Antwoord aan Van den Brink

Het is goed dat Gabriël van den Brink naar aanleiding van de reacties op zijn stelling, geponeerd in het programma Buitenhof, een nadere toelichting heeft gegeven. Dat was ook nodig.

Ik noteer vooraf een aantal uitspraken van Van den Brink in zijn toelichting:

‘Ik wil trouwens benadrukken dat hij (JM) het als politieke leider heel goed doet en dat ik zijn democratische gezindheid nergens in twijfel trek. Ik ben het regelmatig met hem eens, bijvoorbeeld als het over de beroepseer in het onderwijs of de gezondheidszorg gaat.’
En: ‘Overigens kan de SP in dit opzicht juist een constructieve rol spelen. Intuïtief voelt Jan Marijnissen dat wel aan, getuige de manier waarop hij zijn rol als oppositieleider kiest.’

Deze uitspraken halen de angel uit zijn betoog, wat mij betreft. Want, waar ik me met name over opwond is de suggestie dat de SP – of ikzelf – objectief als wegbereider zou kunnen functioneren voor een herleving van het ‘nationaal-socialisme’, eufemisme voor racisme en fascisme.

In de uitzending van Buitenhof heb ik, geconfronteerd met de stelling van Van den Brink, gesteld dat het juist de socialisten waren die door de ‘nationaal-socialisten’ zijn geïnterneerd, verbannen en uitgemoord. Alleen al de suggestie dat onze inzet en strijd mogelijk zou kunnen leiden tot wat Van den brink vreest, vind ik walgelijk en werp ik dus ook verre van me. En dat heeft niks te maken met dat ik geen afstand zou kunnen nemen van de actualiteit en zijn abstracte exercitie niet zou kunnen volgen, wat Van den Brink veronderstelt. Juist met heel veel graagte reflecteer ik op de actualiteit. Ik hou me juist graag bezig met ‘de dieperliggende processen in de samenleving’. De boeken die ik geschreven heb getuigen daar ook van. En dat weet van den Brink ook wel.

Naar aanleiding van het betoog van Van den Brink een paar opmerkingen:

1. Alleen al de gedachte dat er ooit sprake zou kunnen zijn van ‘een combinatie van de partij van Wilders en de SP’ is van de zotte. De partijen vormen qua inhoud, stijl, maar ook electoraat, elkaars tegenpolen. Terwijl de SP een partij is met een open oriëntatie op de wereld, is de partij van Wilders een exponent van de gedachten die aansluiten bij de mensen die de wereld in het algemeen en de Islam in het bijzonder zien als een bedreiging. Zelfs in de stoutste dromen kan niemand zich een samengaan van deze partijen – of van de gedachten die aan de partijen ten grondslag liggen – voorstellen. Zo wel Gabriël van den Brink. Waarom?

2. Van den Brink stelt dat er ‘de laatste 25 jaar sprake is geweest van een verhevigde liberale dynamiek’. Aardig dat hij dat – nu het neoliberalisme weer op zijn retour is – vaststelt. Het was de SP die deze analyse reeds vijftien jaar geleden, bij de entree in de Tweede Kamer, maakte en ook publiekelijk uitsprak. Heer Van den Brink, leest u de Handelingen er nog eens op na svp. Van u heb ik toen geen enkele steun ontvangen. Ook niet toen ik waarschuwde voor de kwalijke gevolgen die de neoliberale consensus (inclusief CDA en PvdA) voor ons land zou kunnen hebben.

3. Van den Brink stelt dat ‘de neoliberale dynamiek (wat dat ook mag betekenen, JM) onzekerheden met zich meebrengt, die als bedreigend worden ervaren’. Op zichzelf is die vaststelling juist, ik heb dat met zoveel woorden in de Tweede Kamer meer dan eens betoogd. Het verschil met Van den Brink is dat hij het neoliberalisme als vaststaand gegeven aanvaard en ik het juist te vuur en te zwaard heb bestreden. Mèt resultaat, zie bijvoorbeeld de aangepaste toon in het regeerakkoord.

4. De constatering van Van den Brink dat CDA en VVD gefaald hebben op het punt van ‘het afdekken van de rechtervleugel’ is juist. Ook is het juist dat de SP zich inzet voor ‘de bescherming van mensen tegen de uitwassen van het kapitalistisch systeem’.

5. Maar dan, dan vliegt Van den Brink uit de bocht… Hij heeft het plotseling over een samengaan van de stroming die Wilders vertegenwoordigt en de stroming waar de SP zich toe rekent. Dat zou – in zijn woorden – een samengaan zijn van nationalisme (Wilders) en socialisme (SP) betekenen, wat zou leiden tot nationaal-socialisme, iets wat we eerder hebben gezien in de jaren ’20 van de vorige eeuw in Duitsland. Hier worden twee dingen beweerd die op geen enkele manier worden waar gemaakt. Zoals gesteld, PVV en SP gaan niet samen. Alleen al het vermoeden van een dergelijke samenwerking – nu of in de toekomst – getuigt van een totale afwezigheid van enige kennis over en inzicht in de politieke verhoudingen in ons land anno 2007.

Maar dit verzonnen scenario heeft Van den Brink nodig om een bruggetje te kunnen maken naar de Weimar-republiek, iets wat eerder de fractievoorziter van de PvdA in de Eerste Kamer, Han Noten, ook al had gedaan. Of hier sprake is van toeval of van een georkestreerde vorm van bangmakerij zal de toekomst uitwijzen. Maar ik vind het in ieder geval buitengewoon kwaadaardig wanneer een gerespecteerde partij als de SP in verband wordt gebracht met een misdadig regime als dat van de ‘nationaal-socialisten’, lees Nazi’s, in Duitsland.

Desgevraagd door Buitenhof geeft Van den Brink zelf toe: ‘Elke historische situatie is uniek.’ Inderdaad, elke historische vergelijking gaat mank. En zeker, mijnheer Van den Brink, toch kunnen wij leren van de geschiedenis.

Maar ware het niet beter wanneer u dat zou zeggen tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gegroeide tweedeling in ons land; tegen hen die eraan hebben bijgedragen dat onze sociale zekerheid is afgebroken; tegen hen die onderwijs en zorg verwaarloosd hebben; tegen die politici die geen respect hebben kunnen opbrengen voor de beroepseer van onderwijzers, docenten, artsen, rechters, verpleegkundigen, politieagenten en al die anderen in de publieke sector die er het beste van willen maken maar door de achtereenvolgende kabinetten alleen maar zijn tegengewerkt; tegen hen die het individualisme, de liberaliseringen, privatiseringen en marktwerking steeds hebben gepropageerd als panacee voor alle problemen; tegen de regering en de meerderheid in het parlement, sprekende over mensenrechten en waarachtigheid, die niet geïnteresseerd zijn in de waarheid rond ‘onze’ steun aan de inval in Irak; kortom, tegen hen die hebben bijgedragen aan de uitverkoop van onze beschaving?

Heer Van den Brink, ik begrijp dat u een prikkelende stelling hebt willen inbrengen voor het gewaardeerde programma Buitenhof. Prikkelend, zeker, maar voor de rest….

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 12 maart 2007 :: 0.12 uur

186 Comments

186 reacties

 1. het was destijds ´Fascisme´ (en dus niet nationalisme vs socialisme), waarbij het essentieel is te erkennen dat het Fascisme door de kapitalisten werd gesteund om te vermijden dat de arbeiders, socialisten, de macht grepen.

  Reactie door Daan — maandag 12 maart 2007 @ 1.57 uur

 2. Het is mij niet ontgaan dat de heer van den Brink hier zelf politiek bedrijft. Verbanden te leggen die er niet zijn.
  Hij projecteert een negatief beeld van de SP, met welk doel?
  Wie anders dan de huidige regering heeft hier baat bij?

  Politiek by peroxy?

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 2.56 uur

 3. Blijkbaar durft de huidige coalitie niet de confrontatie met de SP rechtstreeks aan te gaan.

  Hoe doorzichtig.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 3.02 uur

 4. Jan, hiermee heeft de man zichzelf belachelijk gemaakt! Een groter bewijs van een opiniemislukkeling te zijn kon hij niet leveren. Hiermee is hij door de mand gevallen als intrigant.

  Daarbij vind ik PvdA-minded-Buitenhof vanaf vandaag zeer dubieus. Een dergelijke stelling moet de redactie eenvoudig niet willen. Integriteit is bij hen niet meer in goede handen. Clairy Polak kan exit vanwege medeplichtigheid.

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 3.09 uur

 5. Prima antwoord Jan. Maar als deze man dit soort onzin mag verkopen in een ‘kwaliteitsprogramma’ als Buitenhof, dan mag je je toch tenminste afvragen wat hij zijn studenten ‘wijsmaakt’.

  Reactie door elma verhey — maandag 12 maart 2007 @ 3.11 uur

 6. Jammer dat de heer Marijnissen de constatering van de heer Van den Brink als een aanval op hem en de SP beschouwt, terwijl dat duidelijk niet als zodanig bedoeld was.

  Niemand zal beweren dat de heer Marijnissen een nationaalsocialist is of dat de SP een partij is met een nationaalsocialistische agenda.

  De heer Van den Brink constateert slechts dat een deel van het potentiële SP electoraat zich kan vinden in de sociale punten waar de SP voor staat en in het Spruitjesnationalisme van Wilders.

  De heer Van den Brink is overigens niet de eerste die dat constateert. Anja Meulenbelt schreef daar eerder al een interessant artikel over op haar eigen weblog.

  http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/11/29/de-partij-wilders-marijnissen/

  Reactie door Zoe Black — maandag 12 maart 2007 @ 4.20 uur

 7. Wel frappant dat Van den Brink enerzijds het samengaan van SP met de PvvV als “mogelijkheid” ziet, als een synthese van socialisme en nationalisme in de beweging van het nationaal-socialisme. Anderzijds nuanceert hij het “gevaar” van het (in zijn imaginaire perceptie) samengaan van PvvV met SP in een beweging van nationaal-socialisme door de rol van Jan Marijnissen als leider van de grootste oppositiepartij als “constructief” op te vatten.

  Je zou je kunnen afvragen of Van den Brink het optreden van Geert Wilders afgelopen week in de Kamer heeft gevolgd. Hoe zou hij zijn kritiek op Aboutaleb en Albayrak verwoord hebben? Ook als “constructief”?

  Laten we echter Van den Brinks imaginaire exercitie ook vanuit een positieve kant bekijken. Als SP zullen we, opnieuw, aan de kiezers moeten laten zien waar wíj de komende jaren voor staan. Daar ligt de kans om duidelijk te maken dat datgene waar de SP voor staat de uitdrukking is van een samenleving waarin menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Dat is een fundamenteel andere en ideologisch daarmee onverenigbare boodschap dan Wilders’ aspiraties voor een zuivere Nederlandse identiteit waarin de pluriformiteit die er nu nog is plaats moet maken voor uniformiteit. Uniformiteit waarin elke uiting van anders-zijn, van een cultuur die niet westers is, al bij voorbaat moet worden uitgebannen.

  Reactie door David Tompot — maandag 12 maart 2007 @ 6.12 uur

 8. Walgelijk mannetje die van den Brink, in zijn geschetste wereld werd hij van straat geplukt en in een opvoedingskamp geplaatst.

  Van den Brink…. bezint eer gij begint,… en kom niet met onzin, waar je de kijker eerst mee opzadelt, en waar je later buiten de uitzending je excuses voor aan moet bieden.
  Het zou je sieren als je ook bij de volgende uitzending van Buitenhof deze aantijgingen even komt uitleggen, en de vergoeding die je hiervoor kreeg aan een goed doel zo schenken.

  Reactie door Pool — maandag 12 maart 2007 @ 6.59 uur

 9. Beste Jan Marijnissen,

  Je antwoord is prima, goed dat je je kwaadheid toont, op een nette manier maar absoluut duidelijk. MAAR: Van den Brink heeft het over de kiezers van je partij, niet de SP zelf. En dat is heel vervelend, aangezien wij, de kiezers alleen individueel op deze aanval kunnen reageren. Hij denkt dat we zo onzeker zijn geworden door het neoliberalisme, dat we niet alleen alle extreme kanten op doorslaan, maar ook volslagen nieuwe wegen inslaan en bizarre combinaties van stromingen zien.

  Hij diskwalificeert dus niet jou of de SP, maar ons, de kiezers. En dat baseert hij op een NIET BESTAANDE geschiedenis. Extreem-rechts en Marxisme/socialisme zijn NOOIT samengegaan, waren juist gezworen vijanden, OOK onder de bevolking.

  In Spanje leidde het zelfs tot een burgeroorlog. Hitler koos partij voor de extreem-rechtsen en zag dus duidelijk een vijand in het Marxisme/socialisme.

  In Nederland anno 2007 zullen de stromingen socialisme en rechts-nationalisme nooit samengaan, zoals ze dat nooit hebben gedaan, ook niet onder het electoraat.

  Reactie door Ellen — maandag 12 maart 2007 @ 7.13 uur

 10. naar mijns inzien,zijn ze er op uit om de SP stelling te laten trekken waar het voor staat.

  Ik ben blij dat de SP duidelijk afstand heeft genomen welke koers het wenst te varen.

  Reactie door sander — maandag 12 maart 2007 @ 7.53 uur

 11. foutje in stelling Van den Brink: ik zou het geen “liberale dynamiek” noemen maar
  “asociaal beleid”; kan ook natuurlijk een vergelijking zijn : “liberale dynamiek” =
  “asociaal beleid” .

  Reactie door alexandra Zoi — maandag 12 maart 2007 @ 7.57 uur

 12. Goeden morgen vrienden SP.

  Van den Brink heeft zich belachelijk gemaakt om met een stelling te komen, die ondoordacht, en falikant verkeert gesteld is.
  Door zijn antwoord daar weer op, heeft hij veel woorden nodig om te verklaren wat hij bedoeld, en die zijn niet bepaald overtuigend.
  Hij is het veel keer eens met Jan Marijnissen zegt hij, en komt dan in arremoede met niets zeggende woorden waar geen touw aan vast te knopen valt.
  Van den Brink, je optreden is weinig overtuigend!
  Jan daarentegen blijft glansrijk overeind!

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 12 maart 2007 @ 8.16 uur

 13. Jan jij mag het niet zeggen Ik doe het wel DIT IS GEORKESTREERD.

  Bovendien denk ik dat ook bij het CDA en andere partijen vele van die mensen onderdak vinden, denk aan de vele boeren die er zo over denken, daar wordt nooit ergens twijfel over gezaaid.
  Het is een stelling die op zichzelf nergens op slaat tenzij ontsproten aan het idee (feit) dat het moedwillig de mensen in twijfel wil brengen.
  Het is m.i. zonder meer smerig en dient geen enkel ander doel dan de SP en vooral haar kiezers in discrediet te brengen wat de heer Van den Brink ook voor uitleg geeft.
  Hij weet als cultureelsocioloog als geen ander hoe dat werkt, zeker m.b.t. het medium sdat hij gebruikt en wist dus exact waar hij mee bezig was.
  Ik accepter zijn uitleg dan ook niet en vind het beneden alle peil, hier is sprake van het bewust een poging doen kiezers/kijkers te manipuleren door ze aan het twijfelen te brengen en natuurlijk zal hij dit niet toegeven ook al vind hij dat kinderen normen en waarden bijgebracht moeten klrijgen te beginnen met zoals hij eens zei “De warheid” te spreken. Het kwaad is echter al geschied en kan niet meer ongedan gemaakt worden. Ga het a.u.b,. in de media niet verder verdedigen want ze hebben niets liever.
  Heel de uitzending van Nova straalde het bovendien uit.”Ja maar …u toch…..
  Ook de heer Van Den Brink is kiezer ook al is hij wetenschapper en hier spelen m.i. zeer subjectieve politiek gestuurde gedachten mee.

  Was het niet juist Hitler die de angst bij het volk zaaide en is het nu juist niet Van den Brink die ditzelfde mechanisme gebruikt om de SP en Marijnissen onderuit te halen.
  Bovendien heeft hij de februaristaking wel snel vergeten wanneer hebben we dat herdacht?
  Churchill heeft nb. een brief geschreven las ik op BBC teletekst, is pas boven water gekomen, waarin hij de joden net zo behandelde als velen dat nu doen met de moslims exact dezelfde woorden m.b.t. niet-integreren etc.
  Bovendien waren het de christenen die al voor de jaren dertig de joodse bevolking over de grens deporteerden, ze waren niet welkom.
  De heer Brink heeft gestudeerd dus de heer Brink is heel goed op de hoogte des te meer neem ik juist de heer Van Den brink dit zeer kwalijk en geloof ik niets van zijn zogenaamde objectiviteit in deze.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 8.46 uur

 14. ad 1- onverenigbare zaken, of hoopt gabriel dat de sp zo’n inevetable goed voorbeeld is dat zelfs wilders & consorten wel overstag moeten gaan?
  ad 3- neolib.dyn. zullen wel winst/beleggingskoersen zijn?
  ad 2 & 5- gabriels stelling prikkelend? gewoon dom! hij zit duidelijk in die beschavings-sale, en wordt nog gehonoreerd ook door zijn thesetjes te mogen poneren.
  Jan, wat goed is komt snel, jij bent goed en snel, en gelukkig gaan steeds meer mensen dat inzien en waarderen, los van die inwerking toont zich dat ook in het stemgedrag.

  Reactie door gli'occhi miei, che vedeste — maandag 12 maart 2007 @ 8.50 uur

 15. Hiermee is denk ik de stelling van van den Brink voldoende weerlegd.
  Ik blijf het volstrekte onzin vinden, zoals blijkbaar een heleboel mensen, maar goed, ook een socioloog verkoopt wel eens onzin.

  Reactie door Bert — maandag 12 maart 2007 @ 8.51 uur

 16. De aanval is ingezet. De heersende macht wordt bang.

  Wij zijn de enige echte oppositiepartij.
  De elite is niet echt bang voor de PvdA en ook niet voor GL.
  In feite zijn partijen als CDA, VVD, PvdA, D66, CU en GL acceptabel, maar niet de SP.
  Omdat we nu een macht zijn om rekening mee te houde is de aanval ingezet om ons te verzwakken.
  Jan je hebt je goed verweerd en laten zien dat we ons niet zomaar laten verzwakken. Eerst was je weggelopen en nu worden we al in de hoek van de nationaal-socialisten gezet. Ongelooflijk en eergisteren op een feestje begon iemand erover dat de SP Marxistisch Leninistisch geschoeid zou zijn en dat jij Jan een grote dictator bent.
  We hebben het al zo vaak gehoord. Nu heeft de kritiek een ommezwaai gemaakt en zijn ineens op slinkse wijze in een bruin hemd gezet.

  Wanneer je realistisch bent kun je wel eens tegen voorordelen aan gaan lopen. Die zullen we moeten weerleggen, keer op keer op keer op keer. En niet moe worden en telkens weer uitleggen dat we een partij zijn waar iedereen kan meepraten. Een partij voor mensen, een partij waar mensen juist belangrijker zijn dan de partij.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 9.17 uur

 17. @ 9 Ellen
  Goed verwoord, hoe die stromingen te verbinden is een verantwoordelijkheid voor allen en vooral de machthebbende partijen hebben een grote verantwoordelijkheid.
  De oorzaken voor het ontstaan van die stromingen aanpakken is de verantwoordelijkheid van dit kabinet. Hoe laf en laaghartig om de kiezer hiermee om de oren te komen slaan. De verdeel en heers politiek is zum kotzen!

  Reactie door Elsemie — maandag 12 maart 2007 @ 9.27 uur

 18. Tussen uiterst links en uiterst rechts zit in de regel maar minimaal verschil. Beiden gaan uit van een ideologie die geen tegenspraak duldt, onverdraagzaamheid tegenover andere meningen en (uiteindelijk) een soort dictatuur. Beiden mikken gedeeltelijk ook op dezelfde doelgroep qua electoraat. Ik denk dat, indien je dat zou onderzoeken, een heleboel kiezers getwijfeld hebben of ze hun proteststem op de SP of de PVDV zouden uitbrengen. In zoverre de theorie. In de praktijk is een oprecht sociaal mens als Jan Marijnissen natuurlijk niet te vergelijken met een glibber als Geert Wilders.

  Reactie door Johan — maandag 12 maart 2007 @ 9.29 uur

 19. Afgelopen vrijdag schreef ik onder het item “SP-kiezers bedankt!” nog dat we in een periode zitten die psychologisch echt niet veel beter is dan de jaren 30 van de vorige eeuw.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 9.31 uur

 20. Gabriël van den Brink geeft met zijn zieke stellingname, eigenlijk en vooral, een uitzicht en een inzicht op en in het gedegenereerde intellectuele Pvda gedachtengoed. En kennelijk gaat de Pvda afschuw van de “SP verkiezings-overwinning” nu zo ver, dat men via deze elitaire kamergeleerde een toch redelijk integer TV programma als het Buitenhof misbruikt, om een vunzigheid te debiteren die kant nog wal raakt. Ook in zijn toelichting blijft hij in feite volharden, dat het de ‘angstige lageropgeleiden zijn’ die débet zijn aan de polarisatie binnen de politieke status-quo, en dat deze lageropgeleiden de liberale vooruitgangsdrang(dwang) in de weg staan.
  ‘n Lekker stuk vreten zou m’n ouwe moeder zeggen, maar dit terzijde!
  Dat het niet bij deze kamergeleerde opkomt, om met enige zelfreflectie de socialistische degeneratie van de Pvda te betrekken in de complexe politieke gebeurtenissen van de laatste jaren, het hoe en waarom de bestuurs-autist Ad Melkert door Pim Fortuijn werd afgeserveerd bijvoorbeeld, alsook de Pvda stellingname t.a.v. de Europeesche grondwet (ook wel ‘t vrije marktwerkingsvodje genaamd) voor en na het referendum, tja, stel je toch eens voor dat hij klip en klaar de zogenaamde polarisatie-redenen zou zoeken bij de werkelijke gebeurtenissen van de laatste tijd en niet zoals nu via een vileine stellingname de aandacht af zou leiden van die werkelijkheid? Want hoe je het ook wend of keert, het viezigheidje dat hij (indirect) afgelopen zondag op’t Buitenhof debiteerde, had welzeker de poltieke lading, waar een Goebels trots op zou zijn geweest.
  Vanuit een andere gezichtshoek is het misschien wel te verklaren, dat de Pvda zich via zo’n stellingname van een elitaire kamergeleerde indirect wil profileren, het ongemak om via een verkiezingsnederlaag aan een regering deel te nemen (ik dien nooit onder Balkenende zei ‘t Woutertje), de schuldenlast die deze ooit sociale partij via de neo-liberale privatiseringen van Kok op de schouders van de minst draagkrachtigen het geladen, tja, dat moet toch allemaal weer recht getrokken worden, te pas en te onpas?!
  Wie er na de afgelopen verkiezingen en de kabinetsformatie nog enige illusie heeft, dat de Pvda nog steeds een socialistische arbeiderspartij is, zou uit de woorden van Gabriël van den Brink kunnen opmaken, dat dat een gepasseerd station is, of toch ten minste kunnen overwegen, waarom er door de partij-elite rare psychopatische propaganda spelletjes worden gespeeld om via een gerenommeerd TV-programma de VERKIEZINGS-OVERWINNING VAN DE SP te kleineren en verdacht te maken.

  Pleur die elite er toch uit Pvda!

  Met vriendelijke groet aan allen die het Socialisme een werkelijk en echt goed hart toedragen, Jacob.

  Reactie door jacob — maandag 12 maart 2007 @ 10.17 uur

 21. ecologiste..
  waarschijnlijk te stom om voor de duuvel te dansen…
  hoe kun je deze tijd met het interbellum en zijn crisis vergelijken..
  schaamteloos !
  ga terug naar school of koop een geschiedenisboek.

  (sorry … je bedoelde waarschijnlijk dat ‘psychologisch’ jullie niet ver af staan van de stalinsten in rusland op dat moment… toch ?)

  Reactie door marx — maandag 12 maart 2007 @ 10.18 uur

 22. Het nationalisme, het chaufinisme is een emergent gedrag zo ook het socialisme maar in mindere maten.

  Het prettige van de SP is dat juist zij zich, met veel geduld, de nodige sturing bieden om dit gedragpatroon te veranderen of te doorbreken.

  En dan die liberale dynamiek???Een pracht benaming voor o.a. kapitalisme en als dit niet goed wordt verdeelt of geevalueerd ook “gezondheidsroof”. Helaas ontbreekt binnen deze dynamiek elke vorm van onderzoek of herziening, sterker nog het trekt nationalisme aan.

  En naar m.i. en dat zeg ik al jaren, is kapitalisme een dictatorale macht die alleen maar uitzaait binnen een schijn-democratie. Amerika is daar een pracht voorbeeld van.
  En de wind staat deze richting op.

  Het consumptie gedrag en overproductie wordt in het kader van werkgelegenheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en dus economisch belang met de paplepel ingegeven.
  En dit allemaal ten kosten van ons erfgoed.
  Hier heb je niks over te zeggen of ze doen het TOCH!
  Legio voorbeelden zijn hiervoor te geven.
  1. Probeer eens zonder leven.
  2. Probeer het eens aan te vchten.

  Het blad Forbes is weer eens dikker geworden met kersverse Miljardairs.

  Zoals al eerder in de geschiedenis is gezegd er moet om de zoveel jaar schijnbaar een oorlog uitbreken. Daarna ontstaat er weer een gezamelijke wederopbouw, we gaan weer delen, een nieuw begin. Dat komt niet uit de lucht vallen.

  Echter verward deze cultuurkenner de
  lager opgeleiden met kansloze opgeleiden die uit angst geborgenheid zoeken in het socialisme.
  Het kapitaal gedijt op/in armoede. Laten we daar eerst maar eens eerlijk in zijn. Zelfverheerlijking gaat altijd ten kosten van. Ook al probeert men je te laten geloven dat deze persoonlijk als wel economische rijkdom een pre is om het uiteindelijk allemaal goed te krijgen.

  Alle duurzame spullen, energie of etenswaar zijn voor mij onbetaalbaar. Dus als ik iets nodig heb gaat dat indirect ten kosten van een 8 jarig kind ergens in een arm land, of is er op de evenaar al weer een zuiveringsinstallatie omgekapt. Daarbij wordt mijn sociale gedrag en roep naar recht op gezondheid binnen die liberale dynamiek gezien als emergent gedrag en ipv onderzoek en herziening wordt ik juist gekortwiekt.

  Het is dus niet vreemd dat mensen die van nature leven als een kudde dier of roedel dier zich staande houden binnen de veiligheid van de groep
  (en ik bedoel dus ook de heersers en de machthebbers die kennen hun eigen groep)
  uiteindelijk kiezen voor een kudde die kritisch is en bereidt is tot verandering en herziening.

  Kortom deze vorm van socialisme staat haaks op Gabriels nationalisme.

  Reactie door kbo — maandag 12 maart 2007 @ 10.42 uur

 23. Die van den Brink is zo intellectueel dat hij zichzelf diskwalificeert als mens.
  Volgens hem zijn allen lager opgeleiden opzoek naar geborgenheid.

  ELK mens heeft als basisbehoefte geborgenheid te kennen, naast liefde en erkenning.

  Een dokters titel aanschaffen op internet maakt nog niet dat je tot de beter opgeleide gerekend dient te worden.

  Zelfkennis is de sleutel tot de ultieme wijsheid en zelfs dan moet je als mens nog concluderen/realiseren dat je eigenlijk niets weet.
  Beste heer van den Brink zowel u als ik behoren tot een levensvorm die niets voorstelt in het grote geheel.

  U plaatst zich boven mij terwijl u het nog niet een week in mijn schoenen zou uithouden.

  Of zoals Freek de Jonge eens gezegd heeft
  Kitsh is uw waarheid, kunst is uw leugen….

  krijg de T….., overleven is de kunst

  (T = haagse deurbel…….terrrrrrrringggggg)

  Reactie door Medemens — maandag 12 maart 2007 @ 10.42 uur

 24. ook hier blijkt maar weer dat een zekere kennis van de gescheidenis wel heel belangrijk is en hoe de politiek onderhevig is aan bepaalde invloede , zoals de economische : Terrecht dat jan een opmerking maakt over de stelling van deze meneer dat hij “Wetenschappelijk ” lui is !

  met een beetje kennis van de geschiedenis blijkt zo’n stelling uit een zwart gat te komen !

  In de tijd voor de Tweede wereldoorlog moets Duitsland een gigantische oorlog schuld betalen :opgedragen door de Fransen en Engelsen : dat zorgde voor enormen ineenstorting van de economie van Duitsland : De Keizer werd het land uitgedonderd , er was een grote vrok bij de Duitser door hun Nederlaag , maar ook het oprukken van het communisme vanuit Ruslad was een direct gevaar voor het in Duitsland aanwezige kapitaal : Deze omstandigheden zijn momenteel totaal niet aanwezig : de economie draait goed en is geen isolement : Wel als het gaat om de Russen , die zich bedreigt gaan voelen , doordat zij ingesloten worden door landen die een overeenkomst hebben met de NAVO en Amerikanen : voor de Russen hebben zij aleen IRAN en Noord Korea als “partner ” : wel deze bondgenoten worden nu benaderd door …..de Amerikanen ………….

  Deze situatie is geheel niet te vergelijken met de situatie voor de Tweede wereldoorlog ;

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 10.51 uur

 25. Bepaalde sociologen zijn gevaarlijk : zoals Verdonk ,…….maar ja socioloog is geen Geschiedkundige : en zo de kop van deze meneer zie , doe mij aan iemand denken ,…..

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 10.56 uur

 26. het was ook een socoloog die het woord “Alochtoon ” heeft bedacht ; de gvolgen daarvan zijn rampzalig voor deze groep van mensen in Nederland !

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 10.59 uur

 27. Socoloog = socioloog

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 10.59 uur

 28. Zijn het niet een aantal sociologen die de Islam nu als bedrieging van de Nederlandse samenleving preken ?

  ( Ongeacht of dit strijdig is met de Nederlandse grondwet)

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.02 uur

 29. Van den Brink zou voordat hij met diit soort opmerkingen komt eerst eens in eigen hoek moeten kijken. Na de oorlog was De Monchy (burgemeester vn Den Haag) een prominent lid van de VVD. Op 15 mei 1940 nam hij landverradelijke maatregelen die tot een massamoord op Haagse socialisten leidde (hij gaf opdracht om de vooroorlogse samenwerking tussen de Haagse Politie Inlichtingendienst en de GESTAPO voort te zetten). Na de oorlog is deze massamoord in de doofpot gestopt, zodat nu vrijwel niemand er van weet.

  Het past een VVD-er niet om de socialisten te vergelijken met de fascisten zo lang hij geen recht heeft gedaan aan de slachtoffers van de massamoord door de liberale en Christelijke partijen op linkse Nederlanders.

  Reactie door Drob — maandag 12 maart 2007 @ 11.06 uur

 30. bedrieging = bedreiging

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.24 uur

 31. @19 L’écologiste.

  Inderdaad het verhaal is de jaren 30, vele van ons zullen de achtergrond van die tijd niet kennen wel de onmenslijkheden. Hoe is het Fascisme in Duitsland ontstaan, hoe is de NSB in Nederland ontstaan. Heel eenvoudig door intespelen op de politieke toestand van die tijd. Let wel het terugkijken naar die tijd geeft altijd een ander beeld dan het kijken door de bril van die tijd. Na de nederlaag van de eerste wereldoorlog moest Duitsland gigantische herstel betalingen doen
  opgelegd door de overwinnaars.
  De kapitalisten (de rijke joden in Amerika) kregen de schuld, het volk in armoede werd opgehitst door Hitler voor een duizend jarig rijk (Deutschland über alles). De geschiedenis is te uitgebreid omdat in een paar woorden te verwoorden.
  De NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) is
  uit de zelfde tijd, de crisisjaren, vooral de kleine middenstand had het heel slecht. Zeer veel van hen werden lid van de NSB.
  Mijn vader was ook een kleine middenstander maar een echte SDAP’er. Ik denk dat ik een van de weinige SP’ers ben, die naar een NSB bijeenkomst geweest is dat was in 1935 in Lunteren, ik was toen 5 jaar. Mijn vader zei, kom achterop de fiets dan gaan wij kijken wat die lui te vertellen hebben.
  Kort geleden heb een DVD box,ruim 4 1/2 uur over de geschiedenis van de NSB gekocht ik moet het nog bekijken. Let wel alles is uit armoede ontstaan, het kapitalisme veroorzaakt armoede. Het socialisme bestrijd die armoede, maar als je niet oppast zit je in jouw onwetendheid bij de verkeerde beweging. Daarom verlochen nooit waarom jouw partij is opgericht anders verlies je jouw geloofwaardigdeid.
  Wat Van den Brink zegt, slaat op die tijd.
  Met de wetenswaardigheid van deze tijd. Laat het een signaal zijn dat de SP een goede beweging is naar de goede richting. Want de geschiedenis leert ons de goede weg.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 12 maart 2007 @ 11.29 uur

 32. Er wordt wel erg op de persoon van Gabriel van den Brink afgegeven. Ik ken Gabriel al een jaar of 20. Hij is een goed wetenschapper. Begonnen als filosoof, later redacteur van het tijdschrift Ter Elfder Ure, is hij op het historisch pad terecht gekomen en is van hem een prachtig proefschrift over Woensel verschenen, waarin hij modernisering op alle terreinen van het leven onderzocht over een periode van 200 jaar (1700-1900). Later is Gabriel verder gegaan op het terrein van politieke en maatschappelijke vraagstukken. Het is een wetenschapper die ongebruikelijke stellingen durft te poneren en daarmee ook tegenspraak krijgt. Ik denk dat Jan Marijnissen teveel vanuit verontwaardiging heeft gereageerd op de stelling. Het gaat natuurlijk toch om allerlei electorale verschuivingen van de laatste jaren en het onbehagen dat in Nederland heerst. Het electoraat verschuift steeds meer naar de linker- en rechterkant van het politieke spectrum. Compromisbereidheid neemt daarmee in evenredige mate af. Want partijen die zich sterk profileren, willen dat ook vertaald zien in herkenbaarheid van programmapunten voor regeringsdeelname. Vooruit weet je al, dat een aantal zaken sowieso nooit kunnen. Een kongsi tussen wetenschappers zoals van den Brink en de PvdA-top is onzinnig. Van den Brink houdt zich daarmee niet op, hij koestert zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid als een dierbaar kleinood. Je bent dan namelijk ook veel vrijer in je denken en je kunt een kritische afstand in acht nemen.

  Reactie door Tiny Romme — maandag 12 maart 2007 @ 11.31 uur

 33. Ik had uit de tekst begrepen dat Van den Brink een VVD-er was, maar ik lees nu ergens dat hij adviseur van het CDA is.

  Welnu, de massammoord op linkse Nederlanders waar ik aan refereer was georkestreerd door de Chruistelijke partijen (opdracht van de minister van Justitie). In Den Haag ten uitvoer gebracht dor de liberaal De Monchy, maar soortgelijke moordpartijen hebben zich ook in de rest van Nederland afgespeeld.

  Ik wijs er op dat de katholieke voorman De Quay, na de oorlog rond 1960 ministerpresident voor de KVP, direct na de Duitse bezetting zichzelf gekwalificeerd heeft als een fascist. Hij riep Nederlanders op om in Duitsland te gaan werken (mei 1940!). In augustus 1940 wilde hij zijn politieke beweging laten fuseren met het fascistische Zwart Front van Arnold Meijer. Door hem na de oorlog als ministerpresident naar voren te schuiven hebben de Christelijke partijen zich zelf als pro-fascistisch gekwalificeerd.

  Laat die Van den Brink maar eerst eens namens het CDA zijn excuses aanbieden voor de moordpartijen door zijn politieke groepering. En laat hem eens recht doen aan de duizenden die nu nog steeds dagelijks de gevolgen van de Christelijke wreedheden aan den lijve ondervinden en nu totaal genegeerd worden.

  Reactie door Drob — maandag 12 maart 2007 @ 11.32 uur

 34. @ 29 Jacob,

  Bravo. Heel goed gezegd!!

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 11.32 uur

 35. Is dit niet het bewijs dat de PvdA een gespleten partij is met verschillende stromingen ?
  Er zijn twee PvdA-ers die een stelling hebben afgegeven : hoe verschillend !

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.39 uur

 36. Zeks uit de voornaam kan je herleiden , dat deze man afkomstig is uit een rooms-katholiek nest : waren deze in het verleden ook niet sterk tegen de socialisten ?

  Het gaat er om de meute te regeren : dat geeft macht !

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.43 uur

 37. Helaas: de associatie is gelegd door een “intellectueel”. Inderdaad walgelijk.

  Jan heeft keurig antwoord gegeven.

  Reactie door Harry — maandag 12 maart 2007 @ 11.50 uur

 38. Heel opvallend is dat VerDonk , Fortuyn , den Brink , Wilders uit een Katholiek nest komen !

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.52 uur

 39. Er bestaan nogal wat misverstanden over Hitler en de nationaal socialisten. Het nationaal socialisme stond veel dichter bij het socialisme dan moderne socialisten willen toegeven.

  http://www.amazon.com/Hitlers-Beneficiaries-Plunder-Racial-Welfare/dp/0805079262

  Sociale programmas en de genereuze welvaartsstaat is precies waarom Hitler zo lang de steun van het Duitse volk vast wist te houden.

  Maar was het derde rijk ook socialistisch. Niet in de moderne zinne des woords. Destijds was het de keus voor het fascisme of het communisme. Van het fascisme wist men dat het in Italië redelijk leek te werken en er kwamen weinig verhalen van grootschalige vervolgingen naar buiten. Van het communisme wist men door Russische emigranten al dat er vele grootschalige liquidaties waren begaan en dat de rode terreur al flink huisgehouden had.

  De conservatieve monarchisten en het grootkapitaal meende in Hitler hun redder te zien t.o.v. het communisme. Nadat alle andere partijen waren verboden kwamen ze erachter dat ze het mis hadden. Ook conservatieve bewegingen werden verboden, het grootkapitaal moest de staat dienen anders werden de fabrieken door de staat ingepikt (denk aan de Hermann Göring Werks, het staatsindustriebedrijf).

  Hitler was tegen de socialisten niet vanwege de ideologie, maar omdat de socialistische leiders Scheidemann en Ebert het verdrag van Versailles hadden ondertekend. En omdat de socialisten naar zijn mening niet revolutionair waren.

  Hitler was tegen de communisten omdat hij daarin meende te zien dat het een instrument was van het ‘joodse gevaar’. Ex-communisten dienden wel onvoorwaardelijk in de NSDAP toegelaten te worden. Zo waren Goebbels en Freisler (chef van het Volksgericht) ex-communisten).

  Maar zoals onder andere het door mij eerder genoemde boek stelt, Nazi Duitsland was wel degelijk een genereuze welvaartsstaat die destijds zijn weerga niet kende. En dat, en niets anders, is de reden dat velen hem zo lang zo onvoorwaardelijk steunden. Ze werden namelijk zelf beter van de Nazi politiek.

  Maar het gaat tever om Hitler Duitsland socialistisch te noemen, dat was het niet. Conservatief was het ook niet en liberaal al helemaal niet. Het grootkapitaal dat hem zo enthousiast gesteund werd, werd steeds verder uitgeknepen en gechanteerd. Industrielen als Fritz Thyssen eindigden in concentratiekampen en zijn fabrieken in de handen van de Nazi staat.

  De aantrekkingskracht van Nazisme zat hem erin dat het alles kon zijn wat je wilde. Voor iemand die er socialisme in wilde zien, was het socialistisch. Voor nationalisten, nationalistisch. En ga zo maar door.

  Hitler had niets op met vrije markt denken, had een hekel aan het ‘door Joden gedomineerde’ Amerika en Groot-Brittannië.

  De grote fout die na 1945 is gemaakt is om Europa wel maar het Midden-Oosten niet de denazificeren. De reden dat velen hedentendage islam zo wantrouwen is vanwege de zeer goed gedocumenteerde banden tussen Hitler Duitsland en de Arabische nationalisten zoals grootmoefti al-Husseini. En nog een reden is dat de Bosnische moslims in de Joegoslavische burgeroorlog talloze ‘vrijwilligers’ uit het Midden-Oosten hadden, mujahedeen (Al-Qaeda affiliaten).

  Reactie door Marcel — maandag 12 maart 2007 @ 11.57 uur

 40. Het CDA is de laatste regeringen en nu nog steeds erg bezig geweest met de zwakkere over de kling te jagen., dus als er ergens een link ligt naar het ns-regime ,dan ligt hij bij de geus en balkenende!

  Reactie door Gerrit — maandag 12 maart 2007 @ 11.58 uur

 41. Een grandioos betoog maar zonder vervelend te willen zijn ;

  dit had net zo inhoudelijk bevlogen, beargumenteerd en uitgebreid plaats moeten vinden gisteren in Buitenhof. Nu neemt slechts de beperkte groep loggers hier notie van.

  Grandioos betoog maar zonder vervelend te willen zijn ; ik mis een heel belangrijke weerlegging in het betoog.

  Het meest aanmatigende van alles is dat v/d Brink stelt dat het de belangrijkste taak van de huidige coalitie is om deze mogelijke vorming van nationaal-socialisme te bestrijden.

  Hij zegt dat het de coalitie de noodzaak heeft en de mogelijkheden heeft radicalisering in de maatschappij tegen te gaan en pragmatisch gezien betekent dat eigenlijk dat zij de SP en de PVV moeten bestrijden, tegengaan, op zijn minst een halt toeroepen.

  Impliciet doet hij natuurlijk een beroep op het geweten van de stemmer om dat te doen, de coalitie kan dat immers niet.

  Ten laatste maar zonder vervelend te willen zijn ; Brink’s insinuatie maakt dat SP een “water onder de brug ” houding zich tegenover de PVV standpunten niet meer kan permitteren.

  De SP zal zich van nu af aan zeer expliciet en duidelijk ( niet halfslachtig ), wellicht zelfs theatraal moeten afzetten tegen de perverse nationalistische standpunten van de PVV. Een onduidelijke relativerende houding onder het mom van de belangrijkheid van het ” democratische debat ” is funest.

  Om positief af te sluiten : dit betoog was GRANDIOOS en geeft mij de ondersteuning waar ik naar smachtte, Bravo !!!

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 12.12 uur

 42. Voor wat Jan betreft ‘is de angel er uit’.
  Nou wat mij betreft niet! Die van de Brink moet eerst eens netjes zijn excuus aanbieden voor het schofferen van 50.000 sp-leden…

  Reactie door @bacus — maandag 12 maart 2007 @ 12.24 uur

 43. Dat de Weimar-republiek veroorzaakt werd door een splitsingop links is al een foute interpretatie van het gebeurde. Doordat links toendertijd verdeeld was kon de Weimar-republiek niet worden tegengehouden, dat is iets totaal anders!
  De huidige splitsing op links ligt volgens mij dan ook niet zozeer aan de geïnsinueerde domheid van de gemiddelde SP-stemmer, maar eerder in het slaafse stemgedrag van PvdA-stemmers. Net als bij de aanhang van het cDA wordt er niet of nauwelijks gekeken naar het verkiezingsprogramma of naar de standpunten.
  Als mensen werkelijk zou kijken naar de programmapunten van de PvdA, de uitgangspunten van de partij en het Kamer- en regeringsgedrag van deze partij zou vrijwel niemand meer PvdA stemmen. De partij is immers zo inconsequent als maar kan!
  Bepaald geen arbeiderspartij meer, zoals ze ooit wel was. De mensen die nog stemmen op de PvdA uit dankbaarheid voor de invoering van de AOW of iets dergelijks zullen ooit uitsterven.
  Gelukkig gaan steeds meer mensen dat inzien en daardoor komt men bij de SP uit.

  Mensen lezen ook alleen nog krantenkoppen tegenwoordig. Bovendien begrijpen ze bijzonder weinig van het politieke systeem. Men staat maar te roepen dat ´ze´ er iets aan moeten doen, maar als je dan vraagt wie die ´ze´ is dan krijg je als antwoord: dat zooitje in Den Haag. Als men vervolgens vraagt wie dat zooitje gekozen heeft weet men geen antwoord. Veel van de mensen die ik tijdens de campagne gesproken heb wisten niet waar de PS voor staan. Velen wisten niet van het bestaan van de Eerste Kamer af. Nederland is slecht onderwezen, dat is duidelijk.

  Reactie door Irma — maandag 12 maart 2007 @ 12.31 uur

 44. Beste @ Tini Romme,

  Het siert u dat u het nu opneemt voor deze meneer, maar als deze meneer van den Brink niet door heeft, niet als socioloog, niet als wetenschapper en niet als mens, dat er weldegelijk een walgelijk suggestieve en politieke lading in zijn stelling is verweven, tja, ga dan maar vast paaseieren zoeken of een kerstboom optuigen!

  Reactie door jackassistant — maandag 12 maart 2007 @ 12.33 uur

 45. Al jaren steun ik de SP en is ze mijn partij, toch moeten we ons als SP niet meteen zo verontwaardigd voelen als meneer van den Brink slechts probeert aan te geven hoe het komt dat de SP (die gelukkig nog echt links is) en een partij als die van Wilders(toch wel behoorlijk rechts met veel overeenkomsten met het Vlaams Belang) zo’n enorme winst hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen. Er is kennelijk in ons land veel ruimte op links maar helaas ook op rechts. Zijn vergelijking met de Weimar republiek is zo gek nog niet vind ik, ook destijds was er in Duitsland veel aanhang voor extreem links en extreem rechts. Hij vergeet echter dat de Weimar republiek een zeer ZWAKKE democratie was die overigens ook maar net bestond! Dat kun je van onze democratie anno 2007 toch niet zeggen! We hebben in dit land al een democratische traditie van zo’n 150 jaar bovendien heb ik alle vertrouwen in de KRACHT van onze democratie dat een dergelijke misdadig regime als de nazi’s nooit meer aan de macht zullen komen.(trouwens in heel Europa niet)Bovendien vind ik de vergelijking wel mank gaan als het gaat om extreem links(SP, zijn we niet echt meer!) en extreem rechts, ik geloof niet dat je Wilders in het zelfde hokje kunt zetten als de nazi’s,hij is veel te rechts OK, maar extreem rechts dat geloof ik niet, ook bij Wilders bespeur ik een diepe overtuiging in onze democratie, dus jeetje waar maken we ons zo druk om? En ach die meneer van den Brink is het niet de taak van en opiniemaker om prikkelende stellingen te deponeren?

  Reactie door Jean Maurice van Gerwen — maandag 12 maart 2007 @ 12.40 uur

 46. @ 31 d’olle Henk,

  Inderdaad geeft het terugkijken naar die tijd een ander beeld dan het kijken door de bril van die tijd en dan de bril die je toen onder jouw omstandigheden bezat.
  Ik vind dan ook dat je NSB-ers niet zomaar kunt wegzetten als landverraders. Echter vanaf een bepaald moment waarschijnlijk toch wel. Maar dat daargelaten.
  Het is niet zo simpel als de goeien tegen de slechten. Het zit ingewikkelder in elkaar. Waar we in de eerste plaats op moeten letten is dat er geen verschrikkelijke oorlogen meer ontstaan.
  Krishna Murti zei ook: “The word is never the thing”. Betekenissen verschuiven in de tijd, zoals begroippen ook van inhoud kunnen verschuiven. De PvdA van nu is wel wat anders dan die van pak hem beet 1960.
  Niemand heeft het privilige van het altijd bij het rechte eind te hebben, wie schuldig is gooit de eerste steen, waar gewerkt wordt worde ook fouten gemaakt.
  We moeten proberen telkens weer alert te zijn. De SP heeft met heel wat voorordelen af te rekenen.
  Daarbij moeten we zorgen de mensen niet tegen ons in het harnas te jagen maar laten zien dat we open staan voor discussie en willen meedenken.
  Je hebt al heel wat in je leven meegemaakt en je weet dat het kan verkeren.
  De SP is voor herwaardering van de geschiedenis.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 12.55 uur

 47. Ik denk dat Van den Brink niet doelde op een samengaan van PVV en SP, maar op een derde stroming die deze zou kunnen combineren. Als een charismatisch figuur zowel het nationalisme zou aanwakkeren, wat Wilders doet, en sterk het neoliberalisme zou bekritiseren, wat de SP doet, kan dat gevaarlijk zijn. Feitelijk doet Constant Kusters van de neo-nazis bij de NVU dat (“vrij, sociaal, nationaal”), hij wil “een verzorginsgstaat van de wieg tot in het graf” (voor blanke Nederlanders). Maar hij is (gelukkig) zo stom om openlijk met het nazisme te flirten. Het kán gevaarlijk zijn als een charismatischer figuur iets vergelijkbaars zegt, en het is mogelijk dat een deel van het SP-electoraat daar gevoelig voor is. Juist daarom is het belangrijk dat de SP een eerlijk en helder socialistisch blijft laten horen in de kamer.

  Ik denk dat dit gevaar het grootst wordt als de SP opschuift naar het politieke midden en de positie van de PvdA overneemt. Dan komt er ruimte voor een nieuw antikapitalistisch geluid; en antikapitalisme gecombineerd met fascisme/nationalisme heet volgens mij nationaal-socialisme.

  Reactie door Gerrit Holl — maandag 12 maart 2007 @ 13.05 uur

 48. De aanval komt nu van vele kanten, zie Elsevier, lees vooral de reacties!!! Je vraagt je werkelijk af hoe mensen zulke gedachten kunnen krijgen. Jeugdtrauma´s?

  ´Jan kan zich er op beroepen dat hij beginselvast is. Zijn vroege periode als maoïst is niet als de regen van gisteren aan hem voorbijgegaan. Nog steeds is hij in gevecht met de ‘kapitalistische economie’, die ‘vrijwel per definitie’ onrechtvaardigheden genereert.

  Jan is er kennelijk nog steeds van overtuigd dat het kapitalisme duivels is, een macht die ellende veroorzaakt en dus dient te worden beteugeld of liever nog dient te worden vernietigd.´

  http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/143031/weblogid/59/index.html

  Reactie door Irma — maandag 12 maart 2007 @ 13.05 uur

 49. Geachte heer Tiny Romme!
  De ‘politieke láding’ als zodanig omschreven
  door ‘jackassistant’ onder nr 44, verwoordt
  een lándelijk waarneembaar ongenoegen m.b.t.
  de stelling, die n.b. schriftelijk is gesteld, en waarbij de toelichting door de
  persoon zélf een stuk genuanceerder aange-
  reikt zou kunnen zijn.

  Een stelling van dié inhoud behoeft op zijn
  minst de ‘persóón’te tónen, die deze ‘lading’
  willens en wetens heeft toegevoegd.

  Het ware sportiever geweest om er dan ook, als het toch TV betreft, daar dan ook persoon
  lijk het ‘volle gewicht’ in te doen leggen en
  de camera en schijnwerper niet te schuwen!

  Als ik Clairy was geweest, had ik bepaalde
  omstandigheden Jan Marijnissen betreffende,
  hem tevoren op die stelling geattendeerd,
  schrok nl. van de plotseling opkomende hoge
  bloeddruk die hij onderging en zich uitdruk-
  kelijk deed tonen in de kleur van de Partij.

  Misschien kunt u t.z.t. de lezer hier uitleg-
  gen wélke evt. verplichting u totsamenwerking
  met deze Gabriël v.d. Brink is opgelegd.

  IK vond zijn manier van een mening/stelling
  te berde brengen, bepaald niet engelachtig en
  dan druk ik me zo zorgvuldig mogelijk uit.

  Voor mij, en ik veronderstel dat ook voor een
  tig aantal andere lezers, is het mij uit hoof
  de van het sympathiseren met de Socialistische Partij, dan ook niet duidelijk
  met welke, exact te formuleren, redenen u het
  voor hém opneemt, tégen (?) Jan Marijnissen,
  komt het mij NU voor!

  Ik vind vooralsnog geen ‘verzachtende omstan-
  digheden’ die deze houding rechtvaardigt,
  noch van de heer v.d. Brink, noch van U, die
  over het algemeen toch een andere positie in-
  neemt t.a.v. onze, de Socialistische Partij.

  Graag zie ik t.z.t. ook een aanvullende ver-
  klaring uwerzijds hier graag op dit topic
  “Antwoord aan Van den Brink” wederom ver-
  schijnen, waarvoor bij voorbaat mijn dank.
  Met verschuldigde hoogachting, u toebedeeld,
  en door ‘mijn stem’ indirect mede verkregen!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 12 maart 2007 @ 13.33 uur

 50. @ 45 Jean Maurice van Gerwen

  Wat iedereen hier vergeet is het economisch motief dat Drexler had om de DAP op te richten.

  De joden domineerde het bankwezen en de vrije handel in Duitsland waardoor de duitse arbeiders afgunstig daarop waren.

  Dat is met de nederlandse allochtonen volledig niet het geval. Bovendien is de nederlandse arbeider tegenwoordig veel intelligenter.

  Het is veel en veel eenvoudiger. Het volk heeft eenvoudigweg behoefte aan daadkracht en duidelijkheid. De huidige generatie beperkte politici, met JPB voorop, hebben geen antwoord op de complexe vragen van heden ten dage en ontberen een echte inspirerende visie.

  Kortom er is geen enkele parallel met het ontstaan van de NSDAP en een daadwerkelijk reden voor samenvoeging van socialisten en nationalisten ontbreekt volledig.

  Van den Brink is of de meest domme mens in Nederland of hij heeft zich laten gebruiken voor politieke manipulatie. Links of rechts om, mag een objectieve publieke journalistiek zich niet bedienen van dit soort domme idioten.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 13.41 uur

 51. @Gerrit Holl

  “antikapitalisme gecombineerd met fascisme/nationalisme heet volgens mij nationaal-socialisme”

  Dit is de domheid te top.

  De nationaalsocialisten hebben de term “socialisme” gekaapt omdat het goed in de markt lag. In werkelijkheid was het kapitalisme in de meest perfide vorm. Kijk maar een naar de flirt van Hitler met superkapitalisten als Krupp (so hart wie Krupp-Stahl), Thyssen, de nauwe smenwerking met IG Farben (leverancier van Zyklon B) enz.

  Reactie door Drob — maandag 12 maart 2007 @ 13.46 uur

 52. @irma

  door te suggereren dat de sp terug wil naar een soort DDR, heeft de heer de Winter zijn geloofwaardigheid danig te kijk gezet.

  de enige oplossing tegen dit soort “riool journalisten” is ze met argumenten bestrijden.
  aangezien de heer de Winter absoluut geen argumentatie gebruikt moet het niet al te moeilijk zijn om zijn redeneringen te weerleggen.

  Reactie door rutger — maandag 12 maart 2007 @ 13.47 uur

 53. @46 L’écologiste
  Nu je het er over hebt. Krishnamurti had het er ook altijd over dat denken in de tijd plaatsvindt en daarom tot het verleden behoort. Wegleidt van het heden dus.
  Geschiedenis is…dus verleden tijd.
  (maar dit terzijde)

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 13.57 uur

 54. @ 47 Gerrit Holl

  Er is geen enkele reden aan te nemen dat socialisme en nationalisme zouden kunnen worden samengevoegd.

  De nationalistische staat is geen blauwdruk van de socialistische staat.

  Overigens hadden zo iemand als jij beschrijft, te weten Pim Fortuin. Jouw argument zal zijn dat dat zijn daverende opkomst dus verklaart. Maar waarom herkennen mensen zich dan nu niet meer in de fortuinisten ?, Nee het antwoord is eenvoudig dat het volk behoefte heeft aan duidelijkheid en daadkracht.

  Je hebt wel gelijk dat de SP origineel ( ik gebruik bewust het woord authentiek niet ) maar vooral geprononceerd moet blijven. Dan kan de SP zeker de grootste of 2de grootste partij van Nederland worden en komt een betere samenleving zeker naderbij.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 14.01 uur

 55. @ 46 L’écologiste

  In 1960 had de Pvda Drees; een staatsman van alure met echt zeer grote visie.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 14.03 uur

 56. Wilders vertegenwoordigt hoe je het ook bekijkt de gevoelens die bij een deel van Nederland heerst.
  Kijk naar de peiling waarbij 52 % van de bevolking ? vraagtekens zetten bij het tweede paspoort voor een regeringsfunctie.
  Ook 36% van de SP kiezers zet daar vraagtekens bij
  Men schuift de gevoelens die Nederlanders hebben over de cultuur verandering met name in de politiek aan de kant en zeker als men aan een van de hunne komt.
  Men heeft direct en ook hier bij de SP het woordje racist in de mond men lacht Wilders uit men maakt hem voor alles uit.
  Vergeet niet dat je door dit gedrag al die mensen die moeite hebben met de veranderingen uitlacht en voor racist uitmaakt.
  En dan kan men in de politiek wel een elitaire houding aan nemen als het gaat om gevoelens van de mensen in Nederland natuurlijk is dat misschien wat anders dan verstand.
  De opkomst van Fortuyn gaf al aan dat er iets niet goed zat, er is en was onvrede.
  Door een moord en het over nemen van dit gedachten goed door een stel criminelen is dit even inde pot gestopt maar het is er niet minder om geworden.
  Maar het is niet weg het is erger geworden het overschreeuwen met woorden als racist en ophitser wakkert de gevoelens alleen maar aan.
  Zolang men niet de open dialoog aan gaat en mensen met deze gevoelens en ze met de rug tegen de muur zet zal naar mijn mening over een aantal jaren de gevolgen niet te overzien zijn.

  Reactie door Tiptop — maandag 12 maart 2007 @ 14.11 uur

 57. Natuurlijk heeft Jan gelijk.

  Wat echter wel een gegeven lijkt is dat, na het uitéénvallen van de Fortuynpartijen, veel voormalige Fortuynstemmers stemmen op ofwel de SP ofwel op Wilders, voor hen lijkt daar weinig verschil in te zitten, anders kun je niet kiezen uit of SP of Wilders; en of je met dergelijke aanhangers blij moet zijn, vraag ik me erg af.

  Maar ik ben er van overtuigd dat de SP haar socialistische koers vasthoudt en nimmer in de buurt van het vaarwater van Wilders zal komen, want Wilders is uiterst bedenkelijk bezig.

  Reactie door Rob — maandag 12 maart 2007 @ 14.23 uur

 58. Je ziet momenteel dat het politieke midden (de “gematigde partijen) verzwakt en dat de radicalere partijen ter linker (SP) en ter rechterzijde (PVV) sterker worden. Hiermee worden ook de tegenstellingen tussen de mensen in Nederland groter en de geschiedenis leert dat het dan fout kan gaan.
  Natuurlijk dragen de gematigde partijen ook verantwoording voor het ontstaan van deze situatie, maar de radicalere partijen dragen er ook verantwoording voor dat de situatie niet uit de hand gaat lopen als gevolg van toenemende polarisatie; ook de SP dus.

  Maar Jan kennende zal dat met de SP wel goed gaan, vooral als ze gaan regeren, nu in de provincies, en straks in het land, mits men bereid is tot samenwerking met de gematigde partijen, en dat zal moeten om tot een meerderheidsregering te komen.

  Reactie door Rob — maandag 12 maart 2007 @ 14.34 uur

 59. Laat ik vooropstellen ook ik de heer Van den Brink een PVDA verlengstuk vind, en dat hij de SP zwart probeert te maken.

  Maar ik ben het ook met Johan@18 eens.

  Jan Marijnissen zegt over SP en PVV: “De partijen vormen qua inhoud, stijl, maar ook electoraat, elkaars tegenpolen.”

  Dat mag zo zijn qua inhoud en stijl, maar qua electoraat ligt dat toch anders tegenwoordig. Een groot deel van het electoraat van de SP is inderdaad vrij links , de oorspronkelijke stemmers. Maar daar haal je geen 25 zetels mee.
  Heel veel mensen, zeg maar “het volk”, stemmen tegenwoordig net zo makkelijk als op Marijnissen als Wilders, zolang het maar niet op de gevestigde orde is.
  Ik ken zelfs stellen die eigenlijk vrij midden zijn qua gedachtengoed maar waar er 1 van op de SP heeft gestemd en 1 op PVV.

  Reactie door Sander — maandag 12 maart 2007 @ 15.01 uur

 60. Off topic:
  Geachte heer T. Romme, ik zou het ook heel
  erg op prijs stellen als u langs de ‘kantlijn’ van de SP kans zou zien, dat
  stukje spoorweg, komende uit Duitsland zou
  weten te behoeven voor Oss, Schijndel etc.
  ook t.b.v. het nieuw te bouwen ziekenhuis!
  Dat zet ook de diverse kleine plaatsjes weer
  een stuk beter op de kaart, ook voor wat de
  plaatselijke economie betreft!
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 12 maart 2007 @ 15.25 uur

 61. @58.Rob
  Maar Rob toch.
  De SP IS juist de gematigde partij die vanuit het midden opereert!
  Het zijn juist de andere partijen die de randen hebben opgezocht. Vandaar dat deze nu dan ook leeg lopen.
  Blijkbaar nemen deze geradicaliseerde partijen de kiezer nog steeds niet serieus. Enige zelfreflectie zou deze partijen dan ook niet mis staan.

  Rob, u weet ook dat het krachtveld in het politieke midden ligt. De groei van de SP toont aan dat de SP dit goed begrepen heeft en ook juist daar positie heeft. Het is u die opgeschoven is.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 15.41 uur

 62. ach de angst van dit kabinet is nu dus al weer duidelijk voelbaar,ze weten namelijk zelf wel dat men dit nog geen jaar gaat volmaken,er verandert namelijk niets in vergelijking met B2 en B3.

  dus mensen,begin er maar vast aan te wennen dat de staatsmedia en dit soort figuren er alles aan gaan proberen te doen om de SP in een verkeerd of kwaad daglicht te stellen.

  ze zijn immers zeer bevreesd als het gaat om de volgende verkiezingen…
  en die komen volgens mij eerder dan we denken!

  dit kabinet is amper begonnen en we zijn al weer terug bij de problemen die B1 B2 hebben doen vallen.

  Reactie door iew — maandag 12 maart 2007 @ 15.43 uur

 63. Het toppunt vond ik het anhalen en verwijzen naar de “Weimarer Republiek” als wegbereider naar het nationaal-socialisme. Die vent schijnt echt van de pot gerukt.

  Reactie door Datura — maandag 12 maart 2007 @ 15.52 uur

 64. @ 56 Tiptop

  Wilders bespeelt het volk met een roestige viool.

  Een of meerder paspoorten is gewoon onduidelijk en per definitie een vaag begrip voor een hele hoop mensen en alle mensen zijn zeker in deze hectische tijden op zoek naar duidelijkheid en geborgenheid.

  Wilders propageert een oplossing en ment het volk op tot grote hitsige hoogte. Vies populisme uit zijn mond maakt de kwestie tot een self-fullfilling prophecy.

  Als je het op de keper beschouwt, is helemaal niet van zo’n groot belang.

  Je zou de voorwaarde kunnen stellen dat het hoogste ambt; de minister president, in Nederland moet zijn geboren ( al heeft hij 20 paspoorten ) zoals van de amerikaanse president wordt geeist.

  Dan los je in een klap alle bestuurlijke angsten op en kun je over gaan tot de problemen die wel belangrijk zijn.

  Zo’n duidelijke visie moet JM bijvoorbeeld geven voordat de fanfare ook maar één noot heeft gespeeld. Bovendien moet je voor Wilders geen oneigenlijk fatsoen betrachten maar hem noemen wat hij is :

  Een achterbakse manipulatieve volksmennende populist.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 16.08 uur

 65. Sp moet naar mijn mening haar standpunten uitermate geprononceerd verkondigen en ongegeneerd het perverse gedachtegoed van Wilders aanvallen.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 16.17 uur

 66. ACE
  Een achterbakse manipulatieve volksmennende populist.

  Een domme fout en ook niet oplossend want je noemt ook zijn achterban zo en de mensen die dicht tegen zijn gedachtegoed aan zitten.
  Want je bent aan het schelden je weet dat dit stom is alleen met argumenten werken en nogmaals ga niet buiten de gevoelens om van een hoop mensen.
  Door schelden wakker je die alleen maar aan.
  Misschien hebben die mensen het zelfde gevoel als mensen die tegen de EU zijn of tegen deze grondwet.
  Het nieuwe, het vreemde het door de strot gedrukt krijgen.

  Reactie door Top Top — maandag 12 maart 2007 @ 16.21 uur

 67. Op zich is er niet zoveel verkeerds aan wat de heer Van den Brink verteld. Wel ligt er een suggestie op die dan weer niet klopt. Waar ik me wel mateloos aan stoor is dat bepaalde media geen kans onbenut laten om deze suggestie als waarheid te verheffen en te suggereren, zie je wel JM is gewoon die ouwe maoist, en als je hem aan de macht laat komen gaat het land naar de knoppen of komt het nationaal socialisme weer bovendrijven. Ik krijg wel de indruk dat de SP daarin stelselmatig de zwarte piet toegeschoven krijgt. Daarvan zijn voorbeelden te over. Alsof de gevestigde orde een slechte verliezer is en weigeren de SP serieus te nemen en eens inhoudelijk van gedachten wisselen. Zojuist las ik de column van mijnheer De Winter in Elsevier. Dat is echt vuilspuiterij zonder inhoudelijke argumentatie, eigenlijk ben je dan wel triest als je alleen op zo’n manier je punt kan maken. Maar goed de heer Van den Brink…

  Een van de dingen die hij zegt is het samengaan van de stromingen nationalisme en socialisme. Volgens mij bedoeld hij hier niet per se het samengaan van de SP en de PVV. Het zou ook een heel nieuwe partij kunnen zijn die deze stromingen verenigt, met een soort Fortuyn aan het hoofd.

  Zijn opmerkingen omtrent het liberalisme zijn volgens mij alleen om het kader te schetsen waarin het een en ander plaatsvindt.

  Reactie door apollo — maandag 12 maart 2007 @ 16.23 uur

 68. @ 62 iew

  Ik ben het met je eens dat dit haast niet anders kan dan dat dit door belanghebbende uit de nieuwe coalitie is georkestreerd.

  Maar in tegenstelling tot jouw relativerende houding, vind ik deze aanval op de integriteit van de SP zeer ernstig.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 16.32 uur

 69. @ 67 apollo

  Van den Brink zegt impliciet dat als de SP en PVV te groot worden, er een risico is dat dat zal leiden tot nieuw nazisme en dat de heroïsche helden uit de nieuwe coalitie te vuur en te zwaard dit triomfantelijk kunnen en moeten bestrijden.

  Niks, nada , niënte argumenten zijn er te vinden om deze conclusie te rechtvaardigen.
  Die man heeft de intelligentie van het eerste het beste varken en een, door het volk betaald, programma brengt dit onder de pretentie van wetenschappelijke onderbouwing op de TV.

  Buitenhof had al een klein beetje de waas om zich heen als zouden ze elitair gemotiveerd zijn en … of is dit wel een zeer ongepaste markante uiting daarvan of het is amateurisme ten top.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 16.56 uur

 70. Van den Brink is uit de bocht gevlogen met zijn nazi-conclusie, maar ik ben blij dat hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd. Je hoeft geen gestudeerd te hebben om te zien dat de SP zich afkeert van internationale ontwikkelingen, zoals de mondialisering van het bedrijfsleven of de Europese Unie. Dat gebeurt niet alleen op basis van argumenten, maar ook door achterdocht aan te wakkeren en in te spelen op onzekerheid.

  Het zou de SP sieren als ze eens van de gelegenheid gebruikt maakt om zichzelf kritisch te analyseren. Soep uitdelen om stemmen te winnen? Geinige filmpjes, muziek en andere viraal spul om sympathie te winnen? Het mag, maar dan moet je niet boos worden als iemand hardop zegt wat hij ziet gebeuren.

  Nogmaals, met het extrapoleren naar nazi-duitsland is hij veel te ver gegaan, maar niemand kan toch ontkennen dat de campagnes van de SP religieuze trekjes krijgen. Er is niks mis met het bieden of suggereren van warmte en veiligheid, maar kijk dan niet vreemd op als iemand het bij de naam noemt!

  Reactie door andre-s — maandag 12 maart 2007 @ 17.06 uur

 71. @ACE

  dat vind ik ook,maar de enige oplossing is om het mediapark eens flink schoon te vegen.

  want degene die hier aan meewerkt en het publiekelijk maakt voor deze meneer, is eigenlijk van het soort dat men NSB noemnde in WOII.[de media]

  steeds vaker zie ik op tv en dergelijke,dat journalisten zich ook gaan uitspreken over partijen en kwesties.
  neem maar eens een persoon als Ferry Mingelen [lees Mengele]

  die vind het vaak erg leuk om ook even persoonlijk tegen de SP aan te trappen.
  ik word kotsmisselijk van de media.

  Reactie door iew — maandag 12 maart 2007 @ 17.43 uur

 72. Wat me opvalt, is dat Gabriel van den Brink, ooit eens vereeuwigd als Marcel Plein (dacht ik) in een roman van A.F.Th. van der Heijden als laatste marxist van Nijmegen, meer geprikkeld heeft met zijn stelling dan de andere hooggeleerden. Aan de reacties te beoordelen van deze en gene, hebben niet veel mensen de moeite genomen de stelling eens goed te bestuderen en te bekijken wat er nu precies staat. Ja, hij is van oorsprong katholiek, maar daarom nog niet verdacht. Jan Marijnissen komt ook uit een katholiek nest, net als ik trouwens en vele anderen uit het katholieke zuiden, waar de SP inmiddels een belangrijke politieke partij is geworden. Gabriel verkondigt eigenlijk helemaal geen aan de SP vijandige stelling. Hij kijkt puur naar electorale bewegingen van de laatste jaren en probeert daar systeem en structuur in aan te brengen, deze verschuivingen te duiden, ook met historische voorbeelden. Dat gebeurt trouwens veel vaker dan iedereen denkt. Als Jan een opmerking maakt over het kapitalisme, over de vrije markt, dat die nooit zal deugen, dan doet Jan zelfs een metahistorische uitspraak, zonder daarvoor bewijslast aan te dragen. In die zin is de column van De Winter wel treffend. Ik ben het vaak fundamenteel oneens met de Winter, dit terzijde.
  Ik denk dat de maatschappelijke omstandigheden in Nederland veel minder extreem zijn dan de nadagen van de Weimar-Republiek in Duitsland. Wel is er groot onbehagen, dat eigenlijk niet overeenstemt met maatschappelijke omstandigheden, die voor een aantal groepen minder aangenaam zijn, maar voor de meesten best wel redelijk zijn, zeker in vergelijking met de crisisjaren in Duitsland. Toch zie je in Nederland grote politieke tegenstellingen en een groei van partijen, die het radicalere gedachtengoed aanhangen. De SP is in wezen nog marxistisch, wel gemoderniseerd en aangepast aan het parlementaire stelsel. De klassenstrijd is nog niet afgezworen. Voor mij hoeft dat ook niet. Maar kom er dan eerlijk voor uit. De partij van Wilders is sterk etnocentristisch en begint steeds engere trekjes te krijgen. Alle moslims moeten maar vertrekken uit Nederland, dat is zijn uiteindelijke doel. Het gevaar komt ook niet zozeer uit linkse hoek, maar meer uit de rechter hoek. Als men daar linkse, populistische, antikapitalistische elementen inbouwt en een rechtse charismatische leider vindt, goed gebekt a la Jan Marijnissen, die ook zeer charismatisch is, dan zouden de rapen gaar kunnen zijn. Een figuur als Fortuyn had de zaak een flinke ruk naar rechts kunnen geven. Hij stond in de peilingen al op 40 zetels, en dat vanuit 0 begin maart, toen hij doodgeschoten werd. Van den Brink heeft het niet zozeer over de poppetjes, maar vooral over electorale bewegingen. We zouden allemaal daarover eens dieper moeten nadenken, ook de mensen op de steigerplanken of in een fabriek aan een productielijn. Van kritisch denken wordt de wereld meestal niet beroerder.

  Reactie door Tiny Romme — maandag 12 maart 2007 @ 17.44 uur

 73. @ 66 Sop Sop

  Leuk, een representant die met zijn geitewollen sokken in de linkse kerk oneerlijkheid predikt.

  Het is juist van het aller grootste belang dat je dit soort kwesties met ongenuanceerde eerlijkheid aan de kaak stelt. Dan kunnen de opponenten met open vizier reageren, blijven de emoties zuiver. Jouw tactiek heeft in het verleden gefaald en geleid tot de metaforen zoals in mijn eerste zin verwoord. Het onder het kleed vegen dient al helemaal geen doel; dat was toch de les uit de Fortuynrevolutie.

  Toegegeven achterbaks kan ik niet staven en volksmennerij en populisme zijn feitelijk een contradictio in termino dus is mijn benaming geen accurate beschrijving van Wilders. Nieuwe poging :

  Wilders is een demagogische volksmenner.

  Zo beter of heb je liever dat ik hem een schattebout noem zodat poesjelief en zijn kittens lekker kunnen blijven slapen op hun fluwelen handschoen. Ik zou niet willen dat een van die zachte wollige kindertjes ook maar een traantje zouden moeten pinken, waarschijnlijk hebben ze gewoon een slechte jeugd gehad.

  Of mag ik van jou een pedofiel niet meer zo noemen omdat die arme kindertjes er dan achter komen dat ze gebruikt zijn of dat hun gevoelens daarmee worden geschaadt.

  Je moet de EU grondwet niet vergelijken met een dubbele paspoorten kwestie die discriminerende elementen in zich behelst.

  Bovendien mag je mij wel uitschelden omdat ik stompzinnige dingen zeg, graag zelfs.

  Een ding weet ik zeker ; Je hebt duizend keer meer aan Wilders dan aan zo’n slappe hap als jij ……, oeps

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 17.49 uur

 74. @70 andre-s
  Het komt mij voor, een of andere middelpuntvliedende kracht heeft U bij het schrijven van de bovenstaande woorden eveneens uit de bocht doen vliegen.
  Wat de SP vooral siert. is dat ze zichzelf is, gebruikmakend van die werkelijkheid zoals die zich behalve aan verdwaalde en manupulerende politici en sociologen, ook aan de normale sterveling voordoet.:0
  Uw woorden klinken als een verbale bedevaart
  naar een fictief Mecca. Zeer religiueuze benadering.

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 17.53 uur

 75. @ 70 andre-s

  De SP keert zich niet af tegen internationale ontwikkelingen, SP wil juist maximale benutting van het europees geimplementeerde begrip subsidiariteit.
  Als je denkt wel argumenten te kennen, zou je die dan even kunnen laten weten ?.

  In je laatste zin zeg je : ” kijk dan niet vreemd op als iemand het bij de naam noemt! ” , kun je me vertellen welke naam dat dan is ?? aub.

  Sop SOP, Zo beter Sop Sop, wedden dat hij niet weet aar het over gaat !.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 18.05 uur

 76. Volgens mij is noch de burger, noch de SP tegen een Europese Unie.
  Waar de SP WEL op tegen is is een Europese Unie die het liberaal kapitalisme in haar grondwet wil verankeren. Dat is iets heel anders.
  De SP is niet bezig met nationalisme, dat is een valse voorstelling van zaken. De SP is ook niet xenofoob.
  Als men buitenlandse werknemers hier naar toe haalt, dan wel dezelfde rechten. Buitenlandse werknemers hier laten werken tegen een veel lager loon is niet xenofoob, het gaat hiet om het uitbuiten van buitenlandse werknemers.
  De SP neemt aanstoot aan het liberaal kapitalisme. Internationaal wel te verstaan.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 18.09 uur

 77. @ 73 Rob de Kuster

  Je zult het wellicht van mij niet graag horen maar jouw bijdrage wederom is een verademing.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 18.14 uur

 78. @ 70 andre-s

  Wat een hoop omzin schrijf je in zo’n klein stukje tekst.

  Ja, de SP is en was tegen het grondwettelijk verdrag, beargumenteert dat op inhoudelijke gronden en wordt daarin gesteund door een overgrote meerderheid van de bevolking. Als je daaruit afleidt dat de SP zich in de richting van het nationaal-socialisme beweegt ben je het spoor toch wel goed bijster.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 12 maart 2007 @ 18.14 uur

 79. @73.ACE
  Waarom niet, ACE? Ik waardeer iedere bijdrage en die van u dus ook.
  Ze geven tenslotte kleur aan de discussie.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 18.19 uur

 80. Ik stel mij behoorlijk hardvochtig op en niet iedereen wil van zo iemand een compliment krijgen.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 18.28 uur

 81. 32. Mag ik de stelling deponeren dat vele zich onafhankelijk noemende wetenschappers een stuk minder onafhankelijk zijn dan ze doen voorkomen als het om politiek gaat.
  Er gaan er overigens vele de politiek in.

  Voor de rest is dit niet niets. Een cultuursocioloog die zich met politiek, cultuur en historie in deze bezighoudt weet als geen ander dat dit niet de plaats noch het moment noch de manier was om dit te berde te brengen.
  Zorgvuldigheid mag toch ten minste te verwachten zijn,. Hij wist dat een antwoord van minimaal 5 minuten nooit een diepzinnig danwel juist beeld zou kunnen geven zelfs nog maar zou kunnen benaderen, zeker daar de stelling niet bediscussieerbaar was. Hij was er niet bij nl, er was geen tijd voor etc..etc…

  Bovendien is er niets wat Jan Marijnissen gedaan danwel gezegd heeft noch de SP dat enige aanleiding gaf voor het deponeren van die stelling.
  Het kwam zomaar bij hem op waarom?
  Loyaliteiten in twijfel trekken noemen ze zoiets en dat mag niet maar nu wel?

  Als je dit als wetenschapper dan toch doet heb ik ieder recht zijn onafhankelijkheid en bedoelingen in deze in twijfel te trekken.
  Jij van allen zou dan moeten weten dat hij niet dom is en ik wens hem dan ook niet zo te behandelen en juist daardoor neem ik dan maar aan dat dit weldegelijke een politieke bedoeling heeft. Welke is te raden.

  Ik ben het geheel met Madelief eens op één punt na. Het gaat mij er niet eens om dat dit nu de SP betreft, ik zou het in álle gevallen zo opgevat hebben en smerig vinden.
  Dat het de SP is en op dit moment komt zegt meer dan alle argumentatie.
  Hij is niet dom laten we hem dan ook niet zo behandelen. Deze mijnheer wist precies waarmee hij bezig was en óók waarom.
  Ik voelde het aankomen na het intervieuw in NRC van Han Noten gelezen te hebben dezelfde tendensieuze praat en insinuaties.
  Toevallig? Lijkt me niet.

  70 Andre.

  Met je eens ik was niet blij met het KVP antwoord van Jan zoals ik al verwoord had, voel me daardoor evenzeer in een hokje geplaatst.Het familiegevoel binnen een partij is mij ook vreemd en kan zeer gevaarlijk zijn. Familie heeft niet de neiging elkaar kritisch te bevragen.
  Echter een kiezer is een kiezer.
  Ik stem op een programma en argumenten.
  Daarbij wil ik echter niet zeggen dat mensen vanuit hun geloof niet dezelfde programmapunten kunnen steunen om dezelfde redenen maar dat vanuit een andere achtergrond beargumenteren.
  Waarom wordt er m.b.t. andere partijen nooit over religie gepraat? Zitten er bij de PvdA geen ex KVP-ers bij die binnen hun groepje leef familie van hoogopgeleiden zich wel lekker voelen en bij het CDA in de campagne een zeer hoog familiegehalte en bij de VVD en D66?
  Volgens mij zijn alle geloven overal vertegenwoordigd en doet dat er niet toe.
  Met respect voor de seculiere politiek zou dat ook geen item mogen zijn, tenzij politiek beargumenteerd wordt met geloof zoals de CU en soms het CDA dán maken ze er zelf een argument van.
  Die scheiding is dan ook met dit kabinet flinterdun gebleken.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 18.39 uur

 82. @80.ACE
  Zolang een discussie op inhoud gevoerd wordt kan ik veel hebben, ACE.
  Ik verwacht van niemand dat ze zonder meer met mij eens zijn. Dat hoeft ook niet. Zoals ik al zei, verschillende standpunten geven kleur aan de discussie en we kunnen er allemaal op zijn tijd iets van elkaar leren.
  Het is daarom dat ik dan ook iedere bijdrage waardeer.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 18.47 uur

 83. 42. Bacus vind ik ook ik zit erop te wachten.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 18.49 uur

 84. Is het bekende modder gooien van de PvdA en CDA omdat zijn een aantal stemmen zijn kwijtgeraakt , wat overigens hun eigen schuld is ; zeker voor de PvdA ; die lui moeten zich KAPOT schamen , dat zij menen te denken en handelen in NAAM van het lagere werkvolk ; Het zijn VVD-ers in rode jasjes .

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 18.58 uur

 85. @Tiny Romme
  Het viel me altijd al op dat het wezenlijke in het gebruik van veel woorden moeilijker te ontdekken valt in verhouding tot het gebruik van weinige.
  Hoewel dit onder enig voorbehoud niets hoeft te zeggen over het wezenlijke zelf.

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 19.00 uur

 86. @Andre-s.ik heb je inzending op me laten inwerken.je zegt,:met het extrapoleren naar nazi-duitsland is hij veel te ver gegaan:Maar wat bedoel je dan.Dat de SP het Hamas is van de lage landen??

  Reactie door paul — maandag 12 maart 2007 @ 19.11 uur

 87. Als je rood en blauw samenvoegt krijg je pas echt een strontkleur.

  Het slaat als een tang op een varken alle politieke partijen hebben zoiets van één grote familie kijk maar eens terug op de congressen vooral die van het CDA en de PvdA niet minder, beetje verschoten kleur maar alah…
  wil dat dan zeggen dat…….
  Dat is pas kneuterig je kunt water en vuur ook niet samenvoegen terwijl het wel naast elkaar kan bestan denk maar aan mijn centrale verwarmingsketel.
  Het is maar hoe je de scheiding aanbrengt.
  En dat is juist wat de heer Brink niet gedaan heeft. Bij mijn verwarmingsketel waren de monteurs zich daar terdegen van bewust ontleent aan de realiteit en ervaring.

  Een stelling daar wordt over nagedacht, daar moet enige grondslag of vermoeden aanwezig zijn dat moet ergens uit ontsproten zijn en als dat niet is aan de feiten weergegeven in politiek gedrag dan moet er een ander doel achter zitten. Zoiets verzin je niet tenzij het niet om het antwoord gaat.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 19.17 uur

 88. @72.Tinny Romme
  Ik denk dat de stelling van de heer van den Brink wel degelijk fout is. Zijn analyse van het electoraat klopt naar mijn bescheiden mening niet.
  Natuurlijk schuilt er een gevaar in een rechts georienteerde populist die doel gericht op het publieke ongenoegen appeleert. Daar is momenteel echter geen sprake van.
  Ten eerste gaat de SP op inhoud naar de kiezer toe, zij bedrijft geen populisme.
  Maar de wezelijke fout zit hem hier in;
  de SP opereert niet vanuit de marge, maar vanuit het politieke midden. Juist daarom is de SP groeiende. Het zijn de gevestigde partijen die de randen hebben opgezocht, geradicaliseert zijn.
  De suggestie dat de SP vanuit de marge opereert is foutief.
  Met name de PVDA heeft een ruk naar rechts gemaakt en ondervind daar nu de consequenties van.

  Daarnaast denk ik dat de heer van den Brink de kiezer onderschat. Deze kiezer ondervind aan de lijve wat de gevestigde partijen aan beleid voeren en heeft feilloos door wat dat betekent. Zelfs al zou er een rechtse populist zoals Fortuin opstaan, dan is daar nog altijd de SP om weerwoord te bieden.
  De burger is dit liberaal kapitalisme meer dan zat. Het is in de kern elitair. Men wil een democratie waarin de burger vrij en in gelijkheid invloed op het beleid kan uitoefenen. Een parlement, een regering die naast de burger staat. Niet een die over de hoofden van de burger haar eigen gang gaat. Daar zelfs geen verantwoording over wil geven.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 19.20 uur

 89. Andre s…het nationaal socialisme is niet hetzelfde als de SP! DE SP is internationaal gericht maar ook nationaal. Geert Wilders is nationaal gericht. De SP is dus veel breder!
  Bovendien heeft de SP respect voor ieder mens, dieren en het milieu. Volgens mij weet je gewoon neit waar de SP voor staat?

  Reactie door cynthia — maandag 12 maart 2007 @ 19.23 uur

 90. Vergeef me de schrijf- en typefoten, ik vind het rot nalezen in zo’n klein venstertje.
  Wat ik nog wou zeggen.
  Mijn monteurs zouden nooit de stelling opwerpen Wat zou er nu gebeuren als we het water en het vuur samenvoegen en dan het gas er ook maar bij. We zouden een kort leven beschoren zijn.
  Ik weet ik maak een karikatuur van de wetenschap bij de wetenschap dat ik dat recht verworven heb zogauw de wetenschapper een karikatuur van zichzelf maakt.

  Reactie door Henny — maandag 12 maart 2007 @ 19.25 uur

 91. @90.Henny
  Het is helemaal duidelijk, Henny.
  Ik denk dat we er beiden over eens zijn dat de heer van den Brink hier in feite politiek bedreef. Hij wilde een beeld projecteren die bij de SP kiezer in de eerste plaats angst aanjaagt. Een misplaatst beeld, zeer onterecht.
  Zijn motieven zijn op z’n minst dubieus. Ik vermoed dat de huidige coalitie hier via de heer van den Brink de SP een hak probeert te zetten.

  Politiek by peroxy!

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 19.45 uur

 92. Ik wil in het bovenstaande echter niet suggereren dat het politieke midden betekent dat de SP meer rechtse politiek bedrijft. SP bedrijft socialisme en die is links. Maar wanneer andere partijen aan het politieke spectrum verder opschuiven naar rechts komt de SP in het midden uit. Ik doel hiermee met name op de PVDA die een schuiver naar rechts maakte. En dat daardoor de SP voor een groter aantal kiezers interessant wordt. De middenmoot, als u begrijpt wat ik bedoel.
  Dit even ter verduidelijking.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 20.10 uur

 93. @ 88 Rob de Kuster,

  Zo is het volgens mij ook.
  PvdA en CDA en VVD vinden elkaar relatief gemakkelijk. De geldbelangen vinden elkaar snel. De top is zwak en gevoelig en krijgt t.z.t. een goede functie in het bedrijfsleven of reeds tijdens functioneren.
  Er wordt door die partijen steeds meer door de strot van de kiezer gedrukt waarvoor deze kiezer niet expliciet voor gekozen heeft.
  De top weet niet meer wat er aan de basis leeft of wil er niets van weten, hoeft er zelfs niets van te weten. Als je er maar voor zorgt dat je tegemoet komt aan Bush, Shell, Unilever, Rabobank, ING, Energiekolossen, etc etc dan zit het wel snor met je carrière.
  Er is veel te weinig terugkoppeling.
  De bovenwereld is los van de ondere lagen. En zolang de helft van dit land blijft slapen en niet gaat stemmen zal dat zo blijven en kan het graaien en verraden gecontinueerd worden.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 20.10 uur

 94. De geschiedenis is een intellectuele constructie gebleken schreef ik, zeer ontvankeljk voor revisionisme.
  Sterker nog,waar het de toekomst betreft zie ik dit ook gebeuren, hoewel daarbij van revisionisme natuurlijk geen sprake kan zijn.:)
  Gewaagde woorden wat mij betreft, die ik hier zomaar durfde neer te schrijven.
  Ik verbaas me over het uitblijven van repliek, die hier toch gebruikelijk is?

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 20.22 uur

 95. beste tiny romme,

  als u van den brink kent, dan kent jan hem ook? des te meer reden om geëmotioneerd te zijn.
  u spreekt u zelf tegen. eerst is van den brink een objectieve wetenschapper, in een latere reactie was hij marxist. toen ook al wetenschapper. ik las hem voor mijn studie eind jaren 70, begin 80. had oa les van dick pels. die komt er tenminste voor uit dat hij nu pvda-er is.
  van den brink zegt te abstraheren. marijnissen reageert als de leider van een politieke beweging. maar daarvoor zat jm in buitenhof. als leider van de sp, niet alsof een of andere zgn. objectieve wetenschapper.
  driewerf schande. ben het met alle mensen eens die zeggen dat van den brink doelbewust effekt heeft willen sorteren, de sp (leiding, leden, stemmers) in diskrediet heeft willen brengen. want dit blijft hangen.
  en ik pik het niet door een voormalige marxist zo in de hoek te worden gezet. heb ooit wel cpn gestemd – nooit pvda want die is nooit links geweest – maar ben sp-lid. niet alleen door het gedachtegoed maar ook door de daden.
  andere partijen kunnen nog zulke mooie dingen opschrijven – de daden spreken voor zich. viva de sp, viva.

  Reactie door marga — maandag 12 maart 2007 @ 20.23 uur

 96. Hoera! Weer een bedrijf verkocht,
  Akzo Nobel Organon in Amerikaanse handen. Wie biedt een leuk bedrag voor
  BV.Nederland? Incl. 16 miljoen hongerlijders in spe.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 12 maart 2007 @ 20.30 uur

 97. @93.L’ecologiste
  Wanneer een partij van onderop niet gedragen wordt kan dan misschien wel een tijdje rondzweven, maar ja, uiteindelijk is daar toch de zwaartekracht.
  De PVDA, CDA en VVD hebben zich gecommiteerd aan het liberaal kapitalisme; de vrije markt.
  En de kiezer ziet dit, vroeg of laat, ook.
  Daarnaast gedragen de gevestigde, hierboven genoemde, partijen zich elitair. Men gaat aan de kiezer voorbij, voert een agenda uit, kost wat het kost.
  Tja, dan is daar natuurlijk de SP die daar dan even een schijnwerper op zet. De SP laat dit gedrag aan de kiezer zien. Volgens mij is dat ook terecht.
  We streven tenslotte nog altijd naar een democratie.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 20.31 uur

 98. @ 95 Rob de Kuster,

  Inderdaad, maar nog steeds is het grootste deel slapende en dan kan de top van de partijen CDA, VVD, PvdA gewoon zijn gang gaan. Ze volgen de belangen van nhet geld en worden daar tzt voor beloond en ondertussen is de hierarchie dusdanig dat de managers het personeel en de lagere echelons kort houden.
  Dit proces dient gestopt te worden. Er moet een andere cultuur komen én de mensen in Nederland moeten politiek bewust worden. Tot zolang zal de top doorgaan met graaien. Nederland in de uitverkoop doen. Nu weer D66-er Wijers.
  Wel aardig van die ene topman van Organanon die het niet eens was met de overname en ontslag nam. Zou hij dat echt menen of is dat een nieuwe manier, moraal om de mensen koest te houden.
  Hij neemt ontslag maar zijn kosje is natuurlijk allang gekocht.

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 20.47 uur

 99. Ik heb zondag het Buitenhof programma gezien.
  Het is geen ingewikkelde kwestie.

  De nieuwe coalitie van Balkenende heeft het bewuste programma op die zondagmorgen gebruikt om middels bangmakerij de SP aan te vallen middels een semi-wetenschappelijke voordracht door een socioloog die zich duidelijk voor het coalitie-karretje heeft laten spannen. Anders zeg je zulke domme dingen niet.

  Wat net zo stupide is, is wat als laatste programma onderdeel volgde. Een voordracht over de oorzaak van het grote verliezen van de PvdA bij de laatste twee verkiezingen. Er werd heel gestudeerd en elitair gewauweld over die wiarda stichting en wat al niet.
  Er werd met geen woord gerept over werkelijke oorzaken. Geen woord over de misstappen van W. Bos en geen woord over het kant en klare kiezersbedrog inzake de kwestie Irak. Dom. Denken ze bij de PvdA nou echt op deze manier uit het door W. Bos veroorzaakte dal te komen? Dat de redactie van Buitenhof het allemaal opneemt in de programmering kan je alleen maar verklaren van uit de angst van de coalitie voor de SP.
  Simpel.

  Reactie door Koen — maandag 12 maart 2007 @ 20.51 uur

 100. Iedereen schrijft hier alsof Van den Brink onafhankelijk ‘wetenschapper’ is. In werkelijkheid is Van den Brink adviseur van het CDA. En dat plaatst zijn schunnige opmerkingen in een heel ander daglicht.

  Reactie door Drob — maandag 12 maart 2007 @ 21.19 uur

 101. Hier nog iemand die met een kruistocht bezig is.http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/143031/weblogid/59/index.html

  Reactie door paul — maandag 12 maart 2007 @ 21.24 uur

 102. @ 96
  Wat ik bij jou en nog een aantal anderen opmerk is de argwaan tegen de pers, in dit geval Buitenhof, maar ook Nova krijgt er nog wel eens van langs. Dit zijn aantijgingen die niet te bewijzen zijn.De SP is de laatste tijd absoluut niet geboycot door de programma’s van de publieke omroep. Als er dan eens iemand wat zegt, waar je het niet mee eens bent, moet je niet doen alsof er een complot van de media bestaat waar dan de regering ook nog achter zou zitten. Dit is onzin. Erger is het dat de aanname dat de media partij kiezen tegen de SP de discussie totaal doodslaat, want alles is gelijk verklaard. Vergeleken bij de weekbladen zoals Elsevier en HP/de Tijd, die duidelijk voor rechts kiezen, zijn de genoemde actualiteitenrubrieken betrekkelijk objectief.

  Reactie door simbro — maandag 12 maart 2007 @ 21.33 uur

 103. Al eerder is opgemerkt, dat er een groep van gefrusteerde kiezers is, die net zo makkelijk voor de SP stemmen als voor Wilders. Maar die groep is gelukkig vrij klein. Het zijn mensen met een tamelijk laag politiek bewustzijn, maar een sterk gevoel van onvrede. In Duitsland was een veel grotere groep van kiezers die het niet meer wisten, waaronder veel teleurgestelde en onderling verdeelde socialisten (de revolutie was mislukt).De bende van Hitler heeft het predikaat ‘socialisme’ heel listig gebruikt om die grote groep samen met nationalisten achter zich te scharen. Toen door de oorlogsindustrie de economie op gang kwam en inderdaad wat sociale maatregelen werden genomen kreeg de NSDAP de wind in de zeilen.
  Juist omdat die truc toen gelukt is, zal dat niet nog eens gebeuren, omdat iedereen weet hoe dat is afgelopen. Men heeft van de geschiedenis geleerd en kan nu veel beter onderscheiden het verschil tussen socialisme en een rechtse nationalistische partij met wat sociale versiering ter camouflage. Daarom is wat van den Brink vreest niet echt aan de orde, hij had dit zelf moeten bedenken. JUIST DE AANWEZIGHEID VAN EEN STERKE SP VOORKOMT wat in Duitsland tot het Derde Rijk leidde.Hieruit blijkt trouwens wel hoe belangrijk het is de geschiedenis (van de arbeidersbeweging in het bijzonder) te kennen om niet in de zelfde fouten te vervallen

  Reactie door simbro — maandag 12 maart 2007 @ 21.57 uur

 104. Het vooralsnog uitblijven van een reactie op
  mijn bijdrage onder @94 getuigd m.i.van de latente feitelijke menselijke eenzaamheid, die indien herkend een triest geluk vertegenwoordigen kan, bij gebrek aan feitelijke oppositie :)

  Reactie door Alex — maandag 12 maart 2007 @ 22.06 uur

 105. Bij toeval sprak ik vandaag enkele studenten die bij van den Brink college hebben gelopen en zij spraken unaniem afkeurend over zijn ziekelijke focus op discipline en tucht. Deze studenten was het opgevallen dat hij in de persoonlijke omgang af en toe in een neurose van ontwijkend oogcontact terecht kwam.

  Dat alles was aanleiding het een en ander van hem te lezen en het zal waarschijnlijk mijn voorkennis of mijn vooroordeel zijn geweest, maar zijn neurotische geldingsdrang en zijn afkeer van onvolkomen, inperfecte mensen is onmiskenbaar.

  De 1 of 2 keer die ik hem in Buitenhof heb gezien, vond het ook al vreemd dat hij zoveel moeite had zich een houding te geven.

  En toen viel het kwartje. Die man is geestelijk niet gezond. Dit is geen sneer want dat zou ik ver beneden mijn stand vinden. Ik ben echt van mening dat mensen in zijn omgeving dit eens serieus moeten bekijken.

  Overigens kan het niet anders dat andere mensen, collega’s bijvoorbeeld, dit ook opgevallen moet zijn, dat kan niet anders.

  Onverlet dat ik zijn stelling nog steeds onzinnig vind, heb ik nu wel spijt van mijn hardvochtig oordeel over hem als persoon.

  Het kan verkeren.

  Reactie door ACE — maandag 12 maart 2007 @ 22.41 uur

 106. Ik blijf toch verbaasd over het afgeven op Bos. Wat heeft hij de afgelopen 5 jaar voor de PvdA bereikt. Er zijn voor politieke partij maar twee verkiezingen echt belangrijk ,gemeentraadsverkiezingen,en tweedekamerverkiezingen.Bij de gemeenteraadsverkiezingen won Bos 670 raadszetels,nu totaal meer dan 2000,als of je een emmer leeg gooit.In de 50 grote steden volledig dominant.Tweede kamer verkiezingen een ramp 33 zetels, resulteert in 12 leden in het nieuwe kabinet. Voor zo’n “draaikont” neem ik mijn petje af.En laten we realistisch blijven,het SP programma van nu lijkt ook niet meer op dat van vroeger.Weg was de NAVO ,en de monarchie nooit meer iemand over gehoord. De laatste stelling in Buitenhof die niet aan de orde kwam,over het potentieel van de SP was misschien het leukst.D66 1994 24 zetels,LPF 2002 26 zetels,SP 2006 25 zetels,is dat buiten de oude parijen het maximum haalbare?Ledentallen zeggen op zich niks.Groen Links 7 zetels 24000 leden,CU 6 zetels 24000 leden,SGP 2 zetels 24000 leden.

  Reactie door Piet van Dijk — maandag 12 maart 2007 @ 22.51 uur

 107. Sorry een foutje,CU 26600 leden,SGP 27100 leden.

  Reactie door Piet van Dijk — maandag 12 maart 2007 @ 22.56 uur

 108. @48 Irma

  De link die je doorgaf heb ik gelezen…
  Groeit die Leon de Winter dan nooit op? Nog altijd bezig met zijn treiterstukjes in de schoolkrant. ‘t Ettertje gebruikt zijn pen om het dictatortje in zichzelf te projecteren op de ander. Dit onbuigzame, wraakzuchtige neofascistische mannetje hangt als een krijsende baby aan de Joodse moederborst waaraan hij zich volzuigt louter en alleen ter bevrediging van zijn eigen waanzin. Zindelijk worden zal hem sieren ipv zijn ‘grote boodschap’ te laten pamperen in een stinkende krant.

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 22.58 uur

 109. Wat het Buitenhof betreft:
  Deze staat BUITEN iedere vorm van HOFFELIJKHEID. Stijlloos!
  Ook de redactie van Buitenhof heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling.
  Het is een neoliberaal gevaarlijk zootje geworden in ons land. Zij beheersen de media.

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 23.07 uur

 110. Het slechte van van den Brink zit niet zozeer in zijn theorie. Een linkse partij zou in combinatie met een rechtse partij best wel eens een grote schare kiezers kunnen trekken. En dat kan slechte gevolgen hebben.
  Alleen, dat hij dat opwerpt als stelling in het kader van deze discussie die gaat over de betekenis van de SP voor de Nederlandse politiek en samenleving, dàt klopt niet. De SP heeft nooit aanleiding gegeven te denken dat ze ook maar iets van verwantschap met het nationaal socialisme wil hebben. Dan kun je wel zeggen dat je dat ook niet bedoelt, maar dan moet je zo’n stelling ook niet willen brengen in een discussie over de SP. Want dan suggereer je wel degelijk iets. Is dat domheid van van den Brink of bewuste zwartmakerij?

  Reactie door Dirk Ruijne — maandag 12 maart 2007 @ 23.13 uur

 111. Tja 94 en 101

  Ook geen reactie op 23, maar zo gaat dat soms. Daar had ik het over emergent gedrag.
  Vond het zelf ook wel een gewaagd mening.

  Morgen beter,

  Reactie door kbo — maandag 12 maart 2007 @ 23.27 uur

 112. @ 101 Alex en @102 kbo,

  Geen reactie op jullie maar wel ben ik er door geraakt. Er zitten moleculen in mij die daardoor zijn aangeslagen. M.a.w. het heeft wel impact op mij wat jullie schrijven. Daarvoor hartelijk dank!

  Reactie door L'écologiste — maandag 12 maart 2007 @ 23.38 uur

 113. @87 Henny,

  Rood+blauw maakt paars :s
  Rood+zwart daarintegen is bruin.
  Verder ben ik het met je eens :D :P

  Reactie door Lisette — dinsdag 13 maart 2007 @ 0.00 uur

 114. @112 L’écologiste
  Geen reactie is wel degelijk een reactie.

  Reactie door Alex — dinsdag 13 maart 2007 @ 0.15 uur

 115. Amen.

  Reactie door Gerbert — dinsdag 13 maart 2007 @ 0.40 uur

 116. Gelezen op de site van Elsevier.
  `Ik heb het vorige week al geschreven, en herhaal de vraag: waar komt de populariteit van de SP toch vandaan? Wat willen de proteststemmers? Een soort DDR?
  Leon de Winter`
  Wat een ongelooflijke proleet is deze verknipte Leon.

  Reactie door André Vermeulen — dinsdag 13 maart 2007 @ 1.04 uur

 117. @112.L’ecologiste
  Dat valt nog te bezien, L’ecologiste.
  Ik denk niet dat u bij deze twee heren met de SP van doen heeft. Integendeel.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 13 maart 2007 @ 3.20 uur

 118. mijn reactie: Jan, maak je niet zo boos.
  ik twijfel geen seconde aan je oprechtheid en goede bedoelingen.
  Dat gezegd hebbende moet ik wel bekennen dat ik eerst behoorlijk sceptisch en wantrouwend was

  Reactie door G. — dinsdag 13 maart 2007 @ 4.42 uur

 119. 113.Elsemie
  Ligt eraan hoeveel je erbijdoet van een kleur en de intensiteit van het rood. Heb al lang niet meer geschilderd Maar ja wat maakt het uit, het gaat om de inhoud he De PvdA heeft ook rood maar van een tint die altijd bruin achterlaat bij menging.
  Rood en groen samen geeft ook een kleur die niet te definieren is.

  Reactie door Henny — dinsdag 13 maart 2007 @ 7.54 uur

 120. 101`. Drob is dat waar.

  In zijn verschillende verhandelingen zou ik dat óók zeggen en ook de manier waarop hij reageert alleen kan ik nergens iets vinden dat dat staaft.Kun jij me helpen. Het CDA zelf is niet zo scheutig met openheid.

  94. Alex

  Dat mag jij hier schrijven omdat dit een ander moment een andere plaats is en er op gereageerd kan worden, dat is de essentie van alles.

  108 Gloria

  Wat een literaire beschrijving van Leon de Winter en zo to the point. In mijn dagblad zou jij collumnist worden. Kritiek met humor ontsproten aan verontwaardiging maar beargumenteerd tot op het bot. Een politieke spotprent in woord het beeld krijg ik vanzelf erbij. Prachtig.

  118.G.
  Een gezond wantrouwen is en blijft nodig in de politiek met de nadruk op gezond en de nadruk op het je neerleggen bij de aan je voordoende feiten.
  Een mens is niet wat hij zegt te zijn maar wat hij in werkelijkheid doet.Zo ook gaat het in de politiek.
  Alles is verifieerbaar aan het handelen.

  Reactie door Henny — dinsdag 13 maart 2007 @ 8.17 uur

 121. @ 108 Gloria,

  Bravo!!

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 13 maart 2007 @ 8.29 uur

 122. 23. Je raakt de kern.

  Maar omdat de elite de financiele geborgenheid op zich al veilig gesteld heeft voor zichzelf en voor hen speciaal de economische groei en dus goedkope arbeid vele voordelen in petto heeft kunnen ze in vrijheid stoom afblazen en in vrijheid allerlei politiek internationalisme aan de dag leggen m.b.t. Europa. Het bevoordeelt hen natuurlijk als de aandelen stijgen, de economie groeit, de arbeid aan de onderkant goedkoop wordt.

  Ik heb het al een paar maal zo uitgedrukt.

  De elite in Nederland wil de grenzen weg om vervolgens een grens op te trekken om de grachtengordel en vandaaruit uitstapjes te maken als ze ergens anders meer geld kunnen genereren met hun hoogopgeleide baantjes.
  Angst dat die verdwijnen behoeven ze niet te hebben, integendeel meer kansen, dus wat zou het.
  Alleen vanuit een bepaalde basisveiligheid is het gemakkelijk uitstapjes te maken.
  Dat ze daarmee de basis onder iemand anders zijn/haar bestaan weghalen maakt geen enkele indruk. De economie is dan het devies. Maar dé economie is geen voorwaarde voor het hebben van voordelen uit die economie, dé economie heeft niets te maken met het verdelen van de voordelen uit die economie.

  De staat kan niet altijd voor je zorgen je hebt een eigen verantwoordelijkheid.
  Maar hoor je ze ooit over de hypotheekrenteaftrek die de staat hen geld laat genereren waar ze niets voor hoeven doen en verre staat van nodige ondersteuning. En dan heb ik het natuurlijk over een plafond daarin, niet de sociale ondersteuning van mensen die het nodig hebben. Het is tekenend dat ze juist dát niet onder de loep willen nemen en dan even hardvochtig als ze andere zaken geregeld hebben.
  Ik hoor het Balkenende al zeggen; We moeten doorpakken maar waarop bij wie. Hier is hij niet zo’n doorpakker.
  Een economie bestaat bij de gratie van de middenklassen en die zijn ze goed aan het onderuithalen. Eigenlijk hebben de politici in samenwerking met de elite in Den Haag zich verzameld in een soort hedge fund of private equity fonds. Je kleed de samenleving de midden en onderklasse uit ten behoeve van een snelle groei van de economie en veiligstelling van je eigen bezit.
  Wie honger heeft eet alles wie kan kiezen met een volle maag trekt zijn neus op.
  Een typische uitspraak van Wouter Bos.
  Wij hoogopgeleiden hebben normen en waarden die anderen niet hebben.
  Alsof dat gebonden is aan bezit danwel kennis, Dan vraag je je toch af welke hoogmoedswaan ze hebben.

  Ik heb bij boeken etc. Kees Fens horen praten je behoeft niet eens meer intellectueel te zijn, bekende nederlander is ook goed de oppervlakkigheid en het belang van geld weerspiegelt zich in de programma’s op de TV. Ik ben geen intellectueel maar het was mij uit het hart gegrepen. Ons kent ons en ons beschermt ons en ons dekt ons en dat speelt zich ook af in de politiek, in heel de samenleving. Oppervlakkigheid ten top. Baantjesjagerij en baantjesgeverij.

  Reactie door Henny — dinsdag 13 maart 2007 @ 8.59 uur

 123. @103 simbro

  “Al eerder is opgemerkt, dat er een groep van gefrusteerde kiezers is, die net zo makkelijk voor de SP stemmen als voor Wilders.”

  dat geloof ik niet echt,sterker nog dat is niet te zeggen of te controleren,we konden immers de verkiezingen niet natellen…

  kunt u mij vertellen waaruit het vertrouwen naar de politiek zou moeten zijn gegroeid de laatste 4 jaar?
  de politiek word namelijk steeds meer gewantrouwd dor de burger,dus waarom zou er niet gerotzooid zijn met de verkiezingen?

  het gaat immers om steeds groter wordende belangen,wie anders had dan de EU grondwet gaan promoten als het CDA nu niet in het kabinet had gezeten?
  men is ook niet van de VOC koers afgeweken anders had met wel voor de SP in de coalitie gegaan ipv PVDA,en dan de manier waarop dat is gegaan…

  het voordeel van de twijfel zeggen sommige dan,maar dat hebben ze in die 4 jaar toch al verspeeld ?!
  en kijk hoe makkelijk de PVDA achter het CDA aanhobbeld en hun eigen achterban heeft bedrogen.

  shell werkt?

  Reactie door iew — dinsdag 13 maart 2007 @ 9.11 uur

 124. @ 123
  Er is een (kleine ?)groep kiezers, die meer aangesproken wordt door de persoon dan door de boodschap.Die persoon moet dan 1) eenvoudige en duidelijke taal spreken 2)zich afzetten tegen de zittende regering, als die als slecht wordt ervaren. Fortuyn voldeed hieraan, JM voldoet hieraan, maar ook Wilders is een voorbeeld hiervan. Bij JM is er een boodschap die voortkomt uit de lange geschiedenis van de arbeidersbeweging, gebaseerd op het socialisme, bij Fortuin was er een liberale boodschap met sociaal sausje en bij Wilders is de boodschap sterk nationalistisch en anti-islam. Maar nogmaals , er zijn kiezers waarvoor de boodschap niet zo belangrijk is, maar de manier waarop hij gebracht wordt. Die stemmen gaan dus gemakkelijk van de ene naar de andere partij.Ik ben ervan overtuigd dat in Nederland niet gerommeld wordt met de stembussen, tenminste niet op een schaal die de uitslag significant doet veranderen. Als je daar wel in gelooft ben je volgens mij lichtelijk paranoïde. Maar, Ieuw, ik vind wel dat om de schijn te voorkomen er beter met het rode potlood gestemd kan worden

  Reactie door simbro — dinsdag 13 maart 2007 @ 10.57 uur

 125. @Henny

  http://www.boekman.nl/documenten/2006_smithuijsen_rubiks_kunstbeleid.pdf

  “Interessant hierbij is de beschrijving van Gabriël van den
  Brink, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en adviseur van het CDA.”

  Reactie door Drob — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.01 uur

 126. Henny, erg goed verwoord!…daar kan mening intellectueel niet aan tippen :)

  Reactie door cynthia — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.52 uur

 127. Drob, ons kent ons….

  Reactie door cynthia — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.52 uur

 128. Beste Jan,

  In aansluiting op jouw reactie daag ik
  de heer van den Brink uit wat dieper en verder na te denken over de uitdaging die hij zo fraai voor het nieuwe kabinet heeft geformuleerd.
  Als extreme opvattingen het resultaat zijn van de ‘moderne liberale dynamiek’ (die hij zelf blijkbaar nog steeds omarmt) wordt het dan niet eens tijd fundamenteel na te denken over de wenselijkheid van deze dynamiek, die zoals hij beweert blijkbaar onontkoombaar resulteert in nog extremere reacties zoals het Nationaal-socialisme. Het moge duidelijk zijn dat Nazi’s meer van doen hebben met een nog extremere en grotere Wildersfractie dan met de SP. De SP zoekt naar een correctie op doorgeschoten marktwerking, net als destijds de SPD in Duitsland. Deze Spd-ers zijn destijds door Hitler, met steun van het ‘overgebleven midden’ (Katholieken, liberalen en conservatieven) geïnterneerd, vervolgd en vermoord. Laat onze Gabriël daar eens goed over nadenken.
  Dat wanneer tegenkrachten als socialisten trachten de doorgeschoten liberale moderniteit te corrigeren zij er voor kiezen om eerder hun heil te zoeken bij de rechtsextreme Hitlers en Wildersen dan ook maar een fractie van het gewin van hun ‘roofbouwkapitalisme’te delen met gewone burgers.
  Natuurlijk worden ‘gewone burgers’ die aan alle kanten door ‘het midden’ worden gepakt boos en zoeken hun extreme uitweg. Dat is echter op geen enkele manier de SP en het is hoopgevend dat het ‘huidige midden’ middels de regeringsverklaring inmniddels een geheel andere toon aanslaat dan die de VVD, de oude Balkenende en meneer Gabriël (ook door eerdere kabinetten rijker geworden)van den Brink voorstaan.
  Als je als mens in een menselijke samenleving wilt kunnen leven, zul je ook eens eerlijk moeten leren delen.
  Wie dat niet begrijpt is het niet waard zichzelf filosoof te noemen!!!

  Reactie door Frans van der Ark — dinsdag 13 maart 2007 @ 12.52 uur

 129. Het beeld van de SP dat door de NOS neergezet wordt is volgens mij toch vooral met een PvdA-bril.

  Reactie door Harry — dinsdag 13 maart 2007 @ 13.12 uur

 130. @105 ACE.

  “Onverlet dat ik zijn stelling nog steeds onzinnig vind, heb ik nu wel spijt van mijn hardvochtig oordeel over hem als persoon.”

  Tja ACE, zo zie je maar. Eerst een betoog over zijn eventuele neurose en in het zelfde stukje spijt betuigen over je oordeel? Wat denk je, spijt betuigen is een trend, laat ik er ook maar aan meedoen?

  Of is je geheugen wat kort?

  Voorbedachte rade is het zeker.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 13 maart 2007 @ 15.36 uur

 131. @124 simbro

  sorry maar ik vind het erg naief om nog zoveel vertrouwen te hebben in de zittende macht,legt u mij eens uit waar u dit vertrouwen op baseert?

  de belangen zijn immers veel te groot geworden en hebben niet meer hoofdzakelijk betrekking op de binnenlandse politiek.

  de wilders aanhangers zijn dezelfde als die van janmaat toendertijd.

  stel nu eens dat we een pvda,sp,gl coalitie hadden gehad,dan was de kwestie rond de EU grondwet [het doordrukken ervan] in gevaar gekomen.

  en natuurlijk kijkt men wel uit als er met stemmen geklooid zou zijn voor een “opvallend” significant verschil…
  uw vertrouwen is naar mijn mening veel te groot,en nogmaals waar is dit vertrouwen dan op gebaseerd?
  wat heeft/hebben B1,B2,B3 dan zo goed gedaan dat dit uw vertrouwen in deze hebben gesterkt of behouden?

  de wantrouwende groep mensen groeit nog steeds elke dag.
  ook gaat het er bij mij niet in dat ook al “schijnt” het cda de meest trouwe aanhang te hebben,dat al die ouderen die 4 jaar lang zijn uitgeknepen en nog wat tegemoet kunnen gaan zien aan bezuinigingen en bosbelasting,allemaal maar weer uit gewoonte op het cda hebben gestemd.

  en als men dan ondanks de grote winst van de SP op een slinkse manier, toch een coalitie vormt die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag,dan blijft er weinig van het vertrouwen over bij mij.

  nog even kort,de stemcomputers waren niet veilig,dat is immers ruim aangetoond.
  geen enkel ander land wilde ze hebben.
  toch werden ze na zogenaamde controle “veilig” verklaard voor de 2e kamer verkiezingen,en wilde men ze per se gebruiken.
  daarna “ondanks dat ze veilig waren verklaard” moesten ze inneens opnieuw gecontroleerd worden voor de proviciale.

  nu is mijn vraag: waarom wilde men per se deze “onveilige niet nacontroleerbare en ondemocratiese” machines gebruiken?
  en nu zegt inneens de OVSE dat ze eigenlijk moeten verdwijnen,maar dat ze niet veilig zouden zijn was al dik anderhalf jaar geleden bekend en uitgesproken.

  ook was er ruim voldoende tijd voor de 2e kamerverkiezingen om met potlood te gaan stemmen ipv met de machines,alleen werd er wel even snel een stilzwijgend compromis gesloten met de actiegroep,zouden die soms meer weten vraag ik mij dan af?

  en als men volhoud dat ze veilig waren,waar was dat compromis dan voor nodig? waarom was men dan zo bang voor het kort geding dat deze groep had aangespannen?

  het gaat namelijk allang niet meer om Nederland alleen met de verkiezingen,de belangen zijn te groot om te blijven vertrouwen op een eerlijke verkiezing,dit is namelijk al niet eerlijk meer als men niet na kan tellen…

  Reactie door iew — dinsdag 13 maart 2007 @ 15.40 uur

 132. Nog steeds denk ik dat in het verhaal van de heer Van den Brink wel wat zit. Afgezien van zijn laatste vierde punt wat wel erg hypothetisch is en een valse suggestie wekt. Dat heeft Jan in zijn reactie wel scherp opgemerkt.

  Dat stukje geborgenheid waar men naar op zoek is herken ik wel als iets van deze tijd. Gek genoeg wordt dit door de gevestigde orde CDA/PvdA niet echt opgepikt. Daar waar de SP niet alleen in woord maar ook in daad hier iets in doet heb ik bij de PvdA niet echt het vertrouwen dat die voor geborgenheid zal zorgen. De uitkomst van het regeerakkoord geeft de indruk dat de PvdA niet echt standvastig is. Bij het CDA heb ik nog altijd het gevoel dat ze het linkerknipperlicht aanzetten en op het laatste rechtsaf slaan. Met zijn allen offers brengen in de zure tijd maar als de zoete tijd aanbreekt dan zijn ze niet thuis.
  Ze proberen nu wel een beetje te veranderen, wat socialer te worden in het beleid, maar ik krijg de indruk dat meer is omdat de peilingen aangeven dat dat beter is dan dat het de partij is die denkt dat dat beter voor het welbevinden van de bevolking is.
  Als je maar lang genoeg dit soort bewegingen negeert, als het zoeken naar geborgenheid, krijg je vanzelf een spanningsveld. Dat kan tot iets extreems leiden, zoals de opkomst van Fortuyn, maar het leidt denk ik ook tot een groei van de SP. De kunst is wel om de verwachtingen die mensen hebben niet te beschamen. Daar waar de LPF het liet afweten is de SP nog steeds goed bezig. Helaas geen regeringsdeelname, de volgende keer beter.

  Reactie door apollo — dinsdag 13 maart 2007 @ 16.23 uur

 133. De oude conservatieve partijen CDA,PvdA en vvd proberen de SP een kwade naam te geven omdat de SP voor de gewone mensen is . Van Den Brink vergelijkt de SP dat die zou fuseren met de PVV van Wilders en noemt het Nationaal Socialisme ik vind die vlieger gaat niet op want de groep Wilders discrimineert de Turken en Marokanen en vindt het moslim geloof een gevaar voor Nederland.Ik ben zelf protestand opgevoed in het katholieke zuiden ik vind elk geloof gevaarlijk want het gaat vrijwel altijd om geld en macht De SP is een eerlijke hardwerkende en een sociale partij die totaal niet discrimineert op homosexualiteit en geloof en de gelijkheid van mannen en vrouwen staat bij hen ook hoog in het vaandel dat kun je van sommige partijen niet zeggen

  Reactie door Dirk Schuit — dinsdag 13 maart 2007 @ 16.59 uur

 134. Deze discussie afgelopen zondag zijn speciaal de vragen bedacht.
  Proberen de SP een bepaalde richting te geven,die gaat leiden tot chaos.
  De enigste chaos wat ze nou doen is wilders erbij halen en die zorgt weer voor een opdeling.
  Ze hebben hun lessen wel geleerd in het verleden.
  Ik hoop dat Wilders de fout maakt dat hij opgepakt kan worden wegens volksoprui-ing.

  Ik snap niet waarom men de discussie niet met hem aan gaat.
  Durft hij zelf niet,of is het hem nooit gevraagd.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 17.12 uur

 135. Heb het stukje van Leon de Winter ook maar eens gelezen. Het heeft weinig zin om deze man uit te schelden zoals sommigen doen, je moet de fout in zijn verhaal aanwijzen. Die is tamelijk makkelijk te vinden: de Winter gaat uit van een statische maatschappij. Eenmaal heeft het socialisme het kapitalisme aan banden gelegd, d.w.z. de scherpe kantjes eraf gehaald. Daardoor hebben wij het beste systeem en zijn een van de rijkste landen, volgens de opvatting van De Winter. Hij ziet niet, dat er nog altijd een worsteling aan de gang is tussen kapitaal en arbeid, voor mij part ‘de klassenstrijd’. Zodra de arbeidersbeweging verslapt dringt het kapitaal op. Het zich uitbreiden van de markt is daar een voorbeeld van, er valt voor kapitalisten meer te verdienen als ook energie-, openbaar vervoer, post- en telefoonbedrijven etc. tot de marktsector gaan behoren. Het verslechteren van de verzorgingsstaat hoort hier ook bij. Dat is wat wij nu meemaken, maar gelukkig zie je dat de reactie daarop ook sterker wordt. Dit ‘heen en weer bewegen van het front’ tussen kapitaal en arbeid is er al zolang het kapitalisme bestaat. Het is geen zaak van: ‘OK, dit hebben we bereikt, nu kunnen we op onze lauweren gaan rusten’. Dat Leon de Winter dit blijkbaar niet ziet valt me zwaar van hem tegen. Een beetje intellectueel die het kapitalisme wil verdedigen komt met een beter verhaal !

  Reactie door simbro — dinsdag 13 maart 2007 @ 17.31 uur

 136. @ 130 Gandalf

  Vreemde tijd voor een reactie van jou. Het is toch geen slaapkamer waarin je vertoeft.

  Zijn geldingsdrang heeft hem hetzij voor het manipulatiekarretje doen laten spannen of tot die absurde stelling doen komen maar lijkt mij een symptoom van psychische stoornis.

  Is het jou mening dat je psychisch gestoorde mensen ook keihard moet aanpakken ???.

  Wat mijn geheugen betreft; ik nader over een paar jaar jouw leeftijd en jij als geen ander weet hoe het is, trendy ……..

  socialisme.

  Lekker hè, mij op de korrel nemen, ik hoop dat ik vanacht kan slapen.

  Reactie door ACE — dinsdag 13 maart 2007 @ 18.46 uur

 137. @ 130 Gandalf

  Of Dries is ontevreden of ik jij in je hum.

  Foutje.

  Reactie door ACE — dinsdag 13 maart 2007 @ 18.53 uur

 138. @135 Simbro

  Wat mij van jouw intellectuele vermogen tegenvalt is dat je nog zoveel waarde hecht aan een bericht van Leon de Winter. Al eerder heb ik hier aangegeven dat de man drijft op ziekelijke pathetiek.
  Door eenzijdige empathische frustratie probeert hij het verleden te infiltreren in de toekomst op een wijze die niets onderdoet aan de haat van de moordenaar van zijn volk. Juist aan zijn intellectuele vermogen moet getwijfeld worden. Deze ‘killer’ met de pen doodt iedere bevrijding van een volk dat niet meer gebukt wil gaan onder de dictatuur van het kapitalisme.

  Reactie door Gloria — dinsdag 13 maart 2007 @ 19.15 uur

 139. @138 Gloria

  Je formuleert weer uitstekend.

  Overigens als we het over Leon de Winter hebben zou ook eens aandacht kunnen worden geschonken aan zijn verwerpelijke opstelling in de Palestijnse kwestie, waarbij hij voor Israël andere maatstaven aanlegt dan voor andere landen. Israël dat sinds 1967 Palestijns grondgebied bezet houdt.

  Onlangs organiseerde “Een Ander Joods Geluid” en “United Civilians for Peace” in Amsterdam een lezing met de titel “Palestina zonder Palestijnen”, een lezing te houden door en een discussie met Prof. Dr. Llan Pappe, historicus uit Israël.

  Llan Pappe (1954) is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Haifa. Hij was van 1993-2000 wetenschappelijk dirceteur van het Joods-Arabisch Instituut voor Vredeseducatie Givat Havlva en is hoofd van het Emil Touma Instituut voor Palestijnse Studies in Haifa.

  Pappe behoort tot de “New Historians”, een beroemde groep Israëlische historici die de gevestigde visie op het ontstaan van Israël ter discussie stelt. In talrijke boeken ontrafelt hij de strategie achter de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen in 1948, toen de Staat Israël werd gesticht. Over dit pijnlijke thema, dat een ongekend humanitair en politiek probleem heeft veroorzaakt, gaat ook zijn nieuwste boek “The Ethnic Cleansing of Palestine”.

  Met zijn analyse maakt Pappe in Israël niet alleen vrienden. Toch laat hij zich niet de mond snoeren. Sinds 2005 pleit hij voor boycot van zijn eigen land, als het enige middel dat Israël zal bewegen de bezetting daadwerkelijk te beëindigen. Zijn boodschap is glashelder: het Westen mag de misdaden van Israël niet langer door de vingers zien.

  Lees ook eens regelmatig de site: http://www.eajg.nl/ – met recht Een ander Joods geluid.

  André Vermeulen – dinsdag 13 maart 2007

  Reactie door André Vermeulen — dinsdag 13 maart 2007 @ 20.46 uur

 140. In aansluiting op @139 nog aandacht voor Een Ander Joods Geluid met een brief (08-02-2007)aan nieuwe coalitie

  Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace hebben het initiatief genomen tot het doen uitgaan van een brief van een aantal prominenten aan de nieuwe coalitie over de situatie in het Midden-Oosten.

  Lees op de site van EAJG.

  Reactie door André Vermeulen — dinsdag 13 maart 2007 @ 20.58 uur

 141. @136 ACE

  Ik kan de opmerking van Gandalf wel begrijpen… 2 excuses in een reactie!

  Jij zoekt uitwegen voor van den Brink. Ik vind dat de man 100% verantwoordelijk is voor zijn stelling. Waardoor hij voor mij 100% dubieus is geworden. Het is gewoon een manipulant. En daar is geen excuus voor.

  Jij zegt dat hij vanuit zijn geldingsdrang zich voor het manipulatiekarretjes heeft laten spannen OF dat het een symptoom van psychische stoornis betreft.

  Maar ACE, zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat Gabriel van den Brink in vol bewustzijn het volk wil spannen voor zijn kar. Daar hoef je alleen maar sluw voor te zijn en dit in combinatie met zijn geldingsdrang levert een zeer smoezelige stelling op. Je kunt hier gerust spreken van ‘met voorbedachte rade’. Met open armen ontvangen door de redactie van Buitenhof en hartstochtelijk uitgespit door Clairy Polak.
  Onze kabinetsbeschermers…

  Nee ACE, geen excuses zoeken om je verontwaardiging een plek te geven. Gewoon durven aanvaarden dat het kille, berekenende kwaad bestaat.

  Reactie door Gloria — dinsdag 13 maart 2007 @ 21.34 uur

 142. @139/140 Andre Vermeulen

  Zeer bedankt voor je informatie! Ga ik zeker over lezen!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 13 maart 2007 @ 21.42 uur

 143. Ik heb deze zaak op me in laten werken de laatste paar dagen. Het maakt me nog steeds kwaad en het verwart me. Hoe kan een geleerd persoon het nationaal socialisme zien als een combinatie van fascisme en socialisme? Nationaal socialisme was toch synoniem voor Hitlers wereldbeeld, het fascisme? Hij gaf het die naam omdat die lekker klonk. Net als de Duitse Democratische Republiek zo heette maar niet democratisch WAS. Het gaat toch niet om een samenvoeging van fascisme met een socialistische stroming? Ben ik nou gek of Van den Brink? Ik vind het nl. zo raar dat ik hier zo weinig mensen over hoor. Dat zo weinig mensen tegen de historische onjuistheden ingaan.

  Voor de zekerheid nog gevraagd aan mijn vader, vandaag, hoe het nou zit. Hij is min of meer ervaringsdeskundige, heeft het nationaal socialisme meegemaakt, als Duits onderdaan. Als klein kind zat hij, sociaal gedwongen, een tijdje in de Hitlerjugend, maar werd eruit geknikkerd omdat hij een te non-arisch uiterlijk had. Hij bevestigde dat het onzin is wat Van den Brink zei. Mijn vader, zijn zus en zijn moeder, zijn uit Berlijn gevlucht voor de Russen. Ze waren doods- en doodsbang voor de Russen, die in de nazi-propaganda werden gepresenteerd als monsters. Het Bolsjewisme was de absolute vijand.

  Deze kwestie raakt me diep, doet me pijn. Hoe simpel er wordt omgegaan met de geschiedenis, ook door geleerden.

  Reactie door Ellen — dinsdag 13 maart 2007 @ 22.46 uur

 144. @138 Gloria
  Ik blijf er de voorkeur aangeven foute ideeën met argumenten te bestrijden i.p.v. de persoon die ze aanhangt ziekelijke pathetiek aan te wrijven.Overigens blijkt uit mijn bijdrage duidelijk dat ik hem als intellectueel niet hoog aansla, net als jij. Zijn we het toch ergens over eens.

  Reactie door simbro — dinsdag 13 maart 2007 @ 23.03 uur

 145. @ 141 Gloria

  Tegenover Gandalf kan ik het wel vergeten hè Gloria, wat heeft die vent wat ik niet heb, ben net thuis, heeft een betere baan zeker, verdient zeker beter.

  Maar ik moet toegeven; Jij en Gandalf hebben gelijk, het ligt veel meer voor de hand dat van den Brink schuldig is en ook verantwoordelijk dus ik had niet van mening moeten veranderen. Jullie leggen de vinger meteen op de zere plek GG&GD.

  Laat ik nu maar geen Gabriël grapjes maken,
  Gloria en Gandalf God Domme.

  Reactie door ACE — woensdag 14 maart 2007 @ 0.32 uur

 146. @143.Ellen
  De heer van den Brink wist als socioloog precies wat hij deed, daar twijfel ik geen moment aan. Hij weet het wel degelijk te scheiden. Daarom is de suggestie die hij creert des te meer dubieus. Het wantrouwen is gerechtvaardigd.

  De heer van den Brink heeft hier politiek bedreven namens het kabinet.
  Een poging om de SP in een kwaad daglicht te stellen, niet meer en niet minder. Volslagen onterecht. En beneden ieder peil.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 2.17 uur

 147. Het nationaal socialisme is een geconditioneerde bijtreflex, een machtsmiddel van het liberaal kapitalisme. Men gebruikt het om macht te beschermen danwel uit te breiden. Het is een “tool” van het liberaal kapitalisme.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 2.25 uur

 148. Meneer Van den Brink?
  Wie is dat eigenlijk en waarom vinden we zijn mening zo belangrijk??
  Meneer Van den Brink, ga gewoon een baan zoeken en denk niet dat u in de voeten kunt treden van Plato, Aristoteles of welke wijsgeer dan ook..Misschien toch maar stratenmaker, vuilnisophaler, of zoiets? In elk geval nuttiger dan de “niksnutterij” waar u nu mee bezig bent..En mocht dat niet lukken, meldt u dan bij het Lourdes van de Lage Landen, die hebben altijd een “baantje” voor u beschikbaar.. Geen enkel probleem!!

  Reactie door ToN — woensdag 14 maart 2007 @ 3.25 uur

 149. @144 Simbro

  Ik wrijf Leon de Winter niets aan. Hij heeft het zichzelf ingewreven. Door voortdurend te koketteren met het dramatische verleden ontneemt hij zich de kans zijn blik scherp te richten op het heden. We mogen toch spreken van een ernstige misser in het verstand als je het vergoten Joodse bloed belobbyd ter rechtvaardiging van het vergoten Moslim bloed en ter ontwaardiging van een partij die bloedeerlijk dit land uit het asociale slob wil helpen.

  Reactie door Gloria — woensdag 14 maart 2007 @ 4.22 uur

 150. Jan begrijpt punt 1 gewoon niet en is wel erg naief. Het gaat er niet om of de SP en Wilders samen zouden willen gaan.
  Het gaat om de groep ontevreden kiezers.
  Die nu deels naar Wilders en de SP zijn gegaan. Dus voornamelijl ex LPF stemmers onder andere. Vandaaruit zou zo iets kunmen ontstaan. En zou Wilders en de SP wel een opmaat zijn voor een soort nationaal socialistische beweging.
  Dat is wat van de brink in weze zegt.
  En dat is dus helemaal niet zo gek en zeker geen intellectuele luiheid.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 8.55 uur

 151. @150,Klaas “Het gaat om de groep ontevreden kiezers.”

  Klaas doe effe normaal en gebruik bij deze geen euphemismen meer a.u.b., want onder “ontevreden” bij Wilders moet je het juist over RACISTEN en XENOFOBEN hebben!

  Reactie door walking bull — woensdag 14 maart 2007 @ 11.08 uur

 152. @1 + @147, kan ik jullie geen ongelijk geven.

  Hier is er sprake van een zeer doelbewust campagne die bewolkingsgroepen tegen mekaar moet afspelen in een steeds racistisch en ethno-centrisch wordende staat. Eigen staat voor eigen mensen – het rest is minderwaardig.

  Het is begonnen met Bolkestein en consorten, doorgevoerd in de regeringen van Balkenende en Verdonk, en nu de toppunt verwarring zaaien door links en rechts onder een kam te scheren. Dan hebben we meer recht om CDA en VVD als volstrekt gelijk te beschouwen.

  Het lijkt me nu een goede moment om de basiswaarden van SP extra zuiver vooran te halen en te laten zien dat SP in tegenstelling tot rechts (v/d Brink) geen HAAT ten opzichte van mensen aandraagt! Dit is het verschil links-rechts: wel eigen mensen proberen te beschermen maar niet ten koste van het haten, vernederen en uitbuiten van de anderen!

  Let op! Dit was een pogging tot politieke manipulatie!

  Reactie door walking bull — woensdag 14 maart 2007 @ 12.07 uur

 153. Hoi Klaas, ik snap dat dit aannemelijk kan zijn….Maar als je even onderzoekt dan kom je er al gauw achter dat de SP totaal niet gelijk staat aan nationaal gericht zijn want de SP is internationaal en nationaal gericht en heeft de waarden: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit hoog staan ( hun meetlat) Het nationaal socialisme is nationaal gericht en Wilders is dit ook.
  Het aantal mensen dat voorheen Pim Fortuyn stemde of Wilders is niet bij de SP maar bij de VVD terecht gekomen. De VVD wil dit liever niet horen maar het is wel de waarheid. De SP is ook geen tegenpartij meer, en mensen die dat niet door hebben weten niets van de SP. Deze zogenaamde geleerde dus ook niet? Met andere woorden deze zogenaamde geleerde probeert de SP zwart te maken en dat terwijl zij al 30 jaar hard werken en daardoor vertrouwen hebben gekregen van burgers. DE SP is vaak in het land te vinden en zet zich in! De SP is een bedreiging voor de plucheplakkers dus! Het zou deze zogenaamde geleerde sieren om de SP de eer die het toekomt te geven maar in plaats daarvan doet hij alsof alleen maar tegenstemmers op de SP stemmen en dat is niet de waarheid. Eigenbelang? Hij is zelf CDA stemmer…Mensen die op de SP stemmen zijn voor maar wel voor een ander beleid dan dat van het huidige kabinet en niet omdat ze oevral tegen willen zijn maar omdat de plannen en de uitvoering niet stroken met hun meetlat..snap je Klaas?

  Reactie door cynthia — woensdag 14 maart 2007 @ 12.20 uur

 154. @150 Lijkt me nogal generaliserend. om mensen die op Wilders stemmen meteen voor racisten en xenofoben uit te maken.
  Dat zijn gewoon ook burgers die zich zorgen maken net zoals bij de SP.
  dfat je het niet eens bent met de standpunten van Wilders ok.
  Maar de plaat xenofoob en racist die is toch al sinds de jaren tachtig grijs gedraaid.links.
  Ik denk dat de SP zich niet bij voorbaat rijk moet rekenen met ex LPF stemmers.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 12.42 uur

 155. @cynthia Dat is dus niet het geval.
  Ik weet uit eigen kring tal van voorbeelden van ex lpf stemmers die nu SP stemmen tot mijn schoonmoeder aan toe.
  Die zijn helemaal niet allemaal naar de VVD of Wilders gegaan.
  Het is net als met Janmaat vroeger. Die had zijn grootste aanhang gekregen van ex Pvda stemmers met name uit de probleem wijken.
  Die werden uiteindeluijk allemaal voor racisten etc uitgemaakt. Terwijl ze al jaren aan de bel aan het trekken waren maar met een kluitje in het riet werden gstuurd.
  Het is dan wel erg makkelijk om wat als Walking Bull doet Wilders stemmers gelijk voor xenofoob en racisten uit te maken. Ik dacht dat we daar intussen wel van geleerd hadden.
  Het gaat er niet om dat de SP van oorsprong niet nationalistisch is. Het gaat om de ontwikkelingen in het electoraat die tot zo iets zouden kunnen leiden. Een groot gedeelte van ex lpf stemmers stemt nu SP maar zal dat de volgende keer ook zo zijn? Het is denk ik een kwestie van tijd dat Wilders een keer het leven laat door een aanslag.
  Dat is triest dat dit in dit land kan.Maar intussen zijn er al genoeg voor hem gegaan.
  Wilders postuum op een aantal punten alsnog gelijk krijgen.
  Wat als er weer iemand anders op staat met een populistisch verhaal.
  En of dat gebeurd is de vraag maar van de Brink signaleerd wel dezelfde mechanismen als toen die tot zoiest kunnen leiden.
  Dus moeten we waakzaam blijven. Dat is denk ik wat hij bedoeld.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 13.21 uur

 156. @154.Klaas
  Uw conclusie gaat er indirect vanuit dat de SP door middel van populisme de kiezer aan zich weet te binden.
  Daar gaat u fout en niet zo’n beetje ook.
  De SP is geen randverschijnsel, ook nooit geweest.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 13.22 uur

 157. @152.walking bull
  Mijn opa wees mij vele jaren geleden reeds op dit mechanisme genaamd nationaal socialisme en waarschuwde mij als kind hier al voor.
  Hij vergelijkte het destijds met een geconditioneerde bijtreflex en nam een aggresieve Duitse herder als voorbeeld.

  Zeer indrukwekkend in al zijn agressie, maar ondanks al dit geweldadig vertoon op commando oproepbaar. Geconditioneerd en als zodanig dus een ordinair machtsmiddel.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 14.01 uur

 158. @145 ACE

  Waarom zie ik die reacties ‘snachts niet bij mij?? Jij was er niet, Rob de Kuster niet en ToN niet! Het lijkt wel of de boel ‘snachts steeds stagneert hier! Echt jammer.

  ACE, ha,ha, je charme heeft m’n hart weer beroerd! Het is toch wat met jou. Typisch weer iemand waar ik nou nooit eens echt kwaad op kan worden. Maar bovenal: je ruiterlijke en ruimhartige toegeven maakt van jou een leuk beweeglijk mens.

  Reactie door Gloria — woensdag 14 maart 2007 @ 14.08 uur

 159. @155

  En Klaas, stem jij SP?

  Reactie door Gloria — woensdag 14 maart 2007 @ 14.13 uur

 160. @158.Gloria
  Geeft niets hoor. Ik heb dat s’nachts af en toe ook dat bij mij het licht uit gaat. Is ook veel te laat.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 14.40 uur

 161. @155 , Klaas “Het is dan wel erg makkelijk om wat als Walking Bull doet Wilders stemmers gelijk voor xenofoob en racisten uit te maken.”

  Ik weet niet of het gemakkelijk is, wel weet ik dat het feitentrouw is.

  Wilders probeert in Nederland het plekje te bouwen dat Le Pen in Frankrijk heeft verworven, met inachtneming dat hij (Wilders) veel minder kwaliteit heeft.

  Zijn aanhang, Klaas, bestaat vooral uit (ontevreden) racisten en xenofoben en de feiten stappelen zich op. Weet je, het probleem ligt niet bij de dubbele pasporten (papiertjes), maar werkelijk bij de mensen met DUBBELE STANDARTEN. Ik kan je ook helpen Klaas, zal ik je een Bijbel eventueel uitlenen?

  Reactie door walking bull — woensdag 14 maart 2007 @ 15.33 uur

 162. @159 Momenteel zou het niet weten.
  Ik vind persoonlijk de SP nogal fanatiek en vaak te idealistisch. Sommige punten ben ik het mee eens maar zeker niet allemaal.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 16.25 uur

 163. @161 Flauw antwoord jammer dat je er niet op ingaat.

  Reactie door Klaas — woensdag 14 maart 2007 @ 16.28 uur

 164. @163 “Flauw antwoord” – verneem ik van je kant als onmacht om een gedegen antwoord op de feiten te bieden.
  Bedankt.

  Reactie door walking bull — woensdag 14 maart 2007 @ 17.48 uur

 165. @Klaas

  lees post 159 nog eens,volgens mij doet u net zo flauw…

  Reactie door iew — woensdag 14 maart 2007 @ 18.08 uur

 166. Toen Cuperus afgelopen zondag in Buitenhof sprak over het trendy socialisme van de SP, begreep ik niet wat hij bedoelde, eigenlijk nog steeds niet.

  Ik ben er toen aan voorbij gegaan wat dat woord eigenlijk inhoudt; iets van korte tijd en bovendien bewust gecreeerd om te behagen.

  Ik had niet het idee dat Cuperus een bepaald doel daarmee had dus is het blijkbaar zijn gemeende opinie.

  Betekent; dat hij werkelijk denkt, en misschien weel meer mensen, dat de SP tijdelijk scoort en een beetje populistisch is.

  Onderschatting van Cuperus wellicht maar ik zelf heb er zo nog nooit over gedacht.

  Toch vreemd, moeten we ze uit het hoofd praten, SP is there to stay.

  Reactie door ACE — woensdag 14 maart 2007 @ 18.09 uur

 167. Verhelderende uitleg over de discussie over nationaal socialisme als vorm van socialisme:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_socialisme

  Citaat:
  “De opvattingen over hoeverre het nationaalsocialisme een deels nationalistische en een deels socialistische stroming was, lopen ver uiteen. Verschillende schrijvers (o.a. economen uit de Oostenrijkse School) benadrukken dat de nazi’s antikapitalistisch waren, een keynesiaanse economische politiek en een grote verzorgingsstaat voorstonden, en derhalve op het economische vlak een socialistische politiek kenden.

  (…) Verscheidene andere schrijvers en hedendaagse socialisten ontkennen echter ten stelligste dat het nationaalsocialisme een deels socialistische stroming is, omdat volgens hen de rassenstrijd een totaal verkeerde uitleg is van het begrip klassenstrijd, en het doel van de nazi’s niet was om het kapitaal eerlijker te verdelen, maar om het Jodendom en andere niet-Duitse groepen uit te roeien of te onderwerpen en het Duitse volk van meer Lebensraum te voorzien.

  Volgens hen was het socialisme in het begrip ‘nationaalsocialisme’ louter populistisch om een brede aanhang te krijgen onder het Duitse volk, maar hadden de nazi’s vooral een eigen agenda die weinig met het socialisme te maken had. Otto Strasser plaatste in Der Nationale Sozialist van 4 juli 1930 dan ook een oproep aan alle socialisten om de NSDAP te verlaten.

  Binnen het nationaalsocialisme bestond aanvankelijk een “linkse” vleugel, vertegenwoordigd door Ernst Röhm, die een vorm van socialisme beperkt tot het Duitse volk voorstond. Deze werd echter in de Nacht van de Lange Messen (1934) geëlimineerd.”

  Reactie door Ellen — woensdag 14 maart 2007 @ 18.49 uur

 168. @146 Rob de Kuster, Idd, ik wantrouw Gabriel van den Brink ook, maar ik serveer hem niet af. Hij was na de verkiezingen van 22 november echt veel positiever over de SP-stemmer (en realistischer, naar mijn mening). Zie mijn eerdere stuk onder “Van den Brink licht toe,” of hier: http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article554676.ece/Verkiezingen_2006_De_nostalgie_heeft_gewonnen

  @153 Cynthia, Jij hebt helemaal gelijk! Goed dat je de VVD noemt, want Van den Brink had net zo goed kunnen zeggen: ‘wie weet ontstaat uit de VVD een Bush-achtige neoconservatieve stroming, die Noorwegen de oorlog verklaart voor de olie, en belangrijke informatie achterhoudt. Daar mogen we in Nederland best over nadenken.’ Net zo’n mesjogge aanname en paniekzaaierij.

  @161 Waking Bull, Wilders kan je niet vergelijken met Le Pen. De laatste is nl. een anti-semiet. Wilders is dat niet. Ik ben zeker geen fan van Wilders, maar Le Pen is veel en veel gevaarlijker, zegt afgrijselijke dingen over de holocaust, die hij maar een detail noemde uit de Tweede Wereldoorlog.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen

  Reactie door Ellen — woensdag 14 maart 2007 @ 19.09 uur

 169. De heer van den Brink probeerde in het programma Buitenhof de kiezer te manipuleren door een suggestieve stelling te plaatsen die historisch onjuist is.
  Nationaal socialisme is een tool van het liberaal kapitalisme. Een ordinair machtsmiddel. Men gebruikt het om macht te beschermen danwel uit te breiden.
  De wereld van het fascisme in al haar naaktheid.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 20.53 uur

 170. @168 Ellen

  Wat voor zin heeft het om hier een oud bericht uit de kast te trekken, Ellen?
  Zelfs de moeite die je ervoor genomen hebt…
  wat bezielt je??
  Hij wist toen nog niet welke kant het op zou gaan… en nu komt de ware Gabriel-aap uit de mouw.
  Ellen, het gaat er niet om of jij hem niet hebt afgeserveerd… hij heeft geprobeerd de SP met zijn suggestieve stelling te willen SCHADEN! Een man die zulke zieke praktijken in verband wil brengen met onze vreedzame partij zou je ten diepste moeten raken ipv hier nog eens aan te komen draven met een soort van ‘pleidooi’.

  Kan het simpeler? De partij van Wilders is nationalistisch, de partij van Marijnissen is socialistisch… en die 2 woorden zet je dan naast elkaar! Simple-minded!!!!!
  Sociologie?

  Reactie door Gloria — woensdag 14 maart 2007 @ 23.38 uur

 171. Mijn reacties op het vorige item (VdB licht toe) leken me afdoende maar nu verwonder ik mij toch over de uitvoerige aandacht die Jan nog hieraan geeft en de kakofonie aan reacties. Nieuwsgierig geworden heb ik e.e.a. nagezocht over deze vreemde man. Dom kan hij niet zijn, want hij is in Nijmegen cum laude afgestudeerd in de filosofie. Nu echter ontpopt hij zich als een heel kwalijke intrigant en alles wijst erop dat Drob gelijk heeft, dat hij aan de kant van het corrupte CDA staat. Mijn conclusie is dat zijn bijdragen sowieso alleen voor intellectuelen interessant zouden kunnen zijn en mij lijkt dat hij zich nu in die kringen voor ten minste 10 jaar gediskwalificeerd heeft. Ik meen zelfs dat iedere intellectueel die hem nog de hand boven het hoofd houdt eveneens zichzelf diskwalificeert. Dit heeft niets te maken met op de man spelen. Zo werkt het gewoon in de wetenschap. Je moet je status verdienen en je hebt hem ook zo weer verspeeld.

  Reactie door Hermie Kreeft — donderdag 15 maart 2007 @ 0.16 uur

 172. Klaas, ik denk dat je mijn stuk niet hebt gelezen..ik wil je niet aanvallen en zie het a.u.b.niet als kritiek, maar ik weet gewoonweg dat de VVD de stemmen van de meeste Geert Wilders en LPF stemmers heeft gehad en niet de SP. Geert Wilders is rechts Klaas en de SP links….

  Reactie door cynthia — donderdag 15 maart 2007 @ 11.58 uur

 173. Ellen, de VVD, het CDA en de PVDA zijn vriendjes met de captains of industry dus ja..ons kent ons..
  Het was puur de bedoeling om de SP zwart te maken en het ergste is dat hij zich helemaal niet verdiept heeft in de SP. Of in ieder geval doet hij alsof hij er weinig vanaf weet. DE SP heeft een groot aantal stemmen gekregen omdat de SP al 30 jaar actief is en dus al 30 jaar het land in gaat en niet alleen met BoBo`s praat wat de rest van de partijen wel doen! Dit miskennen is puur het onderuithalen van de SP en het in het hokje nationalistisch proppen wat de SP niet alleen maar is!!! misselijkmakend vind ik het en hij mag zijn excusus aanbieden aan de SP en vooral aan de SP aanhang die hij naar beneden heeft gehaald vind ik of in ieder geval erkennen dat hij een blunder heeft gemaakt/gemeen is geweest.

  Geert Wilders daarentegen is wel nationalistisch en op hem stemmen mensen uit protest..LPF aanhang/VVDèrs die na het vertrek van Rita gefrustreerd zijn en mensen die simpelweg tegen buitenlanders zijn!!In mijn omgeving hebben een aantal mensen gestemd op wilders ( 2e kamerverkiezing) omdat zij weggepest worden door mensen met een islamitische achtergrond en de gemeente niets doet. Dat is ook weer typisch nederland! waar hebben wij nog politie voor?!..elite..

  Reactie door cynthia — donderdag 15 maart 2007 @ 12.08 uur

 174. @168 Ellen
  Gelukkig, dat er ook nog mensen op dit log meningen hebben die wat genuanceerder zijn (zoals jij).
  Als iemand iets zegt waar je het niet mee eens bent moet je argumenten noemen. Dat is discussiëren. Teveel staan er hier op het standpunt: wie niet vóór de SP is, is tegen de SP. De redenatie die we ook afkeuren bij Bush. Het is wel makkelijk, dat zwart-wit denken, want het ontslaat je van de verplichting argumenten te noemen. Maar het draagt m.i. niets bij tot een discussie waar je verder mee komt. Nu zal ik wel het verwijt krijgen tegen de SP te zijn. Dan heb ik dus gelijk met dit stukje. Mijn opvattingen over het betoog van Van den Brink heb ik al gegeven in stukje 103.

  Reactie door simbro — donderdag 15 maart 2007 @ 16.41 uur

 175. Mijnheer van den Brink bent u een goede wetenschapper-socioloog?

  Ja ik ben alom gerespecteerd om mijn werk.

  Beschouwd u zichzelf als intellectueel danwel bent u behoorlijk intelligent?

  Ja ik zou denken dat….gezien… en….

  Wist u DERHALVE mijnheer van den Brink wát u deed in het programma van Buitenhof, wát de consequenties waren van bijvoorbeeld déze ‘grote’stelling m.b.t. het ‘grote publiek’ en het volkomen gebrek aan tijd voor uitwerking van het door u genoemde thema dat zich meer schijnt te lenen voor wetenschappers onder elkaar in de Rode Hoed of zo?

  Nee sorry zo had ik het niet bekeken en zo had ik het niet bedoeld!

  Wist u dat echt niet Mijnheer van den Brink, actie- omstandigheden-medium-tijd-publiek reactie?
  Bent u toch minder intelligent dan ik dacht en als socioloog meer dan hopeloos verloren.

  Ahww….ahwww

  Mogen we nu de waarde van al uw onderzoeken in twijfel trekken of zat er toch een ander laten we zeggen “tintje” aan.

  Als socioloog al eens onderzoek gedaan naar de “onderliggende” boodschap in reclames die mensen ‘onbewust’in zich opnemen, die onderliggende vluchtige boodschap?
  Neeehhhhhheeeee?
  Ik sla u als wetenschapper hoger aan dus neem ik u volkomen serieus en maak ik u ook volkomen verantwoordelijk, u wist wat u deed omdat u wist dat het andere onmogelijk was.
  Toerekeningsvatbaar, met voorbedachte rade danwel dom.
  Het is van tweeen één.
  Leuker kunnen we het niet maken.

  Reactie door Henny — donderdag 15 maart 2007 @ 17.11 uur

 176. Belangrijk is vooralsnog vooral dat we druk in de weer blijven onze mening te vormen.
  Want in beweging zijn betekent immers vooruitgang?

  Reactie door Alex — donderdag 15 maart 2007 @ 19.53 uur

 177. Desondanks is het minst erge wat ons kan overkomen stil te staan.

  Reactie door Alex — donderdag 15 maart 2007 @ 19.59 uur

 178. Sombro, ik wtoche even zeggen dat ik ook kleur zie ook al heb jij mij onder andere in zwart-wit denken gedrukt. Simbro, hoe verklaar jij deze handelswijze van van den Brink dan? Hij is degene die niet juist heeft gehandeld, of mag hij alles zeggen omdat hij socioloog is? De Sp en dan ook nog geert Wilders gebruiken in een zin om zo tot nationaal socialisme te komen en dat dan als grootste bedreiging te zien voor dit kabinet?
  Is dat normaal dan Simbro? Hoor je een partij die zich jaren keihard inzet en zo veel leden achter zich heeft zo neer te zetten? nee toch! Dat is het enige wat ik bedoel en verder mag iedereen van alles denken, dat doet niets af aan wat van den Brink heeft gedaan

  Reactie door cynthia — donderdag 15 maart 2007 @ 20.11 uur

 179. @174 Simbro,

  Ik hou ook van een genuanceerde discussie, met argumenten inderdaad. Helemaal bij zo’n belangrijk onderwerp als dit. Ik kan niet in het hoofd van VdB kijken, maar ik ga niet uit van een vooropgezet plan om de SP zwart te maken. Volgens mij dwaalden zijn gedachten oprecht af naar deze (zeer vage) kronkels, waar hij de weg intellectueel gezien een beetje kwijt raakte. Eerder zat hij op het goede spoor, en daar zal hij wel weer terecht komen, en zo niet, dan niet. Ik heb wel wat opinies enzo van hem gelezen, en soms heeft hij het bij het rechte eind in mijn ogen.

  Sommige van dat soort deskundigen en schrijvers van opinie-stukken vind ik altijd uitstekend, als ik hun naam onder een stuk zie staan wil ik altijd meteen gaan lezen. Dat heb ik oa bij Thomas von der Dunk, Ad Verbrugge, Arnold Heertje, Bart Tromp, Dries van Agt, maar ook steeds meer Karina Schaapman (over prostitutie als uitbuiting) en die jonge hippe journaliste die zo tekeer gaat tegen de harde uitingen van seks in de media (jammer dat ik haar naam ff niet weet). SP-ers ook. Mensen met hele goede ideeen, over allerhande onderwerpen. De meeste andere opiniemakers vind ik stukken minder, en een paar zitten er tussenin. Bij Van den Brink had ik dat laatste: soms goed, soms minder.

  Ik heb je stukje @103 gelezen en daar ben ik het helemaal mee eens. Dank voor de uitleg die je geeft over de nazi’s en hun misbruik van het woord socialisme. “Men heeft van de geschiedenis geleerd en kan nu veel beter onderscheiden het verschil tussen socialisme en een rechtse nationalistische partij met wat sociale versiering ter camouflage. JUIST DE AANWEZIGHEID VAN EEN STERKE SP VOORKOMT wat in Duitsland tot het Derde Rijk leidde.”
  Uitstekend verwoord.

  @170 Gloria. Felle tante! :D Dat oude bericht had ik zo uit de kast getrokken hoor! Ik had het nl. al opgezocht in het kader van: is dit echt dezelfde schrijver? Zoals ik al schreef: ik wantrouw VdB dus. Kan ook niet anders met die belachelijke stelling van hem. Maar ik was destijds juist erg tevreden met zijn analyse (ik gaf nog een reactie op de Trouw-site). Verder geldt bovenstaande reactie meteen ook als een reactie op jouw stukje.

  Reactie door Ellen — donderdag 15 maart 2007 @ 20.42 uur

 180. Ondanks dat ik Van den Brink het voordeel van de twijfel geef ben ik het met Cynthia eens dat hij zijn excuses zou moeten maken aan de SP en haar kiezers.

  Reactie door Ellen — donderdag 15 maart 2007 @ 20.47 uur

 181. Van Den Brink is werkelijk treurig. De leugenachtigheid en vooringenomenheid druipen ervan af. De man is eigenlijk niet eens een reactie waard.

  Reactie door J3roen — donderdag 15 maart 2007 @ 22.36 uur

 182. Absurd is de stelling. Absurd was de vorm van Buitenhof Zondag. (Daar hebben ze mensen voor, in het geval met Jan is er opeens iemand flink aan zijn dik betaalde werk gegaan) En dan halen ze Spek en Bonen , met alleen onschuldige absurde humor van de buis. Het enige wat voor mij nog aan te zien was. Uit het Nederlandse taalgebied, met uitzondering van de Belgen.

  Gabriël van den Brink, had een stelling geponeerd over het nationalisme van Wilders en het socialisme van Marijnissen, die zó absurd was, dat er heel veel denkwerk aan moet zijn besteed…. Aldus Jan Blokker:

  http://213.206.88.38/weblog/blokker/2007/03/12/over-pcm-en-andere-nederlandse-denkers/

  Ook zegt hij nog:Zoals Nederland steeds christelijker wordt, zo wordt Buitenhof steeds meer van de Edmund Burke Stichting.

  Nou dat lijkt me pas een gevaar. Deze neoconservatieven uit Amerika hebben zich overal kunnen nestelen, zelfs program voor Wilders geschreven.

  Niet wandelen, maar de tv in elkaar rammen dat helpt!

  Bezitters van een mediabox! u betaalt nog een jaar lang aan UPC.

  Ik kan er nog deze maand vanaf. Burgers zijn ook wel eens laf en niet rationeel.
  Laf,laf,laf tv op wieltjes aan de wand. Wie zijn de lafsten van het land

  Reactie door pjotter — vrijdag 16 maart 2007 @ 8.50 uur

 183. 182. Precies wat ik zei.

  Reactie door Henny — zaterdag 17 maart 2007 @ 8.55 uur

 184. Blijkbaar heeft van den Brink het bij het goede eind gezien de de stekelige reacties.
  De SP is voornamelijk zo groot door ex-lpf stemmers (dus voornamelijk ex Pvda stemers) iets wat ik zeker weet.

  Reactie door Klaas — donderdag 22 maart 2007 @ 12.57 uur

 185. Klaas, fijn dat jij jouw mening wilt deling maar de realiteit is toch echt anders en dat is iets wat ik zeker weet
  Als jij nu nog niet snapt waarom mensen boos reageren dan raad ik je aan je te verdiepen in het nationaal socialisme. Heil Hitler zou ik zeggen..?????????

  Reactie door cynthia — donderdag 22 maart 2007 @ 15.02 uur

 186. @ 184 Klaas
  Je hebt een punt zoals verwoord in @155
  Voor de rest is duidelijk dat van den Brink zijn excuses zoals JM heeft verwoord ook zijn geaccepteerd. Punt.

  Reactie door Elsemie — zaterdag 24 maart 2007 @ 22.35 uur