Wouter, fair play svp

Vandaag kwam het lang verwachte rapport van de commissie Vreeman uit: De scherven opgeveegd. Deze interne PvdA-commissie heeft zich gebogen over de oorzaken van de verkiezingsnederlagen van de partij. De conclusies waren niet mals; niet over de inhoud en de aanpak, maar ook niet over de rol van Wouter Bos.

Er is een oud spreekwoord dat zegt ‘Als je geschoren wordt, moet je stil zitten’. Aan deze wijsheid wilde Wouter Bos zich gisteren duidelijk niet houden. Daarom dook ie op in menig tv-programma om zijn visie op het verlies van zijn partij te geven. Dat mag natuurlijk, maar het is niet fair dan de aandacht voor de kritiek af te willen leiden door de winnaar van de verkiezingen erbij te halen en die dan – door middel van regelrecht leugens – van van alles nog wat te betichten. Een slechte beurt van Wouter.

Ik wil een aantal van zijn aantijgingen even bespreken:

De SP zou ooit vóór de Europese Grondwet zijn geweest, maar op grond van peilingen hebben besloten toch tegen te zijn. Twee dingen: Eén, wij besloten de Grondwet te verwerpen en daar campagne tegen te gaan voeren toen de peilingen nog uitwezen dat drie van de vier Nederlanders vóór zouden stemmen. Dat is leugen één van Wouter. Leugen twéé is de suggestie dat wij onze kritiek op de Euro-federalisten, zoals Bos, Balkenende, Verhagen en Timmermans, pas recentelijk zouden hebben geformuleerd. Leest u dit hoofdstuk uit het boek Tegenstemmen (uit 1996!) er maar eens op na. En zie ook dit stuk van Erik Meijer, SP-Europarlementariër, uit 2003!, twéé jaar voor het referendum over de Grondwet.

Leugen drie: De SP interesseert zich niet voor de wereld, in tegenstelling tot de PvdA die internationaal georiënteerd is. De SP heeft als internationalistische partij juist altijd veel oog gehad voor internationale ontwikkelingen. Zie onze opvatting over het neoliberale Europa en onze strijd daar tegen, zie onze opvattingen over de globalisering, zie onze mening over de armoede in de wereld en de oneerlijke handel, zie onze opvattingen over de VN, onze opvattingen over Irak, Israël, Afghanistan, kortom de hele wereld. Echter, waar de PvdA de globalisering, die nu de armen armer maakt en rijke landen juist rijker, ziet als een natuurramp, hebben wij de moed en strijdwil om daar iets aan te doen.

Leugen vier: De SP heeft haar standpunt over de AOW aangepast op basis van peilingen. Onzin. We hebben dat gedaan om twee redenen. Eén, Wouter Bos wilde mensen met een AOW plus een pensioen van 10.000 Euro per jaar bestempelen als rijk en hen aanpakken. Dat vonden wij asociaal en onrechtvaardig. Bos gaf dat gisteravond bij Knevel ook toe. Twéé, we hadden een veel beter voorstel: doe iets aan de aftrekbaarheid van de hoge pensioenpremies voor meer dan anderhalf maal modaal. Wij hadden voor dit standpunt geen peilingen nodig, ons eigen verstand was daarvoor toereikend. Sterker, wij laten – in tegenstelling tot de meeste andere partijen – zelden of nooit landelijk onderzoek doen naar de mening van ‘de mensen’. Wij weten dat zó wel, omdat we namelijk dagelijks onder de mensen komen.
Tichelaar zei vorige week in De Pers: ‘Bij de PvdA bestaat de neiging om antwoorden te herformuleren op basis van de koersen van de week. Dat zag je tijdens de campagne. Dan laat je je dus meeslepen in korte termijnbeleid en electoraal gewin.’ De PvdA is dus de partij die haar mening laat afhangen van peilingen, over populisme gesproken. Welke partij werkt met focusgroepen omdat ze te weinig onder de mensen komen, en een echte bestuurderspartij is geworden? Juist, de PvdA! In tegenstelling tot de PvdA – de goede leden daarvan uitgezonderd – wordt de SP niet bevolkt door carrière-mensen, maar door oprecht betrokken burgers die een bijdrage willen leveren aan een menselijker en socialer Nederland. Daarom willen wij ook dat de gemeenteraad de burgemeester – democratisch – kiest, en dat we afstappen van dat ouderwetse benoemingensysteem dat gedomineerd wordt door partij-politieke belangen.

Leugen vijf: De SP koos voor de oppositie, toen het om de regering ging en in de provincies. Iedereen weet inmiddels hoe het werkelijk gegaan is. Bos en Balkenende hadden via Tichelaar en Verhagen jarenlang permanent overleg. Dat vertelde Tichelaar zelf op tv. Na 22 november was snel duidelijk dat de twee partijen verder zouden gaan met een derde, kleine partij, in ieder geval niet met de SP. Bos koos voor het pluche, gaf zijn principes (onderzoek naar de oorlog in Irak bijvoorbeeld) op en probeert nu met uw en mijn belastinggeld mooie sier te maken.
Zijn opmerking over de provincies is zo mogelijk nog brutaler. Iedereen weet inmiddels dat CDA, VVD en PvdA de macht aan zich wilden houden, daarmee de wil van de kiezers, die de SP groot gemaakt hadden, negerend. In letterlijk álle provincies hebben ze de SP buiten de deur gehouden, als leefden we nog in de Regententijd. Uit alles blijkt dat ook bij de PvdA de baantjes en het pluche belangrijker zijn dan het werkelijk verbeteren van het leven van de burgers. Want wie begrijpt niet dat de PvdA veel meer van haar programma had kunnen uitvoeren als ze niet had gekozen voor het CDA (de voormalige tegenstander), maar voor de SP, waar vier jaar lang goed mee was samengewerkt in de oppositie.

Balkenende zei in de campagne tegen Bos: ‘U draait en u bent niet eerlijk’. Ik heb me toen van die woorden gedistancieerd. Bos heeft echter nooit de moeite genomen Balkenende te vragen die woorden publiekelijk (zelfs niet achter de schermen!) terug te nemen. Dat spreekt boekdelen. Na gisteren ben ik meer en meer tot de conclusie gekomen dat Balkenende toen misschien wel gelijk had. Onder het motto ‘lieg maar raak, er blijft altijd wel iets van hangen’ heeft Bos zich niet van zijn beste kant laten zien, in ieder geval niet als een sportief verliezer.

Het rapport van Vreeman van gisteren spreekt over ‘meer authenticiteit en passie’ in de politiek van de PvdA. Dat is inderdaad broodnodig, net als meer inhoud, een visie, goede mensen, en wat al niet…, volgens Vreeman. Ik snap heel goed dat de druiven zuur zijn voor Wouter en zijn partij, maar ik zou aan deze opsomming toch één ding willen toevoegen: fair play, Wouter, dat is veel beter, en daar hebben we allemaal iets aan.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 02 juni 2007 :: 0.10 uur

382 Comments

382 reacties

 1. Ook bij NOVA zat Bos weer volop te liegen, geen wonder dat de PvdA naast de LPF kan gaan zitten op het bankje van losers.

  Hallo,.. Wouter Bos, Tichelaar, Noten en Timmermans en de rest van wat nog over is van de PvdA,.. als je eenmaal het imago van verrader, draaier en leugenaar heb, dan kom je daar niet snel meer vanaf.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.02 uur

 2. Zegt het rapport ook niet iets a la ‘het CDA wist Bos succesvol neer te zetten als onbetrouwbaar en een draaikont ‘? Laat ze nog een keer goed nadenken of dit imago door het CDA gecreëerd is, of dat Bos gewoon na jaren slapend rijk te zijn geworden door de mand viel toen het puntje bij het paaltje kwam…
  Het blijft wachten tot de PvdA-achterban eindelijk zelf ingrijpt.

  Reactie door Marijn — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.25 uur

 3. Heeft u enig kritiek op het partij programma van de PVDA ontdekt bij de Vreeman commissie. Enige kritiek op de politieke inhoud van de PVDA?

  Het enige wat ik hoor is dat men de buitenkant nog een keertje gaat oppoetsen.
  Kritiek op de spijkerbroek van Wouter Bos, alsof het daar over gaat.

  Wel proef ik in dit raport weer hetzelfde riedeltje. De boodschap is niet goed over gekomen, de burger heeft ons niet goed begrepen en we moeten het beter uitleggen.

  Dat raport had zo door het CDA geschreven kunnen worden. Zolang ze er zo op los liegen zal de burger ze nimmer willen begrijpen.

  Ik hoop niet dat de SP naar de PVDA opschuift, denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Wat mij betreft; PVDA zoek het maar uit, een dergelijke partij kan ik in ieder geval missen als kiespijn.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.27 uur

 4. Jahaa, dit is een Bos om om te hakken!
  Deze vent zit er alleen voor z’n eigen carriere, een “manager”!

  Letop: als dit voorbij is, is er een mooie baan voor Wouter Kabouter!
  Wordt toch eens wakker PvdA-ers.

  Reactie door Tomatenklets — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.41 uur

 5. Tomatenklets, jij hebt ‘m door.

  Reactie door MijnZus — zaterdag 2 juni 2007 @ 1.53 uur

 6. ik zie door het BOS de bomen niet meer !
  tjsa .die marrijnissen had een slimme moeder .
  WIE MET MODDER GOOIT VERLIEST GROND ! en zetels dus !nee die moeder moest je niet tegen hebben lijkt me .

  Reactie door h.verbeek — zaterdag 2 juni 2007 @ 2.45 uur

 7. Ik heb het allemaal gehoord gisteravond en de media geven hem ruimschoots de kans! Waarom wordt jou niet om een tegenantwoord gevraagd, Jan Marijnissen? EO/NOVA werken onder het regeringshoedje! Dit op zich is al niet koosjer. Hopelijk gaat dit stuk naar de krant of roep een journalist erbij.

  Wat kan er van een partij overblijven die gestoeld is op leugens! Leugen op leugen en het gaat maar door… het is gewoon een heel slecht plan wat die PvdA-ers met elkaar hebben getrokken. Nog steeds niet de hand in eigen boezem steken en van de SP op onoorbare wijze willen snoepen.
  Het wordt zo langzamerhand verachtelijk! Zeer slechte verliezers die de proportie aannemen van een ordinaire straatbende.

  We weten Jan dat de SP bewust erbuiten werd gehouden tijdens de formatie. Dat heb je hier met regelmaat uitgelegd. Aan mij persoonlijk zelfs op het weblog toen ik hier nader over vroeg. Maar mijn angst blijft dat dit ‘het volk’ nog niet geheel duidelijk is gemaakt. En zie hoe handig Bos hiervan gebruik maakt! Er moet nu toch echt een publiekelijk tegengeluid komen van de SP omtrent al die leugens. Dat heeft het volk verdiend.

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 3.09 uur

 8. ‘Als je geschoren wordt, moet je stil zitten’

  Blijkbaar kende Wouter dat spreekwoord niet en gedroeg hij zich als een peuter die voor het eerst door een kapper geknipt wordt…

  Tsja…
  Bij gebrek aan overwicht gaat de peuter ongeknipt mee terug naar huis.

  Reactie door Nachthenk — zaterdag 2 juni 2007 @ 4.08 uur

 9. prima Jan,
  het is soms goed om te reageren.
  vandaag in trouw:
  Juist in de zachtheid en de kwetsbaarheid van de democratie schuilt haar grootste kracht. Volgens de links-liberale socioloog Dick Pels willen ultraliberalen en neoconservatieven deze wijsheid van Pericles nogal eens vergeten. „
  Het belangrijkste argument voor de superioriteit van onze cultuur – en de achterlijkheid van andere culturen – ligt in het aanwenden van culturele onzekerheid.”
  Alle grote idealen hebben hun zelfkant. Ze zijn al gauw te mooi om waar te zijn. Juist in hun absolutisme, hun utopische zuiverheid, zijn ze gevaarlijk. Goed en kwaad zitten in de wereld immers veel dichter op elkaar dan de gemiddelde moralist wil toegeven. Dat geldt nadrukkelijk ook voor het liberaal-humanistische ideaal van de autonomie. Ook dat ideaal is inmiddels binnenste buiten gekeerd en in zijn tegendeel verkeerd.
  Het laat een duistere achterkant zien van narcisme, hedonisme, graai- en claimgedrag, ellebogenwerk, onverschilligheid, hufterigheid en zinloze agressie.
  Dat wil niet zeggen dat het individualisme dood is, zoals filosofen als Andreas Kinneging en Ad Verbrugge, en politici als André Rouvoet en Jan Marijnissen menen.
  einde citaat.
  Ik dacht niet dat dat laatste juist was.

  Reactie door nico — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.02 uur

 10. Geen letter in het rapport over de aftrek van de hypotheekrente waar de PvdA 4 weken voor de verkiezingen mee kwam…. Hebben ze een commissie Vreeman nodig om te weten wat er MIS ging, lol. Dat weet een EZEL binnen 5 minuten: 4/5 weken voor de verkiezingen met dat AOW verhaal komen en de aftrek Hypotheekrente en WEG zijn de stemmers…. CDA kwam gelijk met: bij ons blijft de AOW en de Hypotheekrente zo als het is en het was over en sluiten voor de PvdA. Maar ze hebben het nog niet door, de EZELS.

  Reactie door Harry — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.04 uur

 11. Bij de volgende verkiezingen (asap hoop ik) vraagt Balkenende aan Bos, “noem mij 3 dingen..2? nou 1 dan”. Meneer Bos kan maar beter opstappen. Hij is al heel lang totaal ongeloofwaardig.
  PvdA is een kuil voor zichzelf aan het graven :)

  Reactie door Lisette — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.35 uur

 12. jongens JONGENS,en meisjes,,kijk eens uit wat voor nest ze komen,,alle drie,,de grote g,,je weet wel waar de uit huis weg gehaalde kinderen verdubbelt is,,
  en eeuu stuur eens een emailtje, met,,weer aan het liegen,,gek he dat steeds meer mensen weg lopen,,zoals ik voor tig jaar geleden,
  pvd#??nehee niet van huis uit,wij werden opgevoed van maak je eigen keuze’s,,en niet van paps en mams(meestal verplicht de laatste) kiezen wat wij ouders oeps ouder kiest.

  Reactie door ad — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.43 uur

 13. Wat een enge verbeten boze kop op de foto.

  Reactie door nico — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.48 uur

 14. Het lag dus aan de spijkerbroek van W. Bos. Tenminste, dat hoorde ik gisteren op de radio.

  M.i. ligt het probleem aan Bos zelf en zijn kornuiten. De aanzet tot deze teloorgang van een eens zo sterke partij was heer Kok, met zijn ideologische veren. Tekenend was de eerste WAO kwestie waarin Kok de zijde van Lubbers koos om vooral maar op het pluche te kunnen blijven zitten.

  Wat betreft de hierboven genoemde 5 leugens, lijkt mij slechts een greep. Er zullen er vast meer zijn en komen. En het is goed om dat onder de aandacht te brengen. Maar gebeurt dat alleen op dit web log? Wordt dat ook in de media uitgelicht, of werken deze niet mee? Ik vrees het laatste. De bevolking zal grotendeels onkundig blijven van de mening van de SP in deze. Hoor en wederhoor zou een goede zaak zijn. Wederom, de kunst van het weglaten. Er zijn nog steeds mensen die denken dat Jan Marijnissen is weggelopen en blijven daarin volharden. Het volk wordt gewoon belazerd, alleen weten ze dat niet, of willen het niet weten.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 2 juni 2007 @ 6.50 uur

 15. democratie bij de pvda:

  “”Het partijbestuur roept de kandidaat die met voorkeurstemmen is gekozen en zonder die voorkeurstemmen niet zou zijn gekozen, met klem op deze zetel niet in te nemen.”"

  http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/clearState/true/sf/37298/returnPage/37298/itemId/220176607/realItemId/220176607/pageId/200006510/instanceId/37907/

  Reactie door ipuntje — zaterdag 2 juni 2007 @ 7.50 uur

 16. Dit is de Tichelaar-strategie. Een straatvechter kent geen regels die wil alleen maar winnen over de rug van anderen, die mept erop als hij zijn zin niet krijgt en is niet vies van een leugen om bestwil. Waarheid en fatsoen zijn in de straat-jungle niet aan de orde.
  Overleven is het.

  Misschien had Cohen nog gelijk en moeten we ze in opvoedkampen onderbrengen die PvdA stratboefjes, waar ze leren wat fatsoen is en hoe je omgaat met de ander.

  Ik moet aan het intervieuw denken in NRC Handelsblad.
  De PvdA zou op EIGEN KRACHT verder gaan en niet….. Dit terwijl hij op dat moment al in datzelfde intervieuw de leugens over de SP nodig had om zich te distantieren van zijn eigen falen en het falen van zijn partij.
  Jahhhhaaaaa als er een partij is hier in Nederland die zijn eigen verantwoordelijkheid NIET neemt dan is het de PvdA en haar inwoners wel.
  Teveel geleerd in het bedrijfsleven waar bedrog en maipulatie onderdeel zijn van het dagelijkse leven t..b.v. winst.

  Jan kan iemand van de SP hier eens op reageren in de pers i.p.v. alleen hier.
  Bos en Knevel ja dat zijn zomaar ineens goede vriendjes?

  Reactie door Henny — zaterdag 2 juni 2007 @ 8.00 uur

 17. Goeden morgen vrienden SP.

  Dat Wouter een slechte verliezer was dat was me al bekend maar dat hij zoveel aantoonbare leugens verkoopt om zijn verlies te verdoezelen is van andere orde.
  Hier moeten we uit constateren dat er geen fatsoen bij dit heerschap zit. Wat ook een probleem voor de PvdA is, komt voort uit het feit dat men niet leert uit het verleden.
  Als men op deze wijze denkt voort te gaan, verliest men nog meer leden aan de SP.
  Liegen is nooit een juiste richting, maar er geen lering uit trekken is nog erger, hardleersheid is dom.
  Ondanks de hooggeleerde adviseurs zijn de resultaten minder dan slecht.
  Want men maakt mij niet wijs dat hetgeen Bos gisteren naar voren heeft gebracht, niet vooraf is opgemaakt door zijn adviseurs.
  Gelukkig is Jan er altijd nog om het al oude spreekwoord te brengen:
  “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel”.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 2 juni 2007 @ 8.28 uur

 18. Door dit gedraai en gelieg van vooraanstaande PvdA leden stem ik al jaren geen PvdA meer.Nee er is maar een sociale partij en dat is de SP.Gelukkig ben ik er lid van.

  Reactie door han — zaterdag 2 juni 2007 @ 8.31 uur

 19. @1, Pool daar heb ik gisteravond wel wat
  moeite mee gehad! Zo voor de buis/vuist weg:
  De SP is een stuk naar de PvdA gegroeid en de
  PvdA naar de SP…Na alle hoop die ik lange
  tijd koesterde met vele SP-ers om een samen-
  werkingsverband op te zetten vanuit bijv. ook
  een lijsttrekkersverbinding, werd al vast die
  hoop de bodem ingeslagen.
  Nu lijkt het meer dat er PvdA-ers hardhollend
  richting SP, niet wetend of Groen Links en
  D-66 ook hun politieke dwalingen inmiddels
  overwonnen hebben.
  De keuze voor de SP die geleerd heeft de ba-
  kens goed in ogenschouw te nemen om op koers
  te kunnen blijven liggen zullen opnieuw ook
  jonge, nieuwe kiesgerechtigden doen besluiten
  tot het op vele fronten beHARTigen van hun be
  langen, gewaarborgd in het nauwgezet afhande-
  len van zaken. Die lijn vasthouden zal geen
  drenkelingen bij de SP opleveren, maar wel
  mensen groen van jalouzie en spin nijdig ma-
  ken. Dan ontlokt het een mens ook te zeggen
  tegen een zich aanvankelijk voordoende mede-
  stander, dat de geschiedenis zich in allerlei
  vormen kan herhalen en men zegt:
  vandaag Hosannah, morgen kruist Hém…..
  en dat lijkt Wouter Bos als vooraanstaande
  PvdA-er nu te hebben gedaan, beïnvloedbaar als hij is gebleken, ondanks zijn meer dan
  goede, ook religieuze opvoeding ooit.
  Als hij iets niet met Jan Marijnissen had moe
  ten doen was het wel zo iets, en dan gisteren
  dat feitelijk weer in een aktualiteiten pro-
  gramma op TV.
  Het geeft geen pas meer om in de Media te ver
  kondigen wat de SP geacht werd te doen, maar
  het draait nu feitelijk al vanaf vorig jaar
  om wat de PvdA heeft nagelaten en al láng had
  moeten doen, nl. de voorgewende samenwerkings
  verbanden uit te werken en gestalte doen ge-
  ven, hetgeen in teamverband met Groen Links
  een zeer reële optie was geweest. Niet alleen
  een klap in het gezicht van de SP maar ook
  voor die PvdA-ers die daar ook stilletjes op
  hadden gerekend: sámen solidair afstemmen en
  daarna regeren. Stemmetjes als zou de SP mis-
  schien niet voldoende power in huis hebben is
  dus helemaal een holle kreet gebleken als we
  nu vastgesteld zien, dat de PvdA zichzelf
  hard hollend aan het uithollen is. Strategie?
  Wijsheid? Van alles openlijk benoemen?
  Diplomatiek gedrag doen bijscholen lijkt wel
  het eerste nu dat ook dit Kabinet hard nodig
  heeft, en ‘de oorlog in Irak’ uitwisselen
  voor andere zaken, de meest onethische beslis
  sing aller tijden. “De jongens en meisjes” in
  ons land worden gewoon uitgewisseld binnen
  een politiek kwartetspelletje, schandalig !
  De politieke kleurtjes in Den Haag lijken
  meer te voelen voor paintball een spel waar
  iedereen in mag meedoen…dán wél, maar the
  beam of power ontbreekt aan alle kanten.

  P.S. De Majesteit heeft een menu laten voor-
  schotelen dat overeen komt met wat de Over-
  heid de burgerij door de strot meent te kun-
  nen duwen, én dat koekje van eigen deeg zou
  niét gesmaakt hebben. Ja wat de Overheid kan, is zorgen dat de Majesteit hierin niét
  bekritiseerd wordt, immers die Overheid heeft daar toch Regeringsverantwoordelijk-
  heid voor te dragen? Foie gras!! Tja wat die
  Overheid wel niet op zijn léver heeft zeg….

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.02 uur

 20. Het is weer de PvdA die ons de SP verwijten maakt van het grote verlies van de PvdA. ik vind het zo,n ongeloofwaardig clubje .Het is heel gemakkelijk om als je zelf de fouten niet wilt erkennen om dan maar een ander de schuld te geven.Het is echt een regentenpartij die koste wat kost persé mee wil regeren.Maar ik weet wel waarom ze de SP de schuld geven .De linkerzijde van de PvdA loopt massaal over naar de SP omdat de mensen wijzer worden en wel inzien dat je met de PvdA niets kunt beginnen.Zij zijn doodsbang voor de macht van die SP en dat de SP in de toekomst wel eens groter zou kunnen worden dan de PvdA op lijst 2 en misschien wel de grootste partij van Nederland .Die partij is door hun leugenachtige campagne tegen de SP bezig om zichzelf helemaal af te breken.Ik heb groot vertrouwen in de leiding van de SP en ik denk dat ze de leugenachtige campagne van de PvdA wel kunnen weerstaan. Laat Wouter Bos en de rest van die leugenclub maar opstappen en maar vlug weer nieuwe verkiezingen houden .Wij de SP zijn er klaar voor

  Reactie door Dirk Schuit — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.18 uur

 21. Word het niet eend tijd om een eigen omroep op te richten?

  Reactie door herman — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.33 uur

 22. eend moet eens zijn, maar toch een vreemde sp-eend in de omroep-bijt lijkt mij onderhand wel nodig.

  Reactie door herman — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.35 uur

 23. @14 Gandalf. Zelfs met weinig interesse zal
  het volk toch hoop ik wel duidelijk zijn dat
  de SP het niét heeft laten afweten bij de
  voorbesprekingen. Maar zou het ook niet erg
  benauwend aanvoelen deel uit te maken van een
  Kabinet waarbij de strategie gevoerd wordt
  over de hoofden heen van onze ‘jongens en
  meisjes’ die als pionnetjes worden uitgele-verd voor zaken die geen absolute prio heb-
  ben? Toch lijkt het mij dat het volk, bijv.
  alle geliefden rondom ‘onze jongens en meis-
  jes’ hebben er mogelijk voor gekozen de SP
  zo te steunen, dat die van 4 naar 12 zetels
  werd gebracht en dat gaat niet zo maar: daar
  is over nágedácht alvorens de SP op het stém
  biljet de voorkeur te geven. Ik houd dus nog
  wel goede hoop, dat e.e.a. met opnieuw geduld
  en doorzetten zal doen kiezen voor het nut
  van het algemeen, en de ‘zorg’ voor de samen-
  leving in het bijzonder.
  Nu zoveel mensen, lees goed, door nooddruft
  (= één woord), zónder overvloed, stille ar-
  moed lijdt en depressief in smarten afglijdt
  naar een óverlevingsstatus, kan het politieke
  bewustworden alleen maar groeien, juist tégen
  die verdrukking in. Dan moeten we zeker in
  deze tijd niet onderschatten dat er genoeg
  mensen en zeker ook jongelui zijn die zich
  zelf en de samenleving vragen gaat stellen,
  op allerlei gebied, want zo worden ze tegen-
  woordig opgevoed en het vrágenuurtje begint
  bij de kleuters al aan het begin van de dag,
  in de kring ! Dat leert ze zich niét de
  mond te snoeren maar die juist open te doen!
  Echter, ik geef toe, dat was in onze jeugd
  rampzalig, je deed ‘m pas open voor de dage-
  lijkse schoolmelk en áls, áls je wat werd ge-
  vraagd. Een gesprekje buiten het rooster om
  werd niet als lesgeven beschouwd, maar ge-
  lukkig dat nog een aantal docenten die filo-
  sofie niet aanhingen en hun leerlingen toen
  mee gaven, wat nu achteloos in de wandelgang-
  en ‘éven méégegeven’ wordt, én van een geheel
  andere kwaliteit tevens! Je ziet het vast wel
  om je heen gebeuren wat de verschillen zoal
  zijn en ook op de lange duur kunnen gaan be-
  tekenen. Je bezighouden met hoofdzaken lijkt
  dan het meest voor de handliggende en is al-
  thans het begin..in veel opzichten trouwens!
  Fijne dag wenst Madelief natuurlijk iedereen
  die weer van plan is zich zo goed mogelijk te vermaken of nuttig bezig te houden.Sterkte
  en tot kijk!

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.47 uur

 24. Bos: een nat in het nauw maakt rare sprongen…

  Reactie door Dirk — zaterdag 2 juni 2007 @ 9.56 uur

 25. Ik heb wouter Bos een paar vragen gesteld voor de verkiezingen,toen hij in amersfoort was.
  Het is een gladjanus en hij weet zich mooi te profileren voor de camera.
  toneelstukken gerepeteerd bij endemol of het NOB in hilversum.
  Maar met het oefenen van toneelstukjes kom je er niet.
  Het gaat ook om de inhoud.

  En deze media vandaag de dag is een voorgekookt soapje in dienst van de CU/CDA en de PVDA.
  En op de achtergrond de VVD natuurlijk.
  Ik kijk Knevel en die andere knakker nooit,want je weet al wie er wat mag zeggen.
  Nog nooit een sp kamerlid zijn zegje mogen doen.
  is het niet gek,dat het volk zo dom is.
  als je altijd moet luisteren naar de papagaaienverhalen van de politiek onder mekaar,dat er geen andere mening naar buiten komt.
  Het enigste wat zij gaan verzinnen in deze 4 jaren zijn beperkingen,dwang en betalen.
  Het beste is de TV wegdonderen,want die brengt alleen onzin en brainwashst het volk met hun prietpraatjes.
  En zoveel zinnigs hoor je niet.
  Kijk wouter Bos in Nova.

  Reactie door sander — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.01 uur

 26. Rechts Nederland wrijft zich in de handen. Links dat zichzelf ondermijnt. Bos, Tichelaar e.a jullie zijn dom, heel erg dom bezig. In plaats van het linkse gedachtengoed-goed uit te dragen, samen te werken en een sterk links bolwerk te maken tegen o.m de neo liberale bulldozer, de tak afzagen waar je zelf op zit. De SP wijst de weg, de verkiezings-resultaten zijn duidelijk.

  Reactie door William — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.04 uur

 27. Dag Ouwe Dirk, doet het zonnetje jouw gestel
  een beetje goed na de winter al weer overwon-
  nen te hebben?
  Ja, dat is ook waar ik moeite mee heb op de
  achtergrond. Het bijna zeker weten dat Wouter
  de boodschapper is geworden van de Partij en
  dus niet als voornamelijk zelf sprekende lei-
  der kan worden aangezien.
  Er wordt wel voor ‘m uitgemaakt, wat de limie
  ten zijn waarbinnen hij mag opereren en dat
  zal zijn bewegingsvrijheid en uitdrukkings-
  vaardigheid duur komen te staan. Dat wordt op de long run een geforceerd bezig zijn…..
  het ‘oortje’ ontbreekt er nog maar aan!
  Voor een gevoelsmens als de Kreeft die hij is
  en zich pas gééft als hij zich zéker voelt
  lijken juist die aspecten van zijn optreden
  steun te behoeven. Maar goed voorlopig staat
  er niets nieuws in de sterren te lezen, alhoe
  wel de Chinese astrologie een destijds sámen
  kunnen gaan van hém, Femke en Jan een heel
  goed op elkaar afgestemd trio had kunnen vor-
  men. Al weer een kans gemist en het blijft
  natuurlijk tevens betreurenswaardig dat het
  CDA, bang voor overwicht en eigen bestaansmo-
  gelijkheid, bij voorbaat al samenwerking met
  ook nog eens een ‘rode’ SP zo snel mogelijk
  heeft willen buitensluiten en de uitspraak
  door Balkenende op het Binnenhof in Den Haag
  gedaan staan mij nog op het netvlies,derhalve
  veronderstel ik dat ook nog bij anderen.
  Haaks daarop staan dan uitspraken als:
  heb vertrouwen, heb vertrouwen in elkaar…of
  een nieuw Kabinet is een uitdaging….(?).
  Hoezo uitdaging als het élan uitstraalt,
  ‘zoveel mogelijk te willen behouden’ want het
  CDA zal dat vermoedelijk ‘niet behouden, maar
  verliezen’ door bezitsdráng én door alles zo
  veel mogelijk bij het ‘oude te willen laten’.
  Vernieuwing vereist dúrf, dúrf dat ook zonder
  risico gestalte kan worden gegeven en ver-
  trouwen dat pas in het CDA gesteld kan worden
  op het moment dat zulks wordt waargemáákt!.
  De complexiteit van dit Kabinet zit ‘m nu met
  name dat de (Kabinets-)bedrijfsideologie niet
  strookt wat deze drie knapen van huis uit mee
  kregen aan ethiek en dogma’s. Het zal ze meer
  en meer doen verzanden in halfslachtig op-
  treden, waarbij zij mogelijk eerst heel onwel
  worden door eigen persoonlijk optreden!
  Hier kunnen geen lieve, gelovige ouders bij-
  springen of helpen! Hier geldt dat de Wet met
  verstánd én spiritualiteit moet worden uitge-
  voerd om zoveel mogelijk úitvoerenden hun werk naar behoren te kunnen doen.
  Ouwe Dirk, in het Zeeuwse bestaat meen ik toch de traditie van rondborstigheid en billikheid, behoudend ook, maar zeker ook
  doortástend en dát heb jij intussen vast ook
  als (import-)Zeeuw ontdekt en leren waarderen
  Van ook die kwaliteit burger kan Nederland
  nooit genoeg krijgen! Lust je nog een zoete
  ‘babbelaar’? Zuurstokken genoeg gekregen of
  gezien, wat jij!?!
  Ach en wat vind je van deze?
  Al is het Kabinetsoptreden nog zo genânt, ‘s
  lands 3e, de SP, staat geenszins aan de kant!
  Oprecht fijn, zomers weekend wensend, deze…

  Reactie door Madelief — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.23 uur

 28. Wedden dat Verhagen straks gaat rondbazuinen dat het allemaal de schuld van de SP is en niet die van Wouter bos en de PVDA.

  Modder genoeg, dat ie inmiddels een modderfiguur slaat maakt de man niet uit.

  Reactie door e.krul — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.30 uur

 29. @19 herman.

  Niet een socialistische vakbond vergeten.
  Het FNV is een PvdA bolwerk.
  Hoedan ook de PvdAfgang is de weg kwijt, een
  partij die geen partij ideoloog kent, die de partij op de juiste koers houdt, is reddeloos verloren.
  Ik zie dit niet als een verlies voor links, maar een overwinning. Daarom SP houdt het roer recht.

  Op de woelige baren,
  door storm en wind,
  denkt hij aan zijn blondje
  dat vrolijke kind.

  Op de politieke golven kan het hard stormen.
  Het blondje is de koers, die de SP heeft uitgezet, naar een betere samenleving.
  Ik weiger dit te aanvaarden als modern socialisme. Socialisme is niet ouderwets en ook niet modern, socialisme ligt verankerd aan zijn idealen zoals zoals een schip aan zijn anker, wanneer de golven te hoog worden.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.48 uur

 30. het wordt steeds leuker. ik geniet en draai mij om van plezier. in mijn graf natuurlijk!

  eens komt de opstanding waarin BOSSEN mensen geloven.

  EN

  dan ben ik er!

  Reactie door wladimir iljitjs — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.50 uur

 31. Duidelijk dus, de PvdA wil de grootste partij van Nederland zijn, weten zelf duidelijk niet hoe dat moet, draaien daardoor in paniek met iedere wind mee en geven uiteindelijk de SP de schuld van het verlies.
  Bijzonder zwak dus, die hele PvdA. Als ze een echte arbeiderspartij waren dan hadden ze geweten wat de kiezer wil, ze hebben echter nog steeds geen idee.

  Net een kind wat ergens straf voor krijgt en dan zegt: ja, maar pietje deed het ook fout.

  Reactie door Irma — zaterdag 2 juni 2007 @ 10.54 uur

 32. Al is de leugen nog zo snel…

  Reactie door Ger — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.07 uur

 33. Bos stelde gisteren dat de SP geweigerd heeft burgemeesterskandidaten aan te dragen. Ik ben benieuwd voor welke gemeenten de SP gevraagd zou zijn burgemeesterskandidaten aan te dragen. Eerlijk gezegd denk ik dat de SP voor geen enkele gemeente gevraagd is een kandidaat te leveren. CDA, VVD, PvdA, CU en D66 verdelen de lucratieve baantjes liever onderling. Maar Bos mag mijn ongelijk aantonen: is er hier een PvdA-er die een gemeente weet waar de SP geweigerd heeft een burgemeester te leveren? Zo ja, dan ben ik vervolgens benieuwd waarom de SP het dan geweigerd zou hebben (er kunnen ten slotte soms goede redenen zijn om te weigeren).

  Reactie door Drob — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.13 uur

 34. @ 14 Gandalf

  Ook goeimorgen

  Woutertje Bos had beter een vuilniszak kunnen aantrekken hadden we hem gelijk met z’n appelkissie bij het grof vuil kunnen zetten.

  @ 26 William

  Zeker moet er een krachtig en sterk links bolwerk komen, maar dat doe je niet met die verraders van de PvdA, die zichzelf al geen linkse partij meer noemt maar … ” sociaal democraten “… hoe verzinnen ze het ze kunnen zichzelf beter opheffen om nog meer gezichtsverlies te voorkomen en al die mensen die vroeger op hun gestemd hebben niet nog meer het gevoel te geven dat ze verraden zijn.

  Reactie door Pool — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.14 uur

 35. Dit geeft allemaal maar weer aan dat de PvdA de weg kwijt is, en ook Wouter weet niet hoe het moet, probeert de SP de schuld te geven.
  Ik ben bang dat de weg naar beneden voor de PvdA nog lang niet afgelopen is.
  Positief gevolg: steeds meer PvdA stemmers lopen over naar de SP.

  Reactie door Bert — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.20 uur

 36. Als je met een vinger wijst naar een ander, wijzen er drie naar jezelf.,

  Wouter, bedankt voor het stemadvies op de SP!

  Ze snappen nog steeds niet, dat de mensen in NL niet zo achterlijk zijn ,als ze denken, op de CDA-stemmers na dan!

  Reactie door Gerrit — zaterdag 2 juni 2007 @ 11.32 uur

 37. Hallo,

  Ik denk dat de SP groter is geworden dan verwacht. Hierdoor is ze gewoon niet in staat om bestuurders te leveren in de provincies. Maar ook niet in staat om burgermeesters te leveren.. Dus hoezo kiezers bedrog? Wees daar eerlijki in. SP durft gewoon geen verantwoordelijkheid te nemen. Om viezen handen te maken dus.

  Trouwens je moet solliciteren voor burgervader :). Dus kom maar op met al die goede bestuurde SP! binnen een maand een burgervader / moeder?

  Reactie door Koen — zaterdag 2 juni 2007 @ 12.11 uur

 38. Okee. Nu heb ik echt alle vertrouwen in Wouter Bos verloren. Hij is ófwel incompetent, ófwel een leugenaar.

  Als Bos als politiek leider de verschillen en overeenkomsten tussen partijen niet inhoudelijk kan duiden, dan is hij incompetent. Dat hij stelt dat de SP niet internationaal georienteerd is, wel meer mensen zeggen dit helaas, maar je hoeft je maar even in de SP te verdiepen en je weet dat dat onzin is. Wat ik bedoel te zeggen: wel meer mensen maken deze foute aanname, maar als een POLITIEK LEIDER zelfs deze fout maakt, iemand die fulltime bezig kan zijn met deze onderwerpen en het politieke landschap van binnen en buiten zou moeten kennen, dan is deze persoon incompetent als politiek leider en eigenlijk zelfs als politicus in het algemeen.

  Óf hij liegt, en weet dat, en dan is het een rat. Maar ik heb het vermoeden dat Bos niet inhoudelijk de politieke partijen kan/wil duiden en daadwerkelijk deze aannames denkt van de SP. Hij toont zich daarmee een oppervlakkig en vooral niet-nieuwsgierig mens.

  Maar in beide gevallen sleept hij zijn hele partij uiteindelijk naar de afgrond, daar ben ik van overtuigd. Deze man moet zo snel mogelijk stoppen als politiek leider van de PvdA. Dit zou ook beter zijn voor de SP. De politieke verschillen daargelaten, denk ik dat de SP baat heeft bij een enigszins sterke PvdA. Al zal ik altijd kiezen voor de SP.

  “Echter, waar de PvdA de globalisering, die nu de armen armer maakt en rijke landen juist rijker, ziet als een natuurramp, hebben wij de moed en strijdwil om daar iets aan te doen.”

  Dit citaat uit Marijnissens stuk raakt de kern van het verschil tussen de twee partijen. Ik zie het als de taak van de SP om de PvdA ervan te overtuigen dat alleen deze weg, de weg van het anders-globalisme, niet alleen naadloos aansluit op het socialisme, maar ook past bij de sociaal-democratie van de PvdA. Het neo-liberalisme past daar NIET bij. Sterker: het neo-liberalisme moet keihard bestreden worden. Het is een kankergezwel. Wordt het niet krachtig bestreden dan zal het de wereld uiteindelijk vernietigen.

  Reactie door Ellen — zaterdag 2 juni 2007 @ 12.31 uur

 39. Ach en eigenlijk was dat onderzoek van de PvdA niet nodig geweest!

  Ten eerste is Margreet de Boer met haar onderzoek een aantal jaren geleden duidelijk genoeg geweest. Daar zijn nooit lessen uitgeleerd.
  Ten tweede is de neerwaartse spiraal al ingezet door een Ad Melkert, die de mensen de mond liet snoeren binnen zijn eigen partij (Rob van Gijzel) en als een chagrijn de nederlaag t.o.v. Pim Fortuyn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar moeilijk kon verkroppen.
  Ten derde was daar Wouter Bos, dit na het opstappen van Ad Melkert en deze zorgde voor een nieuw elan binnen de PvdA, een verfrissend geluid en om die reden kreeg Wouter de voordeel van de Twijfel. Hij kon het niet waarmaken in de jaren daarna, sloot Groenlinks en de SP uit en wilde zich breed gaan formeren (te veel rechts van links). Het sociale geluid ontbrak.
  Vervolgens was daar dan het lied tijdens de verkiezingen door de PvdA gebruikt ‘Rood’ van Marco Borsato. Jemig! ‘Vandaag is rood, zoals rood hoort te zijn! Ik ging werkelijk over mijn nek. Dit druist werkelijk tegen alles in! Het volk beïnvloeden door een links geluid, maar ondertussen verre van dat regeren!
  Vogelaar dat haar beleid wilt voorzetten op volkshuisvesting van het voorgaande kabinet. Geen referendum over de Europese grondwet. De liberalisering op zorg gaat alsmaar verder. Geen onderzoek naar de oorlog in Irak! De no-claim in de zorg verdwijnt. Dat misschien wel terecht is tov de chronisch zieken, maar velen waar ozo gehecht aan dat extraatje van 255 euro, om daarmee de uitgaven enigszins weer op peil te krijgen. Zo kan ik wel even doorgaan!. Tichelaar op zijn beurt ‘we hebben veel moeten inleveren tijdens de kabinetsformatie, maar hebben veel juwelen daarvoor teruggekregen! ???? Wie het weet, mag het zeggen?

  Ik vraag mij af of Tichelaar de man is op de juiste plaats! Is afkomstig van een VVD nest. Tja! Zijn vader had een schildersbedrijf en 7 dagen per week aan het werk en om die reden gerechtvaardigd VVD te stemmen. Jemig! Mijn vader had ook een eigen zaak, maar was een vervent aanhanger van Joop den Uyl en daarmee de PvdA. Socialisme is een gedachtegoed en zit in je bloed meneer Tichelaar!
  Het komt eigenlijk nooit meer goed met de PvdA! De neerwaartse spiraal is allang ingezet!

  Reactie door Jan uit Groningen — zaterdag 2 juni 2007 @ 12.44 uur

 40. maar de PVDA heeft maar weer mooi bereikt dat de SP zich nu mag gaan verdediden…

  draai die rol toch eens een keer om!
  en pak ze nu eens een keer hard aan via de media!

  Reactie door iew — zaterdag 2 juni 2007 @ 12.50 uur

 41. de felle demagogische reactie van bos bewijst dat men de hete adem van de sp aan kop en kont voelt,laat dit vooral de reden voor ons zijn om op dezelfde voet door te gaan en de bevolking cq de kiezer te laten zien waar wij voor staan i.p.v.het rafelrand-socialisme van de huidige pvda.

  Reactie door visgert — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.03 uur

 42. Ach en dat een voormalig wethouder voor de PvdA in Utrecht geen fractievoorzitter mag worden is veelzeggend voor de koers van de partij. Waar zijn de Jan Schaefers gebleven!!!

  Reactie door Jan uit Groningen — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.06 uur

 43. Waar zou “Stoute Wouter” z’n management opleiding gevolgd hebben ??

  Bij de LOI misschien ?!

  Reactie door Janneman — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.11 uur

 44. Wat een fantastische analyse. Als SP-aanhanger verbaasde me gister de leugens van Bos in NOVA en Knevel en Van den Brink. Ik ben blij dat je nu de waarheid vertelt en hoop dat de media nou eens wat kritischer is over de uitlatingen van Bos (dus wat beter de SP-standpunten uit het hoofd leert, zodat ze Bos beter weerwoord kunnen geven). Ik stoorde me al aan de leugens van Tichelaar over dat de SP geen steun zou geven aan vredesmissies en de leugens van de PvdA over de onderhandelingen tijdens de formatieronden.
  De PvdA was ook schunnig tijdens het debat over marktwerking en de behandeling van de postwet.
  Bos zou een voorbeeld moeten nemen aan Vreeman.

  Reactie door Daan — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.34 uur

 45. @33 Jan Marijnissen noemt de gekozen burgemeester en het SP standpunt hierboven.
  Het lijkt me dat de SP daarom geen burgemeesters zou leveren.

  @37 Iew

  Ik kan me daar goed in vinden.
  Ga ermee naar de media, geef informatie, corrigeer en/of zet de feiten recht.
  Als je dit doet kan de lezer zelf concluderen of Bos wel of niet recht door zee was en is.

  Reactie door Maria — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.37 uur

 46. Tja de leugen regeert!

  Reactie door e.krul — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.43 uur

 47. @38 iew 12.50 uur

  Juist iew!

  We kunnen hier op dit weblog wel steeds maar weer alle evidente leugens en misstanden aan de kaak stellen, maar buiten dit weblog bereikt deze ontzenuwing het grotere publiek niet.
  Steeds maar weer ‘ach en wee’ roepen hier, sorteert weinig effect. Het is preken voor eigen parochie. De SP is een oppositiepartij. Oppositie voeren doe je niet alleen in de kamer, op straat en op je eigen site! De SP dient naar mijn mening het oppositievoeren te verbreden. De SP dient om het grote publiek te bereiken óók gebruik te maken van de machtige rol die de media nu eenmaal heeft. SP ga in de tegenaanval! Kies niet langer voor het defensief! Weerleg alle vuige tenlasteleggingen! Som ze in chronologische volorde allemaal op!
  Daag die partijen die onwaarheden verspreiden publiekelijk uit om hun beweringen hard te maken, en sla ze vervolgens met de feiten om de oren! Of doe dit andersom: sla ze met de feiten om de oren en daag ze uit deze te weerleggen!

  SP, zoek de media! Doe uitspraken in de media als ‘Balkenende had gelijk’ “Meneer Bos liegt en draait!” Maak maar eens een potje stampij! Veroorzaak maar commotie! Ontmasker deze zogenaamde normen en waarden -partijen maar eens door alle leugens en onverkwikkelijkheden, alle niet nagekomen beloften etc. maar eens tegen het licht te
  houden. Tichelaar heeft gezegd ‘de SP niet langer te zullen sparen in het debat.’ Waarom zal de SP nog langer de met modder gooiende PvdA sparen? ‘Fatsoen moet je doen’ Maar op onfatsoen mag je best reageren! Wanneer een partij zichzelf respecteert verplicht zij zich tot een fatsoenlijk antwoord!

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 2 juni 2007 @ 13.47 uur

 48. Wouter Bos heeft nog hoop, hij ziet nog mogelijkheden voor de PVDA. Zegt Wouter Bos, want de PVDA zit in het kabinet en kan alsnog haar doelen verwezelijken.

  Ten eerste; had de PVDA samen met de SP in het kabinet gezeten waren er veel meer doelstellingen gehaalt.
  Ten tweede; Woutertje wil nu alsnog de buit binnen halen maar vergeet dat hij deze nieuwe (PVDA) wereld bouwt op de karkassen in Irak. En die oorlog is nog NIET afgelopen.
  En dat kan wel eens voor heel nare verrassingen zorgen, Wouter Bos.

  Ik zou overigens als PVDA wel tien keer na mogen denken voordat wanneer ik de SP als nationalistisch weg zet. Zeker wanneer ik als PVDA internationaal zo weinig presteer.

  Dacht u nou echt dat Tony Blair dat miljard terug gaf omdat Balkenende er zo lief om vroeg? Of werd er op Blair druk uitgeoefend vanwege de Irak oorlog en hoopte Blair zich hiermee wat bewegingsvrijheid te kopen?
  Gelooft u nu echt dat Balkenende die buit heeft binnen gehaald?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.05 uur

 49. Ik hoor net op het nieuws dat op jan zijn weblog te lezen valt dat W.Bos een leugenaar is.
  ik zou wel eens een uitzending willen zien met W.Bos met een SP lid.
  Iemand die weet hoe het zit en haarfijn uitlegd waarom W.Bos wel niet liegt.
  Men moet onderhand wel doorhebben dat deze hele politieke show nep is.
  Eenzelfde beleid onveranderd de laatste decenia’s.
  De bezem erdoorheen door die corrupte kliek.
  Net zoals nu het nieuws met informanten die huurmoorden plegen.
  Mr Hirchi Ballin is back in town.

  Reactie door sander — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.07 uur

 50. William @26 heeft helemaal gelijk.

  @33 Drob en @44 Maria: Hier in Leeuwarden is toevallig een vacature vrijgekomen! Ik hoop dat de SP toch nog even meedoet met de benoemingspolitiek en dat ze SP-ers voordragen voor het burgemeesterschap van Leeuwarden!

  Reactie door Ellen — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.12 uur

 51. Hij wil het land dienen ? : dan moet hij maar eens een andere baan zoeken .In het bedrijfsleven kunnen ze nog wel een draaikont gebruiken !
  Een vraag is : hoeveel sociale verworvenheden heeft hij op zijn naam , die ten gunste zijn van Jan de arbeider ? …….even heel diep nadenken misschien ,………

  Reactie door Fred — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.15 uur

 52. Bah ouwe verhaal
  1792,in english(pardon)
  …have you proscribed speculation there? No. Have you called for the death penalty against monopolists? No. Have you determined what freedom of commerce consists of? No. Have you forbidden the sale of minted money? No. Well then, we say to you that you haven’t done everything for the happiness of the people.)

  Reactie door gaf — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.16 uur

 53. Deze gaat van het zoet ieder geval er weer af.
  http://www.gelderlander.nl/dgeconomie/article1472599.ece

  Reactie door De Hakker — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.22 uur

 54. Een bijna perfect verweer door JM.

  Bijna omdat een winnaar zich er niet naast of erbuiten laat zetten, dat namelijk typeert een loser.

  Wat ik miste was de indirecte aantijging van Bos aan het adres van de SP-kiezer. Die kiest namelijk volgens Bos alleen op de SP omdat de SP stalinistisch geleid is, een statisch en dus simpel programma heeft en niet bereid is tot compromissen en regeringsdeelname zodat alles wat de SP zegt zweverig blijft.

  Dat is de voornaamste boodschap van het bijgevoegde artikel 2.8 en meteen de verantwoording van Bos.

  Hij betiteld hiermee de SP-kiezer tot simplistisch en volgzaam. Er is geen mens die zulke etiketten op zich geplakt wenst te krijgen.

  En dan de moraal van het verhaal:

  Iew raakt de spijker op zijn kop. De SP wordt in de verdediging gedrongen en het verweer lijkt dan slechts op een zwaktebod van een zwakkeling. Onvermijdelijke associatie.

  Waar blijft de SP ?, de aanval is de beste verdediging, de fout je in de hoek te laten drukken is tijdens de formatie al eens gemaakt en sindsdien is de SP daar constant over in de verdediging geweest.

  Sorry guys, met 15 % loonsverhoging voor de ambtenaren en eigen kamertjes in de verzorgingstehuizen en 6000 verpleegkundigen erbij, is het …….

  1-0 voor de Pvda,

  Ik zou willen dat ik het anders kon zien.

  Wakker worden AUB.

  Reactie door ACE — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.24 uur

 55. Verniewing , geloofwaardigheid …….???? Bos die geloofwaardig overkomt : klaarblijkelijk een calvinistisch trekje misscien : Hoe kan een Calvinist , sociaal zijn ……???

  Reactie door Fred — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.26 uur

 56. “Samen werken en leven ” misschien ?

  Reactie door Fred — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.30 uur

 57. @iew en Wattenstaafie

  Precies!

  De integriteit van de SP is volwaardig.
  Maar het hoeft niet te betekenen dat je dit allemaal over je heen mag laten komen.
  Ook het volk heeft recht op het integere gedachtengoed van de SP, dus het zou de SP sieren om op te komen voor eigen zaak in de ALLEREERSTE plaats voor de misleide mensen in ons land.
  Al eerder heb ik aangegeven om met regelmaat kort en bondig de punten van de SP paginagroot in kranten op te laten nemen en zendtijd op tv in te kopen om duidelijk te maken hoe internationaal de SP WEL is. Hoe zij door de stoffige regentenpolitiek buiten de regeerdeur is gehouden. Dat marktwerking op de ‘huid’ van de mens liefdeloos en ordinaire commercie is. Het onderzoek Irak door lafbekpolitiek wordt omzeild. Hoe de farizeese politiek van Balkenende en Rouvoet dit land schijnheilig naar de ondergang werkt. Hoe Bos met leugens ‘kat in het nauw-politiek’ bedrijft en als grootste prostituant van het kabinet bereid is het land nog verder uit te kleden samen met de christelijke souteneurs.
  Kortom: De SP heeft ook een beschermende taak en MAG het volk niet overlaten aan deze leugen- en sjoemelpraktijken.
  Je bent als Socialistische partij VERPLICHT waarheid aan het licht te brengen!
  Drenkeling Nederland wacht met smart op de redder die de veilige kant verlaat. SP JUMP in het politieke water en zet ons land weer op het droge!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.55 uur

 58. @Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007, 1.27

  Wederom zitten we op hetzelfde spoor. (En gaan we daarop dezelfde richting uit…) Ik zou er – op eigen titel, natuurlijk – nog wat aanvullende opmerkingen bij willen plaatsen.

  Als het stemmenverlies van de PvdA in hoofdzaak wordt verklaard door een slechte campagne, wordt gesuggereerd, dat de stemmenwinst van andere partijen aan een goede campagne ligt. Dat zou dan betekenen, dat onze democratie niet over inhoud gaat, maar over vorm.
  Hoewel ik inderdaad de prevalentie van vorm boven inhoud bij de PvdA (maar ook bij het CDA en de VVD) inderdaad meen te bespeuren, denk ik dat onze democratie nog niet helemáál om zeep is geholpen. De stemmenwinst van Wilders komt m.i. gewoon, doordat veel mensen het met hem eens zijn. Hij had zijn grote boodschap net zo goed kunnen brengen met een hoofddoekje op. Evenzo zouden de standpunten van de SP zónder tomatensoep ook wel zijn aangekomen.

  Verder wordt dat rapport gebracht als (kritisch) zelfonderzoek, maar helemaal zuiver is het niet. Ze brengen alleen natuurlijk precies naar buiten, wat ze zélf willen. En dat is niet alleen de aandacht willen afleiden van inhoud, zoals bovenvermeld, maar ook wijzen naar anderen. Zo werd het niet hebben van een antwoord op de aantijgingen van Balkenende richting Bos in feite overstemt door de ondergrondse boodschap, dat Balkendende zo’n stoute jongen is.

  @Henny — zaterdag 2 juni 2007, 8.00

  Mijn laatste opmerking, aan Rob gericht, kwam eigenlijk voort uit jóúw bijdrage. Goed, dat je weer even in herinnering bracht, dat de PvdA op éígen kracht verder zou willen komen.

  Ik vind het best moeilijk om die uitspraak op waarde te schatten.

  Als het een oprechte intentie was, moet je concluderen, dat het de PvdA nog eventjes niet zo goed lukt om op eigen kracht verder te gaan. Misschien is die eigen kracht dan niet zo groot.

  Als het géén oprechte intentie was, tja…

  In beide gevallen zal de PvdA het als aanval op hun kunnen opvatten. Met medewerking van Bram Schilham hebben ze iets vergelijkbaars al eerder geflikt, ook al is het me nu even ontschoten, waar dat ook alweer over ging. (Het ging er in elk geval over, dat de SP gewoon bij hun standpunten bleef, en dat dat t.o.v. de PvdA werd uitgelegd als zijnde voor electoraal gewin.)
  Maar de werkelijkheid is, dat er gewoon niet meer smaken zijn: Hun intentie is ófwel oprecht, ófwel niet oprecht.

  @Anderen

  Het is me niet ontgaan, dat ook anderen zinvolle dingen hebben gezegd, hoor.

  Als grote gemene deler zie ik, dat de SP gewoon door moet gaan met oprechtheid en inhoudelijke argumenten. En ik denk, dat de realiteit gebiedt, dat daarbij enig geduld moet worden geoefend.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.57 uur

 59. @53 Hakker

  Zie je hoe we verlakt worden door die energiecriminelen en die milieu-freaks?
  Dit is toch weer een gotspe!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 14.59 uur

 60. @Koen — zaterdag 2 juni 2007, 12.11

  Koen, ik denk dat je een kleine denkfout maakt. Als de groei van de SP groter is dan verwacht, is er in elk geval rekening gehouden met enige groei en zou de SP in elk geval méér vertegenwoordigers kunnen leveren dan voorheen.

  Maar in de praktijk hebben ze niet meer bestuurders dan voorheen in de provincies…

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.00 uur

 61. Beste Jan, een prima noodzakelijk weerwoord op de verdraaide bos-weergave van de feiten. PvdA, bos, steekt veel energie in de beeldvorming en doet dit ten koste van inhoud. Laten wij aan de inhoud werken en fatsoenlijk blijven, werk zat. Ik wil mee doen waar mogelijk en wens je beterschap.
  John

  Reactie door john — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.09 uur

 62. @54.ACE
  De SP wordt niet in de verdediging gedrukt door de PVDA, ACE. Het is namelijk de PVDA die leeg loopt. Het is de PVDA die de buitenkant nog eens gaat oppoetsen omdat ze geen inhoud hebben.

  Tja, wie had dat nu ook gedacht. Dat het aan Wouter zijn spijkerbroek zou liggen. De PVDA, ach ja……., laat ze eerst maar eens de weg naar hun kiezer terug vinden.

  Het gaan staan roeptoeteren op een zeepkist terwijl u eigenlijk niets te melden heeft klinkt dan alleen maar vals in de oren.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.09 uur

 63. dat is een echte giller hoe deze man de boel flest : bekijk de Bos-belasting : ver voor de verkiezing zegt hij dat hij dat niet wenste , maar door Balk werd verkondigingd , dat hij dit had gezegd ; Net voor de verkiezingen komt hij Inderdaad met vol vuur , dat de AOW-ers alle extra belasting moeten betalen …. wat een ziele poot :
  Men zou van al zijn uitspraken en gesprekken een op een film moeten zetten : dat wordt dan een Kas-KRAKER ; een eche gilfilm !

  Reactie door Fred — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.16 uur

 64. Heej Gloria,

  Een tijdje terug reageerde jij heel leuk met een antwoord op een vraag van mij (wat jij vond van de docu The Trap). Mijn antwoord terug aan jou werd toen helaas niet op de site gezet. Misschien vond men het te lang ofzo. Eerder was dat ook gebeurd met een reactie over Hirsi Ali. Ik vond het wel raar, en vervelend, en heb daardoor een tijd niet meer geschreven hier (ik had ff de puf niet om het antwoord in te korten en nog een poging te wagen, en mijn motivatie was weg). Maar ik had aldoor zoiets van ‘ik wil dit Gloria nog even laten weten’, want je had een heel tof antwoord gegeven op mijn vraag. Ik waardeer je stukjes sowieso erg en lees graag je mening over de diverse dingen die spelen. Tegenlicht moet ik trouwens nog steeds schrijven, ik had de tijd en puf er even niet voor.

  Ontopic: wat is die Wouter Bos raar bezig he?

  Reactie door Ellen — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.19 uur

 65. @58.Wilbert
  Precies.

  Het Vreeman raport doet me beseffen hoe dicht PVDA en CDA bij elkaar staan. Dit raport had zo door het CDA geschreven kunnen worden. De burger heeft het niet goed begrepen, de boodschap komt niet duidelijk over. Het ligt allemaal aan externe omstandigheden. Spijkerbroeken en zo.

  Zouden ze deze conclusie van het Europeese “NEE” gepikt hebben?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.25 uur

 66. @ 60 Rob de Kuster

  Is dit topic geen verdedigingsverweer op een beschuldiging van Bos ?

  Mensen denken al gauw, waarom moeten ze zich verdedigen als er niets van waar is.

  Wat betreft de Pvda en het Vreeman rapport zijn wij het wel eens denk ik. Naar mijn mening is de strijd van de Pvda slechts in een begin stadium en ik zeg dat je er voor moet oppassen.

  Garandeer jij mij dat de SP bij de volgende verkiezingen groter is dan de Pvda ?. JPB heeft ook geen inhoud maar regeert inmiddels al wel 5 jaar ons land.

  Reactie door ACE — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.25 uur

 67. @William

  Met de steun van de PvdA iser in de gemeenteraad van Leeuwarden een meerderheid voor een SP-burgemeester. En als GroenLink zich er bij aansluit dan is er een overweldigende meerderheid voor.

  Ik zou dus zeggen: op advies van Bos een SP-burgemeester in Leeuwarden!

  Reactie door Drob — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.32 uur

 68. woutertje wouterje jij bent ook niet in je eerste leugen gestikt hou toch op anderen de schuld te geven en zoek die ‘s bij je zelf zielepiet

  Reactie door andre delissen — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.35 uur

 69. er staat de PVDA nog wat te wachten!
  als men ziet hoe het CDA met de vorige coalitiepartner is omgegaan [VVD] en nog steeds blijft doen…

  zie hier:
  “‘VVD verwart betrokkenheid met betutteling’
  UTRECHT – Hardwerkende mensen hebben niets te zoeken bij de VVD. De VVD is niet alleen zelf de middengroepen vergeten, maar heeft ook weinig meer te bieden dan onzekerheid.
  Deze harde kritiek op de voormalige coalitiepartner kwam zaterdag uit de mond van Pieter van Geel, fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer.
  Hij greep zijn speech tot een partijcongres in Utrecht aan om VVD-oppositieleider Mark Rutte van repliek te dienen. Die zette onlangs op een eigen congres de VVD neer als een partij voor hardwerkende Nederlanders, de middengroepen die door het kabinet ,,vergeten” zouden zijn.
  Gure marktwinden
  Volgens Van Geel verwachten diezelfde mensen meer van de politiek dan belastingverlaging ,,en verder het recht van de sterkste”. Zij willen niet worden opgejaagd door gure marktwinden, ,,maar zijn blij met een overheid die omkijkt naar mensen” en ,,die een einde maakt aan de ‘alles moet maar kunnen’ mentaliteit”.
  Daarom hebben ,,gewone, hardwerkende mensen niets te zoeken bij een partij die betrokkenheid en het aanpakken van problemen verwart met betutteling”, aldus Van Geel.

  (ANP) ”

  dan kan Woutertje en de PVDA zn borst vast nat maken.
  zo ziet u maar wat een coalitiepartner voor het CDA inhoud of waard is…

  Reactie door iew — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.41 uur

 70. Gisteren, 1 juni dus was ik in Dongen waar Harry van Bommel de handtekeningen voor een onafhankelijk onderzoek in de kwestie IRAK in ontvangst kwam nemen. Tijdens het intervieuw die avond zei hij klip en klaar dat in Nederland ALLES op den duur uitkomt. Ik ken Harry als een zeer integer mens want ik volg hem op de voet en ik hoop van harte dat hij gelijk krijgt en dat alle leugens, want het zullen er nog wel meer zijn dan Jan hierboven opnoemt uitkomen en dat Bos daar dan de prijs voor zal betalen.

  Reactie door Antoinetta — zaterdag 2 juni 2007 @ 15.41 uur

 71. Die Wouter. Alles was zo ingestudeerd.
  Tot aan de zeepkist toe, waar hij opklom.
  Die was rood gelakt.
  Nu is het nóg zeepbellen geblazen, Zeven nieuwe veren in een gat steken?
  Ik bedoel maar met genoeg veren kun je de zwaartekracht trotseren en je als je ze opschudt je er een een beetje warm bij houden.
  Maar met zeven veren kom je niet ver.
  Afschudden opschudden. Van een kale kip kun je geen veren plukken.
  PvdA bij uitstek.

  Reactie door Alex — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.07 uur

 72. De pvda wordt met boter een suiker ingemaakt door de SP. Dit is gewoon neit meer te stoppen. Tenzij:

  Het weer eens gewone wakkere mensen in de straat zijn. Ipv vetbetaalde zakkevullers alleen op voor hun eigen carriere.

  De uitstraling liegt niet geef mij maar oprechte politici ipv lege schoonpraters.

  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M7&s=T63&l=NL

  Reactie door Willem — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.18 uur

 73. Toevallig weet ik iets van de onderhandelingen voor een provinciaal college in Overijssel en hoe de SP daar dacht te moeten onderhandelen. Dat had niets te maken met mee willen doen in het provinciale bestuur, maar wel alles met het absoluut niet hebben gemaakt van het huiswerk en het willen nemen van allerlei beslissingen zonder aan te willen geven hoe de zaken langjarig betaald moeten gaan worden. “Dat zien we dan wel weer” was het antwoord.

  En ja, uiteindelijk zullen ook de SP leugens omtrent allerlei collegevormingen uiteindelijk uitkomen. Ook de SP heeft vele malen hierin een dubieuze of slechte rol gespeeld, dat lag zeker niet alleen bij de andere partijen.

  Ja, je kunt de gevestigde partijen van alles verwijten, en terecht, maar ook de SP is zeker niet brandschoon en moet dan ook niet doen of ze een reïncarnatie is van Moeder Theresa of één of andere andere heilige.

  Met andere woorden: hierin is over en weer het spreekwoord van toepassing van de pot en de ketel.

  Tot slot nog één vraag: Noem mij één partij die bij alle collegeonderhandelingen altijd en alleen maar integer handelt.
  Mijn ervaring is dat dat zelfs niet opgaat voor de SGP.

  Reactie door Rob — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.22 uur

 74. Er is diepe nood onder de mensen.
  mensen hebben behoefte aan oprecht.

  Wat heeft nu de pvda in essentie voortgebracht:
  Rechtse zakkevullers met een linkse lippendienst als flinterdunne verpakking.

  PVDA staat voor zakkevullers en huchelaars als:

  Marcel van Dam (hoe heeft zijn landgoed, betaald door de publieke oproep ook al weer?)

  Bram (vergoeding) Peper.

  Dig Istha (Links maar dan wel zelf graag graaien: oftewel: sterk en sociaal maar dan anders…)

  Wim (loopjongen, commissaris van de groot industrielen) Kok

  etc etc

  Goed vreten, goed leven en oja niet vergeten je rode winterdas om te doen bij de verkiezingen: je bent Socialist in hart en niern!

  Hierna weer 4 jaar onbeperkt vreten en declareren, de (linkse) pers dekt mij wel.

  Reactie door Willem — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.27 uur

 75. (Trouwens een foto van Wouter hier zoals je ze zelden ziet)
  Ik ben vandaag zo vrolijk enz.

  Reactie door Alex — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.28 uur

 76. @66.ACE

  Hahahaha…. zoiets als waar rook is is vuur?
  De PVDA die rooksignalen geeft. Die ACE toch.

  Tja, dat we momenteel zitten opgescheept met een slechte imitatie van een democratie hoeft u mij niet helpen te herinneren. Ik heb de stemming live gevolgt waarbij men mbt een parlementair onderzoek naar de oorlog in Irak “democratisch” besloot om niet langer als kamer haar controlerende taak uit te voeren. Met volledige instemming van de PVDA overigens.

  Maar dat betekent niet dat de SP aan de zijkant machteloos toe staat te kijken. Er wordt achter de schermen door de SP hard gewerkt en niet zonder resultaat.
  Wil de SP werkelijk lokaal resultaat boeken voor de burger dan moet de SP internationaal de agenda bepalen. En dat ACE, lukt heel aardig. Weerstand tegenover het liberaal kapitalisme groeit globaal.

  Balkenende mag dan wel 5 jaar regeren, ACE, maar boekt vooralsnog minimaal resultaat. Vraag maar aan Shell. Onderschat de SP niet, ACE.

  Overigens, het PVDA mag zich dan wel met de Irakoorlog verzoend hebben, ik heb dat zeker niet.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.33 uur

 77. beste jan
  dit is humor van de pvda cabarette club
  mensen wij alle sp leden kamer en statenleden hebben nu weer op feestjes weer een onderwerp om mensen te laten lachen
  en dat is een gezond medicijn
  want geloof mij beste mensen
  bij de volgende verkiezingen hoop zo snel mogelijk
  wordt de sp nog groter en groter
  dus dat wordt echt lachen
  laat de regering maar lekker doorgaan
  wij plukken de vruchten
  groetjes pietje bell
  ik blijf lachen om de dombo`s binnen pvda en cda
  hahhahahahha

  Reactie door pietje bell — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.38 uur

 78. Leugencampagnes PvdA…

  Het lijkt wel of we nog steeds in de verkiezingstijd zitten.

  Lijkt het erop dat de ratten het zinkende schip verlaten. Het zou tijd worden. Ik vind het trouwens prachtig hoe die kliek zich in allerlei bochten kronkelt om weer de gunst van de arbeiders; die ze hebben verraden; te winnen. Mensen trap er niet weer in.

  Elimineren die handel.

  Reactie door ReneR — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.39 uur

 79. #69 iew

  Van Geel is ook net zo’n draaikont als Bos; maar dan van het CDA. Ik durf te wedden als over 4 jaar er weer gestemd mag worden en het CDA en de VVD weer een meerderheid hebben; dat ze elkaar weer heerlijk opzoeken en dat ze Bos snel weer vergeten zijn.
  Dat heet politiek.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.43 uur

 80. De Partij van de Allochtonen (PvdA) is er, net zoals de Democratische Partij in de Verenigde Staten, alleen maar om de burger het idee van een keuze te geven. Ze zijn in werkelijkheid enkel een ‘light’ versie van hun rechtse broeders. De PvdA is een pure regentenpartij die zich, enkel in naam, ter linker zijde van het politieke spectrum positioneerd. Ook hebben ze o.a. het onderwijssysteem in Nederland naar de afgrond geleid.

  Wouter Bos is een door $he££ opgeleide infiltrant die probeert om, van binnenuit, de krachten tegen een ongebreidelde uitbuiting door het bedrijfsleven te ondermijnen. Dat ze bij de PvdA beslist niet vies zijn van zelfverrijking, blijkt wel uit het feit dat Wim Kok in 2003 enkele commissariaten, bij de ING Bank, TPG Post, Shell en de KLM aanvaarde. Deze commissariaten leidden tot opschudding en verontwaardiging, omdat Kok tijdens zijn bewind meerdere malen had afgegeven op bestuurders van grote bedrijven, hen “ordinaire zakkenvullers” had genoemd en hun salarissen een geval van “exhibitionistische zelfverrijking”. Als commissaris stemde hij echter in met verdere salarisverhogingen. Zijn werk als commissaris legt hemzelf ook geen windeieren: in 2006 verdiende hij €235.000. Dat is 18% meer dan in het jaar ervoor.

  Wouter Shell

  Reactie door Wouter Shell — zaterdag 2 juni 2007 @ 16.51 uur

 81. kijk ik heb dit al eens eerder gezegd,als men tegenwoordig ergens tegen is dan worden gewoon je rechten ontnomen…

  “Om Heiligendamm is een hek geplaatst, sommige journalisten is toegang tot de top ontzegd en van sommige andersglobalisten zijn geurmonsters afgenomen, zodat ze makkelijker zijn op te sporen. Tegenstanders van de G8-top worden systematisch hun rechten ontzegd, zei Roth.”

  dit stukje komt uit dit bericht: http://www.nu.nl/news/1098878/10/Massale_confrontaties_politie_en_G8-demonstranten.html

  Reactie door iew — zaterdag 2 juni 2007 @ 17.05 uur

 82. Bos, bos, bos… is opnieuw de klos
  hij heeft weer wat gelogen
  en daar gaat ons mededogen
  eigenlijk is ‘t een arme jongen
  ook al maakt hij van die rare sprongen
  is het niet tijd om lid te worden
  en eerst te gaan lopen met actieborden
  en kom daarna eens op de thee
  bij die gezellige SP ;)

  Reactie door Aad — zaterdag 2 juni 2007 @ 17.30 uur

 83. @26 William
  Spijker op de kop. De achilleshiel van ‘links’ is de onderlinge verdeeldheid. Dit komt omdat ‘onze’ basis idealistisch is en niet gebaseerd op de geldeconomie.
  Bovendien is er een verborgen agenda bij sommige politici (zoals Bos) en dat is de wens van een tweepartijenstelsel. Met de gezichtloze politiek van CDA en PvdA gaan we aardig die kant op. De SP heeft zodoende een zeer belangrijke rol. Het evenwicht van de tegenstelling.

  Reactie door Arie Smits — zaterdag 2 juni 2007 @ 17.45 uur

 84. Ik zou geen cent betalen voor die besmette onderzoek en daarbijbehorende verwaterde rapport. Tevens het geloofwaardigheid van Wouter draaikont Bos is zo laag(niks) dat ik kan alleen maar aan lachen om zijn gedrag en zijn worden. Verdronk had gelijk; want Wouter Bos is een huilende en verwijtende draaikont.

  Wouter Bos does not have what it takes to e a leader. Hij had toch ja geknikt tegen Balkenende.

  Reactie door khosrow — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.01 uur

 85. @Rob — zaterdag 2 juni 2007, 16.22

  Fa fa fa fa fa fa fa fa fa…
  Fa fa fa fa fa fa fa fa.

  (Otis Redding)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.23 uur

 86. fair play????? het zal eens tijd worden dat de SP volwassen wordt.en ook hier en daar wat onder de gordel het spel speeld.

  Reactie door rafstal — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.34 uur

 87. wouter is juist super aktief. overal mag hij de inhoud van het rapport komen toelichten. en ja het gaat louter over het image en niet over de inhoud. maar dat is ook waar media en kiezers gevoelig voor zijn.
  ik vind het ergens zonde om hier zoveel tijd e.d. aan te besteden. laten we ons eigen plan trekken. steeds sterker worden.
  ik mis aktie.

  Reactie door marga — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.39 uur

 88. @83 Wilbert

  Leuke, fantasierijke en afwisselende tekst. Maar je zult toch wat inhoudelijker moeten reageren om mij tegen te spreken. Of ontbreken de argumenten? Zit ik misschien te dicht bij de waarheid? Moet je misschien niet erkennen dat ik het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben? Ja, ik weet het: de waargheid komt soms hard aan; vraag maar aan Wouter Bos.

  Reactie door Rob — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.48 uur

 89. Herstel: @85 Wilbert

  Reactie door Rob — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.49 uur

 90. Ik denk SP is te naïef geworden. SP dient keihard terug slaan. Genoeg met zachtjes zachtjes strategie. Als we groter willen worden dan moeten we voor duidelijke en geen water bij de wijn worden.

  Reactie door khosrow — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.51 uur

 91. Het lijkt wel de grote PvdA DONORSHOW.

  Reactie door Henny — zaterdag 2 juni 2007 @ 18.51 uur

 92. Uitstekend dat Jan het bekende gedraai van Wouter Bos aan de kaak stelt.Ook het verhaal over het buiten sluiten van de SP bij de Provincies lijkt mij helemaal waar. Echter, dan moet Harry van Bommel niet op de TV verklaren, dat hij niet gelooft in een complot van CDA, VVD en PvdA om de SP buiten te sluiten.
  Van tweeën één: Of het verhaal van Jan is waar, of het verhaal van Harry. Allebei kan niet.

  Reactie door Herbert Heeroma — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.10 uur

 93. Heb me vreselijk geergerd aan Bos en vrienden. Zorg ervoor dat er een opinie stuk komt voor de pers, dit gaat alle perken te buiten. Ik hoorde een uitspraak, we moeten de SP uithollen. Dit zal het begin zijn. De PvdA is niet (meer) te vertrouwen!

  Reactie door corry sciacca — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.24 uur

 94. SP staat voor eerlijkheid en vertrouwen… NIKS ONDER DE GORDEL… dat is heel volwassen-onvolwassen.

  Reactie door Aad — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.33 uur

 95. Ik had mij voorgenomen niet meer mee te discussieren op dit log. Maar wat die Bos nu weer zit te beweren bij de farizeeres van Nova en EO (knibbel en babbel)gaat alle perken te buiten en teisteren mijn normen en waarden.
  Het troika uit vak K zijn z.g. gelovigen, nou dan zouden zij het achtste gebod toch moeten kennen;”spreek geen onwaarheid over je medemensen”. maar die etterbakken kennen geen medemensen,die leven in een wereld van list en bedrog en daar zijn wij eenvoudige mensen de dupe van.Als ik die Bos zo de boel
  hoort besodemieteren,dan denk ik aan zijn vrouw(met respect) die merkt toch ook dat haar “man”gemakkelijk liegt,Balkenende en Rouvoet kunnen zo’n figuur toch niet meer serieus nemen,bij zijn partijgenoten, die merken dat de man zo maar uit de losse pols de boel staat te belazeren moet toch ook een lichtje gaan branden.Zijn kiezers zijn nu toch opnieuw gewaarschuwd voor dit non-figuur deze vieze-premier en minister van financien!
  Ik weet dat liegen en bedriegen in de PvdA
  schering en inslag is maar ik moet erkennen dat Bos beter liegt dan Kok en Melkert samen.

  Reactie door Henk de Bruin — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.40 uur

 96. Jan,

  Op een fantastische manier de leugen van W. Bos gepareerd. De kracht van het bloggen in actie. Je blog wordt nu ook door de ouderwetse nieuws makers gelezen. Ga zo door… Domocratie in volle actie.

  Reactie door bilogics — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.44 uur

 97. @Rob — zaterdag 2 juni 2007, 18.48/18.49

  Ik was op een dergelijke reactie voorbereid.

  Er zijn 2 overeenkomsten tussen jouw bijdrage en mijn reactie daarop:

  1] Beide zeggen we “iets”, maar zijn we vaag en geven we inderdaad geen argumenten.
  2] Beide suggereren we – zonder onderbouwing – iemand als normgevend op te vatten. Voor jou is dat de SGP. Voor mij Otis Redding.

  Een verschil is alleen, dat mijn bijdrage een reactie op die van jou was. Een spiegel, zo je wil…

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.47 uur

 98. We moeten afstand nemen van elke vorm van salonsocialisme, door een duidelijke linkse alternatief te blijven. Ik vond het toch belachelijk naïef toen we hamerden om met PvdA in zee te gaan. Sorry, maar we moeten ook bereid zijn om zelf in de spiegel kijken en stoppen met water bij de wijn doen. Ik miss keiharde debatten van Jan Marijnissen in de tweede kamer. Zachtjes zachtjes politiek loont niet.

  We gaan PvdA uithollen. Wie wilt nu zaken doen met draaikontsaloonsocialisten?

  Reactie door khosrow — zaterdag 2 juni 2007 @ 19.48 uur

 99. De PvdA is duidelijk haar rode draad kwijt en zal deze met Woutertje niet snel terugvinden, zeker niet als hij niet in staat blijkt naar zichzelf te kijken en dit soort leugens ventileert.
  Deze partij vreet zichzelf op, een rode supernova die bij haar eind verandert in een zwart gat, waar blijkbaar toch nog heel wat mensen in geloven.
  De man is zo’n draaikont dat hij bij het pianospelen geen noot meer raakt, nee, hij speelt vals!!!!

  Reactie door Storm — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.25 uur

 100. @khosrow — zaterdag 2 juni 2007, 18.51

  Ik denk, dat het naïef is, als je ijzer met handen denkt te kunnen breken. (Zonder te willen beweren, dat er per definitie iets mis is met naïef zijn, overigens.)

  Weliswaar staat niets de SP in de weg om “hard terug te slaan” en ook de gedachte van JM (Jim Morrisson, bedoel ik dan) van “we want the world and we want it NOW!” vind ik zéér valide.

  Je moet naar mijn mening alleen voorkomen, dat je op korte termijn je eigen glazen ingooit voor de lange termijn.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.31 uur

 101. @64 Ellen

  He Ellen!!
  Ik had je al eerder opgemerkt en zag dat je weer terug was. Ja, ik weet waar je het over hebt en ik miste je antwoord. Ook naar dat topic over Hirsi Ali waarnaar jij verwees ben ik ‘teruggereisd’ en zag idd niets.
  Goed dat je even laat weten hoe en waarom.
  Ellen ik hoop dat je weer vaak hier bent en ik wens je heel veel sterkte met het rouwproces van poes.
  Dag Ellen!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.34 uur

 102. @81 Iew

  Ja, ik heb ook eea op het journaal gezien.
  SUPER dat zoveel mensen zijn afgereisd naar ‘Poetin-achtige -trekjes’ in Duitsland’
  Het is een schandaal dat de elite hekken en prikkeldraad gebruikt en de alerte geesten buiten wil sluiten. En JUIST dit roept geweld op!! Nogal logisch… zo langzamerhand wordt de wereld EEN groot concentratiekamp olv de liberaal kapitalistische DICTATUUR!
  Als ik Merkel zie, zie ik een onvrouwelijke vrouw met omatrekjes die ons vrouwelijk geslacht geen goed doet.
  MENS GA KOKEN!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.45 uur

 103. @ 93 Corry Sciacca.

  Corry, welcome, leuk je te zien op deze weblog. Tot Donderdagavond a.s. op de ledenbijeenkomst, ik ben benieuwd.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.48 uur

 104. Ach ja, Bos is wel een erg grote lafaard nu. Gezichtsverlies is de grootste zonde, blijkbaar.

  Reactie door Johan — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.49 uur

 105. wij zegen hier onder mekaar, dat W.B met alle winden mee draait.

  Reactie door yvonne — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.54 uur

 106. @yvonne — zaterdag 2 juni 2007, 20.54

  Als je met W.B. Wouter Bos bedoelt, kan ik me daar wel in vinden… :)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 20.59 uur

 107. De PvdA zit feitelijk met Wouter in zijn maag.Tot nog toe wordt hij zijn draaikont imago niet kwijt.Draaikonten is synoniem met liegen.De PvdA zou eigenlijk zijn top moeten herstructureren.Dat is een moeilijke zaak omdat de docterandussen en andere HBO figuren de touwtjes in handen hebben.Zij zitten daar alleen voor hun connecties/netwerk en carriere.Het zijn gewoon politieke egoisten en dat heeft de kiezer in de buurt/straat door.De tijden van Willem Drees,Joop den Uil en Schaefer zijn ruimschoots voorbij.Vreeman is een compaan van W.Bos,daarom wordt hij uit de wind gehouden.Bij de PvdA zit geen echte strateeg,welke de partij uit het moeras kan trekken.In de huid van de SP kruipen is geen optie en een zwakte bod.Ook haar ziel verkopen aan het CDA is schept alleen maar nadelen.Balkenende zal straks alle zegeningen op naam van het CDA schrijven en de miskleunen op de PvdA.Dat is het hervormd/christelijke steriotiepe gedrag van deze normen en waarden partij.Het CDA is een hypocriete rechtse partij welke inhoudelijk geen binding meer heeft met geloof.Zolang de globaal financieel-economische geldcarroucel, op onevenwichtige gronden verder draait,kan Balkenende koning kraaien.
  De casino-achtige Chinesche beurs,welke per dag meer dan 300.000 nieuwe beleggers aantrekt en een vorm van idiote prijsverhoudingen weergeeft zal de lont in het $ en Walstreet kruidvat worden.Het einde van 2007 kon wel eens spannend worden.Dan is het feest voor Balkenende en zeker voor Wouter met de PvdA (ook) voorbij!!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 2 juni 2007 @ 21.35 uur

 108. Graag een peiling van M.de Hond.wedden dat aan de beeldvorming niets verandert is.soms moet je gewoon met de zelfde wapens terug slaan.Hoewel Aad nr94 dit niet zo vind.

  Reactie door rafstal — zaterdag 2 juni 2007 @ 21.37 uur

 109. @ 86 rafstal

  ‘fair play????? het zal eens tijd worden dat de SP volwassen wordt.en ook hier en daar wat onder de gordel het spel speeld.’

  Gast, leer eens fatsoenlijk spellen ofzo.

  Verder: onderbouw eens een keer iets dat je zegt. Ik reageer bijna nooit op deze weblog omdat ik daar weinig tijd en zin voor heb. Desondanks hou ik deze weblog altijd in de gaten. Ik lees nooit iets terug van jou wat op een fatsoenlijke manier is onderbouwd, net als bijvoorbeld hetgeen waar je deze weblog nu weer mee hebt opgesierd. Het zijn gewoon oneliners die je plaatst, en meer dan dat ook niet. Waar baseer je jouw mening nu eigenlijk op??

  Reactie door natte theedoek — zaterdag 2 juni 2007 @ 21.39 uur

 110. Prijsschieten op Bos is niet zo moeilijk. Maar prima dat je het allemaal nog eens uitéén zet, Jan.
  Veel belangrijker is juist nu uit te dragen waar de SP voor staat in duidelijke taal zoals we dat van de SP gewend zijn. Geen geplande campagne “zoveel weken” voor de gelande verkiezingen. NU is de campagne! In volle gang. En de boodschap is simpel: de Socialistische Partij gaat deelnemen aan de volgende regering en levert de Minister President! Dat is het doel. Dat zijn de feiten. Niets meer en niets minder! Niks verdedigen, niks opositie voeren.
  Je zal zien dat die verkiezingen naar je toe VLIEGEN! Na de zomer van 2007. Mark my words…

  Reactie door MijnZus — zaterdag 2 juni 2007 @ 21.48 uur

 111. Zal nu eindelijk de ware betekenis aan het socialisme geven worden.
  Eventjes gekeken in de bundel “Het Roode Lied”. veel gezongen liederen der Nederlandsche Arbeidersbeweging uit 1926.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Socialisme.JPG

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.03 uur

 112. @rafstal — zaterdag 2 juni 2007, 21.37

  Ook voor mij heeft “met dezelfde wapens terugslaan” iets in zich van niet van eigen kracht durven uit te gaan.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.16 uur

 113. Een consistent en helder verhaal, Jan. Een opmerking: ik hoop dat de spelfout in de laatste alinea met het woord ‘authenticiteit’ letterlijk uit het rapport is overgenomen. Zoniet, pas ‘m dan alsjeblieft aan.

  Reactie door Dirk — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.20 uur

 114. @Gloria — zaterdag 2 juni 2007, 20.45

  Je hebt vast gemerkt, dat we het inhoudelijk niet altijd met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld over wel/niet geduld hebben.

  Maarrehhh… Ondanks dat inhoud de boventoon zou moeten voeren, vind ik, wil ik toch weer een keer zeggen:

  Dag Gloria :)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.28 uur

 115. @ natte theedoek.Ik ben aan jou geen uitleg verschuldigd.heb ook wel eens wat van je gelezen en moet zeggen dat ik dat behoorlijk onkies vond.je bent niet echt mijn type en daar wil ik het maar bij laten.

  Reactie door rafstal — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.33 uur

 116. De P.v/d.A is als een stuurloos schip in dichte mist.
  Iedereen loopt aan dek te schreeuwen welke kant moeten we uit?
  Ze hebben hun kompas als ballast overboord gegooid,en het is wachten tot ze aan de grond lopen.
  De aanvaringen met de S.P.zijn dan ook onvermijdelijk.

  Reactie door fred — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.45 uur

 117. Reageer en ga maar rustig achterover leunen Bos gaat nu in wanhoop in zijn eigen mes vallen.
  Ik ben ook teleurgestelt in Joost Zwagerman die de SP als een nationalistische partij probeert af te schilderen die tegen Europa is.
  Je begint als een succesvol schrijver je loopt cocktailparty’s af, je was ooit intellectueel en ineens vind je je integriteit in de vuilnis.
  Joost, je bent niet dom je weet donders goed waar het over gaat .
  Aan dit liegen gaat de PvdA ten onder, het vermolmt onder je vingers.

  Reactie door Willem C — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.46 uur

 118. @114 Wilbert

  15 jaar geduld lijkt mij een schone zaak. Toch?
  Misschien een goede tactiek om te wachten tot het kabinet op z’n bek gaat.
  Het hangt ervan af hoe je gewend bent te spelen met schaken.
  Maar Wilbert, ik bedoel hoofdzakelijk dat het volk recht heeft op waarheid. Dat is geen wilde oppositie voeren, maar gewoon goede informatie geven. En dat mag m.i. wel wat publiekelijker.

  Fijn om het weer eens te kunnen zeggen:
  Dag Wilbert. (smile)

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 22.59 uur

 119. @109 Natte Theedoek

  Waarom nou iemand zo’n natte theedoek in zijn gezicht slingeren?
  Vergis je niet… rafstal kan hele zinnige dingen zeggen in een paar zinnen. Dat vind ik knap.

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.04 uur

 120. Het enige wat ik al een hele tijd in mijn hoofd hoor zodra ik Wouter Bos zie of hoor is een song van Tom Robinson dat toepasselijk Slimeball heet.

  Hier is de tekst:

  Slimeball

  I’ve got to admit it
  You do it so well
  You’re flashy and handsome
  And clever as hell
  You grin like a winner
  With twinkling eyes
  Then glance in the mirror
  And straighten your tie
  You flirt and you flatter with panache and poise
  Look into the camera and lower your voice
  You dress to perfection to please and appeal
  Why do, why do, why do, why do
  Why do I feel…

  As you smile and smarm
  With your guile and charm
  And your weasel words
  Seem believable as can be
  There’s a voice I hear
  Whispering in my ear
  “Why’s this slimeball lying to me ?”

  You think that I’m stupid
  You think we’re all blind
  You think you fool everyone
  All of the time
  You think you’re convincing
  You glitter and smile
  You think you’re a hit
  But you miss by a mile
  You lie in a whisper, you lie when you shout
  You lie about lying when you get found out
  Your manners are plastic, you wheel and you deal
  Why do, why do, why do, why do
  Why do I feel…

  As you smile and smarm
  With your guile and charm
  And your weasel words
  Seem believable as can be
  There’s a voice I hear
  Whispering in my ear
  “Why’s this slimeball lying to me ?”

  I wish for an hour, or a minute, each day
  You’d say what you mean and mean what you say
  Forget all the cleverness, spare me the spiel
  Why do, why do, why do, why do
  Why do I feel…

  As you smile and smarm
  With your guile and charm
  And your weasel words
  Seem believable as can be
  There’s a voice I hear
  Whispering in my ear
  “Why’s this slimeball lying to me ?”

  written 1989 – unreleased

  Iedereen met werkende hersencellen weet hoe de vork in de steel zit Jan.

  Reactie door soulinspiration — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.04 uur

 121. Ik denk dat we ons hier niet moeten vergissen. Met of zonder Wouter Bos zijn de problemen bij het PVDA nog precies hetzelfde.

  Het is niet Wouter Bos, maar de politieke inhoud van de PVDA waar ik momenteel moeite mee heb.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.23 uur

 122. Partij van de Arbeid?
  Partij van de Aardolie!!

  Reactie door Dirk — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.30 uur

 123. @Gloria — zaterdag 2 juni 2007, 22.59

  15 jaar geduld is inderdaad hartstikke mooi. 10 jaar geduld was dat ook al. Zo mogelijk is 20 jaar geduld – of langer – nóg mooier.

  Wat ik wil zeggen: Aan het ware geduld is geen termijn verbonden.

  Wat ik óók wil zeggen: Hoe eerder we “de boel” voor mekaar hebben, hoe liever. Zo is het wat mij betreft dan óók wel weer. En met “gisteren” zou ik wat dit betreft al behoorlijk tevreden zijn.

  Wat onder “de boel” moet worden verstaan, behoort alleen niet in zijn totaliteit tot het domein van mijn expertise. Meer dan mijn mening kan ik niet geven. Maar mijn mening geven doe ik dan ook.

  De aarde heeft méér geduld dan “de mens”. En daarmee al helemaal meer dan “een mens”, zoals jij en ik. De aarde komt er uiteindelijk dan ook – hoe dan ook – wel weer bovenop. Mét of zónder “de mens”. (“Frankly, it doesn’t give a shit…!”)

  Maar het uitwisselen van een smile blijft zoiets als “het snoepje van de week” (van De Gruyter), net zoals mekaar een plekje gunnen op de snelweg of zo. Niet dan?

  Hou vol! Op je eigen manier!

  (Zit ik via jou mezélf nu moed in te praten?)

  Reactie door Wilbert — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.44 uur

 124. @121 Rob de Kuster

  Maar Rob, dat ben ik helemaal met je eens!
  Het maakt niet uit WIE de PvdA leidt. Het leidt sowieso tot niets. Maar laat ze in deze droom! Het zal een nachtmerrie blijken te zijn!
  Dit effect is niet meer te stuiten. Zij begrijpen niet dat dit al veel eerder is ingezet. Een mens kan een hele tijd te veel en te vet eten en langzaamaan wordt het lichaam dikker en dikker… en de ongemakken dienen zich aan.
  Zo gaat dit nu met de pvdA. Te lang gesjoemeld, teveel gelogen en de partij wordt minder en minder… en de ongemakken dienen zich aan.
  Zo zal dit ook met het CDA gaan.
  Met de SP het tegenovergestelde! Zie het effect van jarenlange recht- door- zee-politiek. De partij wordt meer en meer… en met gemak zal het stokje overgenomen worden.

  Reactie door Gloria — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.52 uur

 125. De Partij van de Arbeid maakt zich alleen maar druk om zichzelf. Maakt -hoewel contraproductief- alleen arbeid van de eigen PARTIJ.
  Om zich heen trappend moet zij steeds een stapje terug. Door het ontwaken van de belazerde achterban zal het om zich heen trappen alleen nog maar toenemen. Dit om zich heen trappen zal resulteren in een door de achterban ‘eruit getrapt worden.’
  De PvdA zit door de ingeslagen koers in een voorspelbare identiteitscrisis. Deze is inherent aan de door hun ingeslagen ‘derde weg.’
  Deze ‘derde weg’, een ‘kapitalisme met menselijk gelaat’, het ‘corrigeren’ van het kapitalisme, deze ‘derde weg’ bestaat namelijk niet! Het is kiezen of delen voor de PvdA!: óf je verkoopt je ziel aan het kapitalisme, óf je gaat met hart en ziel voor de mensen waarvoor je zégt te staan! PvdA, belazer de boel niet langer!

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 2 juni 2007 @ 23.53 uur

 126. @117 Willem C

  Inderdaad, ik heb ook met verbijstering aangehoord dat een zichzelf intelectueel wanende schrijver zo naïef kan zijn.
  Joost Zwagerman is voor mij na die uitzending en zijn ‘analyse’ opgetekend in zijn boek een door de mand gevallen wannabe intelectueel!
  Gewoon ook omhooggevallen!
  Wat een onzin: De SP zou nationalistisch zijn ??!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 3 juni 2007 @ 0.02 uur

 127. @126 Wattenstaafie

  Het onintellectuele van Joost Zwagerman is dat hij zich niet verdiept in het programma van de SP. Daarmee heeft hij zich verraden.
  Al bij Barend&van Dorp vond ik het geen licht.
  Dit valt ook bij Freek de Jonge door de mand. Een man die alleen maar klein- Amsterdams en uitsluitend nationaal opereert roept maar wat over de grenzen!

  Reactie door Gloria — zondag 3 juni 2007 @ 0.17 uur

 128. @123 Wilbert

  IK kom niet meer bij!!!!!!!!!!!!
  Je bent zo tof!

  Reactie door Gloria — zondag 3 juni 2007 @ 0.19 uur

 129. Jan, je doet nu wel erg boehoehoe hoor… Ik denk dat Wouter Bos wel gelijk heeft als hij zegt dat de SP weinig tot geen compromissen wil sluiten. Erg respectabel: maar dan ga je niet regeren…dat klopt.

  Reactie door Ger — zondag 3 juni 2007 @ 0.19 uur

 130. Er leeft momenteel bij de PVDA de gedachte dat de bedreiging van buiten komt en wil met wijzen de schuld buiten zichzelf leggen.

  Maar het probleem zit net zoals bij de VVD en CDA bij de politieke inhoud. Niet meer en niet minder.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 3 juni 2007 @ 0.23 uur

 131. @126.Wattenstaafie
  Ik neem aan dat u dus ook van de week naar Knevel&van den Brink gekeken heeft.
  Het was een hele domme fout want als we werkelijk naar de kern van het nationaal socialisme gaan heeft het CDA nog hele lastige vragen te beantwoorden.

  Het nieuwe testament, een nieuwe wereld orde, de nieuwe mens (schilderij).

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 3 juni 2007 @ 0.30 uur

 132. @123 Wilbert PS

  Baizewee:
  Ik ben meer iemand van ‘liever vandaag dan gisteren’. Zo blijft er nog hoop voor deze dag? Je weet maar nooit… het geluk kan in een klein zondagshoekje zitten.

  Ik geef hiermee direct toe dat jij leuker bent dan ik.

  Reactie door Gloria — zondag 3 juni 2007 @ 0.32 uur

 133. @ 85 Wilbert

  Dock of the bay
  en spoel Wouter Bos door de plee.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 0.32 uur

 134. Heren, Bos, Tichelaar, Noten en Timmermans,… mensen hef de PvdA op, stop ermee, het imago van verraders en leugenaars zet zich op deze manier alleen maar voort in een nog grotere hoedanigheid dan voorheen.

  Ik vind het heel erg voor al die oudjes die vroeger hun laatste centjes uitgaven om lid van de PvdA te kunnen zijn, toen hadden ze nog een ideologie en waren ze links.
  Ach,.. het kan de PvdA geen donder schelen dat die oudjes vroeger de PvdA groot hebben gemaakt , kijk maar naar de Bos belasting en het verraad wat ze sinds 22-11-06 plegen.

  De PvdA oftewel de Partij van de Aambeien,…. of je nu loopt, zit, staat of ligt… je blijft er last van houden.
  Het begint met een klein pijnlijk bobbeltje maar kan uitgroeien tot een erg pijnlijke tros druiven waar geen Sperti tegen opgewassen is.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 0.49 uur

 135. @129.Ger

  Wie heeft de regel bedacht dat men alleen gaat regeren als men zijn ziel en zaligheid in de uitverkoop legt? Is dat een funtie voorwaarde? De SP maakt niet dezelfde fout.

  Gelukkig maar.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 3 juni 2007 @ 1.18 uur

 136. Waar kun je je druk om maken. Politiek bedrijven zonder soms de waarheid geweld aan te doen schijnt niet te kunnen. Want dat kost kiezers in een land waarin iedereen het altijd beter weet en over alles een mening moet hebben.
  Dus een leugentje om bestwil kan ik meestal wel vergeven, hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen….
  Zolang we een Minister President hebben die weigert uitleg en inzicht te geven over en in zaken die nota bene tijdens zijn kabinetsperiode zijn besloten, en die MP komt daarmee weg, waar vallen we dan de ministers op aan?
  Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Reactie door G. — zondag 3 juni 2007 @ 1.20 uur

 137. @Ger — zondag 3 juni 2007, 0.19

  Als CDA en PvdA beleidspunten/tendenzen overeen komen, die in geen hunner partijprogramma’s voorkwamen, maar wél in dat van de SP, zou je toch bijna gaan denken, dat CDA of de PvdA gewoon met elkaar wilden regeren. Of in elk geval níét met de SP.

  Maar als je het onverdedigbare wil blijven verdedigen, respecteer ik dat natuurlijk.

  Principieel wens ik je daarbij uiteraard geen succes, maar in de praktijk kan het geen kwaad om je tóch een beetje aan te sporen:

  Go for it! Bet on the wrong horses!

  Reactie door Wilbert — zondag 3 juni 2007 @ 1.53 uur

 138. @Pool — zondag 3 juni 2007, 0.49

  Je bent altijd zo lekker eerlijk en duidelijk.

  Je bijdrage over aambeien was voor mij alleen een tikkeltje te plastisch…

  Maar blijf gerust zingen, zoals je gewend bent, wat mij betreft. Ik heb een emmertje naast me neergezet. ;)

  Reactie door Wilbert — zondag 3 juni 2007 @ 2.51 uur

 139. @131 Rob de Kuster

  De aanbidding van het gouden kalf….

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 3 juni 2007 @ 3.39 uur

 140. Bos is een stuk waaihout eerste klas. De PvdA is het helemaal kwijt en gedragen zich als het CDA. Koste wat kost regeren en vast blijven houden aan ouderwetse en achterhaalde stanpunten. Doet me denken aan D’66 een aantal jaren geleden. Die hebben jarenlang voor de kat zijn viool als vulling in de regering gezeten. Nu is de PvdA de vulling en door die houding worden ze kleiner en kleiner

  Reactie door toine — zondag 3 juni 2007 @ 7.30 uur

 141. @134 Pool,
  “Het begint met een klein pijnlijk bobbeltje maar kan uitgroeien tot een erg pijnlijke tros druiven waar geen Sperti tegen opgewassen is.”

  Als je lang wacht met dat ongerief, loop je de kans dat een medische ingreep tegen die tijd niet meer gedekt is door de zorgverzekering.:) Met dank aan VVd, CdA en PVDa.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 3 juni 2007 @ 7.39 uur

 142. @ 141 Gandalf

  Goeiemorgen

  Moeten wij ons onderhand niet eens gaan afvragen of de PvdA nog wel in de coalitie kan blijven zitten nu de gehele achterban aan het weglopen is.
  Het is toch een gênante vertoning als je een partij bent zonder leden en toch de dienst wil uitmaken.

  Kom PvdA trek het boetekleed aan en verdwijn van het politieke toneel,… alleen dat zal jullie nog kunnen sieren.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 10.25 uur

 143. Trouwens,… hoorde die Bert Koenders van de PvdA ook niet bij dat *clubje* wat 100 op zoek was naar Nederland, volgens mij was hij dan behoorlijk de weg kwijt, ik zag hem op tv in kostuum rondwandelen in Burundi.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 10.36 uur

 144. beste sp en jan wel een beetje erg naïev om pvda en bos toe te vertouwen eerlijk en fair te zijn gezien hun eerdere acties om sp uit de regering te houden. een beetje meer vechtlust en meer publieke reacties zou toch niet gek zijn .ook sp kan gebruik maken van de media .schop ook maar een flink in het rond .dat bereikt de media.laat het volk meer horen en zien hoe ze genaaid zijn en worden door de regenten partijen..wees niet bang dat als als de sp straks gaat regeren deze regenten partijen niet met de sp willen samen werken. er zijn meer partijen ,en de regenten kliek verkoopt zijn eigen kinderen nog om toch nog het haagse pluche te kunnen blijfen bevuilen.vecht terug laat je gelden….

  Reactie door berty — zondag 3 juni 2007 @ 11.15 uur

 145. Ik vind SP meer democratisch dan socialistisch, immers de SP’ers bedienen zich meer dan welke partij dan ook, van democratische middelen referendum e.a.).
  Een ideologische socialist is Chavez.
  “Met socialisme valt niet te spotten zien de Venezolanen nu ook. Ze moeten rap zijn want over een paar jaar is hij niet meer te verwijderen. Daar zorgt Chaves Gestapo dan wel voor” http://groups.google.com/group/nl.politiek/browse_thread/thread/3901eef3f56702ee/0899033d4a85e264?lnk=raot
  Of zie Fidel (liever zijn broer te laten regeren, dan de verkiezingen uitschrijven).
  Ik hoor niemand hier over de toedreding van NL’se-kolonie tot stemgerechtigde van de EU (een zgn. Republiek met vele monarchiën en monarchische structuren)?

  Reactie door spotje — zondag 3 juni 2007 @ 11.37 uur

 146. Reeds 25 jaar geleden stelde ik in de Twentsche Courant Tubantia voor om stemmen op de PvdA te verbieden. Toen werden in Twente textiel- en metaalbedrijven gesloten en kwamen 40.000 mensen op straat te staan. En de PvdA kaderleden en bestuurders staken geen poot uit. Twee weken lang zagen zij af van deelname aan een groot opgezette manifestatie omdat de leuze: “Geen man de poort uit” hun niet aanstond. Maar ook daarna hebben we niets meer van hen gehoord. Hun betrokkenheid met de werkers is altijd gering geweest. Liever trekken ze op met twee tot driemaal modaal. Toen en nu.

  Reactie door Harry Scheltema — zondag 3 juni 2007 @ 11.41 uur

 147. De SP is toch net zo arrogant in het vasthouden aan het eigen gelijk als ze de PvdA verwijten?

  Reactie door Arnoud — zondag 3 juni 2007 @ 12.43 uur

 148. @142 Pool, je hebt een punt. Maar ik vraag mij af, is een minister kwetsbaar geworden als zijn partij die zelfde minister een brevet van onvermogen geeft? Of moeten de partijpolitieke problemen los gezien worden van het functioneren van die minister? Voor mij is het duidelijk. Zie ik Bos, zie ik de PVDA en zie ik de minister van financiën. Dit kabinet haalt prinsjesdag niet. (rietmaailips)

  Goedemiddag overigens.

  Kan @144 verwijderd worden? Slecht visitekaartje voor dit web-log.

  Reactie door Gandalf — zondag 3 juni 2007 @ 12.45 uur

 149. @146 Arnoud

  ja… maar geven het wel gewoon toe als men ongelijk heeft,en dat is nu het verschil…

  en ook geeft de SP mensen die gelijk hebben,hun gelijk.

  u heeft dus een beetje gelijk.

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 12.50 uur

 150. Off topic

  Ik heb net een stukje van Buitenhof gezien met Guusje ter Horst over het EU verdrag.
  Ze gaf te kennen geen voorstander van een 2e referendum te zijn.
  Had de PvdA in haar campagne geen 2e referendum toegezegd? Of vergis ik me daar in?

  Reactie door Maria — zondag 3 juni 2007 @ 13.10 uur

 151. gandalf duidelijk pvda fan… nee 144 word niet verwijderd.hier word de mening van iedereen geplaats dat u dat als pvda fan niet kunt waarderen is u probleem vrijheid van meningsuiting is bij de pvda toch al bijna niet aanwezig gezien het knoeien met onwelwillige raporten door de heren bos en (s)tichelaar.goedemiddag trouwens

  Reactie door hans de roo — zondag 3 juni 2007 @ 13.22 uur

 152. wat mag Iran ook al weer niet van de VS…?!
  lees dit dan maar eens:

  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article431345.ece/

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 13.23 uur

 153. Illustratief vind ik het verschil tussen de SP-site en de PvdA-site.

  De SP heeft een open internetsite waar op alle niveaus en over allerlei onderwerpen interactief gediscussieerd kan worden. Zelfs met kamerleden.

  De PvdA heeft vooral een site waar ze mededelingen doet.

  Reactie door Harry — zondag 3 juni 2007 @ 13.30 uur

 154. Ook PvdA ! Jammer ook vandaag in Buitenhof
  hare excellentie mevrouw de minister van bin-
  nenlandse zaken met geen woord heb horen rep-
  pen over de ‘zorg’ als die in handen gaat wor
  den gegeven van lokale overheden, zodra die
  op eigen gezag beleid mogen gaan voeren.
  Met name had ik graag iets gehoord over de
  dokters-aflossings-posten die ‘na vijf uur
  tot de volgende ochtend 8 uur’ en in het
  weekend van vrijdag tot maandagmorgen nu alle
  aandacht nodig hebben, meer en meer. Zeker
  dat punt dient een landelijk op te volgen
  richtlijn te krijgen en de betrokken gemeen-
  ten daaraan te doen houden, al zal de uitvoe-
  ring daarvan wel enig verschil kunnen ople-
  veren. Coórdinatie met de landelijke ambu-
  lancediensten zal er moeten plaatsvinden om
  niet opnieuw ook met die tak van collectieve
  zorgverlening in een twistpunt te geraken en
  deze dienst aansprakelijk gesteld wordt voor
  zaken, die de lokale danwel rijksoverheid had
  kunnen voorkomen.
  De PvdA spreekt dan eindelijk uit wat hier
  bij de SP al veel en veel eerder gesteld is
  en ook in topics besproken, nl. dat het ‘tus-
  senmanagement’ in veel opzichten een stagne-
  rende schakel vormt.
  Een lokale overheid hoeft het niet aan know
  how te ontbreken als grondig onderzocht moet
  worden of bijv. ook bouw- en wegenplannen
  voldoen aan voorwaarden zoals intensief bodem
  onderzoek en/of luchtvervuiling in de regio.
  Voorkomen moet worden dat er stagnatie ont-
  staat, die jaar en dag geld kan kosten, zoals
  de aanleg van een betere verkeersweg tussen
  Rotterdam en Den Haag, en wiens belang dat
  dan feitelijk dienen zou en waartoe men meen-
  de die verbinding te moeten verruimen!
  Mevrouw Guusje ter Horst is als minister nog
  geen 3 maanden bezig, dus moeten we haar ook
  enige speelruimte laten om e.e.a. goed bear-
  gumenteerd over het voetlicht te zien dragen.
  Het brandweergebeuren mag dan belangrijk zijn
  om mensenlevens en gebouwen te sparen, maar
  hun wégvallen zou nadrukkelijk ópvallen.
  Wat niét opvalt is de individuele burger die
  in een noodgeval niét, of té láát een artsen-
  post weet te bereiken. De telefoonlijnen mo-
  gen ook wel verplicht worden toegerust op
  meerdere mogelijkheden van doorverbinden!
  Overheidsdiensten die worden uitgevoerd per
  telefoon met ingesproken aanwijzingen, waarbij de ménselijke stém totaal achterwege
  blijft, als de vraag een andere is, dan het
  mechaniekje kan beantwoorden, is tevens één
  van de meest ernstige dagelijkse irritaties.
  De PvdA zal dus met wezenlijke veranderingen
  moeten komen wil hun voornemens bij de bevol-
  king nog aanslaan. Veel ‘noten’ op hun zang,
  maar worden die gekráákt door de collega’s in
  het vak zullen zij toch iets sportiever die-
  nen te reageren. Enfin, we zullen het zien…
  Als de PvdA een ‘missie’ heeft dient zij zich
  te gedragen als te zijn gezónden op de voor-
  waarden die de kiezer werd voorgehouden, en
  dat betekent stukken socialer om het stukken
  béter te doen worden !
  De PvdA heeft zelf de rollen omgedraaid en
  zal dus op eigen initiatief naar de SP dienen
  toe te buigen: op dit moment niét omgekeerd!

  Reactie door Madelief — zondag 3 juni 2007 @ 13.51 uur

 155. @ 150 Maria

  Guusje plaatste ook nog maar even snel een sneer naar de SP; niet bereid verantwoordlijkheid te nemen en daardoor zweverig en makkelijk.

  Blijkbaar is de karaktermoord strategie in de Pvda duidelijk gecommuniceerd en unaniem afgesproken.

  Maar een minister van Binnenlandse Zaken die in een toonaangevend programma afgeeft op haar politieke rivalen is ver beneden alle normen en waarden. Misschien kun je dan maar beter dronken chauffeuren dat schaadt de democratie niet.

  Reactie door ACE — zondag 3 juni 2007 @ 13.53 uur

 156. Ik ga in mijn woonplaats ook wel eens een gesprek aan met pvda leden,dat komt foor mijn functie in het seniorenberaad en secretaris van een ouderenbond!( 50+) Deze zeggen hooguit van Jan hij is wel eens bot,maar nooit dat hij een leugenaar is !Maar bij hun eigen partijleider zijn ze minder mild, voorzichtig gezegd hij is niet recht door zee,dat kan Wouter in zijn zak steken! Succes !!

  Reactie door Eugene — zondag 3 juni 2007 @ 14.05 uur

 157. Guusje ter Horst in Buitenhof moest de SP er weer eens bijhalen.
  Daar werd NIET om gevraagd, het ging over de PvdA, maar helaas ze kon het weer niet op eigen kracht, dat antwoord vinden bedoel ik, vanuit haarzelf bedoel ik, vanuit de PvdA bedoel ik.

  Wat hebben ze het toch moeilijk met al die eigen verantwoordelijkheid die ze niet kunnen nemen, niet alleen in de verkiezingen niet maar ook niet tijdens hun regeerperiode met KOK de geestelijk vader van WB en de dientengevolge verandering van koers van sociaal democraat naar Neo-liberaal.
  Daar was blijkbaar niets mis mee daar worden ze blijkbaar niet op afgerekend.
  Wel op deelname aan maar niet op het gevoerde beleid? Zou de VVD dan alles voor het zeggen gehad hebben toen?
  Wie dat gelooft is een oen, wie geloofd dat dat er niets mee te maken heeft ook.
  Een zeer kort geheugen hebben ze bij de PvdA.

  Het referendum over de grondwet geen uitspraak, gevangene van haar partij en functie was ze gebonden aan het niet uitspreken van de harde waarheid, nl. gewoon “de PvdA is tegen een referendum en ik DUS ook. PUNT…”
  Maar dat zeggen kan kiezers kosten, kan steun voor de PvdA kosten dat mag niet. Liever draaien.
  Het werd dus spitsroedelopen.
  Ze gaf het volk dus Informatieve niet bindende inspraak op ONDERDELEN om vervolgens natuurlijk gewoon door te gaan met wat ze willen een nieuwe grondwet met de naam verdrag.
  Al de onderwerpen die ze NIET zullen aankaarten en/of voorleggen en waarvoor ze hun best zullen doen die informatie het volk te onthouden omdat het controversieel is zullen ze dus gewoon via de achterkamers doordrukken, en zo denken ze dat het volk dan tevreden achteroverleunt met HET IDEE dat er naar hen geluisterd is en alles goed komt.

  “Geef het volk brood en spelen dan houden we ze ons van het lijf”

  Sommige mensen zie je haast met het partijstandpunt en bijbehorende functie veranderen. Het is alsof ze een ander karakter hebben gekregen nu ZE op het PvdA pluche zitten en zelf verantwoordelijkheid moeten nemen maar niet willen cq kunnen vanwege de beeldvorming.
  De authenticiteit verdwijnt geheel.
  Kameleonnen te over bij de PvdA.

  Maar enfin ‘ Schiet het eigen antwoord tekort dan zet je je af tegen de ander of je verandert de vraagstelling in wat je misschien wel zou willen, dat leidt af, misleid en verantwoorden van wat je zegt hoeft toch niet.”
  Want Guusje roept iets over de SP en geen journalist, ook Polak niet vraagt om een toelichting of vraagt naar het waarom van die vooronderstelling of toetst dit zelf aan de werkelijkheid.
  Overbetaalde programmamakers journalisten die het prima vinden zo min mogelijk werk te verzetten tegen zo hoog mogelijke beloning of teveel een eigen standpunt toelaten i.p.v. journalistieke objectiviteit toe te passen?
  Wie zal het zeggen.

  Er is geen nederlander die de vraag m.b.t. het referendum moeilijk vindt, nl. Bent u voor of tegen een referendum. Maar guusje vond de vraag dus moeilijk.
  Het valt me nog mee dat ze er niet een commissie tegenaan wilde gooien om de vraag te analyseren.

  Indien een leerling op school dit in het eindexamen gezegd zou hebben zou hij acuut zakken.
  De vraag die handig omzeild werd maar niet handig genoeg om mij duidelijk te maken dat ze gewoon zei; De Pvda is tegen een bindend danwel raadgevend referendum..punt. Nee, dat is electoraal onverantwoord dus een omfloerst verhaal over het voorleggen van veranderingen aan de samenleving die haar mening mag geven waar het kabinet vervolgens wel rekening mee zal houden. Subliem? Nee ontwijking van het antwoord, misleiding afleiding al te graag geaccepteerd door mevrouw Polak maar zeer doorzichtig.
  Voortst de vooronderstelling dat het volk inmiddels beter geinformeerd zou zijn.
  Mijn vraag waar dan en door wie dan? Niet door de overheid die zwijgt m.b.t. Europa in alle bi-culturele talen.
  Zelfs de Tweede Kamer mag vanuit strategisch belang niet weten waar Balkenende mee bezig is.Bij de NOS nooit iets over Europa, in andere programma”s evenmin. Wel over de ‘stemming’ t.o.v. Europa maar DAT IS IETS GEHEEL ANDERS, daar wordt nl. de mens niet wijzer van.
  En wederom accepteert mevrouw Polak het non-antwoord. Maar ja NOVA heeft het ook altijd alleen maar over de stemming m.b.t. Europa en over partijen en niet over Europese wet-en regelgeving of gebeurtenissen, vandaar….
  Dus weten we alles over de stemming t.o.v. Europa en weet het volk niets over de Europese Unie en wat er werkelijk speelt en besloten wordt en vooral ook verworpen wordt en waarom.

  De redactie van het NRC staat volledig achter Timmermans omdat Balkenende druk bezig is en weet blijkbaar meer over het WAARMEE hij bezig is dan de volksvertegenwoordiging zelf.
  Nu maar hopen dat Nederlanders niet aannemen wat zichzelfbenoemde intellectuelen uitkramen nee zelfs niet geloven dat ze intellectueel zijn en zonder eigenbelang en werkelijk weten wat Balkenende allemaal bespreekt. Dat is nl. TOP-Secret. Dus waar die mening aan gestaafd is, is mij duidelijk, hun eigen voorkeur
  En zo hobbelt tijdens de honderd dagen + de europa-trein en de PvdA trein rustig voort, niet gestoord door enige wisselstoring vanuit de volgzame media.

  Reactie door Henny — zondag 3 juni 2007 @ 15.03 uur

 158. Wat een flauw stukje van Marijnissen. Makkelijk kritiek op een ander uiten. Kritiek op de SP is verboden en op Marijnissen al helemaal. Hou dan ook je mond over anderen. Alsof de heer Marijnissen heilig is en nooit liegt om iets te bereiken. Doe toch niet zo naief. Voer maar lekker oppositie; iets anders zal de SP nooit doen. En samenwerken met de PvdA zit er ook niet meer in. Wouter Bos is de eerste partijleider van de PvdA die samenwerking aanging met de SP en voor het eerst niet verbood om mee te stemmen met voorstellen van de SP. En dit is zijn dank…

  Reactie door Vermeer — zondag 3 juni 2007 @ 15.07 uur

 159. En dan neemt Buitenhof een collumnist in dienst (van VVD huize) die hier niet eens woont maar wel even zegt hoe het hier moet zoals het blijkbaar ook normal gevonden wordt dat tweede kamerleden NIET in Nederland wonen iets wat in de eerste kamer onmogelijk zou zijn. Maar ook dat is na een korte introductie snel uit het nieuws en dus het geheugen gewist.
  En dan een bi-culturele dame, hoofd van een dienstverleningsketen (waarschijnlijk schoonmaakbedrijf) die spreekt over de capaciteiten van bi-culturele mensen allochtonen genaamd m.b.t. het krijgen van banen, spreekt over het kennen van het nederlands en al meer dan 30 jaren hier zijnd( ze voelde zich geen alloctoon) zelf nog geen zin normaal kan uitspreken.
  Bovendien lijkt het erop dat we in Nederland nog maar alleen spreken over hoger-opgeleiden alsof de helf van nederland uitgestorven is.
  De dame van VNO NCW die positieve impulsen bijvoorbeeld extra geld verafschuwt maar voor positieve impulsen dus geldelijke steun aan het bedrijfsleven is.
  Het ene is blijkbaar anders dan het andere. De eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven bestaat niet bij haar, die van de individuele bi-culturele persoon is totaal.
  Selectief shoppen heet dat.
  En weer reageert onze Clairie niet op deze discrepantie. Logica ontgaat de programmamakers zelfs en daarover behoeven ze zich niet eens te informeren.

  Reactie door Henny — zondag 3 juni 2007 @ 15.19 uur

 160. Ook het FNV is zo mak als een lammetje even voor de show een kreet voor de pers b.v. allochtonen voorrang bij banen en daarna is men stil.
  Deze club is nog bedrieglijker als de PVDA.
  Wanneer heeft men door dat deze tussen persoon voor verzekering een verraad pleegt wat nog groter is dan van de PVDA.
  Vergeet niet de TV Show met geld van de leden waar het FNV een propaganda opvoerde met de club uit den Haag voor de EU grondwet en voorbij ging aan de mening van haar leden.
  Pas op voor deze club want nog meer verraad lig op de loer denk aan het ontslagrecht denk aan afraken voor weer een min
  loonsverhoging,denk aan het nog verder naar beneden halen van de sociale uitkeringen.
  Hun kont maatje regeert en dat zit best lekker wie weet wat er nog voor mooie baantjes er uit komen.
  Dus men blijft zijn achterste ten koste van de arbeider aan de PVDA aan bieden.

  Reactie door De Hakker — zondag 3 juni 2007 @ 16.02 uur

 161. @151 Hans de Roo,

  Voor alle duidelijkheid, inzending 144 van Natte theedoek richting rafstal is wel degelijk door de webmaster verwijderd, omdat het buiten alle fatsoensnormen viel.( iedereen die nu inlogt kan hem niet meer lezen.)

  Mogelijk dat u mijn verzoek verwarde met de huidige 144 van berty. Het moge duidelijk zijn, ik heb niets met de PVDA.

  Een kleine verontschuldiging van mijnheer de Roo zou fair zijn.

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — zondag 3 juni 2007 @ 16.05 uur

 162. De opgestapte Edith Hooghe zou iedereen een grote dienst bewijzen als ze nu aangaf welke passages hoe zijn veranderd nadat het ‘PB’ door het rapport is gegaan. Edith, kom op, wie A zegt moet ook B zeggen.

  Reactie door Ries Baeten — zondag 3 juni 2007 @ 16.10 uur

 163. 158. Vermeer

  Hing jij niet in het museum? Maak je geen zorgen binnenkort komt de PvdA met Wouter Bos bij je hangen.

  Reactie door Henny — zondag 3 juni 2007 @ 16.16 uur

 164. Het wordt tijd, dat die gereformeerde beerput open gaat!

  de beerput van de geus, balkenende,bos,rouwvoet.

  Reactie door Gerrit — zondag 3 juni 2007 @ 16.29 uur

 165. @158 Vermeer
  Dat het bij de PvdA uberhaupt verboden was om mee te stemmen met de SP, ongeacht of het een goed voorstel was of niet, geeft al aan wat een verwerpelijke en opportunistische partij dat PvdA is.

  Gelukkig is de SP ook daarin eerlijker, ze stemmen VOOR een goed voorstel en TEGEN een slecht voorstel, ongeacht van wie het voorstel komt.

  Reactie door Irma — zondag 3 juni 2007 @ 16.37 uur

 166. Ik krijg sterk de indruk dat er een interne afspraak binnen de PvdA is, om STELSELMATIG in de publiciteit (interviews e.d.) de SP zwart te maken door te stellen dat de SP het gemakkelijk heeft, omdat ze geen bestuursverantwoordelijkheid NEEMT (N.B.!), in tegenstelling tot de PvdA.
  Vandaag zei de minister van binnenlandse zaken Guusje ter Horst dat weer, geheel buiten het onderwrep, in “Buitenhof”, terwijl ze natuurlijk donders goed weet, dat de SP o.a. in het College van B&W van Nijmegen zit, en het CDA deelname van SP in het kabinet heeft geblokkeerd.
  Volgens mij is er een SMEERCAMPAGNE van de PvdA tegen de SP op gang. Ze hebben dit afgekeken van rat Maxime Verhagen.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 16.37 uur

 167. en zij, nog scheuwen(die system kan geen 6 000000000 mensen verdragen) naar verantwoordlijkheid…
  Nu! zie hoe democratie een illusie Kan worden!

  Reactie door gaf — zondag 3 juni 2007 @ 16.44 uur

 168. @163 ….dat lijkt er zeer zeker op en je zou
  toch bijna zeggen dat we er een O.M. op áf
  moéten stúren, maar dát zal niet OM te krij-
  gen zijn, vrees ik! Wat dúnkt U, O.M.?????

  Reactie door Madelief — zondag 3 juni 2007 @ 16.59 uur

 169. @166 Olav Meijer

  “door te stellen dat de SP het gemakkelijk heeft, omdat ze geen bestuursverantwoordelijkheid NEEMT”

  HEEFT! vanwege/dankzij de PVDA en het CDA met hun van te voren gemaakte afspraken en gelobby van Tichelaar.

  laat de SP dat maar eens heel duidelijk naar voren brengen!

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 17.13 uur

 170. Uitstekend, Jan, om deze leugens hier glashelder stuk voor stuk te ontzenuwen. Een kat in doodsnood maakt rare sprongen, blijkt nu weer: al die leugens van de PvdA-top zijn hinderlijk en moeten worden weerlegd, maar zullen hen zelf nog gaan opbreken. Geen sprankje geloofwaardigheid meer.
  Vooral de leugen van Wouter Bos over de Europese Grondwet -dat de SP er eerst vóór was, en op grond van peilingen later tegen- heeft mij gestoord, ook omdat ik zelf actief aan de campagne heb meegedaan. (En nu is er weer werk aan de winkel!).
  Volgens mij komt het nooit meer goed met Wouter Bos als partijleider van de PvdA. (Al enkele malen heb ik hier geschreven, dat ik Wouter Bos op TV had gezien, kort nadat hij partijleider was geworden. Op de vraag in kort bestek weer te geven waarvoor de PvdA stond, bleef het lang stil…Daarna begon Bos over het Finse bedrijf Nokia en een Amerikaans bedrijf (de naam daarvan ben ik vergeten) als voorbeelden! NIETS dus over solidariteit, emancipatie, armoede, enz.! Dat vond ik toen al een veeg teken, en terecht, is gebleken. Naar mijn gevoel heeft Bos totaal niets met de problemen van de gewone mensen, werkelijke solidariteit en strijd tegen onrecht).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 17.20 uur

 171. @ sander (25):

  Citaat: “Nog nooit een sp kamerlid zijn zegje mogen doen.”

  Dit is niet juist: enige tijd geleden heeft Harry van Bommel Bij Knevel en Van den Brink gezeten. (Waar hij een rare vergissing maakte door te zeggen, dat het feit, dat de SP in geen enkel College van GS was gekomen, een gevolg was van “een combinatie van toevalligheden.” Niets geen toeval, dus).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 17.35 uur

 172. @166 Olav Meijer

  Een koekje van eigen deeg. Was het niet de SP die de PvdA hel en verdoemenis toewenste omdat ze werd geweerd uit de regering?

  Dat gebeurde in Overijssel ook. Maar mijn stukje daarover van gisteravond is inmiddels verwijderd door de webmaster.
  Was dat wellicht te confronterend omdat de partijtop van de SP druk uitoefent op de lijsttrekker in Overijssel om af te zien van zijn met voorkeursstemmen verkregen Eerste Kamerzetel?

  Dat is toch een open en eerlijk forum? Mijn stukje was zeer netjes: er werd niet gescholden en het was niet grof?
  Is dit de openheid van de SP?

  Wederom moet ik denken aan dat spreekwoord van de pot en de ketel.

  Reactie door Rob — zondag 3 juni 2007 @ 17.37 uur

 173. @ Wladimi Iljitsj (30):

  Je omdraaien in je graf? Mocht je willen! Voorlopig lig je nog veilig en wel gebalsemd in het mausoleum op het Rode Plein….. :)

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 17.40 uur

 174. Beste Jan,

  Eerst heel veel beterschap toegewenst. Ik merk wel aan je reacties dat het goed gaat.

  Advies: Pak die propaganda nu eens aan van de pvda. Wat een huichelaars zeg. Idem in Europa. Barosso en zijn maatjes deugen echt niet. Bush Blair Balkenende Bos. Verschrikkelijk dat dit soort mensen het voor het vertellen hebben.

  Jan blijf jezelf en pak ze aan.

  Reactie door Jos — zondag 3 juni 2007 @ 17.44 uur

 175. @ 159 Henny

  Joshua Livestro valt bovendien JM dit weekeinde in de Telegraaf fors aan. Waarom vraag je je af ?, wordt hij daarvoor betaald ?

  Zijn verhaal over Chavez is erg subjectief, gekleurd en uiterst ongenuanceerd.

  Een columnist mag best een gekleurd verhaal vertellen of is dat wellicht zelfs aan zijn stand verplicht maar op de man spelen en persoonlijke aanvallen is toch iets anders.

  Reactie door ACE — zondag 3 juni 2007 @ 17.51 uur

 176. Ik hoop dat de SP zich niet gaat verlagen tot deze kliek.
  Het spreekwoord wie zaait mag oogsten komt hier goed naar voren.
  Vergeet niet dat de SP zelfs eerder de aanval heeft geopend op alleen de PVDA.
  De SP wil de troon bestijgen door de PVDA eraf te stoten.
  En de PVDA ziet ook wel hun macht slinken.
  Het word toch een beetje tijd om eens aan de bel te trekken om meer spreektijd.
  Ik merk weinig van de meningen van de SP.
  Weinig weerwoord.
  Of ik zou ook beleggen in Talpa en misschien over een tijdje Talpa overnemen.
  Komt de SP wat meer in de huiskamer.

  Reactie door sander — zondag 3 juni 2007 @ 17.53 uur

 177. @175 ACE

  de telegraaf komt nooit van de naam “foute krant” af omdat men zich fout BLIJFT gedragen…

  het blijft dus een foute krant.

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 18.02 uur

 178. Beste mensen, dat de PvdA zichzelf tengronde richt dat is al een poosje bekend. Maar door de ziekte waaraan is al bekend sinds de sociaal democraten (noemt hen svp. geen socialisten dat zijn ze nooit geweest) opgericht zijn. In de begin jaren vorige eeuw was er nog contact met linkse partijen maar langzamerhand dulden zij geen partijen meer aan hun linker zijde. In het verleden is hier veel over geschreven.

  Begin dit jaar heb ik wat informatie verzameld te lezen op:
  http://members.home.nl/h.hiensch/PvdA-Hist.doc
  Ik hoop dat het nog werkt.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 3 juni 2007 @ 18.13 uur

 179. @101: Dank je, Gloria! Dat waardeer ik, heel lief!

  @162 Ries Baeten: Edith Hooge heeft wel degelijk aan de Volkskrant verteld om welke passage het ging:
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article431661.ece/Schokkend_dat_dit_is_geaccepteerd

  @158 Vermeer: je gaat niet in op de inhoud van de kritiek (van die van Bos op de SP, nóch van die van de SP op Bos), en dat maakt daardoor jouw kritiek nogal goedkoop, is mijn persoonlijke mening.

  Fijne zondagavond verder aan iedereen.

  Reactie door Ellen — zondag 3 juni 2007 @ 18.15 uur

 180. en daar gaan we weer!
  een nieuw monopolie is weer geboren,onder het fabuleuse toverwoord MARKTWERKING,waarmee men MÉÉR keuzevrijheid zou moeten krijgen [ipv minder] en men de GOEDKOOPSTE aanbieder kan uitzoeken.

  behalve als je van al die aanbieders ÉÉN grote maakt…

  mischien kan men NMA veranderen in NSB ?
  of mag ik dat niet zeggen?

  hetzelfde gebeurt bij KPN die telkens maar weer groen licht krijgt om een provider in te lijven.[inmiddels hebben ze planet,xs4all en tiscali al binnen]

  en dan heeft men het lef om tijdens het debat over marktwerking van laatst,de KPN/telecomunnicatie als goed werkend voorbeeld van die marktwerking te noemen…

  de prijzen worden gewoon weer op elkaar afgestemd en er word NIETS goedkoper,en er valt NIETS te kiezen!

  sorry dat ik dit hier heb neer geschreven,het topic dat over marktwerking gaat is gesloten…

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 18.23 uur

 181. erm sorry verkeerd…
  nogmaals de link: http://tweakers.net/nieuws/47800/Fusie-kabel-isps:-dienstenaanbod-per-1-juli-op-de-schop.html

  en die hoort bij @180

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 18.27 uur

 182. @ 177 iew

  Inderdaad iew deze krant zit goed fout maar dan wel heel erg goed fout, je moet maar zo zien dat de Telegraaf en de PvdA en het FNV zes handen op 1 buik zijn, ergens zal er wel een link zichtbaar zijn maar ‘k lees die krant zowiezo niet en heb er ook totaal geen intresse in.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 18.30 uur

 183. @ Ries Baeten (162):

  Dat is te lezen in de Volkskrant van dit weekend.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 18.30 uur

 184. In verband met het klaarblijkelijk vastgeroeste idee dat (hoog)geschoolde intelligentie een obstakel zou moeten zijn voor klaar en rechtvaardig denken: dat heeft daar niets mee te maken, een rechtvaardig denkend persoon redeneert en concludeert rechtvaardig, ongeacht zijn/haar opleidingsniveau.

  Wat karakterloze, z.g. intelligente en “hoog”geschoolde politici doen die het met de waarheid niet zo nauw nemen:
  Deze relativeren alles letterlijk kapot, net zolang draaien en oeverloos lullen tot hun verdraaide, en voor velen in de samenleving fatale, kijk tevoorschijn komt.
  Deze lieden weten niet eens meer dat ze liegen omdat waarheid voor hun een zienswijze is die hun OP DAT MOMENT UITKOMT, puur OPPORTUNISME dus.

  En, het moet gezegd, een bepaalde sluwheid, die nogal eens ten onrechte voor intelligentie wordt versleten, in combinatie met al dan niet opportune KARAKTERLOOSHEID: ziedaar de doorsnee CDA/VVD/PVDA-politicus.

  En de pers?: zolang die RELATIVEERT TOT JE ERBIJ NEERVALT, zitten zulke politici gebeiteld en moet een groot gedeelte van de bevolking zijn ergernis verbijten.
  (want de waarheid, zo voor de hand liggend, maar daardoor eigenlijk in LEUGENLAND alles OP Z’N KOP ZETTEND! en REVOLUTIONAIR!)

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 3 juni 2007 @ 18.34 uur

 185. @ Madelief (168):

  Ik denk dat het officiële OM hier geen taak voor zich ziet weggelegd, Madelief…..
  Vroeger, toen ik diverse malen voor de strafrechter was gedagvaard (wegens belediging van een buitenlands staatshoofd (je mag raden wie) en “lokaalvredebreuk”(= bezettingen)), reageerden mensen op mij wel eens met: “OM contra OM”….. :)

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 18.37 uur

 186. 171 Olav.

  bedankt.
  Ik kijk bijna nooit TV en zal het wel over het hoofd gezien hebben.
  zou Jan de enigste goeie spreker zijn dan van de SP,dat er zo weinig sprekers aan het woord zijn op de tv.

  Reactie door sander — zondag 3 juni 2007 @ 18.37 uur

 187. @ iew (169):

  Je hebt gelijk, iew, maar ik geef weer hoe mevrouw Ter Horst het stelde.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 18.38 uur

 188. @ Robb (172):

  Hoezo “koekje van eigen deeg”? Natuurlijk heeft de SP de zwakke houding van de PvdA tijdens de coalitiebeprekingen haar kwalijk genomen, maar de SP is nooit begonnen aan zo’n leugenachtige lastercampage als de PvdA nu bezig is te voeren.
  (Jouw opmerkingen over Overijssel staan hierboven wel degelijk, maar over het waarheidsgehalte daarvan kan ik natuurlijk ik geen oordeel geven).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 18.45 uur

 189. @185 Olav Meijer

  weet ik,ik wilde er wat extra aanvulling aan geven. ;)

  Reactie door iew — zondag 3 juni 2007 @ 18.47 uur

 190. Jan, mijn complimenten voor de keuze van de foto van Wouter Bos. Er is vast geen andere te vinden, waarop hij zo veel op G.W. Bush lijkt….. :)

  Reactie door Olav Meijer — zondag 3 juni 2007 @ 18.51 uur

 191. @ 181 iew

  Inderdaad ik heb een mooie brief van Casema gekregen waarin staat dat m’n abonnement met 8,70 euro p/m goedkoper wordt en de internet snelheid een slordige 500 Kbyte p/sec sneller wordt.
  Precies iew dit is niet het gevolg van marktwerking,.. maar afstelling van de prijzen op elkaar oftewel de kartelvorming doet ook hier goede zaken.

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 18.54 uur

 192. Met WOUTER bOS HEEFT DE pvda een verdraaide slang binnengehaald. Alles draait meneer hoe het hem het beste uitkomt,hij had beter bij de cda of zo kunnen zitten die zijn ook tamelijk ongeloofwaardig geworden. Nou meneer Bos je langste tijd in het nieuwe kabinet zit er al weer op,ga zo door!!!

  Reactie door jos — zondag 3 juni 2007 @ 19.02 uur

 193. Op de GroenLinks-site ook een discussie over het pamflet van Joost Zwagerman en zijn idee voor een fusie tussen GroenLinks, PvdA en SP.

  http://forum.groenlinks.nl/viewtopic.php?id=1361&action=new

  @178 d’olle Henk, Dank voor je artikel en het eerdere in een ander topic (over socialisme en christendom). Ik had een lange reactie ingetypt, maar klikte per ongeluk op een toets waardoor ik naar een andere pagina ging. Toen ik ‘terugbladerde’ was mijn stukje helaas verdwenen uit de typbox. Lekker onhandig van me! Maar we moeten het er nog een keer over hebben want ik vind het wel een interessant onderwerp!

  Reactie door Ellen — zondag 3 juni 2007 @ 19.02 uur

 194. Bos maakte zich zelf de klos, hij heeft zijn houdbaarheid datum nog steeds niet door.

  Reactie door Antoon — zondag 3 juni 2007 @ 19.03 uur

 195. Wat W. Bos ook zegt of doet na deze misselijke televisie optredens het is duidelijk dat W. Bos een van de vele humanoids is die denken dat het hele politieke en economische systeem alleen hem dient in plaats van allen.

  Reactie door Koen — zondag 3 juni 2007 @ 19.52 uur

 196. Schaken

  In feite kun je openen of beantwoorden met werkelijk alle mogelijke zetten.
  Misschien zelfs beter om als “underdog” te starten met zwart en direct grillig te openen waardoor het standaardspel met al zijn voorspelbaarheid direct is verbroken.

  Helaas hebben ze bij de SP nog nooit van dit spel gehoord, laat staan zich verdiept in de, hier politieke, consequenties om met zwart te moeten openen.

  In het openingsspel zat juist Jan Marijnissen niet stil en werd “geschoren en geknipt” in een coupe zonder “soleil”.

  Het was ook natuurlijk een schaakspel op verschillende borden. Beetje simultaan schaken.
  Zeker, er werden toch een hoop spelletjes gewonnen, 25 maar liefst van de 150.
  Onder groot applaus kon de SP vertrekken door de zijdeur.

  Reactie door Timbo — zondag 3 juni 2007 @ 19.59 uur

 197. Eens kijken wat de houdbaarheidsdatum is van deze belofte van Wouter Bos:

  “01-04-2007

  PvdA leider Wouter Bos vindt dat de Nederlandse bevolking zich opnieuw in
  een referendum over de Europese Grondwet moet kunnen uitspreken als in
  Europees verband overeenstemming wordt bereikt over een gewijzigde tekst.
  “Als er iets komt dat ook maar enigszins lijkt op wat vorige jaar het
  Grondwettelijk Verdrag heette, dan zal dat wéér via een referendum moeten
  lopen”, zegt hij in een interview in het weekblad Elsevier.”

  Of deze uit het PvdA verkiezingsprogramma:

  “De uitslag van het referendum over de grondwet was glashelder. De PvdA zal
  niet accepteren dat er via een omweg toch aan gemorreld wordt. Voor een
  nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig.”

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 3 juni 2007 @ 20.01 uur

 198. @196 Dank Ed Sorrento.
  Ik had al gezocht op de site maar kon het niet vinden.
  Het is dus maar afwachten wat de PvdA in de 2e kamer dadelijk zal stemmen over een 2e referendum.

  Reactie door Maria — zondag 3 juni 2007 @ 20.14 uur

 199. @ 193 Ellen
  Ik ben zelf niet zo vies van een samengaan,
  als je een progressief links en democratisch beleid en uitvoer in het regerings beleid wilt, is dat vooralsnog de enig weg voorhanden.
  Centrale issies zoals de mensenrecht zijn ook een grote verbinding.
  Of de ruimte er ooit zal zijn is een 2e, het is de enige ruimte om een poging daartoe te wagen.
  Dan is er nog D66, kortom genoeg om met elkaar aan de slag te gaan.

  Reactie door Maria — zondag 3 juni 2007 @ 20.22 uur

 200. ik denk dat een oorlog in nederland,niet zo een negatief gevolg zal heben,,…
  Gevaarlijk zal het wel worden,maar ja BNN kan meer andacht krijgen dan jan met de pet….
  Triest diep triest

  Reactie door gaf — zondag 3 juni 2007 @ 20.29 uur

 201. Is de hr of mevr nr 158 vermeer wel eens bij congressen of vergaderingen van de SP geweest? Ik wel!! diverse keren en Jan Marijnissen is niet heilig en niet naief hij is gewoon eerlijk en recht door zee en democratisch Kortom er is niets mis mee. Anders moet de persoon Vermeer eens in de site kijken wanneer er een congres of vergadering van de SP is en moet die persoon dat dan eens bezoeken en dan pas commentaar op de SP hebben Hij of zij is welkom het is een fijne club en er is niets mis mee De SP is wat vroeger de PvdA was in de jaren 50 en 60 maar de PvdA is nu de draad kwijt en het is voor de PvdA ers makkelijk om de SP de schuld te geven Ik proef hier ook een beetje jaloezie van de grote verkiezingsoverwinning van SP uit

  Reactie door Dirk Schuit — zondag 3 juni 2007 @ 20.40 uur

 202. Wouter Bos zouden ze gewoon als een klein bij z’n oren van die stoel af moeten halen en tegen hem moeten zeggen later als je groot bent ben je klaar voor de grote mensen wereld.

  Reactie door Martijn — zondag 3 juni 2007 @ 20.53 uur

 203. Mmm… weer goed stupide van Guusje bij Buitenhof. ‘k Heb me hier maar even ingelezen want ik heb niets kunnen zien vandaag op tv.
  Iedere keer die sneren van de PvdA naar de Sp is een duidelijk teken van zwakte, maar komt dit ook over bij het volk?
  Ik blijf van de SP verwachten dat zij zich hierover duidelijk uitspreekt binnen de media, maar ook de media lijkt de SP er buiten te houden. Wat een eng calvinistisch land is dit toch! Erger:
  politiek en media: NO FAIR PLAY!

  Reactie door Gloria — zondag 3 juni 2007 @ 21.25 uur

 204. de puinhopen van paars liggen in de beerputten van balkenende!

  Reactie door Gerrit — zondag 3 juni 2007 @ 21.25 uur

 205. Eindelijk:

  http://dezwijger.blogspot.com/2007/06/kritisch-pvda-manifest-de-7-nieuwe.html

  Maar dan:

  http://dezwijger.blogspot.com/2007/06/pvda-probeert-ex-moslim-toontje-lager.html

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 3 juni 2007 @ 21.41 uur

 206. @Ed Sorrento.bedankt voor de link.zou Ehsan Jami bij de SP wel de ruimte krijgen?

  Reactie door rafstal — zondag 3 juni 2007 @ 22.06 uur

 207. Ps Ed. in Elsevier staat het comentaar van Ehsan Jami.

  Reactie door rafstal — zondag 3 juni 2007 @ 22.10 uur

 208. @ 206 rafstal

  Zou wel moeten. Helemaal zeker weten doe ik dat niet, als ik bijv. denk aan de stroming rond -nj- M–l-nb-lt.

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 3 juni 2007 @ 22.33 uur

 209. Goede avond allemaal!
  Wel Olav, ik was er al bang voor dat ik zeker
  niet de eerste was, maar dat het O.M. mij
  voorging? Ja hoor eens even, ik ga niet raden
  hoor, maar het was mogelijk bij B.Sr. ten tijde van de Vietnam oorlog, of was het veel
  dichter bij huis? Mogelijkheden genoeg om je
  kwaad te maken, maar ik maak me sterk met je
  voorliefde meen ik voor Z.Afr. dat ik die
  kant moet kiezen, niet? De PvdA ligt voor me-
  nigeen extra gevoelig, als je bedenkt dat er
  al eerder pvda-kiezers nadien kozen voor de
  SP. Al eerder zijn er ontevreden C.D.A.-ers
  ook overgelopen naar de pvda en ook daarvan
  komt een deel zeer teleurgesteld nu zich bij
  de SP béter op de hoogte stellen. Ze zijn
  niet dwalende, maar ‘hun huis’ kwijt. Onze
  taak is het nu, die 2 nieuwe categorieën
  kiezers hartelijk welkom bij de SP te heten
  en hen geloofwaardig onderdak te verschaffen
  en tonen hoe sociaal we in wezen kunnen zijn.
  In die sfeer zal de SP voortgang kunnen boe-
  ken, anders niét of denk jij daar geheel an-
  ders over? Achterom kijken wordt alleen maar
  gecompliceerder en we moeten zien vooruit te
  komen. Niet uit chauvinistisch partijbelang
  maar in landsbelang met als uitgangspunt dat
  voor sommigen de sociale ellende, het buiten-
  gesloten voelen door het uitgavenspatroon
  niet te kunnen uitvoeren door gebrek aan fat-
  soenlijke inkomsten, waarbij allerlei lasten
  niet zijn verminderd, maar vermeerderd, hen
  als dagelijkse last tot onoverzichtelijke re-
  akties doet komen en het water hen tot aan
  de lippen is gestegen want vervolgens is het
  verslikken of stikken.
  Feitelijk kan ik me ook mateloos ergeren dat
  de ónderzoekscie intern bijde pvda niet al-
  leen aan het pluche hecht, maar iemand niet
  inhoudelijk weet te corrigeren, maar het dan
  over de ‘franje’ moet hebben, als zoiets als
  een spijkerbroek, oppervlakkiger dacht ik het
  niet tegen te komen.
  Kleren maken de man? Kleren maken de minister
  president? Kleren!!!! Wat een nivo, als het
  over intermenselijke betrekkingen moet gaan!

  Reactie door Madelief — zondag 3 juni 2007 @ 22.34 uur

 210. @Ed Sorrento.dat laatste snap ik even niet,gaat dat over de twaalfde eerste kamerzetel? die op voorkeurstemmen daar recht op heeft.Maar waar het Bestuur van de SP een andere zienswijze op heeft,en hem onder druk zou hebben gezet?

  Reactie door rafstal — zondag 3 juni 2007 @ 22.51 uur

 211. @ 203 Glotia

  Gelukkig je bent er nog, ik denk dat heel veel leden van de PvdA hun lidmaatschap zullen opzeggen, omdat ze zich niet door leugenaars en verraders wil laten leiden,
  Ik heb van verschillende mensen in mijn omgeving al vernomen dat het hele rapport Vreeman geen moer voorstelt, in feite komen de kopstukken er goed mee weg en zou de fout te vinden zijn in het middenkader van de PvdA.

  Buiten het liegen, verraden, draaien nu ook nog de schuld van de teloorgang van de PvdA leggen bij die groep mensen die er totaal geen debet aan is.

  Ik vraag me af hoe het CDA nu met de PvdA zal om springen, ik vermoed het ergste.

  De PvdA zal nu wel de ja-knikker partij worden precies zoals in de tijd van Kok met balletje Melkert.

  Ik hoor ook niets van hun zusterpartij het FNV terwijl de participatietop waarschijnlijk wordt uitgesteld tot na het zomerreces, blijkt 100 dagen nederland zoeken ineens 200 dagen geworden te zijn.

  Dit belooft allemaal niet veel goeds…..

  Fijne avond verder Gloria

  Reactie door Pool — zondag 3 juni 2007 @ 23.07 uur

 212. @188 Olav Meijer

  Ik had gisteravond nog een extra stukje daarover geplaatst als een reactie op Wilbert en dat stuk is wel degelijk verwijderd door de webmaster; het ging o.a. in op hoe de SP in Overijssel dacht te moeten onderhandelen bij de vorming van een nieuw provinciaal college.
  En hoewel dat niet prettig is voor de SP is het toch echt waar. Maar niemand hoort graag de minder goede dingen over zichzelf, daarin zal de SP zich wel niet onderscheiden van de andere partijen.

  Reactie door Rob — zondag 3 juni 2007 @ 23.17 uur

 213. Ik ben het hartgrondig eens met al die mensen die vinden dat we naar buiten moeten met ons verweer. Zelf wordt ik aangesproken op het valse gerucht dat de SP tegen alle vredesmissies per definitie geweest zou zijn. Als wij hier niet duidelijk een antwoord op formuleren gaat de jezuieten truc van onzekerheid zaaien nog werken ook. Partijbestuur, maak een budget vrij voor een aantal folders met grote oplage. Laat elk half jaar zo’n folder verschijnen gedurende de komende vier jaar. Zet daarin uiteen wat de standpunten van de SP zijn en hoe wij wel hebben gereageerd. Tevens laat onze prominente partijleden ingezonden brieven en opiniestukken schrijven voor de landelijke en regionale dagbladen. Probeer ook je neus op TV te laten zien.
  De afdelingen brengen die folder aan de man, huisa aan huis en via kraampjes op de markt/winkelstraat.
  Tijd voor een offensieve strategie die nu al direct de huidige coalitie in verlegenheid brengt en hun achterban laat morren.

  Reactie door Matt Delahaij — zondag 3 juni 2007 @ 23.48 uur

 214. Hij die in zijn leven al zoveel heeft bereikt en dan nog zijn politieke geestverwanten van het linker spoor niks gunt en zo kinderachtig afserveert? Dat kan alleen maar een gemelijke loser zijn die het nooit zal begrijpen. Een nijdas en een Judas voor klinkende munt dat van goedlachs werkvolk is afgetroggeld. Ik snap die lui niet. Stemt dat zepige burgerproletariaat van de Pé van der A echt op Bos zijn kont? Dat geloof je toch niet!

  Reactie door Haq — maandag 4 juni 2007 @ 0.23 uur

 215. @211 Pool

  Pool! Was je culinair idee geslaagd zaterdag? Eigenlijk twijfel ik daar geen seconde aan.
  Pool, heb je de link gelezen van Ed Sorrento @205? Kritisch PvdA Manifest van Jacques Monasch? Wat een jatwerk he? Is dit wat ze bedoelen met ‘meer in het voetspoor van de SP’? Om zo weer leden terug te krijgen?
  Ik geloof ook dat de verwarring binnen de PvdA zo groot is dat het niet meer goed kan komen. Een ja-knikker-partij van het CDA zal echt de politieke doodsteek zijn. Het is allemaal te gek voor woorden: 100 dagen snuffelstage en daarna DAARVAN 100 dagen uitrusten. Worden we geregeerd door hoge bejaarden? Het lijkt toch nergens op?
  Een kabinet met zulke startproblemen kan blijkbaar niet goed in de rails komen. Geloof maar dat het buitensporig mis gaat! En terecht: krijgen we eindelijk wat we verdienen! De SP bruisend in de startblokken van een nieuw zonnig Nederland. Weg met die farizeese afstrafpolitiek!
  Dag lief maatje!
  Enne… Glotia? (Ha,ha, foutje!!)

  Reactie door Gloria — maandag 4 juni 2007 @ 0.43 uur

 216. @212 Matt Delahaij

  En dat ben ik hartgrondig met jou eens!
  Iedere dag ‘verkiezingsdag’! Want iedere dag kan het gebeurt zijn met dit luilakkerskabinet.

  Reactie door Gloria — maandag 4 juni 2007 @ 0.49 uur

 217. Er was zondagavond op Bussiness News Radio een interessante discussie tussen verschillende politieke figuren. Niet helemaal kunnen volgen in de auto. Maar ook hier werd weer door een pvda-er beweerd dat Jan eerst voor was en daarna tegen de Grondwet. Dit werd zeer duidelijk tegengesproken en ook uitgelegd hoe dit verhaal in de wereld is gekomen. Toch bleef pvda-doos volhouden dat ze aan het verhaal twijfelde. Ze denken daar ook: De aanhouder wint. Zielige figuren.

  Reactie door Sjors — maandag 4 juni 2007 @ 0.55 uur

 218. Hmmzz. hoef niet veel toe te voegen, maar baal als een stekker dat de SP hard roept en als puntje bij paaltje komt hard rent….neem nu bij ons in ADAM Oud-West…om te huilen hoe de fraktie zich daar (niet)profileerd en gewoon meestemt met de VVD bij vreselijk gebrek aan lef, politiek inzicht en feiten kennis…en dat terwijl AADG het jaaaaaren uitstekend met kennis van zaken gedaan heeft…helaas…weer een domein verloren aan de juppen…SP bedankt!

  Reactie door Imma — maandag 4 juni 2007 @ 0.56 uur

 219. @218 Imma

  You’r welcome!
  Maar Imma, nu graag even onderbouwing van je kritiek.
  Ik zeg niet dat je een roeptoeter bent maar zie wel graag je kritiek vergezeld gaan van onderbouwde toelichting. Kun je komen met concrete voorbeelden?
  Met feiten komen? Alsjeblieft niet citeren uit een clubblaadje?!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 4 juni 2007 @ 3.32 uur

 220. Het is toch mooi zo’n ‘praathuisje’ hier… ik ben hier regelmatig aanwezig en actief…Wat zijn we ons hier allemaal bewust van alles wat niet deugd!
  Hoe goed wij ook de gespeelde politieke spelletjes, (zeg maar gerust alle vunzigheid) doorzien en verwoorden, er verandert niets, helemaal niets! Er verandert niets zolang de media kritiekloos aan haar manipulerende broodheren een podium blijft bieden.

  De media heeft er alle belang bij de gevestigde orde in stand te houden. Het is allemaal belangenverstrengeling. De suggestie dat je meer dan kleine details kunt veranderen zonder de medewerking van de gecorrumpeerde media, dus de gevestigde orde is ronduit een utopie tenzij je de radicale weg kiest. Als je de gevestigde orde wil veranderen kan het wel eens goed zijn om er af en toe flink tegen aan te schoppen, schoppen kan ertoe leiden dat zaken anders worden bekeken, anders worden gehanteerd. Wanneer immers de geloofwaardigheid ter discussie wordt gesteld verliest men mogelijk het baantje!
  Stel aan de kaak die hele corrupte kliek! Weerleg met door feiten gestaafde repliek alle politieke leugens van de zichzelf opponent van de waarheid gemaakt hebbende gecorrumpeerde zogenaamde volksvertegenwoordigers en hun slippendragers.
  Zolang het grote publiek niet wordt bereikt stralen we alleen maar opstandigheid en verzet uit tegen de gevestigde orde. Dit terwijl iedereen wel weet dat de SP gelijk heeft.
  Maar ja, het moet maar je boterham betreffen hé!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 4 juni 2007 @ 4.17 uur

 221. ALs je het hebt over revolutionaire ontwikkelingen. Als de PVDA slim was waren ze nooit met het CDA in de kamer gegaan maar met de SP dan kwamen ze een stuk geloof waardiger over. De sp staat voor iets de PVDA niet.

  Een partij die niet eens aan z’n eigen idealen en standpunten kan houden en andere partijen gaan verwijten wat ze zelf niet eens waar kunnen maken met een partij voorzitter die spreekt over scherven. Terwijl die beter had kunnen spreken
  over het vergaan van de titanic was
  een beter voorbeeld geweest van hoe het
  met de PVDA ervoor staat.

  Constant wordt de SP verweten zwart gemaakt
  en aan de kant gezet. Zelfs het kies recht
  wordt gewoon genegeerd wat de burger wil.
  Nu komt het alleen na buiten en kan de SP een vuist maken na al die jaren waar het
  altijd al heeft voor gestaan.

  Een laatste wanhoop van de PVDA door het
  partij programma aante passen. Om zich nu
  om te toveren van liberaal tot sociaal.
  Is weer een leugen opzichzelf.

  Ik vindt het nog verbazend wekkend hoe
  de PVDA zich opsteld. Ze doen alsof er niks
  aan de hand is terwijl het schip al in
  tweeen is gebroken. Met Wouter Bos ak Jack Dawson op de punt van de titanic.

  Ergens heb ik ook medeleiden met de rest
  van de mensen van de PVDA. Die zo met het
  bestuur ten onder gaan. En zelfs daar denkt
  Jack Dawson zelf niet eens aan. Want die denkt nog alleen maar terug denken aan het punt dat die op voor op de titanic staat en roept “im the king of the world”.

  Reactie door Martijn — maandag 4 juni 2007 @ 7.22 uur

 222. Groot struikelblok lijkt tevens in een andere
  hoek te liggen. Daar horen we veel te weinig
  over, nl. de bevolkingsaanwas.
  Daar waren einde vijftiger jaren stevige uit-
  spraken over, nl. dat er gemiddeld zo’n 350
  mensen per vierkante km toch wel het maximum
  was wilde men ruimte hebben om te leven en te
  werken. Enige expansie was wel gewenst, zodat
  Nederland zichzelf zou kunnen redden en als
  zelfstandige natie op de kaart houden.
  Gezinnen bestonden inmiddels niet meer uit 14, 10 of 8 personen, maar vonden een getal
  van 6 of 5 ruim voldoende en Nederland ging
  zich aanpassen. Echter intussen liet Neder-
  land immigratie toe die zich, met behulp van
  allerlei wetsregelingen, vermeerderde als wa-
  re er veel te weinig mensen op aarde. Vnl.
  de R.K.standpunten in Nederland hebben daarin
  hun beleid niet aangepast. De grote geboorte-
  golf van 1946 krijgt nu te verduren dat met
  hen onvoldoende rekening werd gehouden, noch
  doortastend werd opgetreden voor huisvesting
  op de oude dag, en op wat extra hulp behoeft
  men doorgaans helemaal niet meer te rekenen.
  Een lintje voor de wérkelijke ‘mantelzorgers’
  tussen 1947 en 2007 werd er amper uitgedeeld
  en slechts de ‘tachtigers’ van nu hebben dit
  ‘sociale gedrag’ zien doodbloeden, onder druk
  van de commercie, die nu zelfs niet schuwt
  vanzelfsprekend te vinden dat ‘moeder/vader’
  de aan hen toevertrouwde kinderen, nog maar
  deels zelf opvoeden. Grofweg gezegd, krijgt
  men tijd ze van bed and breakfast te voor-
  zien, in de kleren te hijsen en de was te
  doen, …..voor de rest zou ook dit Kabinet
  daar wel voor zorgen. Resultaat is onder meer dat nu overduidelijk is dat het kind de
  dupe wordt en op lange wachtlijsten terecht
  komen voor professionele hulp. Wel betekent
  het werk voor de mensen die agogisch bezig
  zijn en waar 25 jaar terug géén werk voor
  was. Dat is dus inmiddels gecreëerd en alleen
  de vakbekwamen onder hen raken niét overwerkt
  of melden een burnt out! Mensen ontdekken ook
  iets nieuws RSI-klachtenpatronen en de muis-
  arm vermag dan wat ‘rust’ te nemen.
  De muisarm kan mensen doen verzuimen, maar de
  mensen met een ‘tennisarm’ die ontzettend
  pijnlijk kan zijn, zien er niet ziek uit en
  moéten te snel aan het werk.
  Merkwaardig toch dat tussen 1940 en 1980 er
  praktisch nooit mensen thuisbleven als de
  druk te groot werd omdat zij continu met 2
  handen aan ‘de knoppen’ zaten, schakeltech-
  nieken moesten bedienen in oncomfortabele
  houding of zelfs de hele dag bezig zijn met
  typen, telex of telefoon. Communicatie zat
  kennelijk alleen tussen de oren en al het
  overige annex daaraan werd grof verwaarloosd.
  De taboes moeten maar eens verbroken worden
  rond elk netelig onderwerp, klein of groot.
  Of het nu om haring in een tonnetje gaat,
  of liters in een vat, ook die aantallen hebben een maximum te bereiken kwantum en wor
  den er in Nederland niet meer bomen geplant,
  gaat de gehele infrastructuur naar de bliksem
  niet alleen voor het bedrijfsleven, maar zeker voor elke mens in deze op deze manier
  ingerichte samenleving!
  Met ruim 16 miljoen inwoners heeft de Over-
  heid kennelijk moeite met het berekenen en
  bijwerken van de cijfers. Het wordt danook
  van de zotte als mensen met minimale lesbe-
  voegdheid, zelf lang niet altijd rekenvaar-
  dig, de jeugd een toekomst zou hélpen máken.
  Die ták van dienst is één van de eerste die
  dient te worden aangepakt, want als kiezer
  réken je daarop, dat er rékening met je wordt gehouden! Zelfs op m’n klompen kan ik
  uitrekenen dat, zonder beleid, de burger
  ook nergens meer voor zal willen tekenen!

  Reactie door Madelief — maandag 4 juni 2007 @ 8.25 uur

 223. @ 210 rafstal

  Ik doelde op senator Anja Meulenbelt.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 4 juni 2007 @ 9.41 uur

 224. Woutertje Bos : de nationale draaikont met een hoogwaardig lieg-capaciteiten .
  maar dan man doet het in “landsbelang ” : dat is toch echt om te gillen .

  Reactie door Fred — maandag 4 juni 2007 @ 10.11 uur

 225. Gelukkig ben ik lid van partij die principes heeft en daar aan vast houd. De SP is de nieuwe PVDA

  Reactie door Bart — maandag 4 juni 2007 @ 10.12 uur

 226. Tichelaar maakt constant “önverstandige “uitspraken : daar moet hij natuurlijk ook constant weer een excuus voor aanbieden !

  Reactie door Fred — maandag 4 juni 2007 @ 10.19 uur

 227. Jan, had Mevr ter Horst (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gisteren in Buitenhof ook niet boven de partijen moeten staan?

  Reactie door Paula — maandag 4 juni 2007 @ 10.38 uur

 228. @ 135 Rob de Kuster

  Even off-topic

  http://www.kyivpost.com/bn/

  Hier vind je een artikel over Berezovsky, gezien door niet westerse journalisten.

  Reactie door Pool — maandag 4 juni 2007 @ 10.43 uur

 229. Ik wacht al weer op de volgende verdachtmaking.Jan zet het weer op de site,kunnen we ons ongenoegen weer uiten en gaan we vrolijk weer verder.want wij verlagen ons daar toch niet toe? wij varen op eigen kracht? wij denken toch dat de kiezers zo in onze armen vallen,eerlijkheid duurt toch het langst.en de burger heeft het toch allemaal door?.of zal ik de dag nog meemaken dat de SP buiten eigen kringen stevig van zich afbijt?.bij mij zou het niet moeten gebeuren,dat ze mijn bord vol schijten,en de volgende dag gezellig tussen de kamerbankjes oude vrienden krentebrood.de schijnheiligheid druipt er van af.nee geef mij dan maar liever beelden uit het parlement uit korea of turkye waar ze elkaar is lekker op de bek slaan.

  Reactie door rafstal — maandag 4 juni 2007 @ 10.51 uur

 230. De PvdA heeft het lef om in het kabinet te stappen. De SP zou daar eens het lef voor moeten krijgen.
  In dit kabinet kun je duidelijk zien dat er veel PvdA standpunten zitten.

  De volgende keer gaat mijn stem naar de PvdA.
  Aan een grote SP heb je net niks

  Reactie door Bert — maandag 4 juni 2007 @ 11.00 uur

 231. @223Ed Sorrento.Onze eigen Ellen vogelaar.Ja nu snap ik het.

  Reactie door rafstal — maandag 4 juni 2007 @ 11.29 uur

 232. @ 231

  Stem dan meteen VVD of CDA. Is wel zo duidelijk.

  Reactie door Ed Sorrento — maandag 4 juni 2007 @ 11.35 uur

 233. Quote:
  “De SP heeft als internationalistische partij juist altijd veel oog gehad voor internationale ontwikkelingen”.

  Juist deze instelling word enorm gewaardeerd in andere Internationale landen.
  Daar zal men zich zeker afvragen waar die andere partijen in godsnaam mee bezig zijn.
  In al die jaren van ellendige Politiek is de SP de redder in Nood.
  Een Wakker Nederland.

  Reactie door J.Thomissen — maandag 4 juni 2007 @ 11.46 uur

 234. Natuurlijk is het goed om op deze site uitleg te geven over de leugens van Bos, maar zoek ook de media op om het daar eens goed uitteleggen. Vertel in de media eens goed over de leugens van Wouter Bos en leg uit waarom de SP niet in regering en provincies mee mocht doen. Want de meeste mensen die deze site leze weten het wel, maar een hoop anderen moeten het ook weten. Komop zoek de media op volgens mij gebeurd dat te weinig.

  Reactie door leo v schagen — maandag 4 juni 2007 @ 12.30 uur

 235. En heeft u gisteren Buitenhof gezien, waarin minister Ter Horst ook een duit in het zakje deed door het verschil tussen SP en PvdA te duiden als dat de SP wegloopt voor (bestuurders)verantwoordelijk. Nota bene deze minister was voorheen burgemeester in Nijmegen, waar de SP op een goede manier bestuursverantwoordelijkheid droeg en nog steeds draagt, samen met PvdA en GroenLinks. Maar, het geheugen van de minister werkt niet lang door, nu ze haar carriere een nieuwe wending heeft gegeven en minister mag zijn….

  Reactie door Roel — maandag 4 juni 2007 @ 13.26 uur

 236. Ik snap niet dat de SP niet snapt dat ze niet gewenst zijn en dus altijd aan de zijlijn zullen stappen als zij meegaan in het systeem. Wie meedoet is er een deel van en kritiek hebben is dan makkelijk aan de kant te zetten. Zij zitten ook in de kamer en zijn daarmee voor veel mensen een pot nat!Waarom doet de SP niet openlijk afstand van het gehuichel en gekonkel in de tweede kamer?Waarom niet op een andere manier duidelijk maken dat de SP wel degelijk een complete visie heeft? Samenwerken met LLink misschien? De SP moet veel meer in beeld komen

  Reactie door cynthia — maandag 4 juni 2007 @ 13.47 uur

 237. @234, 235

  De SP doet niet mee met de regering omdat ze geen compromissen wil sluiten. Ditto bij de provinciale staten. Is prima, maar dan verder niet zeuren over een zogenaamd cordon sanitaire. Volgende keer beter zou ik zeggen.

  Reactie door Gerrit (die andere) — maandag 4 juni 2007 @ 13.50 uur

 238. @230 Bert.

  Ik verbaas mij telkens weer over het diepgewortelde misverstand alsof de SP niet zou willen regeren.

  Jij weet ook wel dat er een mannetje was genaamd Balkenende die het onmogelijk heeft gemaakt om mee te regeren. Je kunt niet in een regering stappen zoals jij zegt, je moet gevraagd worden. Moet het nu weer voor de duizendste keer worden uitgelegd?

  Ik denk niet dat jij SP hebt gestemd, anders zou je beter geïnformeerd zijn. Je lult gewoon de PVDA na. Dus doe wat je niet laten kunt.

  Reactie door Gandalf — maandag 4 juni 2007 @ 14.00 uur

 239. @237 Is niet helemaal waar andere Gerrit.

  De SP wilde wel compromissen sluiten maar niet haar programma en principes verkwanselen aan de hoogste bieder.

  Stel je eens voor dat de JM samen met Bos & Balkenende in de regering zat en vanuit de kamer werd gevraagd om inzake de kwestie Irak de onderste steen boven te krijgen? Om maar even een voorbeeld te noemen? Wat dan? De regering dient met één mond te spreken.

  Wij zijn D66 niet. Je hebt gezien wat daar van terecht is gekomen.

  Reactie door Gandalf — maandag 4 juni 2007 @ 14.11 uur

 240. Beste heer Marijnissen, vanuit uw menselijk en sociale visie, is uw eerdere voordeel van twijfel over Wouter Bos te begrijpen en te respecteren. Maar Wouter draaikont Bos had zijn ware gezicht getoond toe hij weigerede om met de SP en GroenLinks serieus te praten.

  Wouter Bos is ver onder uw league. Hij is niet waard genoeg. Wouter Bos is niets meer dan gebakkenlucht(een salonsocialist). Dat wouter bos is een leugenaar is een understatement. Hij is ronduit onbetrouwbaar.

  Reactie door khosrow — maandag 4 juni 2007 @ 14.19 uur

 241. Aan iedereen.

  Al lezende bemerk ik dat de teneur onder de leden en sympathisanten van de SP is: SP, bijt nu eens van je af. Ma.w. trek je bek open. Is ook mijn mening.
  Hellaas is het noodzakelijk om een spreekbuis te hebben. Gezien het geringe animo onder de mainstream media is dat een lastige opgave. Ja, toen we gewonnen hadden na de verkiezingen, toen mochten ze opdraven, maar nu gaat alle aandacht uit naar Bos en consorten die niet nalaten een trap terug te geven.

  Mijn idee is om het er in de kamer op aan te laten komen, daar moet het gebeuren, zolang mw. De Voorzitter (PVDA) het toelaat tenminste.

  Reactie door Gandalf — maandag 4 juni 2007 @ 14.29 uur

 242. @ 238 Gandalf

  Zo’n mannetje had natuurlijk dan wel drie kletsen om de oren moeten krijgen en zijn bril op de grond kapot getrapt.

  Zoiets laat je je niet ongestraft aandoen.

  Reactie door ACE — maandag 4 juni 2007 @ 14.35 uur

 243. @ 239 Gandalf

  Je kunt en zal beleidsmatige compromissen moeten sluiten. Maar de Irak kwestie kan nooit en te nimmer in een beleidscontext worden gezien.

  Als Irak het uiteindelijke breekpunt was geweest voor de SP, had iedereen dat begrepen en had de SP het van de daken kunnen schreeuwen.

  Reactie door ACE — maandag 4 juni 2007 @ 14.42 uur

 244. @236 Cynthia

  Goed je hier weer terug te zien, Cynthia.
  Hoop dat alles goed met je is?
  En ja, nu maar hopen dat de SP er spannende zomermaanden van gaat maken en het kabinet geen enkele rust meer gunt na al die hangmaanden.
  In the picture SP!

  Reactie door Gloria — maandag 4 juni 2007 @ 14.51 uur

 245. @ 241 Gandalf

  Allemaal waar, maar de structurele karaktermoord die momenteel op de SP wordt uitgevoerd, kun je niet over je kant laten gaan.

  We zullen een oplossing moeten vinden te reageren. De geschiedenis leert ons dat het ambivalent blijven onder een karakteraanval altijd slecht heeft uitwerkt voor degene die werd aangevallen.

  Deze startegie heeft ook voor het CDA in de laatste kamerverkiezing geen windeieren gelegd. Met name deze strategie en het uitblijven van een antwoord van Bos heeft de Pvda de verkiezingen doen verliezen en de partij in totale ontreddering achtergelaten.

  Wij moeten het beter doen.

  Reactie door ACE — maandag 4 juni 2007 @ 14.51 uur

 246. We hebben al 100+ dagen niks gehoord van deze regering. Dat zal wel pas komen als over 2 jaar ofzo de eerste verkiezingen weer voor de deur staan. Hopelijk weet een grotere SP in de tussentijd wel wat veranderingen in Nederland door te voeren.

  Reactie door Edo de Roo — maandag 4 juni 2007 @ 14.53 uur

 247. “De SP wilde wel compromissen sluiten maar niet haar programma en principes verkwanselen aan de hoogste bieder.”

  Welke compromissen wilde de SP dan sluiten?

  Reactie door Gerrit (die andere) — maandag 4 juni 2007 @ 15.28 uur

 248. als in het kader van de marktwerking de politieke patijen eens naar de beurs gingen?

  misschien, dat we dan van het oppervlakkige
  stompzinnige gepruts van balkenende afkomen?

  Reactie door Gerrit — maandag 4 juni 2007 @ 15.36 uur

 249. Jan, Door omstandigheden heb ik enige tijd jouw site niet meer bezocht. “Bos is een leugenaar”, zo kopte de Parlementaire Nieuwsbrief vandaag. met jouw reactie op de Vreeman tirade van de PvdA. SP bewust weren uit allerlei vertegenwoordigende organen en dan brutaalweg poneren dat de SP geen bestuursverantwoordelijkheid durft te nemen.
  Wat kunnen sommige politieke partijen, waaronder de PvdA en het CDA, gemeen leugenachtig zijn. Fair play, daar hebben ze nog nooit van gehoord.

  Reactie door André Vermeulen — maandag 4 juni 2007 @ 15.52 uur

 250. 238 Gandalf hoe weet jij dat het zo is gegaan? Was je erbij?

  Reactie door Aad — maandag 4 juni 2007 @ 15.52 uur

 251. 238 Gandalf hoe weet jij dat het zo is gegaan? Was je erbij?

  Reactie door Aad — maandag 4 juni 2007 @ 15.52 uur

 252. @ Madelief (209):

  Het was inderdaad ten tijde van de oorlogen in Zuid-oost-Azië, met name Vietnam, en wel: Lyndon B. Johnson. (Remember: “Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?”).Het was een geruchtmakend proces in 1968.
  Bush senior is pas later, nadat hj CIA-directeur was geweest, aan de bak gekomen(1989-1993).

  Natuurlijk zijn (ex-)PvdA-ers en (ex-)CDA-ers of wie dan ook welkom bij de SP, MITS ze het beginselprogramma “Heel de mens” kunnen en willen onderschrijven. Van daaruit kan verdere ontwikkeling plaatsvinden.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 juni 2007 @ 15.58 uur

 253. 239 Gandalf Je draagt hiermee de reden aan voor de SP om buiten de regering te blijven, althans voorlopig, in de hoop dat ze met dat onderzoek alsnog succes hebben. In het hypothetische geval zal anders, als de SP bij de volgende verkiezingen de grootste partij van Nederland wordt, de kwestie Irak het eerste kabinet Marijnissen binnen de kortste keren onderuit halen. Harry is niet voor niets zo druk bezig. Er zullen dan vanuit Groen Links en D66 geluiden om een onderzoek te horen zijn. En wat kan de Grote Leider dan doen? Het dan tegenwerken terwijl hij nu zoveel moeite doet om het onderzoek van de grond te krijgen? Zelfs Tichelaar heeft gezegd dat de zaak niet weg is maar opgeschoven, althans woorden van die strekking.

  Reactie door Aad — maandag 4 juni 2007 @ 16.07 uur

 254. @ Madelief (222):

  “Bed and breakfast”? Tegenwoordig is het helaas vaak alleen nog maar “bed” voor de kidndren…..

  @ D Srrnt (=Ed Sorrento) (208):

  Je kan de naam van een partijlid, dat zich verdienstelijk maakt als Eerste Kamerlid, echt wel volledig opschrijven, hoor. Is heus niet verboden door de Bond tegen het Vloeken.

  Laat nu juist Anja Meulenbelt zélf op positieve wijze aandacht hebben besteed aan Ehsan Jami’s activiteiten! (Had je niet gedacht, hè? Zo zie je maar weer, ook binnen de SP bestaan kennelijk mensen met vooroordelen).

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 juni 2007 @ 16.21 uur

 255. 244, Gloria

  Zeker te hopen dat SP eens wat spannends gaat doen de komende maanden, maar de zomervakantie komt eraan en dan gaan ze met zn. allen weer gezellig Barbecuen en dan schijnt ons land 2 maanden lang niet geregeerd te hoeven worden, zomerreses heet dat geloof ik.

  Dus spannend zal het tot september echt niet worden.

  Daarna misschien?

  Reactie door Carla — maandag 4 juni 2007 @ 16.21 uur

 256. (Vervolg op nr. 252)

  Omdat Ed Sorrento, maar mogelijk ook andere lezers hier, niet de moeite zullen nemen om het e.e.a. te controleren, zal ik een handje helpen.

  Zie op het weblog van Anja Meulenbelt: “Ex-moslims laten van zich spreken” (7 mei jl.).

  Citaat van Anja: “Mij lijkt het een onvermijdelijke beweging in Europa, en een goede ontwikkeling, waar de Islam een eigen vorm gaat vinden, of meerdere vormen, en migranten niet alleen het recht opeisen hier openlijk moslim te zijn, maar er ook migranten zijn die diezelfde vrijheid opeisen om dat niet te zijn – het hoort zoals Marcouch zegt bij de vrijheid die mensen hier horen te hebben. Ook Hendrik Jan Bakker, moslim, zei op dit weblog al er achter te staan, en ook op Wij Blijven Hier, de website van moslimjongeren is gezegd dat het een goed idee is om ex-moslims de steun te bieden openlijk uit te komen voor het feit dat ze hun geloof hebben afgelegd.”

  Duidelijk zo?

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 juni 2007 @ 16.43 uur

 257. @ 241 Gandalf

  Inderdaad moeten me nu de bek opentrekken en niet zo zuinig ook, het land moet nu en voor altijd weten dat de PvdA stel verraders en leugenaars zijn.
  We moeten dan ook een vuist maken en niet met van die verwijfde reacties komen zoals die van @242, @243, @245 die hier niets terzake doen.
  Dit soort reacties haalt het politiek gehalte van deze weblog omlaag.

  OK Gandalf, we gaan proberen de massa te bereiken, ‘t wordt eens tijd dat die Bos cs eens de bek gesnoerd wordt.

  Reactie door Pool — maandag 4 juni 2007 @ 16.45 uur

 258. PVDA=partij van de angst: bang om bij volgende verkiezingen nog harder op hun bek te gaan..

  Reactie door @win Mons — maandag 4 juni 2007 @ 17.05 uur

 259. @255 Carla

  Ik weet welhaast zeker dat jij de SP een goed hart toedraagt.
  Je ziet nu hoe die politieke spelletjes steeds wanstaltiger worden. Om razend te worden toch?
  Ja, de SP moet nu maar eens uitgebreid op de zomerbarricade! Met zoveel fractieleden en een giga-achterban zal het volk maar eens moeten HOREN! Leugen- en bedrogpolitiek doet de SP niet aan mee. De waarheid mag van de daken geschreeuwd worden.
  Als we het alleen van de ‘Kamer’ moeten hebben kunnen we WEER een paar maanden op de lauweren gaan rusten. No Way! Yes Summerway!
  Op naar de hete revolutionaire zomer.
  Doe je mee op Revo-tocht? Kinderen en (waf)hondjes zijn welkom. Tussentijds een glaasje en een pafje voor de liefhebber!

  Reactie door Gloria — maandag 4 juni 2007 @ 17.35 uur

 260. Haha, klinkt goed, vooral dat glaasje en pafke. wordt het misschien ook nog een beetje gezellig.

  Reactie door Carla — maandag 4 juni 2007 @ 18.12 uur

 261. En weer op naar de verdere topics.
  Eerst de stront, excuse let mot, van deze knikker! Kan niet met onderling SP glaasje, en/of pafje en weblogbericht, dit Moet de SP zelf doen en rechtzetten, media hoor en wederhoor.
  Daar is ze ons m.i. toe verplicht!

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 18.21 uur

 262. Ik denk dit ook al eerder genoeg heb laten weten hoe ik over dit item denk.
  Jan alle beterschap geenst, Het is beroerd dat je met je rug en pijn kampt, en wellicht daardoor ook blijft doormalen, oud zeer niet makkelijk kan verwerken of te boven kan komen. Hopelijk lukt het toch om stevig bij de media hierover terug te komen!

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 18.27 uur

 263. Krijgen we hier dan de volgende leugenaar on wordt de leugen heel netjes ingepakt met een strikje erom om iets later door je strot geduwd te krijgen.

  http://www.nu.nl/news/1101344/11/Ontslagdiscussie_is_PvdA_%27clash%27_met_kabinet_waard.html

  Reactie door Pool — maandag 4 juni 2007 @ 18.37 uur

 264. @ Gloria,

  Hahahaha, als ik uw reactie lees word ik nog wakkerder. U hebt helemaal gelijk om te zeggen “De waarheid mag van de daken geschreeuwd worden.
  Als we het alleen van de ‘Kamer’ moeten hebben kunnen we WEER een paar maanden op de lauweren gaan rusten. No Way! Yes Summerway!”

  That is the fighting spirit. Wait until we are done with Wouter leugenaar Bos en zijn partij.

  They are fighting a losing battle because we our Jan Marijnissen is going to govern this country one way or the other. Actually he already is. PvdA saloon socialists are no match for Jan Marijnissen.

  De enige wat we moeten doen is gewoon een duidelijke links alternatief blijven.

  GEEN WATER BIJ DE WIJN MEER.

  Reactie door khosrow — maandag 4 juni 2007 @ 18.47 uur

 265. Ik denk dat we nu de rekening gepresenteerd krijgen van het falen van de Nederlandse militairen tijdens de moorden in Srebrenica.
  Alleen met bierdrinken win je geen oorlog.
  Krijgen we nu ook nog claims van slachtoffers uit Irak en Afghanistan ????.

  http://www.nu.nl/news/1101019/15/Nederland_aangeklaagd_door_nabestaanden_Srebrenica.html

  Reactie door Pool — maandag 4 juni 2007 @ 18.48 uur

 266. De grootste leugen die NU nog bestaat is de veronderstelling van JPB dat Sadam Hoessein massavernietigingswapens had als reden voor de steun aan de oorlog in Irak.
  Alle andere leugens moeten nog steeds die grote leugen toedekken!
  Ga allemaal actiekaarten halen bij de plaatselijke SP-afdeling en zie hoe graag onze medemensen in leugens wil geloven of niet!

  Reactie door Elsemie — maandag 4 juni 2007 @ 18.52 uur

 267. Elsemie

  Meer dan grondig mee eens!
  Oproep tot tekenen!
  Dit hele kabinet is niet te vertrouwen, gebaseerd op het dienen van JPB.
  70% van de bevolking naar peiling, wil een PE Irak.
  Ik haal zelf hantekening op voor bruger platform openheid over Irak,
  Verder heb ik net een enquete over de 100 dagen van 1 vandaag ingevuld, aangstipt dit ik SP zou stemmen echter zou ik zelf liever eerst de …..van deze knikker zien!
  Met groet! Eventjes geen satire, eigenlijk erg jammer!!! Hou je goed!

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 18.59 uur

 268. @243 ACE.
  De kwestie Irak had feitelijk een breekpunt moeten zijn voor de PVDA! Maar Tichelaar moest zonodig knopen tellen. En Koenders hielt zich wijselijk stil.

  @245 ACE “Allemaal waar, maar de structurele karaktermoord die momenteel op de SP wordt uitgevoerd, kun je niet over je kant laten gaan.”

  Dat vind ik ook, maarrrrrrrrrrrrrrr hoe te handelen in deze? Aanval is de beste verdediging is ook een goeie. Ik heb de wijsheid niet in pacht en laat het belangrijke werk over aan de “deskundige”.

  @257 Pool, ja, maar ieder op zijn manier. Ik verneem eigenlijk weinig over het gedoe met Bos in mijn omgeving, alsof het niemand interesseert. Maar als de gelegenheid zich voordoet, trek ik mijn bek open. Ik wordt er soms niet goed van. Mensen zijn zo apathisch.

  Goedenavond overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 4 juni 2007 @ 19.50 uur

 269. De neus van Bos wordt groter en groter. Maar wat maakt het uit? Hij heeft de macht en de SP staat in de kou.
  Wat een klotenland (sorry maar ik was even drie weken in het buitenland.
  Nederland gaat in een record tempo naar de verdommenis.
  Maar wat maakt het uit?
  Het kapitaal is toch al verzekerd internationaal.
  Ik zie Wouter denken zoals velen: Jan als wij weg zijn wil jij dan het licht uit doen? Hahahaha. Wat er nog over is is voor jullie! hahahahaha. Met dank aan de sufferds die solidariteit lieten varen.

  Reactie door L'écologiste — maandag 4 juni 2007 @ 19.59 uur

 270. het heeft wel voordelen , die man : je kan direct zien of je leugendetector nog in orde is !

  Reactie door Fred — maandag 4 juni 2007 @ 20.05 uur

 271. Even duidelijk stellen dat, hoe men er ook
  over denken mag, belézen of niét belezen,
  het is een vorm van ethiek tevens, en of je
  dat nu religieus wilt zien of niet en het
  als vunzigheid betitelen, maar…….opgevoed
  met ‘de wijze bedékt de schánde’ kan door mij
  gissend en wel het antwoord zijn op het niet
  kúnnen mééwerken van de SP, als al tevoren
  ingeseind werd, dat het item Irak niet ter
  discussie zou komen te staan en/of onder-
  deel van een ‘inruilsysteem’ zou uitmaken.
  Stel dat deze vorm van chanteren heeft plaats
  gevonden, dan ben IK DOLBLIJ dat Jan M. daar
  niet aan heeft toegegeven, méde námens ONS!
  Jan Marijnissen dient niet als marinade voor
  de evt. stréken van een dergelijke te vormen
  Kabinet, en of ik trots op zo’n S.Partij bén!
  Wie het wéét mag het zeggen, maar naar alle
  waarschijnlijkheid rust ook dáár een taboe op. De puzzle wordt stukje voor stukje afge-
  maakt. De SP kent ongetwijfeld het te ver-
  wachten patroon maar moet er om diverse rede-
  nen het zwijgen toedoen.
  Het zal je maar gebeuren de ‘eed’ te hebben
  afgelegd en alsnog evt. ‘monddood’ te worden
  gemaakt! Wat ik kan doen? Van alles opschrij-
  ven, daar waar de landelijke pers wél gecen-
  sureerd of gemanipuleerd lijkt te worden.
  Ik zeg, wat ik op m’n hart heb, en dát is
  niet op mijn léver. Ik vind wat ik vind en
  laat niemand mij nog ooit zeggen dat ik zou
  zorgen voor ‘ondershuidse bacteriële virus-
  sen’ want die brengt het meest onmogelijk
  lijkende in MIJ boven!. Veiligheidsredenen is
  de enige reden die mensen geheimhouding moét
  afdwingen, maar dit land heet nog steeds demo
  cratisch geregeerd te worden, dat wil zeggen
  woord én wederwoord, en tevens aktie die een
  reaktie teweeg brengt.
  De sfeer van rust is door een degelijk wer-
  kende Regering tot stand te brengen, ergo:
  that’s an order! PE ACE, zou een door ons
  allen bekend gevoel moeten opleveren, een
  Regering die mét verstand én gevoel wérkt!
  Woordvoerders van de diverse partijen moeten
  maar eens gezamenlijk een workshop gaan vol-
  gen die hen leert hoé de bevolking aan de
  juiste en betrouwbare info moet geraken!.
  Bij de SP is het niét: wie zwijgt stemt toe
  (in de gang van zaken !) integendeel:
  goede wijn, klare wijn, behoeft geen kráns!
  Daarom proost ik dus nu op een Specialité de
  la Maison, al moet ik die zelfs bij Rhône van
  daan gaan halen,….proost….en iedereen die
  zijn eigen tax kent, raad ik aan er mét mij
  één te nemen, niet als SPierverslapper maar
  als SPierontSPanner, goéd voor hártelijk ge-
  zinden en bloedvaten tevens!
  De mentale doorbloeding zal onverminderd wor-
  den voortgezet door de SP, SPreken zal de
  Partij zeker, als de tijd ervoor is aange-
  broken! SPecial forces, is een methode die
  met de grootste voorzichtigheid dient te wor-
  den ingezet en dáárvan is de SP tot en met
  overtuigd! Dág allemaal, fijne avond!Madelief

  Reactie door Madelief — maandag 4 juni 2007 @ 20.08 uur

 272. @263
  Alleen als werkgevers en de vakbeweging het eens worden over “modernisering” van het ontslagrecht staat volgens Heerts de PvdA daarachter.
  ……………
  De vakbonden spelen eerst het spel van de grote bek, toneel dus, men staat op het punt om het ontslagrecht in te ruilen voor dat de werkgevers beloven meer gehandicapten en ouderen in dienst te nemen.
  Een sprookje dus.
  Vakbonden zijn de laatste jaren alleen maar met verslechteringen meegegaan terwijl er verbeteringen hadden moeten komen.
  Die lijn zullen ze met hun meester de PVDA vol overgave voortzetten.
  De voorzitster van het FNV had al de kant en klare brokken gereed met de werkgevers om het ontslag recht af te breken.
  De werkgevers waren ontzettend pissig dat ze door haar achterban terug gefloten werd.
  Ze is nog even terug gefloten voor wat meer wisselgeld in de vorm van mooie baantjes of voordeeltjes voor de heren bestuurders van de vakbond.
  Want het afbreken van het ontslagrecht komt. Alleen is het nog even wachten op de doorzichtige verpakking.

  Reactie door De Hakker — maandag 4 juni 2007 @ 20.25 uur

 273. balkenende zal wel geen cent te makken hebben, en daarom bruinwerken bij de bedrijven!

  dat verklaard ook, dat hij niet aan het land heeft gedacht, toen hij zijn 40% loonsverhoging opstreek!

  denk aan wat je voor je land kan doen jan peter.,
  niet aan wat je je land voor jou kunt laten doen.,

  anders doen we het licht op je slaapkamertje uit hoor!

  Reactie door Gerrit — maandag 4 juni 2007 @ 20.52 uur

 274. Gandalf De structurele karkatermoord kan alleen maar plaats vinden als de SP er qua media niets mee doet.
  De partij is qua oppositie nu te groot om voor de media te verontachtzamen.
  Daarbij zou het vooral niet om de slachtoffer rol moeten gaan maar om informatie,profileren, rechtzetten, hoor en wederhoor.

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 21.37 uur

 275. Waarom richt SP zich zo op de PvdA? Volgens mij moet de sp mikken op het electoraat van het CDA zodat zij de eerste 30 jaar niet meer met de vvd verder kunnen.

  Reactie door Laurens — maandag 4 juni 2007 @ 21.53 uur

 276. @274 (Laurens), mee eens! De CDA top staat ver verwijderd van de gemiddelde CDA-stemmer en daar moet de SP van profiteren.

  Reactie door Daan — maandag 4 juni 2007 @ 21.55 uur

 277. Gezien de vele reacties en die nog zullen komen, kan ik maar één conclusie trekken, de PvdA heeft zijn eigen doelstellingen verlochend.
  Maar het ergste vind ik dat zij hun trouwe leden de beerput ingetrapt hebben, het is een onwaardige partij geworden, die de arbeidersklasse verraden heeft. Je moet wel gek zijn om die partij nog te geloven.
  Jullie moeten nog eens lezen, wat er in de Baanbreker, Het onafhankelijk socialistisch weekblad voor politiek en cultuur stond op 2 februari 1946 bij de oprichting van de PvdA.
  http://members.home.nl/h.hiensch/PvdA-1946.rtf

  Reactie door d'olle Henk — maandag 4 juni 2007 @ 22.00 uur

 278. @275

  Laurens heeft natuurlijk gelijk. CDA en VVD zijn natuurlijk uiterst gebaat bij een verdeeld links. Dit is iets wat links zich dient te realiseren; de SP, en ook de PvdA.

  Reactie door Rob — maandag 4 juni 2007 @ 22.14 uur

 279. Femke bij ‘Wat Heet!’ gezien? Tijd voor ‘Femke, fair play svp’ lijkt me…

  Reactie door Marijn — maandag 4 juni 2007 @ 22.25 uur

 280. ik denk dat de sp met deze berichtgeving inmiddels ook een beetje ziek is, maar vooral dat zij onvoeldoende voorbereid was op de onverwachtte electorale zege!
  met lieve groet!

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 22.40 uur

 281. Sorry voor de spelfouten en tekst, maar ik word er zelf ook een beetje ‘ziek’ , moe of gedemotiveerd zodrA de SP NET over het PvdA topic pijn punt heeft, alsFG centraal probleem.
  Het is daarbij alsof het een eigen hype betreft, en de acherban daarop op dit log blijft door agereren.
  Met nogmaals lieve groet!

  Reactie door Maria — maandag 4 juni 2007 @ 22.53 uur

 282. @ 272 De Hakker,

  De vakbeweging is geen beweging meer maar een gestolde bureaucratische banenmachine voor de mensen die er carrière maken.
  Alles ist vorbei und vorüber.
  Alleen is er nog de Sp die hoop geeft en met wie geen enkele macht wil samen werken. Voilà la réalité.
  De BV Nederland is een sterfconstructie voor de sukkels die denken met werken nog verder te komen terwijl je rtoch ziet dat in Nederland alleen nog onroerend goed telt. Goh de economie trekt zo hard aan dat het bouwen verschrikkelijk dujurder wordt, zie staatsjournaal vandaag. Brinkmn zit weer te manipuleren en Bakellende vindt het geweldig en de liberalen hebben weer feestdagen. Undsoweiterundsovort.

  Reactie door L'écologiste — maandag 4 juni 2007 @ 23.35 uur

 283. @ 256 lv Mr

  Ik doe het: Anja Meulenbelt. En ik ben op haar site geweest. Wat een beproeving. ‘k Heb namelijk nogal last van islamofobie-fobie. Maar ondanks dat las ik ook, tot mijn grote ontroering, op Anja’s blog van 7 mei dat ze zich solidair verklaarde met Ehsan Jami en met instemming uitspraken van Nederlandse moslims aanhaalde die erkenden dat een burger van dit land het recht moet hebben de islam ongestraft de rug toe te keren. Uiteraard werd de bevestiging van dit recht wel voorzien van een waarschuwing dat we natuurlijk heel goed uit moesten kijken dat Mozart geen misbruik ging maken van deze vermetele ex-moslim.

  Maar goed. Fijn, prima. ‘k Zou zeggen: wie volgt? Geloofsdwang is namelijk gewoon een hele slechte zaak. Daar zijn we in dit land, door schade en schande, al een tijdje geleden achter gekomen en ik zie het dan ook als een grote achteruitgang dat we die discussie nog eens een keertje moeten voeren.

  Hoe beter gelovigen beseffen dat een relieuze opvatting in Nederland niet meer is dan een persoonlijke overtuiging, des te meer zal de Nederlandse samenleving gelovigen de ruimte geven om te leven naar die overtuiging. De omgekeerde weg, geloofsdwang dus, leidt tot religieuze tirannie. Een soort fascisme.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 5 juni 2007 @ 0.31 uur

 284. Ben ik een weekje uit de lucht, begint Bos weer van die onsmakelijke oprispingen te produceren.
  Tjonge jonge, waarom gooit ie de PvdA zo te grabbel vraag ik mezelf af?
  Hij heeft definitief voor ‘the right-wing’ gekozen lijkt het. Wel een kamikaze vlucht zou ik denken.
  Wouter word wakker, de enige weg gaat over links.
  Hoe kun je je bloedbroeders zó verloochenen en dwepen met de maatpakken.
  Wanneer je voor passie wilt gaan, laat dan zien dat er rood bloed door je aderen stroomt en toon ballen!

  Reactie door kinkel — dinsdag 5 juni 2007 @ 1.22 uur

 285. Volgens mij had Guusje ter Horst zondag bij Buitenhof wederom te diep in het glaasje gekeken want want ze uitkraamde sloeg kant nog wal. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Buitenhof dat ik de tv heb uitgezet. Misschien was dat glaasje wel een glazen bol want er kwam echt geen zinnig woord uit.

  Reactie door Antoinetta — dinsdag 5 juni 2007 @ 6.52 uur

 286. Het Vreeman….. Het ligt allemaal aan externe omstandigheden. Spijkerbroeken en zo.

  Wat een TOTALE ONZIN!!! Het ligt aan het AOW-verhaal en de Hypotheek-rente aftrek verhaal 4 weken voor de verkiezingen. Alles boven de 65 ging gelijk op het CDA stemmen samen met de eigen-huizen-mensen…….. Wat een EZELS dat PvdA, 4 weken voor de verkiezingen 30 zetels in de sloot gtooien, de EZELS…

  Reactie door Geert — dinsdag 5 juni 2007 @ 7.51 uur

 287. Het zegt genoeg over het cda.
  En wat de pvda betreft: if you can’t beat them join them.

  Reactie door hennie — dinsdag 5 juni 2007 @ 10.24 uur

 288. Het misbruiken van de partijtucht om met voorkeur stemmen gekozen nieuwe senatoren te laten afzien van hun zetel in de 1e kamer.Mocht dat zo zijn dan is dat in mijn ogen een gebrek aan respect voor het democratisch systeem. Wat gebeurt er straks als bij de volgende 2e kmr verkiezingen iemand met voorkeustemmen wordt gekozen. Wordt dan ook gepoogd het democratisch systeem te manipuleren??… Een citaat uit een intervieuw met Kees Slager in de Provinciale Zeeuwse Courant van 1/6/2007 lijkt te bewaarheden wat ik vermoedde: Manipulatie en intimidatie vanuit het partijbestuur bestaat dus bij de SP. “Partijtucht was dus niet nodig om Slager toch in de senaat te krijgen. Volgens hem is tot gistermiddag gepoogd twee SP’ers te bewegen van hun zetel af te zien. Bij één van hen was dat dus ten onrechte.” Ik wens jullie veel succes.

  Reactie door Aad — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.06 uur

 289. Ik ben heel benieuwd hoe snel de SP de plannen van dit kabinet een voor een ontmantelt….

  Reactie door cynthia — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.13 uur

 290. Beste mensen wij moeten on voorbereiden op het wonder van deze eeuw. Het “Clashisme” is
  ontdekt bij de PvdA.
  De PvdA’er Heerts blaast hoog van de toren maar ik denk dat het weinig voorstelt.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Clash.rtf

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.15 uur

 291. @ 290 Henk H

  Denk jij nu echt dat de PvdA een conflict aangaat met het CDA en CU,… ik dacht het niet, dit is weer zo’n publiciteitsstunt, je kent het wel,….. even hoog van de toren blazen om vervolgens de reet van het CDA te likken en ons dat versoepelde ontslagrecht rechtstreeks door de strot geduwd te krijgen.
  zie mijn reactie @ 263

  Fijne dag verder en groetjes aan Dee

  Reactie door Pool — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.26 uur

 292. @ 290 Henk H

  Even nog een aanvullend commentaar,…als je dit ook leest, dan denk je, waar heeft die man het over,…

  Heerts kent de precieze inzet van Donner niet.
  “Maar wij zijn niet in dit kabinet gaan zitten om het voor werkgevers goedkoper te maken om mensen op straat te zetten en werknemers zekerheden af te nemen.”

  Reactie door Pool — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.33 uur

 293. De werkelijkheid van Bos & co is infaam en abject! …….Maar het CDA is stil en blijft buiten schot. Dit is niet goed!! Het CDA lacht in het vuistje,…. twee honden vechten om een been…… Jan heeft duidelijk gemaakt dat Bos een misselijk makende leugenaar is en dit was ook nodig! Het boetekleed ligt klaar bij de volgende verkiezingen en ik hoop van harte dat ook het CDA naast de PvdA te biecht moet gaan.
  :-)

  Reactie door john — dinsdag 5 juni 2007 @ 12.24 uur

 294. Woutertje Bos is een PvdAer.DUS liegt hij.
  Wie neemt de adder kwalijk dat hij giftig is?
  Ad

  Reactie door Ad — dinsdag 5 juni 2007 @ 12.25 uur

 295. Off-Topic
  Is dat Europa debat met de burgers voor een ieder toegankelijk of alleen voor een select few? En waar vind dat debat dan precies plaats?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 5 juni 2007 @ 12.27 uur

 296. balkenende en bos is net zoiets als pampers en libero.,

  verschillende etiketten, maar dezelfde inhoud!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 5 juni 2007 @ 12.45 uur

 297. @ 295 Rob de Kuster
  Op de site:
  http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/newspage013_europa_hoenuverder.jsp#0
  moet men zich eerst aanmelden.
  De inspraakbijeenkomsten zijn ook life te volgen. vanavond online de inspraakbijeenkomst op 5 juni in Apeldoorn.
  Morgen in Eindhoven

  Reactie door Elsemie — dinsdag 5 juni 2007 @ 13.00 uur

 298. @294 Ad

  Jij maakt het wel heel erg bont. Die redenatie volgend zou je ook iedere moslim een terrorist kunnen noemen, iedere SP ér machtsbelust (denk aan de nieuwe senator uit Overijssel, een mogelijke Ali Lazrak in de dop). Dat je Wouter Bos een leugenaar noemt is je goed recht in een democratisch land, maar om daarmee alle PvdA leden (enige duizenden Nederlanders), zonder dat je ze kent ook maar even weg te zetten als leugenaars kan natuurlijk niet.

  @297 Rob de Kuster
  En donderdagavond in Den Haag, ik zou zeggen: meld je aan voor één van deze avonden want gisteravond in Groningen zaten er wel heel veel pro-Europese mensen in de zaal en moet Harry van Bommel zich af en toe wel wat eenzaam hebben gevoeld. Maar het is uitdrukkelijk bedoeld voor ALLE geïnteresseerden.

  Reactie door Rob — dinsdag 5 juni 2007 @ 13.32 uur

 299. ach, die Wouter,

  ik vrees dat hij t.z.t in de voetsporen van zijn voorganger gaat treden, en dan loopt Wouter nog meer in de gaten, met al z,n commissariaten. Ik denk dat ie nu al aan z,n netwerk is gaan werken, en daarom de kleptocraten ook niet aan wil pakken.

  Reactie door menno — dinsdag 5 juni 2007 @ 13.43 uur

 300. Hoezo maak ik het bont? De PvdA heeft
  op alle cruciale momenten ALTIJD aan de
  verkeerde kantgestaan- Indonesie,Vietnam,
  samenwerking met de BVD,Paarse kabinetten
  enz enz.Natuurlijk,er zal best ergens een
  ” goede PvdA-er” rondlopen.Om maar even bij
  mijn vergelijking te blijven: er zal best
  eens een adder zijn die niet bijt.Voor je
  eigen bestwil is het verstandig daar maar
  niet op te vertrouwen.Zo ga ik ook om met
  PvdA-ers.Ze liegen tot het tegendeel bewezen is.
  Ad

  Reactie door Ad — dinsdag 5 juni 2007 @ 14.03 uur

 301. @ 268 Gandalf

  Bedankt voor je antwoord.

  Je geeft zelf al een antwoord. Het verwijt van de Pvda dat de SP geen verantwoordelijkheid wenst te dragen moet met juist dat antwoord gepareerd worden.
  De Pvda verkoopt haar geweten, wij niet !, er zijn vast nog leukere metaforen.

  Ik weet niet waarom je deskundige tussen aanhalingstekens plaatst; cynisme of wil je aangeven dat “wij” naar jouw mening niet deskundig zijn en maar beter stil moeten houden ?
  Ik denk dat je jezelf en de rest van het volk tekort doet; Wij hebben de wijsheid juist wel in pacht. De deskundige in het leven is altijd de gewone mens in al zijn hoedanigheden.
  Ik ben van mening dat er initieel geen verschil is in intelligentie tussen geestelijk gezonde mensen. De helft van de nieuwe tweede kamer zijn groentjes, zonder levenservaring inherent aan hun leeftijd.
  Zij hebben het onderwijs van de laatste 25 jaar genoten en zijn een product van het gebrek aan normen en waarden. Vind jij dat wij dat aan hen moeten overlaten ?.
  Wat overblijft is kliek, een old boys network met wat meelopers in de politiek, zo je wil. De beslissingen worden door een handje vol politici genomen hetgeen erg eng is. Juist wij kunnen en moeten het verschil dus maken.

  Op het moment dat de Pvda weer een aanval plaatst, zoek je contact met de media, die moeten er van leven uiteindelijk, en valt ook aan met een waar offensief. Geen antwoorden op de verwijten maar ook karakteraanvallen; Pvda verkoopt geweten, Pvda verkwanselt nederlanderschap, Pvda verloochent het groot graaien, etc naar gelang het verwijt van de Pvda luidt.

  De verwijten van Pool had ik nog tegoed, En hoewel ik het er inhoudelijk niet mee eens ben, vind ik zijn reactie wel goed; Laat je de kaas niet van je brood eten, ben assertief en kom voor je zelf op. Pool vecht terug en dat is alleen maar goed te noemen.

  Beleidsmatig moet je je zaakjes inderdaad in de kamer oplossen maar karakteraanvallen zijn persoonlijk en die moet je ook alszodanig opvatten. Let wel, volgens de geldende normen behoort een ambtelijk onschendbaar minister van Binnenlandse zaken geen partijpolitiek te bedrijven in haar functie. Echter ze deed dat bewust wel in Buitenhof afgelopen zondag. Gezagsgetrouwe mensen kunnen moeilijk manipulatie van de waarheid onderscheiden als het een officieel gezagsorgaan is die het poneert.

  Zo geldt hetzelfde voor Livestro. De insinuatie dat de SP wel eens zou kunnen verworden tot een nationaal socialischtische partij gecombineerd met de expliciete benoeming van JM in het artikel over Chavez in de Telegraaf is bedenkelijk. Immers er lijkt sprake van een structuur, hij had gewoonweg een artikel over Venzuela en Chavez kunnen schrijven zonder de vernoeming van JM. Het artikel stond bol van onwaarheden en fouten, let op ik spreek Chavez zeker niet geheel vrij, en het vernoemen van JM dient dan slechts één enkel doel; een persoonlijke aanval.

  Het zou zeker niet slecht zijn de gegoedheid en capaciteiten van Livestro voor het volk eens tegen het licht te houden. En hem laten weten dat er ook over hem onfrisse geruchten de ronde doen.

  Reactie door ACE — dinsdag 5 juni 2007 @ 14.04 uur

 302. @269/282

  Bonjour L’ecologiste! Je bent er weer, welkom terug.
  Had je gisteren al begroet maar is verdwenen. Kan nooit off topic zijn als iemand weer veilig ‘geland’ is. Toch?

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 juni 2007 @ 14.25 uur

 303. 298 Rob: waarom is iemand, die democratisch gekozen wordt uit diegenen wiens naam op een kieslijst staat,machtsbelust? Diegenen die democratisch die lijst opmaken mogen dat gepaard laten gaan met een stemadvies, maar als datzelfde stem advies een steminstructie wordt, dan lijkt mij dat nu juist weer op machtsmisbruik. Verder is het in de trant van : Papa weet het beter…… Lees ook mijn posting:Reactie door Aad — dinsdag 5 juni 2007 @ 11.06 …..En als ik er dan nog bij vertel dat gisteren kritische postings van mijn hand, o.a. over dit onderwerp, zijn verwijderd van dit forum, dan kunt u zich wel voorstellen dat dat voor mij reden was om mijn lidmaatschap op te zeggen. ….We gaan natuurlijk niet op de “Hugo tour”

  Reactie door Aad — dinsdag 5 juni 2007 @ 14.46 uur

 304. Noem mij een onderwerp , die de PvdA hheft aangedragen voor Jan de Arbeider ?: Roep u maar !

  Reactie door Fred — dinsdag 5 juni 2007 @ 15.07 uur

 305. De kop van Metro (voorpagina, afgelopen maandag) was:
  “Marijnissen noemt Bos een leugenaar”

  JM:
  “.. fair play, Wouter, dat is veel beter, en daar hebben we allemaal iets aan.”

  Moet ik maar zwijgen Metro? En bedankt hè, voor de moeite.

  Reactie door Bas Schoutsen — dinsdag 5 juni 2007 @ 15.55 uur

 306. 304 Fred

  Het blijft akelig stil!

  Reactie door e.krul — dinsdag 5 juni 2007 @ 17.04 uur

 307. Aad,
  opzegging van het lidmaatschap om DIE reden
  kan ik mij al helemaal niet voorstellen.
  Mbt senaatsverkiezing:
  deze verkiezing is in geen enkel opzicht te
  vergelijken met ” gewone verkiezingen”.
  In dit geval weten we exact-zelfs bij naam-
  wie de SP kiezers zijn.Nl. de SP-Statenleden.
  De partij stelt een lijst vast die de meest
  wenselijke samenstelling van de fractie zal
  opleveren.Eerste kamerlid word je niet omdat
  daarmee je persoonlijke behoeften worden bevredigend, maar doe je om de partij te dienen.Statenleden behoren tot de kaderleden
  van onze partij en dan mag je verwachten dat de door de democratisch gekozen organen vastgestelde lijst ook door hen wordt gedragen.
  Als dan toch nog door sommige statenleden
  anders wordt gehandeld, dan zou je mogen verwachten dat de met enkele voorkeurstemmen
  gekozen kandidaat zijn persoonlijke belang
  ondergeschikt maakt aan het belang van de hele partij.Wie dat dan niet doet diskwalificeert zichzelf.
  Ad

  Reactie door Ad — dinsdag 5 juni 2007 @ 17.09 uur

 308. @304 Fred.

  Er zijn heel wat onderwerpen die de PvdA heeft aangedragen voor Jan de arbeider, maar daar werd hij alleen maar minder van, dat zal je wel niet bedoelen.
  Op dit moment zitten zij uit te broeden, hoe de gemeenten hun centjes zelfstandig kunnen beheren en Jan met de Pet kan weer dokken.
  Het is en blijft een neo-liberale kliek.
  Regeren met een zo klein mogelijke overheid en de onderkant van de maatschappij moet overlaten aan de maatschapplijke krachten.
  Vluchten kan niet meer ik zou niet weten waar naartoe.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 5 juni 2007 @ 17.46 uur

 309. http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=848679/sc=aef36b
  Kijk dat is grappig bij ons in de stad is dit ook je kunt Ja,Ja,Ja zeggen maar geen Nee.
  En ja betekent altijd een geld verslindend project.
  Ook bij ons in de stad maken de CDA.PVDA de dienst uit.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 5 juni 2007 @ 17.58 uur

 310. @304
  Met in hun kielzog het FNV want die ging overal met hun gedwee mee.
  Pas op Fred het ontslagrecht gaat er aan de kreten uit den Haag worden steeds sterker.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 5 juni 2007 @ 18.02 uur

 311. Er moet een overheid bijkomen.,

  een voor de mensen., en niet voor de regering zelf!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 5 juni 2007 @ 18.03 uur

 312. Het wordt weer eens tijd voor een revolutie Jan/Truus de Arbeider is altijd het pispaaltje : als hij/zij werkt is het niet goed : als hij/zij werkloos is het ook niet goed : als hij/zij “gratis “werkt is ook niet goed ……..wat is hij/zij dan wel ?

  Reactie door Fred — dinsdag 5 juni 2007 @ 18.31 uur

 313. FNV zijn die de boel het meest bedonderen zeker de Ambtelijke tak daarvan , die laten het gewoon toe dat ambtenaren hun status kwijt raken !

  Reactie door Fred — dinsdag 5 juni 2007 @ 18.33 uur

 314. @297/298.Elsemie/Rob
  Bedankt voor de info. Ik heb me inmiddels aangemeld en ga morgen naar Eindhoven.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 5 juni 2007 @ 19.28 uur

 315. Mensen houdt toch op over Bos en zijn slinkende achterban. Zo gauw Bos in beeld komt hangt hij zichzelf op. Vanmiddag zat hij te schateren tijdens het Vragenuurtje, toen iemand een opmerking van Verhagen: “met Bos ben je de klos!” uit zijn mouw schudde. Het debatje ging over de OZB belasting. Als je deze belastingverhoging schaterend aan de man probeert te brengen levert dat dat mijn inziens weinig stemmen op.

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 5 juni 2007 @ 20.36 uur

 316. @314 Rob de Kuster
  Wat een leuk vooruitzicht om tussen de ‘happy few’ een bloc’aholic te treffen.
  Wedden dat u in het ‘gevolg’ van de Eindhovense fractie een Else’emi weet te vinden?

  Reactie door Elsemie — dinsdag 5 juni 2007 @ 22.57 uur

 317. @316 Jan
  Flauw hoor!

  Reactie door Elsemie — dinsdag 5 juni 2007 @ 23.07 uur

 318. @ 302 Gloria,

  Our day will come. En dan niet helemaal de tekst zoals in het bekende lied maar wel de strekking en wel voor ons allen Gloria en dan ja jij toch wel in het bijzonder. Een mens moet zijn medemens toch niet bruskeren, beliegen, bestelen, bedriegen?
  Samen kan het zo fijn zijn.
  En wij geloven er in! En we nemen de consequenties en de materialisten zullen zich afvragen waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Grootgrondbezitters en vastgoedeigenaren gij kunt uw bezittingen wel telklen maar toch niet meenemen. En wij hebben toevallig wel de vreugde van elkaar. Een mens is weliswaar een lichaam dat gevoed lkan worden met kaviaar maar het heeft ook een geest althans wanneer het een MENS is en een MENS heeft gevoel voor zijn/haar MEDEMENS. En wanneer niet dan bezit hij geen echte diepe kwaliteit. Dus VVD-ers en CDA-ers en PvdA-ers met jullie vastgoedjes denk hier maar eens goed over na voordat je een oordeel uitspreekt over de kanslozen en de habe nichts. Interpretatie van Berlin Alexanderplatz van Rainer Werner Fasbinder (opnieuw in de roulatie)is dichter bij dan je denkt.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 6 juni 2007 @ 0.03 uur

 319. @ 316 Jan

  Wel typisch dat de SP in de oppositie meer voor elkaar krijgt dan de PvdA in de regering. In een normaal functionerende democratie zou dat eigenlijk toch andersom moeten wezen.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 6 juni 2007 @ 0.42 uur

 320. Het is heel simpel. De tijd van mogelijke samenwerking met de PvdA is voorgoed voorbij. De tijd van vervanging van de PvdA door de SP staat voor de deur.

  Reactie door Johnito — woensdag 6 juni 2007 @ 2.09 uur

 321. @301 ACE,

  Goed gezien.

  Het tussen aanhalingstekens plaatsen van het woordje “deskundigen”was cynisch bedoelt.
  Je zegt: “De deskundige in het leven is altijd de gewone mens in al zijn hoedanigheden.”
  Mee eens. Die opmerking onderstreept mijn aanhalingstekens.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 6 juni 2007 @ 6.47 uur

 322. @ Ed Sorrento (283):

  Ter informatie hierbij een vervolg op nr. 256:

  http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2007/06/06/nog-eens-de-ex-moslims/#more-5800

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 6 juni 2007 @ 11.39 uur

 323. @319 Ed Sorrento

  in een normaal functionerende democratie,had de SP gewoon NU in de regereing gezeten ipv de PVDA.

  Reactie door iew — woensdag 6 juni 2007 @ 13.56 uur

 324. Over sarcastische humor gesproken. Sins de nachtmery van balkende dat begon in 2002. Doet de PVDA niks anders als handjes vasthouden. En mee roepen met andere fractie’s als het CDA en VVD.

  Ze praten over een partij programma dat al sins balkende 1 vrijwel niets van terecht kwam. De ene leugen na de andere
  en nog praten over “het gaat goed in nederland”

  De SP is al voor balkende 1 rechtlijnig met altijd de zelfde standpunten en idealen.
  Terwijl de PVDA keer op keer weer met flaters in het nieuws kwam. Geen wonder dat
  de mensen in nederland em niet meer serieus nemen want hij zet zich zelf alleen maar als clown neer.

  Dus ik zou zeggen Marijnissen niet eens op reageren. Types als Bos moet je niet eens
  serieus nemen maar een clowns neus geven.
  Dan staat die alleen maar nog meer voor schut en kan heel nederland er van genieten.

  Reactie door Martijn — woensdag 6 juni 2007 @ 14.06 uur

 325. ‘NU’ schijnt sinds kort een intrigerend woord te zijn..

  Reactie door Alex — woensdag 6 juni 2007 @ 20.58 uur

 326. Ik wil even reageren op Koen van zaterdag 2 juni 12u11 op nr 37
  Weet Koen niet dat de SP ook een onderzoeksburo heeft die dat allemaal nagaat en dat de SP ook scholingen houd en mensen opleidt voor bestuurlijke functies en dat we ook leden hebben die meester in b.v de rechten en dokters en dokterandesen enz zijn. Dat moet Koen eerst maar eens goed nagaan voordat hij commentaar geeft .De SP heeft net zulke goede opleidingen als andere partijen in de TWEEDE KAMER.Want als je geen bekwame mensen hebt kun je niets beginnen

  Reactie door Dirk Schuit — woensdag 6 juni 2007 @ 21.33 uur

 327. wouter is gewoon een zwakkeling hoort niet thuis in de p.v.d.a. daarom ben ik over gestapt naar de sp.

  Reactie door p.v.dortmont — woensdag 6 juni 2007 @ 23.28 uur

 328. Alex — woensdag 6 juni 2007 @ 20.58:

  Goedenavond,

  Waarom … toch niet omdat het kabinet een voorkeur heeft voor NUdisme, met de BILLEN (spreekwoordelijk!) BLOOT wil gaan? en tal van -NU duistere en stiekeme- zaken BLOOT gaat leggen? (was DAT maar waar…)

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 6 juni 2007 @ 23.42 uur

 329. ‘lieg maar raak, er blijft altijd wel iets van hangen’

  mijn complimenten voor deze zin, het beschrijft wouter bos. Bos komt namelijk uit het bedrijfsleven en daar is de motto meer macht, meer geld, meer macht. Een eindeloze honger naar macht, ongeacht de prijs. Ik wil wouter wel zien als hij al zijn macht kwijt raakt, zodra de mensen er genoeg van hebben.

  Reactie door Salwan Aljaberi — donderdag 7 juni 2007 @ 0.29 uur

 330. Ik word een beetje beroerd van alle reacties. Is er nu werkelijk niemand die ziet dat er ook goede dingen worden gedaan door de Partij van de Arbeid. Om maar eens te noemen: het generaal pardon, de aandacht voor het onderwijs, de plannen van staatssecretaris Bussemaker om de zorg voor ouderen kleinschaliger te maken, het streven om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Er wordt hard gewerkt, misschien niet altijd naar de zin van de SP-leden, maar probeer de frustraties rond de formatie nu eens een plekje te geven en kijk gewoon eens vooruit. SP, ga gewoon eens oppositie voeren en hou op over de formatie. Misschien zijn jullie de volgende keer aan de beurt ( over 4 jaar ?)

  Reactie door Yvonne — donderdag 7 juni 2007 @ 6.21 uur

 331. Bussemaker is toch van de ChristenUnie, of toch niet?

  Ik wist het even niet meer, toen de discussie ter sprake in 2de kamer over de abortusboot! Jemig! De dolle mina’s Het maagdenhuis De rooie vrouwen! Dit druist toch tegen alles in, vanwaar de PvdA heeft gestaan!

  Reactie door Jan uit Groningen — donderdag 7 juni 2007 @ 10.58 uur

 332. Etwas muss geschehen.. und sollte geschehen. Oh die hollaendische Poliklinik .. schuldiging.. Politik, davon wird man doch beroerd. Sie lullen nur. Man kriegt die Stimmen und dann…? Dann tut man nikse, nur auf die Telivisione kommen, und elkander beschimpfen. PvdA, SVP.. ene pot natski.
  Oh, die sind vuil, schuldigung..faul!!!

  Reactie door A.F.J. de Rijk, MA — donderdag 7 juni 2007 @ 12.50 uur

 333. Rob de Kuster

  Hoe was het gisteren in Eindhoven ?

  Reactie door ACE — donderdag 7 juni 2007 @ 13.17 uur

 334. Yvonne, vind jij het raar dat op deze site mensen kritiek hebben op de PVDA? Dezelfde PVDA met Wouter Bos die brulde dat hij zonder de SP niet in het kabinet zou gaan zitten? Yvonne, waar zit Wouter Bos nu? En heeft hij binnenkort niet ook 30% loonsverhoging? Dezelfde PVDA die in mijn ogen al jaren schijnoplossingen geeft? De SP heeft volgens mij niets te vrezen van de PVDA en het lijkt mij het beste de PVDA in het midden te laten liggen. Als de PVDA doorgaat met liegen zal de SP denk ik nog harder groeien..

  Reactie door cynthia — donderdag 7 juni 2007 @ 14.10 uur

 335. @333.ACE
  Het was een interesante observatie, ACE. De multiple choice vragen waren niet echt representatief. Mijn belangstelling ging veel meer naar de reacties uit het publiek. De dames en heren politici weten heus wel hoe laat het is. Of de burger met betrekking tot Europa debat werkelijk invloed uitoefend bij dit soort bijeenkomsten of dat het alemaal als politiek correct geensceneerd wordt zal spoedig blijken. Na wat ik gisteren vanuit het publiek gehoord heb is mijn mening alleen maar bevestigd.

  De burger is VOOR een Europese Unie, maar niet de supranationale versie die nu bestaat.
  Deze Europese Unie streeft naar een Europese federatie. Dat is ook de enige reden voor een grondwet. En uit de diverse antwoorden blijkt duidelijk dat men GEEN supranationale Europese Unie danwel federatie wil. Men wil NIET dat individuele lidstaten hun soevereiniteit opgeven. Mensen willen terug naar een Europese Unie gebaseerd op internationalisme. Een samenwerkingsverband tussen de diverse lidstaten en NIET één Europese superstaat.

  Europa zit nu in een spagaat. Als men desondanks op de federale toer doorgaat zal Europa vervallen tot de zoveelste staat van Amerika. In deze opzet; een Europese federatie waarin het liberaal kapitalisme in een grondwettelijk verdrag verankert ligt maakt zich kwetsbaar voor polarisatie. Het verschil tussen rijk en arm zal groeien. Het risico dat Europa van binnenuit verscheurt wordt in dit scenario is zeer reël en is een recept voor conflict. Men zal dan via “anti-terrorisme” wetten de rechten van de burger fors moeten ondermijnen wil men die trein nog op de rails houden. Er zijn veel te veel partijen die de diverse tegenstellingen in dit scenario tegen elkaar zullen uitspelen.
  Amerika, die Europa als een economisch concurrent ziet, is daar één van.

  Gisteren stond er een vraag op het scherm. Welke landen zouden tot de Europese Unie mogen toetreden? Rusland stond daar niet bij zoals terecht uit de zaal werd opgemerkt.
  Maar de Oekraine stond er wel bij en ik weet heel zeker dat dit voor Rusland never nooit een optie zal zijn. De Oekraine bij Europa is ook een recept voor conflict. Met Rusland wel te verstaan.

  De Europese Unie is ooit voort gekomen uit een gemeenschappelijk belang voor kolen en staal. Het was een Europese Economische Gemeenschap; EEG. Het is alleen maar verstandig dat Europa op diverse vlakken een onderling samenwerking aan gaat. Maar de vraag is; HOE. Opgaan in een Europese federatie waarbij individuele lidstaten hun soevereiniteit inleveren en waar het liberaal kapitalisme in een grondwettelijk verdrag wordt verankert is het recept voor een ramp. Koester de verschillen zou ik zeggen. Bouw een sterke Europese Unie gebaseerd op internationalisme.

  Tenslotte hoorde ik het kamerlid voor de CDA gisteren nog een opmerking over president Poetin maken. Poetin neemt de dreiging van het anti-rakettenschild zeer serieus. Poetin weet als geen ander hoe de VS door Freedom House in de voormalige republieken Oranje revoluties gevoed heeft. En Iran is geen bedreiging. Iran drijft op olie, maar is niet eens in staat om deze olie te raffineren. Iran moet geraffineerde olieproducten invoeren. Heeft daarvoor niet de kennis in huis. Maar dit land zou wel een atoombom kunnen maken om die vervolgens op een intercontinale raket te plaatsen die feilloos zijn doelen 8000km verderop weet te vinden? Gelooft u het zelf? Iran heeft zelfs geen intercontinentale raketten.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 7 juni 2007 @ 15.29 uur

 336. Overigens, voor zover ik weet is het grondwettelijk verdrag op 29 oktober 2004 reeds door alle lidstaten ondertekent. Het moet slechts geratificeerd worden.

  Als is dit natuurlijk slechts een formaliteit. Hoezo meer democratisch?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 7 juni 2007 @ 15.40 uur

 337. Iran moet nu geraffineerde olieproducten invoeren en is gedwongen ruwe olie voor een lage prijs te verkopen. Wanneer Iran niet langer van fossielen brandstoffen afhankelijk is, door kernenergie, kan zij zelfstandig de prijs voor ruwe olie bepalen. Althans, dat denken zij.

  Maar Iran heeft niet de capaciteit om kernerergie op te wekken en is daarbij volledig van buitenlandse hulp afhankelijk.

  Iran is niet het gevaar. Pakistan (A.Q. Khan) is dat WEL. Wordt het onderhand niet eens tijd om achter Khan en Musharraf aan te gaan? We plukken wel mensen van de straten in Europa (CIA renditions), maar Pakistan toch maar liever niet? Of weet u een betere manier om een oorlog met Iran te voorkomen?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 7 juni 2007 @ 17.13 uur

 338. Yvonne (330):

  Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar het gaat hier helemaal niet over de kabinetsformatie, maar over door Wouter Bos recentelijk verkondigde leugens over de SP, welke zelfs op een soort campagne lijken. (Ook minister Ter Horst ging hiermee door). Dat is dus heel wat anders.

  Overigens ben ik nog wel voorstander van samenwerking met de PvdA waar nuttig en mogelijk.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 7 juni 2007 @ 17.50 uur

 339. @ Rob de Kuster (336):

  Nee, Rob, ratificatie is abosuluut geen “formaliteit”.
  De procedure met verdragen is als volgt: eerst ondertekening door regeringsleiders c.q. ministers, vervolgens bekrachtiging in de diverse erbij betrokken landen. Gewoonlijk wordt een verdrag pas van kracht als een bepaald minimum-aantal landen dat heeft bekrachtigd. Zolang in Nederland geen “ratificatie” heeft plaatsgevonden (waarvoor het fiat van de volksvertegenwoordiging vereist is) is een verdrag in Nederland GEEN geldend recht.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 7 juni 2007 @ 17.59 uur

 340. @339.Olav meijer.
  Dat weet ik. Maar feitelijk kan dat in het parlement en is dan slechts een formaliteit. Het zou democratischer zijn, zeker nadat de bevolking in een eerder referendum aangeven heeft tegen te zijn, om een nieuw referendum te houden. Ik zou er overigens zeer voor zijn om dit in geheel Europa bij referendum te beslissen. Met name in de UK.

  Wat ik wil zeggen is dat er een lange geschiedenis is vanaf het Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en dat door verdrag op verdrag we nu aanbeland zijn waar we zijn. En dat is niet democratisch te noemen.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 7 juni 2007 @ 19.29 uur

 341. bedankt voor je gefundeerde repliek onder de genereuze titel fair play wouter

  Reactie door andré schmidt — donderdag 7 juni 2007 @ 23.10 uur

 342. Woutertje Bos : Ik lieg nooit , ik ben streng calvinisch opgevoed ; het is mijn broer .

  Reactie door Fred — vrijdag 8 juni 2007 @ 13.40 uur

 343. @ 339 340 Rob de Kuster Olav Meijer

  Bedankt voor je insite informatie omtrent de Europa vergadering in Eindhoven. Ik heb bovendien de vergaderingen op internet gekeken.

  Er vielen me twee dingen op ; de vragen waren duidelijk geleid en een duidelijk alternatief voor het bestaande kader ontbrak volledig. Deze twee punten maken dat het expliciet geen open discussies waren, sterker nog de discussies waren met een professionele stringente managementtechnieken doorspekt. Jammer natuurlijk. Klein managementfoutje was dat ze de politici tussen de mensen hadden moeten laten plaatsnemen. Dit zal me een zorg wezen natuurlijk maar ik wil daarbij benadrukken dat het management slechts minieme detailfoutjes maakten.

  In het oude grondwetvoorstel zaten naar mijn mening conflictpunten met artikelen in nederlandse grondwet, met name op bestuurlijk vlak. Althans zouden dit kunnen zijn. De onder andere daarvoor gecreeerde subsidiariteit is een recht dat buiten het Europese beslissingkader ligt maar niet buiten haar bevoegdheidskader en dient natuurlijk in de eerste plaats een pragmatisch doel.

  Met name het raadgevende karakter van het referendum verlegt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verwachte legimatie door het volk diende dus naast raadgeving ook een verantwoordelijkheidsdoel.

  Kortom bij het oude voorstel was het ratificeren wezenlijk gelijk aan het aanpassen van de status van de nederlandse grondwet en het referendum diende voornamelijk het oneigenlijke doel van legitimatie immers voor grondwetwijziging is 2/3de meerderheid vereist. Overigens zou dit probleem zich ook al voor kunnen doen bij het verdrag van Nice. Dan krijg je een soort gelijke situatie als in onze eigen grondwet : dat artikel 1 op gespanne voet staat met bij voorbeeld artikel 6 en 7. De bevoegdheid ligt daar uitsluitend bij de rechtsprekende macht en is ondanks alle jurisprudentie erg vaag en ongewis. Het maakt een wezenlijk verschil of een volk zo’n onduidelijk situatie legitimeert of niet.

  Alhoewel we de nieuwe voorstellen nog niet precies weten, zou er van een soort gelijke situatie sprake kunnen zijn.

  De promotion en marketing draaien op volle toeren en worden zeer professioneel uitgevoerd.

  De Pee er in. Dient dus waarschijnlijk alleen een promotioneel doel. Een positief preferendum is ook legitimatie door het volk.

  Opvallend fenomeen was dat Den Haag als enige vond dat belasting op europees niveau moest worden uitgevoerd. IB, Vpb en BTW kunnen eenvoudig worden gesynchroniseerd en volksverzekeringen kunnen zonder noemenswaardige problemen onder de subsidiariteit worden geschoven. Technisch dus in feite een simpeltje, ware het niet dat hypotheekaftrek en BPM het probleem van de grondwettelijkheid representeert. Voor onze regering is het dus noodzaak dat belastingharmonisatie buiten een europees verdrag blijft. Men heeft getracht dit het volk zelf te laten aandragen echter de Den Haag vergadering deed roet in het eten.

  Slechts een weet dat onze regering kost wat het kost de belastingen erbuiten wil houden. Terwijl dit voor het nederlandse volk in absolute zin wel eens een aanzienlijk verbetering zou kunnen betekenen. Hooguit gaat de BTW van 19% naar 21 % hoewel 19 % veel dichter bij het europese gemiddelde ligt dan 21 %.
  Maar wat te doen met het Vpb tarief in Ierland van 12,5 % of het Vpb tarief in Bulgarije en Cyprus van 10 % , of het IB tarief van romenië van 16 %, het IB tarief van slowakije van 19 % of het het IB tarief van Estland van 22 %.

  Kortom als iemand redenen heeft om het nieuwe verdrag te boycotten, hoeft men er alleen maar op te staan dat belastingharmonisatie in het verdrag geregeld wordt.

  Reactie door ACE — vrijdag 8 juni 2007 @ 16.12 uur

 344. @ Rob de Kuster (340):

  Zeker, wat betreft een nieuw referendum zijn we het eens.

  @ ACE (343):

  Zoals ook uit jouw verhaal blijkt: er zijn heel veel haken en ogen.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 8 juni 2007 @ 18.59 uur

 345. @343.ACE
  Wat mij betreft, ACE, helemaal niet aan een grondwettelijk verdrag beginnen. Daarmee legitimeer je een Europese federale staat en maak je de weg vrij om de soevereiniteit van 27 lidstaten op te heffen.

  Maar ook bestaande verdragen opereren reeds tot dit doel en moeten terug gedraait worden.
  Europa is reeds een supranationale Unie en daar moeten we wat mij betreft van af.

  Ik ben voor een sterke Europese Unie gebaseerd op internationalisme. Een samenwerkingsverband waarbij de individuele lidstaten hun soevereiniteit behouden. Dus GEEN Europa die zelfstandig belastingen gaat innen.

  Echter, als we hier het grondwettelijk verdrag gaan ontleden kan ik een hele rits opnoemen van zaken die niet deugen.

  Habeas Corpus wordt onvoldoende (niet)gewaarborgt. Men zou de doodstraf in Nederland kunnen invoeren.

  Democratie wordt ondermijnt. De macht ligt bij een Europese Commissie. Die wordt benoemd. Deze commissie kan het Europese parlement negeren. Het parlement heeft geen initiatiefrecht, kan dus geen wetsvoorstellen indienen.

  Lidstaten verbinden zich om hun militaire middelen geleidelijk aan te verbeteren. Europa kan Nederlandse militairen een oorlog insturen.

  Liberaal kapitalisme wordt in dit verdrag verankert en sluit daarmee andere politieke stromingen uit.

  Europees landbouwbeleid kan leiden tot een gebrek aan voedselveiligheid vanwege economische belangen

  Gebrek aan openheid. Hoewel vergaderingen van de Europese Raad van Ministers openbaar worden, de ruim 200 Raadadviesgroepen opereren achter gesloten deuren en ook de Europese Commissie, waar de macht zetelt, blijft achter gesloten deuren.

  Afin, ik kan nog wel even door gaan. Maar ik wil geen Europese federatie, dus ga ik ook geen compromissen sluiten met betrekking tot hoeveel soevereiniteit ik bereidt ben om af te staan.

  Ik vind dat er in ieder geval een nieuw referendum moet plaatsvinden als men opnieuw een grondwettelijk verdrag wil invoeren.
  En persoonlijk zou ik een referendum in alle 27 lidstaten willen zien. Men vraagt hier nogal wat. Daarbij kan men een paar honderd miljoen burgers niet buiten sluiten.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 8 juni 2007 @ 20.00 uur

 346. Ik heb altijd beweert dat onze boskabouter een draaikont is. Kijk alleen zijn gezicht al, is niet van een kabouter maar van een vies klein mannetje! Ik kan beter doorgaan als S.P.-lid in mijn stad dan me met den Haag te bemoeien. Van klein af beginnen, niet?

  Reactie door Els — vrijdag 8 juni 2007 @ 20.28 uur

 347. De strenge beveiliging, het strakke geregisseerde programma gebouwd op stellingen die alleen ruimte gaf voor een discussie over ja en ja-maar en een presentator die meer oog had voor het showelement dan voor een echte inhoudelijke discussie maakte dit circus tot een schijnvertoning. Gelukkig was er ruimschoots kritiek over de opzet én de inhoud en zelfs de voorstanders brachten weinig overtuigende argumenten in, de bekende retoriek. Helaas is mijn ‘blind date’ in de soep gelopen, waarschijnlijk ben ik op het verkeerde been gezet door een ‘paper’ met een onbekende afzender. Of was die oranje van jou Rob? Enfin, de tent ging al snel dicht en nu weet ik het nog niet. Ben ik een muts of ben ik een muts? Ik hoorde van mijn ‘buurman’ dat de EEG inderdaad is ontstaan uit de kolen en staalunie. Omdat hij een leven lang bij muli-nationals had gewerkt wist hij van de rand en de hoed en tja, welk speelveld krijgt de politiek dan nog toebedeeld?

  Reactie door Elsemie — vrijdag 8 juni 2007 @ 20.48 uur

 348. Wie liegt er? Wie spreekt de waarheid? Zorg er eens voor dat de armoede en de rijkdom uit Nederland verdwijnen. Daar hebben we meer aan!

  Reactie van Jan – vrijdag 8 juni

  Reactie door J.B. Gerard — vrijdag 8 juni 2007 @ 22.02 uur

 349. Rob de Kuster Olav meijer

  Ik denk dat wij gedrieen wel consensus hebben over het feit dat een ‘grondwettelijk verdrag er niet moet komen en dat we de meeste argumenten ook wel delen.

  Ik wilde enerzijds wijzen op de professionele marketing aanpak van de voortgang van Europa die het kabinet heeft gekozen.

  Anderzijds wil ik wijzen op de juridische noodzaak van hetzij een aanpassing van de nederlandse grondwet, hetzij een volkslegitimatie. Zonder een van die twee ontstaat een latente juridische veantwoordelijkheidsongelijkheid. Een ieder zou zich kunnen beroepen op zijn/haar grondwet als men zich niet wenst te confirmeren aan de europese grondwet. Ik weet wel dat dit nu voornamelijk als een abstracte hypothese wordt ervaren maar door de structurele rechtsongelijkheid, zal met de oude grondwet zeker maar wellicht ook met het nieuwe verdrag de wetgevende macht feitelijk onderschikt worden gemaakt aan de rechterlijke macht. Wetgeving zal voor een deel worden bepaald door jurisprudentie.

  En ten laatste wil ik diegene die het spelletje van JPB, bewust of onbewust, mee spelen, duiden op de ironie dat juist verdergaande belastingharmonisatie c.q synchronisatie; zeg maar nog nauwere europese samenwerking, feitelijk de nagel in de doodskist van dat verdrag is. Juist diegene die zo uitgesproken voor een europees verdrag is dat hij er ook de belastingen onder wil voegen, inherent het verdrag onmogelijk maak. A self fullfilling fatalism om het zo maar te zeggen.

  Kortom een paar technische argumenten omdat het mijn mening is dat JPB en zijn schapen een nieuw verdrag door de kamer willen jassen zonder zich ook maar enig rekenschap te geven aan de mening van het volk.
  Ik zie in mijn omgeving de een na de ander met open ogen in de tactiek van JPB trappen.

  Reactie door ACE — vrijdag 8 juni 2007 @ 22.25 uur

 350. Net zoals D’66 pleegt ook de PvdA op deze manier politieke zelfmoord. Eenvoudig door haar eigen achterban volledig te verraden.

  Ik hoop dat de SP dit nooit zal doen. Kom op, Jan! Blijf zuiver. Laat je niet meeslepen door het ondermaatse niveau van Woutertje Bos. Ik snap nu ook waarom Woutertje al jaren verliefd is Jan Peter.

  Ik ben er trots dat ik op de SP gestemd heb.

  Reactie door Fred — vrijdag 8 juni 2007 @ 22.34 uur

 351. @ 347 Elsemie

  Jouw buurman heeft de EGKS wellicht een beetje te idealistisch verwoord. De aanleiding voor de oprichting ervan was verre van het altruistische argument dat men voor de officiele buhne aanvoerde.

  Het was feitelijk een koffieclubje in de trant van het Bilderberg fenomeen dat een aantal politici wist te overtuigen dat het nodig was voor de opbouw van Europa na WO2.

  Maar lettelijk alles wat in het Thyssen museun in Madrid hangt is daarvan betaald, neem dat maar van mij aan. Heden ten dage zou Kalbfleisch zich de koning van de wereld voelen als hij zo’n clubje mocht aanpakken.
  Het Thyssen musuem in Madrid

  Reactie door ACE — vrijdag 8 juni 2007 @ 22.40 uur

 352. @347.Elsemie
  Nee, Elsemie, de Newropeans flyer was niet van mij. Ik heb daar niets mee van doen.

  Goh, jammer. Maar ik was me van een ‘blind date’ niet bewust. Ik heb blijkbaar uw posting hierboven gemist.

  Maar omdat deze Europa discussie zich voornamelijk achter gesloten deuren afspeelt wilde ik vooral de vinger aan de pols leggen bij de gemiddelde burger.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 8 juni 2007 @ 22.55 uur

 353. @349.ACE
  Inderdaad. Zoals ik al zei, in deze opzet maakt de EU zich kwetsbaar voor polarisatie.
  De belastingharmonisatie is daar een mogelijkheid toe, maar er zijn er nog veel meer.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 8 juni 2007 @ 23.05 uur

 354. Voor god koningin en vaderland? Ik had dat egens gelezen in de verranderingen van de PVDA !

  Reactie door Martijn — zaterdag 9 juni 2007 @ 0.06 uur

 355. Wat maakt het nu uit of Wouter Bos al dan niet liegt. Veel erger vind ik het dat Don Shepar van Aeagon vorig jaar 6,3 miljoen Euro kreeg (48% stijging) en dat de topmannen gemiddeld met 12% zijn gestegen. En wat doen wij met de minima? Laat ze maar verrekken. Ze kunnen immers naar de Voedselbank toe. En over vakantie gesproken… SP, doe wat je moet doen! En maak je niet druk om onbenulligheden als Wouter Bos. Wees sociaal! (met daden)

  Reactie door J.B. Gerard — zaterdag 9 juni 2007 @ 11.22 uur

 356. CDA ? Christus deed’t het beter!
  Arie.

  Reactie door arie oudshoorn — zaterdag 9 juni 2007 @ 11.43 uur

 357. @351 Ace
  Ik werd vooral bevestigd in de overtuiging dat politici weinig invloed hebben op het spel van de grootkapitalisten. Naast mij werd dan ook felle kritiek geuit op het huidige beleid en de werkwijze van de EEG. Vooral in relatie tot de NATO! Eén pot nat.

  Reactie door Elsemie — zaterdag 9 juni 2007 @ 12.04 uur

 358. @252 Rob de Kuster
  Zo wilde ik graag in gesprek met de ‘gemiddelde’ politicus. In de rokershoek is dat uiteindelijk ook nog gelukt!

  Reactie door Elsemie — zaterdag 9 juni 2007 @ 12.07 uur

 359. Bah, het leugen- en huichelachtige PvdA heeft voorgoed mijn stem verloren, ten gunste van de SP… SP ga zo door! Niet altijd ben ik het met alle punten eens, maar jullie zijn een van de weinige partijen die niet constant liegt, bedriegt en verstoppertje speelt. Steeds meer mensen zien dat in. Steeds meer mensen willen fair-play. Qued erat demonstrandum: de SP groeit en groeit en is zelfs onder mijn rechtse vrienden de populairste linkse partij!

  SP ga zo door!

  Reactie door Hugo — zaterdag 9 juni 2007 @ 12.17 uur

 360. ehm, ‘quod’ bedoel ik…

  Reactie door Hugo — zaterdag 9 juni 2007 @ 12.18 uur

 361. @358.Elsemie
  Nu maakt u mij benieuwd. Heeft dit gesprek voor u nog iets opgeleverd?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 9 juni 2007 @ 12.57 uur

 362. @357.Elsemie
  Politici ontlenen hun macht of gebrek daaraan aan de draagvlak die zij creeren.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 9 juni 2007 @ 13.09 uur

 363. Vorm geven vanuit de inhoud, weet u nog?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 9 juni 2007 @ 13.11 uur

 364. Het is overduidelijk dat Bos & PVDA voortdurend opereren om inderdaad op korte termijn electorale winst te halen. De PVDA visie is gericht op zetels in de wacht slepen, in plaats van goed doordacht beleid te formuleren. Bovendien is het resultaat dat door al dat heen en weer geschuif qua standpunten ook binnen het kabinet de standpunten van PVDA sneuvelen! Men laat zelf al zien dat de standpunten niet rotsvast staan, maar telkens weer naar het momentum bijgesteld worden. Ik heb hierboven al meerdere keren gelezen dat PVDA wat dat betreft steeds meer op CDA gaat lijken. Daar ben ik het volledig mee eens. Het is een volledig kleurloze, krachteloze, manipulatieve centrum-centrum partij geworden en die tendens is ingezet op het moment dat Wouter Bos het stokje binnen de PVDA overnam!

  Reactie door Axie — zaterdag 9 juni 2007 @ 16.03 uur

 365. @363 Rob de Kuster
  De inhoud is gelijk aan economische groei en daar is alle draagvlak op gebaseerd. De ‘gemiddelde’ burger en politicus met een andere agenda staat buiten spel! Als wij een andere inhoud willen zullen we de straat op moeten!
  Een nieuw collectief bewustzijn kweken.
  Stille revolutie!

  Reactie door Elsemie — zaterdag 9 juni 2007 @ 18.53 uur

 366. @366.Elsemie
  Met alleen de straat op gaan kweekt men nog geen draagvlak, Elsemie. Overtuig de burger van uw programma, overtuig op inhoud. Communiceer. Desnoods confronteer. Dan zal daar waar wrijving met het bestaande beleid onstaat vanzelf de mensen de straat op gaan. Daarvoor moet men eerst overtuigen.

  En ik denk niet dat het er om gaat of men wel of niet binnen de Haagse kaasstolp geaccepteerd wordt, maar juist daarbuiten.
  Precies, een collectief bewustzijn creeren. Daar gaat het om.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 9 juni 2007 @ 20.23 uur

 367. Ik zag in een vandaag weer Timmermans in Europa en natuurlijk moest hij weer afgeven op de SP, het kan niet missen.
  Niet hij had de angst bij de bevolking aangejaagd indien de bevolking nee zou zeggen maar de SP jaagt ze angst aan indien ze ja zouden zeggen.
  Wat een gotspe die kerel. Meestal in Europa gewoond, buiten Nederland en komt vervolgens hier wel vertellen wat wij zouden moeten willen omdat hij zich toch wel vermaakt buiten Nederland. Een zeer onbetrouwbaar persoon die zijn eigen zaakjes er lekker wil doordrukken omdat hijzelf en zijn maatjes er baat bij hebben. Niets voor het land zelf en de inwoners die niet kunnen vluchten.
  De meest egocentrische oppotune politicus die ze hebben in Nederland. Ik zou zeggen was lekker in Italie of de andere woonlanden gebleven dan had je daar je ding kunnen doen
  De waarheid doet er niet toe.
  Op eigen kracht laat me niet lachen ze kunnen het niet. Wie is nu de partij die niet ergens voor is maar overal tegen en niet op eigen kracht kan functioneren.
  Ze hebben in dat clubje niet gekeken naar wat ze fout hebben gedaan inhoudelijk. Ze hebben een ontwerp uitgedacht om de PvdA zonder kracht toch te laten groeien door steeds leugens te vertellen over de meest bedreigende politieke partij.
  Daarbij hebben ze naar Verhagen gekeken ook zo’n licht, wat een ongenuanceerd haantje vooral als het om Israel gaat. Hier spelen persoonlijke emotionele motieven mee die met rationaliteit en ministeriele verantwoordelijkheid niets meer te maken hebben. Hij waant zich een kruisvaarder en meet zich eigenstandig machten aan die hem niet toebehoren.

  Reactie door Henny — zondag 10 juni 2007 @ 11.17 uur

 368. ACE (349):

  Zeker zou een nieuw Europees verdrag op bepaalde punten op gespannen voet kunnen komen te staan met de Nederlandse Grondwet. Maar een algemene regel die altijd geldt, is: verdragen gaan BOVEN de nationale wetgeving.

  Het kabinet is inderdaad tamelijk uitgekookt bezig. Staatssecretaris Timmermans lult zich de blaren op de tong in allerlei Europese landen. Hij zegt na ene pijnlijk verwerkingsproces tot de concluise te zijn gekomen dat het oorsponkelijke ontwerp-verdrag inderdaad niet goed was en dat aan de opvattingen van het Nederlandse volk tegemoet moet worden gekomen. Dat is toch al iets. Ook zegt hij, dat andere landen ook wel inzien, dat Nederland iets moet “binnenhalen”. Maar de hamvraag is natuurlijk: waar komt men op uit?
  Hoe dan ook zal ervoor geknokt moeten worden, dat een nieuw ontwerp-verdrag weer aan de bevolking wordt voorgelegd.

  Jouw verhaal over de “verantwoordelijkheidsongelijkheid”(?) en wetgeving tegenover jurisprudentie kan ik niet zo goed volgen. Elke wetgeving kan in concrete gevallen ter toetsing aan de daartoe aangewezen rechter worden voorgelegd. En er blijft altijd een wisselwerking tussen wetgeving en jurisprudentie; soms geeft nieuwe jurisprudentie -bv. naar aanleiding van een verouderde wet- terecht aanleiding tot nieuwe wetgeving. (Om maar iets te noemen: de onder juristen beroemde arresten van de Hoge Raad in 1985 over de ouderlijke macht na echtscheding. Hierin werd in strijd met de wet beslist, en de wet werd naderhand aangepast).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 10 juni 2007 @ 19.09 uur

 369. @ Henny (367):

  Dat afgeven op de SP is volgens mij een algemene richtlijn binnen de PvdA. De laatste tijd doet élke PvdA-er dat, in élk interview, ongeacht het onderwerp. Het wordt er met de haren bijgesleept. Ze hebben dat, denk ik, afgekeken van rat Verhagen.

  Wat Timmermnas betreft vind ik wel dat je te scherp oordeelt. Hij heeft echt geloofd in het (mede dor hem opgestelde) oorspronkelijke ontwerp, maar is van inzicht veranderd, en doet nu zijn best om het e.e.a. rond te krijgen. Wij delen zijn politiek oordeel natuurlijk niet, daar niet van, maar dat is wat anders.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 10 juni 2007 @ 19.20 uur

 370. @367 Henny
  Speciaal voor jou heb ik gezocht naar deze wetenschappelijke verklaring over de functionaliteit van liegen : een leugentje om bestwil en waar de grens ligt met afwijkend gedrag. Ik vrees dat de geestelijke gezondheid van onze regering ernstig in gevaar is!

  ‘Liegen, althans liegen in het klein, is voor de mens een existentiële noodzaak’, schrijft de medicus R.F. Berg in zijn boek Liegen met en zonder opzet. We liegen allemaal en dat doen we met verve. Ook vaak ‘om bestwil’. Want, aldus Berg, het vertrouwen tussen mensen kan weliswaar geschokt worden door de leugen, dat kan het evenzeer door het onthullen van een pijnlijke waarheid. ‘Het geeft te denken dat mensen elkaar bij voorkeur de waarheid gaan zeggen wanneer zij elkaar haten.’
  ‘Mensen die welbewust liegen, menen vaak dat het doel de middelen heiligt’, zegt Baneke. ‘Zoals in een oorlog wordt gelogen door de generale staf om de soldaten aan het front niet te demoraliseren. En in de geneeskunde werd vroeger niet verteld dat iemand kanker had, vanuit de overtuiging dat dat nadelig zou zijn voor het ziekteverloop. Dat strategische liegen, zoals ook een verdachte doet in de hoop op strafvermindering, is niet pathologisch. Maar mensen die dat om de haverklap doen, hebben wel een defect, namelijk onvoldoende geweten. Als iemand die veel liegt daarvan helemaal geen negatieve effecten ondervindt op zijn psychische gezondheid, kun je spreken van een psychopaat. En die vind je heus niet alleen in de gevangenis, die heb je ook onder politici.’

  Wat denk je, zouden ze SP zo gaan haten dat ze de waarheid gaan vertellen?

  Reactie door Elsemie — zondag 10 juni 2007 @ 19.32 uur

 371. De stelling dat globalisering arme landen armer maakt en rijke landen rijker is (makkelijke) onzin.

  Wel is het zo dat er wereldwijd lagen ontstaan, door alle landen heen. Een:
  1. ‘bovenlaag’ die de ontwikkelingen in de ‘wereld’ kan volgen en daaraan kan deelnemen. Een laag met opleiding & ontwikkeling, gezond en welvarend, die ICT-middelen kunnen gebruiken en snappen (waaronder internet).
  2. Een onderlaag die de ontwikkelingen in de wereld niet meer kunnen volgen en daaraan kunnen deelnemen. Een laag met ‘geen onderwijs, slechtere gezondheid, minder tot geen geld, en het niet kunnen gebruiken en/of snappen van ICT-middelen en internet.

  Reactie door Piet — maandag 11 juni 2007 @ 16.57 uur

 372. @371 Piet
  Dat is heel goed mogelijk. De bovenlaag is de elite die de onderlaag onder de duim en aan het werk moet houden. Daarboven is dan nog de bestuurlijke laag die ervoor zorgt dat de geldstroom de goede kant op gaat. Dat is richting kapitalist, the upperclass.
  Leugens zijn handig om dit allemaal zo uit te leggen aan de onderlaag dat ze niet ‘klagen’.

  Reactie door Elsemie — maandag 11 juni 2007 @ 18.15 uur

 373. EN Wouter Bos kon in een televisieprogramma (Toen hij nog in de oppositie zat en ik nog een beetje respect voor hem had,) wel een half uur of zo het erfgoed van Willem Drees toelichten en vertellen waarom hij zo’n ontzag voor de man had. Huichelaar!! De PVDA heeft datzelfde erfgoed in ieder geval verloochend, maar de kans is groot dat ze het samen met andere, NOG LIBERALERE!? partijen de nek hebben omgedraaid, en dat ze er nog even lekker ?opluchtend? over hebben staan pissen. Ik mag wel zeggen, dat de SP de enige partij is die nog echt consequent iets doet met het erfgoed van Willem Drees.

  Reactie door Marc — dinsdag 12 juni 2007 @ 21.24 uur

 374. In een echte democratie krijgt een land de regering die het toekomt, behalve in Nederland !

  Reactie door Stan Peusens — maandag 18 juni 2007 @ 15.02 uur

 375. Politiek..bestaat al generatie’s lang uit Leugens/Toneelspel..Túúrlijk,politici moeten hun eigen koppie boven water zien te houden en ‘t koppie v.d.partij.
  We zien toch iets “leuks” gebeuren met oa:Wouter Bos..Door al die onwaarheden zuigt hij zichzelf en de PvdA naar de bodem v.h. “moeras” (v.leugens)..Dit zal op een gegeven moment ook met het CDA gaan gebeuren.
  Het Volk gaat al die Politieke Leugens op een gegeven moment NIET meer accepteren,zal grootschalig in opstand komen..die opstand is nu op verschillende punten al zichtbaar a.h. worden.
  Velen zien in de SP een soort v. houvast.
  Kijk naar de uitslagen v.d. afgelopen verkiezingen..De bestaande regeringspartijen zijn niet voor niets Bang v.d. SP..Vandaar dat de partij buitengesloten wordt.
  Hiermee maken de regeringspartijen zich óók wéér belachelijk!!`!!
  Waar is hún sterke karakter ??~!!
  Bestaat totaal niet..!!

  Reactie door Anneke — vrijdag 13 juli 2007 @ 13.51 uur

 376. PvdA wil verkering met de SP?

  Op woensdagavond 11 juli was het zover. In de Singelkerk te Amsterdam gingen enkele PvdA leden, waaronder vice-premier Wouter Bos en secretaris van Sociale Zaken Ahmed Aboutaleb, onder leiding van Max van Weezel in discussie met Joost Zwagerman naar aanleiding van zijn door Querido onlangs uitgebrachte pamflet: De schaamte voor links. De discussie volgt de lijn van het pamflet en spitst zich toe op drie onderwerpen: het onderwijs, de multiculturele samenleving en het stellen van morele vragen.

  Zwagerman: ‘het nieuwe leren’ is fataal voor Nederlandse jeugd.Zwagerman is tegen ‘het nieuwe leren’ dat maar voor weinig kinderen is weggelegd en waarbij doceren gelijk staat een ‘duivels’ patroniseren. Alles moet leuk en vooral spontaan zijn. Pabo studenten kunnen geen kennis overbrengen omdat ze geen kennis meer tot zich nemen omdat kennis vergaren patronisering veronderstelt. Flauwekul, meent Zwagerman. Een Marokkaans jochie dat maar net z’n hoofd boven water kan houden, de hele dag Marokkaans hoort en negatief wordt benaderd door zijn ‘Umfeld’ moet goed en degelijk onderwijs krijgen.

  Aboutaleb: geld voor sociale uitkeringen moet naar onderwijs.
  Aboutaleb meent dat het onderwijs jarenlang, ingezet door Paars, is gedomineerd door het ministerie van Financiлn. Een grote fout! Hij draait zich om naar Bos en ze knipogen veel betekenend naar elkaar. Bos gaat er nu 1,8 miljard bovenop gooien. Dat wordt feest! Dit geld moet volgens Aboutaleb ingezet worden voor nieuwe schoolgebouwen en meer eerstegraads docenten. Die zijn er te weinig en dat is ook de reden waarom het onderwijs in Nederland zo abominabel is. Overigens is Aboutaleb van mening dat het geld dat nu naar sociale uitkeringen gaat naar het onderwijs moet!

  Bos: je mag de boerka niet verbieden maar je mag wel zeggen dat je het niet mooi vindt!
  Er moeten meer raakvlakken komen anders valt deze samenleving uit elkaar. Bos meent dat we ons morele vragen moeten durven stellen. Een man uit het publiek roept, ‘waar blijven liefde, kracht en wijsheid?’. Er wordt door de politici benauwd gekeken en deze vraag wordt snel vergeten en niet beantwoord. Bos zegt dat we niet bang moeten zijn voor de ander. Jan Peter Balkenende had het over vuilniszakken en ‘u’ meneer. Wij gaan het hebben over boerka’s. Je kunt niet alles in wetten vastleggen. Je mag een boerka niet verbieden maar je mag wel je standpunt hieromtrent innemen. Volgens Dijsselbloem moet er een beschavingsdiscussie komen. Wat maakt een mens beschaafd? Bij Paars is men te veel bezig geweest met de individualisering. De slinger is doorgeslagen. Er moet weer geпnvesteerd worden in het publieke domein.
  Aboutaleb trekt de conclusie dat Amsterdam een schizofrene stad is waarbij de waarden vrijheid en solidariteit voor problematische uitwassen zorgen.

  Max van Weezel wil tussendoor weten of de SP een democratische partij is.
  Er wordt door de aanwezige politici een beetje besmuikt gelachen. Geen direct antwoord. Je hoort wel rechts en links uit het publiek (meerendeel PvdA aanhang) ja roepen. Volgens Jeroen Dijsselbloem is de SP een interessante partij en Groen Links nogal wereldvreemd. Ook verklapt hij dat de PvdA vaak heeft ingestemd met voorstellen van de SP die onbetaalbaar waren en volstrekt niet realistisch. Daar moeten we het wel over gaan hebben. De SP moet snel in de regering komen.
  Diederik Samson is voor samenwerking met de SP. Bos twijfelt nog een klein beetje. Immers de SP wil geen oorlog om op te komen voor de zwakkeren. De PvdA wil dat wel.

  Bos: generaliseren mag bij het multiculturele debat.
  De PvdA, aldus Bos, moet het multiculturele debat aangaan. We schrikken nog veel te snel terug. Je kunt problemen alleen oplossen als je er ook naar kijkt. Dit betekent dat je ook mag generaliseren. Zo heb ik vertrouwen in de aanpak van Ahmed Marcouch in Amsterdam-West. Ik ben daar geweest. Dat voelt goed en hij boekt resultaten en ja daar hoort ook generaliseren (Marokkaanse hangjongeren zorgen voor veel overlast) bij. De PvdA wil het multiculturele debat emanciperen en dat vraagt om positie innemen.

  Bos: meer smaken links maakt Nederland sterker.
  Bos wil graag samenwerken met de SP maar er moet eerst een debat gaan komen. We hebben dit laten liggen meent hij. Er wordt door Van Weezel geopperd dat de SP tegen grote investeringsprojecten is. Bos zegt “ik ook”!. In de praktijk van alledag maak je je handen wel eens vuil en wordt je teleurgesteld. Dat hoort er allemaal bij. Dit gun ik de SP. Er zitten ook raakvlakken tussen de PvdA en de SP en samen maken we Nederland sterker met verschillende smaken links.

  Deze avond werd ons aangeboden door Vrij Nederland en Querido

  Tekst Tess Jungblut

  Reactie door tess — zaterdag 11 augustus 2007 @ 16.56 uur

 377. De bijbehorende foto’s

  http://www.zeeburg.nu/index.php/site/comm/pvda_wil_verkering_met_sp/

  Reactie door tess — zaterdag 11 augustus 2007 @ 17.00 uur

 378. Joop den Uyl zou zich omdraaien in zijn graf, als zou weten wat de PVDA nu allemaal uitspookt.
  Deze man had hart voor de arbeider, nu lijkt het wel of er alleen maar kantoorheren bestaan, nou geloof me, er zijn nog genoeg mensen die het met een overall aan moeten verdienen, maar dit is de vergeten groep!
  Ik heb Bos ook een poosje geloofd, maar nu hij aan het handje van Bakellende loopt, nee laat maat, ik ben blij dat ik op de SP gestemd heb.
  Ondanks alle kritiek, ga zo door Jan, en uiteraard geldt dit voor de hele SP!

  Reactie door Kees — donderdag 6 september 2007 @ 17.23 uur

 379. Zo zie je maar:

  “Wouter, het kan haast niet meer stouter”

  Reactie door Rene — zaterdag 8 september 2007 @ 9.55 uur

 380. Ach meneer Balkenende, een ‘zesjescultuur’ is lang zo slecht nog niet. Kijk nu eens naar meneer Bos. Die is tenslotte cum laude afgestudeerd en er komt een hoop onzin uit die man. Geef mij dan maar de hard werkende burger die zich met een zesje zich prima staande houdt en de werkelijke drijfveer is van dit Nederland. Nee, zeggen jullie in Den Haag. Want hoewel de economie is gegroeid korten we gewoon de werkende mensen, want na het zuur komt geen zoet, maar het wordt steeds zuurder.

  Reactie door Rene — zaterdag 8 september 2007 @ 10.01 uur

 381. Maar we zitten er maar mee:
  Balkenende Bos en Rouvoet 3 ouderwetse gereformeerde Mannenbroeders onder elkaar. Al 100 jaar lang hebben dat soort lieden al wat leugens bij elkaar verzonnen. Dus enige fantasie kan je ze niet ontzeggen. Maar wij blijven natuurlijk wel eerlijk strijden.
  , want liegen zit ons niet in hyet bloed.

  Reactie door Dik Evertse — zaterdag 6 oktober 2007 @ 21.02 uur

 382. Eigenlijk niks nieuws onder de zon.
  Van meet af aan is al duidelijk dat die Wouter absoluut niet te vertrouwen is.
  Met zo’n gast moet je ook eigenlijk niet eens meer willen praten. Heeft geen zin, komt geen eerlijk woord uit.

  Reactie door Gjan — zaterdag 24 november 2007 @ 11.55 uur