Nationaal Historisch Museum

Minister Plasterk heeft onderstaande brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Onderwerp: Het Nationaal Historisch Museum. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer (alle fracties met uitzondering van D66 en GL) steunden eerder een motie van Verhagen en mij om te komen tot de oprichting van zo’n museum.

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van mijn vervolgstappen ten aanzien van het Nationaal Historisch Museum.

In antwoord op de motie Verhagen c.s. (30300 VIII, nr. 249) heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer op 12 september 2006 (OWB/AI-2006/12668) de contouren geschetst voor een Nationaal Historisch
Museum:

. Doel van het Nationaal Historisch Museum is het verspreiden van kennis over de canon van de geschiedenis;
. Het Nationaal Historisch Museum is complementair aan bestaande initiatieven en instellingen, waaronder het Nationaal Archief, het Nederlands Openluchtmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum Amsterdam, Anno en de Koninklijke Bibliotheek;
. Het Nationaal Historisch Museum draagt bij aan het geschiedenisonderwijs;
. Doelgroep is het brede publiek dat niet bereikt wordt door andere initiatieven;
. Het Nationaal Historisch Museum zal interactief werken.
Een aantal punten van nader onderzoek wordt ter besluitvorming overgelaten aan het huidige kabinet, namelijk locatie, gebouw en de kosten.

Ik onderschrijf het belang van een centrale plek waar een breed publiek op een aantrekkelijke manier kennis kan maken met de geschiedenis van Nederland. Het Nationaal Historisch Museum moet een overzicht bieden van de geschiedenis van Nederland en de mogelijkheid bieden bepaalde thema’s of episodes uit te lichten in wisselpresentaties. De Canon van Nederland, zoals gepresenteerd door de commissie Van Oostrom op 16 oktober 2006, vind ik een belangrijke leidraad voor het museum.

De eerste stap in het vervolgproces is het verkennen van een locatie voor het Nationaal Historisch Museum. Ik hanteer daarbij als uitgangspunt dat het moet aansluiten bij bestaande instellingen en activiteiten die samen het verhaal van de geschiedenis van Nederland vertellen. Ik vind het verder van belang dat er een relatie is tussen de vestigingslocatie van het Nationaal Historisch Museum en de directe omgeving.

Om deze redenen heb ik met drie gemeenten verkennende gesprekken laten voeren, te weten met Amsterdam, Den Haag en Arnhem. In Amsterdam zie ik het Nationaal Historisch Museum als een toevoeging aan het hoogwaardige cluster van musea aan het Museumplein, in Den Haag zou het passen in de context van het historisch centrum van de regering en in Arnhem kan het aanhaken bij het Nederlands Openluchtmuseum, een nationaal historisch museum op volkskundig gebied. Ik heb aan deze drie gemeenten gevraagd met een voorstel te komen. Aan de gemeenten heb ik aangegeven circa 12 miljoen structurele rijksbijdrage beschikbaar te willen stellen voor een Nationaal Historisch Museum.

In de beleidsbrief die in juni naar de Tweede Kamer wordt gezonden, zal het kabinet aangeven welk bedrag beschikbaar komt voor het Nationaal Historisch Museum en zo mogelijk op welke gemeente de keuze is gevallen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 25 april 2007 :: 20.10 uur

24 Comments

24 reacties

 1. Goed initiatief! Maar miste ik in de “complementaire” opsomming ons gedegen Legermuseum in Delft niet?
  Dat besteedt uitvoerig aandacht aan onze politieke en militaire geschiedenis, zoals nu bv die leuke tentoonstelling over stadhouder Maurits

  Reactie door Ton — woensdag 25 april 2007 @ 20.50 uur

 2. pronken met andermans veren ronald .je leerd vlug.het museum hoort in de oudste stad van nederland.maastricht dus.

  Reactie door h.verbeek — woensdag 25 april 2007 @ 21.26 uur

 3. 12 miljoen per jaar? Das wel een boel geld hoor… Anyway, ik ben voor Arnhem. Die stad kan zoiets moois wel gebruiken.

  Reactie door Freek — woensdag 25 april 2007 @ 21.45 uur

 4. Amsterdam en Den Haag lijken mij helemaal geen gekke keuzes.

  De optie voor Arnhem lijkt nogal lukraak, aangezien er in bijna elke stad wel een museum is die over een deel van onze geschiedenis gaat. Bijvoorbeeld het Legermuseum in Delft, zoals Ton ook al aangeeft

  Reactie door Tim Engelbart — woensdag 25 april 2007 @ 22.13 uur

 5. Daarbij komt dat het Legermuseum over enkele jaren zal gaan verhuizen naar de voormalige luchtmachtbasis in Soesterberg waar het naar verluid samen gaat met het militaire luchtvaart museum.

  Ik zelf zou zeggen dat het Nationaal Historisch naar Amsterdam zou moeten gaan. Het zou daar een mooie aanvulling zijn op het Rijksmuseum en de rest van het museum aanbod.

  Reactie door Jan Muis — woensdag 25 april 2007 @ 23.55 uur

 6. Waar de historie huishoudt, was toch jouw boekje ,jan? het was toch jouw idee om een Huis van de Historie te stichten.Dat Verhagen het idee omarmde is natuurlijk prima. Maar jouw idee gaat hij nu uitvoeren. Ik denk dat jij het museum t.z.t. wel mag openen? Lijkt me vanzelfsprekend.

  Reactie door Rian — donderdag 26 april 2007 @ 1.16 uur

 7. Zoals ik reeds eerder uitvoerig bepleit heb: Beurs van Berlage, Amsterdam.

  Reactie door Peter van der Klein — donderdag 26 april 2007 @ 2.22 uur

 8. Beste Jan Marijnissen,

  Zonder politieke of morele vooringenomenheid is Geschiedscrijven ieen moeilijke zaak.
  Geschiedenis vanuit welke gedachtengoed? Vanuit handelgeest zoals Balkenende vindt van het VOC-verleden: ondernemingszin en de moed om de wereldzeeen te bevaren.
  Tijdens een van de bijeenkomsten in het kader van het 400 jaar bestaan van VOC voelde ik tot mijn verbazing angst onder het publiek om de echte waarheid te spreken. Het kolonialisme werd door een hoogleraar verheerlijkt als ‘economische expantie’ en niemand durfde daar tegen te spreken.
  Slavernij en kolonialisme zij nog steeds uit den boze.
  Er heerst nog steeds een stilzwijgen over koloniale verleden, zelfs hier in je weblog: het onderwerp is meestal genegeerd.
  Ik hoor veel kritieken vanuit Antillianen op de geschidenisboeken in het onderwijs.

  Het is een moelijke taak en een grote verantwoordelijkheid om een objectief historisch besef neer te zetten.
  Ik hoop dat dit initiatief niet om een ‘dikke nationale pluspunt’ gaat t.o.v. Europa.

  Ik heb wel mijn vraagtekens.
  Met vriendelijke groeten,

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 april 2007 @ 7.34 uur

 9. AUB niet in Amsterdam de stad van drugs, diefstal en de mafia eigenlijk helemaal niet in het westen van het land, te druk ,vies,
  duur en onbeschoft.
  Doe maar in Arnhem mooi centraal niet van die onbeschofte bevolking zoals in het westen van het land,rustig en een mooie natuur.
  Alleen het VOC museum zet dat maar in de geboorteplaats van JPB daar zitten we in onze schone streek rond Arnhem niet op te wachten.
  Dan kan zijn familie er daar mooi over vertellen.

  Reactie door De Hakker — donderdag 26 april 2007 @ 10.34 uur

 10. hoe zit het met de rijke nederlandse traditie in de natuurwetenschappen…de beta canon..

  Reactie door Dirk — donderdag 26 april 2007 @ 10.43 uur

 11. @11, Dirk

  Je hebt gelijk, al wordt daar in het Museum Boerhaave in Leiden uitgebreid aandacht aan geschonken.

  Reactie door Jan-Willem — donderdag 26 april 2007 @ 11.26 uur

 12. Ik sluit me aan bij de reactie van Birten. Het is leuk zo’n “historisch museum”, maar ik zou hier aan toe willen voegen: “Welke historische canon wordt gehanteerd?” Wie bepaalt die? Volgens welke visie en welke criteria wordt die samengesteld? Wordt er niet te stilzwijgend en gemakkelijk van uitgegaan dat er een gezamenlijke Nederlandse (“nationale”) geschiedenis bestaat?

  Reactie door Paul Slot — donderdag 26 april 2007 @ 11.30 uur

 13. @ 13 Paul Slot
  Bedankt voor je reactie Paul. Bijna zou ik me een zeurende eenzame buitenbeentje voelen.

  Met vriendelijke groeten…

  Reactie door Birten Lostar — donderdag 26 april 2007 @ 12.27 uur

 14. @2 h.verbeek, voorlopig maar even boven zeeniveau, op een goeie plek, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken over waterschade.

  Een Nationaal Historisch Museum vind ik overigens een prima voorstel, ook al is het egocentrische aspect moeilijk buiten te sluiten. Als de deuren maar open gaan, ik ben benieuwd..

  Reactie door Bas Schoutsen — donderdag 26 april 2007 @ 15.08 uur

 15. @ Birten Lostar (8):

  Jouw reserves deel ik. Het is van het grootste belang dat een brede, divers samengestelde groep aan het werk gaat om het Nationaal Historisch Museum een goede inhoud te geven.
  Maar het is wel prima dat het komt. Wat mij betreft in Amsterdam, en subsidiair in Den Haag.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 26 april 2007 @ 16.50 uur

 16. Het idee van een Nationaal Historisch Museum is zó goed dat het wel € 100 miljoen mag kosten. En misschien wel móet kosten om niet een icoon van Nederlandse zuinigheid te worden of anderszins te floppen.

  Beetje slordig dan toch ook wel dat er in het regeerakkoord geen geld voor is gereserveerd. En heel edelmoedig dus van cultuurminnende dr. Ronald om te garanderen dat hij die honderd miljoen wel ergens vandaan haalt in juni. Of begrijp ik iets niet helemaal goed ?

  Reactie door Gekke Hippie — donderdag 26 april 2007 @ 22.07 uur

 17. Als de inhoud van de geschiedenis en daarmede de kwaliteit van een historisch museum wordt bepaald door “bourgeoisie” historicae kunnen we er m.i. beter niet aan beginnen.
  Hoe is het mogelijk dat er wordt gerefereerd aan de “Canon van
  Nederland” van de commissie van Oostrom die belangrijke facetten van de linkse arbeidersbeweging in Nederland niet ter sprake en dus ook niet op schrift heeft gesteld als leidraad wordt genomen.
  Weglaten van belangrijke onderdelen en sub delen uit ons verleden heeft niets met geschiedschrijving te maken, maar eerder met geschiedvervalsing.
  Ik hou me nog even vast aan aan al reeds bestaande musea.
  Begin maar eens omdat gratis toegangkelijk te maken. En als verplicht onderdeel van het basis en voorbereidend middelbaar onderwijs te stimuleren.
  Bijvoorbeeld een jaarlijks bezoek aan het Verzetsmuseum en het Vakbonds historisch museum,te Amsterdam.
  Beide liggen vlak bij elkaar.
  En maak voor leerlingen geschiedenisboeken die waarheids-getrouw zijn, put daarvoor uit “breed” info materiaal zonder enkele beperking. Een mooi te subsidieëren project voor de
  faculteiten van diverse Universiteiten. Daar kan voor minder dan
  € 12 miljoen op structurele basis. Zo komt het hele spectrum van
  ons zo kwetsbare onderwijs nog aan zijn trekken.
  Beter dan het te besteden aan hobbyisme van mensen zoals onze
  huidige minister van buitenlandse zaken, hé Jan.

  Reactie door willem jansen — vrijdag 27 april 2007 @ 8.27 uur

 18. Of langs de meanderende IJssel, of, voor de VVD, de IJsselmeer. Of misschien bij de ezel; de Dom-oortje, een koppel uit de recente oudheid, schilder’s metgezel, en (nu) het fundament van de SP. Hooggeplaatst, op een terp als poldermodel, met onderin de stukken die onder water kunnen staan.

  Dat is Nederlands. Genoeg dingen om trots op te zijn (waaronder de Nederlandse taal overigens), en genoeg dingen om te laten zien. En om maar onze prominente D’66-er erbij te halen, met de tulpen uit Turkije. Een zeer goed argument, dat hoort er gewoon bij. (Waarom houden we trouwens vast aan de grauwtje, ik begrijp niet wie dat ooit bedacht heeft.)

  Maar ik ben voor een Nationaal Historisch Museum, voor de vrijheid van menings-uiting. Alle partijen kunnen zich hier wel in vinden: “Geschiedenis was onbestendig, en wordt”, licht er maar aan hoe je het bouwt, maar dat hoeft er niet in. Mag wel. Ik ben benieuwd. Laat maar komen.

  (En, als het aan mij alleen moet liggen dan wordt het niet veel hoor;)

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 28 april 2007 @ 12.00 uur

 19. Arnhem is een goed compromis, ook goed voor onze buren. Ik blijf het met interessen volgen.

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 28 april 2007 @ 12.08 uur

 20. Het is toch werkelijk te gek voor woorden om in de 21ste eeuw nog aan te komen met een NATIONAAL historisch museum. Het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats ook niet om de geschiedenis an sich, maar om een politiek geladen initiatief geinspireerd door de nationalistische tendensen die de laatste jaren in verhoogde mate in de samenleving aanwezig zijn. Een typisch waan van de dag idee, meer is het niet! Nederland staat immers vol met musea die iets over de geschiedenis van deze streken. Blijkbaar lukt het alleen Groenlinks en D66 nog om hier een verstandig oordeel over te vellen.

  Reactie door Bram — zondag 29 april 2007 @ 14.27 uur

 21. Dat museum moet in Arnhem komen. Past prima bij het Openluchtmuseum, een prachtig museum is dat. Was niet voor niets Europees museum van het jaar 2005 (of 2006, weet niet meer precies). En waarom geen nationaal museum, Bram ?? Zijn in andere landen ook te vinden hoor !

  Reactie door vera — zondag 29 april 2007 @ 18.09 uur

 22. Wat mij betreft in ieder geval niet in Amsterdam. Deze stad heeft al teveel musea’s in vergelijking met Den Haag of Arhem. Een beetje spreiding zou niet verkeerd zijn!!!

  Den Haag of Arnhem dus…

  Reactie door maurice — dinsdag 8 mei 2007 @ 14.53 uur

 23. Dit is het juiste moment om een historische misstand recht te zetten. Het Paleis (Stadhuis) op de Dam in Amsterdam kan als een nationaal museum worden teruggegeven aan de bevolking!
  Bea kan haar feestjes en partijen dan voortaan op Paleis Soestdijk houden, dat pandje schijnt nu leeg te staan.
  Goedkope en historisch verantwoorde oplossing!

  Reactie door Auke — dinsdag 8 mei 2007 @ 20.47 uur

 24. Discussieer mee op http://www.nationaalhistorischmuseum.nl !

  Reactie door pom — donderdag 28 juni 2007 @ 9.33 uur