Menselijker en socialer, daarop doen wij geen concessies

Land van ooit

Het was een geweldig leuke dag in Het land van Ooit. Met debatten, muziek, theater, sport en schmink was het voor ieder wat wils. Een verslag van de dag kun je op de SP-site lezen. Morgen meer foto’s en video’s. Ik mocht de dag afsluiten met een toespraak. Je kunt ‘m hieronder lezen.

Beste mensen,

Wie weet nog dat we hier in 1994 voor het eerst stonden? Dat was toen de geweldige opmaat voor onze entree in de Tweede Kamer. Hier in het Land van Ooit voelden we toen dat het ooit kon gaan gebeuren.

En het gebeurde, op 5 mei 1994. Samen met Remi kwam ik toen in de Tweede Kamer. En daarna zijn we gegroeid – en gegroeid – en gegroeid. Van 15.000 leden naar 25.000 in 1998 en 35.000 in 2002 – en nu zelfs bijna 51.000 leden. En van 2 Tweede Kamerleden toen naar maar liefst 25 Tweede Kamerleden nu. Een heel vak vol!

Op 22 november gebeurde ook wat we ooit hoopten. Op die dag werden wij, de socialen, groter dan de liberalen. Op die dag won links het van rechts. De grote doorbraak van de SP werd op 22.11 een feit. Meer dan anderhalf miljoen kiezers zeiden die dag: Nu SP! Daarvoor wil ik tegen iedereen die aan dat succes heeft bijgedragen nogmaals zeggen: dankjewel,

Velen vragen me: Hoe verklaart u het succes van de SP? Mijn antwoord is dan altijd dat het twee dingen zijn:
- de analyse, de visie en de standpunten, en
- de aanpak: dicht bij de mensen, strijdbaar en vasthoudend.

Onze overwinning van 22 november maakte een einde aan de heerschappij van rechts in de Kamer. Dankzij onze 25 zetels helt de Kamer nu over naar links – en dat voelt héél goed. In de afgelopen maanden heeft de Kamer een aantal opmerkelijke stappen gezet in de goede richting.

Denk aan het mogelijk maken van een generaal pardon, waar Jan de Wit zolang voor geijverd heeft;
Denk maar eens aan die 181 bedreigde Syrische mensen die ook door Jan de Wit nu een veilig verblijf in ons land krijgen. In de afgelopen drie maanden zijn er méér diervriendelijke maatregelen genomen dan door drie kabinetten Balkenende bij elkaar.
Wisten jullie trouwens dat Agnes Kant, onze absolute nr. 1 op het terrein van de zorg, inmiddels ondervoorzitter van de Tweede Kamer is geworden? En dat Ewout Irrgang nu het Kamerbreed initiatief tegen AIDS leidt?

Onze andere Kamerleden zijn op hun terrein ook al volop aan de slag zijn gegaan. Ik kan u zeggen: ze houden allemaal van aanpakken! U gaat nog heel veel van ze horen en zien!

Het grote succes van de SP bij de verkiezingen heeft gemaakt dat veel punten van ons zijn overgenomen door andere partijen. Denk maar eens aan de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Ons plan!

Kijk naar de schoolstages die er nu gaan komen om scholieren kennis te laten maken met wat er allemaal voor werk te doen is. Ons plan!

En kijk eens naar het voornemen om nu eindelijk aan kleinschaliger verpleeg- en verzorgingshuizen te gaan werken. Ons plan!

En het schrappen van de onzalige huurliberalisatie. Ons plan!
En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Dat er veel van ons wordt overgenomen vinden we helemaal niet erg! Hoewel, sommigen gaan wel heel erg ver. Sommige partijen lenen zelf onze slogan, voor de komende verkiezingen. Puntje puntje puntje, juist NU! Hé, dat komt me bekend voor…

Dames en heren, laat ik nog een paar woorden zeggen over de formatie. Het CDA wilde de SP er onder geen beding bij in de nieuwe regering. Later bleek dat er al jaren contacten waren tussen het CDA en de PvdA. Natuurlijk staat het de PvdA vrij te kiezen voor een regering met Balkenende en zonder ons. Maar het was wel zo prettig geweest als Bos daarover wat eerlijker was geweest.

Waarom wilde Bos voor de verkiezingen niet praten met de SP over nauwere samenwerking, maar stuurde hij wel zijn maatje Tichelaar op het CDA af om de vorming van een kabinet over rechts voor te bereiden?

Laat de gang van zaken bij de formatie een harde les zijn voor ons allemaal. Want, BB, Bos en Balkenende, hebben ons willen inpeperen: ‘Jullie hebben welliswaar fors gewonnen, maar zijn nog steeds slechts de derde partij van het land.’ Dus jullie weten wat ons te doen staat…

Daarmee was de keuze voor ons bepaald: òf aanschuiven en al het oude Balkenende/VVD-beleid overnemen, òf dat níet doen, maar dan was er geen plaats voor ons in het kabinet.

Vooruit, nog één keer voor wie het nog niet begrepen heeft:
Wij zijn geen partij van pappen en nathouden, en ondertussen WAO’ers opzadelen met onrechtvaardige, onbarmhartige herkeuringen.
Wij zijn geen partij die modieus danst met de tijdgeest, maar wel de zieken laat betalen voor de gezonden door middel van eigen betalingen in de zorg.
Wij zijn geen partij die het pluche belangrijker vindt dan de waarheid over de oorlog in Irak.
Wij willen Nederland menselijker en socialer maken. En op die twee punten doen wij geen concessies!

Als het dan nu nog niet kan vanuit de regering, dan moet het maar vanuit de oppositie. Daar zijn we trouwens best goed in!

We zijn vandaag hier omdat we jullie allemaal willen bedanken voor jullie geweldige inzet zonder welke de SP niet zou bestaan. Maar we zijn hier vandaag óók bij elkaar gekomen om samen het startsein te geven voor de finale van onze campagne in verband met de verkiezing van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

We hebben nog precies tien dagen te gaan. In die tien dagen gaan we ervoor zorgen dat na 22 november ook 7 maart een ereplaats in onze geschiedenis krijgt.
Op die dag kan iedereen met z’n stem
de SP sterk maken zijn de provincie,
de SP sterk maken in de Eerste Kamer,
en duidelijk maken dat het menselijker en socialer moet.

Voor de eerste keer doen we nu in alle provincies mee. Vanaf nu kunnen we met recht zeggen: De SP is alle staten!

Onze afdelingen en regio’s hebben zich heel goed voorbereid op de nieuwe forse uitbreiding van het aantal SP-volksvertegenwoordigers dat aanstaande is. Ìk heb er alle vertrouwen in. De mensen in het land ook, want we staan er onverminderd héél goed voor. En dat is fijn: fijn voor de provincies, maar ook voor het land. Want, zoals je weet, de leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. En dat is een heel belangrijk gegeven. Want de Eerste Kamer moet steeds – naast de Tweede Kamer – zijn goedkeuring geven aan nieuwe wetten.

CDA en PvdA roepen nu om het hardst dat als zij geen meerderheid halen in de Eerste Kamer, dat het land dan onbestuurbaar wordt. Onzin. Ook nu proberen ze weer de mensen angst aan te jagen. Dat hebben ze al eens eerder geprobeerd, weet je nog? Bij het referendum over de Europese Grondwet. Het hielp ze niet.

De bangmakerij door de coalitiefracties en de regering zal nu ook niet helpen. Zij willen van alles koekkoek éénzang maken, de oppositie het zwijgen opleggen en in alle rust en stilte gaan polderen.

Nee, als we geen regentenkabinet willen dan is nu ‘n stem op de SP het beste. Het is heel heilzaam wanneer de regering niet achterover kan leunen, maar – én in de Tweede Kamer én in de Eerste Kamer – gewoon met goede argumenten moet komen.

Toen we in 1994 in de Kamer kwamen, met twee man, mochten we bij belangrijke debatten als laatste spreken, als de zaal al half leeg was. Komende week mag ik in de Tweede Kamer aan de slag als leider van de oppositie, en dan is de SP als eerste aan de beurt! Dat vind ik een hele eer en ik beloof dat ik, dat wij, ons uiterste best zullen doen om onze nieuwe positie te gebruiken om aan een beter Nederland te werken. We zullen eerlijk, open en creatief zijn in onze oppositie. Onze meetlat is eenvoudig en duidelijk. Alles wat goed is voor de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit, zullen we steunen. En alles wat daar tegenin gaat, zullen we bestrijden en proberen te voorkomen.

We hebben nog tien dagen tot de verkiezingen. We gaan heel Nederland langs. We gaan de wijk en buurten in, de deuren langs. We zetten radio- en tvspots in. Ik heb via de viral movie al meer dan 550.000 mensen de liefde mogen verklaren. We hangen Nederland vol met prachtige posters. De grootste ooit wordt komende week onthuld. Uiteraard is die van de SP!

Op al deze manieren gaan we de komende tien dagen uitleggen aan ieder die het horen wil, dat een stem op 7 maart drie keer telt:

Je maakt de SP groot in je eigen provincie, dicht bij huis. Je maakt de SP sterk in de Eerste Kamer. En je laat zien dat het menselijker en socialer moet.
Dàt is wat u en zovel anderen wilden op 22 november, dàt is wat u en zoveel anderen willen op 7 maart. Dàt is waar wij dus voor moeten zorgen.

Daarom: NU zéker SP!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 25 februari 2007 :: 20.49 uur

107 Comments

107 reacties

 1. ik hoop dat het een leuke dag is geweest,,
  en een beetje droger als hier.

  Reactie door ad — zondag 25 februari 2007 @ 20.56 uur

 2. Was er niet bij, maar ik sta er helemaal achter!

  Reactie door Helma D. — zondag 25 februari 2007 @ 21.01 uur

 3. Wat is er met je geheugen aan de hand Jan vanmorgen bij RTL wis je niet meer op wie je gestemd had voor het voorzitterschap van de tweede kamer.
  Kreeg zelf de indruk dat je iets te verbergen had.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 21.05 uur

 4. Ik was er wel aanwezig het was gezellig druk ,Het weer was niet het dat nat ,nat en nog eens nat Jan hield een goede presentatie van de problemen die er zijn en de SP doet geen enkele consessie op het sociale vlak en probeert wel compromissen te sluiten maar met de huidige CDA en PvdA gaat dat niet daarom is het van zin dat de SP een goede uitslag maakt op 7 maart
  Daarom NU ZEKER SP stem SP op 7 maart 2007

  Reactie door Dirk Schuit — zondag 25 februari 2007 @ 21.18 uur

 5. Bedankt voor de speech, zodat ook iedereen
  die vandaag niet bij die happening aanwezig
  kon zijn, toch weet wat er gezégd is.
  Ongetwijfeld zal er een luid applaus na af-
  loop geklonken hebben.
  Natuurlijk betreuren we met zijn allen dat er
  verschillende partijen van een zgn lijstver-
  binding hebben afgezien anders was e.e.a. vast geheel anders verlopen, heel erg jammer!

  Vandaag dan en de terugblik en het met ple-
  zier uitzien naar de volgende ronde waarin de
  SP zich met opgeheven hoofd kan presenteren.
  De vreugde ná 7 maart zal weer zijn bij de
  kiezers die zich graag ‘verzorgd’ zien door
  de SP en hun belangen erdoor zien verdedigd.

  Erop toezien in de 2e Kamer dat de onderwer-
  pen door de SP aangedragen ook worden uitge-
  werkt zoals de SP dat bedoelde is de méér-
  waarde van e.e.a. te kunnen controleren en te
  toetsen op deugdelijkheid van uitwerking: ook een groot goed!

  Menselijker en socialer wordt het ongetwij-
  feld. Vanuit de SP is die boodschap al lande-
  lijk heel goed overgekomen, en weer hangt het
  er mede van af, hoe de grote groep vergrij-
  zende wordt tegemoet gekomen om hen de Verkiezing zo eenvoudig mogelijk te maken!

  Graag kijken wij, thuisblijvers, ook naar de
  nog te vertonen foto’s, een troost voor vele
  mensen. De KNMI gaf aan door verschuivende
  beelden, dat Drunen mogelijk net niet geraakt
  werd door plensbuien, dan heeft dat vast zo
  moeten zijn! Ook was het kouder dan vorige
  week, dus feitelijk een tegenvaller! Hoe dan
  ook hopen we natuurlijk dat iedereen er toch
  opgemonterd vandaan is gekomen, wel thuis!
  Fijne avond allen !

  Reactie door Madelief — zondag 25 februari 2007 @ 21.25 uur

 6. beste man/mevrouw/jongen leg nou eens beschaafd uit ,citaat”GENAAID EN MISBRUIKT”
  einde citaat.
  Bent u erbij geweest,weet u van de hoed en de rand WIJ NIET!!!!!!!
  Als U er niet bij was waarom gebruikt U dan dergelijke uitdrukkingen.
  En wat bedoeld U met “Wouter met zijn sneetjes”
  U mag weer gewoon een andere naam gebruiken hoor.
  Tot lees en groet.

  Reactie door Toon Fontein — zondag 25 februari 2007 @ 21.33 uur

 7. Weet je, Jan, Tiny vroeg 2 jaar geleden eens om munitie… Dat is me altijd bijgebleven…

  Maar wat een mooie toespraak!

  De sp IS groot. ZEKER NU!

  (Ongeacht wat dan ook.)

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 21.36 uur

 8. @3 De Hakker, Huh? Wat zeg je nou? Ik heb de bewuste uitzending niet gezien, maar Jan iets te verbergen? Wat zou dat kunnen zijn? Kan me niet voorstellen. Denk eerder dat hij gewoon een beetje moe was ofzo en daarom niet meteen het antwoord wist.

  On-topic: ik hoop dat het een leuke dag was, maar zo te lezen was dat zo. Ik had willen gaan, maar vond de afstand net een brug te ver (heb geen auto en had ff geen zin in de trein, en er waren niet veel mensen die vanuit Leeuwarden gingen).

  In een ander topic schreef iemand over polarisatie, en als ik de speech zo lees stuurt Jan daar wel een beetje op aan, ja (andere partijen ook trouwens). Maar dat is misschien wel goed, geeft duidelijkheid.

  Lullig voor de partijen die graag zwalken, geen principes hebben, zodat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor hun keuzes, die worden nu steeds meer ontmaskerd. Uitstekend voor ideologische partijen, als de SP en bijvoorbeeld ook CU. Uitstekend ook voor de kiezer, die steeds minder bedonderd zal worden, als deze trend doorzet. En daarmee uitstekend voor de democratie.

  Reactie door Ellen — zondag 25 februari 2007 @ 21.36 uur

 9. Mooie dag. De speeches in het begin waren matig, JM vond ik als vanouds weer goed. Jammer van het slechte weer en ook dat een paar grote activiteiten niet open waren. Het slechtste punt van de dag: de rokende medemensen in de Koningszaal en Ridderarena. Er waren veel kinderen!!!!

  Reactie door C. Bokhove — zondag 25 februari 2007 @ 21.43 uur

 10. GOD ZIJ DANK (Eat your heart out CDA en PvdA!), is er nog een partij met een rechte rug en een rechtvaardig gedachtengoed!
  Ik word soms zo enorm blij van het geluid vanuit de SP!

  Reactie door MijnZus — zondag 25 februari 2007 @ 21.58 uur

 11. Jan,

  Volgens nu.nl streef je ernaar de SP de eerste partij van Nederland te maken? Een mooie uitdaging voor de enige linkse partij die Nederland nog rijk is.

  Reactie door Erik van Donk — zondag 25 februari 2007 @ 22.01 uur

 12. Gefeliciteerd Jan. Het gebeurt niet elke dag dat een toespraak van jou het schopt tot eerste item van het acht uurjournaal. Deze keer heb je het voor elkaar gekregen. En heb je gratis en voor niets aan heel journaalkijkend Nederland duidelijk kunnen maken waarom ze op de SP moeten stemmen.

  Reactie door Lydia — zondag 25 februari 2007 @ 22.03 uur

 13. NU trouwens op BBC2:

  The Conspiracy Files: David Kelly. Over de wapen-inspecteur die de geheime bron was van de BBC over dat Blair wist dat de uranium-claim over Irak een leugen was. Kelly zou zogenaamd zelfmoord hebben gepleegd, maar daar twijfelen velen nu aan. Hij zou wel eens vermoord kunnen zijn, voor wat hij wist.

  Reactie door Ellen — zondag 25 februari 2007 @ 22.08 uur

 14. @MijnZus — zondag 25 februari 2007, 21.58

  YES!! :)

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 22.11 uur

 15. YES SP!!
  Dat zag er goed uit op het journaal. Vrolijk Land van Ooit!
  In de peilingen stijgen we weer en het moet NU ZEKER gaan gebeuren. Maak Nederland ‘onbestuurbaar’ en neem het stuur over, Jan. Dan komt alles toch nog goed!
  Dikke pakkerd!

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 22.23 uur

 16. @ 14 Ellen

  Aan sluitend op …..
  The Conspiracy Files: David Kelly …..

  Op 15 november 2005 om 21:05 uur werd Louis Sévèke vermoord op de hoek van de Van Welderenstraat en de Eilbrachtstraat. Bijna twee jaar later is de moord nog steeds niet opgelost. Er moeten mensen rondlopen met meer informatie.

  Hij zou wel eens vermoord kunnen zijn, voor wat hij wist

  Reactie door Pool — zondag 25 februari 2007 @ 22.27 uur

 17. @10
  Het slechtste punt van de dag: de rokende medemensen in de Koningszaal en Ridderarena. Er waren veel kinderen!!!!

  ————-
  ik durfde niet te gaan omdat ik al bang was dat het niet rookvrij zou zijn
  en als astmapatient kan ik er dan niet heen …hoe graag ik zou willen
  dit is een punt waarop de SP een iets socialer gezicht zou kunnen laten zien
  denk eens aan al die meerokende medemensen !

  Reactie door eigenwijsje — zondag 25 februari 2007 @ 22.27 uur

 18. @14 Ellen

  Er zal nog heel wat aan het licht komen, Ellen! Geloof dat maar.
  En dat onderzoek i.v.m de Nederlandse betrokkenheid? MOET!!

  Vluchten is niet meer mogelijk Jan Peter Balkenende!

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 22.29 uur

 19. @10
  Oei!!Gevoelig hier.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 22.31 uur

 20. @19
  Helemaal niet! Roken moet je zelf doen (of niet, zoek het ff uit), maar niet waar kinderen bij zijn. Is NOT DONE. (Ik rook)

  Reactie door MijnZus — zondag 25 februari 2007 @ 22.37 uur

 21. Ach Modd, ‘genaaid’ wordt iedereen en dat op iedere willekeurige dag van het jaar, dat is oud nieuws.
  Wàt je er vervolgens mee doet als je er achterkomt, dàt is van veel groter belang…
  Hoe dan ook, een geweldige dag, dank daarvoor en tot Ooit!

  Reactie door Bea — zondag 25 februari 2007 @ 22.40 uur

 22. Het was een heel inspirerende dag vandaag! We gaan er tegenaan en zullen ze allemaal een p….. laten ruiken.

  Reactie door diny — zondag 25 februari 2007 @ 22.43 uur

 23. @17
  Schandalig en zelfs zeer on sociaal dat er geen rekening mee gehouden wordt maar leg dit niet bij de SP het zijn de mensen zelf die dit veroorzaken.
  Zelfs de SP kan zich vergissen in het sociaal gevoel van sommige leden.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 22.45 uur

 24. Ik kon jullie gewoon horen hier in Den Bosch, zo’n 12 km van het Land van Ooit vandaan.

  Mooie toespraak Jan.

  Reactie door Ronald Hoogenboom — zondag 25 februari 2007 @ 22.48 uur

 25. Wat zijn ze stil daar bij de telegraaf.

  Reactie door Henk — zondag 25 februari 2007 @ 22.59 uur

 26. @Jan
  Mijn complimenten voor het stukje speech wat op het Journaal was te zien! Jan, je groeit, eindelijk met 7 mijlslaarzen lengtes; je groeit uit tot een woordvoorder die als geen ander verwoord wat leeft onder arbeiders (en vergis u niet), veel niet-graaiende sociale ondernemers! Zelden een politicus gezien die op zo’n manier, in een notedop, zegt waar hij voor staat. Dit was magistraal! Of je het er nou mee eens bent of niet.

  Reactie door MijnZus — zondag 25 februari 2007 @ 23.00 uur

 27. “Zodra we een meerderheid van de bevolking achter ons hebben ontkenenen we de revolutie”
  Op dit tempo binnen tien jaar! :D

  Reactie door Gerrit Holl — zondag 25 februari 2007 @ 23.03 uur

 28. @18 Gloria, altijd leuk je tegen te komen hier! Ik ben ook erg voor een Irakoorlog-onderzoek, dat niet doen zou eigenlijk ronduit achterlijk zijn bij zoiets ergs, een nodeloze oorlog met afgrijselijke gevolgen voor de Iraakse bevolking, waar Nederland aan mee heeft gedaan. Het idee… vreselijk. Over de (zelf)moord op David Kelly bleef de BBC trouwens nogal in het midden in de uitzending. Ik dacht dat ze MI6 zouden gaan ontmaskeren ofzo, maar dus niet.

  Reactie door Ellen — zondag 25 februari 2007 @ 23.09 uur

 29. SP-ers?

  You gotta love ‘em…

  ALL OF THEM!

  :)

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 23.12 uur

 30. Wij waren er wel bij – nog voor het eerst ook: de door Jan benoemde “groei” – en we zijn heel blij dat we geweest zijn! De regen, noch de zeer langdurige file op de terugweg, hebben ons plezier in de weg gestaan. Bedankt voor een leuke en leerzame dag!

  Reactie door Renée — zondag 25 februari 2007 @ 23.16 uur

 31. @30 Renee

  Je bedoelt: hebben ons plezier NIET in de weg gestaan? Ik kies voor het laatste.
  Hadden jullie nog veel last van de regen? Of kon iedereen ook ergens binnen zijn?
  Ik neem dan aan dat het meer binnen dan buiten is geweest.

  Reactie door Gloria — maandag 26 februari 2007 @ 0.03 uur

 32. @30/31 Renee

  Sorry, ik heb het verkeerd gelezen!

  Reactie door Gloria — maandag 26 februari 2007 @ 0.09 uur

 33. Bos waait met alle winden mee…. Ik wacht op de volgende verkiezingen, kijken waar jullie dan staan. Jan veel succes………
  MVG Freddy.

  Reactie door Freddy — maandag 26 februari 2007 @ 0.53 uur

 34. Noten is niet echt bang maar is tegelijk zéér bang. Momenteel op de radio. Wat een hypocriet. Hij is niet bang echter laat hij zien dat hij heel bang is.
  Gelukkig laat Nova peiling iets anders zien????

  Punt Herkeuring WAO-ers geeft dat problemen in de eerste kamer? Nou ja ehh……

  Zo fair als Jan is in zijn benadering van beoordeling van wetgeving in d eerste kamer zo zwartmakend en bangmakend is de PvdA.
  Ze schijten in hun broek Jan.
  Indien dat gebeurt even controleren wat de kleur en het soortelijk gewicht is. .

  In ieder geval staat de SP er in weer en wind en is het géén goedweer partij.

  Reactie door Henny — maandag 26 februari 2007 @ 8.26 uur

 35. Goeden morgen vrienden SP.

  The day after.

  Het weer werkte niet mee, maar de speeches wel.

  En, ik heb het al voorspelt, we gaan naar een klinkende overwinning, waarbij we de PvdA voorbij streven en het CDA op een haar na naderen.
  Stem 7 maart op de enige echte Socialistische Partij de SP, niks mis mee.

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 26 februari 2007 @ 8.55 uur

 36. “U liegt en u draait.” Premier Balkenende was tijdens de verkiezingen niet de enige die een onvergetelijke oneliner produceerde. Zijn rivaal kon er ook wat van.
  Tijdens het eerste tv-debat viel toenmalig lijsttrekker Wouter Bos de premier aan met een Amerikaanse debattechniek.
  “Kunt u mij drie voorbeelden geven van bijdragen die u van de hoogste inkomens heeft gevraagd?” Balkenende mompelde iets over de hoogste belastingschaal. En toen bleef het stil. Bos werd coulant. “Kunt u mij dan twee voorbeelden geven?” Stilte. Bos streek over zijn hart. “”Noemt u mij dan één simpel voorbeeld.”

  Zijn eerste politieke opmerking in functie behelsde juist het thema ‘topinkomens’En het was een gepeperde uitspraak. Hij noemde de omstreden beloning van Jan Bennink “een belachelijk hoog bedrag”

  Wat denkt minister Bos hiertegen te kunnen doen? En worden dat ‘één, twéé of drie maatregelen?
  Zijn eerste zet: Hij laat onderzoeken of de Bennink-bonus in lijn is met de code-Tabaksblat voor behoorlijk bestuur.
  En dát is volgens het regeerakkoord meteen het enige wat Bos kan doen. Fiscale afroming waar de vakbonden voor pleiten, behoort niet tot de mogelijkheden. Daarmee heeft Bos niet het onderste uit de kan gehaald bij de coalitiebesprekingen. (Volgens mij Henny dus helemaal niets gedaan)

  Het PvdA verkiezingsprogramma zet zich af tegen “een graaicultuur” in het bedrijfsleven. In concreto: “Beloningen in de vorm van aandelen zijn niet gewenst.”

  Het zal niet voor het eerst zijn dat een PvdA bewindsman verbale kritiek op topsalarissen niet omzet in beleid. Wie herinnert zich nog de ‘exhibitionistische zelfverrijking’? De man die dat riep is als commissaris tegenwoordig medeverantwoordelijk voor de miljoenenbeloningen bij Shell en ING.
  Einde citaat.

  En Bos beschouwt Kok als zijn geestelijk vader.
  Tel uit je winst. Ik had het al wel ergens gezegd maar hier stond het even mooi op een rijtje.
  Dus Jan ik zou zeggen stel Bos in het debat over de regeringsverklaring dezelfde 3 vragen en kijk wat hij erop te zeggen heeft.
  Ook weggegeven aan het CDA natuurlijk geen probleem dát was om de verkiezingen te kunnen winnen en dan is alles geoorloofd. Het ging niet om het doel het was een middel tot, begrijp je.
  Nee Wouter ik begrijp het niet. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat je onbetrouwbaar bent gebleken. Niet omdat het CDA dat zei maar omdat het CDA met medewerking van jouzelf dat inmiddels bevestigd heeft.

  Reactie door Henny — maandag 26 februari 2007 @ 8.59 uur

 37. Menselijker en socialer?
  WAT VOOR SOORT VERDRÁGEN WORDEN ER ALLEMAAL
  ONDERTEKEND DIE VERREGAANDE INBREUK DOEN OP
  HET NEDERLANDER ZIJN?

  Kamervragen wil ik gesteld zien over de
  familie Snijders in Zwaag, die gisteravond
  bij HART IN NEDERLAND hun relaas deden over
  het DOOR DE DUITSE RECHTBANK hen opgelegde
  te betalen alimentatie voor een kleinkind!

  Zijn dit de gevolgen van het Europeaan worden
  en onder meer de absolute reden waarom ook de
  SP hártgrondig tot NEE heeft besloten en ge-
  stemd destijds?
  OPHELDERING EN AANPAK DRINGEND GEWENST!

  Is het Nederlands rechtssysteem dan helemaal
  aan het verzieken en worden wij door dit soort praktijkgevallen er bij de haren bijge-
  sleept dat het nu lijkt of we ‘jaknikkers’
  aan het beschermen zijn?

  Het aangrijpende verhaal van grootouders die
  kunnen kiezen voor ‘betalen’ of ‘drie jaar
  zitten’, zou hét onderwerp van de dag moeten
  zijn en ook al bijv. in NU.nl uitvoerig te
  lezen moeten zijn!

  Gaat Nederland zo ook tekeer met ons rechts-
  systeem in het buitenland en conform wélke
  richtlijnen dan nu wel weer?

  Incident, doofpot? Geen sprake van! AKTIE !

  RECHTSBESCHERMING IN NEDERLAND: AANPAKKEN !

  Zeker ABSOLUUT ZEKER DAT NU SP GEKOZEN MOET
  WORDEN OP 7 MAART A.S. OM MIDDELS MEER ZETELS
  MEER DRUK UIT TE OEFENEN OP HET KABINET, DE
  GEHELE REGERING INC. DE KROON !

  Natuurlijk kan ik me schikken in redelijke
  regelgeving, maar hier ben ik VERONTWAARDIGD
  over en niet zo’n klein beetje ook.

  Wie zijn er vanuit Nederland verantwoordelijk
  voor het ondertekenen van dergelijke verdra-
  gen en wáár en wanneer werden zij bekokstoofd
  is de openheid die naar de burgers toe be-
  tracht dient te worden!

  UITZOEKEN dit soort zaken en worden er mensen
  vermist, worden ze dan ook nog door de Duitse
  Justitie van hun bed gelicht? Dan hoeft evt.
  de Nederlandse Recherche ook niet voor niets
  de ‘eigen onderzoeken’ te gaan doen, maar
  eerst de Duitse gevangenissen dan maar eens
  afstruinen!

  Laaiend ben ik hierover, ook al omdat hier-
  door ontzettend veel onrust wordt gezaaid in
  vergelijkbare gevallen of de negatieve wer-
  king die er vanuit kan gaan als dit gegeven
  voorbeeld, en onnodige angsten van allerlei
  betrokkenen of evt. toekomstige ellende die
  daardoor wordt veroorzaakt!

  STEMMEN op 7 maart a.s. Alle ongerechtigheden
  moeten boven tafel worden gebracht en de SP
  heeft veel stemmen nodig om dat wérk grondig
  aan te pakken!

  Ik kan me nl. niét voorstellen op dit moment
  dat een dergelijk verdrag door de 2e en 1ste
  Kamer zijn gekomen en daar geen commentaar op
  zou zijn geweest, zo ja, is er heel veel mis!

  Reactie door Madelief — maandag 26 februari 2007 @ 9.45 uur

 38. Standpunt PVDA.
  21 november 2006
  “Hoewel in de andere landen die de militaire inval gesteund hebben parlementaire onderzoeken lopen naar de daaraan ten grondslag liggende inlichtingen en ook voormalig VS-minister van Buitenlandse Zaken Powell toegaf foutieve informatie voorgelegd te hebben aan de VN-Veiligheidsraad, wil het kabinet Balkenende daarover géén openheid verschaffen. De Partij van de Arbeid is van mening dat dit alsnog zo spoedig mogelijk moet gebeuren.”

  Mooi standpunt.

  Ik wil hier opmerken: “eerder ingenomen standpunten geven geen garantie voor de toekomst.”

  Hoe wordt men toch telkens weer in het ootje genomen. Bovenstaand standpunt van de PVDA is op smakeloze wijze tot een onderhandelingspunt bij de formatie gebruikt, lees: verkwanseld. En dat had nooit mogen gebeuren. Misschien is het voor velen hier ouwe koek, deze info, maar daarom niet minder belangrijk. Meestal wordt men door zo’n standpuntommezwaai door de pers genadeloos afgerekend, zoniet in dit geval. Ik weet nog goed toen Jan Marijnissen regelmatig de pers en de voorpagina van de Telegraaf haalde m.b.t. het standpunt; wel of niet in de Navo. Overduidelijk tekent zich de houding van de media af t.o.v. onze nieuwbakken regering. Ik wou dat ik het positiever kon zien.

  Zoals Jan in zijn toespraak ondermeer zei: “Later bleek dat er al jaren contacten waren tussen het CDA en de PvdA.”

  Dit sluit aan bij het vermoeden dat ik al heel lang heb. Opvallend was dat het schofferen van Bos door Balkenende tijdens de besprekingen in de aanloop naar B2( of was het B1), door Bos zo makkelijk werd geaccepteerd. Toen is hem waarschijnlijk al toegefluisterd: Volgende keer mag jij meedoen.

  Nog opvallender was het dat Balkenende in de afgelopen jaren niets te vrezen had van de PVDA. Zo’n grote oppositiepartij had toch beter gekund? De privatiseringen en al die andere ellende is toch mooi tot stand gekomen onder het “toeziend oog” van de PVDA.

  Weer een complottheorie? Zeker weten doe ik het niet.

  Reactie door Gandalf — maandag 26 februari 2007 @ 9.47 uur

 39. @23: uiteraard zijn het de SP-ers zelf, maar enkele keren even aankondigen dat aub. niet gerookt wordt, was het minste dat “de SP” had kunnen doen. Verder prima dag, hoor :-D

  Reactie door C. Bokhove — maandag 26 februari 2007 @ 10.10 uur

 40. Precies, de PvdA heeft zich als oppositie een makkie getoond. Over het tekenen aanloop contractjes voortzetting JFS project tijdens B3, heb ik ook niet meegekregen dat de PvdA grote stennis heeft geschopt. Heb ik dit misschien gemist?
  .

  Reactie door maria — maandag 26 februari 2007 @ 10.13 uur

 41. 17, 23, 39. Lees zojuist in de volkskrant dat een wettelijk afgedwongen rookverbod voor de Horeca, de SP te ver gaat…
  Kan ik me best in vinden, zelfs als CARA patiënt, maar weet uit ervaring dat het huidige vrijblijvende beleid ook niet werkt. Teveel restaurants zijn niet rookvrij, of hebben geen aparte rookvrije gedeeltes, om over cafés maar te zwijgen.
  En het overlaten aan het fatsoen van de roker werkt hellaas ook niet altijd. De zeer positieve ervaringen van Desanne van Brederode (zie haar column in het Buitenhof van gisteren) heb ik dan ook niet, maar dat komt waarschijnlijk omdat zij zich in andere kringen begeef dan ik.
  Ik ben niet tegen roken. Ik ben tegen ongewenst meeroken, vooral in restaurants. Los nog van het feit dat ik er last van heb. Geur is een nog grotere factor bij het proeven dan het proeven zelf. Proef maar eens iets met een smeulende sigaret onder je neus.
  Daarom ben ik ook voor aparte rookvrije gedeeltes in bar en restaurant, en voor subsidie op de bouwkosten voor de aanleg daarvan. Die subsidie kan worden gefinancierd uit de accijns op drank en rookwaren. Desnoods doen ze er nog 50 cent bovenop. Als daardoor de roker mag blijven roken in de Horeca zal hij daar geen bezwaar tegen hebben.

  Ik hoop dat de SP niet alleen aan de vrijheid van de roker denkt, maar ook aan het noodgedwongen ballingschap van de CARA patiënt.

  Reactie door Peer — maandag 26 februari 2007 @ 12.02 uur

 42. jammer dat ik het journaal niet heb gezien, welk stukje toesprak hebben ze uitgekozen? ik hoop dat het het deel over tichelaar is: dat we daar niet eerder opgekomen zijn! de pvda investeert dus al jaren in samenwerking met het cda terwijl een kopje koffie met links alleen voor de camera kon.
  maar eerkijk gezegd lijkt een samenwerking met dít pvda ook moeilijk voor ons. kijk eens waar ze allemaal verantwoordelijk voor zijn: de herkeuringsregels waaronder ik goedgekeurd ben: immers ik kan mezelf aankleden dus kan ik ook werken, zijn van paars. de huurharmonisatie, waardoor ik niet kan verhuizen omdat anders de huur giga omhoog gaat (E120,–), van paars. kan zo nog wel even doorgaan.
  misschien is het enige goede van de pvda dat er minder gerookt wordt dan bij de sp. als je last hebt van benauwdheid is het al vreselijk om in een kamer te komen waar gerookt is. en in alle sp-kamers van het stadhuis hangt zo’n lucht.
  op het axtiecentrum wordt niet gerookt als ik kom helpen, maar dat voelt ook dubbel.
  ik heb zelf ook gerookt: van mijn 9e tot mijn 18e. zag toen letterlijk waar ik mee bezig was: geld verbranden. en dat komt ook nog ten goede aan een stelletje kapitalisten. nou als dat geen reden is om te stoppen als het niet voor je eigen gezondheid is en die van anderen, dan weet ik het niet meer.

  Reactie door marga — maandag 26 februari 2007 @ 12.30 uur

 43. Gandalf (38) en Jan
  Bij wijze van uitzondering toch nog een enkele reactie van mij, hoewel ik eigenlijk besloten had hier niet meer aan mee te doen.
  Maar in de maanden voor de laatste verkiezingen heb ik op dit weblog zó dikwijls aangegeven dat de PvdA NOOIT met de SP zou gaan regeren , en dat het PvdA-CDA kabinet al lang in voorbereiding was, dat ik nu een soort bevrediging voel dat het bij de SP NU ook begint door te dringen.Had daar maar eerder voor gewaarschuwd, Jan, dan was de verkiezingsuitslag misschien nog beter geweest

  Reactie door aad sweep — maandag 26 februari 2007 @ 13.08 uur

 44. Peer, ook naast me roken IN de buitenlucht
  levert me de nacht erop dus nu hoestprikkels
  op. Meeroken in het bedrijfs-kantoor-leven
  wordt al grotendeels in banen geleid, maar
  v.w.b. openbare gelegenheden die voor mij
  UITgaan moeten betekenen trek ik de lijn van
  er niet meer ‘last van te hoeven krijgen’
  scherp door.
  Ergerlijk vind ik ook dat men bij verjaardags
  feestjes ook kinderen, waarvan openlijk de
  astma bekend is, of de oudere die ongewild
  COPD (is niét altijd eigen schuld) kreeg of lijdt aan hart- en vaatziekte men gewoon
  ‘stug’ doorgaat met roken en er niet eens
  bang voor wordt het zélf ook te kunnen krij-
  gen; ook als aantoonbaar is dat zo iemand
  zélf nooit rookte, maar ‘meerookte’ op de
  walm van anderen, en een super gezond, spor-
  tief leven lijdde maar evengoed toch slacht-
  offer werd. Het is ook typisch de smoes van
  verslááfden daaraan, dat ze menen, dat als
  ZIJ vinden dat iedereen in de familie goed
  gezond oud werd, zij het dús ook wel zullen
  worden: de grootste ‘jezelf-voor-de-gek-hou-
  derij’ en praten erover in de zin van, ‘dat
  zien we dan wel weer’ en ‘je kunt ook op de
  hoek van de straat een doodsmak maken’.
  Als mensen drinken, beïnvloedt het nog niet
  mijn leefsfeer, tenzij die dronkenschap con-
  tinu ontaardt in onhebbelijk gedrag, maar….
  dan kan ik me daarvan distanciëren, echter
  bij roken is dat niét het geval en die twee
  worden gemakshalve nog al snel sámen op één
  lijn gezet. Dat de ‘genezing’ van diegenen
  die (te láát) tot de ontdekking komen, dat
  e.e.a. ze toch het leven zal benemen, deert
  hen dan niet met de dooddoener, dat ‘ze dan
  tenminste lékker gelééfd hebben’….hoe zo
  lekker…..vaak wel zeker ook nog ten koste
  van degenen die het dichts bij ze staan!
  Wat dat allemaal aan kosten met zich mee-
  brengt en de trauma’s rond het te láát tot
  inkeer gekomen zijn? Kijk, Peer, dáár hoeft
  dan menigeen, die een dergelijke stelling
  huldigt, dan ook, wrang genoeg, soms niet
  eens zo erg lang over ná te denken….die tijd is er dan niet meer! Bij inkeer, richt
  hun woede over verkeerd genomen beslissingen
  zich dan in agressie op de samenleving en is
  er van de ‘stoere, zgn gezéllige roker’ niets
  meer over en vermoedelijk ook weinigen die
  ze dan nog ‘één stro breed’ in de weg zouden
  willen leggen voor die korte tijd die hen
  nog gegeven is, maar bij voorkeur dus niet in
  MIJN nabijheid. Gezelligheid zit ‘m al lang
  niet meer in ‘zwoel gezwets, het elkaar lang-
  durig in de ogen kijkend, zachtjes neuriënd
  ‘smoke get’s in your eyes’…mmmm..mmm…mmm:
  die mythe moet er maar eens drastisch uit,
  maar hoor de verslaafden en de geëxalteerden
  rondom je schreeuwen van ellend die ze zich
  menen te zien aangedaan…..en tja….Peer,
  je wéét het toch, dat ‘legale’ contaktje
  maken door ‘een vuurtje te vragen’ als enige
  vorm van ‘léf’ om op iemand af te dúrven
  stappen,….gewoon heel zielig Peer….al die
  figuren. We zeggen al heel gemakkelijk iets
  ingesletens als: “Goh, zo leuk joh, moet je
  ook doen, iets knettergeks, en besluit dan
  met “Je lacht je dood joh!”……Tegen rokers
  zou je met een lach moeten zeggen:
  “Steek er nóg een op joh,…je hoést je dood
  joh, ….een adembenemende stunt zou ik je
  beslist niet willen ontnemen”…..”trouwens,
  dat staat ook nog OP dat pakje sigaretten,
  en je bént er zélf ‘bij’ als je dat kóópt,
  of niét soms?”
  Tja als ik het geld er voor hád om zoveel te
  kunnen roken, zou ik het toch razendsnel om-
  zetten naar ‘kaartjes voor het theater’ en
  m’n culturele honger stillen, Peer.
  Bij al het ongewenste zuur in hun leven wordt danook nog eens gekózen voor de zúre
  Appel, de sufferds én egotrippers tevens.
  Den Haag zal het ongetwijfeld weer tegenkomen, dit waargebeurde verhaal:
  Heer vraagt Dame, voor het eerst, mee uit
  eten, een zaken diner! Een 4-gangen menu!
  Het heerschap steekt, zonder iets te vragen,
  na de 3e gang een sigaret op, waarop de Dáme hem toevoegt: “U heeft er zeker géén bezwaar tegen dat ik eerst even af eet?”. Bij zoveel
  lompheid en onverschilligheid werd ook de
  transactie waar meneer beláng bij had, door
  de dáme niet aangegaan!
  Overigens vinden topkoks het ook uit den boze dat hun zorgvuldig geprepareerde etens-
  waren dóórróókt worden i.p.v. bewierrookt!
  Ergens in de horeca wat gebruiken en naast
  de rookvrije ruimte iets gebruiken, maakt de
  herrie van soms gehorig ventileren er ook
  niet gezelliger op; mechanische afzuiging is
  lang niet altijd voldoende geregeld!
  Een 90-jarig oud Amerikaans sigarettenmerk,
  vertaald “gelukkige vondst”, verkocht met een
  reclame die een pin-up girl te zien gaf, heeft menige roker/rookster het leven gekost.
  Hypocriet van Nederlanders, als ze van alles
  willen én niét-willen om dan wel bijv. Turkse
  tabak hun dagelijkse portie dope te doen zijn
  en Peer het is nu eenmaal nooit wennen aan
  zaken waarvan men weet dat ze niét door de
  beugel kunnen,maar oogluikend en longfnuikend
  toch worden toegestaan!
  Doe het raam open Peer, en haal een dot(.com)
  frisse lucht. Try it free en bepaal je eigen
  domein en kies voor je eigen vrijheden!
  Succes Peer en sterkte natuurlijk!Madelief!

  Reactie door Madelief — maandag 26 februari 2007 @ 14.19 uur

 45. De goed gelovigheid van de SP bestond er ook toen ze stemde op die juf van de PVDA voor het voorzitterschap van de tweede kamer.
  Terwijl iedereen twijfelde aan haar capaciteiten.
  Zelfs deze dame was stomverbaasd.
  Ook het CDA liet toen al de VVD vallen met hun man Kamp.
  CDA en PVDA wisten toen al dat ze samen gingen en de SP met hun eerlijke gedachte het gevoel hadden dat ze aan gingen sluiten.
  Want als regeringspartijen moet je dus geen voorzitter hebben van de oppositie partijen.
  De twijfel van Jan tijdens de TV van RTL van afgelopen zondag was zeer bedenkelijk.
  Hij wist in eerste instantie niet meer op wie hij gestemd had.
  Dus Jan is hier in gevlogen en heeft er mede voor gezorgd dat de voorzitter van de tweede kamer uit een regeringspartij komt.
  Hoe dat werkt hebben al gezien met de affaire van de twee paspoorten waarbij een vertegenwoordiger van PVV het woord door deze mevrouw werd ontnomen.
  Democratisch gezien onterecht.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 februari 2007 @ 14.45 uur

 46. @38 9.47 Gandalf:

  Hoezo “complottheorie”?, je doet jezelf hier tekort. Als de feiten gewoon kunnen worden waargenomen en als CDA en PVDA deze – OORVERDOVEND en OOGVERBLINDEND als ze zijn – niet tot onderwerp van discussie willen maken, (tegen alle democratische rechtsbeginselen en vooral GEVOELEN in!!) DAN HEBBEN ZIJ IETS TE VERBERGEN, PUNT UIT!!
  Of is er werkelijk iemand te vinden die hun standpunt (over zo’n letterlijk DOODserieuze zaak dus) echt bevredigend vindt?
  Dan ben ik benieuwd hoe hij/zij mij en anderen dat kan uitleggen …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 26 februari 2007 @ 15.26 uur

 47. Al maanden lang wordt er op dit weblog voor gewaarschuwd. De PVDA, CDA en VVD streven naar 1 en dezelfde liberaal kapitalistische agenda. Ze verpakken het alleen anders.
  Wat mij met name verontrust is dat de SP daar nu pas achter komt.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 19.06 uur

 48. Lekker schelden op de PvdA, maar waar was de SP toen het er op aan kwam? Er veranderd nu tenminste een heleboel ten opzichte van vorige kabinetten Balkenende, misschien niet genoeg, maar de situatie in Nederland vereist kleine stappen (coalities en dus compromissen). De SP wil eigenlijk geen compromissen sluiten, want wil perse vasthouden aan zo ongeveer alle belangrijke speerpunten, en compromissen sluiten betekent ook af en toe een speerpunt in de ijskast zetten om andere punten binnen te slepen. Ben je hiertoe niet bereid dan zul je in Nederland NOOIT in een regering komen en dus NOOIT wezenlijke dingen kunnen veranderen, tenzij je de absolute meerderheid behaald, maar voor de mensen die dat hopen zou ik zeggen dat ze maar fijn verder moeten dromen; dat is in Nederland-coalitieland onmogelijk.

  Dus bedenk: een stem op de SP is een stem op oppositievoeren en niet op regeren; wil je dit niet, stem dan NIET SP.

  Ik weet dat er SP stemmers zijn die niet meer SP zullen stemmen omdat Jan regeringsdeelname voor het grijpen had (immers grootste winnaar) maar zijn kans achteloos voorbij liet gaan.

  Dan toch maar PvdA, die heeft weliswaar een aantal pijnlijke zaken moeten slikken maar ook het nodige op de wal gesleept, iets dat Jan niet kan zeggen, die staat met een rechte rug en lege handen in de oppositiehoek te kijken.

  Opkomen voor zwakken betekent de handen uit de mouwen en ze niet weer vier jaar laten wachten omdat een rechte rug belangrijker is dan de nood in de samenleving.

  Jan: een volgende keer het CDA fijn laten kletsen, maar gewoon mee blijven doen en je niet weg laten jagen; het CDA zat in de hoek en kon geen kant op; je hebt je daar misrekent.

  Ik had de SP er graag bijgehad.

  Reactie door Rob — maandag 26 februari 2007 @ 19.22 uur

 49. @13.Ellen
  Ik heb het programma ook gezien. Het roept zeer veel terechte vragen op waar nu nog geen antwoorden op zijn.
  Dat de BBC op het einde met de officiele lezing meegaat beschermt de BBC voor juridische complicaties. Maar desondanks laat de BBC zeer veel vragen die aan het begin van het programma worden opgeroepen onbeantwoord en dat zegt veel.
  Daarnaast bestaan er nog zeer veel vragen die in dit programma niet aan bod zijn gekomen.
  Wie waren de 2 mannen die DC Coe vergezelden en die bij de crimescene bleven tot dat het search team arriveerde? DC Coe maakte geen deel uit van dit search team.
  Waarom werd het lichaam verplaatst en werd dit daarna ontkent?
  Waarom was er geen bloed spray patroon op dr David Kelly kleding aanwezig?
  Men gaat van de verpakking restanten uit en concludeerd dat 29 capsules op zijn, dat wil nog niet zeggen dat dr David Kelly die ook ingenomen had.
  Forensisch bewijs toont aan dat Kelly plat op zijn rug gestorven is, maar werd zittend tegen een boom dood aangetroffen en daarna door DC Coe weer in een liggende positie verplaatst.
  Zoveel zaken die niet kloppen.
  Tijd voor een serieus onderzoek.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 19.23 uur

 50. @48.Rob
  Volgens mij gaat deze coalitie gewoon door met een liberale agenda en verandert er in wezen niets als het aan hun ligt.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 19.27 uur

 51. Volgens mij heeft de PVDA haar ziel en zaligheid verkocht om persoonlijke ambities te laten prefaleren.
  Eens zien of de PVDA achterban daar ook zo blij mee zal zijn.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 19.33 uur

 52. @49 Rob

  Beter lezen, er veranderd misschien niet zoveel als jij en ook ik wel zouden willen, maar er veranderd wel degelijk wat; je doet PvdA en ook CU hier zeer zeker tekort.

  En beter net niet genoeg dan helemaal niets aan veranderingen.
  Nogmaals jammer dat de SP uiteindelijk niet het lef had om de rug iets meer te krommen.
  Het is weliswaar zeer principieel, maar het leidde tot niets.

  Jammer, jammer.

  Reactie door Rob — maandag 26 februari 2007 @ 19.34 uur

 53. @51 Rob

  Altijd nog beter dan de voortzetting van CDA en VVD aangevuld met de SGP en Wilders en D66.

  Bedenk ook: het land moet wel een regering hebben, alleen maar achterover hangen en afwachten kan niet, daarvoor is de situatie in Nederland veel te ernstig; die rechte rug is dan echt even minder belangrijk, maar daar moet je wel de moed (the guts) voor hebben.

  Reactie door Rob — maandag 26 februari 2007 @ 19.38 uur

 54. Zoals ik al eerder schreef: de PvdA onder Wouter Bos heeft nooit de werkelijke intentie gehad op een positieve wijze samen te werken met de SP. Dat is al lang vóór de verkiezingen gebleken (b.v. in de Parlementaire Nieuwsbrief). Het “mislukken” van de informatiegesprekken met de SP konden we dus eigenlijk al lang tevoren zien aankomen. Een “linkse coalitie” -wat m.i. de enige reële is voor de SP- zal daarom alleen haalbaar zijn als de SP vanuit een krachtige positie kan opereren, d.w.z.: een grotere fractie dan de PvdA en liefst een andere partijleider in de PvdA.

  Jouw toespraak is heldere, krachtige taal, Jan. Soms hoor ik je de laatste tijd nogal eens te veel nuanceren, eerlijk gezegd.
  Een recent voorbeeld: gisteravond in het radioprogramma “Met het oog op morgen.”
  Ik hoorde je zeggen:
  “De SP heeft STEEDS MEER realistische trekken.” Wat mij betreft: “steeds meer” schrappen!
  En: “Wat Wilders zegt BEGINT op stemmingmakerj te lijken.” Wat mij betreft: dat IS het al lang!

  Dus ik zou zeggen: spreek bij de komende regeringsverklaring vooral de bovenstaande taal!

  Reactie door Olav Meijer — maandag 26 februari 2007 @ 19.43 uur

 55. Aanvulling op 53

  Je moet zelfs de bereidheid hebben hiervoor zetelverlies te accepteren op korte termijn; dat is heel principieel; ik weet dat Jan daartoe ook bereid is.

  Reactie door Rob — maandag 26 februari 2007 @ 19.44 uur

 56. @54
  Links had op geen stukken na een meerderheid en er moet wel geregeerd worden; wil je echt iets doen voor je achterban dan moet je in principe bereid zijn om geen enkele “fatsoenlijke” partij uit te sluiten (met uitzondering van de onfatsoenlijke Wilders).

  Reactie door Rob — maandag 26 februari 2007 @ 19.48 uur

 57. @52.Rob
  Waar staat het dat deze “sociaal democraten” in het verweer komen tegen het liberaal kapitalisme van de afgelopen 25 jaar? Waar brengen zij wezelijke verandering in deze ambities?
  Wat de PVDA nu bewezen heeft is dat zij vanwege persoonlijke ambities haar politieke achterban volledig in de kou zet.
  Ga jij als PVDA dat nu eens uitleggen bij de thuiszorg of binnenkort bij vele duizenden ambtenaren die op straat komen te staan. Het verder afbreken van een overheid om de vrije markt vrij baan te geven, het zal veel PVDA stemmers bitter smaken, Rob.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 20.20 uur

 58. @56.Rob
  Volgens mij sluit de SP geen enkele partij uit, maar houd zij wel vast aan haar politieke principes. Daar doen we het tenslotte voor.

  Het gaat niet om de poppetjes, Rob, maar om de inhoud.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 20.26 uur

 59. Het CDA wil fors bezuinigen op de gezondheidszorg. Dat kan door straks personeel uit Oost Europese landen hier in dienst te nemen. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook artsen en andere specialisten in ziekenhuizen.
  Tandartsen uit Polen. Noem maar op.
  Hier worden wel velen daardoor werkeloos. Maar ja, bij de PVDA noemen ze dat eigen verantwoordelijkheid.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 februari 2007 @ 20.34 uur

 60. Rob
  citaat: “Ik had de SP er graag bij gehad”!
  Eerst nadenken?

  Reactie door Elsemie — dinsdag 27 februari 2007 @ 0.04 uur

 61. 44. Madelief zo kan ie wel weer.

  Reactie door Henny — dinsdag 27 februari 2007 @ 0.27 uur

 62. Nou Jan Marijnissen. Als je leest wat Madelief schrijft dan weet je dus meteen wat ze van je denkt.

  Je bent een ego-tripper en geen wonder dat Balkenende de deal met je niet gesloten heeft, je had die sigaret niet moeten roken. Een zuurpruim ben je ook en als je contact wil doe je dat door zielig een vuurtje te vragen.

  Mensen als we karaktermoorden willen plegen dan zijn daar wel andere plaatsen voor.

  Ik houd het in ieder geval voor de komende weken wat betreft dit weblog voor gezien. Heb het even helemaal gehad, zie wel of en wanneer ik nog terugkom.
  Een prettige nacht nog en vooral morgen gezond weer op.

  Reactie door Henny — dinsdag 27 februari 2007 @ 1.26 uur

 63. @48 Rob zegt:
  “Ik weet dat er SP stemmers zijn die niet meer SP zullen stemmen omdat Jan regeringsdeelname voor het grijpen had (immers grootste winnaar) maar zijn kans achteloos voorbij liet gaan.”

  Het is blijkbaar nog niet tot je doorgedrongen. Op bovenstaande zin baseer je je houding ten opzichte van de SP. Fout dus. Regeringsdeelname lag niet voor het grijpen. Doordat Bos de SP liet vallen en doordat nog voor de verkiezingen het scenario voor een regering CDA/PVDA al klaar lag.
  De enige mogelijkheid om mee te regeren was het inleveren van de SP kroonjuwelen en als een uitgekleed partijtje zogenaamd meeregeren. Compromissen sluiten o.k. maar het praktisch inleveren van al je standpunten is een slechte zaak.

  Had Jan Marijnissen aan Balkenende moeten beloven om geen onderzoek te eisen naar deelname aan de oorlog in Irak? Of de beoogde bezuinigingen in de gezondheidszorg accepteren? Als hij daarmee akkoord was gegaan, heeft hij zijn langste tijd bij de SP gehad!

  Goedemorgen overigens.
  PSSTEMSP

  Reactie door Gandalf — dinsdag 27 februari 2007 @ 7.26 uur

 64. Madelief @44 Hoe krijg je weer zo’n hele lap onzin bij elkaar gefantaseert, Madelief, ik heb ik mijn kenissen en familiekring te maken gehad met kanker en wel in totaal 11 mensen, zijn zijn godzijdank niet allemaal aan deze ziekte overleden maar 2 van hen rookte en de rest had nooit een sigaret gerookt, wat ik wil zeggen is, dat die hetze en bangmakerij eens een keer moet ophouden en Madelief jij spant zeer eens de kroon op dit gebied.

  Mensen zoals jij zetten mensen op een verkeerd been en das heel gevaarlijk, als je niet rookt is dat geen garantie voor het eeuwige leven, wat ik om me heen hoorde van mensen met kanker die zeiden:hoe kan dat nou, ik heb nog nooit gerookt, dan zou ik toch geen kanker moeten krijgen, kijk Madelief, ga jij lekker door zo en iedereen die eens een sigaretje opsteekt lekker blijven demoniseren en dan de manier waarop stuit mij tegen de borst,Ik weet het, roken is niet gezond,maar zoals daar nu een hype van wordt gemaakt maakt mij nog veel zieker.

  Madelief, heb jij niet een zwakte of verslaving? chocolade,snoep.chips,borrel,hamburgers,maak niet uit, laat ieder gewoon doen wat hij of zij wil en zolang er genoeg rekening wordt gehouden met de omgeving hebben de meeste niet-rokers een geen enkele moeite mee hoor.

  Reactie door carla — dinsdag 27 februari 2007 @ 9.59 uur

 65. @63 Gandalf, dat het maar een ‘evenwichtige’
  dag mag worden in áller hárt en hóófd, lijkt
  me geen overbodige wens in roerige dagen.
  Het lijkt dus, zoals we al weken terug voor-
  onderstelden, tot en met nodig, dat je dit
  punt over evt. toetreding tot het Kabinet,
  niet genoeg kan benadrukken. Driemaal daags is géén luxe.

  Met je laatste alinea kan iedereen het toch
  eens zijn. Het evt. door de knieën gaan van
  de SP zou eerder kunnen betekenen, dat zelfs
  trouwe leden zouden afhaken indien van het
  oorspronkelijke gedachtegoed zou worden afge-
  weken. Jan Marijnissen laat zich geen knollen
  voor citroenen verkopen en doorziet als geen
  ander hoé en op wélke manier je je aanhang in
  de kortste keren kunt verliezen. Hij heeft in
  tussen vaak genoeg met dat bijltje zien hak-
  ken om te weten dat (h)’éérlijk het langst
  duurt’, ‘n simpele waarheid die de meeste overtuiging biedt en het gemakkelijkst is te
  volgen voor grote groepen kiezers in ons land.

  De best voorbereide kiezer is dus diegene die
  uit éigen waarneming heeft kunnen constateren
  hoé de SP werkt, hoé intensief er aan vorming
  en bewustwording aandacht wordt besteed en dat logisch, nuchter nadenken inmiddels al tot duizenden stemmen meer op de SP heeft
  doen besluiten, niet gokken, maar besluiten!

  SP zet niet alleen de SP op de kaart maar ook
  de gehele politiek geniet intussen meer inte-
  resse van JAN (‘s) PUBLIEK, door allemogelij-
  ke akties, initiatieven, en celdéling in de
  onderste regionen van onze totale samenleving
  Aan de basis moest het beginnen, aan de basis
  is de SP gaan groeien. Eenmaal ontdekkend en
  wetend wáár het de SP om gaat, verliest het
  dus die ‘aanhang’ niet die zélf heeft kunnen
  ontdekken, dat het om een ‘medemenselijke’
  aanpak te doen is, zonder dubbele agenda’s.

  Voor allen die meer willen zien en weten:
  A.S. VRIJDAG OP TV in ‘PROFIEL’ waarin de SP
  en JAN MARIJNISSEN uitvoerig worden belicht!

  KIJK Gandalf, ook dan zal weer blijken wat de
  SP vóórstaat, die als Partij nu één stevige
  leider vooraan heeft staan, maar ook wéét dat
  de SP niet ‘instort’ als de posities binnen
  de partij, noodgedwongen, anders moeten worden verdeeld, dan is daar een stáf mede-
  werkers paraat.

  Met ‘poppetjes’ schuiven, omdat anders de
  partij in duigen zou vallen is er bij de SP
  niét bij en wederom zullen wij dat a.s. 7 mrt
  wéér gewaar worden, wederzijds, in alle op-
  rechtheid, om het vertrouwen van de burger
  én kiezer in de SP niet te beschamen.

  Voor de SP heeft ook ‘inschikkelijkheid’ echt
  grenzen die afgebakend worden en verdedigd.
  Serieuze log-lezers en log-schrijvers kennen
  die en doen er van harte aan mee.

  Ik zie het zo:
  Bedenk dat één stém op de SP straks een nog
  grotere partij kan betekenen, die samen met
  vele andere stémmen het gekozen ‘beleid’ verder kunnen ondersteunen, uitdragen én
  verwezenlijken, een doelstelling realiseren,
  nl. Nederland weer in álle opzichten, goed
  hersteld, op de ook internationale kaart we-
  ten te brengen, waarbij Sociaal Participeren
  voorop staat en de SP niet zichzelf over-
  stijgt, maar sturing geeft aan krácht en niet
  aan onmacht toe zal geven maar er tegenin
  gaan, dáár waar ONrecht in het vizier komt!

  Bedankt Gandalf, maar ‘herhaal’ jezélf deze komende weken nog maar eens extra als je ziet dat mogelijke objectieve waarneming aan
  het verzuren is geraakt en men hoofd- en bij-
  zaken niet meer weet te onderscheiden!

  Fijne dag en aandacht voor de media toege-
  wenst vandaag en de kranten slaan echt veel
  te wit uit, als deze de ‘kunst van het weg-
  laten’ wat al te selectief zouden toepassen,
  ………….tóch? Mét h.groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 27 februari 2007 @ 10.02 uur

 66. O Madelief, nog even dit, kom jij wel eens in een stad waar de uitlaatgassen een produktie aanleveren die gelijk staat aan het inhaleren van 3 pakjes sigaretten(hebben ze onderzocht)moet je je vinger eens langs een raampost halen, zie je gelijk wat je inademt,zo zien je longen eruit aan je in de stad woont, hoef je niet eens voor te roken, daar hoor ik nooit iemand over, maar ja dat is de auto he, de heilige koe, dat is maatschappelijk aanvaart.

  Reactie door carla — dinsdag 27 februari 2007 @ 11.32 uur

 67. Carla, je lijkt me nogal aangebrand te rea-
  geren, komt dat door een sigaret?
  Uitzaaiingen van/door kanker, gaan onverbid-
  delijk verder en menigeen zal zich zeker schuldig voelen, te weten, dat anderen te veel, te lang en te intensief moesten ‘mee-
  roken’, en ook daardoor dóódziek werden en
  niet allen zijn na 5 jaar ‘schoon’ verklaard.
  Hebben kennissen van jou, die dan ex-kanker-
  patiënten zijn en met veel dure middelen
  werden genezen verklaard, dan opnieuw weer
  zo’n pakje strootjes met teer en nicotine
  ‘gewoon’ weer gekocht? Dan was zelfs evt. de
  doodsdreiging nog niet voldoende om radikaal
  met die verslaving af te rekenen.
  Een gezond mens hoopt lang te leven en zal
  daar alles aan doen. Mensen die ondanks hun
  gezonde levenswandel evengoed kanker krijgen,
  zouden dat in ‘de genen’ kunnen hebben.
  Heeft iemand jou, na onderzoek, verteld, dat
  jij Carla, één van die weinigen bent die niet
  gevoelig is voor met name longkanker? Heb je
  longen wel eens ‘opengelegd’ gezien of op ‘n
  kleurenfoto? Al zeker 20 jaar wordt er op een
  pakje sigaretten voor gewaarschuwd.
  Dat je van veel te veel patates met mayo ook
  uiteindelijk, met alle andere veel te vette
  voeding de pijp kunt uitgaan, wordt nu pas
  veel intensiever en steeds meer aan de orde
  gesteld.
  Ja natuurlijk ben ook ik gesteld op bijv.
  hazelnootchocoladerepen, koffie, een heel
  eenvoudig rood wijntje en je raadt het niet:
  osseworst (ja de laatste twee gezellig op een
  terrasje bij het Steakhouse op het Leidseplein in Amsterdam).
  Verslavingen kán en zál ik me niet permitte-
  ren, zie een dergelijke vraatzucht liever om-
  gezet in theater- en museumbezoek. ‘n Matig
  mens is zijn vrijheid waard hoop ik, en voor
  mij geldt dat in álle opzichten.
  Jij zegt te ‘weten, dat roken niet gezond is’, en evengoed houd je er een pleidooi voor
  waarbij je stelt dat de meeste ‘niét-rokers’
  geen probleem zouden hebben met ‘rokenden’?
  Geloof je dat zelf nog anno 2007, met wat je
  om je heen ziet en zag aan ellende?
  Zie je niet de kentering dat ‘roken’ nu ‘uit’
  is en dat je bijv.ook niet zou kunnen beweren
  dat het maar een heel klein kansje is dat jij
  aan kanker zou overlijden later, …..en dat
  je die mening ook nog denkt staande te hou-
  den, nu je duidelijk kunt zien, dat mensen
  veel te vroeg doodgaan aan allerlei vormen
  van kanker, longkanker door roken niét uitge-
  sloten, doordat kankers, eenmaal een voedings
  bodem gevonden, gewoon doorgaan met het lijf
  te verkánkeren? Zie je dat niet Carla of doe
  jij je oogklepjes dicht?
  Redenen dat mensen zichzelf denken te helpen
  bij problemen of zelfs verrichte prestaties,
  van allerlei áárd, met het opsteken van rook
  waar, is gebrek aan wilskracht om die uitlaat
  klep voor een betere zien te vervangen !
  Voor mijn part steekt half Nederland een zuur
  stok of stuk ‘zoethout’ tussen de tanden die
  er inmiddels aardig bruin van uitslaan en de
  vingertoppen niet te vergeten! Eigen keus,
  eigen manier van leven, maar binnen de horeca
  zou het afgelopen moeten zijn. Laat men dan
  maar rookkamers met ventilatie ontwerpen en
  de eigen doorrookte kleding, haren én adem
  helemaal bij zich houden.
  Roken een genotsmiddel, wel nee, hoe langer
  hoe meer een zelfmoordwapen op zak, je staat
  er bij en je kijkt er naar en het kost ont-
  zettend véél geld en relatief gezien wordt
  ook de GEZONDHEIDSZORG mede daardoor onbetaal
  baar en de premies te innnen door Zorgverze-
  keringen ontzéttend hoog!
  Kijk Carla, dát is geen gefantaseerd verhaal
  van Madelief, maar de rauwe niets en niemand
  ontziende werkelijkheid, waarbij getracht
  wordt althans de eigen levenswijze zo gezond
  mogelijk te willen houden, ook al zal het lot
  iemand tóch treffen……maar dié hoeft zich
  zelf danook geen verwijt te maken, van ‘had ik maar’, en já, het kan me niet snel genoeg
  gaan, maar gún de horeca de tijd en elk ander
  publiek terrein de kansen om te investeren in
  verbétering voordat die Wet van kracht wordt!
  En zo is dát, Carla!
  Laat ik je nog even ten overvloede uit de
  droom helpen, als dat roken mensen béter op
  gewicht zou houden. Niets van waar! De vol-
  gende, doorgaans ‘snoep’-verslaving zorgt
  voor een overgewicht en soms ook medicijnen
  die mensen om heel andere redenen moeten slikken.
  Heb je al gemerkt dat mensen het ook al niet
  meer prettig vinden, dat de ‘rook’ van anderen hun huis binnenkomt, vanaf andermans
  tuin, balkon, etc.
  Jij zou vinden dat de tolerantie van niét-rokers behoorlijk gróót zou zijn?
  Vergeet het maar Carla, dream on!
  Mensen selecteren zo langzamerhand er hun
  baan, kennissen, clubs, behuizing en zelfs
  familie op…..NIET zelden voor het levensbe-
  houd van de aan hen toevertrouwde jongste
  generatie! Sterkte Carla, heel veel sterkte!

  Reactie door Madelief — dinsdag 27 februari 2007 @ 11.48 uur

 68. @63 Gandalf

  Als de SP blijft volharden in het niet door de knieën willen gaan dan wordt het dus nooit wat, natuurlijk is er een ondergrens, je gaat niet voor alles door de knieën maar op sommige punten moet het wil je andere belangrijke punten scoren; als je niet aan de bal bent (lees: in de regering)is de kans op scoren zowiezo uitgesloten.

  Overigens is het zo dat het voor de PvdA van strategisch groot belang was om de SP naast haar in de regering te hebben; ook de PvdA weet dat ze nu leeg gegeten kan worden door de SP, en is dat niet Jans bedoeling? Dus een politiek pokerspel om de PvdA als concurrent uit te schakelen en dat dus over de rug van al die mensen die jaren onder Balkenende I, II en III gezucht hebben?

  Als dat zo is dan is de kritiek op de PvdA natuurlijk van een hypocrisie van de bovenste plank.

  Maar dit laatste zal denk ik niet het geval zijn, ook ik ben er wel van overtuigd dat Jan en de SP oprecht zijn in hun zorg, maar dat is de PvdA ook, maar ik denk dat de SP achterban moet inzien dat ook Jan niet onfeilbaar is, maar strategisch heeft geblunderd, net als Femke Halsema.

  Het moet tot jullie doordringen dat je alleen in de regering echt iets kunt doen voor de mensen voor wie je wilt opkomen, en dat betekent inderdaad soms pijnlijke offers, denk maar aan Irak.

  Niet bereid tot belangrijke offers? Dan zul je dus nooit iets echt significants voor je achterban binnen slepen.

  Reactie door Rob — dinsdag 27 februari 2007 @ 12.31 uur

 69. @68.Rob
  Heeft het PVDA door juist de Irak oorlog uit te leveren niet aangetoont zich niet werkelijk om haar politieke ambities te bekommeren?
  Heeft zij niet juist hier laten zien dat persoonlijke ambities prefaleren?
  660000 doden vanwege een leugen, dat zijn er zeer veel, Rob.
  En het kan en gaat zeer waarschijnlijk van kwaad tot erger.
  Om hier dan weg te kijken is moreel verwerpelijk.
  Daar ga je niet over onderhandelen. Vanzelfsprekend dat je dit tot op de bodem gaat uitzoeken.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 27 februari 2007 @ 15.59 uur

 70. Carla, naderhand vond ik nog jouw critiek op
  ook de auto en dat is nu eenmaal een goed vervoermiddel, of er 4 op rij moeten staan
  voor één familie, mag je nog niet eens be-
  twisten, want iedereen gaat zijns weegs!
  Wel is middels het verplicht stellen van een
  katalysator al gewerkt aan een ‘schonere au-
  to’ en ook bij de inlaat van zuurstof wordt
  hoe langer hoe meer met ingenieuze filters
  gewerkt, gelukkig. Ik stel me ook niet voor
  dat jij en ik ons nog achterop de fiets naar
  een arts laten rijden, als we die plotseling
  nodig hebben en openbaar vervoer ontoereikend
  is en mogelijk de taxi veel te duur…..als dat nu eens ging veranderen?
  Meer Openbaar Vervoer, Huisartsenposten bin-
  nen een fatsoenlijke afstand, dan scheelt dat
  weer. Ook de Heilige Koe ondergaat straks veel veranderingen in brandstofsoort en ver-
  bruik.
  Ja, het is al weer een gebrek aan visie ge-
  bleken, grote woonflats te omringen met A-
  wegen en de secundaire dwars door steden te
  laten lopen, verkeerde planologie, maar dat
  zeggen we al jaar en dag!
  Bij blunderen is het ook maatschappelijk aan-
  vaard Carla, dat die wordt toegegeven en zo
  goed mogelijk hér stellen van standpunten en
  uitvoering wordt overwogen. Herstel kost net
  iets minder dan de zaken op hun beloop laten.
  Nog meer schepen met zure appelen van de VOC
  vloot zien we liever niet over ons hoofd uit-
  storten.
  Ja in mijn jeugd reden er ook nog treintjes
  op en met kolen, wel en niet afgedekt en een
  gillende stoomfluit: ook dat is verleden tijd
  en van velen kon de was die dagen niet worden
  gedroogd, ook waar!
  NU, ook met de SP, moeten we er alleen maar
  op uit zijn, hoé het béter moet gaan met stad en land, en de burgers!
  Ook denk ik dat het absoluut geen zin heeft
  om appels met peren te vergelijken als er
  geen relevantie daartoe te vinden is.
  Van elke áchteruitgang, ook in gezondheid,
  moeten we uitdrukkelijk willen leren zoveel
  mogelijk vóóruit te geraken, in ons en zeker
  in áller belang en het zékere voor het ONze-
  kere willen nemen. Het risico niet willen lo-
  pen in dezelfde fouten te vervallen met een
  instelling als dat het onze tijd wel uit zal
  zingen. Wis en waarachtig niet en ook t.a.v.
  de youngsters hebben we als volwassenen en
  zeker de ouderen onder ons nog steeds de ver-
  antwoording in een ‘voorbeeldfunktie’ af te
  leggen en die ná ons er al zijn en er aan ko-
  men. Dat is een vorm van ethiek Carla, die je
  zou moeten willen huldigen. Natuurlijk voor
  sommigen met tegenzin, maar voor ook hun eigen bestwil dat willen inzien en willen op-
  brengen. Niemand zal beweren dat iets ‘gemak-
  kelijk’ is, pas als de ‘moeilijkheden’ zijn
  overwonnen, ziet en máákt men hét verschil!
  Net een telefoontje gehad van iemand die een
  groot feest zou bezoeken en er laaiend enthou
  siast over was, want het betrof een afgehuur
  de zaal waar normaliter al nooit gerookt mag
  worden. Echter het persoonlijke ‘afhuren’
  maakte er een privé aangelegenheid van en er
  werd stevig gerookt. Veelal werd niet eens
  gevraagd of iemand er last van zou denken te
  hebben, maar ben je eenmaal tot op de vezel
  verslaafd, zul je die vraag ook niet graag
  stellen, je mocht hem eens bevestigend beant-
  woord krijgen! Tja weer een feestje voor ie-
  mand verknald die er hard aan toe was om er
  eens uitbundig ‘uit’ te kunnen zijn.
  De thuisreaktie was dus een allergie-aanval
  van heb ik me jou daar en luid hoesten door
  het hele huis. Wat zeg ik dan Carla? “Nou,
  jammer hoor, volgende keer beter?”….
  Nee ik hoop dat iedereen zich van heden een
  ontwenningskuur wil laten welgevallen, en
  als die wat aan de prijzige kant zou zijn?
  De kost gaat voor de baat uit, ….tóch?
  Ja Carla, ik bezoek de laatste jaren veel ste
  den en ik woon in zo’n dorp vóór zo’n stad en
  RUIK het verschil van lucht als ik de bus uit
  stap en GUN dat héél Nederland, en jij?
  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en
  er stinkt al meer dan genoeg. Tja, als het
  moet kan Madelief een ‘gevoelige’ maar ook
  ‘n zeer strenge méésteres zijn, ook op papier
  en dácht je nou werkelijk dat IK het leuk
  vind om hier zo’n pleidooi te moeten houden
  voor de gezondheid van ook de volgende gene-
  ratie? Het zou niét nodig moeten zijn:
  Menselijker en socialer begint dicht bij huis
  en dicht bij je zelf en je verwént er ánderen
  mee, en het duurt dan wel even, Carla, maar
  uiteindelijk wordt het je in dank afgenomen!
  Kom, toon realiteitszin en verwérp al die
  smoezen over ‘roken’ en bouw aan je eigen dan
  ‘ópgelúchte’ leefwereld! Dag Carla !

  Reactie door Madelief — dinsdag 27 februari 2007 @ 16.06 uur

 71. @68.Rob
  Volgens mij heeft niet Jan of Femke strategisch geblunderd, Rob, maar juist de PVDA. Door een verbinding met de SP voor de verkiezingen aan te gaan had u zeer veel meer binnen kunnen halen.
  Had de PVDA waarschijnlijk de agenda binnen de coalitieonderhandelingen bepaald. De PVDA wilde dat niet en heeft juist daar strategisch geblunderd. Om dan nu toch mee te mogen regeren bent u vervolgens in de uitverkoop gegaan, bereikt u niets.
  Persoonlijke ambities heeft u vervult, meer niet. En daar voor riskeert de PVDA dat de achterban zich van haar afkeert. Buitengewoon dom.
  Een strategische blunder.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 27 februari 2007 @ 16.32 uur

 72. @ Rob (56):

  Op dit moment is er (nog) geen meerderheid voor een “linkse coalitie”. Dat zeg ik dus ook niet. Maar in een coalitie met het huidige CDA zie ik niets. Daarvoor zou de SP, als het CDA al überhaupt zou willen, te veel moeten inleveren. Beter in de oppositie dan verraad aan de uitgangspunten van de SP. Zie b.v. wat de PvdA nu heeft geflikt om maar mee te mogen regeren.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 27 februari 2007 @ 17.17 uur

 73. @72 Olav het NOS TV nieuws van 18.00 uur liet
  zojuist enkele 1e kamerleden aan het woord en
  die laten er geen misverstanden over bestaan,
  dat voor bijv. een Wetswijziging t.a.v. de
  A.O.W. er NU al een méérderheid te vinden is
  binnen de oppositie, zodat ht Kabinet, en dus
  de coalitie aan dié zijde vermoedelijk een
  dergelijk voorstel zal zien sneuvelen……en
  ik mag hopen dat die evt. gevonden meerder-
  heid binnen de oppositie meer zaken ongedaan
  te maken, die als schrijnend voor een over-
  groot deel van de meerderheid wordt ervaren.
  Ook de animo van de SP om e.e.a. flink ‘door te pakken’ moet niét kapot te krijgen zijn,
  dacht ik zo-even toen ik de heren in de
  ‘groene 1e Kamerbankjes’ erover hoorden pra-
  ten. Eindelijk zijn ook zij meer en meer in
  the picture en dat had al veel vaker zo moe-
  ten zijn!
  Fijne avond allemaal en zo langzamerhand zal
  iedereen wel zijn kieslijst hebben gekregen
  en er valt goed te kiezen op 7 maart a.s. !

  Reactie door Madelief — dinsdag 27 februari 2007 @ 18.24 uur

 74. @72 Olav

  De verkiezingsuitslag was zodanig dat een regering zonder PvdA en/of CDA ONMOGELIJK was. En het land moet wel geregeerd worden, dat lijkt men op dit forum maar moeilijk te willen/kunnen beseffen; het andere alternatief was nieuwe verkiezingen na 22 november, maar dat zou de ultieme nederlaag van de democratie zijn geweest, had de SP dat dan gewild?

  Ik geloof daar niets van.

  Reactie door Rob — dinsdag 27 februari 2007 @ 18.55 uur

 75. @62 HENNY

  Sorry, maar mijn laptop heeft problemen en zo verdwijnen mijn reacties. Ik krijg dan een ‘fout’pagina en moet steeds de boel sluiten en opnieuw beginnen.

  Maaarrr….Henny, KOM TERUG! Laat je niet op je kop zitten door verzuurde anti-rokers die ons de les hier willen lezen. Zie hoe zij hun ‘pen’ dopen in oost-indische inkt en niet luisteren met oor van hun hart maar met het oor van hun ellendige brein. Want wat komt daar uit? Sneren, beschuldigingen en onverdraagzaamheid. En zo leren wij steeds beter onze pappenheimers kennen!

  STA DAAR BOVEN HENNY! Laat je niet kisten door wijzende calvinistische vingers en dominee-achtige prietpraat! Die tijd hebben wij gehad. Blijf je vrij voelen hier, want JAN geeft ons die vrijheid. Het is het weblog van Jan Marijnissen en daarmee uit!

  Rook met genoegen je sigaret en laat de beulen maar over aan zichzelf. Zij staan voor hun eigen geweten en als ze het aan hun lag moeten wij leven in een (communistische) onderdrukkings anti-rook-staat, waar zij kruipen voor de leider en zich uitleven op het volk! Wij zouden verbannen worden naar Syberie.
  Maar gelukkig, mede door de VRIJHEID van Jan Marijnissen zijn wij hier vrij en blij aan het schrijven zoals wij denken en voelen.

  LAAT JE DIT NIET ONTNEMEN HENNY, want dit gaat dwars tegen de SP in. Er zijn nu eenmaal mensen die zich niet kunnen verplaatsen in de ander en vervuld zijn van hun eigen ‘weten’, waar God zegt: Gij zijt als dwazen!

  Henny, KOM TERUG!! Je bijdragen zijn waardevol en velen leren van jouw recht-uit-je-hart reacties. Je kunt het als geen ander verwoorden en je schrijfkunst is to the point! Help mee voor de SP.
  Henny, laat deze smeekbede NIET voor wat het is. Laat mij en de SP en vele anderen NIET in de steek.

  Kom op he?

  Reactie door Gloria — dinsdag 27 februari 2007 @ 21.04 uur

 76. @44
  Goed stuk en leuk geschreven
  Je kan het natuurlijk niet maken als partij schreuwen omdat zieken een poep luier minder krijgen en ander kant toelaten dat je op hun feest volgepropt word met ongezonde stoffen zodat je binnen enkele jaren zelf in bed ligt met een poep luier minder.
  Maar het ligt wel wat gevoelig hier allemaal misschien omdat je Jan toch wel mag beschouwen als de rokende kolenboot zelf.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 februari 2007 @ 22.25 uur

 77. Kijk ,typisch het gedrag van een Jezus vrouwtje
  men zoekt altijd dekking bij god.
  Dat doen veel mensen ook die oorlog voeren uit zijn naam het is een vorm van enorme lafheid.
  De vraag blijft wie is hier verzuurt weggelopen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 februari 2007 @ 22.53 uur

 78. @76

  Zo Jofele Hakker, nog niet genoeg pijlen afgeschoten? Ga je nu je aanvallen richten op de man die dit land GEZOND wil maken?
  Kijk uit dat je niet ziek wordt van je kruistocht tegen rokers.

  Maar ik maak plaats voor jou hier hoor.
  Voor jou is ALWEER het laatste woord.
  Ga je gang…

  Henny… tot morgen!! Kom op he?

  Reactie door Gloria — dinsdag 27 februari 2007 @ 22.58 uur

 79. Gloria en Henny, we laten ons niet de les lezen hier op dit weblog, door niemand.

  Welterusten, ik ga nog even voor een wijntje en…. en sigaretje

  Reactie door carla — dinsdag 27 februari 2007 @ 22.58 uur

 80. @79 Carla

  Enjoy it. Hond al geledigd?
  Welterusten lieverd.

  Reactie door Gloria — dinsdag 27 februari 2007 @ 23.02 uur

 81. @62.Henny
  Wij zullen handhaven.

  U ook?

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 28 februari 2007 @ 0.11 uur

 82. Effies een ruim uurtje gewacht,zodat de rook om m’n hoofd was verdwenen. Naast de klokkeluiders komen er binnenkort ook de zgn. “rookmelders”. Tja, omdat het een algemeen gedragen begrip is dat roken en meeroken ongezond is en heel verwerpelijk enzo moet het wettelijk geregeld worden, hoor! Want wij zijn allemaal domme onverantwoordelijke kuddedieren die absoluut niet in staat zijn om rookvrije en niet rookvrije horeca-gelegenheden te kunnen genieten.
  Waar het in de basis op neerkomt is dat de éne mens niets doet wat de ander kan schaden. Zelfs ziek worden,door eigen toedoen is dan verwerpelijk. Als ik dit consequent doorvoer is het einde zoek, want elke minuut doe ik wel iets wat het milieu schaadt. Deze reaktie op het log schrijven kost aan stroom al een boom en van dat bewustzijn zou ik mezelf al ziek kunnen praten.
  Andere zorg en oprechte vraag: hoe moet ik de titel van dit weblog-item rijmen met het schijnbaar bundelen van krachten met de VVD? Is er sprake van een voornemen om via een meerderheid in de eerste kamer samen met VVD tegengas te geven? Zie ik beren en wolven op het pad of heiligt het doel de middelen cq. partners.

  Reactie door Frietje zonder — woensdag 28 februari 2007 @ 2.08 uur

 83. Slóffen verslindend,
  sláven verblindend,
  blátend en geeuwend,
  zichzélf óndersneeuwend,
  saffie niét verwarmend,
  suffie wél verarmend
  slopend, niét erbarmend,
  de dood in zichzélf
  nadrukkelijk omarmend!

  Was dit de bonte dinsdagavondtrein?
  ….en wél te rusten…..!

  Wacht maar, wacht maar álles wordt nieuw,
  maar dan ook alleen als je er zelf aan
  mee werkt, ménselijker en socialer !

  Reactie door Madelief — woensdag 28 februari 2007 @ 2.13 uur

 84. [...] het eind van de middag hield Jan Marijnissen zijn speech, en die was ontspannen en bevlogen als altijd. Hij kwam terug op de uitspraken die Jacques [...]

  Pingback door SP De Bilt :: Weblog :: Het Land van Ooit — woensdag 28 februari 2007 @ 10.30 uur

 85. Off Topic
  De US en Iran en Syria gaan in gesprek met elkaar. En dat terwijl Bush jarenlang volhield niet te willen onderhandelen. Hoe in een paar dagen de situatie om kan slaan.
  Hier heeft Rusland duidelijk een rol gespeeld. Rusland heeft aangeboden om de bouw van de Busherh centrale uit te stellen.

  Ook de onderhandelingen met Hamas in Moskou leveren een positief geluid op.
  Het lijkt er op dat Hamas Israel wil erkennen, mits Israel zich terug trekt uit de bezette gebieden.
  Moskou heeft financiele steun aan de Palestijnen toegezegd wanneer men de Israeli gijzelaars vrijlaat. Ook daar heeft Hamas positief op gereageerd.
  De bal ligt nu bij Israel.

  En vandaag is de leider van Human Rights van de Councel of Europe Thomas Hammarberg in Tsjetsjenie. Vrijdag geeft hij een persconferentie.
  Dat zou een positieve stap vooruit kunnen betekenen.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 28 februari 2007 @ 10.56 uur

 86. @84.
  Thanks. Ik weet het.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 28 februari 2007 @ 11.52 uur

 87. @ Rob (74):

  Natuurlijk beseft de SP dat een regeringscoalitie moet worden gevormd. Waar haal jij het nou weer vanaan dat dat niet zo zou zijn? Maar daarom hoeeft de SP nog niet deel te nemen aan een coalitie waarvan het programma voor haar onaanvaardbaar is! (Afgezien van het feit dat het CDA helemaal geen coalitie met de SP wilde vormen). Is dit zo moeilijk?

  Overigens zijn nieuwe verkiezingen, indien noodzaklijk, in het geheel geen “nederlaag voor de democratie”. Iets dergelijks heeft zich wel eens eerder voorgedaan.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 28 februari 2007 @ 16.50 uur

 88. @ Gloria (75):

  Sla je niet een ietsjepietsje door met je “(communistische) onderdrukkings anti-rook-staat”? Zou God trouwens ook zelf niet buitenshuis paffen, om de niet-rokers, kortademigen, kindertjes enz. overlast te besparen? Of misschien zelfs wel een antirookcampagne ondersteunen om de tempel, wat het lichaam tenslotte is, in ere te houden? Zonder de wel-rokers hel en verdoemenis in het vooruitzicht te stellen? (Vergeef me dit blasfemietje). :)

  Ter voorkóming van misverstand: ik hoop ook van harte dat Henny blijft.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 28 februari 2007 @ 17.04 uur

 89. @87 Olav

  Ik heb zo het idee dat iedere coalitie en ieder coalitieprogram onaanvaardbaar zou zijn geweest voor de SP, behalve misschien een linkse coalitie waarbij dan ook nog de PvdA en Groen Links meer euro-sceptisch moeten worden, Groen Links minder vrijzinnig, en zo zullen er nog wel een aantal eisen zijn.

  Op deze manier zal de SP nooit gaan regeren; het is fijn om moreel gelijk te hebben met een rechte rug, maar in de praktijk behaal je daar over het algemeen geen concrete resultaten mee. Je moet echt aan de onderhandelingstafel zitten om wat binnen te halen, kijk bv. naar de CU, wat ze bereikt hebben, hadden ze in de oppositie nooit voor elkaar kunnen krijgen; nu met geven en nemen wel; dit had ook maar zo op kunnen gaan voor de SP. Had de SP aan tafel gezeten met PvdA en CDA dan was het onderzoek naar Irak er gegarandeerd gekomen, nu kreeg de PvdA dat tegen CDA en CU niet voor elkaar, helaas.

  Reactie door Rob — woensdag 28 februari 2007 @ 18.49 uur

 90. @89.Rob
  Ik kijk, Rob, maar ik zie het niet.
  WAT heeft de CU of de PVDA nu eigenlijk bereikt?
  Dat duizenden thuiszorgmedewerkers op straat komen te staan? Dat het liberaal kapitalisme vrolijk verder gaat.
  Wat is het precies dat zij daar dan aan tegenwicht bieden?
  Waar trekken zij dan precies ten strijden tegen het grote graaien aan de top?
  Waar spreekt de CDA en CU zich uit tegen het zinloos afslachten van burgers in Irak? Wat heeft de PVDA hier nu werkelijk tegenin geworpen?
  Men stelt zich te weer tegen abortussen, maar hebben er geen moeite mee dat een oorlog op leugens gebaseerd ( en door Nederlandse politiek en militair gesteunt) aan honderduizenden mensen het leven kost. Aan Moslims wel te verstaan.
  Kijken we toch gewoon de andere kant op. En jij wil weten of de SP dezelfde stomme fout wil maken? Nee dus.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 28 februari 2007 @ 19.43 uur

 91. Ook in de Balkan oorlog werden in Srebrenica bijna 8000 duizend Moslims vermoord.
  Niet Christenen, Moslims.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 28 februari 2007 @ 22.37 uur

 92. @90 Rob

  Je bent het niet eens met de opstelling van CDA en CU inzake Irak, en terecht wat mij betreft, maar ze krijgen het wel voor elkaar dat er geen onderzoek komt; overigens is daar ook zonder de PvdA GEEN meerderheid voor in de Kamer, dus is de motie van Jan een beetje symboolpolitiek.

  Je bent het ook niet eens met de abortus en euthanasie voorstellen van het kabinet, daar ben ik ook niet gelukkig mee, maar de CU heeft dat wel voor elkaar gekregen; een voorbeeld hoe je toch kunt scoren in de formatie, maar dan moet je wel aan tafel zitten. Zo heeft de PvdA bv. het niet doorgaan van de huurliberalisatie binnen gesleept; nogmaals geven en nemen, zo gaat dat in een formatie.

  Als je alleen wilt nemen, neem je uiteindelijk NIETS.

  En welke concrete resultaten, in termen van beleid heeft de SP nu concreet geboekt?
  Ze heeft een parlementair onderzoek binnengesleept met ik meen algemene steun; gefeliciteerd, maar met alleen een onderzoek ben je er niet, er moet vervolgens beleid komen en dan zijn regering en regeringsfracties weer aan zet en moet de SP maar afwachten wat er gebeurt.

  De SP denkt dat ze geweldig scoort in de oppositie, qua tastbare resultaten, maar ik bestrijd dat dus, de PvdA doet dat wel op een aantal punten al is dat natuurlijk nooit genoeg; zelfs Jan geeft toe dat er veel “SP-zinnen” in het regeerakkoord staan; wederom gefeliciteerd, maar dat is wel dankzij de PvdA en niet dankzij Jan en de SP.

  Dus de volgende keer het CDA lekker laten lullen, maar je niet als een kwajongen door “meester” Balkenende laten wegsturen.

  Reactie door Rob — donderdag 1 maart 2007 @ 0.16 uur

 93. @76 De Hakker
  Hoewel ik het vaak met jou eens ben, moet ik me toch echt bij de mening van Gloria aansluiten hoor..Ik snap best dat zoiets als roken niet erg gezond is, maar ik vind het juist des SP’s om zoiets samen op te lossen..Dus hou op met jouw kritiek t.a.v. de rokers onder ons! Die mensen zijn vrij om te doen en te laten wat ze willen (welliswaar rekening houdende met mensen die daar overlast van ondervinden), maar je kan deze mensen niet verbieden om te roken! Ik zou zeggen, mogelijkheden en alternatieven genoeg om het nog steeds SAMEN op te lossen, i.p.v. mekaar “de oorlog te verklaren”! Verbieden leidt ook tot niks, want het zou al simpelweg niet eens controleerbaar zijn en dus stiekem gewoon doorgaan..En hahah, ik ben een persoon met een hele berg problemen, maar “het roken afleren” staat op mijn lijstje op de allerlaatste plaats hoor! Vergelijk dat maar met een crimineel die via de reclassering terug de maatschappij in moet..Die zal een hele grote berg aan problemen of foute gewoontes moeten afleren, maar wil jij zo iemand dwingen om op de eerste plaats “het roken af te leren”? Ik kan heel goed begrijpen waarom roken een slechte gewoonte is, maar begrijp dan ook dat er hele hordes mensen zijn die wel roken, maar voorlopig belangrijkere problemen het hoofd moeten bieden..En “stoppen met roken” staat dan niet bepaald op de eerste plaats!

  Reactie door ToN — donderdag 1 maart 2007 @ 0.33 uur

 94. @92 Nog even en dan krijg je weer de openbare verbranding van de BH. Wedje maken?
  De SP is niet Jan Marijnissen. Hoe graag iedereen een held en zondebok wil hebben. De SP ben je zelf. De enige manier om de SP de SP te kunnen laten zijn is door je eigen betrokkenheid.

  Reactie door Roodkapje — donderdag 1 maart 2007 @ 0.36 uur

 95. @92.Rob
  Wanneer er geen onderzoek komt naar de werkelijke redenen naar Irak legt men de mogelijkheden open. Kan men er continue en ik garandeer u continue dit kabinet daarmee confronteren. Binnen, maar ook vooral ook buiten deze regering. Zoals dat men al jaren doet in het buitenland. De resultaten spreken voor zich.

  Een onderzoek legt de oorlog in Irak te rusten, een doofpot affaire zal zich continue aan deze regering opdringen.
  Of er nu uiteindelijk hier in NL op in de UK of de USA een doorbraak komt maakt dan eigenlijk niets meer uit.

  Ach, wat is wijsheid in deze.
  Maar het getuigt van ongelooflijke naiviteit om te denken dat dit gewoon weg gaat. 660000 doden, daar stap je niet zo maar even overheen.
  Of ik me er wel of niet mee bemoei zal niets uitmaken, dit gaat nooit meer weg. Ongeacht wat de resultaten morgen zijn.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 0.53 uur

 96. @92.Rob
  De SP weet heel goed waar zij mee bezig is. Die heeft meer realiteitszin dan u lief is. Verward u de SP aub niet met de LPF, de SP laat zich niet tegen elkaar uitspelen.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 1.00 uur

 97. @92.Rob
  Tja, als u met “scoren” genoegen neemt. Als u denkt daarmee werkelijk iets te bereiken, fijn voor u.
  Maar volgens mij wil de linkse achterban een verandering van koers. Een andere richting.
  Met pappen en nat houden neemt men geen genoegen. Terecht, naar mijn mening.

  Of de kiezer zich achter dit kabinet schaart of zich er wederom tegen zal keren? Ik zou zeggen gaat u gang, doe uw best. En met de tijd zal blijken wie het bij het rechte eind had.
  Politiek is nu eenmaal vooruit kijken, toch?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 1.15 uur

 98. @83 ‘kLoop de hele weg met je mee, alleen het laatste stukkie ,voor wat betreft de wetgeving niet. Simpel vanwege het feit dat ik denk dat regels vaak omgekeerd evenredig zijn met eigen verantwoordelijkheid. Bijna komisch voorbeeld is dat er in Amerika een staat is waar de doodstraf staat op het doen van een poging tot zelfdoding. Ik vrees dat de enig sluitende regelgeving is om alle mannen te steriliseren,dan zijn we over 80 jaar echt van alle rottigheid af. (Th. Maassen).

  Reactie door Frietje zonder — donderdag 1 maart 2007 @ 1.19 uur

 99. @ Rob (89):

  Klopt, Rob. Voor mij geldt in elk geval (en dat heb ik op dit weblog vaak geschreven): in de huidige situatie kan de SP alleen met een “linkse coalitie” uit de voeten.
  Het valt nog helemaal te bezien of de SP dan “nooit” zal regeren, zoals je zegt, want:
  -de SP zou wel nog veel groter kunnen worden,
  -in de toekomst zou wel degelijk nog een parlementaire meerderheid voor links kunnen komen, en
  -zelfs het CDA zou in de toekomst nog in goede zin kunnenn veranderen.

  En nogmaals: het CDA wilde nu zelf PER SE NIET de SP erbij! Klipp und klar!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 maart 2007 @ 9.43 uur

 100. @96
  Ton je heb kunnen lezen dat het voor sommige mensen geen feest kon worden door de onbeschoftheid van anderen.
  Als jij vind dat dit te tolereren is dat moet je dit zelf uit maken.
  En waar ik kritiek op uitoefen is mijn zaak dat rokers dit geen juiste kritiek vinden in hun optiek prima maar hou eens op om mensen met een andere mening hier de mond te snoeren.
  Ik vind verbieden van roken op veel plaatsen een prima zaak het SP feest heeft al aan (ik zou zeggen als SP voor je kritiek tegen niet rokers plaats kijk eerst in je eigen hol)getoond dat vrijheid en blijheid voor rokers de vrijheid en blijheid van niet rokers gruwelijk naar de kloten helpt.
  Ik heb helaas met mijn v.w.w. werk veel te doen gehad met drank verslaafden,gok verslaafden, drugsverslaafden ze hebben allemaal een paar kenmerken, ze wijzen met de vinger naar een ander, de ontkenning, en natuurlijk agressie naar de gene die ze op hun verslaving wijst en probeert te helpen.
  Waar deze categorie totaal geen boodschap aan heeft is de belasting voor hun omgeving dit is een kenmerk die men ook terugvindt bij rookverslaafden.
  Dus ik vindt hun reacties hier niet vreemd.
  Ik heb zelfs een rook verslaafde hier zien reageren die er clusterbommen bij haalde en dat we ons daar maar druk over moesten maken ik kijk daar niet vreemd van op het is een van hun kenmerken.
  Of men loopt weg zoals Henny ,dat is jammer maar niet vreemd ook een duidelijk kenmerk van verslaafden hun probleem wegdrukken uit de weg gaan niet tegen hun kritiek kunnen en al zo niet open staan voor de problemen van een ander egoïsme spreekt zeker een zeer grote rol bij verslaafden.
  Ton ik houd mij het recht voor om kritiek uit te oefenen die ik wil of zit ik hier bij de verkeerde partij soms.
  De verslavingsproblemen bij Gloria zijn duidelijk dus vanuit haar verslaving kan ik best begrip op brengen voor haar reacties daar hoef ik God niet voor bij te halen.

  Reactie door DeHakker — donderdag 1 maart 2007 @ 10.29 uur

 101. Rob, de SP heeft al heel veel tegengehouden en bereikt en dat kun je allemaal vinden op de SP site! Bovendien is de financiele begroting in zijn geheel goedgekeurd en realistisch bevonden door het CPB. De SP is geen kleine partij die niet weet waar ze mee bezig is. Na 30 jaar vanaf de zijlijn is er een hoop kennis verzameld!

  Reactie door cynthia — donderdag 1 maart 2007 @ 13.01 uur

 102. Rob, de conclusie die ik trek is dat de PVDA van de SP jat….Plannen en zelfs zinnen!!!

  Reactie door cynthia — donderdag 1 maart 2007 @ 13.02 uur

 103. De armoede in Amerika is enorm zo rond de 37.000.000 of eenvoudiger voor degenenen die moeite hebben met nullen “37 miljoen” mensen in armoede gezet. Daar waar de andere helft baadt in weelde en ook nog eens het geld gebruikt voor oorlogen die alleen maar ellende voort-brengen.
  Kijken we naar Detroit toch wel een behoorlijke stad waar veel industrie gevestigd was, ja was want de fabrieken zijn bijna allemaal gesloten en/of verplaatst naar het buitenland (goedkopere arbeids-krachten). Het werk dat nog is, wordt gedaan door Mexicanen voor een paar dollar
  —————————BLUT, BLUT.———————–——
  De gewone Amerikaan die ooit een goede baan had, een huis, een familie en die alles zijn kwijtgeraakt, en nu leven in grootte-arremoede.
  ——IS DAT DAN WAT ONS OOK OVERKOMT——
  Er zijn in Nederland al veel fabrieken verhuist naar het buitenland, er zijn al veel buitenlanders in Nederland die voor een paar euro hier het werk verrichten.
  Maar willen al de mensen die zeggen die werkelozen willen niet werken, zelf eens stilstaan of ze zelf wel voor het geld dat deze mensen aangeboden wordt willen werken, –of is dat teveel gevraagd???????

  Reactie door DeHakker — donderdag 1 maart 2007 @ 10.29

  Beste De Hakker
  De waarheid is hard, en mogen voor kleine en grote problemen ooit eens een oplossing komen!!. Ook ik heb van mijn twaalfde jaar 50 jaren lang gerookt en andere mensen mee laten roken. Sinds drie jaar gestopt en sinds kort onbewust bewust, wat je in feite aanricht vooral voor cara-patenten.
  Maar De Hakker had je mij voor vijf-jaar terug mij zo aangeschreven was je ook mij op de tenen blijven staan. Is het dan toch zo hoe ouder hoe wijzer of wordt de mens nooit volmaakt??
  De Hakker jij schrijft daar hoef je God er niet voor bij te halen, dat zou best kunnen
  want hij komt toch niet, ook al schrijf je z’n naam met een hoofdletter.
  “De Hakker” ik weet dus niet waar jij je naam aan ontleent, maar de tuin waar jij in kunt hakken is mijn hobby, eens jaren terug had ik een (zoals wij gewend zijn te zeggen) stukje verwaarloosde tuin (misschien 25 vierkante meter) 5 jaren-lang had ik er niets aangedaan er groeiden honderden berken, varentjes, huls-bomen en allerlei andere gewassen in een zo volgorde-grootte-oplopend 50 cm aflopend tot minder dan een halve-centimeter dit alles van een schoonheid en volmaaktheid zoals wij daar nooit in staat zijn om zoiets zelfs maar te benaderen om aan te leggen. Wat ik nu schrijf neem me dat niet kwalijk: “De Hakker” je gelooft toch ook niet dat je voorouders met de tuin begonnen zijn.
  Persoonlijk geloof ik in een schepper en die mag best God genoemd worden.
  Misschien “De Hakker” kun je mij bij het volgende probleem adviseren, nu is het zo er groeien in een hoekje van de tuin twee bomen, 1 hele grote mooie forse plus-minus 10 mtr. hoog en van een geweldige schoonheid (niet vruchten-dragend), in de schaduw hiervan staat een vrucht-dragend boompje (hele lekkere vruchten) blijft klein en geeft elk jaar minder vruchten, nu had ik het idee de grote boom om te hakken. Wat is jouw mening hierop De Hakker.

  Reactie door Gonda — donderdag 1 maart 2007 @ 14.02 uur

 104. Natuurlijk was je mijn 5 jaar terug op de tenen gaan staan je was verslaafd.
  Waar jij in geloof moet jij weten als jouw dat troost geeft prima.
  De bomen zijn van jouw daar kan ik niet over beslissen ik heb geen last van die bomen.
  Misschien moet je denken zoals veel gedacht is en wordt in dit land de afgelopen jaren hak de zwakste om.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 16.17 uur

 105. Chapeau De Hakker

  Reactie door Gonda — donderdag 1 maart 2007 @ 17.08 uur

 106. @102 Cynthia

  Tja, als de SP het zelf niet doet in een regering, dan moet de PvdA het maar doen.

  Het onderstreept nog maar weer eens mijn stelling dat het in de regering te doen is; een heleboel SP ideeën zijn goed, maar als de SP ze niet in een regering tot uitvoer brengt dan moet je niet kwaad worden als de PvdA dat wel doet, of gedeeltelijk doet want dan gebeurt er tenminste wat i.p.v. nog weer eens een periode van achteruitgang en afbraak.
  De SP wilde dat misschien afwachten, de PvdA niet, die zag een kans en greep ém aan, en dat kun je ze niet kwalijk nemen. Ook Jan geeft toe dat er met dit kabinet een andere wind waait dan onder de drie vorige kabinetten Balkenende; ‘t is niet perfect, maar wel beter dan er was, en dat is winst.

  Reactie door Rob — donderdag 1 maart 2007 @ 18.47 uur

 107. Je zit er naast ROB…het is geen verbetering en het is en blijft erg raar dat Wouter Bos schreeuwde dat hij zonder de SP niet in het kabinet zou stappen want hij zit er nu zonder de SP en met 30% loonsverhoging in het verschiet. De PVDA heeft trouwens bijna niets binnengehaald omdat ze zo graag mee moesten regeren, zij hebben dus hun achterban voorgelogen Rob! Ik ben er trots op dat de SP dit nooit en te nimmer zou doen en ook niet onder het mom van het landsbelang want dat is bullshit als je het mij vraagt. Het CDA wilde geen kabinet van CDA, PVDA en SP en ook geen kabinet van CDA, CU en SP. Balkenende wil geen kabinet samen met de SP en weet jij waarom niet? DE SP doet namelijk geen onnozele concessies die niet uit te leggen zijn! Het onderzoek naar Irak wat de PVDA zogenaamd verloren heeft tijdens de onderhandeling is een schande en geeft volgens mij haarfijn aan waar het de PVDA om gaat: MACHT TEN KOSTE VAN WAT DAN OOK en dat vind ik geen politiek maar verkeerd handelen. De regering zit er voor ons en wordt betaald door ons( multinatonals zullen ook een flinke vinger in de pap hebben) Zoals het nu is zitten zij er voor zichzelf en de elite die zij dienen. Zie jij niet hoeveel mensen uit het grote bedrijfsleven zich gevoegd hebben bij het CDA, de PVDA en de VVD? Nee Rob, de SP is het verschil omdat zij zich niet laat besturen en omkopen voor geld maar zich inzet voor iedereen.

  Reactie door cynthia — maandag 12 maart 2007 @ 10.04 uur