Menselijke maat

Paul Ulenbelt, kamerlid van de SP, was één van de mensen die afgelopen zaterdag zijn cursus afsloot met een toespraak. Vanwege de interessante gedachten die daarin vervat zijn, leg ik ‘m ook aan jou voor.

Ook in Epe, op de Veluwe, zijn er mensen met problemen. Mensen zonder werk. Een paar bewoners hebben het Bureau Inzet opgezet. Een non-profit BV, die mensen met schulden, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, oudere werklozen en voortijdig schoolverlaters op weg en aan de slag helpen. Het lukt ze om een 55 jaar oude schilder, met zijn grote praktijkkennis, te koppelen aan een voortijdige schoolverlater. De oude WAO-er is de meester, de voortijdige schoolverlater eerst leerling en nu gezel. Mensen met problemen, helpen mensen met problemen, omdat ze samen meer kunnen dan alleen. Op deze manier werken nu 90 mensen in het kleine dorpje Epe in verschillende kleine bedrijfjes, die het Bureau Inzet heeft opgericht. Wat het UWV en grote reïntegratiebedrijven niet lukt, lukt in Epe wel. In samenwerking met 60 lokale ondernemers. Kleine ondernemers wel te verstaan. Kleinschaligheid werkt.

Hoe anders is de overheersende gedachte. Groot is goed. Fusies, overnames en concentraties hebben geleid tot efficiëntie, schaalvoordelen en synergie. Dat was het beeld dat liberale en sociaal-democratische politici hadden van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Als groot goed is, moet goed wel groot zijn. De grote bedrijven dienden als voorbeeld voor de organisatie van de publieke sector. Daarom hebben we nu mega-scholen, mega-ziekenhuizen en mega-reintegratiebedrijven. Waarom functioneren de meeste grote private organisaties wel en de mega-structuren in de semi-publieke sector niet? Het antwoord is dat veel grote bedrijven in hun ontwikkeling naar groot en nog groter, tegelijkertijd intern een andere beweging maakten. Een beweging naar een kleinere schaal. Met meer of minder succes werd in management lagen gesaneerd. Verantwoordelijkheid werd naar beneden georganiseerd. Naar lokale bedrijven, naar zelfstandige eenheden en naar autonome werkploegen. De binnenkant is vaak anders dan de buitenkant die velen zien.
De politieke leiders, die van Nederland een BV wilde maken, kopieerden wel de buitenkant van de grote bedrijven. Niet de binnenkant. Kopieerden niet de les om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Daarom zitten scholen, de zorg en de arbeidsbemiddeling vol met veel managers, met grote bureaucratieën, met registraties en protocollen. Intern gericht, met verwaarlozing van de mensen die ze moeten helpen. Publieke managers denken dat zij voor alles verantwoordelijk zijn. Dat zij alles moesten controleren en beheersen. Anders dan de captains of industry ontnemen de captains of state de verantwoordelijkheid van de werkers. De captains of state smoren creativiteit in bureaucratie. De captains of state beknellen vakmanschap in regels en procedures. De captains of state stellen loyaliteit aan de werkgever boven de loyaliteit aan het werk, de klanten, leerlingen en patiënten. Hoe krijgen we de menselijke maat weer terug?

Het lukt het bureaucratische politieapparaat niet om de kleine criminaliteit effectief te bestrijden. Dat lukt verslaafde daklozen in de Haagse Rivierenbuurt wel. Hoe? Door kleinschaligheid. Op initiatief van het buurtcomité en een buurtbewoner, die in de verslavingszorg werkt, zijn dakloze verslaafden ingezet in de buurt. In welke buurt zijn opvanghuizen van verslaafden en daklozen welkom? In vrijwel geen enkele. De Rivierenbuurt pakte het anders aan. In het project Clean River kunnen dakloze verslaafden aan de slag. In ploegen maken ze de wijk schoon, helpen bewoners met hun tuin en verrichten reparaties aan straatmeubilair. De verslaafde daklozen kregen daarvoor respect van de buurt. De verslaafde daklozen kregen respect voor de buurt. Toen ik er op werkbezoek was, werd bekend dat in de Rivierenbuurt het aantal autokraken en andere inbraken drastisch waren gedaald. Kleinschaligheid werkt. Nu werken dakloze verslaafden voor de woningcorporatie en voor Prorail om de taluds rond het Centraal Station te onderhouden.

Grootschaligheid leek borg te staan voor vooruitgang. Kleinschaligheid is de echte vooruitgang. Pas dat toe in de publieke sector. Breng de vooruitgang terug! Organiseer grootschalig, de kleinschaligheid. Breng de menselijke maat terug. Maar hoe?

De SP heeft de afgelopen tijd verschillende ideeën voor kleinschaligheid gepresenteerd. Voor het onderwijs, de zorg en voor werken en leren in de buurt. Kern is de combinatie van kleinschaligheid, het teruggeven van vakmanschap, zeggenschap en vertrouwen aan de vakkrachten. Het wegsnijden van management lagen die niet helpen, maar juist hinderen. En herstel van menselijk contact. Het is tijd voor een Wet op de Menselijke Maat. Tijd voor maatregelen die leerlingen en docenten weer trots kunnen maken op hun school, een wet die zieken en verpleegkundigen weer tevreden kunnen maken. Maatregelen die bewoners ruimte geeft om werk van en in hun buurt te maken.

De neo-liberalen namen het voorbeeld van grote bedrijven verkeerd over. Laten wij dat wel goed doen. In 1976 richtte Eckart Wintzen het ICT-bedrijf BSO/Origin op. Klant en medewerkers stonden centraal. En dat was nog zo toen het bedrijf 6000 werknemers had. Er is geen afdeling personeelszaken, geen staf, geen procedures en geen protocollen. Het geheim was kleinschaligheid. Toen het bedrijf groeide werden niet meer managers aangesteld. Het bedrijf werd gesplitst toen er 60 werkten. En dat werd ieder keer herhaald. Als bij celdeling in levende wezens. De 6000 werknemers werken in meer dan 1000 cellen. Ieder cel wordt geleid door 1 voorman. Alleen de missie, de uitstraling en kwaliteitsstandaard en de huisstijl zijn hetzelfde. Om onderlinge concurrentie om een zelfde klant te voorkomen wordt de grenzen van het werkgebeid strak vastgelegd. Dit succesvolle model is het voorbeeld voor mijn Wet op de Menselijke Maat. Een Wet op de menselijke maat die de bureaucratieën in de publieke sector opsplitst en naar buurten en wijken brengt, de managers hun macht ontneeemt, de vakkrachten hun vakmanschap terug geeft en de relatie met de mensen waarvoor ze werken weer menselijk maakt.
We heffen het UWV en CWI op. De 20.000 medewerkers gaan in de buurt waar ze wonen in ploegen de arbeidsbemiddeling voor mensen in de buurt ter hand nemen. In overleg met lokale werkgevers plaatsen ze mensen en zetten leer- werktrajecten op. Met buurtorganisaties- en buurtverenigingen pakken ze de publieke ruimte aan. Met het MKB halen ze bedrijfjes en werkplaatsen naar de wijk. Thuiszorginstellingen formeren ploegen uit mensen die in de zelfde buurt wonen en regelen in overleg met huisartsen de thuiszorg. Jeugdzorg idem. Bejaardenhuizen idem.

Er zijn in ons land vele wetten die ingrijpen in organisaties. Dat kan dus het bezwaar niet zijn. Kleine ziekenhuizen behandelen maar liefst 25% meer patiënten. Kleinschaligheid kan dus efficiënter zijn. Dat lijkt me dan ook geen bezwaar. Personeel en klanten van kleine organisaties zijn tevredener. Dat kan moeilijk bezwaarlijk genoemd worden. Is er dan geen enkel bezwaar? Jawel. Het levert werkloosheid op. Veel senior-managers, asistent-managers, acount-managers en office-managers worden overbodig. Veel controllers worden overbodig. Veel advisors en consultants worden overbodig. Is dat erg? Nee, want de wet op de menselijke maat biedt hun ook werk, ander werk, maar wel op menselijke maat. Dus partijgenoten: ga voor de Wet op de Menselijke Maat!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 08 oktober 2007 :: 18.26 uur

83 Comments

83 reacties

 1. Goede ontwikkeling , waar blijft Donner : Ik solliciteer mij rot en krijgt geen baan , moest toch doorgaan tot 65 + 1 * n = 67 jaar ?

  het zou zeer verstandig zijn , om oudere werknemers en oudere ww -ers inzetten in bedrijven om de jongeren het vak te laten leren !

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.35 uur

 2. re-intergratie bedrijven lukt het niet omdat bedrijven GEEN zin hebben in oudere mensen !

  Reactie door Fred — maandag 8 oktober 2007 @ 18.38 uur

 3. Prachtige toespraak, met slimme, creatieve oplossingen die we zo nodig hebben.

  Over menselijke maat en managers gesproken:
  Topbeloningen kosten Nederland economische groei

  Citaat:
  “De Nederlandse topbestuurders stellen dat beloning en prestatie van alle werknemers in evenwicht moeten zijn: loon naar werken, zeg maar. Dat is, behalve voor hen zelf. Voor topbeloningen zijn zo lijkt het geen topprestaties nodig. De top kan onder alle omstandigheden rekenen op forse loonstijgingen. Zelfs wanneer een topman flopt ontvangt hij nog een torenhoog vertrekbonus, terwijl het afbreukrisico allang verwerkt is in de hoogte van zijn inkomen. Het is dan niet zo vreemd dat de FNV met een looneis van 3,5 procent de cao-onderhandelingen ingaat. Niemand kan ze ongelijk geven en wellicht mag zelfs worden gesteld dat ze zich nog hebben ingehouden.”

  Wie zegt dit? De FEM/Business, toch wel een behoorlijk (neo)liberaal/pro-markt tijdschrift. Ook rechtsen beginnen het door te krijgen dus.
  http://www.fembusiness.nl/fembusiness/content/nieuws/62546/article.html

  Hartelijke groeten Paul Ulenbelt en Jan Marijnissen, ga zo door met jullie fantastische werk!!

  Reactie door Ellen — maandag 8 oktober 2007 @ 19.18 uur

 4. Het lukt het bureaucratische politieapparaat niet om de kleine criminaliteit effectief te bestrijden.

  Misschien zie ik het verkeert maar de politie is neem ik aan in eerste instantie om crimineel gedrag op te sporen en te zorgen dat ze berecht kunnen worden.
  Het voorkomen van criminaliteit of dat iemand in de criminaliteit vervalt, ligt bij sociale instanties.
  ………….
  Dat kan dus het bezwaar niet zijn. Kleine ziekenhuizen behandelen maar liefst 25% meer patiënten.
  …………………….
  Mooie stelling maar zijn er nog kleine zieken huizen in dit land zodat dit gegeven in % juist is.
  Kleinen ziekenhuizen zullen vaak geen grote operaties kunnen uit voeren waarbij vaak nog een lang ziek bed wordt vereist en zich beperken tot kortere behandelingen misschien dat hier een groot deel van de 25 % winst zit.
  Verder is het maar de vraag of kleine ziekenhuizen alle dure diagnose apparatuur tot zijn beschikking kan hebben en of deze effectief gebruikt worden.
  Grote zieken huizen kunnen zeer effectief werken maar de organisatie is weg bij deze.
  ………….
  Veder zou ik willen pleiten om ook de vakbonden te splijten in kleinschaligheid deze zijn de band met hun achterban totaal kwijt.
  Alle kleine kantoortjes zijn weg men zit in een lux groot kantoor aan hun ballen te krabben.
  …………….
  In het project Clean River kunnen dakloze verslaafden aan de slag. In ploegen maken ze de wijk schoon.
  Misschien iets voor Fred de papier prikker?

  Reactie door De Hakker — maandag 8 oktober 2007 @ 19.26 uur

 5. Paul, van harte….! Heb het stuk gelezen en ga het nog eens doen. Even laten bezinken. Toch kan ik het niet nalaten in de VOC cultuur te denken.
  Ik word rijk! (geintje).

  Reactie door Roodkapje — maandag 8 oktober 2007 @ 19.39 uur

 6. Goeden avond vrienden SP.

  Natuurlijk werkt kleinschaligheid, beslist.
  Maar wat zal de uitkomst van dit voorstel zijn bij de managers en overbodige functionarissen die het grote geld opstrijken?
  Nul komma nul.
  Zij zullen vastgeroest aan de functie op alle manieren aantonen dat het tegenovergestelde de enige manier is om zichzelf waar te maken.
  Niets stuit ze in de drang naar nog meer macht, en die zal in lijvige rapporten aantonen dat het anders is.
  Er zullen weer commissies in het leven geroepen worden om dit te ondersteunen, ook al ligt de waarheid in de kleinschaligheid.
  Iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat met een beperkt aantal mensen de overdracht beter lukt dan bij grote menigten, omdat het contact directer is.
  In mijn tijd op de lagere school hadden we hooguit tien leerlingen in de klas, de juffrouw nam twee klassen tegelijk onder handen, en dat lukte voortreffelijk in het zelfde lokaal.
  Maar binnen de kortst mogelijke tijd werd die school opgeheven, en konden we een half uur lopen om op de grote school te komen.
  Nou is er niets tegen lopen, nu zien we dat bij een regenbuitje de kinderen met de auto gebracht worden, bang om nat te worden.
  Er moet voor de kinderen gezorgd worden zonder twijfel, maar het kan overdreven worden.
  Dat er op het klein gebied veel meer berijkt wordt is te vinden in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, dat is bewezen.
  Waarom dan nog doormodderen met grootschalen?
  Waarom moet Schiphol weer groter worden terwijl de omgeving steeds meer last krijgen?
  En dan komt er een Bobbo vertellen dat er 20% geluidsvermindering zal komen bij nog meer luchtverkeer.
  Dat zijn sprookjes waarmee getracht wordt de grootschaligheid er door te rammen.
  Al de voorstellen zijn achterhaalde fatamorgana’s, die niets uithalen om bijvoorbeeld de luchtverontreiniging terug te dringen.
  Neem contact op met die wetenschappers die aan kunnen tonen dat het luchtfietserij is, met als enig doel om de politiek te mislijden.

  Een mistroostige….

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 8 oktober 2007 @ 19.41 uur

 7. Hakker begrijpt de woorspeling van ‘bureaucratische politie’ niet… dat is dus een metafoor beste hakker.

  Bovendien maak jij Hakker, geen verschil tussen gespecialiseerde ziekenhuizen en ziekenhuizen ten bate van algemeen opereren etc.

  Het UMC of dergelijke zijn altijd al gespecialiseerd geweest, als je daarin terecht komt heb je al een heel groot probleem. Maar voor normale ingrepen zou je niet ver moeten reizen, en ook niet een enorm ziekenhuis nodig hebben. De schaalvoordelen die je krijgt bij zeer dure apparatuur, zijn iets anders dan de schaalvoordelen die je niet krijgt door gewoon zoveel mogelijk mensen op 1 locatie te pompen. Die zijn er nagenoeg niet…

  Reactie door Rita — maandag 8 oktober 2007 @ 19.42 uur

 8. Sorry het is misleiden……

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 8 oktober 2007 @ 19.43 uur

 9. @6 Ouwe Dirk, verklaar je nader. Dan kan ik bij het laten bezinken, jouw reactie meenemen?

  Reactie door Roodkapje — maandag 8 oktober 2007 @ 19.52 uur

 10. De “GULDEN SNEDE”

  Was de menselijke maat niet inherent aan de”Gulden Snede”
  Of was de “Gulden Snede” inherent aan de menselijke maat, hoe dan ook het zijn in ieder geval de verhoudingen van de ėėn naar de ander in de breedste zin van het woord.
  Ik oordeel en/of veroordeel op geenerlei wijze de “Vrijmetselarij”

  Reactie door Gonda — maandag 8 oktober 2007 @ 19.53 uur

 11. Wel een beetje laat maar een mooi perspectief met prima initiatieven. Lees ook eens het boek van Ernst Friedrich Schumacher ” hoe kleiner hoe beter” vertaling van Good Work uit 1979 en zo is er wel meer literatuur die de weg kunnen wijzen naar een wereld waarin we kunnen overleven.
  Christof

  Reactie door Chris Sandee — maandag 8 oktober 2007 @ 19.53 uur

 12. Zou mooi zijn als die “wet op de menselijke maat” door de meerderheid van onze bevolking in de toekomst wordt gedragen. Dat komt dan uit hun hart, uit de ervaringen van hoe het nu gaat. Wie weet is er geen wet nodig!

  Paul’s stuk laat in ieder geval zien dat met een beetje wil het gewoon werkt. Dat is hoopgevend en van dergeleijke projecten gaat een enorm krachtige werking uit.

  Erich Fromm had het 40 jaar geleden al over de humanisering van de geïndistrualiseerde maatschappij.
  De menselijke maat. Hij komt min of meer ook uit op kleinschaligheid.

  Gefeliciteert Paul

  Reactie door Alie Dekker — maandag 8 oktober 2007 @ 20.18 uur

 13. hakker die laatste 3 zinnen zijn nogal hoe zal ik het zeggen,redelijk van dien aard dat je fred als drugsverslaafde dakloze neerzet?
  en wat betreft die reintegrati bedrijven dat zijn voor 99% oplichters,met uurlonen van 400-550 euri,en ga eens kijken bv bij die reintegratie bedrijven zoals bv in het dorp lelystad,een vervallen kantoortje waar 5 pc en windows 75 waarvan 4 gekopieerd,staan. om te leren hoe je een cv(geen verwarming)moet maken het is te zot voor woorden,toets cv(geen verwarming) in op de zoekmachine en zie hier het g wonder timmerman?ahum nog nooit een cv nodig gehad maar bij een rein wel,
  maar meneer wij hebben een klian clian eeuu klant bij de post zeg maar een koeriers bedrijf waar u zo terregt kunt,voor uitkerings bedrag dan he want het bedrijf is aan het verbouwen,een jong net opgericht bedrijf EN dinamies en verspreit over het land(tenminste als je genoeg getankt heb in de twee oude mercedis bussen anno 1991)
  of de gedachten van mij versprijd? ooo bomaanslag zeker zeg maar cda gedachten.
  maar verder,oooo ja,
  ja wel hun eigen huis dan he voor 100.000,
  jaha u moet wel dankbaar zijn,
  je zus ik moet wel stroop aan me kont hebben gehad,toen,ik hoefte maar te kikken bij een reint of ze kwamen uit zwolle lelystad en dronten,,met dollar tekens in hun ogen,want ze zagen hun kans schoon om weer eens de kluit op te lichten voor 6500++++ euro en 12 uur werk??eeuu zitten en een contaktje te maken met hun vaste klanten,zoals eerder beschreven koeriers bedrijf,en de gevangenis in lelydorp eeuu wel rond vakantie tijd,dus kunnen de bewaarders op vakantie ,mag je twee maanden werken tot de vakanties weer over zijn,en dan kun je weer oprotten,zo werken de reintegratie bureaus,en 1 % is wel serieus bezig,de rest belazert het uwv,die van jouw en mijn belastingcenten betaald wordt.
  dit land is ernstig c ziek,,maar gelukkig hebben ze weer geld voor op de bank voor twee weken terrug gek?olecteerdt,je weet wel het kankerfonds wat belegt in sigaretten EN bij een klusterbom bank,ik meen dat het overgenomen is door een ander sluipmoordenaar met 2.2%rente,fortis
  en het motto van fortis is zeg maar elk kind wat met hun hulp wordt vermoord levert hun 8% op. zo een beetje of toppic.

  Reactie door ad — maandag 8 oktober 2007 @ 20.23 uur

 14. Heel positief, niets aan toe te voegen.Betoog klopt als een bus.
  Alleen hoop ik dat ze er in Den Haag wat aan doen.Ik heb hier mijn twijfels over, want sinds paars zijn er zoveel problemen gemaakt,niks opgelost en komen er nu alleen maar bij.
  Maar positieve initiatieven zijn er gelukkig ook, getuige het bovenstaande.
  Groet van deze kant.

  Reactie door Eric van Dulst — maandag 8 oktober 2007 @ 20.51 uur

 15. Als er geen rechtvaardiger inkomsten verdeling komt, zal het ook allemaal niet zoveel uitmaken. De verschillen tussen rijk en arm zullen alleen maar toenemen.

  Grootschalig of kleinschalig, dat liberaal kapitalisme is funest. Daar zit de crux.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 8 oktober 2007 @ 20.57 uur

 16. Waar @9 moet ik me nader verklaren?

  Wanneer je leest wat er staat is dat niet duidelijk genoeg?

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 8 oktober 2007 @ 21.05 uur

 17. @16 Of mijn vergissing of er is een ander stukje van jou geplaatst in eerste instantie.

  Zo goed ouwe Dirk en een goede avond.

  Reactie door Roodkapje — maandag 8 oktober 2007 @ 21.45 uur

 18. @7
  Dus we hebben het over EHBO posten?
  Maar je begrijpt mijn niet goed ,dat grote ziekenhuizen misschien minder patienten behandelen(althans naar hun personeel bezetting) lig aan dat men ook zware en langdurige gevallen heeft.
  En ik vraag me dan ook af hoe hij aan die 25 % komt.
  Als hij zou zeggen sinds we grote ziekenhuizen hebben worden er 25 % minder patiënten behandeld dan gaat de bewering op dat er met kleine zieknhuizen meer gedaan kan worden.
  De bewering dat kleinen ziekenhuizen meer kunnen behandelen dat is natuurlijk logisch. Hoe dichter je tot een EHBO post komt hoe meer je kunt doen om dat dat de behandeling zeer eenvoudig en kort uit gevoerd kunnen worden.
  Dus in mijn ogen is die bewering onlogisch en niet onderbouwd.
  Dus wat hij eigenlijk zeg trek het kleine ziekenhuis uit het grote dan worden er meer patiënten behandeld en het kost minder,en daar geloof ik even niet in.
  Het verhaal van Epe is althans bij komt heel summier over misschien dat daarover wat meer te vinden is,wat speelt daar nu werkelijk.

  Reactie door De Hakker — maandag 8 oktober 2007 @ 21.48 uur

 19. Menselijke maat is toch gebakken lucht. Er is niks menselijk aan de Asozawe en hun ketenpartners. Het komt toch op leugens boven leugens boven leugens die verzonnen zijn door uitverkochte en zielloze juristen. Het gaat om “aanpassen van de notulen, werkverslagen en keuringen” Wie betaalt bepaalt. De opdrachtgever(A-sozawe, UWV, CWI) bepalen de door verkeerde voorstelling van zaken. Maar ik verwacht niks beter van een organisatie die gestuurd wordt door leugenaar en incompetente minister Donner.

  Reactie door Khosrow — maandag 8 oktober 2007 @ 23.02 uur

 20. Mag ik als niet SP-er Ulenbelt complimenteren met dit verhaal. Ik vind zijn gedachten interessant.

  Reactie door Henk — dinsdag 9 oktober 2007 @ 0.28 uur

 21. Ha, Ouwe Dirk, even voor een goed begrip:
  toen ik jouw nr 8 las, een correctie op het
  woordje misleiden/misleiden, STOND jouw grote
  bijdragen, nr 7 er NIET vandaar de vraag, om
  ‘het nader te willen verklaren’.
  Nu, 01.44 di., staat ook op mijn scherm die er aan vóórafgaande nr 7 er WEL, vandaar de
  vraag van ‘roodkapje’. Verder alles goed? Groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 9 oktober 2007 @ 1.45 uur

 22. Paul Ulenbelt :

  ” Mensen met problemen, helpen mensen met problemen, omdat ze samen meer kunnen dan alleen “.

  M.a.w.

  Van een Nood een Deugd maken.

  Consumenten met weinig koopkracht, helpen consumenten met meer koopkracht aan nog meer koopkracht, omdat ze te samen natuurlijk veel meer kunnen afdingen op allerlei consumpties.

  De consumenten met ” meer koopkracht ” maar ook de consumenten met ” weinig koopkracht ” hebben het probleem dat zij door de oneerlijke handelsmarkt ( o.a. prijsafspraakmakende ondernemers denk b.v. aan de bierbrouwers ) van hun koopkracht worden bestolen.

  En…….. de Nederlandse Consumentenbond kijkt machteloos toe omdat die niet kleinschalig ( netwerk van consumenten clubs ) werkt maar grootschalig ( DE BOND ) werkt. En tja, zo blijft de Consumentenbond nu eenmaal bewust of onbewust met de bekende kraan open dweilen, dit natuurlijk in hun eigen belang ( bestaansrecht ) maar dat natuurlijk niet in het belang van iedere consument.

  Tot zover even want ik moet even een ronde maken.

  Reactie door Peter Mink — dinsdag 9 oktober 2007 @ 2.19 uur

 23. Bedrijven zijn in het algemeen beter georganiseerd dan overheidsinstellingen. Dat komt omdat bedrijven te maken hebben met concurrentie. Daarom kwam paars op het idee dat het goed zou zijn om overheidsinstellingen te privatiseren. Of op zijn minst op een marktconforme wijze te organiseren. Blijkbaar lukt dit niet. Dat komt natuurlijk ook omdat de geprivatiseerde overheidsinstellingen nog steeds gefinancierd worden vanuit de overheidssector. Dan is er natuurlijk geen sprake van echte marktwerking. Ik ben het met Paul Ulenbelt eens. Ik zie de voordelen van grootschaligheid ook niet. Het leidt alleen maar tot meer bureaucratie. Teveel bazen en te weinig werkers.

  Reactie door reint — dinsdag 9 oktober 2007 @ 9.14 uur

 24. Ik zit nu bijn 3 jaar thuis kan door en handicap geen baan vinden.
  Door het UWV ben ik naar een reintegratieburo gestuurd die heb ik in 2 jaar tijd 4 keer gesproken zij hebben me aangemeld voor de WSW.
  Ik wil dolgraag aan de slag en heb me de afgelopen jaren scheel gesolliciteerd zonder resultaat.
  Sta nu in geschreven om te gaan werken via de WSW maar daar is een wachtlijst van zeker 2 jaar.
  Jan ik hoop van harte dat jou plan gaat weren en dat die wet er komt maar ik vrees het ergste.
  De Politieke maffia in den haag zal er wel geen oren naar hebben.
  Ik wil werken maar ik mag niet althans zo zie ik het het is om moedeloos van te worden.

  Reactie door Kobus Kuch — dinsdag 9 oktober 2007 @ 9.31 uur

 25. Het enige wat werkt is werken.In de VS krijgt men 2 jaar een uitkering, dan is het schlüss.Zouden ze hier ook moeten doen, ipv de ‘zieligen en zwakken’ non- stop te subsidiëeren.
  Mensen worden op een schandalige manier opzij gezet, bij mij op school werden hele stukken van het wiskunde examen overgeslagen ‘want we zouden toch in de bijstand eindigen’ …ronduit brutaal en verbijsterend gewoon!!!
  Doe daar eens wat aan ipv vaag te blijven kletsen.

  Reactie door QuestionMaster — dinsdag 9 oktober 2007 @ 9.34 uur

 26. TAKT Group Lean Managment (concept vertaling 7-10-7)

  Dienst Sociale Zaken en Werk gemeente Groningen:

  Van leverancier van sociale voorzieningen tot openbare dienst

  door: algemeen directeur Jellemiek Zock en David Binnerts

  De sociale wetten in Nederland werden in 2004 veranderd. Dientengevolge ook diensten van sociale zaken in de steden: In plaats van dat de staat de sociale diensten levert, ligt nu de nadruk op de cliënt en zijn verantwoordelijkheid om werk te vinden. Voorts zijn de werkloosheidsuitkeringen niet meer een doel op zich, maar een tijdelijke manier van steun, waarbij de cliënt, indien gemotiveerd, zelf werk vindt. Deze aanpassing heeft het verband tussen de de sociale diensten in Nederland en hun cliënten, en bijgevolg, het beheer van deze diensten veranderd.

  De dienst Sociale Zaken en Werk in de Stad van Groningen, SoZaWe, vond een boeiend antwoord voor die nieuwe voorwaarden. De cliënten ontvangen nu veel betere service; het werk voor werknemers van de dienst is interessanter geworden; en de kosten zijn verminderd. In dit artikel beschrijven Jellemiek Zock, algemeen directeur van de dienst, en managementadviseur David Binnerts, hoe dit proces van verandering vorm heeft gekregen.

  De nieuwe taak

  Toen de sociale wetten veranderden, stelden wij ons, bij de dienst Sociale Zaken en Werk in Groningen (SoZaWe) een paar vragen:

  1. Wat kan een cliënt van ons verwachten?
  2. Wat verwachten wij van onze cliënten?
  3. Wat betekent dit voor onze werknemers en hoe steunen wij hen?
  4. Wat betekent dit voor de wijzigingsprocedures?

  SoZaWe moest worden veranderd van een organisatie die bijstand leverde op basis van wetten en regels in een openbare levering van diensten, die gekwalificeerde burgers steunt om hen te helpen om opnieuw mee te doen binnen Groninger samenleving. Wij ontwikkelden de ambitie om te worden gekend als PLAATS OM TE ZIJN EN en om alle cliënten tegen het jaar 2010 aan het werk te hebben. Het uitgangspunt voor het bereiken van dit doel was de mogelijkheden van onze cliënten en niet stil te blijven staan bij hun beperkingen.

  Wij steunen en controleren nu de individuele cliënten in hun onderzoek naar betaald werk. Om dit te financieren moesten de bureaukosten worden verminderd, moest de organisatie van het bureau worden gestroomlijnd en moesten de werknemers die anders zelf werkloos zouden zijn adviseurs worden.

  SoZaWe koos ‘lean managment’ als methode om haar doelstellingen te bereiken.

  Lean managment

  ‘Lean managment’ is een managgmentfilosofie, die door Toyota in de loop van de laatste 50 jaar is ontwikkeld. Vele organisaties en commerciële bedrijven hebben met ‘lean management’ geëxperimenteerd. In de jaren ’80 gebeurde dit hoofdzakelijk in de autoindustrie, om met Toyota te concurreren. Nochtans, aangezien de brede schaalmogelijkheden van Internet beschikbaar zijn geworden, onderzoeken andere bedrijfstakken en collectieve organisaties de voordelen van ‘lean managment’. Zij ontdekten dat, door ‘lean managment’ toe te passen, praktisch alles beter kan worden vervaardigd, goedkoper en met een snellere levering.

  ‘Lean managment’ laat organisaties toe om voor lage kosten in massa te produceren zelfs wanneer de vraag laag en veranderlijk is. Met deze ontdekking wordt het mogelijk om met ‘lean managment’ (overheids)instellingen te onderhouden, waar de cliënt bijna altijd de medeontwerper is van het ‘product’ wat men ‘koopt’.

  Volgens de lean managment filosofie, begint alles bij de behoeften van de cliënt. De procedures om deze behoeften te vervullen zullen onophoudelijk verbeteren. “Lean’ bepaalt precies wat een verbetering is en wat niet – niet alleen van ‘product’, maar ook van het proces van verbetering zelf. De nadruk op versnelling dwingt organisaties om overtollige stappen in hun procedures van de hand te doen en maakt het mogelijk om de zelfde output met minder capaciteit te bereiken. Een interessante bijwerking is dat de kwaliteit van het product eveneens verbetert.

  ‘Lean managment’ scheen de ideale filosofie voor SoZaWe te zijn om de noodzakelijke werkcapaciteit tot stand te brengen voor het verbetern van haar ‘product’, de betaling van sociale zaken. Het inspireerde ook de werknemers om permanent deel te nemen aan de verbetering van de diensten.

  SoZaWe’s benadering

  In het jaar 2003 werd ‘lean managment’ voor het eerst experimenteel toegepast. Eén van de teams die de nieuwe sociale voorzieningenwetten uit moest voeren, leed onder een zware werkbelasting. De reden hiervoor was dat er veel dakloze mensen in hun bestanden waren, samen met reguliere cliënten, en allebei vergden heel wat aandacht. De procedures waarmee deze twee categorieën van mensen werden behandeld waren totaal verschillend. Ze waren beide tijdrovend met een lange wachtlijst. Als gevolg krijgen beide categorieën van mensen niet de aandacht die zij nodig hebben. Dit veroorzaakte het extra werk, vele vragen van de cliënten en fouten. Het leidde ook tot irritatie en burnout. De werkbelasting verhoogde zelfs.

  Met de samenwerking van het aantal arbeidskrachten werd de gehele procedure van toepassing en het verlenen van een toelage herontworpen. Werknemers en andere organisaties die betrokken zijn bij de diensten voor dakloze mensen werden in dienst genomen tijdens het herontwerpen van het programma. Zo werd een geïntegreerde dienst voor deze specifieke groep mensen gecreeerd, uniek in Nederland. Met de zelfde werkcapaciteit, kan een complexe categorie van mensen nu voldoende worden onderhouden.

  De volgende stap was om zich binnen de afdeling fraudecontrole te concentreren op onrechtmatige werkloosheidsuitkeringen, om de werkcapaciteit voor de individuele supervisie van cliënten tot stand te kunnen brengen. In ‘lean’ termen ‘fraude controle’ behoort niet in welke organisatie dan ook, omdat het dan betekent dat iets niet goed werkt… en dat dit, op de een of andere manier, is geaccepteerd als feit. Fraude controle en onderzoek werden ontward, en nieuwe procedures van preventie en beëindiging werden op een plaats gezet. Beide reeksen procedures werden opnieuw verbeterd door de professionals zelf.

  Door de gehele procedure te bekijken hoe fraude te bestrijden, en niet alleen bij de afzonderlijke delen van het proces (controle, onderzoek en beleid), werd de procedure efficiënter. De aandacht wordt nu geconcentreerd bij de preventie, zodat minder cliënten het systeem in de eerste plaats ingaan. Dientengevolge wordt er minder geld besteed aan uitkeringen. Ook wordt de hoeveelheid te verrichten werk verminderd. Het bureau hoeft niet door de bureaucratische procedures te gaan die van toepassing zijn zoals: terugwinning van betaalde uitkeringen, verwerken van wijzigingen enz. Onderzoek van fraude is ook verminderd, aangezien er minder mensen zijn die konden frauderen. De bureaucapaciteit wordt bevrijd voor de nieuwe taak van het individueel trainen van cliënten naar een baan.

  Door de procedures te versnellen, was de behandeling van speciale uitkeringen ook beter. 80% van cliënten kregen het antwoord op hun wijzigingen rechtstreeks aan de balies, in plaats van het verscheidene weken moeten wachten, terugbellen, achtervolgen van de dossiers, maken van beroep en gefrustreerd raken. Natuurlijk is dit ten gunste van zowel de cliënt als de dienst. Het grootste deel van de onderzoeken en beroep stammen uit verworpen toepassingen voor speciale bijstandsvoordelen. Nu is er veel minder behoefte aan beroep, maar als een cliënt op een besluit bezwaar maakt, wordt dit ook sneller behandeld. De cliënten die een beroep doen worden direct teruggebeld. Het bureau onderzoekt nog dezelfde dag de zaak en binnen één week is er toezegging of niet.

  Het resultaat: SOZAWE@WORK

  Eén werknemer kan nu een wijziging binnen twee uren regelen, in plaats van verscheidene weken van raadplegen, beleid en het beantwoorden van onderzoeken enz. De cliënt krijgt zijn uitkeringen op tijd. De ondoelmatigheden worden verminderd met ‘lean managment’. Derhalve, SoZaWe vond voor zichzelf genoeg professionele capaciteit om een omvangrijk programma voor nieuwe cliënten op te zetten (Het programma bestaat uit een team van adviseurs, klaar om kandidaten onmiddellijk te laten verschijnen, met het creëren van het leven zonder uitkering. Dit team heeft adviseurs met deskundigheid op het gebied van het maken van résumé’s; die in de markt goed geïnformeerd zijn; hebben contacten met ondernemingen; zijn van onderwijsprogramma’s op de hoogte enz. De teamleden zijn verantwoordelijk voor een intensieve supervisie bij het begin van de opnameprocedure. En zij trainen rechtstreeks letterlijk nieuwe kandidaten voor een baan. In veel gevallen is een toepassing voor meer uitkeringsvoordelen zelfs niet noodzakelijk. In andere gevallen kan de tijd van het ontvangen van een uitkering tot enkel een paar weken worden verminderd, om een hiaat te overbruggen.

  Daarna

  Aangezien deze processen van verandering worden uitgevoerd en verfijnd is het mogelijk deze in ontwikkeling te houden. Bijvoorbeeld, door programma’s voor de preventie van werkloosheid en baanrichtlijncursussen voor een diploma behalende studenten te creëren. Dus, in de toekomst, kan de stap van cliënten voor de toepassing van het krijgen van een uitkering totaal overbodig gemaakt zijn.

  Voor meer informatie, contact David Binnerts bij david@takt-group.com en/of + 31 (0)626 250 175. . de takt-groep van 2007

  Reactie door Ter discussie... — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.15 uur

 27. In de VS werk staat voorop. Maar bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt ook. In de VS antidiscriminatie wetgeving heeft veel meer tanden dan in Nederland.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.36 uur

 28. @ 1 Fred & @ 24 Kobus Buch

  Omdat daar kennelijk voor jullie geen werk is ga ik voor jullie en nog eens 98 mannen of / en vrouwen straks theoretisch ( licht -maatschappelijk )werk maken.
  Maar ik ga eerst even snel een haze slapie doen ( nachtdienst gehad )want ik moet er om 12.30 uur er al weer uit.

  Ik hoop dat o.a. Jan Marijnissen dan ook naar mijn idee wilt kijken, en wanneer hij dat dan een goed idee vindt zijn medewerking daaraan wilt verlenen.

  Tot straks, ik ga effe dromen.

  P.S.
  De job is geen consumenten makelaar ( nieuw beroep ), want gezien de vele tegenreacties hier op mijn reacties heb ik die boodschap al begrepen.

  Reactie door Peter Mink — dinsdag 9 oktober 2007 @ 10.38 uur

 29. De re-integratie faalt naar mijn idee niet zozeer vanwege de grootschaligheid van de re-integratiebedrijven. Maar meer omdat het hele proces bureaucratisch wordt “geregisseerd” vanuit de overheidssector. De uitvoering wordt dan nog wel aan de marktsector overgelaten. Maar dit is pas aan het eind van de bureaucratische keten. Met alle marktpoespas van “offertes uitbrengen” en dergelijke wat daarbij hoort. Dan zou ik zeggen: Laat de re-integratie volledig over aan de marktsector. Laat de bedrijven de re-integratie dan ook maar financieren. En stop er dan als overheid ook geen geld meer in. Dan bepaalt de “markt” wel wie capabel genoeg is om in deze sector te kunnen werken. De overigen blijven ofwel werkeloos of krijgen een baantje aangeboden in de overheidssector of mogen vrijwilligerswerk gaan doen.

  Reactie door reint — dinsdag 9 oktober 2007 @ 11.51 uur

 30. “Alleen de missie, de uitstraling en kwaliteitsstandaard en de huisstijl zijn hetzelfde. Om onderlinge concurrentie om een zelfde klant te voorkomen wordt de grenzen van het werkgebeid strak vastgelegd.”

  Dit is een pleidooi voor de zogenaamde franchiseformule. Bijvoorbeeld Albert Heijn en McDonalds werken hier mee. Vindt Paul dit ook bedrijven waar de menselijke maat regeert?

  Reactie door Gerrit (die andere) — dinsdag 9 oktober 2007 @ 12.50 uur

 31. Hebben wij eigelijk de overheid nog wel nodig als ik zie dat de burger overal dingen opzet om de burgers te helpen.

  Reactie door TT — dinsdag 9 oktober 2007 @ 13.27 uur

 32. Dit zijn nu van die initiatieven die niet door de politiek en managers verzonnen worden, maar door een vraag-gestuurde-behoefte.

  Geen managers die excelsheet management voeren en proberen nog wat minuten te persen uit een volle werkdag van een vakman, maar een slimme oplossing voor een probleem.

  Veel kleine bedrijven, die te klein zijn om vast personeel aan te nemen, maar te groot zijn om alles door de eigenaar te laten doen zijn met zo’n constructie goed geholpen.
  Door de kleinschaligheid, kunnen (semi) ontspoorde jongeren ook nog wat discipline bijgebracht worden, en erkenning krijgen door het werk dat ze verrichten bij zo’n kleine organisatie.

  Het werkt dus twee kanten op.

  Zoals al eerder gezegd. We hebben geen overheid nodig. Laat de burgers maar zelf denken, dan komt het wel goed. De overheid moet alleen de vinger aan de pols houden en de belangen van de partijen in het midden houden middels wetten. (werknemer-werkgever-bedrijf-maatschappelijke organisatie)

  In Nederland heeft de overheid zich helemaal aangesloten bij het grote bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is de woekerpolis affaire.
  In GB heeft dit ook gespeeld, en heeft de ombudsman het opgenomen voor de burger en iets van 9 miljard pond teruggekregen, en dat voor een Neo-con land.
  In Nederland zegt de ombudsman (lees overheid) zoek het maar lekker zelf uit.
  Als GB dan al een neocon land is wat is Nederland dan )extreem Neocon land ?

  Reactie door lightbulb — dinsdag 9 oktober 2007 @ 14.42 uur

 33. Originele versiehttp://www.takt-group.com/cases/lean_management_at_sozawe.php

  Reactie door Lezer — dinsdag 9 oktober 2007 @ 14.47 uur

 34. in nederland word niks meer gemaakt,of geproduceerd.om de midden en bovenklasse nog van een riant inkomen te kunnen voorzien kweekt men bewust een sociale onderklasse , die geholpnen diend te worden puur uit werkelegemnheids oogpunt .slechte zaak dus .armoede en ziekte zijn economische peilers waar dit godvergeven landje op draait.

  Reactie door h.verbeek — dinsdag 9 oktober 2007 @ 17.25 uur

 35. in nederland word niks meer gemaakt,of geproduceerd.om de midden en bovenklasse nog van een riant inkomen te kunnen voorzien kweekt men bewust een sociale onderklasse , die geholpnen diend te worden puur uit werkelegemnheids oogpunt .slechte zaak dus .armoede en ziekte zijn economische peilers waar dit godvergeven landje op draait.

  Reactie door h.verbeek — dinsdag 9 oktober 2007 @ 17.25 uur

 36. Je zou de beroepsbevolking werkend/werkloos ook kunnen opdelen , dat er om de beurt gewerkt gaat worden ;dat zou de meest eerlijke verdeling zijn van werkgelegenheid .
  dat er nu twee-inkomers zijn , terwijl er ook twee-uitkeringtrekkers zijn is eigenlijk een beetje vreemd en egoistisch .

  Ook kan zoals een voorbeeld in Epe , kleine bedrijven , die werk gaan doen voor overheidsbedrijven , zoals publieke verlichting ,….

  Reactie door Fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 17.39 uur

 37. Een ander probleem is de type-trutten bij uitzendbureaus ; die een sollicitant met bepaalde ervaring en kennis PRECIES doen samenvallen met een abstract beschreven eisenpakket ( PROFIEL ) en als deze daarvan maar iets afwijkt ,tot gevolg heeft dat iemand niet in aanmerking komt voor de job .

  Opleidingsnamen veranderen steeds vaker

  Reactie door Fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 18.04 uur

 38. @3
  Het is dan niet zo vreemd dat de FNV met een looneis van 3,5 procent de cao-onderhandelingen ingaat. Niemand kan ze ongelijk geven en wellicht mag zelfs worden gesteld dat ze zich nog hebben ingehouden.”
  ……………..
  Dat is wel vreemd want dit had 8 % moeten zijn.
  Je heb gelijk natuurlijk hebben ze zich ingehouden ,alleen is de vraag wie wordt daar beter van.
  Tot mijn schrik las ik nu pas dat jij die 3,5% bejubelt ,mijn vraag is dan eigenlijk op welke trein zit je.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 9 oktober 2007 @ 18.28 uur

 39. Inderdaad , is de vraag of de overheid wel nodig is : het werkt alleen maar met bureacratische regeltjes , die vaak voor een burger meer nadeel oplevert dan voordelen : het wijzen naar …, op grond van wat wetjes heeft geen enkele zin , als waar naar verwezen wordt lucht is .

  Reactie door fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 18.48 uur

 40. UWV doet geen flikker aan re-integratie : jawel regeltjes opstellen , zodat mogelijke cursussen volgen onmogelijk wordt (eis max 3 maanden ).

  Reactie door fred — dinsdag 9 oktober 2007 @ 18.56 uur

 41. @ 38 De Hakker

  Je hebt volkomen gelijk. Ook al wordt de looneis volledig ingewilgd door de werkgevers, dan nog heb je een of twee procent koopkrachtverlies.

  Een looneis van 3,5 % is absurd laag.

  Leuk zo’n meedenkende vakbond maar ze denken met de verkeerde mee.

  Het gemiddelde theekransje helpt tegenwoordig de werknemers net zo goed als vakbonden dat doen.

  Reactie door ACE — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.24 uur

 42. fred — dinsdag 9 oktober 2007, 18.48

  De vraag, of we de overheid nodig hebben, is een existentiële. Die vraag staat los van hoe de overheid functioneert.

  Beschouw – ter verduidelijking – een restaurant, waar iemand als kok is aangesteld, die niet kan koken.

  Heeft dat restaurant een kok nodig? Ik zou zeggen van wel, maar dan wél een kok, die wél kan koken.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.25 uur

 43. Paul,

  Er zitten inderdaad interessante gedachten in, zoals Jan zegt, die goed aansluiten bij mijn eigen observaties en – soms abstracte – filosofieën.

  Wegens tijdgebrek moet ik het helaas bij deze instemming laten.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.42 uur

 44. Ik vraag me dagelijks af waarom wij eigenlijk als werkzoekenden al die onzin moeten accepteren. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

  Al die re-integratie onzin is in direct conflict met deze simpele bepaling.
  Ben

  Reactie door Ben — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.46 uur

 45. @42 Wilbert

  Een restaurant heeft geen kok nodig. Iemand die niet kan koken wel een restaurant. Vandaar?
  Wanneer alle ingrediënten voorhanden zijn betekent dit niet onmiddelijk ook dat het verlangde product geleverd wordt.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.49 uur

 46. Bron van bovengestelde de angel zit natuurlijk in de beperkingen, maar we kunnen constateren dat die door de overheid opgelegde beperkingen ervoor zorgen dat mensen geen kans maken op de arbeidsmarkt. Ik snap eerlijk gezegd niet dat hier helemaal niks tegen te doen zou zijn. Inmiddels is er overigens beweing in de waanzin van Work First. http://www.fnv.nl/helpjezelf/lokaal/actueel/nieuws_lokaal/work_first_europees_hof.asp

  Het zou mooi zijn als we dit asl SP zouden ondersteunen, en zowveel mogelijk leden in vergelijkbare positie zouden kunnen koppelen aan deze aktie. Lijkt me een fraaie opsteker voor het SP /werk channel.

  Reactie door Ben — dinsdag 9 oktober 2007 @ 19.55 uur

 47. Uitstekend stuk van Paul Ulenbelt! Zoals reeds opgemerkt (zie 11) is het theoretisch fundament voor de kleinschalige aanpak gelegd door E.F. Schumacher (‘Hou het klein’, vertaling van het boek ‘Small is Beautiful’ uit 1973). Absoluut aan te bevelen! Het centrale thema: Socialisering van de samenleving door het ontwikkelen en in praktijk brengen van eenvoudige, kleinschalige (menselijke maat), arbeidsintensieve (terugdringen invloed grootkapitaal), en vreedzame (duurzaam en geweldloos) technologie (‘intermediaire technologie’). Hét recept voor de betere wereld waar de SP voor vecht!
  By the way: kunnen de andere 10 stukken ook op de website gezet worden?
  Conclusie: met deze mensen en met dit gedachtegoed staat de SP er buitengewoon sterk voor!

  Reactie door Johan — dinsdag 9 oktober 2007 @ 20.05 uur

 48. Bijgaande recente research over WWB geeft een triest beeld

  Reactie door Ben — dinsdag 9 oktober 2007 @ 20.06 uur

 49. RTL stopt voorlopig met belspelletjes staat in elke krant. Vervolgens allerlei blabla over het OM. En niet 1 x is Jan de Wit genoemd, de man die de zaak aanzwengelde. De SP zit wat de media betreft blijkbaar nog steeds in een cordon sanitaire.

  Reactie door Irma — dinsdag 9 oktober 2007 @ 20.33 uur

 50. @49 Irma
  Maar ze willen het voor zichzelf en hun leden nog steeds niet toegeven, laat staan er tegen te ageren.

  Reactie door hanneke hendriks — dinsdag 9 oktober 2007 @ 21.13 uur

 51. goed verhaal paul en het levert de broodnodige relativering op ten opzichte van de grootheidswaanzin van de reintegratiebureaus en al wat meer zij.

  je zou kamerlid moeten worden, dan kan je hier echt wat mee

  Reactie door peter — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.05 uur

 52. Misschien flauw maar even een cliché.
  Think globally act locally.
  Diversiteit, het feest van dde mensheid en de natuur is van lokale oorsprong.
  Misschien hoogmoedig arrogant maar ik kan het weten.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.07 uur

 53. en tegen ben

  natuurlijk heeft iedereen de vrije keuze tot arbeid, maar dat ontslaat je niet van de verplichting te zoeken naar werk en hier eventueel – als je op kosten van de staat een uitkering krijgt, wat een groot goed is – assistentie bij te krijgen.

  ik vind het te makkelijk om reintegratie meteen maar af te schrijven. als je afhankelijk wil zijn voor je inkomen van de staat mag daar best iets tegenover staan. natuurlijk staat dat los van de ridicule praktijken bij de reintegratiebureaus en los van de keuze om niet te werken als je dan de eindjes aan elkaar kan knopen

  Reactie door peter — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.08 uur

 54. Paul mijn complimenten, een heel aardige zienswijze. Wel moet ik het eens zijn met een kanttekening die een van de reacties plaatste over de 25% van kleine ziekenhuizen. Grotere zorginstelingen behandelen inderdaad vaker de complexe gevallen en diegene die door anderen niet geholpen (kunnen) worden. Jammer genoeg een effect van de marktwerking. Want langdurig liggende patienten zijn niet gewenst kosten geld en das lastig. Maar op het betoog van Paul zou ik nog een toevoeging willen doen. Laat men vooral diegene eren die het eenvoudigweg doen. Ik bedoel, we hebben enorme overlegorganen en toestanden met convenanten en weet ik al niet wat. Maar toen ik in mijn werk in de zorg afspraken nodig had met de politie kon ik gewoon de telefoon pakken en die betreffende afspraken maken met de wijkagent. Hij nam er de tijd voor! Geen langdurige overlegtoestanden gewoon DOEN! Niet bang zijn of weglopen voor verantwoordelijkheid maar gewoon DOEN. Ongeacht salaris rang of stand!

  Reactie door Ton — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.12 uur

 55. + 52,

  Ook zo balend van databeheerders, grootschalig opererende figuren die monopolieposities veroveren en je laten bloeden?
  Je krijgt wel aanvankelijk een lage prijs door grootschalige productie dat wel.
  Maar de personen die aan de touwtjes trekken lopen altijd binnen en we are the puppets on the string.
  We verliezen de straat, het café, de buurtwinkeltjes, de gezelligheid en onze identiteit die toch al niet veel was (sorry).
  Maxima heeft wel tamelijk gelijk.
  Waar staat Nederland voor?
  Ik was een fan van Den Uyl en dacht toen nog dat we een aardig land hadden maar gaandeweg werd de droom een nachtmerrie en ben ik wakker geworden.
  Nederland is zowat het slechtse land om in te wonen als levensgenieter.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.15 uur

 56. @51
  Het kan zijn dat ik het fout heb maar uit de spaarzame gegevens die ik vind op internet blijkt Inzet BV te boek staat als een reintegratiebureau.
  Dus jou bewering gaat niet altijd op.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.28 uur

 57. @Wattenstaafie — dinsdag 9 oktober 2007, 19.49

  Hoi, Sjaak. Je zit me toch niet in de maling te nemen, hè?

  Reactie door Wilbert — dinsdag 9 oktober 2007 @ 22.45 uur

 58. Ik weet niet of dat binnen socialistische gedachten past ja of nee, maar volgens mij is een overheid zoals wat wij in dit land hebben zijn bestaansrecht volledig voorbijgeschoten. De overheid in dit land is zinloos, normen en waardeloos. Als ik naar bureaucratie, onkunde, zakkenvullerij, afpersing,,,,,, en alle andere slechte dingen denk, dan kijk ik vooral richting de kabinet en de lokale overheden. Initiatieven en ondernemerschap worden in dit land vroegtijdig de mond dood gemaakt door regeltjes.

  Ik had ooit een ondernemingsplan opgesteld die door twee accountants en goedgekeurd werd. Maar voor mijn plan kon ik geen bedrijfsvestigingsvergunning krijgen. Later kwam ik via via achter dat om een bedrijfsvestiging vergunning te kunnen krijgen moet men eerst een paar van die Rotterdamse ambtenaars omkopen. Zo gaat het in Nederland.

  Hoe komt het dat sommige bedrijven moeilijke aan een pand of vestigingsvergunning komen maar anderen(blokker, C&A, McDonalds) mogen zich overal gaan vestigen?

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.10 uur

 59. Heldere spiegel van A tot en MET Z L´écologiste. Ik herhaal ze niet allemaal maar dit deel is zeer toepassend:
  “de personen die aan de touwtjes trekken lopen altijd binnen en we are the puppets on the string.”

  Daar hebt u grote gelijk in.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.29 uur

 60. Ondernemerschap zie ik als iets vanzelfsprekend die bij ‘mens zijn’ hoort. Er zijn heel veel ondernemende geesten in dit land. Maar ze worden belemmerd door de overheid die eigenzakken wilt vullen ten koste van de ondernemers. The Dutch government is a liability, an expensive cost post, an interfering body that has to be legally bribed.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.39 uur

 61. Menselijke maat is onmogelijk met een de overheidscultuur die over dit land heerst. De overheid in dit land is al waardeloos, maar met invoering van ‘menselijke maat’ wordt de overheid nog waardelozere. Het wordt dan – waardeloos.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.45 uur

 62. Menselijke maat had al lang moeten zijn. het feit dat we het nu over hebben geeft aan dat wij in dit land grotendeels verkeerd bezig zijn.

  Reactie door Khosrow — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.50 uur

 63. @53 reintegratie is een masse van bedrijven die geld verdienen over hen die terug willen komen. Er zullen best goede zielen tussen zitten maar de meeste bedrijven doen niets, leveren niets en uiteindelijk ligt het aan de welwillende….mijn vrouw zat ook bij zo’n bedrijf en meer als een jaar later niets gehoord…nu kan jij zeggen kan je zelf ook bellen…maar hun moeten dat doen. Alle regels zijn zo opgemaakt dat er niets kan en mag geburen…Als WAO-er (ben ik zelf) wordt je bestempeld door de maatschappij en daarna ben je een melkkoe voor reintegratie bedrijven!

  Reactie door Johan Kivits — dinsdag 9 oktober 2007 @ 23.55 uur

 64. @63 Johan Kivits
  Je kan het re-integratiebedrijven niet kwalijk nemen, dat ze geld willen verdienen. Daarvoor zitten ze in de marktsector. Het probleem ligt bij de overheidsector en UWV, die gebruik maakt van re-integratiebureau’s. Ze schakelen re-integratiebureau’s in zonder een goede kosten baten analyse maken wat een commercieel bedrijf wel zou doen. Wat kost het en wat levert het op? De belasting en premie betaler draaien voor de kosten op. De baten komen voornamelijk terecht bij de re-integratiebedrijven.

  Reactie door reint — woensdag 10 oktober 2007 @ 7.44 uur

 65. De maat is vol : er moet een werk-pool komen waar oudere in in eigen werkomgeving kunnen werken ;zonder managementlullo’s .

  Reactie door fred — woensdag 10 oktober 2007 @ 9.30 uur

 66. Het probleem van re-intergratie ligt geheel bij bedrijven : in hoevere zij een afspiegeling wiilen zijn van het maatschappelijk leven : Helaas nemen de “toegangs eisen “in steeds grotere maten toe , denk maar aan de diversietijd van certificeringen : De ICT is een schoon voorbeeld : de regulier opleiding worden slechts gezien als basisopleiding : een HBO-er ICT moet zich op z’n minst certificeren met software-product certificaties : praktijk-ervaring telt allang niet meer mee !

  Reactie door fred — woensdag 10 oktober 2007 @ 9.59 uur

 67. Khosrow,

  Je hebt gelijk. De overhead in dit land is een waterhoofd dat vol is van onzuiver water.
  Op elke actie in dit land hangt een extra overheidsprijskaartje van vaak honderden procenten.
  Wat mij betreft kunnen ze de overheid beter vandaag dan morgen afschaffen.
  De overheid is volledig verworden tot een bureacratisch hierarchisch machtsspel. En de vakbonden en politieke partijen al niet anders.
  Als burger mag je eens in de zoveel jaar een stemcomputerknop indrukken om vervolgens opnieuw te dansen naar de grillen van CDA, PvdA, premier, burgemeester, etc.

  Ja en die monopolieposities hier zijn vreselijk slecht voor de jawel marktwerking. Enkele clubs hebben het land in de zak zitten. Blokker, V&D, etc. etc. en maar melken die poppetjes. Nepotistisch landje waar de elite het te gemakkelijk krijgt. Kleine zelfstandigen hebbennhet lastig.
  Ga maar even over de grens in Duitsland kijken: veel lagere prijzen. Hoe kan het toch? Ik heb medelijden met de arme randstedelingen. Die kunnen geen kant op.
  Het is deze misselijkmakende boerenslimmigheid die absoluut niet innovatief is en die er toe bijdraagt dat ons land de concurrentieslag in Europa heeft verloren. Er wordt nog steeds geteerd op de zilvervloot van de VOCCERS etc.
  Slaap lekker verder.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 10 oktober 2007 @ 10.02 uur

 68. Als of wij niet genoeg ambtenaren hadden, is het AIVD begonnen met het werven van studenten voor nog meer ambtelijke functies. Hun voorkeur gaat naar studenten met bestuurskundig, politicologie en rechten achtergrond. Moet u na gaan wat dat zou betekenen en wat dat zou kosten.

  Ik vind het schandalig en tegenstrijdig ten top. In een tijd van bezuinig in sanering krijgen we nog meer normen en waardeloze bestuurskundig, politicoloog en wetgeleerden erbij om ons in de gaten te houden, uitbuiten en daarmee hun eigen zakken verder te vullen.

  Ik bepleit al een tijdje om juist de overheid en die specifieke opleidingen af te schaffen. Want wie wilt nu een niet functionerende overheid blijven subsidiëren? Hebben we nog meer politicologen nodig? Hebben we nog meer rechtsgeleerden nodig, gezien het feit dat er geen sprake is van een rechtstaat?

  Als ik drie waardeloze normen en waardeloze opleidingen moeten gaan noemen zijn die dan: rechten, bestuurskunde en politicologie? Want die leveren vaak niets waarmakende ambtenaren bij de overheid. Met uitzondering van sociale advocaten dat is.

  Reactie door Khosrow — woensdag 10 oktober 2007 @ 12.23 uur

 69. Khosrow,

  Je kent die mop van de roeiwedstrijd tussen Japan en Nederland?
  Want dat is zo ongeveer waar het hier over gaat.
  http://www.moppen.nl/?mopid=34958

  Reactie door L´écologiste — woensdag 10 oktober 2007 @ 12.48 uur

 70. @69 een beetje student roeit of tennist en de
  rest van de bevolking roeit met de riemen die
  nog overbleven als ‘krijgertje’.

  Idd. gelezen, een reuze mop, en goed te im-
  planteren in het hier en daar gevoerde mana-
  gement, waarbij de zondebok altijd in een be-
  paalde hoek gezocht wordt, nimmer de eigen!

  Reactie door Madelief — woensdag 10 oktober 2007 @ 13.22 uur

 71. @ 70 Madelief,

  En de toeschouwers en roeiers zijn de klos.
  Zo is Nederland pak hem beet sinds jaren 60 diep afgegleden. En het gaat gewoon verder dag in dag uit.
  We zullen nooit meer een roeiwedstrijd winnen.
  Dominees, grootgrutters,stuurlui, voccers en aanverwant elitetuig (de goeden niet te na gesproken hebben ons ingepakt in plaats van andersom. Dus laten we die eliteverpakkingen toch weggooien in de poubelle. En dan realistisch en solidair sociaal, economisch en ecologisch kijken wat er over is en dan aan de slag én wellicht gaan we dan weer een wedstrijdje winnen…

  Reactie door L´écologiste — woensdag 10 oktober 2007 @ 17.04 uur

 72. L´écologiste,

  Bedankt voor die prachtige mop. Ik heb al een paar weken niet zo hard gelachen. Het is zo waar en overal waarneembaar.

  Dit land is gegijzeld door management lagen, bestuurders en directeurs. Er lopen zoveel adviseurs rond in dit land maar het land verkeert toch in een radeloze situatie. Kennelijk het advies van die adviseurs is ook waardeloos.

  Reactie door Khosrow — woensdag 10 oktober 2007 @ 20.55 uur

 73. @ 72 Khosrow,

  Ja waardeloos voor ons maar waardevol voor hun.
  Er zijn twee soorten mensen volgens Rijk de Gooijer, nederlands acteur. Patsers en sufferds.
  Natuurlijk gejat wat anders kun je verwachten van een Hollander. Maar er is hoop!
  Tennesee Wiliams. Fugative kind.
  There are people that buy and others that got bought:
  “There’s just two kinds of people, the ones that are bought and the buyers! No!— there’s one other kind . . . a kind of bird that don’t have legs so it can’t light on nothing but has to stay all its life on its wings in the sky. [ . . . ] They fly so high in gray weather the goddam hawks would get dizzy. But those little birds, they don’t have no legs at all and they live their whole lives on the wing, and they sleep on the wind, that’s how they sleep at night, they just spread their wings and go to sleep on the wind like other birds fold their wings and go to sleep on a tree. . . . They sleep on the wind and . . . never light on this earth but one time when they die”.

  Reactie door L´écologiste — woensdag 10 oktober 2007 @ 21.35 uur

 74. Als er geen rechtvaardiger inkomsten verdeling komt, zal het ook allemaal niet zoveel uitmaken. De verschillen tussen rijk en arm zullen alleen maar toenemen.

  Reactie door Onno — woensdag 10 oktober 2007 @ 21.43 uur

 75. Veel bedrijven hebben zelf een reïntegratiebureau in het leven geroepen bemand door stromannen om zo ook nog eens geld te verdienen aan het onslag van hun ex-werknemers.
  Voorbeelden te over, kijk naar de lijsten van bureau’s die hun deelnemers/cliënten alleen maar laten googlen naar personeels-advertenties en thuis een sollicitatiebrief laten schrijven.
  Mag ik even vangen, 5000 euro per deelnemer.

  Reactie door Pool — woensdag 10 oktober 2007 @ 23.08 uur

 76. @ 74 Onno

  jij schrijft,….

  …..Als er geen rechtvaardiger inkomsten verdeling komt, zal het ook allemaal niet zoveel uitmaken. De verschillen tussen rijk en arm zullen alleen maar toenemen…

  Maar hoe zit het dan met ons koningshuis die kosten zijn gestegen van 85 miljoen euro naar 113 miljoen euro per jaar, toch een leuke opslag van 36% en de FNV vindt voor de arbeider 3,5% loonsverhoging al een hele prestatie.

  Ach,.. de menselijke maat is als een doosje viagr# met een meter l#l erbij.

  Reactie door Pool — woensdag 10 oktober 2007 @ 23.13 uur

 77. Wie er ook geld verdient…de mensen met wat voor probleem dan ook sneeuwt onder…hoe dan ook. Daar hoor ik de regering en de SP niet over!

  Reactie door Johan Kivits — woensdag 10 oktober 2007 @ 23.46 uur

 78. zolang bedrijven massa’s geld mogen verdienen met niets doen of nutteloos werk doen zal het bij kleinschalige uitzonderingen blijven. het is wel aan de rand van het thema, maar toch een voorbeeldje: mijn vrouw krijgt gisteren een rekening voor een foto die de tandarts heeft gemaakt. De tandarts heeft de rekening naar de verzekering gestuurd, die betaalt 75% uit en stuurt de rekening voor de rest naar de tandarts terug. De tandarts stuurt de rekening naar een bureau die voor hem de incasso’s doet en dit bedrijf stuurt een rekening met acceptgiro. Naar hoeveel deze mallemolen heeft gekost kan ik alleen maar raden, maar in ieder geval een veelvoud van de rekening van € 3,47.

  Het incassobedrijf wrijft in zijn handen en de verzekering verhoogt zijn premies. En zolang dit kan en mag zal niemand zeggen laten we liever 100% betalen als op deze manier kunstmatig een bedrijf in stand te houden

  Reactie door ipuntje — donderdag 11 oktober 2007 @ 8.23 uur

 79. re-intergratie is een mogelijkheid om mensen sneller te kunen ontslaan : het z.g.n. sociaal plan : staat mooi dat de arbeider ge-re-integreerd wordt .

  Reactie door Fred — donderdag 11 oktober 2007 @ 17.49 uur

 80. In het verlden had ministerie van sociale zaken opleidings-instituten , om landurige werklozen in korte tijd om te scholen tot bijvoorbeeld loodgieter , bankwerker ,lasser ,,enz.
  Wel dit hebben ze maar opgeheven . omdat er bezuinigd moet worden , aan de andere kant zijn de re-intergrate bedrijven als paddenstoelen uit de grond gerezen en consumeren veel overheidsgeld , zonder een goed resultaat .

  Reactie door Fred — donderdag 11 oktober 2007 @ 17.53 uur

 81. Hoeveel centrale figuren hebben we nodig in een kleine land als deze?
  Hoe effectief zijn ze tot nu toe geweest?
  Is de werk van de lokale overheden waard genoeg?

  Ik denk dat de eerder gepatste moplink door L´écologiste, is bij dit onderwerp van toepassing.
  http://www.moppen.nl/?mopid=34958

  We hebben genoeg met meesterschap, heerserij en zakkenvullerij aan de top. Eigenlijk wij moeten wegdoen met de gehele lokale ambtelijke molen en een deel van de landelijke.

  De vrijkomende miljarden kunnen worden geïnvesteerd in Onderwijs, een functionele en betrouwbare justitie en politieapparaat en zorg en welzijn. Er lopen veel te veel “meesters” rond, om even de legers van wethouders, commissies en commissarissen te verzwijgen. Die leveren vaak niks op behalve paard achter de wagon beleid en ze kosten veel te veel.

  Maak je stad schoon begin maar met je stadhuis. Bezem door de ambtelijke molen. Het zal u zeker veel belastinggeld besparen. Scande dat burgers moeten op touwtrekmeesters gaan stemmen.

  Reactie door Khosrow — vrijdag 12 oktober 2007 @ 9.21 uur

 82. Reactie 81 is ook bestemd voor Utrechtse Burgemeesterfiasco discussieblog.

  Reactie door Khosrow — vrijdag 12 oktober 2007 @ 9.24 uur

 83. Weg met alle die kleingeestig trajecten en show and tell daden. Want juist dat soort daden houden ons allen aan de touw.

  Reactie door Khosrow — maandag 15 oktober 2007 @ 0.59 uur