Een regeerakkoord met plaatjes…

donderdag 14 juni 2007 :: 15.57 uur

De ambities van het kabinet zijn vaak mooi, maar in het vandaag gepresenteerde beleidsplan staan veel te weinig concrete stappen om ze te verwezenlijken. Dat concludeert SP-Kamerlid Agnes Kant na eerste lezing van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen. “Er is enorme behoefte in de samenleving aan schaalverkleining in onderwijs en zorg, bestrijding van bureaucratie en versterking van de buurten en wijken, maar we zien te weinig concrete maatregelen die voor echte verandering gaan zorgen. Het ziet er naar uit dat die pas met Prinsjesdag komen. Het land wordt weer 100 dagen in de wacht gezet.”

Kant: “Af en toe kreeg je bij het zien van de 100 dagen tour het gevoel: het zijn ontdekkingreizigers in eigen land. Het is goed dat het kabinet het land in is gegaan, maar meteen denk je: zo zou het altijd moeten zijn. Alleen is de oogst wel erg mager, als ik dit beleidsprogramma zie. Het lijkt erg op het regeerakkoord, maar dan met plaatjes, peilingen en citaten.”

Het ziet er volgens Kant naar uit dat een aantal typische SP-inzichten hebben postgevat in dit nieuwe kabinet. “Zie de pleidooien voor kleinschaligere verpleeghuizen, de aanpak van de buurten en de wijken, de aanpak van schooluitval, de beperking van de huurverhoging, de centra voor jeugd en gezin, het maximeren van de topinkomens in de publieke sector. Maar gezien de gepresenteerde voorstellen lijkt het halfslachtig te worden opgepakt.” Als voorbeeld noemt ze de zorghuizen in de buurt. “Geweldig dat het omarmd wordt, maar waarom dan niet jaarlijks 1500 nieuwe woonplaatsen voor ouderen grotendeels in de buurten? Het ontbreekt aan concrete voorstellen. Net als bij de voornemens om extra handen aan het bed te krijgen in verpleeghuizen.”

“We lezen ook mooie woorden over schaalverkleining in het onderwijs, maar in de praktijk worden goede scholen gesloten, alleen omdat ze te klein zouden zijn. Waarom zien we nog steeds geen concreet plan voor schaalverkleining in het onderwijs? Hoe zorgt het kabinet ervoor dat deze ambities niet aan vrijblijvendheid ten onder gaan?” De SP zal in het debat volgende week voorstellen om in plaats van de fusieprikkel in het onderwijs een kleinschaligheidsbonus in te voeren.

Met betrekking tot Europa lijken op het eerste gezicht de inzichten van de SP aanhang te winnen binnen het kabinet, concludeert Kant. “Het onzalige idee om een Grondwet voor Europa te maken is verlaten en in een volgend verdrag moet duidelijk worden waarmee Europa zich moet bezighouden en waarmee juist níet. Tot zover krijgt het kabinet ook steun van de SP. Maar die steun verdwijnt onmiddellijk als wordt ingestemd met een nieuw verdrag waarin meer vetorechten worden ingeruild voor besluitvorming waarbij Nederland zijn autonomie verliest. Uit alles blijkt dat hier de geesten rijp voor worden gemaakt. Daarmee wordt de positie van Nederland verzwakt, wordt de kans groter dat beslissingen tegen onze zin worden doorgevoerd en zo zal het draagvlak voor Europese samenwerking alleen maar afnemen. Dat willen wij niet.”

“De magere voorstellen passen niet bij de uitgesproken ambities, en heikele punten als de AOW en de ontslagbescherming schuift het kabinet weer voor zich uit. Het armoedebeleid wordt vooral op het bordje van de gemeenten gelegd. Dat is allemaal weinig daadkrachtig en inspirerend. Het kabinet heeft van veel mensen het voordeel van de twijfel gekregen – ook van ons – maar op deze manier raakt het krediet erg snel op.”

Kant ziet parallellen tussen de recente G8-top en de 100-dagen campagne van dit kabinet. “We zien stralende politici die, omringd door camera’s, zeggen oog te hebben voor de noden van de mensen. Ze spreken fraaie ambities uit waar geen fatsoenlijke mens tegen kan zijn en wekken daarmee veel verwachtingen. Maar als gevraagd wordt wat er nu concreet wordt gedaan, welke actie er op welke termijn wordt genomen, dan worden we toch teleurgesteld. De SP hoopt van harte dat het kabinet zeer snel met veel concretere voorstellen komt en nu eindelijk aan de slag gaat. Wij zullen dat in ieder geval zéker doen.”

Persbericht SP

Hieronder vind je de reactie van Agnes Kant op Radio 1.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Onderstaand de reactie van Agnes Kant op Nederland 1 bij de live-uitzending van de NOS.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

112 Comments

112 reacties

 1. Het plan werd 100 dagen lang aangekondigd alsof er groot vuurwerk zou komen, maar dit is echt een nat rotje.

  Reactie door Sam — donderdag 14 juni 2007 @ 16.12 uur

 2. Beste Agnes,
  Je hebt je best gedaan, maar er viel echt geen garen te spinnen van deze bijeen gesprokkelde woordenbrij. En die braven broodschrijvers maar pennen. Als ik daar als journalist aanwezig was geweest, had ik mijn ongenoegen luid en duidelijk laten blijken. Wat een vertoning zeg!

  Reactie door Harry Scheltema — donderdag 14 juni 2007 @ 16.26 uur

 3. Schijnambitie!
  En weer wordt er niets gezegd. En weer wordt de boel opgeschoven. Tot aan prinsjesdag maar weer doorrommelen. Veel praten en niets zeggen. Wat een flutkabinet!
  Ik kan die hoofden nu al niet meer zien… Het is toch niet om aan te horen:
  Eerst 100 dagen nodig om het land in te gaan en dan nu gewoon weer zeggen dat 100 dagen te kort is om met concrete zaken te komen.
  Boekwerken vol, maar het blijft rekken en vager kan het niet.
  Mis(t)kabinet!

  Reactie door Gloria — donderdag 14 juni 2007 @ 16.35 uur

 4. Veel beloven, weinig geven doet de gek in vreugde leven…….wie gelooft er nu nog in mr. Ellende ??

  Reactie door de Bruin — donderdag 14 juni 2007 @ 16.43 uur

 5. Na honderd dagen landloperij is het er dan toch, een regeerakkoord.

  100 dagen stilstand en stilte in de tweede kamer.

  En nu maar hopen dat er wat terecht komt van hun mooie prentenboek.

  Ben benieuwd welke daadkracht ze tevoorschijn toveren na hun verdekte opstelling en buitenspel plaatsingpolitiek.

  Ben echter bang dat ze niets daadkrachtig gaan aanpakken, maar dat in plaats van “samen’ er een “DOE HET ZELF U ALLEN”

  Zij staan er bij, kijken er naar en delen de lakens uit.

  Reactie door e.krul — donderdag 14 juni 2007 @ 16.47 uur

 6. @2 Harry Scheltema

  Mee eens! Ik irriteerde mij ook aan de slappe journalistiek! Er is veel te weinig tegenwicht.

  Reactie door Gloria — donderdag 14 juni 2007 @ 16.49 uur

 7. @4 e.krul

  Haha, ja we geen ze voortaan landlopers noemen.

  Reactie door Gloria — donderdag 14 juni 2007 @ 16.50 uur

 8. De SP is een goed voorbeeld voor dit kabinet wat betreft het land in te gaan, verkiezing of geen verkiezing maar ze zijn altijd actief bezig in het land.

  Reactie door lapper — donderdag 14 juni 2007 @ 17.08 uur

 9. De echte plannen zijn in nevelen gehuld.
  Ze zullen wel bij zichzelf denken,dan hoeven we ook geen kritiek te incasseren.
  Op naar de volgende 100 dagen wachten.
  Misschien dat ze dan op prinsjesdag kunnen onthullen dat ze een paar fietsendieven op heterdaad hebben betrapt.
  Mvg, William2

  Reactie door william2 — donderdag 14 juni 2007 @ 17.29 uur

 10. Ik denk dat ik vandaag eens een fiets ga stelen.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 17.57 uur

 11. Geniaal idee een fietsenplietsieexercitie.

  Fietsen moeten voortaan met een fietsenplietsiepieper worden uitgevoerd. Deze pieper maar ook het wielslot, het kettingslot en de fietsenplietsieindentificatiecodestikker moeten voorzien zijn van een fietsenplietsiekeurmerk. De fietsenplietsie gaat een keer per maand in de schuurtjes van de mensen controleren of de fietsen wel helemaal voldoen aan het fietsenplietsieveiligheidssysteem. Er zullen ook fietsenplietsierazzia’s worden gehouden bij scholen en discotheken. Om de handhaving te ondersteunen worden de boete’s voor fietsenplietsie onveilige fietsen verhoogd naar een minimum van € 225,50 welke ter plekke zal moeten worden afgerekend. Voor mensen die onterecht proberen onder de controle uit te komen door te stellen dat hun fiets gestolen is, zullen een bestuurlijke boete van € 310,50 krijgen opgelegd als zij niet kunnen bewijzen dat hun fiets wel echt is gestolen. Het aantal in eigendom zijnde fietsen zal moeten worden opgegeven bij de belastingdienst en natuurlijk bij het nog aan te realiseren fietsenplietsieregistratiesysteem. De leiding van de fietsenplietsie is een enorm verantwoordelijke taak en zal waarschijnlijk worden vergeven aan mevrouw fietsenplietsie fietsenplietsie Verdonk zelf en alhoewel er met een hoger salaris werd rekening gehouden, is zij bereid dit te doen voor slechts € 518.000,25 per jaar, exclusief onkostenvergoeding en emolumenten. De fietsenplietsie is er dan ook van overtuigd dat de doelstelling van 100.000 minder gestolen fietsen zal worden gehaald als iedereen goed meewerkt.

  En wij maar denken dat ons kabinet niets uitvoert. Goedkoper kunnen ze het niet maken maar ook niet concreter.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 18.39 uur

 12. De problemen waar dit land dankzij jaren van CDA en neoliberaal beleid mee kampt; die kunnen natuurlijk nooit tot prinsjesdag opgelost zijn.

  Waar Balkenende wel de plank direct al missloeg; dat was de eerste “zuil”, waar zijn kabinet voor moest staan en hij noemde die zuil “openheid”.

  Wel wel wel….de mond vol van openheid; maar wel direct voor het aantreden van dit kabinet al een eventuele openheid over Irak de nek omdraaien; dat is een paradox. Dat stemde me niet vrolijk. Ik hoop echter dat ze de rest waarmaken; tenzij het weer eens over onze ruggen wordt bekostigd en dat die kilometerheffing wordt uitgesteld!

  dessalniettemin vertrouw ik dit zooitje niet meer. Er is daarvoor in het verleden teveel gesloopt en gebeurd in de sociale zekerheid en in de zorg.

  Reactie door ReneR — donderdag 14 juni 2007 @ 18.40 uur

 13. Scouting nederland was op de TV met hopman Tichelaar en assistenten.

  Agnes ook nog gezien, gelukkig was zij geen lid maar droeg ze een warm hart toe door te zeggen dat ze toch ook wel goede dingen hadden afgesproken in het scoutingboekje en dat ze er in de nieuwe versie prachtige illustraties hadden bijgemaakt en het nu een stuk aantrekkelijker ‘leek’
  Dit schoot de journalist van de NOS die helemal uit zijn nest gekomen was in het verkeerde keelsgat. Hij denkt er moet toch wat gebeurd zijn en zo vertaalde hij het verhaal” Er was een partij die het helemaal niks vond, welke partij denkt u dat dat is”
  En afgaand op DIE uitspraak en niet de werkelijkheid zei die persoon die die partij niet zo zag zitten De SP natuurlijk.Ach gut Agnes Kant natuurlijk.
  Er was nog een partij die hetzelfde vond mar wel een goed woordje had voor hulphopman Klink.
  De journalist die steeds zocht naar wat meer controverse zei tegen Klink.
  Femke vond dat u het goed deed, of zoiets en Klink was meteen verrukt je zag hem groeien Ja maar ik heb ook erg veel respect voor Femke. (red. ze was ooit lid van de kabouters en kan daar maar niet los van komen)

  Rouvoet vrolijk dansend met de kleintjes op het schoolplein,het leek wel Belgen in Afrika of zoiets, wat begrijpt hij ze toch goed, althans zo lang ze doen wat hij zegt natuurlijk en De Here niet verlaten want dan kent hij ze niet meer.

  Gadverdamme………

  Reactie door Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 18.42 uur

 14. Weer een uitstekend verhaal van Agnes Kant. Daar niet van. Maar foei, zij moet wel haar rekenkunde bijspijkeren. Zij had het over € 5 miljoen voor armoedebestrijding. “Dat is € o,30 per arm gezin”, zegt zij gedecideerd. Maar beste Agnes, er zijn toch niet pakweg zo’n 17 miljoen arme gezinnen in Nederland? Overdrijven kan soms een goed doel dienen, maar als het zo ver gaat schiet het z’n doel voorbij.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 14 juni 2007 @ 18.44 uur

 15. Het is maar weer eens gebleken hoe ontstellend dom het volk is.

  Het kabinet heeft 100 dagen geluisterd en dit is nou het enige dat dat domme volk heeft weten te verzinnen.

  Uit 100 dagen luisteren naar zo’n dom volk, dat zo weinig zinnigs heeft te zeggen, is de conclusie getrokken dat het kabinet de Europese grondwet maar beter zelf kan afhandelen.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 18.44 uur

 16. Een grote klootenzooi.Drie keer NIETS.Ambitie van lik me versie.Ik leef bij de hoop dat plaat voor zijn kop Donner, het kabinet laat ploffen.

  Reactie door rafstal — donderdag 14 juni 2007 @ 18.47 uur

 17. Uw hoeft NIETS te verwachten ; de ratten knagen gewoon door !

  Reactie door Fred — donderdag 14 juni 2007 @ 18.47 uur

 18. Helemaal met Agnes eens!

  Wat een gelul zeg.
  Eigenlijk ook een motie van wantrouwen tegen jezelf. (als kabinet)
  Je hebt 100 dagen nodig om je op de hoogte te stellen van de problemen in Nederland?

  Waar leefde je dan voordien?
  In een Limburgse grot of zo?

  Reactie door Timbo — donderdag 14 juni 2007 @ 18.58 uur

 19. Olav per week zei ze er toch bij

  Reactie door Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 18.58 uur

 20. 14. Timbo

  “De gewonen mensch” is voor hoogopgeleiden en mensen in Den Haag een exotisch dier geworden.
  In een ding hebben ze wel gelijk na hun regeerperiode zijn ze bijna allemaal uitgestorven.

  Reactie door Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 19.03 uur

 21. In plaats van door het land te trekken en deze show voor te bereiden, hadden ze beter de plannen van de vorige regering kunnen stopzetten. Vorig jaar was het al bekend dat de financiering van scholen via postcode zal gaan plaats vinden. Dit onzalige plan hebben ze gewoon uitgevoerd, zodat scholen die geen achterstands leerlingen hebben extra geld krijgen en scholen met achterstands leerlingen niet of veel minder. Om op het VMBO meer praktisch gericht onderwijs te geven , moeten de klassen kleiner. Kortom als de minister van onderwijs het boekje van Prick had gelezen en de laatste jaren wat om zich heen had gekeken , had hij maanden geleden al met goede maatregelen kunnen komen . Nu staat alles voor het komend schooljaar al in de steigers en wordt het er niet beter op. Ik zie het komende jaar nog meer leerlingen zonder boeken aan het begin van het jaar, want gratis boeken is ook uitgesteld.
  Op het nieuws was er ook sprake van 50000 vrouwelijke vrijwilligers. Als de ministers vinden dat er 50000 vrouwen als vrijwilliger aan de slag moeten , dan zou het hun sieren als hun eigen vrouwen daartoe het voorbeeld geven. Het salaris van een minister is zodanig dat zij bij een eventuele scheiding of overlijden niet terugvallen op het minimum.
  Ik begrijp niet hoe ze het durven te verzinnen, waarom geen mannen
  én vrouwen? waarom niet gewoon betaald werk zodat mannen én vrouwen economisch zelfstandig kunnen zijn.

  Reactie door Charlotte — donderdag 14 juni 2007 @ 19.15 uur

 22. Rem Koolhaas is verkozen tot architect van het nieuw te realiseren en 812 miljoen euro kostende fietsenplietsiehoofdkantoor te Utrecht. Ene heer Zalm is inmiddels aangesteld als President commissaris van de fietsenplietsie en vindt zijn salaris van 1,1 miljoen alleszins redelijk en in verhouding met de zware taak die hem te wachten staat. Fietsenplietsiedirectrice Verdonk heeft in een persconferentie aangegeven net zo consequent en kordaat te zullen optreden tegen fietsenplietsieveiligheidsysteemovertreders als zij dat vroeger ook deed tegen die enge allochtonen. Straf optreden is uiteindelijk verreweg beste ; was haar devies. Zalm reageerde verbaasd op de aantijging van de media als zou hij enkel maar zou zijn aangesteld om het voormalig takkewijf te behoeden voor misselijkmakende uitspraken en met geweld geronselde en gefingeerde op papier gezette uitspraken van overtreders.

  Zoals vorige keer voert mevrouw Verdonk alleen maar een door de Pvda bedachte en georganiseerde wet uit, niet meer en niet minder; oreerde hij schaterend van het lachen onderwijl zijn champagne morsend op de fietsenplietsiereceptie vrolijk.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 19.20 uur

 23. Het “rondneuzelen”van het kabinet lijkt eerder op een propagandastunt.Diepgaande concrete voorstellen zijn niet uit de gesprekken met geselecteerde mensen uit de bevolking naar voren gekomen of zijn genegeerd.De 3 deling blijft.Pappen en nat houden is het devies.De dure oorlog in Afghanistan laat geen extraatjes toe.Het inkapselen van burgerrechten zorgt voor meer controle/bureaucratie,dus van afslanking komt weinig terecht.De belasting wordt stiekem verhoogd via “veiligheids”wetten,kilometer-heffing en sluipend toestaan van gemeentelijke belasting verhogingen van (OZB)riool en afvalstoffen heffingen.In de E.U. gaan de grote landen,Duitsland,Frankrijk,Engeland,Spanje,Italie en (Polen)(wil dit afdwingen)via meerderheids beslissingen, hun macht uitoefenen,via achterkamer-onderonsjes.
  Kortom Balkenende tovert weer flink wat konijnen uit zijn hoed.En daar staat de bevolking niet op te wachten.

  Reactie door Msaan Arkenbosch — donderdag 14 juni 2007 @ 19.22 uur

 24. Ik heb het commentaar van Agnes en verder van niemand die dit kabinet meer dan normale beschouwing waard vind nodig om het gevoel kwijt te raken dat we hier te maken hebben met een iene miene mutte kabinet. Laat ons al onze inspanning leveren om er zo snel als mogelijk vanaf te komen

  Reactie door herman kemper — donderdag 14 juni 2007 @ 19.47 uur

 25. Ach kom, niet allemaal zo negatief. Om maar eens wat te noemen van wat de fietsenplietsiecoalitie nu al heeft gerealiseerd :

  fietsenplietsieambitie.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 19.49 uur

 26. Ja hoor daar zijn we weer. Ik mag hopen dat de reacties die ik even heb gelezen niet van SP-leden zijn, maar ik vrees van wel.
  Wanneer de SP haar verantwoordelijkheid zou hebben getoond dan was er nu misschien een ander kanibet geweest.
  Dat heeft de SP echter nooit gewild. Het is louter een partij van schreeuwers/sters (sorry Agnes, het is gewoon de realiteit) die probeert zieltjes te winnen. Het is heerlijk werken zo en lekker makkelijk,gewoon overal lekker tegen aanschoppen. Ga daar vooral mee door, want zolang de SP niet in een kabinet zit (zal ook NOOIT realiteit worden) kunnen we als Nederland nog een beetje geloofwaardig overkomen. Blijf dus vooral doorgaan met waar jullie goed in zijn.
  Derk

  Reactie door derk — donderdag 14 juni 2007 @ 19.51 uur

 27. de Marktwerking leidt tot Bonus-jacht leidt tot werkgelegenheid-verlies dat leidt tot Loyaliteits-verlies van de arbeider , dat leidt tot verharding van de maatschappij , dat leidt terug naar elementaire levensbehoud = roven , plunderen en moorden .en toen kwam de profeet terug op aarde ????????????????

  Reactie door Fred — donderdag 14 juni 2007 @ 20.01 uur

 28. De mening van het volk is wat ik in tegenstelling tot de fietsenplietsiecoalitie niet zie.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 20.04 uur

 29. @20 Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 19.03,

  ““De gewonen mensch” is voor hoogopgeleiden en mensen in Den Haag een exotisch dier geworden.”

  Er hebben ook genoeg hoogopgeleiden op SP gestemt hoor. Ik ben zelf ook hoogopgeleid, stem SP en ben ook nog wat actief lid. Zo slecht is het nog niet gesteld met de hoogopgeleiden hoor.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 14 juni 2007 @ 20.09 uur

 30. 27. Evert Tighelaar.

  Dat begrijp ik.
  Het was meer een reactie op de reactie van het rondrijdende cirkus waarvan de figuranten deden alsof het allemaal zo nieuw was en echt niet wisten dat mensen zo leefden etc..etc…. omdat ze er dus blijkbaar nooit komen en zich ‘blijkbaar’ nooit werkelijk in de ander verdiept hebben.
  Ik heb even geen zin om heel serieus te reageren maar dit was de strekking.

  En Erik dat je niet dom was dat wist ik al wel, ik lees je altijd.
  Fijn dat mensen zoals jij verder kijken dan de spreekwoordelijke neus lang is.
  De kunst is nl. je mening niet af te laten hangen van je eigen situatie maar van een rechtvaardig mensbeeld. Dat is dus in deze wat ik ‘extra’ waardeer.
  Ik ben lid geweest, weer opgezegd en nu weer twijfelend om wederom lid te worden.
  Mijn probleem is altijd dat ik graag onafhankelijk blijf om vrijuit te kunnen gaan maar wel het goede doend.

  Reactie door Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 20.21 uur

 31. Gevleugelde uitspraak van de fietsenplietsie ;

  Wij halen je bij sukkel.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 20.27 uur

 32. 24. Herman Kemper.

  Ik heb er ook geen ‘serieuze’ aandacht aan besteed. d’r vanaf moeten we maar hoe in godsnaam? In Gods Naam misschien?

  Reactie door Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 20.31 uur

 33. Je moet bedenken : het is allemaal voor het vaderland …….

  Reactie door Fred — donderdag 14 juni 2007 @ 20.49 uur

 34. A bonfire of vanity, meer is het niet. Dat nieuwe kabinet.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 14 juni 2007 @ 20.59 uur

 35. Duitsers over het huidige anti-fietsendiefstalplan van
  de regering: http://taz.de/blogs/meineguete/2007/06/14/750000-gestohlene-fahrraeder/

  Reactie door Ineke van der Maat — donderdag 14 juni 2007 @ 21.05 uur

 36. Het is een slaap liedje van dit kabinet.
  Slaap volkje slaap jullie zijn een dom schaap.
  Slaap volkje slaap wij zetten jullie voor aap.
  Slaap volkje slaap het is de 30 % verhoging van ons loon die in onze zakken gaat en jullie laten alleen maar een gaap.
  Slaap volkje slaap gestemd op Bos een kapitalistische schandknaap.
  Slaap volkje slaap jullie zijn een lammetje en te stom voor een volwassen schaap.

  Reactie door De Hakker — donderdag 14 juni 2007 @ 21.25 uur

 37. Als je minister was , waar zou je dan aan denken , als je in een goed blaadtje wil komen staan met je toekomstige werkgever ? Dan moet je natuurlijk zoveel mogelijk geld ergens vandaan halen en hem/haar dat toekennen ; waar is veel weg te halen : juist bij zo’n 10 miljoen arbeidertjes ( natuurlijk niet bij werkgevers , die het al zo moeilijk hebben met het verdelen van de bonnussen aan de toppers ) dus wat kan je verwachten ………………………….? ja …………….ja …

  Reactie door Fred — donderdag 14 juni 2007 @ 21.27 uur

 38. Dit kabinet is een luchtballon wanner ontploft hij??????

  Reactie door wem — donderdag 14 juni 2007 @ 21.41 uur

 39. wanner moet wanneer zijn!

  Reactie door wem — donderdag 14 juni 2007 @ 21.41 uur

 40. Eerst ga ik het maar eens zelf rustig lezen bij http://www.regering.nl
  Ik hoop dat ze in europa zich eens ingaan zetten voor een eerlijke handel en die importheffingen op de economisch arme landen gaan opheffen.
  http://www.aanpakkendiehandel.nl

  Reactie door Willem C — donderdag 14 juni 2007 @ 21.53 uur

 41. Zijn wij in staat door reflectie en zelfonderzoek die cirkel te doorbreken?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 14 juni 2007 @ 22.05 uur

 42. Is het toeval dat ik zojuist lees:

  It’s Official: The Crash of the U.S. Economy has begun

  Complete tekst:
  http://www.deepjournal.com/p/7/a/en/754.html met daarin de link naar het artikel in de Washington Post
  “The Takeover Boom, About to Go Bust”
  van Steven Pearlstein.

  Heeft de regering misschien daarom nog geen konkrete plannen uitgewerkt?

  Reactie door Ineke van der Maat — donderdag 14 juni 2007 @ 22.09 uur

 43. het federale private bank heeft alles in controle?

  Reactie door gaf — donderdag 14 juni 2007 @ 22.17 uur

 44. 100 dagen eeuu luisteren naar grotendeels ambtenaren,mensen die overdag tijd hadden toch stiekem voorstemmers eu,en vvd achterban/koorballen.,,
  en toch als ik zit voor de pc/tv,en ik zie het kabinet,en die lijders daarvan,,
  schiet mij 1 ding in het hoofd,een reclame,,wie is toch die man,die ons brood verdeeld?
  (vlees is te duur,behalve op gehaktdag)

  Reactie door ad — donderdag 14 juni 2007 @ 22.29 uur

 45. FNV is heel tevreden en zien met smacht uit naar de top waar het ontslagrecht afgebroken wordt voor arbeidsplaatsen in de lucht.

  Reactie door De Hakker — donderdag 14 juni 2007 @ 22.41 uur

 46. De regering balkenende 4 vast houdt aan de marktwerking. De marktfundamentalisten, de neocons van pvda cda en cu geloven heilig dat ‘de markt’ alles zal regelen en daar om doen ze niets of zo weinig mogelijk.
  Ondertussen doen de huichelmedia in bezit van rijke bilderberg genodigden hun hersenspoelende werk. Men laat weten dat de regering van balkenende 4 zo open is omdat ze 100 dagen niet regeerden maar met de mensen spraken terwijl het eerste wat Jan Pieter Balkenende als Minister-president van Nederland deed was het voorkomen van enige openheid inzake zijn misdadige rol in de kwestie Irak.
  Wat het regeer akkoord betreft, deze balkenende 4 regering is wat normale mensen verstaan onder ‘de regering’ aan het uit hollen precies zo als de neoliberale kapitalistische marktfundamentalistische neocon con ideologie voorschrijft.

  Reactie door Koen — donderdag 14 juni 2007 @ 22.43 uur

 47. @30 Henny — donderdag 14 juni 2007 @ 20.21,

  Ok, bedankt voor de uitleg.
  Ja, het is zeker een kunst je mening te bepalen, op basis van waarop. Ja,onafhankelijk zij is lekker.
  Ja, als je weer eventueel lid wilt worden en eventueel actief moet je voor je zelf bepalen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 14 juni 2007 @ 22.55 uur

 48. @ 35 Ineke van der Maat

  Duitsers zijn nooit cynisch daar zijn ze te onbezonnen serieus voor.

  Maar ze hebben wel gelijk; het vermindering van 100.000 fietsendiefstallen kost per jaar een bedrag waarvoor we 500.000 fietsen kunnen kopen.

  Dit is niet cynisch, dit is triest. Dit is niet luisteren naar het volk, dit is oostindisch doof paaien van het volk.

  Dit is gewoon ongelooflijk dom en wij staan erbij en kijken ernaar. Was het nog maar a bonfire of vanity, daar gaat nog een, welliswaar misplaatste, doch extravagante elegante hoopvolle onwetendheid mee gepaard.

  Maar het is 2007, we weten gewoonweg beter;
  het is eenvoudigweg oerdom en ondanks alle waarschuwingen volgen we toch de rest van de meute schapen, de ondergang tegemoet.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 23.07 uur

 49. @11 ACE

  Haha, helemaal tof je fietsenplietsiereactie!
  Dat typeert dit stupide kabinet helemaal.
  Volgens mij durven ze niet eens beleid te maken. Ze hebben maar EEN ding voor ogen: het Europees Verdrag en dan kunnen ze zich achter het Europabeleid verschuilen. Pas dan komen de fietsenplietsieapen uit de mouw!

  Reactie door Gloria — donderdag 14 juni 2007 @ 23.27 uur

 50. Off Topic

  Weer zo’n onbenullig plan over die paracetamol! Eindelijk grote verpakkingen en nu weer die pakken kleiner maken. Argument? Dan zullen mensen zich minder vergiftigen!!
  Alsof we kinderen zijn!! En mensen die zich willen vergiftigen zullen dan geen 10 kleine pakjes kopen? Het zal wel weer allemaal met het prijsje te maken hebben. Kleine pakjes zijn gewoon duurder.

  Reactie door Gloria — donderdag 14 juni 2007 @ 23.33 uur

 51. @ 42 Ineke van der Maat

  Ik begrijp je eerste zin niet. Dit scenario is algemeen bekend. Welk toeval bedoel je ?

  De belangrijkste factor is uitsluitend de zwaar negatieve betalingsbalans van de VS. De democraten hebben met Bush de deal gesloten : Bush 21 miljard voor zijn troepen in Irak als Bush iets aan het milieu doet.
  Blijkbaar kennen ook de democraten hun prioriteiten niet en bovendien rekt Bush alleen maar tijd als het over het milieu gaat. Nog anderhalf jaar en dan moet de volgende president het maar bekijken wat hij met het milieu doet maar Bush heeft nu geld om verder oorlogje te spelen.

  Dat de democraten de betalingsbalansproblemen niet serieus nemen is ernstig. Zoals Pearlstein zegt is een rigoreuze maatschappelijke verandering van het economische stelsel en voldoende tijd de beste mogelijkheid de betalingsbalans tergend langzaam op orde te krijgen. De langzame VS crash is voor ons verreweg het beste.

  Laten we hopen dat de volgende president geen desperado inslag heeft want inderdaad een echte crash in de VS zal de hele wereld ernstig schaden. Wij ellende, jullie ook ellende is al een tijdje het boycot beleid van de VS en moeten we met de dag ernstiger nemen.

  JPB en zijn clubje is ziende blind; ze hebben gewoonweg geen plannen, laat staan een visie. De Fietsenplietsie is daar het sprekende voorbeeld van.

  Reactie door ACE — donderdag 14 juni 2007 @ 23.33 uur

 52. @ 26 Derk

  Ja hoor daar zijn we weer, een VVD-er of PvdA-er of een CDA-er op de weblog.

  Mag ik u van harte welkom heten, en waar had u over willen discuseren,… het verraad van de PvdA,.. de miskleunen van de VVD,.. of de VOC methode ala Bakellende.

  Ik hoor het wel van u, ik kijk vol spanning uit naar uw reactie.

  Reactie door Pool — vrijdag 15 juni 2007 @ 0.10 uur

 53. @ Derk. Balkenende wilde niet in een regering waarin hij werd overschaduwd door een linkse meerderheid van PvdA en SP. De PvdA accepteerde dat. Daardoor stond de SP buitenspel. De SP kon daardoor niets doen om alsnog in de regering te komen. Of had jij een suggestie…?

  Belachelijk dus om te doen alsof de SP geen verantwoordelijkheid wilde nemen, je papegaait de geschiedvervalsing van draaikont Bos en de zelfbenoemde rat Tichelaar. Wake up, boy!

  Reactie door B.Baars — vrijdag 15 juni 2007 @ 0.27 uur

 54. lol@fietsenplietsiecoalitie van Ace.

  Je mag het Derk niet aanrekenen dat hij denkt dat de SP er zelf voor heeft gekozen om niet te regeren. Dat is toch wat er in de media constant wordt verkondigd? Hij heeft niet de Volkskrant gelezen waar Tichelaar eerlijk toegeeft dat het CDA de SP buiten de deur houdt. Het was in dat artikel wel grappig om te zien dat hij met deze uitspraak de SP wilde raken dat ze onjuist beweerden dat de PvdA de SP buiten de deur houdt en meteen maar even tussen neus en lippen door zegt dat het CDA dat doet. Deze bekentenis is niet groot uitgemeten in de verdere media. Daarom weet Derk niet wat de PvdA en het CDA wel weten.

  Reactie door Alie Dekker — vrijdag 15 juni 2007 @ 0.51 uur

 55. Ik probeer ook zo ‘n andere doodgebloede vereniging weer van het licht te voorzien.
  Die hebben door een duur extern bureau zich laten vertellen dat vergrijzing en het gebrek aan vrijwilligers bij iedereen voorkomt.
  Als ik dan inbreng dat ik een partij ken die dat probleem niet heeft. Zeggen ze ” Ja, ja op populisme, lukt het iedereen wel.” Op mij beurt zeg ik dan ” oh, ja, probeer het dan zelf maar ook eens, alsof jullie wars zijn van marketing!”

  Valt niet van te winnen, ze weten het altijd beter.

  Non-issues wat mij betreft Jan.
  Waar blijft de motie tegen de oorlog in Afghanistan(je wacht toch niet totdat je een kans op winnen maakt, neem ik aan)

  Waar blijft de woede over het voorstel om de woningbouwcorporaties gedeeltelijk commercieel te laten worden en dus dmv pure diefstal ons geld te stelen.
  Jij bent er dan wel niet, maar er zitten er nog 24.

  Reactie door kaatje — vrijdag 15 juni 2007 @ 0.51 uur

 56. Kan de webmaster het e-mailadres van de regering aan lol@fietsenplietsiecoalitie hangen??

  Reactie door Alie Dekker — vrijdag 15 juni 2007 @ 0.55 uur

 57. @56 Alie Dekker

  Is nog niet gelukt, Alie.
  Zou leuk zijn trouwens! (lol)

  Reactie door Gloria — vrijdag 15 juni 2007 @ 1.11 uur

 58. 100 dagen “luisteren” op kosten van de burger..Gaat vervolgens het linkeroor in, maar binnen amper een week het rechteroor weer uit!
  Volgens Agnes Kant doet dit kabinet aan “armoedebestrijding” door 5 miljoen ter beschikking te stellen en daarmee de minst bedeelden er per week € 0,30 bij te geven..Hulde PvdA, dat hebben jullie toch maar mooi voor elkaar! Wat fijn toch dat jullie (in tegenstelling tot de SP) jullie verantwoordelijkheid wel nemen HAHAHA…Wat zullen al die mensen met hun 30 cent extra voortaan blij met de PvdA zijn..Hun dankbaarheid zal geen grenzen kennen!

  Reactie door ToN — vrijdag 15 juni 2007 @ 2.44 uur

 59. Die € 0,30 stelt mensen toch eenmaal per maand in staat om een ijsje te kunnen kopen..Hoewel, uitgaande van een gezin van vader, moeder en (stel je voor) twee kinderen..Betekent dat dan een ijsje voor alle vier of moeten ze met hun vieren aan hetzelfde ijsje gaan likken?? Ben bang dat Wouter (JAWEL, WIJ NEMEN WEL DE VERANTWOORDELIJKHEID) voor de laatste optie gekozen heeft! Wouter, namens alle minder bedeelden, DANK voor dit gulle gebaar!

  Reactie door ToN — vrijdag 15 juni 2007 @ 3.03 uur

 60. Het onderdeel over de fietsendiefstal vind ik een verkooppraatje van het regeerakkoord.

  Ik zou graag iets anders gezien in het programma: het netwerk in handel en seks met minderjarige jongens dat een paar dagen geleden ook in het nieuws is geweest. En dat met medewerking van een topambtenaar van het ministerie van justitie.

  De regering moet als eerst het ambtelijkapparaat screnen, in plaats van achter de fietsendieven hollen.

  Reactie door Birten Lostar — vrijdag 15 juni 2007 @ 4.05 uur

 61. Vlak voordat de 100 daagse veldtocht van BB&R ( Volgens Max Woiski jr. Bruine Bonen met Rijst) begon,heb ik gewed dat deze regering Prinsjesdag niet haalt. Ik denk dat ik de weddenschap ga verliezen. Als deze regering 100 dagen nodig heeft om zich selectief bezig te houden met “waterinhetlandleeft” en nog eens 100 dagen eer er knopen ( andere knopen dan die Tichelaar bedoelde) worden doorgehakt, ja, dan is het zo september. En mocht het toch gebeuren, dan hebben we volgend jaar Balkenende 5. Want om de grote meute zich zelf gristen noemende CDA stemmers kun je toch niet heen.

  Toch gek eigenlijk, een regering die op pad moet om te weten wat er speelt onder de mensen. Ze hadden beter de SP kunnen raadplegen want die gaat al sinds jaar en dag het land in.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 15 juni 2007 @ 6.23 uur

 62. Die toer van 100 dagen hadden ze lang voordat ze de politiek ingingen al moeten maken,en vooral bezoekjes brengen bij voedselbanken,juist goedgekeurde WAO,ers,Supermarkten net voor sluitingstijd om AOW,ers te spreken die afgeprijsde artikelen kopen net voordat ze bedorven zijn.
  Omdat ze die anders niet kunnen betalen.
  Maar wereldvreemd door nederland toeren onder genot van champagne en kaviaar en goede hotels om kennis van zaken op te doen ,
  Om daarna te concluderen dat er fietsen gestolen worden in nederland,
  Ik hoop dat ik m,n onbijt binnen kan houden.

  Reactie door che — vrijdag 15 juni 2007 @ 6.26 uur

 63. Citaat van gandalf:

  “Toch gek eigenlijk, een regering die op pad moet om te weten wat er speelt onder de mensen. Ze hadden beter de SP kunnen raadplegen want die gaat al sinds jaar en dag het land in”.

  Ik ben het volkomen met jou eens Gandalf. Een heel gode opmerking….

  Reactie door Birten Lostar — vrijdag 15 juni 2007 @ 7.24 uur

 64. Die fietsenpolitie zal ook wel zo’n Work First project worden, ik zie het al voor me
  door de hele stad bij elke school, supermarkt en bibliotheek enzo verplichte bewaakactiviteit. Tegen uitkering, in een oranje hes en met goedkope verrekijker andermans eigendommen bewaken. Wie ook nog een verdachte tas vindt die van niemand is krijgt een tegoedbon, waarvan honderd recht geven op een eigen nieuwe fiets, een Chinese van Halfords, af te halen bij het gemeentehuis. Wie geen zin heeft moet naar een opvoedingskamp.
  `Meedoen’, het motto van het nieuwe tenenkrommende Kabinet Balkenende!

  Reactie door Haq — vrijdag 15 juni 2007 @ 8.00 uur

 65. 58. Ton je hebt het niet begrepen, je moet het zien zoals zij het zien.

  In de eerste zin gisteren maakten ze al duidelijk wat ze werkelijk gedaan hadden nl. niet luisteren maar ‘aanhoren’ daar zat geen activiteit bij en impliceert al helemaal niet dat ze ‘het’ binnenlieten of daar de intentie toe hadden, integendeel het moest nu eenmaal even.
  Een dansje zo nu en dan, dat was het en een werkbezoek aan Philips natuurlijk nu die spaarlampen produceren en de gloeilamp het licht ontnomen hebben dus moeten promoten en geld willen zien ter stimulatie.
  Nederlanders hebben helemaal niets tegen sluikreclame volgens een peiling, dit was de eerste sluikreclame.
  Peilingen moet je niet serieus nemen maar als je beleid wil voeren wordt het een reden tot….tenminste indien het zo uitkomt anders ‘zeggen’ ze natuurlijk niets of dat ze het aanhoord hebben en er geen rekening meehouden omdat zij natuurlijk regeren.
  Peilingen onder een paar honderd mensen……

  Eurlings versprak zich gisteren ook heel aardig. Eerst had hij het m.b.t. kilometerheffing over technische onmogelijkheid om vervolgens over te gaan ‘zonder erg’ op de mededeling dat kilometreheffing wil hij er toe over gaan dan wel zo moet uitpakken dat nederlanders die veel rijden per saldo niet duurder uit mogen zijn dan nederlanders die weinig rijden en dat dat nog bekeken moest worden.
  Wat was nu juist de bedoeling van de kilometerheffing? Juist minder rijden te belonen.
  Dit kabinet en de PvdA hebben een heel rare kronkel.
  Eerst heeft het bedrijfsleven 3 % winstbelastingverlaging gekregen omdat ze nu eenmaal moeten investeren in innovatie, althans dat was de reden achter…
  Vervolgens krijgen ze er nog eens vele miljoenen bij als ze innoveren omdat ze innoveren. Daar was toch die 3% voor denk ik dan, maar blijkbaar doen ze niet wat ze toen zeiden of gaf het kabinet er maar een draai aan om het te vergoeilijken,
  Zo gaat douceurtje na douceurtje de deur uit om ze aan hun verplichting en beloften te laten voldoen. En dat alles onder het mom van……
  Zo ook met de plicht werkenemers van alle kleur en leeftijd aan te nemen, het verbod op discriminatie. Dat doen ze dus gewoon wel, discrimineren bedoel ik en houden zich niet aan de wet.
  Vervolgens krijgen ze omdat ze het nu niet doen, indien ze dat WEL doen ter stimulatie OM dat te doen (zich aan de wet houden) geen straf maar nog een stimulans in de vorm van geld.
  Aan de andere kant van de medaille wordt er juist geld ingehouden om te stimuleren en bestraft als je je als werknemer niet gedraagt zoals het kabinet wil, ook al kun je dat in vele gevallen niet en worden onmenselijke eisen gesteld.
  Dat noem ik nog eens tweedeling in gedachten en getuigen van een gespleten geest.
  Dit kabinet is bijhoorlijk schyzofreen.
  Een model dat werkt voor de een waarom zou dat niet werken voor de ander.

  Reactie door Henny — vrijdag 15 juni 2007 @ 9.22 uur

 66. Goeden morgen vrienden SP.

  Een regeerakkoord met plaatjes, zonder visie en met opgezwollen taal over criminaliteits bestrijding.
  In ons dorp wordt men overvallen door ??? met camera met de vraag of we iemand weten die wiet verteeld.
  Dat is criminele verraders mentaliteit.
  Ik ben tegen drugs handel, maar dat is iets anders dan iemand verraden.
  Dat is een mentaliteit die misschien bij lieden past die zelf op ongepaste wijze geld verdienen aan de armoe van de burger.
  En dat gebeurt onder het motto dat het veiliger moet worden in het land.
  Ook daar moet wat aan gebeuren, maar niet op een wijze die op wantrouwen berust.
  Is dat de manier van morele herbewapening?
  Ik ben nu al onpasselijk.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 15 juni 2007 @ 9.45 uur

 67. @51 ACE

  Ik heb een vermoeden dat de regering met die 100 dagen heeft willen kijken hoe de economie in de VS zich ontwikkelt.

  Dat ze nu nog geen concrete plannen hebben, doet mij vrezen dat ze wel eens wat minder dure plannen zouden kunnen ontwikkelen of de uitvoering over een langere periode uitsmeren.

  Reactie door Ineke van der Maat — vrijdag 15 juni 2007 @ 10.08 uur

 68. Het e-mail adres van de regering, is naar het schijnt niet openbaar. Begrijpelijk. Want regeerdersgasten hebben een hoop, dat iedereen wel bij de ware naam kent, te verbergen.

  Er zijn mogelijkheden waar men een e-mail heen kan sturen. Die emailadressen zijn openbaar. Maar als je een onwelgevallig bericht stuurt, dan is men o.a. bij Postbus 51(?) te schijterig om er een antwoord op te geven. Zo is het ook bij ministeries.

  Neem (ingekort) bijvoorbeeld de vraag:
  Bij welke bedrijven of soorten van werk mag ik werk weigeren zonder mijn uitkering ingevaar te brengen?

  Mag ik een lijst van bedrijven, werkgevers en beroepen, die daarvoor in aanmerking komen?
  Kunt U een dergelijke lijst openbaar maken?

  Geen antwoord. Ze houden daar niet van lui met een stok in hun mierennest roeren.
  Van luizen, als Haras (Mormolus) die in hun pels dreigt te kruipen.

  Er zijn andere mogelijkheden.

  Je kunt intypen: e-mail adres Nederlandse regering en als je daarnaast op het bolletje drukt, dan kom je op http://www.mailmedia.nl.
  Dan vind je e-mailadressen van politici.

  Maar je kan ook gokken. Ik gokte een paar weken geleden en probeerde: jpbalkenende@.gmal.com
  en stuurde daar een negatief bericht naar toe.

  Volgens mijn computer werd dat bericht naar genoemd adres verzonden.
  Hieronder een stukje uit die oneerbiedige brief.

  Regeerders in Nederland, die onder Uw bezielde leiding normen en waarden prediken, die zullen, evenmin als U, wat dat betreft, graag de hand in eigen boezem steken. Daarom stop ik mijn hand en in gedachten die van heel veel andere mensen, maar in Uw daarvoor eigenlijk te magere boezem:

  Het is toch wel, vind ik, een vorm van regeringscorruptie om gesjeesde oud-bewindslieden, die na hun aftreden in de Kamer wat nummertjes mogen mee kakelen, gewoon door te betalen, alsof zij nog een baan als minister en staatssecretaris hebben. Zij hebben ieder toch al een goede baan als kamerlid, met een vet salaris van 85.000 euro. Dat is meer dan het dubbele van onze ouderwetse aan de EU verpatste guldens! De heer van Geel en mevrouw van Gennip, krijgen ieder nog eens 20.000 euro extra onder de tafel, doorgeschoven. Waar is dat voor nodig? – - -.

  Daar kreeg ik geen reactie op. Ik weet hoe dat komt:

  Staatshoofden en lui die regeren, zijn in het algemeen grote lafbekken. En omdat zij zich tegen waarheid niet kunnen verweren, hullen zij zich in pantsers van valse beschaving en onschendbaarheid.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Mormolus — vrijdag 15 juni 2007 @ 10.22 uur

 69. Het smurfenkabinet…alles klein… pietepeuter…prietpraat…ze denken zelfs klein…een kinderhand is gauw gevuld…fietsenpliesie…‘Nu is het een stuk van het kabinet.’ …trots op het magere resultaat…Ook Bosje verheugd : centenkwestie…0,30 eurocent…kleine stapjes…2011 cofeeshops verder van scholen…jeugd reeds in training hardlopen…Catshuisblues…degradatie parlement… Smurfen of trollen?

  Reactie door e.krul — vrijdag 15 juni 2007 @ 10.33 uur

 70. Samen leven Samen werken.Volgens Donner was er geen vuur,laat staan rook.Wat is zijn rol zelf http://www.telegraaf.nl/binnenland/article65521861.ece?cid=rss

  Reactie door rafstal — vrijdag 15 juni 2007 @ 11.15 uur

 71. @ 49 Gloria

  De Fietsenplietsiecoalitie is voor mij inderdaad een metafoor die in de kern weergeeft wat ik van het kabinet vind.

  De gevleugelde uitspraken evolueren van :

  Wij halen je bij sukkel

  naar

  Wij houden je bij sukkel

  Toch wel een beetje vervelend dat steeds meer engelse woorden onze taal bederven want je moet ze ook nog eens goed schrijven en dat valt niet altijd mee.

  Reactie door ACE — vrijdag 15 juni 2007 @ 11.52 uur

 72. Wat een ad hoc reacties allemaal. En onnodig grof, waar men niets mee bereikt. Een kabinet wordt met haar plannen pas na drie jaar met de effecten geconfrontreerd. Ik kan mij wel prima vinden in de analyse van Agnes Kant v.w.b. de “ontdekkingreizigers”. Wat er leeft stel je vast voor je aantreed. Dit kabinet geeft het gevoel na honderd dagen de samenleving te kennen. Er is minder kleine criminaliteit hoor ik b.v. de premier zeggen. Dan vraag ik:”waar bent u in godsnaam geweest deze honderd dagen”. Te weinig mensen gesproken die aangifte doen wienig zin vinden hebben door de slechte bereikbaareid en enorme papieren romslomp. “Minder agressie” hoor ik de premier zeggen. Ga eens met me mee op een gewone zondag in het nieuwe voetbalseizoen zonder dat de premier zichtbaar is. Ik moet denken aan het programma waar hij aan meegewerkt heeft al lang terug. Toen twee schoonheden riepen:”Jan Peter, wakker worden”. De schoonheden hebben hem aardig verblind heb ik de indruk. Nogmaals:”Jan Peter, wakker worden”.

  Reactie door Ton Sijm — vrijdag 15 juni 2007 @ 12.31 uur

 73. wat ik me steeds afvraag is, waarom kabinet balkenende die 100 dagen niet 6 jaar eerder heeft gebruikt om naar de burgers te luisteren. ik vraag me af, of ze uberhaubt naar de burgers hebben geluisterd en dit meegenomen hebben in het beleid. ik hoor niets terug over de gezondheidszorg, wat nu om zeep wordt geholpen. ze zijn er wel erg laat mee met die honderd dagen de praktijk in te gaan. daarom zet ik er toch mijn vraagtekens bij. ik vertrouw balkenende niet. hij blijft de burgers een rad voor ogen draaien. dat heeft hij van het begin af aan al gedaan. ik zal er niet van staan te kijken, als dit kabinet weer komt te vallen.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 15 juni 2007 @ 13.02 uur

 74. @ 67 Ineke van der Maat

  Ik begrijp jouw associatie en het is vast en zeker de reden dat Zalm niet meer verder wilde in de politiek. Die zag de bui al hangen en wenste zijn handen niet te branden aan dit risico onder het mom van ; better safe than sorry.

  Dit kabinet zou kunnen anticiperen op een dergelijk scenario. Legio manieren om dit te doen.

  Ik zou een attitude, zoals jij omschrijft, van het kabinet verderfelijk vinden, zo verderfelijk dat ik het mij niet kan voorstellen. Als je gelijk zou hebben, getuigt dat van een grove nalatigheid die alle proporties te buiten gaat want niets doen is eenvoudigweg geen optie.

  Vooralsnog houd ik het op tunnelvisie, stunteligheid, het gebrek aan wil, onbekwaamheid en vooral een gebrek aan leiderschap.

  Het is frapant dat sinds het aantreden van JPB in 2002 ons land volledig ontstoken is gebleven van ambitie en visie. Dit beschouw ik als ernstig. Alles werd zowat door Brussel ingegeven, hooguit het 25 jaar oude paradepaardje ( hoe fout ook ) van de VVD; een nieuw zorgverzekeringsstelsel was een ‘originele’ politieke wending.

  Slechts één politiek oordeel moest JPB de laatste 5 jaar geheel zelfstandig vellen. Wat te doen met Irak. Ik denk dat ik wel mag stellen dat nu juist die ene beoordeling volledig maar dan ook volledig fout was.

  Het enige expliciete : vermindering van 100.000 fietsen, kost 500.000 fietsen en hoe cynisch mijn reactie onder nr. 11 ook was,ik sluit niet uit dat dit deels bewaarheid gaat worden.

  De Fietsenplietsiecoalitie heeft 100 dagen aangehoord maar niet begrepen wat er werd verteld. Het volk heeft gezegd : ” wij willen dat mensen met hun fikken van onze spullen afblijven”. De fiets wordt slechts enkel vernoemd omdat dit item het eenvoudigst gestolen kan worden, niet meer dan dat. De kern is dat mensen van onze spullen moeten afblijven; fietsen hebben daar wezenlijk niets mee te maken. Het kabinet kan zelfs niet eens goed luisteren, dat zegt toch wel voldoende.

  De scheve betalingsbalans van de VS is zeker een probleem om je zorgen over te maken. Een zachte ( voor de VS toch nog vervelende ) landing is wereldwijd veruit het beste. Het zou bovenaan op de politieke agenda moeten staan, ver voor de milieuproblemen maar het ontbreekt volledig.
  De onmacht is stuitend.

  Dure plannen zijn niet het probleem, ambitie is altijd een drijvende kracht, efficiëntie is waar het omdraait.

  Verpaupering vindt onder onze ogen plaats, de kenmerken zijn haast identiek aan de romeinse tijd en alles wat Marx erover heeft geschreven is haast letterlijk van toepassing.

  Ik zal niet nalaten de Fietsenplietsiecoalitie af te kraken waar ik het kan maar ben nu nog niet zover dat ik jouw mening kan geloven, hoe graag ik het ook zou willen.

  Reactie door ACE — vrijdag 15 juni 2007 @ 13.09 uur

 75. Zit er overigens al schot in de Joint Strike Fighter, is alweer 5 jaar geleden er doorgejast, de eerste daad van Balkenende. Of zijn die miljarden discreet weggesluisd naar de Amerikanen? Ik wil nou toch wel eens opheldering over dat dure ding dat niemand nog heeft zien vliegen. Het gaat toch om belastingpenningen die worden afgetrokken van zuur verdiend werkmansloon. Daar wil men ook iets voor terug zien.

  Reactie door Haq — vrijdag 15 juni 2007 @ 14.06 uur

 76. Tijdens de 100 dagen toer trip is JPB in Arnhem op de handbal Academie geweest waar jongen meisjes van 14 a 16 jaar leren handballen.
  Toen ik dat las dacht ik nu zijn we op de goede weg want dit is een onderwerp waar het volk mee zit,weten deze meisjes in de toekomst de ballen vast te houden.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 15 juni 2007 @ 14.32 uur

 77. Mooie term die fietsenpolitiecoalitie. En heel toepasselijk voor dit kabinet dat weinig oog voor realiteit lijkt te hebben.
  Zo ook het OV, dat moet groeien met 5%. Het wordt genoemd als een maatschappelijke voorwaarde voor de economie. Maar erin investeren? 200 miljoen…. Dat kun je toch niks structureels mee? Als je de snelwegen lekker laat dichtslibben dan worden mensen vanzelf naar het OV gedreven. Maar dat loopt nu ook al aardig vol en dat zal dan ten koste gaan van kwaliteit. Dat staan we op de weg en op het spoor/perron in de file. Zelfs buitenlanders die in Nederland op bezoek zijn klagen erover.
  Nee in plaats daarvan gooien we het geld over de balk met de fietsenplietsie. Het is te gek voor woorden dat er zo met gemeenschapsgeld wordt omgegaan, daar kan ik echt kwaad om worden. En dat dat vol trots verteld wordt door de MP ….dat gaat dus wel ten koste van andere zaken.
  Waarom wordt er niet meer in het OV geinvesteerd, daar moet capaciteit bij en is innovatie hard nodig.
  Overigens vind ik de investeringen in het onderwijs wel goed. Die meneer met dat kratje post van de overheid van een week was ook mooi om te zien, B&B vielen zowat van hun stoel. Daar wordt toch ook een hoop verspild. Eeuwig zonde.

  Reactie door apollo — vrijdag 15 juni 2007 @ 14.43 uur

 78. die 100 dagen zij gewoon een afleidingstaktiek geweest,als men na 4 jaar nog niet weet welke ellende men zelf heeft gecreerd is men echt OLIEDOM!

  opzouten met dit verlakkende schijnkabinet.
  dit kan men toch geen regering noemen?!

  Reactie door iew — vrijdag 15 juni 2007 @ 14.45 uur

 79. @ Krul (5):

  Landloperij is tot 2000 als misdrijf strafbaar gesteld geweest in het Wetboek van Strafrecht. Kennelijk durfde het kabinet het nu dus wel aan…..

  @ ACE (15):

  Citaat: “…is de conclusie getrokken dat het kabinet de Europese grondwet maar beter zelf kan afhandelen.”
  Ja natuurlijk, dat scheelt immers een hoop ONNODIGE kosten. Het zo uitgespaarde geld kan dan worden besteed aan Hoogervorstjes en dergelijke nog ergens te benoemen ex-politici.

  Enneh…Heb jij je concrete (al dan niet witte) “fietsenplietsieplan” aan het kabinet voorgelegd? Is Gebod Nummer Eén niet: gij zult de fiets van uw naaste niet begeren?

  Henny (19):

  Dat “per week” is niet gezegd, Henny. (Ik weet niet welke versie jij beluistert, maar ik hoor het niet). Het gaat om een bedrag voor volgend jaar.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 15 juni 2007 @ 15.11 uur

 80. http://www.nu.nl/news/1114694/50/Stichting_moet_stemsoftware_van_website_halen.html

  we mogen niets weten…
  men doet er werkelijk alles aan om de stemcomputer per sé te behouden,maar we mogen niets weten…

  Reactie door iew — vrijdag 15 juni 2007 @ 15.44 uur

 81. 100 jaren zal hun niet eens luken,Zij hebben gewoon vergeten wat democratie is,tegenwordig…
  Ach,Het word dikker en dikker,zij hebben 100 jaar vacantie extra gehad en nu willen zij dat,in 100 dagen omzeten (met mooie platjes erbij) Likt wel een Napoleon Voorsteling,
  Democratie zoals aan ons geprojecteerd is,is een illusie,maar let goed op,Want een illusie werkt alleen als het toeschouwer daar in wil geloven…Medias zijn hier voor
  “to see the truth, contemplate all phenomena as a lie”

  “i don’t make jokes.I just watch the government and report facts”

  “How do i know that this color is red?It would be an awnser to say:”I have learnt English”

  Reactie door gaf — vrijdag 15 juni 2007 @ 16.16 uur

 82. @61 Gandalf en 63 Birten Lostar
  Het is nog veel erger.
  Men laat zich kiezen als volksvertegenwoordiger en moet als men gekozen is nog eens het land in om te horen wat men vertegenwoordigt. Schande
  Ik laat me ook niet als Dokter benoemen, en begin daarna pas met de medicijnenstudie.

  Reactie door Hanna — vrijdag 15 juni 2007 @ 16.43 uur

 83. Wat een prestatie…

  Balkenende pareerde de kritiek over een gebrek aan concrete oplossingen in de beleidsplannen. “De commentaren kan ik niet plaatsen. Ze bevatten weinig substantie. Er wordt gesproken over vaagheid, maar vervolgens presenteren ze een lijstje van concrete punten”, zei Balkenende over berichten in de media.

  Balkenende wijst er verder op dat zijn vorige kabinetten ook beleidsprogramma’s presenteerden. Maar dit jaar bevat het ‘zelfs een financiële onderbouwing’. De Pers

  Reactie door Ben — vrijdag 15 juni 2007 @ 17.22 uur

 84. Wat me opvalt dat ze balkenblubber steeds naar scholen sturen.,

  die kinderen kan hij nog neppen, ons niet meer.,

  zag net de cda uitzending politieke partijen., op het laatst balkenende die heel eng met zijn oogjes tracht iedereen door de camera heen zijn wil op te leggen.,

  bah wat een show!

  Reactie door Gerrit — vrijdag 15 juni 2007 @ 18.59 uur

 85. lees voor
  18:39 15 Juni 2007
  Wet dwingt probleemjeugd naar kamp
  Minister Hirsch Ballin van Justitie wil een wet invoeren om jongeren te kunnen dwingen naar opvoedingskampen te gaan. Het plan voor de kampen staat in het beleidsprogramma van het kabinet, maar het was niet duidelijk hoe dat in de praktijk moet worden uitgevoerd.

  De campussen zijn bedoeld voor jongeren die crimineel en overlastgevend zijn en hun gedrag niet willen aanpassen. Jeugd die naar een opvoedingskamp moet, komt nog niet in aanmerking voor zwaardere straffen als jeugddetentie.

  Het kabinet hoopt dat jongeren tijdens de campussen structuur en regelmaat krijgen en dat ze leren van hun fouten.
  ———————————————

  omdat ouders geen pedagogische tik meer mogen uitdelen om dat nu juist te voorkomen?!
  of omdat niemand meer thuis mag blijven om de kinderen op te voeden…

  ik begin steeds meer te begrijpen waarom mijn oma kerkgangers altijd heeft verketterd.

  Reactie door iew — vrijdag 15 juni 2007 @ 19.21 uur

 86. 83. Ben

  En omdat die financiele onderbouwing er de vorige keer NIET was, wat ze wel beweerden en dus wij wel aan die begroting vastzitten liggen er zoveel lijken in de kast dat er tekorten ontstaan.
  En toch blijft de WRR zeggen dat Bos de Zalmnorm moet handhaven.
  Nog meer lijken achterlaten. Vandaar de uitbreiding van het forecnsisch instituut natuurlijk. Komt er zodadelijk weer een DNA onderzoek over wat er allemal foutging met de zalm. Overbevissing denk ik.

  Zalm heeft zoveel verkocht wat eerst jaarlijks geld opleverde en de opbrengst meegeteld in zijn begroting van een jaar als zijnde een overschot en zoveel hyaten achtergelaten omdat hij voor de verkiezingen samen met Balkenende er nog wat winstbelastingverlaging doorheen wilde jassen dat de opvolgers op de blaren mogen zitten door Zalm veroorzaakt.
  Hij wist natuurlijk dat hij er toch vantussen ging. Volgens mij met de staart tussen de benen zij het niet met stille trom ( hij wist beter de anderen nog niet)

  Hoe wetenschappelijk is de WRR vraag ik me af.

  Reactie door Henny — vrijdag 15 juni 2007 @ 19.45 uur

 87. @85 Iew

  Precies Iew! De Overheid als kinderdief!!
  Zo voorzien zij zichzelf in werk! Ouders mogen er niet meer voor zorgen. Tellen alleen nog maar mee op de arbeidsmarkt BUITENSHUIS voor de halleluja-economie.
  Het is alles voorbereid: Eerst planmatig de boel verzieken om daarna planmatig ‘op te bouwen’. (Lees afbreken) Het is allemaal zo doorzichtig.
  Overigens hebben we het in item “270000 euro” er al over gehad. Via Hakker zagen we de link en tussen @134 t/m 165 hebben o.a Pool, Gonda, Haq en ik onze mening gegeven.
  Ga daar ook even naartoe.
  Dag Iew!

  Reactie door Gloria — zaterdag 16 juni 2007 @ 0.15 uur

 88. @65 Henny
  Ik ben het ook niet altijd met alles eens en ga hier ook graag met iedereen de discussie aan..Soms krijg je gelijk, soms wordt je verketterd voor datgene dat je hier neerpent..Ik heb mijn eigen principes en maak daardoor mijn eigen keuzes! Zolang mijn eigen keuzes het dichtst bij de SP liggen, dan zeg ik mijn lidmaatschap niet op! Gezien (en gelezen) jouw berichten, zou ik je toch willen aanraden om heel snel weer lid te worden, we hebben je heel hard nodig, je hoort er gewoon bij!!

  Reactie door ToN — zaterdag 16 juni 2007 @ 2.53 uur

 89. En wat jouw vorige bijdrage betreft, daar ben ik het roerend mee eens! We kunnen Wouter Bos straks van alles verwijten, maar mocht Bos straks ineens de “lijken uit de kast zien komen”, dan moeten we er ook terdege rekening mee houden dat we in dat opzicht te maken hebben met de “kunstjes” van Gerrit Zalm die, in het licht van de verkiezingen, allerlei zaken mooier voorgespiegeld heeft dan ze in werkelijkheid zijn!

  Reactie door ToN — zaterdag 16 juni 2007 @ 3.06 uur

 90. Waarschijnlijk gaat de tweede kamerfractie in discussie met de regering over het gepresenteerde fotoboek van de 100 dagen.
  Mijn indruk is dat de 100 dagen met de daarop volgende vakantie ingesteld zijn om te voorkomen dat het kabinet al na 20 dagen zou vallen.
  Dit zou wel heeeel erg zielig zijn voor balkenende en bos.
  Mijn indruk is het rapport lezende dat ze gewoon een groot deel van de sp standpunten overgenomen hebben.
  De s.p. zit altijd tussen de mensen en goed gepikt en gepresenteerd als nieuw beleid is in ieder geval slim.
  Misschien iets vor dinsdag.
  -Balkenende feliciteren dat hij al 100 dagen uit de wind gebleven is en zodoende nog een regering heeft…
  -Vertellen welk nieuw beleid uit de koker van de s.p.komt.
  -Meteen een motie van wantrouwen indienen voor het verspillen van belastinggeld door de 100 dagen salarisdoorbetaling en andere kosten zoals beveiliging om een soort reclametoer of zie toch hoe goed we bezig zijn toer door Nederland te maken…
  Lijkt mij wel leuk te worden dinsdag…

  Reactie door Jan Spierings — zaterdag 16 juni 2007 @ 9.39 uur

 91. @87 Gloria

  zie hier: http://www.nos.nl/nos/artikelen/2007/06/art000001C7AFEAAFFD1234.html

  alles voor het kapitalisme,kinderen zijn eigenlijk niet meer gewenst hier in Nederland.
  vanwege het feit dat iedereen MOET werken,mogen kinderen geen kind meer zijn.

  Reactie door iew — zaterdag 16 juni 2007 @ 10.10 uur

 92. En met hoe ze praten en van alles (laten) opschrijven, maken zij van het Nederlands een dikke taal, die onbegrijpelijk wordt, en waar je, om de boel te kunnen belazeren, alle kanten mee uit kan.

  Wordt het geen tijd om gezwollen taal, van onder andere en vooral bij, door en namens politieke figuren bij wet te verbieden en strafbaar te stellen?

  Die dikwijks gek gestudeerde en gestoorde gasten zouden verplicht een cursus normaal en algemeen gebruikelijk Nederlands behoren te volgen.

  Dan hoeven zij hun leugens en hun stupiditeit niet meer te verbergen achter holle frasen en rare, onbegrijpelijke, stompzinnige woordvondsten.

  Maar voor die lui is de taal geen communicatiemiddel, maar gewoon een nepcommuniecatievoertuig, om bedrog te kunnen plegen, leugens uit te kramen en om Ons te kunnen beelzeren en te bestelen.

  Zij zijn de grootste taal en begripsvervuilers!

  Sorry voor moeilijke woorden die ik per ongeluk nu zelf ook gebruik. Hun taal is als een akelig virus, dat iedereen besmet, die kan praten en lezen of iets wil opschrijven.

  Toen een timmerman uit Nazareth zei: “Laat uw ja, ja zijn en uw nee ook werkelijk nee,” toen bedoelde hij, noem de dingen bij hun juiste naam, en praat zonder wollig taalgebruik zodat iedereen precies begrijpt wat je bedoelt.

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — zaterdag 16 juni 2007 @ 11.40 uur

 93. Ik heb in Venlo niemand van de regering. Zou het komen dat Limburg voor Den Haag als een een ontstoken blinde darm ziet? Ze hebben wel 100 dagen ressest gehad en gedaan of ze geluisterd hebbeb naar de burgers. Tja Meneer Van Dalen en anderen Wachten nog steeds op een eerlijk Antwoord!

  Reactie door Els — zaterdag 16 juni 2007 @ 12.32 uur

 94. Die van Olivier Bommel en Tompoes zijn duidelijke dan die van BBR team

  Reactie door Fred — zaterdag 16 juni 2007 @ 13.14 uur

 95. Charlotte, ik snap dit ook werkelijk waar niet en ik wordt er ook boos van en dat is dan weer zonde van m`n energie. Het is de mond open doen zonder goede plannen en zonder goed nagedacht te hebben over wat er gezegd gaat worden. Het wordt tijd voor een ander kabinet. Het is hier toch werkelijk een chaos?

  Reactie door cynthia — zaterdag 16 juni 2007 @ 13.43 uur

 96. Regeren is chaos !

  Reactie door Fred — zaterdag 16 juni 2007 @ 13.46 uur

 97. @91 Iew

  Een land zonder liefde…
  Kinderen zijn opgeofferd…
  Ouders aanbidden de geldgod…
  Een verloren land!

  Reactie door Gloria — zaterdag 16 juni 2007 @ 16.09 uur

 98. 79. Ik heb het op de televisie gezien gehoord en daarom bovenstaand niet meer gelezen, kan ook daarna geopperd zijn.
  Dus ja ben afhankelijk van wat iemand zegt in deze en/of misschien later vertaalt. Indien niet correct dan excuses, was ook vragend bedoeld.

  Reactie door Henny — zondag 17 juni 2007 @ 9.43 uur

 99. Over die 5 miljoen aan armoedebestrijding: Ik denk niet, dat het kabinet bedoelt om dit bedrag over de inwoners van Nederland te verdelen. Als het simpelweg verdeeld zou gaan worden, dan zou het alleen over de armen verdeeld moeten worden. Maar ook dát zal niet de bedoeling zijn. Het zal eerder aan projecten o.i.d. worden besteed.

  Ik weet niet, waarom Agnes die omrekening maakte, maar zullen we zélf ook een beetje blijven nadenken?

  Reactie door Wilbert — zondag 17 juni 2007 @ 15.33 uur

 100. @ Irma (32):

  Agnes Kant had het wel degelijk over gezinnen, Irma. Maar als ze het over “personen” had gehad, was het juist NOG fouter geweest. (Want dat zou uitkomen op zo’n 17 miljoen personen…..).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 17 juni 2007 @ 19.01 uur

 101. @ iew (85):

  “Campussen” zijn heel andere dingen dan “kampen”, hoor.
  Een campus is immers een geheel van woon- en bijkomende voorzieningen voor studenten. Geheel en al in orde dus. Bij “kampen” stel ik me echt iets heel anders voor, en dat is ook de bedoeling. Dus advies: gebruik deze termen niet door elkaar.

  NB:
  nr. 100 is hier per ongeluk verkeerd geplaatst. Hoort onder het item: “Goed nieuws voor Joep”.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 17 juni 2007 @ 19.18 uur

 102. @101 Olav Meijer

  ik gebruik deze termen niet door elkaar,het bovenste gedeelte van mijn bijdrage is een copy/paste van een nieuwsbericht van NU.NL.

  hetgeen onder de stippellijn is wat ik zelf heb gezegd.
  ik snap dat ik u tegen het zere been schop als ik het over kerken en geloof heb.[u was Dominee dacht ik?]

  kampen is het taalgebruik van de regering,niet van mij.
  maar men noemt ze zelf nu even voor het gemak campussen.

  Reactie door iew — maandag 18 juni 2007 @ 15.49 uur

 103. Dat deden de katholieken ook d.m.v plaatjes en beelden om het geloof te verkondigen ;daar elke hoger beambten in de kerk alleen (potjes ) latijn preekt ; De Protestanten waren daar fel op tegen en preekte in de moertaal ; dus toe waren de beelden en plaatjes niet meer nodig : dat heeft de Katholieken-aanhang wel doen slinken .
  Nu dat is eigenlijk ook het gevan van dit Kabinet : ze doen het in plaatjes en nog wel protestanten ( het BBR-team ) : Snap u het nog”:ik niet : Het BBR team praat toch niet in potjes-Latijn ? maar gewoon onze Moerstaal .

  Reactie door Fred — dinsdag 19 juni 2007 @ 9.25 uur

 104. @ iew (102):

  Waar het mij alleen maar om gaat: “kampen” en “campussen” zijn hoe dan ook totaal verschillende zaken die niets met elkaar van doen hebben.

  Citaat: “ik snap dat ik u tegen het zere been schop als ik het over kerken en geloof heb.[u was Dominee dacht ik?]“.
  Waar dat op slaat is mij volkomen duister. Niet alleen is het onhoudelijk onjuist, maar ik heb ik het daarover helemaal niet gehad.
  Dus verklaar je nader, zou ik zeggen.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 19 juni 2007 @ 18.29 uur

 105. #99 Wilbert
  Dan zou het kabinet daar op z’n minst duidelijk over moeten zijn toch? En bovendien zou de kreet “armoedebestrijding” daarmee bij heel veel gezinnen valse verwachtingen wekken en daarmee een hoop mensen zand in de ogen strooien!
  Daarnaast blijft het gewoon een feit dat die 5 miljoen niet meer is dan een heel erg klein druppetje op een gloeiende plaat..Hoe je dat ook wil besteden, in tegenstelling tot andere uitgaven blijft het evengoed “bijna niks”!!! Wat heeft dit (in welke vorm dan ook) in hemelsnaam met armoedebestrijding te maken?? Als jij dit kunt verkopen aan al die mensen die inmiddels het water tot aan de lippen staat, wat heb jij die mensen dan als “troost” te bieden???

  Reactie door ToN — donderdag 21 juni 2007 @ 2.39 uur

 106. @104 Olav Meijer

  uw advies aan mij om deze termen niet door elkaar te gebruiken,moet u niet aan mij richten want dat deed ik niet.
  daarbij heeft men het nu over internaten.

  uw stelling: “Waar het mij alleen maar om gaat: “kampen” en “campussen” zijn hoe dan ook totaal verschillende zaken die niets met elkaar van doen hebben.”

  daar ben ik het volledig mee eens.

  nadere verklaring:
  ik dacht ergens van uw hand gelezen te hebben dat u Dominee bent geweest of iemand in uw famillie,ik heb nog even zitten zoeken op het log maar kan de bijdrage zo snel niet meer vinden.

  als ik hiermee fout zit mijn excuses,misschien verwar ik u met iemand anders.
  ik zoek nog even verder.

  Reactie door iew — donderdag 21 juni 2007 @ 13.58 uur

 107. @ iew (106):

  Is verder OK, iew.

  Ik heb wel eens geschreven dat mijn vader dominee is geweest. Meer niet. En verder mag iedereen het wat mij betreft over geloof en kerken hebben; daartegen heb ik geen enkel bezwaar. Ik heb hier alleen wel eens geschreven dat het niet de spuigaten moet uitlopen (omdat het een POLITIEK, geen religieus, weblog betreft) en dat ik zelf niet deelneem aan discussies van theologische of kerkhistorische aard. Dat is mijn eigen keuze.

  Groet!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 21 juni 2007 @ 15.11 uur

 108. @107 Olav Meijer

  gelukkig, dat bespaart mij het verder zoeken,en zegt mij gelijk dat mijn geheugen mij nog niet in de steek laat ;)

  het was ook absoluut niet als sneer bedoelt oid,maar kon het mij zo voorstellen dat u het daarom misschien niet zo leuk zou kunnen vinden.[de opmerkingen van mijn oma]

  ik zal u er niet mee lastigvallen als het gaat om discussies van theologische of kerkhistorische aard.

  alleen persoonlijk komt mij die Christelijke betuttelende regeltjes en uitspraken van dit Kabinet inmiddels de neus uit.

  ik lees uw bijdrages altijd graag,dat wil ik nog wel even zeggen.

  Reactie door iew — donderdag 21 juni 2007 @ 16.13 uur

 109. Moet men niet uitkijken dat als de uitkeringsgerechtigen die 0,30 cent per week bij krijgen daarna niet in de armoedeval terecht komen i.v.m. die verhoging van hun uitkering.

  Pas op dit gore kabinet geeft niks voor niets weg , er zal wel weer een andere bezuinigingsmaatregel tegenover staan.

  Reactie door Pool — donderdag 21 juni 2007 @ 19.23 uur

 110. @ToN — donderdag 21 juni 2007, 2.39

  OK, ToN.

  Ik begrijp niet voor 100%, wat je me allemaal vraagt, maar ik zal mijn best doen.

  1. Over duidelijkheid van het kabinet: Ja, het kabinet zou volgens mij duidelijk moeten zijn. Ik denk dat je dan – in één moeite door – ook geen last hebt van zoiets als “valse verwachtingen” of “zand in de ogen gestrooid krijgen”.

  2. Of 5 miljoen wel/niet toereikend is om armoede te bestrijden…? Geen idee, maar daar heb ik me dan ook niet over uit gelaten. Wat ik bedoelde te zeggen, ligt – grappig genoeg – geheel in het vlak van visjes en hengeltjes. Verdeel 5 miljoen vandaag over de armen en dan heb je morgen wéér 5 miljoen nodig. En óvermorgen wederom… Je zou gaan denken, dat je ze beter kan leren om zichzelf te bedruipen. Maar tót ze het kunstje onder de knie hebben, moet je ze visjes blijven voeren, want wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat de leercurve van een dode mens niet zozeer een curve is, doch veeleer een rechte lijn, en wel: de nullijn.

  3. Ik heb gezegd, dat ik niet weet, waarom Agnes die 5 miljoen omrekende. Daarmee bedoelde ik te zeggen, dat ik niet weet, waarom Agnes die 5 miljoen omrekende. En precies dát schreef ik ook in de bewuste bijdrage.
  Misschien was die 5 miljoen door het kabinet wél bedoeld om gewoon uit te delen…
  Persoonlijk zou ik dat dan dom vinden. Maar niet overdreven verbazingwekkend.

  4. Wat e.e.a. met armoedebestrijding te maken heeft? Denk zelf, zou ik zeggen. Als dat niks oplevert, ligt dat niet noodzakelijkerwijze aan mij.

  5. In antwoord op je vraag “Als jij dit kunt verkopen aan al die mensen die inmiddels het water tot aan de lippen staat, wat heb jij die mensen dan als “troost” te bieden???“: Vermoedelijk verwar je mij met iemand, die perfect is. Of met een handelaar.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.31 uur

 111. @Wilbert
  Wat punt 1 betreft, zijn we het denk ik eens!
  Punt 2: Je zegt dat je niet kan beoordelen of 5 miljoen wel/niet toereikend is, Ik weet wel zeker dat zo’n symbolisch “fooitje” nooit genoeg kan zijn!
  Punt 3 is voor mij te algemeen en kan ik is dus persoonlijk weinig over zeggen..Snap alleen niet wat daar volgens jou “dom” aan zou moeten zijn?
  Punt 4,
  Tuurlijk ligt dat niet aan jou, dat heb ik op die manier ook niet beweerd..Ben er alleen wel zeker van dat het te weinig is, om er ook maar enig resultaat van te verwachten!
  Punt 5,
  Ik verwacht geen wonderen van jou (danwel jou mening of ideeen), maar nogal wat mensen aan de “onderkant” verwachten wel dat het huidige beleid voor hen “iets” oplevert! Daar hoef jij geen tovenaar of handelaar of wat dan ook voor te zijn..Ik verwacht alleen dat jij (net als ik) dit kabinet, met zo weinig beschikbaar budget op dit gebied, mensen welhaast MOET teleurtellen..Jij bent immers geen tovenaar, maar het kabinet evenmin!! Met een budget van 5 miljoen kunnen we allebei in elk geval wel constateren dat we beide die “tovenaar” hard nodig zullen hebben, maar ook het kabinet zal die op korte termijn vast niet kunnen vinden..Jammer voor de mensen die het zo broodnodig hebben, de teleurstelling ligt alweer zo voor de hand en dat rakt toch een beetje aan “volksverlakkerij”!!

  Reactie door ToN — maandag 25 juni 2007 @ 2.04 uur

 112. zei hij nou in het begin van het filmpje dat ze nog zeker 1000 dagen nodig hebben om de plannen te concretiseren? dat is bijna 3 jaar, ik hoop van harte dat deze regering dan alweer een jaar of 2 passee is.

  Reactie door G. — dinsdag 28 augustus 2007 @ 19.42 uur