Stakers Smit kijken naar Stakers Smit

dinsdag 20 maart 2007 :: 20.59 uur


Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

De stakers van sleepbedrijf Smit in de Rotterdamse haven zijn enkele weken geleden met steun van de vakbonden in staking gegaan. Even geleden ging ik al naar ze toe om ze een hart onder de riem te steken, ik herinnerde ze toen aan de beroemde staking van 1979 bij Smit. Gisteren lieten SP-Kamerleden Hans van Leeuwen en Paul Ulenbelt de stakers ‘zichzelf’ zien.

De stakende havenslepers hebben een lange traditie van strijd en actie. In 1979 legde ze, zonder steun van de vakbond, meer dan 7 weken het werk neer. De staking werd beroemd vanwege het grimmige karakter, met stevig optreden van de ME. Dankzij de steun van de SP kon de staking toen volgehouden worden. Uiteindelijk werd het met een redelijk succes afgerond.

De staking van 2007 gaat inmiddels zijn vierde week in, alhoewel de werknemers van Smit niet aan één stuk door het werk stil leggen. De ‘Smitters’ eisen een tegemoetkoming in de gestegen ziektekostenpremie, betaling van de volledige arbeidsongeschiktheidspremie door de werkgever, een goede ouderenregeling en een eenmalige uitkering nu de winst van Smit in 2006 is verdubbeld tot 75 miljoen. De SP steunt deze eisen.

Maandagochtend togen SP-Kamerleden Paul Ulenbelt en Hans van Leeuwen naar de Scheurhaven in Rozenburg om de film over de staking in 1979, gedraaid door Derk Sauer, te laten zien. De stakers ontvingen de film enthousiast, vele herkenden zich op de film uit 1979. Ook toen waren ze al werkzaam bij Smit.

Je kunt de film – gemaakt in opdracht van de toenmalige SP Hulp- en Informatiedienst – hieronder bekijken. Het geeft je een inzicht in de problemen die toen speelden, problemen die nog steeds spelen, en het laat zien dat actie helpt! Een prachtig document, nu in dit theater.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

40 Comments

40 reacties

 1. Ik heb het filmpje met argusogen bekeken, want ik was er bij in 1979. Het bewijs: zie bladzijde 93 van het boekje Doorbraak aan de Maas. De tekst in het boekje is opgetekend door Harry Homma en Bram Hoeksema, verslaggevers van het dagblad De Waarheid. In het filmpje geen woord van waardering voor de inspanningen van de honderden CPN-ers. Ook wij hebben, net als de SP-ers, geld ingezameld. Flip Schults was onze man en hij werd dagelijks geprezen in het dagblad De Waarheid. Ik bied alsnog mijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop wij van de CPN toentertijd afgaven op de leiding van de SP. Nou ja wij; mijn vrouw was toen al lid van de SP en ik ben het later geworden. Gezamelijk hebben we toen gecollecteerd. Zij heeft nog even vastgezeten voor collecteren zonder vergunnung, mijn ponem werd afgedrukt in het eerder genoemde boekje. Omdat ik op een motor zat.

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 20 maart 2007 @ 22.11 uur

 2. Geweldig om te zien hoe de SP geen spat veranderd is! Het is inderdaad een prachtdocument: zeker voor de “jongere” SP-ers, zoals ikzelf. Als je je ogen sluit, zou het net zo goed gisteren gebeurd kunnen zijn…

  De PvdA is kennelijk ook niet veel veranderd… waren in ’79 al bezig met zinken… :)

  Reactie door J3roen — dinsdag 20 maart 2007 @ 22.15 uur

 3. @1 J3roen — dinsdag 20 maart 2007 @ 22.15,

  Helemaal met je eens, als ook jongere SP-er.
  Een stukje historie waar je als SP trots op mag zijn. Je wordt er echt even stil van.

  Diep respect voor de SP-ers van toen!

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 20 maart 2007 @ 22.46 uur

 4. @1 Harry Scheltema en on-topic:
  Als ex-CPN-er en nu actief SP-er, in het bezit van ‘Doorbraak aan de Maas’ zou ik graag wat meer duidelijk hebben. Dit filmpje rept niet over de CPN en Flip Schults. De CPN is inmiddels ondergegaan in Groen-Slinks.
  Ik sta 100% achter deze staking, maar vind het historisch laf, dit filmpje hier zo te plaatsen.
  Historisch perspectief is OK, maar dan wel volledig.

  Reactie door Johan Visscher — woensdag 21 maart 2007 @ 0.15 uur

 5. Goeden morgen vrienden SP.

  Wanneer men de beelden ziet is er niet veel verandert aan de situatie.
  Ook nu is de rechterlijke macht nog altijd op de hand van het kapitalisme.
  We moeten nog lang strijden om ook die uitwassen te veranderen.
  Maar we hebben de wind mee, en het zal, ook al gaat het langzaam, in onze richting veranderen!

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 21 maart 2007 @ 8.02 uur

 6. Met veel genoegen heb ik naar het filmpje gekeken en werkelijk volop “genoten”.
  En genoten van de solidariteit die er onderling was wel te verstaan.
  De SP is een geweldige steun geweest voor de mensen in die tijd, een tijd waarin elke andere organisatie de arbeiders de rug toe keerden.
  Dit is een document wat nooit verloren mag gaan, dit is de SP ten voeten uit.
  Ik ben er trots op dat ik bij deze club behoor.
  En inderdaad zoals J3roen al aan geeft, de PvdA was toen al bij vele arbeiders zinkende, evenals het FNV.
  Zouden ze nu nog steeds niet door hebben waarom het ledental zo terug gelopen is?

  Reactie door bijdehandje — woensdag 21 maart 2007 @ 10.29 uur

 7. Tranen schoten in mijn ogen toen ik vanmorgen het filmpje zag.
  Jammer dat ik het toen niet gezien had (zat in Ierland) anders was ik meteen lid gewoorden van de SP en FNV!.
  Gelukkig zijn de tijden veranderd en zullen we dit soort waanzinnige toestanden niet meer meemaken.
  wewrgevers durven het simpelweg NU niet aan!!. (dank zij de groei en kracht van de SP!!.

  Beetje raar dat de SP loon uit betaalde – was de FNV kas leeg toen in 1979??.
  Eric Wildschut

  Reactie door Eric Wildschut — woensdag 21 maart 2007 @ 11.50 uur

 8. Ik werkte in die tijd als bouwvakker op een groot project in Amsterdam, wij zijn toen met steunlijsten meerdere malen langs de andere bouwwerken gegaan om geld op te halen, nagenoeg allen, waaronder veel georganiseerden van NVV en CNV hebben toen flink geschokt. Een delegatie is toen nog bij de stakers op bezoek geweest, waarbij we met Flip Schults en Jim Stavinga van het aktiekommite hebben gesproken.
  In die tijd als Amsterdamse”gastcolporteur” met de “Waarheid” ter ondersteuning van de CPN afdelingen in diverse brabantse steden vaak gediscusseerd met de “Rode Tribunisten”, ook wel samen een biertje gedronken. Moet kunnen, ja toch.
  Wij wensen de slepers veel succes met hun gerechtvaardige strijd!

  Wim en Ina Jansen

  Reactie door willem jansen — woensdag 21 maart 2007 @ 12.15 uur

 9. Wat een emoties voor diegenen die zich middels dit filmpje herkennen of zich mogelijk ook collega’s ontvallen weten.
  Fijngevoelig tegenover al die direct betrok-
  kenen van toen om hen nogmaals te doen weten
  ook nog als SP te willen vechten voor ook hun
  oude dag!
  Beschaafd ook van de SP om dit filmpje niet
  gebruikt te hebben vóór één van de verkie-
  zingen van het afgelopen jaar, maar het had
  ongetwijfeld nog meer zetels opgeleverd, door
  een aantal wijfelaars over de streep te trek-
  ken.
  Niét bij brood en wijn alleen, maar behalve
  de inwendige mens aan alle kanten ondersteu-
  nen ook de ideologie van sámen méédenken en
  méédoen ook letterlijk in de praktijk uit te
  voeren, toen en nu opnieuw.
  Welke aandacht is er toen in de pers gegeven
  aan het uitdelen van de voedselpaketten, wie
  weet daarover nog wat te vertellen, want ik
  herinner me dus alleen grote krantekoppen en
  summiere zwartwit TV-verslaglegging!
  Duidelijk opnieuw hoe de SP van den beginne
  uitging van sociale betrokkenheid, en met lede ogen heeft moeten toezien hoe langzamer-
  hand rechtszekerheid afbrokkelde onder aanvoe
  ring van de grootste partijen, waarbij steeds
  bedacht moet worden, dat een democratische
  meerderheid in de Tweede Kamer aan het langste eind trok en kleinere partijen zich
  letterlijk als ‘lummel’ lieten ‘gebruiken’.
  Waarom ben IK nog lid van een bond? Waarom
  richt de SP niet een eigen bond op, maar dat
  zal binnen de verhoudingen in Kamerverband
  niet aangenaam bevonden worden?
  Wat het vólk bezig houdt is in aanvang reeds
  en steeds het Leitmotiv voor de SP geweest en
  gebléven. Niet prijsgeven van basisbeginselen
  en dienstbaarheid niet alleen met de lippen
  beleiden, maar daadwerkelijk tot uitdrukking
  brengen en aangetreden voor het wérk dat hen
  wachtte en nog steeds de partij in beweging
  houdt: beginselvastheid, standvastigheid en
  ideologisch voortzetten en vernieuwen van wat
  binnen flexibel optreden verwacht mag worden!
  Een uniek document dat ik elke betrokkene op
  dvd zou gunnen te ontvangen!
  Wat de partij in wezen voorstaat is het wel-
  zijn van de burger in alle opzichten.
  Na het zien van dit document kunnen er haast
  geen wijfelaars meer zijn m.b.t. de volgende
  verkiezingen! Zij zullen zich graag over de
  streep laten trekken, na zich te hebben over-
  tuigd van bewézen dienstbaarheid door de SP !

  Nimmer schuwde de SP de confrontatie, noch
  haakte de Partij AF, wat men ook maar denkt
  aan negatieve publiciteit over de SP denkt te
  kunnen rondstrooien.

  Goede wijn, behoeft geen krans! Klare wijn
  is klare wijn en blijft klare wijn, bij voor-
  keur SPrankelend ‘rood’!

  Diep respect voor de werkers van toen en NU,
  SP ! Trots mogen 25 zetelbezitters zich tonen
  van juist deze politieke partij deel uit te
  maken!

  Met groot respect ook voor al diegenen die hun medewerking toen verleenden door voor an-
  dere werknemers in den lande een ‘voorbeeld-
  funktie’ te hebben vervuld en menigeen de
  spanningen rond ‘brood op de plank’ met prijs
  gave van eigen leven moesten bekopen!

  Ontroerend om te zien hoe echte bewógenheid
  leidt tot vastberaden werken aan een toekomst
  voor velen! Dank jullie wel Socialistische
  Partijgenoten en sympathisanten, sluit je aan
  bij deze héchte groep! Madelief!

  Reactie door Madelief — woensdag 21 maart 2007 @ 14.31 uur

 10. Een prachtig document.
  Tot tranen toe bewogen heb ik zitten kijken.
  Dit is de SP ten voeten uit. Opkomen voor de verdrukten, voor mensen die tussen de mangel zijn geraakt. Opkomen niet alleen in woord maar ook in de daad. Onrechtvaardige machtsspelletjes via onconventionele solidariteit te lijf gaan. Solidariteit betrachtend naar de letter van het woord.
  Hoewel de SP geen herhaling van deze historische gebeurtenissen nodig heeft om haar sociale signatuur te bewijzen, verlang ik bijna wederom naar zo’n authentieke manifestatie van ware solidariteit, want ook nu is daar is alle op allerlei terreinen aanleiding genoeg toe.

  Reactie door Sjaak — woensdag 21 maart 2007 @ 15.17 uur

 11. Lid Raad van Commissarissen Unive Verzekeringen
  Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Wegener
  V.z.Raad van Commissarissen M.n Services
  Lid Raad van Commissarissen Oranjewoud B.V.
  Lid Raad van Commissarissen Rota Smeets De Boer
  Lid Stichting Moes Holding
  V.z.Bestuur ActiZ
  en ja lid Raad van Commissarissen Smit Internationaal,
  inderdaad, ik heb het over Han Noten die zich zo graag laat voorstaan op zijn vakbondsverleden, en tevens de fractie
  van de PvdA aanvoert in de 1e kamer.
  De man die zich zo hevig verzet tegen een onderzoek naar
  de politieke stellingname van dit kabinet inzake Irak.
  Bovenstaande commissariaten leveren hem een vergoeding
  op van circa € 190.000 per jaar, zie de desbetreffende jaar-
  verslagen. Daarbij komt nog de vergoeding voor het 1e kamer-
  lidmaatschap, ook niet misselijk.
  Dat is even iets anders dan de stakerseisen van de slepers.
  Onze Han zou toch even een goed woordje kunnen doen in de
  raad van commissarissen en directie.De heren W.Cordia,
  F.E.J. Dorhout Mees, R.R.Hendriks, B.de Vries, B.Vree en W.H.Kanis kan hij als organisatiepsygoloog toch wel overtuigen, en daarbij de toneelacademi-opleiding (weliswaar niet voltooid)
  kan daarbei natuurlijk ook van pas komen.
  Stuur Han dus een mailtje ter ondersteuning.
  En beste stakers, recht zo die gaat.

  Groeten Willem

  Reactie door willem jansen — woensdag 21 maart 2007 @ 15.45 uur

 12. heb er een dubbel gevoel bij .ook bij mij wekt het emoties op en is het prachtig om te zien hoe mensen voor hun rechten en hun gezin opkomen .hoe schril is het contrast met de huidige tijd de ,bazen, houden de mensen rustig met een leasebak en een mobieltje en onze kinderen pleuren we in kinderopvang fabrieken .natuurlijk was vroeger niet alles beter .maar sollidariteit is van alle tijden ,heb het gevoel dat ik dat steeds minder constateer .en tjsa de f.n.v wil ik het liever niet over hebben .

  Reactie door h.verbeek — woensdag 21 maart 2007 @ 15.49 uur

 13. @10 Sjaak en toch, symbolisch gezien dan, ver
  wacht men een nieuwe hemel en een andere aarde, waarop dwars door alle menselijke mi-
  sère heen, onze tranen om zoveel verschillend
  verdriet zullen worden afgedroogd en al dat-
  gene ‘gewist’ wat ons zo uit balans weet te
  brengen en liefde, maar dan écht, zal toch
  het kwaad weten te verdrijven en zal men als
  dan willen dat alle krachten positief gebun-
  deld worden in afwachting van een koninkrijk
  zonder begin en zonder einde, mét en in ons
  niét tot het éinde der tijden, maar tot in
  der eeuwigheid! Sjaak ik druk even jouw beide
  hánden en groet je van harte zeer! Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 21 maart 2007 @ 17.21 uur

 14. @13 Madelief

  Dank je wel Madelief…Ik wordt er verlegen van/bloos

  Reactie door Sjaak — woensdag 21 maart 2007 @ 18.49 uur

 15. Dik in orde Sjaak, doe maar even net alsof ik
  je grote zus of oude nicht ben, dan bloos je
  ook niet, nachtRáker! ‘t Ga je goed en weet
  dat ik zélf ook ooit léérde en ervaarde, dat
  pas als je álles weet ‘los’ te laten, pas
  dáárna álles naar je toe komt op een ándere
  onverklaarbare wijze. Echt er IS méér tussen
  hemel en aarde en IK kijk vast veel langer
  terug dan jij en dúrf dát dus ook rústig te
  beweren! Goed, ik kón het aanvankelijk ook
  niet aanvaarden, maar dat besef kwam pas met
  de járen en vergt tijd, maar vooral ruimte
  die je jezelf moet toestaan. Makkelijker ge-
  zegd, dan gedáán, ik wéét het, toch blijven
  proberen.
  Zullen we samen even de groeten doen aan Erik
  Sc die het nog steeds razend druk heeft met
  her-installeren en mogelijk slechts kan méé-
  lezen? Hém ook even sterkte wensen! Stel je
  voor, dat ie dát kan gebruiken, toch?
  Pak vanavond een spier-ontspannertje in vloei
  bare vorm, hebben we allemaal wel eens nodig
  op zijn tijd, de hare, de jouwe of de mijne!
  Groetjes en voel je nooit bezwaard!Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 21 maart 2007 @ 19.27 uur

 16. Doen we nu echt alsof de slepers bij Smit in hun volste recht staan..? Zo zwart-wit ligt het niet. Een loonsverhoging van meer dan tien procent..?! Ja, de winst van Smits is enorm gegroeid. Alle medewerkers hebben daarin meegedeeld, óók de slepers. En dat terwijl zij maar een miniem gedeelte van het bedrijf uitmaken. Een gedeelte van het bedrijf waar die mega winst niet eens gehaald is. Ik zeg niet dat ze helemaal óngelijk hebben, maar is het niet een beetje makkelijk om maar meteen je achter harde actie te scharen..? Is de SP dan een partij die echt alleen maar voor de werknemers opkomt?
  Met hun acties benadelen ze niet alleen Smit. Ook andere, eerlijke, hardwerkende mensen (zoals binnenvaartschippers) lopen door deze actie schade op.

  Reactie door Margreeth — donderdag 22 maart 2007 @ 7.57 uur

 17. Leuk filmpje, maar historie.
  Het ontgaat mij een beetje waarom wij
  (de SP) de staking van de slepers moeten
  steunen.
  Ten eerste hebben de slepers van
  Smit prima arbeidsvoorwaarden en dan zulke
  absurde eisen gaan stellen, niet van deze tijd dus ook historie. Ik heb in de, naar ik meen, de Schuttevaer gelezen wat de mensen daar verdienen. Ik ben Kapitein op
  de Shortsea (droge lading tot ong 4500 mt)
  en heb ongeveer hetzelfde of iets minder
  (incl alle toeslagen als overwerk etc.)
  Maar ik ben dan wel 8 maanden per jaar van huis en in die 8 maanden maak ik per dag ongeveer 10-14 uur. Er worden ook zeer veel mensen benadeeld (altijd bij stakingen natuurlijk). Bij het binnenlopen van Rotterdam op 28 february om plm 08:00hr
  hoorde ik de ferry ,,Pride of Rotterdam,,
  (heel veel windvang) vragen om een sleepboot voor assistentie bij het meren. Helaas, Smit staakt weer!
  Het waaide op dat moment West 8-9.
  Een containerschip kan naar een andere haven
  gaan of buiten blijven. Een ferry dus niet.
  Dan maar zonder sleepboot.
  Ik denk dat we een beetje zuiniger moeten
  zijn op de Rotterdamse haven en niet zo snel staken. En helemaal niet zulke eisen
  stellen. Ter vergelijking: in het CAO voor
  schepen tot 9000 GT (zeevaart)wordt voor dit jaar 3 procent loonsverhoging gevraagd.

  Reactie door Egbert Willems — donderdag 22 maart 2007 @ 9.01 uur

 18. Ik sluit me volledig bij Margreeth aan.

  Reactie door Kayleigh — donderdag 22 maart 2007 @ 9.47 uur

 19. Gaan we elkaar afzeiken als hardwerkende lieden een graantje proberen mee te pikken? Laten we vooral niet vergeten dat bijna alle loonsverbeteringen zijn bevochten in de havens en in de bouw. Ik kan me best voorstellen dat Egberts Willems er het zijne van denkt, maar wat let hem om zich solidair te verklaren. Wellicht levert het hem ook een loonsverhoging op.

  Reactie door Harry Scheltema — donderdag 22 maart 2007 @ 11.51 uur

 20. Jan Marijnissen

  …….de winst van Smit in 2006 is verdubbeld tot 75 miljoen.

  De divisie van de stakers bleef achter.
  http://www.nu.nl/news/1000681/32/rss/Smit_verdubbelt_winst_bijna.html

  Als niemand meer Tomppoezen bij de Hema lust, dan gaan ze toch niet meer dit product blijven verkopen?

  Sociaal zijn is prima, maar ga niet investeren in een verloren zaak.

  Reactie door C Harms — donderdag 22 maart 2007 @ 15.08 uur

 21. @ 20. Reactie door C Harms — donderdag 22 maart 2007 @ 15.08

  “…Bijna alle divisies draaiden volgens Smit goed, alleen de sleepdiensten voor terminals bleven achter…”

  Ze bleven achter op de verdubbeling van de winst, C.Harms..is wat anders dan dat ze niet meer “smaken” …

  Reactie door franslj — donderdag 22 maart 2007 @ 15.48 uur

 22. franslj — donderdag 22 maart 2007 @ 15.48

  De slepers bleven achter in groei. School ze dan bij (indien nodig) en geef ze de mogelijkheid naar een andere divisie te gaan die wel winstgevend is. In dat geval zou een inkomensverbetering op termijn wel gerechtvaardigd zijn.

  Planeconomie stamt uit het communisme. Mensen iets laten produceren waar geen groei in zit is zinloos en onzinnig.

  Reactie door C Harms — donderdag 22 maart 2007 @ 16.58 uur

 23. Who the hell is c harms?

  Reactie door Harry Scheltema — donderdag 22 maart 2007 @ 20.04 uur

 24. naar aanleiding van die staking ben ik in 1980 lid geworden! fantastisch om weer eens te zien.

  Reactie door johan — donderdag 22 maart 2007 @ 20.28 uur

 25. @ 22. Reactie door C Harms — donderdag 22 maart 2007 @ 16.58

  “…..De slepers bleven achter in groei. School ze dan bij (indien nodig) en geef ze de mogelijkheid naar een andere divisie te gaan die wel winstgevend is….” Dat zou idd een mogelijkheid kúnnen zijn, beste C.Harms.

  Ik heb echter begrepen dat hier geen sprake is van “verliesgevend”, maar “minder winstgevend”. In feite kunnen beide partijen, werknemers én werkgever, dus rond de tafel gaan zitten en onderzoeken hoe het verder kan.

  Alleen…ik geloof dat het in deze topic over iets heel anders gaat.

  Reactie door franslj — donderdag 22 maart 2007 @ 21.13 uur

 26. @ 25. ter aanvulling en geheugensteuntje:

  “…De ‘Smitters’ eisen een tegemoetkoming in de gestegen ziektekostenpremie, betaling van de volledige arbeidsongeschiktheidspremie door de werkgever, een goede ouderenregeling en een eenmalige uitkering nu de winst van Smit in 2006 is verdubbeld tot 75 miljoen. De SP steunt deze eisen…”

  Reactie door franslj — donderdag 22 maart 2007 @ 21.15 uur

 27. @ 26 franslj

  Precies daar gaat het om en het is geen overdreven eis.

  Trouwens ik las in @ 20 een leuk zinnetje,….

  Als niemand meer Tomppoezen bij de Hema lust,…

  Nou dan eet ik hem wel thuis op.

  Ik wist niet dat Heer Olivier B Bommel ruzie had met Tom Poes en zijn familie ????

  Tomppoes ????? of toch maar Tompouce

  Reactie door Pool — vrijdag 23 maart 2007 @ 0.29 uur

 28. @ 27. Reactie door Pool — vrijdag 23 maart 2007 @ 0.29

  Zeker, Pool, geen óverdreven eis en daarbij, denk ik, dat die mensen niet alleen om die eisen staken, maar tevens om hun inkomen weer in balans te kunnen brengen met hun uitgaven. De stijgingen van “kosten van levensonderhoud” gingen en gaan ook nu nog sneller dan de “loonstijging”.

  Volkomen terecht en dat niet alleen voor de “Smitters”…voor bijna iedereen, krijg ik zo de indruk.

  “….Als niemand meer Tomppoezen bij de Hema lust,…..” Ja dan ! Wat dan ? Te laat, Pool..ik zie nog steeds mensen Tom Pouces tussen neus en kin naar binnen schuiven…op is op, maar er komen nieuwe aan…voor het geval de Heer Olivier B Bommel binnenloopt..

  fijne dag allen !

  Reactie door franslj — vrijdag 23 maart 2007 @ 9.18 uur

 29. Ik heb het opgezocht:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tompoes

  Bijscholing zou ons allen goed doen. Je bent nooit te oud om te leren.

  Reactie door C Harms — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.43 uur

 30. C Harms als je een vent bent maak je jezelf bekend, want roepen vanaf de zijlijn is goedkoop. Zeg ons nu eens waar jij voor staat. Wijs jij een door de havenwerkers bevochten loonsverhoging af? Ik vraag je dit op de man af. Ik herinner mij namelijk nog als de dag van gisteren de loonsverhoging van 400 gulden ineens. Wij, de vrijgezellen stakers, hebben indertijd weken lang op een houtje moeten bijten, de mannen en vrouwen met kinderen kregen een klein bedrag uitgekeerd. Dat geld werd overigens opgehaald door collecterende collegae en linkse sympathisanten. In volksbuurten, want beter verdienend Nederland gaf toen ook niet thuis. Ben jij er zo een?

  De niet stakers profiteerde het meest. Dat heeft pijn gedaan.

  Reactie door Harry Scheltema — zaterdag 24 maart 2007 @ 16.27 uur

 31. Het zieke aan het hele verhaal is natuurlijk dat de staking door rechter gestopt is, omdat die bedrijven zoals Shell en dergelijke zou benadelen. Dat is dan jammer denk ik maar.
  Dan leren die misschien óók eens een keer wat maatschappelijke betrokkenheid écht betekent: ten kóste van je eigen beurs voor de rechten van ánderen staan…

  Reactie door Maurice — dinsdag 27 maart 2007 @ 20.31 uur

 32. Jammer dat niet iedereen door heeft dat toen de SP de voedselpakketen e.d. ging samen stellen de stakers niet meer bezig waren voor meer loonsverhoging maar dat het toen een zaak van eer werd. Dat de werkgever de werknemers respecteerd is hopelijk ook van deze tijd !

  Wij als ROOD hebben deze documentaire samen met Ronald van Raak bekeken en geanalyseerd wat erg interessant en leerzaam was!

  Erg leuk om de reacties van de betrokkenen destijds te lezen.

  Reactie door Tom — maandag 2 april 2007 @ 12.20 uur

 33. Stakers van Smit, kop op!De directie zal een keer overstag gaan, maar dan wel met een socialer CAO en de overige rechten, want er is veel veranderd, maar de geschiedenis herhaalt zich wederom.Mooie film uit het archief, waarbij ik het waanzinnig vind dat er toen 1 familie was, die voor elkaar klaar stonden als het erop aan kwam.NU (reacties 16,20 en 22) is het ieder voor zich!Behalve de SP dan, die ondersteunen de stakers net als in 1979!De maat is vol!Zie ook : http://www.maatisvol.nl
  Ik heb symphatie voor ieder die vecht voor z’n recht, want onthou 1 ding, dit kan iedereen overkomen in alle sectoren!

  Reactie door Ton Koot — maandag 2 april 2007 @ 12.27 uur

 34. @29 C.Harms
  Beste man,
  Als je nou Wikipedia moet raadplegen om te
  weten wat een tompoes (tompouce) is moet je
  je toch echt laten bijscholen.
  Je moet eens nakijken op wikipedia wat ouwerothoeren betekent…..ik weet het,….
  het zijn uitspraken gedaan door een zekere
  Nono Harms, wel bekend door verschillende pseudo’s!

  Reactie door Joop Geel — dinsdag 3 april 2007 @ 11.11 uur

 35. Hier stond vorige week een e-mailadres waar die film op dvd te bevragen was; kan iemand me daar misschien bij helpen? Ik ben zeer geïnteresseerd in deze indrukwekkende film..! Alvast bedankt!

  Reactie door jordy — woensdag 4 april 2007 @ 12.37 uur

 36. Gewoon apetrots dat ik een SP-er ben.

  Reactie door Willem v.d. Donk — woensdag 2 mei 2007 @ 19.46 uur

 37. Hartelijk dank, dat de film weer te zien is.
  Laten wij terug gaan in de geschiedenis van de afgang van het FNV, die in het zelfde jaar gerealiseerd werd.
  Als een vakorganisatie teveel zich met een politieke partij gaat vereenzelvigen dan kun je als lid beter opzeggen, dan liggen je belangen behartigingen op straat. Tenzij die partij voor de arbeidersbelangen zijn rug recht houdt.
  Ik zelf ben al zo’n 50 jaar lid van een vakorganisatie, maar ik kan wel janken om wat ervan overgebleven is.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 10 augustus 2007 @ 0.21 uur

 38. Die “fijne meneer” Lodewijk de Waal, ex voorman van de FNV is ook prominent lid van de Bilderbergers.
  Houdt dat even in de gaten mensen!

  Reactie door rob van der Zon — donderdag 20 september 2007 @ 0.13 uur

 39. Ik vind, als een burger een bedrijf kiest, dat hij daar als familie behandeld hoort te worden. Iemand die keihard mee werk een bedrijf op te bouwen! hoor daar ook in beloond te worden. Dus alle medewerker, van kantine juf tot directeur. moeten allemaal mee gedeeld worden in de winst, waar een deel ook gebruikt kan worden voor vernieuwingen van het bedrijf. Wat ik nooit begrepen heb is dat bij de PTT jaren geleden hoorde ik dat dan op de radio, dat zij 1, nog wat miljoen wint hadden geboekt, en dat was dan iets minder dan een jaar terug, dan gaan ze praten over verlies! gestoord! en teweil er dan toch nog winst is, gingen de poszegels gewoon om hoog in de prijs! belachlijk. het is noot goed en nooit genoeg.

  Reactie door Herman — zaterdag 29 september 2007 @ 17.50 uur

 40. het is geen partij van de arbeiders en dat al in 1979 :D

  Reactie door Macros — zondag 9 december 2007 @ 13.43 uur