Nederland fraudeland

Het OM heeft te weinig affiniteit met de aanpak van fraude, waardoor die nauwelijks van de grond komt. Dat zegt vertrekkend fraudeofficier van justitie Biemond in NRC Handelsblad.

Voor justitie is fraudebestrijding een topprioriteit. Maar zoals het nu gaat kunnen de ambities moeilijk waargemaakt worden, zegt Biemond. Het parket tegen fraude is volgens hem een leeg huis omdat er te weinig specialisten werken.

Biemond was aanklager in onder meer de Ahold-zaak. Hij vindt dat het college van procureurs-generaal te ver van de fraudebestrijding afstaat ‘omdat het niet de core business van justitie is’. (NOS)

Maart 2005 verscheen onderstaande opinie van mijn hand in het Parool:

Passieve politiek leidt tot ‘Nederland Fraudeland’

Sinds het Kamerdebat over fraude in ons land dat bijna een jaar geleden in de Tweede Kamer is gehouden, lijkt het gevoel van urgentie als het gaat om fraudebestrijding weer te zijn verdwenen. De passiviteit van de overheid maakt haar medeplichtig aan het ontstaan van “Nederland Fraudeland”, stelt Jan Marijnissen.

In maart 2004 heeft de Kamer uitgebreid gesproken over de erosie van de publieke moraal, die onder andere tot uiting komt in grootschalige en wijdverbreide fraude: bouwfraude, HBO-fraude, faillissementsfraude, ESF-fraude, uitkeringsfraude, verzekeringsfraude enzovoorts. Tijdens het debat zijn er door het kabinet en veel fracties veel goede ideeën naar voren gebracht. Iedereen was het er over eens dat fraude veel harder aangepakt moest worden. Ik had de hoop dat er een cultuuromslag kon worden bewerkstelligd. Want daar gaat het om: een verandering van mentaliteit.

De Rekenkamer is uiterst kritisch over de aanpak van fraude door de vier verantwoordelijke ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze ministeries hebben te weinig gedaan met de concrete aanbevelingen om de aard en omvang van fraude in kaart te brengen en te bestrijden. De aansturing van de fraudebestrijding is onvoldoende en de (te geringe) capaciteit wordt niet efficiënt ingezet. Vooral het departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt forse kritiek van de Rekenkamer: de Arbeidsinspectie, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV worden “niet resultaatgericht, daadkrachtig en eenduidig aangestuurd”. De Rekenkamer is ontevreden over de inzet van de regering.

De stroom berichten over fraude is allerminst opgedroogd, laat staan dat de “cultuur van wegkijken” – een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan en vooral voortbestaan van fraude – is vervangen door een actieve houding van de betrokkenen. Onlangs publiceerde het blad Binnenlands Bestuur de resultaten van een enquête onder ambtenaren. Vier op de tien ambtenaren twijfelen aan de integriteit van hun collega’s, twintig procent denkt dat hun leidinggevenden niet eerlijk zijn en een derde van de ambtenaren heeft kennis over gesjoemel met declaraties, gewerkte uren of geschenken, maar maakt hier geen melding van. Deze cijfers maken de conclusie onvermijdelijk dat er meer nodig is dan mooie beloften om het tij te keren. Want, het fraudeprobleem is niet een ongelukkige opeenstapeling van incidenten. Het waait niet over en ook als het kabinet de handen voor de ogen houdt, gaat het probleem niet weg. Sterker nog: hoe langer de regering zo passief blijft als ze is, des te vaker zullen mensen en organisaties bewijzen dat de gelegenheid inderdaad de dief maakt. Er moeten snel concrete maatregelen komen die direct bijdragen aan een betere fraudebestrijding.

Ten eerste moet er zo snel mogelijk een nationale coördinator fraudebestrijding komen: een fraudetsaar. Een coördinator moet de overdracht van informatie tussen departementen regelen, rapporteren over fraudebestrijding en nauw samenwerken met het Openbaar Ministerie. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat fraude amper strafrechtelijk wordt aangepakt. Een coördinator kan voorkomen dat het OM door onoplettendheid grote zaken laat verjaren, zoals onlangs nog is gebeurd bij de strafrechtelijke afhandeling van de bouwfraude, toen bleek dat het illegale vooroverleg niet meer kon worden vervolgd. Zulk gestuntel is funest voor het vertrouwen van de burger in de overheid.

Ten tweede moet er een spreekplicht komen voor ambtenaren die weet hebben van fraude of corruptie. Een ambtenaar die wegkijkt, is net zo schuldig als degene die zélf in de fout gaat. Een spreekplicht maakt het glashelder dat kennis van fraude niet onder de pet gehouden mag worden. Het is nu de heersende praktijk dat ambtenaren, bijvoorbeeld uit loyaliteit jegens hun meerdere, vaak zwijgen over misstanden. Het moet de norm worden dat misstanden worden gemeld, zodat ze kunnen worden aangepakt. De cultuur moet om: spreken moet de norm worden en zwijgen taboe. Het stellen van die norm maakt het voor ambtenaren ook makkelijker om te weigeren mee te werken aan wanpraktijken.

Ten derde moet er snel werk worden gemaakt van de aanpak van fraude die wordt bedreven of mogelijk gemaakt door mensen met vrije beroepen: notarissen, advocaten, makelaars, curatoren en accountants. Voorbeelden van illegale afspraken tussen notarissen en makelaars, en banken en projectontwikkelaars over provisies maken dat mensen het vertrouwen in de neutraliteit en objectiviteit van deze vrije beroepsbeoefenaren verliezen. De marktwerking in het notariaat, die onder andere heeft geleid tot een onaanvaardbare verstrengeling van belangen met de onroerendgoedsector, moet worden teruggedraaid. De faillissementscurator moet met publiek geld worden betaald, in plaats vanuit de boedel.

Ten vierde moet er nu eindelijk een goede klokkenluidersregeling komen, mét een fonds voor mensen die hun maatschappelijke plicht vervullen door fraude te melden.

Ten vijfde zou de Tweede Kamer een eigen onderzoeksbureau “Fraude” moeten hebben om ook zelf fraude te kunnen onderzoeken.

Heel belangrijk voor het vertrouwen van mensen in de publieke moraal is de wijze waarop politici in het algemeen en de regering in het bijzonder omgaan met hun eigen “moraliteit”. Het is daarom dat mijn fractie heeft voorgesteld om een code in te voeren voor politici en bestuurders. Vooral zaken als nevenfuncties en het bezit van vermogen moeten daarin worden geregeld. De minister van Binnenlandse Zaken zei in het debat dat andere overheden nog problemen hadden op dit vlak. Het zou zijn “permanente aandacht” krijgen. Er is op dit punt nadien niets meer van de minister vernomen. Mijn fractie stelt verder voor dat bewindslieden die opzettelijk de volksvertegenwoordiging misleiden strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden. Want, wie zo de samenleving bewust een miljardenstrop aansmeert, verdient dat. Bestuurders die willens en wetens over de schreef gaan, moeten bovendien op een zwarte lijst komen, zodat zij makkelijker uit bestuurlijke functies kunnen worden geweerd.

Fraude is misdaad die bestreden móet worden. Uit de passiviteit van de regering kunnen we afleiden dat het gevoel van urgentie voor dit onderwerp ontbreekt. En die passiviteit leidt tot het gevoel bij mensen dat het blijkbaar allemaal maar kan. Sterker, de reactie van velen is: “Ik ben een dief van m’n eigen portemonnee als ik niet meedoe”. Heel Amsterdam fietste zonder licht omdat het jarenlang ongestraft bleef, en nu er structureel gecontroleerd en beboet wordt, zijn de meeste fietsers weer zichtbaar in het donker. Zo werkt dat. Goede voornemens, zoals verwoord door het kabinet, zijn niet voldoende. Zoals het spreekwoord zegt… daarmee is de weg naar de hel geplaveid. Een passieve politiek die fraudeurs alle ruimte geeft, leidt tot “Nederland Fraudeland”. Het komt nu aan op dáden. De maatregelen die ik voorstel kosten moeite en geld, maar effectieve fraudebestrijding levert uiteindelijk meer op dan het kost. En dan doel ik niet alleen op de financiële winst die behaald wordt. Belangrijker nog is dat we daarmee werk maken van het herstel van vertrouwen van mensen in de samenleving, in de politiek en in elkaar.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 28 april 2007 :: 18.08 uur

141 Comments

141 reacties

 1. ‘Als je te stom bent om de zaak van je vader over te nemen wordt dan jurist. Kun je je vader en zijn vriendjes verdedigen en vrijpleiten van malversaties’. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat Marcus Bakker dit heeft gezegd.

  Reactie door Harry Scheltema — zaterdag 28 april 2007 @ 18.40 uur

 2. Goeden avond vrienden SP.

  Reeds eerder heb ik betoogd, dat de maffia bovengronds is.
  Het is beslist niet zo dat het alleen voorkomt in de onderwereld, ze zijn overal doorgedrongen, in het onderwijs, in de justitie, in de zorg, de bouwwereld en in de massa media, noem maar op.
  Waar fraude geconstateerd wordt is de maffia niet ver weg.
  De bankwereld is al eeuwen in het bezit van de maffia, overal waar geld een rol speelt is de maffia aanwezig.
  Daarom is het belangrijk dat de SP daar allert op is!
  Zodra men het ontdekt spring er bovenop, daar zijn ze niet blij mee, waarna de media wordt ingeschakeld om in alle toonaarden het tegendeel te beweren.
  Daarom blijf waakzaam!
  Let op Uw zaak!!!!

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 28 april 2007 @ 18.45 uur

 3. Dat is ook 1 van de hoofdredenen dat ik altijd SP stem , vertrouwen.
  Ben al dat gelul en omheengedraai zo zat.
  Als ik iemand verdenk dat ie liegt noem ik het maar ow die balkenend of zalmt.
  Ik hoop dat er eindelijk eens een eind komt aan het wijzen richting bepaalde groepen “uitkerings trekkers “vies woord”, buitenlanders , ouderen” terwijl er een paar zogenaamd “goede” hardwerkende over de rug van zwakkere hun zakken vol stelen cq graaien.
  Alle fraude moet aangepakt worden en hoe meer je fraudeer hoe hoger de straf. zo VVD’rs en alle martijn achtige , EAT your heart out.

  Reactie door jansen — zaterdag 28 april 2007 @ 19.25 uur

 4. door het versoepelen van vestigings eisen en vakbekwaamheids eisen crieer je een voedingsbodem voor fraude.doordat mensen snel poen willen verdienen .als ze moeten voldoen aan bepaalde eisen (inspanningsverplichting bijv scholing ) haken ze sneller af .
  de eerste slachtoffers zijn al gevallen door ,gamma, siliconen in te spuiten .zo,n figuur als connie breukhoven kan ook zomaar van alles inspuiten bij mensen .pure kwakzalverij .samen met de V.O.C. mentaliteit van balkenende zijn we weer terug in de middeleeuwen .

  Reactie door h.verbeek — zaterdag 28 april 2007 @ 19.26 uur

 5. Zo lang topbestuurders salarissen opstrijken,die onbehoorlijk zijn,politici zich zelf belonen met een salaris verhoging van 30%.heel nederland zogenaamd de broekriem moet aanhalen,mensen in onzekerheid worden gebracht door de marktwerking.zou ik zeggen schaam u niet en fraudeer er maar op los.graai wat u graaien kunt.en leef naar de waarden en normen van onze minister president.

  Reactie door rafstal — zaterdag 28 april 2007 @ 19.35 uur

 6. en dan de top die zich zelf verrijken met bedrijfskapitaal. ik noem dit bedrijfsfraude.

  Reactie door mcniel — zaterdag 28 april 2007 @ 19.52 uur

 7. Het is goed dat fraude aangepakt wordt.
  Daarintegen vind ik het vreemd dat de SP accoord gaat met het feit dat asielzoekers die één keer gelogen hebben over hun identiteit desondanks in aanmerking kunnen blijven komen voor het generaal pardon.
  Als dat geen vorm van fraude is dan weet ik het niet meer….

  Reactie door Adriaan Aarts — zaterdag 28 april 2007 @ 20.00 uur

 8. @4 Adriaan Aarts presies. Maar fraude wordt dut niet of nauwelijks aangepakt, je kunt nog net niet zeggen het wordt “nooit” aangepakt.
  Echter als het om uitkeringsgerechtigden, AOW’ers WAO’ers of bijstands trekkers gaat.

  Dan is men er als de kippen bij, voor die hand vol fraudeurs, waar vaak ook nog een zekere noodzaak bij valt te onderkennen, zijn enige honderden ambtenaren a raison van gauw 50.000 Euro per jaar, op stap, dat heeft duidelijk wel prioriteit.

  En wat dat liegen van asielzoekers betreft. jawel de VVD coryfee Hirshi Alie heeft ook gelogen. En wel op grond van begrijpelijk en reële angst voor ontdekking en achtervolging, als dat de reden voor het liegen is dan is dat voor mij volstrekt legitiem.

  Kortom Aarts, fraude moet bestreden worden, maar een maatschappij waar het establishment er voor kiest om de Fraude in eigen kring niet te bestrijden, maar des te meer in zet op achtervolgen van de minst weerbaren, die is nog meer van Fraude vergeven dan op het eerste gezicht lijkt.

  Roelf

  Reactie door R. van Bergen — zaterdag 28 april 2007 @ 20.14 uur

 9. @5 zie: http://www.nu.nl/news/1058242/11/Asielzoeker_mag_een_keer_liegen.html

  Reactie door Adriaan Aarts — zaterdag 28 april 2007 @ 20.19 uur

 10. Er zit nogal een verschil tussen fraude en liegen omdat je doodsbang bent dat jij, je familie en vrienden daardoor vervolgd zullen worden. Nee, de hoge heren en dames in Nederland hebben het aardig voor elkaar. Een ik was jouw rug jij de mijne cultuur. Schimmige sterfhuiscontstructies enwat al niet meer. Maar ik ben wel van mening dat ook fraude in de bijstand, ww en dergelijke bikkelhard moeten worden aangepakt. De moraal moet terug in dit land te beginnen in de Haagse achterkamertjes.

  Reactie door Ton — zaterdag 28 april 2007 @ 21.02 uur

 11. Volgens mij pakken ze liever het geringe percentage uitkeringsfraudeurs waar bovendien niets te halen valt. Stumpers.

  Reactie door Gaudoin — zaterdag 28 april 2007 @ 21.09 uur

 12. ” Mijn fractie stelt verder voor dat bewindslieden die opzettelijk de volksvertegenwoordiging misleiden strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden. Want, wie zo de samenleving bewust een miljardenstrop aansmeert, verdient dat. Bestuurders die willens en wetens over de schreef gaan,”,
  Dit misleiden is nu excact het soort van handelen waarmee Onze Regerings maffia, naast het veroorzaken van “millarden stroppen”, waar wellicht door hun vriendjes en hunzelf aan verdiend wordt, ook de schrijnende situatie van de zwakken, Arbeidsongeschikten, werkelozen, mensen met minimum inkomen, in onze samenleving mee weg fraudeert en ze langzaam een strop ( helaas tegenwoordig soms bijna letterlijk )om de hals schuift.
  Daarbij valt nog op te merken, dat de Maffia “genoten” een erecode hebben en andere maffioso beschermen. Onze Nedelandse “maffia” regeringsleiders hebben naar hun land “genoten” deze erecode niet. Hun code is alleen maar “Eigen zakken en EGO vullen”. Goed om dat eens aan te willen pakken, dan komt heel veel geld vrij voor zaken waar dringend behoeft is aan investeringen, die voor veel mensen, die door deze regeringsfraude naar de rand van de afgrond zijn gemanipuleerd, een uitweg bieden, terug naar een menswaardig bestaan.

  Reactie door Appie — zaterdag 28 april 2007 @ 21.22 uur

 13. Nederland freudeland. Het klinkt raar maar waar. Maar hoe zuiver is de politiek.
  Er waren tijden dat het anders was maar dan moet je ver terug in de tijd.
  Er is een zeer goede site dat gaat over
  Biografisch woordenboek van het socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
  te vinden op
  http://www.iisg.nl/bwsa/index.html

  Wie van de huidige politici zouden in die rij geplaatst kunnen worden?

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 28 april 2007 @ 21.25 uur

 14. Natuurlijk moeten fraudezaken worden voorkomen.
  Maar dan wel gelijke monniken gelijke kappen.
  Niet alleen de (gewone man) waar te pas en te onpas iemand aan kan kloppen voor een onaangekondigde huiscontrole.
  Dan ook de grote vissen aanpakken, die via
  schimmige constructies en bankrekeningen alleen maar rijker worden ten koste van onze samenleving.
  Zolang er grote fraudezaken als de bouwfraude kunnnen gebeuren, denk ik dat er nog genoeg te doen is.

  Reactie door kitje — zaterdag 28 april 2007 @ 21.31 uur

 15. Tijdens een vakantie in Peru ontdekte ik zowaar een voor mij nog onbekende vorm van fraude:
  Nederlanders die daar wonen, maar hier nog bij pa/ma staan ingeschreven, af en toe via Nederland freelancewerk doen, kinderen in Peru hebben en voor de kinderen in Peru in Nederland kindergeld ontvangen. DAT noem ik ook fraude.

  En wat betreffende ABN-Amro enzo?? Witte boorden fraude moet veel harder worden aangepakt!

  Reactie door PMPMeese — zaterdag 28 april 2007 @ 22.04 uur

 16. Het OM neemt deze opmerkingen niet serieus wat willen wij dan nog inbrengen frustratie of zo. Natuurlijk heb je bij marktwerking dat de een net iets meer wil dan de ander anders draait dat gedachtegoed niet. Stoppen wij dit niet af met zijn allen voorzie ik grote problemen waar zelfs onze generatie nog de dupe van wordt. Als de SP zich nu eens concentreert op die ministers en kamerleden die van tevoren afspraken maken met het bedrijfsleven alvorens een beslissing te nemen waar zij er alleen of hun familie beter van wordt, marktwerking is namelijk corrupt in een democratie die niet op orde is.

  Reactie door Henk — zaterdag 28 april 2007 @ 22.08 uur

 17. Wat mij ook stoort.is het feit dat het O.M fraude moet bestrijden.terwijl de laatste jaren steeds meer zaken die door het O.M worden aangedragen bij de rechter bol staan van fraude handelingen.dit geboren uit scorings drift.prestatie contracten.De kabinetten balkenende die met leugens een oorlog in stap en daar vervolgens belasting geld voor aanwend= fraude. en de fraude waar dan zogenaamd op ingezet zou moeten worden,treft de gewone burger of erger de burger die op het minimum is aangewezen.hoog tijd dat Gloria is met Fidel gaat praten en de kneepjes leert van het voeren van een revolutie.

  Reactie door rafstal — zaterdag 28 april 2007 @ 22.58 uur

 18. @8 Roelf

  Serieus! Ik begrijp echt niet wat je bedoelt met uitkeringsgerechtigden en bijstandstrekkers? Wordt daar ook al verschil in gemaakt en is het ene dan ‘hoger’ dan het ‘andere’?
  Is het allerlaagste soort van ons land de bijstandstrekker?
  Maar kunnen we daar dan toch een ander woord voor bedenken? Ik vind het nogal denigrerend klinken.

  Reactie door Gloria — zaterdag 28 april 2007 @ 23.14 uur

 19. Hoe kunnen we fraude terugdringen in ons land? De wereld??
  Ik weet het antwoord wel maar of het bevallen zal?
  Het antwoord is God!
  Hij is de Enige die dwars door ons heenkijkt en als we ons daar ECHT van bewust zijn heeft het geen zin om te stelen van je medemens. Je kunt niemand belazeren omdat er geen rug bestaat waarachter je het kunt doen.
  Ja…wel van die mens, maar wat wij de mens aandoen, doen we God aan! Waarom?
  Omdat God de diepste kern is van ons bestaan, het hart van ons hart en wij nooit van God los zijn! Ook al willen mensen dit.
  Voor God is niets verborgen. Nogal logisch als je de mens zelf gemaakt hebt!
  We kunnen beter ieder geven wat hen toekomt, zodat we niet met al die POEN in het Goddelijk krijt komen te staan. De ander geven wat je vindt dat jezelf toekomt? Kijk, zo komt de cirkel rond.
  De schatten van de Aarde zijn niets vergeleken met de schatten van de Hemel. En die is voor allen bereikbaar als we hier en nu samenwerken met God en niet met de geldgod!
  Niets moet hoor! Vrije wil!!

  Waar begint frauderen? Ook als je teveel krijgt terugbetaald in de supermarkt? Wees eerlijk en breng het terug! Niet zozeer voor die rijke ander, maar om jezelf rijk te houden.

  Reactie door Gloria — zaterdag 28 april 2007 @ 23.57 uur

 20. Uitekeringsfraude wordt wel aangepakt…maar fraude van de rijken dat VEEL meer kost krijgt veel minder aandacht…

  volkomen onterecht lijkt me dat…

  Reactie door Dirk — zondag 29 april 2007 @ 1.11 uur

 21. Gloria: Niet doen spreek vrijmoedig over God maar misbruik nooit zijn naam denk voor jezelf maar draag het niet uit als of God je uitbetaald in geld of juwelen. Gebruik het als sociale vaardigheid en denk daarbij dat niet iedereen iets begrijpt van sociale vaardigheid laat staan God. Mensen hebben een eigenschap en zijn individuen die zodanig ook handelen als individuen ook als het om elkaar belazeren gaat want dat gebeurd veelvuldig en dat noemen we fraude. Dat onze ministeries elkaar tegen komen op vlakken waar compromis gesloten moeten worden is te danken aan machtszucht zonder die hebberigheid zou je maar een partij als de SP hebben en dat is dan ook weer teveel van het goede. Geef dan geen antwoord God weet het beter want we moeten het nu zonder hulp stellen als we niets veranderen aan onze samenleving. En maak je verder geen zorgen over het kabinet want let op mijn woorden dat heeft geen overlevingskans. Verder lees ik jou berichten graag er zit vaak veel diepte in.

  Reactie door Henk — zondag 29 april 2007 @ 2.28 uur

 22. @20 Henk

  Wat maak je me nou? God die uitbetaalt in geld of juwelen??
  Dat bedoelde ik niet met de schatten van de Hemel…

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 3.26 uur

 23. Fraude bestrijden is een moeilijke zaak zolang de integere ambtenaren niet adequaat beschermd worden.

  Als je iets wil doen tegen fraude, moet je beginnen bij het ambtelijke apparaat en hoe dat functioneert.

  Ambtenaren zijn vaak vogelvrij en er is geen bevoegde instantie die aan hen bescherming biedt.

  Nocht bezwaarcommissies, noch de Awb, noch de rechter.

  Integere ambtenaren zijn aan god overgelaten.

  Ik spreek uit mijn eigen ervarin.

  Er zijn veel te veel hiaten.

  Reactie door Birten Lostar — zondag 29 april 2007 @ 6.29 uur

 24. Als een politicus, neem W. Bos als recent voorbeeld, A zegt en vervolgens B doet, is dat dan ook fraude?

  Als helemaal niemand in staat is achter af de stemmen na te tellen en te controleren omdat de stemmachines daar niet in voorzien, is dat dan fraude?

  Als je een door banken beheerst op schuldrente gebaseerd geldsysteem hebt waar in geld het doel is geworden van een kleine machtige elite in plaats van een middel wat alle mensen dient, is dat dan fraude?

  Als de nieuwsmedia zich laten kopen door gevestigde belangen en alleen nog maar schrijven voor deze gevestigde belangen, is dat dan fraude?

  De oorzaak van frauderende managers, juristen, politici en noemmaarop is niet weg te nemen door een ‘fraudetsaar’ in het leven te roepen.

  De oorzaak van al dat gefraudeer in de hogere rangen is het systeem waar we mee proberen te leven.

  Doe iets aan de stemmachines. Doe iets aan het geld wat ondertussen griezelig veel op monopoly geld lijkt. Doe iets aan de medeplichtigheid van de nieuwsmedia bij het in stand houden van allerlei leugens en bedrog. Doe iets aan politici die A zeggen en B doen. Dat zal helpen om de moraal de goede kant op te sturen.

  Dat wilde ik even zeggen.

  Reactie door Koen — zondag 29 april 2007 @ 7.06 uur

 25. Het lijkt erop dat er meer wordt gefraudeerd dan vroeger. De samenleving is veranderd. Klassieke deugden als eerlijkheid, braafheid, kuisheid en maagdelijkheid bestaan niet meer. De goudeerlijke jongen is vervangen door de poepeerlijke jongen. Veel mensen vinden het leuker om stout dan braaf te zijn. Daarbij komt, dat men niet meer bang is voor een straffende God. Dus als de straffende God niet wordt vervangen door een straffende overheid zal er niets veranderen. Uiteindelijk wordt fraude misschien een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen.

  Reactie door reint — zondag 29 april 2007 @ 8.59 uur

 26. Wie in dit land zit er nu op te wachten hun eigen vrienden te pakken op fraude?
  Dan maar liever doen of het er niet is.

  Reactie door Henny — zondag 29 april 2007 @ 9.23 uur

 27. Een citaatop zijn plaats:

  “Volgens de Franse filosoof Alain Badiou is de hedendaagse politiek niets anders dan het omzetten van ‘het schouwspel van de economie’ in een lijdzame publieke opinie, die onophoudelijk in de vorm van een consensus wordt geboetseerd. De economie- die ‘uiteraard’ een kapitalistische economie is – wordt vandaag voorgesteld als een noodzaak, een beetje zoals het weer. Het gaat erom zich zo goed mogelijk naar die hoogst veranderlijke en onveranderbare omstandigheid te schikken. Als het regen, neemt men een paraplu en als de zon schijnt, grijpt men naar zonnebrandolie factor zes. Als mensen meer bellen, gaat men werken bij Nokia. Maar als er te veel Volkswagen zijn, dan is dat voor de ontslagen arbeiders ook een fact of life.

  Voor een nieuwe waarheid is geen plaats, want op het einde van de geschiedenis is de waarheid bekend en eeuwig. Zij spreekt Engels en rekent in dollars.

  Tot in het midden van de jaren tachtig was de politiek zelfs de enige ‘waarheidsprocedure’ in zijn systeem. Niet alleen is het na de val van de Muur letterlijk ondenkbaar geworden om de productiviteit en de handel op een andere manier dan de bestaande te organiseren., ook de publieke opinie – ooit een plaats van verzet – wordt volkomen verlamd. De consenssusethiek houdt de publieke opnie in de band”.

  (Filosofie magazine, maart 2006, door bert Bultinck).

  Ik heb hier niets toe te voegen. Hoe de consensusethiek in zijn werk gaat -de publieke opnie verlamt en in de ban houdt – hebben wij gezien tijdens de paspoort kwestie van Hirsie Ajaan Ali: zij is van de politieke arena op een betreurenswaardige wijze verwijderd.

  Beste Jan Marijnissen,

  je zegt in je artikel: “Want daar gaat het om: een verandering van mentaliteit.”
  Tijdens de kwestie van Hirsi Ajaan Ali heeft de SP stilzwijgend toegekeken hoe zij door de genoemde consenssusethiek op een slinke wijze uit het parlement gezet.

  Als wij echt menen dat deze mentaliteit moet worden veranderd, moeten wij principiel zijn, de gebeurtenissen niet met dubbele maat meten. Anders zijn wij niet geloofwaardig.

  Reactie door Birten Lostar — zondag 29 april 2007 @ 10.36 uur

 28. De mentaliteit wordt natuurlijk nooit veranderd zolang het wordt toegestaan dat raden van bestuur en directies grote sommen geld “stelen” van de werknemers.

  De scheidingslijn tussen bonussen, diefstal en fraude is flinterdun.

  Als een bijstandsmoeder stiekem samen woont dan gaan alle alarmbellen af, maar als ik opzettelijk de aandelen hoog houdt, omdat ik namelijk zelf ook een pakket heb en hiervoor wordt gepakt, draai ik hooguit een jaartje de bak in en krijg een boete waarom ik lach.
  Daarna wordt ik hartelijk ontvangen bij het volgende bedrijf dat graag gebruik wil maken van mijn slimmigheidjes.

  Het ” pluk ze” principe zou ook hier moeten gelden. Pak ze in ieder geval alles af dat op hun eigen naam staat. Helaas verspreiden dit soort gasten altijd hun vermogen over verschillende familieleden, brengen geld naar het buitenland en investeren in allerlei andere bedrijven. Het is extreem moeilijk te achterhalen wat ze “echt waard” zijn.

  Reactie door kaatje — zondag 29 april 2007 @ 10.56 uur

 29. Gloria, Rafstal, Henk.

  Vandaag is het Zondag de dag des Heeren. Het
  vrome volk der lage landen zitten nu gemeenschappelijk in de kerk God te eren. Maar wie is God eigenlijk, God is ons geweten, bij onze geboorte krijgen wij God in ons mee maar ook de duivel. Het is een stijd in ons lichaam die wij tot onze dood zullen moeten voeren en hoe wij na onze dood beloond zullen worden, God die het weet. De laatste 3/4 van mijn leven kom ik niet meer in een kerk behalve met de Kerst om de geboorte te vieren van de grootste socialist der aarde, ook hij heeft het met de dood moeten bekopen. Mijn grote angst is dat het hiernamaals een zeer lange weg is, die doodloopt, maar als dan terug kijkt, zeg ik tot mijn zelf, jochie, jij hebt het goed gedaan, hoeveel bewindslieden zullen dat durven te zeggen, niet dat ik zo eerlijk ben, maar ik heb geprobeerd eerlijk te zijn.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 29 april 2007 @ 11.02 uur

 30. Ik vrees dat die fraude aanpak er niet of half zal komen, het probleem is namelijk dat er grote winsten binnen gehaald moeten worden, steeds meer en meer en dat wordt steeds moeilijker.

  je kan het vergelijken met iemand die niets heeft en om te overleven kleine dingen gaat doen die niet in de haak zijn om toch te overleven.

  De boel is dolgedraaid een terugweg is er niet en binnen een aantal jaren stort de hele boel inelkaar als een kaartenhuis.
  De kaarten zullen opnieuw geschud worden, al of niet met een oorlog die zijn weerga niet kent.

  Reactie door e.krul — zondag 29 april 2007 @ 11.50 uur

 31. Van minister tot koning(in), hoge ambtenaar en rechter en wat daar tussen inligt, en mensen met een hoog salaris, die daar naast zijn gezegend met rijkdom en aards goed, bij die mensen berusten inkomsten gewoonlijk op puur fraude.

  Een rechter heeft bijvoorbeeld een hoog salaris, om dat er wordt aangenomen, hij als mensen die hij wegens oneerlijkheid mag veroordelen, zelf ook een grote neiging tot stelen en frauduleuze handelingen in zich heeft.

  Om zo iemand zijn oneerlijkheid en neiging tot frauderen een beetje de kop te kunnen indrukken, krijgt hij een vet salaris, dat, en zoals andere principieel oneerlijke dienaren van de Staat ook krijgen.

  Maar dat helpt niet echt. Als er bij rechtbanken niet geen fraude wordt gepleegd waarbij het om veel geld gaat. Dan frauderen Rechters en he OM samen met wetgevers wel met de wetten en het strafrecht.

  Iemand als Munsters van het ABP bijvoorbeeld, die veel geld liet beleggen in wapentuig en daarom in het hokje van criminaliteit thuishoort, blijft ongestraft.

  Misschien krijgt hij zelfs nog een lintje van de koningin of eremetaal, als hij dat voor zijn MALAFIDE DIENSTEN, voor het corrupte Vaderland eerder niet al kreeg toegekend.

  Het O.M. met mogelijke drinkebroers van die bandiet, en de media, houden de zaak verder stil, En bij de Justitie is men te laf en te schijterig om er een vervolg aan te geven. En dat berust op heus fraude bij het UITLEGGEN en UITVOEREN van de WETTEN.

  Krijgen die mensen als zij zich niet willen roeren, onder de tafel door misschien veel geld doorgeschoven?

  Voor sommige mensen zoals bejaarden. werklozen, mensen in de bijstand WAO-ers, en noem maar op, bestaat in ons land ARMOEDEPLICHT.

  Wie zich daar op een door overheden ongewenste manier aan onttrekt wordt strafbaar geacht.

  Ik ben het daar niet mee eens en ik vind, dat mensen in uitzichtloze situaties vooral als zij daarin telkens weer kunnen worden teruggewerpen, en zeker als zij een gezin hebben, ten opzichte van hun gezin en hun kinderen gewoon de PLICHT hebben om omwille van het welzijn van wie hun dierbaar zijn, naar vermogen te “frauderen”.

  Wie zou de waarlijk frauduleuze inkomsten en levensstijlen van onze Regeerders en zelfs die van de Majesteit en haar familie kunnen en durven aan te pakken en te bestrijden?

  Persoonlijk zag ik die hele kliek net als ik met mijn gezin gewoon in een rijtjes woning huizen.

  Misschien komt dat nog ooit. Want zij zijn heus geen hogere wezens dan wij.

  Eerder zijn zij van een aanzienlijk, LAGERE ORDE!

  Groeten van Haras. O ja. Op 1 mei wordt Uwe Dirk 82 jaar! Sluit Hem in het hart. Denk aan Hem en Bedenk Hem.

  HARAS.

  Reactie door Haras — zondag 29 april 2007 @ 12.06 uur

 32. En dan hebben we het nog niet eens gehad over fraude binnen de EU die Nederland leegzuigt: onze absurd hoge bijdragen aan gebakken luchtprojecten in landen als Portugal, de onwaarschijnlijk hoge declaraties van EU `parlement’-personeel. De leugens van Barroso en Smit-Kroes, de Europese miljarden drekput die door Balkenende en CDA/VVD angstvallig wordt toegedekt en waar zelfs het journaille niet bij kan.

  Reactie door Haq — zondag 29 april 2007 @ 12.07 uur

 33. Overigens zou ik een bischop beer (was het geloof ik) achtig idee hebben over verzekeringsfraude.
  Ik weet dat ik me veel op de hals haal hiermee, maar die verzekeraars plukken je volledig kaal. Ik kan dan zeer weinig medelijden hebben met diezelfde verzekeraars als ze flink worden opgelicht.
  De mentaliteitsverandering zal toch echt bij hen moeten beginnen.
  Wij kunnen wel netjes blijven, maar zij dan!?
  Het is toch van de zotte dat op een beleggingsverzekering meer dan de helft wordt afgejat, dat je verzekert bent voor ziektekosten, maar van alles en nog wat zelf moet betalen en dat je flink dokt voor een auto-verzekering, maar bij een aanrijdinkje dusdanig wordt gepakt in je no-claim dat je de eerste e.4500 (echt waar zelf berekend) net zo goed zelf kan betalen omdat je anders op de lange termijn nog meer geld kwijt bent.

  Eerlijkheid graag van twee kanten.

  Reactie door kaatje — zondag 29 april 2007 @ 12.10 uur

 34. Als ik om me heen kijkt in onze gemeente zie ik niets anders dan fraude.
  Altijd de zelfde bouwgroep die de nieuwe woningen bouwt al maakt hij er een zooitje van.
  Geeft de makelaar nieuwe woningen dus te koop uit dan zijn de beste al vergeven aan hun gemeente vriendjes of tennis vriendjes.
  Kijk eens in ons dorp hoe alle notabelen wonen.
  Dan heb je ze er nog bij die net steeds op het goede stukje grond woonde waar weer huizen op kwamen.
  Dan houdt het ondernemerschap via hun vriendjes tegen als er concurrerende winkels bij willen komen.

  Reactie door De Hakker — zondag 29 april 2007 @ 12.41 uur

 35. Gloria: niet te persoonlijk opvatten maar daarom zeg ik ook niet doen is niet voor iedereen te begrijpen ik heb er vaak een persoonlijk probleem mee.

  Reactie door Henk — zondag 29 april 2007 @ 13.00 uur

 36. @19. Gloria
  «Ik weet het antwoord wel maar of het bevallen zal? Het antwoord is God!»

  Nee, het bevalt niet, Gloria. Het is me met de paplepel ingegoten, psalmversjes leren op de “School met den Bijbel”. Hadden ze me in die tijd in plaats daarvan maar alles van worteltrekken geleerd of een muziekinstrument leren bespelen. En dan dat kruis … een geloof met het ergste martelwerktuig. Soms was het ook wel leuk, bv. toen ze gingen kamperen in de hof van G., of toen Jezus ging schaatsen op het meer (waarschijnlijk een heftige klimaatverandering).
  Sorry, Gloria, daar geloven wij niet meer in. Dan zouden we met die hele kliek van het CDA, CU en SGP er beter voor moeten staan.
  Dat is namelijk precies waar de onuitroeibare beroepsdraaikonterij vandaan komt. “Je mag niet frauderen, maar als het landsbelang (ik noem maar wat) in het geding is, dan …” En wie bepaalt dat?
  Wij zijn van de Verlichting, Gloria.

  Reactie door jk — zondag 29 april 2007 @ 13.35 uur

 37. Bilderberg, p3, vrijmetselaars, maffia, cosa nostra, yakuza, chinese ondergrond, joego’s, albanese netwerken, Polen, Ukraïners en Russen, etc. etc. en dan de christenclub van Brinkman, van Dik oudKPN, de andeelhoudersvereniging inpikkenenwegwezen en ga zo maar door. Allemaal machtsposities opgebouwd met stromannen tot in de aivd, ministeries, gemeenten; en wanneer de gewone mensen nou eens solidair waren, maar nee hoor. Lekker doorslapen. Tsja dan kun je niet anders verwachten dat het zo loopt.
  Was al even niet meer op het blog geweest. Ik wordt er zo triest van. mensen ga door met de strijd, maar ik heb nu in mijn eigen omgeving alweer de handen vol met schurken en schavuiten.

  Reactie door L'écologiste — zondag 29 april 2007 @ 14.30 uur

 38. @L’écologiste

  strijd zegt u…?
  vanaf Balkenende 1 heeft men al schijt aan alles en iedereen,motie of geen motie,het maakt niets uit.

  het duurt alleen vaak iets langer [een debat of 2] voordat men het alsnog gewoon doordrukt.
  naar het volk word zowiezo al helemaal niet geluisterd,pas als er verregaande stakingen en rellen opduiken dan is men bereid tot zeer kleine concessies.

  en zolang we aan die stemcomputers vastzitten,word het niet anders en is alles een schijn gevecht…

  Reactie door iew — zondag 29 april 2007 @ 14.55 uur

 39. 27. Birten Lostar

  Ik begrijp je niet misschien ben ik niet slim genoeg, dat zal het wel zijn.
  Ik heb juist mede om de houding van de SP m.b.t. Ayaan Hirsi Megan, die Ayaan verdedigde, juist het niet meten met dezelfde maat als enkel aangeven dat dat dan voor de andere groep ook zou moeten gelden, omdat het Ayaan Hirsi Megan was en nu eenmaal toegelaten tot de politieke elite mijn lidmaatschap opgezegd.Er kwam geen dit kan niet etc…..
  Niet omdat ik vond dat zij uit mededogen dat ieder mens verdient die bedreigd wordt geen nederlandse zou mogen blijven maar de argumentatie die daaraan ten grondslag lag en ligt en het goedpraten van dat wat krom is, zelfs het verheerlijken en overschatten daarvan door de politiek omdat het nu eenmaal een van hen was.
  Zij had een bijdrage geleverd en daarom….. etc…. etc….
  Ayaan Hirsi Megan is op een manier binnengekomen waarop iedere andere vooral door haar partij beoordeelde en veroordeelde vluchteling is buitengehouden danwel de status alsnog is ontnomen en teruggestuurd of ze gevaar liepen of niet. Er was niet een maar er waren meerdere leugens aan vorafgegaan. Bovendien kan iemand die al een vluchtelingenstatus heeft in een ander land geen beroep doen op, zij wist dit als geen ander juist omdat ze niet ‘dom’ is en ze had zelfsal een vluchtelingenstatus, een land van opvang en was dus niet in levensgevaar.
  Iets wat veel door haar partij teruggestuurden vluchtelingen niet konden zeggen. Door haar optreden wist ze draagvlak te creeren voor het onmenselijke belweid van de VVD in deze. Zij is de politiek binnengekomen, met kennis van ten minste de VVD (de rol en wetenschap van de PvdA waar zij eerst zat, is mij hierin onbekend) en gebruikt door partijen voor electorale winst gebaseerd op juist haar belang voor de uitvoering van hun harde beleid zoveel mogelijk vluchtelingen buiten de deur te houden, het gevaar uit de doeken te doen als argumentatie voor een streng vluchtelingenbeleid. Een partij die bovendien op de hoogte bleek te zijn. Gebruik gemakt van omdat haar ambitie blijkbaar uitsteeg boven partijpolitieke of andere maatschappelijke overwegingen van landsbelang.
  Dit staat los van de ernst van dat wat zij persoonlijk heeft meegemaakt en de emotionele schade, te begrijpen en m.i.derhalve emotionele onpolitieke reactie daarop.
  Iedere vluchteling zou een boek met verschrikkingen kunnen schrijven als zij de gelegenheid hadden gekregen, zij die nog niet veilig waren, nog geen status hadden maar zij werden onbarmhartig uitgezet, gedumpt in ander landen dan het land van herkomst als het zo uitkwam soms kinderen nog door de partij die zij vertegenwoordigde.
  Zij was hier medeverantwoordelijk voor. Maar die anderen dat waren mensen die economisch niet van belang waren, waar geen behoefte aan bestond misschien wel mensen die de godsdienst aanhingen waar zij zo tegen was. mensen zonder ambities.De mensen die moesten worden toegelaten dat waren de hoogopgeleiden de ambitieuzen de mensen waar Europa behoefte aan had,mensen zoals zij die carriere wilden maken. Waar ging het hier om? vLuchtelingen? de islam? of mensenrechten en bescherming tegen ieder geweld danwel vrijheidsberoving van eenieder voor eenieder, bescherming tegen alles wat in de grondwet voor eenieder verboden is.
  M.i. heeft Ayaan vooral door de ongenuanceerdheid van haar aanval op de gehele islam en de koran als zodanig mede gezorgd voor polarisatie in de nederlandse samenleving, mede gezorgd voor een inhumaan vluchtelingenbeleid. Het verdedigen van beleid waarop de ander teruggestuurd werd die zich aan minder dan dezelfde ‘zonden’ had schuldig gemaakt.
  Ik ben helemaal niet blij met haar bijdrage aan het politieke debat wat leidt tot verregaande radicalisering en verstomming aan de andere kant, niet tot dialoog.
  Dan spreek ik hier van de politica Ayaan en niet de filmmaakster schrijfster etc…de vrouw die het een en ander heeft meegemaakt.

  Ik weet in ‘zogenaamd’ politiek correct Nederland, zogenaamd omdat ze vooral t.o.v. elkaar zo coulant zijn, mag ik dat niet zeggen, mag ik niet zeggen dat de manier waarop Ayaan tekeergegaan is tegen de islam in het algemeen en de koran in het bijzonder,als politica wel te verstaan, volksvertegenwoordigster, aan de wieg gestaan heeft van de overwinning van Wilders. Vrijheid van meningsuiting mag maar dan moet je wel zeggen wat de vrienden willen. Een politica is er echter voor alle nederlanders dacht ik zo en voor het landsbelang.Over de bijbel als zodanig heb ik haar nog nooit gehoord noch over de joodse wetten m.b.t. vrouwen i.v.m. met onvrijheden,onvrijwillige besnijdenis scheidingdrecht etc.. het gevaar van de evangelische groeperingen in de US en de opkomst daarvan in Nederland.
  Genoeg, ik ga een frisse neus halen.

  Reactie door Henny — zondag 29 april 2007 @ 15.02 uur

 40. En voor het nog niet wist: Na het bouwfraudeschandaal van o.a. Koop-Tjuchem, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwfraude
  had deze wegenbouwer meteen al weer een vette defensie-opdracht, nl. het vernieuwen van de startbanen op vliegbasis Leeuwarden, inmiddels klaar! Hoe zou dat nu toch kunnen?
  Want de gewone burger die de belasting voor een kleine grijpstuiver benadeelt krijgt toch meteen een vet strafblad? En kan een nieuwe baan wel schudden omdat hij zijn bewijs van goed gedrag kwijt is!
  Ja, we leven in een tweematen `rechts’staat:
  het neoliberalisme als neocorporatisme: geen overheidsbemoeienis en sancties voor de grootbezitters maar des te meer voor de koopkrachtlozen.

  Reactie door Haq — zondag 29 april 2007 @ 15.14 uur

 41. l’ecologiste,(en dirk 1 mei 82;gefeliciteerd dirk!)(haras: bedankt voor ‘t attenderen!)
  ja, somber wordt je ervan..
  http://www.wijwordenwakker.org
  en over liefde en vrede: http://www.gergievfestival.nl (om u ‘n beetje op te vrolijken).
  jk: intelligent als u bent: kunt u een design maken om methaan uit de smeltende polen te extraheren voor duurzame energie winning en de desastreuze klimaatsgevolgen van ongebreidelde emissie dus in te tomen?

  Reactie door je veux vivre — zondag 29 april 2007 @ 15.37 uur

 42. http://video.google.com/videoplay?docid=1199691524596728977&q=label%3A%22the+secret%22

  de film secrets

  another look on fraude..

  Reactie door je veux vivre — zondag 29 april 2007 @ 15.46 uur

 43. dit is ook fraude van de ergste soort :

  Als je een lichamelijke handicap hebt, en het UWV je behandelt alsof je een geestelijke handicap hebt., dan doen ze dat om je onder je niveau te laten werken.,

  Heb een hogere opleiding., en vindt vrijwel alleen maar baantjes terug in de rapportage van de AD ,die alleen maar lager onderwijs behoeven.

  En zo krijgen ze de wao wel leeg!

  Reactie door Gerrit — zondag 29 april 2007 @ 16.07 uur

 44. Een lichtpuntje.
  Hier is geen fraude in het spel.

  De PvdA is in de week dat het partijbestuur opstapte in de peilingen weggezakt tot 24 zetels. Daarmee is de partij nipt de derde partij van Nederland, voor de VVD met 22 zetels. Het CDA blijft de grootste partij met 36 zetels, gevolgd door de SP met 30. Dat blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond. (trouw)

  Reactie door Alex — zondag 29 april 2007 @ 16.09 uur

 45. Vraag me nu ff af of het met de PvdA dezelfde kant opgaat als met D66?
  Beetje zelfbevlekt door medewerking te geven aan neoliberale Gristelijke partijen.
  Laten ze alvorens in de politieke marge te belanden wel nog svp even Balk IV pootje lichten. (hmmm, doen laten struikelen)
  Dan is zo ongeveer een kwart van de potentiële frauduleusheid in dit land pardoes
  passë

  Reactie door Alex — zondag 29 april 2007 @ 16.39 uur

 46. Capitatisme is fraud,the rest is illusie.
  Societe du spectacle.

  Reactie door Guess/bozo — zondag 29 april 2007 @ 16.45 uur

 47. Heel zacht gezegd is het m.i. ook fraude na in vier jaar of zo het land te hebben afgebroken, na aantreden in nieuwe Balkgedaante als eerste prioriteit 100 dagen te gaan besteden aan
  damage control.
  (Nog 30 dagen te gaan)

  Reactie door Alex — zondag 29 april 2007 @ 17.08 uur

 48. Sorry it was 1792.

  Reactie door Guess/bozo — zondag 29 april 2007 @ 17.28 uur

 49. @42 Alex

  30 dagen?! hahaha ja dat had u gedacht!
  daarna eerst alles over het zomer reces heen tillen,of dacht u dat men nog even hard aan het werk gaat voor de zomer?!

  u moet de zaken niet zien zoals ze zijn,nee u MOET het zien zoals men het u oplegt!

  Reactie door iew — zondag 29 april 2007 @ 18.26 uur

 50. Dag @47 Iew
  Ja zo had ik het nog niet bekeken. :)
  In ieder geval lijkt het me, dat hetgene, wat in dit kikkerlandje in ieder geval GEEN fraude is, dat is, wat zekere partijen met elkaar afgesproken hebben op een of ander landgoedje in complete afzondering van de rest van de
  (onze) wereld.
  Afspraak is afspraak.

  Reactie door Alex — zondag 29 april 2007 @ 18.56 uur

 51. @ 38 iew,
  Volgens mij klopt dat helemaal.
  Wat die jongens onder mekaar afspreken daar komen we als het aan hun ligt niet achter. “Wouter die 300 miljard van de woningbouwcorporaties daar moet je ons minstens 100 miljard van gunnen dan kun je die overige 200 miljard gebruiken voor je onderwijsprojecten, buurtsociaalopknapprojecten en andere speeltjes zoals hypotheekrenteaftrek etc. Maar blijf van de banken af begrijp je wel? Aandeelhouders blijven heilig dus pas op met te diepgravende onderzoeken. Zo ook niet (te veel? helemaal niet?) snijden in defensie. Leker blijven zitten in Afg. Nog een paar mooie jaren met af en toe prachtige EU-bijeenkomsten met de grote politici.
  Later krijg je zeker zoiets moois als Kokkie”.
  En dat soort maffiapraatjes.
  Of ben ik alleen maar paranoïd en zie spoken daar waar koene ridders opkomen voor de samneleving?

  Reactie door L'écologiste — zondag 29 april 2007 @ 19.00 uur

 52. @ 23 Birten Lostar,

  Ook helemaal gelijk. Er is nog steeds geen klokkenluidersregeling. Gek hè?

  Ze zijn bang dat er mensen zijn die de fraude aan het licht brengen. Zulke ambtenaren moeten eruit en wel zo snel mogelijk.

  Reactie door L'écologiste — zondag 29 april 2007 @ 19.02 uur

 53. For the last four years the rich alone have profited from the advantages of the Revolution. The merchant aristocracy, more terrible than the nobiliary [sic] and sacerdotal aristocracy, has made a cruel game of invading individual fortunes and the treasury of the republic; we still don’t know what will be the term of their exactions, for the price of merchandise rises in a frightful manner, from morning to evening. Citizen Representatives, it is time that the combat unto death that the egoist carries out against the hardest working class of society come to an end. Pronounce against speculators and monopolists: either they’ll obey your decrees or they won’t. In the first hypothesis you will have saved the fatherland; in the second case you will still have saved the fatherland, for we will have been able to identify and strike the bloodsuckers of the people.”
  ik weet
  WEbmaaster? coolFor the last four years the rich alone have profited from the advantages of the Revolution. The merchant aristocracy, more terrible than the nobiliary [sic] and sacerdotal aristocracy, has made a cruel game of invading individual fortunes and the treasury of the republic; we still don’t know what will be the term of their exactions, for the price of merchandise rises in a frightful manner, from morning to evening. Citizen Representatives, it is time that the combat unto death that the egoist carries out against the hardest working class of society come to an end. Pronounce against speculators and monopolists: either they’ll obey your decrees or they won’t. In the first hypothesis you will have saved the fatherland; in the second case you will still have saved the fatherland, for we will have been able to identify and strike the bloodsuckers of the people.”

  Reactie door Guess/bozo — zondag 29 april 2007 @ 20.19 uur

 54. Even of toppic.
  Kreeg net de link http://www.nesara.nl doorgestuurd, een link die zeker de moeite waard is.

  Reactie door kitje — zondag 29 april 2007 @ 20.22 uur

 55. Gloria, Rafstal @17, stelde dat je met Fidel moet praten en de kneepjes leert van het voeren van de revolutie.

  Ik ben eens gaan zoeken in oude lectuur en gevonden HET ROODE LIED, een bundel veel gezongen liederen der nederlandsche arbeidersbeweging, uitgegeven in 1926.

  Ik hoop dat het goed overkomt:
  http://members.home.nl/h.hiensch/Mar-tot.doc

  Reactie door d'olle Henk — zondag 29 april 2007 @ 20.22 uur

 56. @ d’olle Henk.door mijn beveileging kom ik niet op de site.en het is een gezoek welk programma this object blockt.het zal niet voor niets zijn.plaats het even aub.mooie foto trouwens die je laatst geplaatst hebt ut het gruniger land.een gele pracht.Waarschijnlijk heb ik Gloria tegen het verkeerde been geschopt,ik had al een paar keer om een reaktie gevraagd.Ik heb geloof ik gelezen dat je 1 mei jarig bent,en al een respectabele leeftijd heb bereikt.ik wens je een fijne dag,en hoop je goedemorgen sp vrienden nog vaak te lezen.mvg paul

  Reactie door rafstal — zondag 29 april 2007 @ 20.38 uur

 57. @36 jk

  Ach wat word je wijzer van worteltrekken?
  Goed voor het hoofd misschien, maar het hart?
  En zo kan het hoofd met grote populistische stappen grappen over zaken die diepgang vergen.
  Worteltjes uit de grond trekken hadden misschien meer kennis opgeleverd? Zelfs de aarde heeft diepgang. Niet alles groeit aan de oppervlakte…

  Zo kijken mensen naar mensen en rekenen God af op hun daden.
  Wees slimmer! Verkijk je niet, jk.
  Worteltrekken, vermenigvuldigen, delen… kan goede uitkomst geven. En wiskunde de zuiverste taal?
  Forget it! Er is EEN taal die gesproken wil worden en maar niet gehoord wordt. Je hart!
  Dat zetelt in het centrum van je brein dat rechtstreeks verbonden is met Het Brein.
  Als je daar contact mee legt dan kampeer je niet graag op de roerselen van spot en schaats je niet meer zo gemakkelijk over God heen.
  Groet!

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 20.41 uur

 58. Eens was de verkiezingsleus van de P.v.d.A.
  EERLIJK DELEN.Ik heb dat altijd gelezen als:Samen eerlijk delen.Nu is de leuze van Bos:Samen werken Samen leven.Waar is het SAMEN DELEN gebleven.Als de bovenlaag van de bevolking zich legaal zo ontstellend kan verrijken,waarom mag de onderlaag dan niet illegaal een graantje mee pikken?

  Reactie door Herman — zondag 29 april 2007 @ 20.56 uur

 59. 37 L’ecologiste

  Bonsoir ami! Weer even terug? Ik ben heel benieuwd hoe het zit met de schurken en schavuiten.
  Hopelijk kan je even klokkenluiden?

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 20.57 uur

 60. @52 d’olle Henk

  Niet te versmaden toch? Zon, strand, zee en luisteren naar Fidel? Tof idee van rafstal en wie weet heeft Fidel oor voor de WAF?
  Vast!
  Henk, HET ROODE LIED heb ik gelezen en dit is wat mij het meest raakt:

  ” Doch ‘t moeilijkst werk om t’overwinnen
  Is ‘t bolwerk der onwetendheid “

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 21.13 uur

 61. @51 kitje

  Dat zou toch geweldig zijn? Stel je voor!!
  Zou het echt waar zijn? Ik herinner mij dat ik iets dergelijks ook heb gelezen en dat iemand mij waarschuwde voor fake?
  Wie weet kan iemand ons hierover inlichten voordat we gaan jubelen?

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 21.19 uur

 62. “Even spieken”
  *off topic

  Ben op bezoek geweest bij de VVD, en het viel me op (denk ik), dat zij voor een schone werkplek staan. Ik was eigenlijk wel blij verrast (vraag me niet waarom), wat ik daar tegenkwam (op die site), en denk ook dat het goed is, dat we geen duale partijensysteem hebben. Dat zou zonde zijn.

  Eigenlijk geeft het zo wel een helder beeld, handig voor allerlei zaken.. ook voor het serieuze probleem dat hier nu aan de orde wordt gesteld (waar ik nu even voor wegloop), is het handig om het ook eens vanuit een andere opinie (overzicht) te zien. Over paradoxen gesproken: Vele handen, en

  Liberté, maar voorlopig blijf ik nog even bij de SP. Helder, en vrolijk tegelijk.

  Werkt dit ook nog?

  Dan ben ik de eerste met een vierkant punt! Daar zit wel wat in.

  Je vind bij de standpunten een eenzame ‘F’, maar hun standpunt over fraude kan je terug vinden onder ‘I’. Makkelijk te onthouden. Ik blijf daar nog even rondhangen, misschien kom ik ook nog bijster schone jonkvrouwe tegen.. als ik zo vrij mag zijn. Het investeren waard. Kijk maar even.

  8)
  (Nou ja, ik zie in ieder geval iets. “I can see clearly now..”)

  Misschien dat het wat antwoorden geeft. Ik zie het als een voorrecht.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 29 april 2007 @ 21.28 uur

 63. hmm, 22×20 logo’s afkomstig van VVD niet toegestaan.. geen vierkant punt dus.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 29 april 2007 @ 21.34 uur

 64. @ 59 Gloria,

  Lieve schat nog even wachten.
  Ennuh erg bedankt voor je reactie.

  Reactie door L'écologiste — zondag 29 april 2007 @ 21.46 uur

 65. @56

  Lieve Rafstal, ik zie zojuist je reactie naar d’olle Henk!
  Ik moest juist lachen toen ik het las van Fidel en heb direct gereageerd gisteravond!
  Beetje teveel geschertst en gejubel met viva dit en dat! Het is inmiddels verdwenen…

  Zo ook mijn reactie op Roelf vanwege het sterven van het slechtvalkje… ik vind het een loeder van een wijfje en dat mannetje werkt zich te pletter om zijn jong te voeden inclusief dat WIJF dat geen poot naar die kindjes uisteekt.
  Hopelijk lees je dit wel.
  Dag rafstal en nog bedankt voor je vredelievende reacties bij dat andere onderwerp. Heb de vogels horen zingen!

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 22.19 uur

 66. @64 PS

  Rafstal, is niet d’olle Henk, maar OUWE DIRK die op 1 mei 82 jaar wordt.

  Reactie door Gloria — zondag 29 april 2007 @ 22.26 uur

 67. @56 Rafstal.

  Nee, ik ben niet op 1Mei jarig. Ik zou het wel prachtig vinden, om dat op de dag van de arbeid te vieren, helaas ik ben een najaars katertje.
  Wat die website getreft. Ik snap het niet Gloria heeft hem kunnen bekijken. Het downloaden duurt iets langer vanwege een foto, op het gebied van de moderne computertechniek (PC,) loop ik achter, ondanks dat ik vanaf 1957 tot 1990 in dat vak gezeten heb. gr Henk, een hele oude programmeur.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 29 april 2007 @ 22.31 uur

 68. nederland,fraudeland??beeldvorming of nog erger zelfs ??feit is dat fraude van alle tijden is,maar in deze tijd,volgens sommige zelfs de nieuwe tijd begint vooral grootschalige en financiele fraude op te vallen zonder strafrechtelijke consequenties.
  waar situaties ontstaan waarbij aan de top van onze maatschappelijke ladder steeds meer vrijheden ontstaan ten kostte van hen die afhankelijk zijn van arbeid,en het slachtoffer worden van puur kapitalistische belangen van onze machthebbers in binnen en buitenland.
  dat de politiek zich dus graag voor dit doel laat en liet gebruiken blijkt uit het interview met ex-topman van ing bank dhr cees maas in het programma buitenhof van vandaag,waarbij hij glunderend vertelde over het feit van een zeer snelle aanpassing van de wetgeving v.w.b de fusiewetgeving in de bancaire sector in die tijd.
  je zult maar slachtoffer zijn van dergelijke onderonsjes,maar wat niet weet wat niet deerd weet u nog wel, en anders is er nog altijd zoiets als globalisering en of internationale concurrentie waar wij rekening mee moeten houden en zo wordt er dus dwang en drang uitgeoefend op mensen om aan de eisen van politiek en kapitalisme te voldoen.!!!!

  Reactie door visgert — zondag 29 april 2007 @ 22.44 uur

 69. @ 61 Gloria

  Toen ik dit verhaal had gelezen, vroeg ik me precies hetzelfde af.
  Daarom heb ik hem hier geplaatst in de hoop dat iemand hier op het log er meer over zou kunnen vertellen.
  Vind het nogal een utopisch verhaal en ben nogal sceptisch.

  Reactie door kitje — zondag 29 april 2007 @ 23.06 uur

 70. @57. Gloria

  ik weet bij god niet waar je ‘t over hebt, maar ik kom d’r wel op terug …

  Reactie door jk — zondag 29 april 2007 @ 23.24 uur

 71. @ 59 Gloria,

  Bedankt voor je reactie.
  Hier een aardigheidje in lijn met de klokken die we zo graag willen luiden. Allez ma chérie.
  http://www.youtube.com/watch?v=eOL61uC5Ww4

  Reactie door L'écologiste — zondag 29 april 2007 @ 23.38 uur

 72. Ouwe Dirk

  Van Harte Gefeliciteerd met je 82 ste verjaardag, ik neem m’n petje voor je af.

  Een hele fijne met al je dierbaren om je heen.

  Proost.

  Reactie door Pool — maandag 30 april 2007 @ 0.02 uur

 73. Shit,…. een dag te vroeg.

  Reactie door Pool — maandag 30 april 2007 @ 0.05 uur

 74. Volgens mij draait het probleem om het juist wijken van de godsdienst, waardoor het materialisme een veel te grote plek inneemt als hoop of heilsbrenger, waaronder die geldzucht waar de gekste dingen voor worden gedaan die men zelf bedenkt ipv het heil van God te verwachten. Gelukkig dat de SP het wél serieus neemt, maar daar heb je niet alleen de SP voor nodig, het kan ook op bijbelse gronden zo gevonden en zelfs uitgevoerd worden. Dat voorbeeld van meldingsplicht ligt bijvoorbeeld geheel in lijn met de bijbel, en verder natuurlijk de afkeer van bedrog en corruptie. Het is al helemaal kwalijk als dit in overheden gebeurt omdat overheid in lijn hoort te zijn met het goddelijke.

  @Henk
  “spreek vrijmoedig over God maar misbruik nooit zijn naam denk voor jezelf.”

  Denk voor jezelf? Hoeft niet altijd waar de bijbel ook over veel dingen klip en klaar duidelijk is, met voorbeelden uit de praktijk léven die onderwerpen ook nog eens.

  “Gebruik het als sociale vaardigheid en denk daarbij dat niet iedereen iets begrijpt van sociale vaardigheid laat staan God.”

  In de sociale omgang is het God noemen heus niet iets om je voor te schamen, opdat God zich ook niet voor jou zal schamen. Goede werken is maar 1 van de dingen die de bedoeling zijn. Als je God niet noemt, geef je aan mensen het signaal af dat het allesbehalve door je geloof komt. Voor religieuze mensen kan dit niet de bedoeling zijn, of die nemen niet met minder genoegen.

  “Mensen hebben een eigenschap en zijn individuen…”

  Dat is nog maar de vraag. Je zou hiervoor eerst het hele onderbewustzijn inclusief onze spiritualiteit in kaart moeten hebben. Wat mij nogal verrast is dat zelfs allerlei grote helderzienden dat niet lukt en zo ja dan gaan ze over de Goddelijke Vonk praten. In de bijbel is er zo’n zinnetje als “wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan”. Zó’n sterk medegevoel heeft niet iedereen hoor. In de Bijbel zijn verder ook nog tal van aanwijzingen van een door God gegeven geest in ons, de goddelijke vonk, het licht in uzelf. De Adem of het Leven dat ons drijft.

  “…die zodanig ook handelen als individuen ook als het om elkaar belazeren gaat want dat gebeurd veelvuldig en dat noemen we fraude.”

  Dus als jij jezelf een individu vindt, vind je het dan normaal om een ander te belazeren? Als je toch geen bedriegelijke niegingen hebt, dan spreekt dat alleen maar voor je verbondenheid met anderen. Inclusief je sociale omgang.

  “Dat onze ministeries elkaar tegen komen op vlakken waar compromis gesloten moeten worden is te danken aan machtszucht”

  En door onderlinge verdeeldheid over wat de waarheid is of de best denkbare oplossing (met een gekleurde bril). Package-deals, waar het toegeven in het ene verhandeld wordt voor het verkrijgen van het andere. En dus het risico van het behoud van ellende.

  “Geef dan geen antwoord God weet het beter want we moeten het nu zonder hulp stellen als we niets veranderen aan onze samenleving.”

  Je wordt in de bijbel voortdurend opgeroepen er inderdaad zelf iets aan te doen waar je het bespeurt. Als hart, ziel en verstand nou juist waren afgestemd op een zo zuiver en volledig mogelijke manier, dan was dit SPONTAAN gegaan vanwege innerlijke eenheid die niet langer meer twijfelt. Zonder hulp? Tja je zou een profeet achtig iemand moeten zijn om het zomaar te zien. Erin geloven a.d.h.v. de bijbelse voorbeelden is echter ook nog een optie. God weet het zelfs nóg beter dan mensen die al goed doen uit naam van God. Kun je nagaan! Elke haar op je hoofd is al geteld nog voordat je er ook maar aan dacht om te gaan tellen. Ook die haren die Marijnissen nog op zijn hoofd heeft :-). Op wel hersens groeit geen haar.

  “En maak je verder geen zorgen over het kabinet want let op mijn woorden dat heeft geen overlevingskans.”

  Mmm als hier de PvdA als lauwloene wordt afgeschilderd dan zou je juist zeggen van wel. Dan past dat stelletje toch wel enigszins bij elkaar.

  Reactie door W6969 — maandag 30 april 2007 @ 0.10 uur

 75. @57. Gloria

  Wiskunde is de notatie van wat jij God noemt.
  Als je wilt weten – en dat wil je – wat per land over de laatste twintig jaar de gemiddelde CO2-uitstoot is geweest en wat daarbij de afwijking van de norm is, stuit je toch op de standdaarddeviatie en dan zul je moeten worteltrekken.
  Dat heb je nodig als je wilt vaststellen – en dat wil je – of bijvoorbeeld Rusland fraudeert met het opkopen van de CO2-rechten van Brazilië.
  Als je al navelstarend wilt weten of er tussen Hulst en Groningen, Maastricht en Den Helder een bijstandstrekker bijklust – dan niet. Dream on …

  Reactie door jk — maandag 30 april 2007 @ 8.16 uur

 76. Over fraude gesproken de benzineprijs is sinds eind december 2006 met € 0,20 gestegen en bij de reguliere pomp van
  € 1,29 naar € 1,49 dat is in guldens omgerekend c.a fl 2,86 en daar hoor je niemand over dat is een verhoging van bijna 44 hollandse centen en dat in 4 maanden tijd terwijl de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro is gedaald en de olieprijs in dollars wordt afgerekend en de olieprijs is ook gedaald dan vraag ik me af wie steekt die opcenten in zijn zakken de benzinemaatschappijen of de staatskas Waar blijft dat z.g.n kwartje van Kok ? Dit is dus ook FRAUDE.Kunnen een van de kamerleden van de SP een vraag over stellen aan de minister van economische zaken over die super dure benzine?

  Reactie door Dirk Schuit — maandag 30 april 2007 @ 10.57 uur

 77. @36, jk,

  hmm, zit wel wat in. We zouden de duivel ook kunnen zien als de vastberadene diepst gezonken fraudeur, of gewoon diepst gezonkenen, en ik stel voor om nu maar onze lichtend voorbeeld eens van dat kruis te halen.. en geef hem de mogelijkheid de partij voor de vrijheid te verkiezen, dat is een vriendelijk doch dringend advies. (Mijn stem advies blijft trouwens SP, daar draait alles beter in de SoeP ;)

  Reactie door Bas Schoutsen — maandag 30 april 2007 @ 11.05 uur

 78. Prachtig, Edith Piaf – Les Trois Cloches – 1956, ben daar toevallig nog even naar opzoek geweest voor de familie (voor een feestlied, met een andere tekst.) Heel mooi, bedankt.

  Reactie door Bas Schoutsen — maandag 30 april 2007 @ 11.11 uur

 79. Hahahahahahahah, Fraudebestrijding in Nederland, woehahahaha…..
  Jan, ik weet niet of het doorgedrongen is, maar de klokkeluiders van de bouwfraude zitten werkeloos thuis, en de frauderende directeuren zitter er nog allemaal.

  Dus wat is de boodschap. Faudeer mee, of hou je bek. Want als je de moreel hebt om het foute gedrag aan de kaak te stellen ben je uitgerangeerd.

  Reactie door alexander — maandag 30 april 2007 @ 11.53 uur

 80. Vandaag viert men in Nederland Koninginnedag. Ik doe daar niet aan mee.
  Ik hoor niet bij het juichvee.

  Koninginnedag op 30 april, werd trouwens ingesteld om de 1 mei vierin op de achtergrond te plaatsen en te kunnen verstoren!

  Als ik, toen mijn kinderen nog klein waren, bij haar in de straat of in de buurt had gewoond, dan had ik hun beslist verboden, om met haar kinderen te spelen.
  Ik zie dat niet als discrimininatie.

  Trouwens, zij zou haar kleine ettertjes wellichtt ook hebben verboden, om met mijn blagen verstoppertje en doktertje te gaan spelen.

  Dat zij maar uit mijn huis wegblijft als zij ooit in ons dorp op bezoek zou komen om op 30 april naar het zaklopen en koekhappen te komen kijken.

  Ooit kwam haar Oma Wilhelmina op bezoek in de nederige stulp een arme mijnwerker.
  Het bedrijf en de gemeente knapten zijn huis en zijn tuin op en zetten zijn woning vol met nieuwe meubels.

  Toen de Majesteit was vertrokken na haar bezoek aan staatsmijn Maurits, moest de mijnwerker alle mooie spullen weer weg laten halen.

  Ik weet niet of hij zich daar tegen heeft verzet. Maar dat zal, vlaak na 1945, wel niet het geval zijn geweest.

  Van mij zou men (al was dat een vorm van fraude) niks hebben teruggekregen. Wilde men die persee toch uit mijn huis hebben teruggehaald, dan had ik alles eerst vernield.

  Er zijn nog altijd mensen, die aan het Koningschap een goddelijke status toekennen.
  En weet je wat daar zo raar aan is?

  Het zijn vooral Christenen bij wie die denkwijze (nog) leeft. En dat, terwijl zij geleerd krijgen:
  “GIJ ZULT GEEN AFGODEN VEREREN”

  Volgens oorspronkelijke normen uit het Christendom, maar ook bij andere religies.
  berust goddelijkheid van koningschap op heidendom en afgoderij.

  In Rome werden ooit Christenen gedood, die de Godelijkheid van hufterige heersers ontkenden, en daarom weigerden om hen (goddelijke) eer te bewijzen.

  De Katholieke Kerk, die altijd al heulde met heersers, heeft dank zij heidense infiltratie en samenspannen met de Macht voor eigen gewin en belang, de Goddelijke verwantschap van Heersers van allerlei soort erkend en is zelfs zo brutaal om de bisschop van Rome als plaatsvervanger van God te presenteren.

  In wezen bedrijven Christenen, die de Koning(in) eren een verkapte vorm van afgoderij. Belastinggeld, dat naar haar toe gaat om haar in weelde te kunnen laten leven en om de koninklijke poeha in stand te houden, is vergelijkbaar met een (brand)offer aan afgoden uit de oudheid.

  Er is heel wat godswaan in hoge posities. Wie jegens hun geen afgoderij willen bedrijven, die belijden gewoonlijk geen Godsdiens.

  Groeten van Haras.

  Morgen, op 1 mei, wijd ik een grote lap tekst en rijmelaria aan

  Reactie door Haras — maandag 30 april 2007 @ 11.55 uur

 81. Ik drukte niet eens op reageer. maar op Tab of Caps lock, geloof ik. En gelijk stond mijn geschrijf op de site. Maar wat er op het einde had moeten staan OUWE DIRK,dat staat nu hier.

  Een grote lap tekst en Rijmelaria voor OUWE Dirk, die 82 jaar wordt.

  Die wil ik liever afgodische eer bewijzen, dan de Teitemajes.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — maandag 30 april 2007 @ 12.03 uur

 82. @74. W6969 & Gloria
  Af en toe lijkt het hier net een bijbelclub. Ik heb net even in de bijbel zitten lezen, o.a. het eerste hoofdstuk van de profeet Ezechiël – die heeft echt wel de lancering van een satelliet gezien.

  De Christelijke Kerk heeft meer dan driekwart van zijn jaartelling verdaan aan het plussen en minnen wanneer Pasen zou moeten vallen, terwijl mensen die bij hun verstand waren en het gewoon wisten de gifbeker kregen – 1500 jaar lang in naam van Jezus Christus de ontwikkeling van de mensheid geblokkeerd. Dat is nog eens corruptie! (Tot Paus Gregorius XIII er dan in 1582 een eind aan maakte.) Daar heb ik dus niet zo’n pet van op.

  (Gloria, ik weet ‘t – als God bestaat heb ik pech … voorlopig hou ik ‘t erop dat ik in de voedselketen terechtkom).

  Reactie door jk — maandag 30 april 2007 @ 12.06 uur

 83. ‘Mijn fractie stelt verder voor dat bewindslieden die opzettelijk de volksvertegenwoordiging misleiden strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden. (…)
  Bestuurders die willens en wetens over de schreef gaan, moeten bovendien op een zwarte lijst komen, zodat zij makkelijker uit bestuurlijke functies kunnen worden geweerd.’

  Dan kan het gehele kabinet zijn biezen pakken. Vergis je niet; waneer de volksvertegenwoordiging wordt misleid, wordt het volk misleid. De gang naar justitie ligt voor wat betreft de kabinetten Balkenende dan voor elke individuele burger binnen handbereik. Goede zaak!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 30 april 2007 @ 14.38 uur

 84. @71

  Superbe L’ecologiste!!
  Mooi lied en wat grappig dat je dit doorgeeft op mijn vraag over klokkenluiden.
  Ik zie je reacties nu pas, was weer niet zichtbaar bij mij gisteravond.
  Ligt zoiets nou aan mijn laptop? Gebeurt erg vaak dat ik pas de volgenden dag nieuwe reacties ertussen zie.
  Blijf in de buurt en laat van je horen lieverd!

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 16.07 uur

 85. @82 jk

  Ha,ha!!! JK in de voedselketen.
  Tja, wie niet? Waar anders moeten we het vege lijf laten? Of was jij van plan het de hemel mee in te slepen?
  Niet nodig jk. Daar worden we voorzien van het nieuwste snufje: Superstof!

  Enne…laat die wiskundeknobbel maar aan God over!
  Als Hij wil weten – en dat wil Hij – wat per mens over de laatste 20 jaar de gemiddelde fraude is geweest en wat daarbij de afwijking van de menselijke norm is…
  Zie je het voor je? Ezechiel wel!
  Lees: Ezechiel 11:19-20

  Waar kies je dan voor: voor worteltrekken of die fraudewortel eruit laten trekken?
  JC is daar een kei in!!
  Zie maar.

  Laten we blij zijn dat er niet meer wortelgetrokken hoeft te word

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 17.22 uur

 86. @85 PS jk

  Sorry! Die laatste zin is blijven hangen!
  Is niet de bedoeling!

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 17.23 uur

 87. Voor hen die het leuk vinden:

  Ik heb een SP-toolbar gemaakt. Hiermee heb je altijd het laatste sp nieuws en rode blogs bovenaan je explorer bij de hand. Hebben? reclame vrij te downloaden op http://spnl.loyaltytoolbar.com/exe

  Reactie door Kees — maandag 30 april 2007 @ 18.39 uur

 88. HHHHEEEEELLLLLUUUUUPPPPP!!!!!
  Wie,oh wie, kan mij leren hoe ik moet frauderen en waarin/waarmee???
  Al is het maar voor,laat ons bescheiden blijven, 1000 eurie per maand!!!
  Dat krijgt het kleinkind van Rijkman Groening
  (of hoe die malloot ook heten mag)als zakgeld.

  Reactie door Jh. de Wit — maandag 30 april 2007 @ 18.47 uur

 89. Gloria — maandag 30 april 2007 @ 16.07:

  Beste Gloria,

  Goedenavond,

  Ik herken het verschijnsel van de vertraagd doorkomende reacties.
  Het eigenaardige vind ik dat, als ik wel eens een reactie gaf in de vroege morgenuurtjes, deze altijd vrijwel meteen op mijn scherm werd weergegeven.
  Ik denk dat e.e.a. te maken heeft met de software die door de webmaster wordt gebruikt om dit weblog in goede banen te leiden:
  Een minimum aan filtering is helaas altijd nodig en kan dan, zeker in de nachtelijke uren, zonder menselijk toezicht, voor vertraging zorgen.

  Overigens, het lijkt mij een goed idee dat de webmaster dit eens goed en duidelijk uitlegt, desnoods ruimt hij/zij hiervoor een aparte pagina in die altijd kan worden opgeroepen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 30 april 2007 @ 20.05 uur

 90. @71 L’ecologiste.
  Bedankt voor de link. Ik kreeg spontaan kippenvel om Edith Piaf weer te zien. Is nog uit mijn jeugd.
  Leuk medium, youtube. Mijn pleegdochter (bijna 14) heeft er ook een liedje op gezet. Best spannend.
  Goedenavond overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 30 april 2007 @ 20.52 uur

 91. @ Gandalf.Zet de link er dan bij,ik wil dat liedje en filmpje wel zien.lijkt me leuk,mischien is er wel een ster geboren.

  Reactie door rafstal — maandag 30 april 2007 @ 21.07 uur

 92. De namen mag u zelf invullen,maar er zijn er veel in de bovenlaag die hier aan voldoen.1 bedrog bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften => geknoei, gesjoemel, knoeierij, zwendel, zwendelarij1 fraude plegen, oneerlijk handelen => foefelen, foezelen, knoeien, rommelen, rotzooien, sjoemelen, zwendelen

  Reactie door rafstal — maandag 30 april 2007 @ 21.15 uur

 93. @85. Gloria

  Moet je nog ver …?

  Reactie door jk — maandag 30 april 2007 @ 21.27 uur

 94. Even een voorproefje voor Ouwe Dirk, die morgen in het zonnetje mag worden gezet.

  Omdat ik teveel aan tekst heb doordat ik soms veel woorden nodig heb om een beetje te kunnen zeggen en en omdat schrappen het moeilijkste werkje is bij het schrijven, volgt hier wat ik, omdat het te lang was geworden, wat ik eigenlijk had willen schrappen.

  Wat overbleef was Harasiaanse rijmelarij voor Dirk. Die zet ik morgen op het blog.
  Samen met gelukswensen.

  Dag Dirk,

  Ik heb aan de vrouwen op dit blog een strofe gewijd, uit een(lang)gedicht dat ik ooit geschreven heb.
  Morgen ben jij aan de beurt, om in het zonnetje te worden gezet, met rijmelaria van Haras Mormolus.

  Omdat ik overigens met respect, een echte vrouwengek ben, heb ik er geen moeite mee om vrouwen die dat verdienen, te prijzen.

  Maar dat vind ik gewoonlijk moeilijk, ten opzichte van mijn mannelijke soortgenoten.

  Ik ken er niet veel, voor wie ik uit de grond mijn hart, zou kunnen, willen of durven op te schrijven:

  “JIJ BENT ALS EEN VOGEL,
  DIE NAAR DE ZON IS TOEGEVLOGEN,
  OM VUUR TE HALEN,
  DAT MOEST WORDEN GEPLANT,
  IN DE HARTEN DER MENSEN.”

  Dat mag ik, al kan dat bij jou op waarheid berusten, nu niet doen. Want dan is het tweedehands. Net als aan weer een andere geliefde het wegschenken van de maan.

  “Daar moet jij bij mij niet mee aankomen. Trouwens, hoe vaak heb jij die aan een van jouw sletjes weggegeven? En een ster hoef ik ook niet!” zei ooit mijn huidige vriendin.

  Zoiets voor iemand opschrijven, dat kan en mag ik, naar ik meen, maar een keer doen.
  Dat is, als het wordt herhaald, ook nog plagiaat plegen, al is het bij MIJ ZELF.

  En trouwens: dergelijke diepgang of hoe dat ook heten mag, die heb ik afgezworen. Ik ben omwille van het innerlijke evenwicht, verworden tot rijmelaar.

  Ik ga maar dus gewoon maar wat rijmen.

  Tot morgen.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — maandag 30 april 2007 @ 21.39 uur

 95. Publieke moraal en “moraliteit” van politici.

  De overheid betaalt een vergoeding aan haar volksvertegenwoordigers en houdt op dit bedrag loonbelasting in.
  De volksvertegenwoordigers besluiten deze vergoeding in zijn geheel te schenken aan de partij die ze vertegenwoordigen.
  Vervolgens trekken zij dit geschonken bedrag af van de belasting. De overheid retourneert het teveel betaalde belastingbedrag aan de volksvertegenwoordigers.

  Volgens de huidige wetgeving geheel legitiem, maar voor de belastingbetaler wel een dure constructie.

  Reactie door Peter-John — maandag 30 april 2007 @ 22.08 uur

 96. Maar zelfs deze mogelijk Amerikaanse neef van Balkie moet dit toch te verkiezen vinden boven het subsidiëren van politieke partijen? Niet dat de SP geen subsidie ontvangt, net als elke andere partij in het parlement – behalve de broeders van de SGP dan. Het is ook nooit goed.

  Reactie door Gerbert — maandag 30 april 2007 @ 22.20 uur

 97. @93 jk

  Wat de ‘snelweg’ betreft niet. Die heb ik verlaten.
  Leerzaam!

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 23.05 uur

 98. @89 Harrie V

  Bedankt Harrie!
  Ik krijg mijn eigen reacties ook altijd gelijk op het scherm, maar die van anderen niet altijd allemaal.
  Neem nu die van gisteravond:
  @64/70/71/72/73 waren niet op mijn scherm te zien, terwijl de laatste om 0.05 was!
  Ik was hier nog veel later en heb deze niet mee kunnen krijgen vannacht.
  En dat gebeurt nogal eens. Nou ja, toe maar.

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 23.17 uur

 99. @93 jk

  Maar hoe zit het met jou?
  Begreep niet dat je niets van mijn reactie @57 begreep, zoals je in @70 meldt.
  Toch had het je duidelijk moeten worden indien je even de moeite had genomen om terug te linken naar jouw @36.
  Hope so.

  Reactie door Gloria — maandag 30 april 2007 @ 23.29 uur

 100. @ 88 Jh de Wit

  Als ik wat tegenkom zal ik het je direct laten weten, als je een driedelig pak heb zou je al direct aan de slag kunnen als minister.
  Jou intelligentie is duidelijk meer ontwikkeld als menigeen die daar op het pluche zit.

  Ik weet dat je zo’n beunbaantje niet geweldig vind, dus geduld, we kijken verder …….

  Prettige nacht verder, ga vast dollars (schaapjes) tellen.

  Reactie door Pool — maandag 30 april 2007 @ 23.55 uur

 101. Eindelijk is het zover, dus alsnog …..

  Ouwe Dirk

  Van Harte Gefeliciteerd met je 82 ste verjaardag, ik neem m’n petje voor je af.

  Een hele fijne dag met al je dierbaren om je heen.

  Proost.

  Reactie door Pool — dinsdag 1 mei 2007 @ 0.00 uur

 102. helaas ,maar de stelling nederland fraudeland
  kan ik alleen maar onderschrijven.
  En zelfs bij het oplossen van frauduleuze handelingen is een rechtsongelijkheid.
  Grote bedrijven of bekende nederlanders mogen hun dwaling afkopen.
  Een vader van een gezin die een paar centen bij probeert te verdienen omdat hij het niet rooit met z,n bijstandsuitkering beland voor de rechter.

  Reactie door che — dinsdag 1 mei 2007 @ 6.34 uur

 103. Goedemorgen Ouwe Dirk, van harte gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst.

  Reactie door Carla — dinsdag 1 mei 2007 @ 7.26 uur

 104. VOOR OUWE DIRK:

  Ouwe Dirk, nog lang niet dood.
  Maakte mee, de SP groot.
  Daar liep hij voor, door storm en regen,
  Ondanks onwil op veel wegen,
  Om eindelijk de SP te steunen,
  Op Wie onderdrukten kunnen leunen.
  Dirk, die maakte lange dagen,
  Om onrecht weg te helpen vagen.

  Zijn jeugdig vuur, ging niet verloren.
  En wat Dirk zegt, is als een doren,
  In het vlees van pluchepsychoten,
  Die willen het liefst en onverdroten.
  De armen en de zieken kwellen,
  Maar door wat Dirk, Ons kon vertellen,
  Hielp hij, dat regerende parasieten,
  Bij de stembus heel veel veren lieten.

  En al wordt Dirk nu (1 mei) 82 jaar,
  Zijn hart bleef jong. Dat is zonneklaar.
  Wie is het, die aan Dirk kan tippen,
  Als hij hier komt binnen wippen
  En op de zeepkist is gaan staan,
  En vertelt waar het heen moet gaan?
  Het lijf is oud, sterk bleef de geest.
  Die is Ons Goud, Dirk deed het meest.

  Dag Dirk. Ik zeg maar: schrijf en blijf.
  Dat is heel goed voor hoofd en lijf.
  Jou wordt gewenst nog menig jaar.
  Op de barricaden, met elkaar.
  Van Mormolus nog vele groeten
  Voor Dirk, die weet wie moeten boeten!
  Het hele blog haakt er op in.
  Door Dirk, komt er een Nieuw Begin!

  Haras.

  Ik hoop dat Dirk dit ook leest.
  Anders moet iemand hem dat maar mailen of vertellen.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — dinsdag 1 mei 2007 @ 9.32 uur

 105. Bijna een Oostblok corruptie land !

  Reactie door Fred — dinsdag 1 mei 2007 @ 9.47 uur

 106. Mooi Haras, zo’n eerbetoon.

  Reactie door Carla — dinsdag 1 mei 2007 @ 10.25 uur

 107. Ouwe Dirk , de beste wensen , gefeliciteerd met jouw verjaardag : Het is een mooie 1 Mei : Nog vele strijdbare jaren en jouw bijdrage !

  Reactie door Fred — dinsdag 1 mei 2007 @ 10.40 uur

 108. Rood/wit/blauw, ik hou niet meer van jou…..

  Eens was ik trots om Nederlander te zijn….
  Hollands Glorie, dat was fijn….
  Ik kreeg een baan en ging er flink tegenaan
  Maakte carriere en kwam boven veel mensen te staan
  Mensen, aan wie me veel was gelegen
  Werken, dat is voor die mensen een zegen
  Natuurlijk, dit is de omgeving van de SW
  En met hun handicap, daar zitten deze mensen niet mee
  Vanuit een beschermde omgeving deelnemen aan het arbeisproces is voor hun het beste

  Reactie door Loslopend wild — dinsdag 1 mei 2007 @ 10.55 uur

 109. Rood/wit/blauw, ik hou niet meer van jou…..

  Eens was ik trots om Nederlander te zijn….
  Hollands Glorie, dat was fijn….
  Ik kreeg een baan en ging er flink tegenaan
  Maakte carriere en kwam boven veel mensen te staan
  Mensen, aan wie me veel was gelegen
  Werken, dat is voor die mensen een zegen
  Natuurlijk, dit is de omgeving van de SW
  En met hun handicap, daar zitten deze mensen niet mee
  Vanuit een beschermde omgeving deelnemen aan het arbeisproces is voor hun het beste

  Reactie door Loslopend wild — dinsdag 1 mei 2007 @ 10.55 uur

 110. Ouwe Dirk,

  Ook van mij van harte proficiat gewenst met je 82e verjaardag. Natuurlijk nog vele goede jaren erbij en petje af voor je.

  ………………

  Haras,

  Mooi stukje!

  Reactie door Anja — dinsdag 1 mei 2007 @ 10.57 uur

 111. Zou eens mooi zijn om de “schenkingen “die het bedrijfsleven doet aan politieke partijen en de leuke banen , die in het verschiet liggen voor ex-politici ; wat moet een ploticus doen om in “de gunst”
  te komen bij het bedrijfsleven ?

  Het arbeidersvolk vernaaien ,via leuke trucs >>>>>>

  Reactie door Fred — dinsdag 1 mei 2007 @ 11.04 uur

 112. Ouwe Dirk, van harte gefeliciteerd en dat we nog maar lang van je wijsheden en je strijdbaarheid mogen genieten.

  Reactie door kaatje — dinsdag 1 mei 2007 @ 11.13 uur

 113. Ouwe Dirk, van harte gefeliciteerd en nog vele vele jaren. Wij schelen zo’n vijf jaar in leeftijd, desondanks onze jaren kunnen wij ons nog steeds plaatsen in het heden, toekomst en het verleden. Omdat jij op zo’n prachtige dag ter wereld kwam infeite een dubbele feestdag, de dag van jouw geboorte maar ook de dag van de arbeid, een dag die in de vergetelheid raakt in de lage landen, triest maar waar.
  Dus houden wij de prachtige maand Mei in zijn hele glorie over, dus toch dubbel feest.
  Van oude mensen wordt altijd gezegd dat zij alleen maar over vroeger praten, maar de herrineringen van toen geven mooie beelden. Speciaal voor jouw verjaardag ben ik in het verleden gedoken, en dit heb ik gevonden in een oud boekje, uitgeven door P.Kluitman, Alkmaar.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Dirk-1.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Dirk-2.jpg

  Een prettigedag toegewenst vanuit het Grunniger land.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 1 mei 2007 @ 11.41 uur

 114. @99. Gloria
  «Hoe zit het met jou?»

  Een meisje uit een naburig dorp viel bij vloed van de kade in de haven. Een man die het zag maakte aanstalten om het kind achterna te springen. De vader die er bij stond hield hem tegen: “De Here God zal haar wel redden!”. Twee jaar daarna liet diezelfde Here God 2000 mensen in deze zuidwesthoek verdrinken. Zo lost hij ook de fraude op. Ik walg van dat soort mensen.

  Lees liever mijn boek als het uitkomt; dat is nog niet af, sterker, ik moet er nog aan beginngen, nog sterker, ik heb nog geeneens een plan, dus dat wordt een boek vanuit mijn luchtkussenrolstoel als het zo doorgaat.

  Lees dan voor die tijd op een regenachtige zondagmiddag (als die er ooit nog komt) Elschot’s “De Verlossing”, dan weet je waar ik het over heb.
  (Overigens liet Elschot de hoofdpersoon met een geweer onder zijn dekens op zijn sterfbed liggen; toen de pastoor kwam voor de laatste sacramenten schoot de stervende hem een kogel door de kop, geniaal!).
  Dat soort neigingen heb ik nooit maar ik denk er wel aan.

  Reactie door jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 11.47 uur

 115. Hoezo Nederland anders dan de eerste de beste ordinaire bananenrepubliek??
  Wat had u dan verwacht??
  Integriteit misschien en van wie dan wel??

  Reactie door Strijkstra TP — dinsdag 1 mei 2007 @ 12.12 uur

 116. Nog een vervormd en geplagieerd gedichtje uit mijn jeugd voor Ouwe Dirk, voor ik mijn computer afsluit en de de deur uit ga:

  Lief oud Dirkje, jij bent jarig.
  O, wat ben ik in mijn schik!
  Ik zou van vreugde willen dansen.
  NIEMAND IS ZO BLIJ ALS IK!

  Haras Plagiaras Mormolus.

  Reactie door Haras — dinsdag 1 mei 2007 @ 12.31 uur

 117. @ 100 Pool.
  Ik denk toch maar dat ik mijn breekijzer uit het vet ga halen, als ze me pakken krijg ik automatisch een zwart/wit streepjespak.

  Reactie door Jh. de Wit — dinsdag 1 mei 2007 @ 15.03 uur

 118. @ 117 Jh. de Wit

  Ach, en verders maakt het ook niet zoveel uit, het eten gratis is en je raam hebben tralies, het voordeel hiervan is dat ze niet kunnen inbreken.

  Fijne avond verder.

  Reactie door Pool — dinsdag 1 mei 2007 @ 18.17 uur

 119. @114. jk @99 Gloria

  … daar Harry Mulish maar een beginneling bij!

  Reactie door jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 19.25 uur

 120. @114, jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 11.47:

  Wat een, bijna hatelijk, sarcastische reactie!

  1) Die vader met dat verdrinkende kind, is dat echt zo gebeurd?
  Indien waar (haast onvoorstelbaar, maar alla!) dan kan ik dat alleen maar verklaren door aan te nemen dat het hier gaat om een door bijna maniakale HOOGMOED gedreven man, (God MOET doen wat ik van HEM VERWACHT) die daardoor in feite geestesziekte demonstreert.
  Dit heeft met wat God/Christus van mensen verwacht totaal niets te maken: het christendom erkent menselijke zwakheden, kent medeleven, deernis, begrip en liefde, en laat mensen ten allen tijde VRIJ om al dan niet naar deze principes te leven.
  Dat bepaalde NAAMCHRISTENEN voortdurend deze principes aan hun laars lappen, doet aan de oorspronkelijke zuiverheid van het ware christendom niets af.
  O ja, God veroorzaakt geen stormvloeden, je kunt met betere argumenten (ABSOLUTE menselijke vrijheid, de natuur etc.) Hem van “schuld” ,vrijpleiten. (maar dat wordt dan een religieuze discussie, off-topic)

  2) Een stervende die in zijn laatste uur nog tot MOORDENAAR wordt, zeer onrealistisch en feitelijk ongeloofwaardig: dit zegt meer over de schrijver van dit fictieve verhaal, (ook al heet deze dan Willem Elschot, geen garantie voor onbetwistbaarheid!!!) dan over de ABSOLUTE JUISTHEID van een eventuele zwartgalligheid jegens een als, toegegeven!!, zeer huichelachtig ervaren christendom. In feite maakt Elscot zich hier schuldig aan een zeer eenzijdige en bekrompen kijk op “het” christendom: gewoon een dom vooroordeel dus.

  Ik vind het onzinnig om een fictieve, in zijn leven kennelijk niets geleerd hebbende ONMENS als held op te voeren (want moordenaar, nogmaals ongelooflijk, in zijn laatste uur!!!).
  Immers, een moordenaarskogel draagt echt niet bij aan scherpzinnige argumentatie in de richting van huichelachtig christendom.
  Bovendien is het ook, door die ongeloofwaardigheid, een LITERAIR ZWAKTEBOD.

  Tenslotte, jij bent kennelijk niet in staat om te zien dat juist Gloria NIET VEREENZELVIGD kan en mag worden met het door jou zo verfoeide NAAMchristendom, anders had je haar van dit bijtend sarcasme gevrijwaard: als je hier al wat vaker hebt gelezen, weet je dat zij herhaaldelijk fel van leer trekt tegen, in naam van “het”christendom beleden, onwaarachtigheid en huichelarij. Deze vormen immers de bronnen van vaak nog veel erger kwaad.

  Overigens, met vriendelijke groet,

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 1 mei 2007 @ 20.10 uur

 121. @114. jk @99 Gloria
  daar moet staan:

  … daar is Harry Mulish maar een beginneling bij!

  Reactie door jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 20.33 uur

 122. @JK.Ik ben op zijn zachts gezegd niet blij met je twist tav Gloria.zelf geloof ik helemaal niet,maar ooit heb ik eens gelezen dat god liefde is en geen kwaad kent,de hel zou dus ook niet bestaan.je verhaal zou dus niet kloppen.verder zou ik je willen vragen eerst een in het archief te neuzen voordat je op deze manier Gloria bejegend.mijn dank is bij voorbaat groot.

  Reactie door rafstal — dinsdag 1 mei 2007 @ 21.37 uur

 123. @122. rafstal, Gloria

  rafstal, ik heb geloof ik geen twist met Gloria. Laat ik het dan anders zeggen, ik ga vierkant over m’n nek van deze manier van redeneren. Daarvoor heb ik er te veel onder geleden. Maar ik was er met m’n veertiende wel overheen …
  Maar het kan erger: net is dat wilde ros tussen je benen weg en je krijgt 24 maagden op je dak.

  Hier nog wat voer voor Madelief (waar ik overigens ook geen twist mee heb).
  (Dat gebeurde dus zes uur nadat ik 114. schreef).

  «Een inwoner van Sint Philipsland heeft
  dinsdagavond een 3-jarig jongetje
  gered van de verdrinkingsdood.

  De man zag vanuit zijn woning aan de
  Haven dat de wandelwagen waarin het
  kind zat het water inreed, toen de
  moeder van het jongetje een ogenblik
  de wagen had losgelaten.

  De moeder sprong haar kind direct
  achterna, maar slaagde er niet in de
  wagen boven water te krijgen. De man
  die direct naar buiten was gerend en
  het water insprong, lukte het wel.»

  Reactie door jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 23.00 uur

 124. @122. rafstal, Gloria

  Laat ik het nog anders zeggen, maar misschien maak ik het nog erger – ik voel me wel een beetje in een hoek.

  We hebben het hier over fraude. Ik zeg in zoveel woorden dat je aan iemand, die bijstandstrekker is en bijklust, niet veel hoofdbrekens hebt; geef vervolgens een actueel voorbeeld van wat naar mijn gevoel 1) een ernsitge zaak is en 2)niet eenvoudig te achterhalen en op te lossen is.

  Als Gloria dan zegt dat God of Jezus Christus die zaak makkelijk kan oplossen, dan voel ik me lichtelijk in de maling genomen.
  Maar, rafstal, het spijt me, dat het als “ruzie” bij je is overgekomen.
  Gloria vertelde dat ze me eerst anders had ingeschat en dat ze blij was dat ik was gebleven &c. &c. Dat vond ik hartstikke leuk.
  Ik ben hier als passant binnengekomen en ik vond het een sympathieke club mensen. Bovendien heb ik tamelijk wat respect voor Jan Marijnissen. Zodoende ben ik even blijven hangen.
  Gloria, rafstal, excuses!

  Reactie door jk — woensdag 2 mei 2007 @ 0.10 uur

 125. @123, jk — dinsdag 1 mei 2007 @ 23.00:

  ???????

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 2 mei 2007 @ 0.58 uur

 126. Die inwoner is een held jk!

  Reactie door Elsemie — woensdag 2 mei 2007 @ 2.17 uur

 127. @123 jk

  Tja joh… dat is het probleem.
  Je kunt God niet worteltrekken…
  Niet erg integer van je om je ongeloof om te zetten in een dergelijke felheid.
  Als jij er vroeger zoveel last van hebt gehad moet je met je vinger naar die mensen wijzen die God als een boeman hebben neergezet. Zo hebben heel veel christenen God voor hun eigen gefrustreerde karretje gespannen. Kerken en politiek proberen zieltjes te winnen om zo over hun ‘kudde’ te regeren. Neem het (C)DA! En de lamlendige kudde volgt. Bush, Blair, Balkenende… geen reclame voor Christus! En die mensen uit jouw jeugd ook niet!! Sorry voor jou en dat meen ik oprecht.
  Maar nu? Moet jij nu de boeman zijn voor de gelovigen? Is het nodig om blind en wild om je heen te slaan en Wilderslol hier te lanceren?
  Ik bedoel, ook geen reclame om atheist te worden.
  jk, stap eens uit die 14-jarige broek! Want op dit punt is er nog veel op te groeien.

  Reactie door Gloria — woensdag 2 mei 2007 @ 2.35 uur

 128. @125. Harrieke @126. Elsemie 127. Gloria

  ???????
  Het bericht stond op Teletekst Omroep Zeeland. Zes uur daarvoor had ik een vergelijkbaar verhaal hier neergeschreven. De vermelding van het laatste was alleen een toespeling op de vooruitziende blik die Madelief zegt te bezitten – misschien heb ik wel een zesde zintuig …

  Elsemie, inderdaad die man was, is, een held, ik begin nú al van ‘em te houden …

  En Gloria, ach, de ene keer moet Hij een hulpeloos kind redden, de andere keer verzuipt Hij d’r 2000 – naar believen; dat is niet trappen naar gelovigen dat is ongeacht leeftijd het onbenul van een rigide en levensgevaarlijk geloof boven water krijgen, wat ze overigens eerst zelf verzonnen hebben … want we zijn de enigen hier.

  Reactie door jk — woensdag 2 mei 2007 @ 8.45 uur

 129. @127. Gloria

  … lees anders nog eens van Karel van het Reve “De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen”.
  Daar is Harry Mulish een probeerder bij …

  Reactie door jk — woensdag 2 mei 2007 @ 8.52 uur

 130. Een citaat op zijn plaats:

  Voormalig Nederlands minister van Binnenlandse Zaken, Ien
  Dales, zei in juni 1992 tijdens een toespraak voor de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten:

  “De overheid is wel of niet integer. Een beetje integer kan niet. En metde integriteit van de overheid valt of staat het bestuur; aantasting van de integriteitvan de overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van deburgers verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet.
  Dan is er geen democratie meer. Dat is een beklemmend beeld.”

  Reactie door Birten Lostar — woensdag 2 mei 2007 @ 9.10 uur

 131. @120 Harrieke
  (Soms springen er ineens bijdragen tussendoor, die ik voordien niet zag – ‘t zal de techniek zijn)

  Je zegt:
  «Ik vind het onzinnig om een fictieve, in zijn leven kennelijk niets geleerd hebbende ONMENS als held op te voeren (want moordenaar, nogmaals ongelooflijk, in zijn laatste uur!!!).»

  Ik vind dat juist geniaal! Smaken verschillen.
  De enige schrijver bij wie ik hier enig literair gehalte ontwaar is de Hakker – maar dat zei al na twee dagen: “de Hakker zie ik wel zitten”.

  ‘k Geloof dat ik maar weer eens opstap.

  Reactie door jk — woensdag 2 mei 2007 @ 9.27 uur

 132. Ik had reeds eerder een verjaarswens voor Ouwe Dirk geschreven maar die is verwijderd helaas. Desalniettemin Ouwe Dirk, nogmaals: Van Harte Gefeliciteerd!!
  Ik hoop dat je een hele leuke dag hebt gehad.

  Wat betreft fraude, we hadden daar laatst een geval van. Een wethouder die een jaar niet in de gemeente woonde. Is het geen fraude als er geen financieel gewin is? Is het geen fraude als de gemeente (in dat geval) niet financieel benadeeld is?
  Hij is weggekomen met een motie van treurnis, maar ik persoonlijk had hem heengezonden. Bedrog is bedrog, ook al is hij er niet financieel beter van geworden, hij had willens en wetens de zaak bedonderd.

  Reactie door Irma — woensdag 2 mei 2007 @ 9.42 uur

 133. Fraude mag voor de mens met veel geld ; de arbeider gaat in het gavang ;
  Twee oudtejs die bijelkaar wonen en AOW ontvangen worden zwaar gestraft : een bank directeur of accountent komt er met een redelijke schikking vanaf .

  Reactie door Fred — woensdag 2 mei 2007 @ 10.53 uur

 134. Off topic,maar wel zeer ernstig.Work First: Werkloze mag niet met de bond of de pers praten

  Amsterdam, 12 maart 2007 – Een deelnemer aan een werklozenproject werd gedreigd met ‘rotklussen’ nadat hij met een journalist van het maandblad voor uitkeringsgerechtigden (Mug) had gepraat over de werkzaamheden die hij moest verrichten. Eén van de betrokken reïntegratiebedrijven zou deelnemers zelfs hebben verboden om over hun klachten met de FNV te praten.

  Jeffrey Babcock vertelde in het februarinummer van Mug hoe hij maandenlang in een geblindeerde loods in Zuidoost pakjes kauwgum moest inpakken voor de Hema. Het ging om een zogenaamd ‘work first’ tewerkstellingsproject, waarbij werkzoekenden moeten werken zonder salaris te ontvangen.

  Het bedrijf dat de trajecten in opdracht van de gemeente uitvoert, reïntegratiebedrijf Consolid (tegenwoordig A Deux), kon Babcock’s openheid niet waarderen. “Twee weken na verschijning van Mug kreeg Babcock een telefoontje van zijn contactpersoon bij Consolid, die hem vertelde het betreffende artikel te hebben gelezen”, zo meldt het maart-nummer van Mug.

  “Vervolgens werd Babcock eraan herinnerd dat hij verplicht was om elk soort werk dat Consolid had, te accepteren. En ‘dat er nog wel een hotel voor hem was schoon te maken’.” Een woordvoerder van A Deux zei tegen Mug dat hij niet op inviduele gevallen in wil gaan, maar dat hij het incident betreurt.

  A Deux is niet het enige reïntegratiebedrijf dat moeite heeft met deelnemers die verhalen naar buiten brengen over work first projecten. FNV Lokaal Roosendaal trok onlangs aan de bel omdat een plaatselijk reïntegratiebedrijf deelnemers had verboden om met de vakbond te praten.

  Work first: ‘contact met FNV verboden’

  FNV Lokaal Roosendaal vraagt de gemeenteraad om onderzoek te doen naar de uitvoering van zogenaamde ‘work first’ trajecten.

  Aanleiding zijn klachten over de manier waarop er met deelnemers aan deze trajecten, waarbij werkzoekenden werkzaamheden moeten verrichten, wordt omgegaan. Eén van de betrokken reïntegratiebedrijven zou deelnemers zelfs hebben verboden om over hun klachten met de FNV te praten. “Hier waren getuigen bij aanwezig”, aldus Marion Dielemans van FNV Lokaal Roosendaal.

  Volgens de lokale FNV-groep worden deelnemers soms op een grove en intimiderende manier behandeld. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met gezondheidsklachten waar werkzoekenden mee kampen. Eén deelnemer heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen.

  “Ik had altijd al mijn vraagtekens bij de work first-benadering, omdat er voorbij wordt gegaan aan de wensen en ideeën die mensen zelf hebben”, aldus Dielemans. “Door de klachten wordt dat beeld bevestigd.”

  De gemeente heeft nog niet gereageerd op het pleidooi van FNV Lokaal voor een onderzoek naar work first. (MUG/FNV)

  Reactie door rafstal — woensdag 2 mei 2007 @ 12.17 uur

 135. @120. Harrieke
  «1) Die vader met dat verdrinkende kind, is dat echt zo gebeurd?»

  Dat is echt gebeurd, en ik weet ook wanneer en ik weet ook nog z’n naam. Zoiets verzin je niet en zoiets vergeet je niet. Hoe jij ze typeert, zo zijn ze … ik ken er tientallen – nog anno 2007. En ze hebben de irritante gewoonte dat ze willen dat jij ook zo gaat leven.

  Zopas is een proefschrift verschenen van een Boudewijn Chabot, die na onderzoek en met technische hulp het CBS, tot de voorzichtige vaststelling is gekomen dat vorig jaar 4400 mensen uit eigener beweging een einde aan hun leven hebben gemaakt, hetzij door ophouden met eten en drinken, hetzij met opgespaarde medicijnen. Een 93-jarige tante van me heeft dat gedaan – ze ging in “hongerstaking”.

  De SP zou zich nog verdienstelijk kunnen maken met te voorkómen, of in elk geval er alert op te zijn, dat de christelijke polikliek zich hierover gaat “ontfermen”, want daar kan je op wachten.

  (Wat ik overigens in het hele verhaal niet begrijp is waarom God erbij gehaald werd in the first place – het ging over fraude).

  p.s.
  Overigens was het me een genoegen hier even te vertoeven.

  Reactie door jk — woensdag 2 mei 2007 @ 12.42 uur

 136. @jk

  Het was mij ook een genoegen en ik hoop dat jij mij dit genoegen niet ontneemt.
  Jk, je bent belangrijk hier en blijf alsjeblieft!
  Lieve groet.

  Reactie door Gloria — woensdag 2 mei 2007 @ 14.34 uur

 137. Je schrijft terecht: “Heel belangrijk voor het vertrouwen van mensen in de publieke moraal is de wijze waarop politici in het algemeen en de regering in het bijzonder omgaan met hun eigen moraliteit.”. Maar het is moeilijk geworden zulke woorden te lezen.

  Ik las namelijk dat op deze site soms reacties blijven staan voor de schrijver zelf, maar onzichtbaar worden gemaakt voor anderen. Misschien is dat helemaal niet waar of misschien is het inmiddels gestopt. Maar zou je daar iets over willen zeggen?

  Tot die tijd knaagt het en blijft de vraag hangen: wat krijgen we wel en wat krijgen we niet te zien? Laat weten dat het bij jou wat betreft eigen moraliteit wel goed zit.

  Reactie door Carol — donderdag 3 mei 2007 @ 9.34 uur

 138. Een werkloze zou bij “Work First “projecten eigenlijk een vertouwenspersoon mee moeten nemen , welke aantekeningen maakt van een gesprek die plaatsvindt : Er wordt eevl geintimideerd ! en eventueel defencief reageren van de betrokken wordt vaak “negatief” vertaald in een Gemeente-voortgangs rapport : welke vaak tegen de betrokkene wordt gebruikt jij processen .

  Dit verschijnsel treedt ook op bij re-integratie bedrijven van het UWV .

  Er wordt arrogant omgesprongen met voorstellen van betrokkenen .

  Reactie door Fred — donderdag 3 mei 2007 @ 13.32 uur

 139. Rafstal,wanneer ,opvoeding kamps voor alle parasieten,Politici inbergrepen? ,,,
  Sarcasm…sorry

  Reactie door Guess/bozo — donderdag 3 mei 2007 @ 15.38 uur

 140. Ik kom graag even terug op mijn reactie (nr. 137) hierboven.

  Dat soms een reactie korte tijd alleen zichtbaar is voor de auteur zelf blijkt standaard in de software te zitten die voor deze site gebruikt wordt. Het is bedoeld om een teveel aan ‘webspam’ in te dammen. Ik ben dus gerustgesteld.

  Reactie door Carol — zondag 6 mei 2007 @ 8.18 uur

 141. @ Reactie door Birten Lostar — zondag 29 april 2007 @ 10.36

  Briljante quote! Volledig mee eens daar.

  Reactie door Johan — zondag 6 mei 2007 @ 15.34 uur