een oplossing vindt die afdoende is om het proces te stoppen. Als die oplossing nu eens niet gevonden wordt, wat dan?

  Reactie door patrick — woensdag 13 december 2006 @ 13.46 uur

 6. ik roep het al jaaren, en weet alles van duurzame energie opwekking.

  Reactie door zZzaai — woensdag 13 december 2006 @ 13.53 uur

 7. Klok of klepel zal mij om het even zijn.
  Het internationale bedrijfsleven weet wel degelijk welk (economisch en politiek) gevaar er schuilt in ‘niets doen’ waar het het onderwerp ;”de opwarming van de aarde” betreft (al was het alleen maar omdat ze zelf een grote bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van het probleem). De nationale overheden blinken doorgaans uit in het bagatelliseren van het probleem en de waarheid ver houden van het ‘volk’. Kijk b.v. naar de schandalige wijze waarop het onderwerp is doodgezwegen tijdens de laatste verkiezingen hier b.v.

  De tijd om te zwijgen is voorbij, iedereen die meewerkt aan het bestrijden van de voortgang van ongebreidelde uitstoot van Co2 en andere middelen die (al of niet bewust ingezet)tot zelfvernietiging van de soort leiden, is wat mij betreft welkom.

  Op naar de Groene Revolutie….niet als een kwasi halfzacht soort idealisme, maar uit liefde voor onze kinderen en kleinkinderen.

  Reactie door Frans — woensdag 13 december 2006 @ 13.53 uur

 8. ‘Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen over het verdwijnen van ecosystemen en planten- en diersoorten’, schrijven de ondernemers op eigen titel

  Waarom zit ik dan zonder werk?
  Ik zal het jullie vertellen. Persoonlijk komt dit vanwege politieke strijd vanuit CDA-hoek. Verder zeg hier niets over. totdat deze zaak is opgelost.

  Dit is de zoveelste kans die de rijken zien om weer geld te verdienen. Het interesseert die lui geen moer anders waren ze wel ecoloog of milieudeskundige geworden. In plaats daarvan economie en rechten gestudeed.
  Krokodilletranen!!
  Mensen geloof deze onzin niet.
  personen van het eerste uur zijn stelselmatig getrieterd en weggehouden van machtige posities!
  Iemand als Wouter van Dieren bijvoorbeeld wordt geschaduwd door de geheime dienst waar Rita Verdonk de directeur van was.
  Bij LNV hebben ze ook alles gedaan om de echte ecologen te weren. Secretaris-generaal Tjibbe Joustra jarenlang de baas van LNV bijvoorbeeld. een ordinaire rechtenbal. Geen snars verstand van natuur en landbouw.
  Hij blijft overleven. In 2001 baas bij UWV. Je weet wel die kerel die voor ik weet niet hoeveel poen meubilair had besteld en liet verbouwen. Twee jaar geleden werd hij de autoriteit voor terrorismebestrijding.
  Zulke mannen zijn gewoon door de elite als mol gebruikt in onze publieke diensten. Anders kan ik het niet verklaren waarom zulke types overleven.
  Maar goed wie weet gaat er nu wel ietsje gebeuren, maar nogmaals ik vertrouw hun intenties niet. Jammergenoeg zijn er te weinig mensen bij de elite zoals Paul Fentener van Vlissingen of prinses Irene. Dat zijn dan ook rije mensen die veel geld aan natuur uitgeven en ervoor werken en die niet aan het hoofd van beursgenoteerde ondernemeningen staan. In rijke families zijn er altijd wel bij die niet deugen voor zaken maar dan kunstenaar mogen worden of iets met natuur mogen doen of zo.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 14.23 uur

 9. Ik ben benieuwd of de mensen van Steorn de komende jaren “auto-ongelukken” krijgen, of “zelfmoord plegen.”

  http://www.vkmag.com/zapruder/comments/free_energy_steorn_daagt_wetenschappers_uit/

  Ook leuk (een tip van een van de reageerders ter plekke):

  http://www.nulpuntenergie.net/diversen/wardenier.htm

  Reactie door Johnito — woensdag 13 december 2006 @ 14.33 uur

 10. Leuk en aardig dat wij ons best doen uiteraard. De winst is pas te halen in Amerika en Azie. Dus er zou wereldwijde politieke druk op die industriemachten moeten komen, maar ja, wat Nederland betreft, JP vindt het al mooi zat als hij gewoon lekker gezellig een bakkie mag doen met Bush, daar hoort uiteraard niet bij dat je een beetje tegensputterd tegen “the king of the world”…

  Reactie door Stevo965 — woensdag 13 december 2006 @ 14.40 uur

 11. @ De grootse vervuiling komt van de mensen zelf niet een paar rijken.
  Overbevolking is het probleem maar niemand durf daar aan. Nee we laten ook nog eens 25000 mensen hier toe die ongetwijffeld hier meer energie zullen gaan gebruiken dan in land van herkomst maar dat terzijde.
  Wereldwijde geboorte beperking is de enige oplossing. Zo niet komt de natuur zelf wel met een oplossing met miljarden doden tot gevolg.

  Reactie door Klaas — woensdag 13 december 2006 @ 14.51 uur

 12. Mooi verhaal die groene energie : kan je dan overdag aftappen van een windenergie installatie ; of is dit gewoon weer eens volksbedrog ?

  alleen s’nachts wordt er elektrische energie afgenomen vanuit bijvoorbeeld Zwitserland en mogelijk Noorwegen/Zweden ; aannnemend dat deze energie is opgwekt uit waterkacht ; maar groene energie overdag ontvangen uit alleen windenrgie opbrengsten is erg vaag : de capaciteit daarvan is namelijk niet toereikend om geland te voorzien ; bovendien moet er een lichte bries zijn voor opwekkeing .

  Reactie door Fred — woensdag 13 december 2006 @ 15.08 uur

 13. Hoezo “klepels en klokken”? Deze heren zijn toch geen klokkenluiders? Maar ze weten donders goed waar de klepels hangen!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 13 december 2006 @ 15.20 uur

 14. Wacht even, dit artikel gaat er vanuit dat het smelten van het ijs op de Noordpool wordt veroorzaakt door aangetast milieu. De zgn. broeikastheorie waarbij zonder slag of stoot de conclusie wordt getrokken dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door verontreiniging en overmatige uitstoot van CO2. What about het gegeven dat het klimaat al sinds het bestaan/ontstaan van deze bol voortdurend aan verandering onderhevig is? Ok, het is een goed streven bij te dragen aan een schoon, leefbaar milieu. Hoe eerder we van de fossiele brandstoffen af zijn, hoe beter. Zij het vanwege de vermeende bijdrage van deze energiebronnen aan de klimaatverandering, dan toch wel vanwege de wens om snel onafhankelijk te worden van de potentaten en andere dazen in het Midden-Oosten. Zet dan in op duurzame energie. Nee, niet die vermaledijde windmolens, omhakken die ondingen, horizonvervuiling. Zonne-energie, waterstof, kernenergie, schoner kan niet. Zelfs in de VS is er een omslag gaande in het energiedenken. Er is hoop!

  Reactie door Harry — woensdag 13 december 2006 @ 15.43 uur

 15. Waarde vrinden socialisten,

  Neem zelf het voortouw; op de fiets naar het werk! Ik woon zelf 30 km van mijn werk. Het is, zeker met slecht weer, wel eens afzien maar het geeft wel voldoening! Je hebt in ieder geval je bijdrage geleverd aan het milieu en krijgt nog een goede conditie ook!

  Met liberale en sportieve groet,

  Reactie door Jan Bert Kuipers — woensdag 13 december 2006 @ 16.06 uur

 16. @ 11 Klaas,

  Je hebt gelijk dat wij allemaal vervuilen.
  Maar er zijn er velen geweest die sinds jaren zestig heel erg hun stinkende best hebben gedaan om deze wereld duurzamer te maken. Jazeker toen werd er ook openlijk gesproken over overbevolking want dat werd toen ook gezien als het grootste probleem.
  Daarna is die discussie grotendeels verstomd.
  Voor mij was het de reden om geen kinderen te nemen. Daarmee wil ik trouwens hen die wel kinderen namen niet veroordelen. Kinderloze mensen worden nog steeds gediscrimineerd, zeker door de taxman.

  Zoals er velen waren die hun stinkende best deden om van de wereld iets goeds te maken waren er nog veel meer die hun stinkende best deden om op de ouderwetse vervuilende en kortzichtige manier door te gaan. En die lui zitten toevallig wel bij de VVD en het CDA en ook horden bij PvdA en zelfs GL.
  En wij maar tientallen jaren tegen de stroom inroeien. Met vallen en opstaan want de weg was nieuw en daardoor maak je nog al eens verkeerde beslissingen. Nee, dan die dames en heren die de makkelijke ouderwetse beproefde weg gingen en nu financieel heel goed zitten (makkelijk wanneer je met de stroom mee gaat).
  Laat die lui met goed pensioen of VUTregeling nu ook maar betalen en de rotzooi opruimen. Maar dat doen ze toch niet. Ze gaan met hun k.tcaravan achter hun Japanner naar het zuiden.
  De wereld is verloren. Sorry dat ik het zeg.

  En dat er dan velen naar Nederland komen. Ik heb vaak genieg gezegd dat ons land vol was. Maar dat werd mij in linkse kring niet in dank afgenomen.
  OK ik beschouw Nederland als een stedelijk vlek in Europa waar grote delen dun- en kleine delen dicht bevolkt zijn.
  Dan kunnen er zo bezien hier best wel meer mensen bij.
  Maar ecologisch gezien is het allemaal behoorlijk bedreigend. De binding van mensen met het land is nul komma nul.
  Iedereen zou minstens een paar duizend vierkante meter grond moeten hebben. Zien wat de effecten zijn van ons gedrag op de natuur. Terugkoppeling. Ik heb het al vaker gezegd en zal blijven herhalen. Terugkoppeling.
  Dus de prijs van een product moet de werkelijke kosten ervan weerspeigelen. Dus ook de gevolgen van de afwenteling op de sociale en ecologische pijlers van onze wereld. Dat gebeurt nog steeds niet. Nee de CDA-boeren blijven doorgaan onze lucht te verzieken, onze bodems te vervuilen, ons grondwater vol te smeren met rotzooi en miljoenen dieren met negatieve karma op te jutten. Vol? Wist je dat er hier meer dan 120 miljoen dieren in de veehouderij in ellende leven? Veel ‘leven’ er maar kort. Zodat per jaar tussen de 450 en 500!!! miljoen van deze dieren bij de slacht om het leven komen. En bijna driekwart wordt geëxporteerd!! CDA!!!!
  Het kleine Nederland was ooit de tweede producent van agriproducten na de VS!! Zo’n klein landje. VOCmentaliteit.
  En wie daar iets van zei in de jaren 70, zelfs 80 moest oppassen. Zo stonden de zaken ervoor. Nu wordt het met de mantel der CDAliefde bedekt. De prijs van water zal dik stijgen, maar boer Voorthuizen van partijeigenbelang eeft de buit allang binnen. RABO was er als de ‘kippen’bij om zulke boeren te melken en op te fokken.
  Dat CDA is door en door corrupt.
  VVD gaat het sowieso om geld.
  En dan als reactie worden veel mensen maar vegetariër.
  We zijn zo kunstmatig geworden. Het natuurlijk evenwicht is volledig zoek. Er is namelijk geen oog voor habitats voor de ingewikkelde relaties in onze prachtige wereld zodat Nederland verwordt tot een monotoon kapot afvalputjesland.
  Als je al als mensen niet meer met elkaar kunt omgaan hoe moet het dan met onze omgeving en al het oorspronkelijke moois wat er eens bij hoorde?
  Ja het zit me hoog.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 16.25 uur

 17. zijn deze ahum heren niet DE grote vvd aanhang? en zijn vliegtuigen bv,niet grote vervuilers?door de midden zagen,en met ze allen roeien,das pas een doe vakantie bv,
  behalve natuurlijk om en nabij 10 aug tot 24 aug.maar zo denken we allemaal? als we zelf weg moeten,toch,eeuu 85% ???
  behalve jan bert kuipers,die fietst 30 km,daar heb ik de kracht niet voor.
  3 en een half km gelukkig maar.

  Reactie door ad — woensdag 13 december 2006 @ 16.37 uur

 18. @ 17 ad,

  3,5 km heen en terug = 6 km. Toch gezond. Alhoewel hoe is de route of eh roet?
  En als je pech hebt wordt je aangereden door een opgefokt vrouw- of heermens in stationwagon met achterin het kroos dat nog snel snel moet worden afgeleverd bij de kinderfabriek alvoren de dame en heer snel ratracend naar de baas scheurt.
  Ja Ad, tegenswoordigs ga ik ook gewoon op het vliegtuig wanneer ik de kans krijg. Per slot wil ik ook nog wel eens een mooi stukje natuur en een intactlandschap zien en ik verzeker je dat dat nauwelijks in Nederland nog te zien is voor een doorgewinterde ecoloog. Inmiddels heb ik wel zoiets van dat ik er ook nog effe van wil genieten voordat ik deze aarde weer moet verlaten. Après nous le déluge! Wie had gedacht dat ik er ooit nog zo over zou gaan denken.
  Ik weet wel dat als we zo doorgaan er niemand meer zal zijn die de teloorgang zal stoppen. Ik vrees eigenlijk dat we al te ver zijn gegaan. Eind jaren 60 hadden we de keuze. Maar toen is er niet voor gekozen.
  Je hebt er ook niet veel aan dat ze later zeggen dat die geitenwollensokkentypes misschien toch wel gelijk hadden.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 17.00 uur

 19. @ 17
  Beste Ad,

  Even trainen en zo’n afstand stelt niks voor!

  Reactie door Jan Bert Kuipers — woensdag 13 december 2006 @ 17.07 uur

 20. Top dat deze berichten aandacht krijgen. Als we straks met Amersfoort-aan-Zee leven zal zelfs de VVD inzien dat het eindeloos investeren in de economie geen heil biedt; bij natte voeten is er zelfs geen economie meer in het westen van het land.

  Reactie door Tim Engelbart — woensdag 13 december 2006 @ 17.17 uur

 21. Krokodilletranen van topmanagers om het milieu; waar ze haast tot op de dag van vandaag vaak schijt aan hebben.

  Gaan ze straks ook nog de regering erop wijzen; dat er teveel voedselbanken zijn en dat de verrijking aan de top van het bedrijfsleven en semi-overheidsinstellingen te groot is geworden???

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — woensdag 13 december 2006 @ 17.21 uur

 22. Dat het 5 voor 12 is geeft de betrokkenheid van Bill Clinton en Al Gore aan. In USA hoogste tijd voor een radicaal nieuw beleid want anders gaan we straks echt naar de haaien.

  Reactie door VOLGHETNIEUWS — woensdag 13 december 2006 @ 17.27 uur

 23. @ L’écologiste (16):

  Een indrukwekkend betoog, maar wel erg pessimistisch, hoor! Je zult het zelf waarschijnlijk “realistisch” noemen. Maar progressieve mensen, die hun ideeén serieus (blijven) nemen, moeten nooit het moede hoofd in de schoot leggen. Doorgaan met de strijd, is het parool. Maar af en toe is dat inderdaad knap moeilijk.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 13 december 2006 @ 17.30 uur

 24. Wat een bende hypocrieten deze CEO’s, als we alleen de Shell eens als voorbeeld geven “Stort van Troost” geen enkele medewerking.

  Zoals eerder hier opgemerkt, het gaat alleen om geld, de rest zal hun een k.tzorg zijn.

  Ik geloof niets van hun zgn. ambities, laat ze maar een percentage van hun winst en overmatige salarissen inzetten en dan eens aankloppen voor de rest!

  Reactie door Johan Smeets — woensdag 13 december 2006 @ 17.30 uur

 25. Zoals groenlinks al zij moet het milieu nu op de eerste plaats komen. Het speerpunt van het nieuw te vormen kabinet moet dan ook het milieu zijn.

  Zoals velen al hebben geconcludeerd is een strefen naar een milieuvriendelijker nederland goed voor de economie en de kenniseconomie, bovendien heeft dit zwaarverdeelde land op dit moment behoefte aan een doel voor de toekomst.

  Net zoals we na de WOII het doel hadden het land weer op te bouwen zullen we nu het doel hebben om het milieuvriendelijkste land van Europa en uiteindelijk de wereld te worden. Andere landen zullen vanzelf ons voorbeeld volgen en naderhand zullen we met trots kunnen terugkijken op wat we hebben berijkt.

  Bij deze hartelijk dank aan al die mensen die ons land na de WOII weer hebben opgebouwd. Daarom zich ik laten we nu deze erfenis verzilveren. Door ons nu te richten op Natuur, Milieu en Dierenwelzijn. Zodat onze kleinkinderen met trots op onze generatie kunnen terugkijken.

  Reactie door who cares — woensdag 13 december 2006 @ 17.39 uur

 26. @ 23 Olav Meijer,

  Ja je hebt gelijk. Bedankt vor het moed inspreken. Ik geef (nog) niet op

  Als morgen de wereld vergaat zal ik vandaag mijn boompje planten.
  Of zoals ons aller Willem van Oranje:
  ‘Men hoeft niet te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden’.

  Maar af en toe heb ik het er wel kwaad mee. Zeker wanneer je lekker bezig bent en je wordt gedwarsboomd door een dikbetaalde makkelijk met de stroom meeroeiende machtsgeile CDA-mol (in mijn geval niet Tjibbe Joustra hoewel ik van iemand nabij weet dat die nog veel meer heeft geblokkeerd binnen de burelen van LNV) waardoor goede en met veel energie en creativiteit ontwikkelde acties domweg geblokkeerd worden en de belastingbetaler vele miljoenen extra kwijt is en het resultaat nl. een beter milieu, landschap natuur steeds verder weg komt te liggen.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 18.10 uur

 27. @14, Harry

  Weet je dat kernenergie supervervuilend is? Denk aan Tjernobyl en andere rampen. De Ierse zee is vergeven van de radioactiviteit. Vele nare ziektes komen voort uit kernergievervuiling. Bovendien komt er heel veel energie vrij, die eerst in de atomen zaten opgeslagen. Dat is ook een broeikasfactor, je hoort daar niemand over. Dan nog te zwijgen over het materiaal dat zo gewonnen wordt om een verschrikkelijke bom te maken.
  Waterstof is ook onzettend link. De tanks staan onder gigantische druk (60 Atm). Daarboven is Waterstof een soort accu, er was veel meer energie nodig om het te maken, dus het vervuild nog meer dan conventionele energie.
  Wind-, getijdestroom-, zonne-, bio- en algenenergie zijn o.a. wel vriendelijke energieleveranciers. Ik hoop dat ik je voldoende heb ingelicht, mvg

  Reactie door Fransiscus — woensdag 13 december 2006 @ 18.26 uur

 28. jan en ecoligiste,eeu jip gezond en genieten dat ik doe ,,in het donker(zonder licht,,maakt het een spannend avondtuur om 7 uur,een soort survivele,zonder dat je ziet wie je plat rijd,,)
  en wat dacht je van die honden uitlaters,,meneer de kantoor klerk,zo’n cda type met klijn brilletje,,
  handjes op de rug,langs de kant van het fietpad,,handeriempje in de hand,en de overbejaarde hond staat aan de andere kant,de drop l??,,ik met een riem in het voorwiel,,dat cda type plat op zijn rug,,en een stikkende overgewichtige bejaarde hond aan de andere kant,,
  me rugzakje over het hoofd en voor mijn gezicht,,me pak jogo jogo lek,,me brood dus verzadicht van dat zelfde spul,me weekbriefjes kledder,maar het ergste ik stond gelijk in de verkeerde richting,
  dacht ik nog,,go wat is het hier verandert,richting mijn werk,,sta ik bij mezelf voor de deur.(brildrager)
  dus me vrouw zet me in de juiste richting,en ja hoor ik kwam weer te laat op me werk,vandaar dat ik zonder licht rij,maakt voor mij niets uit.
  maar 1 ding ik rook niet.

  Reactie door ad — woensdag 13 december 2006 @ 19.25 uur

 29. en eeuu ecogoliste,3 en een half heen en terrug is eeu 7 km dacht ik zo te menen?
  of je moet een lekke band hebben gehad,en je 500 m heb moeten lopen,tja dan heb je maar 3 km gefietst.wandt sávonds laat je je thuis brengen,of je hebt hem geplakt op je werk,maar dan kom je maar aan 6 en een halfe km, tja het rekenwonder uit de polder he,beter als zalm,
  nieuwe batterijtjes in de casio nodig,tip oplaatbare,,ssstt bij de aldie,prikkie :-)

  Reactie door ad — woensdag 13 december 2006 @ 19.38 uur

 30. @ 27 Fransiscus,

  Sinds Tsjernobyl eet ik geen honing meer uit dubieuze gebieden, noch geitenkaas, noch paddenstoelen. Nee hooi mengen zodat je van 900 op 600 becquerel komt (grens was 300 mar is toen verhoogd naar 600).
  Jammer maar helaas. Onze overheid is totaal laks en laat niets vermoedende mensen gewoon de k..ker krijgen.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 19.51 uur

 31. Ad,

  Wat een avond(t)ochtenduren. Tsjonge dat kan je allemaal overkomen als je niet eens incognito op je werk hoeft te verschijnen. 2 x 3,5 = 7 klopt. Was even abuis. Excuus. ALDI Casio bedankt voor de tip. Dát is pas een winkel die op de kleintjes let. Ben regelmatige klant (maar hier mag je geen reclame maken).
  Zorg voor een reservebril!
  Heb wel dubbel gelegen. Hoop dat het allemaal wel goed is afgelopen met het hondje want die kan er niets aan doen.
  Trouwens was je ook opgevallen dat kapot glas altijd op het fietspad ligt en niet op de rijbaan voor auto’s? Je rookt niet. Gefeliciteerd! Maar blijf uit de buurt van de roetdeeltjes.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 13 december 2006 @ 20.06 uur

 32. l’ecologiste met het hondje gaat het goed ,,denk ik.
  maar je moet het verhaal wel lezen met een knipoog,,zoiets als het balken,einde kabinet inzake de vergrijzing,of het dreigement van,,we moeten voor de eu stemmen anders valt de stroom uit/of afgrijzelijke oorlogen,of zoiets.,
  en zie we stemmen tegen,en we zijn in twee oorlogen verzeilt geraakt,tja als een echte Cdaér zou zeggen/doen,we maken de toekomst zo dat ons doembeeld uitkomt,daar zorgen ze wel voor,
  bakellende zit bij de hoofd zekering met een duivels lachje,te wachten,,mag het nu,,aaa toe.

  Reactie door ad — woensdag 13 december 2006 @ 20.46 uur

 33. Voor mij is de ‘groene energie’ de grootste mileuramp. Het heeft er toe geleid dat de kap van de oerwouden op Borneo enorm is toegenomen. Die houtakap is verrewg de grootste bron van CO2-emissie die er momenteel is. Het leven van de mensen in Zuid-Oost Azie wordt totaal bedorven door de enorme luchtvervuiling met fijne stof, waarbij fergeleken de fijne stof bij ons maar een miniscuul probleempje is.

  En de boskap betekent het definitieve einde van de Oran Oetan.

  Reactie door Drob — woensdag 13 december 2006 @ 21.39 uur

 34. Ik zou willen verwijzen naar de roetfilters van de Brusselse auto-industrie lobby.Deze bla-bla is al eerder verkondigd,doch er komt niets van de grond.Het kapitaal gaat weer over tot de orde van de dag.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 13 december 2006 @ 22.19 uur

 35. Waarom wordt nergens verteld dat de Zuidpool ijskap aan het groeien is, en dat de laatste decennia de zeewater spiegel niet meer is gestegen als anders.

  Reactie door Jan — woensdag 13 december 2006 @ 23.09 uur

 36. Pas als er geld te verdienen is……
  De economische rendabiliteit van de afvalhoop!
  Volstrekt van de pot gerukt!!!
  Sinds eind jaren ’60 begin 70 wordt er aktie gevoerd, stickertjes, “KOOP NIETS IN WEGWERPVERPAKKING”, neem uw eigen koektrommel mee. De multinational verdient aan zichzelf!? BAH!!

  Reactie door Tomatenklets — donderdag 14 december 2006 @ 2.07 uur

 37. @16 feit blijft dat dit alles in gronde veroorzaakt wordt door de overbevolking.

  Reactie door Klaas — donderdag 14 december 2006 @ 9.06 uur

 38. Het NOS nieuws vandaag: Het CBS heeft berekend dat de 25% die de economie de afgelopen 10 jaar is gegroeid het milieu in Nederland niet zwaarder heeft belast…

  Het is toch werkelijk niet serieus te nemen! Zou het iets te maken hebben met de handel in emissierechten?

  Reactie door J3roen — donderdag 14 december 2006 @ 18.17 uur

 39. @ 38,

  Zolang je met praten geld kunt verdienen. En die wind, water en weerhandel levert heel wat op!

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 15 december 2006 @ 10.12 uur

 40. @ 37 Klaas,

  Kort antwoord: ja én houding mens ten opzichte van natuur, omgeving, wereld.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 15 december 2006 @ 11.58 uur

 41. klimaat

  Het oplossen van sommige problemen, lijkt mij toch niet al te moeilijk. Als daar de wil tenminste voor is of kan worden opgewekt.
  Ik vind, dat onze economie grotendeels berust op bedrog. Maar ook op pure domheid en kortzichtigheid. Dat zijn de steunpunten van de wereldeconomie.
  Zonder onze onwetenheid en mentaliteit van: laat maar waaien, heeft de handel van vooral multinatiale instellingen, geen poot meer om op te staan en om op mensen, de dieren en onze aarde, omwille van hun weelde te parastieren.

  Eerlijk gezegd, hoor ik ook bij de domoren, die zich al een heel leven, voor gemak, glans en glitter wilden laten gebruiken.

  Gelukkig heb ik daar geen grote schade mee kunnen aanrichten. Want ik had nooit veel geld, en wat ik verdiende of kreeg uitgekeerd, heb ik altijd alleen maar bestend aan eten, drinken en noodzakelijke levensbehoeften.
  Al mijn bezit bestaat uit afdankertjes van andere mensen, die soms al in meer dan twee handen zijn geweest.
  Maar zolang het functioneert, ook al is dat niet op een manier als bij nieuwe spullen, ben ik er tevreden mee.
  Ergernis zoals vandaag en eerder, dat ik door een foutje in mijn pas aangeschafte, doch verouderde computer, voorlopig niet in mijn eigen weblog kan komen, alleen maar als bezoeker, die neem ik op de koop toe. Dan maak ik maar wat muziek op mijn nog meer verouderde keyboard, of ik ga aan een boek werken waar ik met mijn pc gelukkig wel nog mee bezig kan zijn. En er is nog veel meer dat ik kan gaan doen.
  Ik ga nooit op vakantie. Ik heb er zelfs een hekel aan om weg te gaan uit mijn eigen omgeving, waar alles aanwezig is, dat ik behoef. En zelfs de kerk waar ik overigens geen behoefte heb of andere dingen of instellingen zijn er te vinden. Maar dat is overal zo.
  Omdat ik in sommige opzichten nogal een hypodriet ben, heb er geen moeite mee, dat dat door verandering van het klimaat, een stuk van Nederland onder water kan verdwijnen.
  Grote vastgoedeigenaren, zijn nu al moeite aan het doen, om voor 2040, vooral in de kuststreek hun bezit te duur te kunnen verpatsen.
  Om die parasieten op de woningmarkt wat soelaas bieden, zodat hun toekomstige verlies iets kan worden beperkt, wordt er mee daank zij de regering een koopdwang in gevoerd, vooral in toekomstig bedreigde gebieden.

  Het klimaat is in de loop der tijden al zo dikwijls veranderd, Door kantelingen van aarde, te dicht bij gekomen of op aarde gestorte hemellichamen en noem maar op.

  De poolkappen zijn ooit kunnen ontstaan dank zij een wereldwijde, kosmische ramp, in een tijd dat er overal op aarde een prettig gelijkmatig klimaat heerste.
  Dat oerklimaat is zich nu aan het
  herstellen. Dat herstel is al begonnen op het einde van de laatste ijstijd.

  Ik zit hoog en droog in Zuid Limburg.
  Tenzij de aarde niet nog een kantelt hebben wij hier weinig reden om ons zorgen te maken. Wij kunnen ons voor de toekomst zelfs verheugen op een prachtig klimaat!

  De mensen weten en geloven het niet. Maar onze aarde is een levend bezield wezen.
  Te lang heeft zij (hij) toegestaan, dat fietelijk vreemde wezens, haar ziek maakten, bedierven en vernielden.
  Maar nu heeft zij genoeg van die parasieten, die mensen worden genoemd.
  En zij heeft kosmische mogelijkheden om, nu het te ver gekomen is, wraak te nemen om wat haar werd aangedaan.

  Ooit werden mensen op aarde gezet als afstammelingen van jaloerse, vernielzuchtige goden. Parasitaire wezens, wier genetische opdracht was: Heers, dood, vreet en verniel.
  Een (vermeende) zondvloed heeft niet geholpen om de “kinderen van God, samen met door hen bedorven mensen te kunnen uitroeien.

  Daar is een nieuwe zondvloed voor nodig.
  Die kan kan morgen al over ons komen in de vorm van vuur, dui “uit de hemel over ons wordt uitgestort” vuur van het gemeenste wapentuig ooit, waar ook vermeende goden zich in hun strijd om de macht van hebben bediend.

  Het vervaardigen an atoombommen ander wapentuig en smeerlapperij, dat gaf af allemaal een geweldig stot voor een economie met werkgelegenheidsvervaling en weelde voor handel geldmachten en heersers.

  Opstand zal nooit helpen om hun macht te breken.
  Het is onze aarde die daar voor kan zorgen en de parasieten in het verderf te storten en alle verdorven kennis uit te wissen. Als herhaling wat in een ver verleden ook al eens gebeurde.

  (Let niet op de schrijffouten. Geen tijd voor correctie)

  Groeten (en liefs) van Haras Mormolus/

  Reactie door haras — zondag 17 december 2006 @ 13.32 uur

 42. Ik heb zojuist Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ documentaire over global warming bekeken, een film die je beslist gezien moet hebben! Als het zo doorgaat staat Nederland binnenkort voor een groot deel onder water, en de meeste politieke hoeren, gesponsord door het bedrijfsleven, kunnen alleen maar papagaaien dat de economie niet geschaad mag worden door maatregelen ten gunste van de planeet en het leven. De Mammon is schijnbaar de nieuwe god. Gelukkig is de SP wel betrokken bij ons milieu…

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — zondag 17 december 2006 @ 23.06 uur